Zsámbéki. Hírek december. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa. Ősi ír karácsonyi áldás. Honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbéki. Hírek. 2010. december. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa. Ősi ír karácsonyi áldás. Honlap: www.zsambek.hu"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek december Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Ősi ír karácsonyi áldás Hogy kerüljön el minden szenvedés, hogy előtted az út már csak rózsát teremjen, hogy bánat könnye sose hulljon szemedből, hogy ne látogasson meg a fájdalom, mindezt, nem, mindezt nem kívánom neked. Hisz nem füröszthet-e tisztává a könny, szíved nem nemesedhet-e a szenvedésben, amennyiben fájó ínséged ajtót nyit előtted Mária és a Gyermek közösségébe és Rád terül gyöngéd mosolyuk csillagfényes palástja? Sokkal inkább azt kívánom neked, hogy hálás szívvel tudj emlékezni mindig arra, ami jó csak volt az életedben, hogy bátran álld ki a próbát, ha a kereszt súlyosan nehezedik vállaidra, és ha az elérendő csúcs egyszerűen elérhetetlenségbe burkolózik, sőt, a remény sugara is kihunyni látszik, azt kívánom, hogy növekedjék benned Isten adománya, és a nehéz években is segítsen neked fölvidítani szeretteid szívét, hogy legyen melletted mindig valaki, aki méltó, hogy barátnak nevezd, aki táplálja bizalmad, amikor megfogyatkozik benned a fény és az erő, hogy segítségével dacolni tudj a viharokkal, és mégis felérj a magasba! Akár örömben, akár szenvedésben sugározzon be az emberré lett Istenfiú kedves mosolya, és Őt mindig oly forrón szeresd, amint azt hozzád hajló jósága kívánja Neked! Zsámbék minden polgárának Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kíván Zsámbék Polgármestere és Képviselő-testülete, a Polgármesteri hivatal dolgozói, az Önkormányzati intézmények dolgozói és a Zsámbéki Hírek szerkesztői

2 Költségvetési koncepció A képviselő-testület 137/2010. (XI. 11.) számú határozatában elfogadta városunk évi költségvetési koncepcióját. Eszerint a kiadások és bevételek főösszege egyaránt ezer forint. Működési kiadásokra ezer forintot szánnak, amelyből ezer forint jut személyi kiadásokra, forintot fizet a város járulék gyanánt, dologi jellegű kidásokra ezer forintot költünk, speciális támogatásokra pedig ezer forintot. A felújításokra ezer forint jut, a vagyon gyarapítására viszont ezer forint. Az Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetésének előirányzatai tervezéséhez az alábbi iránymutatásokat adja: a városgazdálkodást a tárgyévi költségvetés tervezésével összhangban ki kell szervezni, és arra gazdálkodó szervezetet kell létrehozni, a működési kiadásokat racionalizálni kell oly módon, hogy a feladatok ellátásának további biztosíthatósága mellett meglévő, jól felkészült munkavállalókkal kell a feladatellátást megszervezni. a közművelődési feladatellátást költséghatékonyan kell megszervezni, a gyűjteményi, valamint a könyvtári feladattal integrálni kell, gondoskodni kell a hatékony, és racionális ingatlangazdálkodás keretei között a védőnői szolgálat áthelyezéséről bővebb helyiségekkel rendelkező épületbe, és ifjúsági ház kialakításáról meg kell alkotni a települési feladatellátás szervezésének koncepcióját, így különösen egyes, az önkormányzati, közigazgatási feladatok társulásban történő ellátását. felül kell vizsgálni a településrendezési eszközöket. Háromnegyedéves beszámoló A 138/2010. (XI. 11.) számú határozatbany a testület elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának első kilenc hónapjáról szóló beszámolót, amely szerint a kiadások közel 70, a bevételeknek pedig valamivel Önkormányzati döntések Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Szórádi Elek október 27. Imre Magor október 28. Telkes Frigyes november 5. Sabov-Antalovszky Imola november 19. Farkas Zsombor november 22. több, mint 45 százaléka realizálódott szeptember végéig. A személyi jellegű kiadások nagyjából időarányosan alakultak, a dologi kiadásoknak viszont több, mint 99 százalékát elköltötte már az önkormányzat. 139/2010.(XI.11.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011 évre szóló Belső Ellenőrzési Tervet fogad el. 140/2010.(XI.11.) számú Határozat A Képviselő-testület a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás üléseire, Csenger-Zalán Zsolt polgármester úr akadályoztatása esetén Horváth László alpolgármestert bízta meg a helyettesítési feladatok ellátásával. 142/2010.(XI.11.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat évi költségvetési tervezetét elfogadta. 143/2010.(XI.11.) számú Határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zsámbékvíz Kft. Felügyelő Bizottságot az alábbi személyekkel hozza létre: Horgos Zsolt Dr. Bánsághy Dániel Szabó Bernadett 144/2010.(XI.11.) számú Határozat A Képviselő-testület úgy döntött, hogyzsámbék Nagyközség Közalapítvány kurátorának dr. Legerszki Tamást delegálja. 145/2010.(XI.11.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Múzeumok intézményvezetői állására kiírt pályázatra a benyújtók meghallgatására az alábbi bizottságot hozza létre: Jakosáné Palkó Petra Horváth László Sulyok Attila 2 Zsámbéki Hírek december

3 Zsámbék Város Képviselő-testületének rendeletei Az önkormányzati képviselők tiszteledíjáról Zsámbék Város Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2006.(XI.15.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: (2) Igazoltan távollévőnek az a képviselő minősül, aki távolmaradását előzetesen írásban bejelenti a Polgármesternek. Betegség vagy előre nem látható esemény miatti távollétet rövid szöveges üzenetben ( ben, sms-ben) kell jelezni, az igazolás utólagos bemutatásával. Az igazolás elfogadása a Polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik. 2.. A Rendelet 5. -a az alábbiakkal egészül ki: (3) Annak a képviselőnek, aki távolmaradását a (2) bekezdés szerint igazolni nem tudja, tiszteletdíja az alábbi mértékben csökken: a.) testületi ülésekről történő távolmaradás esetén: 50 százalék/hó b.) bizottsági ülésekről történő távolmaradás esetén: 25 százalék/hó c.) bizottsági elnök távolmaradása esetén: 30 százalék/hó. A szociális ellátásról A 19/2010. (XI. 11.) számú önkormányzati rendeletben a képviselők megváltoztatták a szociális ellátásról szóló korábbi rendelkezést. A helyi lakásfenntartási támogatási vonatkozó módosítások szerint az ellátásra az a kérelmező jogosult, akinek háztarátásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át nem haladja meg. A támogatás nagysága a lakásban élők számának függvényében alakul: az elismert lakásnagyság és a forintos költségátalány szorzata alapján számolhjató el. Az elismert lakásnagyság ha a háztartásban egy személy lakik 35 m 2, ha a háztartásban két személy lakik 45 m 2, ha a háztartásban három személy lakik 55 m 2, ha a háztartásban négy személy lakik 65 m 2, ha négy személynél több lakik a háztartásban minden további személy után 5-5 m 2. A támogatás iránti kérelmet az év folyamán bármikor be lehet nyújtani a polgármesteri hivatalban. Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 százalékát, és a havi gyógyító ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum negyedét. A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon valamennyi határozat és rendelet hiteles szövege teljes terjedelmében megtekinthető. Kiadó Zsámbék, Petőfi Sándor utca 30/7 (pavilonsor alatt) bútorozott üzlethelyiség kiadó! Telefon: Felhívás a civil szervezetek számára A jövőben szeretnénk rendszeresen tudósítani a városunkban működő civil szervezetek, illetve intézmények rendezvényeiről, ezért arra kérjük Önöket, hogy jövő évi programjukat december 20-ig juttassák el szerkesztőségünk címére. Amennyiben valamely eseményről már elkészült tudósításuk vagy fotójuk van, azt is szívesen fogadjuk. Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: zsambek.hu Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1750 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. Zsámbéki Hírek december 3

4 A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet szabályozza. Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az ünnepi időszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását fokozottan ellenőrzik. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül, viszont a kis-, és közepes tűzijátékot kizárólag nagykorú személyek, december közötti időszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tűzijáték termékek esetében továbbra is tilos a bombák, tűzijáték bombák mozsarakban, római gyertya forgalmazása, birtoklása és felhasználása. Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig/ kis-, és közepes tűzijátékot 3 kg nettó tömegig tárolhatnak egy időben összesen. A rendőrség hírei Pirotechnikai termékek év végi használata A fenti tűzijáték termékeket december 3l-én 18 :00 órától január 1-én 06:00 óráig használhatják fel. A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és nem is birtokolhat. A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárás indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül. Kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfelelően,- a balesetek elkerülésének érdekében fokozott óvatossággal használják! Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Biztonságban a téli szünidőben is Jó tanácsok gyermekeknek Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra is hasznos információval, azért hogy a téli szünidő a kellemes élmények miatt legyen felejthetetlen! Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elővigyázatos és ne engedj be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen arra, hogy be szeretne jutni! A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsatok meg, mert súlyos következményekkel járhat helytelen használatuk. A szünidőben a barátokkal közösen szervezett programok (kirándulás, mozi, színház stb.) tekintetében legyetek figyelemmel arra, hogy a téli időszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetőség szerint erre tekintettel szervezzétek meg a programokat és utána a hazafelé vezető utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek és várhatóan mikor érkeztek haza. Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal rendelkező zsebtolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik esélyt, hogy a megtakarított pénzetekből ők lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni. Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tüzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelően használjátok, betartva a jogszabályok által előírt idő és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okozható baleseteket. Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkohol fogyasztás, mert a fiatalkorúak esetében is a legtöbb diszkóbaleset ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bűncselekmény áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaznak) vagy még rosszabb esetben elkövetőjévé (garázda magatartás, testi sértés). Ne feledd: nem csak az tartozik felelőséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is büntetésben részesül, aki a bűncselekmény elkövetéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Sokunk környezetében élnek olyan emberek, aki magányosan, egyedül várják az ünnepeket. Mivel társ hiányában nem tudják kivel az ünnepek békés, áldott örömét megélni, érzéseiket megosztani, a karácsony közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelőzhető. Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár csak egy telefonhívás több lehet a legegyszerűbb karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti. Figyeljünk az egyedülállókra! Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerőseire, akik hasonló helyzetben vannak. Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerőse, szomszédja van, akinek szüksége van egy baráti jó szóra, akinél megelőzhető a tragédia, a közelgő ünnepek alkalmával mindenképpen figyeljen oda rájuk. Békés, biztonságos ünnepeket kíván a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 4 Zsámbéki Hírek december

5 Figyeljünk a karácsonyi bevásárlásnál! A bevásárló központok parkolóiban lévő gépkocsik utasterében hagyott csomagok, táskát, azonnal felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét, akik ezután a gépkocsik feltörésével könnyedén meg is szerzik a kiszemelt csomagot. Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak! Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belső zsebeiben tartsák! Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá! Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja, hogy a számt alan játék és a polcokon lévő ajándékok óriási kihívást jelentenek a gyerkőcöknek, akik egy pillanat alatt képesek eltűnni a szülők szeme elől. Míg a riadt szülő a gyermekét keresi, akaratlanul is őrizetlenül hagyja a bevásárló kocsin a táskáját, benne talán a család karácsonyra félretett pénzével. A vásárlás során a kézi, illetve válltáskát soha ne hagyja a bevásárlókocsin, azt ugyanis szinte feltűnés nélkül leemelheti bárki! Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendőrség munkatársaihoz! Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya! Pályázat (Gazdasági vezető) Zsámbék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gazdasági vezető munkakör betöltésére. Pályázat (Bérbeadás) Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.), a továbbiakban kiíró meghirdeti nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 276/2010 (IX.10) sz. határozata alapján a tulajdonában lévő Zsámbék 0109 hrsz-ú ingatlan 2000 m2 hasznos alapterületű ingatlanrészét. Felhívom Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a 0109 hrsz-ú ingatlan művelési ága gyep, az érintett 2000 m2 terület művelési ága kivett, faiskola. Az eltérő tevékenység végzésére a földhivatali átminősítés ügyintézése és költségei a bérlőt terhelik. A pályázatra jelentkezni lehet: november 25.-től december 20.-án 10:00-ig Zsámbék Képviselő-testülete Hivatalának Titkárságán (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) leadott pályázati dokumentációval. Pályázat (hóeltakarítás és síkosságmentesítés) Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.), a továbbiakban kiíró meghirdeti nyilvános pályázat útján a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 280/2010. (XI.10) sz. határozata alapján a tulajdonában és kezelésében lévő közutak és közterületek hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak elvégzését. Ellátandó feladatok: Napi ügyelet Rendszeres síkosságmentesítés Rendszeres hóeltakarítás A pályázatra jelentkezni lehet: november 25.-től december 16.-án 11:00 óráig Zsámbék Képviselő-testülete Hivatalának Ügyfélszolgálatán (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) leadott pályázati dokumentációval. Zsámbéki Hírek december Módosul a menetrend! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Volánbusz Zrt. menetrend módosítást tervez a 778. számú autóbuszvonalakon. Felhívás a járdák hó- és síkosságmentesítésére Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban az ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, síkosságmentesítése a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló 13/2006 (VII.24.) Ör. 3. -a alapján az adott ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének, kezelőjének kötelessége. Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari egységek a nyitvatartási idejük alatt kötelesek gondoskodni az előttük lévő járdaszakasz takarításáról. Kérjük a Lakosságot, tekintettel arra, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk érdeke, ezért folyamatosan és maradéktalanul tegyen eleget ezen előírásoknak és kötelezettségeknek. A fenti kötelezettségek betartását a közterületfelügyelők folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a fenti előírásoknak és kötelezettségeknek nem tesznek eleget, úgy szabálysértést követnek el. Adózási határidő A helyi iparűzési adóban közelgő adózási határidő: december 20. Adóelőleg kiegészítés (feltöltés) és az előleg-kiegészítés összegéről bevallás A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie és (2010. évtől új szabály) az adóelőleg-kiegészítés összegéről bevallást kell tennie. A Helyi iparűzési adóelıleg-kiegészítés összegének bevallásához szükséges nyomtatvány letölthető a Hivatal/Szervezeti egységek/adóigazgatási Iroda jobb oldalon felkínált nyomtatványok között. 5

6 Teadélután a Német Nemzetiségi Házban november 14-én került sor a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében egy hagyományteremtő, hagyomány-felelevenítő teadélutánra, melynek célja a zsámbéki svábság összefogása, az emlékek, értékek felelevenítése, egy jóízű beszélgetés a régi ismerősökkel. Sajnos a hely szűke miatt csak a 60 év felettiek voltak a meghívottak. Örömünkre megtelt a ház, szép számmal érkeztek vendégek. Először a nemrégiben megalakult Német Nemzetiségi Önkormányzat új elnöke Bechtold János köszöntötte az egybegyűlteket. Megköszönte Bognárné D. M.-Mária néni sok éves elnöki munkáját és kérte támogatását további munkánkhoz. Megemlékezett azokról is, akik betegségük, ágyhoz kötöttségük miatt sajnos nem tudtak eljönni és részt venni a találkozón. Majd szokásához híven versbe foglalta köszöntő szavait: Beszélgessünk múltról, máról, a jövőről, Hadd szerezzünk tudást az elhangzó történetekből, Tudom a múltat felidézni nehéz, néha fájdalmakkal teli, De múltunkat elfeledni, róla nem beszélni, A mai örömeinket, életünket is becsapja, elveszti. (részlet B.J.) Csenger Zalán Zsolt Polgármester úr távollétében Horváth László alpolgármester úr képviselte a települési Önkormányzatot. Köszöntő szavaiban pozitívan értékelte azt az erőfeszítést, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Kör tesz a hagyományok ápolása, megőrzése, felelevenítése érdekében. Követendő példaként említette az összefogásra törekvést, a sajnos már kevés zsámbéki sváb lakos buzdítását arra, hogy minél többször jöjjenek össze, adják át a fiataloknak a régi emlékeket, tapasztalatokat, kultúránk értékeit. Mária néni szintén nagy örömmel üdvözölte az egybegyűlteket, akikkel hosszú idő óta újra találkozhatott. Sok sikert kívánt az új Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és egyben kérte, hogy folytassuk továbbra is lelkesen a megkezdett munkát. A köszöntők után a Zichy Miklós Általános Iskola tanulói lepték meg színvonalas műsorral a vendégeket. (Felkészítő tanáruk: Uhrinyiné Hajdú Etelka) Versek, mondókák, rövid történetek előadásával elevenítették fel az idősek gyerekkorát, fiatalságát. Nem csoda, ha körülnézve a teremben nagymamák, nagypapák, dédik könnyes szemeit láttuk! A Német Nemzetiségi Kórus régi zsámbéki sváb dalokkal készült erre a délutánra. A dalok éneklése közben azt vettük észre, hogy egyre többen énekelnek a vendégek közül is. A teadélután talán legjobban várt része ezután következett, amikor is végre kötetlenül beszélgethettek egymással azok, akik már régóta nem találkoztak. Hallhattunk régi történeteket, sőt egy-egy számunkra ismeretlen dal is felcsendült. Időnként a vendégek kívánságára Neumann Lőrinc eljátszotta harmonikán kedvenc régi dalaikat. Fiatalok, öregek, de szép is volt az élet! Együtt énekeltünk, múlattunk, gyönyörű emlékek! (részlet: B.J.) Adventi sváb szokás Magyar-sváb eredetű szokás Zsámbékon is, hogy Luca-napkor kezdik csíráztatni a Luca-búzát. Ez lényegében egy, az antikvitásig visszanyúló mágikus vetés, és a következő év termését próbálták vele kedvezően befolyásolni. A zöld hajtások ma is a karácsonyi üzenetre, az új élet kezdetére emlékeztetnek, és díszítésnek is használják a lakásban, illetve a templomokban. A paraszti világban apróra vágva a baromfinak adták vízkeresztkor. Egy tál közepére egy lefordított poharat tettek, körülötte a búzát egyenletesen szétterítek, vízbe áztatták és a szekrény tetejére, tették, hogy meleg helyen, békességben csírázhasson, növekedhessen. A búza szent estére meg is nő, a poharat kiemelve megkapjuk a mécses helyét. A meggyújtott gyertya fénye a búzaszálak között tör utat magának, nagyon meghitt látvány. Meghívó A HÖCÖGŐ Néptáncegyüttes szeretettel meghívja Önt és Családját HÖCÖGŐ karácsony műsorára Hely: Zsámbék, Művelődési ház Időpont: december óra Közreműködnek: Tücsök Citerazenekar Perbál Kerekes Néptáncegyüttes Pilisborosjenő HÖCÖGŐ Néptáncegyüttes Zsámbék Tök Magos zenekar Belépés díjtalan Támogatójegy váltható: 500 Ft. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! 6 Zsámbéki Hírek december

7 V. Mária Napforduló Ünnep december 19-én Szeretettel várjuk Önt és szeretteit december 19. napján Zsámbékon az V. Mária Napforduló Ünnepünkön gazdag programokkal, finom ételekkel és a szokásos kézműves kirakodó vásárral. Részletek a honlapunkon: Áldott, békés várakozást és boldog Karácsonyt kívánunk: A Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör V. MÁRIA NAPFORDULÓ ÜNNEP VÁRAKOZÁS ÉS VÁSÁR ZSÁMBÉKON DECEMBER 19. aranyvasárnap Helyszín: A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖRNYÉKE (Zsámbék, Etyeki utca 2.) A baráti kör tagjai a Falu Kemencéjében egész nap lepényt sütnek. A baráti kör kondérjában füstöltcsülkös bableves fő. A kemence mellett: ÉLŐ BETLEHEM, TEAHÁZ, KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR 11 órától: Nyakas-hegyi történetek - animációs filmvetítés a családnak Rajzolj kedvedre a filmről, az adventi várakozásról, a Karácsonyról vagy a télről és mi kiállítjuk alkotásod! Kézműves ajándékok készítése: angyalka, mézeskalács, karácsonyfadíszek 12 órától: Karácsony és Húsvét az erdélyi Almakerék középkori freskóin Horváth Zoltán diavetítéses előadása 13 órától bemutatkozik avadkanok Nemzeti Dalárda 13 óra 30 perctől: Manyi néni mesedélutánja 14 óra 30 perctől: Keresztes Nagy Árpád - zsámbéki regös, énekmondó műsora Fényességváró magyar énekek címmel 15 órától: Nyakas-hegyi történetek -animációs filmvetítés kicsiknek-nagyoknak, a vetítés után beszélgetés az alkotókkal Quirin Ágnessel és Pálfi Zsolttal Programok a művelődési házban: 15 óra 30 perctől: Simó József előadóművész, a magyarországi Czegei Wass Alapítvány kuratóriumának elnöke válogat elfeledett íróink karácsonyi történeteiből 16 órától: Amikor Jézus Krisztus Szent Péterrel a Földön járt Róka Szabolcs mesél kicsiknek-nagyoknak 17 órától: KARÁCSONY Szathmáry Tibor gitáron kíséri nagy költőink megzenésített verseit 17 óra 30 perctől: Menjünk Betlehembe - zsámbéki kisiskolások betlehemes játéka (betanította: Vizeli Judit) 18 órától: Falukórus - karnagyunk: Füzi Éva (Csütörtökönként 19 óra 30 perctől próba a művelődési házban! Várunk az alkalmi kórusba minden kedves érdeklődőt!) Ösztöndíj Egyetlen tehetség se vesszen el azért, mert szűkölködik, a tanulás anyagi terhét nem képes vállalni családja (Melocco Miklós szobrászművész) Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék kuratóriuma a beérkezett pályázatok valamint családlátogatás és környezettanulmány alapján megítélte a 2010/2011. tanévre a tanulmányi ösztöndíjakat. Ebben a pályázati ciklusban forráshiány miatt nem kapott támogatást a művészeti kurzusra és az egyéb kategóriában, sport tárgyban érkező ösztöndíjpályázat. A 2010/2011. tanévben Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíjban részesülő, kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó diákok: Bársony Árpád Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI. Budaörs taneszköz Bársony Kristóf Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs taneszköz Bársony Réka Prohászka Ottokár Katolikus Gimn., Budakeszi taneszköz Bársony Szabolcs Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI taneszköz Bartha Luca Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi kar tanulmányi jegyzet/lakhatás Bécsi Mónika Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest napi egyszeri étkezés Bécsi Tamás Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola internetes alkalmazásfejlesztő szak utazási költség Bokodi Anna Univesität Der Künste Berlin-iparművészet, építészet szak utazási költség Kollár Borbála Zichy Miklós Ált. Iskola Zsámbék napi egyszeri étkezés Szabó Lilla Fanni Fridrich Schiller Gimnázium Pilisvörösvár Széll Petra napi egyszeri étkezés/utazási költség Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szociálpedagógia szak kollégiumi szállásdíj Kérjük, támogassa adója 1%-val az önhibájukon kívül nehéz sorsú, tehetséges, tanulni vágyó, tanulni tudó fiatalokat, akik jó eredményeik elismeréséül a Szent Erzsébet Ösztöndíjban részesülnek. Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék bankszámlaszáma: BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Zsámbéki Kirendeltsége Zsámbéki Hírek december 7

8 Az idén is megrendezésre került a Jótékonysági Bál az óvodás gyermekekért. Az előző években is jó hangulatban, eredményesen záródtak a bálok, melyek bevételéből szebbé próbáltuk varázsolni az óvodás gyermekek mindennapjait. A bált Mustang rock and roll tánccsoport nyitotta meg. Jó volt látni, hogy a fellépők között olyan kisiskolások szerepeltek, akik nem is olyan régen még óvodások voltak. Támogatóink sokat segítettek és hozzájárultak az est sikeréhez. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak akik, mint szervezők, segítők, résztvevők, felajánlók támogatták bálunkat. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőnek, akik az Óvoda által rendezett bál sikeres lebonyolításában segítséget nyújtottak. Zsámbék Város Önkormányzata, Zichy Miklós Általános Iskola és E.P.SZ.I., Albert Éva virágbolt, Alex Kft., Állateledeles, B rent Kft., B+CS 2004 Autószerviz Vizsgabázis, Balács Gumiszerviz, Bali Éva, Hírek a Tündérkertből Bárándiné Jánnossy Enikő, Benedek Falodája, Borók Csaba, CBA üzletlánc, Déberling Norbert Gumiszerviz, Dolce szolárium, EspaBio& Hotel, Farmer Mix Kft., Gabriella Pizzéria, Gyermely Rt., Gyógyszertár a Magyar Koronához, Hajni szalon, Harcos Róbert, Hegyalja Vendéglő, HO-GO Team Kék ABC, HO.GO Team Kft.-itallerakat, Horváth Margit virágkötő, Izeli József, Karkó Ferenc, Kavalkád, Kele Pub, Kerényi Kft, Kistéglás Vendéglő, Kovács Bt., Kovács Pincészet, Lámpás Étterem, Medicontur, Merci Design, Miklós Erika, Motuz Péter, Multi-jet Kft., Mystic szépségszalon, Nagy Gábor-lángosos, Nagy István MGTSZ, Nature Home, Novák Sándor, Nyakas Pincészet, OMW benzinkút, Optikeszi Bt., Payer lottózó, R. Nisi Kft.(Torma Krisztián és Torma Róbert) Rigó Zsuzsi, Simon Zsuzsanna(papír, játék, írószer), Szabó Sándor, Szépségszalon dolgozói (Járfás Lászlóné, Varga Andrea, Kocsis Béláné), Szűcs Bolt, Tóbel Transz, Tompa László keramikus, Toscana Pizzéria, Urbán Attila, Virág Vár, Ziegler Kft. Köszönünk minden támogatást, legyen az anyagi, lelki vagy csak egy bíztató szó! November 20-án, szombaton nem esett az eső, nem volt novemberi hózápor. November 20-án ragyogóan sütött a nap! Megszületett a II. Szent Erzsébet stáció, Melocco Miklós: Az ének csodája az esőben című. Köszönjük Melocco Miklós szobrászművésznek az újabb művet, az Esőcsodát, és dr. Budavári Zsuzsannának a támogatást, az Alapítvány céljai érdekében kifejtett széleskörű munkáját. Köszönjük Melocco Miklós szobrászművésznek és az ünnepségünk fővédnökének, Makovecz Imre úrnak, hogy jelenlétükkel, bíztató szavaikkal hozzájárultak a munkánk megkoronázását jelentő stáció avató ünnepi együttlétünkhöz. Köszönjük Tóth Vilmosnak és családjának a nagylelkű anyagi támogatást, Jakab Miklósnénak, Karkó Ferencnének, Novák Sándornénak, hogy biztosították a szükséges építőanyagokat, Blaskó Lászlónak, Bencze Gábornak Bertalan Zoltánnak, Szűcs Ferencnek, Péntek Árpádnak és Dégfi Ferencnek, hogy a stáció elnyerte a végleges formáját. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt egy évben gondját viselték az Árpádházi Szent Erzsébet a rózsák csodája stációnak, vigyázták, óvták, a környezetét takarították. Köszönjük Berkó Gyöngyinek a Szent Erzsébet Rózsakert gondozását, a rózsatöveket. Köszönjük a Zsámbéki Szerelvényüzlet munkatársainak a kapálást, gyomtalanítást, fűnyírást, lépcsőtakarítást. Köszönjük a Bársony családnak a rózsák beszerzését, gondozását, Tafferner Antalnak és kedves feleségének, hogy az adománygyűjtő jótékonysági rendezvényünk olyan csodálatos környezetben zajlott le. S végül, de nem utolsó sorban köszönjük Zsámbék Város Önkormányzatának a támogatást, azt, hogy a civil kezdeményezésünk mellé állva Polgármester úr a Szent Erzsébet lépcső újjáépítését szívügyének tekinti. Nagyon nagy tisztelettel köszönjük mindazoknak a támogatást, akik adományaikkal a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató zsámbéki és töki diákok tanulmányi ösztöndíjához hozzájárultak. Áldott, békés karácsonyi ünnepet kívánva hívunk minden jótékony tenni akarót a következő évi civil öszszefogásra! Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék Kuratórium 8 Zsámbéki Hírek december

9 Közérdekű telefonszámok, címek Polgármesteri Hivatal 2072 Zsámbék, Ráczváros u Polgármester: Csenger-Zalán Zsolt Alpolgármester: Horváth László Jegyző: Dr. Malik Dean Főépítész: Bánhidi László Tel: 23/ Hétfőn szerdán 9.00-től óráig Informatikus: Jáger István 20/ Ügyfélfogadás: Hétfő tól óráig Szerda 9.00-től óráig és tól ig Péntek 9.00-től óráig Telefon: 23/ / / / Okmányiroda 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. Személyi igazolvány: 23/ Lakcímkártya: 23/ Közlekedésigazgatás: 23/ Útlevél: 23/ Munkaügyi Központ 2072 Zsámbék, Zichy tér 1. 23/ Művelődési Ház 2072 Zsámbék, Etyeki u / Városi Könyvtár 2072 Zsámbék, Magyar u. 23/ Háziorvosok Dr. Kispál Erzsébet 23/ Dr. Legerszki Tamás 23/ Tök Dr. Tornári György 23/ Perbál Dr. Vándor Zsolt 26/ Gyermekorvos Dr. Galambos Ildikó 23/ Védőnői szolgálat 23/ Fizikoterápia 23/ Fogorvosok Dr. Hegyeshalmi Angéla 23/ Dr. Balázs Adrienn 23/ Tűzoltók 105 Zsámbéki Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 2072 Zsámbék, Petőfi S.u.110 Riasztás: Csepilek István 30/ Rendőrség 107 Budakeszi Rendőrőrs: 23/ Budaörsi Rendőrkapitányság: 23/ / / Körzeti Megbízott: Ipacs Endre 70/ Boldog Gertrúd Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2072 Zsámbék, Magyar u.15 23/ Alapszolgáltatási Központ és Idősek Átmeneti Otthona 2072 Zsámbék, Magyar u / Mentők 104 Zsámbéki Mentőállomás 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u / Orvosi Ügyelet 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u / Egészségház 2072 Zsámbék, Magyar u. 20. Zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend 2072 Zsámbék, Petőfi S. u / Holnapy Dénes Márton Plébános 2072 Zsámbék, Magyar u / Matyó Lajos református lelkész 2072 Zsámbék, Petőfi S. u / / Zsámbéki Hírek december 9

10 A HEGYALJA ÉTTEREM Decemberben is változatlanul várja vendégeit, családias, meghitt éttermébe! Menü és hidegtálak elkészítése mellett BEJGLI és ostoros rétes (kakaós kalács) sütését is vállaljuk elvitelre! BEJGLI: MÁKOS 950 Ft./kg DIÓS, GESZTENYÉS: 1200 Ft./kg Megrendelését személyesen az étteremben nyitvatartási idő alatt leadhatja H-P: Sz-V: NE TÖLTSE IDEJÉT A KONYHÁBAN, JÖJJÖN EL A HEGYALJÁBA! MI MEGSÜTJÜK ÖNNEK! Hegyalja Étterem Zsámbék, Corvin J. 1 Tel.: Játékbolt Zsámbék központjában! Játékbolt: Zsámbék Akadémia u. 1. Coop külső üzletsorán! Minőségi játékok elérhető áron! Ben 10 figurák, Scooby-Doo, Playskool, Piantik, Parker, Ravensburger társasjátékok! Karácsonyi akciók! Gyerek laptop! 3900Ft! Magyar nyelvű mesélő manó! 5300Ft! 21db-os Konyha! 5500Ft! Tv-re köthető rajztábla! 4990Ft! TV-re köthető táncszőnyeg! 3900Ft! Akció Dec. 23-ig, vagy a készlet erejéig érvényes! Tel: , , Érdemes benézni, sok szép, olcsó játék kapható! ITAL DISZKONT A Petőfi u. 36 szám alatt Nyitvatartása Vásár és Ünnep napokon is 6-24 óráig Kínálata: Üdítők és szeszes italok nagy választékban Élelmiszer, Vegyi árú, Iparcikk Igény esetén ajándékkosár készítés Zsámbék, Petőfi Sándor utca 36. Tel: Zsámbéki Hírek december

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

CSOMÁDI. 2011. november

CSOMÁDI. 2011. november CSOMÁDI Tükör Tükör I. évfolyam, 7. szám Szerkesztői levél Mi kérdeztünk, Ők válaszoltak...rákérdeztünk......portré... Szól az Úr... Múltunk és hagyományaink Kisebbségi és egyesületi hírek Óvoda Iskola

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt!

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt! XIX. évf. 2010. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Boldog Karácsonyt! BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 Megszentelt szalagok A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani Szép városunk Elmúlt egy év, karácsony szent ünnepével, szilveszteri mulatságokkal, és immár itt állunk az új év elején. Az ünnep hangulata még kicsit itt maradt a házak, kertek, utcák és terek díszkivilágításával.

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 8. szám 2010. augusztus 23. Csegei Napok 2010 Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est 2 CSEGEI

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben