SZJA egyszerő + járulékok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZJA egyszerő + járulékok"

Átírás

1 Adózási feladatok SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

2 SZJA egyszerő + járulékok Elek Teréz fıállású munkaviszonyban dolgozik. Két gyermek édesanyja, gyermekei 14 és 16 évesek. Munkaviszonyból származó bérjövedelme havi Ft. Mennyi E.T. nettó jövedelme, és mennyibe kerül a foglalkoztatása, a munkáltatójának? 2

3 Megoldás Adóalap % % Adókulcs Szuper bruttó: *1,27 = Ft Számított adó: *0,17 = Ft Adójóváírás: 12* = Ft Fizetendı adó: = Ft Havi adóelıleg: / 12 = Ft/hó 3

4 Levonások (munkavállaló): Bruttó bér SZJA Nyugdíjbiztosítás 9,5% (8+1,5) Munkaerıpiac 1,5% Egészségbiztosítás 6% (4+2) Munkavállalót terhelı elvonások: Nettó jövedelem: Ft 4

5 Bér után fizetendı (munkáltató): - Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% (1,5+0,5) Munkaerıpiac 1% Szakképzés 1,5% Munkáltatót terhelı járulékok: Ennyibe kerül E. T. a munkaadónak: Ft Adóék: 1 ( / ) = 46,3% 5

6 Jutalom adója Elek Teréz az adott hónapban Ft jutalmat is kapott. Határozza meg a jutalomra esı SZJA-t és járulékterheket! Mennyi lesz az adott hónapban E.T. nettó jövedelme és mekkora kifizetést jelent ez a munkáltatónak? 6

7 Megoldás A évi adókulcs és adósáv alapján E.T. összevont adóalapba tartozó jövedelmek adója jutalom nélkül: Számított adó: *0,17 = Ft Adójóváírás: 12* = Ft Fizetendı adó: = Ft 7

8 Megoldás folytatása A évi adókulcs és adósáv alapján E.T. összevont adóalapba tartozó jövedelmek adója jutalommal együtt: Számított adó: ( *1,27)*0,17 = Ft Adójóváírás: 12* = Ft Fizetendı adó: = Ft Jutalomra esı SZJA: = Ft 8

9 Levonások a jutalomból (munkavállaló): Jutalom SZJA Nyugdíjbiztosítás 9,5% Egészségbiztosítás 6% Munkaerıpiac 1,5% 600 Levonások a jutalomból: Nettó jutalom: Ft Nettó havi bér: = Ft 9

10 Jutalom után fizetendı járulékok (munkáltató): Bruttó bér: ( ) Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% 800 Munkaerıpiac 1% 400 Szakképzés 1,5% (jutalom) (alapbér) = Ft Ennyibe kerül E. T. a munkaadónak: Ft Adóék: 1 ( / ) = 47,3% Adóék a jutalomra: 1-(24.564/51.400) = 52,2% 10

11 Családi kedvezmény Kovács Piroska a vizsgált adóévben 2 gyermeket nevelt: kisebbik fia 15 éves középiskolás, nagyobbik fia adott év szeptemberében töltötte be 17. életévét. K.P. nagy örömére az adóévet követı március 1-jén született meg harmadik gyermeke. A vizsgált évben 12 hónapig alkalmazásban volt. Év elején nyilatkozott, hogy alkalmazotti kedvezménnyel (adójóváírással) kíván élni. Havi bruttó bére az év során Ft volt. A fenti adatok ismeretében, határozza meg K.P. éves adófizetési kötelezettségét és az adóbevallással együtt fizetendı/visszaigényelhetı összeget, havi nettó jövedelmét, valamint a munkaadója terheit! 11

12 Megoldás: Éves bruttó jövedelme: 12* Ft = Ft Szuper bruttó: *1,27 = Ft Számított adó: *0,17 = Ft Adójóváírás a bér 17%-a, de maximum jogosultsági hónaponként Ft, ha az éves jövedelem nem haladja meg a Ft-ot. 12

13 Adójóváírás: 12 hónapra számítva: Ha az éves jövedelem meghaladja a Ftot, de nem éri el a Ft-ot, akkor az adójóváírás a bér 17%-a, (max. jogosultsági hónaponként Ft) csökkentve a Ft (jogosultsági határ) feletti jövedelem 12%-ával. Adójóváírás: ( )*0,12 = Ft/év Az összevont adóalap adója: = Ft/év ( Ft/hó) 13

14 További adócsökkentı kedvezmények: Családi kedvezmény havi összege Ft/jogosultsági hó/kedvezményezett eltartott. A kedvezmény 3 gyermektıl jár, a terhesség 91. napjától kezdıdıen. A születéstıl 6 hónapot visszaszámolva, Kovács Piroska szeptember 1-jétıl jogosult a családi kedvezmény igénybevételére: 4 hó*3 fı*4.000 Ft/hó/fı = Ft Az összevont adóalapot terhelı, kedvezményekkel csökkentett adó: = Ft A családi adókedvezményt az éves adóelszámolásnál tudja érvényesíteni, (az adóévet követı május 20-áig) így ekkor Ft-ot visszaigényelhet. 14

15 Levonások (munkavállaló): Bruttó bér SZJA elıleg Nyugdíjbiztosítás 9,5% Egészségbiztosítás 6% Munkaerıpiac 1,5% Munkavállalót terhelı levonások: Nettó kifizetés: Ft 15

16 Bér után fizetendı (munkáltató): Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% Munkaerıpiac 1% Szakképzés 1,5% Munkáltatót terhelı járulékok: Ft Ennyibe kerül K.P. a munkaadójának: Ft Adóék: 1 ( / ) = 49,4% 16

17 Kedvezmények érvényesítése Kis Andrea alkalmazott egy könyvelıirodában. Három gyermek édesanyja, gyermekei 7, 9, és 13 évesek. A vizsgált üzleti évben 8 órás munkaviszonyban dolgozott. Bérjövedelme havonta Ft volt. Számítsuk ki adózási kötelezettségének mértékét, valamint a bérszámfejtést is végezzük el! 17

18 Megoldás: Az összevont adóalap:12* = Ft Szuper bruttó: *1,27 = Ft Számított adó: *0,17 = Ft A vizsgált személyt adójóváírás illeti meg, mivel jövedelme nem éri el az eft-ot. Ez havonta Ft, így az éves adójóváírása: 12*15.100= Ft. Az adójóváírással korrigálva kapjuk a fizetendı adót: = Ft/év (6.922 Ft/hó) 18

19 További adócsökkentı kedvezmények: Családi kedvezmény eltartottak után: három eltartott esetén havi 4 ezer forint, tehát ezen esetben 3*4000*12 = Ft/év ( Ft/hó) Az összevont adóalapot terhelı, kedvezményekkel csökkentett adó: = Ft/év Mivel az adókedvezmény nem haladhatja meg az adóalany által fizetett adót, így nem lehet a teljes családi adókedvezményt érvényesíteni! 19

20 Levonások (munkavállaló): Bruttó bér SZJA adójóváírás kedvezmények 0 - Nyugdíjbiztosítás 9,5% Egészségbiztosítás 6% Munkaerıpiac 1,5% Munkavállalót terhelı járulékok: Nettó kifizetés: Ft 20

21 Levonások (munkáltató): Bruttó bér Nyugdíjbiztosítás 24% Egészségbiztosítás 2% Munkaerıpiac 1% Szakképzés 1,5% Munkáltatót terhelı járulékok: Kis Andrea munkaadójának terhei: Adóék: 1 ( / ) = 35,4% Ft 21

22 Értékpapír Minden Áron február 8-án 100 db OTP részvényt vásárolt darabonként forintért. A járulékos költségek 1%-ot tettek ki. A részvényeket március 24-én forintos darabonkénti áron értékesítette. Az értékesítés járulékos költségei 0,5%-ot tettek ki. Mekkora a fizetendı árfolyamnyereség adó? 22

23 Megoldás: Jövedelem tızsdei árfolyamnyereségbıl: (100 db Ft/db) (1-0,005) (100 db Ft/db) (1 + 0,01) = Ft Adó: Ft 0,2 = Ft Tızsdei és nem tızsdén forgalmazott értékpapírok árfolyamnyeresége 20%- kal adózik. 23

24 Ingóság Az év során értékesítettünk egy hosszabb ideje a család birtokában lévı XIX. századi tálalószekrényt Ft-ért. Különadózó jövedelemként mekkora összeget kell szerepeltetni a 2010-es SZJA bevallásában? 24

25 Megoldás: Bevétel ingóság értékesítésébıl: Ft Jövedelem (bevétel 25%): Ft Adó: Ft 0, Ft = Ft Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek. Nem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának az 50 ezer forintot meg nem haladó részét. 25

26 Ingatlan Ágnes 2007-ben örökölt egy családi házat Tapolcán. Ennek értéke az Illetékhivatal közlése alapján Ft volt. Az örökölt ingatlant sikerült eredeti értékénél magasabb áron, Ft-ért értékesíteni 2010-ben. Az öröklés kapcsán felmerült ügyvédi, illetve illetéki költségek, melyekrıl Ágnes számlával rendelkezik, Ft-ot tettek ki. Mennyi személyi jövedelemadó megfizetésére kötelezett? 26

27 Megoldás: Ingatlan értékesítés bevétele: Ft Költségként elszámolható: Ft ( ügyvédi díj, illeték) Keletkezett jövedelem: ( ) = Ft Fizetendı adó: *0,9*0,25 = Ft Három év tulajdonlás után a jövedelem 90%-a az adóalap! 27

28 Összetett SZJA feladat Kovács Tivadar havi bruttó bére Ft, amely teljes egészében munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minısül. Nulladik havi fizetést kapott Ft értékben. Év végén jutalmat kapott, melynek összege bruttó Ft. Ismeretei fejlesztése érdekében, építészmérnöki szakképesítı felnıttképzésben részesült, amelynek tandíja Ft. Gyermeke a Miskolci Egyetemen tanul, éves tandíja Ft. Ennek kifizetésérıl az igazolást a dolgozó nevére állították ki. A család Miskolcon új lakást vásárolt gyermekének januárjában 10 MFt értékben, amelyre 7,5 MFt lakáscélú hitelt vett fel 2006-decemberében a Budapest Bank Rt.-tıl 15 éves lejáratra. Ennek havi törlesztı részlete Ft. Kovács Úr tárgyévben egy komplett új számítógépet vásárolt. Az eszközök beszerzési költsége a forgalmazó által kiadott igazolás szerint összesen Ft. Magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítı befizetés Ft. Egy kiemelten közhasznú szervezet számára adományként Ft-ot fizetett be. 28

29 MEGOLDÁS: Összevont adóalap: (12* )*1,27 = *1,27 = Ft Összevont adóalap után számított adó: *0,17+( )*0,32 = = Ft 29

30 Kedvezmények Közcélú adomány : Megszőnt Oktatási kedvezmény: Megszőnt Magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítı befizetés: Megszőnt Lakáscélú kedvezmény: Új lakás esetén, ha a a hitel nem haladja meg a 15 MFt-ot, akkor 40%, de max Ft *12 = Ft *0,4 = Ft De maximum Ft, ezért csak ennyit vehet igénybe. Adókedvezmények összesen: Ft 30

31 Levont adóelıleg Munkaviszonyból származó: 12* *1,27 = *1,27 = Ft ( )*0,32= Ft /12= Ft/hó Egyszeri *1,27 = Ft ( )*0,32= Ft = Ft Jutalom *1,27 = Ft ( )*0,32 = Ft = Ft Összesen: = Ft = Ft Kovács Tivadar adófizetési kötelezettsége 31

32 Súlyos fogyatékosság Majoros Kázmér a vállalat fıkönyvelıje, akinek havi jövedelme Ft. Három gyermekes családapa, legidısebb gyermeke, Krisztián 7 éves és szeptemberében kezdte az iskolát. Utána iskolakezdési támogatásban részesült a vállalkozástól, forint értékben. Középsı gyermeke, Anett 5 éves, óvodába jár. Felesége szeptember 30-án hozta világra harmadik gyermeküket. Utánuk családi pótlékban részesül. Kázmér egyéb juttatása Ft melegétkezési utalvány, melyet havonta megkap a tulajdonosoktól. Munkaviszonya mellett a helyi önkormányzatnál a pénzügyi bizottság tagja, amelyért havi Ft tiszteletdíjat kap. A család örökölt egy lakást 2005-ben, melynek a szerzéskori értéke Ft volt. Az ingatlant 2010-ben Ft-ért értékesítette. A szerzéskor illeték és közjegyzıi díjként Ft-ot fizetett be. A munkáltató által levont és befizetett SZJA elıleg: Ft/év. Életbiztosításának éves összege: Ft augusztusában cukorbeteg lett, mely súlyos fogyatékosságnak számít és errıl augusztus 1-jétıl orvosi igazolással is rendelkezik. 32

33 Összevonás alá esı jövedelmek Összevont adóalap kiszámítása: Munkaviszonyból származó jövedelem: 12* *1,27 = *1,27 = Ft Más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem: 12* *1,27 = *1,27 = Ft A kifizetı a fenti összeg után levont Ft/év adót. Összevont adóalap = = Ft A melegétkeztetésre kapott összeg nem része az összevont adóalapnak, utána a munkáltató fizet 25%-os adót. Az iskolakezdési támogatás szintén nem járul hozzá az összevont adóalaphoz, a munkáltatót terheli 25%-os adó. Összevont adóalap után számított adó: *0.17 = Ft 33

34 Elkülönülten adózó jövedelmek Ingatlaneladás: = Ft (ingatlaneladásból származó jövedelem) Az adóalap 4 teljes év tulajdonlás után a jövedelem 30%-a. A fizetendı adó ennek az összegnek a 25%-a *0,3*0.25= Ft évi számított SZJA összege : = Ft 34

35 Kedvezmények Adójóváírás Mivel jövedelme meghaladja a Ft-ot, így nem jogosult rá. Családi kedvezmény A gyermekekre április 1-jétöl családi kedvezményre jogosult, mert harmadik gyermeke ekkor érte el a 91 napos magzati kort 3*4.000 Ft*9 = Ft Életbiztosítás utáni kedvezmény Megszőnt Súlyos fogyatékosság Ft (minimálbér)*0.05 = Ft Súlyos fogyatékosság címén az év elsı napján érvényes minimálbér 5 százalékát lehet havonta elszámolni adókedvezményként. Mivel augusztus elsejétıl rendelkezik orvosi igazolással, így a fennmaradó öt hónapra a következıképpen alakul az igénybe vehetı kedvezmény értéke: 5*3.675 Ft = Ft Összes kedvezmény: = Ft 35

36 Fizetendı adó évi SZJA : Kedvezmények : Fizetendı : Ft Ft Ft 2010-ben levont és befizetett adóelıleg: Ft Ft = Ft Az adóbevallás benyújtásával egyidıben befizetendı adó: = Ft 36

37 Nyugdíj Nyugdíjas Endréné 67%-ban rokkant nyugdíjas, nyugdíjának összege havi Ft. Kereset kiegészítésként megbízási jogviszonyban irattárazási feladatokat lát el egy Kft-nél. Március 1- jétıl május 31-ig és szeptember 1-jétıl november 30-ig volt megbízva a feladattal. A tavaszi idıszakra Ft bruttó megbízási díjat, az ıszi munkavégzésre pedig Ft-ot kapott. (10 %-os költségelszámolást választott.) E mellett egy másik cégnél 4 órás munkaviszonyban dolgozik, bére: Ft/hó. 37

38 Összevont adóalap kiszámítása Munkabére: 12* Ft = Ft Nyugdíj összege: 12* Ft = Ft Más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelme: ( *0,1) = Ft 10 %-os a költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt lehet levonni évi összevont adóalap: ( )*1,27 = *1,27 = Ft Összevont adóalap után számított adó *0,17 = Ft 38

39 Fizetendı adó A nyugdíjra esı adó * 0,17 = Ft Adójóváírás A szuperbruttó bér 17%-a, max Ft Azaz: *1,27*0,17 = Ft évi SZJA kötelezettség : = Ft (6.505 Ft/hó) 39

40 Szakképzettek garantált bérminimuma Ügyefogyott István szakiskolai tanuló január 1-jétıl december 31-ig töltötte egy éves gyakorlati idejét egy Kft-nél. Június végén szakvizsgát tett, ezért ettıl az idıponttól jogosult a szakképzetteknek járó bérminimumra. 2 évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylı szakmában a fennálló munkaviszonyban, illetve azt megelızıen szerzett gyakorlati idı esetén a kötelezı legkisebb garantált munkabér 2010-tıl Ft ig Ft/hó, július 1-jétıl Ft /hó. 40

41 Megoldás Összevont adóalap: *6 = Ft *6 = Ft Összesen: *1,27 = Ft Adójóváírás: *0,17 = de max Ft Fizetendı adó: *0, = Ft/év 41

42 A Debrecen-Bútor Kft. ÁFA elszámolása Bırgarnitúra beszerzés az Andante Kft.-tıl Ft nettó értékben március 1-jén. Március 1-jén Ukrajnába történı bırgarnitúra értékesítés nettó Ft értékben. Március 2-án nettó Ft értékben elıfizetés a Világgazdaság címő folyóiratra. A Zala Bútorgyártól szekrénysor vásárlása Ft nettó értékben. Március 5-én megérkeztek a közmővek számlái: A TIGÁZ-tól a gázszámla nettó Ft értékben. A Debreceni Vízmővektıl nettó Ft értékben. Áramszámla a TITÁSZ-tól nettó Ft értékben. T Mobile Internet szolgáltatás értéke nettó Ft. Március 7-én, a Postán illetékbélyeg vásárlásra került sor bruttó Ft értékben. Március 7-én korábban vásárolt Opel személygépkocsi eladása nettó Ft értékben, ezt 3 év 9 hónappal ezelıtt vásárolta a cég bruttó Ft értékben. Új személygépkocsi vásárlás Ft bruttó értékben március 8- án. 42

43 Árubeszerzés (matrac) a Cardo Bútorgyártól március 8-án nettó Ft értékben. Március 9-én Casco kötése az ALLIANZ-nál bruttó Ft értékben. Ágynemő beszerzés a Billerbeck-tıl Ft + Áfa értékben március 9-én. Személygépkocsiba Ft bruttó értékben diesel lett tankolva az OMW-nál március 12-én. A Postán ajánlott levél feladására került sor március 12-én bruttó 820 Ft értékben. Március 13-án az AULA könyvkiadótól Ft + Áfa értékben könyvvásárlás. Március 14-én üzleti ebédre került sor a Viktória étteremben, az ebéd bruttó Ft-ba került. Március 16-án a vállalat tehergépkocsijába nettó Ft értékben diesel lett tankolva. A Kft. március 17-én számlát állított ki a KISOSZ számára akkreditált vizsgáztatás címen bruttó Ft értékben, ez bevételként jelentkezik a Kft.-nél. Március 19-én kárpitos garnitúra érkezett be a Sandrától Ft + Áfa értékben. Március 19-én az Andante Kft.-tıl bırgarnitúra-beszerzés történt nettó Ft értékben. Személygépkocsi szervizelése március 20-án bruttó Ft. Heverı beszerzés a Sandrától Ft + Áfa értékben március 21-én. 43

44 Számlakönyvvásárlás nettó Ft + Áfa értékben a Fejedelem Kft-tıl. A Leporello Kft.-nél különbözı irodaszerek, nyomtatványok vásárlása történt március 21-én nettó Ft értékben. Március 22-én az Andante Kft.-tıl bırgarnitúra vásárlás nettó Ft értékben. Akkreditált (OKJ) oktatásból kifolyólag a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudomány Karától bruttó Ft-ra tett szert a Kft. Március 23-án Ft + Áfa értékben a Debrecen TV-ben reklámfilm spot szolgáltatás igénybevétele. Március 24-én üzleti célú reprezentációs ebéd az Aranybika étteremben bruttó Ft értékben. Ajánlott levél feladása a Postán március 26-án bruttó 960 Ft értékben. Takarítószerek vásárlása március 28-án nettó Ft értékben. A Kft. eladta hőtıgépét Ft + Áfa ellenértékben március 30-án. A Kft. Belföldre történı értékesítés árbevétele március hónapra Ft + Áfa volt. A cég rendelkezik bérbe adható üzlettel is, aminek bérleti díját március 31-én ki is számlázta nettó Ft értékben. T MOBILE mobiltelefon szolgáltatás Ft + Áfa értékben. Március 31-én Schieder Ltd. német cégtıl (rendelkezik közösségi adószámmal) szekrénysor beszerzése értékben, ehhez még 300 -s szállítási költség is tartozik. (268 Ft volt március 31-én az euró árfolyama) Március havi könyvelési díj nettó Ft. 44

45 A Kft. március havi Áfa-bevallása A Kft.-nél 5%-os értékesítés nem történt. Csak 25%-os adókulcs alá tartozó tételei vannak a Kft.-nek. Fizetendı adó az értékesítés, egyéb bevételek alapján: Személygépkocsi eladása esetén nincs Áfa-fizetés Vizsgáztatás (akkreditált): tárgyi adómentes Oktatásból származó bevétel (akkreditált): Ft tárgyi adómentes Akkreditált oktatásból származó jövedelem a tárgyi adómentes kategóriába tartozik. Tárgyi eszközértékesítés: * 0,25 = Ft Március havi értékesítés belföldre: * 0,25 = Ft Üzlet bérbeadás: * 0,25= Ft 25 %-os kulcs alá tartozó belföldi értékesítés összesen: Ft 45

46 Külföld Az exportértékesítés után nem kell áfát fizetni, mivel 0%-os az Áfa-ja. Ebben az esetben exportnak minısül a nem uniós országokba történt bútorértékesítés, ezért az Ft után nem kell áfát fizetni. A közösségen belülrıl történı beszerzés Áfa köteles, mivel a német cégnek van közösségi adószáma, ezért a Kft. köteles áfát fizetni: 268 Ft volt március 31-én az euró árfolyama (deviza eladás) (4 000 * 268) +(300 * 268) = Ft értékő beszerzés történt Ennek Áfa része: * 0,25 = Ft 46

47 A beszerzést terhelı, elızetesen felszámított Áfa számítása Andante: ( ) * 0,25 = Ft Zala Bútorgyár: * 0,25 = Ft Cardo Bútorgyár: * 0,25 = Ft Billerbeck: * 0,25 = Ft Sandra: ( ) * 0,25 = Ft Beszerzés német adóalanytól, aki közösségi adószámmal rendelkezik (Az unióból történı behozatal május 1.-jétıl belföldi beszerzésnek minısül.) 268 Ft volt március 31-én az euró árfolyama (OTP deviza eladás) (4 000 * 268) +(300 * 268) = Ft értékő beszerzés történt Ennek Áfa része: * 0,25 = Ft Folyóirat elıfizetés: * 0,05 = Ft Könyvek, újságok Áfa kulcsa 5%-os. 47

48 Gázszámla: * 0,25 = Ft Vízszámla: * 0,25 = Ft Áramszolgáltató számlája: * 0,2 = Ft Internet szolgáltató számlája: *0,25=4 975 Ft Illetékbélyeg: Ft tárgyi adómentes Postai szolgáltatások mind tárgyi adómentesek. Személygépkocsi vásárlás: * 0,2= Ft de nem levonható Személygépkocsi vásárlás esetén nincs visszaigényelhetı Áfa. Casco biztosítás: Ft tárgyi adómentes Mivel a biztosítási díjak tárgyi adómentesek. Személygépkocsihoz üzemanyag vásárlás: * 0,2 = Ft,de nem levonható az Áfa törvény értelmében Ajánlott levél: ( )= 1 780Ft tárgyi adómentes 48 Könyvvásárlás: * 0,05 = 325 Ft

49 Reprezentációs üzleti ebéd: ( ) * 0,2= Ft de nem levonható Tehergépkocsi üzemeltetéséhez vásárolt diesel: * 0,25 = Ft Tehergépkocsi mőködtetéséhez szükséges diesel Áfája visszaigényelhetı. Személygépkocsi szervizelése: * 0,2 = Ft de nem levonható Személygépkocsihoz kapcsolódó semmilyen szolgáltatás, vásárlás Áfa tartalmát nem lehet visszaigényelni. Számlakönyv vásárlása: * 0,25 = Ft Nyomtatványok vásárlása: * 0,25 = Ft Reklámfizetés a helyi TV-ben: * 0,25 = Ft Takarítószerek vásárlása: * 0,25 = Ft Mobil telefon számla: * 0,25= Ft A telefonszámlának csak 70%-a igényelhetı vissza: * 0,7 = Ft Könyvelési díj: * 0,25 = Ft 49

50 ÁFA elszámolás Összes fizetendı Áfa: = Ft Összes levonható Áfa: = Ft március hónapban a Kft. fizetendı Áfája: Ft Ft = Ft 50

51 A Fiktív Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésbıl származó nettó árbevétel Külföldi értékesítésbıl származó nettó bevétel A vállalat saját tevékenységben egy irodaházat épített Az év folyamán a vállalkozáshoz késedelmi kamat folyt be 5 A fagylaltgépek gyártása során anyagjellegő költségek merültek fel 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Dolgozóknak fizetett bérköltségek Dolgozók bérleteit a dolgozóknak kifizette Munkaadói járulék

52 13 Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjjárulék Eszközök értékcsökkenése a számviteli tv. szerint és a társasági adó tv. szerint A vállalat késedelmi kamatot utalt át egy másik cégnek A vállalkozás, a birtokaiban lévı részvények után 318 osztalékot kap 19 Pénzügyi befektetéseik kamatbevételt és árfolyamnyereséget eredményeztek Egyéb kapott kamat és kamatjellegő bevétel A pénzügyi tevékenység árfolyamvesztesége A vállalat felvett hitelének évi kamatterhe Részesedések értékvesztése Értékpapírok értékcsökkenése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai A vállalat térítés nélkül átadott egy fagylaltgépet, az ÁFA-t a partner visszatérítette 52

53 A vállalat tárgyévi tevékenységérıl az alábbiak ismertek még: 1. A vállalatnál jogerıs határozatban 725 eft összegő járulékbírságot állapítottak meg. 2. A vállalatnak volt a tárgyévben nem realizált árfolyamvesztesége, pontosan 268 eft. 3. Az adóellenırzés során megállapított adóévben bevételként elszámolt összege 360 eft. 4. A vállalat behajthatatlan követeléssel rendelkezik, melynek adóévben leírt összege 416 eft. 5. Az irodák korszerősítése megtörtént nyílászárók cseréjével. Ezek beszerzésére 1 670e Ft-ot fordítottak. 6. Kiemelten közhasznú szervezetnek a cég 86 eft értékő adományt nyújtott. 7. A cég belföldrıl kapott 250 eft értékő osztalékot, melyet a tárgyévben bevételként elszámolt. 8. Tárgyi eszköz beszerzésére pénzintézettıl hitelt vett fel, melynek aktuális kamata 176 eft. 9. A fagylaltgépek korszerősítésre szorulnak. Ezekre a fejlesztésekre félretett tartalék eft, a várható kötelezettségekre pedig eft összegő céltartalékot képez a cég. 10. A vállalat jogszabályban meghatározott tanulószerzıdés alapján felvett 9 fı szakmunkás tanulót és 3 fı 50 %-ban megváltozott munkaképességő személyt 12 hónapra. 11. A vállalat eft iparőzési adót is fizet. 12. Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatást adott a vállalat a Sajó Alapítvány részére 326 eft-ot. 53

54 Megoldás: Adóalapot csökkentı tételek: (eft) 1 Adótörvény szerinti értékcsökkenés (1/16) Adóellenırzés során megállapított adóévi bevételként 360 elszámolt összeg (2/3) 3 Beszerzés (2/5) Adomány (2/6) 86 5 Belföldrıl kapott osztalék (2/7) Félretett tartalék (2/9) fı szakmunkástanuló ( ,24 12) (2/10) fı megváltozott munkaképességő ( ) (2/10) Σ

55 Adóalapot növelı tételek: (eft) 1 Számviteli tv szerinti értékcsökkenés (1/15) Járulékbírság (2/1) Nem realizált árfolyamveszteség (2/2) Behajthatatlan követelés (2/4) Céltartalék (2/9) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás (2/12) 326 Σ Adókedvezmény: Tárgyi eszköz beszerzésére pénzintézettıl hitelt vett fel, melynek aktuális kamata 176e Ft. Ennek a kamatnak a 40%-a vehetı igénybe adókedvezményként ,4 = 70400Ft 70 eft 55

56 Társasági adó kiszámítása: (eft) Adózás elıtti eredmény csökkentı tételek növelı tételek Adóalap társasági adó (19%) adókedvezmény 70 Társasági adó fizetési kötelezettség eft 56

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó ADÓZÁS GYAKORLATOK 2014 Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Példák

Általános forgalmi adó. Példák Általános forgalmi adó Példák Kedvezményes/csökkentett áfakulcs Egy kisebb méretű vegyesbolt havi áfa-bevalló. Az utolsó áfa-elszámolási időszakra vonatkozóan a következő adatok (nettó) állnak rendelkezésünkre

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó ADÓZÁS GYAKORLAT 2014 Személyi jövedelemadó A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak tartja, mivel az adóterheket

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13 Lapszám: 1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 552 384,00 1 646 623,00 T 905 761,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 292 332,00 292 332,00 0,00 114 SZELLEMI TERMÉK 292 332,00 292

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik.

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik. Az 58340/1 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügyi példatár és feladatgyőjtemény tankönyv javításai a 2006. július 17-tıl érvényes jogszabályok alapján (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Miket számolhatok el? 2012-ben

Miket számolhatok el? 2012-ben Miket számolhatok el? 2012-ben KÖLTSÉGEK LISTA (minta) Költség: a magánszemély bevételszerző-, és a vállalkozói tevékenységéhez felhasznált összes dologi kiadás. Használhatják ezt a listát, önálló tevékenységűek,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II.

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan II. tárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009. február 26.

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm.

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. 1. MINIMÁLBÉR: Minimálbér: 93.000.-Ft Garantált bérminimum: 108.000.-Ft Az elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális adóból érvényesíthetı adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához A bírói díjak elszámolásának két nagy formája ismert. - ha a játékvezetı vállalkozó - ha a játékvezetı nem vállalkozó

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévrıl a Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. 2015.02.27.

AZ ADÓ FOGALMA ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK ADÓZÁSI ELVEK I. ADÓZÁSI ELVEK II. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK I. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK II. 2015.02.27. AZ ADÓ FOGALMA Az adó nem más, mint közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérő, ismétlődő kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam, vagy annak egy szerve egyoldalúan határozza meg és biztosítja

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben