A mi csillagunk. Kitavaszodik a Körkép. Nagy sikere van a Nagymamának. Sport. Félévértékelés diákszemmel. Városi pletykák. Homokszemek Mórahalmon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mi csillagunk. Kitavaszodik a Körkép. Nagy sikere van a Nagymamának. Sport. Félévértékelés diákszemmel. Városi pletykák. Homokszemek Mórahalmon"

Átírás

1 HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XX. ÉVF. 2. SZÁM FEBRUÁR ÁRA: 100 FT A mi csillagunk Beszélgetés Ördög Nórával Kitavaszodik a Körkép Sport Félévértékelés diákszemmel Homokszemek Mórahalmon Rendőrségi hírek Nagy sikere van a Nagymamának Városi pletykák Mitől szagos az ivóvíz Egészségünk építőkövei: a vitaminok

2 Helyi adózást érintő tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! MÓRAHALMI Az alábbi adónemeket illetően a évi adómértékekhez képest nem történt változás: Építményadó mértéke a Szegedi-, az István király-, Röszkei-, Zákányszéki úton, valamint a Millenniumi sétányon fekvő építményekre 400 Ft/m 2 /év, egyéb helyen fekvő építményekre 350 Ft/m 2 /év. A telekadó mértéke: Az adó mértéke jelenleg 4000 m 2 alatti teljes közművesített telek 110 Ft/m 2 részleges közművesített telek 70 Ft/m 2 közművesítettlen telek 60 Ft/m m 2 feletti teljes közművesített telek 120 Ft/m 2 részleges közművesített telek 110 Ft/m 2 közművesítettlen telek 60 Ft/m 2 A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területén lévő teljes közművesített, 4000 m 2 feletti telek területe után 220 Ft/m 2 /év. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke a külterületi ingatlanok esetében 5500 Ft/lakás/év, belterületi ingatlanok esetében 8000 Ft/lakás/év. Az idegenforgalmi adó mértéke megkezdett vendégéjszakánként 350 Ft/fő/vendégéjszaka. A helyi iparűzési adó mértéke az összevont adóalap 2%-a. Iparűzési adót érintő főbb változások Az adózók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a helyi iparűzési adót érintő adóztatási feladatok a 2010-től kezdődő adóévek vonatkozásában átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. E szerint az adózók az állami adóhatósághoz nyújtják be az iparűzési adó bevallásaikat, illetőleg az állami adóhatósághoz teljesítik a befizetéseiket. Azoknak az adózóknak, amelyek több telephellyel rendelkeznek, nem kell telephelyenként külön bevallást benyújtaniuk és befizetéseiket külön utalniuk az egyes önkormányzati adóhatóságokhoz, hanem egy, az állami adóhatósághoz benyújtott bevallással - települési önkormányzatonként részletezve - teljesítik bevallási kötelezettségüket, illetve egy, az állami adóhatóság által vezetett helyi iparűzési adó számlára teljesítik befizetéseiket. A helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi, ezért a bevallásban feltüntetett telephellyel érintett települési önkormányzatok részére az állami adóhatóság utalja át a befizetéseket a bevallásban megjelölt arányok szerint felosztva. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok átadása, átvétele szempontjából a adóév azonban még átmeneti időszak lesz. A 2009-es adóévet még az önkormányzati adóhatóságoknál kell lezárni, így a 2009-es évről (2010. május 31-éig) még az önkormányzati adóhatósághoz kell a bevallást benyújtani. Ezen kívül a 2010-ben teljesítendő első előleget is még az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni. Nagyon fontos, hogy az iparűzési adóelőleget július 1-jétől önadózással kell teljesítenie az adózónak. Ez azt jelenti, hogy a fizetendő adóelőleg összegét az adózónak kell bevallania az előlegfizetési időszakban lévő egyes esedékességi időpontokra (melyek változatlanok maradnak), s természetesen azok esedékességekor első alkalommal én, a következő esedékességkor, március 15-én, előzetes értesítés nélkül kell megfizetni az állami adóhatósághoz évtől kezdődően az adózónak a helyi iparűzési adókötelezettségének keletkezését és megszűnését az állami adóhatósághoz kell bejelentenie oly módon, hogy a bejelentés alkalmával megjelöli a helyi iparűzési adó bevételre jogosult települési önkormányzatokat is. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózóknak az adóköteles tevékenység megkezdése előtt kell a bejelentést teljesíteniük. Mórahalom Város Jegyzője A Köztársasági Elnök Úr április 11. napjára, a lehető legkorábbra tűzte ki az országgyűlési képviselők választásának első fordulóját, a második forduló amennyiben szükséges április 25. napján lesz. Döntésével hivatalosan is megkezdődött a választási kampány, amely január 22-től április 9-én éjfélig 78 napig tart. A választópolgárok február között kapják meg a névjegyzékbe való felvételükről szóló étesítést, az ajánlószelvénnyel együtt. A jelöltek március 19-ig gyűjthetik az ajánlószelvényeket. Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül az alábbi kivételeken túl bárhol lehet gyűjteni. Nem gyűjthető ajánlószelvény: 1. a munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzési kötelezettség teljesítése közben; 2. a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben; 3. tömegközlekedési eszközön; 4. állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos! Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni tilos. Az azon szereplő adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A be nem nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra rendelkezésre álló határidő lejártát követő három napon belül meg kell semmisíteni és erről jegyzőkönyvet kell kiállítani. A jegyzőkönyvet három napon belül az illetékes választási bizottságnak meg kell küldeni. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Hivatalosnak kizárólag csak az az ajánlószelvény tekinthető, amelyet a választópolgár az értesítővel együtt a választási irodától kapott, azaz csak ezen az ajánlószelvényen lehet jelöltet ajánlani, így a hivatalos szervtől kapott ajánlószelvényről készített bármilyen másolat (fénymásolat) nem tekinthető hivatalosnak. Hivatalos ajánlószelvénynek az Állami Nyomda Nyrt.-ben gyártott és a választópolgároknak kiküldött ajánlószelvény tekinthető. Az ajánlószelvény elvesztése, vagy akár elrontása esetén az újat kérni csak a jegyzőtől lehet, melynek kiadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni a választási irodán, tehát az elveszett, megsemmisült, avagy elrontott ajánlószelvény pótlása másként nem lehetséges Az ajánlószelvény érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az ajánlószelvényt a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja, valamint a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti. A választópolgárnak az ajánló szelvény kitöltése során kinyilvánított akaratát a legmesszebbmenőkig tiszteletben kell tartani. A választópolgár az ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja és átadja az ajánlást gyűjtő személynek. Az ajánlószelvény átadásával az ajánlás megtörténik, a továbbiakban nem vonható vissza. Ajánlani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló jelöltet lehet. Érvénytelen az ajánlás, ha a választópolgár ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy több jelöltet is ajánlott. Az előbbi esetekben a választópolgár valamennyi ajánlását figyelmen kívül kell hagyni. Helyi Választási Iroda Képviselői fogadóórák február 1-jén Csiszár István képviselő február 15-én Heller Szabó Tibor képviselő március 1-jén Katona László képviselő tart fogadóórát órai kezdettel az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében. A Képviselő-testület tagjai tisztelettel várják bejelentéseiket, közérdekű javaslataikat!

3 Kitavaszodik a Körkép Egy testben és lélekben megújult lapot tart a kezében a Kedves Olvasó. A megújulás-szót itt nem feltétlenül minőségi értelemben használjuk, sokkal inkább valami újnak a beköszöntét szeretnénk jelezni. Megújult testben ez a lap, hiszen új formát kapott, új arculatot és designt, ugyanakkor mivel az előállítási költségei nem változtak, az újság ára sem változott. Megújult lélekben is, mert a régi mellett egy új szerkesztőbizottság is dolgozik azon, hogy a városban élők valóban a magukénak érezhessék és vallják a Körképet. Egy olyan lapot szeretnénk Önöknek átnyújtani, amely az itt élőkről szól, de nemcsak az itt élőknek, hanem mindenkinek, aki valamiképpen a szívébe zárta ezt a várost. Szívébe zárta, mert itt született, és elszármazottként boldogan tér haza, szívébe zárta, mert lehet, hogy nem itt lakik, de gyakorlatilag a lelkében itt él, szívébe zárta, mert Homokország fővárosában bár nem mindig könnyű de alapvetően szép az Évfordulók - Köszönet Az évfordulók mindig lehetőséget teremtenek a múltidézésre. Lehetőséget arra, hogy az adott eseményhez tartozó legfontosabb állomásokat felelevenítsük. Városunk történelmének gazdagsága gyakorta ad lehetőséget az ünneplésre ben köszöntöttük a 20 éves Gondozási Központ munkatársait, klubtagjait, a 70 éves Napköziotthonos Óvoda pedagógusait, volt és jelenlegi óvodásait, s az egész évet kitöltő programsorozattal emlékeztünk március l-jére, amikor Mórahalom városi rangot kapott is a kerek évfordulók éve, hiszen 10 éve mutatkozott be először a Mórahalmi Színtársulat és éppen 20 éve annak is, hogy megjelent a Mórahalmi Körkép legelső száma. A folyóirat az elmúlt évtizedek alatt nemcsak külső megjelenésében, de tartalmában is megújult. Ez a változás nemcsak a technika fejlődésének volt köszönhető, hanem újságíróink elhivatottságának, szakmai fejlődésének, évrőlévre gyarapodó tapasztalatának. Az elmúlt időszak alatt a Körkép mindvégig megőrizte pártatlanságát, hitelességét. A szerkesztőknek egyetlen célja volt csak: a lakosság teljes körű tájékoztatása. Legyen az közérdekű információ, sporthír, városi vagy egyházi ünnepről szóló beszámoló. Mindig naprakészen akartak tudósítani minket, a közösségünket érintő eseményekről. A lap januári számában Szűcs Julianna volt főszerkesztő is összegezte és értékelte az elmúlt éveket. Köszönetet mondott az akkori szerkesztőbizottság tagjainak, s azoknak is, akik tevékenysége nélkül hónaprólhónapra nem vehetnénk kezünkbe a város lapját. Úgy gondolom, s ezen véleményemmel nem vagyok egyedül hogy Szűcs Julianna személye meghatározó volt a folyóirat megjelenése, fejlődése szempontjából. Munkáját mindig magas színvonalon, lelkiismeretesen a kor kihívásaira választ adó tudása birtokában látta el. Mindennapjait a munka értékének becsülete, az alkotás szeretete, a soha le nem mondás, a soha el nem csüggedés, a mindig újrakezdés jellemezte. Kedves Jutka! Élet. A közérdekű hírek és közlemények mellett az új Körképben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy olyan témákról írjanak helyi, vagy a városhoz sok ezer érzelmi szállal kötődő személyek, amelyek tényleg érdeklik a Mórahalmiakat és a város iránt érdeklődőket. Célunk, hogy minél több ember lelkébe csempésszünk egy kis hitet, hogy igenis van jövő, szeretetet, amivel egymás felé fordulhatunk, méltóságot, amellyel a saját, helyi értékeinkre büszkék lehetünk, és egy csipetnyinél több életkedvet, amely szívből reméljük, hogy átjön az újság lapjain. Wass Albert a Tavasz-várás című versében a következőképpen ír: Érzed? Jön a tavasz, a fák alá már tarka-fátylú verőfényt havaz. A messzeségből hírnök érkezett: madár lebeg a rónaság felett s fény szállt a holt avarra: Hóvirág Igen, közeleg a tavasz, fuvallatát már érezni lehet a levegőben, reméljük, úgy érzi Ön is Kedves Olvasó, hogy kitavaszodik a Körkép is. Köszönjük Neked és a Szerkesztőbizottság tagjainak, hogy 20 évvel ezelőtt útjára indítottátok a város folyóiratát! Bátran léptetek egy olyan útra, mely ismeretlen, s szakmátoktól oly távol eső volt. Vállaltátok a kihívást, s vállaltátok az esetleges kudarcokat is. Köszönjük Neked az elmúlt 20 év önzetlen, fáradhatatlan munkáját, mellyel értéket teremtettél, s értékeket mentettél át az utókor számára. Erősítetted a város lakóiban az összetartozás érzését és az összefogás képességét. Most, amikor átvesszük a stafétabotot, ígérjük Neked, hogy hűek leszünk az örökséghez, melyet Tőled kaptunk, s megőrizve a lap érdemeit folytatjuk az általad megkezdett munkát, természetesen szakmai tapasztalatodra számítva. A szerkesztőbizottság nevében: Széll Ilona A Szerkesztőbizottság nevében: Szabó Kati Február Elnyerte a Kerékpárosbarát település - címet Mórahalom, a város még 2009-ben nyújtott be pályázatot a megtisztelő díj elnyerésére. A pályázat eredményeként a település kategória győzteseként 1 évig viselheti Mórahalom kommunikációjában a címet, valamint a hozzá tartozó logo használatára is jogosulttá vált. Városunk az utóbbi 2 évben történt folyamatos kerékpárút építésekkel, kerékpártárolók átadásával, valamint a hozzá kapcsolódó közösségi- és gyermekprogramok szervezésével érdemelte ki a díjat. A központi buszváró területén több kamera rögzíti a buszváró helyiségében történteket és a kinti forgalmat is állandóan. Az egyik a körforgalom és környékét figyeli 24 órán keresztül. A kamerarendszert a Mórahalmi Rendőrőrsre is bekapcsolták, ahol az ügyeletes folyamatosan nyomon követi a történteket és azonnal tud reagálni szükség esetén. Üzemelnek a sebességmérő berendezések is, amelyek jelzik, ha az autós a megengedett 50 km/óra feletti sebességgel halad. Városunk Szeged felőli bevezető részén a vízművek átemelője mellett, valamint Baja felől a hentesüzlettől nem messze jelzi egyegy műszer a településre érkező járművek sebességét. Elkészült a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola évi Túranaptára! Ebben az évben ismét bővült a kínálat 3 új túrával. Újdonságnak számít, hogy a madarak életét bemutató túrák immár hajnali 4-kor indulnak, áprilisban Kelebiára lesz látogatás, júliusban a rovarvilág iránt érdeklődők indulhatnak felfedezőútra a Rívó erdőben, sőt sétarepülés keretében is megtekinthetők lesznek fentről a város és környékének természeti értékei. Mórahalom turisztikai kínálatát is bemutatják márciusban a Budapesti Utazás Kiállításon, és a Pécsi Utazás Börzén is, valamint a veszprémi, és a miskolci idegenforgalmi kiállításokon is. A tervek szerint Mórahalom Város Önkormányzata ismét kiadja a szállásadók listáját tartalmazó kiadványát. Kérik a szállásadókat, hogy működési adataikat ellenőrizzék a meglévő listában. Amennyiben hiányos, vagy eltérő adatokat találnak, keressék Ótott Kovács Erika irodavezetőt a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben. Nyilvános WC nyílt a mórahalmi központi buszmegállónál található büfé épületében, melyet a buszmegálló peron felöli oldaláról közelíthetnek meg az utasok. A WC a buszmenetrend szerint tart nyitva, azaz az első induló busz indulásától, tól az utolsó beérkező busz indulásáig, ig. A WC bejárati ajtaját egy érmevizsgáló automata nyitja, ami kizárólag csak 100 Ft-osok bedobásával működik. Az ajtó működtetésével kapcsolatban felmerült problémákat a 30/ os telefonszámon jelezhetik. A Karitasz Mórahalmi Csoportja segít abban, hogy a felesleg találkozzon a szükséglettel. A plébánia udvarán lévő Karitász Házban gyűjtik és adják tovább az összegyűjtött jó minőségű ruhaneműket, bútorokat és egyéb tárgyakat. A Karitasz csoport tagjai szeretettel várják azon személyek jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a szolgálathoz.

4 Az emberi kapcsolatok fölötte állnak minden másnak A mi csillagunk Beszélgetés Ördög Nórával - A Homokhátságról, Mórahalomról indult a pályafutásod, most már egy egész ország ismer. Mi volt az a legkorábbi meghatározó emléked, amely a nyilvánosság előtt való szereplés felé fordított? - Ez nagyon vicces, volt egy mórahalmi Ki mit tud?, amin én első körben, majd másodikban sem értem el helyezést, ezután Édesanyám javaslatára azért harmadjára is megpróbálkoztunk, és akkor a versenyt megnyertem, majd a városi fordulót is. Azt hiszem, ott és akkor indult el valami. Az 5. osztályt már a Radnóti Gimnázium nyolcosztályos tagozatán kezdtem, ahol a felkészítő tanárom, Kovács Józsefné segítségével kezdtük el fejlesztgetni-csiszolgatni a szép magyar beszédben való jártasságomat, amelynek eredményeképpen Kazinczy-érmes lettem. - Az általad képviselt szakmaiság, továbbá, az, hogy a tehetségedet gyermekkorodtól kezdve egy komoly tanulási-felkészülési folyamattal segítettétek kibontakoztatni, szemmel láthatóan és markánsan megkülönböztet az ún. gyorstalpalós celebektől. - Köszi. Azért azt fontos megjegyezni, hogy ez nem szigorú értelemben vett tudatos karrier-tervezés volt, bár tény, hogy bizonyos alap megteremtődött, rögződtek egyes szakmai mechanizmusok, amelyek ma is segítik munkámat. - A televíziózás világával hogyan találkoztál? - Érettségi után, az idegenforgalmi főiskolára jelentkeztem, ahol egy alkalommal interjút készített velem az egyik kereskedelmi csatorna riportere. Nagyon tetszett, ahogyan dolgoztak és megkérdeztem a szerkesztőt, hogy esetleg van-e ötlete, hogy hol lehet ilyen jellegű szakmai tapasztalatra szert tenni. Ő felajánlotta, hogy elkísérhetem egy-két forgatásra, később már Szegeden én is forgatgathattam egy-két riportot, majd gyakornok lettem az RTL Klub Reggeli című műsorában. Hajnalban keltem és ingyen dolgoztam, azért, hogy közben tanulhassam a szakmát, örültem, hogy ott lehettem és hálás voltam a Szüleimnek, amiért nem várták el, hogy a főiskolai éveim mellett pénzért dolgozzak, mindenben támogattak. Az első gyakornoki napomon, azon a szent napon változott meg az életem, és eldőlt, hogy ez szerelem. A szerkesztési munkák mellett először a Top of the pops című popműsorban, majd a Kölyöklubban vállaltam műsorvezetést, s azután következett a talán országos hírnevet meghozó Szombat esti láz, majd a Csillag születik. - Minden hízelgés nélkül mondhatom Nóri, Te is egy igazi csillag vagy. A mi csillagunk. Innen indultál, és ide is térsz vissza töltekezni. Az általad képviselt értékekben egyértelműen jelen van a homokhátiak munkaszeretete, szívóssága és hite, valamint az embertársaik iránti tisztelet. - Hát hiszen innen jövök! Innen jövök, és innen hozom ezeket, ez teljesen egyértelmű. Ahol csak tudom, mindenütt elmondom, hogy az a kötődés, ami a mai napig bennem él a várossal kapcsolatban, egy életre szól. Ideköt az a szeretet, amivel most ebben a pillanatban, a próba szünetében is várnak rám a Mórahalmi Színtársulat tagjai, itt van a családom, és itt vannak a gyerekkori barátaim. Régebben más volt a fontos, mint most. Mára a korábbinál tisztábban látom, hogy minek van valós értéke az életben és minek kevésbé. Nálam az emberi kapcsolatok vannak a fontossági sorrend elején, sőt azt mondhatom, az emberi kapcsolatok fölötte állnak minden másnak Amikor Mórahalomra jövök, egyúttal hazajövök. Újra egy kicsit anya kislánya lehetek, végigsétálok az utcákon, és érzem: igen, itthon vagyok. Szabó Kati Német-magyar ifjúsági kapcsolatok 2008-ban nyílt arra lehetőség, hogy Mórahalom becsatlakozzon a MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat programjába, amelyben német és magyar városok az ifjúsági részvételről szerezhetnek nemzetközi tapasztalatokat. Az első budapesti előkészítő találkozón Mórahalom mellett az országból még Szombathely vehetett részt. A németországi ifjúsági szakemberek, ifjúsági munkások Essenből és Rendsburgból érkeztek a közvetítő szervezetet, a német IJAB által. Az akkori találkozó célja volt, hogy előkészítsen egy olyan két éves együttműködést a két ország között, amelyben a fiatalok részvételi formáit kutatják, valamint maguk a résztvevő városok is olyan programokat valósítanak meg, amely a fiatalok helyi részvételének növelését célozzák meg. Így 2009-ben további három várossal bővült a csoport, és egy németországi tanulmányúton ismerhettük meg a német ifjúsági munka rendszerét, elveit, valamint közösségi tereket is látogattunk márciusában az együttműködés Magyarországon folytatódik, ekkor Mórahalomra is ellátogat majd a német szakembergárda, aki a helyi ifjúsági munka mellett a térségben folyó ifjúsági együttműködéseket is tanulmányozza majd. Papp Renáta ifjúsági referens Fiatal művészek, figyelem! Kiállítókat keresünk! Márciusban fiatal mórahalmi alkotók munkáiból tervezünk kiállítást nyitni az Aranyszöm Rendezvényházban! Várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik szívesen mutatnák meg munkáikat egy kiállításon! Jelentkezni a Rendezvényházban lehet Papp Renáta ifjúsági referensnél, vagy Koisné Kőrösi Rozália pedagógusnál a Móra Ferenc ÁMK-ban. Cacao Club Ifjúsági Ház és Ifjúsági Információs Pont Minden hétköznap várja a látogatókat az Ifjúsági Ház. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen töltitek itt a szabadidőtöket. Az Ifjúsági Információs Pontban ingyenes internet, tv, dvd és társasjátékok, az aulában csocsó, pingpong és biliárd áll a rendelkezésetekre. Az eszközök használata térítésmentes! Nyitva tartás: Hétfő-kedd óráig Szerda-Péntek óráig

5 Nagy sikere van a Nagymamának A Mórahalmi Színtársulat előadása Kedves meghívásnak tettem eleget, amikor január 23-án az Aranyszöm Rendezvényházban megnézhettem Csiky Gergely klasszikus vígjátékát, A nagymamát, a Mórahalmi Színtársulat előadásában. Több évtizedes kollegiális barátság köt össze, ugyanis az előadás rendezőjével, Dálnoky Zsókával és a könyvtáros-népművelő Magyarné Rozival, a darab kitűnő humorral ábrázolt vénkisasszonyával. Nem először láttam a mórahalmi társulat előadását, mindig elbűvöltek természetes játékmódjukkal, ízlésükkel, humorukkal. Sikerükkel szinte divatot teremtettek, hiszen - amint hallom - a környező településeken - Algyőn, Deszken, Kiskundorozsmán - is sorra alakultak, alakulnak a felnőtt színjátszó csoportok. A magyar klasszikusok felvonultatása - például Móricz Zsigmond: Sári bíró, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Gárdonyi Géza: Ida regénye, vagy Karácsony Benő: Rút kis kacsa című vígjátékának ősbemutatója - a társulat kitűnő karakterfigurái, az ízléses rendezés, a szép díszletek és jelmezek teszik felejthetetlenné ezeket az előadásokat. A társulat 2009-ben Csiky Gergely: A nagymama című vígjátékának bemutatásával örvendeztette meg a közönséget. Emlékeim szerint a magyar színművészet legnagyobb primadonnáinak jutalomjátéka volt mindig ez az előadás. Játszotta Szerémi grófnét többek között Jászai Mari, az 1916-os Korda Sándor filmben Blaha Lujza, később Honthy Hanna, Dajka Margit, Tolnay Klári - hogy csak a legnagyobbakat említsük. A nemes lelkét, fiatalos lendületét megőrző, élete tragédiáit méltósággal viselő, s az elvesztett boldogságát unokáinak kiharcoló Szerémi grófné története hitelesen, sok humorral elevenedik meg az Aranyszöm színpadán. A grófné szerepében B. Farkas Zsuzsa, civilben: könyvtáros - alakítása visszafogott, lénye csak úgy árasztja a méltóságot és a szeretetet. A kitűnő humorú, cserfes, bölcs Galambosnét, a grófné gazdasszonyát Kecskésné Zsuzsa alakítja, civilben tanítónő. Nagyszerű karakterfigurák a magányba és a boldogtalanságba belekeseredett Örkényi szerepében - Kazi István, s az indulatos öreg katona modorát nehezen tűrő joviális tábori lelkész szerepében: Sisler István. A szám is tátva maradt, amikor kolléganőm közölte: ők civilben rendőrök. Nem kevésbé lepett meg, hogy az epekedő, galamblelkű Tódorka tanár urat kitűnően alakító Dudás István civilben vasesztergályos. A kicsit Karnyóné-s szigorú vénkisasszony, Szerafin szerepében domborító Magyarné Rozit nyíltszíni tapssal jutalmazta a közönség. A leánynevelő intézet igazgatónőjét a dekoratív Bálint Ágnes alakította, s már meg sem lepődtem, amikor megtudtam, hogy ő civilben: határőr. S a fiatalok! Legtöbbjük már a profi színészek minden eszközével rendelkezik. A sztár-allűröktől teljesen mentes, csodaszép Ördög Nóra kitűnően alakította a tiszta szívű Mártát, hitelesen ábrázolva ébredező szerelmét, s a Nagymama iránt érzett szeretetét és háláját. Nem kevésbé hiteles Piroska szerepében Németh Szilvia, s a fiúk : Ernő szerepében Dési Sándor és Kálmán szerepében a színpadon már otthonosan mozgó Alb Szabolcs. A szép jelmezeket Szeged egyik legtehetségesebb jelmeztervezője, a többszörös Dömötör-díjas Papp Janó, a díszleteket Lehoczky Tamás tervezte. Ja, és még egy megjegyzés: nagyon csinosak és formásak a mórahalmi lányok. Ha az ember belegondol, hogy 2000-ben, éppen 10 évvel ezelőtt, Sík Sándor: István király című drámájával kezdték, amely egyszeri vállalkozásnak indult, de a társulat együtt maradt, hogy vérbeli népszínházi hagyományokra építve közönségbarát darabokkal igazi örömszínházat hozzon létre, igazán megemelheti a kalapját! Ez igen! Czenéné Vass Mária

6 Homokszemek Mórahalmon Bemutatkozik a Homokháti Kistérség! Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával az Aranyszöm Rendezvényházban idén is folytatódhat az a kulturális kistérségi bemutatkozó sorozat, amely 2008-ban Homokszemek címmel indult el. A programsorozat célja, hogy a művészeti csoportok, alkotók bemutatkozásával erősödjenek a Homokháti Kistérség kulturális kapcsolatai, a térségi identitástudat. Hiszen valamennyi településen, a Homokhátság minden szegletében élnek és működnek olyan alkotó művészek, csoportok, akikre homokháti lakosokként egyként vagyunk büszkék. Most, februárban a röszkeiek hozzák el az 56 csepp vér című rockmusical előadást. A Röszkén már hatalmas sikert aratott darab a Homokszemek sorozattal indul vándorútra. A térségi alkotók közül pedig szintén február hónapban Sziráki Lászlóné üllési festőnő Paletta címmel nyitja meg festménykiállítását. A nagyszabású sorozat tavasszal tovább folytatódik, amikor Ruzsa és Pusztamérges látogat majd el a térség központjába. A program az OKM /2009. számú pályázat támogatásával valósulnak meg. Papp Renáta A programsorozat nyitányaként Ásotthalom hozta el művészeti csoportjait és a települést bemutató kiállítását, majd Zákányszék szomszédolása töltötte meg a több száz fős színházi nézőteret a Rendezvényházban. A kulturális műsor és kiállítás mellett a települések gasztronómiája is teret kapott. A homoki boroktól a kemencés kalácsig mindenből akadt kóstoló a rendezvényekre ellátogató vendégek számára. Ha boldogok akarunk lenni, szépítsük meg mások életét Pótszilveszter a Napfény Nyugdíjas Klubban A közelmúltban tartotta hagyományos pótszilveszterét a Napfény Nyugdíjas Klub. Évről-évre meghívjuk barátainkat is egy közös mulatságra, ünneplésre Mórahalomra, az Aranyszöm Rendezvényházba. Az idén vendégünk volt az ásotthalmi, a bordányi, a domaszéki, a mihálytelki és az üllési nyugdíjas klub. Meghívottként részt vett a programon továbbá Virágh Istvánné az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesületének elnöke is. Mintegy 200 résztvevő csodálhatta meg a Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének szép melódiájából összeállított táncos műsorszámot, mellyel a mihálytelki csapat készült. Majd Salamon László és felesége, Marika A holló és a róka című mese átiratát adták elő. Szabó Szilveszterné Marika ismét egy csodaszép verssel köszöntötte a vendégeket, majd zárásként ismét a mihálytelki klub egy lakodalmas jelenettel nevettette meg a közönséget. Nagy örömünkre, Csányi László alpolgármester úr is részt vett a rendezvényen, aki elismerően szólt a közösségünkről, és megköszönte a sok munkát a szervezőknek és a fellépőknek. Az általános iskola konyháján készült bőséges, finom vacsorát is le tudtunk mozogni, hiszen Migh József húzta a talp-alá valót. A felajánlásoknak köszönhetően tombola sorsolás is volt, senki sem távozott üres kézzel. Ezúton szeretném megköszönni a klubtársaknak a közös szervező- és előkészítő munkát, a támogatóknak, köztük a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőnek az önzetlen segítséget, a fellépőknek pedig a színvonalas műsort. Ótott Kovács Józsefné a mórahalmi Napfény Nyugdíjas Klub vezetője

7 Félévértékelés diákszemmel Az elmúlt félévben számtalan kulturális programon vehettünk részt, melyeket az intézményünk szervezett. Volt ÖKO-nap, melyen a diákok megismerkedhettek a természetvédelem fontos tudnivalóival és ismereteivel. Többek között a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkoztunk. Sok tanulmányi versenyre is sor került, melyeken diáktársaink eredményesen szerepeltek. A mi iskolánkban mindig sok fontos esemény történik. Megjelent például a suli újság, melynek szerkesztői a tanulók voltak. Az újság megvalósításában a diáktanács segédkezett. Köszönjük nekik! Az iskola pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatára, melyen nyertünk, s így jöhetett létre a 120 férőhelyes, fedett kerékpártároló. Nagyon örülünk neki, mert így biztosabban tudjuk tárolni a bicikliket, és ha esik a hó, vagy az eső, akkor sem ázik el. De nem csak játékos programok, rendezvények tömkelege volt ez a félév. Nagyon sok dolgozat, felelet van a hátunk mögött, no meg az ezért járó kinek jobb, kinek rosszabb érdemjegyek. A félévről szóló értesítő biztosan mindenkinél másról fog szólni. Lehet iparkodni azoknak, akik jobb jegyeket szeretnének látni az év végi bizonyítványban! Nekem izgalmas volt az első félév, amit az iskolában, vagy azon kívül tölthettem az osztályommal. Én is sok versenyen voltam, többnyire eredményesen szerepeltem. A félévi bizonyítvánnyal elégedett vagyok, bár lehet, hogy ennél többet is ki tudtam volna hozni magamból. (Biztos sokan vannak még így vele). Köszönjük tanárainknak az eddigi munkájukat, és kitartásukat! Nos, ennyi történt az elmúlt félévben. Ács Brigitta 6/c osztályos tanuló, Móra Ferenc ÁMK Kerékpártároló épült a Móra Ferenc ÁMK-ban A Móra Ferenc ÁMK január 20-án projekt záró rendezvényt tartott, melynek keretében összefoglalta és lezárta a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával megvalósult, KEOP-6.2.0/A azonosító számú Kerékpártároló létesítése a mórahalmi Móra Ferenc Általános Művelődési Központban című projektet. Az iskola mellett 120 db időjárás és lopásvédettséget biztosító kerékpártárolót alakítottak ki, mely a diákok, szülők, pedagógusok kerékpáros közlekedésének ösztönözését szolgálja. Utána jártunk: miért szagos az ivóvíz? Ivóvíz ellátás a déli városrészben Többen panaszkodtak, hogy megváltozott az ivóvíz minősége a déli városrészben. Ez ügyben megkerestük Varga Zsoltot, a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény igazgatóját, aki a következő tájékoztatást adta: A Mórahalmi Ipari Park bővítéséhez a Röszkei úton, a Guczi soron, és az Akácos utcában jelentős vízgerincvezeték bővítésre került sor 2009-ben. Ezen új hálózatot bakteriológiai fertőzés érte. Annak érdekében, hogy a meglévő üzemelő hálózatot is érintő fertőzésveszély ne okozzon vízminőségi problémát, őszén fertőtlenítő szer állandó adagolását kezdtük meg, mely különösen a déli városrészt érintette. Fogyasztóink ezen fertőtlenítő szer szagát és ízét érezték és érzik, melyhez nincsenek hozzászokva, mivel ezelőtt ilyen állandó fertőtlenítés Mórahalmon nem volt. A problémák és a szokatlan vízellátás hatásainak csillapítására a fertőtlenítőszer adagolást igyekeztünk csak a lehető legszükségesebb mértékben végezni. A fertőtlenítő szer adagolás csak a közegészségügyileg megengedett maximális koncentráció alatti mértékben történt és történik. A folyamatos fertőtlenítő szer adagolás kontrollálására rendszeres vízminőség ellenőrzést végeztünk és végeztettünk, melynek eredményei szerint a szolgáltatott víz minősége a vonatkozó előírásoknak megfelelt és megfelel. A fertőtlenítő szer adagolását többször leállítottuk, de sajnos a felül fertőződés veszélye miatt a város egy részén a mai napig végeznünk kell annak adagolását. Jelenleg a Röszkei út, a Béke u., Iskola u. és az István király út egy részén, valamint a Kölcsey, Szövetkezeti, Kodály és Széchenyi utcákban szolgáltatunk fertőtlenítő szert is tartalmazó vizet. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a fertőtlenítő szer adagolása nélküli ivóvízellátást mihamarabb visszaállítsuk. A legfontosabb célunk viszont az, hogy mindenkinek egészségre nem ártalmas, a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltassunk. Ehhez jelenleg szükség van a fertőtlenítő szer adagolására. A nagyobb településeken, városokban (pl.: Tompa, Kelebia, Kiskunhalas, Szeged, Makó, stb.) megszokott, hogy folyamatosan végeznek állandó fertőtlenítő szer adagolást a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. Hangsúlyozni kívánom, hogy a szolgáltatott víz minősége megfelel a vonatkozó előírásoknak, és a folyamatos adagolást csak addig kívánjuk végezni, amíg az indokolt. Remélhetőleg néhány hónapon belül a város teljes területén visszatérhetünk az állandó fertőtlenítő szer adagolás nélküli ivóvízellátásra. Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük a szokatlan ivóvízellátásért. Varga Zsolt Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény igazgatója

8 Közbiztonsági hírek Sikeres elfogás: január 14-én délután a Millenniumi sétányon lévő orvosi rendelőben többen várakoztak orvosi vizsgálatra. Az egyik hölgy rábízta a táskáját a mellette ülő másik nőre, akivel korábban már beszélgetett. Miközben a mosdóban volt, a kint lévő asszony eltulajdonította nyitott táskájából pénztárcáját, a benne lévő irataival és Ft készpénzével együtt. Ezt követően a Mórahalmi Rendőrsön a sértett a feljelentést tett. A feljelentésének felvétele alkalmával a nyomozó az elkövető, elkövetési módszeréből és a sértett személyleírása alapján következtetett az elkövető személyére, amelyek alapján a járőrök a Központi buszmegállóban elfogták a cselekmény elkövetésétől számított fél órán belül. A gyanúsított a cselekmény elkövetését elismerte, ellene visszaélés okirattal vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás a Mórahalmi Rendőrőrsön. Tanácsok zseblopás és alkalmi lopás elkerülésére: - Idegen személyekre ne bízza értékeit, rövid időre sem! - Forgalmas helyeken, tömegközlekedési eszközről való fel illetve leszálláskor fokozottabban figyeljen értékeire! - Kézi vagy válltáskáját szorítsa magához, tegye maga elé, és az egyik kezével fogja azt, továbbá a vállra akasztható táskát ne csapja a háta mögé, hanem tartsa a teste előtt vagy szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki sem nyúlhat hozzá! - Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, okmányait ne tegye táska külső zsebeibe, nadrágzsebbe, kosár tetejére! Ehelyett tárolja azt a táska belső, elzárható fakkjaiban! - Ne tartson magánál túl sok készpénzt, de ha mégis szükséges, azt kisebb címletekben és több helyen tárolja! - Bankkártyáját soha ne tárolja a PIN-kóddal együtt, mert ennek ismeretében az elkövető a számlán lévő pénzt az esetleges hitelkerettel együtt felveheti ATM automatából! Próbálja azt megjegyezni vagy a kártyától elkülönítve nem felismerhető módon feljegyezni! - A pénzkiadó automatánál a PIN-kódot oly módon próbálja meg a gépbe beütni, hogy azt senki se láthassa, illetve a gép által kiadott kontroll szelvényt vegye magához, mert számos információt tartalmaz bankszámlájáról! - Ha mégis elveszíti vagy eltulajdonítják bankkártyáját, azt mihamarabb tiltassa le a bankkártyát kiállító banknál, melyet akár telefonon keresztül is megtehet! - Vásárláskor, az áruk válogatásakor soha ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra illetve a bevásárlókocsiba felügyelet nélkül hagyva! - Étteremben, vendéglátóhelyeken ne a szék háttámlájára tegye kabátját, táskáját, hanem helyezze azt Ön által jól látható helyre! Vigyázzanak magukra és értékeikre! A mórahalmi Körzeti Megbízott kollégák, Kiss Henriett rendőr főtörzsőrmester és Dobó Attila rendőr törzsőrmester szívesen állnak rendelkezésükre, nyugodtan forduljanak hozzájuk bizalommal! Elérhetőségük a következő: 06-20/ Bűn és baleset-megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel Pópity Beatrix rendőr zászlóst a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadóját keressék a címen vagy a 62/ / telefonszámon. Pópity Beatrix rendőr zászlós Mórahalmi Rendőrőrs Testünk építőkövei a vitaminok Mai túlhajtott világunkban, szinte nélkülözhetetlen hogy az ember mindig friss és tettre kész legyen, hogy meg tudjon felelni mind a munkahelyén, mind otthon és legyen elegendő energiája a szabadideje aktív és tartalmas elköltésére. Testünk - egy-két kivételtől eltekintve - nem képes felépíteni a vitaminokat, ezért ezeket naponta, a meghatározott mennyiségben kell biztosítanunk a táplálkozással. Igaz, hogy a vitaminok nem töltik fel a szervezetet energiával, de az anyagcsere szempontjából rendkívül fontosak. Egyenletes vitamin bevitel mellett fittnek, míg ellenkező esetben fáradtnak érezhetjük magunkat, és könnyen megbetegedhetünk. Az alábbi táblázatban megtalálhatók a vitaminok legfontosabb tulajdonságai: Vitamin Amiben megtalálható Hiánya A-vitamin (retinol) máj, tej és tejtermékek, tojássárgája, sárgarépa, barack a szem és a bőr kiszáradásához vezethet, látásromlást eredményezhet C vitamin (aszkorbitsav) zöldpaprika, citrom, narancs, káposzta, brokkoli fáradtságérzéssel jár, növekszik a fertőzésekre való hajlam B1 (tiamin) máj, élesztő, korpás búza, sertéshús, hüvelyesek ideggyengeség, szívgyengeség, étvágytalanság formájában jelentkezhet B2 (riboflavin) tej, máj, tojás, élesztő, olajos magvak, hüvelyesek bőrgyulladást, gyomor-bélrendszeri tüneteket, valamint visszamaradást okoz a növekedésben B6 (piridoxin) máj, hús, tejtermékek, korpa, borsó, uborka, kisebb mértékben a tej, a tojás idegességet, álmatlanságot, zsíranyagcsere-zavart, bőrproblémákat idéz elő B12 (ciano-kobalamin) a szükségletet kizárólag állati eredetű élelmiszerekkel lehet fedezni vészes vérszegénység, idegrendszeri zavarok D-vitamin (kalciferolok) hal, máj, tojás fontos a napfény hatása a bőrre a csontok fejlődési zavarát okozhatja, gyermekekben angolkórt, felnőttekben csontlágyulást idézhet elő E (tokoferolok) gabonamagvak csírái, növényi olajok izomsorvadáshoz, idegrendszeri megbetegedésekhez vezethet F-vitamin növényi (búzacsíra, napraforgó, szójabab) olajok, dió, mandula májkárosodást okoz és különböző bőrbetegségek formájában jelentkezik Rozsnyai Erika

9 Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! Február hónap liturgikus ünnepei közül szeretném kiemelni Urunk bemutatásának ünnepét. A IV. századtól kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. A római katolikus vallás Gyertyaszentelő Boldogasszony néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban. Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. Ennek megkeresztelése a gyertyás körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás körmenet következik. Mivel február 2. hétköznap, ezért az azt következő vasárnap február 7-én is elvégezzük mindhárom szentmise kezdetén ezt a szertartást. A szentmisék végén pedig a Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja alkalmából ismét torokáldásban részesülnek a kedves hívek. Minden testvérünket szeretettel várjuk ezekre a szentmisékre. A házszentelések lassan befejeződnek a tanyavilágban, és megkezdem a belterületet. Szeretném hangsúlyozni, minden házszentelés ingyenes. Farsang időszakát éljük, itt az ideje, az örömnek, a szórakozásnak, és a farsangi bálnak. Ez az időszak hamvazószerdán, február 17-én ér véget. Ettől a naptól kezdődik a Nagyböjt. Elcsendesedünk, Istenre, önmagunkra és a lelkiekre összpontosítunk, felkészülünk a Húsvét ünnepére. Ne feledkezzünk el a pénteki böjti napokról és az egész időszakot ajánljuk fel az Istennek önmegtartóztatással! Mindenkinek szép nagyböjtöt kívánunk! Joó Balázs plébános, Papp Szabolcs kántor Családi események Házasságkötés: január hónapban nem történt házasságkötés Mórahalmon. Születések: Bíró Zsoltnak és Fődi Klárának Bence nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Halálozás: Gajdács Géza Mórahalom, Iskola u. 20., Dobó Ferencné Kiss Zsuzsanna Mórahalom, Jókai u. 16., Szécsi Józsefné Ördögh Mária, Mórahalom Szegedi u. 68., Harkai Zoltán István Mórahalom, Munkácsy u. 10., Oltványi Ferencné Vass Rozália Mórahalom, Szántó u. 22., Masa Istvánné Ördög Rozál Mórahalom, Szegedi út 1., Kiri Ferencné Tóth Ilona Mórahalom IV. ker Nyugodjanak békében! Bizalom A magyar nyelv természetes, élő elevenségét jól mutatja a február régi neve: Jégbontó hava. A megszületett fény erejének már van érezhető, látható megnyilvánulása: bontja, repeszti a rideg, merev jeget, a megfagyott vizet. Biztatás az induló új élet számára! Nekünk is ez a dolgunk. A lelkünket fojtogató téveszmék, félelmek, béklyók megnyitása, feloldása. Ezért merjünk élni a fénylő szeretet bizalmával, hogy elfogadjuk a másik emberi lényt! Így lesz létünk közösen teremtett emberi lét. Szögi Tibor Pletykarovat A pletyka: állandóan, alkalomtól és résztvevőktől függően változó, ismerhető szereplőkről szóló nem publikus információ, mely lehet jó, és lehet rossz. Az ismétlődő továbbadás következménye a tömörítés és a hozzáadás. A pletykálás az emberi faj egészére jellemző, kisebb közösségekben kialakuló interaktív tevékenység. l./ Azt beszéli a város /vagy egy része/, hogy az Önkormányzat át akarja venni az Egyháztól a temetőt és annak üzemeltetését. Ez azzal jár, hogy megváltozik a Temető üzemelési rendje és drágább lesz a temetési szolgáltatás. Megkérdeztük Nógrádi Zoltánt, Mórahalom város polgármesterét: Az Önkormányzat soha nem kezdeményezte, s nem is fogja indítványozni a temető átvételét. Tekintettel arra, hogy az egyháznak szabad forrása nincs, ezért az Önkormányzat megterveztette a temető felújításának munkálatait. Ez vonatkozik kerítésre, kapukra, vízellátó rendszerre, a sétányok burkolatára, miséző, pihenőhely kialakítására. A terv elkészült, az Önkormányzat az Egyházközség tagjainak azt bemutatta. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés költsége eléri a 100 millió Ft-ot ezért annak megvalósítása a későbbiekben várható. Megkérdeztük Joó Balázs plébánost: A polgármester úr soha nem keresett meg azzal a kéréssel, hogy adjuk át a temetőt, vagy annak üzemeltetését az Önkormányzatnak. Ez nem is az én hatásköröm, hanem a püspökségé. A temető átadása nem áll az egyházközség szándékában, ez téves híresztelés. Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak és Polgármester Úrnak, hogy pénzhiányunk miatt átvállalta a temető rekonstrukciójának megtervezését. 2./ Azt beszéli a város /vagy egy része/, hogy az Önkormányzat és az Egyházközség, valamint a Plébános között feszült a viszony, s emiatt nem kap termálvízfűtést a Templom. Megkérdeztük Nógrádi Zoltánt, Mórahalom város polgármesterét: Soha sem volt ilyen jó és hatékony az együttműködés a polgármester és a plébános, valamint az Önkormányzat és az Egyházközség között, mint most. Reméljük, hogy ez még hosszú ideig így fog tartani. Joó Balázs plébánossal személyesen is baráti kapcsolatot ápolok, gyermekeim rajonganak érte. A templom termálvízfűtéssel való ellátásához az Önkormányzat a távvezetékről lecsatlakozó csonkot épít ki a Templom irányába. Tekintettel arra azonban, hogy a templomnak központi fűtés rendszere nincs, ezt a technológiát a légbefúvóra rákötni nem lehet. Így a teljes fűtési rendszer megtervezése és kialakítása külön forrásokat és időt igényel. Megkérdeztük Joó Balázs plébánost: Mórahalmi plébánosságom óta nagyon jó a kapcsolat a Polgármester Úr és köztem, ami nem csak munkakapcsolat, hanem baráti is. A közös érdekeltségű ügyeket mindig előre egyeztetjük. Így történt ez a termálvíz templomba való bekötésével kapcsolatban is. Az egyházközségnek jelenleg nincs pénze beszereltetni az új fűtésrendszert, de a távvezetékre rácsatlakozó csonkon keresztül a későbbiekben is lesz lehetőségünk a rendszerhez kapcsolódni. Polgármester Úr segítőkészségét mindenben érzem, és köszönöm neki. Szerk.

10 Agrár-info Elkezdődött az őstermelői igazolványok újítása a 2010-es évre, az újításhoz szükséges dokumentumok: 1000 forintos csekk befizetését igazoló szelvény (ezt a falugazdász irodában lehet kérni), adóazonosító jel, adószám (ha van), lakcímkártya, földhasználati lapszemle (30 napnál régebbi is lehet). A leadási határidő március 20. Az őstermelői igazolványt az év bármely időszakában ki lehet váltani, aminek díja 2000 Ft. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának a visszaigénylése folyamatos, ehhez szükséges: 30 napnál nem régebbi földhasználati lap, adószám, adóazonosító, gázolajszámla, VPID szám- Ez esetben a beadásnak nincs határideje. A területalapú támogatások igénylése 2010-re várhatóan márciusban kezdődik, az előző évhez hasonlóan elektronikus formában előzetes időpont egyeztetéssel történik, a támogatás kezdetéről külön értesítés nem fog érkezni, ezért mindenkit kérek, hogy március elején érdeklődjön hivatalunkban. A 2009-es területalapú támogatások fennmaradó részének kifizetése várhatóan február folyamán tovább folytatódik. Somodi Attila területvezető falugazdász Állatorvosi ügyelet 2010 Február Kiigazító közlemény! Tisztelt Lakosság! MÓRAHALMI A közelmúltban meghirdetett Családsegítő Program, amellyel szórólapokon lehetett találkozni nem azonos a helyi Családsegítő Szolgálat szakmai programjával. A szolgálat tevékenységét a Szociális törvény (1993/III) határozza meg, ezen követelményeknek megfelelően működik a városban. A fent említett szórólapokat nem a Családsegítő szolgálat bocsátotta ki. Szerkezetkész a Mórahalmi FÉF Ház A tervezett időben készült el a Mórahalom Város Önkormányzata által a Környezet és Energia Operatív Program keretében 95%-os támogatásban részesülő mintegy 210 millió Ft összértékű Mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza (KEOP-6.2.0/B ) első üteme. Az építkezés ezen stádiumában már jól láthatóak a majdani kis üzletek, ahol a helyi termékek mintaboltjai lesznek, a bemutató és konferencia terem, ahol biogazda képzéseket és egyéb szakmai programokat rendeznek majd, többek között a gazdák támogatása, valamint a helyi és öko- termékek népszerűsítése érdekében. A megújuló és alternatív energiával működő hiánypótló szolgáltató ház 2011 tavaszától áll majd az érdeklődők és látogatók szolgálatában. Mórahalom Zákányszék Röszke Domaszék febr Dr. Perényi János 06-30/ febr Dr. Müller Károly 06-30/ febr Dr. Kovács Tibor 06-30/ febr Dr. Tóth Ferenc 06-20/ A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

11 MUNKAVÉDELEM! Munkavédelmi feladatok ellátását vállalom szakmai felelősségbiztosítással. Teljes körű munkavédelem: kockázatértékelések, munkavédelmi-, egyéni védőeszköz szabályzat és egyéb dokumentációk elkészítése. Tel.: / Kőműves mester vállal bármilyen kőműves munkát. Burkolást, térkövezést, valamint ácsmunkákat is korrekt áron. Tel.: 06-20/ Keresek házat, telket, földet készpénzért és közvetítéssel / Ügyelet: 06-20/ Gyulladás migrén, reflux, aranyér, izület, stressz, depresszió, frontérzékenység, kimerültség... kezelése MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁS, PÁLYÁZATTAL Savanya László Tel/fax: , Tel: FELHÍVÁS! Kedves osztálytársaim! február 27-én osztálytalálkozót tartanak az 1970-ben, Mórahalmon végzett 8/a osztály diákjai. Ez ügyben keressétek Papdi Attilát a as telefonszámon! Kois János TV, LCD TV JAVÍTÁS 1 ÉV GARANCIÁVAL! HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken. VILLÁMSÚJTÁS esetén a javítási számlát a biztosító kifi zeti! Komlós Zsolt tv-műszerész Telefonszám: Cím bejelentése a Szegedi u. 48. sz. alatti Iparcikk üzletben Tel.: VÉRADÁS Legyen Ön is véradó! Szeretettel hívjuk és várjuk a 18. életévüket betöltött személyeket, akik - tudják, hogy adni mindig jó, - még nem adtak vért, és nem tudják, milyen csodálatos érzés másokon érdek nélkül segíteni A véradás ideje: február 23. (kedd), óráig Helye: Aranyszöm Rendezvényház Megkérünk minden egyes véradót, hogy személyi igazolványát és TAJ-kártyáját hozza magával! Beteg embertársaink nevében előre is köszönjük megjelenésüket. Országos Vérellátó Szolgálat Magyar Vöröskereszt MÓRAHALMI MÓRAHALOM VÁROS TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA Főszerkesztő: Szabó Katalin Szerkesztőbizottság tagjai: Baksáné Farkas Zsuzsa, Berta Gyuláné, Módra Istvánné, Papp Szabolcs, Széll Ilona Szerkesztőség, hirdetésfeladás és kiadás: MHV. Önk. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Felelős kiadó: Zsiros Annamária 6782 Mórahalom, Röszkei út 2. Tel, fax:62/ Lapzárta minden hó 25-e. Készült:Agent Print Kft. Nyomdájában 700 példányban ISSN (nyomtatott) ISSN x (online)

12 Kalendárium - FEBRUÁR FEBRUÁR 19. ZSUZSANNA NAPJA Zsuzsanna napján a szegedi néphit szerint megszólal a pacsirta. Jelzi a tavasz közeledését, a természet újjászületését. A kertjében fürdő, Zsuzsannát, az ószövetség jámbor asszonyát az európai katolikus néphit régebben főleg a gyümölcsfák védőszentjeként tisztelte. Ezért ábrázolták almával is. Forrás: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium NÓGRÁDI ZOLTÁN A TÉRSÉG ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTJE Sakk-hírek A január 17-én lejátszott Tisza-Parti Sakkiskola-Mórahalom eredménye: Dr. Kárpáti Zoltán - Molnár Jenő 1-0 Tésik Péter - Tumbász Péter 1-0 Tubak Dániel - Antal Mihály 0-1 Tésik László - Kois János Dávid Levente - Újházi Ádám 0-1 Felhívás! Várom azok jelentkezését, akik szeretnének versenyszerűen sakkozni! Telefonszámom: 06-30/ Kois János Sakk Szakosztály, Mórahalom SPORTEREDMÉNYEK Kötélugrás: október Párizs, DD Világkupa I. hely: Négy földrész közel 30 csapata közül a DUKA LILI - FARKAS CS. PETRA - MAKRA TÍMEA - SZTANKOVICS ZSANETT összeállítású mórahalmi csapat egy aranyérmet és egy 5. helyet szerzett december Eger, Páros és DD Magyar Bajnokság: összesen 9 érmet hoztunk Arany: a PAPDI DÓRA MÁGOCSI LIZA FARKAS CS.PETRA SZTANKOVICS ZSANETT párosok és DD4-ben LAJOS VANDA KARÁCSONYI ZSÓFIA KISS JÁZMIN KIRI ÁGNES Ezüst: a DOBÓ ERIKA KISS ANITA páros és DD3-ban, ill. DD4-ben is a DUKA LILI FARKAS CS. PETRA MAKRA TÍMEA - SZTANKOVICS ZSANETT alkotta csapat Bronz: a KARSAI HOLDA NÉMETH NÓRA páros és DD4-ben, ill. DD3-ban a PAPDI DÓRA LÁZAR BARBARA MÁGOCSI LIZA PAPRIKA ANITA és LAJOS VANDA KARÁCSONYI ZSÓFIA KISS JÁZMIN összeállítású csapat Felkészítő tanár: Martyin Lászlóné Úszás: január 11., Hódmezővásárhely, Megyei Úszó Diákolimpia: 9 érem Arany: NÓGRÁDI SZABOLCS 50 m mell és ENGI RENÁTA 100 m mell BORSOS ÉVA KIRÁLY RENÁTA MÉSZÁROS MARIANNA PAPDI DÓRA CSONKA ATTILA MASA RICHÁRD - NÓGRÁDI SZABOLCS TURÚ MARTIN III. kcs-os ÁCS BOGLÁRKA ENGI RENÁTA FARAGÓ NIKOLETT NÓGRÁDI NIKOLETT IV. kcs-os, 4x50 m gyors váltók Ezüst: BORSOS ÉVA 100m gyors MÉSZÁROS MARIANNA 100 m hát Bronz: TURÚ MARTIN 50 m mell BORSOS ÉVA 50 m mell IV. hely: ENGI KINCSŐ 50 m mell V. hely: NÓGRÁDI VIKTÓRIA 100 m gyors Az aranyérmesek a febr. 27-i Országos Döntőbe jutottak. Felkészítő tanár: Martyin Lászlóné FEBRUÁR 24. SZENT MÁTYÁS APOSTOL - Jégtörő Mátyás Mátyás napjához országszerte inkább csak időjárási regulák fűződnek. Mátyás ront, ha talál (= megolvasztja, megtöri a jeget), ha nem talál, csinál (= ha már nem talál jeget, akkor faggyal köszönt be). Mátyás önálló középkori ábrázolását nem ismerjük, de természetesen mindig ott szerepel az apostolok oltárán. Forrás: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium NAGYBÖJT Nagyböjt az egyházi évben hamvazószerdától húsvétvasárnapig terjedő, Jézus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt negyvennapos időszak, amelynek kisebb megnevezett egységei: hetei, vasárnapjai, ünnepei is vannak. A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket volt szabad enni, és csak egyszer ehettek napjában. Forrás: Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd Diós piskóta karamellás krémmel és meggyel Tóth Gézáné receptje Diós piskótatésztát sütünk, amire kihűlés után besamel mártást kenünk. Ezt így kell készíteni: 5 dkg vajat felforrósítunk és 2 kanál lisztet teszünk hozzá. Amikor folyamatos kevergetés mellett kifehéredik, forró tejjel felengedjük, majd az egészet forró péppé főzzük, pici sót teszünk bele, és még pár percig forraljuk. Miután a besamel mártást rákentük a tésztára, rumban Ügyfélfogadások: ázott meggyet tegyünk rá, majd karamellel vékonyan locsoljuk me, végül olvasszunk rá csokoládét. 1. GDF-Suez Energia Magyarország Zrt. (korábbi ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.) Szerda: 16:00 20:00 Csütörtök: 8:00 12:00 Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületében, bejárat a Szegedi út felől 2. EDF-DÉMÁSZ Zrt. Hétfő: 16:0 20:00 Kedd: 8:00 12:00 Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületében, bejárat a Szegedi út felől 3. APEH Ügyfélfogadás Hétfő: 9:00 15:00 Csütörtök: 8:30 12:30 Mórahalom, Tömörkény u Okmányiroda: Hétfő: 8:00 12:00 Kedd: Szünnap Szerda: 8:00 12:00 és 12:30 16:30 Csütörtök: 8:00 12:00 és 12:30 15:30 Péntek: 8:00 12:00 Mórahalom, Millenniumi sétány Földhivatal: Hétfő: 8:00 14:30 (ebédidő: 11:30 13:00) Kedd: Szünnap Szerda: 8:00 14:30 (ebédidő: 11:30 13:00) Csütörtök: 8:00 11:30 Péntek: 8:00 11:30 Mórahalom, Millenniumi sétány 17.

A színtársulat új Énekes madara

A színtársulat új Énekes madara HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 2. SZÁM 2013. FEBRUÁR ÁRA: 100 FT A színtársulat új Énekes madara A mórahalmi társulat idei bemutatója, Tamási Áron Énekes madár című zenés színműve, telt

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

19. alkalommal is Óvoda bál

19. alkalommal is Óvoda bál HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIII. ÉVF. 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR ÁRA: 100 FT 19. alkalommal is Óvoda bál A zord időjárás ellenére, ismét immár tizenkilencedik alkalommal megtartottuk bálunkat február

Részletesebben

Farsangolt a Huncutka. Az öreg vastorony tövében. Sikerben úsztunk Kecskeméten MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.

Farsangolt a Huncutka. Az öreg vastorony tövében. Sikerben úsztunk Kecskeméten MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom. HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXV. ÉVF. 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS Az öreg vastorony tövében Február 22-én, Párizsban gyűltek össze a világ legjobb dupla köteles csapatai. A versenyre még Amerikából és

Részletesebben

Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció

Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció XXVI. évf. 2015. február Milliós belügyminisztériumi támogatás a fenyegetett településeknek súlyos probléma a migráció Az elmúlt 5 évben megtöbbszöröződött az illegális migránsok száma hazánkban. Tavaly

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Az újabb együttműködés gyümölcse

Az újabb együttműködés gyümölcse Homokháti Sokadalom az esélyegyenlőségért Homokháti Sokadalom ÉRTED! Ez volt a jelszava az idei, tizenegyedik ízben megrendezett Sokadalomnak. És kiért? Azokért a Homokhátságban élő emberekért, akik valamiért

Részletesebben

Szent István királyhoz

Szent István királyhoz Havonta megjelenő magazin XXII. évf. 8. szám 2011. augusztus Ára: 100 Ft Faludi Ferenc: Szent István királyhoz (részlet) Dicső István, nagy királyunk, Téged ég s föld magasztal, Téged tisztel kis országunk,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Kotányi: tisztességes paprika

Kotányi: tisztességes paprika XXVI. évf. 2015. március Közbiztonsági Fórum a migrációról Közbiztonsági Fórumot hívtak össze Mórahalmon február 13-án, melyen az illegális migrációban érintett települések és hivatalos szervek jelentek

Részletesebben

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 4. szám, 2012. május Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.hu 1. Köszönjük a segítséget a Szent László Családi nap és templombúcsú támogatóinak: MÓRAHALMI

MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.hu 1. Köszönjük a segítséget a Szent László Családi nap és templombúcsú támogatóinak: MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 7. SZÁM 2013. JÚLIUS ÁRA: 100 FT Családi nap családi ünnep a templomkertben Június 29-én, szombat délután Családi napot tartottunk, mely a másnapi Szent László

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Tiszteletadás a 100 éve kitört háború homokháti hősei előtt

Tiszteletadás a 100 éve kitört háború homokháti hősei előtt XXV. évf. 2014. július Tiszteletadás a 100 éve kitört háború homokháti hősei előtt Emlékezés elvesztett apákra és fiúkra Az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából gyűltek össze június

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny Ára: 100 Ft XXVI. évfolyam 2. szám 2013. február SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN A kultúra több területét érintve ünnepeltek a szegváriak január 22-én. A Tűzköves Színjátszók

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben