Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435"

Átírás

1 Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(II...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 45. (1) és (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 90. (3) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosítása céljából - a következőket rendeli el: 1. Az R 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben illetve e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: (Szt. 25. (3) bekezdés b) pont) a) települési támogatást, b) rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban együtt: Szt.-ben előírt pénzbeli ellátások). 2. Az R 15. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Települési támogatás (1) Az alkalmanként megállapított települési támogatás összege esetenként maximum Ft. (2) A támogatás évente 2 alkalommal igényelhető. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet esetén külön kérelem nyújtható be. Az életvitelt veszélyeztető élethelyzet: az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a közüzemi díjak, fűtési költségek kifizetésére és az étkezésre, valamint betegség esetén a gyógyszerek megvásárlására. A támogatás természetbeni juttatás formájában is biztosítható (pl.: ingyenes étkezés, tüzifa, gyógyszer, stb. biztosítása). (3) A meghatározott időtartamra (maximum 12 hónapra) megállapított települési támogatás segély összege maximum Ft/hó. (4) Az egyedül élő, 100 %-ban csökkent munkaképességű személy vagy az R 19..-ában megjelölt életkörülmények fennállása esetén megállapítható rendszeres települési támogatás összege Ft/hó, maximum 1 évre. (5) A rendszeres támogatás elsősorban a a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (rezsiköltségek, élelmezés, ruházat,stb.) illetve az ehhez kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, b) 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) gyógyszerkiadások viseléséhez állapítható meg. (5) A hatáskör gyakorlója számára a hivatal a kérelem elbírálása előtt köteles környezettanulmányt készíteni. A környezettanulmány készítésénél digitális fénykép készítése is szükséges a lakóingatlan környezetéről és kertjéről. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el lehet utasítani. Azon kérelmezők esetén, akiknél az elmúlt egy évben fejtetvesség lépett fel, a kérelem beadásához szükséges védőnői igazolás a mentességről. (6) A települési támogatás szociális kölcsön formájában is nyújtható, minimum 5000 Ft/hó, maximum Ft/hó törlesztő részlettel. A kölcsön maximális összege 120 eft/év/háztartás. (7) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 1

2 elő, A közegészségügyi probléma fennállásának időszakában csak az annak elhárításához szükséges természetbeni juttatás (pl. irtó, fertőtlenítő szerek, mosó szerek, takarító szerek) adható. (8) A támogatás összegének megállapítása során elsősorban a kérelmező igazolt jövedelmi (egy főre jutó jövedelem) és nyilatkozattal alátámasztott vagyoni helyzetét, valamint a család létfenntartásához, megélhetéséhez szükséges kiadásokat kell figyelembe venni. (9) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti ápolási támogatás igénylése esetén a tartósan beteg állapot fennállásáról háziorvosi igazolás és szakvélemény szükséges a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint. 3. Az R 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Települési egészségügyi támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult az igénylő ha betegségének költségei életvitelét veszélyeztetik. A veszélyhelyzet akkor áll fent ha az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelme nem elégséges a gyógyszer költség kifizetése mellett a közüzemi számlák kifizetetésére, valamint az étkezésre. A támogatás csak olyan gyógyszerköltségek kifizetésére lehet igénybe venni, amelyek gyógyszernek minősülnek és hatóanyag azonosság esetén olcsóbbak. (2) Támogatás igényelhető a településen szakrendelést biztosító rehabilitációs szakorvos által javasolt rehabilitációs gyógykezelés igénybevételére. A gyógykezelés tényleges költségeinek a kifizetéséhez. (3) Támogatás igényelhető gyógyászati segédeszköz vásárlására, amely a mindennapi életvitelt segíti. (4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a tényleges gyógyszerköltséget illetve a Ft/hó összeget. (5) A folyamatosan (egynél több alkalommal) nyújtott pénzbeli támogatás esetében a gyógyszerköltség kifizetése a településen működő gyógyszertárnak az önkormányzat által átutalással történik, a tényleges gyógyszerszámlák kiállítását követően. 4. Az R kiegészül az alábbi 16/A. -al: Rendkívüli települési támogatás (1) A támogatás igénybevételére jogosult a rendkívüli élethelyzetbe került személy, ha a) családjában levő személy betegsége, haláleset vagy b) természeti katasztrófa (pl. tűzkár, viharkár, stb.) miatt a család létfenntartása átmenetileg veszélybe kerül. (2) A támogatás igénybevételére jogosult az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, aki a) gyermekei hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, vagy b) önhibáján kívüli okból nincs munka- vagy egyéb jövedelme, s számára az önkormányzat sem tud közfoglalkoztatást biztosítani. (3) A rendkívüli települési támogatás maximum Ft vissza nem térítendő támogatásként és maximum Ft kamatmenetes szociális kölcsön formájában nyújtható. (4) A rendkívüli települési támogatás azon személy számára, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének négyszeresét csak szociális kölcsön formájában nyújtható, s maximális összege Ft. 45. (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. (2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. (3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 2

3 5. Az R 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Temetési támogatás (1) Az önkormányzat temetési támogatást állapít meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és megfelel az e rendeletben előírt egyéb feltételeknek. (2) Az önkormányzat képviselőtestülete temetési támogatást állapíthat meg annak a közeli hozzátartozónak (Szt. 4. (1) bekezdés d) pont ), továbbá testvér, felnőtt gyermek, unoka kérelmezőnek, aki a meghalt életvitelszerűen nem Berentén élt - személy eltemettetéséről gondoskodott és megfelel az e rendeletben előírt egyéb feltételeknek. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (4) A támogatás összege Ft. 6. Az R 21. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fűtés támogatás (1) Rendkívüli időjárási körülmények esetén Ft/háztartás/év fűtés támogatást biztosíthat az önkormányzat közüzemi tartozás jóváírás és/vagy pénzbeli juttatás formájában, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. (2) Az önkormányzat minden év decemberében a családtagok (ideértve az egy háztartásban élő nagyszülő(ke)t, szülő(ke)t, azok élettársát és gyermekeiket) után 16 év alatt Ft/fő, 16 év felett Ft/fő - önkormányzati tartozás jóváírást és/vagy pénzbeli fűtéstámogatást, de maximum Ft/háztartás összegű támogatást biztosíthat, a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) részére. A családfenntartó részére járó támogatás összegének meghatározásakor az életvitelszerűen Berentén élő családtagokat és a tárgyév október 30.-i állapot szerinti illetve a 16 éves életkor betöltésénél a tárgyév december 31.-i népességnyilvántartási adatokat kell figyelembe venni. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásra az a személy jogosult, akinek a családjában az 1 főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 800 %- át. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felnőtt családtagok után járó - ellátások 50 %-a az önkormányzat, a) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tüzifa biztosítható. intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja, hozzátartozója részére a lejárt határidejű önkormányzattal, intézményével szemben fennálló tartozásának (különösen: a lejárt határidejű szociális, munkáltatói kölcsön, térítési-, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó hátralék, hozzátartozó által vállalt intézményi díjhátralék) csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (5) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló hatályos BM rendelet szerinti szociális rászorultság feltételei: a) A BMR szerinti szociális juttatásokban részesülő személyek előnyt élveznek a tűzifa juttatás során. b) A BMR alapján folyósított állami támogatásból és az előírt önkormányzati saját erőből juttatott tűzifa támogatás esetén az R (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak. (6) Az (5) bekezdés szerinti tűzifa/fűtés támogatásról a testület dönt, mely támogatás ellenében a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér. 7. Az R 22. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Háztartások támogatása C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 3

4 (1) Az R 36. -ában megfogalmazott jövedelemhatár alatti háztartásban élők után a családfenntartó (közüzemi díjakat fizető családtag) negyedévente, a negyedév első hónapjának 15.-éig 16 év alatt Ft/fő, 16 év felett Ft/fő de maximum Ft/háztartás összegű pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben a háztartásban élőknek az önkormányzat felé nincs lejárt határidejű tartozása. (2) Az önkormányzat, intézménye felé lejárt határidejű tartozással rendelkező családtagok után igényelhető támogatás a családtagok az önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásainak csökkentésére fordítandó. A támogatás lejárt határidejű tartozás feletti része készpénzben kifizethető, a feltételeknek megfelelő, jövedelemnyilatkozatot kitöltő és a jövedelemigazolásokat leadó családfenntartó részére. (3) Azon családok részére ahol közegészségügyi hatóság, a védőnő illetve az önkormányzati intézményvezetőjének jelzése alapján ismételten közegészségügyi probléma (pl. fejtetvesség, stb.) fordul elő, a támogatás csak természetbeni juttatás (különösen: a közegészségügyi probléma elhárításához szükséges, fertőtlenítőszer, tisztítószer, irtószer) illetve szolgáltatás formájában nyújtható. Azon családok esetében ahol nem megfelelő az együtt működés a közegészségügyi hatósággal és a védőnővel és így a fertőzés veszélye folyamatosan fennáll, a közegészségügyi probléma teljes elhárításig a támogatás felfüggeszthető. (4) Azon családok részére ahol ismételten 6 hónapot meghaladó mértékű - közüzemi díjhátralék fordul elő, a támogatás természetbeni juttatás (előrefizetős közüzemi fogyasztásmérő felszerelés költségeinek átvállalása) formájában is nyújtható. (5) Azon családok részére ahol 2 hónapot meghaladó mértékű közüzemi díjhátralék - fordul elő, a támogatás közvetlenül a közszolgáltató felé kell átutalni. (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kifizetése illetve folyósításának feltétele, hogy a negyedéves támogatást igénylő az előző negyedév utolsó havi - villany, víz és csatorna valamint gáz - közüzemi számlákat bemutassa az önkormányzati hivatal köztisztviselője részére. 8. Az R 23. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bérlet támogatás (1) Berente Község Önkormányzata havi rendszerességgel egyéb szociális segélyként a berentei lakóhellyel rendelkező, más településen munkát vállaló személyeknek részben vagy egészben megtéríti a helyi és helyközi autóbusz járatok havi bérlet díját, maximum a 25 km es teljes árú bérlet díjáig (2) Aktív korú, munkahellyel rendelkező személy a térítésre akkor jogosult amennyiben a kérelmező munkáltatója hivatalosan igazolja, hogy nem vagy csak részben járul hozzá a dolgozók munkába járási költségeihez. (3) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének %-át. 9. Az R 26. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Egyéb pénzbeni ellátások (1) A képviselő-testület pénzbeli szociális ellátásként a havi közműdíj egészének vagy egy részének átvállalásával illetve önkormányzati tartozás jóváírásként támogatást nyújt az alábbi közszolgáltatások esetében: Közszolgáltatási forma: Támogatás mértéke a) kommunális szemétszállítás 100 % b) kábeltévé és internet (szolgáltatótól és programcsomagtól függetlenül) 950 Ft/hó Ft/hó c) víz- és csatornadíj szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 3000 Ft/hó, de maximum a tényleges fogyasztás 2 vagy több személyes háztartás esetén 6000 Ft/hó, de maximum a tényleges fogyasztás d) villamos energia szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 2500 Ft/hó, de maximum a tényleges fogyasztás 2 vagy több személyes háztartás esetében 5000 Ft/hó,, de maximum a tényleges fogyasztás e) kéményseprőipari közszolgáltatás 100 %, de maximum a lakásban életvitelszerűen élő lakosonként egy kémény C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 4

5 (2) Az önkormányzat a támogatásokat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére utalja át illetve a nem helyi kábeltévé szolgáltatást igénybevevők esetén a bemutatott számlák alapján negyedévente utólag fizeti ki, a (3) és (5) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. (3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban, valamint a (6) bekezdésben meghatározott összegű támogatás az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja részére elsősorban a lejárt határidejű önkormányzattal és intézményeivel szemben fennálló tartozásának (pl. kölcsön, térítési, étkezési díj, lakbér, gépjárműadó, stb.) csökkentésére fordítandó. (4) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján a szolgáltató részére átutalt támogatás fel nem használt részét (a fogyasztó részére kiszámlázott havi alapdíjon, víz illetve áramdíjon felüli támogatás) a szolgáltató köteles félévenkénti elszámolást követően az önkormányzat részére visszautalni illetve a következő havi támogatás összegébe beszámítani. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a kérelmet megelőző egy évben közüzemi díj hátralékkal nem rendelkező - közüzemi fogyasztó az R. 4. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtott - kérelmére az Önkormányzati Hivatal részben vagy egészben negyedévente utólag, az R 22. -a szerinti Háztartások támogatása juttatás kifizetésével egyidejűleg teljesíti, amennyiben a fogyasztónak nincs díjhátraléka. 10. Az R 27. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az R 21., 22. és 26. -ai alapján járó támogatások megállapítása során egy háztartásnak tekintendőek az összenyitott (pl. a közös főfal elbontása vagy arra nyílászáró beépítése) szomszédos társasházi lakások, valamint egy ingatlanon levő családi házak külön bejáratú lakrésze is, amennyiben azokhoz a lakóhelyiségen kívül más helyiségek (pl. konyha, fürdőszoba, egyéb helyiségek) nem tartoznak. 11. Az R 28. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Egyéb természetbeni ellátások (1) A képviselő-testület Kazincbarcika Város önkormányzatával kötött megállapodás alapján - természetbeni szociális ellátásként az alábbi egészségmegőrzést segítő illetve kulturális szolgáltatásokat nyújthatja az R 36. -a szerinti szociálisan rászoruló berentei állandó lakosok részére: a) uszodabérlet, b) szauna bérlet (?), c) szervezett úszásoktatás gyerekek és felnőttek számára, d) babaúszás, rehabilitációs vízi torna e) mozi- és színházbérlet, illetve egyéb közművelődési, sport és kulturális szolgáltatások, f), balatonszepezdi táborozás.* (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokról a rendelkezésre álló keret terhére - a szociális és egészségügyi bizottság dönt. *A gyermektáborozást az iskola, vagy az önkormányzat szervezi a továbbiakban! 12. Az R 35. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szakosított ellátás (1) Az integrált intézmény szakosított ellátás keretében az arra rászorultak számára - teljes körű, bentlakásos idős otthoni ellátást biztosít az Szt /A. -aiban foglaltak szerint. (2) Az Szt. 90. (3) bekezdésére tekintettel a szakosított ellátás igénylése során a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő - berentei lakosok előnyt élveznek a férőhelyek betöltésekor. (3) Az ellátásra jogosultságot az intézményvezető állapítja meg, s határozza meg az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat az R 3. számú mellékletében foglaltak szerint. (4) Az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 5

6 (5)Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. (6) A bentlakásos ellátásban részesülők részére az intézményvezető jogosult a gyógyászati segédeszközök személyi térítési díjának szociális támogatás keretében történő átvállalására, az intézmény e célra jóváhagyott éves kv.-i előirányzata terhére. 13. Az R 36. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Egyéb előírások (1) E rendeletben, az Szt a alapján megállapított szociális ellátások tekintetében amennyiben az egyes ellátási formáknál alacsonyabb jövedelemhatár nem került megállapításra az ellátásra az a személy (R. 1. (2) bekezdés) jogosult, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének hétszeresét* húszszorosát (2) A rászorultságról (jövedelmi helyzetéről) az ellátást igénybevevő köteles írásban nyilatkozni és azt jövedelem igazolással igazolni. (3) Az e rendeletben megállapított nem rendszeresen nyújtott - ellátások tekintetében a képviselőtestület rendkívüli szociális vagy egészségügyi élethelyzetben levő személy számára egyedi testületi határozattal jogosult magasabb összegű vagy egyéb szociális támogatás megállapítására is, saját költségvetésének (bevételeinek) terhére. * évben Ft, így a hétszerese Ft/hó/fő. 14. Az R és 3. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2. és 3. mellékletei lépnek: 15. (1) Ez a rendelet március 1.-én lép hatályba. (2) Az R 13., 14. és 18. -ai március 1.-én hatályukat vesztik. Pogány Sándor alpolgármester Fortuna János jegyző A rendelet kihirdetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján Berente, február. Tóth Istvánné főmunkatárs Mellékletek: 1. melléklet (R 1. melléklet) A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátással kapcsolatos hatásköröket ruházza át a Szociális- és Egészségügyi Bizottságára: a) települési támogatás megállapítása 15., 16. b) bérlettámogatás megállapítása 23. c) egyéb természetbeni ellátások 28. d) ingyenes és kedvezményes étkezési jogosultság megállapítása 31. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 6

7 2A. melléklet (R 2/A. melléklet A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a polgármesterre a) rendkívüli települési támogatás 16/A. b) rendkívüli szociális kölcsön megállapítása 19. c) temetési támogatás 20. (1) bekezdés 2B. melléklet (R 2/B. melléklete) A Szent Borbála Bentlakásos Idősek Otthona intézményvezetője, az Sztv 94A. (1) bekezdés c) pontja alapján bírálja el az alábbi kérelmeket: a) szociális étkezésre jogosultság 30. b) házi segítségnyújtás 33. c) nappali ellátásra jogosultság 34. d) szakosított ellátásra jogosultság 35. 2C. melléklet (R 2/C. melléklete) A képviselő-testület az Mötv 41. (3) bekezdése alapján alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a jegyzőre a) fűtés támogatás 21. b) háztartások támogatása 22. c) egyéb pénzbeni ellátások 26. C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 7

8 Kateg ória Kategór ia Berente Község Önkormányzata 3. melléklet (az R. 3. melléklete) Intézményi térítési díjak március 1.-től A., Bentlakásos, a nappali szociális ellátás és házi szociális ellátás nettó intézményi térítési díja: Szolgáltatás SZJ ÁFA régi nettó új nettó ár szám ár től től től Bentlakásos Idősek Otthona napi térítési díj Ft/nap % Ft Ft Bentlakásos Idősek Otthona havi térítési díj Ft/hó % Ft Ft Napi háromszori szociális étkezés Ft/nap % Ft Ft Ebéd ((szociális étkeztetés) Ft/adag % Ft Ft Nappali ellátás (az étkezés kivételével) ingyenes 0.- Ft 0.- Ft Házi gondozási díj ingyenes 0.-Ft 0.-Ft A nettó térítési díjakat a mindenkor hatályos ÁFA fizetési kötelezettség terheli! B., A szociális étkezők (R. 30. ) által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott havi rendszeres Háromszori étkezés Reggeli Ebéd Uzsonna jövedelme évben évben évben évben Ft/hó Ft/nap Ft/nap Ft/nap Ft/nap Ft/nap C., A kedvezményesen étkezők által fizetendő nettó térítési díj a jövedelmek szerint adott kedvezmények figyelembevételével: Az ellátott családjában az egy főre jutó Ebéd havi rendszeres jövedelem Kedvezményes díj évben Ft/hó évben Ft/nap évben Ft/nap * * Vendégebéd! D., Szent Borbála Bentlakásos Idős Otthonban állami normatív támogatás nélkül elhelyezettek térítési díja Ft/nap évi infláció: 1,7 % évi várható infláció: 3,7 % Emelés: 3 % C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 8

9 Indokolás a szociális juttatásokról szóló rendelet módosításáról szóló rendelethez Általános indokolás: Az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot és a Szoctv. felhatalmazása alapján dönt a kötelező és adható helyi szociális juttatások formájáról és mértékéről. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény alapján a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek. A rendelettervezeteknek bevezető részének tartalmaznia kell a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását, és a jogalkotás aktusára utaló kifejezést. A Szoctv március 1.-tól hatályos módosítása bevezeti a települési támogatás fogalmát és megszüntet illetve járási hatáskörbe helyez egyes szociális ellátásokat (részletesen a csatolt tájékoztatóbban). A testület 2/2015.(I.5.) határozatával elfogadott intézkedési terv illetve módosított kv.-i koncepvció szigorú takarékossági intézkedéseket tesz szükségessé. Részletes indoklás: Az R /A. -ai a Szoctv. módosításának helyi átvezetése, mely a tv. keretein belül módosítható. Az R 20. -a módosításai javaslata egységes jövedelmi határ bevezetését javasolja, az R 36. -ában. Az R 21., 22. és 23. -ainak módosítása egyrészt a rászorultsági szempontok figyelembe vételére, másrészt a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 26. és 27. -ainak módosítása egyrészt a rászorultsági szempontok figyelembe vételére, másrészt a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 28. -a módosítása a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 35. -a módosítása a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R 36. -a módosítása egyrészt a rászorultsági szempontok figyelembe vételére, másrészt a költségcsökkentési kényszerre ad egy megoldási javaslatot. Az R és 3. mellékleteinek módosítása egyrészt a jogbiztonság, a helyi jogorvoslati lehetőség biztosítását, másrészt a rendkívüli élethelyzetekben beadott kérelmek gyors elbírálását teszi lehetővé. Az R 13., 14. és 18. -ainak hatályon kívül helyezése a Szoctv. megváltozott előírásai miatt szükséges. Előzetes hatásvizsgálat A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 9

10 A tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása az előző adóévekhez képest van, az adófizetési kötelezettség és szabályai nem változnak, míg a telekadó mértéke csökken azokon a területeken, övezetekben, ahol a telek forgalmi értéke alacsonyabb. II. Környezeti és egészségügyi következmények A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs. III. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében rendeletet alkot és dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. Jogszabályi tervezetek előkészítése során elengedhetetlen a jogszabály felhatalmazó rendelkezéseinek pontos megjelölése Önkormányzati helyi rendelet esetében a felhatalmazó jogszabály érvényességi kellék, mert az önkormányzat csak annak alkalmazásával válik normaalkotóvá. A jogalkotásra felhatalmazást adó jogszabályok hiányos, vagy téves megjelölése az önkormányzati rendelet érvénytelenségét vonhatja maga után, ezért a rendelet bevezető részének pontosítása szintén indokolja az új rendelet megalkotását. IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelettervezet nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi forrásokat, a rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak Berente, február 10. Fortuna János jegyző C:\Notebook\berente2006\testület2015\ \3_napirend_ \3_t_2015szociálisrend_mód_201502hó.doc 10

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2014.(XII..) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához Berente Községi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához (egységes

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-232 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Moldvánné dr. Vajai Márta E L Ő T E R

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben