Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae Örökség Kht taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése II. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója május 27-ére, órára (illetve határozatképtelenség esetén órára) összehívta a társaság Taggyűlését az alábbi napirendi pontokkal (meghívó mellékelve): 1. Beszámoló és határozathozatal a társaság évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről 2. Határozathozatal a évi üzleti tervről A Pécs/Sopianae Örökség Kht. életében a év fordulópontot jelentett, miután a Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése című projekt befejezését követően valamennyi világörökségi helyszín a Kht. kezelésébe került. Ez jelentős létszám- és költségnövekedéssel járt, amit azonban a jegyárakból származó bevétel fedezni tudott. A 2008-as évben kiemelt figyelmet kell fordítani a marketing munkára, mert a tervezett árbevétel teljesülése nélkül a fenntartói támogatások nem fedezik a jelentősen megemelkedett költségeket. Miután a beszámoló a könyvvizsgálói vélemény szerint is megbízható és valós képet ad a Pécs/Sopianae Örökség Kht. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az 1-es napirendi ponttal kapcsolatban javaslom, hogy a taggyűlésen a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője támogassa igen szavazatával a társaság mellékelten is csatolt évi mérlegbeszámolójának, valamint évi közhasznúsági jelentésének elfogadását. A 2-es napirendi pontban tárgyalandó, az előterjesztéshez szintén csatolt évi üzleti tervet szintén elfogadásra javaslom. Határozati Javaslat 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Pécs/Sopianae Örökség Kht május 27-i taggyűlésén a Beszámoló és határozathozatal a társaság évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről című napirendi pont, valamint a Határozathozatal a évi üzleti tervről című napirendi pont megszavazását igen szavazatával támogassa. A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről a taggyűlésen. Határidő: május 27. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke május 15. Dr. Csörnyei László s.k. a Bizottság elnöke

2

3 PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pécs, 2008.

4 2 SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Pécs/Sopianae Örökség Kht évi munkájáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata örökség kezelési és menedzsment stratégiájának végrehajtására 2002-ben létrehozott önálló társaság, a Pécs/Sopianae Örökség Kht ben is kiemelt feladatának tekintette az UNESCO világörökségi listára felkerült Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjének és közvetlen környezetének, a Szent István térnek menedzsmentjét. E célt szolgálta kiemelt programja, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Regionális Fejlesztés Operatív Programjának keretében, a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése címmel elnyert pályázat befejezése, melyre 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében március 30.-án került sor a Cella Septichora Látogató Központ ünnepélyes megnyitására. A nagyszabású beruházás mellett a Kht. természetesen folytatta népszerűsítő és marketing munkáját és egyéb tevékenységeit az alábbiak szerint. Személyi feltételek A Pécs/Sopianae Örökség Kht. új funkciója, a világörökségi helyszínek üzemeltetése szükségessé tette a Pécs/Sopianae Örökség Kht. létszámának jelentős bővítését és átszervezését. A korábbi 11 fő alkalmazotti létszámot a legszükségesebb munkakörök figyelembevételével 21 főre kellett emelni: a Cella Septichora Látogató Központban 2 pénztáros, 4 tárlatvezető, 1 fő részmunkaidős takarító; az Ókeresztény Mauzóleumba 1 fő pénztáros-teremőr valamint 1 fő udvaros-parkőr kezdte meg a munkáját március-áprilisában. Ebből a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2 pályakezdő fiatalt tudtunk alkalmazni. Szeptembertől és októbertől egy-egy kolléganőnk kezdte meg szülési szabadságát. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr. Horváth Sándor Ügyvédi Iroda, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat a Jurta Plusz Kft., az éjszakai vagyonőrzési feladatokat a Trucker Biztonsági Szolgáltató Kft. látja el. Szervezeti élet 2007-ben négy alkalommal került sor taggyűlésre: május 22-én, augusztus 30-án, október 25-én és december 20-án. A Felügyelő Bizottság május 2-án, május 20-án és szeptember 21-én ülésezett október 11-én lejárt az ügyvezető igazgató és a Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása. Az új Felügyelő Bizottság tagjait a tulajdonosok kijelölték: Ágoston Zoltán, Dr. Németh Balázs, Dr. Schmidt Pál, Horváth Zoltán és ijf. Koltai Péter személyében. Megbízatásuk október 25-ig szól. Az ügyvezető igazgatói feladat betöltésére kiírt pályázatot a október 25-én megtartott taggyűlés sikertelennek minősítette. A december 20-ai taggyűlés a jelenlegi ügyvezető igazgató, Dr. Ujvári Jenő megbízatását június 30-ig meghosszabbította, ezt követően 2010-ig szakértőként kéri alkalmazását. BERUHÁZÁSOK Az Örökség Ház munkáját és ezzel együtt kiadásait is nagymértékben megnövelte a ROP pályázat segítségével elkészült objektumok működtetése és fenntartása. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata november 9-én megbízta a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t a Cella Septichora, a Nyugati várfalsétány és pavilonok, Török kút és Északi várfalsétány; a Baranya Megyei Önkormányzat és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság pedig az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai Ókeresztény sírok üzemeltetésével. Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

5 3 A ROP pályázat keretében az alábbi létesítmények kerültek átadásra, melyek garanciális hibajavítását a 2007-es évben a Pécs/Sopianae Örökség Kht. koordinálta: - Pécs, Szent István tér - Cella Septichora és római sírok - védőépület - Pécs Apáca u. 8. Római sírok védőépületének felújítása - Pécs Apáca u. 14. Római sírkápolna védőépületének felújítása - Pécs, Ókeresztény Mauzóleum védőépületének felújítása - Pécs, Világörökség közterületének rekonstrukciója (Janus Pannonius u., Felső Sétatér és lépcsősorok, Káptalan u., Esze Tamás u. térburkolatok, Török kút) - Északi várfal sétány - Nyugati várfal sétány - Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza felújítás, átalakítási, bővítési munkái) MARKETING A ROP keretében a 2007-es év elején készült el a Cella Septichora Látogató Központ, az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai emlékhelyekre vonatkozó kiállítási koncepció. elkészültek a multimédiás képi és szöveges tartalmak, a látógatómenedzsment jövőbe mutató fejlesztési javaslatokkal együtt. Ez alapján kerültek elhelyezésre valamennyi kiállítóhelyen a kétnyelvű tablók, multimédiás eszközök. Ingyenes népszerűsítő szórólapokat készítettünk három nyelven, melyek rövid leírásokat tartalmaznak a látogatható világörökségi helyszínekről és információt a látogatás feltételeiről es év végén került a világhálóra a kibővített honlapunk részletesebb tartalommal, új arculattal oly módon, hogy saját munkatársaink is folyamatosan fel tudják tölteni az aktuális tudnivalókat. Kibővítettük az ajándéktárgy választékunkat, új iparművészeti kerámia- és textil tárgyakat készíttetettünk, melyek árusítása a Cella Septichora Látogató Központban történik. BEMUTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉS Évezredek öröksége műveltségi játék általános iskolásoknak a média támogatásával február 15.-május csapat képviselője jelent meg február 15-én a Nevelési Központ Színháztermében az Évezredek öröksége vetélkedő nyitóünnepségén. A csapatok megismerkedhettek az új játékszabályokkal, információkat kaptak a játék menetéről. Nyolc témakörből kerültek ki hétről-hétre a totók, ahol hagyományosan 1-2-X válasz közül kellett kiválasztani a helyeset. A csapatok ezalatt sok mindent megtudtak a világörökségről, a Zsolnay családról és a gyárról, tanultak Pécs építészeti és bányászati emlékeiről, a tanító rendek és az egyház művelődésben betöltött szerepéről, valamint megismerkedtek az egyik legszebb városrész, a Tettye nevezetességeivel. Idén az Európa Kulturális Fővárosa projekt Tanulás, tanítás évéhez kapcsolódva minden csapatnak be kellett mutatnia saját iskoláját. A Power Pointban elkészített legszebb anyagért különdíj is járt, mely a Praktiker Áruház felajánlásaképp egy budapesti kirándulás volt. A heti totók alapján a legjobbak az elődöntőben mérték össze tudásukat. Az Örökség Házból indulva 9 állomáshelyen kellett feladatokat megoldani. 6 csapat jutott a döntőbe. A döntőn nyolc különböző feladatot kellett megoldani. A játékot és ezzel a 6 napos Nagyszebeni utazást a Pécsi Tudományegyetem I. Számú Gyakorló Általános Iskola csapata nyerte. A második helyezett jutalma egy 4 napos kirándulás Gyulára és Békéscsabára. 3 napot tölthetett a Belvárosi Általános Iskola csapata a Balaton-felvidéken. A negyedik és ötödik helyezett Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

6 4 Dunaszekcsőn, a Lugio ókori kalandtúrán táborozhatott egy hetet. Hatodik helyezett a Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola csapata a Tettye Vendéglő 20 fős vacsora meghívását valamint egy PÉTÁV ajándékcsomagot kapott. A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma támogatta. Kulturális Örökség Napjai, szeptember szeptember án került megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal minden évben meghirdet egy központi témát, amely idén a Haza és haladás, a reformkor és a klasszicizmus építészete volt. Az évek óta tartó rendezvénysorozat idén hozta talán a legnagyobb sikereket és legmagasabb látogatói számokat. Az egyik legnépszerűbb program a Cella Septichora Látogató Központ ingyenes, szakvezetéssel összekötött megtekintése volt. A meghirdetett 20 csoport néhány nap alatt betelt. Hogy senki se maradjon ki, a többiek egyénileg tudták megnézni a helyszínt. A két nap alatt több mint ezren látták a világörökségi emlékeket. Szintén nagy sikere volt a Zsolnay nyílt napnak, ahol porcelánfestési bemutatókat és folyamatos idegenvezetést tartottak, valamint alkalmi kitelepült postán képeslapokat lehetett feladni. A Nyílt napon megjelent a Cella Septichora Látogató Központ és az EKF standja is. Előbbinél totó kitöltésével ingyenes belépőjegyet lehetett nyerni, utóbbinál kifestőt színezhettek a gyerekek. Nyitva tartott a Baranya Megyei Levéltár Király utcai épülete is, ahol bemutatták a Levéltár tevékenységét, valamint Ódor Imre A reformkor Baranyában címmel tartott előadást. Sok érdekes séta indult, például Pécs szemtanúi címmel a Pécsett járt hírességek nyomába eredtek az érdeklődők, de volt Esti séta a Zsolnay gyárban és a Felsőmalom utcai klasszicizmus címmel is indult városnéző túra. A Világörökség Baráti Kör rendezvényei 2007-ben: január 25-én Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója mutatta be az átadás előtt lévő Cella Septichorát a baráti kör nagyszámú érdeklődőinek február 22.-én a Dominikánus Házban Dr. Pilkhoffer Mónika a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkatársa tartott előadást Iskolaépítések a dualizmus korában Pécsett címmel márciusában a baráti kör tagjai a 100 éves fennállását ünneplő Leöwey Klára Gimnáziumba látogattak el április 19.-én megtekinthették a felújított Civil Közösségek Házát, melyet Vincze Csilla Anna, a Nevelők Háza Egyesület elnüke mutatott be május 24.-én a Lyceum templomban és a 150 éves Széchenyi István Gimnáziumban tettek látogatást a kör tagjai június 27.-én Dr. Méhes Márton, az EKF művészeti igazgatója Az EKF művészeti igazgatójának első féléve címmel tartott beszámolók az Örökség Ház kertjében november 6.-án Dr. Kovács Orsolya a Baranya Megyei Múzeumok Igzagatóságának művészettörténésze tartott tárlatvezetést a közelmúltban felújított Zsolnay Múzeumban december 10-én Dr. Ujvári Jenő ismertette a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tevékenységét valamint bemutatta a Cella Septichroa Látogató Központot az Esztergár Kör és a Világörökségi Baráti kör közös rendezvényén. Pécsi Advent december ben harmadik alkalommal került sor a Pécsi Advent rendezvénysorozat megrendezésére a Pécsi Püspökség, Pécs MJV Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közreműködésével. Sajtóbemutató Vallási turizmus a XXI. században a Pécsi Egyházmegyében címmel study tour-t és konferenciát rendezett a Pécsi Püspökség a Magyar Turizmus Zrt. És a Pécs/Sopianae Örökség Kht. együttműködésével. A kétnapos program keretében a szakma képviselői ízelítőt kaptak a régió Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

7 5 turisztikai vonzerőiből, a szakrális emlékekből, a borutakból, épített és természeti örökségünkből. A második napon a vallási turizmus időszerű kérdéseit, tapasztalatait és jövőbeni lehetőségeit, feladatait taglaltuk konferencia keretében, melyet a Cella Septichora és a Bazilika megtekintésével zártunk. A tanulmányúton 24 újságíró és 5 utazási iroda képviselője vett részt. Kiállítások Antická Pécs a Anticka Olomouc címmel a Csehországban, Olomoucban, a Vlastivedne Museumban nyílt meg szeptember 7.-én, Tám László fotóművész pécsi világörökségi fotóit tartalmazó kiállítása. A kiállítás a Baranyai Megyei Önkormányzat és a Regional Authority of the Olomouc Region közötti együttműködés keretében jött létre. A tárlatot Ph. Dr. Jindřich Garčic rendezte, megnyitotta Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. A kiállítás alkalmából a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tulajdonában lévő Tám László fotógyűjtemény kiegészült a Cella Septichorát bemutató további reprodukciókkal. Valamennyi képről magyarázó leírás készült, melyet a kiállítás ismertető füzetéhez is felhasználtak. II. Országos Világörökségi Rajzpályázat. Az idei éven a rajzpályázat koordinálásában a Szent Mór Iskolaközpont vállalta fel komoly szerepet. Az általános iskolák valamint alapfokú művészeti iskolák növendékei részére meghirdetett országos pályázatra 856 mű érkezett, melyből a zsűri 76- ot emelt ki díjazásra. Külön bírálták az általános, valamint az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanulók munkáit. A 8 tagú bíráló bizottság tagjai között neves pécsi képző- és iparművészek, művésztanárok vettek részt: H. Barakonyi Klára festőművész, Kuti László szobrászművész, Pandúr József festőművész, egyetemi tanár, Stirling Zsolt grafikus, minőségügyi vezető, Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna rajztanár, Valkó László képzőművész, egyetemi docens, W. Vata Emőke textilművész. A kiállítók emléklapot illetve elismerő oklevelet kaptak. Az egyéni díjazottak munkáiból kis katalógus készült. Újonnan megjelent kiadványok Pécsi arcképek 1. sz. kötete - Dr. Bezerédy Győző A Pécs/Sopianae Örökség Kht. új sorozatot indított el Pécsi arcképek címmel, melynek kötetei Pécs kulturális és gazdasági fejlődéséért sokat tett egyéniségeknek szeretne méltó emléket állítani. Az első kötet városunk kiváló helytörténésze, Bezerédy Győző munkásságából ad ízelítőt. Sokrétű, kiterjedt tevékenységét összefoglalóan értékelni, közzétenni lehetetlenség. Ezért a személyes visszaemlékezéseken túl amelyek eleve munkásságával is kapcsolatosak helyet kaptak olyan tanulmányok, amelyeknek témái érdekesek, fontosak lehetnek a helytörténet iránt érdeklődők számára, melyeknek szerzőit tán éppen Győző inspirálta kutatómunkára, de amelyek mindenképpen méltóak a Bezerédy Győző-i örökséghez. Néhány kiragadott írásával, elhangzott beszédével a kötet szerkesztője megkísérli sokszínű személyiségét érzékeltetni. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, a megjelenését gondozta: Dr. Nagy Gábor és Bognár Inke. Grafikai terv: Pinczehelyi Sándor. Megjelent 500 példányban. Sopianæ Krónika Az Örökség Ház Hírlevele 2007/1-2. Az összevont szám a hagyományos tartalmi elemeken kívül kiemelten foglalkozik a ROP pályázat eredményeivel, fogadtatásával, méltatásával, Megjelent 500 példányban. Előkészületben - Örökségi füzetek 6. Hudák Krisztina Nagy Levente: Megfestett Mennyország Barangolás a pécsi ókresztény temetőben c. kötet második, bővített kiadása. A Cella Septichora feltárása során előkerült újabb leleletek, régészeti eredmények összefoglalására Nagy Levente vállalkozott, aki az eredeti sétaútvonalat kibővíti és módosítja az újonnan megnyított Cella Septichora Látogató Központból induló bejárási útvonalakkal. - Pécsi arcképek 2. A sorozat második kötete Halász Rezső ( ) fotóművész ben készült pécsi és baranyai művészek fekete-fehér portréfotóit adja közre. Az anyagot válogatja és szerkeszti: Harnóczy Örs. Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

8 6 - Surján Miklós: Pécs bibliográfiája c. kézikönyv, mely valamennyi pécsi kutató számára nagyon várt és hasznos kiadványnak ígéerkezik. A kötetet a Pécs Története Alapítvány jelenteti meg a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közremkűködésével ben elkészült a teljes kézirat, melynek korrektúráját két szakember kétféle szakmai szempontból is elvégezte. Megjelenése első negyedévében várható. Könyvbemutatók szeptember 20-án, a Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c., a Pécs Története Alapítvánnyal közösen megrendezett konferencián került bemutatásra a Tanulmányok Pécs történetéből c. sorozat 19. sz. kötetét, mely Pécs gazdasága és társadalmai a században és a Pécs évszázadai című évi konferenciák válogatott előadásit tartalmazza november 6.-án került sor a Zsolnay Múzeum előadótermében Dr. Bezerédy Győző címmel megjelent könyvének bemutatójára. A megjelent családtagokat, ismerősöket, a sajtó képviselőit Dr. Fabényi Júlia a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának megyei múzeumigazgatója, Dr. Ujvári Jenő a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója köszöntötte. A kiadványt Dr. Nagy Gábor hadtörténész, a kötet szerkesztője ismertette. Valamennyi szerző bensőségesen emlékezett meg Bezerédy Győzőhöz fűződő baráti kapcsolatáról. KONFERENCIÁK A tanulás szabadsága konferencia, Pécs, november A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Kar, Pécs MJV polgármesteri Hivatalával és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. közreműködésével nagyszabású konferenciát szervezett A tanulás Szabadsága címmel. Az EKF felvezető éveihez a Tanítás és tanulás témájához kapcsolódó konferenciára felkért előadók között szerepelt: Ormos Mária akadémikus (Európai és nemzeti értékek, normák), Bayer József akadémikus (Hagyomány és innováció Átalakuló kultúra- és műveltségfogalmak: az egészség- és a környezettudatos cselekvés esélyei), Kiss-Rigó László szegedi megyéspüspök(hit és vallás Egyházi törekvések a XXI. században a tanulás szolgálatában), Benedek András egyetemi tanár (Tanulás és életút Foglalkoztathatóság társadalmi és egyéni boldogulás) és Vitányi Iván művelődés-szociológus (Alkotás közvetítés befogadás). A konferencia megrendezésére az évi, pécsi Országos Szabadtanítási Kongresszus 100 éves évfordulója alkalmából került sor azzal a céllal, hogy a magyar értelmiség tekintse át és vitassa meg a tanulás fogalomkörébe tartozó legfőbb meghatározó kérdéseket. Az Alkotás-közvetítés-befogadás témát feldolgozó szekcióülés vezetője Dr. Ujvári Jenő, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. ügyvezető igazgatója volt. Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság 2007/1. ülése, Hollókő, április 12. A magyarországi világörökségi helyszínek bevonásával előkészített ülés leglényegesebb eredménye azoknak a javaslatoknak a megfogalmazása és elfogadása volt, melyek az ülést követően a Miniszterhez kerültek benyújtásra. Ezek az alábbi témákra vonatkoztak: a világörökségre vonatkozó jogi szabályozás egységesebbé és teljessé tételére, amely a leghatékonyabban önálló világörökségi törvény útján valósítható meg; a finanszírozási feltételek biztosításával kapcsolatos intézkedések kidolgoztatására; a helyszínek fenntartható fejlesztése, a turizmus és a világörökségi mozgalomban való fokozottabb helyi közösségi és szélesebb társadalmi részvétel lehetőségeinek előmozdítására (pl. az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv keretében). A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága munkacsoportot hozott létre a világörökségi helyszínek kezelési terveire vonatkozó jogi szabályozás kidolgozásának előkészítésére (összhangban a világörökségi törvény előkészítésére tett javaslattal) A Munkacsoport tagjai: Bedics Andrea (Tokaj), Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

9 7 Duhay Gábor (KvVM), Krakler Judit (ÖTM), Salamon Gábor, (Aggtelek), Ujvári Jenő (Pécs) és a KÖH képviselői. Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig c. konferencia, Pécs, szeptember 20. A Pécs Története Alapítvánnyal együttműködve a Pécsi Napok keretében szeptember 20.-án rendeztünk konferenciát. Az előadások Pécs ókori, középkori, koraújkori és modernkori történetéből hangzottak el, melyre nem csak a város kutatóit, hanem a korszakok jól ismert történészeket is meghívtuk egy-egy előadás megtartására. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS PROJEKTEK A.V.E.C. (Európai Kulturális Városok Hálózata) októberben Birgu városában (Málta) tartotta éves tanácsülését. A Pécsi delegáció tagjai Tasnádi Péter polgármester, Dr. Ujvári Jenő és Sarkadi Eszter voltak. A tanácskozás témái között szerepelt a munkabizottságok tevékenysége, az AVEC szervezet közösségi projektjei, az egyesület pénzügyi helyzete és a 2008-as tervek. Az öt munkabizottság vezetője beszámolt az éves munkáról és bemutatta jövő évi programját. Valamennyi munkabizottság foglalkozik egy újabb EU projekt kidolgozásával, a következő témákban: Írott örökség közkinccsé tétele, Örökség népszerűsítés a lakosság körében, Fiatal állampolgárok bevonása, Örökség és gazdaság, Örökség és turizmus, A szabadság útjai (örökség és képzőművészet). Pécs számára az AVEC-ben való részvétel előnyei nem csak a projekteken keresztül mutatkoznak meg, hanem a tapasztalatcsere lehetőségekben is. Igen hasznos volt a turisztikai desztináció menedzsment európai rendszereinek megismerése is, mely a Pécsett létrehozandó TDM szervezet felállításához nyújthat segítséget. Az AVEC kiterjedt tagsága és kapcsolatai Pécs népszerűsítéséhez is jelentősen hozzájárulnak, s ezt a jövőben még erőteljesebben ki szeretnénk használni, pl. a város turizmusának fejlesztése érdekében, valamint az EKF programok megismertetésére. MAGISTHERE (Örökségmenedzser képzés európai együttműködésben) A tavaly befejezett, szintén AVEC együttműködéssel megvalósított projekt eredményeként és az egyetemek között kialakított kapcsolat folytatásaként kidolgozásra és véglegesítésre került a PTE TTK Földrajzi Intézete posztgraduális örökségmenedzser képzésének tematikája is. Így Cosenza, Ubeda, Rennes, Tours városok után Pécsett is beindulhat - Magyarországon először - az örökségmenedzsment egyetemi szintű képzése, várhatóan 2008-ban. Az egykori projekt partnerek képzéseiket összehangolva nemzetközi, közös diplomát adó képzés kialakítást tervezik, megosztva egymás között a hallgatók szakmai gyakorlaton való fogadását. Pécs vállalta, hogy koordinálja a hallgatói gyakorlatot, és 2010-ben, az EKF évében gyakorló helyet biztosít a külföldi diákoknak a város kulturális és örökségi programjainak megvalósításában. MEMO Sikeresen lezárult az AVEC hálózat három városával (Arles, Toledo, Olomouc), Bologna városával és francia vállalkozókkal közösen megvalósított EU projekt, melynek fő témája az e-kereskedelem a turizmusban, nemzetközi turisztikai honlap kialakítása volt. A projekt keretében elkészült egy háromnyelvű (magyar, francia, angol) bemutató anyag Pécsről, a város látnivalóiról, történelméről, híres embereiről. A dokumentumok a honlapon láthatók. HÁLÓZATÉPÍTÉS Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége (MTVTSZ) Közgyűlést tartott Gyulán az AVEC mintájára Pécs város kezdeményezésével megalakított MTVTSZ. Az egyesület 13 tagvárosa megerősítette együttműködési szándékát az örökségvédelem és örökség Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

10 8 hasznosítása témákban. A tagok munkabizottságok kialakítását határozták el, és pályázat kiírását tervezik az egyesület logójára, arculatára a tagvárosok művészeti oktatásban tanuló diákjainak körében. Az egyesület tagvárosai: Gyula (elnök), Pécsvárad (alelnök), Szombathely (alelnök), Pécs (kincstárnok), Esztergom, Miskolc, Mohács, Siklós, Sopron, Szentendre, Székesfehérvár, Szigetvár, Tokaj. Az egyesület állandó titkársága Pécsett működik, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. keretein belül. Pécs, május 15. Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató Pécs/Sopianae Örökség Kht évi szakmai beszámoló

11 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT évi egyszerűsített éves beszámolójához

12 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság Székhelye: 7621 Pécs, Esze Tamás u. 5. Alapítás időpontja : október 11. Fő tevékenység: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Alapítói vagyon : eft 2./ A számviteli politika fő vonásai : A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg. A kialakított számviteli politika a évi C. tv. előírásaira, alapelveire épült. Az eredmény kimutatás elkészítése összköltség eljárással ( " A " változat ) történik. A 100 eft alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

13 3.oldal Alkalmazott értékelési eljárások : Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen, értékcsökkenéssel csökkentve szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében. Az értékcsökkenés elszámolása a tárgyi eszközök bruttó értéke után lineáris módszerrel történik. Az értékcsökkenési leírás a használatbavétel ( aktiválás ) napjától kerül elszámolásra A 100 eft alatti tárgyi eszköz beszerzési költségét azonnali értékcsökkenési leírásként számoljuk el. A pénzeszközök közül a bankszámla december 31.-i záró állománya a banki kivonattal egyenlő, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel megegyező. A rövidlejáratú követelések és kötelezettségek értékelése a könyv szerinti értéken történt. A társaság gazdálkodásában évben sem ellenőrzés, sem önellenőrzés során nem tártak fel az eredményt, az eszközök és források állományát jelentősen befolyásoló hibákat.

14 4.oldal 3./ A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása / eft Bázis év Tárgy év a./ Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszköz = 0,58% = 9,43% Összes eszköz b./ Forgóeszközök aránya Forgóeszközök = 99,07% = 82,49% Összes eszköz c./ Tőkeellátottság Saját tőke = 0,97% = 8,95% Összes forrás d./ Források aránya Kötelezettség = 10232,04% = 911,5% Saját tőke

15 5.oldal / eft Bázis év Tárgy év e./ Likviditás Likvid aktívák = 1,00% = 95,13% Likvid passzívák f./ Eszközarányos jövedelmezőség Adózás elötti eredm = 0,07% = 0,93% Összes eszköz g./ Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás elötti eredm = 7,05% = 4,39% Saját tőke

16 6.oldal 4./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásnak alakulása : / eft Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Megnevezés Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Szellemi termékek Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések Összesen A tárgyi eszközöknél évben összesen ezer forint értékcsökkenési leírás került elszámolásra. 5./ Az eredménykimutatás kiegészítése A társasági adó megállapításánál módosító tételek ismertetése: Adózás előtti eredmény 683 eft Növelő tételek A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, eft tárgyi eszköz kivezetésekor ráfordításként elszámolt összeg Bírság, késedelmi pótlék 25 eft Előző évekkel kapcsolatos rendező tételek 356 eft Behajthatatlan követelés leírt összege 6 eft

17 7.oldal Összesen eft Csökkentő tételek Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, eft eszköz kivezetésekor számított nyilvántartási érték Iparűzési adó 100 %-a 373 eft Összesen eft A nettó árbevétel főbb tevékenységenkénti megoszlása Belföldi értékesítés árbevétele Összesen eft eft Támogatási program keretében kapott támogatások, és azok felhasználása Költségvetéstől: Önkormányzattól: Egyéb szervezettől: 719 eft eft 300 eft Kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevételek Az adott évben nem volt kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt bevétel. Tájékoztató kiegészítések a./ Foglalkoztatottak munkabére Alkalmazotti bér / 17 fő Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok eft eft eft

18 8.oldal b./ A törzstőke megoszlása A vállalkozás törzstőkéje eft, amely teljes egészében pénzbeli betét. A törzstőke megoszlása: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat eft eft Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy: Kolper Consulting Kft. Kolbert Imre 7634 Pécs, Pellérdi út 50. Kv. Tagsági igazolvány száma: Könyvvizsgáló adatai: Zimonyi József 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Könyvvizsgálói igazolvány száma: A vállalkozás képviseletére jogosult személy: Dr. Újvári Jenő (Pécs, Berek u. 13.) Pécs, május 29. Dr. Újvári Jenő Ügyvezető

19 PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2008.

20 2 PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SZERVEZET ADATAI A szervezet neve: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. Címe: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Képviseli: Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató Adószáma: Alapítás dátuma: október 11. Baranya Megyei Cégbíróság: /3 Bírósági bejegyzés dátuma: november 5. Módosítás többszemélyes társasággá: március 4. Statisztikai számjele: Eg.bizt. törzsszáma: Jogállása: alapfokú közhasznú szervezet Tulajdonosi szerkezete A társaság tulajdonosai: : 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviselte Dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgármester 74,08 % 2. Baranya Megyei Önkormányzat, képviselte Dr. Kékes Ferenc, majd Dr. Hargitai János elnök 25,92 % A Pécsi/Sopianae Örökség Kht. törzstőkéje Ft A társaság tisztségviselői A cégjegyzésre jogosult: Dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató, 7632 Pécs, Berek u. 13. A Felügyelő Bizottság Tagjai: 1. Ágoston Zoltán, 7635 Pécs, Bagoly dűlő Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u Dr. Németh Balázs, 7634 Pécs, Karó dülő 2.sz. 5. Dr. Schmidt Pál, 7632 Pécs, kassák u. 18. A társaság könyvvizsgálója: Zimonyi József, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Közhasznú tevékenysége 1. Tudományos tevékenység, kutatás 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. Kulturális tevékenység 4. Kulturális örökség megóvása 5. Műemlékvédelem Pécs/Sopianae Örökség Kht.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése 6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása... 6 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei... 9 4. Marketingterv... 11 5.

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 1.) A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója és mellékletei Mérleg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben