MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal 2

3 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: november 03-i alakuló ülésen hozott rendeletei: 29/2014.(XI.4.) 30/2014. (XI.4.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011 (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról A települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről november 13-i rendkívüli ülésen hozott rendeletei: 31/2014. (XI.14.) 32/2014. (XI.14.) a Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról szóló 66/2003. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról december 18-i ülésen hozott rendeletei: 33/2014. (XII.19.) az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 34/2014. (XII.19.) a évi átmeneti gazdálkodásról 35/2014. (XII.19.) az egyes adózást érintő rendeletek módosításáról 36/2014. (XII.19.) az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 37/2014. (XII.19.) Az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról 38/2014. (XII.19.) 39/2014. (XII.19.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 3

4 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI november 3-i alakuló ülésen hozott határozatai: IX-117/81.126/2014. IX-118/81.126/2014. IX-119/81.126/2014. IX-120/81.126/2014. IX-121/81.126/2014. IX-122/81.126/2014. IX-123/81.127/2014. IX-124/81.128/2014. IX-125/81.129/2014. IX-126/81.129/2014. Dr. Kiss János Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestereként történő megválasztása Pfliegler Péter Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestereként történő megválasztása Kiss Gábor Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestereként történő megválasztása Dr. Kiss János alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Pfliegler Péter alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Kiss Gábor alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tanácsnoki tisztség megszűnésének megállapítása közgyűlési bizottságok tagjainak megválasztása illetményének megállapítása költségtérítésének megállapítása november 13-i rendkívüli zárt ülésen hozott határozatai: X-127/81.171/2014. X-128/81.171/2014. X-129/81.172/2014. X-130/81.173/2014. a Miskolc Holding Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása egyedi szociális hatósági fellebbezések Fellebbezések elbírálása közterület-használati ügyekben 4

5 2014. november 13-i rendkívüli ülésen hozott határozatai: X-131/81.156/2014. X-132/81.157/2014. X-133/81.158/2014. X-134/81.159/2014. X-135/81.160/2014. X-136/81.161/2014. X-137/81.162/2014. X-138/81.163/2014. X-139/81.164/2014. X-140/81.165/2014. X-141/81.166/2014. X-142/81.167/2014. X-143/81.168/2014. X-144/81.169/2014. X-145/81.170/2014. Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása a Hideg sor és Nagy-Avas felsősor közötti területre Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása a Búza téri Görög Katolikus Püspöki Székesegyház területére Belterületbe vonási kérelmek jóváhagyása Miskolc-Bükkszentlászló, és hrsz.-ú közút útleszakadása helyreállítására vonatkozó vis maior pályázat benyújtásának Közgyűlés általi utólagos tudomásul vétele, a pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása Miskolc-Bükkszentlászló, hrsz.-ú közutat ért partfalkárosodás, útleszakadás helyreállítására vonatkozó vis maior pályázat benyújtásának Közgyűlés általi utólagos tudomásul vétele, a pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyása A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban ingatlanok apportálása, a Miskolc Holding Zrt. tőkeemelése Üzemeltetési szerződések jóváhagyása és megkötése Közszolgáltatási Szerződés módosítása, valamint az aktualizált személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek elfogadása Parkoltatási közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés megkötése a Miskolc Megyei Jogú város területén történő közterületi díjköteles parkolási szolgáltatások biztosítására Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló projektek lezárásáról szóló beszámoló elfogadása a nyomortelep-felszámolási, a Fészekrakó és az ezekkel összefüggő, közrendet és közbiztonságot érintő folyamatokról szóló beszámoló elfogadására Miskolc turizmus között című szakmai beszámoló elfogadása A DVTK Futball Akadémia létrehozásához az apportálandó önkormányzati tulajdonú területeken fennálló elidegenítési és terhelési tilalmak EMMI-től megkért törlésének utólagos jóváhagyása 5

6 X-146/81.170/2014. Miskolc Megyei Jogú Város Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesületében fennálló egyesületi tagsági jogviszonyának kilépéssel történt megszüntetésének utólagos jóváhagyása december 18-i rendkívüli zárt ülésen hozott döntései: XI-147/80.137/2014. Egyedi szociális hatósági fellebbezések elbírálása december 18-i rendkívüli ülésen hozott döntései: XI-148/81.238/2014. XI-149/81.239/2014. XI-150/81.240/2014. XI-151/81.241/2014. XI-152/81.242/2014. XI-153/81.243/2014. XI-154/81.244/2014. XI-155/81.244/2014. XI-156/81.245/2014. XI-157/81.273/2014. XI-158/81.273/2014. XI-159/81.274/2014. XI-160/81.274/2014. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi ellenőrzési terve Közterületek elnevezése Köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezése Egyes, a MÁV Zrt. tulajdonában álló ingatlanok megszerzésének kezdeményezése az MNV Zrt-nél Az 5. számú házi gyermekorvosi körzet megszüntetése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a labdarúgócsapatot működtető Diósgyőr FC Kft. között létrejött támogatási szerződés módosításának jóváhagyása Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása A évi városi kitüntető díjak és címek adományozására tett javaslatok előzetes elbírálását végző Kuratórium tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/7073-2/2014. ikt. számú törvényességi felhívásának elbírálása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/7072-2/2014. ikt. számú törvényességi felhívásának elbírálása Miskolc 39255/2-es helyrajzi számú, természetben a bükkszentlászlói elágazónál található ingatlan hasznosításának utólagos jóváhagyása Taktikai eszközök ingyenes használatba adása a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére utólagos jóváhagyása 6

7 XI-161/81.274/2014. XI-162/81.275/2014. XI-163/81.275/2014. XI-164/81.270/2014. XI-165/81.267/2014. XI-166/81.276/2014. XI-167/81.277/2014. XI-168/81.268/2014. XI-169/81.268/2014. XI-170/81.268/2014. XI-171/81.268/2014. XI-172/81.266/2014. XI-173/81.278/2014. XI-174/81.279/2014. Miskolc, Csabai kapu 16. HRSZ 8257/A/3 számú ingatlan temetkezési emlékhellyé való kijelölése utólagos jóváhagyása A kéményseprési közszolgáltatást átvállaló települési önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyása A közszolgáltatás ellátásával felhagyó települési önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyása Javaslat az ÚSZT-ZBR-CNG-2014 jelű pályázati felhíváson való elindulásra Felhatalmazás megadása a Miskolc Térségi Konzorcium által megnyert KEOP 1.1.1/C/ pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötéséhez és a megvalósuló beruházásban beszerzett eszközök közszolgáltató számára történő átadására Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítése Miskolc Bolt és Miskolc Cafe üzemeltetésének átadása, a kapcsolódó bérleti és használati szerződések módosítása. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött használati szerződés módosítása a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló további működtetése, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala és dokumentumok módosítása A Miskolci Közintézmény-működtető Központ feladatkörének bővítése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása A Miskolc, Kisfaludy u szám alatti 45,04 nm alapterületű ingatlanrész térítésmentes használatba adása a Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület részére, valamint az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala A Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány részére helyiség biztosítása A TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. kódszámú, Tudás-Park A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával c. pályázaton való részvétel 7

8 III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG december 10-i ülésen hozott határozata: 3/2014. (XII.10.) Az önkormányzat részéről Ft kamatmentes kölcsön biztosítása a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére a Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang megrendezése céljából VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG december 02-i ülésen hozott határozata: 53/2014. (XII. 02.) A Miskolc Városi villamosvasút fejlesztése projekt megvalósításával összefüggő könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása december 11-i ülésen hozott határozata: 54/2014. (XII. 11.) 55/2014. (XII. 11.) A Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság Ügyrendjének elfogadása Javaslata CNG buszbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára 56/2014. (XII. 11.) köznevelési intézmények helyiségeinek bérbeadása 57/2014. (XII. 11.) 58/2014. (XII. 11.) 59/2014. (XII. 11.) Az Önkormányzat részéről Ft kamatmentes kölcsön biztosítása a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére a Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang megrendezése céljából a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának jóváhagyása, valamint a kapcsolódó döntések meghozatala a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 8

9 KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG december 11-i ülésen hozott határozatai: 51/2014. (XII. 11.) évi eredményességi támogatások elosztása 52/2014. (XII. 11.) 53/2014. (XII. 11.) 54/2014. (XII. 11.) 55/2014. (XII. 11.) 56/2014. (XII. 11.) 57/2014. (XII. 11.) 58/2014. (XII. 11.) a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása A Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között június hó 11. napján létrejött Közművelődési Megállapodás módosítása. köznevelési intézmények helyiségeinek bérbeadására vonatkozó szerződéstervezetek jóváhagyása a Diósgyőri Horizont Atlétikai Club támogatás felhasználási kérelmének jóváhagyása a Bükkalja Táncszínház Alapítvány részére elszámolási határidő módosítása az Első Miskolci Sakkiskola és Szabadidő Sportegyesület részére a rendezvény időpontjának és az elszámolási határidőnek a módosítása a Keresztény Nők Érdekvédelmi Egyesület részére támogatás felhasználás módosítása EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG november 27-i ülésén hozott határozatai: 12/2014. (XI.27.) 13/2014. (XI.27.) 14/2014. (XI.27.) A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 17/2009. (V. 20.) számú rendelet függelékének a módosítása A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 17/2009. (V. 20.) számú rendelet függelékének a módosítása A 8. számú háziorvosi körzet működtetési jogának átadására Dr. Raiszné dr. Szakács Andrea háziorvos részére JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG december 17-i ülésén hozott határozat: 1/2014. (XII.17.) A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Ügyrendjének elfogadása 9

10 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: november 03-i alakuló ülésen hozott rendeletei: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011 (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011 (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 44. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "A Közgyűlés meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: a) Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 11 fő, b) Pénzügyi Bizottság 11 fő, c) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 13 fő, d) Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság 11 fő, e) Egészségügyi és Szociális Bizottság 11 fő." 2. A Rendelet 44. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: Az állandó bizottságok személyi összetételüket tekintve 6 fő önkormányzati képviselő tagból és 5 fő nem önkormányzati képviselő tagból állnak. Kivételt képez a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, mely 7 fő önkormányzati képviselő tagból és 6 fő nem önkormányzati képviselő tagból áll. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Miskolc, november 3. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 10

11 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2014. (XI.4.) számú rendelete A települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzati képviselő és a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagokat e minőségükben végzett munkájukkal összefüggésben - megbízatásuk keletkezésének napjától a megbízatásuk megszűnésének napjáig - jelen rendelet szerinti tiszteletdíj és természetbeni juttatás illeti meg. (2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterekre. Tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértéke, kifizetése és lemondásának szabályai 2. (1) A települési képviselők havi tiszteletdíja ,- Ft (alapdíj). (2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselő az alapdíjon felül havi Ft összegű, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. (3) Amennyiben a képviselő egyidejűleg két különböző bizottságnak tagja, akkor az alapdíjon felül havi ,- Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. (4) A bizottsági elnök az alapdíjon felül havi Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. (5) A bizottsági alelnök az alapdíjon felül havi Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. (6) A települési képviselők és a bizottsági tagok természetbeni juttatásként Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjedően kombinált tömegközlekedési bérletre térítésmentesen jogosultak. 11

12 3. (1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat. (2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig. (3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat: a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani, b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön felhasználásra. (4) Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy felhasználásáról 30 napon belüli időpontban nyilatkozik a képviselő. 4. (1) A képviselő az alapdíj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult, ha a Közgyűlés ülésén nem vesz részt, feltéve, hogy az azt közvetlenül megelőző ülésen sem vett részt. Az alapdíj abban a hónapban csökken, amelyben az ismételt mulasztás megtörtént. A képviselő egyébként a tiszteletdíja 100 %-ára jogosult. (2) A bizottságok elnökeire, alelnökeire és tagjaira az e tisztség után járó tiszteletdíj megállapításánál az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a tiszteletdíj nem csökkenthető, ha az érintett személy az adott hónapban több ülésen vett részt, mint amennyit elmulasztott. (3) A közgyűlési és bizottsági (továbbiakban: testületi) üléseken való jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál. (4) Igazolt távollét esetén az (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályok nem alkalmazhatóak a képviselőre, bizottsági elnökre, alelnökre és tagokra (továbbiakban: képviselő). (5) Igazolt távollétnek minősül különösen: a) kereső képtelenséggel járó betegség, b) a testület vagy a testület elnökének meghatalmazása (megbízása) alapján, közfeladat ellátása céljából bekövetkező, önkormányzati érdekből történő távollét, c) egyéb méltányolható ok. (6) A távollétet a testületi ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban kell a polgármesternek, illetve a bizottság elnökénél bejelenteni. (7) A bizottsági elnök távollétét a polgármester igazolja. 12

13 (8) Amennyiben a képviselő akadályoztatása miatt nem tudja távollétét az ülés megkezdéséig bejelenteni, akkor az akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul köteles eleget tenni a jelen rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének. (9) A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt abban az esetben, ha a távollét minősítése tekintetében vita merül fel. 5. (1) A képviselő testületi ülésről való távolmaradását, ha az a 4. (5) bekezdésének c) pontja szerinti okból történt, kérelmére a polgármester igazolja. Ez esetben az alapdíj összegének megállapítása szempontjából jelenlévőként kell figyelembe venni. (2) A bizottsági elnök tartós távolléte esetén a helyettesítésre jogosultat a helyettesítés időtartamára az elnökre vonatkozó díjazás illeti meg. Tartós távolléten legalább két egymást követő bizottsági ülés elmulasztását kell érteni. (3) A bizottsági tagok vonatkozásában az önkormányzati érdekből történő távollét igazolására az (1) bekezdésben foglaltak szerinti juttatás megállapításához a bizottság elnöke jogosult. 6. (1) A képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. (2) A kifizetését a polgármester engedélyezi. 7. (1) Az e rendeletben biztosított tiszteletdíj, illetve a költségtérítés számfejtéséről és kifizetéséről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles gondoskodni. (2) A kifizetéshez szükséges igazolásokat, kérelmeket a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell a jegyzőhöz eljuttatni. 8. Az e rendelet szerinti juttatásra vonatkozó jogosultság megszűnése, illetve megszüntetésekor a Jegyző végelszámolást készít. 9. A rendeletben szabályozottakkal kapcsolatos vitákban a Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményének kikérését követően dönt. 13

14 10. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzati képviselők vonatkozásában október 12. napjától, a bizottsági elnökök, alelnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tekintetében megválasztásuk napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II. 01.) önkormányzati rendelete. Miskolc, november 3. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 14

15 2014. november 13-i rendkívüli ülésen hozott rendeletei: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról szóló 66/2003. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 62. (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Nemzeti Környezetügyi Intézet B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Bükki Nemzeti Park Igazgatósága B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, 15

16 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 66/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 41. (2) bekezdése szerinti Szabályozási tervlapok közül a TT-2 Szabályozási terv a Hideg sor és a Nagy-Avas felsősor közötti területre a jelen rendelet melléklete szerint módosul. 2. Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. Miskolc, november 13. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 16

17 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 62. (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Nemzeti Környezetügyi Intézet B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Bükki Nemzeti Park Igazgatósága B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész,

18 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 44. (2) bekezdés 24. mellékletének 19-4 belterületi szabályozási tervlapja helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 2. Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. Miskolc, november 13. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester

19 2014. december 18-i ülésen hozott rendeletei: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2014 (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1)-(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, 19

20 c) ezer Ft finanszírozási kiadással, d) ezer Ft kiadási főösszeggel, e) ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből f) ezer Ft működési egyenleg, g) ezer Ft felhalmozási egyenleg. (2) Az önkormányzat évi költségvetésének ezer Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege ezer Ft, a felhalmozási egyenleg összege ezer Ft. (2a) A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi maradvány igénybevételével ezer Ft összegben finanszírozza. A maradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. (2b) A (2) bekezdés szerinti felhalmozási egyenleget belső finanszírozás keretében előző év(ek) maradványából ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó hitel felvételéből ezer Ft összegben tárgyévi hitel felvételéből ezer Ft összegben finanszírozza. A maradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza. A Rendelet 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata c) A dologi kiadások előirányzata ezer Ft, d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata ezer Ft, f) A felújítások előirányzata ezer Ft, g) A beruházások előirányzata ezer Ft, h) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft, i) A költségvetés céltartaléka 0 ezer Ft, j) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft, k) A i Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata ezer Ft. A Rendelet 5. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben