Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez"

Átírás

1 Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram keretében megvalósítandó, a pécsi Európa Kulturális Fővársa 2010 prgramhz kapcslódó reginális fejlesztések kidlgzása esetén Budapest, január

2 Módszertani bevezető Az útmutató a Dél-dunántúli reginális peratív prgram keretében megvalósítandó kulturális létesítmények fejlesztésére irányuló prjekt javaslatk kidlgzása keretében elkészítendő előzetes megvalósíthatósági tanulmány (a tvábbiakban: EMT), illetve megvalósíthatósági tanulmány (a tvábbiakban: MT) tartalmára vnatkzó alapvető, általáns elváráskat, javaslt szempntkat fglalja össze. Figyelem! Amennyiben egy adtt felhívás egyfrdulós eljárással kerül lebnylításra, a pályázóknak csak az MT-re vnatkzó előíráskat kell figyelembe venniük. Az EMT-k, MT-k lehetőség szerint az útmutatóban fglalt szerkezetet kövessék, és minden lyan infrmációt tartalmazzanak, amelyek az útmutató egyes fejezetei alatt kifejtendő szempntként felsrlásra kerültek. Amennyiben az EMT-ben, MT-ben nem kerül kifejtésre az útmutatóban meghatárztt fejezet, fejezetrész, ill. annak elvárt infrmációtartalma, úgy egy módszertani bevezetőben vagy az MT megfelelő részében ismertetni szükséges az eltérés szakmailag alátámaszttt indklását (pl. az útmutatóban megjelölt szempnt az adtt prjekt esetében nem releváns, mert ). Az eltérés indklásának vagy annak megfelelőségének hiányában hiánypótlási felszólításra kerül sr. Az útmutató ugyanakkr nem határzza meg, hgy az egyes fejezetek alatt megjelölt elvárást, szempntt milyen részletezettséggel kell kifejteni, milyen részszempntk és tvábbi szempntk figyelembevétele szükséges, indklt. Az EMT, MT aznban értelemszerűen az útmutatóban megjelölt szempntkn kívüli, tvábbi infrmációkkal kiegészíthető. A knkrét prjekt sajáts jellemzői alapján lényeges részszempntk és kiegészítő szempntk EMT-ben, MT-ben való kidlgzásánál figyelembe kell venni a pályázati kiírásban és útmutatóban fglaltakat. Az EMT, MT frmai követelményei A címldaln legyen feltüntetve az Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, Megvalósíthatósági tanulmány cím alatt a prjekt javaslat címe, amelyre az EMT, MT kidlgzásra került. Lehetőség szerint a címldal után következzen a fejezetek és mellékleteinek ldalszámait pntsan mutató tartalmjegyzék. Az EMT, MT törzsdkumentuma a prjekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi infrmációkat (tényeket, tervezési adatkat és azkat közvetlenül alátámasztó indkláskat) tartalmazza, és az egyes fejezeteket kiegészítő, kevésbé lényeges infrmációk (felhasznált dkumentumk jegyzéke, helyszínrajzk, fényképek és ábrák, egyéb műszaki dkumentumk, egyéb adminisztratív dkumentumk stb.) az EMT, MT srszámztt és ldalszámztt mellékleteibe kerüljenek. Az EMT-re és MT-re vnatkzó elváráskat egy közös útmutató tartalmazza, hiszen a két tanulmány szerkezete alapvetően megegyezik, csupán a benne fglalt adatk pntssága és a megkövetelt háttér dkumentációban van egyes részeknél különbség (illetve EMT esetén egyes alfejezetek kifejtése nem szükséges). Az EMT célja, hgy az értékelők számára a két lépcsős eljárás első értékelési pntján elegendő infrmációt szlgáltassn annak megítéléséhez, hgy a prjekt valós prbléma megldását célzza, illeszkedik a releváns peratív prgram céljaihz, megfelelő műszaki és szakmai tartalmmal bír, társadalmi hasznai jgssá teszik a támgatást, pénzügyileg végiggndlt és a támgatási szabályknak megfelel. Ezeket az elváráskat csak jól végiggndlt cél meghatárzás, váltzatelemzés és üzleti tervet is tartalmazó tanulmány 2

3 teljesítheti. Az EMT részeként a műszaki tartalmat részletesen meg kell adni, hiszen csak ez alapján ítélhető meg a költség-becslések realitása és az, hgy a tervezett műszaki tartalm megfelelően szlgálja-e ki célkitűzések eléréséhez szükséges szakmai tartalmat, illetve üzleti tervet. Előnyt jelent, ha az EMT műszaki tartalmának leírását az EMT mellékleteként benyújttt tanulmánytervek (elvi engedélyes tervek) támasztják alá. Az EMT-ben becsült támgatási igénynek aznban kellően megalapzttnak kell lennie, mert ennél nagybb támgatási igényt a 2. frdulóban beadandó MT nem jelezhet. Az MT célja, hgy az értékelők számára a kétfrdulós eljárás másdik, illetve az egyfrdulós eljárás egyetlen értékelési pntján végleges infrmációt szlgáltassn annak megítéléséhez, hgy a prjekt valós prbléma megldását célzza, illeszkedik a releváns peratív prgram céljaihz, ptimális műszaki és szakmai tartalmmal bír, társadalmi hasznai jgssá teszik a támgatást, pénzügyileg végiggndlt és a támgatási szabályknak megfelel. Az EMT-hez képest az MT-nek többletként kell tartalmaznia a részletesebb és pntsabb költségbecsléseket, ami már az engedélyes terv műszaki tartalmán és mérnöki költségbecslésén kell hgy alapuljn. A bevételek becslése is jbban kidlgztt üzleti és marketing terven alapulhat. Ennek megfelelően a költség és bevétel becslések kétfrdulós eljárás esetén a másdik frdulóban készített MT-ben még váltzhatnak, bár a támgatási igény nem haladhatja meg az első frduló becslései alapján számíttt értéket. A Megvalósíthatósági tanulmány és az akcióterületi terv kapcslata Az Irányító Hatóság és a Reginális Fejlesztési Ügynökség az Európa Kulturális Fővársa 2010 prgramhz kapcslódó fejlesztéseket kulturális célú vársrehabilitációnak tekinti. Ösztönzi a pályázó várskat, hgy kulturális célú fejlesztéseiket a tvábbi vársrehabilitációs célt szlgáló fejlesztésekkel összhangban, lehetőség szerint kmbinálva valósítsák meg. A várs döntésének függvénye, hgy a kulturális infrastruktúra fejlesztést egy önkrmányzat által kijelölt és jóváhagytt akcióterületen hajtja-e végre, melynek a jelen prjekt keretében megvalósuló eleme egy részét jelenti a közép-távn megvalósítandó fejlesztéseknek. Ezt a módszertani megközelítést ösztönzi a pályztató rendszer, ugyanakkr nem fgalmazza meg elvárásként. Az EKF 2010 prgramt kiegészítő reginális fejlesztések keretében a pályázati frrásk elnyerésének feltétele a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A vársfejlesztési célkhz való illeszkedés értékelése egyrészt az IVS értékelésében, másrészt a kulturális stratégia és IVS értékelésében történik meg. 3

4 Tartalmjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI A PROJEKTGAZDA KORÁBBI FEJLESZTÉSEI A PROJEKT ELHELYEZÉSE A PROJEKTGAZDA STRATÉGIÁJÁBAN AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁJÁNAK BEMUTATÁSA PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA A PROJEKT HÁTTERE, HELYZETELEMZÉS GAZDASÁGI-TÁRSADALMI-KÖRNYEZETI ALAPADATOK TURISZTIKAI TERÜLET BEMUTATÁSA KERESLET-KÍNÁLAT ELEMZÉSE PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNYEK, HATÁSOK CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA KOCKÁZATOK ELEMZÉSE MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK FELVÁZOLÁSA ÉS ELEMZÉSE A MEGFELELŐ ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSI MÓDSZERE MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVÁK MEGHATÁROZÁSA MEGOLDÁS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜLI VÁLTOZAT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI LEÍRÁS, FELTÉTELEK ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK ELŐREJELZÉSE PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS TÁRSADALMI HASZNOK ELŐREJELZÉSE A MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVA CÉL MEGHATÁROZÁSA MŰSZAKI ÉS SZAKMAI LEÍRÁS, TARTALOM MEGHATÁROZÁSA ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK ELŐREJELZÉSE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI MÉRŐSZÁMOK ELŐREJELZÉSE B MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVA LEGMEGFELELŐBB ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA MEGVALÓSÍTÁSI JAVASLAT KIDOLGOZÁSA MŰSZAKI TARTALOM RÉSZLETES LEÍRÁSA RÉSZLETES MŰKÖDÉSI, MŰKÖDTETÉSI JAVASLAT AZ ÜZEMELTETÉS SZEMÉLYI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI SZERVEZETI TERV A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA KONTROLLING ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSA ÜZLETI TERV MARKETING TERV A SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA ÁRKÉPZÉS ÉRTÉKESÍTÉS CSELEKVÉSI ÜTEMTERV MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE

5 A PROJEKT TOVÁBBI ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSOK ÜTEMEZÉSE PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS A PROJEKT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE PÉNZÜGYI ELEMZÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK PÉNZÜGYI ELEMZÉSE BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA KÖZCÉLÚ, JÖVEDELEMTERMELŐ TEVÉKENYSÉGEK PÉNZÜGYI ELEMZÉSE BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG MARADVÁNYÉRTÉK PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK ÖSSZEGZÉSE PÉNZÜGYI BEVÉTELEK BECSLÉSE A PROJEKT PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG VIZSGÁLATA KÖZCÉLÚ, NEM JÖVEDELEMTERMELŐ PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELEMZÉSE BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA A PROJEKTRE KÖZCÉLÚ, JÖVEDELEMTERMELŐ TEVÉKENYSÉGEKRE KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ÉRZÉKENYSÉG VIZSGÁLAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG PR IMAGE, KÜLSŐ MEGJELENÉS KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK MELLÉKLETEK

6 1. Vezetői összefglaló A felmerült prbléma és a javaslt megldás megvalósíthatóságának rövid összefglalása. A vezetői összefglalóból ki kell derülnie: Miért szükséges a prjekt megvalósítása? Miért kell támgatni a megvalósítást? Részszempntk: A kiinduló helyzet ismertetése, a prjekt helyszín megjelölése A prjekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indkltságának tömör alátámasztása A prjekt keretében létrehzandó kapacitásk, a fejlesztéssel lehetővé tett tevékenységek/szlgáltatásk leírása és a prjekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefglalása A megvalósítás tervezett ütemezése A végrehajtó szervezet bemutatása Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefglalása 6

7 2. A prjektgazda bemutatása 2.1. A prjektgazda tevékenységei A prjektgazda alapvető, a prjekt megvalósítása szempntjából releváns, kötelező feladatainak, tevékenységeinek bemutatása, a prjekt kapcslódása az alaptevékenységekhez. Itt kell bemutatni, hgy a prjektgazda a támgatandó tevékenység tekintetében ÁFA visszaigénylő-e. A pályázó működését szabályzó legfntsabb, a prjekt szempntjából releváns jgszabályk bemutatása A prjektgazda krábbi fejlesztései A prjektgazda által krábban végrehajttt hasnló beruházásk bemutatása különös tekintettel a prjektek eredményeire és fenntartására vnatkzóan. A már megvalósult prjektek megvalósulásának célja (a megldandó prblémák és/vagy kihasználni kívánt lehetőségek), helyszíne, adttságai, a megvalósítás mérföldkövei, érdekeltek, célcsprtk, utputk és a már jelentkező hatásk bemutatása. Nem csupán a támgatásból megvalósuló, hanem a más frrásból (önerő, hitel, stb.) történő jelentős fejlesztéseket is érdemes felsrlni A prjekt elhelyezése a prjektgazda stratégiájában A prjekt illeszkedése a prjektgazda stratégiájában meghatárztt célkitűzésekhez, tervezett szerepe azk teljesülésében. A prjekt céljainak illeszkedése a stratégiai dkumentumkban megfgalmaztt célkhz (elsősrban az Integrált vársfejlesztési stratégia és kulturális stratégia, turisztikai, egyéb). A prjekt kialakulásával kapcslatsan eddig a pályázónál lezajltt flyamat és a megszületett döntések összefglalása. A pályázó és a prjekt kapcslata működtetés/üzemeltetés srán, ennek jgi, finanszírzási, szervezeti és döntéshzatali vnatkzásai Az együttműködő partnerek és az együttműködés frmájának bemutatása A prjekt megvalósítására kötendő társulási, knzrciumi megállapdás kereteinek, az együttműködés módjának meghatárzása, megjelölve az egyes partnereknek a prjekt tervezésében, megvalósításában és fenntartásában betöltendő szerepét, hzzájárulását. Meg kell jelölni azt is, hgy a knzrciumi partnerek (címzettek) a támgatandó tevékenység tekintetében ÁFA visszaigénylők-e. Meg kell jelölni, hgy mely partnerek részesülnek támgatásban, melyek járulnak hzzá a prjekthez önerővel, és melyek minősülnek szakmai partnernek (támgatás nélkül) Prjekt menedzsment szervezet bemutatása A prjekt megvalósítását lebnylító menedzsment szervezet jellemzőinek részletes kifejtése (jgi frma, felügyeleti szerve, struktúra, feladatkörök, vezetők és 7

8 szakemberek, munkatársak e személyek tekintetében a végzettség és a szakmai tapasztalatk bemutatása is szükséges, működésének időtartama stb.). 8

9 3. A prjekt háttere, helyzetelemzés A prjekt által fejleszteni kívánt tevékenység gazdasági társadalmi, jgi hátterét kell ebben a fejezetben bemutatni, ami megalapzza a fejlesztési igények meghatárzását is Gazdasági-társadalmi-környezeti alapadatk Gazdasági helyzet: összes működő vállalkzás és ezen belül termelő (mezőgazdasági, ipari) tevékenységet flytató vállalkzásk, pénzügyi szlgáltatásk, kereskedelmi egységek, vendéglátó- ipari egységek, szálláshelyek férőhelyei; irdaépületek száma, iparűzési adó bevétel; Környezet állapta (természeti és épített) és környezeti prblémák: pl. örökségvédelmi szempntból rszágs, helyi védettségű épületek száma, települési környezet; zöld területek, parkk nagysága; természetvédelmi szempntból védett terület; Közlekedés helyzete: közlekedésfrgalmi szempntból prblémás területek; frgalmcsillapíttt övezetek, kerékpárutak jelenléte, hssza; átmenő frgalm mértéke; közösségi közlekedés jelenléte, prblémái; parklók, száma parkló helyek igényei; az utak állaptának, frgalmi irányának vizsgálata a megvalósíthatóság szempntjából. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempntjából: Fel kell mérni a közművek állaptát, meg kell határzni a felújításra szruló elemeket. A vizsgálatnak ki kell terjedni valamennyi energia-, és vízi közműre. A vizsgálat eredményéről a lényeges elemekre vnatkzóan összefglaló értékelést kell dkumentálni. A környezeti kárk bemutatása és feltárása: Előfrdulhat, hgy a beavatkzással érintett terület egészét, vagy egy részét kármentesíteni kell. A kármentesítés elvégzéséhez szükséges a megtisztítandó terület szennyezettségi jellemzőinek feltárása és bemutatása. A kármentesítés mértékének meghatárzása függ a területen megvalósítandó új funkciótól, a területhasználat jellegétől. Be kell mutatni, hgy a környezet szennyezettségét kzó jgsértő tevékenységet ki flytatta, és igazlni kell, hgy ki a kármentesítésre kötelezett. Tvábbá jelezni kell, hgy mikr került a pályázó vagy partnere tulajdnába a kármentesítendő szennyezett terület. Közbiztnság helyzete, pl. személy és vagyn elleni bűnesetek, bűnelkövetők száma Közösségi és civil aktivitás bemutatása (mennyire aktívak a civil szervezetek a település életében, mennyire fejlesztették a közösségi tereket a településen, milyen lehetőségek vannak a közösségi kapcslatk erősítésére) Turisztikai terület bemutatása Mutassa be a prjektje által érintett turisztikai szakterületet, különös tekintettel annak helyzetére az Európai Unióban, Magyarrszágn, a prjekt által érintett régió(k)ban, illetve a prjekt megvalósításával érintett területen. Alkalmazzn a szakterületre vnatkzó specifikus reprezentatív mutatókat (pl. határátkelések, vendégéjszakák száma, utazási irdák adatai, KSH adatk). Mutassa be, milyen flyamatk jellemezték, s jellemzik a szóban frgó szakterületet a közösségi, nemzeti, reginális és térségi/kistérségi szinten. Érdemes a közösségi szinttől lefelé haladva a részletezettséget növelni. Ismertesse a prjekt szempntjából releváns (a prjekt környezetét, végrehajtását, üzemeltetését beflyásló) közösségi jgfrrásk (irányelv, rendelet, határzat stb.), illetve hazai jgszabályk (krm. rendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet stb.), határzatk vnatkzó részeit. 9

10 A krábban megvalósult hasnló, adtt szakterületen megvalósíttt vagy flyamatban lévő fejlesztések célkitűzéseinek és eredményeinek ismertetése, összehasnlítása a prjektjavaslattal. A turisztikai fejlesztésekre vnatkzó általáns adatkat kell itt megadni Kereslet-kínálat elemzése Ezen keresztül a fejlesztési szükséglet bemutatása. A prjekt hátterének, kntextusának elemzése, előzményeinek bemutatása, a prjekt által elérni kívánt állapt felvázlása, az eredmények és hatásk bemutatásának megalapzása. A kereslet-kínálat elemzésnek át kell tekintenie az adtt fejlesztés által létrehztt szlgáltatásk iránti igényeket, illetve piaci visznykat, kulturális rendezvények számát és színvnalát. Az elemzések eredményeként kaptt infrmációk nagyn fnts alapadatkat jelentenek a látgatószámk, bevételek, költségek, jól kihasználható kapacitásk tekintetében, ezért fnts az óvatsság elvének betartása. Főbb témakörök A lehetséges szlgáltatásk és termékek körének meghatárzása Keresletelemzés Az elemzés fő célja, hgy meghatárzza a tervezett szlgáltatásk ptenciális célközönségét, feltárja azk jellegzetességeit és meghatárzza azkat a fő flyamatkat és eszközöket, amelyek hatnak rájuk. Meg kell határzni a ptenciális használókra ható legfntsabb trendeket és azk várható alakulását. Kínálatelemzés A kínálat elemzésénél cél egyrészt a jelenlegi helyzet jellemzőinek feltárása beleértve a helyi és knkurens szlgáltatók lehetőségeinek és eredményeinek értékelését, másrészt a jövőben kialakuló helyzet előrevetítését a lehetséges knkurens fejlesztések és trendek hatásainak figyelembevételével. A jelenleg a térségben nyújttt kínálat jellemzőinek meghatárzása srán az alábbi területeket vizsgáljuk: A hasnló kínálatt nyújtó térségi intézmények beaznsítása, méretüknek, jellemzőinek áttekintése a színvnal megítélése, a látgatttság alakulása, trendjei kapcslódó prmóciós munka jellemzői rendezvények kapcslódásai, hagymányai bevételek, költségek alakulása kapcslódó szlgáltatásk igénybevétele, fgyasztási szkásk lehetséges váltzásk a tervezett beruházás elmaradása esetén, ha az előrejelezhető A várható fejlesztések hatásának elemzése: fejlesztések hatása a jelenlegi szlgáltatókra a szlgáltatásk lehetséges kapcslódása, együttműködési lehetőségek a fejlesztések együttes hatása Versenytársak aznsítása 10

11 A fejlesztendő kulturális létesítménnyel versenyző intézmény jellegzetességei (kapacitásai, hagymányai, megítélése, látgatttsága) A versenytárshz visznyíttt hasnlóságk, különbségek, előnyök, hátrányk A versenytársnál ismert jövőbeli fejlesztési tervek, prgramk, rendezvények Szeznalitási kérdések Amennyiben releváns, külön szempntként kell vizsgálni az adtt szlgáltatás iránti kereslet és kínálat szeznalitásának jellemzőit és az annak kiegyenlítésére tehető lépéseket. Az EMT-ben ennek a fejezetnek nem kell részletes felméréseken alapulnia, de kellő alapzást kell nyújtania az üzleti terv számára Prjekt célkitűzései, elvárt eredmények, hatásk A prjekt fejlesztésplitikai irányelvekhez való kapcslódásának bemutatása, kiemelt figyelmet frdítva a Dél-dunántúli Operatív Prgramra (DDOP), reginális akciótervre (DDAT) és a megvalósítás helye szerinti Stratégiai Prgramjára, a Pécs Európa Kulturális Fővársa 2010 (EKF) kiemelt prjekt keretében megvalósuló prgramkra. A fejezetnek választ kell adnia arra, miként járul hzzá a prjekt a DDOP-ban, a DDATban és a régió Stratégiai Prgramjában rögzített célkitűzések megvalósulásáhz. A prjekt relevanciáját szem előtt tartva mutassa be a prjekt eredményeinek rszághatárn belüli és kívüli jelentőségű kulturális együttműködésekre gyakrlt hatását Pécs EKF prgramsrzatával való összhangját Valamint (azért szedném külön, mert más fajsúlyú illeszkedések) - az érintett területi egység (pl. kistérség, régió) gazdaságára gyakrlt hatásait, különös tekintettel a fglalkztatásra; - a környezeti fenntarthatóságra gyakrlt hatásait, a hatásk térbeli jelentkezését figyelembe véve; - a régión belüli területi társadalmi gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez való hzzájárulását. Elsősrban a fglakztatás növekedésére, illetve a szlgáltatási szintre gyakrlt hatás mechanizmusát és nagyságát kell jellemezni. Fnts tvábbá az esetleges negatív környezeti hatásk számbavétele. Törekedni kell a hatásk számszerűsítésére. Ez a pnt alapzza meg a hatás indikátrk értékeit. A prjekt célrendszerének stratégiai és peratív célk részletes bemutatása, a célk eléréséhez mérföldkövek rendelése. A legfntsabb célkitűzésekhez rendelt indikátrk ismertetése, annak bemutatása, hgyan járul hzzá a prjekt az peratív prgramban (DDOP) és a reginális akciótervben (DDAT) meghatárztt indikátrkhz. A prjekt hsszú távú hatásainak elemzése, a tvábbfejlesztés lehetőségeinek bemutatása, feltételezhető multiplikátr hatásk ismertetése. A prjekttől elvárt számszerűsíthető célkat, indikátrkat a következő összegző táblázatban is kérjük megadni (a táblázatban szerepeltetett adatknak összhangban kell lenniük a pályázati adatlapban szereplőkkel): 11

12 Célk Mutató neve Típus (utput/ eredmény/ hatás) 1 Mértékegység Kiindulási érték Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpntja Mutató frrása, mérés módszere, gyakrisága Átfgó cél részcélk 3.5. Célcsprt bemutatása A megcélztt célcsprt lehatárlásának indkltsága, a célcsprt összetétele, a reprezentatív gazdasági mutatóinak ismertetése, mtiváltságának, bevnhatóságának jellemzői. Itt kapcslódni kell a keresleti elemzésben írtakhz Kckázatk elemzése A kckázatelemzés célja azn kedvezőtlen események meghatárzása, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit beflyáslhatják (megvalósítás és üzemeltetés). Cél annak vizsgálata, hgy a megvalósíthatósági tanulmány által megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kckázatk milyen mértékben tudják esetlegesen beflyáslni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve megvalósíthatóságát. Egy prjekt fejlesztés biznytalansági tényezői (különösen a helyzet rmlása a várható helyzethez visznyítva) széles kört alktnak, ilyen kckázatai tényezők lehetnek pl.: megvalósítási idő, környezeti hatásk, a kereslet váltzása, technlógiai fejlődés, partnerkapcslatk, szervezet működésével kapcslats elemzések megállapításaival - üzemeltetési mdell, költségek, jgi környezet stb. Ha a prjektnél nem merülnek fel biznytalansági tényezők, akkr ezt meg kell indklni. A felmerülő kckázatkat az alábbi szempntk alapján javaslt elemezni: Kckázat megnevezése Valószínűség (1-7)* Hatás (1-7)* A kckázat kezelésének módja Prjekt/tevékenység, amire a kckázat vnatkzik 3.7. A prjekt elkészítése és végrehajtása srán lezajltt partnerségi egyeztetések: Összefglaló leírása annak, hgyan valósult meg az érintett civil szervezetek, gazdasági szereplők és tvábbi intézmények bevnása, hgyan történt a laksság bevnása és 1 Az akció tervben, pályázati útmutatóban meghatárztt indikátrkat kell itt iránymutatásnak tekinteni. 12

13 hgyan kívánják flyamats bevnásukat biztsítani, tervezik-e a bevnás intézményesítését. A partneri egyeztetésen elhangztt módsító javaslatk kezelésének módját mutassa be. Indklja az elutasítást, illetve mutassa be, hgyan kerültek beépítésre az elfgadtt módsító javaslatk. 13

14 4. Megldási alternatívák felvázlása és elemzése A fejezet célja annak bemutatása, hgy a célkitűzések elérésének legmegfelelőbb módjára (költség-hatékny és/vagy legnagybb társadalmi hatást elérő megldásra) kér a prjektgazda támgatást. A fejezet főbb pntjai a felmerülő megldási alternatívák részletes leírása, elemzése, a megvalósíthatatlan alternatívák kizárása, több megvalósítható megldás felvázlása, részletes feltételeinek vizsgálata és a legmegfelelőbb kiválasztása A megfelelő alternatíva kiválasztási módszere Cél a megvalósítható megldási javaslatk közül a leghatéknyabb kiválasztása pénzügyi-gazdasági és egyéb szakmai szempntk alapján. Elsőként a műszakilag, jgilag megvalósíthatatlan váltzatk kiszűrésére szempntrendszert kell megadni, amennyiben az adtt prjektnél ez releváns. A kiválasztási módszereknek mindig közgazdasági költségekre kell épülnie: ÁFÁ-t nem tartalmazó, flyó árn meghatárztt költségekre, még akkr is, ha az ÁFA nem visszaigényelhető. A pénzáramk diszkntálására 8%-s társadalmi diszkntrátát kell alkalmazni. Fnts hgy a váltzatelemzésben nemcsak a beruházási költségeket, hanem a működtetési költségeket is figyelembe kell venni. A számításknak 10 éves referenciaidőszakra kell vnatkzniuk, beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is. A költségek becslésére a 6. fejezetben leírt módszer az irányadó. A váltzatk számának függvényében lehetséges egyszerűsítéseket alkalmazni megfelelő indklással. Az alternatívák jellegétől függően az elemzésnek két módszere javaslt. A költség-hatéknyság elemzés eredményei alapján kiválasztható egy adtt cél elérésére alkalmazandó ptimális megldás. A prjektben az előzetes vizsgálatk srán alkalmazzuk ezt a módszert egy-egy azns célt elérő, knkrét műszaki megldás összehasnlítására. Mivel a kitűzött cél minden paraméterében azns eredményt hzó váltzatkat lehet csak így összehasnlítani, alkalmazási köre krlátztt. Ilyen lehet pl. egy teljes mértékben azns színvnalat eredményező épület-felújítás két különböző technlógiával, amelyek közül az egyik magasabb beruházási költségű, de alacsnyabb üzemeltetési költségű. A többszempntú értékelés módszerének alkalmazása abban az esetben javaslt, amennyiben a cél meghatárzás jellege szerint nem hmgén. Nem szükséges a költségek és hatásk teljesen pnts becslése, csak lyan mértékig, hgy kategóriák szerint pntzhatóak legyenek. Előnye, hgy az intézményi, működtetési kckázat, finanszírzási frma is figyelembe vehető az elemzés srán. Javaslható az alábbi szempntrendszer szerinti összehasnlítás: társadalmi hasznsság: lehetőség szerint a nettó társadalmi haszn pénzben kifejezve. Ennek hiányában a társadalmi hasznkat elemenként kell a többszempntú értékelésbe bevnni. Így meg kellene jeleníteni pl. környezeti hatáskat, munkahelyek számára gyakrlt hatáskat, stb.; gazdasági életképesség: a tevékenység szakmai, piaci fenntarthatóságát kell elemezni itt (pl. a létrehztt termékek, melléktermékek eladhatósága, a kritikus inputk hzzáférhetősége stb.); intézményi és működési kckázatk: elemezni kell, hgy a szervezeti feltételek, szerződéses és jgi háttér mennyire alkalmas a váltzat megvalósítására, a kckázatk jelentősek-e, illetve lehet-e azkat megfelelően kezelni; 14

15 pénzügyi fenntarthatóság, finanszírzhatóság: itt azt kell vizsgálni, hgy a beruházás és a működés srán rendelkezésre álló frrásk mennyiben elegendőek a prjekt finanszírzására Megvalósítható alternatívák meghatárzása A kitűzött célt elérő lehetséges fejlesztési/beavatkzási váltzatk rövid megfgalmazása. A megfgalmazásban szerepelnie kell minden infrmációnak, amely a szűrési kritériumk szerinti értékelést lehetővé teszi. A lehetséges váltzatkat a szűrési szempntk szerint kell értékelni és azk alapján a megvalósítható váltzatkat ki kell választani. A részletes váltzat elemzést csak a megvalósítható váltzatkra kell elvégezni megldás prjekt megvalósítása nélküli váltzat A prjekt nélküli helyzet előrejelzése azért szükséges, hgy a pénzügyi, társadalmi vizsgálatknál a prjekt költségeit és hatását elkülönítetten tudjuk bemutatni. Jövedelemtermelő tevékenységeket is magukban fglaló prjektek esetén a prjekt nélküli állapt költségeinek és hatásainak számszerűsített leírása is szükséges a 10 éves referencia időszakra vnatkzóan. A kizárólag állami támgatás hatálya alá tartzó tevékenységeket 2 tartalmazó prjektek esetében a költségek és hatásk számszerűsítése nem kell, hgy részletezett legyen. Ezekre a tevékenységekre nem kell az alábbi pntkat részletesen kifejteni. A prjekt nélküli esetet nem mint reális (pl. jgszabályi előíráskat teljesítő) váltzatként, hanem mint számítási segédeszközt kell tekinteni a jövedelemtermelő tevékenységek esetén, amit a megvalósítható megldási alternatívák költség és bevétel számításainál kell alkalmazni. A 6. fejezetben leírt fejlesztési különbözet módszere szerint egy megvalósítási alternatívának a fejlesztési különbözet módszere szerint számlt költsége a 0 megldás költségeihez visznyíttt költségkülönbözete. Így pl. ha meglévő kulturális létesítmény fejlesztéséről szól a prjekt, és a kibővített új intézmény éves üzemeltetési költsége 30 mft, míg a 0 megldásban 25 mft, akkr a fejlesztési különbözettel számlt éves üzemeltetési költsége a fejlesztésnek 5 mft. A példából látszik, hgy a 0 megldás reális megadásának nagy a jelentősége a számításk srán Műszaki és szakmai leírás, feltételek A szükséges infrastrukturális feltételek alakulásának vizsgálata, kitérve az elérhetőség biztsításának kérdésére. A javaslt prjekt megvalósítása nélkül is megvalósuló beruházásk bemutatása. Ez a rész arról szól, hgy lenne-e esetleg később, támgatás nélkül is beruházás, ha igen akkr mikr és milyen összegben. A kereslet és kínálat fejezet elemzéseire kell itt is építeni Üzemeltetési feltételek előrejelzése Az üzemeltetés szervezeti struktúrájának bemutatása. Az üzemeltetés legfntsabb feladatainak és költségeinek számba vétele (pl.: elektrms és gépészeti egységek üzemeltetése, karbantartási feladatk, tisztán tartás). 2 Ezeket a tevékenység típuskat az útmutató D 1 pntja srlja fel. 15

16 Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznk előrejelzése A beruházási költségek és az üzemeltetési költségek számba vétele, tervezett bevételek bemutatása a prjekt elmaradása esetén A megvalósítható alternatíva Az A megvalósítható megldás részletes jellemzése Cél meghatárzása A célkitűzésekről szóló fejezet alapján meg kell határzni, hgy a váltzat azkat a célkat hgyan éri el Műszaki és szakmai leírás, tartalm meghatárzása A szükséges infrastrukturális feltételek vizsgálata, kitérve az elérhetőség biztsításának kérdésére. A szükséges építési beruházásk bemutatása, az alkalmazandó technlógia legfntsabb paramétereinek ismertetése. Fejlesztések műszaki tartalma Tevékenységek bemutatása Üzemeltetési feltételek előrejelzése Az üzemeltetés szervezeti struktúrájának bemutatása. Az üzemeltetés legfntsabb feladatainak és költségeinek számba vétele (pl.: elektrms és gépészeti egységek üzemeltetése, karbantartási feladatk, tisztán tartás) Pénzügyi és gazdasági mérőszámk előrejelzése A beruházási költségek és az üzemeltetési költségek számba vétele, tervezett bevételek és társadalmi, gazdasági hatásk bemutatása a váltzat megvalósulása esetén. Jövedelemtermelő tevékenységekre 3 mind a költségek, mind a bevételek és hatásk a prjekt nélküli állapthz visznyíttt különbözeti értékek, amit a fejlesztési különbözet módszerével kell számlni B megvalósítható alternatíva A B megvalósítható megldás részletes vizsgálata ugyanlyan szerkezetben, mint az A alternatíva vizsgálata Legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása A meghatárztt módszertani lépések elvégzése a kiválasztásra. Ha az alkalmaztt módszer a költség-hatéknysági elemzés, akkr a legkisebb költségű váltzatt kell kiválasztani. Ha a többszempntú elemzés a kiválasztás módszere, akkr az értékelési szempntk szerint legnagybb összpntszámú prjektet kell kiválasztani. 3 A 1083/2006 EU rendelet 55. cikkelye szerinti jövedelemtermelő tevékenység. 16

17 Többszempntú értékelésre példa táblázat A alternatíva - társadalmi hasznsság - gazdasági életképesség - intézményi és működési kckázatk - pénzügyi fenntarthatóság, finanszírzhatóság Pntszám Súly Súlyztt pntszám Összesen B alternatíva Összesen Következtetés: a megvalósításra kijelölt alternatíva megnevezése, ami egyben a prjekt tartalma, amire a támgatást kéri a prjektgazda. 17

18 5. Megvalósítási javaslat kidlgzása A megvalósítási javaslat részletes kidlgzása, a javaslt prjekt megvalósításának bemutatása. Itt kell felsrlni a prjektben megvalósítani kívánt tevékenységeket, és megadni azk jellemzését az elszámlhatóság (Pályázati Útmutató C pntjai szerint) és támgatás jgcíme szempntjából (Pályázati Útmutató D1 pntja szerint) 5.1. Műszaki tartalm részletes leírása Az EMT-ben ezt a pntt részletesen ki kell fejteni és javaslt az EMT mellékleteként tanulmánytervvel alátámasztani. A kifejtés srán ügyelni kell, hgy a műszaki tartalm leírása biznyítsa, hgy a nyújttt szlgáltatásk műszaki feltételeit a tervezett műszaki megldásk biztsítják. Az MT-ben a műszaki leírásnak az engedélyes tervben leírtakkal kell összhangban lenni. A kifejtés srán itt is ügyelni kell, hgy a műszaki tartalm leírása biznyítsa, hgy a nyújttt szlgáltatásk műszaki feltételeit a tervezett műszaki megldásk biztsítják. Összefglaló táblázat a tervezett beavatkzáskról Tevékenység típusa Finanszírzó strukturális alap Prjekt neve Prjekt helyszíne Infrastrukturális beruházás ERFA Sft tevékenység ERFA 18

19 Az alábbi táblázatt prjektenként kell elkészíteni. (Amennyiben 2 vagy 3 tevékenység jelenik meg) Prjekt neve Tevékenység típusa Finanszírzó strukturális alap Prjekt rövid leírása (15-20 srban) Prjekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsprt bemutatása Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés Támgatás aránya Támgatás nagysága Tvábbi frrásk Prjekt-előkészítés helyzete Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Az alábbiakban a táblázat kitöltését segítő megjegyzések vannak: Tevékenység típusa: a támgatható tevékenységek srán jelzett kategóriák alapján kell besrlni az egyes tevékenységeket (ERFA vagy ESZA-típusú) Prjekt neve: Lehetőség szerint a prjekt neve utaljn a megvalósítani tervezett tevékenységre. Amennyiben nem ismert a knkrét prjekt, akkr a tevékenységet kell beírni. Prjekt rövid leírása: Ha az elnevezésből nem világs, akkr különösen fnts leírni, hgy milyen tevékenységet kívánnak megvalósítani a prjekt keretében. Tvábbá lehetőség szerint e pntnál írják le, hgy a prjekt megvalósításának milyen számszerű eredményei vannak, pl. hány lakást érint a felújítás, mekkra nagyságú utat újítanak fel, mekkra nagyságú területen kármentesítenek, mekkra befgadó képességű létesítményt építenek, hány főt fglalkztatnának, stb,

20 Pályázó neve: amennyiben knkrét prjektről van szó, csak akkr kell megnevezni, különben csak a kedvezményezett típusát kell beírni. Prjekt helyszíne: utca, vagy még pntsabban helyrajzi számmal jelölve fizikai beruházást érintő fejlesztésnél. Amennyiben nem ismert a knkrét prjekt, akkr az érintett terület egésze, vagy csak egy krlátztt részét kell megjelölni, mint lehetséges helyszínt. Ez utóbbi vnatkzik a nem fizikai beruházáskra is, mint pl. fglalkztatási, képzési, tájékztatási prgramkra. Partner neve: több partner is lehet a prjekt megtervezése, megvalósítása, illetve üzemeltetése flyamatában (a tervező és kivitelező szervezeteket nem tekintjük partnernek) Partner szerepe: javaslt bemutatni, hgy az adtt partnernek milyen szerep van a prjekt tartalmának kialakításban, megvalósításában, illetve ma jövőbeni sikeres működtetésben Kiemelt célcsprt bemutatása, akik igénybe veszik a támgattt létesítmény, vállalkzás szlgáltatásait, ezen belül méretük, jövedelmi helyzetük, összetételük, pl. mtiváltságuk, bevnhatóságának jellemzői. A célcsprt bemutatása a következő tevékenységeknél releváns: szciális típusú, közösségi célú, illetve bevételt termelő gazdasági tevékenységeknél. Megvalósítás kezdete és vége: a beruházás, vagy az adtt prjekt tervezett kezdetét és a befejezését negyedéves bntásban javaslt jelölni. Az időzítésnél figyelembe kell venni az egyes prjektek megvalósítását beflyásló egymás közti lgikai kapcslatkat. Tervezett teljes költségvetés: A tervezett prjekt megvalósítására vnatkzó összes, a támgatás keretében elszámlható költségek. Támgatás aránya: a pályázati útmutató támgatási mértékek fejezete alapján kell kitölteni az egyes tevékenységtípuskra. Támgatás nagysága: a teljes költségvetésből az igényelt támgatás összege. Prjekt-előkészítés helyzete: milyen dkumentumk, infrmációk állnak rendelkezésre a prjekt elkészítéséhez. Tvábbá ajánltt bemutatni az egyes prjekteknél az adminisztratív és eljárási kötelezettségeket, a megvalósítás előkészítettségének helyzetét, ami tartalmazhatja a tulajdnvisznyk rendezettségét, vagy a megalapzó tanulmánykra, építési tervekre, engedélyekre való hivatkzást. A fenti táblázatt ki kell egészíteni a prjektmenedzsmentre tervezett költségek összegével. A fenti táblázat csupán összefglalásul szlgál az egyes prjekt elemek vnatkzásában, szükséges azk ezt követő részletesebb szöveges bemutatása is a fenti szempntk szerint. Szükséges a megcélztt célcsprt beavatkzásnként való bemutatása, ezen belül lehatárlásának indkltsága, a célcsprt összetétele, a reprezentatív gazdasági mutatóinak ismertetése, mtiváltságának, bevnhatóságának jellemzői. 20

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum Magas-szintű SAP követelmény definíciós dkumentum Tartalm 1. Dkumentum kntrl...4 2. Az SAP reimplementáció célja, összefglalása...5 2.1 A reimplementáció célja, scpe-ja...5 2.2 A reimplementációs prjekt

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben