Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Nagyné Farkas Marianna képviselő Major László képviselő Bellai Ferenc képviselő Dr. Cserhalmi Antal körjegyző Meghívott vendég: Hegedüs István Helyi Választási Bizottság Elnöke Major László korelnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a testület határozatképes, s az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott képviselők közül mindenki jelen van. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a korelnök vezeti az ülést, addig, amíg a polgármester az eskütételi kötelezettségének eleget tesz. Javasolja a napirend elfogadását a kiküldött meghívó alapján az alábbiak szerint: 1. Eskütételek és a megbízó levelek átadása Előadó: Hegedüs István Helyi Választási Bizottság Elnöke 2. Alpolgármester választás Előadó: 3. Tiszteletdíjak megállapítása Előadó: 4. A Helyi Választási Iroda vezetőjének elszámolása Előadó: 5. A I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadása és a I. félévi költségvetés módosítása Előadó: 6. Egyebek A képviselő-testület a napirendi pontokat öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

2 1. napirendi pont Eskütételek és a megbízó levelek átadása Előadó: Hegedüs István Helyi Választási Bizottság Elnöke Major László korelnök felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. Hegedüs István, a Helyi Választási Bizottság Elnöke elmondja, hogy a szeptember 9-i időközi választás zökkenőmentesen lezajlott. Kifogás, panasz nem érkezett. A községben 391 fő választópolgárból 255 fő járult az urnához. A polgármesteri szavazólapok közül érvénytelen szavazólap nem volt. 2 fő polgármester-jelölt és 9 fő képviselő-jelölt indult a választáson, amelyből 1 fő polgármestert és 4 fő képviselőt választottak. Az induló polgármester jelöltek közül Kovács Kálmán 130 szavazatot kapott, Nagy Erika 123-at. Polgármesternek, Kovács Kálmánt választották meg. Hegedüs István a HVB. Elnöke átadja nek a megbízólevelet, és a polgármester esküt tesz. (Az eskü szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete). Ezt követően a megválasztott polgármester munkájához, sok sikert kíván. Major László korelnök gratulál a polgármesternek, mivel az eskü letétele megtörtént, átadja a szót az ülés levezetéséhez. átveszi az ülés vezetését és felkéri Hegedüs István HVB. Elnököt, hogy adja át a képviselők részére a megbízóleveleket. Hegedüs István a HVB. Elnöke átadja a megbízóleveleket a képviselőknek, és az alábbiakat mondja el: A szavazás során a 255 darab leadott szavazólapból érvénytelen szavazólap kettő, és egy rontott szavazólap volt a képviselő választásnál. A választáson kilenc képviselő indult, akik összesen 934 érvényes szavazatot kaptak. Bacher Imre 78 Bellai Ferenc 135 Major László 135 Molnár Ferenc 109 Nagy Bertalan 111 Nagyné Farkas Marianna 132 Nebehaj László 123 Németh Hajnalka 63 Sebestyén Zoltán Ferenc 48

3 A megválasztott képviselők: Bellai Ferenc képviselő 135 Major László képviselő 135 Nagyné Farkas Marianna képviselő szavazattal. Mind a polgármesteri, mind a képviselői jelöltek független jelöltként indultak. Hegedüs István átadja a megbízóleveleket, és sikerekben gazdag, eredményes munkát kíván az elkövetkezendő időkre. megköszöni a HVB. Elnökének a tájékoztatást. Ezt követően a képviselő-tagok eskütétele következik. az esküvevő. A képviselők esküt tesznek, az eskü szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. Kovács Kálmán az eskü letétele után gratulál a képviselőknek, majd a következőket mondja el: Köszönettel tartozom, hogy ilyen szép számban elmentek szavazni. Köszönettel tartozom azoknak, akik a választás lebonyolításában részt vettek, a HVB. Elnökének, a HVB. tagjainak, akik a választás tisztaságára ügyeltek. Megköszönöm a munkájukat, és gratulálok a megválasztott képviselőknek, azoknak is akik nem kerültek be, akik elszánták magukat, vállalták, de nem kerültek be. Szoros volt a küzdelem, el kell felejteni, hogy ki kivel volt, polgármesterként a falu egységét kell visszaállítani, ez a feladatom. A tanulságot le kell szűrni. Június végétől elmúlt időszakban sok kiesés volt. Sok gratuláció érkezett, jegyzőktől, polgármesterektől, bíznak abban, hogy jó irányba indul meg Bakonybánk. Köszönjük a bizalmat, a képviselő-társaimmal együtt. 2. napirendi pont Alpolgármester választás Előadó: Alpolgármestert kell választani, aki a mindenkori polgármesternek a helyettese. A legtöbb szavazatot kapók közül kell választani, olyan személyt szeretnék, aki kellő ismertséggel, rutinnal rendelkezik és van szabadideje ellátni a feladatot. Sajnos, aki több műszakos rendben dolgozik, ezt nem tudja ellátni. tájékoztatja a képviselőket, hogy az alpolgármester jelölése a polgármester, míg az alpolgármester választás a képviselők feladata, titkos szavazással. Major László képviselőt javasolja alpolgármesternek megválasztani.

4 A szavazás lebonyolításához 3 tagú bizottság létrehozását javasolja, és elmondja, hogy a bizottság elnöke egyben a vagyonnyilatkozatok leadását is felügyeli a későbbiekben, amelyet a mai naptól számított 30 napon belül kell leadni. A bizottság elnökének Nebehaj Lászlót, tagjainak Nagyné Farkas Mariannát és Bellai Ferencet javasolja. Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 133/2012.(IX.14.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 tagú vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságba választja: Nagyné Farkas Marianna képviselőt, Bellai Ferenc képviselőt, és a bizottság elnökének t választja meg. Felelős: A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el. Valamennyi képviselő kézhez kapta az előre elkészített szavazólapot, borítékot és szavazatát a külön helyiségben elhelyezett zárt urnába dobhatta. A szavazás megtörténte után a bizottság urnát bont és megállapítja, hogy a leadott érvényes szavazatok száma 5 db. A választás lefolyását követően ismerteti az eredményt: Az urnában 5 szavazólapot talált 5 Major Lászlóra leadott érvényes szavazattal, így megállapítja, hogy az alpolgármester, Major László. 134/2012.(IX.14.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 érvényes szavazattal megválasztotta Major Lászlót alpolgármesternek. Felelős: Major László alpolgármester ezt követően esküt tesz, az eskü szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.. gratulál az alpolgármesternek, jó egészséget, és jó munkát kíván. 3. napirendi pont Tiszteletdíjak megállapítása átadja a szót, Major László alpolgármesternek. Major László alpolgármester megköszöni a polgármester, és a képviselők bizalmát, hogy megválasztották alpolgármesternek.

5 A korábbiakban polgármester tiszteletdíja Ft volt, és erre jön még a törvény szerinti 30 % költségtérítés. Javaslom, hogy a polgármester ugyanennyiért lássa el a feladatát továbbra is, így az elfogadott költségvetésben egy forintot sem kell módosítani. Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 135/2012.(IX.14.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete Kovács Kálmán polgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban állapítja meg. Költségtérítését havi Ft -ban állapítja meg. Felelős: A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja havonta Ft volt, az alpolgármesteré pedig havi Ft. Javaslom, hogy maradjon ennyi. Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 136/2012.(IX.14.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban állapítja meg, a képviselők tiszteletdíját havi bruttó Ft-ban állapítja meg. Felelős: 4. napirendi pont A Helyi Választási Iroda vezetőjének elszámolása Előadó: felkéri t, hogy tartsa meg beszámolóját. Előzetesen kiküldtem e- mailben az elszámolást. A választás költsége két részből tevődik össze, az egyik rész személyi jellegű kiadásokból, a másik pedig dologi jellegű kiadásokból. Személyi jellegű kiadások a helyi választási bizottság tagjainak megbízási díja 5 fő részére, valamint a választási iroda két közreműködőjének megbízási díja. A választási bizottság tagjának a választás napját követő napra eső átlagkeresete, ezt 1 fő kérte. Dologi jellegű kiadások voltak, a nyomtatványok, irodaszerek, és a választás napjára eső költségek. A választás személyi és dologi kiadásokkal együtt összesen Ft-ba került, több költséget nem várunk. Minden kiadásunkról a bizonylatok megtalálhatók. Előzetes számítások szerint e Ft kiadásra számítottam, de próbáltam feladatokat összevonni, így sikerült gazdaságosan megoldani az időközi választást. A választási iroda két és fél havi munkája volt a sikeres lebonyolításban.

6 A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi, egyben megköszöni a HVI munkáját. 5. napirendi pont A I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadása és a I. félévi költségvetés módosítása Előadó: A körjegyzőség I. félévi beszámolója A körjegyzőség a évi költségvetését e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással tervezte. Az intézmény a félév során e Ft bevételből gazdálkodott, feladatainak ellátására e Ft-ot fordított. Az első félévi gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A körjegyzőség I. félévi beszámolóját, noha a körjegyzőség költségvetése a rédei költségvetésbe épül be, módosítását Bakonybánknak is meg kell szavazni. Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 137/2012.(IX.14.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete Réde-Bakonybánk Körjegyzősége I. félévi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Az önkormányzat a évi költségvetését e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással tervezte, amely a támogatások változásának köszönhetően e Ft-ra módosult. Költségvetési hiány nem volt, így hitelfelvételt nem kellett beállítani. A gazdálkodásról szóló írásos anyag, amelyet a képviselő-testület tagjai megkaptak, tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását. Az önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak. Tudomásom szerint január 1-től nem titkos, hogy ki mennyivel tartozik az önkormányzatnak. Az adat továbbra is adótitok. Mindig azt hallottuk, hogy mi képviselők nem tudhatunk róla, január 1-től ez nem titkos, a helyi hirdetőtáblára is ki lehetne tenni. Járjon utána a jegyző, ezeknek a dolgoknak.

7 Az Art.55/B paragrafusa kimondja, hogy a helyi adóhatóság kifüggesztheti azt, hogy mely adózó, milyen adónem tekintetében, mennyi adótartozással rendelkezik. Tehát egyes adózók adatai továbbra is adótitkot képez. A helyi adóhatóság pedig nem egyenlő a képviselő-testülettel. Miért nem tudhatjuk, amikor január 1-től a közzététele megengedett? 1) a helyben szokásos módon kifüggeszthető, tehát az SZMSZ, ha úgy rendelkezik, akkor a honlapra is feltehető lenne, 2) ha az adóhatóság úgy ítéli meg, hogy a behajtás eredményének segítsége, hogy közzé tegyük, akkor a hirdetőtáblán közzé tesszük. Az azonban nem közzététel, hogy csak a képviselő-testület tud róla, ez az intézkedés nem a képviselő-testület kíváncsiságának kielégítésére szolgál. Akkor célszerű lehet közzétenni, ha az adóhátralék az önkormányzat működését veszélyezteti, és akkor is csakúgy, ha minden adós hátraléka szerepel rajta. Van egy kintlévőség, és nem tudhatunk róla, hogy ki tartozik. Szeretném, ha a következő testületi ülésen visszatérnénk rá. Az összes adótartozásról tájékozást adhatok, de személyekre vonatkozóan, Önnel, nem áll módunkban közölni. Az adótartozás mértékéről a körjegyzőség bármikor szolgáltat adatot. Úgy gondolom, hogy a jelen pillanatban egyes magánszemélyek, és gazdasági társaságok tekintetében nem áll módunkban felvilágosítást adni. Major László alpolgármester Egyetlen gondolat, a régebbi SZMSZ-ünkben az állt, akinek adóhátraléka van, az nem kaphat támogatást. Továbbá a választási kampányban olyan szórólap ment ki a lakosság felé, amelyben az szerepelt, hogy az előző polgármester bérét havi Ft-tal támogatta az önkormányzat, így két év alatt most Ft-ot spórolt meg az önkormányzat. Szeretném megkérdezni, hogy a Ford működtetésébe az önkormányzat beszállt? Ha igen, akkor ez nem fedi a valóságot. Szilárd meggyőződésem, hogy a falugondnok járulékos bérére, és a gépkocsi működtetésére nem elég, ehhez kellett tenni bizonyos összeget. Kérdésem: az önkormányzati keretből került e kifizetés gázolajra? A Ford működtetése a Családsegítő Szolgálat feladata, havi Ft -ot kapunk elszámolásra, de ez nem elegendő a működtetésre. A költségvetésben bent volt Ft éves szinten, de ezt ki kellett venni, mert az előző testület nem engedélyezte az összeg betervezését. Havi szinten Ft-ot költünk gázolajra, van még a kötelező biztosítás az autóra, a tavalyi évben casco-t kellett kötni, amely éves szinten Ft. Az autóra gumi is kellett, amelyre a testület Ft -ot szavazott meg. Az autót időnként át kell vizsgáltatni, ami e Ft-ba kerül. Költöttünk az autóra tavaly is, műszaki vizsga stb.

8 Major László alpolgármester Az állítás akkor hamis, jogi kategória is lehet, régen havi Ft volt, és le volt róla a gond. Tételesen érdekelne, hogy melyek azok a cégek, amelyeknek székhelye az önkormányzat címére vannak bejelentve. A következő ülésre kérem, hogy melyik cég mennyi adót fizet, vagy egyáltalán fizet e. Ez egy új testület, hátulról bekerültek a dolgok, a testület nem tudott róla, kinek van ehhez joga, hogy ezt engedélyezze? Ezek a cégek, hogyan kerültek bejegyzésre az önkormányzat címére? dr. Cserhalmi Antal Tőlem kérdezi? A hogyanra és a miértekre nem tudok önnek válaszolni, mert nem tisztem megítélni a polgármester, vagy a képviselő-testület döntéseit. A tényekre természetesen igen. Vegyük úgy, hogy ez kötelezvény legyen a jegyző úr felé. A cégek listájáról természetesen a következő testületi ülésre tájékoztatást adok, de arról, hogy mennyi adót fizettek, vagy fizettek-e, vagy van-e esetlegesen adóigazgatási eljárás, s az milyen, arról nem. Az összes adóbevételről és adótartozásról nyilatkozhatom. Általánosítani nem kell, csak én is kifogásoltam, hogy van közöttük tisztességtelen cég is, azokat ki kell szűrni. Akik csak voltak, azok részére a székhelyszolgáltatást meg kell szüntetni. Major László alpolgármester A sertéstelepnek is utána kell nézni, hogy megéri e a falunak szaglászni bizonyos összegért a bűzt? dr.cserhalmi Antal körjegyző Én ismerem az összeg nagyságát, de nem tisztem megítélni, hogy megéri-e. Major László polgármester Amit szabad, azt tudja meg a testület és a lakosság is. Természetesen a körjegyzőség minden olyan adatot a testület és a lakosság tudomására hoz, amit a jogszabály lehetővé tesz, s minden intézkedést megtesz, ami hatáskörébe tartozik. A körjegyzőséget beperelhetik, nincs bírósági gyakorlata még az adósok kifüggesztésének, a kifüggesztés és közzététel nélkül is elérhető a bevételek fokozása és a hátralékok csökkentése, az adóhatóságnak meg vannak az eszközei, behajtás stb.

9 Térjünk vissza a költségvetésre, ha valami nem világos, kérdezzenek. Nincs ebben olyan dolog, ami vállalhatatlan. Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 138/2012.(IX.14.) sz. kt. határozat Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete Bakonybánk Község Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testülete öt igen szavazattal egyhangúan megalkotja a 22/2012.(IX.14.) önkormányzati rendeletét a évi költségvetéséről szóló 15 /2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 6. napirendi pont Egyebek Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a jövőben is fontosnak tartok végrehajtani: A szennyvíz projekt továbbvitele, lejárnak a kötelezettségeik azoknak, akik rendesen befizették az összegeket. A Víziközmű társulatnak lesz kihelyezett fogadóórája, mindenki értesül majd róla. Akik lakástakarék pénztárral kötöttek abban az időben szerződést, és be is fizették a havi díjakat, megkapják az állami támogatást. A Kistérségi Társulás december 31-el megszűnik, kell határozatot hozni, hogy hozzájárulunk e a megszüntetéshez. A falugondnoki szolgálat, a családsegítő szolgálat, az óvoda és az orvosi ügyelet működtetését a kistérség végezte. Azt gondolom, hogy az orvosi ügyelet működtetése önállóan nem lehetséges. A KTKT. önállóan gazdálkodó jogi személy, 17 település alkotja. A 17 településnek 11 millió forintot kell befizetnie ahhoz, hogy nullás legyen a mérleg. Bakonybánknak nincs tartozása. Vannak olyan települések, amelyek semmit nem fizettek be a Kistérségi Társulás működtetéséhez. A kötelezettségünket mindig időben teljesítettük.

10 A ravatalozó felújítását is el kell végezni, a BM-től 2,4 millió forint támogatást kaptunk. A Bakonybánkért Közalapítvány Ft-al járul hozzá. A mozgáskorlátozott WC kialakítása, állami támogatást, normatívát visszafogják, ha nem csináltatjuk meg évi Start program, melynek részei -belvíz -bioenergia -értékteremtő -illegális hulladék 23 fő-t 29 hónapon keresztül lehet alkalmazni, 7,6 fő /hó. A Dózsa utcai telkek bérlését, a bérlő visszavonta. Kifogások a sertéstelep ellen. Lakossági fórum kellene, szerintem nem nekünk kellene eldönteni. Iskolások szállítása továbbra is történik, ha szükség van rá, és a szülők szállítása szülői értekezletre. Az idei évtől nincs olyan tanuló, akit vasárnap délután kell szállítani a buszra, Tápszentmiklósra. Réde-Bakonybánk Körjegyzőség gondja: kevesen vagyunk, január 1-től még egy településnek csatlakoznia kell hozzánk. Bakonybánknak soha nem lesz lehetősége, hogy önálló községet alkosson. Több próbálkozás is volt, de székhely tekintetében nem tudtunk megegyezni. Réde-Rédét, Bakonyszombathely- Bakonybánkot akarta székhelynek, ezért nem sikerült megegyezni. További tárgyalásokat kell folytatni, jelenleg Súrral folyik az egyeztetés. Falu rendezvény megtartása, Bánki Donát nap, március 15.-ei ünnepség, idősek napja, falukarácsony, falunap. Bellai Ferenc képviselő Miért maradt el a falunap? Nem tudtunk dűlőre jutni, a képviselőkkel. A képviselő-testület feloszlatásának lett a gyereknap is az áldozata. Októberben szeretnék faluvacsorát tartani, vacsora- bállal. A testvértelepülési kapcsolat fenntartását szeretném, ha továbbra is folytatnánk. A székelykaput nagy szeretettel kaptuk tőlük, mindenki azon jön be, aki az önkormányzathoz jön. Gratuláltak az újra választásomhoz. A tervben korábban az szerepelt, hogy itt Bakonybánkon teszik le az esküt, a kettős állampolgárságot itt szerzik meg. Sajnos ez nem jött létre, a költségvetésből az erre szánt keret levonásra került. Önkormányzati szinten is illene fenntartani a kapcsolatot.

11 Major László alpolgármester Az előző testület döntése az volt, hogy tovább kívánja ápolni a testvértelepüléssel a kapcsolatot. Ennek ellenére a költségvetésből kivetették a képviselők, a testvértelepülési kapcsolat fenntartására betervezett összeget. Amikor itt bizonytalanná vált a helyzet, ők megcsináltatták a kettős állampolgárságot. Bellai Ferenc képviselő Tisztesség dolga. Kintlévőségünkkel kapcsolatosan, kamatmentes kölcsön esetében vannak, akik nem fizetik, a felszólítás tudomásom szerint ki ment nekik. Folyamatban van a felszólítások kiküldése. Az önkormányzati földterületeinkről is kértem kimutatást. A testületi ülésekre, az anyagok kiküldése, az ülésekre egyeztetés. Katasztrófavédelmi Közbiztonsági referenst kell kijelölni, és tanfolyamra beíratni. Hétfőig kell leadni, 30 óra, 5 nap, és vizsgát kell tenni. Felmerült a kérdés, hogy szociális gondozó lesz-e? A Munkaügyi Központon keresztül 2013-ban 12 hónapra egy főt foglalkoztathatunk, ezzel a lehetőséggel kívánunk élni. December 31-el a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik, tehát rajtuk keresztül már nem. Ezt követően a polgármester zárt ülést rendel el. Kmf. Kovács Kálmán polgármester dr. Cserhalmi Antal körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben