Zsámbéki. Hírek december. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa. Ősi ír karácsonyi áldás. Honlap:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbéki. Hírek. 2010. december. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa. Ősi ír karácsonyi áldás. Honlap: www.zsambek.hu"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek december Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Ősi ír karácsonyi áldás Hogy kerüljön el minden szenvedés, hogy előtted az út már csak rózsát teremjen, hogy bánat könnye sose hulljon szemedből, hogy ne látogasson meg a fájdalom, mindezt, nem, mindezt nem kívánom neked. Hisz nem füröszthet-e tisztává a könny, szíved nem nemesedhet-e a szenvedésben, amennyiben fájó ínséged ajtót nyit előtted Mária és a Gyermek közösségébe és Rád terül gyöngéd mosolyuk csillagfényes palástja? Sokkal inkább azt kívánom neked, hogy hálás szívvel tudj emlékezni mindig arra, ami jó csak volt az életedben, hogy bátran álld ki a próbát, ha a kereszt súlyosan nehezedik vállaidra, és ha az elérendő csúcs egyszerűen elérhetetlenségbe burkolózik, sőt, a remény sugara is kihunyni látszik, azt kívánom, hogy növekedjék benned Isten adománya, és a nehéz években is segítsen neked fölvidítani szeretteid szívét, hogy legyen melletted mindig valaki, aki méltó, hogy barátnak nevezd, aki táplálja bizalmad, amikor megfogyatkozik benned a fény és az erő, hogy segítségével dacolni tudj a viharokkal, és mégis felérj a magasba! Akár örömben, akár szenvedésben sugározzon be az emberré lett Istenfiú kedves mosolya, és Őt mindig oly forrón szeresd, amint azt hozzád hajló jósága kívánja Neked! Zsámbék minden polgárának Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kíván Zsámbék Polgármestere és Képviselő-testülete, a Polgármesteri hivatal dolgozói, az Önkormányzati intézmények dolgozói és a Zsámbéki Hírek szerkesztői

2 Költségvetési koncepció A képviselő-testület 137/2010. (XI. 11.) számú határozatában elfogadta városunk évi költségvetési koncepcióját. Eszerint a kiadások és bevételek főösszege egyaránt ezer forint. Működési kiadásokra ezer forintot szánnak, amelyből ezer forint jut személyi kiadásokra, forintot fizet a város járulék gyanánt, dologi jellegű kidásokra ezer forintot költünk, speciális támogatásokra pedig ezer forintot. A felújításokra ezer forint jut, a vagyon gyarapítására viszont ezer forint. Az Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetésének előirányzatai tervezéséhez az alábbi iránymutatásokat adja: a városgazdálkodást a tárgyévi költségvetés tervezésével összhangban ki kell szervezni, és arra gazdálkodó szervezetet kell létrehozni, a működési kiadásokat racionalizálni kell oly módon, hogy a feladatok ellátásának további biztosíthatósága mellett meglévő, jól felkészült munkavállalókkal kell a feladatellátást megszervezni. a közművelődési feladatellátást költséghatékonyan kell megszervezni, a gyűjteményi, valamint a könyvtári feladattal integrálni kell, gondoskodni kell a hatékony, és racionális ingatlangazdálkodás keretei között a védőnői szolgálat áthelyezéséről bővebb helyiségekkel rendelkező épületbe, és ifjúsági ház kialakításáról meg kell alkotni a települési feladatellátás szervezésének koncepcióját, így különösen egyes, az önkormányzati, közigazgatási feladatok társulásban történő ellátását. felül kell vizsgálni a településrendezési eszközöket. Háromnegyedéves beszámoló A 138/2010. (XI. 11.) számú határozatbany a testület elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának első kilenc hónapjáról szóló beszámolót, amely szerint a kiadások közel 70, a bevételeknek pedig valamivel Önkormányzati döntések Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Szórádi Elek október 27. Imre Magor október 28. Telkes Frigyes november 5. Sabov-Antalovszky Imola november 19. Farkas Zsombor november 22. több, mint 45 százaléka realizálódott szeptember végéig. A személyi jellegű kiadások nagyjából időarányosan alakultak, a dologi kiadásoknak viszont több, mint 99 százalékát elköltötte már az önkormányzat. 139/2010.(XI.11.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011 évre szóló Belső Ellenőrzési Tervet fogad el. 140/2010.(XI.11.) számú Határozat A Képviselő-testület a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás üléseire, Csenger-Zalán Zsolt polgármester úr akadályoztatása esetén Horváth László alpolgármestert bízta meg a helyettesítési feladatok ellátásával. 142/2010.(XI.11.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat évi költségvetési tervezetét elfogadta. 143/2010.(XI.11.) számú Határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zsámbékvíz Kft. Felügyelő Bizottságot az alábbi személyekkel hozza létre: Horgos Zsolt Dr. Bánsághy Dániel Szabó Bernadett 144/2010.(XI.11.) számú Határozat A Képviselő-testület úgy döntött, hogyzsámbék Nagyközség Közalapítvány kurátorának dr. Legerszki Tamást delegálja. 145/2010.(XI.11.) számú Határozat Zsámbék Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Múzeumok intézményvezetői állására kiírt pályázatra a benyújtók meghallgatására az alábbi bizottságot hozza létre: Jakosáné Palkó Petra Horváth László Sulyok Attila 2 Zsámbéki Hírek december

3 Zsámbék Város Képviselő-testületének rendeletei Az önkormányzati képviselők tiszteledíjáról Zsámbék Város Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2006.(XI.15.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: (2) Igazoltan távollévőnek az a képviselő minősül, aki távolmaradását előzetesen írásban bejelenti a Polgármesternek. Betegség vagy előre nem látható esemény miatti távollétet rövid szöveges üzenetben ( ben, sms-ben) kell jelezni, az igazolás utólagos bemutatásával. Az igazolás elfogadása a Polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik. 2.. A Rendelet 5. -a az alábbiakkal egészül ki: (3) Annak a képviselőnek, aki távolmaradását a (2) bekezdés szerint igazolni nem tudja, tiszteletdíja az alábbi mértékben csökken: a.) testületi ülésekről történő távolmaradás esetén: 50 százalék/hó b.) bizottsági ülésekről történő távolmaradás esetén: 25 százalék/hó c.) bizottsági elnök távolmaradása esetén: 30 százalék/hó. A szociális ellátásról A 19/2010. (XI. 11.) számú önkormányzati rendeletben a képviselők megváltoztatták a szociális ellátásról szóló korábbi rendelkezést. A helyi lakásfenntartási támogatási vonatkozó módosítások szerint az ellátásra az a kérelmező jogosult, akinek háztarátásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át nem haladja meg. A támogatás nagysága a lakásban élők számának függvényében alakul: az elismert lakásnagyság és a forintos költségátalány szorzata alapján számolhjató el. Az elismert lakásnagyság ha a háztartásban egy személy lakik 35 m 2, ha a háztartásban két személy lakik 45 m 2, ha a háztartásban három személy lakik 55 m 2, ha a háztartásban négy személy lakik 65 m 2, ha négy személynél több lakik a háztartásban minden további személy után 5-5 m 2. A támogatás iránti kérelmet az év folyamán bármikor be lehet nyújtani a polgármesteri hivatalban. Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 százalékát, és a havi gyógyító ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum negyedét. A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon valamennyi határozat és rendelet hiteles szövege teljes terjedelmében megtekinthető. Kiadó Zsámbék, Petőfi Sándor utca 30/7 (pavilonsor alatt) bútorozott üzlethelyiség kiadó! Telefon: Felhívás a civil szervezetek számára A jövőben szeretnénk rendszeresen tudósítani a városunkban működő civil szervezetek, illetve intézmények rendezvényeiről, ezért arra kérjük Önöket, hogy jövő évi programjukat december 20-ig juttassák el szerkesztőségünk címére. Amennyiben valamely eseményről már elkészült tudósításuk vagy fotójuk van, azt is szívesen fogadjuk. Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: zsambek.hu Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1750 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. Zsámbéki Hírek december 3

4 A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet szabályozza. Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az ünnepi időszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását fokozottan ellenőrzik. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül, viszont a kis-, és közepes tűzijátékot kizárólag nagykorú személyek, december közötti időszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tűzijáték termékek esetében továbbra is tilos a bombák, tűzijáték bombák mozsarakban, római gyertya forgalmazása, birtoklása és felhasználása. Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig/ kis-, és közepes tűzijátékot 3 kg nettó tömegig tárolhatnak egy időben összesen. A rendőrség hírei Pirotechnikai termékek év végi használata A fenti tűzijáték termékeket december 3l-én 18 :00 órától január 1-én 06:00 óráig használhatják fel. A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és nem is birtokolhat. A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárás indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül. Kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfelelően,- a balesetek elkerülésének érdekében fokozott óvatossággal használják! Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Biztonságban a téli szünidőben is Jó tanácsok gyermekeknek Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra is hasznos információval, azért hogy a téli szünidő a kellemes élmények miatt legyen felejthetetlen! Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elővigyázatos és ne engedj be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen arra, hogy be szeretne jutni! A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsatok meg, mert súlyos következményekkel járhat helytelen használatuk. A szünidőben a barátokkal közösen szervezett programok (kirándulás, mozi, színház stb.) tekintetében legyetek figyelemmel arra, hogy a téli időszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetőség szerint erre tekintettel szervezzétek meg a programokat és utána a hazafelé vezető utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek és várhatóan mikor érkeztek haza. Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal rendelkező zsebtolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik esélyt, hogy a megtakarított pénzetekből ők lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni. Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tüzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelően használjátok, betartva a jogszabályok által előírt idő és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okozható baleseteket. Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkohol fogyasztás, mert a fiatalkorúak esetében is a legtöbb diszkóbaleset ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bűncselekmény áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaznak) vagy még rosszabb esetben elkövetőjévé (garázda magatartás, testi sértés). Ne feledd: nem csak az tartozik felelőséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is büntetésben részesül, aki a bűncselekmény elkövetéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Sokunk környezetében élnek olyan emberek, aki magányosan, egyedül várják az ünnepeket. Mivel társ hiányában nem tudják kivel az ünnepek békés, áldott örömét megélni, érzéseiket megosztani, a karácsony közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelőzhető. Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár csak egy telefonhívás több lehet a legegyszerűbb karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti. Figyeljünk az egyedülállókra! Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerőseire, akik hasonló helyzetben vannak. Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerőse, szomszédja van, akinek szüksége van egy baráti jó szóra, akinél megelőzhető a tragédia, a közelgő ünnepek alkalmával mindenképpen figyeljen oda rájuk. Békés, biztonságos ünnepeket kíván a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 4 Zsámbéki Hírek december

5 Figyeljünk a karácsonyi bevásárlásnál! A bevásárló központok parkolóiban lévő gépkocsik utasterében hagyott csomagok, táskát, azonnal felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét, akik ezután a gépkocsik feltörésével könnyedén meg is szerzik a kiszemelt csomagot. Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak! Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belső zsebeiben tartsák! Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá! Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja, hogy a számt alan játék és a polcokon lévő ajándékok óriási kihívást jelentenek a gyerkőcöknek, akik egy pillanat alatt képesek eltűnni a szülők szeme elől. Míg a riadt szülő a gyermekét keresi, akaratlanul is őrizetlenül hagyja a bevásárló kocsin a táskáját, benne talán a család karácsonyra félretett pénzével. A vásárlás során a kézi, illetve válltáskát soha ne hagyja a bevásárlókocsin, azt ugyanis szinte feltűnés nélkül leemelheti bárki! Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendőrség munkatársaihoz! Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya! Pályázat (Gazdasági vezető) Zsámbék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gazdasági vezető munkakör betöltésére. Pályázat (Bérbeadás) Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.), a továbbiakban kiíró meghirdeti nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 276/2010 (IX.10) sz. határozata alapján a tulajdonában lévő Zsámbék 0109 hrsz-ú ingatlan 2000 m2 hasznos alapterületű ingatlanrészét. Felhívom Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a 0109 hrsz-ú ingatlan művelési ága gyep, az érintett 2000 m2 terület művelési ága kivett, faiskola. Az eltérő tevékenység végzésére a földhivatali átminősítés ügyintézése és költségei a bérlőt terhelik. A pályázatra jelentkezni lehet: november 25.-től december 20.-án 10:00-ig Zsámbék Képviselő-testülete Hivatalának Titkárságán (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) leadott pályázati dokumentációval. Pályázat (hóeltakarítás és síkosságmentesítés) Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.), a továbbiakban kiíró meghirdeti nyilvános pályázat útján a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 280/2010. (XI.10) sz. határozata alapján a tulajdonában és kezelésében lévő közutak és közterületek hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak elvégzését. Ellátandó feladatok: Napi ügyelet Rendszeres síkosságmentesítés Rendszeres hóeltakarítás A pályázatra jelentkezni lehet: november 25.-től december 16.-án 11:00 óráig Zsámbék Képviselő-testülete Hivatalának Ügyfélszolgálatán (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) leadott pályázati dokumentációval. Zsámbéki Hírek december Módosul a menetrend! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Volánbusz Zrt. menetrend módosítást tervez a 778. számú autóbuszvonalakon. Felhívás a járdák hó- és síkosságmentesítésére Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban az ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, síkosságmentesítése a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló 13/2006 (VII.24.) Ör. 3. -a alapján az adott ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének, kezelőjének kötelessége. Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari egységek a nyitvatartási idejük alatt kötelesek gondoskodni az előttük lévő járdaszakasz takarításáról. Kérjük a Lakosságot, tekintettel arra, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk érdeke, ezért folyamatosan és maradéktalanul tegyen eleget ezen előírásoknak és kötelezettségeknek. A fenti kötelezettségek betartását a közterületfelügyelők folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a fenti előírásoknak és kötelezettségeknek nem tesznek eleget, úgy szabálysértést követnek el. Adózási határidő A helyi iparűzési adóban közelgő adózási határidő: december 20. Adóelőleg kiegészítés (feltöltés) és az előleg-kiegészítés összegéről bevallás A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie és (2010. évtől új szabály) az adóelőleg-kiegészítés összegéről bevallást kell tennie. A Helyi iparűzési adóelıleg-kiegészítés összegének bevallásához szükséges nyomtatvány letölthető a Hivatal/Szervezeti egységek/adóigazgatási Iroda jobb oldalon felkínált nyomtatványok között. 5

6 Teadélután a Német Nemzetiségi Házban november 14-én került sor a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében egy hagyományteremtő, hagyomány-felelevenítő teadélutánra, melynek célja a zsámbéki svábság összefogása, az emlékek, értékek felelevenítése, egy jóízű beszélgetés a régi ismerősökkel. Sajnos a hely szűke miatt csak a 60 év felettiek voltak a meghívottak. Örömünkre megtelt a ház, szép számmal érkeztek vendégek. Először a nemrégiben megalakult Német Nemzetiségi Önkormányzat új elnöke Bechtold János köszöntötte az egybegyűlteket. Megköszönte Bognárné D. M.-Mária néni sok éves elnöki munkáját és kérte támogatását további munkánkhoz. Megemlékezett azokról is, akik betegségük, ágyhoz kötöttségük miatt sajnos nem tudtak eljönni és részt venni a találkozón. Majd szokásához híven versbe foglalta köszöntő szavait: Beszélgessünk múltról, máról, a jövőről, Hadd szerezzünk tudást az elhangzó történetekből, Tudom a múltat felidézni nehéz, néha fájdalmakkal teli, De múltunkat elfeledni, róla nem beszélni, A mai örömeinket, életünket is becsapja, elveszti. (részlet B.J.) Csenger Zalán Zsolt Polgármester úr távollétében Horváth László alpolgármester úr képviselte a települési Önkormányzatot. Köszöntő szavaiban pozitívan értékelte azt az erőfeszítést, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Kör tesz a hagyományok ápolása, megőrzése, felelevenítése érdekében. Követendő példaként említette az összefogásra törekvést, a sajnos már kevés zsámbéki sváb lakos buzdítását arra, hogy minél többször jöjjenek össze, adják át a fiataloknak a régi emlékeket, tapasztalatokat, kultúránk értékeit. Mária néni szintén nagy örömmel üdvözölte az egybegyűlteket, akikkel hosszú idő óta újra találkozhatott. Sok sikert kívánt az új Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és egyben kérte, hogy folytassuk továbbra is lelkesen a megkezdett munkát. A köszöntők után a Zichy Miklós Általános Iskola tanulói lepték meg színvonalas műsorral a vendégeket. (Felkészítő tanáruk: Uhrinyiné Hajdú Etelka) Versek, mondókák, rövid történetek előadásával elevenítették fel az idősek gyerekkorát, fiatalságát. Nem csoda, ha körülnézve a teremben nagymamák, nagypapák, dédik könnyes szemeit láttuk! A Német Nemzetiségi Kórus régi zsámbéki sváb dalokkal készült erre a délutánra. A dalok éneklése közben azt vettük észre, hogy egyre többen énekelnek a vendégek közül is. A teadélután talán legjobban várt része ezután következett, amikor is végre kötetlenül beszélgethettek egymással azok, akik már régóta nem találkoztak. Hallhattunk régi történeteket, sőt egy-egy számunkra ismeretlen dal is felcsendült. Időnként a vendégek kívánságára Neumann Lőrinc eljátszotta harmonikán kedvenc régi dalaikat. Fiatalok, öregek, de szép is volt az élet! Együtt énekeltünk, múlattunk, gyönyörű emlékek! (részlet: B.J.) Adventi sváb szokás Magyar-sváb eredetű szokás Zsámbékon is, hogy Luca-napkor kezdik csíráztatni a Luca-búzát. Ez lényegében egy, az antikvitásig visszanyúló mágikus vetés, és a következő év termését próbálták vele kedvezően befolyásolni. A zöld hajtások ma is a karácsonyi üzenetre, az új élet kezdetére emlékeztetnek, és díszítésnek is használják a lakásban, illetve a templomokban. A paraszti világban apróra vágva a baromfinak adták vízkeresztkor. Egy tál közepére egy lefordított poharat tettek, körülötte a búzát egyenletesen szétterítek, vízbe áztatták és a szekrény tetejére, tették, hogy meleg helyen, békességben csírázhasson, növekedhessen. A búza szent estére meg is nő, a poharat kiemelve megkapjuk a mécses helyét. A meggyújtott gyertya fénye a búzaszálak között tör utat magának, nagyon meghitt látvány. Meghívó A HÖCÖGŐ Néptáncegyüttes szeretettel meghívja Önt és Családját HÖCÖGŐ karácsony műsorára Hely: Zsámbék, Művelődési ház Időpont: december óra Közreműködnek: Tücsök Citerazenekar Perbál Kerekes Néptáncegyüttes Pilisborosjenő HÖCÖGŐ Néptáncegyüttes Zsámbék Tök Magos zenekar Belépés díjtalan Támogatójegy váltható: 500 Ft. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! 6 Zsámbéki Hírek december

7 V. Mária Napforduló Ünnep december 19-én Szeretettel várjuk Önt és szeretteit december 19. napján Zsámbékon az V. Mária Napforduló Ünnepünkön gazdag programokkal, finom ételekkel és a szokásos kézműves kirakodó vásárral. Részletek a honlapunkon: Áldott, békés várakozást és boldog Karácsonyt kívánunk: A Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör V. MÁRIA NAPFORDULÓ ÜNNEP VÁRAKOZÁS ÉS VÁSÁR ZSÁMBÉKON DECEMBER 19. aranyvasárnap Helyszín: A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖRNYÉKE (Zsámbék, Etyeki utca 2.) A baráti kör tagjai a Falu Kemencéjében egész nap lepényt sütnek. A baráti kör kondérjában füstöltcsülkös bableves fő. A kemence mellett: ÉLŐ BETLEHEM, TEAHÁZ, KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR 11 órától: Nyakas-hegyi történetek - animációs filmvetítés a családnak Rajzolj kedvedre a filmről, az adventi várakozásról, a Karácsonyról vagy a télről és mi kiállítjuk alkotásod! Kézműves ajándékok készítése: angyalka, mézeskalács, karácsonyfadíszek 12 órától: Karácsony és Húsvét az erdélyi Almakerék középkori freskóin Horváth Zoltán diavetítéses előadása 13 órától bemutatkozik avadkanok Nemzeti Dalárda 13 óra 30 perctől: Manyi néni mesedélutánja 14 óra 30 perctől: Keresztes Nagy Árpád - zsámbéki regös, énekmondó műsora Fényességváró magyar énekek címmel 15 órától: Nyakas-hegyi történetek -animációs filmvetítés kicsiknek-nagyoknak, a vetítés után beszélgetés az alkotókkal Quirin Ágnessel és Pálfi Zsolttal Programok a művelődési házban: 15 óra 30 perctől: Simó József előadóművész, a magyarországi Czegei Wass Alapítvány kuratóriumának elnöke válogat elfeledett íróink karácsonyi történeteiből 16 órától: Amikor Jézus Krisztus Szent Péterrel a Földön járt Róka Szabolcs mesél kicsiknek-nagyoknak 17 órától: KARÁCSONY Szathmáry Tibor gitáron kíséri nagy költőink megzenésített verseit 17 óra 30 perctől: Menjünk Betlehembe - zsámbéki kisiskolások betlehemes játéka (betanította: Vizeli Judit) 18 órától: Falukórus - karnagyunk: Füzi Éva (Csütörtökönként 19 óra 30 perctől próba a művelődési házban! Várunk az alkalmi kórusba minden kedves érdeklődőt!) Ösztöndíj Egyetlen tehetség se vesszen el azért, mert szűkölködik, a tanulás anyagi terhét nem képes vállalni családja (Melocco Miklós szobrászművész) Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék kuratóriuma a beérkezett pályázatok valamint családlátogatás és környezettanulmány alapján megítélte a 2010/2011. tanévre a tanulmányi ösztöndíjakat. Ebben a pályázati ciklusban forráshiány miatt nem kapott támogatást a művészeti kurzusra és az egyéb kategóriában, sport tárgyban érkező ösztöndíjpályázat. A 2010/2011. tanévben Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíjban részesülő, kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó diákok: Bársony Árpád Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI. Budaörs taneszköz Bársony Kristóf Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Budaörs taneszköz Bársony Réka Prohászka Ottokár Katolikus Gimn., Budakeszi taneszköz Bársony Szabolcs Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI taneszköz Bartha Luca Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi kar tanulmányi jegyzet/lakhatás Bécsi Mónika Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest napi egyszeri étkezés Bécsi Tamás Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola internetes alkalmazásfejlesztő szak utazási költség Bokodi Anna Univesität Der Künste Berlin-iparművészet, építészet szak utazási költség Kollár Borbála Zichy Miklós Ált. Iskola Zsámbék napi egyszeri étkezés Szabó Lilla Fanni Fridrich Schiller Gimnázium Pilisvörösvár Széll Petra napi egyszeri étkezés/utazási költség Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szociálpedagógia szak kollégiumi szállásdíj Kérjük, támogassa adója 1%-val az önhibájukon kívül nehéz sorsú, tehetséges, tanulni vágyó, tanulni tudó fiatalokat, akik jó eredményeik elismeréséül a Szent Erzsébet Ösztöndíjban részesülnek. Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék bankszámlaszáma: BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Zsámbéki Kirendeltsége Zsámbéki Hírek december 7

8 Az idén is megrendezésre került a Jótékonysági Bál az óvodás gyermekekért. Az előző években is jó hangulatban, eredményesen záródtak a bálok, melyek bevételéből szebbé próbáltuk varázsolni az óvodás gyermekek mindennapjait. A bált Mustang rock and roll tánccsoport nyitotta meg. Jó volt látni, hogy a fellépők között olyan kisiskolások szerepeltek, akik nem is olyan régen még óvodások voltak. Támogatóink sokat segítettek és hozzájárultak az est sikeréhez. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak akik, mint szervezők, segítők, résztvevők, felajánlók támogatták bálunkat. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőnek, akik az Óvoda által rendezett bál sikeres lebonyolításában segítséget nyújtottak. Zsámbék Város Önkormányzata, Zichy Miklós Általános Iskola és E.P.SZ.I., Albert Éva virágbolt, Alex Kft., Állateledeles, B rent Kft., B+CS 2004 Autószerviz Vizsgabázis, Balács Gumiszerviz, Bali Éva, Hírek a Tündérkertből Bárándiné Jánnossy Enikő, Benedek Falodája, Borók Csaba, CBA üzletlánc, Déberling Norbert Gumiszerviz, Dolce szolárium, EspaBio& Hotel, Farmer Mix Kft., Gabriella Pizzéria, Gyermely Rt., Gyógyszertár a Magyar Koronához, Hajni szalon, Harcos Róbert, Hegyalja Vendéglő, HO-GO Team Kék ABC, HO.GO Team Kft.-itallerakat, Horváth Margit virágkötő, Izeli József, Karkó Ferenc, Kavalkád, Kele Pub, Kerényi Kft, Kistéglás Vendéglő, Kovács Bt., Kovács Pincészet, Lámpás Étterem, Medicontur, Merci Design, Miklós Erika, Motuz Péter, Multi-jet Kft., Mystic szépségszalon, Nagy Gábor-lángosos, Nagy István MGTSZ, Nature Home, Novák Sándor, Nyakas Pincészet, OMW benzinkút, Optikeszi Bt., Payer lottózó, R. Nisi Kft.(Torma Krisztián és Torma Róbert) Rigó Zsuzsi, Simon Zsuzsanna(papír, játék, írószer), Szabó Sándor, Szépségszalon dolgozói (Járfás Lászlóné, Varga Andrea, Kocsis Béláné), Szűcs Bolt, Tóbel Transz, Tompa László keramikus, Toscana Pizzéria, Urbán Attila, Virág Vár, Ziegler Kft. Köszönünk minden támogatást, legyen az anyagi, lelki vagy csak egy bíztató szó! November 20-án, szombaton nem esett az eső, nem volt novemberi hózápor. November 20-án ragyogóan sütött a nap! Megszületett a II. Szent Erzsébet stáció, Melocco Miklós: Az ének csodája az esőben című. Köszönjük Melocco Miklós szobrászművésznek az újabb művet, az Esőcsodát, és dr. Budavári Zsuzsannának a támogatást, az Alapítvány céljai érdekében kifejtett széleskörű munkáját. Köszönjük Melocco Miklós szobrászművésznek és az ünnepségünk fővédnökének, Makovecz Imre úrnak, hogy jelenlétükkel, bíztató szavaikkal hozzájárultak a munkánk megkoronázását jelentő stáció avató ünnepi együttlétünkhöz. Köszönjük Tóth Vilmosnak és családjának a nagylelkű anyagi támogatást, Jakab Miklósnénak, Karkó Ferencnének, Novák Sándornénak, hogy biztosították a szükséges építőanyagokat, Blaskó Lászlónak, Bencze Gábornak Bertalan Zoltánnak, Szűcs Ferencnek, Péntek Árpádnak és Dégfi Ferencnek, hogy a stáció elnyerte a végleges formáját. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt egy évben gondját viselték az Árpádházi Szent Erzsébet a rózsák csodája stációnak, vigyázták, óvták, a környezetét takarították. Köszönjük Berkó Gyöngyinek a Szent Erzsébet Rózsakert gondozását, a rózsatöveket. Köszönjük a Zsámbéki Szerelvényüzlet munkatársainak a kapálást, gyomtalanítást, fűnyírást, lépcsőtakarítást. Köszönjük a Bársony családnak a rózsák beszerzését, gondozását, Tafferner Antalnak és kedves feleségének, hogy az adománygyűjtő jótékonysági rendezvényünk olyan csodálatos környezetben zajlott le. S végül, de nem utolsó sorban köszönjük Zsámbék Város Önkormányzatának a támogatást, azt, hogy a civil kezdeményezésünk mellé állva Polgármester úr a Szent Erzsébet lépcső újjáépítését szívügyének tekinti. Nagyon nagy tisztelettel köszönjük mindazoknak a támogatást, akik adományaikkal a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató zsámbéki és töki diákok tanulmányi ösztöndíjához hozzájárultak. Áldott, békés karácsonyi ünnepet kívánva hívunk minden jótékony tenni akarót a következő évi civil öszszefogásra! Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék Kuratórium 8 Zsámbéki Hírek december

9 Közérdekű telefonszámok, címek Polgármesteri Hivatal 2072 Zsámbék, Ráczváros u Polgármester: Csenger-Zalán Zsolt Alpolgármester: Horváth László Jegyző: Dr. Malik Dean Főépítész: Bánhidi László Tel: 23/ Hétfőn szerdán 9.00-től óráig Informatikus: Jáger István 20/ Ügyfélfogadás: Hétfő tól óráig Szerda 9.00-től óráig és tól ig Péntek 9.00-től óráig Telefon: 23/ / / / Okmányiroda 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. Személyi igazolvány: 23/ Lakcímkártya: 23/ Közlekedésigazgatás: 23/ Útlevél: 23/ Munkaügyi Központ 2072 Zsámbék, Zichy tér 1. 23/ Művelődési Ház 2072 Zsámbék, Etyeki u / Városi Könyvtár 2072 Zsámbék, Magyar u. 23/ Háziorvosok Dr. Kispál Erzsébet 23/ Dr. Legerszki Tamás 23/ Tök Dr. Tornári György 23/ Perbál Dr. Vándor Zsolt 26/ Gyermekorvos Dr. Galambos Ildikó 23/ Védőnői szolgálat 23/ Fizikoterápia 23/ Fogorvosok Dr. Hegyeshalmi Angéla 23/ Dr. Balázs Adrienn 23/ Tűzoltók 105 Zsámbéki Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 2072 Zsámbék, Petőfi S.u.110 Riasztás: Csepilek István 30/ Rendőrség 107 Budakeszi Rendőrőrs: 23/ Budaörsi Rendőrkapitányság: 23/ / / Körzeti Megbízott: Ipacs Endre 70/ Boldog Gertrúd Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2072 Zsámbék, Magyar u.15 23/ Alapszolgáltatási Központ és Idősek Átmeneti Otthona 2072 Zsámbék, Magyar u / Mentők 104 Zsámbéki Mentőállomás 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u / Orvosi Ügyelet 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u / Egészségház 2072 Zsámbék, Magyar u. 20. Zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend 2072 Zsámbék, Petőfi S. u / Holnapy Dénes Márton Plébános 2072 Zsámbék, Magyar u / Matyó Lajos református lelkész 2072 Zsámbék, Petőfi S. u / / Zsámbéki Hírek december 9

10 A HEGYALJA ÉTTEREM Decemberben is változatlanul várja vendégeit, családias, meghitt éttermébe! Menü és hidegtálak elkészítése mellett BEJGLI és ostoros rétes (kakaós kalács) sütését is vállaljuk elvitelre! BEJGLI: MÁKOS 950 Ft./kg DIÓS, GESZTENYÉS: 1200 Ft./kg Megrendelését személyesen az étteremben nyitvatartási idő alatt leadhatja H-P: Sz-V: NE TÖLTSE IDEJÉT A KONYHÁBAN, JÖJJÖN EL A HEGYALJÁBA! MI MEGSÜTJÜK ÖNNEK! Hegyalja Étterem Zsámbék, Corvin J. 1 Tel.: Játékbolt Zsámbék központjában! Játékbolt: Zsámbék Akadémia u. 1. Coop külső üzletsorán! Minőségi játékok elérhető áron! Ben 10 figurák, Scooby-Doo, Playskool, Piantik, Parker, Ravensburger társasjátékok! Karácsonyi akciók! Gyerek laptop! 3900Ft! Magyar nyelvű mesélő manó! 5300Ft! 21db-os Konyha! 5500Ft! Tv-re köthető rajztábla! 4990Ft! TV-re köthető táncszőnyeg! 3900Ft! Akció Dec. 23-ig, vagy a készlet erejéig érvényes! Tel: , , Érdemes benézni, sok szép, olcsó játék kapható! ITAL DISZKONT A Petőfi u. 36 szám alatt Nyitvatartása Vásár és Ünnep napokon is 6-24 óráig Kínálata: Üdítők és szeszes italok nagy választékban Élelmiszer, Vegyi árú, Iparcikk Igény esetén ajándékkosár készítés Zsámbék, Petőfi Sándor utca 36. Tel: Zsámbéki Hírek december

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN!

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) HÍRLEVÉL 2012. december ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 19/2015.(XII.11.) ÖK R A szociális juttatások rendszeréről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben