SZJA egyszerő + járulékok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZJA egyszerő + járulékok"

Átírás

1 Adózási feladatok SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

2 SZJA egyszerő + járulékok Elek Teréz fıállású munkaviszonyban dolgozik. Két gyermek édesanyja, gyermekei 14 és 16 évesek. Munkaviszonyból származó bérjövedelme havi Ft. Mennyi E.T. nettó jövedelme, és mennyibe kerül a foglalkoztatása, a munkáltatójának? 2

3 Megoldás Adóalap % % Adókulcs Szuper bruttó: *1,27 = Ft Számított adó: *0,17 = Ft Adójóváírás: 12* = Ft Fizetendı adó: = Ft Havi adóelıleg: / 12 = Ft/hó 3

4 Levonások (munkavállaló): Bruttó bér SZJA Nyugdíjbiztosítás 9,5% (8+1,5) Munkaerıpiac 1,5% Egészségbiztosítás 6% (4+2) Munkavállalót terhelı elvonások: Nettó jövedelem: Ft 4

5 Bér után fizetendı (munkáltató): - Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% (1,5+0,5) Munkaerıpiac 1% Szakképzés 1,5% Munkáltatót terhelı járulékok: Ennyibe kerül E. T. a munkaadónak: Ft Adóék: 1 ( / ) = 46,3% 5

6 Jutalom adója Elek Teréz az adott hónapban Ft jutalmat is kapott. Határozza meg a jutalomra esı SZJA-t és járulékterheket! Mennyi lesz az adott hónapban E.T. nettó jövedelme és mekkora kifizetést jelent ez a munkáltatónak? 6

7 Megoldás A évi adókulcs és adósáv alapján E.T. összevont adóalapba tartozó jövedelmek adója jutalom nélkül: Számított adó: *0,17 = Ft Adójóváírás: 12* = Ft Fizetendı adó: = Ft 7

8 Megoldás folytatása A évi adókulcs és adósáv alapján E.T. összevont adóalapba tartozó jövedelmek adója jutalommal együtt: Számított adó: ( *1,27)*0,17 = Ft Adójóváírás: 12* = Ft Fizetendı adó: = Ft Jutalomra esı SZJA: = Ft 8

9 Levonások a jutalomból (munkavállaló): Jutalom SZJA Nyugdíjbiztosítás 9,5% Egészségbiztosítás 6% Munkaerıpiac 1,5% 600 Levonások a jutalomból: Nettó jutalom: Ft Nettó havi bér: = Ft 9

10 Jutalom után fizetendı járulékok (munkáltató): Bruttó bér: ( ) Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% 800 Munkaerıpiac 1% 400 Szakképzés 1,5% (jutalom) (alapbér) = Ft Ennyibe kerül E. T. a munkaadónak: Ft Adóék: 1 ( / ) = 47,3% Adóék a jutalomra: 1-(24.564/51.400) = 52,2% 10

11 Családi kedvezmény Kovács Piroska a vizsgált adóévben 2 gyermeket nevelt: kisebbik fia 15 éves középiskolás, nagyobbik fia adott év szeptemberében töltötte be 17. életévét. K.P. nagy örömére az adóévet követı március 1-jén született meg harmadik gyermeke. A vizsgált évben 12 hónapig alkalmazásban volt. Év elején nyilatkozott, hogy alkalmazotti kedvezménnyel (adójóváírással) kíván élni. Havi bruttó bére az év során Ft volt. A fenti adatok ismeretében, határozza meg K.P. éves adófizetési kötelezettségét és az adóbevallással együtt fizetendı/visszaigényelhetı összeget, havi nettó jövedelmét, valamint a munkaadója terheit! 11

12 Megoldás: Éves bruttó jövedelme: 12* Ft = Ft Szuper bruttó: *1,27 = Ft Számított adó: *0,17 = Ft Adójóváírás a bér 17%-a, de maximum jogosultsági hónaponként Ft, ha az éves jövedelem nem haladja meg a Ft-ot. 12

13 Adójóváírás: 12 hónapra számítva: Ha az éves jövedelem meghaladja a Ftot, de nem éri el a Ft-ot, akkor az adójóváírás a bér 17%-a, (max. jogosultsági hónaponként Ft) csökkentve a Ft (jogosultsági határ) feletti jövedelem 12%-ával. Adójóváírás: ( )*0,12 = Ft/év Az összevont adóalap adója: = Ft/év ( Ft/hó) 13

14 További adócsökkentı kedvezmények: Családi kedvezmény havi összege Ft/jogosultsági hó/kedvezményezett eltartott. A kedvezmény 3 gyermektıl jár, a terhesség 91. napjától kezdıdıen. A születéstıl 6 hónapot visszaszámolva, Kovács Piroska szeptember 1-jétıl jogosult a családi kedvezmény igénybevételére: 4 hó*3 fı*4.000 Ft/hó/fı = Ft Az összevont adóalapot terhelı, kedvezményekkel csökkentett adó: = Ft A családi adókedvezményt az éves adóelszámolásnál tudja érvényesíteni, (az adóévet követı május 20-áig) így ekkor Ft-ot visszaigényelhet. 14

15 Levonások (munkavállaló): Bruttó bér SZJA elıleg Nyugdíjbiztosítás 9,5% Egészségbiztosítás 6% Munkaerıpiac 1,5% Munkavállalót terhelı levonások: Nettó kifizetés: Ft 15

16 Bér után fizetendı (munkáltató): Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% Munkaerıpiac 1% Szakképzés 1,5% Munkáltatót terhelı járulékok: Ft Ennyibe kerül K.P. a munkaadójának: Ft Adóék: 1 ( / ) = 49,4% 16

17 Kedvezmények érvényesítése Kis Andrea alkalmazott egy könyvelıirodában. Három gyermek édesanyja, gyermekei 7, 9, és 13 évesek. A vizsgált üzleti évben 8 órás munkaviszonyban dolgozott. Bérjövedelme havonta Ft volt. Számítsuk ki adózási kötelezettségének mértékét, valamint a bérszámfejtést is végezzük el! 17

18 Megoldás: Az összevont adóalap:12* = Ft Szuper bruttó: *1,27 = Ft Számított adó: *0,17 = Ft A vizsgált személyt adójóváírás illeti meg, mivel jövedelme nem éri el az eft-ot. Ez havonta Ft, így az éves adójóváírása: 12*15.100= Ft. Az adójóváírással korrigálva kapjuk a fizetendı adót: = Ft/év (6.922 Ft/hó) 18

19 További adócsökkentı kedvezmények: Családi kedvezmény eltartottak után: három eltartott esetén havi 4 ezer forint, tehát ezen esetben 3*4000*12 = Ft/év ( Ft/hó) Az összevont adóalapot terhelı, kedvezményekkel csökkentett adó: = Ft/év Mivel az adókedvezmény nem haladhatja meg az adóalany által fizetett adót, így nem lehet a teljes családi adókedvezményt érvényesíteni! 19

20 Levonások (munkavállaló): Bruttó bér SZJA adójóváírás kedvezmények 0 - Nyugdíjbiztosítás 9,5% Egészségbiztosítás 6% Munkaerıpiac 1,5% Munkavállalót terhelı járulékok: Nettó kifizetés: Ft 20

21 Levonások (munkáltató): Bruttó bér Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% Munkaerıpiac 1% Szakképzés 1,5% Munkáltatót terhelı járulékok: Kis Andrea munkaadójának terhei: Adóék: 1 ( / ) = 35,4% Ft 21

22 Értékpapír Minden Áron február 8-án 100 db OTP részvényt vásárolt darabonként forintért. A járulékos költségek 1%-ot tettek ki. A részvényeket március 24-én forintos darabonkénti áron értékesítette. Az értékesítés járulékos költségei 0,5%-ot tettek ki. Mekkora a fizetendı árfolyamnyereség adó? 22

23 Megoldás: Jövedelem tızsdei árfolyamnyereségbıl: (100 db Ft/db) (1-0,005) (100 db Ft/db) (1 + 0,01) = Ft Adó: Ft 0,2 = Ft Tızsdei és nem tızsdén forgalmazott értékpapírok árfolyamnyeresége 20%- kal adózik. 23

24 Ingóság Az év során értékesítettünk egy hosszabb ideje a család birtokában lévı XIX. századi tálalószekrényt Ft-ért. Különadózó jövedelemként mekkora összeget kell szerepeltetni a 2010-es SZJA bevallásában? 24

25 Megoldás: Bevétel ingóság értékesítésébıl: Ft Jövedelem (bevétel 25%): Ft Adó: Ft 0, Ft = Ft Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek. Nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának az 50 ezer forintot meg nem haladó részét. 25

26 Ingatlan Ágnes 2007-ben örökölt egy családi házat Tapolcán. Ennek értéke az Illetékhivatal közlése alapján Ft volt. Az örökölt ingatlant sikerült eredeti értékénél magasabb áron, Ft-ért értékesíteni 2010-ben. Az öröklés kapcsán felmerült ügyvédi, illetve illetéki költségek, melyekrıl Ágnes számlával rendelkezik, Ft-ot tettek ki. Mennyi személyi jövedelemadó megfizetésére kötelezett? 26

27 Megoldás: Ingatlan értékesítés bevétele: Ft Költségként elszámolható: Ft ( ügyvédi díj, illeték) Keletkezett jövedelem: ( ) = Ft Fizetendı adó: *0,9*0,25 = Ft Három év tulajdonlás után a jövedelem 90%-a az adóalap! 27

28 Összetett SZJA feladat Kovács Tivadar havi bruttó bére Ft, amely teljes egészében munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minısül. Nulladik havi fizetést kapott Ft értékben. Év végén jutalmat kapott, melynek összege bruttó Ft. Ismeretei fejlesztése érdekében, építészmérnöki szakképesítı felnıttképzésben részesült, amelynek tandíja Ft. Gyermeke a Miskolci Egyetemen tanul, éves tandíja Ft. Ennek kifizetésérıl az igazolást a dolgozó nevére állították ki. A család Miskolcon új lakást vásárolt gyermekének januárjában 10 MFt értékben, amelyre 7,5 MFt lakáscélú hitelt vett fel 2006-decemberében a Budapest Bank Rt.-tıl 15 éves lejáratra. Ennek havi törlesztı részlete Ft. Kovács Úr tárgyévben egy komplett új számítógépet vásárolt. Az eszközök beszerzési költsége a forgalmazó által kiadott igazolás szerint összesen Ft. Magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítı befizetés Ft. Egy kiemelten közhasznú szervezet számára adományként Ft-ot fizetett be. 28

29 MEGOLDÁS: Összevont adóalap: (12* )*1,27 = *1,27 = Ft Összevont adóalap után számított adó: *0,17+( )*0,32 = = Ft 29

30 Kedvezmények Közcélú adomány : Megszőnt Oktatási kedvezmény: Megszőnt Magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítı befizetés: Megszőnt Lakáscélú kedvezmény: Új lakás esetén, ha a a hitel nem haladja meg a 15 MFt-ot, akkor 40%, de max Ft *12 = Ft *0,4 = Ft De maximum Ft, ezért csak ennyit vehet igénybe. Adókedvezmények összesen: Ft 30

31 Levont adóelıleg Munkaviszonyból származó: 12* *1,27 = *1,27 = Ft ( )*0,32= Ft /12= Ft/hó Egyszeri *1,27 = Ft ( )*0,32= Ft = Ft Jutalom *1,27 = Ft ( )*0,32 = Ft = Ft Összesen: = Ft = Ft Kovács Tivadar adófizetési kötelezettsége 31

32 Súlyos fogyatékosság Majoros Kázmér a vállalat fıkönyvelıje, akinek havi jövedelme Ft. Három gyermekes családapa, legidısebb gyermeke, Krisztián 7 éves és szeptemberében kezdte az iskolát. Utána iskolakezdési támogatásban részesült a vállalkozástól, forint értékben. Középsı gyermeke, Anett 5 éves, óvodába jár. Felesége szeptember 30-án hozta világra harmadik gyermeküket. Utánuk családi pótlékban részesül. Kázmér egyéb juttatása Ft melegétkezési utalvány, melyet havonta megkap a tulajdonosoktól. Munkaviszonya mellett a helyi önkormányzatnál a pénzügyi bizottság tagja, amelyért havi Ft tiszteletdíjat kap. A család örökölt egy lakást 2005-ben, melynek a szerzéskori értéke Ft volt. Az ingatlant 2010-ben Ft-ért értékesítette. A szerzéskor illeték és közjegyzıi díjként Ft-ot fizetett be. A munkáltató által levont és befizetett SZJA elıleg: Ft/év. Életbiztosításának éves összege: Ft augusztusában cukorbeteg lett, mely súlyos fogyatékosságnak számít és errıl augusztus 1-jétıl orvosi igazolással is rendelkezik. 32

33 Összevonás alá esı jövedelmek Összevont adóalap kiszámítása: Munkaviszonyból származó jövedelem: 12* *1,27 = *1,27 = Ft Más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem: 12* *1,27 = *1,27 = Ft A kifizetı a fenti összeg után levont Ft/év adót. Összevont adóalap = = Ft A melegétkeztetésre kapott összeg nem része az összevont adóalapnak, utána a munkáltató fizet 25%-os adót. Az iskolakezdési támogatás szintén nem járul hozzá az összevont adóalaphoz, a munkáltatót terheli 25%-os adó. Összevont adóalap után számított adó: *0.17 = Ft 33

34 Elkülönülten adózó jövedelmek Ingatlaneladás: = Ft (ingatlaneladásból származó jövedelem) Az adóalap 4 teljes év tulajdonlás után a jövedelem 30%-a. A fizetendı adó ennek az összegnek a 25%-a *0,3*0.25= Ft évi számított SZJA összege : = Ft 34

35 Kedvezmények Adójóváírás Mivel jövedelme meghaladja a Ft-ot, így nem jogosult rá. Családi kedvezmény A gyermekekre április 1-jétöl családi kedvezményre jogosult, mert harmadik gyermeke ekkor érte el a 91 napos magzati kort 3*4.000 Ft*9 = Ft Életbiztosítás utáni kedvezmény Megszőnt Súlyos fogyatékosság Ft (minimálbér)*0.05 = Ft Súlyos fogyatékosság címén az év elsı napján érvényes minimálbér 5 százalékát lehet havonta elszámolni adókedvezményként. Mivel augusztus elsejétıl rendelkezik orvosi igazolással, így a fennmaradó öt hónapra a következıképpen alakul az igénybe vehetı kedvezmény értéke: 5*3.675 Ft = Ft Összes kedvezmény: = Ft 35

36 Fizetendı adó évi SZJA : Kedvezmények : Fizetendı : Ft Ft Ft 2010-ben levont és befizetett adóelıleg: Ft Ft = Ft Az adóbevallás benyújtásával egyidıben befizetendı adó: = Ft 36

37 Nyugdíj Nyugdíjas Endréné 67%-ban rokkant nyugdíjas, nyugdíjának összege havi Ft. Kereset kiegészítésként megbízási jogviszonyban irattárazási feladatokat lát el egy Kft-nél. Március 1- jétıl május 31-ig és szeptember 1-jétıl november 30-ig volt megbízva a feladattal. A tavaszi idıszakra Ft bruttó megbízási díjat, az ıszi munkavégzésre pedig Ft-ot kapott. (10 %-os költségelszámolást választott.) E mellett egy másik cégnél 4 órás munkaviszonyban dolgozik, bére: Ft/hó. 37

38 Összevont adóalap kiszámítása Munkabére: 12* Ft = Ft Nyugdíj összege: 12* Ft = Ft Más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelme: ( *0,1) = Ft 10 %-os a költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt lehet levonni évi összevont adóalap: ( )*1,27 = *1,27 = Ft Összevont adóalap után számított adó *0,17 = Ft 38

39 Fizetendı adó A nyugdíjra esı adó * 0,17 = Ft Adójóváírás A szuperbruttó bér 17%-a, max Ft Azaz: *1,27*0,17 = Ft évi SZJA kötelezettség : = Ft (6.505 Ft/hó) 39

40 Szakképzettek garantált bérminimuma Ügyefogyott István szakiskolai tanuló január 1-jétıl december 31-ig töltötte egy éves gyakorlati idejét egy Kft-nél. Június végén szakvizsgát tett, ezért ettıl az idıponttól jogosult a szakképzetteknek járó bérminimumra. 2 évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylı szakmában a fennálló munkaviszonyban, illetve azt megelızıen szerzett gyakorlati idı esetén a kötelezı legkisebb garantált munkabér 2010-tıl Ft ig Ft/hó, július 1-jétıl Ft /hó. 40

41 Megoldás Összevont adóalap: *6 = Ft *6 = Ft Összesen: *1,27 = Ft Adójóváírás: *0,17 = de max Ft Fizetendı adó: *0, = Ft/év 41

42 A Debrecen-Bútor Kft. ÁFA elszámolása Bırgarnitúra beszerzés az Andante Kft.-tıl Ft nettó értékben március 1-jén. Március 1-jén Ukrajnába történı bırgarnitúra értékesítés nettó Ft értékben. Március 2-án nettó Ft értékben elıfizetés a Világgazdaság címő folyóiratra. A Zala Bútorgyártól szekrénysor vásárlása Ft nettó értékben. Március 5-én megérkeztek a közmővek számlái: A TIGÁZ-tól a gázszámla nettó Ft értékben. A Debreceni Vízmővektıl nettó Ft értékben. Áramszámla a TITÁSZ-tól nettó Ft értékben. T Mobile Internet szolgáltatás értéke nettó Ft. Március 7-én, a Postán illetékbélyeg vásárlásra került sor bruttó Ft értékben. Március 7-én korábban vásárolt Opel személygépkocsi eladása nettó Ft értékben, ezt 3 év 9 hónappal ezelıtt vásárolta a cég bruttó Ft értékben. Új személygépkocsi vásárlás Ft bruttó értékben március 8- án. 42

43 Árubeszerzés (matrac) a Cardo Bútorgyártól március 8-án nettó Ft értékben. Március 9-én Casco kötése az ALLIANZ-nál bruttó Ft értékben. Ágynemő beszerzés a Billerbeck-tıl Ft + Áfa értékben március 9-én. Személygépkocsiba Ft bruttó értékben diesel lett tankolva az OMW-nál március 12-én. A Postán ajánlott levél feladására került sor március 12-én bruttó 820 Ft értékben. Március 13-án az AULA könyvkiadótól Ft + Áfa értékben könyvvásárlás. Március 14-én üzleti ebédre került sor a Viktória étteremben, az ebéd bruttó Ft-ba került. Március 16-án a vállalat tehergépkocsijába nettó Ft értékben diesel lett tankolva. A Kft. március 17-én számlát állított ki a KISOSZ számára akkreditált vizsgáztatás címen bruttó Ft értékben, ez bevételként jelentkezik a Kft.-nél. Március 19-én kárpitos garnitúra érkezett be a Sandrától Ft + Áfa értékben. Március 19-én az Andante Kft.-tıl bırgarnitúra-beszerzés történt nettó Ft értékben. Személygépkocsi szervizelése március 20-án bruttó Ft. Heverı beszerzés a Sandrától Ft + Áfa értékben március 21-én. 43

44 Számlakönyvvásárlás nettó Ft + Áfa értékben a Fejedelem Kft-tıl. A Leporello Kft.-nél különbözı irodaszerek, nyomtatványok vásárlása történt március 21-én nettó Ft értékben. Március 22-én az Andante Kft.-tıl bırgarnitúra vásárlás nettó Ft értékben. Akkreditált (OKJ) oktatásból kifolyólag a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudomány Karától bruttó Ft-ra tett szert a Kft. Március 23-án Ft + Áfa értékben a Debrecen TV-ben reklámfilm spot szolgáltatás igénybevétele. Március 24-én üzleti célú reprezentációs ebéd az Aranybika étteremben bruttó Ft értékben. Ajánlott levél feladása a Postán március 26-án bruttó 960 Ft értékben. Takarítószerek vásárlása március 28-án nettó Ft értékben. A Kft. eladta hőtıgépét Ft + Áfa ellenértékben március 30-án. A Kft. Belföldre történı értékesítés árbevétele március hónapra Ft + Áfa volt. A cég rendelkezik bérbe adható üzlettel is, aminek bérleti díját március 31-én ki is számlázta nettó Ft értékben. T MOBILE mobiltelefon szolgáltatás Ft + Áfa értékben. Március 31-én Schieder Ltd. német cégtıl (rendelkezik közösségi adószámmal) szekrénysor beszerzése értékben, ehhez még 300 -s szállítási költség is tartozik. (268 Ft volt március 31-én az euró árfolyama) Március havi könyvelési díj nettó Ft. 44

45 A Kft. március havi Áfa-bevallása A Kft.-nél 5%-os értékesítés nem történt. Csak 25%-os adókulcs alá tartozó tételei vannak a Kft.-nek. Fizetendı adó az értékesítés, egyéb bevételek alapján: Személygépkocsi eladása esetén nincs Áfa-fizetés Vizsgáztatás (akkreditált): tárgyi adómentes Oktatásból származó bevétel (akkreditált): Ft tárgyi adómentes Akkreditált oktatásból származó jövedelem a tárgyi adómentes kategóriába tartozik. Tárgyi eszközértékesítés: * 0,25 = Ft Március havi értékesítés belföldre: * 0,25 = Ft Üzlet bérbeadás: * 0,25= Ft 25 %-os kulcs alá tartozó belföldi értékesítés összesen: Ft 45

46 Külföld Az exportértékesítés után nem kell áfát fizetni, mivel 0%-os az Áfa-ja. Ebben az esetben exportnak minısül a nem uniós országokba történt bútorértékesítés, ezért az Ft után nem kell áfát fizetni. A közösségen belülrıl történı beszerzés Áfa köteles, mivel a német cégnek van közösségi adószáma, ezért a Kft. köteles áfát fizetni: 268 Ft volt március 31-én az euró árfolyama (deviza eladás) (4 000 * 268) +(300 * 268) = Ft értékő beszerzés történt Ennek Áfa része: * 0,25 = Ft 46

47 A beszerzést terhelı, elızetesen felszámított Áfa számítása Andante: ( ) * 0,25 = Ft Zala Bútorgyár: * 0,25 = Ft Cardo Bútorgyár: * 0,25 = Ft Billerbeck: * 0,25 = Ft Sandra: ( ) * 0,25 = Ft Beszerzés német adóalanytól, aki közösségi adószámmal rendelkezik (Az unióból történı behozatal május 1.-jétıl belföldi beszerzésnek minısül.) 268 Ft volt március 31-én az euró árfolyama (OTP deviza eladás) (4 000 * 268) +(300 * 268) = Ft értékő beszerzés történt Ennek Áfa része: * 0,25 = Ft Folyóirat elıfizetés: * 0,05 = Ft Könyvek, újságok Áfa kulcsa 5%-os. 47

48 Gázszámla: * 0,25 = Ft Vízszámla: * 0,25 = Ft Áramszolgáltató számlája: * 0,2 = Ft Internet szolgáltató számlája: *0,25=4 975 Ft Illetékbélyeg: Ft tárgyi adómentes Postai szolgáltatások mind tárgyi adómentesek. Személygépkocsi vásárlás: * 0,2= Ft de nem levonható Személygépkocsi vásárlás esetén nincs visszaigényelhetı Áfa. Casco biztosítás: Ft tárgyi adómentes Mivel a biztosítási díjak tárgyi adómentesek. Személygépkocsihoz üzemanyag vásárlás: * 0,2 = Ft,de nem levonható az Áfa törvény értelmében Ajánlott levél: ( )= 1 780Ft tárgyi adómentes 48 Könyvvásárlás: * 0,05 = 325 Ft

49 Reprezentációs üzleti ebéd: ( ) * 0,2= Ft de nem levonható Tehergépkocsi üzemeltetéséhez vásárolt diesel: * 0,25 = Ft Tehergépkocsi mőködtetéséhez szükséges diesel Áfája visszaigényelhetı. Személygépkocsi szervizelése: * 0,2 = Ft de nem levonható Személygépkocsihoz kapcsolódó semmilyen szolgáltatás, vásárlás Áfa tartalmát nem lehet visszaigényelni. Számlakönyv vásárlása: * 0,25 = Ft Nyomtatványok vásárlása: * 0,25 = Ft Reklámfizetés a helyi TV-ben: * 0,25 = Ft Takarítószerek vásárlása: * 0,25 = Ft Mobil telefon számla: * 0,25= Ft A telefonszámlának csak 70%-a igényelhetı vissza: * 0,7 = Ft Könyvelési díj: * 0,25 = Ft 49

50 ÁFA elszámolás Összes fizetendı Áfa: = Ft Összes levonható Áfa: = Ft március hónapban a Kft. fizetendı Áfája: Ft Ft = Ft 50

51 A Fiktív Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésbıl származó nettó árbevétel Külföldi értékesítésbıl származó nettó bevétel A vállalat saját tevékenységben egy irodaházat épített Az év folyamán a vállalkozáshoz késedelmi kamat folyt be 5 A fagylaltgépek gyártása során anyagjellegő költségek merültek fel 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Dolgozóknak fizetett bérköltségek Dolgozók bérleteit a dolgozóknak kifizette Munkaadói járulék

52 13 Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjjárulék Eszközök értékcsökkenése a számviteli tv. szerint és a társasági adó tv. szerint A vállalat késedelmi kamatot utalt át egy másik cégnek A vállalkozás, a birtokaiban lévı részvények után 318 osztalékot kap 19 Pénzügyi befektetéseik kamatbevételt és árfolyamnyereséget eredményeztek Egyéb kapott kamat és kamatjellegő bevétel A pénzügyi tevékenység árfolyamvesztesége A vállalat felvett hitelének évi kamatterhe Részesedések értékvesztése Értékpapírok értékcsökkenése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai A vállalat térítés nélkül átadott egy fagylaltgépet, az ÁFA-t a partner visszatérítette 52

53 A vállalat tárgyévi tevékenységérıl az alábbiak ismertek még: 1. A vállalatnál jogerıs határozatban 725 eft összegő járulékbírságot állapítottak meg. 2. A vállalatnak volt a tárgyévben nem realizált árfolyamvesztesége, pontosan 268 eft. 3. Az adóellenırzés során megállapított adóévben bevételként elszámolt összege 360 eft. 4. A vállalat behajthatatlan követeléssel rendelkezik, melynek adóévben leírt összege 416 eft. 5. Az irodák korszerősítése megtörtént nyílászárók cseréjével. Ezek beszerzésére 1 670e Ft-ot fordítottak. 6. Kiemelten közhasznú szervezetnek a cég 86 eft értékő adományt nyújtott. 7. A cég belföldrıl kapott 250 eft értékő osztalékot, melyet a tárgyévben bevételként elszámolt. 8. Tárgyi eszköz beszerzésére pénzintézettıl hitelt vett fel, melynek aktuális kamata 176 eft. 9. A fagylaltgépek korszerősítésre szorulnak. Ezekre a fejlesztésekre félretett tartalék eft, a várható kötelezettségekre pedig eft összegő céltartalékot képez a cég. 10. A vállalat jogszabályban meghatározott tanulószerzıdés alapján felvett 9 fı szakmunkás tanulót és 3 fı 50 %-ban megváltozott munkaképességő személyt 12 hónapra. 11. A vállalat eft iparőzési adót is fizet. 12. Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatást adott a vállalat a Sajó Alapítvány részére 326 eft-ot. 53

54 Megoldás: Adóalapot csökkentı tételek: (eft) 1 Adótörvény szerinti értékcsökkenés (1/16) Adóellenırzés során megállapított adóévi bevételként 360 elszámolt összeg (2/3) 3 Beszerzés (2/5) Adomány (2/6) 86 5 Belföldrıl kapott osztalék (2/7) Félretett tartalék (2/9) fı szakmunkástanuló ( ,24 12) (2/10) fı megváltozott munkaképességő ( ) (2/10) Σ

55 Adóalapot növelı tételek: (eft) 1 Számviteli tv szerinti értékcsökkenés (1/15) Járulékbírság (2/1) Nem realizált árfolyamveszteség (2/2) Behajthatatlan követelés (2/4) Céltartalék (2/9) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás (2/12) 326 Σ Adókedvezmény: Tárgyi eszköz beszerzésére pénzintézettıl hitelt vett fel, melynek aktuális kamata 176e Ft. Ennek a kamatnak a 40%-a vehetı igénybe adókedvezményként ,4 = 70400Ft 70 eft 55

56 Társasági adó kiszámítása: (eft) Adózás elıtti eredmény csökkentı tételek növelı tételek Adóalap társasági adó (19%) adókedvezmény 70 Társasági adó fizetési kötelezettség eft 56

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Dr. Bozsik Sándor Dr. Fellegi Miklós Gróf Pál Süveges Gábor Dr. Szemán Judit ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Miskolc 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Személyi jövedelemadó és egyéb foglalkoztatást terhelő adók... 3

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani SZJA általános jellemzõi SZJA 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról személyi jellegû általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén

Részletesebben

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet) TISZTELT ÜGYFELÜNK! Régi szokásunknak megfelelıen ismételten tájékoztatjuk Önöket az új évvel együtt bekövetkezett fontosabb adóváltozásokról. A 2004. évrıl annak idején még azt írtuk: "Ez lesz az az év,

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Adózási feladatok megoldása

Adózási feladatok megoldása Adózási feladatok megoldása 1. Jó Géza alkalmazott, Márciusban a havi munkabére 130.00. Levont szakszervezeti tagdíj összege 120. Mennyi a fizetéséből levonandó adóelőleg, ha az adójóváírás igénybevételét

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben