A SZAUNÁZÁS HATÁSAI. Szimbolikusan (tehát nem szó szerint!) tz, víz és leveg típusú alkat tehát: mködési mód. I. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZAUNÁZÁS HATÁSAI. Szimbolikusan (tehát nem szó szerint!) tz, víz és leveg típusú alkat tehát: mködési mód. I. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK"

Átírás

1 1 A SZAUNÁZÁS HATÁSAI I. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK Jelen korunk a szintézis, a tudományok újra-egyesülése, tudás és lélek egységesedése ígéretének a kora. Mintegy tizenöt-húsz évvel ezelőtt, pl. az akupresszúra, vagy a hipnoterápia, gyógynövényes fürdők és kivonatokkal való kezelés, bizony sarlatánizmusnak minősült. Pedig egyik sem laicizmus, dilettantizmus 1, vagy sarlatánság 2. Mint minden tudomány, az orvostudomány is változik, sőt, a korábbi, materialista, test centrikus, orvosi-biológiai szemlélet -bár lassan- fejlődik, alakul, amit rögtön meg is határozok. A fejlődés = szükségszerű integráltságot = nagyobb teljességet jelent. Maga az orvostudomány, nem látott be korábban bizonyos hatásmechanizmusokat, ráadásul, az orvostudomány is eltévedt, mert: mint tudomány, ő is egy adott társadalmi keret alrendszere. Hat rá minden elvárás, kényszer, szellemi divat és tudományos babona, tekintélyelvű vélekedés -így a pozitivista tudományfelfogás is. A»mindenáron objektív«, mindenképpen csak technikai, csak biológiai szemlélet uralta így figyelmen kívül hagyta pl. a jógát, a gyógyfüveket, az ún. keleti gyógymódokat (pl. az ún. vatta-pitta-kapha alkatok 3 [vesd össze: vércsoportok és anyagcsere sajátosságok genetikája] diétája), a bevált népi gyógymódokat. Ne feledjük, hazánkban, a kommunizmus alatt a lélektan, a szociológia, a grafológia valaha mind, burzsoá áltudomány volt! Mindezen, nem orvosi (de ettől még nem értéktelen) gyógymódokat ma úgy hívjuk; alternatív gyógymódok. A szomatikus orientációt (a csak testi szemléletmódot) és klinikai ellátást kiegészítő, eltérő (alternatív) gyógyító eljárású, vagy épp azokat kiegészítő (komplementer) gyógymódok ma már a testi-lelki jóllét szerves részei. Valaha mélyen lenézték a jógát (hisz nem értették), nem értékelték a lovas terápia jótékony hatását a gerincoszlopra, helyesebben annak tartóizmaira, ma már, pl. a lovas terápia, a zene és kutyaterápia integráns része a szélesebb repertoárú orvosi, mentálhigiénés ellátásnak. AKI = azaz, Alternatív, Komplementer (más gyógyító eljárásokat kiegészítő, főleg a betegellátás rehabilitációs szakaszában alkalmazott egyéb, alternatív eljárás) és Integratív eljárások (betegnevelés, logopédia, életmód tanítása a rehabilitált, pl. mozgássérült, megvakult betegeknek) ma már mind létjogosultak, s nem lehet, de nem is kell mindet az orvosnak, vagy a klinikai személyzetnek alkalmaznia. 1 laikus = hozzá nem értő, műkedvelő, csak később lett pejoratív jelentésű, dilettante = olaszból, elébb: a latin: delectare = gyönyörködtetni kifejezésből jön, önmaga örömére végzett, de szakképzettség nélküli tevékenység. 2 sarlatán = tevékenységével kárt okozó nem képzett gyógyító. A sarlatánság és ipari fogalom párja, a kontárság, jogi fogalom! 3 Szimbolikusan (tehát nem szó szerint!) tz, víz és leveg típusú alkat tehát: mködési mód.

2 2 Ha tényleg felhagyunk a szomatocentrikus orvoslással, s az egész embert akarjuk visszaadni a teljes, emberi létnek, akkor komolyan kell vennünk a WHO 4 egészség definícióját, az egészség: testi lelki szociális jól-lét, s nem egyszerűen a betegség hiánya. A betegjogok 104 (1) bekezdése alapján: A nem-konvencionális gyógyító és életminőség javító eljárások célja az egészségügyi állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése [ ] évi CLIV. törvény az egészségügyről 5 Így minden masszázs, jóga, balneoterápia (fürdő és víz alatti masszázs, súlyfürdő, vízben történő gyógytorna) szaunakultúra, zene és táncterápia lovas és kutyaterápia (ún. állatasszisztált terápiák) ide tartozhatnak. Az egészségügyi törvények szerint: 104. (1) 6 A nem-konvencionális gyógyító és életminőség javító (a továbbiakban együtt: nemkonvencionális) eljárások célja az egészségi állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése, valamint az egészséget veszélyeztető, illetve károsító tényezőkkel szembeni védekezés lehetővé tétele. (3) 7 Az ún. nem-konvencionális eljárások körét és az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges feltételeket külön jogszabály határozza meg. Tehát a tánc és zeneterápia, így a kutya terápia, ergoterápia, masszázs, gyógy-úszás, jóga, stb. sem orvosi tevékenység, bár az orvosok fokozott mohsággal akarnak megszerezni újabb, de nem orvosi kompetenciákat. Pedig őket tehermentesíti, az ő eljárásaikat egészíti ki sok, gyógyító eljárás. Az AKI = alternatív komplemeter - integratív terápiák pont azért ilyenek, mert nem orvosi technológiák. Egyszerűen nem kell, hogy azok legyenek. (Persze kompetencia harcok vannak.) (S azért AKI, mert az aki személyt jelent, szemben az elvont terápia, vagy protokoll, eljárás kifejezésekkel.) Túlmennek az egészségügyi eljárásokban, ami nem kuruzslást jelent, nem terhelik a szokványos de (1) korlátozott hatókörű, valamint (2) nem eléggé KLIENSCENTRIKUS orvosi ellátást. A rehabilitációban óriási szerepük lenne! A SZAUNA KULTÚRA (s nem egyszerűen a hő stressz, illetve váltott hőhatások [hideg-meleg váltakozása]) a maga ún. tisztulási rituáléival (ami lélektani hatás is, nem csupán mikrobiológiai), komplex, testi-lelki hatásaival, a természetesség (mezítelenség = a szerep nélküliség állapota) és az erős fizikai hatások együtteseként (tehát: külön-külön el nem érhető hatások) előállt jó hatás. 4 Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation) 5 A törvényt az Országgyűlés az december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: december A 104. (1) bekezdése a 2005: CLXXXI. törvény 44. (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. 7 A 104. (3) bekezdése az 1999: LXXI. törvény 24. (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

3 3 Az állatoknak épp azért nincs szükségük szaunázásra, mert egyrészt nem, vagy nem úgy izzadnak, mint az emberi test, másrést; mert az állatok helyesen élnek, mi, emberek jól, de még sem egészségesen élünk, a szauna imitálja a természet szélsőséges viszonyait, mobilizálja az ősi, de elfeledett adaptációs mechanizmusokat 8, valamint: méregtelenít. Aki lakásában él, kiegészítve; városban (meleg víz, csatorna, komfortos fűtés és utazási feltételek) magasabb komfortfokozatú lakásban él, az kizárja a telet, a nyarat, a szelet, így csökkenti a testi-lelki-szociális adaptációs 9 mechanizmusokat. Nem bújik össze fajtársaival (= társak nyújtotta biztonság + közös hőtermelés [bárányok, farkasok, kutyák, patkányok összebújása]), nem végez munkát a test felmelegítésére, sőt, az embernél a vacogás-didergés csökevény, mert már nem termel hőt, munkába járáskor sem működik a szervezet adaptációja (vércukorszint növelése az ún. cukorraktárakból 10, vérnyomás emelkedés, ún. lassú, de mélyebb hideg-hatás légzés, a bőr erek szűkülése (a hő leadás csökkentése okán) sem. A vastag kabát a fűtetlen villamoson, buszon is véd, a munkahelyek és a lakások többnyire fűtöttek. A természetes hatások (hő, nyomás, szél és hegyvidéki légnyomásváltozások), elektromos (frontváltozások) és fényváltozások, a páratartalom (légzőszervek!) változásai mind finoman ÚJRAHANGOLJÁK A SZERVEZET ADAPTÁCIÓS MECHANIZMUSAIT, vagy, akár drasztikus mértékű válaszadásra késztetik. Ezen adaptációs válaszadások adják a szervezet: idegrendszeri, kardio-vaszkuláris 11 (szív-érrendszeri) és endokrin (belső elválasztású mirigyek, hormonok általi irányítás) hatásokat. Korunk a kifelé élés (látszat, szépség, kivagyiság) kora, a pénz, a fontosság, az ismertség, a hatalom (mindezek a szeret [figyelem] pótlékai) fontosságának kora, így a kinézeté is; a szaunázás jó hatással van a bőrre is, ezen kozmetikai ok miatt is nőtt a szaunázás népszerűsége -ám komoly szakember ezt csak másodlagos, harmadlagos értéknek tartja. Mindezen hatások közül azonban (a fizikai-fiziológiai-immunológiai hatások eredményeként) az emberi tudatra gyakorolt hatások a legfontosabbak, ami alaptörvény, hisz az ember tudattal bíró lény. A központi idegrendszer és a psziché 12, a lélek nem ugyanaz, ám egymást kölcsönösen, és nagymértékben befolyásolni képesek. 8 agyalapi (bazális) ganglionok, szív és érmozgató (vazomotoros) központ (a nyúltagyban, központ) 9 adaptaio = alkalmazkodás, pl. a pupilla összeszűkül a sok fény hatására, védve ezzel a retinát (a szem ideghártyáját). Menekülni kell (az ún. Cannon féle vészreakció, fuss, vagy menekülj) az adrenalin növeli a működő izmok ereinek átáramlását, a vérnyomást, a szívverést (pulzus) ezzel készíti fel egy pillanat alatt (!) a szervezetet a futásra, vagy megküzdésre. 10 erről lásd bővebben az inzulin, a glükolízis, glüko neolízis hatásmechanizmusait. 11 cor, cordis = szív (központ), vasa, vascularis. edény (véredény), váza, ill. edényhez tartozó orvosi latin. 12 ψυχή, pszükhé= a nem anyagi természetű lélek/ tudat. Nem az agyi folyamatok terméke, valószínű, hogy az agy csak a testi létbe közvetíti a tudatot. A tudatot sokszor figyelmen kívül hagyta a régi orvostudomány, pedig a puszta elgondolásnak, képzelődésnek is komoly hatása van testi folyamatokra!

4 4 II. A SZAUNAKULTÚRA VÁRHATÓ IDEGRENDSZERI HATÁSAI A szauna, ha nem túlszáraz (nyálkahártyák kiszáradása!, min 10%) és nem túl gőzös, természetesen (ami megakadályozza a légzés és izzadásos kipárolgás teljességét, max. 30%. A gyors széndioxid és oxigén csere a tüdőben gátolt lehet, ha a szaunában nagy a páratartalom: az alveolusokban a víz kicsapódhat, ami nehezíti a légzést, ám segítheti az ott levő váladék elfolyósodását és kiköpését.) összetett, intenzív ingerekkel bíró hatásrendszer, számos összetevője van. Nem a hőhatás és hőmérsékletváltozás (a hideg meleg, átmenet nélkül való alkalmazása: ún. váltózuhany) az egyetlen összetevő, hanem a meztelenség (szociális szorongás, gátlás), a lassú/ renyhe vaszkuláris adaptáció (hirtelen értágulat, szédülés), az esetleges és relatív hipoxia (csökkent oxigén, fullasztó érzés). A primitív, mindig időrendben és sematizmusban gondolkodókkal ellentétben azt kell mondani, a szauna, a szaunázás sem nem finn találmány, sem nem a közép-amerikai indiánok, maják, aztékok találmánya. A hőlég-fürdőzés több kultúra igen korai sajátja (mintegy 2000 éves!). Bizonyos törzsek sámánjai, papjai izzasztással gyógyítottak betegeket (izzasztókunyhó, kanadai Észak-amerikai indiánok), persze ez testedzésre nem, de megelőzésre (profilaxis) alkalmas, sőt, néprajzi szokás volt a menyasszonyok megtisztítására is, megszépítésére is (finneknél). A XX. században nyugatra az olimpiai mozgalommal jutott a szauna kultúrája. (A Finn sportolók az 1936-os olimpián a jó teljesítmény érdekében ott is igénybe vették a szaunát (stressz-oldás, izomlazítás!) A sportorvosok odafigyeltek erre az akkor még nem oly népszerű welness módszerre, így már, orvosok is bevonták vizsgálatikba a szaunázás komplex hatásait, némiképp divatot is csinálva a szaunázásból. A hirtelen, erős és váltott (hideg-meleg) hőhatás centrális (központi idegrendszeri, ezen belül a nyúltagy formatio reticularis egy bizonyos része, a gerincvelő szürkeállományi és oldalsó szarvi szimpatikus és paraszimpatikus érszűkítő és értágító idegei) adaptatív folyamatokat indíthat el, ami elsősorban a hirtelen értágulat (vasodilatatio) majd a légzésritmus gyors megváltozása (kapkodó, felületes légzés). A kitáguló erek (pszeudoláz) nemhogy lehűtenék a szervezetet, de már hőt vesznek fel, a belső hőmérséklet emelkedése egy idő után már (15 perc, többször is, kb C 0 os térben, de csak[!] % -os páratartalomnál) több, belső elválasztású (leginkább: hipothalamusz, pajzsmirigy) mirigy működését is aktivizálja. Mind a fizikai hatások, mind a fizikai hatások által akár már 1 perc után kiváltott endokrin (belső elválasztású mirigyek, hormonhatások) jelzésként szerepelnek a központi idegrendszerben (közvetett út), de a központi idegrendszer a bőringerek folytán közvetlenül és azonnal megváltoztatja a működését, mert szabályozni kívánja a szervezet belső környezetét (a külső változások ellenére belső egyensúlyt, az ún. homeosztázis-t akarja fenntartani a biológiai szabályozás eszközeivel).

5 5 Közülük is elsősorban az agyalapi mirigyét (hypothalamus, hipothalamusz) amit a belső elválasztású mirigyek karmestere, ugyanis az általa előállított, irányító (más hormonokat kiüríttető = releasing) hormonokon keresztül szabályozza, értsd: egymással összhangba hozza az endokrin (belső elválasztású) mirigyeket, (pajzsmirigy, a mellékvese, a petefészek és a herék) és az anyagcserét. A szauna vendégeit muszáj oktatni (felvilágosítás, betegnevelés) arra, hogy LÉGZÉSüket uralni kell, azt tudatossá, erős, lassú hasi légzéssé kell váltani! Curate [se] ipsum (gyógyítsd meg [saját] magad)! A légzés általában autonóm (ön-törvényű) folyamat, de szemben sok egyéb, akaratunktól többékevésbé független működéssel, a légzés akaratunktól függővé tehető! Vezérlése többszörösen összetett, csak álmunkban akaratlan működés (nyúltvelő, apneuziás központ 13 ) reflexesen megáll, ha erős, izgató szagot érzünk, illetve, ha víz alá kerülünk. A szaunában az átlagos oxigénigényünk mintegy 20 % -kal nagyobbra tehető, így a tüdő jobban kitágul, a piciny alveolusok 14 oxigéncseréje jobb, mert kitágulnak, vérbővebbek (hyperaemia) lesznek. A légzést is az idegrendszer irányítja, emellett azért fontos idegi hatások a: I. légzés szaporasága (frekvencia) és mélysége (volumen), II. az erek kitágulása összeszűkülése (vasomotoros aktivitás) III. a keringő vér eloszlásának megváltozása (- ganglion praevertebralis a zsigeri szervek érmozgató idegdúca) IV. apochrin (kiválasztó) mirigyek fokozott működése, víz így méreganyag veszteség, V. a központi idegrendszer (nagyagy) tónusának gyors megváltozása, VI. az éberség (vigilancia) változása (hiperéber szorongó, álmos, szédülés, a tudatállapot beszűkülése), eszméletvesztés (ájulás, kollapszus) VII. megváltozott izomtónus, de még a belekben is -Auerbach idegfonat (plexus Aurebachi) VIII. sajáttest érzésének/ közérzet hirtelen változása (legtöbbször ártalmatlan, de már önmagában, a gyors változás, a szokatlanság mindenkiből válthat ki félelmet) IX. a ceremónia (felöntés, meztelenség, illóolajok, masszázs, testápolás) pszichés hatásai Talán hihetetlen, de maga a szaunázás a labilis (nem kellően egyensúlyban lévő) idegrendszert megbolygatja, tehát: akinek pszichés, idegrendszeri, hormonális, anyagcsere betegsége van 15, őket e hatás (bár legtöbbször csak kezdetben) igen érzékenyen érintheti. Mégis, sok neorutikusan érzékeny, labilis emésztésű, érzékeny bőrű, allergiás ember funkcióit stabilizálja a szaunázás. A terhesség (graviditas) két, első hónapja sokszor nem észlelt, de veszélyeztető tényező! 13 medulla oblongata be és kilégző központok, érmozgató (vasomotoros) központ 14 sei a = 1. fürdőkád 2. orvosi latin: tüdő hólyagocskái; a gázcsere fizikai helye, 3. fogmeder bemélyedé foggyökerek számára 15 depresszió, mániás betegség, pánikrohamok, epilepszia, vazomotoros (érmozgató) gyengeség, mellékvesekéreg, vagy pajzsmirigy betegség, cukorbaj, elhízás

6 6 Természetesen a meglévő légzőszervi bajok (asztma, allergia, bronchitis 16 ) is figyelembe veendők, de legtöbbször az általánosan kötelező óvatosság és fokozatosság elegendő a problémák megelőzésére (profilaxis). Túl egyszerű, sematikus elképzelés és interpretáció, ha a szauna hatásait egyoldalúan csak kívánatos és csak káros hatásra különítjük, hisz mindkettő mögött ugyanazok az élettani hatások állnak, természetesen eltérő mértékben és nagyon is egyéni, testi-lelki konstitúció 17 mellett. A szaunázás (amin többszöri expozíciót [valamilyen hatásnak kitettséget] értünk, kb. 3 X 15 perc, mintegy C 0 ban) rendkívül erős biológiai inger. A homeosztázis (a belső egyensúly fenntartására tett) erőfeszítés, rengeteg energiát mobilizál a testben de a fogyás csak esetleges mellékhatás. A periféria felöl fontos a szimpatikus, adrenerg végkészülékek izgalma, olyan érmozgató idegrendszeri végkészülékek (periéfriális [környéki, vidéki, nem centrális, nem központi]) amik megváltoztatják a szív, a bőr erek, a lép (vérraktár) állapotát, érszűkületet (α-receptrok) vérnyomás emelkedés, lép és méh-összehúzódást, belek elernyedését okozzák. Az ún. ß- receptorok tágítják a hörgőket, szaporítják a szívverést 18 növelik az összehúzódó szív erejét 19, a vérnyomás süllyed, a méh elernyed. Fontos tudni, ezen ideg-végkészülékeket az adrenalin és a noradrenalin, azaz a központi idegrendszer hírvivő molekulái egyformán izgatják, ám igen eltérő mértékben (lásd; használt gyógyszerek, sajátos idegrendszeri alkatú kliensek). -Fontos ezt tudni? Igen, mert a szaunázás, főleg az első 3-5 alkalom, veszélyes lehet, hiszen az agy az adreanlinnal és a noradrenalinnal (is) válaszol a hirtelen megnövekedett (extrém erősségű) hő és párahatásra. Ezért fontos hangsúlyozni a szaunába lépés előtt: 1. -ne félj (sok hatás, gyors élettani és testérzés változások), 2. -légy óvatos, mértékletes!, 3. -tudd, hogy ez egy egészséges, de fárasztó, később álmosító hatású eljárás 4. figyeld a tested, légy mértékletes 5. lélegezz mélyen, de lassan!, ha szédülsz, lassan mozogva hagyd el a helyiséget, 6. ha zsibbadnak a végtagjaid, az jó jel (bőr erek szűkülete tágulata), ne ijedj meg minden változástól, de rosszullét kezdetekor menj ki, hívj segítőt, azonnal szólj a társadnak 16 hörgőszűkülettel, váladékképződéssel járó akut, vagy idült hörgő és hörgőcske gyulladás 17 alkat, felépítés, vagy, a tes ti fe lépítés jellege mellett meglévő eltérések betegségek 18 ún. pozitív kronotrop hatás 19 ún. pozitív inotrop hatás

7 7 Az intenzív szaunázás részben az adrenalin hatás okán (a mellékvesekéreg-hormon is fokozottan termelődik) megnöveli a vérben az immunsejtek számát is, e sejtféleségek eloszlását is; nő a limfociták (lymphocyták) és a polynucleáris (soksejtmagvú) és a myelociták (csontvelő eredetű) sejtek száma. Régen ezt nem tudták, pedig mindenki állította, a szaunázás segít az enyhe fertőzések megfázások leküzdésében 20, s bár ezt tudjuk, amíg nem volt materiális bizonyítéka az orvostudománynak, ezt nem fogadta el. Kár. Tudniillik az, hogy valami még nem bizonyítható (és a kor technikai-szellemi színvonala változik) nem annak a jele, hogy nem létezik. Igaz, mindenki nyugodtabb, ha valamit igazolni tudunk, csakhogy nem mindennek van materiálisan igazolható módja, -de az érzelmi-tudati hatások léteznek, sőt; életmentők lehetnek (nagy hit a gyógyulásban, szeretet, akit többet látogatnak, vagy hazavárnak a kórházból, tényleg jobban gyógyul! 21 ). Az adrenalin fokozott beáramlása a már meglevő hangulatot fokozza, így az szorongással is, de eufóriával is járhat, átmenetileg csökken(het) az éhségérzés, hiszen az adrenalin hatása gyorsító az ún. Cori körre: a zsír és szénhidrát anyagcsere során a májban a glikogén (más írásban glükogén, keményítő, sokmolekulás cukor, = poliszacharid) gyorsabban bomlik 22. Gátlódik az inzulin hatása 23, az izomban fokozódik a glikogén bomlása, így az ebből keletkező tejsav a vérbe jut, innen a májba, s itt újból cukorrá, vagy glikogénné épül, majd újra a vérbe jut(hat). Nos, ez már önmagában áthangolja a szervezetet, már önmagában több szinten való élettani (fiziológiás) módosítást jelent innen a szaunázás erős, alapvető hatása, ami más kisebb hatásokat is beindít. 20 Persze, ma már igazolt: az - immunglobin és az agyi dopamin szint változás felébreszti az immunrendszert. 21 Ez az ún. pszicho-, neuro-, immunonlógiai hatás, azaz, a lelki életnek van hatása az immunrendszerre, így a sejtes és hormonális védekezésre is!! Lásd erről az ún. pszichoneuroimmonológia tudományát. 22 agy, máj, izmok, de a méh és a hüvely is szintetizálni is, mobilizálni is tudja. Cukorraktárak. 23 Az inzulin (pl. szénhidrátfogyasztáskor fokozottabban szabadul fel) gátolja a zsírfelszabadulást. Közvetve a szaunázás az enyhe inzulingátlással cukorbevitel nélkül elősegítheti a zsírraktárakból a zsír mobilizációját.

8 8 Mik ezek a hatások? Az adrenalin hatás, legyen az félelem, központi idegrendszeri hatás, vagy a szauna komplex perifériás hatásokból eredő, végső soron (a mellékvesekéreg-hormon által) fokozza az anyagcserét, a vörösvértestek számának megnövekedését, a lépösszehúzódást, a végeredmény: nagyobb oxigenizáció (a tüdőalveolusok kitágulásával, mélyebb légzésvolumennel) a keringő vér eloszlásának (lépösszehúzódás, szívritmus változás, a bőr ereinek kitágulása) megváltozása, ide értve a kissé nagyobb véralvadásra való hajlamot is. A fentiek már önmagukban RENDSZERELVŰ GONDOLKODÁST és problémalátást kívánnak, itt már idegrendszeri-, hormonális-, keringési HATÁSOK EGYMÁSBA FONÓDÓ KOMPLEX képével találkozunk. Az intenzív hőhatás miatt az agyalapi mirigy (a karmester, a hipothalamusz) felgyorsítja az egész szervezet anyagcseréjét, több lépcsőben, a legtöbb hormon működését, így a vérképzés-vérnyomás és a bioritmusokért felelős hormonok, de a nemi aktivitást vezérlő hormonokat is (libidó-változás). A RENDSZERELVŰ (komplex) hatások miatt nehéz is, erőltetett is elkülönülő, zárt fejezetekre bontani a szaunázás hatásait. Maga a szervezet: rendszerelvű, organikus, egymást átszövő hatásokkal bír, mert benne: minden, mindennel összefügg. Nos, az adrenalinnal, a Corti körrel kapcsolatos a reakció (teljesítményfokozás, a szervezet felkészítése a küzdj, vagy menekülj, ún. Cannon féle vészreakció) nő az adrenalin és noradrenalin elválasztás, így nő a vércukorszint, a vérnyomás, kiürülnek a vérraktárak, a keringő vér mennyisége nő, kitágulnak a hörgőcskék, a tüdő alveoluszai. Intenzív szaunázás, ami, egyfajta INGERTERÁPIA (= a szervezetet érő, minden erős inger [nagy hő, vakító fény, hő hirtelen váltogatása, hang, erős mechanikai hatás, bedörzsölés, masszázs, zeneterápia, erős illat, stb.]), után nem patológiás minimális cukor jelenléte a vizeletben (glycosuria). A szív és érrendszeri változások központi idegrendszeri hatás eredménye: 1. a vazomotorközpont vezérlései, 2. légzésvolumen változás, 3. fokozott idegrendszeri vezérlő funkciók, 4. a táguló-szűkülő erek nagyon erős biológiai ingert jelentenek 5. az éberségi szint változása, majd 6. relaxációs hatás (agyi α-hullámok megjelenése) mind az idegrendszer, mind az izmok tekintetében (nyújtható izmok, reflexes összehúzódás nélkül)

9 9 A hangulat változása a szervezet pozitív stresszét is jelenti (ingerterápia), gazdag és intenzív ingerek, majd kellemese ellazulás. Az izomrostokban található finom γ-orsók állandóan visszajelzik az agynak a végtag helyzetét, így vakon tudjuk, kezünk, lábunk milyenhelyzetben van. Ám szaunázáskor többszörös innerváció (beidegzés), így tehát izomtónus változás is történik, ami áthangolja az izmok visszajelzéseit az agyba, erősebb tónustól az egészen ernyedtig. Ez a fajta neuromuszkuláris (ideg-izom) áthangolás, miként a vérerek mozgása is; eddz, a SZÉLSŐSÉGEKET BEJÁRÓ: inger erős válaszreakció ellenválasz viszont válasz ingázó mechanizmusai lassan az eredeti (nem stresszes) élettani állapotra állítja be az ember összes, élettani szabályozó rendszereit. A szaunázás elején az innerváció (beidegzések tónusa, így) izomtónus fokozódik, a végén pedig elalvás előtti izomelernyedés mérhető, ami a stressz-telenítés egyik eredménye. A szaunázás végén bekövetkező álmosság (szomnolencia) természetes állapot, sokan ott, helyben el tudnának aludni, ezért kívánatos, hogy a szauna melletti, de attól elválasztott helyiségben legyenek pihenő ágyak, kellemes félhomályban, kb C 0 hőmérsékletű környezetben. Közel három millió izzadságmirigy felelős azért, hogy a párologtatás, egyben kiválasztódás is történjen, pl. bőrzsír, az abban oldódott mérgek, salakanyag (nikotin, alkohol, bizonyos gyógyszerek, és az illóolajok is kiválasztódjanak a bőrre, ezért kell zuhanyozni, hideg vizes váltófürdőt venni! Amiről még az orvosok is ritkán vesznek tudomást, az a bőrlégzésünk, ami legalább akkora jelentőségű, mint maga a tüdővel való légzés. Orvosi neve találó, a láthatatlan átlégzés, perspiratio insensibilis. A ruháztat ellenére máig fontos élettani működést, számos, finom, diszkrét anyagcsere folyamatot bonyolít le a bőr; kiválasztás, savköpeny, ami véd a baktériumoktól, saját szaganyagaink, hűtés a verítékezés által, oxigénforgalom, mérgek kiválasztása, pl. a kámfor, citromolaj, mentol, a fokhagyma a verítékmirigyekkel (is) választódik kis, sőt a tüdő nyálkahártyáján is!

10 10 A bőr, miként a bélnyálkahártya is, a tüdő nyálkahártya is: határ. Az énünk határa, ezért az élet és a lelki konfliktusaink amennyiben másokkal, határproblémákkal terhelt, az ilyen irányú konfliktusok a bőr és allergiás testi problémákban manifesztálódhatnak (mutatkozhatnak meg). A szaunázással kapcsolatosan fontos tudni a bőrről, hogy túl sokat vagyunk ruhában. A meztelenség, vagy fürdőruha szorongást okozhat, hisz korunk a kinézet, a felszínesség kora, túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a testünknek, a kinézetnek, s a reklámok manipulációja ként fontos a soványság, szőrtelenség. Bőr és napfény kell a D vitamin keletkezéséhez és működéséhez (véralvadás, foszforanyagcsere, csontok kalcium forgalma, stb.). Minden héten egy órát ruha nélkül kellene töltenünk (télen is), nyáron, a káros sugárzás miatt persze csak 10 óra előtt, és délután 4 óra után. Ez higiénés hatású, de lelki hatása is nagy, egységben a természettel, a ruha elválaszt, a ruha sokszor szeret, státuszt fejez ki, aki nercbundát hord gazdag, aki fehér köpenyt, orvos, aki drága öltönyt visel, bankár nem ember, csak egy szerep. Jobban el kellene fogadnunk saját testünket, így önmagunkat, nem megfelelni divatnak, reklámnak, vélt helyességű szépségideáloknak; a Finn szaunákban csak annyi textília kell, amire ráülünk, vagy fekszünk. A bőr a lehatárolás szerve, de a kiválasztásé (veríték) és a légzésé is (bőrlégzés), a hőszabályozás de a kifejezés-érintés szerve is! Mint érintéssel kapcsolatos szerv egyben kommunikációs lés szexuális jelentőségű is. Egy-egy szaunázás alkalmával kiválasztott izzadság mintegy: a gramm folyadék (veríték és abban oldott anyagok). A javasolt három alkalom során ez cca 24 : 0,5-1,5 liter folyadék veszteség. Szaunázás során, és nem előtte, nem is annyira utána, célszerű ásványvizet fogyasztani, mintegy 1,5 litert. Az időszakos felöntések fontosak, hogy a nyálkahártyák ne száradjanak ki, a forró vízbe, vagy a kályha forró köveire illóolajokat, gyógynövényeket lehet és tanácsos is helyezni. A szauna egészségmegőrző hatását, vagy terápiás hatását segíti és kiegészíti a különböző gyógynövények, illóolajok alkalmazása. 1. A kámfor (Cinnamomum camphora) fokozza a központi idegrendszer ingerlékenységét, nagy adagban a görcskészséget is, izgatja a vazomotor körpontot, -csak alkoholban, olajban oldódik. Megfázásban (legalább X. csepp) jó, mert oldja a köpet felületi feszültségét, így a váladék kiköphetővé válik (terpének, -C 10 H 16 - aldehidek, terpénaldehidek), sőt, enyhe fertőtlenítő is, bár a szaunában csípi a szemet, az egyik leghasznosabb szer. 2. a kamilla és levendula (Matricaria Chamomilla, Lavendula spica) illóolaja azulént, 25 kamazulént tartalmaz, gyulladáscsökkentő (mert a gyulladásokért felelős hisztaminokat gátolja) bátran rakhatunk lukacsos edénybe 1-2 evőkanállal, percre, 24 circa, circum, körül belül, nagyjából latin 25 biciklikus terpén származék; C 15 H 18

11 11 3. Juniperi fructus (boróka, Juniperus communis friss levele, felvágott bogyótermése) illetve az ebből készült éterolja (ún. aetheroleum) cseppet a forró, de a szert nem elégető forróságú kőre- ez oldja a nyákot orrban, a légutakban, tüdőben. De óvatosságot igényel (tehát ritkán, vagy csak kevés mennyiséget használjuk), mert izgathatja a vesét, ám segíti a vizeletürítést, szájon át bevéve, a méregtelenítést, használata enyhe fehérjevizelést (proteinuria) okozhat, ami enyhe mellékhatása. 4. Menta olajok (Oleum Menthae Piperitae, Menthae Crsipa, Mentha arvanensis) növények illóolaj kivonata. Alkoholban, vagy éterben oldódó kristályok, (terpénalkohol, 3- hidroximentán). Enyhén érzéstelenít, először égető, s csak utána hűsítő hatású mint maga a szauna hatása. Bőrön csípős érzést vált ki, égethet, vérbőséget okoz, csak nagy hígításban használható, de allergizálhat. Illóolajként nagyon jó a légutak számára. 5. VIGYÁZAT! Kisebb gyermeknek veszélyes lehet, bár gyerekek nem, vagy csak ritkán látogatják a szaunát. A mentol nagyobb adagban (20 csepp / átlagos kamra (5-7 személyre!) izgatja a gyermek gége nyálkahártyáját, ami ún. reflektorikus szív és légzésmegállást okozhat! Ezt a szauna mesternek tudnia kell, gyerek látogató esetén 2-4 csepp menta is bőven elég, a gyerek csupán 10 másodperceket tölthet a kamrában (hozzászokás), gondos felügyelet mellett. hatéves gyermek ne látogassa a szaunát. 6. Euklaiptusz (görögösen: Eukalyptosz) az Eucalyptus globulosus fa illóolaja (cineolt/ eukalyptolt tartalmaz). Fertőtlenít, vérbőséget okoz, segít köhögni, egy felöntésre legalább csepp, utána ritkán, de mélyen tanácsos lélegezni. 7. Cickafarkfű, (Millefolii herba) a kamillához hasonlóan jó gyulladáscsökkentő (kamazulén tartalom, a gyulladáskeltő hisztamin antagonistája [gátlója]), maga a drog levele-szára-virága is jó, de jó ennek tinktúrája (szeszes-vizes kivonata). 8. Köhögés esetén, vagy hurutban jó a kakukkfű (Thymi vulgaris) és a vad kakukkfű (Serpylli herba, Thymus Serpyllum) virága, levele, vagy a gyógyszertári tinktúra is (Tinctura thymi, 33%) ezeket elég langyosabb C 0 -os kőre, ujjnyi vízbe rakni 1-2 evőkanállal, belsőleg 1-2 evőkanállal). 9. Gyakran feledkeznek meg a fenyőolajról (Feketefenyő Pinus nigra, erdei: Pinus silvestris). Patikában az Aetheroleum terebinthinae rectifcatum kapható, ami balzsamból desztillált illóolaj (éterolaj). Segíti a légzést, enyhe fertőtlenítő, közvetlenül inhalálva köptető-köhögést segítő szer (expectoráns).

12 TEAKEVERÉK gőzforrásra: illóolajok helyett rakhatunk gőzben, vagy szaunában, a vizes (folyamatosan kicsit locsolt) kőre, -nem gyulladásveszélyes helyre- kamillát, levendula levelet, egyéb (narancs-, citromhéj) gyógynövényeket. Javaslatom az alábbi keveréket: Citromfűlevél (Melissae folium, [antivirális, enyhe görcsoldó hatás]) és Levendula (Lavandula angustifolia és L. officinalis) g egyenlő mértékben, félóránként egy evőkanálnyi mennyiségű száraz levelet-virágzatot. Megfázásban nagyon jók a nyákoldó és izzasztószerek, a Hárs (mind három fajtája, Tilia argentea, platyphyllos, T. cordata virágzata, a Mustármag, (Sinapis alba, de a fekete mustármag is, mind a Gram-pozitív és mind a Gram-negatív festődésű baktériumokra is hat!). Ezek belsőleg (csak forrázatból készült tea, de borogatásra is alkalmas) is gyógyhatásúak! Száraz bőrűeknek fontos lehet a testfelület rehidrálása, enyhe olajos krémmel való védelme. Zuhany után, a nedves bőrre vékonyan felkenni a bőrápoló hatású olajos, vagy hidratáló krémet, kozmetikai hatású. Olajos ápoló folyadék Rp./ Olei Lini (usitatissimi) Olei Maydis embrionis āā gta 26 50,0 (quinquaginta) (Recipe! Végy! ebből abból lenolaj, F vitamin, telítetlen zsírsavak a csírázó kukoricából nyert olaj egyenlő arányban 50 gramm Glycerini alkoholokkal glicerin, bőrpuhító a nedvességet a bőrben tartja, keveredik vízzel, olajjal, Alcoholi absoluti āā gta 20,0 (viginti) tömény szesz (96%) Sol. Trietholamini Aetheroli citri āā gma 1,0 (unum) M.f. Solutio D.S: szétcsapja a zsírokat, emulgeál citromolaj keverd folyadéknak szignáld; még a nedves bőrre vékonyan kenni 26 ana partes aequales = (végy) egyenlő részeket (adagokat), gta = grammata = grammokat

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

Free Scholler SZAKDOLGOZAT

Free Scholler SZAKDOLGOZAT ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület Free Scholler SZAKDOLGOZAT A SPORTOLÁS SORÁN SZEREZHETŐ SÉRÜLÉSEK ÉS MÁS KÓROS HATÁSOK ISMERTETÉSE ÉS AZOK ELLÁTÁSA Készítette: Faragó Péter Free Scholler

Részletesebben

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak Dr. Palágyi Jolanda Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak 4. kiadás Tartalom A szerző előszava / 5 A reflexterápia alapjai / 7 A homeosztázis / 7 Mi a reflexterápia? / 8 A láb és a kéz

Részletesebben

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE A SEJT A sejtet jellemzi: mikrométer nagyságrendű, alakja függ: funkciójától, környezetétől, sűrűségétől, felületi feszültségétől, a sejthártya merevségétől, minden sejtben azonos részecskék (sejtalkotók)találhatók:

Részletesebben

Tapasztalataim a reflexológiában

Tapasztalataim a reflexológiában MAJOR ETELKA Tapasztalataim a reflexológiában 1991. ELŐSZÓ Ezen könyv megírására az Etelka talpmasszázsa" című riportkönyv megjelenése késztetett, mely úgy érzem kiegészítésre szorul. Lelkiismeretem nem

Részletesebben

A Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga kérdéseinek gyűjteménye

A Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga kérdéseinek gyűjteménye Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea A Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga kérdéseinek gyűjteménye 1. Jellemezze

Részletesebben

Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára

Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára Egészség, higiénia, elsősegélynyújtás, szenvedélybetegség 2011. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. oldal 1. Az ember

Részletesebben

Antioxidánsok: Az élõ sejtek energia termelõ szervecskéiben, a mitokondriumokban az energiafelszabadító folyamat során természetes módon keletkeznek peroxid és szuperoxid gyökök (szabadgyökök). Ezeket

Részletesebben

SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK

SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK Dr. Osváth Péter SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK Készült az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárságának megbízása alapján 2009. Tartalomjegyzék: 1. Az emberi szervezet felépítése 2. A szabályozó

Részletesebben

prof. dr. Török Szilveszter Dr. Horváth István drs. Fajcsák Zsuzsanna Allergia pajzs

prof. dr. Török Szilveszter Dr. Horváth István drs. Fajcsák Zsuzsanna Allergia pajzs prof. dr. Török Szilveszter Dr. Horváth István drs. Fajcsák Zsuzsanna Allergia pajzs Avagy az immunrendszer bástyái Copyright 25 Akvapol Kft Felelős kiadó: Jakab István Web-oldal: www.kombucha.hu ISBN:

Részletesebben

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vargha Zoltán A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének

Részletesebben

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin.

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin. PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 5. szám 2008. május Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. Veszélyes

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 4. anyag 2006. január 4/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Negyedik anyagunk

Részletesebben

A kiadvány megjelenését támogatta:

A kiadvány megjelenését támogatta: A kiadvány megjelenését támogatta: Copyright Marton Zsófia, 2008, 2015 Szerzői kiadás Borító: Lukács Emese Minden jog fenntartva! ISBN 978 963 08 2877 2 Az Aromaterápia lovaknak című online könyv mindenkor

Részletesebben

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor BRT alapok A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei Lednyiczky Gábor Tartalomjegyzék 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok 3. Külső és belső

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

Női problémák homeopátiás megoldásai

Női problémák homeopátiás megoldásai Női problémák homeopátiás megoldásai A SpringMed Kiadó ajánlata! Ár: 3500 Ft Női problémák homeopátiás megoldásai Ár: 1480 Ft Ár: 2800 Ft www.springmed.hu www.orvosikonyvek.hu Szerkesztőség és könyvesbolt:

Részletesebben

Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata

Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLÁJA Dr. Kohut László Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata

Részletesebben

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok Gyógyhír III. évfolyam 3. szám 2008. március magazin +8 oldal Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal Nyakasságok Díjazzuk a véleményét! Klimax panasz nélkül Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír I. évfolyam 5. szám 2006. május Kebelbarát melltartók Medicina kertben, cserépben Diéta vesebetegeknek Munka mindhalálig? magazin Figyelem élethosszig a cukorbetegség A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

Népbetegségek. Dr. Borda Ferenc. 1. Cukorbetegség

Népbetegségek. Dr. Borda Ferenc. 1. Cukorbetegség Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/19 Népbetegségek I. Anyagcsere betegségek Dr. Borda Ferenc 1. Cukorbetegség A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben

Részletesebben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben III. évfolyam 4. szám, 2003. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gondold meg és igyál Szervezetünk legfontosabb szabályozó eleme a víz: benne oldódnak fel fontos vitaminok

Részletesebben

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai A kézikönyv a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 TÁMOP 4.1.1/C - NyME - BGF - PTE - ZFOK - PFA - Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és

Részletesebben

A szív. Az ARS és a méregtelenítés. Félelem, szorongás, aggódások, fóbiák és a bizonytalanság. A kalcium anyagcseréje és a nehézfémek.

A szív. Az ARS és a méregtelenítés. Félelem, szorongás, aggódások, fóbiák és a bizonytalanság. A kalcium anyagcseréje és a nehézfémek. II. évf., 2009. 2. negyedév Magyarország Negyedévente megjelenő, az emberi szervezet méregtelenítésével foglalkozó szaklap Az ARS és a méregtelenítés A szív Félelem, szorongás, aggódások, fóbiák és a bizonytalanság

Részletesebben

A tüdő és az immunitás

A tüdő és az immunitás I. évf., 2008. 11. 12. Magyarország Kéthavonta megjelenő, az emberi szervezet méregtelenítésével foglalkozó szaklap A tüdő és az immunitás Mellékvesék Szerotonin a jó hangulat hormonja Oltás, oltóanyag

Részletesebben

Fiatalodjunk Peptidekkel!

Fiatalodjunk Peptidekkel! 1 Fiatalodjunk Peptidekkel! Bőr és haj reprodukciója természetesen! Életminőség javítása Nobel-díjra jelölt felfedezés 2010 Világújdonság Magyarországon! Exkluzív klub tagja lehet most ingyenesen! 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László 1 FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László A betegség a testi lelki szellemi egyensúly felborulása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A betegség

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek IV. évfolyam 12. szám 2009. december magazin egy csepp figyelem Interjú erôs Antóniával influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben