Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae Örökség Kht taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése II. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója május 27-ére, órára (illetve határozatképtelenség esetén órára) összehívta a társaság Taggyűlését az alábbi napirendi pontokkal (meghívó mellékelve): 1. Beszámoló és határozathozatal a társaság évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről 2. Határozathozatal a évi üzleti tervről A Pécs/Sopianae Örökség Kht. életében a év fordulópontot jelentett, miután a Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése című projekt befejezését követően valamennyi világörökségi helyszín a Kht. kezelésébe került. Ez jelentős létszám- és költségnövekedéssel járt, amit azonban a jegyárakból származó bevétel fedezni tudott. A 2008-as évben kiemelt figyelmet kell fordítani a marketing munkára, mert a tervezett árbevétel teljesülése nélkül a fenntartói támogatások nem fedezik a jelentősen megemelkedett költségeket. Miután a beszámoló a könyvvizsgálói vélemény szerint is megbízható és valós képet ad a Pécs/Sopianae Örökség Kht. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az 1-es napirendi ponttal kapcsolatban javaslom, hogy a taggyűlésen a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője támogassa igen szavazatával a társaság mellékelten is csatolt évi mérlegbeszámolójának, valamint évi közhasznúsági jelentésének elfogadását. A 2-es napirendi pontban tárgyalandó, az előterjesztéshez szintén csatolt évi üzleti tervet szintén elfogadásra javaslom. Határozati Javaslat 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Pécs/Sopianae Örökség Kht május 27-i taggyűlésén a Beszámoló és határozathozatal a társaság évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről című napirendi pont, valamint a Határozathozatal a évi üzleti tervről című napirendi pont megszavazását igen szavazatával támogassa. A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről a taggyűlésen. Határidő: május 27. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke május 15. Dr. Csörnyei László s.k. a Bizottság elnöke

2

3 PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pécs, 2008.

4 2 SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Pécs/Sopianae Örökség Kht évi munkájáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata örökség kezelési és menedzsment stratégiájának végrehajtására 2002-ben létrehozott önálló társaság, a Pécs/Sopianae Örökség Kht ben is kiemelt feladatának tekintette az UNESCO világörökségi listára felkerült Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjének és közvetlen környezetének, a Szent István térnek menedzsmentjét. E célt szolgálta kiemelt programja, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében, a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése címmel elnyert pályázat befejezése, melyre 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében március 30.-án került sor a Cella Septichora Látogató Központ ünnepélyes megnyitására. A nagyszabású beruházás mellett a Kht. természetesen folytatta népszerűsítő és marketing munkáját és egyéb tevékenységeit az alábbiak szerint. Személyi feltételek A Pécs/Sopianae Örökség Kht. új funkciója, a világörökségi helyszínek üzemeltetése szükségessé tette a Pécs/Sopianae Örökség Kht. létszámának jelentős bővítését és átszervezését. A korábbi 11 fő alkalmazotti létszámot a legszükségesebb munkakörök figyelembevételével 21 főre kellett emelni: a Cella Septichora Látogató Központban 2 pénztáros, 4 tárlatvezető, 1 fő részmunkaidős takarító; az Ókeresztény Mauzóleumba 1 fő pénztáros-teremőr valamint 1 fő udvaros-parkőr kezdte meg a munkáját március-áprilisában. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt tudtunk alkalmazni. Szeptembertől és októbertől egy-egy kolléganőnk kezdte meg szülési szabadságát. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat a Jurta Plusz Kft., az éjszakai vagyonőrzési feladatokat a Trucker Biztonsági Szolgáltató Kft. látja el. Szervezeti élet 2007-ben négy alkalommal került sor taggyűlésre: május 22-én, augusztus 30-án, október 25-én és december 20-án. A Felügyelő Bizottság május 2-án, május 20-án és szeptember 21-én ülésezett október 11-én lejárt az ügyvezető igazgató és a Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása. Az új Felügyelő Bizottság tagjait a tulajdonosok kijelölték: Ágoston Zoltán, Dr. Németh Balázs, Dr. Schmidt Pál, Horváth Zoltán és ijf. Koltai Péter személyében. Megbízatásuk október 25-ig szól. Az ügyvezető igazgatói feladat betöltésére kiírt pályázatot a október 25-én megtartott taggyűlés sikertelennek minősítette. A december 20-ai taggyűlés a jelenlegi ügyvezető igazgató, Dr. Ujvári Jenő megbízatását június 30-ig meghosszabbította, ezt követően 2010-ig szakértőként kéri alkalmazását. BERUHÁZÁSOK Az Örökség Ház munkáját és ezzel együtt kiadásait is nagymértékben megnövelte a ROP pályázat segítségével elkészült objektumok működtetése és fenntartása. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata november 9-én megbízta a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t a Cella Septichora, a Nyugati várfalsétány és pavilonok, Török kút és Északi várfalsétány; a Baranya Megyei Önkormányzat és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság pedig az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai Ókeresztény sírok üzemeltetésével. Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

5 3 A ROP pályázat keretében az alábbi létesítmények kerültek átadásra, melyek garanciális hibajavítását a 2007-es évben a Pécs/Sopianae Örökség Kht. koordinálta: - Pécs, Szent István tér - Cella Septichora és római sírok - védőépület - Pécs Apáca u. 8. Római sírok védőépületének felújítása - Pécs Apáca u. 14. Római sírkápolna védőépületének felújítása - Pécs, Ókeresztény Mauzóleum védőépületének felújítása - Pécs, Világörökség közterületének rekonstrukciója (Janus Pannonius u., Felső Sétatér és lépcsősorok, Káptalan u., Esze Tamás u. térburkolatok, Török kút) - Északi várfal sétány - Nyugati várfal sétány - Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza felújítás, átalakítási, bővítési munkái) MARKETING A ROP keretében a 2007-es év elején készült el a Cella Septichora Látogató Központ, az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai emlékhelyekre vonatkozó kiállítási koncepció. elkészültek a multimédiás képi és szöveges tartalmak, a látógatómenedzsment jövőbe mutató fejlesztési javaslatokkal együtt. Ez alapján kerültek elhelyezésre valamennyi kiállítóhelyen a kétnyelvű tablók, multimédiás eszközök. Ingyenes népszerűsítő szórólapokat készítettünk három nyelven, melyek rövid leírásokat tartalmaznak a látogatható világörökségi helyszínekről és információt a látogatás feltételeiről es év végén került a világhálóra a kibővített honlapunk részletesebb tartalommal, új arculattal oly módon, hogy saját munkatársaink is folyamatosan fel tudják tölteni az aktuális tudnivalókat. Kibővítettük az ajándéktárgy választékunkat, új iparművészeti kerámia- és textil tárgyakat készíttetettünk, melyek árusítása a Cella Septichora Látogató Központban történik. BEMUTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉS Évezredek öröksége műveltségi játék általános iskolásoknak a média támogatásával február 15.-május csapat képviselője jelent meg február 15-én a Nevelési Központ Színháztermében az Évezredek öröksége vetélkedő nyitóünnepségén. A csapatok megismerkedhettek az új játékszabályokkal, információkat kaptak a játék menetéről. Nyolc témakörből kerültek ki hétről-hétre a totók, ahol hagyományosan 1-2-X válasz közül kellett kiválasztani a helyeset. A csapatok ezalatt sok mindent megtudtak a világörökségről, a Zsolnay családról és a gyárról, tanultak Pécs építészeti és bányászati emlékeiről, a tanító rendek és az egyház művelődésben betöltött szerepéről, valamint megismerkedtek az egyik legszebb városrész, a Tettye nevezetességeivel. Idén az Európa Kulturális Fővárosa projekt Tanulás, tanítás évéhez kapcsolódva minden csapatnak be kellett mutatnia saját iskoláját. A Power Pointban elkészített legszebb anyagért különdíj is járt, mely a Praktiker Áruház felajánlásaképp egy budapesti kirándulás volt. A heti totók alapján a legjobbak az elődöntőben mérték össze tudásukat. Az Örökség Házból indulva 9 állomáshelyen kellett feladatokat megoldani. 6 csapat jutott a döntőbe. A döntőn nyolc különböző feladatot kellett megoldani. A játékot és ezzel a 6 napos Nagyszebeni utazást a Pécsi Tudományegyetem I. Számú Gyakorló Általános Iskola csapata nyerte. A második helyezett jutalma egy 4 napos kirándulás Gyulára és Békéscsabára. 3 napot tölthetett a Belvárosi Általános Iskola csapata a Balaton-felvidéken. A negyedik és ötödik helyezett Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

6 4 Dunaszekcsőn, a Lugio ókori kalandtúrán táborozhatott egy hetet. Hatodik helyezett a Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola csapata a Tettye Vendéglő 20 fős vacsora meghívását valamint egy PÉTÁV ajándékcsomagot kapott. A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma támogatta. Kulturális Örökség Napjai, szeptember szeptember án került megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal minden évben meghirdet egy központi témát, amely idén a Haza és haladás, a reformkor és a klasszicizmus építészete volt. Az évek óta tartó rendezvénysorozat idén hozta talán a legnagyobb sikereket és legmagasabb látogatói számokat. Az egyik legnépszerűbb program a Cella Septichora Látogató Központ ingyenes, szakvezetéssel összekötött megtekintése volt. A meghirdetett 20 csoport néhány nap alatt betelt. Hogy senki se maradjon ki, a többiek egyénileg tudták megnézni a helyszínt. A két nap alatt több mint ezren látták a világörökségi emlékeket. Szintén nagy sikere volt a Zsolnay nyílt napnak, ahol porcelánfestési bemutatókat és folyamatos idegenvezetést tartottak, valamint alkalmi kitelepült postán képeslapokat lehetett feladni. A Nyílt napon megjelent a Cella Septichora Látogató Központ és az EKF standja is. Előbbinél totó kitöltésével ingyenes belépőjegyet lehetett nyerni, utóbbinál kifestőt színezhettek a gyerekek. Nyitva tartott a Baranya Megyei Levéltár Király utcai épülete is, ahol bemutatták a Levéltár tevékenységét, valamint Ódor Imre A reformkor Baranyában címmel tartott előadást. Sok érdekes séta indult, például Pécs szemtanúi címmel a Pécsett járt hírességek nyomába eredtek az érdeklődők, de volt Esti séta a Zsolnay gyárban és a Felsőmalom utcai klasszicizmus címmel is indult városnéző túra. A Világörökség Baráti Kör rendezvényei 2007-ben: január 25-én Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója mutatta be az átadás előtt lévő Cella Septichorát a baráti kör nagyszámú érdeklődőinek február 22.-én a Dominikánus Házban Dr. Pilkhoffer Mónika a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkatársa tartott előadást Iskolaépítések a dualizmus korában Pécsett címmel márciusában a baráti kör tagjai a 100 éves fennállását ünneplő Leöwey Klára Gimnáziumba látogattak el április 19.-én megtekinthették a felújított Civil Közösségek Házát, melyet Vincze Csilla Anna, a Nevelők Háza Egyesület elnüke mutatott be május 24.-én a Lyceum templomban és a 150 éves Széchenyi István Gimnáziumban tettek látogatást a kör tagjai június 27.-én Dr. Méhes Márton, az EKF művészeti igazgatója Az EKF művészeti igazgatójának első féléve címmel tartott beszámolók az Örökség Ház kertjében november 6.-án Dr. Kovács Orsolya a Baranya Megyei Múzeumok Igzagatóságának művészettörténésze tartott tárlatvezetést a közelmúltban felújított Zsolnay Múzeumban december 10-én Dr. Ujvári Jenő ismertette a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tevékenységét valamint bemutatta a Cella Septichroa Látogató Központot az Esztergár Kör és a Világörökségi Baráti kör közös rendezvényén. Pécsi Advent december ben harmadik alkalommal került sor a Pécsi Advent rendezvénysorozat megrendezésére a Pécsi Püspökség, Pécs MJV Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közreműködésével. Sajtóbemutató Vallási turizmus a XXI. században a Pécsi Egyházmegyében címmel study tour-t és konferenciát rendezett a Pécsi Püspökség a Magyar Turizmus Zrt. És a Pécs/Sopianae Örökség Kht. együttműködésével. A kétnapos program keretében a szakma képviselői ízelítőt kaptak a régió Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

7 5 turisztikai vonzerőiből, a szakrális emlékekből, a borutakból, épített és természeti örökségünkből. A második napon a vallási turizmus időszerű kérdéseit, tapasztalatait és jövőbeni lehetőségeit, feladatait taglaltuk konferencia keretében, melyet a Cella Septichora és a Bazilika megtekintésével zártunk. A tanulmányúton 24 újságíró és 5 utazási iroda képviselője vett részt. Kiállítások Antická Pécs a Anticka Olomouc címmel a Csehországban, Olomoucban, a Vlastivedne Museumban nyílt meg szeptember 7.-én, Tám László fotóművész pécsi világörökségi fotóit tartalmazó kiállítása. A kiállítás a Baranyai Megyei Önkormányzat és a Regional Authority of the Olomouc Region közötti együttműködés keretében jött létre. A tárlatot Ph. Dr. Jindřich Garčic rendezte, megnyitotta Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. A kiállítás alkalmából a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tulajdonában lévő Tám László fotógyűjtemény kiegészült a Cella Septichorát bemutató további reprodukciókkal. Valamennyi képről magyarázó leírás készült, melyet a kiállítás ismertető füzetéhez is felhasználtak. II. Országos Világörökségi Rajzpályázat. Az idei éven a rajzpályázat koordinálásában a Szent Mór Iskolaközpont vállalta fel komoly szerepet. Az általános iskolák valamint alapfokú művészeti iskolák növendékei részére meghirdetett országos pályázatra 856 mű érkezett, melyből a zsűri 76- ot emelt ki díjazásra. Külön bírálták az általános, valamint az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanulók munkáit. A 8 tagú bíráló bizottság tagjai között neves pécsi képző- és iparművészek, művésztanárok vettek részt: H. Barakonyi Klára festőművész, Kuti László szobrászművész, Pandúr József festőművész, egyetemi tanár, Stirling Zsolt grafikus, minőségügyi vezető, Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna rajztanár, Valkó László képzőművész, egyetemi docens, W. Vata Emőke textilművész. A kiállítók emléklapot illetve elismerő oklevelet kaptak. Az egyéni díjazottak munkáiból kis katalógus készült. Újonnan megjelent kiadványok Pécsi arcképek 1. sz. kötete - Dr. Bezerédy Győző A Pécs/Sopianae Örökség Kht. új sorozatot indított el Pécsi arcképek címmel, melynek kötetei Pécs kulturális és gazdasági fejlődéséért sokat tett egyéniségeknek szeretne méltó emléket állítani. Az első kötet városunk kiváló helytörténésze, Bezerédy Győző munkásságából ad ízelítőt. Sokrétű, kiterjedt tevékenységét összefoglalóan értékelni, közzétenni lehetetlenség. Ezért a személyes visszaemlékezéseken túl amelyek eleve munkásságával is kapcsolatosak helyet kaptak olyan tanulmányok, amelyeknek témái érdekesek, fontosak lehetnek a helytörténet iránt érdeklődők számára, melyeknek szerzőit tán éppen Győző inspirálta kutatómunkára, de amelyek mindenképpen méltóak a Bezerédy Győző-i örökséghez. Néhány kiragadott írásával, elhangzott beszédével a kötet szerkesztője megkísérli sokszínű személyiségét érzékeltetni. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, a megjelenését gondozta: Dr. Nagy Gábor és Bognár Inke. Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor. Megjelent 500 példányban. Sopianæ Krónika Az Örökség Ház Hírlevele 2007/1-2. Az összevont szám a hagyományos tartalmi elemeken kívül kiemelten foglalkozik a ROP pályázat eredményeivel, fogadtatásával, méltatásával, Megjelent 500 példányban. Előkészületben - Örökségi füzetek 6. Hudák Krisztina Nagy Levente: Megfestett Mennyország Barangolás a pécsi ókresztény temetőben c. kötet második, bővített kiadása. A Cella Septichora feltárása során előkerült újabb leleletek, régészeti eredmények összefoglalására Nagy Levente vállalkozott, aki az eredeti sétaútvonalat kibővíti és módosítja az újonnan megnyított Cella Septichora Látogató Központból induló bejárási útvonalakkal. - Pécsi arcképek 2. A sorozat második kötete Halász Rezső ( ) fotóművész ben készült pécsi és baranyai művészek fekete-fehér portréfotóit adja közre. Az anyagot válogatja és szerkeszti: Harnóczy Örs. Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

8 6 - Surján Miklós: Pécs bibliográfiája c. kézikönyv, mely valamennyi pécsi kutató számára nagyon várt és hasznos kiadványnak ígéerkezik. A kötetet a Pécs Története Alapítvány jelenteti meg a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közremkűködésével ben elkészült a teljes kézirat, melynek korrektúráját két szakember kétféle szakmai szempontból is elvégezte. Megjelenése első negyedévében várható. Könyvbemutatók szeptember 20-án, a Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c., a Pécs Története Alapítvánnyal közösen megrendezett konferencián került bemutatásra a Tanulmányok Pécs történetéből c. sorozat 19. sz. kötetét, mely Pécs gazdasága és társadalmai a században és a Pécs évszázadai című évi konferenciák válogatott előadásit tartalmazza november 6.-án került sor a Zsolnay Múzeum előadótermében Dr. Bezerédy Győző címmel megjelent könyvének bemutatójára. A megjelent családtagokat, ismerősöket, a sajtó képviselőit Dr. Fabényi Júlia a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának megyei múzeumigazgatója, Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója köszöntötte. A kiadványt Dr. Nagy Gábor hadtörténész, a kötet szerkesztője ismertette. Valamennyi szerző bensőségesen emlékezett meg Bezerédy Győzőhöz fűződő baráti kapcsolatáról. KONFERENCIÁK A tanulás szabadsága konferencia, Pécs, november A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Kar, Pécs MJV polgármesteri Hivatalával és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közreműködésével nagyszabású konferenciát szervezett A tanulás Szabadsága címmel. Az EKF felvezető éveihez a Tanítás és tanulás témájához kapcsolódó konferenciára felkért előadók között szerepelt: Ormos Mária akadémikus (Európai és nemzeti értékek, normák), Bayer József akadémikus (Hagyomány és innováció Átalakuló kultúra- és műveltségfogalmak: az egészség- és a környezettudatos cselekvés esélyei), Kiss-Rigó László szegedi megyéspüspök(hit és vallás Egyházi törekvések a XXI. században a tanulás szolgálatában), Benedek András egyetemi tanár (Tanulás és életút Foglalkoztathatóság társadalmi és egyéni boldogulás) és Vitányi Iván művelődés-szociológus (Alkotás közvetítés befogadás). A konferencia megrendezésére az évi, pécsi Országos Szabadtanítási Kongresszus 100 éves évfordulója alkalmából került sor azzal a céllal, hogy a magyar értelmiség tekintse át és vitassa meg a tanulás fogalomkörébe tartozó legfőbb meghatározó kérdéseket. Az Alkotás-közvetítés-befogadás témát feldolgozó szekcióülés vezetője Dr. Ujvári Jenő, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója volt. Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság 2007/1. ülése, Hollókő, április 12. A magyarországi világörökségi helyszínek bevonásával előkészített ülés leglényegesebb eredménye azoknak a javaslatoknak a megfogalmazása és elfogadása volt, melyek az ülést követően a Miniszterhez kerültek benyújtásra. Ezek az alábbi témákra vonatkoztak: a világörökségre vonatkozó jogi szabályozás egységesebbé és teljessé tételére, amely a leghatékonyabban önálló világörökségi törvény útján valósítható meg; a finanszírozási feltételek biztosításával kapcsolatos intézkedések kidolgoztatására; a helyszínek fenntartható fejlesztése, a turizmus és a világörökségi mozgalomban való fokozottabb helyi közösségi és szélesebb társadalmi részvétel lehetőségeinek előmozdítására (pl. az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv keretében). A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága munkacsoportot hozott létre a világörökségi helyszínek kezelési terveire vonatkozó jogi szabályozás kidolgozásának előkészítésére (összhangban a világörökségi törvény előkészítésére tett javaslattal) A Munkacsoport tagjai: Bedics Andrea (Tokaj), Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

9 7 Duhay Gábor (KvVM), Krakler Judit (ÖTM), Salamon Gábor, (Aggtelek), Ujvári Jenő (Pécs) és a KÖH képviselői. Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c. konferencia, Pécs, szeptember 20. A Pécs Története Alapítvánnyal együttműködve a Pécsi Napok keretében szeptember 20.-án rendeztünk konferenciát. Az előadások Pécs ókori, középkori, koraújkori és modernkori történetéből hangzottak el, melyre nem csak a város kutatóit, hanem a korszakok jól ismert történészeket is meghívtuk egy-egy előadás megtartására. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS PROJEKTEK A.V.E.C. (Európai Kulturális Városok Hálózata) októberben Birgu városában (Málta) tartotta éves tanácsülését. A Pécsi delegáció tagjai Tasnádi Péter polgármester, Dr. Ujvári Jenő és Sarkadi Eszter voltak. A tanácskozás témái között szerepelt a munkabizottságok tevékenysége, az AVEC szervezet közösségi projektjei, az egyesület pénzügyi helyzete és a 2008-as tervek. Az öt munkabizottság vezetője beszámolt az éves munkáról és bemutatta jövő évi programját. Valamennyi munkabizottság foglalkozik egy újabb EU projekt kidolgozásával, a következő témákban: Írott örökség közkinccsé tétele, Örökség népszerűsítés a lakosság körében, Fiatal állampolgárok bevonása, Örökség és gazdaság, Örökség és turizmus, A szabadság útjai (örökség és képzőművészet). Pécs számára az AVEC-ben való részvétel előnyei nem csak a projekteken keresztül mutatkoznak meg, hanem a tapasztalatcsere lehetőségekben is. Igen hasznos volt a turisztikai desztináció menedzsment európai rendszereinek megismerése is, mely a Pécsett létrehozandó TDM szervezet felállításához nyújthat segítséget. Az AVEC kiterjedt tagsága és kapcsolatai Pécs népszerűsítéséhez is jelentősen hozzájárulnak, s ezt a jövőben még erőteljesebben ki szeretnénk használni, pl. a város turizmusának fejlesztése érdekében, valamint az EKF programok megismertetésére. MAGISTHERE (Örökségmenedzser képzés európai együttműködésben) A tavaly befejezett, szintén AVEC együttműködéssel megvalósított projekt eredményeként és az egyetemek között kialakított kapcsolat folytatásaként kidolgozásra és véglegesítésre került a PTE TTK Földrajzi Intézete posztgraduális örökségmenedzser képzésének tematikája is. Így Cosenza, Ubeda, Rennes, Tours városok után Pécsett is beindulhat - Magyarországon először - az örökségmenedzsment egyetemi szintű képzése, várhatóan 2008-ban. Az egykori projekt partnerek képzéseiket összehangolva nemzetközi, közös diplomát adó képzés kialakítást tervezik, megosztva egymás között a hallgatók szakmai gyakorlaton való fogadását. Pécs vállalta, hogy koordinálja a hallgatói gyakorlatot, és 2010-ben, az EKF évében gyakorló helyet biztosít a külföldi diákoknak a város kulturális és örökségi programjainak megvalósításában. MEMO Sikeresen lezárult az AVEC hálózat három városával (Arles, Toledo, Olomouc), Bologna városával és francia vállalkozókkal közösen megvalósított EU projekt, melynek fő témája az e-kereskedelem a turizmusban, nemzetközi turisztikai honlap kialakítása volt. A projekt keretében elkészült egy háromnyelvű (magyar, francia, angol) bemutató anyag Pécsről, a város látnivalóiról, történelméről, híres embereiről. A dokumentumok a honlapon láthatók. HÁLÓZATÉPÍTÉS Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége (MTVTSZ) Közgyűlést tartott Gyulán az AVEC mintájára Pécs város kezdeményezésével megalakított MTVTSZ. Az egyesület 13 tagvárosa megerősítette együttműködési szándékát az örökségvédelem és örökség Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

10 8 hasznosítása témákban. A tagok munkabizottságok kialakítását határozták el, és pályázat kiírását tervezik az egyesület logójára, arculatára a tagvárosok művészeti oktatásban tanuló diákjainak körében. Az egyesület tagvárosai: Gyula (elnök), Pécsvárad (alelnök), Szombathely (alelnök), Pécs (kincstárnok), Esztergom, Miskolc, Mohács, Siklós, Sopron, Szentendre, Székesfehérvár, Szigetvár, Tokaj. Az egyesület állandó titkársága Pécsett működik, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. keretein belül. Pécs, május 15. Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

11 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT évi egyszerűsített éves beszámolójához

12 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság Székhelye: 7621 Pécs, Esze Tamás u. 5. Alapítás időpontja : október 11. Fő tevékenység: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Alapítói vagyon : eft 2./ A számviteli politika fő vonásai : A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg. A kialakított számviteli politika a évi C. tv. előírásaira, alapelveire épült. Az eredmény kimutatás elkészítése összköltség eljárással ( " A " változat ) történik. A 100 eft alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

13 3.oldal Alkalmazott értékelési eljárások : Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen, értékcsökkenéssel csökkentve szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében. Az értékcsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök bruttó értéke után lineáris módszerrel történik. Az értékcsökkenési leírás a használatbavétel ( aktiválás ) napjától kerül elszámolásra A 100 eft alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el. A pénzeszközök közül a bankszámla december 31.-i záró állománya a banki kivonattal egyenlő, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel megegyező. A rövidlejáratú követelések és kötelezettségek értékelése a könyv szerinti értéken történt. A társaság gazdálkodásában évben sem ellenőrzés, sem önellenőrzés során nem tártak fel az eredményt, az eszközök és források állományát jelentősen befolyásoló hibákat.

14 4.oldal 3./ A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása / eft Bázis év Tárgy év a./ Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszköz = 0,58% = 9,43% Összes eszköz b./ Forgóeszközök aránya Forgóeszközök = 99,07% = 82,49% Összes eszköz c./ Tőkeellátottság Saját tőke = 0,97% = 8,95% Összes forrás d./ Források aránya Kötelezettség = 10232,04% = 911,5% Saját tőke

15 5.oldal / eft Bázis év Tárgy év e./ Likviditás Likvid aktívák = 1,00% = 95,13% Likvid passzívák f./ Eszközarányos jövedelmezőség Adózás elötti eredm = 0,07% = 0,93% Összes eszköz g./ Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás elötti eredm = 7,05% = 4,39% Saját tőke

16 6.oldal 4./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásnak alakulása : / eft Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Megnevezés Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Szellemi termékek Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések Összesen A tárgyi eszközöknél évben összesen ezer forint értékcsökkenési leírás került elszámolásra. 5./ Az eredménykimutatás kiegészítése A társasági adó megállapításánál módosító tételek ismertetése: Adózás előtti eredmény 683 eft Növelő tételek A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, eft tárgyi eszköz kivezetésekor ráfordításként elszámolt összeg Bírság, késedelmi pótlék 25 eft Előző évekkel kapcsolatos rendező tételek 356 eft Behajthatatlan követelés leírt összege 6 eft

17 7.oldal Összesen eft Csökkentő tételek Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, eft eszköz kivezetésekor számított nyilvántartási érték Iparűzési adó 100 %-a 373 eft Összesen eft A nettó árbevétel főbb tevékenységenkénti megoszlása Belföldi értékesítés árbevétele Összesen eft eft Támogatási program keretében kapott támogatások, és azok felhasználása Költségvetéstől: Önkormányzattól: Egyéb szervezettől: 719 eft eft 300 eft Kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevételek Az adott évben nem volt kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevétel. Tájékoztató kiegészítések a./ Foglalkoztatottak munkabére Alkalmazotti bér / 17 fő Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok eft eft eft

18 8.oldal b./ A törzstőke megoszlása A vállalkozás törzstőkéje eft, amely teljes egészében pénzbeli betét. A törzstőke megoszlása: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat eft eft Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy: Kolper Consulting Kft. Kolbert Imre 7634 Pécs, Pellérdi út 50. Kv. Tagsági igazolvány száma: Könyvvizsgáló adatai: Zimonyi József 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Könyvvizsgálói igazolvány száma: A vállalkozás képviseletére jogosult személy: Dr. Újvári Jenő (Pécs, Berek u. 13.) Pécs, május 29. Dr. Újvári Jenő Ügyvezető

19 PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2008.

20 2 PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SZERVEZET ADATAI A szervezet neve: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. Címe: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Képviseli: Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató Adószáma: Alapítás dátuma: október 11. Baranya Megyei Cégbíróság: /3 Bírósági bejegyzés dátuma: november 5. Módosítás többszemélyes társasággá: március 4. Statisztikai számjele: Eg.bizt. törzsszáma: Jogállása: alapfokú közhasznú szervezet Tulajdonosi szerkezete A társaság tulajdonosai: : 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviselte Dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgármester 74,08 % 2. Baranya Megyei Önkormányzat, képviselte Dr. Kékes Ferenc, majd Dr. Hargitai János elnök 25,92 % A Pécsi/Sopianae Örökség Kht. törzstőkéje Ft A társaság tisztségviselői A cégjegyzésre jogosult: Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató, 7632 Pécs, Berek u. 13. A Felügyelő Bizottság Tagjai: 1. Ágoston Zoltán, 7635 Pécs, Bagoly dűlő Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u Dr. Németh Balázs, 7634 Pécs, Karó dülő 2.sz. 5. Dr. Schmidt Pál, 7632 Pécs, kassák u. 18. A társaság könyvvizsgálója: Zimonyi József, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Közhasznú tevékenysége 1. Tudományos tevékenység, kutatás 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. Kulturális tevékenység 4. Kulturális örökség megóvása 5. Műemlékvédelem Pécs/Sopianae Örökség Kht.

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 766-2/2009. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése. Budapest, 2010. február 4.

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése. Budapest, 2010. február 4. DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1132. Budapest, Visegrádi utca 8. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. február 4. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 2009. 1. Számviteli

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:35419/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft 2010 évi közhasznúsági jelentés 2 I. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A X. POSZT 2010. június 3. 12. között került megrendezésre.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Az Apáthy

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány Adószám: 18315055-1-02 2007. évi Közhasznú beszámolója Tartalma: Számviteli beszámoló Költségvetési támogatások Vagyon-felhasználás Cél szerinti juttatások Önkormányzati

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben