Fortiter in re, suaviter in modo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fortiter in re, suaviter in modo"

Átírás

1 Dr. Mikósdi György Fortiter in re, suaviter in modo Egy magyar gazdasági diplomata visszaemlékezései Budapest 2010

2 2

3 Tartalom PRELÚDIUM A FUGÁHOZ 6 BETELJESÜLT HÁT LELKEM IDEÁLJA, ÜDVÖZLÉGY KÖZGAZDÁSZI HON! 7 KÖZGAZDÁSZBÓL KABARETTISTA 11 ARMA VIRUMQUE CANO 14 A SIKER ÉS KUDARC SZORÍTÁSÁBAN 17 ANNYI EMBERT VETTEK FEL, AHÁNYAT ELŐZŐ ESTE KIRÚGTAK. EZT NEVEZTÉK EGÉSZSÉGES FRUKTUÁCIÓNAK. 19 ISMERKEDÉS A HIVATALI ÉLETTEL 20 ELSŐ UTAM EGY GYÖNYÖRŰ VÁROSBA, AZ ARANY PRÁGÁBA VEZETETT 25 RÖPKE TALÁLKOZÁS A MULTILATERALIZMUSSAL 28 TÁNC- ÉS ILLEMÓRÁK TÁRSADALMI MUNKÁBAN ÉVESEN A TÖRTÉNELMI KATAKLIZMÁBAN 32 POLITIKAI MEGBÍZHATATLANNÁ VÁLÁSOM TÖRTÉNETE 38 MEGÉRKEZÉS A TÚLPARTRA 42 SZKANDER BÉG SZOBRÁTÓL A TERVGAZDASÁGIG 43 TALÁLKOZÁSOM ÉS HOSSZÚ JEGYESSÉGEM A VÁMPOLITIKÁVAL 48 POSZTGRADUÁLIS TANÍTÓMESTEREMNÉL, SZILÁGYI MIHÁLYNÁL 48 A VÁMPOLITIKA NEM VELEM KEZDŐDÖTT 51 MEGKAPTAM AZ ELSŐ KOMOLYABB FELADATOT 53 MIKÓSDI CSINÁLJA MEG A KETTŐS VÁMTARIFÁT! 57 ELSŐ TÉTOVA LÉPÉSEIM AZ ELVESZETT LÉPTEK TERMÉBEN 63 SZÉP HAZÁMBÓL VALÓ ELINDULÁSOM RÖVID TÖRTÉNETE 69 BRÜSSZELBŐL BUDAPESTRE GENFEN KERESZTÜL VEZET AZ ÚT. 69 HOGYAN LETTEM A FEHÉR ASZTAL LOVAGJA 69 A KIS ORSZÁG LEGYEN MINDIG SZORGALMAS 80 3

4 KILENC ÉVEM A GANG VÉGÉN 94 A KITŰZÖTT IRÁNY TARTÁSA A MECHANIZMUS REFORM HULLÁMZÁSAIBAN 94 INDUL A GATT-BA VEZETŐ NAGY MARATÓN 103 ÍRÁSBELI ELŐKÉSZÜLETEK A TÁRGYALÁSOKRA 103 FELKÉSZÜLÉS A TÁRGYALÁSRA 107 ELKEZDŐDÖTT A TÁRGYALÁS 108 A CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI 109 A VÁMTÁRGYALÁSOK GARMADA 110 ELSŐ LÉPÉSEIM AZ ÖNÁLLÓSÁG ÚTJÁN 112 A GATYAMADZAGKERESKEDÉSTŐL A BERLINI KLAUZULÁHOZ WASHINGTONON KERESZTÜL 119 ELBÚCSÚZÁS NYERGES JÁNOSTÓL 130 VÁRATLAN VISSZATÉRÉSEM BRÜSSZELBE 133 BELETANULÁS A KIRENDELTSÉG-VEZETÉS KISKATEKIZMUSÁBA 135 BILATERÁLIS MUNKA MULTILATERÁLIS FEJJEL 140 PÁRTÁLLAMI KELEPCÉK 144 VÉLEMÉNYEM A HATALOMRÓL 150 ÁTLANDOLÁS ELLENSZÉLBEN 150 GATYAMADZAGKERESKEDÉS KÉZI VEZÉRLÉS MELLETT 151 BEÉKELŐDÉS A RÉSEKBE 152 KEZDTEM A TARTALOMHOZ A FORMÁT MEGTALÁLNI 155 AZ EGK HELYETT A KGST-RE SZAKOSODTAM 156 KÉTSZER NEM LÉPSZ UGYANABBA A FOLYÓBA 167 HA NINCS MUNKÁD, CSINÁLJ MAGADNAK! 169 CSODA TÖRTÉNT: NYUGDÍJ HELYETT, BRÜSSZELBE MEHETEK! 172 JUTALOMJÁTÉK 173 MÁR NEM KELLETT A TOVÁBBI KARRIERÉPÍTÉSRE GONDOLNOM 174 KÉSZSÉGESEN ÉS SZERÉNYEN 175 LÁZÁRKÉNT A CSÓKOK LAKOMÁJÁN 179 4

5 ÍME, NEKEM IS VOLT KABÁTÜGYEM 182 A KÜLKERESKEDELEM UTOLSÓ MOHIKÁNJA VOLTAM 186 HOGYAN TESZTELTEM SCHENGENT? 187 LUKRA FUTTATTAM A MINISZTERT 189 NÉHANAPJÁN HAZA IS LÁTOGATTAM 191 EPILÓGUS 193 JEGYZETEK FALANSZTER KARINTHY KONTRASZTOK SZÁMADÁS 201 5

6 Dr. Szilágyi Mihály és Nyerges János emlékének Nem mindenki mondhatja el azt, hogy szakmai pályafutásának nagyobb részében ugyanaz volt munkája és hobbija. Már régen foglalkoztat ezért a gondolat, hogy papírra vessem pályafutásom emlékezetét 1. Remélem a következőkből kitűnik, hogy milyenek voltak azok a körülmények, amelyek között éltem és dolgoztam. Mint minden visszaemlékezés, ez is torzít, hiszen nem azt mutatja, hogy milyen voltam valójában, hanem azt, hogy szubjektív módon, mit gondolok magamról. Mások valószínüleg másként gondolnak rám, ha egyáltalán gondolnak még rám, de ez legyen az ő dolgok, az enyém, pedig az, hogy törekedjek megérteni, pontosabban megfejteni, hogy mi végre jöttem is a világra? Amikor visszapillantó tükröt tartok 4 év egyetemnek és 42 év hivatásban eltöltött évnek, az úton megismert arcok és kihívások hosszan elkísérnek. Mindabból, amit visszaidézek, tulajdonképpen egy korszak és egy generáció néz vissza rám, az amelyben élnem, dolgoznom megadatott. Nem történtek velem különös dolgok, számomra az volt a belső parancs, hogy szolgáljam hazámat és a rajta élő embereket, hogy vállaljam velük a sorsközösséget és osztozzam abban. Számomra a haza szeretete nem valami nagy sűrű érzés volt, hanem a hétköznapi cselekvések által kimunkált odatartozás elrendeltetése. Voltunk egy páran ebben az országban, akik nem a haza üdvét kerestük, hanem a sokkal megfoghatóbb és ez által mérhetőbb érdek szolgálatát. Volt sokféle apróbb kereskedésünk, pamut kötszövött áruról, vagy betonacélról tárgyaltunk és eközben olykor olyan tilalomfák közé érkeztünk, melyeket nem mi emeltünk, a közöttük való útvesztéstől csak a belénk szorult józanész valamint az időben és helyén tett tájékozódás képessége mentett meg bennünket. Nem meredtünk hátra azokra a kövekre, melyeket azok dobtak volna ránk, akik később hangtalanul lopakodtak utánunk. Amikor szóltunk a világhoz, akkor egy csöppnyi kis Magyarország voltunk, Ő küldött bennünket és hozzá tértünk haza. Üzenetünk becsülését nem vettük magunkra, hanem neki származtattuk vissza. És eközben, sohasem felejtettem el, hogy milyen emberek egyszerű környezetéből jutottam el pályafutásom fényesebb oldalaira. Számomra a baloldaliság nem valami felvett és eldobható vallásos hevület volt, hanem a szülői háztól engem mindmáig elkísérő belső meggyőződés, mondhatni ösztön. Amikor a nemzetek palotáiban felemeltem a Magyarország táblát, akkor mindig elkísértek az otthon arcai és hangulatvilágának kedves képei. Sohasem a becsvágy büszkesége, hanem a szolgálat tisztessége munkált bennem. Igy voltam 42-éven át a köz szolgája és egy olyan ország gazdasági diplomatája, amely időszakonként különös színfoltot jelentett a mások akaratából elrendezett világban. Prelúdium a fugához 1 Fortiter in re suaviter in modo: Erőteljesen a dologban, kedvesen a módban 6

7 Amikor sikerült leérettségiznem, akkor megkérdeztem szüleimet, mehetek-e egyetemre? Mivel válaszuk igen volt, már csak azt kellett eldöntenem, hova jelentkezzek. Akkor ez még így volt, aki jelentkezett, azt felvették, legfeljebb nem oda, ahova kívánkozott. Ez a szabály sajnos azokra a társaimra nem vonatkozott, akiket családi környezetük miatt diszkrimináltak és távoltartottak a továbbtanulástól. Ilyen volt a gimnáziumban Horti Bandi, akit családjával később kitelepítettek, vagy Meskó Laci, akinek neve ugyanaz volt, mint Meskó Zoltán nyilasképviselőnek. (Az már nem számított, hogy Laci apja csak névrokona volt a nyilasképviselőnek és még Laci megszületése előtt elvált Édesanyjától.) Hajtó Bélát ugyan felvették az egyetemre, de később mégis igazoltan maradt távol. A távollét igazolt oka az ő esetében is a család kitelepítése volt. Néhány barátomnak azt mondtam, hogy menjünk a Közgázra, mert ugyan az a leglinkebb, de mégis egyetem. Kerekes Jancsi (Karikás) és később Kövér Karcsi (Karesz) elfogadta érvelésem és jöttek velem a Közgázra, sőt a harmadik évfolyamtól kezdve, mindhárman együtt mentünk a Külker. Szakra. Két legközelibb barátom pályafutása ugyanolyan változatos volt, mint az enyém. Karikás inkább a gyakorlati élet irányába tájékozódott. Elég hamar került Moszkvába, később Kairóba, végül pedig kereskedelmi tanácsosként a Buenos Aires-i kirendeltséget vezette. Karesz maradt az egyetem külkereskedelmi tanszékén és a tudományos pályát választotta. Igy lett később kandidátus és végül a tudományos akadémia doktora. Tanított Kubában, lehúzott néhány évet az ENSZ new yorki központjában és pályafutását Moszkvában a KGST-vel együtt fejezte be. Az volt az érdekes, hogy amikor a világ különböző pontjain dolgoztunk, hármunkból mindig kettő volt egy helyen, vagy idehaza, vagy külföldön és a harmadik volt valahol a másik két barátot nélkülözve. Amikor ezt a visszaemlékezést írom, akkor, mindhárman itthon vagyunk, hármasban már nem találkozunk, de kettőjük között rendszeresen ingázom. Beteljesült hát lelkem ideálja, üdvözlégy közgazdászi hon! Ami a linkséget illeti, igazam lett. Bizonyítékként legyen szabad utalnom arra, hogy addig, amíg a gimnáziumban három egymást követő év végén csak pótvizsgával sikerült a következő osztályba tovább lépnem, az egyetemen az első félév végén 4, 4 lett az átlagom és egy kivétellel minden félévet 5-ös átlaggal zártam, továbbá az államvizsgák jeles osztályzatai következtében kitüntetéses vörös diplomával végeztem (ez utóbbi miatt később zűröm is volt, de majd arról pályafutásom külügyi korszakában szólok). Az akkori Közgázról tudni kell, hogy 1950-ben történt megérkezésünk előtt két évvel az ott tanító professzorokat és a tudományos asszisztencia nagyobb részét eltávolították, egyesek neveit a különböző tantárgyakban csak, mint elitélendő polgári csökevény -t stigmatizálták. A hirtelenjében összerántott tanerő egy része a pártapparátusból, más részük a különböző gimnáziumok tanári karából érkezett. Utóbbiakhoz csatlakoztak a nyugati baloldali emigráció egyes tagjai. A régi egyetemről egyedül Huszár Géza professzor, a biztosítási matematika nagy öregje maradt meg egyedül, de neki is meghagyták, hogy az un. szakérettségizőkre (az egy éves gyorstalpalón felkészített munkásokra és parasztokra) tekintettel, ne nagyon haladja meg a középiskolák matematikai tematikáját. Nem is esett szó kombinatorikáról és valószínűség számításról. A tananyag kiforratlan volt és esetleges, mert az a politikai rendszer gyors változásait követve sűrűn változott. Jellemző példaként hozom fel az Agrárgazdaságtan címet viselő tantárgyat, amelyet kezdetben a tragikus sorsú Nagy Imre professzor jegyzett. Ebben a jegyzetben szerepelt, hogy a kis paraszti gazdaság képes a bővített újratermelésre. Amikor Nagy Imrét 7

8 Rákosi eltávolította a politikai életből és ezért az egyetemről is távoznia kellett, akkor az előbb említett tézist a jegyzetben úgy módosították, hogy az idézetben szereplő képes szó elé egy nem szót iktattak be. Az ideológiai maszlaggal még a szakmainak tűnő tárgyakat is teljesen átitatták. Az első félévi kollokviumok során egyszerre húztam három tárgyból ugyanazt a tételt, hogy Mi a leninizmus és miért helyeződött át a XX. század elején a forradalmak központja Nyugat-Európából Oroszországba? A marxizmussal és leninizmussal foglalkozó ideológiai tantárgy alig volt több egy pártszemináriumnál. Előadói rendszerint pártszónokok voltak. Amikor előadásukban elhangzott Sztálin, vagy Rákosi neve, az évfolyam felugrott és ütemesen skandálta a nagy vezérek és a párt nevét. Egyetemi tanulmányaim első két évére nagyon rányomta a bélyegét az, hogy akkoriban et írtunk. Ezek voltak azok az évek, amikor az as kommunista hatalomátvétel kiteljesedett. Az egyetemi vezetés kész forgatókönyvvel várta a hallgatókat, szinte az első napok során megtudtuk, kikből lesznek az alapszervezeti párt- és DISZ titkárok. Velem is (mint munkásszármazású hallgatóval) közölték, én leszek a csoportom (ennek létszáma körülbelül egy középiskolai osztály létszámának felelt meg) állami felelőse. Ez a funkció az egyetem, mint intézmény, csoporton belüli képviseletének felelt meg. Mindent, ami a hallgatókat érintette, az egyetem rajtam keresztül közölt és a hallgatók is rajtam keresztül kommunikáltak az egyetemmel. Nekem kellett vezetnem a jelenléti ívet és a hallgatóknak nálam kellett igazolniuk a hiányzásukat. Egy alkalommal meg is mosták a fejemet, mert a hiányzási statisztika leszorítása érdekében megbeszéltem csoport társaimmal, hogy én osztom be a hiányzókat (kvázi én mondtam meg, hogy mikor ki mehet el szabadság -ra). Az első félévi tanulmányi eredmények alapján tőlem kérték azt, hogy a jó és a rossz eredményeket elérő hallgatókból szervezzek meg tanuló párok -at. Ezeknek a pároknak az volt a feladata, hogy a gimnáziumokból és a kereskedelmi iskolákból érkező, jobb eredményeket elérő hallgatókat kényszerítsék arra, hogy kvázi tutorként magyarázzák el a munkásokból és parasztokból lett szakérettségisek -nek a tananyagot, hogy gyakoroljanak velük és felügyeljék tanulásukat. A későbbiekben a pártfogoltak rossz eredményeiért a jobbakat vonták politikailag felelősségre. Ez a felelősség a későbbiekben kihatott az ösztöndíj, menza és egyéb szociális ügyekre, tehát volt mitől tartani. Az állami felelős azonban nem volt mindenható, mert minden csoportnak megvolt a hasonló hierarchiában működő a párt- és DISZ bizalmija is. A pártot és az ifjúsági szervezetet képviselő bizalmik írták a hangulatjelentés -eket, az egyes hallgatók időszakos jellemzéseit, stb. Az állami felelős és a két bizalmi triásza volt az a szervezeti egység, amelyen keresztül érvényesült a párt és az állam hatalma a hallgatók felett. Amikor a megszorítások első szelei elértek bennünket, amikor elkezdődött az élelmiszerjegyrendszer, majd a megszüntetését követő brutális áremelés, a beszolgáltatás, a normarendszer bevezetése, az erőszakos téeszesítés, stb, akkor az egyetem vezetése a hangulat változásait ezeken a csoportokon keresztül mérte le. Az eggyel magasabb szint a párt- és ifjúsági alapszervezet volt. Itt voltak napirenden az agit-prop tevékenység akciói, itt folytatták le a fegyelmi eljárásokat, amelyek végén több hallgató egyetemről való kizárását is itt kezdeményezték. Ezek voltak a homo homini lupus est 2 című társasjáték első fórumai. Nem is alakulhattak ki igazi barátságok, mivel sohasem tudhattuk, hogy kiben mi lakozik. Az egész idő alatt csak a legközelebbi két barátomban: Karikásban és Kareszban bízhattam meg. A többieket, magunk között csak hiénáknak becéztük. Egy ilyen fegyelminek én is a szenvedő alanya lettem. Történt az, hogy az egyik politikai gazdaságtani zárthelyi dolgozatomban jó pofiztam, vagyis slusszpoénként a dolgozat elbírálóját oh nyájas olvasó -ként aposztrofáltam. A szemináriumvezető ezért feljelentett. Az 2 Ember embernek farkasa 8

9 egyik reggelen kiállítottak a nagyelőadó katedrájára, ahol 750 évfolyamtársam előtt kihirdették, hogy tudatlanságát humorizálással leplezte és ezért nyilvános kurátori megrovásban és utolsó figyelmeztetésben részesült, ezzel egyidejűleg tandíjmentessége és kilencven forintos tanulmányi jutalomösztöndíja visszavonásra került. Mit mondjak az évfolyam sztárja lettem pillanatokon belül, még azok is pajkosan kacsintottak rám, akik politikailag helyeselték a szigorú megrovást. Ennek azonban később az lett a kellemetlen következménye, hogy a határozatot egyetemi indexemben, a fényképemmel átellenes második lapon is megörökítették. Igy a kollokviumokon és a szigorlatokon a vizsgáztató előbb olvashatta el a kurátori megrovást, mint a személyi adataimat. Néhány rókalelkű vizsgáztató na maga az a híres humorista felkiáltással fogadott és egyébként változatlanul kiemelkedő feleletemet alacsonyabb jeggyel honorálta. Lényegében itt is kiderült, hogy nem mindenki volt benne a fősodorban. Huszár Géza bácsi például azt kérdezte, hogy melyik gimnáziumba jártam és, hogy Édesapám hol dolgozik, ezután megnézte hányas lett az írásbelim és szóbeliztetés nélkül írta be a jelest. A helyzet azonban később 1953-ra némileg megenyhült. Az erőltetett iparosítás után ekkor lépett Nagy Imre előtérbe, az általa bevezetett új kormányprogram hatása az egyetemen is érezhető volt. A tananyagokat megint átdolgozták, amit korábban oktattak, azt megtagadták. Ez a körülmény fokozatosan megnövelte a hallgatók immunitását az uralkodó ideológiával szemben és megfelelő táptalajt szolgáltatott a cinizmus kialakulásához. Egyre kevésbé sikerült valamiben, vagy az ellenkezőjében hinnünk. Az első két év alapozó kurzusát a szakosítás két éve követte. Az alapvető változás az elméleti és a gyakorlati irányok közötti választás lehetőségében kínálkozott. A választás szabadságfokát azonban itt is felül írták a káder szempontok. Az egyetem vezetése gondosan ügyelt arra, hogy az un. elitszakokra elegendő munkás- és parasztkáder jusson be és, hogy a frissen államosított ipari ágazatba áramoltassák a 750 fős évfolyam nagyobb részét. Az értelmiségiek és az egyéb foglalkozási rétegek közül érkezők számára, pedig ott volt az ideológiai talmudmagyarázatokra szakosított politikai gazdaságtan szak, vagy a két tanárszak. Az természetesen igaz volt, hogy a hallgatók töltötték ki a jelentkezési lapokat, de nem ők választottak, hanem őket választották. A legelitebb szak a külkereskedelem volt és a hallgatókból a resztli -t a belkereskedelem kapta. Jómagam, Karikással és Karesszal együtt a külkereskedelmi szakra jelentkeztem. Egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy sikerül a szakra bejutnom. Először is ott volt a szerencsétlen fegyelmim. Az igaz, hogy a második évfolyam végére ismét sikerült 5-ös átlagra visszahoznom tanulmányi eredményeimet, de amikor a kérdőíveket be kellett adnom, még csak az első félév eredményei számítottak és azok az indexemben virító fegyelmi határozat jutalmaként elért lerontott osztályzatokat tükrözték. A második ok, pedig az volt, hogy még a munkás származásúak között is kategorizáltak. A legjobb megítélésre az un. szakérettségizők számíthattak, őket követték az esti gimnáziumokba és kereskedelmikbe járó munkások és parasztok, a nappali osztályokba járók, pedig csak a harmadik kategóriára számíthattak. Hogy ez mennyire nem volt az én szubjektív benyomásom, az abból volt látható, hogy ösztöndíjat csak az első két kategóriába tartozók kaphattak, én meg csak akkor, ha a megelőző félévben elértem az 5-ös átlagot. Az övék független volt a tanulmányi eredménytől, az enyém, pedig nem. Nem szaporítom a szót, mindhármunkat felvettek a külkereskedelmi szakra. Akkora örömet éreztem, mint amilyent akkor, amikor leszereltem a katonaságtól. A választási cécó azonban még mindig nem fejeződött be. Következett a tanulni vágyott nyelv kiválasztása. Már akkor is 9

10 mindenki angolul kívánt tanulni, oroszul, pedig csak kevesen. Az értelmiségiek és egyéb kategóriába tartozók biztosak lehettek abban, hogy vagy önként és dalolva, vagy kényszerítve jutnak el Puskin nyelvének birodalmába. A német nyelv iránt érdeklődők viszont hivatkozhattak arra, hogy ők nem nyugatnémetül, hanem keletnémetül szeretnének tanulni. Magam a könnyebb ellenállás irányát, azaz a franciát választottam. Ez is sikerült. Karikásnak, mint dolgozó paraszt ivadéknak sikerült az angol csoportba bejutnia. Karesz viszont mindig különc volt, ő önként választotta az orosz nyelvet. Az már csak a történelem furcsa fintora volt, hogy Kerekest kiváló angol tudása birtokában közülünk elsőként helyezték ki külföldre: Moszkvába. Kövér viszont jól választott, neki orosz lett a felesége. Sem a megszerezhető ismeretek, sem a későbbi karrierépítés szempontjából sohasem bántam meg, hogy a külkereskedelmi szakot választottam. Azt hiszem ez volt életem legjobb választása. A későbbiekben majd utalni fogok rá, hogy ennek ellenére miért választottam a külügyi pályát, de amikor kiderült, hogy rosszul tettem, akkor a külkereskedelmi képesítés vezetett vissza a helyes útra. A politikai helyzet átmeneti megenyhülésének és a szakmai irány sikeres megválasztásnak következtében az első két év emberi feszültségei is oldódni kezdtek. Az idegen nyelvek oktatása a külkereskedelmi szakon kiemelkedően magas színvonalú volt. Egy-egy nyelvcsoportba hatosával osztottak be bennünket és még arra is volt gondjuk, hogy a haladókat és a kezdőket különválasszák. A tanárok egytől egyig az adott nyelvű ország egyetemein végzett bölcsészek voltak. A naponként ismétlődő órákon külön-külön tanultuk a szintaxist, a nyelvtant, a történelmet és az irodalmat, valamint a beszélgetést. Minden napra kaptunk házi feladatokat és olvasnivalót az adott nyelven beszélő ország kommunista pártjának központi lapjából. Nekem a L Humanité jutott. Jellemző példája volt a nyelvtanítás következetességének, hogy amikor a londoni 6: 3 -as győzelem alkalmából nem írtuk meg a házi feladatot, akkor a tanárnő letörölte a táblát és elkezdte franciául felírni, hogy jobbszélső, balszélső, vagyis a teljes csapatösszeállítást, utána a tizenegyes -t, a szabadrúgás -t, a les -t és az összes futball szakkifejezést. Másnapra azt a feladatot kaptuk, hogy a megtanult szavak segítségével folytassunk beszélgetést a londoni mérkőzésről. Mit szaporítsam a szót? két év alatt, viszonylag használható módon megtanultam franciául. A későbbiekben tanári felkészítés nélkül sikerült előbb a középfokú, később a felsőfokú nyelvvizsgát letennem. Amikor 1961-ben először küldtek ki francia nyelvterületre, Genfbe, akkor gond nélkül értettem, amikor hozzám szóltak és ők is értettek engem. Még ma is őrzöm szűzbeszédem kézzel írott példányát, amelyet az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága vámtechnikai munkacsoportjában mondtam el 1961 januárjában a nemzetközi közúti fuvarozásban alkalmazott vámokmány, a TIR Carnet magyarországi alkalmazásáról. Hasonló jókat mondhatok a szakmai tárgyakról. Ezek előadói a külkereskedelmi vállalatok legkiválóbb gyakorló vezetői és a minisztérium szakreferensei voltak. Tőlük tanulhattuk meg a külkereskelem technikáját, az áruismeretet, a szállítmányozást és a többi szakmai ismeretet. A nemzetközi pénzügyi ismereteket például a Pénzügyminisztérium devizafőosztályának vezetőjétől, későbbi államtitkáromtól, a legendás Baczoni Jenőtől hallgathattuk. A sok ideológiai és közgazdasági általánosságokat tartalmazó tantárgy után szinte felüdülés volt belépni egy olyan szakma rejtelmeibe, amely előttünk a terra incognita 3 varázsát jelenítette meg. Agyunk, mint a szivacs itta fel a hallottakat. Ami engem illett, számomra ezek a 3 Ismeretlen föld 10

11 tantárgyak nagyon érdekesek voltak, szinte alig kellett tanulnom, mert az órákon jó előadóktól megjegyezhető ismereteket kaptunk. Egyes szaktárgyakból még gyakorlati órákat is kaptunk. Itt kellett ajánlatokat kidolgoznunk és értékelünk, meghatározni a fizetési, valamint a szállítási feltételeket és üzleti levelezést folytatnunk. A szakmai és a nyelvi oktatás egymással szinkronban volt, így valóságos külkereskedőket képeztek belőlünk. Az előadóknak és a hallgatóknak emellett módjuk volt az egymásra-találásra, nem egy hallgatót a vállalati szakemberek az órákon nyújtott teljesítményük alapján válogattak ki és csalogattak a maguk vállalatához. Az évfolyamról kikerülő hallgatók jelentős része alkalmas volt arra, hogy egyegy gyakorlott szakember mellett és annak irányítása alatt a vállalathoz való belépés első napjától kezdve érdemi munkát végezzen. Ezt a folyamatot jól gyorsította az a külkereskedelmi gyakorlat, amelyben egy-egy üzletkötő munkáját több lebonyolító segítette. Az üzletkötő üzletet kötött, a lebonyolító írta az ajánlatot, fogalmazta a megrendelést, adta fel, vagy fogadta az árut, végezte az egyéb szervezési feladatokat, természetesen az üzletkötő irányítása és felügyelete mellett. A legjobbak szinte egy éven belül maguk is üzletkötők lettek és hamarosan utazhattak külföldre. Két éven belül már nem egy évfolyamtársam került ki a kereskedelmi kirendeltségekre is. Mint később kiderült, a külkereskedelemben jobban jártak azok, akik vállalatokhoz kerültek, a minisztériumba kerülők karrier-béli előrehaladása lassabb és körülményesebb volt. Ott jobban hatottak a politikai szempontok és azok esetenként fékként is működtek. A külkereskedelmi szakon három csoport (szeminárium) alakult, mintegy hallgatóval. A tanszék vezetője és a tanársegédek nagyobb része a minisztériumból, valamint a vállalatoktól érkezett. Alig volt közöttük egy-egy végzett hallgató. Minthogy a tanszékiek és a meghívott előadók kollégák voltak, a külkereskedelmi szak egészére is ez a kollegialitás volt a jellemző. A már említett okok miatt mély barátságok nem alakultak ki, de az emberi kapcsolatok másmilyensége miatt is jó volt külkerszakos -nak lenni. A tanszék vezetője pater familias 4 -ként működött és a tanseg -eket is inkább kollégáknak, mint tanároknak tekintettük. Ezt ők is így gondolták és nem törekedtek semmiféle szupremáciára. És ami nagyon fontos, nem volt bennünk semmiféle elitgőg a többi szakhoz képest, éltük az egyetemisták normális életét, úgy ahogy azt a többiek is élték az adott körülmények között. A többiek sem irigykedtek ránk, sőt még sajnáltak is bennünk a sok nyelvtanulás miatt. Közgazdászból kabarettista Azt már említettem, hogy a korabeli közgáz erősen átpolitizált volt. Sokan önként és dalolva, mások inkább unszoltatva végeztek társadalmi munkát. Mivel az ösztöndíjak odaítélésénél, a szakosításnál és az egyetem utáni elhelyezkedésnél nemcsak a tanulmányi eredmény, de a politikai jellemzés is számított, szinte alig volt valaki, akinek ne lett volna társadalmi munkája. A pártállás pedig prémiumkritérium-nak számított. Mivel nem volt mese, igyekeztem mindig a társadalmi munka könnyebb végét megragadni. A társadalmi munkában két területet találtam, amellyel eleget tudtam tenni az elvárások -nak: vagy kultúros voltam, vagy propagandista. Az előbbi azt jelentette, hogy újságíróságot vállaltam az egyetem lapjánál a Közgazdász -nál. Itt a kultúrrovat munkatársa lettem. Kaptam egy ingyen belépőt a MAFILM bemutató előtti sajtóvetítéseire és az ott látott ( oh borzalomatyja ne hagyj el ) döntő többségében szovjet filmekről írtam meg egy-egy flekkben a penzumot. Mivel szerettem moziba járni, egészen jól éreztem magam. Később egy-egy humoros verssel is jelentkeztem. Amikor a falra kitűzött organigrammon megláttam, hogy Gold Andor költő, akkor nevem alól kitöröltem a filmesztéta elnevezést és beírtam magamról én is, 4 Családapa, családfő 11

12 hogy költő. A propagandista, pedig azt jelentette, hogy szemináriumvezető, de arról, nincs sok, amit mesélhetnék. Kezdetben politikai gazdaságtanból vezettem szemináriumokat, később a szakszervezeti szemináriumok ellenőre lettem. Amikor a rendszerváltást közvetlenül megelőzően ismét rám erőltették a szemináriumvezetést, akkor a megadott tananyagtól eltérően olyan politikai vitakör alakult ki nálam, hogy amelyben már érezni lehetett, hogy valami nem stimmel az ideológiák házatáján. Főleg azok simfelték leginkább a rendszert, akik korábban a legfőbb szószólóik voltak. Az i betűre a pontot a Kultúrosztályra való beköszöntésem jelentette. Ugyanúgy, mint a szerkesztőség, ez is egy fajta önképzőkör -i tevékenységet takart. Az egyetem egyik eldugott szegletében ez a két intézmény, mint két szomszédvár működött. Az előbbibe azért is érdemes volt benézni, mert ott csajok 5 is voltak. Visszatérve a kultúrára, ide azért kerültem, mert néhány hallgató fejében megfogant az az őrült ötlet, hogy az egyetem befejezését egy monstre kabaréval kellene befejezni. Az ötlet nem volt előzmények nélküli, mert az előttünk két évvel korábban végzett évfolyam állítólag sikeres kabaréval zárta az egyetemet. Adva volt Kállai István, mint értelmi szerző, aki a Hogyan juthatunk be nyugati piacokra? címmel írt szkecssében azzal válaszolt a feltett kérdésre, hogy a 3-as, vagy 55-ös villamossal viszonylag könnyen, mert a Nyugati csak egy megállónyira van a Lehel piactól. Kállai Pistáról azonban még azt is illik tudni, hogy később sikeres kabarészerző lett Magyarországon. Közgazdászként először a Magyar Rádióhoz került valamelyik közgazdasági (terv-, vagy pénzügyi) osztályra és addig helyezkedett ügyesen, amint tollforgatóként nem találta magát az irodalmi osztályon. A kabarészakmába azzal tört be, hogy az 1956 (hogy miért csak a számot írom, arról később még beszámolok) utáni irodalmi szélcsend idején a disszidálásról szóló Irány Caracasba című bohózattal jelentkezett hamarosan és maradt színpadon több szezonon keresztül. Később Kállai a különböző kabarékhoz és operettekhez Kertész Imrét szerezte meg szerzőtársul, aki köztudomásúlag, de valószínüleg nem ezért kapta meg a magyarok közül elsőként az irodalmi Nobel Díjat. Kállai pedig, Isten éltesse! - még mindig, megbecsült dramaturgként dolgozik a Budapesti Operettszínháznál. Saját kabaréötletünket, hamarosan a tett követte. Miről is szólt ez a kabaré? Az egyetemi négy évről, úgy ahogy azt megéltük. A nyitókonferansziéban idéztük Karinthy-t és közöltük a hallgatósággal, hogy ne várjanak tőlünk semmiféle humort, vagy szellemességet, mindent úgy írtunk le és mutattunk be, ahogy az a valóságban megtörtént, hiszen az önmaga által volt kész röhej. Ezzel meg volt a captatio benevolentiae 6 és egyes professzorok irányában a captatio malevolentiae 7. Ez utóbbin nem is lehet csodálkozni, mivel a később fegyelmit sürgető Haász Árpád tanszékét, aki az osztrák kommunista párt főtitkári székéből katapultált az egyetemre, felesleges ismeretek tanszékének neveztük. A politikai gazdaságtan tanszéken sem örültek annak, hogy a Marx Károly Tőke című művének talmudmagyarázó intézményét szőrszálbonctani intézetnek neveztük. A hallgatók viszont megfelelő derű -vel fogadták azt 5 (Apropos csajok: az egyetemi négy év úgy viharzott el a fejem felett, hogy egyáltalán nem jártam odajáró lányokkal. Ezt tettük többen is, mert a prezervatívok kultúrája azidőtájt inexistant volt és az erősen átpolitizált egyetemen a jezsuitizmussal megegyező párterkölcs a megesett lányokat azonnal hozzákényszeríttette az ártatlanságuktól alig szabaduló ifjakhoz.). Jelszónk ezért az volt, hogy mindent nézni, de nem fogni! A Rákosi rendszer azonban nemcsak ezért volt utálatos. 6 A jóakarat felkeltése, a hallgatóság megnyerése. 7 Az előbbi lábjegyzetben közöltek fordítottja 12

13 amikor a marxizmus-leninizmus tanszéken oktató Kádár elvtársnőt Káder Józsefnének, vagy a káderosztály vezetőjét Fűrész elvtársnak neveztük. A kabarét többen írtuk és játszottuk. Szerzőtársaim közül Barabás Dénesre, a kultúrosztály vezetőjére és a kabaré rendezőjére, Varga Gyurira, a Figyelő volt főszerkesztőjére és Völgyes Péterre, az 1956-ban New Yorkba távozott barátomra emlékszem. Az egy alkalomra írt és előadott produkciót a földszinti nagyelőadóban adtuk elő, az autodafén megjelent a teljes évfolyam, az előadói kar jelentős része, valamint egyetem kiszolgáló személyzetének bennünket kedvelő tagjai. Külön dicséret illeti Simai Mihály későbbi akadémikust, aki saját magát alakította a felesleges ismeretek tanszékén betöltött tanseg-gi szerepkörében. Annyi év távolából már nehéz volna visszaidéznem a műsor egészét. Arra viszont emlékszem, hogy két darabban voltam társszerző és az egyikben szereplő. Az egyik darab a Honvédségnél eltöltött nyári vakációinkról szólt. Ennek a darabnak a fénypontja a gatya tudományos meghatározása volt: - A gatya az a honvédség anyagnyilvántartásában tudatunktól függetlenül megjelenő 48 mintájú anyagi valóság, amely szövetből kimunkált két szára felett haránt irányban befűzött gatyakorccal rögzül a harcos testén. Különös büszkeséggel tölt el, hogy a Völgyes Péter Dohány utcai albérletének konyhájában az asztal melletti hokedlin ültünkben, kettőnk által megírt opus lehetett a kabaré záródarabja. Haász Árpádnál és más tanároknál valószínüleg az verhette ki a biztosítékot, hogy a végzett közgazdászok ragyogó jövőjét a Madách Imre által megírt Az Ember tragédiája című drámája Falanszter jelenetének parafrázisával ábrázoltuk és nem is akárhogyan. (A jelenet teljes szövege megtalálható visszaemlékezésem végjegyzetében) 8 A szinopszis Ádám és Lucifer párbeszédével kezdődik. A színre lépők a magában morfondírozó Dókens -től kapják meg az első eligazítást a törvény, a globális konkrétumok és kölcsönhatások világáról, amelyben a tudvágyat szakhoz nem kötők átpillantását vágyják az egésznek. A választás szabadságának szépségeit az egyes szakok bemutatása jelzi. Az elméleti szak diaré, amely a szájból távozik, a statisztika a szőrszálakat számlálja a hón alatt, az iparszak azt hörgi vissza, ami másutt volt megtanulható, még legjobban azok járnak, akiknek sorsába van írva, hogy attasé lész, ki vagy még barom, ily perspektíva vár rád a külkerszakon. Az egyetem elvégzését követően a világ kultúrájának nagy alakjai járulnak a káderes elé. A lánglelkű Luther útja a gyufagyárba vezet, a közgazdász lét nehézségeit a seggén érző Villon könyvelő lesz, Demosthenes, a szavak mestere propagandista és Michelangelóra, aki paloták, szobrok, festmények képét hordozza lelkében, a pincék mélyébe vesző dekorációs műhely vár. Ádám csalódottsága felettébb érthető. A felfakadó Vezess, vezess új útra Luci Ferkó könyörgés után a kifakadás ad még egy esélyt az önvigasztalásra: Nyugira vágyom, jersze vígy katonának. Elhaló lábdobogás hallik a jelenet végén. A katona szeretnék lenni kérésre csupán a Futás, Futás! - parancsa volt a válasz Az örök igazság üzenetét a színre belépő kiképzőtiszt tolmácsolta: A kiskatona nem szeret, a kiskatona kér, vagy jelent. Utólag tudtuk meg, hogy az egyetemi tanács ülésén, az egyik kari vezető komoly fejmosást kapott azért, mert a bemutatást megelőzően csak felületesen olvasta el a kabaré összes megírt jelenetét, azokat ugyanis kötelező volt vele láttamoztatnunk. Az egyetemről csak azért nem tudtak bennünket fegyelmi úton eltávolítani, mert az abszolutórium már benne volt indexünkben és ez azt jelentette, hogy az egyetemet elvégeztük. Az államvizsgára bocsátást 8 Lásd a Végjegyzet 1. számú bejegyzését 13

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete 15-18. oldal Tartalom Páva Péter: Életrevalók 1 Kovács Blanka (10. E): Az elsők 2-3 Ján Szilárd (8.A): Apuval beszélgettem... 4-5 Marján Babett, Brand Petra, Herbert Áron (11.A): A remény evangélumát...

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

Kövér György. Írott orális történelem

Kövér György. Írott orális történelem Kövér György Írott orális történelem Az emlékezéstörténeti műfajoknak közismert sajátosságai vannak. Az önéletírás legfontosabb jellemzője az író, elbeszélő és főszereplő azonossága és a keletkezett szöveg

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM Megmaradásunk záloga * Sose feledd, példa vagy! * Ha újra kezdeném, akkor is tanító szeretnék lenni * Egy fiatal pedagógus

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 10 OKTÓBER XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BESOROZÁS BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Rövid hírek AKKREDITÁCIÓ. Szeptember 27-én a Magyar

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára

Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára Miskolc 2006 Tartalom Előszó..................................... 9 Rajki Zoltán Életút-interjú

Részletesebben

Laki Mihály. Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása 1989 után

Laki Mihály. Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása 1989 után Laki Mihály Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása 1989 után A rendszerváltás utáni piacfejlődés (market evolution) kutatásának egységei a termék és szolgáltatás piacok. A 2004-ben elkezdett kutatás

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Természeti Erőforrások Kutató Központ

Természeti Erőforrások Kutató Központ m e g é p ü l t Természeti Erőforrások Kutató Központ 2012 :: 4 :: július - augusztus Barátságfesztiválon az NYME- SEK Szökős Néptáncegyüttes A barátság jegyében gyűltek össze a hármashatár menti országok

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám Még fülembe csengenek nemzeti énekünk sorai és lélekemelô dallamai: Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bôséggel, Nyújts feléje védô

Részletesebben

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Ramháb Mária A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Kezdjük a rövid élettörténeteddel! Baján születtem, itt éltem 18 éves koromig. Utána volt egy pedagógus pályaszakasz az életemben, és azt

Részletesebben

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Tardoskedd Önkormányzata Kürt Önkormányzata Udvard Önkormányzata Szőgyén Önkormányzata Bart Önkormányzata Marcelháza Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András.

Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András. Életútpályázat Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András. A pályázati kiírás sugallta azt a gondolatot, hogy a 75. évébe lépett férjem életútját összefoglaljuk

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben