A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője:"

Átírás

1 A Life1Wellness Közpnt Házirendje A Life1Wellness Közpnt üzemeltetője: Fitness Visin Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 5. III. emelet 3., cégjegyzékszám: , adószám: , tvábbiakban: Üzemeltető ) Life1Wellness Közpnt címe: 1082 Budapest, Futó utca A Házirend célja, hgy meghatárzza a Life1Wellness Közpntban tartózkdó személyek (szlgáltatáskat igénybevevők tvábbiakban: Vendégek és egyéb használók, tvábbiakban: Használó,) egymás közötti magatartását és azkat az alapvető szabálykat, melyek a kultúrált szlgáltatói tevékenység magas színvnaln történő végzése érdekében elengedhetetlen. Tvábbá előírja a Life1Wellness Közpnt rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztnságs üzemeltetésére szlgáló más szabálykban nem rögzített követelményeket. Általáns szabályk A Life1Wellness Közpnt területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Life1Wellness közpnt használója köteles betartani a Közpnt használata srán a vnatkzó hatálys jgszabályi előíráskat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben fglalt szabálykat. A Life1Wellness Közpnt területén TILOS: a dhányzás és az alkhl fgyasztása; az lyan tevékenység, amely a Life1Wellness Közpnt szlgáltatási tevékenységen kívül esik, jgszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, minden, máskat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalmmal járó zavaró tevékenység; 1

2 drgk, tilttt dppingszerek, narktikumk fgyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (rbbanóanyagk, pirtechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele; az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, prpaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszk és szórólapk elhelyezése) hang és képanyag készítése, tilttt szerencsejáték, zene szlgáltatása. A Life1Wellness közpnt egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jgsultak sprtszakmai tevékenységet, ktatást, edzést tartani. A Life1Wellness Közpnt sprtszlgáltatásai és vendéglátó szlgáltatásai kizárólag a kmplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jgszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte). A nrmál bérletek és belépők nem érvényesek az lyan eseti Life1 rendezvényekre, amelyek tartalmukban eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól és prgramktól. A Life1Wellness Közpnt nyitvatartási rendje: Sprttér: H-P: 6:00 22:00 Sz-V: 8:00-20:00 Játszóház: H-P: 8:00-20:00 Sz-V: 8:00-19:00 Mélygarázs: H-P: 6:00-22:00 Sz-V: 8:00-20:00 A Life1Wellness közpnt szlgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpntkra tekintettel a kmplexumt időben elhagyni. A Life1Wellness közpnt területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: játékautmata, gyermekjáték, vendégeket kiszlgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektrnikus készülékek, stb.; egyéb díszítő elemek (dekráció, növényzet); reklám-, hirdetési-, prpaganda-, szóróanyag. Amennyiben a Life1Wellness Közpnt területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szlgáltatásának bármilyen célú bemutatására, prpagálására reklámanyagt készít, készíttet (mzgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azkn, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagn megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. 2

3 Üzemeltető a Life1Wellness közpnt sprtszlgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A használó az adatai megadásával hzzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez. Használó az adatkezelés megszüntetését illetve nyilvántartásból történő törlését kéri, az adatkezelő köteles a tiltakzásnak eleget tenni azzal, hgy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jgsult megtagadni a Közpnt által nyújttt szlgáltatásk igénybevételét. A szükséges adatk közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jgsult megtagadni érintett szlgáltatásait. Üzemeltető, mint adatkezelő a vendégek adatait az évi LXII. törvény alapján kizárólag saját nyilvántartásáhz használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. A Life1Wellness Közpnt zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jgsultsága a Life1Wellness Közpnt egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szlgáltatásk igénybevételének módjára, mértékére, általában a Life1Wellness Közpnt rendjére. Üzemeltető jgsult a személyi adatk helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi aznító igazlványait adategyeztetés céljából elkérni. Amennyiben a Használó a jelen Házirend szabályait, illetve az általánsan elfgadtt viselkedési szabálykat megszegi az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankdót és felhívja a szabálytalankdó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén az Üzemeltető jgsult a vendéget távzásra felszólítani, illetve tagjai srából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jgsultságát meghaladó esetekben jgsult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasíttt szabálytalankdó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet. A kmplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés. A Life1Wellness Közpnt üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett kárkért amennyiben azk a Házirend illetve az ilyen Közpnt területén általánsan elvárható magatartási szabályk be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget tvábbá a Közpnt területén az elveszett, eltulajdníttt (ide értve, de nem kizárólagsan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. Vendégek felelősek a Közpnt területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdnításából eredő káreseményekért, kárkért. A talált tárgyakat minden vendég a Life1Wellness Közpnt recepcióján köteles dkumentálás mellett leadni. 3

4 A szlgáltatáskat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kckázatára veszi igénybe. A kmplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásáhz az Közpnt területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Life1Wellness Közpnt üzemeltetője fenntartja a jgt, a kmplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bnylítását az általáns vendégkör kizárásával. A Life1Wellness Közpnt jelen Házirendje minden szlgáltatást igénybevevő vendég számára szabadn a Life1Wellness Közpnt recepcióján elérhető és áttekinthető. A szlgáltatásk igénybétele és a Regisztrációs adatlap kitöltése a Házirend egyidejűleg történő elfgadását is jelenti. E Házirendet az Üzemeltető bármikr jgsult saját belátása szerint módsítani és kiegészíteni. Speciális szabályk A sprtterek területére kizárólag a sprtterületen végezhető sprttevékenységnek megfelelően alkalmas sprt felszerelésben lehet belépni. A sprtterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigrúan tils. Sprtszlgáltatásk igénybevételekr a mbiltelefn használata mellőzendő. 14 éven aluli gyerekek a fitness termekben nem tartózkdhatnak. A 14 és 16. év közötti gyerekek a fitness termekben kizárólag szülői felügyelettel tartózkdhatnak. A gyermekek által a Közpntban kztt kárkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gndzó) felelős. Recepció (földszint) A Life1Wellness Közpnt sprtterületeire belépni csak az érvényesen megválttt napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalmmal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapt, melyben elfgadja a Life1Wellness Közpnt Házirendjében fglaltakat és tudmásul veszi, hgy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában fglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. A sprtszlgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshz az arra nemenként alkalmasan kialakíttt öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztsít, illetőleg mindenkr az üzemeltető által érvényesen meghatárztt ingyenes 4

5 szlgáltatáskat nyújtja (térítés ellenében törölköző használat), valamint a gyermekmegőrző és az Internet (Wifi) állmásk krlátlan használatát. A vendég számára belépéskr átadtt eszközöket (Chip kártya, öltözőszekrény kulcs, törölköző, sprtfelszerelések, stb.) köteles távzáskr a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskr átadtt eszközök vnatkzásában teljes anyagi felelősséggel tartzik üzemeltető felé. A sprtszlgáltatásk díjait a belépéskr előre kell megfizetni. A bérletek lejártakr az esetlegesen fennmaradt alkalm és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Öltöző, szauna előtér és szauna Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező. A területeken és az öltözőszekrényben hagytt tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni. A 1 db vállfa a szekrény tartzéka. A vállfák kivitele a Life1Wellness Közpnt területéről tils. A szaunát, gőzkabint, infrakabinkat, medencét és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általáns szaunázási szabályk szerint saját felelősségre lehet igénybe venni. A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni. A szaunában az illólaj csak mértékkel, máskra tekintettel használható. A szauna padkra papucsban tils fellépni. Távzás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni. A vizesblkkkban észrevett esetleges prblémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés) Fitness terem 14 éven aluli gyermek nem tartózkdhat a teremben. A fitness terembe csak megfelelő sprtöltözetben (sprtcipő, trikó, póló, tp, sprtnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tils! A Life1Wellness Közpnt területén dlgzó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jgukban áll felhívni az idelátgatók figyelmét, a megfelelő sprtöltözet helyes használatára! Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja. 5

6 A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Az egyes eszközök használata srán törölköző használata javaslt. Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik. Aerbik termek Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni. A csprts órákra nincsenek fix, fglalt helyek, a vendégek az érkezésükkr a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámk: nagy aerbik: 60 fő, step: 40 fő, fitball: 30 fő. kis aerbik: 20 fő, step: 20 fő, fitball: 10 fő. A Spinning 29+1 edző és más speciális órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a fglalással jelentkező vendég az óra kezdésekr nem jelenik meg a teremben, úgy fglalása érvénytelenné válik, a helyét másk elfglalhatják. Ha az előzetes fglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie. Az aerbik terembe csak megfelelő sprtöltözetben (sprtcipő, trikó, póló, tp, sprtnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tils! A Life1Wellness Közpnt területén dlgzó aerbik edzőknek és vezetőknek jgukban áll felhívni az vendégek figyelmét a megfelelő sprtöltözet helyes használatára! Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jgában áll - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni. Az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az ktató személyében történő váltztatás jgát. Wellness-uszda A wellness alkalmazttainak figyelem felhívásait és a HÁZIREND-ben fglalt előíráskat kérjük betartani. A belépőjegy megváltásával a HÁZIREND rendelkezéseit a wellness vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Aki a rendelkezésben fglaltakat nem tartja be, attól a szlgáltatás megvnható, indklt esetben a wellness területéről kitiltható. Pénztárnyitás 6 órakr, pénztárzárás a wellness zárásával egyidejűleg, 22 órakr történik. Uszda: /hétvégén

7 Szauna tér: /hétvégén A Fitness Visin Hungary Kft. nyitva tartását a wellness vezetősége indklt esetben megváltztathatja. Az üzemeltető indklt esetben (műszaki kk, rendezvény stb. esetén) jgsult a wellness teljes vagy részleges lezárására, ezért a wellness igazgatósága a vendégeknek kártérítéssel nem tartzik. Technikai hibából eredő szlgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jgt, hgy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltzást. A wellnessbe belépéskr kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, a pénztárstól a beléptető kártyát átvenni, és azt távzásig viselni. A belépésnél kaptt kártya elvesztése esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni, az erre kiadtt kaució nem igényelhető vissza. A wellnessbe történő belépés a vendégek számára érkezési srrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csprtk és bérlettel rendelkezők. Az uszda vagy más szlgáltatás igénybevétele csak érvényes jegy vagy bérlet ellenében lehetséges. A wellness jegy a típusától függő számú belépésre jgsít az érvényességi idején belül. A jegy csak arra a szlgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták. A wellness területén, 14 éven aluli vendég csak felnőtt kísérettel tartózkdhat. A Fitness Visin Hungary Kft. kedvezmény igénybevétele csak érvényes, krábban kiválttt igazlvánnyal lehetséges. Más szlgáltatási egységből, területről, csak érvényes belépővel lehet belépni. A beléptetési és biztnsági szempntból kckázats területek ellenőrzése állandóan üzemelő vide rendszerrel történik. Külön szlgáltatás igénybevételét (kölcsönzés, üzenetközvetítés, értékmegőrzés, ruhatár, stb.) nem tartalmazza a belépő ára. A wellness szlgáltatásait és a szaunákat minden Kedves Vendég csak saját felelősségére veheti igénybe. A figyelmeztető táblákn feltüntetett utasításk betartása minden vendég számára kötelező. Az uszdamester utasításának betartása kötelező az élményelemek használata srán. A Life1 Wellness és annak dlgzói csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállalnak felelősséget. A medencébe ejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk, leflyók szétszedése nem ldható meg. A wellness területén fkztt a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javaslt. A wellnesst fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedők, sérült, nyílt sebfelületű személyek nem vehetik igénybe. Ittas, illetve bódultságt kzó szerek (gyógyszer, kábítószer) hatása alatt álló személy a fürdő területén nem tartózkdhat, szlgáltatást nem vehet igénybe. 14 éven aluli gyermek csak szülő, vagy megbíztt felnőtt felügyelete mellett tartózkdhat a wellness területén. Aki a wellness berendezési, felszerelési tárgyaiban szándéksan, vagy gndatlan magatartásával kárt kz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tils. 7

8 A hatósági (egészségügyi) rendelkezések betartása, illetve a fürdővendégek zavartalan pihenése és sprtlása érdekében nem szabad: a fürdőt tisztasági zuhany használata nélkül igénybe venni. a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni. a közös medencét a jakuzzi kivételével fürdősapka nélkül igénybe venni. tűz- és rbbanásveszélyes anyagt, fegyvert, vegyszert behzni. a medencékben és a fürdőterekben étkezni, a medencékben tisztálkdó szert használni, másk nyugalmát zavarni. a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, pharat, stb.) bevinni. a medencékbe labdát, gumimatract, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel), vagy bármilyen, más fürdővendég zavarását kzó tárgyat bevinni. úszni nem tudóknak a mélyvizet használni. a medencék különböző pntjáról a vízbe ugrani. a közös medencék lépcsőlejáratait elfglalni. a medenceterekben, utcai cipőben, vagy ruhában közlekedni. a wellness területén szemetelni. a padkat, székeket, hintaágyakat, egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni, helyükről elmzdítani. a wellness területére bármilyen állatt bevinni. rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni, illetve használni, hgy másk nyugalmát zavarja. a másik nem zuhanyzó és mellék helységébe bemenni. bármit árusítani, szórólapt sztani, kldulni. közrendet sértő módn viselkedni. A wellness területén előfrduló rsszullét, baleset ellátása a wellness területén működő elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dlgzóval, megfelelő eszközökkel. Az elsősegélynyújtó hely bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe. Az előfrduló sérülések, rsszullétek, vízi segélynyújtásk szakszerű ellátásáért asz úszómester, illetve a fürdőigazgató által megbíztt személy a felelős. Az előfrduló esetekről naplóbejegyzés készül. Az ellátás megtörténtét a sérült, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazlja. A tűzesetek megelőzése érdekében tils: öltözőkben, kabinkban, közlekedő flysókn, mellékhelyiségekben dhányzni. minden lyan helyiségben, területen dhányzni, ahl ezt tiltó tábla jelzi. égő cigarettát műanyag szeméttárlóba, éghető hulladék közé dbni. bármilyen tüzet kzó tevékenységet flytatni. Kérjük a menekülési útvnalakat, menekülési ajtókat, tűzcsapkat szabadn hagyni. A talált tárgyakat kérjük a Recepción leadni, és azt a Talált tárgyak füzetben nyilvántartásba venni. A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve az tt elhelyezett vendégkönyvben tehetik meg írásban. Amennyiben a Fitness Visin Hungary Kft területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szlgáltatásának bármilyen célú bemutatására, prpagálására reklámanyagt készít, készített (mzgóképi, vagy 8

9 fényképfelvétel) és esetlegesen azkn, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagn megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Üzemeltető az igénybevevő vendégekről biztnsági videós adatnyilvántartást vezet. Üzemeltető a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásáhz használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki, kivételt a rendőrségi megkeresés képez. Játszóház Kizárólag a sprtszlgáltatáskat igénybevevő vendégek gyermekei részére biztsíttt a gyermekek felügyelete a Játszóházban 3 hónapstól 12 éves krig. A gyermekek átadása frmanymtatvány kitöltésével és a gyermek cipőváltása után történhet. A gyermekmegőrzőbe kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető egészséges gyermek adható be. Amennyiben a gyermekfelügyelő megítélése szerint a gyermek egészségi állaptában bármelyik feltétel nem teljesülésére utaló jel mutatkzik jgsult a gyermek befgadását megtagadni. A gyermekmegőrző területére szülőnek cipőben belépni tils! Ha a gyermek esetlegesen életkránál vagy más knál fgva nem szbatiszta, ez esetben a gyermek kizárólag megfelelő mennyiségű pelenkával adható be. Rendkívüli esemény A Közpntban történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő: Rendőrség 107, Mentők (baleset esetén) 104, Tűzltóság (tűz esetén) 105, Általáns segélyhívó: 112. Társasház Használók tudmással bírnak arról, hgy a Life1Wellness Közpnt a Crvin Sétány Crdia City Garden Ház Társasház földszintjén helyezkedik el. A Közpnt használója köteles tartózkdni minden lyan magatartástól, amely a Társasház lakóinak nyugalmát zavarja vagy veszélyezteti. 9

10 Mélygarázs A mélygarázs 40 nrmál méretű személygépkcsi befgadására alkalmas. A mélygarázs területére gázüzemű személygépkcsi behajtása tils! A Life1Wellness Közpnt Mélygarázs területén parkló személygépkcsikért, az azkban bekövetkező káreseményekért az Üzemeltető anyagi felelősséget nem vállal! Mélygarázsban elhelyezett járművek vnatkzásában a kárveszélyt a gépjármű üzembentartója, tulajdnsa, használója viseli. A Mélygarázsba legfeljebb 2,0 m magas járművek hajthatnak be. A Mélygarázsba behajtók kötelesek a KRESZ szabályait betartani. A garázsban felfestett útburklati jelek és közúti táblák szerinti közlekedés mindenkire kötelező érvényű. A garázsban megengedett maximális sebesség 5 km/h. A Mélygarázsban a járműveket csak a feltétlenül szükséges ideig lehet beindíttt állaptban tartani, a járművek mtrját a jármű nyugalmi állaptában bármilyen célból (szerelés, várakzás stb.) bekapcslva hagyni tils. A Mélygarázs területén bármilyen rendkívüli szennyeződés kzása esetén a szennyeződést az kzó vendég/használó saját költségén haladéktalanul eltávlítani köteles. Abban az esetben, ha a szennyeződést az kzója nem távlítja el, úgy azt az Üzemeltető jgsult az kzó költségén megtenni. Budapest, december 27. Life1Wellness Közpnt FITNESS VISION HUNGARY Kft. mint üzemeltető 10

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője:

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/1., cégjegyzékszám: 15-09-075649,

Részletesebben

A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője:

A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője: A Life1Wellness Központ Házirendje A Life1Wellness Központ üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1, cégjegyzékszám: 02-09-080698,

Részletesebben

A Life1 Nyugati Fitness Klub Házirendje. A Life1 Nyugati Fitness Klub üzemeltetője:

A Life1 Nyugati Fitness Klub Házirendje. A Life1 Nyugati Fitness Klub üzemeltetője: A Life1 Nyugati Fitness Klub Házirendje A Life1 Nyugati Fitness Klub üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1, cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Life1 Corvin Wellness Központ Házirendje. A Life1 Corvin Wellness Központ üzemeltetője:

A Life1 Corvin Wellness Központ Házirendje. A Life1 Corvin Wellness Központ üzemeltetője: A Life1 Corvin Wellness Központ Házirendje A Life1 Corvin Wellness Központ üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1, cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője:

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1., cégjegyzékszám: 02-09-080698,

Részletesebben

A Life1 Nyugati Fitness Klub Házirendje. A Life1 Nyugati Fitness Klub üzemeltetője:

A Life1 Nyugati Fitness Klub Házirendje. A Life1 Nyugati Fitness Klub üzemeltetője: A Life1 Nyugati Fitness Klub Házirendje A Life1 Nyugati Fitness Klub üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1, cégjegyzékszám:

Részletesebben

HÁZIREND. 1.) A Feeling Center Szolgáltatóház (továbbiakban Feeling Center) üzemeltetését a Flavin Feeling Kft végzi.

HÁZIREND. 1.) A Feeling Center Szolgáltatóház (továbbiakban Feeling Center) üzemeltetését a Flavin Feeling Kft végzi. I. Bevezető rendelkezések HÁZIREND 1.) A Feeling Center Szolgáltatóház (továbbiakban Feeling Center) üzemeltetését a Flavin Feeling Kft végzi. 2.) A Házirend meghatározza az Feeling Center-ben tartózkodó

Részletesebben

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője:

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1., cégjegyzékszám: 02-09-080698,

Részletesebben

A Life1 Corvin Wellness Központ Házirendje. A Life1 Corvin Wellness Központ üzemeltetője:

A Life1 Corvin Wellness Központ Házirendje. A Life1 Corvin Wellness Központ üzemeltetője: A Life1 Corvin Wellness Központ Házirendje A Life1 Corvin Wellness Központ üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Amennyiben a Marczibányi Sportcentrum területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására re

Amennyiben a Marczibányi Sportcentrum területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására re A Marczibányi Sportcentrum területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Marczibányi Sportcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve

Részletesebben

Házirend. Európa-Lakókert II. Közösségi Helyiség

Házirend. Európa-Lakókert II. Közösségi Helyiség Házirend Európa-Lakókert II. Közösségi Helyiség A Házirend célja, hogy meghatározza az Európa-Lakókert II. közösségi helyiségeiben (1164, Budapest, Bányász u. 18, pinceszint) (továbbiakban Közösségi Helyiség)

Részletesebben

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND Az ön kikapcsolódása és kényelme a mi elsődleges célunk. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a következő szabályokat tartsa be a wellness egész területén: Magánélet A Stáció Wellness

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

HÁZIREND MECSEXTRÉM PARK HÁZIREND. Üzemeltető: Mecsekerdő Zrt. 7623 Pécs, Rét u. 8. Hatályba lépésének dátuma: 2012. március 15.

HÁZIREND MECSEXTRÉM PARK HÁZIREND. Üzemeltető: Mecsekerdő Zrt. 7623 Pécs, Rét u. 8. Hatályba lépésének dátuma: 2012. március 15. MECSEXTRÉM PARK HÁZIREND Üzemeltető: Mecsekerdő Zrt. 7623 Pécs, Rét u. 8. Hatályba lépésének dátuma: 2012. március 15. 1. A Mecsextrém Park igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy

Részletesebben

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS A Balatonudvari Fizető Strand rendjéről és szolgáltatásairól Üdvözöljük Önöket a Balatonudvari Fizető Strandfürdő Vendégeiként! STRANDUNK FIZETŐ STRAND! Üzemeltető és tulajdonos:

Részletesebben

HÁZIREND A KECSKEMÉTI ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A

HÁZIREND A KECSKEMÉTI ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A HÁZIREND A KECSKEMÉTI ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A 1) A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark (továbbiakban: Élményfürdő) igénybevétele

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Családsegítő Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Családsegítő Szolgálat Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Családsegítő Szolgálat A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

U S Z O D A H Á Z I R E N D

U S Z O D A H Á Z I R E N D MOM Sportközpont U S Z O D A H Á Z I R E N D MOM 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16 I. Általános rendelkezések 1. MOM Sportközpont uszoda házirendjének jogszabályai alapján: A MOM Sportközpont Házirendjét

Részletesebben

MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT

MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT Házirend 2016. JANUÁR 4. MIKLÓSSY JÁNOS SPORTKÖZPONT 6090 Kunszentmiklós Szent Erzsébet tér 5. Pf. 17. Tel.:76/351-255 Tel./Fax.: 76/550-223 Tartalom Tartalom... 1 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND

ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND Edzőterem elnevezése: ForceNOW! Cross-funkcionális edzőterem Rövid megnevezés: ForceNOW! Gym Címe: 1146 Budapest 14. kerület Thököly út 164. Telefonszám:

Részletesebben

Dream Fitness - HÁZIREND

Dream Fitness - HÁZIREND Dream Fitness - HÁZIREND Dream Fitness H-7030 Paks, Deák Ferenc utca 3. A Dream Fitness HÁZIRENDJE Üzemeltető SER-KO Kft. székhely: H-7030 Paks, Arany János utca 71. telephely: H-7030 Paks, Deák Ferenc

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

Fényes Fürdő házirend. Panasz tehető: Tata Város Önkormányzati Jegyzőjénél Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyasztóvédelmi Felügyelőségénél

Fényes Fürdő házirend. Panasz tehető: Tata Város Önkormányzati Jegyzőjénél Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyasztóvédelmi Felügyelőségénél Fényes Fürdő házirend Jóváhagyta és a kiadást elrendelte: Berczelly Attila vezérigazgató Üzemeltető: Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Cím: 2890 Tata, Váralja u. 4. Adószám: 13993928-2-11 Tel.: 34/589 555

Részletesebben

Gránit Gyógyfürdő ZRt. Házirendje

Gránit Gyógyfürdő ZRt. Házirendje Gránit Gyógyfürdő ZRt. Zalakaros, Thermál út 4. Gránit Gyógyfürdő ZRt. Házirendje A Közgyűlés.sz. határozatával elfogadta Zalakaros, 2016. január 4. Jogilag felülvizsgálta: dr. Csetneki Gábor Krampek Mihály

Részletesebben

HÁZIREND. Általános szabályok

HÁZIREND. Általános szabályok HÁZIREND A River Fitness üzemeltetését a River Fitness Kft. (Cg.: 13-09-171678; telephely: 1138 Budapest, Révész utca 29.) végzi. A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek

Részletesebben

Házirend Gyógy- és Strandfürdő

Házirend Gyógy- és Strandfürdő Házirend Gyógy- és Strandfürdő Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat A 22/2010.(I.21.) KT határzat melléklete Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérıl szabályzza a nyilváns könyvtári ellátást, s ezen belül a könyvtári használat

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

Marcalvárosi Extrémsport Pálya 9024 Győr, Orgona utca HÁZIREND

Marcalvárosi Extrémsport Pálya 9024 Győr, Orgona utca HÁZIREND Marcalvárosi Extrémsport Pálya 9024 Győr, Orgona utca HÁZIREND A pályát az alábbi szabályok betartásával lehet igénybe venni: 1) A pálya üzemeltetője az Utcai Sportok Egyesülete. Kapcsolattartó személy,

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

Kavics Spa Klub & Hotel Wellness és Szaunavilág és Sportcentrum BELÉPŐJEGY ÁRAK érvényes: 2015. október 1-jétől visszavonásig

Kavics Spa Klub & Hotel Wellness és Szaunavilág és Sportcentrum BELÉPŐJEGY ÁRAK érvényes: 2015. október 1-jétől visszavonásig A Kavics Spa Wellness- és Szaunavilág Szolgáltatások: Fedett úszómedence élmény-és masszázszuhannyal, belső medence, Kneipp kavicságyas taposómedence, jacuzzi, finn szauna, infraszauna, szauna, gőzkabin,

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1 PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Napfényfürdő által üzemeltetett valamennyi parkolóra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Salomon Hervis Citytrail VÁROSI TEREPFUTÁS

Salomon Hervis Citytrail VÁROSI TEREPFUTÁS Salmn Hervis Citytrail Futónaptár.hu VÁROSI TEREPFUTÁS FUSS BUDAPEST TETEJÉN!INDULJ TE IS A SALOMON HERVIS CITY TRAIL BUDAPESTI ESEMÉNYÉN ÉS TAPASZTALD MEG MILYEN AZ IGAZI VÁROSI TEREPFUTÁS! 9 ÉS 4,5 KILOMÉTERES

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

I. Nyíregyházi VIDOR félmaraton futóversenyt. A VIDOR fesztivállal kapcsolatos tudnivalók, részletek a www.vidorfest.hu weboldalon olvashatóak.

I. Nyíregyházi VIDOR félmaraton futóversenyt. A VIDOR fesztivállal kapcsolatos tudnivalók, részletek a www.vidorfest.hu weboldalon olvashatóak. I. Nyíregyházi VIDOR Félmaratn futóverseny A Nyírségi Futók Sprtegyesület Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának támgatásával 2014. 09. 06-án a XIII. VIDOR fesztivál keretében megrendezi az I. Nyíregyházi

Részletesebben

HÁZIREND. Az uszodát a Budapest XIX. kerületi Kispesti Önkormányzat üzemelteti.

HÁZIREND. Az uszodát a Budapest XIX. kerületi Kispesti Önkormányzat üzemelteti. HÁZIREND Az uszodát a Budapest XIX. kerületi Kispesti Önkormányzat üzemelteti. Geleta Károly intézményvezető Felügyeleti szerve: Budapest. XIX. Önkormányzat Képviselő Testülete Budapest, XIX. Városház

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

LUPA STRAND HÁZIREND

LUPA STRAND HÁZIREND LUPA STRAND HÁZIREND Üzemeltető: Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2011 Budakalász, Tó utca 1. e-mail: lupato@lupato.hu Közegészségügyi felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend II. Tisza-tavi Horgász Tábor Házirend 1. A HÁZIREND MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MEGISMERÉSE 1.1 A házirend a poroszlói Horgász Tábor, továbbiakban: tábor, működésének és igénybevételének rendjét tartalmazza

Részletesebben

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016.

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. Preambulum Az Egyetemi Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra még be nem iratkozott személyek (továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton - eseményinformáció

11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton - eseményinformáció 11. Intersprt Balatn Maratn és Félmaratn - eseményinfrmáció 11.Intersprt Balatn Maratn és Félmaratn időpnt, helyszín Időpnt: 2014. nvember 15-16. Rajt/cél: Erzsébet Szállda, Siófk (vlt Htel Aranypart)

Részletesebben

Kavics Spa Klub & Hotel Wellness & Szaunavilág és Sportcentrum BELÉPŐJEGY és BÉRLET árak Érvényes: szeptember 1-jétől visszavonásig

Kavics Spa Klub & Hotel Wellness & Szaunavilág és Sportcentrum BELÉPŐJEGY és BÉRLET árak Érvényes: szeptember 1-jétől visszavonásig Wellness & Szaunavilág és Sportcentrum Kavics Spa Wellness- és Szaunavilág Szolgáltatások:Fedett úszómedence élmény-és masszázszuhannyal, belső gyermekmedence, Kneipp kavicságyas taposó, jacuzzi, finn

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatát az alábbiakban

Részletesebben

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE Biatorbágy Város Önkormányzata által, a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának

Részletesebben

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. ( II. 15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe vételének szabályozásáról, valamint a bérleti

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

AZ AQUA CENTRUM CSÚSZDAPARK HÁZIRENDJE

AZ AQUA CENTRUM CSÚSZDAPARK HÁZIRENDJE AZ AQUA CENTRUM CSÚSZDAPARK HÁZIRENDJE Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket,

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

A THÁLIA SZÍNHÁZ HÁZIRENDJE

A THÁLIA SZÍNHÁZ HÁZIRENDJE A THÁLIA SZÍNHÁZ HÁZIRENDJE Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes, személyenként váltott belépőjeggyel lehet látogatni. Gyerekelőadásokra ölben ülős jegy csak abban az esetben váltható, ha már csak

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 107/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi határozathoz CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÁZIREND KUMÁNIA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.

HÁZIREND KUMÁNIA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1. HÁZIREND KUMÁNIA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ TULAJDONOS: CÍME: KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA H-5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1. FELÜGYELETI SZERVEK: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A SZIGET FESZTIVÁL HÁZIRENDJE

A SZIGET FESZTIVÁL HÁZIRENDJE A SZIGET FESZTIVÁL HÁZIRENDJE KEDVES LÁTOGATÓ! A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (Sziget) által szervezett Sziget Fesztivál (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1.

DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. DÉKÁNI UTASÍTÁS A KECSKEMÉTIK FŐISKOLA K SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 6/2012 IKTATÓ SZÁM: GDH-1-48/2012

Részletesebben

A Diósgyőri vár házirendje

A Diósgyőri vár házirendje Szeretettel köszöntjük a Diósgyőri várban! Nagyon fontos számunkra, hogy az intézményünkben eltöltött idő alatt minden látogatónk jól érezze magát, ezért arra törekszünk, hogy elkerüljük az esetleges félreértéseket.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A 2016. január 30-től hatályos) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Alfa Fesztivál RendezvényKorlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A 2013. november 21-től hatályos módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel jelölve.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a

Részletesebben

A csoportot képviselő, illetve kiskorú látogatókat kísérő személy nyilatkozata. Anyja neve:... Születési hely és idő:...

A csoportot képviselő, illetve kiskorú látogatókat kísérő személy nyilatkozata. Anyja neve:... Születési hely és idő:... A csoportot képviselő, illetve kiskorú látogatókat kísérő személy nyilatkozata a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) kecskeméti gyárában történő gyárlátogatáson önkéntes

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületének 16/2004. (IV.29).Ök. sz. rendelete a Szelidi-tó használatának rendjéről, az idényjellegű strandfürdők üzemeltetéséről és környezetvédelméről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre.

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre. 1 SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) továbbiakban MANK - az alábbiakban állapítja meg a Szentendrei

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

Oldal 1 / 6 HÁZIREND A KECSKEMÉTI FÜRDŐ ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A

Oldal 1 / 6 HÁZIREND A KECSKEMÉTI FÜRDŐ ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A Oldal 1 / 6 HÁZIREND A KECSKEMÉTI FÜRDŐ ÜZEMELTETŐJE: HÍRÖS SPORT NONPROFIT KFT. 6000. KECSKEMÉT OLIMPIA U. 1/A 1) A Kecskeméti Fürdő (továbbiakban Fürdő) igénybevétele csak a HÁZIREND betartásával történhet.

Részletesebben