HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA"

Átírás

1 Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog új évet kíván Dr. Szoboszlay Árpád polgármester, a Képviselő-testület tagjai és az Önkormányzat valamennyi dolgozója!

2 A október 12-én megtartott helyi önkormányzati, valamint a roma nemzetiségi választás eredményei Tápiószőlősön Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a október 12-én megtartott helyi önkormányzati, valamint a roma nemzetiségi választás eredményeiről. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 2497 fő volt, melyből választási jogával 1425 állampolgár élt, ez 57,07%-nak felel meg. Az érvényes szavazólapok száma polgármester-választás esetében 1379 db volt, érvénytelen szavazat 46 db. A polgármesterjelöltek az alábbiak szerint kaptak szavazatokat: Dr. Szoboszlay Árpád Károly FÜGGETLEN 816 szavazat 59,17% Veres József László FÜGGETLEN 290 szavazat 21,03% Kiss Béla Jánosné FIDESZ-KDNP 159 szavazat 11,53% Ungi Zoltánné Mohai Tünde FÜGGETLEN 87 szavazat 6,31% Tóth Péter MSZP-DK 27 szavazat 1,96% A polgármester Dr. Szoboszlay Árpád Károly független jelölt lett. Az érvényes szavazólapok száma egyéni listás választás esetében 1389 db volt, érvénytelen szavazat 36 db. Az egyéni listás jelöltek az alábbiak szerint kaptak szavazatokat: Keresztúri Hajnalka FÜGGETLEN 637 szavazat 45,86% Szűcs József FÜGGETLEN 559 szavazat 40,24% Pintér János FÜGGETLEN 538 szavazat 38,73% Balogné Oláh Johanna FÜGGETLEN 523 szavazat 37,65% Kiss Béla Jánosné FIDESZ-KDNP 482 szavazat 34,70% Kézérné Borsik Erika FÜGGETLEN 446 szavazat 32,11% Komjáti Ferenc Dávid FÜGGETLEN 426 szavazat 30,67% Bartha Barna JOBBIK 424 szavazat 30,53% Dr. Szoboszlay Árpád Károly FÜGGETLEN 424 szavazat 30,53% Lajtai Sándorné FÜGGETLEN 397 szavazat 28,58% Pintér Gyula FÜGGETLEN 370 szavazat 26,64% Németh Árpád FÜGGETLEN 342 szavazat 24,62% Veres József László FÜGGETLEN 312 szavazat 22,46% Fejér Kornélia FÜGGETLEN 264 szavazat 19,01% Ungi Zoltánné Mohai Tünde FÜGGETLEN 255 szavazat 18,36% Józsa Zoltán FÜGGETLEN 142 szavazat 10,22% Ondó Ágnes FÜGGETLEN 136 szavazat 9,79% Kiss János István FÜGGETLEN 123 szavazat 8,86% Bezzeg József MSZP-DK 115 szavazat 8,30% Molnár Istvánné FÜGGETLEN 107 szavazat 7,65% Strohmayer Ferencné FÜGGETLEN 95 szavazat 6,84% Czeróczki Pál FÜGGETLEN 82 szavazat 5,90% Gál Sándor FÜGGETLEN 79 szavazat 5,69% Tóth Péter MSZP-DK 68 szavazat 4,90% Lévai Istvánné FÜGGETLEN 54 szavazat 3,89% A megválasztott képviselők száma: 6 A képviselő-testületbe Keresztúri Hajnalka (637 szavazat), Szűcs József (559 szavazat), Pintér János (538 szavazat), Balogné Oláh Johanna (523 szavazat), Kiss Béla Jánosné (482 szavazat) és Kézérné Borsik Erika (446 szavazat) kerültek be. A tápiószőlősi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye az alábbiak szerint alakult: A roma nemzetiségi névjegyzéken 30 fő választópolgár szerepelt, a választáson 13 fő jelent meg, mely 43,63%-nak felel meg. A szavazólapokon négy jelölt neve szerepelt, mindegyiküket a LUNGO DROM szervezet jelölte. Az egyes jelöltek szavazatainak száma: Farkas Sándor LUNGO-DROM 13 szavazat 100% Hungler Sándor Lajosné LUNGO-DROM 13 szavazat 100% Farkas Sándorné LUNGO-DROM 9 szavazat 69,23% Balogh Ézsaiás LUNGO-DROM 4 szavazat 30,76% A választás eredményes lett, mandátumot szerzett Farkas Sándor, Farkas Sándorné és Hungler Sándor Lajosné. Tápiószőlős Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata október 22-én tartotta alakuló ülését, melyen Farkas Sándort elnöknek, Hungler Sándor Lajosnét pedig elnök-helyettesnek választották meg. Ezúton is köszönöm a Helyi Választási Bizottság, a szavazatszámláló bizottságok, a helyi választási iroda valamennyi tagjának, a Központi Konyha dolgozóinak, és az Önkormányzat fizikai alkalmazottainak a választás lebonyolításában végzett munkáját. Tóthné Szombati Erika jegyző, HVI-vezető 2

3 ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ Tisztelt Lakosság! Az Önök által október 12-én megválasztott hat képviselőből és a polgármesterből álló Képviselő-testület október 21-én órai kezdettel tartotta alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében. A Képviselő-testület tagjai: Polgármester: Dr. Szoboszlay Árpád Károly Képviselők: Balogné Oláh Johanna, Keresztúri Hajnalka, Kézérné Borsik Erika, Kiss Béla Jánosné, Pintér János, Szűcs József. Az alakuló ülést Dr. Szoboszlay Árpád Károly polgármester vezette. A megválasztott önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Az 1.) napirendi pont keretében Simon Gáborné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját, melyben ismertette a október 12-én megtartott önkormányzati választás hivatalos végeredményét. Elmondta, hogy a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma fő, melyből választási jogával állampolgár élt, ami 57,06%-nak felel meg. Tájékoztatást adott a polgármesterjelöltekre és a képviselőjelöltekre leadott szavazatok számáról. A polgármester Dr. Szoboszlay Árpád Károly lett, a képviselő-testületbe Balogné Oláh Johanna, Keresztúri Hajnalka, Kézérné Borsik Erika, Kiss Béla Jánosné, Pintér János és Szűcs József kerültek be. Elsőként a képviselők, majd a polgármester eskütételére került sor. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata A Képviselő-testület alakuló ülésén sor került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotta: Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a szervezetének kialakításával és működési rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 61. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A polgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. 2. A rendelet 55. (1) bekezdésében a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság létszáma 3 főről 5 főre módosul. 3. A rendelet 64. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület 1 fő külsős azaz nem képviselőtestületi tag alpolgármestert választ. 4. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. -ában foglaltak szerint pontosan meg van határozva, hogy mekkora összegű illetményre, illetve tiszteletdíjra tarthat igényt a polgármester. Mivel Dr. Szoboszlay Árpád polgármester úr társadalmi megbízatásban látja el feladatát, tiszteletdíj illeti meg fő lakosságszámú település esetében a tiszteletdíj összege bruttó Ft. A Képviselő-testület a jogszabályban foglaltak alapján a polgármesteri tiszteletdíjat havi bruttó Ft öszszegben állapította meg. Alpolgármester megválasztása, eskütétele A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A Képviselő-testü- 3

4 let legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a Képviselő-testület egy fő alpolgármestert választ saját tagjai közül. Az alakuló ülésen Dr. Szoboszlay Árpád polgármester Balogné Oláh Johanna képviselő asszonyt javasolta alpolgármesternek. A Képviselő-testület tagjai a lebonyolított titkos szavazáson 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották Balogné Oláh Johannát, aki megválasztását követően ezen tisztségében is letette az esküt. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az alpolgármester tiszteletdíja fő lakosságszámú település esetében bruttó Ft-tól bruttó Ft-ig terjedhet. A Képviselő-testület rövid tanácskozást követően, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Balogné Oláh Johanna társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapította meg. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos döntés meghozatala A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, tagoknak tiszteletdíjat, természetbeni juttatást nem állapít meg. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába tag delegálása Dr. Szoboszlay Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásba szükséges tagot delegálni. A Képviselő-testület rövid tanácskozást követően, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába Dr. Szoboszlay Árpád polgármestert, akadályoztatása esetén Keresztúri Hajnalka önkormányzati képviselőt delegálja. HAJT-A Csapat Egyesületbe tag delegálása Dr. Szoboszlay Árpád polgármester elmondta, hogy a HAJT-A Csapat Egyesületbe is szükséges tag delegálása, Kézérné Borsik Erika képviselő asszonyt javasolja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a HAJT-A Csapat Egyesületben Kézérné Borsik Erika képviselje Tápiószőlős Önkormányzatát. Az alakuló ülésen döntés született még megüresedett álláshelyek betöltésének engedélyezéséről, valamint szennyvíz-beruházással kapcsolatban a kivitelezés közbeszerzési dokumentációjának átdolgozására október 27-én rendkívüli testületi ülésre került sor, melyen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. Külsős alpolgármester megválasztása, eskütétele Dr. Szoboszlay Árpád polgármester elmondja, hogy az alakuló ülésen módosított SZMSZ értelmében 1 fő külsős alpolgármestert is választ a Képviselő-testület. Pintér Gyula Tápiószőlős, Felszabadulás út 55. szám alatti lakost javasolja, aki évtizedek óta aktívan részt vesz az Önkormányzat munkájában. A Képviselő-testület tagjai a lebonyolított titkos szavazáson 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett külsős alpolgármesterré választották Pintér Gyula Tápiószőlős, Felszabadulás út 55. szám alatti lakost, aki megválasztását követően ezen tisztségében letette az esküt. Külsős alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Dr. Szoboszlay Árpád polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a külsős alpolgármester tiszteletdíját is úgy kell megállapítani, mint a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterét, tehát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a külsős alpolgármester tiszteletdíja fő lakosságszámú település esetében bruttó Ft-tól bruttó Ft-ig terjedhet. Mivel a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíja bruttó Ft-ban került megállapításra, így javasolja, hogy a külsős alpolgármester tiszteletdíja is ennyi legyen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pintér Gyula társadalmi megbízatású külsős alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapította meg. 4

5 Bizottsági tagok megválasztása, a külsős bizottsági tagok eskütétele A Képviselő-testület az alábbiak szerint választotta meg az egyes bizottságok tagjait: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság: Elnök: Pintér János Képviselő tagok: Keresztúri Hajnalka, Kézérné Borsik Erika Külsős tagok: Komjáti Ferenc Dávid Tápiószőlős, Bodza u. 5. és Fejér Kornélia Tápiószele, Napkelet út 16. szám alatti lakosok. Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: Elnök: Keresztúri Hajnalka Képviselő tagok: Pintér János, Szűcs József Külsős tagok: Nyíri Mihály Tápiószőlős, Felszabadulás út 27/1. és Bíró Zoltán Tápiószőlős, Ceglédi út 13. szám alatti lakosok. Jogi és Ügyrendi Bizottság: Elnök: Keresztúri Hajnalka Képviselő tag: Pintér János Külsős tag: Veres Mihály Tápiószőlős, Kláratelep 7. szám alatti lakos. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Elnök: Szűcs József Képviselő tag: Kézérné Borsik Erika Külsős tag: Lajtai Sándorné Tápiószőlős, Dózsa Gy. u. 45. szám alatti lakos. Szociális Bizottság: Elnök: Kézérné Borsik Erika Képviselő tag: Pintér János Külsős tag: Hegedűs Sándorné Tápiószőlős, Kertész P. u. 5/1. szám alatti lakos. A külsős bizottsági tagok megválasztásukat követően a jogszabályban előírt esküt letették. Ezen rendkívüli ülésen döntés született még az Idősek Gondozási Központjában konyhai kisegítő határozott idejű alkalmazásának engedélyezéséről, valamint víziközmű szolgáltatási tevékenységre új közszolgáltató kijelöléséről. Utóbbi azért vált szükségessé, mivel az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. víziközmű szolgáltatási tevékenységet csak december 31. napjáig végezhet. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Önkormányzat teljes víziközmű vagyona üzemeltetését a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kívánja megoldani bérleti-üzemeltetési szerződés keretében október 30-án ismételten rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. Az ülésen egyetlen napirendi pont megtárgyalására került sor. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Veres József alperes ellen polgármesteri tisztség megszüntetése iránt indult perben a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletével szemben fellebbezést nyújt be. A Képviselő-testület november 12-én soros ülését tartotta. Megtárgyalásra került az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének beszámolója, majd a Központi Konyha élelmezésvezetőjének beszámolója, mindkét beszámoló elfogadásra került. A Képviselő-testület döntött arról, hogy elviekben támogatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tápiószőlősi Alapszervezetének Trianon-emlékmű állítására vonatkozó kérelmét, az emlékmű pontos helye a későbbiekben kerül meghatározásra. Napirenden szerepelt a helyi adók mértékének felülvizsgálata. A Képviselő-testület a helyi iparűzési adó mértékét állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén nem módosította, tehát a mérték marad az adóalap 1,1%-a, viszont az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 9/2014. (XI.13.) önkormányzatai rendelet alapján január 1-jétől az alábbiak szerint módosul: - naptári naponként legfeljebb 1000 Ft piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység esetén, - naptári naponként legfeljebb 5000 Ft építőipari tevékenység folytatása, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kutatása esetén (feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot), valamint egyéb tevékenységek esetén, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból legfeljebb azonban annak összege erejéig levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke nem változik, viszont a 10/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelettel január 1-jei hatállyal bevezetésre kerül a 70. életévüket betöltő adóalanyok mentessége az alábbiak szerint: Mentesül az adó fizetése alól egy ingatlan után az a tápiószőlősi lakóhellyel rendelkező adóalany, aki előző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte. A Képviselő-testület felülvizsgálta a piaci helypénz mér- FOLYTATÁS A 8. OLDALON 5

6 JANUÁR 1 Cs újév, fruzsina 2 P Ábel 3 szo genovéva, Benjamin 4 v titusz, leona 5 H Simon 6 K Boldizsár 7 Sze Attila, Ramóna 8 Cs Gyöngyvér, Keve 9 P Marcell 10 szo melánia 11 v ágota 12 H Ernő 13 K Veronika 14 Sze Bódog 15 Cs Lóránt, Loránd 16 P Gusztáv 17 Szo Antal, Antónia 18 v piroska 19 H Sára, Márió 20 K Fábián, Sebestyén 21 Sze Ágnes 22 Cs Vince, Artúr 23 P Zelma, Rajmund 24 szo timót 25 v pál 26 H Vanda, Paula 27 K Angelika 28 Sze Károly, Karola 29 Cs Adél 30 P Martina, Gerda 31 szo marcella FEBRUÁR 1 v ignác 2 H Karolina, Aida 3 K Balázs 4 Sze Ráhel, Csenge 5 Cs Ágota, Ingrid 6 P Dorottya, Dóra 7 szo tódor, rómeó 8 v Aranka 9 H Abigél, Alex 10 K Elvira 11 Sze Bertold, Marietta 12 Cs Lívia, Lídia 13 P Ella, Linda 14 szo Bálint, valentin 15 v kolos, georgina 16 H Julianna, Lilla 17 K Donát 18 Sze Bernadett 19 Cs Zsuzsanna 20 P Aladár, Álmos 21 Szo Eleonóra 22 v gerzson 23 H Alfréd 24 K Mátyás 25 Sze Géza 26 Cs Edina 27 P Ákos, Bátor 28 Szo Elemér MÁRCIUS 1 v Albin 2 H Lujza 3 K Kornélia 4 Sze Kázmér 5 Cs Adorján, Adrián 6 P Leonóra, Inez 7 szo tamás 8 v zoltán 9 H Franciska, Fanni 10 K Ildikó 11 Sze Szilárd 12 Cs Gergely 13 P Krisztián, Ajtony 14 szo matild 15 v nemzeti ü., kristóf 16 H Henrietta 17 K Gertrúd, Patrik 18 Sze Sándor, Ede 19 Cs József, Bánk 20 P Klaudia 21 Szo Benedek 22 v Beáta, izolda 23 H Emőke 24 K Gábor, Karina 25 Sze Irén, Írisz 26 Cs Emánuel 27 P Hajnalka 28 szo gedeon, johanna 29 v Auguszta 30 H Zalán 31 K Árpád 20 Táp HÍRA JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER 1 Sze Tihamér, Annamária 2 Cs Ottó 3 P Kornél, Soma 4 szo ulrik 5 v emese, sarolta 6 H Csaba 7 K Apollónia 8 Sze Ellák 9 Cs Lukrécia 10 P Amália 11 Szo Nóra, Lili 12 v izabella, dalma 13 H Jenő 14 K Örs, Stella 15 Sze Henrik, Roland 16 Cs Valter 17 P Endre, Elek 18 Szo Frigyes 19 v emília 20 H Illés 21 K Dániel, Daniella 22 Sze Magdolna 23 Cs Lenke 24 P Kinga, Kincső 25 szo kristóf, jakab 26 v Anna, Anikó 27 H Olga, Liliána 28 K Szabolcs 29 Sze Márta, Flóra 30 Cs Judit, Xénia 31 P Oszkár 1 Szo Boglárka 2 v lehel 3 H Hermina 4 K Domokos, Dominika 5 Sze Krisztina 6 Cs Berta, Bettina 7 P Ibolya 8 Szo László 9 v emőd 10 H Lőrinc 11 K Zsuzsanna, Tiborc 12 Sze Klára 13 Cs Ipoly 14 P Marcell 15 szo mária 16 v ábrahám 17 H Jácint 18 K Ilona 19 Sze Huba 20 Cs szent istván Államalapítás ünnepe 21 P Sámuel, Hajna 22 szo menyhért, mirjam 23 v Bence 24 H Bertalan 25 K Lajos, Patrícia 26 Sze Izsó 27 Cs Gáspár 28 P Ágoston 29 Szo Beatrix, Erna 30 v rózsa 31 H Erika, Bella 1 K Egyed, Egon 2 Sze Rebeka, Dorina 3 Cs Hilda 4 P Rozália 5 szo viktor, lőrinc 6 v zakariás 7 H Regina 8 K Mária, Adrienn 9 Sze Ádám 10 Cs Nikolett, Hunor 11 P Teodóra 12 szo mária 13 v kornél 14 H Szeréna, Roxána 15 K Enikő, Melitta 16 Sze Edit 17 Cs Zsófia 18 P Diána 19 szo vilhelmina 20 v friderika 21 H Máté, Mirella 22 K Móric 23 Sze Tekla 24 Cs Gellért, Mercédesz 25 P Eufrozina, Kende 26 Szo Jusztina 27 v Adalbert 28 H Vencel 29 K Mihály 30 Sze Jeromos

7 15 ÁPRILIS iószőlősi DÓ MÁJUS JÚNIUS 1 Sze Hugó 2 Cs Áron 3 P Buda, Richárd 4 szo izidor 5 v Húsvét, vince 6 H Húsvét, vilmos, Bíborka 7 K Herman 8 Sze Dénes 9 Cs Erhard 10 P Zsolt 11 Szo Leó, Szaniszló 12 v gyula 13 H Ida 14 K Tibor 15 Sze Anasztázia, Tas 16 Cs Csongor 17 P Rudolf 18 szo Andrea, ilma 19 v emma 20 H Tivadar 21 K Konrád 22 Sze Csilla, Noémi 23 Cs Béla 24 P György 25 szo márk 26 v ervin 27 H Zita, Mariann 28 K Valéria 29 Sze Péter 30 Cs Katalin, Kitti 1 P A munka ünnepe, Fülöp, Jakab 2 szo zsigmond 3 v tímea, irma 4 H Mónika, Flórián 5 K Györgyi 6 Sze Ivett, Frida 7 Cs Gizella 8 P Mihály 9 szo gergely 10 v ármin, pálma 11 H Ferenc 12 K Pongrác 13 Sze Szervác, Imola 14 Cs Bonifác 15 P Zsófia, Szonja 16 szo mózes, Botond 17 v paszkál 18 H Erik, Alexandra 19 K Ivó, Milán 20 Sze Bernát, Felícia 21 Cs Konstantin 22 P Júlia, Rita 23 Szo Dezső 24 v pünkösd, eszter, eliza 25 H pünkösd, orbán 26 K Fülöp, Evelin 27 Sze Hella 28 Cs Emil, Csanád 29 P Magdolna 30 szo janka, zsanett 31 v Angéla, petronella 1 H Tünde 2 K Kármen, Anita 3 Sze Klotild 4 Cs Bulcsú 5 P Fatime 6 Szo Norbert, Cintia 7 v róbert 8 H Medárd 9 K Félix 10 Sze Margit, Gréta 11 Cs Barnabás 12 P Villő 13 Szo Antal, Anett 14 v vazul 15 H Jolán, Vid 16 K Jusztin 17 Sze Laura, Alida 18 Cs Arnold, Levente 19 P Gyárfás 20 Szo Rafael 21 v Alajos, leila 22 H Paulina 23 K Zoltán 24 Sze Iván 25 Cs Vilmos 26 P János, Pál 27 Szo László 28 v levente, irén 29 H Péter, Pál 30 K Pál OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 1 Cs Malvin 2 P Petra 3 Szo Helga 4 v ferenc 5 H Aurél 6 K Brúnó, Renáta 7 Sze Amália 8 Cs Koppány 9 P Dénes 10 szo gedeon 11 v Brigitta, gitta 12 H Miksa 13 K Kálmán, Ede 14 Sze Helén 15 Cs Teréz 16 P Gál 17 Szo Hedvig 18 v lukács 19 H Nándor 20 K Vendel 21 Sze Orsolya 22 Cs Előd 23 P Nemzeti ünnep, Gyöngyi 24 Szo Salamon 25 v Blanka, Bianka 26 H Dömötör 27 K Szabina 28 Sze Simon, Szimonetta 29 Cs Nárcisz 30 P Alfonz 31 Szo Farkas 1 v mindenszentek, marianna 2 H Achilles 3 K Győző 4 Sze Károly 5 Cs Imre 6 P Lénárd 7 Szo Rezső 8 v zsombor 9 H Tivadar 10 K Réka 11 Sze Márton 12 Cs Jónás, Renátó 13 P Szilvia 14 Szo Aliz 15 v Albert, lipót 16 H Ödön 17 K Hortenzia, Gergő 18 Sze Jenő 19 Cs Erzsébet, Zsóka 20 P Jolán 21 Szo Olivér 22 v Cecília 23 H Kelemen, Klementina 24 K Emma 25 Sze Katalin, Katinka 26 Cs Virág 27 P Virgil 28 Szo Stefánia 29 v taksony 30 H András, Andor 1 K Elza 2 Sze Melinda, Vivien 3 Cs Ferenc, Olívia 4 P Borbála, Barbara 5 szo vilma 6 v miklós 7 H Ambrus 8 K Mária 9 Sze Natália 10 Cs Judit 11 P Árpád 12 szo gabriella 13 v luca, otília 14 H Szilárda 15 K Valér 16 Sze Etelka, Aletta 17 Cs Lázár, Olimpia 18 P Auguszta 19 szo viola 20 v teofil 21 H Tamás 22 K Zénó 23 Sze Viktória 24 Cs Ádám, Éva 25 p karácsony, eugénia 26 szo karácsony, istván 27 v jános 28 H Kamilla 29 K Tamás, Tamara 30 Sze Dávid 31 Cs Szilveszter

8 tékét is, egyhangúlag úgy döntött, hogy egyelőre ne kerüljön emelésre. Döntés született a december 6-án (szombaton) órai kezdettel tartandó, Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása rendezvényre történő sátorbérlésről és a megrendezésre fordítandó pénzügyi keret összegéről ( Ft), majd a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Igazgatótanácsába Balogné Oláh Johanna alpolgármester asszonyt delegálta a Képviselő-testület. A következő napirendi ponton belül a Testület úgy határozott, hogy évkönyvet, illetve évre kalendáriumot kíván megjelentetni, a szükséges feladatok elvégzésével Veres Mihályt, a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagját bízta meg. Az ülésen az alábbiak szerint elfogadásra került a Képviselő-testület évi munkaterve: Január óra Aktuális ügyek megtárgyalása. Február óra évi rendezvénynaptár elfogadása; évre vonatkozó előirányzat-módosítások elfogadása; Az önkormányzat évi költségvetésének egyeztető tárgyalása. Március óra évi közbiztonsági beszámoló elfogadása; Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása; jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről. Április óra május 1-jei ünnepség megbeszélése; évi közbeszerzési terv jóváhagyása. Május óra Az önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása, átfogó értékelés az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. Június óra Aktuális ügyek megtárgyalása. Augusztus óra Aktuális ügyek megtárgyalása. Szeptember óra Az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének beszámolója; A évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatás. Október óra Aktuális ügyek megtárgyalása. November óra Beszámoló a Központi Konyha működéséről; évi belső ellenőrzési terv elfogadása, Helyi adók mértékének felülvizsgálata, karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolásának megbeszélése; A Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása. December óra közmeghallgatás A munkaterv elfogadását követően döntött a Testület a november 29-én megrendezésre kerülő Adventi Kézműves Bemutató és Vásár rendezvényre fordítandó pénzügyi keret összegéről ( Ft), majd a Szülői Munkaközösség kérelmére a Szilveszteri Jótékonysági Bálra a Központi Konyha épületének biztosításáról, a konyhai dolgozók túlmunkáért történő díjazásának önkormányzati finanszírozásáról. A település közvilágításának fejlesztésére 25 lámpatest és kapcsolószár kiépítéséről is határozott a Képviselő-testület, melynek várható költsége Ft + ÁFA összeg lesz. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Tápiószőlősi Víziközmű Társulat irodájának a Polgármesteri Hivatal épületében fognak helyet biztosítani, az iroda a határozatban foglaltaknak megfelelően már át is költözött. A nyilvános ülés utolsó napirendi pontján belül az Önkormányzat évi költségvetésében a szociális ellátásokra fordítandó keret Ft-tal történő megemeléséről döntött a Képviselő-testület, majd személyes jellegű ügyek megtárgyalására vonatkozóan zárt ülés került megtartásra november 13-án rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melyen döntött a GORDIUSZ Kft-vel június 17. napján kötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról, az általuk elvégzett teljesítés elfogadásáról, valamint perbeli egyezségi megállapodás jóváhagyásáról. Határozott még a Képviselő-testület az Idősek karácsonyára, kisebb csomagok összeállítására fordítandó pénzügyi keret összegéről ( Ft). Tóthné Szombati Erika jegyző 8

9 HELYI ADÓ HÍREK Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy január 1-jétől változás következik be a magánszemélyek kommunális adója tekintetében. A Képviselő-testület 10/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelete értelmében mentesül az adó fizetése alól egy ingatlan után az a tápiószőlősi lakóhellyel rendelkező adóalany, aki előző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte. Ennek értelmében a jövő évtől mentesül az adófizetés alól, aki ig betölti a 70. életévét. A mentességhez nem kell külön bevallást benyújtani, az a helyi adónyilvántartás adatai alapján kerül megállapításra, melyről a határozatot még idén mindenki kézhez fogja kapni. Az adó mértéke egyébként nem változott. Itt szeretném kiemelni, hogy amenynyiben magánszemélyek kommunális adója tekintetében változás (adás-vétel, elhalálozás) következik be, azt mihamarabb be kell jelenteni a helyi adóhatóságnak. Aki mindeddig ezt nem tette meg, kérem, haladéktalanul pótolja! Felhívom továbbá minden adózó figyelmét, hogy az elmaradásaikat rendezni szíveskedjenek! Mivel várhatóan a jövő évben kevesebb állami támogatásból kell gazdálkodnia az Önkormányzatnak, ezért kiemelt hangsúlyt fog kapni a hátralékok végrehajtása. Amennyiben a helyi adókkal kapcsolatban bármilyen kérdésük, problémájuk merül fel, keressenek bizalommal! Abonyi Aranka adóügyi előadó Kedves tápiószőlősi sportkedvelők és sportolni szándékozók! A helyi Sportegyesület újraindul! Régi és új sportolni vágyók jelentkezését várom: címre, elérhetőséggel! A továbbiakról mindenkit személyesen értesítek! Tisztelettel: Tamás János TKSE elnöke Tisztelt Lakosság! Ezúton értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt december 24-től január 2-ig zárva tart. A Hivatalban az első ügyfélfogadási nap január 5. (hétfő). MEGHÍVÓ Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy december 12-én (pénteken) órakor a FALUHÁZBAN (Tápiószőlős, Kossuth L. út 3.) KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK Minden lakos megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk! Tisztelt Lakosság! Ezúton értékesítjük Önöket, hogy a Víziközmű Társulat irodája átköltözött a Polgármesteri Hivatalba. Az iroda új ügyfélfogadási rendje: Hétfő és Péntek óráig Szerda óráig és óráig Szíves megértésüket köszönjük. Tápiószőlős Község Képviselő-testülete TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ Önkormányzati híradó Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete (Tápiószőlős, Kossuth út 65.) Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád Szerkeszti a szerkesztőbizottság. VTSZ Példányszám:

10 Tisztelt Tápiószőlősi Polgárok! Szeretettel köszöntök mindenkit a megújult Tápiószőlősi Híradó hasábjain. Ezúton szeretném megköszönni a magam és képviselő társaim nevében valamennyiüknek szavazatikat. Ígérem mindnyájunk nevében, hogy mindent meg fogunk tenni, azért, hogy a település felvirágozzon. Továbbra is várjuk ötleteiket, gondolataikat, kritikájukat a település jobbítása érdekében. Minden héten szerdán óra között fogadóórán, de természetesen a hivatalban, nyitvatartási időben is. Dr. Szoboszlay Árpád polgármester 10 Újra megjelenik a kalendárium! Kedves Tápiószőlősiek! FELHÍVÁS! A választás előtti fórumokon több esetben észrevételként hangzott el a lakosság tájékoztatásának hiánya, mert a kábel tv, és az újság kiadása is megszűnt. Az újság kiadása talán megoldódott, mint olvashatják, újra él. Kaptunk visszajelzést a Szőlősi Kalendárium újbóli megjelenésének igényéről is. Ezért jövő év őszére tervbe vettük annak összeállítását, és éves példányok kiadását évben pedig egy Évkönyvvel szeretnénk a lakosainkat megörvendeztetni. E cikk útján kérjük azokat, akik ebben szívesen részt vennének, hogy írásbeli visszaemlékezésekkel, események leírásával, fényképekkel járuljanak hozzá az évkönyv és a kalendárium sikeréhez. Minden lakosunktól nemre, korra, származásra való tekintet nélkül, és attól függetlenül, hogy mikor költözött ide, vagy csak időlegesen, illetve átutazóban tartózkodott nálunk, várjuk élményeik megosztását, hogy ez mindannyiunk közös értéke legyen. Örömmel fogadjuk a gondolatokat, javaslatokat. Az a kérésünk, hogy az írások egytől négy oldalnyi terjedelműek legyenek, a fényképek hátoldalán tüntessék fel az eseményt, a képen szereplők nevét és azt, hogy hozzájárulnak a közzétételéhez. Minden képet vissza fogunk szolgáltatni. Tisztelettel kérjük, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott anyagokat május 31-ig szíveskedjenek leadni, vagy -ben elküldeni. Az írásokat, képeket személyesen, vagy írásban, illetve -en a Polgármesteri Hivatalhoz adhatják le, az alábbi címekre: Tápiószőlős község Polgármesteri Hivatala Kalendárium 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. sz. cím: Várjuk aktív közreműködésüket, örömteli visszaemlékezést kívánva. Tápiószőlős Község Önkormányzata nevében: Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

11 A Tápiószőlősi Idősek Gondozási Központjának minden munkatársa nevében szeretettel köszöntünk minden kedves Olvasót! Az újra megjelenő helyi újság híre hallatán arra az elhatározásra jutottunk, hogy a lap hasábjain keresztül megpróbálunk beszámolni az Intézményünkben zajló eseményekről, programokról. Nem titkolt szándékunk, hogy ezeken a sorokon keresztül betekintést nyújtsunk az Otthon életébe, illetve tájékoztassuk Önöket azokról a rendezvényeinkről, amelyekre szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt. Az elmúlt néhány hónapban zajló eseményeink közül az október 2-án megrendezésre került Idősek Napi rendezvény volt a leg jelentősebb. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október 1-ét az Idősek Világnapjává nyilvánította. Ez a nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Sütő András gondolatát idézve: Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. A rendezvényünkön részt vettek a Tápiószőlős- Újszilvás Református Általános Iskola nagycsoportos óvodásai, valamint felső tagozatos diákjai. Az egyházak képviseletében Nagy József Mihály református tiszteletes valamint Kovács Attila katolikus atya köszöntötte lakóinkat és nappali ellátásunk tagjait. A Barátság nyugdíjas Klub tagjai dalcsokorral és népitánccal méltóan kitettek a rendezvény színvonalának emeléséért. Vers és köszöntő mondásban sem volt hiány. A Vezetőnő szívet melengető köszöntőjén túl az Intézmény munkatársai közül többen kifejezték tiszteletüket egy- egy verssel, illetve rövid, de annál meghatóbb történettel. Egy elhangzott kedves, néhány soros versikét fogadjanak szeretettel: Kozma György és lakóink kis csoportja közös nótázással járult hozzá az ünnepi hangulathoz. Egy kedves lakónk számítógép segítségével csodálatos és megható diasort készített az elmúlt év során Intézményünkben zajlott eseményekről. A gondozónők közös tánccal készültek lakóink felvidítására, mely nem kis örömet okozott mindenkinek. A rendezvényt a HALESZ Tánc Egyesület Marosszéki táncok c. csodálatos műsora zárta. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevőnek a szeretetteljes együttműködést! A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a Szociális Munka Napját. E jeles nap alkalmából Dr. Szoboszlay Árpád polgármester Úr köszöntötte az Intézmény minden munkatársát egy szál virággal. Ez a gesztus, valamint elismerő szavai mindannyiunk számára nyilvánvalóvá tette munkánk elismerését. A falu életében igyekszünk tevékenyen részt venni. Az advent várás időszakát megnyitó fénygyújtás rendszeres résztvevői vagyunk. Az Adventi kiállítás és vásáron az időseink által készített portékákkal, apró ajándéktárgyakkal minden évben találkozhattak. Intézményünkben az idei évben is megrendezésre kerül a Jászolkiállítás, melyre szeretettel várjuk a pályaműveket! Természetesen idős lakóinkról sem feledkezik meg a Mikulás sem! A jó, öreg Mikulás bácsi lakóink között szokott kicsit megpihenni, egy jót beszélgetni majd puttonyát ürítve indul tovább útjára. Az Adventi időszakban előre haladva közös karácsonyfa díszítés után egy Karácsonyi ünnepséggel zárjuk ezt a meghitt időszakot. Jó tanács Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, Ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet. Ami mellett fiatalon elmentél rohanva, Most ráérsz megnézni, botra támaszkodva Nevess, szeress, a bajt soha ne keresd, Örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet. Keress barátokat, bánatodat oszd meg. Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz. Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb, Mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak. Légy vidám - mert teljesen mindegy - Az élet úgysem áll meg, és úgy sokkal könnyebb. Ne sajnáld magad, légy arra büszke, Sok mindent átéltél, és mégsem tört össze. És mert visszahozni semmit sem lehet, Fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs életet. 11

12 Meghívó Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda, valamint Tápiószőlős Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja községünk lakosságát a december 19-én, pénteken órakor a Faluházban kezdődő Karácsonyi ünnepségre Dr. Szoboszlay Árpád polgármester s.k. Szegedi György igazgató s.k.

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. DECEMBER 18. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Tisztelt kerületi lakosaink! Közeledik

Részletesebben

Elkezdődtek az Adventi programok

Elkezdődtek az Adventi programok XXV. évfolyam, 12. szám 2013. december Valami elkezdődött... 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. DECEMBER A tartalomból Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Archív fotó Megjött a Mikulás (13. old.)

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es évre Kisújszállás, 2009 A kunok betelepülésének 770. évfordulóján, városunk újratelepülésének 292. esztendejében KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA . ÉF.. ÁM OMBATELY, 0. DECEMBER. ÖNORMÁNYZATI ETILA BOLDOG ARÁONYT! ÉISELÔI ARANYÖÉSE EGY ÜNNE, ÖT ULTÚRA MELLÉLET: NATÁR SzombathelyıMÛSOR R O G R A M F Ü Z E T JANUÁRI ULTURÁLIS ROGRAMO:» ONCERTE IÁLLÍTÁSO

Részletesebben

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár Száztizennegyedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ Kellemes Karácsonyi nnepeket és Boldog Új Évet! A Polgármesteri Hivatal 2006. év végi munkarendje Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a képviselõ-testület döntése alapján 2006. december 27., 28. és

Részletesebben

NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST. Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre

NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST. Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre naptar.p65 1 2005.10.04., 15:38 NAPTÁR SZÁZTIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

A történelem tanulsága és üzenete

A történelem tanulsága és üzenete XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁRCIUS 31. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA A történelem tanulsága és üzenete Fotó: Bajnoczi István A kerület lakossága együtt ünnepelte

Részletesebben

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre naptár Száztizenhetedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő: Csulák

Részletesebben

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Vecsési Tájékoztató 25. évfolyam 7. (297.) szám 2015 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Fotó: Polgár Gyula Önkormányzati hírek

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA X. évfolyam 9. szám 2009. november A forradalomra emlékeztünk Beszámoló a testületi ülésről Diákolimpikonok elismerése Újabb múzeum Vácott Sportösszefoglaló

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

LXXXVII. évfolyam 01. szám. 2015. január 16. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes. Advent után. Advent utolsó vasárnapja

LXXXVII. évfolyam 01. szám. 2015. január 16. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes. Advent után. Advent utolsó vasárnapja LXXXVII. évfolyam 01. szám 2015. január 16. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Advent után A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában 2014-ben negyedik alkalommal

Részletesebben

Sokan használják az új kerékpártárolókat

Sokan használják az új kerékpártárolókat ,, Bordány Község Önkormányzatának lapja Megjelenik 1991 óta Ingyenes, havonta megjeleno kiadvány XXIII. évfolyam 7. 1. szám 2013. július január Már a Zákányszéki úti buszmegálló mellett is le lehet zárni

Részletesebben