J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 04-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila Echbauerné Kiss Katalin Illési Sándor Kókainé Rónyai Irma Tóth Istvánné Dr Kovács Imre képviselőtestület tagjai Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint. ================ Szokolai Lajos polgármester: köszöntötte a megjelent vendégeket és a testület tagjait. Megállapította, hogy a törvényesen megválasztott 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjeire az alábbi kiegészítéssel: - Fürdő Gyógyászati Központ akciós árajánlatai. A Képviselőtestület 7 egyhangú szavazattal az elhangzott kiegészítésekkel együtt napirendekre tett javaslatokat az alábbiak szerint: elfogadta a Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirend 1. Tájékoztató a Fürdő átszervezése óta eltelt időszakról. Előadó: - Bogdán Béla Fürdő vezető - Részegységek vezetői 2. Temetőhöz szükséges állami tulajdonú terület megszerzésének kezdeményezése. 3. Bába tóhoz tartozó állami területek (025/ /1.hrsz.) megszerzésének kezdeményezése. 4. Beszámoló a bizottságok munkájáról. Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Erdősi Attila Ügyrendi-Foglalkoztatáspolitikai Bizottság elnöke Tóth Istvánné Oktatási-Kulturális-Ifjusági Bizottság elnöke Echbauerné Kiss Katalin Idegenforgalmi Bizottság elnöke Dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke 1

2 5. Túrisztikai pályázatok kijelölése. 6. Építészeti örökség helyi védelméről. 7. Fürdő Gyógyászati Központ akciós árajánlatai. Zárt ülés - Első lakáshoz jutók támogatása. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke Napirend előtt: ============ - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Szokolai Lajos polgármester az új beruházások kapcsán megnövekedett az energia felvételünk és ezért olyan áramszolgáltatási ajánlatokat kértünk, hogy esetleg kevesebbe kerülne az energia. Jó pár kereskedő céggel tárgyaltunk, az Eon-nál lényegesen jobb ajánlatokat tettek. Az E-onnal december 31-ig van szerződésünk, és amennyiben nem tudja ezt a versenyt tartani a többi ajánlóval, akkor megfogunk válni tőlük. Az E-on nem akarja megtenni azt, hogy csúcs időben fogyasztást ne számoljon fel. Mindenféleképpen váltani fogunk, mert hihetetlen villanyszámlát fizetünk. Megadjuk a lehetőséget az ajánlattételre az E-onnak is, hisz nagyon jó kapcsolat alakult ki velük. Megjelent a túrisztikai pályázat, igaz, hogy csak tervezet szinten,de már elkezdtünk tárgyalni gyermek fedett vízi park építéséről cégekkel, mivel igaz hogy december 15-től lehet beadni a pályázatokat február 28-ig, de ennek a megtervezésére nem olyan hosszú idő áll rendelkezésre. A túrisztikai pályázatokra eddig 5 % önerővel lehetett pályázni, azonban nagy valószínűséggel ezt vissza fogják vonni és sokkal magasabb önerőt kell biztosítani a gazdasági egységekre, így a fürdő esetében is. Munkahely teremtéssel kapcsolatban is volt egy tárgyalásom egy osztrák üzletemberrel, aki olyan tájékoztatást kért, hogy amennyiben megvásárolja a Cserke-Kincse palackozót és ezzel munkahelyet teremt, milyen adó kedvezményt tudna kapni Cserkeszőlőtől. Amennyiben az üzem valóban elindul, akkor a testület iparűzési adó kedvezményt tud adni a rendeletünk alapján. További tárgyalások vannak kilátásban, erről majd a testületet tájékozatni fogom. Belvíz csapadék elvezető rendszerrel viszonylag elég jól haladunk, egyetlen gond van,a kapubejárók esetében nehezen tudunk megegyezni, mert aki előírásnál szélesebbet, vagy hosszabbat szeretne, annak rá kell fizetni, de eddig még minden esetben sikerült megegyeznünk. Kókainé Rónyai Irma képviselő: elmúlt ülésen is szó volt már a 44-es úton a zebránál lámpa kihelyezésére, ebben az ügyben történt-e előrelépés, vagy lesz-e valami megoldás. Szokolai Lajos polgármester: levélváltás történt ez ügyben a Közútkezelővel, sajnos nem sok eredménnyel, mert ők nem pályáznak, mi nem pályázhatunk. Személyes megkeresést fogok ebben az ügyben tenni a jövő hét folyamán. Tóth Istvánné képviselő: A Kuna dülőben az autók annyira kitaposták az utat, hogy a gödrök miatt alig lehet közlekedni. Kérésük, ha az önkormányzat zúzott követ szállítana oda, ők elplaníroznák. A Kuna dülőben lerakott kőnek mi lesz a sorsa. 2

3 Szokolai Lajos polgármester: Intézkedni fogunk a kátyúzás ügyben. Utakra pályázatokat fogunk beadni, a követ az útalapba fogjuk felhasználni. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal tudomásul vette a két ülés közti tájékoztatót. Napirendek megtárgyalása ============= 1. Napirend - Tájékoztató a Fürdő átszervezése óta eltelt időszakról. Előadó: - Bogdán Béla Fürdő vezető - Részegységek vezetői / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: van-e a fürdő vezetőnek tudomása arról, hogy a fürdőnek van új Szervezeti és Működési Szabályzata. Bogdán Béla fürdő igazgató: igen tudok róla, és mivel vannak benne olyan dolgok amit változtatni illetve pontosítani szeretnék, ennek módosítására jegyzőnő felkérésére javaslatot fogok tenni a képviselőtestület felé. Illési Sándor képviselő: egyenlőre a jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzat van érvényben és abban világosan, érhetően le van írva az egyes kinevezési rendek, beosztások, csoportvezetők, helyettesi állások betöltésének, kinevezésének, megbízásának rendje, ezért meglepődve tapasztaltam a leírtak alapján, hogy a fürdő vezető a beszámolójában a képviselőtestület tudta nélkül helyettesítési pozícióba került egy olyan személy, ami nincs benne az Szmsz-ben és a képviselőtestület egyetértése nélkül hozták meg a döntést. A beszámolóból értesültünk róla, hogy a szállodába áthelyezett, egyébként a Polgármesteri Hivatal állományában lévő adminisztratív munkatárs úgy került bemutatásra, hogy a szálloda vezető helyettes. Az Szmsz-ben nem ez van leírva. Azzal nincs problémám, ami az intézményvezető hatáskörébe tartozik, azzal viszont már van, és a képviselő-testület egyöntetű álláspontja is az volt, hogy zömében Cserkeszőlői munkahelyre cserkeszőlői embereket alkalmazzunk. Áttekintettük az állomány táblát a fürdőnél és meglepődve tapasztaljuk, hogy Cserkeszőlői lakos, lejár a szerződése - nyilvánvaló jogos, ha lejárt a szerződése mert határozott idejű szerződése volt de viszont vannak bejáró emberek, aki a cserkeszőlői munkanélkülitől veszi el a munkahelyet. Többen megkerestek, hogy a fürdőben lényeges változás nem történt, csak annyi, hogy onnan tudja meg a dolgozó, hogy lejár a munkaszerződése, hogy nincs a következő havi állománytáblára kiosztva. Gondolom a vezető emberséges feladata közé tartozik az is, ha lejár egy határozott idejű dolgozó munkaszerződése, akkor hozza ezt a dolgozó tudomására megfelelő, emberséges módon és esetleg ha meg vannak vele elégedve, ezt közöljék is vele, hogy a jövőben is számítanak rá. És azt is meg kell nézni, hogy ne maradjon ellátatlanul. Bogdán Béla fürdő igazgató: az érintett személyt nem szálloda vezető helyettesként mutattam be, hanem a szálloda vezetői helyettesi feladatokat lát el, ez Gulyás Orsolya konkrétan, mivel Györe Dávid szálloda vezetővé lett kinevezve, én úgy gondolom, itt értelmezési gond van. 3

4 Illési Sándor képviselő: itt nincs mit értelmezni, mert ez van leírva a beszámolóban és így lettek bemutatva a vezetőség előtt. Ha valaki nincs nevesítve, és kinevezve, nincs felelősségvállalási nyilatkozata, nem hiszem hogy ez így működhet. Tegnapi nap folyamán látogatást tettem a fürdőben képviselő társammal este 6 óra körül. Ebben az időben találkoztam vezetővel meg nem is, Horváth Sándor étteremvezetővel találkoztam. A fürdő állapota rendben van, nem voltak kirívó példák, szétnéztünk a szállodában is. A konyhában rendben vannak a dolgok, az étel minőségével, a kiszolgálással sem volt gondunk, viszont a menü kiírását nem egy kézzel írott szakadt papírra kellene kiírni. Ezekre az apró dolgokra is oda kell figyelni. Problémánk volt még, hogy ismét 10 m Ft fürdő bevételt őriztünk a szállodában hétvégén, ezt jó lenne már végre megoldani. Szállodánál van ugyan kamera rendszer, ezzel csak az a gond, hogy a felvevő része olyan helyre van téve, hogy bármikor bárki elviheti, tehát nem csak a pénzt viszi el, hanem a bizonyítékot felvevő berendezést is. A szálloda szobák rendben voltak, azonban egy nagyobb felújítás már nagyon kellene. Téli fürdőnél észrevételünk, hogy olyan személy látta el a medence felügyeletét, akinek se úszómesteri, se csúszda mesteri végzettsége nem volt. Tudom hogy spórolni kell ahol tudunk, de ezt nem kellene figyelmen kívül hagyni és ez az egyik legfontosabb, hogy rendben legyenek a papírok. Kérdése Horváth Sándor felé, hogy van-e helyettese. Kiderült, hogy van, az élelmezésvezető helyettes. Ezzel nincs is gondom, mert szorgalmas, vendéglátásban évtizedek óta dolgozik. Nem a személlyel van a gondunk, csak azzal, hogy a képviselő-testület tudta nélkül történt a kinevezés, és van olyan személy is, aki nem helyettes ugyan, de úgy viselkedik. Jó lenne már személyi kérdésekben minket is megkérdezni, hogy vagy megerősítjük, vagy támogassuk akit éppen fel akarunk venni, vagy elakarunk bocsájtani, de tudjunk róla. Másik problémám, hogy a pénzügyi feladatok ellátására felvett személy most a takarítókat mint csoportvezető beosztásban irányítja mérlegképes könyvelői végzettséggel. Ez miért van így? A különböző vezetői pótlékok, csoportvezetői pótlékok milyen rendszerben és hogyan vannak megállapítva, hogyan vannak lebizonylatolva, hogyan vannak adminisztrálva, mi az amit a képviselő-testület fogadott el, mi az amit nem a testület fogadott el. Ezek az adatok nem titkosak, és kérdés az, ha valakinek 80 e Ft a besorolás szerinti bére, és erre kap még 103 e Ft eltérített bért munkahelyi döntés alapján, erről milyen dokumentum van. Ezeket jól lenne leszabályozni. Bogdán Béla fürdő vezető: Gulyás Orsolyát nem úgy mutattam be mint szálloda vezető helyettes, de viszont a szálloda vezető helyettesi feladatok ellátásával van megbízva, e mellett ellátja továbbra is a marketing feladatokat. Én nem neveztem ki senkit, Gulyás Orsolya feladatát csak meghatároztam, és mivel Györe Dávid lett a szálloda vezető, az ő feladatát valakinek el kell látni, e mellett a reklámot, a marketinget is csinálnia kell. Illési Sándor képviselő: a legutóbbi testületi ülésen szó volt arról, hogy Gulyás Orsolyát adminisztratív feladatokat lát el, és esetlegesen a helyettesi feladatokban is részt vesz, de nem mint vezető helyettes. Gulyás Orsolyával csak az a gond, hogy az Idegenforgalmi Bizottság által meghatározott programokat egyáltalán nem veszi figyelembe, teljesen más programokat szervez mint amit megbeszélünk. Éppen ezért mondom azt, hogy a fürdő vezető is egyeztessen néha a képviselő-testülettel, személyi változások esetében, ha valakit fel akar venni. Kérje ki előtte a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság véleményét. Többször is össze lehet ülni, és szeretnénk minden változásról tudni ami a fürdőben történik, ne a faluból tudjuk meg. A reklámok, marketing tervezése során az Idegenforgalmi Bizottsággal is kellene egyeztetni, együtt talán sikeresebb lesz az eredmény. Jobban kellene a fürdőnket reklámozni, mert eddig 4

5 ez nem igazán sikerült, a gyógyászati tevékenységünket is lehetne szélesebb körben propagálni, és még mindig nincs a szállodának honlapja. Többször elhangzott már részünkről, hogy legyen külön honlap, ahol be lehet jelentkezni, szállást lehet foglalni, fizetni lehet. Ezt most ismételten kérjük, van rendszer gazdánk, és meg kell vele beszélni, mert az üzemeltetését ő is el tudja látni a honlapnak. Hogyan történik a karszalagok nyilvántartása, kiadása, szigorú számadás alá vannak-e vonva. Bogdán Béla fürdő vezető: én úgy gondolom, egy asszonynak sokkal több rálátása van a takarítási feladatokra, ezért is döntöttem Gulyásné Katika mellett és nagyon jól működik, és nem tölti ki a teljes munkaidejét. Ennél sokkal többre hivatott természetesen, nem csak ez a feladata, és nem hiszem hogy jobb lenne egy gyógyászati csoportvezetőnek a takarítók munkabeosztását végezni. Én úgy gondolom, kaptam egy intézményvezetői megbízást, kaptam egy bizalmat, én ennek megfelelően próbálom a legjobb tudásom szerint csinálni. Az első egy-két hétben bejártam a fürdőt, megnéztem mint találunk jónak, mit nem, min szeretnék változtatni, és a kollégákkal ezt mind végig beszéltük. Én is úgy gondolom, ha lehet Cserkeszőlői munkaerőt alkalmazzunk, s általában ragaszkodunk is ehhez és így is szokott lenni. Próbálunk mindenkit úgy elbocsátani, hogy ne maradjon ellátatlanul, - volt is erre példa, hogy 2 hónapja hiányzott ahhoz hogy munkanélküli ellátást kapjon, de lejárt a szerződése, mi ezt is megoldottuk - de sajnos mindenkit a téli időszakra nem tudunk megtartani. A szabadságokat is ki kell adni. Az embereket én nem ismerem, a csoportvezetőkkel megbeszéltük a létszámot, ők egyeztetnek a kollégákkal, én nem tudok közel 100 emberrel elbeszélgetni. Én az elképzeléseimet elmondtam minden csoportvezetővel megbeszéltem, mi az a lehetőség amit biztosítani tudunk, mi az amiből nem tudunk engedni, van egy költségvetésünk, és én ehhez próbáltam igazítani a dolgokat. Én úgy gondolom, szabad kezet kell adnom minden részegység vezetőjének, havonta tartunk értekezleteket, ahol megbeszéljük a felmerült problémákat és megpróbáljuk megoldani. A hétvégi ügyeletet próbálom úgy megoldani, a telefonos elérhetőség is működjön. Én úgy gondolom, lelkiismeretesen csinálom a feladatokat, nagyon sok mindent meg kell még oldani, pl. munkaköri leírások készítése folyamatban van, szabályzatokat rendbe tettük, érintésvédelmi szabályzat nem volt, ez is elkészült. Ezek mind időigényes feladatok, és e mellett nagyon sok karbantartási feladat vár ránk, medencék burkolása, csempézés, festés, sorolhatnám nagyon hosszú ideig, de ezek elvégzése folyamatban van. Rendszeresen beszélek a kollégákkal, a csoportvezetőkkel, rendszeresítettem egy üzenő füzetet, amibe be lehet írni hogy milyen problémát lát, mi ment tönkre, és a hiba kijavítását, elvégzését a csoportvezető leigazolja. Tudomásom szerint nincs elég csúszdamesteri végzettségű dolgozó, ezért javasolni fogom az ilyen jellegű tanfolyam elvégzését egy-két személynek. Próbáljuk úgy megoldani a téli időszakot, hogy a munkaidő kihasználtsága mindenkinek teljes legyen. A bevételek őrzéséről már történtek egyeztetések a jegyzőnővel és Karsai Béla gazdaságvezetővel, az őrzés már le van szabályozva. A túlórákkal, pótlékokkal még nem foglalkoztam, hogy kinek mennyi a fizetése. Az előző vezetés hogy milyen módon intézte a bér jellegű juttatásokat, ezzel nem volt időm foglalkozni, és úgy gondolom, hogy nem is ez a legfontosabb dolog. Másfél hónapja vagyok itt, és úgy gondolom, elég sok mindenen próbáltam változtatni, véleményem szerint jó irányban. Igen szigorú számadásúak a karszalagok, két fő végzi ezt a feladatot. A vendég belépők kiadása is le van szabályozva, a korábbi döntést visszavontam. Jelenleg két fő végzi a karszalagok elszámolását, nagyon sok féle van jelenleg forgalomban, 5

6 ezt próbáljuk valamilyen formában lecsökkenteni. Cserkeszőlő honapján megtalálhatók vagyunk. Amikor ide kerültem, én is hiányoltam a honlapot, de akkor azt a választ kaptak, hogy nagyon sokba kerül ennek a fenntartása. Megfogjuk nézni mindenképpen ennek a lehetőségeit. Györe Dávid szálloda vezető: mielőtt bármilyen marketing tevékenységre gondolnánk, el kellene gondolkodni azon is, hogy szálláshely fejlesztés, felújítás, beruházás. Általában telt házzal működünk, és sajnos nagyon sok esetben kell azt mondanunk, hogy sajnáljuk, de nincs szobánk. Egy szálloda teljes kihasználtsága akkor jó, ha kb. 60 % körül mozog átlagban, mert akkor tudom normálisan kitakarítani, karbantartani. Erdősi Attila képviselő: átadás-átvétel rendben lezajlott-e vagy még tart, erről szeretnénk majd egy beszámolót kérni. Bogdán Béla fürdő vezető: rész átvétel-átadások voltak, mert nem volt igazán rendesen megcsinálva a leltározás, és most dolgoztuk ki Karsa Bélával és jegyzőnővel a komplett leltározási rendet, ennek megfelelően minden részegység külön föl lesz leltározva. Gyógyászat fejlesztésével kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy Kovács dr-al megkerestünk több házi orvost, első körben Tiszaföldvárt, megnéztük milyen szolgáltatásaik vannak, meghívtuk őket fürdő látogatásra, felajánljuk nekik, hogy kedvezményes gyógyászati kezelésen is részt vehetnek. Próbáljuk a gyógyászati kezeléseket propagálni, mert az utóbbi időben jelentősen csökkent a kezelések száma. Tervezünk még ilyen látogatást Kunszentmárton és a Tiszazugban is, mert nem biztos mindenki ismeri a gyógyászati kezelések hatását. Az akciókat is azért találtuk ki, hogy próbáljuk ide csalogatni a vendégeket, kedvezményeket teszünk, hogy minél látogatottabb legyen a fürdő. A marketinget próbáljuk úgy csinálni, hogy lássuk a visszajelzéseket is. Jónak tartanám az Idegenforgalmi Bizottsággal közös ülések szervezését, mert lehetnek jó ötletek, mit hogyan lehet jobban csinálni, és a bizottságnak rendszeresen beszámolnék, hogy ezen a területen mit végeztünk. Erdősi Attila képviselő: A Foglalkoztatáspolitikai Bizottságnak van egy olyan állásfoglalása, hogy létszám leépítést illetve felvételt a jövőben eddig ez nem működött így a bizottsággal meg kell tárgyalni. Kérem ezt a jövőben, hogy így működjön, bármikor rendelkezésre állunk, és ha kell sűrűbben is össze lehet hívni a bizottságot, amelyen kérjük majd a munkaügyes kolléganő jelenlétét is illetve a polgármestert és jegyzőt is. Nem mi határozzuk meg a létszámot, hanem segíteni szeretnénk. Bogdán Béla fürdő vezető: Én úgy gondolom, kaptam egy bizalmat, természetesen együttműködünk a bizottsággal ha ezt igénylik. Mi is azt szeretnénk ha minél több embert foglalkoztathatnánk, de sajnos ez nem lehetséges főleg a holt szezonban. Illési Sándor képviselő: szeretnénk kérni minden hónapban a fürdő helyzetéről, problémájáról beszámolót. Arra figyeljünk, a határidőből ne csússzunk ki, van felelős tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, számon kell kérni, meg kell nézni a jegyzőkönyvet, dokumentumokat. Ami garanciális javítás, meg kell csinálniuk. Gond van a lifttel is, de ez már az első pillanattól nem jól működött, ezt is meg kell nézni. Bogdán Béla fürdő vezető: garanciális bejárást hívtam össze, és 67 pontban gyűjtöttem össze, volt amit elismert a Gordiusz Zrt, de legtöbbet nem, tehát próbál kibújni a felelősség alól. 6

7 Tóth Istvánné képviselő: most a fürdő igazgatótól kérjük számon problémákat. Ő 4 vezetőre támaszkodhat, ha az emberiség oldaláról nézzük és is kaptam telefont és személyes megkeresést, hogy a dolgozó onnan tudja meg, hogy ha lejár a szerződése szeptember 30-án, hogy az októberi táblán be volt jelölve, hogy dolgozhat tovább. Azt a választ kapta egy illetőtől, hogy hát ha be vagy osztva, akkor dolgozhatsz tovább, ha nem vagy beírva akkor nem dolgozhatsz. Ennek van azért egyfajta humánusabb oldala is, akkor vagy össze hívom őket és megbeszélem velük, és nem így közlöm velük hogy kell tovább vagy nem. Ilyen módszert, stílust nem lehet alkalmazni, emberekkel, munka vállalókkal nem lehet így beszélni. Ha azt akarjuk, hogy a fürdő fejlődjön, és sok vendéget hozzon, maga a fürdő vezető kevés lesz hozzá, ha a hozzátartozó vezető társak illetve a csoportvezetők nem veszik ki a részüket ugyanúgy a munkából mint a vezető. És azok aki már itt vannak évek óta, vagy néhány hónapja, és nem segítik a fürdő igazgatót ebben a nagyon nehéz helyzetben akkor valóban bekövetkezik az, hogy mindig a fürdő igazgatót fogjuk a szőnyeg szélére állítani. Bogdán Béla fürdő igazgató: a képviselőnő által említetteket ki fogom vizsgálni, valóban ilyen stílus nem engedhető meg. A Képviselőtestület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a tájékoztatóval és az alábbi határozatot hozta: 126/2011.(XI.04.)sz.határozat - a Fürdő átszervezése óta eltelt időszakról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fürdő átszervezése óta eltelt időszakról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta az alábbi kiegészítéssel: 1.) A Képviselő-testület kéri a fürdő vezetőt, egyeztessen a személyi változás esetében a Foglalkoztatáspolitikai Bizottsággal. Az egyeztetésekre meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt, és a munkaügyi főelőadót is. Határidő: folyamatos Felelős: Bogdán Béla fürdő igazgató 2.) Reklámok, marketing tervezése során az Idegenforgalmi Bizottsággal történő egyeztetéseket is szükségesnek látja. Határidő: folyamatos Felelős: Bogdán Béla fürdő igazgató 3.) A Képviselő-testület a fürdő végleges átadás-átvételről beszámolót kér, illetve kéri a fürdő vezetőt, hogy havonta a fürdő helyzetéről, problémájáról is készítsen egy tájékoztatót. Határidő: folyamatos Felelős: Bogdán Béla fürdő igazgató 4.) Szorgalmazni kell a Touring Szálloda külön honlapjának elkészítését. Határidő: folyamatos Felelős: Bogdán Béla fürdő igazgató Horváth Attila informatikus 7

8 Erről értesül: - Bogdán Béla fürdő igazgató - Horváth Attila informatikus - Jegyző - Polgármester - Munkaügyi főelőadó - Képviselő-testület tagjai ============ 2. Napirend - Temetőhöz szükséges állami tulajdonú terület megszerzésének kezdeményezése. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselőtestület 7 egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 127/2011. (XI.04.) sz.határozat - a temető melletti 022/2.hrsz-ú Állami tulajdonú terület Önkormányzati tulajdonba kerüléséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Földalapról szóló 2010.évi LXXXVII.tv (1) bekezdésének értelmében kötelező önkormányzati feladat ellátása (temető létesítése) céljából kérelmezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet JNK Szolnok Megyei Irodájától a Cserkeszőlő 022/2.hrsz-ú, 6151 m2 területű Állami tulajdonú földrészlet ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a tulajdonba adással kapcsolatos ügyintézéssel. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Erről értesül: - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet - Jegyző - Képviselő-testület tagjai ============ 3. Napirend - Bába tóhoz tartozó állami területek (025/ /1.hrsz.) megszerzésének kezdeményezése. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselőtestület 7 egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 8

9 128/2011. (XI.04.) sz.határozat - a Bába tóhoz tartozó 025/ /1.hrsz-ú Állami tulajdonú területek önkormányzati tulajdonba kerüléséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Földalapról szóló 2010.évi LXXXVII.tv (3.a) bekezdésének értelmében és a kisajátításról szóló 2007.évi CXXIII.tv. 2.. l) bekezdésében meghatározott vízgazdálkodás közérdekű célból kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet JNK Szolnok Megyei Irodájától a Cserkeszőlő - 025/2.hrsz ha területű hrsz ha területű -029/1.hrsz ha területű állami tulajdonú földrészletek nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellőzésével történő megvásárlását, önkormányzati tulajdonba kerülését. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a tulajdonba adással kapcsolatos ügyintézéssel. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Erről értesül: - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet - Jegyző - Képviselő-testület tagjai ================= 4. Napirend - Beszámoló a bizottságok munkájáról. Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Erdősi Attila Ügyrendi-Foglalkoztatáspolitikai Bizottság elnöke Tóth Istvánné Oktatási-Kulturális-Ifjusági Bizottság elnöke Echbauerné Kiss Katalin Idegenforgalmi Bizottság elnöke Dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Echbauerné Kiss Katalin képviselő: lesz-e karácsonykor ingyenes belépés a fürdőbe a cserkeszőlői lakosoknak. Szokolai Lajos polgármester: meg fogjuk beszélni. A Képviselőtestület 7 egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolókat és az alábbi határozatot hozta: 9

10 129/2011. (XI.04.) sz.határozat - a bizottságok munkájáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok munkájáról szóló beszámolókat megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Bizottsági tagok Helyben - Képviselő-testület tagjai ============= 5. Napirend - Túrisztikai pályázatok kijelölése. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Szokolai Lajos polgármester: mint már korábban is említettem, szeretnénk megvalósítani egy gyermek víziparkot, ez a pályázat most erre ad lehetőséget, illetve a vidéki örökség megőrzéséhez is szeretnénk benyújtani pályázatot. Kérem a testület véleményét. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal támogatja mindkét pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozta: 130/2011. (XI.04.) sz.határozat - a túrisztikai pályázatok kijelöléséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatja a Túrisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (ÉAOP-2.1.1/A.I-11) illetve Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások 2011/2012. című pályázatok benyújtását. Erről értesül: - Polgármester - Jegyző - Képviselő-testület ============ 6. Napirend - Építészeti örökség helyi védelméről. / Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. ============ 10

11 A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és megalkotta a 23/2011. (XI.04.) sz. rendeletét az Építészeti örökség helyi védelméről. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ =============== 7. Napirend - Fürdő Gyógyászati Központ akciós árajánlatai Előadó: jegyző / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselőtestület 7 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 131/2011. (XI.04.)sz.határozat - a Fürdő és Gyógyászati Központ akciós árajánlatairól. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a Fürdő és Gyógyászati Központ október 01-től történő akciós árajánlataival az alábbiak szerint: 1. Minden hétköznap, délután 17 órától, azok a vendégek, akik a kedvezményes délutáni jegy helyett rájuk vonatkozó egész napos jegyet megvásárolják, lehetőséget kapnak a belépőjeggyel a finn szauna használatára. 2. Minden hétvégén és ünnepnapon csökkentjük a masszázs árakat: - 15 perces masszázs Ft helyett csak Ft - 30 perces masszázs Ft helyett csak Ft A fenti akciók 2011.december 31-ig lesznek érvényben november 01. és 2012.február 29.között keddi és csütörtöki napokon a csoportosan /minimum 15 fő/ érkező vendégeink belépőjegyének ára egységesen 800 Ft december január 1-ig Akciók Szauna 1 fizet 2 kap Csúszda 2 fizet 3 kap Masszázs 15 perces: Ft 30 perces Ft Du. belépőjegy 16,00 órától 2011.dcember 6-án 1 db szaloncukor/fő Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére amennyiben az OEP által finanszírozott kezelések közül 4 félét felírat reumatológus orvosainkkal, önrészként csak napi 500 Ft térítési díjat kell megfizetni. A kezelések 15 alkalomra szólnak és 2012.február 29-ig történő kiírásig érvényesek. Ez a kedvezmény vonatkozik a közvetlen hozzátartozóra (férje, feleség) is. 11

12 Szószoba Kerülje el a megfázást 2011.november 4-től a só szoba díja 480 Ft/fő/alkalom 10 alkalmas akciós bérlet Ft Ünnep nyitva tartás 2011.december 24-én 8,00 14, december ig 8,00-20, december 30-án 8,00 22,00 ingyen forralt bor 2 dl/fő, gyerekeknek 1 db kis csoki/fő 2011.december 21. 8,00 20, január 1. 10,00 20,00 ============ Szokolai Lajos polgármester: megköszönte a vendégek megjelenését, mivel a további napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik. /Zárt ülésről külön jegyzőkönyv/ Kmf. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző 12

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án tartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 2013. november 28-án (csütörtökön) 18.00 órakor tartott közmeghallgatásáról és Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Igazoltan távol maradt:

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Igazoltan távol maradt: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett,

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben