HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA"

Átírás

1 Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog új évet kíván Dr. Szoboszlay Árpád polgármester, a Képviselő-testület tagjai és az Önkormányzat valamennyi dolgozója!

2 A október 12-én megtartott helyi önkormányzati, valamint a roma nemzetiségi választás eredményei Tápiószőlősön Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a október 12-én megtartott helyi önkormányzati, valamint a roma nemzetiségi választás eredményeiről. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 2497 fő volt, melyből választási jogával 1425 állampolgár élt, ez 57,07%-nak felel meg. Az érvényes szavazólapok száma polgármester-választás esetében 1379 db volt, érvénytelen szavazat 46 db. A polgármesterjelöltek az alábbiak szerint kaptak szavazatokat: Dr. Szoboszlay Árpád Károly FÜGGETLEN 816 szavazat 59,17% Veres József László FÜGGETLEN 290 szavazat 21,03% Kiss Béla Jánosné FIDESZ-KDNP 159 szavazat 11,53% Ungi Zoltánné Mohai Tünde FÜGGETLEN 87 szavazat 6,31% Tóth Péter MSZP-DK 27 szavazat 1,96% A polgármester Dr. Szoboszlay Árpád Károly független jelölt lett. Az érvényes szavazólapok száma egyéni listás választás esetében 1389 db volt, érvénytelen szavazat 36 db. Az egyéni listás jelöltek az alábbiak szerint kaptak szavazatokat: Keresztúri Hajnalka FÜGGETLEN 637 szavazat 45,86% Szűcs József FÜGGETLEN 559 szavazat 40,24% Pintér János FÜGGETLEN 538 szavazat 38,73% Balogné Oláh Johanna FÜGGETLEN 523 szavazat 37,65% Kiss Béla Jánosné FIDESZ-KDNP 482 szavazat 34,70% Kézérné Borsik Erika FÜGGETLEN 446 szavazat 32,11% Komjáti Ferenc Dávid FÜGGETLEN 426 szavazat 30,67% Bartha Barna JOBBIK 424 szavazat 30,53% Dr. Szoboszlay Árpád Károly FÜGGETLEN 424 szavazat 30,53% Lajtai Sándorné FÜGGETLEN 397 szavazat 28,58% Pintér Gyula FÜGGETLEN 370 szavazat 26,64% Németh Árpád FÜGGETLEN 342 szavazat 24,62% Veres József László FÜGGETLEN 312 szavazat 22,46% Fejér Kornélia FÜGGETLEN 264 szavazat 19,01% Ungi Zoltánné Mohai Tünde FÜGGETLEN 255 szavazat 18,36% Józsa Zoltán FÜGGETLEN 142 szavazat 10,22% Ondó Ágnes FÜGGETLEN 136 szavazat 9,79% Kiss János István FÜGGETLEN 123 szavazat 8,86% Bezzeg József MSZP-DK 115 szavazat 8,30% Molnár Istvánné FÜGGETLEN 107 szavazat 7,65% Strohmayer Ferencné FÜGGETLEN 95 szavazat 6,84% Czeróczki Pál FÜGGETLEN 82 szavazat 5,90% Gál Sándor FÜGGETLEN 79 szavazat 5,69% Tóth Péter MSZP-DK 68 szavazat 4,90% Lévai Istvánné FÜGGETLEN 54 szavazat 3,89% A megválasztott képviselők száma: 6 A képviselő-testületbe Keresztúri Hajnalka (637 szavazat), Szűcs József (559 szavazat), Pintér János (538 szavazat), Balogné Oláh Johanna (523 szavazat), Kiss Béla Jánosné (482 szavazat) és Kézérné Borsik Erika (446 szavazat) kerültek be. A tápiószőlősi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye az alábbiak szerint alakult: A roma nemzetiségi névjegyzéken 30 fő választópolgár szerepelt, a választáson 13 fő jelent meg, mely 43,63%-nak felel meg. A szavazólapokon négy jelölt neve szerepelt, mindegyiküket a LUNGO DROM szervezet jelölte. Az egyes jelöltek szavazatainak száma: Farkas Sándor LUNGO-DROM 13 szavazat 100% Hungler Sándor Lajosné LUNGO-DROM 13 szavazat 100% Farkas Sándorné LUNGO-DROM 9 szavazat 69,23% Balogh Ézsaiás LUNGO-DROM 4 szavazat 30,76% A választás eredményes lett, mandátumot szerzett Farkas Sándor, Farkas Sándorné és Hungler Sándor Lajosné. Tápiószőlős Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata október 22-én tartotta alakuló ülését, melyen Farkas Sándort elnöknek, Hungler Sándor Lajosnét pedig elnök-helyettesnek választották meg. Ezúton is köszönöm a Helyi Választási Bizottság, a szavazatszámláló bizottságok, a helyi választási iroda valamennyi tagjának, a Központi Konyha dolgozóinak, és az Önkormányzat fizikai alkalmazottainak a választás lebonyolításában végzett munkáját. Tóthné Szombati Erika jegyző, HVI-vezető 2

3 ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ Tisztelt Lakosság! Az Önök által október 12-én megválasztott hat képviselőből és a polgármesterből álló Képviselő-testület október 21-én órai kezdettel tartotta alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében. A Képviselő-testület tagjai: Polgármester: Dr. Szoboszlay Árpád Károly Képviselők: Balogné Oláh Johanna, Keresztúri Hajnalka, Kézérné Borsik Erika, Kiss Béla Jánosné, Pintér János, Szűcs József. Az alakuló ülést Dr. Szoboszlay Árpád Károly polgármester vezette. A megválasztott önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Az 1.) napirendi pont keretében Simon Gáborné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját, melyben ismertette a október 12-én megtartott önkormányzati választás hivatalos végeredményét. Elmondta, hogy a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma fő, melyből választási jogával állampolgár élt, ami 57,06%-nak felel meg. Tájékoztatást adott a polgármesterjelöltekre és a képviselőjelöltekre leadott szavazatok számáról. A polgármester Dr. Szoboszlay Árpád Károly lett, a képviselő-testületbe Balogné Oláh Johanna, Keresztúri Hajnalka, Kézérné Borsik Erika, Kiss Béla Jánosné, Pintér János és Szűcs József kerültek be. Elsőként a képviselők, majd a polgármester eskütételére került sor. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata A Képviselő-testület alakuló ülésén sor került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (minősített többséggel) az alábbi rendeletet alkotta: Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a szervezetének kialakításával és működési rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 61. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A polgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. 2. A rendelet 55. (1) bekezdésében a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság létszáma 3 főről 5 főre módosul. 3. A rendelet 64. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület 1 fő külsős azaz nem képviselőtestületi tag alpolgármestert választ. 4. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. -ában foglaltak szerint pontosan meg van határozva, hogy mekkora összegű illetményre, illetve tiszteletdíjra tarthat igényt a polgármester. Mivel Dr. Szoboszlay Árpád polgármester úr társadalmi megbízatásban látja el feladatát, tiszteletdíj illeti meg fő lakosságszámú település esetében a tiszteletdíj összege bruttó Ft. A Képviselő-testület a jogszabályban foglaltak alapján a polgármesteri tiszteletdíjat havi bruttó Ft öszszegben állapította meg. Alpolgármester megválasztása, eskütétele A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A Képviselő-testü- 3

4 let legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a Képviselő-testület egy fő alpolgármestert választ saját tagjai közül. Az alakuló ülésen Dr. Szoboszlay Árpád polgármester Balogné Oláh Johanna képviselő asszonyt javasolta alpolgármesternek. A Képviselő-testület tagjai a lebonyolított titkos szavazáson 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották Balogné Oláh Johannát, aki megválasztását követően ezen tisztségében is letette az esküt. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az alpolgármester tiszteletdíja fő lakosságszámú település esetében bruttó Ft-tól bruttó Ft-ig terjedhet. A Képviselő-testület rövid tanácskozást követően, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Balogné Oláh Johanna társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapította meg. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos döntés meghozatala A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, tagoknak tiszteletdíjat, természetbeni juttatást nem állapít meg. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába tag delegálása Dr. Szoboszlay Árpád polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásba szükséges tagot delegálni. A Képviselő-testület rövid tanácskozást követően, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába Dr. Szoboszlay Árpád polgármestert, akadályoztatása esetén Keresztúri Hajnalka önkormányzati képviselőt delegálja. HAJT-A Csapat Egyesületbe tag delegálása Dr. Szoboszlay Árpád polgármester elmondta, hogy a HAJT-A Csapat Egyesületbe is szükséges tag delegálása, Kézérné Borsik Erika képviselő asszonyt javasolja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a HAJT-A Csapat Egyesületben Kézérné Borsik Erika képviselje Tápiószőlős Önkormányzatát. Az alakuló ülésen döntés született még megüresedett álláshelyek betöltésének engedélyezéséről, valamint szennyvíz-beruházással kapcsolatban a kivitelezés közbeszerzési dokumentációjának átdolgozására október 27-én rendkívüli testületi ülésre került sor, melyen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. Külsős alpolgármester megválasztása, eskütétele Dr. Szoboszlay Árpád polgármester elmondja, hogy az alakuló ülésen módosított SZMSZ értelmében 1 fő külsős alpolgármestert is választ a Képviselő-testület. Pintér Gyula Tápiószőlős, Felszabadulás út 55. szám alatti lakost javasolja, aki évtizedek óta aktívan részt vesz az Önkormányzat munkájában. A Képviselő-testület tagjai a lebonyolított titkos szavazáson 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett külsős alpolgármesterré választották Pintér Gyula Tápiószőlős, Felszabadulás út 55. szám alatti lakost, aki megválasztását követően ezen tisztségében letette az esküt. Külsős alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Dr. Szoboszlay Árpád polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a külsős alpolgármester tiszteletdíját is úgy kell megállapítani, mint a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterét, tehát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a külsős alpolgármester tiszteletdíja fő lakosságszámú település esetében bruttó Ft-tól bruttó Ft-ig terjedhet. Mivel a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíja bruttó Ft-ban került megállapításra, így javasolja, hogy a külsős alpolgármester tiszteletdíja is ennyi legyen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pintér Gyula társadalmi megbízatású külsős alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft összegben állapította meg. 4

5 Bizottsági tagok megválasztása, a külsős bizottsági tagok eskütétele A Képviselő-testület az alábbiak szerint választotta meg az egyes bizottságok tagjait: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság: Elnök: Pintér János Képviselő tagok: Keresztúri Hajnalka, Kézérné Borsik Erika Külsős tagok: Komjáti Ferenc Dávid Tápiószőlős, Bodza u. 5. és Fejér Kornélia Tápiószele, Napkelet út 16. szám alatti lakosok. Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság: Elnök: Keresztúri Hajnalka Képviselő tagok: Pintér János, Szűcs József Külsős tagok: Nyíri Mihály Tápiószőlős, Felszabadulás út 27/1. és Bíró Zoltán Tápiószőlős, Ceglédi út 13. szám alatti lakosok. Jogi és Ügyrendi Bizottság: Elnök: Keresztúri Hajnalka Képviselő tag: Pintér János Külsős tag: Veres Mihály Tápiószőlős, Kláratelep 7. szám alatti lakos. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Elnök: Szűcs József Képviselő tag: Kézérné Borsik Erika Külsős tag: Lajtai Sándorné Tápiószőlős, Dózsa Gy. u. 45. szám alatti lakos. Szociális Bizottság: Elnök: Kézérné Borsik Erika Képviselő tag: Pintér János Külsős tag: Hegedűs Sándorné Tápiószőlős, Kertész P. u. 5/1. szám alatti lakos. A külsős bizottsági tagok megválasztásukat követően a jogszabályban előírt esküt letették. Ezen rendkívüli ülésen döntés született még az Idősek Gondozási Központjában konyhai kisegítő határozott idejű alkalmazásának engedélyezéséről, valamint víziközmű szolgáltatási tevékenységre új közszolgáltató kijelöléséről. Utóbbi azért vált szükségessé, mivel az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. víziközmű szolgáltatási tevékenységet csak december 31. napjáig végezhet. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Önkormányzat teljes víziközmű vagyona üzemeltetését a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kívánja megoldani bérleti-üzemeltetési szerződés keretében október 30-án ismételten rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. Az ülésen egyetlen napirendi pont megtárgyalására került sor. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Veres József alperes ellen polgármesteri tisztség megszüntetése iránt indult perben a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletével szemben fellebbezést nyújt be. A Képviselő-testület november 12-én soros ülését tartotta. Megtárgyalásra került az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének beszámolója, majd a Központi Konyha élelmezésvezetőjének beszámolója, mindkét beszámoló elfogadásra került. A Képviselő-testület döntött arról, hogy elviekben támogatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tápiószőlősi Alapszervezetének Trianon-emlékmű állítására vonatkozó kérelmét, az emlékmű pontos helye a későbbiekben kerül meghatározásra. Napirenden szerepelt a helyi adók mértékének felülvizsgálata. A Képviselő-testület a helyi iparűzési adó mértékét állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén nem módosította, tehát a mérték marad az adóalap 1,1%-a, viszont az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 9/2014. (XI.13.) önkormányzatai rendelet alapján január 1-jétől az alábbiak szerint módosul: - naptári naponként legfeljebb 1000 Ft piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység esetén, - naptári naponként legfeljebb 5000 Ft építőipari tevékenység folytatása, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kutatása esetén (feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot), valamint egyéb tevékenységek esetén, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból legfeljebb azonban annak összege erejéig levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke nem változik, viszont a 10/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelettel január 1-jei hatállyal bevezetésre kerül a 70. életévüket betöltő adóalanyok mentessége az alábbiak szerint: Mentesül az adó fizetése alól egy ingatlan után az a tápiószőlősi lakóhellyel rendelkező adóalany, aki előző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte. A Képviselő-testület felülvizsgálta a piaci helypénz mér- FOLYTATÁS A 8. OLDALON 5

6 JANUÁR 1 Cs újév, fruzsina 2 P Ábel 3 szo genovéva, Benjamin 4 v titusz, leona 5 H Simon 6 K Boldizsár 7 Sze Attila, Ramóna 8 Cs Gyöngyvér, Keve 9 P Marcell 10 szo melánia 11 v ágota 12 H Ernő 13 K Veronika 14 Sze Bódog 15 Cs Lóránt, Loránd 16 P Gusztáv 17 Szo Antal, Antónia 18 v piroska 19 H Sára, Márió 20 K Fábián, Sebestyén 21 Sze Ágnes 22 Cs Vince, Artúr 23 P Zelma, Rajmund 24 szo timót 25 v pál 26 H Vanda, Paula 27 K Angelika 28 Sze Károly, Karola 29 Cs Adél 30 P Martina, Gerda 31 szo marcella FEBRUÁR 1 v ignác 2 H Karolina, Aida 3 K Balázs 4 Sze Ráhel, Csenge 5 Cs Ágota, Ingrid 6 P Dorottya, Dóra 7 szo tódor, rómeó 8 v Aranka 9 H Abigél, Alex 10 K Elvira 11 Sze Bertold, Marietta 12 Cs Lívia, Lídia 13 P Ella, Linda 14 szo Bálint, valentin 15 v kolos, georgina 16 H Julianna, Lilla 17 K Donát 18 Sze Bernadett 19 Cs Zsuzsanna 20 P Aladár, Álmos 21 Szo Eleonóra 22 v gerzson 23 H Alfréd 24 K Mátyás 25 Sze Géza 26 Cs Edina 27 P Ákos, Bátor 28 Szo Elemér MÁRCIUS 1 v Albin 2 H Lujza 3 K Kornélia 4 Sze Kázmér 5 Cs Adorján, Adrián 6 P Leonóra, Inez 7 szo tamás 8 v zoltán 9 H Franciska, Fanni 10 K Ildikó 11 Sze Szilárd 12 Cs Gergely 13 P Krisztián, Ajtony 14 szo matild 15 v nemzeti ü., kristóf 16 H Henrietta 17 K Gertrúd, Patrik 18 Sze Sándor, Ede 19 Cs József, Bánk 20 P Klaudia 21 Szo Benedek 22 v Beáta, izolda 23 H Emőke 24 K Gábor, Karina 25 Sze Irén, Írisz 26 Cs Emánuel 27 P Hajnalka 28 szo gedeon, johanna 29 v Auguszta 30 H Zalán 31 K Árpád 20 Táp HÍRA JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER 1 Sze Tihamér, Annamária 2 Cs Ottó 3 P Kornél, Soma 4 szo ulrik 5 v emese, sarolta 6 H Csaba 7 K Apollónia 8 Sze Ellák 9 Cs Lukrécia 10 P Amália 11 Szo Nóra, Lili 12 v izabella, dalma 13 H Jenő 14 K Örs, Stella 15 Sze Henrik, Roland 16 Cs Valter 17 P Endre, Elek 18 Szo Frigyes 19 v emília 20 H Illés 21 K Dániel, Daniella 22 Sze Magdolna 23 Cs Lenke 24 P Kinga, Kincső 25 szo kristóf, jakab 26 v Anna, Anikó 27 H Olga, Liliána 28 K Szabolcs 29 Sze Márta, Flóra 30 Cs Judit, Xénia 31 P Oszkár 1 Szo Boglárka 2 v lehel 3 H Hermina 4 K Domokos, Dominika 5 Sze Krisztina 6 Cs Berta, Bettina 7 P Ibolya 8 Szo László 9 v emőd 10 H Lőrinc 11 K Zsuzsanna, Tiborc 12 Sze Klára 13 Cs Ipoly 14 P Marcell 15 szo mária 16 v ábrahám 17 H Jácint 18 K Ilona 19 Sze Huba 20 Cs szent istván Államalapítás ünnepe 21 P Sámuel, Hajna 22 szo menyhért, mirjam 23 v Bence 24 H Bertalan 25 K Lajos, Patrícia 26 Sze Izsó 27 Cs Gáspár 28 P Ágoston 29 Szo Beatrix, Erna 30 v rózsa 31 H Erika, Bella 1 K Egyed, Egon 2 Sze Rebeka, Dorina 3 Cs Hilda 4 P Rozália 5 szo viktor, lőrinc 6 v zakariás 7 H Regina 8 K Mária, Adrienn 9 Sze Ádám 10 Cs Nikolett, Hunor 11 P Teodóra 12 szo mária 13 v kornél 14 H Szeréna, Roxána 15 K Enikő, Melitta 16 Sze Edit 17 Cs Zsófia 18 P Diána 19 szo vilhelmina 20 v friderika 21 H Máté, Mirella 22 K Móric 23 Sze Tekla 24 Cs Gellért, Mercédesz 25 P Eufrozina, Kende 26 Szo Jusztina 27 v Adalbert 28 H Vencel 29 K Mihály 30 Sze Jeromos

7 15 ÁPRILIS iószőlősi DÓ MÁJUS JÚNIUS 1 Sze Hugó 2 Cs Áron 3 P Buda, Richárd 4 szo izidor 5 v Húsvét, vince 6 H Húsvét, vilmos, Bíborka 7 K Herman 8 Sze Dénes 9 Cs Erhard 10 P Zsolt 11 Szo Leó, Szaniszló 12 v gyula 13 H Ida 14 K Tibor 15 Sze Anasztázia, Tas 16 Cs Csongor 17 P Rudolf 18 szo Andrea, ilma 19 v emma 20 H Tivadar 21 K Konrád 22 Sze Csilla, Noémi 23 Cs Béla 24 P György 25 szo márk 26 v ervin 27 H Zita, Mariann 28 K Valéria 29 Sze Péter 30 Cs Katalin, Kitti 1 P A munka ünnepe, Fülöp, Jakab 2 szo zsigmond 3 v tímea, irma 4 H Mónika, Flórián 5 K Györgyi 6 Sze Ivett, Frida 7 Cs Gizella 8 P Mihály 9 szo gergely 10 v ármin, pálma 11 H Ferenc 12 K Pongrác 13 Sze Szervác, Imola 14 Cs Bonifác 15 P Zsófia, Szonja 16 szo mózes, Botond 17 v paszkál 18 H Erik, Alexandra 19 K Ivó, Milán 20 Sze Bernát, Felícia 21 Cs Konstantin 22 P Júlia, Rita 23 Szo Dezső 24 v pünkösd, eszter, eliza 25 H pünkösd, orbán 26 K Fülöp, Evelin 27 Sze Hella 28 Cs Emil, Csanád 29 P Magdolna 30 szo janka, zsanett 31 v Angéla, petronella 1 H Tünde 2 K Kármen, Anita 3 Sze Klotild 4 Cs Bulcsú 5 P Fatime 6 Szo Norbert, Cintia 7 v róbert 8 H Medárd 9 K Félix 10 Sze Margit, Gréta 11 Cs Barnabás 12 P Villő 13 Szo Antal, Anett 14 v vazul 15 H Jolán, Vid 16 K Jusztin 17 Sze Laura, Alida 18 Cs Arnold, Levente 19 P Gyárfás 20 Szo Rafael 21 v Alajos, leila 22 H Paulina 23 K Zoltán 24 Sze Iván 25 Cs Vilmos 26 P János, Pál 27 Szo László 28 v levente, irén 29 H Péter, Pál 30 K Pál OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 1 Cs Malvin 2 P Petra 3 Szo Helga 4 v ferenc 5 H Aurél 6 K Brúnó, Renáta 7 Sze Amália 8 Cs Koppány 9 P Dénes 10 szo gedeon 11 v Brigitta, gitta 12 H Miksa 13 K Kálmán, Ede 14 Sze Helén 15 Cs Teréz 16 P Gál 17 Szo Hedvig 18 v lukács 19 H Nándor 20 K Vendel 21 Sze Orsolya 22 Cs Előd 23 P Nemzeti ünnep, Gyöngyi 24 Szo Salamon 25 v Blanka, Bianka 26 H Dömötör 27 K Szabina 28 Sze Simon, Szimonetta 29 Cs Nárcisz 30 P Alfonz 31 Szo Farkas 1 v mindenszentek, marianna 2 H Achilles 3 K Győző 4 Sze Károly 5 Cs Imre 6 P Lénárd 7 Szo Rezső 8 v zsombor 9 H Tivadar 10 K Réka 11 Sze Márton 12 Cs Jónás, Renátó 13 P Szilvia 14 Szo Aliz 15 v Albert, lipót 16 H Ödön 17 K Hortenzia, Gergő 18 Sze Jenő 19 Cs Erzsébet, Zsóka 20 P Jolán 21 Szo Olivér 22 v Cecília 23 H Kelemen, Klementina 24 K Emma 25 Sze Katalin, Katinka 26 Cs Virág 27 P Virgil 28 Szo Stefánia 29 v taksony 30 H András, Andor 1 K Elza 2 Sze Melinda, Vivien 3 Cs Ferenc, Olívia 4 P Borbála, Barbara 5 szo vilma 6 v miklós 7 H Ambrus 8 K Mária 9 Sze Natália 10 Cs Judit 11 P Árpád 12 szo gabriella 13 v luca, otília 14 H Szilárda 15 K Valér 16 Sze Etelka, Aletta 17 Cs Lázár, Olimpia 18 P Auguszta 19 szo viola 20 v teofil 21 H Tamás 22 K Zénó 23 Sze Viktória 24 Cs Ádám, Éva 25 p karácsony, eugénia 26 szo karácsony, istván 27 v jános 28 H Kamilla 29 K Tamás, Tamara 30 Sze Dávid 31 Cs Szilveszter

8 tékét is, egyhangúlag úgy döntött, hogy egyelőre ne kerüljön emelésre. Döntés született a december 6-án (szombaton) órai kezdettel tartandó, Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása rendezvényre történő sátorbérlésről és a megrendezésre fordítandó pénzügyi keret összegéről ( Ft), majd a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Igazgatótanácsába Balogné Oláh Johanna alpolgármester asszonyt delegálta a Képviselő-testület. A következő napirendi ponton belül a Testület úgy határozott, hogy évkönyvet, illetve évre kalendáriumot kíván megjelentetni, a szükséges feladatok elvégzésével Veres Mihályt, a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagját bízta meg. Az ülésen az alábbiak szerint elfogadásra került a Képviselő-testület évi munkaterve: Január óra Aktuális ügyek megtárgyalása. Február óra évi rendezvénynaptár elfogadása; évre vonatkozó előirányzat-módosítások elfogadása; Az önkormányzat évi költségvetésének egyeztető tárgyalása. Március óra évi közbiztonsági beszámoló elfogadása; Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása; jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről. Április óra május 1-jei ünnepség megbeszélése; évi közbeszerzési terv jóváhagyása. Május óra Az önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása, átfogó értékelés az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. Június óra Aktuális ügyek megtárgyalása. Augusztus óra Aktuális ügyek megtárgyalása. Szeptember óra Az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének beszámolója; A évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatás. Október óra Aktuális ügyek megtárgyalása. November óra Beszámoló a Központi Konyha működéséről; évi belső ellenőrzési terv elfogadása, Helyi adók mértékének felülvizsgálata, karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolásának megbeszélése; A Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása. December óra közmeghallgatás A munkaterv elfogadását követően döntött a Testület a november 29-én megrendezésre kerülő Adventi Kézműves Bemutató és Vásár rendezvényre fordítandó pénzügyi keret összegéről ( Ft), majd a Szülői Munkaközösség kérelmére a Szilveszteri Jótékonysági Bálra a Központi Konyha épületének biztosításáról, a konyhai dolgozók túlmunkáért történő díjazásának önkormányzati finanszírozásáról. A település közvilágításának fejlesztésére 25 lámpatest és kapcsolószár kiépítéséről is határozott a Képviselő-testület, melynek várható költsége Ft + ÁFA összeg lesz. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Tápiószőlősi Víziközmű Társulat irodájának a Polgármesteri Hivatal épületében fognak helyet biztosítani, az iroda a határozatban foglaltaknak megfelelően már át is költözött. A nyilvános ülés utolsó napirendi pontján belül az Önkormányzat évi költségvetésében a szociális ellátásokra fordítandó keret Ft-tal történő megemeléséről döntött a Képviselő-testület, majd személyes jellegű ügyek megtárgyalására vonatkozóan zárt ülés került megtartásra november 13-án rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melyen döntött a GORDIUSZ Kft-vel június 17. napján kötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról, az általuk elvégzett teljesítés elfogadásáról, valamint perbeli egyezségi megállapodás jóváhagyásáról. Határozott még a Képviselő-testület az Idősek karácsonyára, kisebb csomagok összeállítására fordítandó pénzügyi keret összegéről ( Ft). Tóthné Szombati Erika jegyző 8

9 HELYI ADÓ HÍREK Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy január 1-jétől változás következik be a magánszemélyek kommunális adója tekintetében. A Képviselő-testület 10/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelete értelmében mentesül az adó fizetése alól egy ingatlan után az a tápiószőlősi lakóhellyel rendelkező adóalany, aki előző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte. Ennek értelmében a jövő évtől mentesül az adófizetés alól, aki ig betölti a 70. életévét. A mentességhez nem kell külön bevallást benyújtani, az a helyi adónyilvántartás adatai alapján kerül megállapításra, melyről a határozatot még idén mindenki kézhez fogja kapni. Az adó mértéke egyébként nem változott. Itt szeretném kiemelni, hogy amenynyiben magánszemélyek kommunális adója tekintetében változás (adás-vétel, elhalálozás) következik be, azt mihamarabb be kell jelenteni a helyi adóhatóságnak. Aki mindeddig ezt nem tette meg, kérem, haladéktalanul pótolja! Felhívom továbbá minden adózó figyelmét, hogy az elmaradásaikat rendezni szíveskedjenek! Mivel várhatóan a jövő évben kevesebb állami támogatásból kell gazdálkodnia az Önkormányzatnak, ezért kiemelt hangsúlyt fog kapni a hátralékok végrehajtása. Amennyiben a helyi adókkal kapcsolatban bármilyen kérdésük, problémájuk merül fel, keressenek bizalommal! Abonyi Aranka adóügyi előadó Kedves tápiószőlősi sportkedvelők és sportolni szándékozók! A helyi Sportegyesület újraindul! Régi és új sportolni vágyók jelentkezését várom: címre, elérhetőséggel! A továbbiakról mindenkit személyesen értesítek! Tisztelettel: Tamás János TKSE elnöke Tisztelt Lakosság! Ezúton értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt december 24-től január 2-ig zárva tart. A Hivatalban az első ügyfélfogadási nap január 5. (hétfő). MEGHÍVÓ Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy december 12-én (pénteken) órakor a FALUHÁZBAN (Tápiószőlős, Kossuth L. út 3.) KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK Minden lakos megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk! Tisztelt Lakosság! Ezúton értékesítjük Önöket, hogy a Víziközmű Társulat irodája átköltözött a Polgármesteri Hivatalba. Az iroda új ügyfélfogadási rendje: Hétfő és Péntek óráig Szerda óráig és óráig Szíves megértésüket köszönjük. Tápiószőlős Község Képviselő-testülete TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ Önkormányzati híradó Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete (Tápiószőlős, Kossuth út 65.) Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád Szerkeszti a szerkesztőbizottság. VTSZ Példányszám:

10 Tisztelt Tápiószőlősi Polgárok! Szeretettel köszöntök mindenkit a megújult Tápiószőlősi Híradó hasábjain. Ezúton szeretném megköszönni a magam és képviselő társaim nevében valamennyiüknek szavazatikat. Ígérem mindnyájunk nevében, hogy mindent meg fogunk tenni, azért, hogy a település felvirágozzon. Továbbra is várjuk ötleteiket, gondolataikat, kritikájukat a település jobbítása érdekében. Minden héten szerdán óra között fogadóórán, de természetesen a hivatalban, nyitvatartási időben is. Dr. Szoboszlay Árpád polgármester 10 Újra megjelenik a kalendárium! Kedves Tápiószőlősiek! FELHÍVÁS! A választás előtti fórumokon több esetben észrevételként hangzott el a lakosság tájékoztatásának hiánya, mert a kábel tv, és az újság kiadása is megszűnt. Az újság kiadása talán megoldódott, mint olvashatják, újra él. Kaptunk visszajelzést a Szőlősi Kalendárium újbóli megjelenésének igényéről is. Ezért jövő év őszére tervbe vettük annak összeállítását, és éves példányok kiadását évben pedig egy Évkönyvvel szeretnénk a lakosainkat megörvendeztetni. E cikk útján kérjük azokat, akik ebben szívesen részt vennének, hogy írásbeli visszaemlékezésekkel, események leírásával, fényképekkel járuljanak hozzá az évkönyv és a kalendárium sikeréhez. Minden lakosunktól nemre, korra, származásra való tekintet nélkül, és attól függetlenül, hogy mikor költözött ide, vagy csak időlegesen, illetve átutazóban tartózkodott nálunk, várjuk élményeik megosztását, hogy ez mindannyiunk közös értéke legyen. Örömmel fogadjuk a gondolatokat, javaslatokat. Az a kérésünk, hogy az írások egytől négy oldalnyi terjedelműek legyenek, a fényképek hátoldalán tüntessék fel az eseményt, a képen szereplők nevét és azt, hogy hozzájárulnak a közzétételéhez. Minden képet vissza fogunk szolgáltatni. Tisztelettel kérjük, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott anyagokat május 31-ig szíveskedjenek leadni, vagy -ben elküldeni. Az írásokat, képeket személyesen, vagy írásban, illetve -en a Polgármesteri Hivatalhoz adhatják le, az alábbi címekre: Tápiószőlős község Polgármesteri Hivatala Kalendárium 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. sz. cím: Várjuk aktív közreműködésüket, örömteli visszaemlékezést kívánva. Tápiószőlős Község Önkormányzata nevében: Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

11 A Tápiószőlősi Idősek Gondozási Központjának minden munkatársa nevében szeretettel köszöntünk minden kedves Olvasót! Az újra megjelenő helyi újság híre hallatán arra az elhatározásra jutottunk, hogy a lap hasábjain keresztül megpróbálunk beszámolni az Intézményünkben zajló eseményekről, programokról. Nem titkolt szándékunk, hogy ezeken a sorokon keresztül betekintést nyújtsunk az Otthon életébe, illetve tájékoztassuk Önöket azokról a rendezvényeinkről, amelyekre szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt. Az elmúlt néhány hónapban zajló eseményeink közül az október 2-án megrendezésre került Idősek Napi rendezvény volt a leg jelentősebb. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október 1-ét az Idősek Világnapjává nyilvánította. Ez a nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Sütő András gondolatát idézve: Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. A rendezvényünkön részt vettek a Tápiószőlős- Újszilvás Református Általános Iskola nagycsoportos óvodásai, valamint felső tagozatos diákjai. Az egyházak képviseletében Nagy József Mihály református tiszteletes valamint Kovács Attila katolikus atya köszöntötte lakóinkat és nappali ellátásunk tagjait. A Barátság nyugdíjas Klub tagjai dalcsokorral és népitánccal méltóan kitettek a rendezvény színvonalának emeléséért. Vers és köszöntő mondásban sem volt hiány. A Vezetőnő szívet melengető köszöntőjén túl az Intézmény munkatársai közül többen kifejezték tiszteletüket egy- egy verssel, illetve rövid, de annál meghatóbb történettel. Egy elhangzott kedves, néhány soros versikét fogadjanak szeretettel: Kozma György és lakóink kis csoportja közös nótázással járult hozzá az ünnepi hangulathoz. Egy kedves lakónk számítógép segítségével csodálatos és megható diasort készített az elmúlt év során Intézményünkben zajlott eseményekről. A gondozónők közös tánccal készültek lakóink felvidítására, mely nem kis örömet okozott mindenkinek. A rendezvényt a HALESZ Tánc Egyesület Marosszéki táncok c. csodálatos műsora zárta. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevőnek a szeretetteljes együttműködést! A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a Szociális Munka Napját. E jeles nap alkalmából Dr. Szoboszlay Árpád polgármester Úr köszöntötte az Intézmény minden munkatársát egy szál virággal. Ez a gesztus, valamint elismerő szavai mindannyiunk számára nyilvánvalóvá tette munkánk elismerését. A falu életében igyekszünk tevékenyen részt venni. Az advent várás időszakát megnyitó fénygyújtás rendszeres résztvevői vagyunk. Az Adventi kiállítás és vásáron az időseink által készített portékákkal, apró ajándéktárgyakkal minden évben találkozhattak. Intézményünkben az idei évben is megrendezésre kerül a Jászolkiállítás, melyre szeretettel várjuk a pályaműveket! Természetesen idős lakóinkról sem feledkezik meg a Mikulás sem! A jó, öreg Mikulás bácsi lakóink között szokott kicsit megpihenni, egy jót beszélgetni majd puttonyát ürítve indul tovább útjára. Az Adventi időszakban előre haladva közös karácsonyfa díszítés után egy Karácsonyi ünnepséggel zárjuk ezt a meghitt időszakot. Jó tanács Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, Ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet. Ami mellett fiatalon elmentél rohanva, Most ráérsz megnézni, botra támaszkodva Nevess, szeress, a bajt soha ne keresd, Örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet. Keress barátokat, bánatodat oszd meg. Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz. Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb, Mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak. Légy vidám - mert teljesen mindegy - Az élet úgysem áll meg, és úgy sokkal könnyebb. Ne sajnáld magad, légy arra büszke, Sok mindent átéltél, és mégsem tört össze. És mert visszahozni semmit sem lehet, Fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs életet. 11

12 Meghívó Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda, valamint Tápiószőlős Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja községünk lakosságát a december 19-én, pénteken órakor a Faluházban kezdődő Karácsonyi ünnepségre Dr. Szoboszlay Árpád polgármester s.k. Szegedi György igazgató s.k.

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF FALINAPTÁRAK 25 Magyar festészet Mucha KR-5001, magyar-angol-német nyelvű naptárrész, magyar ünnepek, névnapok KR-5153 cm, 14 lap ÚJÉV FRUZSINA ÁBEL GENOVÉVA BENJÁMIN TITUSZ LEONA SIMON GÁSPÁR BOLDIZSÁR

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 AÁ - ACs Január Újév Fruzsina Ábel Ákos Genovéva Benjámin Titusz Leona Simon Árpád Boldizsár Gáspár Attila Ramóna Gyöngyvér Szeverin Marcell Juliánusz Melánia Vilmos Ágota Agáta Ernő Elek Veronika Csongor

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata

Makó Város Önkormányzata MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 00. január 16. XII. évfolyam. szám Testület előtt az elmúlt év fejlesztései Az EU-csatlakozást követően a fejlesztések terén az uniós támogatásoknak

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23.

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. II. Magvető Kupa Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. A verseny védnökei Dr. Görgény Ernő, Gyula város polgármestere Nagytiszteletű Baráth János református lelkipásztor Varga Ottó, igazgató Dr. Nagyné Sullay Márta,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény 5. osztály egyéni végeredmény 4. osztály egyéni végeredmény 1 Tolvaj Tamás Zsombor 89 Boldog Gizella 2 Verbulecz Eszter 88 Boldog Gizella 3 Burján Evelin 85 Somberek 4 Dara Zsanna 84 Park U. 5 Kiss Balázs

Részletesebben

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista A Magyarország jó tanulója jó sportolója pályázat kapcsán Balog Zoltán miniszter úr döntése értelmében az alábbi döntés született. Azon pályázók, akik a pályázati

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135 Eredménylista Bihar megye 5. osztály Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamondás Összesen 1. Brânda Cristian Alexandru Bálint Beáta Szacsvay Imre Általános Iskola Nagyvárad 50

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Receptnaptár. Halország!

Receptnaptár. Halország! Halország! 2007. Január 01 Hétfő 08 Hétfő 15 Hétfő 22 Hétfő 29 Hétfő Újév, Fruzsina Gyöngyvér, Keve Lóránt, Lóránd Vince, Artúr Adél 02 Kedd 09 Kedd 16 Kedd 23 Kedd 30 Kedd Ábel Marcell Gusztáv Rajmund,

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

001 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka Kandó Kálmán lakótelep 4. Férőhely:

001 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka Kandó Kálmán lakótelep 4. Férőhely: Tanulmányi terület kódja: 21 vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a következő szakképesítés(ek) megszerzése: cukrász Férőhely: 30 Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola kihelyezett tagozatának mővészeti felvételérıl.

HIRDETMÉNY. A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola kihelyezett tagozatának mővészeti felvételérıl. HIRDETMÉNY A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola kihelyezett tagozatának mővészeti felvételérıl Felsıgöd tanár: Franczel Ágnes Bálint Emese Bodnár Janka Faludi Nóra Ferenci

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT SZÉKESFEHÉRVÁR BREGYÓ KÖZI REGIONÁLIS ATLÉTIKAI KÖZPONT Jegyzőkönyv Összetett Ötpróba 2015. június 02.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT SZÉKESFEHÉRVÁR BREGYÓ KÖZI REGIONÁLIS ATLÉTIKAI KÖZPONT Jegyzőkönyv Összetett Ötpróba 2015. június 02. Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT SZÉKESFEHÉRVÁR BREGYÓ KÖZI REGIONÁLIS ATLÉTIKAI KÖZPONT Jegyzőkönyv Összetett Ötpróba 2015. június 02. 1 2014/2015. TANÉVI

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város 1. Nemesi Barbara Kecskemét 94 2. Bajcsi Bertold Gergő Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Győr 94 3. Sás Viktória 4. Fekete Enikő Szakközépiskola és Szakközépiskola és Békéscsaba

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2002 1. Ganyecz Zalán 2002 Szuse 0:31,07 279p 2. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 0:31,37 271p 3. Márki Zalán 2002 Tótkomlósi ÚE 0:31,82 259p 4. Nagy Dávid 2002 Herpály

Részletesebben

Abdalla Dávid Adamek Éva Boglárka Andrásy Patrik Antal Patrícia Bagotai Zsanett Balaskó Márk Balázs Barbara Balázs Brigitta Bánhidi Bence Barkóczi Richárd Barna Alexandra Bartha Bence Batári Dorián Bencze

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Diákolimpia A IV. korcsoport Budapest, 2013.03.03. Komjádi uszoda

Diákolimpia A IV. korcsoport Budapest, 2013.03.03. Komjádi uszoda Diákolimpia A IV. korcsoport Budapest, 2013.03.03. Komjádi uszoda Sass Katalin Versenybíróság elnőke Párkány Gabriella Jegyzőkönyv vezető 1/6 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 1. Drigán Zoltán 1998

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 72960777038 41 szakács Agócs Zalán 71983917058 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 74126042208 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben