A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője:"

Átírás

1 A Life1Wellness Közpnt Házirendje A Life1Wellness Közpnt üzemeltetője: Fitness Visin Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 5. III. emelet 3., cégjegyzékszám: , adószám: , tvábbiakban: Üzemeltető ) Life1Wellness Közpnt címe: 1082 Budapest, Futó utca A Házirend célja, hgy meghatárzza a Life1Wellness Közpntban tartózkdó személyek (szlgáltatáskat igénybevevők tvábbiakban: Vendégek és egyéb használók, tvábbiakban: Használó,) egymás közötti magatartását és azkat az alapvető szabálykat, melyek a kultúrált szlgáltatói tevékenység magas színvnaln történő végzése érdekében elengedhetetlen. Tvábbá előírja a Life1Wellness Közpnt rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztnságs üzemeltetésére szlgáló más szabálykban nem rögzített követelményeket. Általáns szabályk A Life1Wellness Közpnt területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Life1Wellness közpnt használója köteles betartani a Közpnt használata srán a vnatkzó hatálys jgszabályi előíráskat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben fglalt szabálykat. A Life1Wellness Közpnt területén TILOS: a dhányzás és az alkhl fgyasztása; az lyan tevékenység, amely a Life1Wellness Közpnt szlgáltatási tevékenységen kívül esik, jgszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, minden, máskat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalmmal járó zavaró tevékenység; 1

2 drgk, tilttt dppingszerek, narktikumk fgyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (rbbanóanyagk, pirtechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele; az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, prpaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszk és szórólapk elhelyezése) hang és képanyag készítése, tilttt szerencsejáték, zene szlgáltatása. A Life1Wellness közpnt egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jgsultak sprtszakmai tevékenységet, ktatást, edzést tartani. A Life1Wellness Közpnt sprtszlgáltatásai és vendéglátó szlgáltatásai kizárólag a kmplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jgszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte). A nrmál bérletek és belépők nem érvényesek az lyan eseti Life1 rendezvényekre, amelyek tartalmukban eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól és prgramktól. A Life1Wellness Közpnt nyitvatartási rendje: Sprttér: H-P: 6:00 22:00 Sz-V: 8:00-20:00 Játszóház: H-P: 8:00-20:00 Sz-V: 8:00-19:00 Mélygarázs: H-P: 6:00-22:00 Sz-V: 8:00-20:00 A Life1Wellness közpnt szlgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpntkra tekintettel a kmplexumt időben elhagyni. A Life1Wellness közpnt területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: játékautmata, gyermekjáték, vendégeket kiszlgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektrnikus készülékek, stb.; egyéb díszítő elemek (dekráció, növényzet); reklám-, hirdetési-, prpaganda-, szóróanyag. Amennyiben a Life1Wellness Közpnt területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szlgáltatásának bármilyen célú bemutatására, prpagálására reklámanyagt készít, készíttet (mzgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azkn, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagn megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. 2

3 Üzemeltető a Life1Wellness közpnt sprtszlgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A használó az adatai megadásával hzzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez. Használó az adatkezelés megszüntetését illetve nyilvántartásból történő törlését kéri, az adatkezelő köteles a tiltakzásnak eleget tenni azzal, hgy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jgsult megtagadni a Közpnt által nyújttt szlgáltatásk igénybevételét. A szükséges adatk közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jgsult megtagadni érintett szlgáltatásait. Üzemeltető, mint adatkezelő a vendégek adatait az évi LXII. törvény alapján kizárólag saját nyilvántartásáhz használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. A Life1Wellness Közpnt zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jgsultsága a Life1Wellness Közpnt egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szlgáltatásk igénybevételének módjára, mértékére, általában a Life1Wellness Közpnt rendjére. Üzemeltető jgsult a személyi adatk helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi aznító igazlványait adategyeztetés céljából elkérni. Amennyiben a Használó a jelen Házirend szabályait, illetve az általánsan elfgadtt viselkedési szabálykat megszegi az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankdót és felhívja a szabálytalankdó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén az Üzemeltető jgsult a vendéget távzásra felszólítani, illetve tagjai srából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jgsultságát meghaladó esetekben jgsult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasíttt szabálytalankdó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet. A kmplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés. A Life1Wellness Közpnt üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett kárkért amennyiben azk a Házirend illetve az ilyen Közpnt területén általánsan elvárható magatartási szabályk be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget tvábbá a Közpnt területén az elveszett, eltulajdníttt (ide értve, de nem kizárólagsan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. Vendégek felelősek a Közpnt területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdnításából eredő káreseményekért, kárkért. A talált tárgyakat minden vendég a Life1Wellness Közpnt recepcióján köteles dkumentálás mellett leadni. 3

4 A szlgáltatáskat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kckázatára veszi igénybe. A kmplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásáhz az Közpnt területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Life1Wellness Közpnt üzemeltetője fenntartja a jgt, a kmplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bnylítását az általáns vendégkör kizárásával. A Life1Wellness Közpnt jelen Házirendje minden szlgáltatást igénybevevő vendég számára szabadn a Life1Wellness Közpnt recepcióján elérhető és áttekinthető. A szlgáltatásk igénybétele és a Regisztrációs adatlap kitöltése a Házirend egyidejűleg történő elfgadását is jelenti. E Házirendet az Üzemeltető bármikr jgsult saját belátása szerint módsítani és kiegészíteni. Speciális szabályk A sprtterek területére kizárólag a sprtterületen végezhető sprttevékenységnek megfelelően alkalmas sprt felszerelésben lehet belépni. A sprtterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigrúan tils. Sprtszlgáltatásk igénybevételekr a mbiltelefn használata mellőzendő. 14 éven aluli gyerekek a fitness termekben nem tartózkdhatnak. A 14 és 16. év közötti gyerekek a fitness termekben kizárólag szülői felügyelettel tartózkdhatnak. A gyermekek által a Közpntban kztt kárkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gndzó) felelős. Recepció (földszint) A Life1Wellness Közpnt sprtterületeire belépni csak az érvényesen megválttt napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalmmal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapt, melyben elfgadja a Life1Wellness Közpnt Házirendjében fglaltakat és tudmásul veszi, hgy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában fglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. A sprtszlgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshz az arra nemenként alkalmasan kialakíttt öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztsít, illetőleg mindenkr az üzemeltető által érvényesen meghatárztt ingyenes 4

5 szlgáltatáskat nyújtja (térítés ellenében törölköző használat), valamint a gyermekmegőrző és az Internet (Wifi) állmásk krlátlan használatát. A vendég számára belépéskr átadtt eszközöket (Chip kártya, öltözőszekrény kulcs, törölköző, sprtfelszerelések, stb.) köteles távzáskr a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskr átadtt eszközök vnatkzásában teljes anyagi felelősséggel tartzik üzemeltető felé. A sprtszlgáltatásk díjait a belépéskr előre kell megfizetni. A bérletek lejártakr az esetlegesen fennmaradt alkalm és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Öltöző, szauna előtér és szauna Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező. A területeken és az öltözőszekrényben hagytt tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni. A 1 db vállfa a szekrény tartzéka. A vállfák kivitele a Life1Wellness Közpnt területéről tils. A szaunát, gőzkabint, infrakabinkat, medencét és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általáns szaunázási szabályk szerint saját felelősségre lehet igénybe venni. A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni. A szaunában az illólaj csak mértékkel, máskra tekintettel használható. A szauna padkra papucsban tils fellépni. Távzás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni. A vizesblkkkban észrevett esetleges prblémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés) Fitness terem 14 éven aluli gyermek nem tartózkdhat a teremben. A fitness terembe csak megfelelő sprtöltözetben (sprtcipő, trikó, póló, tp, sprtnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tils! A Life1Wellness Közpnt területén dlgzó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jgukban áll felhívni az idelátgatók figyelmét, a megfelelő sprtöltözet helyes használatára! Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja. 5

6 A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Az egyes eszközök használata srán törölköző használata javaslt. Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik. Aerbik termek Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni. A csprts órákra nincsenek fix, fglalt helyek, a vendégek az érkezésükkr a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámk: nagy aerbik: 60 fő, step: 40 fő, fitball: 30 fő. kis aerbik: 20 fő, step: 20 fő, fitball: 10 fő. A Spinning 29+1 edző és más speciális órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a fglalással jelentkező vendég az óra kezdésekr nem jelenik meg a teremben, úgy fglalása érvénytelenné válik, a helyét másk elfglalhatják. Ha az előzetes fglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie. Az aerbik terembe csak megfelelő sprtöltözetben (sprtcipő, trikó, póló, tp, sprtnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tils! A Life1Wellness Közpnt területén dlgzó aerbik edzőknek és vezetőknek jgukban áll felhívni az vendégek figyelmét a megfelelő sprtöltözet helyes használatára! Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jgában áll - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni. Az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az ktató személyében történő váltztatás jgát. Wellness-uszda A wellness alkalmazttainak figyelem felhívásait és a HÁZIREND-ben fglalt előíráskat kérjük betartani. A belépőjegy megváltásával a HÁZIREND rendelkezéseit a wellness vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Aki a rendelkezésben fglaltakat nem tartja be, attól a szlgáltatás megvnható, indklt esetben a wellness területéről kitiltható. Pénztárnyitás 6 órakr, pénztárzárás a wellness zárásával egyidejűleg, 22 órakr történik. Uszda: /hétvégén

7 Szauna tér: /hétvégén A Fitness Visin Hungary Kft. nyitva tartását a wellness vezetősége indklt esetben megváltztathatja. Az üzemeltető indklt esetben (műszaki kk, rendezvény stb. esetén) jgsult a wellness teljes vagy részleges lezárására, ezért a wellness igazgatósága a vendégeknek kártérítéssel nem tartzik. Technikai hibából eredő szlgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jgt, hgy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltzást. A wellnessbe belépéskr kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, a pénztárstól a beléptető kártyát átvenni, és azt távzásig viselni. A belépésnél kaptt kártya elvesztése esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni, az erre kiadtt kaució nem igényelhető vissza. A wellnessbe történő belépés a vendégek számára érkezési srrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csprtk és bérlettel rendelkezők. Az uszda vagy más szlgáltatás igénybevétele csak érvényes jegy vagy bérlet ellenében lehetséges. A wellness jegy a típusától függő számú belépésre jgsít az érvényességi idején belül. A jegy csak arra a szlgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták. A wellness területén, 14 éven aluli vendég csak felnőtt kísérettel tartózkdhat. A Fitness Visin Hungary Kft. kedvezmény igénybevétele csak érvényes, krábban kiválttt igazlvánnyal lehetséges. Más szlgáltatási egységből, területről, csak érvényes belépővel lehet belépni. A beléptetési és biztnsági szempntból kckázats területek ellenőrzése állandóan üzemelő vide rendszerrel történik. Külön szlgáltatás igénybevételét (kölcsönzés, üzenetközvetítés, értékmegőrzés, ruhatár, stb.) nem tartalmazza a belépő ára. A wellness szlgáltatásait és a szaunákat minden Kedves Vendég csak saját felelősségére veheti igénybe. A figyelmeztető táblákn feltüntetett utasításk betartása minden vendég számára kötelező. Az uszdamester utasításának betartása kötelező az élményelemek használata srán. A Life1 Wellness és annak dlgzói csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállalnak felelősséget. A medencébe ejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk, leflyók szétszedése nem ldható meg. A wellness területén fkztt a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javaslt. A wellnesst fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedők, sérült, nyílt sebfelületű személyek nem vehetik igénybe. Ittas, illetve bódultságt kzó szerek (gyógyszer, kábítószer) hatása alatt álló személy a fürdő területén nem tartózkdhat, szlgáltatást nem vehet igénybe. 14 éven aluli gyermek csak szülő, vagy megbíztt felnőtt felügyelete mellett tartózkdhat a wellness területén. Aki a wellness berendezési, felszerelési tárgyaiban szándéksan, vagy gndatlan magatartásával kárt kz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tils. 7

8 A hatósági (egészségügyi) rendelkezések betartása, illetve a fürdővendégek zavartalan pihenése és sprtlása érdekében nem szabad: a fürdőt tisztasági zuhany használata nélkül igénybe venni. a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni. a közös medencét a jakuzzi kivételével fürdősapka nélkül igénybe venni. tűz- és rbbanásveszélyes anyagt, fegyvert, vegyszert behzni. a medencékben és a fürdőterekben étkezni, a medencékben tisztálkdó szert használni, másk nyugalmát zavarni. a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, pharat, stb.) bevinni. a medencékbe labdát, gumimatract, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel), vagy bármilyen, más fürdővendég zavarását kzó tárgyat bevinni. úszni nem tudóknak a mélyvizet használni. a medencék különböző pntjáról a vízbe ugrani. a közös medencék lépcsőlejáratait elfglalni. a medenceterekben, utcai cipőben, vagy ruhában közlekedni. a wellness területén szemetelni. a padkat, székeket, hintaágyakat, egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni, helyükről elmzdítani. a wellness területére bármilyen állatt bevinni. rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni, illetve használni, hgy másk nyugalmát zavarja. a másik nem zuhanyzó és mellék helységébe bemenni. bármit árusítani, szórólapt sztani, kldulni. közrendet sértő módn viselkedni. A wellness területén előfrduló rsszullét, baleset ellátása a wellness területén működő elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dlgzóval, megfelelő eszközökkel. Az elsősegélynyújtó hely bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe. Az előfrduló sérülések, rsszullétek, vízi segélynyújtásk szakszerű ellátásáért asz úszómester, illetve a fürdőigazgató által megbíztt személy a felelős. Az előfrduló esetekről naplóbejegyzés készül. Az ellátás megtörténtét a sérült, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazlja. A tűzesetek megelőzése érdekében tils: öltözőkben, kabinkban, közlekedő flysókn, mellékhelyiségekben dhányzni. minden lyan helyiségben, területen dhányzni, ahl ezt tiltó tábla jelzi. égő cigarettát műanyag szeméttárlóba, éghető hulladék közé dbni. bármilyen tüzet kzó tevékenységet flytatni. Kérjük a menekülési útvnalakat, menekülési ajtókat, tűzcsapkat szabadn hagyni. A talált tárgyakat kérjük a Recepción leadni, és azt a Talált tárgyak füzetben nyilvántartásba venni. A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve az tt elhelyezett vendégkönyvben tehetik meg írásban. Amennyiben a Fitness Visin Hungary Kft területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szlgáltatásának bármilyen célú bemutatására, prpagálására reklámanyagt készít, készített (mzgóképi, vagy 8

9 fényképfelvétel) és esetlegesen azkn, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagn megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Üzemeltető az igénybevevő vendégekről biztnsági videós adatnyilvántartást vezet. Üzemeltető a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásáhz használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki, kivételt a rendőrségi megkeresés képez. Játszóház Kizárólag a sprtszlgáltatáskat igénybevevő vendégek gyermekei részére biztsíttt a gyermekek felügyelete a Játszóházban 3 hónapstól 12 éves krig. A gyermekek átadása frmanymtatvány kitöltésével és a gyermek cipőváltása után történhet. A gyermekmegőrzőbe kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető egészséges gyermek adható be. Amennyiben a gyermekfelügyelő megítélése szerint a gyermek egészségi állaptában bármelyik feltétel nem teljesülésére utaló jel mutatkzik jgsult a gyermek befgadását megtagadni. A gyermekmegőrző területére szülőnek cipőben belépni tils! Ha a gyermek esetlegesen életkránál vagy más knál fgva nem szbatiszta, ez esetben a gyermek kizárólag megfelelő mennyiségű pelenkával adható be. Rendkívüli esemény A Közpntban történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő: Rendőrség 107, Mentők (baleset esetén) 104, Tűzltóság (tűz esetén) 105, Általáns segélyhívó: 112. Társasház Használók tudmással bírnak arról, hgy a Life1Wellness Közpnt a Crvin Sétány Crdia City Garden Ház Társasház földszintjén helyezkedik el. A Közpnt használója köteles tartózkdni minden lyan magatartástól, amely a Társasház lakóinak nyugalmát zavarja vagy veszélyezteti. 9

10 Mélygarázs A mélygarázs 40 nrmál méretű személygépkcsi befgadására alkalmas. A mélygarázs területére gázüzemű személygépkcsi behajtása tils! A Life1Wellness Közpnt Mélygarázs területén parkló személygépkcsikért, az azkban bekövetkező káreseményekért az Üzemeltető anyagi felelősséget nem vállal! Mélygarázsban elhelyezett járművek vnatkzásában a kárveszélyt a gépjármű üzembentartója, tulajdnsa, használója viseli. A Mélygarázsba legfeljebb 2,0 m magas járművek hajthatnak be. A Mélygarázsba behajtók kötelesek a KRESZ szabályait betartani. A garázsban felfestett útburklati jelek és közúti táblák szerinti közlekedés mindenkire kötelező érvényű. A garázsban megengedett maximális sebesség 5 km/h. A Mélygarázsban a járműveket csak a feltétlenül szükséges ideig lehet beindíttt állaptban tartani, a járművek mtrját a jármű nyugalmi állaptában bármilyen célból (szerelés, várakzás stb.) bekapcslva hagyni tils. A Mélygarázs területén bármilyen rendkívüli szennyeződés kzása esetén a szennyeződést az kzó vendég/használó saját költségén haladéktalanul eltávlítani köteles. Abban az esetben, ha a szennyeződést az kzója nem távlítja el, úgy azt az Üzemeltető jgsult az kzó költségén megtenni. Budapest, december 27. Life1Wellness Közpnt FITNESS VISION HUNGARY Kft. mint üzemeltető 10

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND Az ön kikapcsolódása és kényelme a mi elsődleges célunk. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a következő szabályokat tartsa be a wellness egész területén: Magánélet A Stáció Wellness

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

Budai Hotel Házirend. Tisztelt Vendégünk!

Budai Hotel Házirend. Tisztelt Vendégünk! Tisztelt Vendégünk! Budai Hotel Házirend Szobafoglalás, rendezvényen részvétel vagy a hotelbe érkezés esetén Ön elfogadja az alábbi házirendet. A házirend a Budai Hotelben (a továbbiakban: hotel) tartózkodó

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cégnév: Liget Hotel Kft. Székhelye: 1016 Budapest Zsolt u. 9. Szálláshely címe: 5540 Szarvas Erzsébet liget, továbbiakban Szolgáltató Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014. november 3-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősség ű Társaság

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI FELTÉTELEK A FRADIBUSZ ESETENKÉNTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI ORSZÁGOS FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kollégiumi Működési Szabályzata BUDAPEST, 2008. (2014. június 20.

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D

OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036. Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Budapest Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskola uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben