Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója"

Átírás

1 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, március 31. 1

2 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú eredménykimutatás... 8 II. Kiegészítő melléklet A. Általános rész A Társaság rövid bemutatása A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei B. Tájékoztató rész Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalások bemutatása Munkaerő-állomány bemutatása C. Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések NFÜ-vel kötött megbízási szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése III. Magyarázatok a évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Magyarázatok a mérleg eszköz oldalához Magyarázatok a mérleg forrás oldalához IV. Kiegészítés a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Kimutatás a tőke változásáról V. Szöveges beszámoló Adminisztratív, munkaszervezeti feladatok Programozás tervezés Nemzetközi kapcsolatok és projektek Pályázatkezelési tevékenység Strukturális Alapok Közreműködő Szervezeti feladatok Regionális hazai pályázatok Kistérségi Koordinációs Hálózat program Oktatás / továbbképzés Kommunikáció

3 Közhasznú beszámoló 3

4 I. Számviteli beszámoló 1. Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: Székesfehérvár, Rákóczi út 25. Egyszerűsített éves beszámoló üzleti évről Kelte: Székesfehérvár,2010. március 31. a vállalkozás vezetője Készítette: Gellért Edit MKVK P.H. (képviselője) 4

5 Statisztikai számjel: melléklet 3. napirendhez 2. Mérleg Cégjegyzék száma Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérleg fordulónapja: Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítási adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8. B. FORGÓESZKÖZÖK ( Sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Kelte: Székesfehérvár, március 31. a vállalkozás vezetője P.H. 5

6 Statisztikai számjel: melléklet 3. napirendhez Cégjegyzék száma Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérleg fordulónapja Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítási adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. ROVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( Sor) Kelte: Székesfehérvár, március 31. a vállalkozás vezetője 6

7 3. Eredménykimutatás Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítási Tárgyév A B c d e ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ I. ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ V. RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. IX. X. B. C. XI. XII. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (XI-X) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+-A+-B) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI-XII) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+- C+-D) XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XIII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Kelte: Székesfehérvár, 2010.március 31. a vállalkozás vezetője 7

8 4. Közhasznú eredménykimutatás Statisztikai számjel vagy adószám Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója év Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft egyéb szervezet megnevezése 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. Kelte: Székesfehérvár, március 31. a vállalkozás vezetője Készítette: Gellért Edit MKVK P.H. (képviselője) 8

9 Statisztikai számjel: A közhasznú szervezet megnevezése: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft A közhasznú szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2009 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

10 Statisztikai számjel: Az egyéb szervezet megnevezése: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.. Az egyéb szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009.ÉV. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység 1. bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítóktól b) központi költségvetésből 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó 8. bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 13. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 10

11 Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 39. ebből: A Korm. Rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 11

12 II. Kiegészítő melléklet a KDFRÜ Közhasznú Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolójához A. Általános rész 1. A Társaság rövid bemutatása A társaság neve: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft Címe: 8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25. Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: a) Tevékenységi kör: A fő és fontos tevékenységek: TEÁOR kód Tevékenység megnevezése 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység (fő tevékenység) 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 8220 Telefoninformáció 8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás b) Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet A jogelőd tevékenysége megkezdésének időpontja: Induló tőke: ezer forint Létesítő okirat megnevezése: Alapító okirat A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság a 2008-as év folyamán a törvényi rendelkezésnek megfelelően nonprofit kft-vé alakult át. A Kft létesítő okiratának kelte A jogelőd Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot a Fejér megyei Cégbíróság szeptember 15-én kelt számú határozatában közhasznú szervezetként bejegyezte, a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19. (1) alapján közhasznúsági jelentést kell készítenie. Tulajdonosi kör Név Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Lakóhelye / Székhelye : Részesedés % Befolyás minősítése 8000 Székesfehérvár, 100 többségi Rákóczi út

13 A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: melléklet 3. napirendhez A jegyzett tőke tárgyévi változásai: a tárgyévben nem változott c) Egyebek A Társaságnál a tárgyév alatt 6 tagú Felügyelő Bizottság működött ezer forint. A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, választott könyvvizsgálója: Garami Júlia Székesfehérvár, Huszár u. 2. MKVK A beszámolót elkészítésének irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai: Neve : Gellért Edit Beosztása:gazdasági irodavezető Regiszrációs száma :MKVK Lakcíme:1221 Budapest, Naprét u A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása Mutató számítása saját tőke aránya saját tőke/összes forrás idegen tőke aránya összes forrás-saját tőke/összes forrás eladósodottság összes mutatója kötelezettség/saját tőke nettó eladósodottság kötelezettségekkövetelések/saját mutató tőke saját tőke növekedés tárgyévi/előző évi aránya befektetett eszközök saját tőke/befektetett fedezete eszközök befektetett eszközök befektetett aránya készpénz fizetési gyorsráta likviditási mutató tőkearányos eredmény eszköz/összes eszköz likvid pénzeszköz/rövid lejáratú kötelezettség forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások/rövid lejáratú kötelezettségek szokásos vállalkozási eredmény/saját tőke 11,76% 12,24% 88,24% 87,76% 553% 553% 496 % 533 % 101 % 149 % 30,69 % 46,17 % 38,33 % 26,52 % 76,93% 80,68 % 77,42 % 109,44% 1,43 % 32,91% 13

14 3. A számviteli politika meghatározó elemei a) Alapvető információk Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel A Társaság a készletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, az év végi készletértéket leltározással állapítja meg. b) A beszámoló választott formája Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli törvény szerint: A típusú Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú A beszámoló összevontsága: egyszerűsített éves beszámoló, mivel a mérleg főösszeg 2 egymást követő év átlagában 500 millió Ft alatti és az éves nettó árbevétel nem éri el az millió Ft-ot. c) A beszámolási időszak: Kezdete Vége Mérleg fordulónap Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. d) A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, az alkalmazott értékelési eljárások, az értékcsökkenés elszámolásának módszere és gyakorisága A befektetett eszközökre vonatkozó értékelési módszerek: Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel a bruttó érték alapján a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsok szerint, év végén történik. A 100 ezer forint egyedi beszerzési vagy előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben költségként kerülnek elszámolásra. A forgóeszközökre vonatkozó előírások: Az év végi tételes leltárfelvételt követő értékelés során a készlet utolsó tényleges beszerzési árának visszakeresésével állapítjuk meg, így a készlet értéke megfelel a tényleges piaci értéknek. A vevőkkel szemben fennálló 365 napon túli követelések összegére értékvesztést számol el a Társaság. A követelések értékvesztésének elszámolásánál, illetve a visszaírásánál a vevők és adósok minősítése a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közti veszteség 14

15 jellegű különbözetet akkor tekintjük tartósnak és jelentősnek, ha az a könyv szerinti értéknek több, mint 10 %-a. A meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben tételesen tartalmazó leltárt készít a Társaság az éves mérleghez. Céltartalék képezünk a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre. Olyan változást tekintünk tartósnak, ami legalább 1 év óta fennáll. A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékhelyesbítésével nem kíván élni. Rendkívüli bevételnek és kiadásnak azokat tekintjük, melyek eredményre gyakorolt hatása a szokásos vállalkozási eredmény 5%-át meghaladja. e) A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát. B. Tájékoztató rész A Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25. Internetes honlapjának elérhetősége: Kapcsolt felekkel kötött ügylete a Társaságnak az Alapítón kívül nincs. Lekötött tartaléka a Társaságnak nincs. A saját tőke tárgyévi változásának bemutatása: saját tőke elemek változás jegyzett tőke tőketartalék eredménytartalék lekötött tartalék értékelési tartalék mérleg szerinti eredmény e ft A tárgyévi saját tőke növekedését a mérleg szerinti eredmény javulása okozta. 1. Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalások bemutatása A Társaság az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött közti időszakra vonatkozó közreműködő szervezeti teendők ellátásával kapcsolatos közhasznú szerződése miatt képzett céltartalékot, mivel ezen a tevékenységen a tárgyévben eredményt realizált. A finanszírozó a következő évek költségei fedezetének biztosítása érdekében a többletfinanszírozással kapcsolatban a szerződésben visszafizetési kötelezettséget nem írt elő, viszont a szerződés a 15

16 többletbevételek elhatárolására kötelezik a társaságot ig a képződött eredményt az esetlegesen további években keletkezett veszteség ellentételezésére kell felhasználni. A kötelezettséget a mérleg fordulónapján bizonyosan fennállónak minősítettük, összegét a közreműködő szervezetre vonatkozó évi eredmény kimutatás eredményének összegében képeztük meg, ez ezer Ft. Ugyancsak céltartalékot képeztünk a Kistérségi Koordinációs Hálózat 2010 évre várható megszüntetésekor keletkező végkielégítési kötelezettségekre tekintettel, összege a jelenlegi becslés szerint ezer Ft. 2. Munkaerő-állomány bemutatása A Társaság tárgyévben állománycsoport tekintetében csak szellemi foglalkozású munkavállalókat alkalmazott. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: bérköltsége: személyi jellegű egyéb kifizetései: bérjáruléka: 99 fő ezer Ft ezer Ft ezer Ft C. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztése: lízingdíjak 2 személygépkocsira: ezer Ft. Olyan kötelezettségünk nincs, amelyek hátralévő futamideje több, mint 5 év. A Társaság tevékenységével nem jelent közvetlen környezetvédelemhez kapcsolódó kockázatot. Szabályozott körülmények között történik a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok (szárazelemek, tintapatronok, számítógépek, stb.) elkülönítetten kerülnek tárolásra és elszállításuk is megoldott. 2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Támogatási program keretében kapott támogatások összegei és annak felhasználása jogcímenként, a rendelkezésre álló összeg bemutatása: A Társaság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel június 29-én kötött támogatási szerződés értelmében a régióban fenntartani és működtetni köteles a Kistérségi Koordinációs Hálózatot. Erre a támogató július 1. és december 31. között ezer Ft támogatást biztosít. 16

17 INTERREG III program keretében a MODELE elnevezésű nemzetközi projektre során felmerült költségek fedezetére csak a tárgyévben érkezett meg a beküldött elszámolásra ezer Ft összegű támogatás. Kutatás és kísérleti fejlesztés költség a tárgyévben a Társaságnál nem merült fel. Környezetvédelemmel kapcsolatosan a Társaság céltartalékot nem képzett, mivel erre oka nem volt. 3. NFÜ-vel kötött megbízási szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Az NFÜ-vel az ÚMFT OP megvalósítására kötött megállapodás III. finanszírozási fejezetében előírt, a VII.4.1. számú melléklet szerinti formátumú és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettségnek a Társaság az alábbi táblázat közzétételével tesz eleget: évi kapacitásbeszámoló év ÚMFT KDOP Tényleges kapacitás (emberév) 47 Közvetlen KSZ tevékenység 33,4 Irányítás 4,4 Támogató funkciók 9,2 17

18 III. Magyarázatok a évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Az eredménykimutatás szerint a tárgyévi eredmény ezer Ft. Az eredmény alakulásában bevételi oldalon a következő tényezők játszottak szerepet: A.I. Értékesítés nettó árbevétele eft A közreműködő szervezet árbevétele a tervezetthez képest nagyobb lett, az év végén fokozottan jelentkeztek a feladatok, amik az EMIR adatokból levezetett és kiszámlázott árbevételt 500 millió Ft fölé emelték. Tényleges bevétel eft. A hazai programok közül a Baross és Innocsekk programok a tervezett eft árbevételt hozták. A.II. Egyéb bevételek eft A Kistérségi Koordinációs Hálózat bevétele szintén magasabb lett a tervezettnél, mert a mérlegkészítés időpontjáig 2009 évet végét érintő bevételeket is el tudtunk számolni aktív időbeli elhatárolással, mivel az elszámolást elfogadták és a támogatási összeg is megérkezett mérlegkészítésig. KKH bevétel: eft. A KD RFT-től működési támogatás címén eft-ot számoltunk el, a TRFC hazai program javára eft érkezett. Korábbi években részt vettünk az Interreg III. program MODELE projektjében, ennek az elszámolásából realizáltunk 2009-ben eft bevételt. Különböző községtérítésekből, káresemény miatti bevételekből eft folyt be. Halasztott bevételként került az egyéb bevételek közé a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó regionális tervezési feladatok megvalósítása néven évben aktivált szellemi termék értékcsökkenéssel arányos bevételkénti elszámolásával keletkezett eft halasztott bevétel. B.IX. Pénzügyi műveletek bevételei eft A bevételt a lekötött számlapénz kamata eredményezte. A bevételek összege: eft A bevételek megbontása közhasznúsági jelentés szerinti tagolásban: A.I.a Alapítótól: eft (működési támogatás és pályázati díjak) A.II. Pályázati úton nyert: eft (KKH II. féléves támogatási konstrukciója és a MODELE projekt) A.III. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: eft (Közreműködő szervezeti tevékenység, Baross, Innocsekk pályázatok kezelése, hazai TRFC program menedzsmentje, KKH I. féléves támogatása) A.5. Egyéb bevétel: eft (költségtérítések és banki kamat) Az eredményre a következő költségek és ráfordítások gyakoroltak csökkentő hatást: A. IV. Anyag jellegű ráfordítások eft ebből: anyagköltség: eft (nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag, tisztítószer) 18

19 igénybe vett szolgáltatás: eft (bérleti díjak, közüzemi díjak, kiküldetés, posta, telefon, internet, irodagép és egyéb karbantartás, szoftverfrissítés, kommunikációs költségek, oktatás, továbbképzés, szakértői díjak) egyéb szolgáltatás: eft (hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díjak) A.V. Személyi jellegű ráfordítások eft ebből bérköltség: eft (benne a tiszteletdíjak is eft összegben) Személyi jellegű egyéb kifizetések: eft (cafeteria elemek, reprezentációs költség, kiküldetések napidíja, munkába járással kapcsolatos költségtérítés, betegszabadság, magáncélú gk. használat, természetbeni juttatások és azok adóterhe) bérjárulékok: eft A.VI. Értékcsökkenési leírás eft A.VII. Egyéb ráfordítások eft ebből: eft összegű a céltartalék a várható kötelezettségekre, mint pl. a közreműködő szervezet tárgyévi eredményének átvitele későbbi évek veszteségek fedezetére és a KK Hálózat 2010-re várható megszüntetése miatti végkielégítések fedezetére. B.X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 612 eft személygépkocsi lízinggel és külföldi pénzértékre szóló követelések árfolyam veszteségével kapcsolatban felmerült ráfordítások (A kiadások tagolása megegyezik a közhasznú beszámoló tagolásával) Magyarázatok a mérleg eszköz oldalához A.I. Immateriális javak eft II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó regionális tervezési feladatok megvalósítása néven évben aktivált szellemi termék képezi a mérlegsor legnagyobb tételét. Ennek aktivált értéke eft volt és 2009 év végén nettó értéke eft. A.II. Tárgyi eszközök eft Tárgyi eszközeink legjelentősebb tételei a személygépkocsik és a számítástechnikai eszközök. A tárgyévben a tárgyi eszközök nyitó értéke eft volt, az éves növekedés beszerzések kapcsán eft, az értékesítéssel és értékcsökkenéssel kapcsolatos csökkenés eft. Az eszközök záró értéke eft. B.I. Készletek eft A leltár során eft értékű készletet mértünk fel, ezek nagyobb része toner készlet. B.II. Követelések eft Vevő követelésünk eft Egyéb követelés eft, (munkavállalókkal szembeni követelések és kaució, valamint adó túlfizetés) B IV. Pénzeszközök eft 19

20 A pénztár záró állománya 284 eft, bankszámla követelés Ft. Aktív időbeli elhatárolások eft Bevételeink aktív időbeli elhatárolása eft (2009. évet illető, mérlegkészítésig befolyt KKH és KSZ bevétel, kamatbevétel), költségek, ráfordítások elhatárolása 617 eft. Magyarázatok a mérleg forrás oldalához Saját tőke eft Jegyzett tőként nem változott (3.000 eft), a növekedést a tárgyévi eredmény okozta. Céltartalékok eft eft összegű a céltartalékot képeztünk várható kötelezettségekre, a közreműködő szervezet tárgyévi eredményét céltartalékba helyeztük az NFÜ-vel kötött szerződés alapján, későbbi évek közreműködő szervezeti veszteségeinek fedezetére ( eft). A KK Hálózat 2010-re várható megszüntetése miatti végkielégítésekre eft-ot tettünk céltartalékba. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek eft 2 lízingelt cégautóval kapcsolatban van hosszú lejáratú kötelezettségünk, összege már nem tartalmazza az ebből 1 éven belül lejáró kötelezettséget. F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek eft eft vevőktől kapott előleg (a tényleges elszámolásig nem könyvelhető bevételként) KDRFT-től származó előleg, (elfogadott elszámoláskor jelenik meg bevételként) eft szállítói tartozás (pl. bérleti díj) eft adó tartozás (2009 után januárban, vagy később utalandó, de 2009-et érintő) eft egyéb kötelezettség (ebből NFÜ-vel szembeni tartozás 2009-es előleg miatt eft, TB kötezelezettség eft, munkavállalókkal szembeni kötelezettség 402 eft, egyéb eft) Passzív időbeli elhatárolás eft eft halasztott bevétel elhatárolás NFT2 tervre eft tárgyévet illető költségek, ráfordítások elhatárolása a következő évről 20

21 IV. Kiegészítés a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról Támogató támogatás megnevezése támogatás összege elszámolás határideje tényleges pénzügyi teljesülés a tárgyévben Alapító - KDRFT működési támogatás TRFC kommunikáció évi pályázati díjakból származó bevétel önkormányzatoktól I. félév hazai támogatások 2007 és 2008 évi menedzsment költségére utófinanszíroz ott Alapítótól összesen NFÜ közreműködő szervezeti 2 havonta teendők menedzselése 2 havi SLA és átalány elszámolás alapján NFÜ Regionális Monitoring Albizottság bevétel NKTH Baross és Innocsekk program menedzsment NFÜ Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetése 2008, I. félév Közhasznú bevétel költségvetéstől összesen NFÜ Pályázati támogatás Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetése INTERREG MODELE 2004 pályázat Nemzetközi pályázat bevétele Pályázati támogatás összesen

22 Kimutatás a vagyon felhasználásáról melléklet 3. napirendhez adatok eft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Saját tőke nyitó záró Induló tőke nyitó záró Tőkeváltozás nyitó növekedésre ható csökkenésre ható Tőkeváltozás záró Tárgyévi eredmény növekedésre ható csökkenésre ható Tárgyévi eredmény záró Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Vezető tisztségviselőnek a társaság ügyvezetője és a felügyelő bizottság tagjai minősülnek. A KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft nem nyújtott kölcsönt a tárgyév során vezető tisztségviselőinek. 22

23 Juttatás megnevezése Kovács Tamás Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Matisz János László Csaba Szabó Gábor melléklet 3. napirendhez Benedek Zsolt Dr. Bozori Endre Buzásy Erzsébet Hartmann Ferenc ügyvezető ügyvezető igazgató igazgató FB elnök FB elnök FB tag FB tag FB tag FB tag FB tag Munkabér Jutalom (vezetői sikerdíj évvel kapcsolatos) Vezetői pótlék Tiszteletdíjak Megbízási díjak Költségtérítések Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj) 528 Értékpapír juttatások Egyéb juttatások (szabadság megváltás) 171 Átutalási díjkedvezmény (munkabér jellegű) 9 7 Összesen Természetbeni juttatások (cafeteria) cégautó, mobiltelefon, mobilinternet Egyéb természetbeni juttatások cégautó, mobiltelefon Egyéb juttatások (ruházati költségtérítés, reprezentáció) Kft. által fizetett társadalombiztosítási járulék Kft. által fizetett munkaadói járulék Kft. által fizetett EHO Lennert László 23

24 Kimutatás a cél szerinti juttatásokról melléklet 3. napirendhez A KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft nem nyújtott cél szerinti támogatást a tárgyév során. Kimutatás a tőke változásáról Időszak tőkeváltozás saját tőke

25 V. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2009-ben végzett közhasznú tevékenységeiről 1. Adminisztratív, munkaszervezeti feladatok Az Ügynökség a Tanács munkájához kapcsolódó munkaszervezeti feladatait egyrészt a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában, másrészt az Ügynökség és a Tanács között létrejött közhasznú tevékenység ellátására kötött szerződésben foglaltak szerint végzi évben 11 Tanácsülésre került sor, mely üléseken összesen 166 határozat született. A Tanács bizottságai közül a Közkincs Bizottság két alkalommal, a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely Pólus Program Bizottság egy alkalommal, a Döntéselőkészítési Bizottság egy alkalommal, az Integrált Városfejlesztési Bizottság egy alkalommal, a Királyi Régióért Díj Előkészítő Bizottsága szintén egy alkalommal ülésezett. A munkacsoportok közül a Gazdasági Versenyképesség Munkacsoport egy alkalommal, a Közlekedési Munkacsoport egy alkalommal, a Közkincs Munkacsoport három alkalommal ülésezett. Fentiek alapján megállapítható, hogy az Ügynökség összesen 22 ülést, az Ügynökség Felügyelő Bizottsága üléseivel együtt mindösszesen 31 ülés szervezését, lebonyolítását és teljes körű adminisztrációját végezte el. A tanácsülésekkel, bizottsági és munkacsoport ülésekkel kapcsolatosan az Ügynökség minden esetben ellátta az alábbi feladatokat: Az ülések előkészítése, előterjesztések, javaslatok elkészítése, azok jogi kontrolljának biztosítása; A határozatok végrehajtása, a végrehajtás megszervezése, a határozatok végrehajtásához szükséges pénzügyi műveletek elvégzése; A határozatok időarányos végrehajtásáról jelentés elkészítése. A fentieken túlmenően mind az ágazati, mind a szakmai szervezetekkel való partnerségi kapcsolatok erősítése fontos a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezetének tevékenységében. A partnerség elvének és a szakmai szempontok érvényesítésének érdekében a Tanács és az Ügynökség a decentralizált pályázati rendszereket működtető szervezetekkel (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Nemzeti Kutatási és 25

26 Technológiai Hivatal) rendszeres munkamegbeszéléseket tartott, melyek hozzájárultak a régió-specifikus érdekek érvényesítéséhez a pályázati kiírásokban. Az Ügynökség részt vett a Balaton Fejlesztési Tanács (hat alkalommal), a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (két alkalomal) és a 8-as út Térségi Fejlesztési Tanács (négy alkalommal) ülésein, ahol véleményekkel, javaslatokkal és szakmai anyagok előállításával segítettük a társszervezetek munkáját. 2. Programozás tervezés a. Közép-Dunántúli Operatív Programmal kapcsolatos feladatok A KDOP megvalósításának, előrehaladásának monitoringját 2009-ben két Regionális Monitoring Bizottság (VI.11., XII.12.) és három albizottság (II.5., V.12., XI.4.) ülés szolgálta. A konvergencia régiók monitoring albizottságai az adott régió operatív programjának végrehajtását követik nyomon, így ülésein a KDOP aktuális helyzetének bemutatása és megvitatása zajlik, illetve javaslatok születnek a program további lebonyolításával kapcsolatban. Az ülésekről részletesebb információ a pályázatkezelési tevékenység Közreműködő szervezeti feladatok fejezetben található. b. Közép-dunántúli Operatív Program évi Akciótervével kapcsolatos feladatok A Tanács 162/2008. (XII.12.) számú határozatával 2008 végén elfogadta a Közép-dunántúli Operatív Program évi Akciótervét, melyet a ROP IH év elején tett hivatalossá. A vonatkozó pályázati kiírások meghirdetésével a év legfontosabb feladata a programvégrehajtás és a projektkiválasztás szabályos lebonyolítása volt a hatályos re szóló Akciótervek alapján. Ugyanakkor év közben a kiírások kapcsán több olyan változtatásra volt szükség (KDRFT határozat 6 esetben), melyek egy része az elfogadott Akcióterv kisebb módosítását is eredményezték. Ezek döntően forrás-átcsoportosításokat, - előrehozatalt, illetve minimum maximum támogatási összegek változtatását jelentették. A gazdasági válsághelyzet miatt szükségessé vált változtatásokat az uniós fejlesztési források felhasználását megalapozó évi akciótervben érvényesítettük: 7,1 Mrd Ft került elkülönítésre a kis- és középvállalkozások támogathatóságának lehetőségét növelő új kiírásokra (telephelyfejlesztés, egyedi regionális ipartelepítés, regionális tőkebefektetési alap). 26

27 c. Közép-dunántúli régió Területfejlesztési Operatív Programja A hazai területfejlesztési források tervezése szempontjából alapvető változást jelentett a korábbi gyakorlattal szemben, hogy a hazai támogatások rendszerét is programalapú tervezéssel kívánták megalapozni, és egy programalapú finanszírozással támogatni, országos, ágazati és decentralizált regionális szinten egyaránt. A regionális területfejlesztési operatív programok (RTOP) tervezéséért a regionális fejlesztési ügynökségek voltak a felelősek. A közép-dunántúli program végleges változatát a KDRFT 15/2009. (II.27.) számú határozatával elfogadta. A évi decentralizált források felhasználását szabályozó minisztériumi végrehajtási rendelet azonban mégsem tette lehetővé a programalapú forrásfelhasználást, így az RTOP rendszere nem került bevezetésre 2009-ben. d. Véleményezés, javaslattétel Az országos, valamint a régiót érintő ágazati fejlesztési koncepciók, stratégiai és operatív programok, továbbá a területét érintő területrendezési tervek egyeztetése során a következő dokumentumok kapcsán végeztünk véleményezői tevékenységet (a felkérő szervezet megjelölésével): Területi Kohéziós Útmutató VÁTI/NFGM; Az egyes évi decentralizált fejlesztési programok, és egyes évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól NFGM; Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója 2020-ig előkészítő anyag a kormányhatározathoz c. kivonat BFT; A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet pályázati aktivitása és forrásszerzési eredményessége az NFT I. - II. időszaka alatt országos összehasonlításban BFT; Magyar Turizmus Zrt évi Marketingterv; Duna Stratégiával kapcsolatban elkészült munkaanyagok; Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program és Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program keretében benyújtott régiós vonatkozású pályázatok véleményezése az Európai Területi Együttműködés Operatív Programok Nemzeti Bizottságának tagjaként; Magyarország Szlovákia Határmenti Együttműködési Program keretében benyújtott pályázatok véleményezése a Program Monitoring Bizottságának megfigyelő tagjaként; további 10 esetben az NFÜ/VÁTI által előkészített pályázati útmutatók véleményezésére is sor került. 3. Nemzetközi kapcsolatok és projektek évben az Ügynökség által beadottak közül egy pályázat nyert támogatást ENSPIRE EU címmel az Interreg IVC Program keretében. A projekt megvalósítása január december között zajlik. Európa versenyképességének és folyamatos fejlődésének kulcsa egy erős vállalkozói gazdaság megvalósulása. Azonban a számos regionális, nemzeti és európai szintű támogatás és ösztönzés ellenére is az európaiak alacsony hajlandóságot mutatnak a magánvállalkozások irányába. Az ENSPIRE EU projekt erre a paradox helyzetre kívánja helyezni a hangsúlyt. Témája a vállalkozó készség, vállalkozó szellem ösztönzése mely az Európai Bizottság számos ajánlása szerint is az EU versenyképességének egyik kulcskérdése, 3 célcsoportra fókuszálva: 1) hátrányos helyzetűek pl. kisebbségek, nők, 2) hosszú távú munkanélküliség 27

28 által sújtottak, 3) középiskolás korosztály. A cél, hogy Jó Gyakorlatok adaptációjával, a célcsoportokra irányuló képzéssel és szakpolitikai ajánlások kidolgozásával járuljon hozzá a projekt konkrét vállalkozások beindításához. A Dél-Kelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program keretében további 9 benyújtott, értékelés alatt lévő első körös pályázata van az Ügynökségnek, melyekről 2010 őszén várható végleges döntés. A pályázatok a vasúti örökség turisztikai hasznosításától az ökomúzeum koncepción keresztül egészen a városi közlekedés-menedzsmentig terjedő témákat ölelnek fel. a. A régió képviselete nemzetközi rendezvényeken Az URBAMECO egy tematikus partnerségi hálózat, melynek témája a lepusztult városrészek integrált újjáépítése, gazdasági revitalizáció, fenntartható eredmények és fejlesztések létrehozása. A hálózat vezető partnere Grand Lyon régió volt, kiegészülve nyolc további tagállami várossal, régiónkból Tatabányával. Fő célja, hogy a városok és irányító hatóságaik segítése helyi akciótervek kialakításában saját hátrányos területeikre fókuszálva. Az Ügynökség, mint a partnervárossal együttműködő irányító hatóság vett részt a projektben ben a projektzáráshoz kapcsolódó két tavaszi rendezvényen vett részt az Ügynökség képviselője Wroclawban és Lyonban. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai október 5-8. között Brüsszelbe látogattak az immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő Open Days rendezvénysorozat meglátogatása céljából. A delegáció tárgyalásokat folytatott többek között a Magyar Állandó Képviselet vezetőjével, a Közép-dunántúli Operatív Program Európai bizottsági felelősével, valamint az EU kohéziós politikájával, regionális tervezéssel, innovációval kapcsolatos szakmai szemináriumokon vett részt. Az Ügynökség ügyvezető igazgatója november között - az EU svéd elnöksége idején - részt vett a Svéd Önkormányzatok és Régiók Szövetsége szervezésében megrendezett nemzetközi konferencián Göteborgban, mely a Fejlődjünk együtt a fenntartható Európáért címet viselte. Témája annak a kérdésnek a megvitatása volt, hogyan képes az EU a Lisszaboni Stratégiaként ismert növekedési és foglalkoztatási stratégia helyi és regionális szintű végrehajtását megerősíteni 2010-től? A Lisszaboni stratégia eddig felmerült legfontosabb gyengesége a program-megvalósítás nem megfelelő szintje, illetve annak hiányosságai, melyek a nemzeti, regionális, helyi szintek szerepének tisztázatlanságából fakadtak. Ezért a konferencia azt célozta, hogy összehozza az EU minden részéről a különböző területi 28

29 szinteken működő szakértőket tapasztalat- és véleménycsere céljából, néhány kiválasztott területre és gyakorlati példákra fókuszálva. A szakmai konferencia négy szekcióban zajlott: Zöld növekedés, Átalakítás és megújulás, Üzleti környezet, Munkaerő-kínálat és készségek. Magyarországot két régió képviselhette, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak-Alföld mellett a Közép-Dunántúlnak adott lehetőséget a részvételre e. Részvétel az Európai Területi Együttműködési Programokhoz kapcsolódó bizottságok munkájában Részvétel az Európai Területi Együttműködés Operatív Programok Nemzeti Bizottságának munkájában szavazati joggal, valamint a Magyarország Szlovákia Határmenti Együttműködési Program Monitoring Bizottságának munkájában megfigyelő tagjaként. 4. Pályázatkezelési tevékenység 4.1 Strukturális Alapok Közreműködő Szervezeti feladatok A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program mintegy 150 Mrd Ft-os keretösszeggel támogatja. A KSz-ek programlebonyolítással kapcsolatos feladatainak finanszírozását az NFÜ és a KSzek (KDRFÜ Kht., VÁTI Kht.) között 2007-ben létrejött SLA (service level agreement) megállapodások tartalmazzák, melyek szerint a KSz-ek finanszírozása az elvégzett teljesítményük arányában történik. A finanszírozás három díjtípusból áll: egyrészt a meghatározott teljesítményegységek után alapdíj jár, másrészt az alapdíjjal nem fedezett tevékenységek után átalánydíj és a teljesítményindikátorok teljesítése esetén sikerdíj illeti meg a közreműködő szervezetet. Az Ügynökség, valamint az NFÜ között az NFT operatív programjának megvalósítása érdekében március 20-án született alap megállapodás többször módosításra került ban és 2009-ben is január elsején a december 20-án aláírt 4. sz. SLA módosítás volt hatályban. Ezt követően aláírásra került az 5. sz. módosítás márciusban, a 6. sz. módosítás áprilisban, majd a 7. sz módosítás novemberben december 18-án megszületett a 8. sz. módosítás egységes szerkezetben, mely a évre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A NFÜ döntésnek megfelelően a Regionális Fejlesztési Programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 14/2007. (V.8) MeHVM-ÖTM együttes rendelet október 22. napján módosításra került (27/2009. (X. 22.) NFGM rendelettel, amely szerint a Közép-dunántúli Operatív Program as Akcióterve keretében 2. és 3. prioritásának végrehajtásában két közreműködő szervezet, a KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. és a VÁTI Nonprofit Kft. vesz részt. A Rendelet kimondta továbbá, hogy a közreműködő szervezetek közötti pontos feladatmegosztás és feladatátadás a KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft., a VÁTI Nonprofit Kft. és az NFÜ között létrejövő háromoldalú megállapodásban kerül rögzítésre. Hivatkozott megállapodás november 5-én aláírásra került és a turisztikai és a városfejlesztéssel kapcsolatos prioritások keretében, a évi akcióterv alapján kiírt 29

30 pályázatok végrehajtási feladatainak VÁTI Kft. számára a támogató döntéssel rendelkező projektek átadása megtörtént. Az OP Technikai Segítségnyújtás prioritása támogatja továbbá azokat a tevékenységeket is, amelyek nem az ÚMFT horizontális végrehajtásához kötődnek, hanem specifikusan a Program végrehajtásához tartoznak. Ilyen tevékenység a Monitoring Bizottsági ülések szervezése, az éves megvalósítási jelentések és az OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések készítése. A Közép-dunántúli Regionális Monitoring Albizottság év során három bizottsági ülést tartott. Az első ülésére február 5-én került sor. Az ülés kiemelt témája volt a projekt kiválasztási kritériumok régió-specifikus kiegészítése. Ennek eredményeként a KDRMA prioritásonként konkrét javaslatokat is megfogalmazott. A KD RMA második ülésére május 12-én került sor. A bizottság tagjai megismerkedhettek a Balaton-part Ékköve II. kiemelt turisztikai fejlesztéssel, továbbá megtárgyalásra került a KDOP évi megvalósításáról szóló éves jelentés, valamint ismertetésre kerültek a KDOP és a ROP-ok végrehajtásának előrehaladási tapasztalatai. A KDRMA évi utolsó ülésre november 4-én került sor. Az ülésen a ROP IH képviselői tájékoztatták az albizottság tagjait az Éves Jelentés Európai Bizottság általi elfogadásáról és az Éves Áttekintő Megbeszélés eredményeiről, a Regionális Operatív Programok országos szintű előrehaladásáról, továbbá a KDOP végrehajtásáról. Kiemelendő a gazdasági válság hatásainak csökkentése szempontjából releváns, a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottsága (MB) által elfogadott - 1. prioritást érintő kritérium, hogy előnyt élvez, amennyiben a projekt hozzájárul a régióban veszélyeztetett iparágak, térségek gazdasági potenciáljának megerősítéséhez, megőrzéséhez. A 4. prioritás vonatkozásában előnyt élvez a közlekedésfejlesztés területén a munkahelyek elérhetőségét javító fejlesztés. a. Az UMFT végrehajtásával kapcsolatos feladatok Az 1-4 prioritás tekintetében 19 új pályázati kiírás és 4 új kiemelt tervezési felhívás jelent meg év folyamán, 52 Bíráló Bizottsági ülés tett támogatási, vagy elutasítási javaslatot. A 297 beérkezett pályázatból 180 részesült támogatásban, 26,82 Mrd Ft értékben. Összesen 90 db Támogatási szerződést kötött meg a KDRFÜ KSz 17,24 Milliárd Ft értékben december 31-ig. Kötelezettségvállalás alakulása (Mrd Ft) 30

31 Prioritás TÉNY TERV Tény/terv összesen % összesen I. 0,5 6,8 7,3 94 7,3 II. 12,0 6,7 7, ,7 III. 1,8 3,6 3, ,4 IV. 4,7 8,8 8, ,5 Összesen 19,0 25,9 26,6 97,4 % 44,9 Adatok a ROP IH január 20-i gyorsjelentése alapján Támogatási szerződések alakulása (Mrd Ft) Prioritás TÉNY TERV Tény/terv összesen % összesen I. 0,5 1,45 7,3 20 1,95 II. 2,3 11,1 13, ,4 III. 0,0 0,6 1,5 40 0,6 IV. 3,6 6,2 6,5 95 9,8 Összesen 6,4 19,35 42,4 45,6 % 25,75 Adatok a ROP IH január 20-i gyorsjelentése alapján Kifizetések alakulása (Mrd Ft) Prioritás TÉNY TERV Tény/terv összesen % összesen I. 0,02 0,525 1,4 37,5 0,545 II. 0,21 2,878 3,7 77,7 3,088 III. 0,0 0,069 0,7 9,8 0,069 IV. 0,13 4,894 4, ,024 Összesen 0,36 8,366 10,2 82 % 8,726 Adatok a ROP IH január 20-i gyorsjelentése alapján A KDRFÜ KSz tekintetében év vonatkozásában általánosságban elmondható, hogy a közreműködő szervezeti feladatok teljesítése során az év első feléhez képest jelentős előrelépés mutatkozott mind a támogatási szerződések megkötése, mind a támogatások kifizetése terén. A KDOP 2009-es évben elért előrehaladásának összegzése (1-4. prioritás) Regisztrált/ Támogatásban Kifizetésben Leszerződött benyújtott részesült részesült projektek projektek projektek projektek Megnevezés (száma, (száma, (száma, (száma, támogatási támogatási támogatási támogatási összege) igénye) összege) összege) száma Mrd Ft száma Mrd Ft száma Mrd Ft száma Mrd Ft 31

32 Pályázatos konstrukciók , , , ,36 Kiemelt tervezési 5 6,59 6 6,1 6 6,1 11 4,86 felhívások Összesen , , , ,22 Pályázatos projektek mutatói részletesen prioritásonkénti bontásban 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás Meghirdetett pályázati kiírás Kiemelt kiírás _ Beérkezett pályázat Igényelt támogatás Mrd Ft 8,94 6,99 3,86 12,3 Nyertes projekt db Megítélt támogatás Mrd Ft 6,84 9,49 0,17 4,23 Támogatási szerződés db Leszerződött összeg Mrd Ft 2,04 6,95 0,56 1,58 Kifizetés Mrd Ft 0,53 1,18 0,07 1,58 Kiemelt projektek mutatói részletesen prioritásonkénti bontásban Meghirdetett tervezési felhívás 2009-ben 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás _ Beérkezett pályázat 4 1 Igényelt támogatás Mrd Ft 5,83 0,76 Nyertes projekt db _ 1 _ 4 Megítélt támogatás Mrd Ft _ 1,82 _ 3,01 Támogatási szerződés db _ 1 _ 5 Leszerződött összeg Mrd Ft _ 1,82 _ 4,28 Kifizetés Mrd Ft _ 1,7 _ 3,16 32

33 b. KDOP 1. Regionális gazdaságfejlesztés (1. prioritás) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás. A prioritás keretében jellemzően egyfordulós pályázati konstrukciókra lehetett pályázni. Az egyes konstrukciók keretében a projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll a kedvezményezettek rendelkezésére. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések Az 1.1.1/D konstrukció tekintetében a tervezettnél jóval kevesebb projekt került benyújtásra, így a tervezett kötelezettségvállaláshoz képest a tényadatok alacsonyabb számot mutatnak. Ennek oka az volt, hogy a pályázó/projekt gazdasági, pénzügyi mutatóinak vizsgálatánál a mutatók értékeinek a megadott határérték(ek)hez képest az előírt tartományban kellett lennie legalább 8-ból 7 mutató esetén. A 2007-es év, vagy a 2008-as év külön-külön, vagy a 2007-es és 2008-as évek adatai együttesen voltak figyelembe vehetők, melyet a gazdasági válság hatására csak kevés vállalkozás tudott teljesíteni. A Telephelyfejlesztés konstrukció esetében a tervezettnél jóval magasabb igény mutatkozott. A projektek megvalósítása és az Operatív Programban megfogalmazott célok mihamarabbi teljesülése érdekében a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javaslatot tett a meghirdetett 2,1 Mrd Ft-os keret megnövelésére. Ennek eredményeképpen a rendelkezésre álló keret 4,1 Mrd Ft-ra emelkedett. c. KDOP 2. Regionális turizmusfejlesztés (2. prioritás) A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magában foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását. 33

34 A prioritás keretében a tárgyévben minden esetben egyfordulós pályázati konstrukciókra lehetett pályázni, az egyes konstrukciók keretében a projektek megvalósítására jellemzően legfeljebb 24 hónap áll a kedvezményezettek rendelkezésére. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések A korábban kétfordulós vonzerőfejlesztési kiírások eljárásrendjének egyfordulósra történő változtatása jelentős javulást hozott a folyamatok felgyorsításában. A döntéshozatali folyamat az egy éves projektfejlesztési időszak megszűntével számottevően rövidült, így ez az intézkedés meghozta a várt eredményt. A as kiírások előzetes támogató döntéssel rendelkező pályázatai esetében problémát jelentettek a évi második fordulós pályázati anyag benyújtásakor az időközben eltelt hónapok alatt történt változások. Az első fordulóban vállalt monitoring mutatók teljesítése több esetben nem volt vállalható a pályázók számára, ez minden esetben egyedi elbírálást igényelt a Közreműködő Szervezet részéről. Általánosságban elmondható, hogy a gazdasági visszaesés látogatószám, ebből következően árbevétel kiesést okozott a turizmus szektorban is. d. KDOP 3. Fenntartható településfejlesztés (3. prioritás) Átfogó szemléletében a prioritási tengely fő célja a régió településeinek hálózatszerű fejlesztése, elsősorban gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevő fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás kettős feladata egyrészt az elsődleges térségi dinamizáló tényezőként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, másrészt élhetőbb és egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok általánosan és egyedileg jelentkező belső problémáinak kezelése. A prioritás keretében jellemzően kétfordulós pályázati konstrukciókra lehetett pályázatot benyújtani. Az ÚMVP-ROP lehatárolási egyeztetések következtében minden régióban felmerült az igény a kistelepülések támogatására külön komponens keretében olyan formában, hogy ne jelentsen veszélyt számukra egy versenyképesebb településsel történő megmérettetés. A kisléptékű településfejlesztési pályázati kiírások keretében, a kistelepüléseknek pontszerű, akár mindössze egy tevékenységet magába foglaló projektjeinek megvalósítására is lehetőség nyílik. 34

35 A pályázatos konstrukciók esetében a régióban jelentős túligénylés nem volt jellemző, egyedül a C kiírás esetében jelentkezett a meghirdetett kerethez képest valamivel nagyobb igény. A komoly előkészítést igénylő és emiatt nagyrészt kétfordulós eljárásrenddel meghirdetett konstrukciókra tekintettel a 3. prioritás keretében később várható a Támogatási szerződések megkötése; a projektek maximum kilenc, illetve a korábbi kiírások esetében 12 hónapos fejlesztési szakasza - mind a A.B, mind a konstrukciók esetében - áthúzódott a 2010-es évre. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések A projektek előkészítése kapcsán problémaként jelentkezett a gazdasági elem értelmezése: több projektgazda esetében nem került egyértelműen lehatárolásra az önkormányzati, valamint a magántőke (az önkormányzattól független gazdaságfejlesztés, illetve az önkormányzati profit-orientált fejlesztések), amely a projektektől elvárt valódi gazdaságélénkítő hatás elérését nehezítheti. További hiányosság volt a projekt-előkészítés során, hogy a partnerség nem került az NFÜ által elvártnak megfelelő hatékonysággal megjelenítésre, több esetben inkább formálisan valósult csak meg. A prioritás keretében 2009 során kiírt konstrukciók kapcsán tényleges kötelezettségvállalásra a döntéshozatali folyamat és a projektfejlesztési szakasz 2010-re történő áthúzódása miatt csak a 2010-es év során kerülhet sor. e. KDOP 4. Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztése A prioritási tengely fő célja a különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohéziójának, környezetei fenntarthatóságának szolgálása, a megközelíthetőség javítása mind egyéni, mind közösségi közlekedés terén. Kiemelt cél továbbá a környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése, a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentése, a települések korszerű szennyvízkezeléssel való ellátása, a sürgős beavatkozást igénylő magas-partfalak stabilizációja, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztése, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentése. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések A prioritás keretében meghirdetett kiírások közül volt olyan, amelyre a rendelkezésre álló keretnél nagyobb igény mutatkozott (pl. KDOP-4.1.1/E), mivel a vártnál nagyobb számú pályázat érkezett be, azonban volt olyan kiírás is, melyben a rendelkezésre álló keretet nem 35

36 sikerült lekötni (pl. KDOP /A). Ez utóbbi esetben az igények és pályázati darabszámok is elmaradtak a várttól. Általánosságban pedig elmondható, hogy a projektgazdák számára nehézségként merült fel a saját erő biztosítása. Kiemelten az útfejlesztési konstrukcióknál általános nehézségként jelentkezik a több esetben nem teljes mértékben átgondolt és a pályázati útmutató előírásait figyelembe vevő tervezői előkészítői munka, illetve sok esetben a rendezetlen vagy nehezen rendezhető tulajdonosi szerkezet, főleg az állami tulajdont érintő projektek esetében. A beruházással érintett terület rendezett tulajdonviszonyának igazolásával kapcsolatban a tulajdonosi hozzájárulások mielőbbi kiadását az NFÜ intézményi szinten, az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségeket gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel történő folyamatos egyeztetések révén igyekszik gyorsítani. 4.2 Regionális hazai pályázatok a évet megelőző évek pályázataihoz kapcsolódó feladatok A korábbi évek támogatásaival megvalósult fejlesztéseknél (2003. évi TTFC, évi TRFC, évi CÉDE, évi TEKI, évi TEÚT, évi KÖVICE) záróellenőrzések történtek, illetve a kötelezettségvállalások teljesítésének időszakonkénti ellenőrzésére került sor. A szükséges szerződés módosítások előkészítése, a tanácsülési döntések előkészítése ezeknél a pályázatoknál szintén szükséges volt. A korábbi évek pályázataihoz kapcsolódóan végzett ellenőrzések számát az alábbi táblázat mutatja: Pályázat Utóellenőrzések száma (db) Kötelezettségvállalás ellenőrzések száma (db) Ellenőrzések száma összesen (db) TRFC TRFC TRFC Céltámogatás CÉDE TEKI TEÚT Összesen

37 b évi pályázatok feladatai melléklet 3. napirendhez A TEKI, CÉDE, TEÚT pályázatok kapcsán a beérkező lehívások ellenőrzése jelentett feladatot (számuk meghaladta a 200-at), amelyeket jóváhagyás után a Magyar Államkincstár felé továbbítottunk. A TRFC pályázatok lehívásait a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KN Kft. nem ellenőrizte, azt Magyar Államkincstár végezte el. A megvalósult projekteknél helyszíni ellenőrzéseket végeztünk, ezek a Magyar Államkincstárral közösen történtek meg. Az elvégezett közbenső és utóellenőrzések számát az alábbi táblázat tartalmazza: Pályázat Közbenső helyszíni ellenőrzések száma (db) Utóellenőrzések száma (db) Ellenőrzések száma összesen (db) CÉDE TEKI TEÚT TRFC Összesen A pályázatokhoz kapcsolódóan gyakran szerződés-módosításra volt szükség, amelyek támogatói döntést igényeltek. A támogatói döntések előkészítését az Ügynökség végezte. A lehívásokat követően a támogatott fejlesztések elszámolása, elszámoláshoz küldött dokumentumok ellenőrzése további fontos tevékenység volt. A korábbi vis maior támogatásokból megvalósított helyreállítások elszámoltatása szintén erre az időszakra esett, amelyek benyújtott elszámolásainak ellenőrzését, illetve azok helyszíni szemléit szintén el kellett végezni. c évi TEKI, CÉDE, TEÚT pályázatok A pályázatok összeállítására a feltételeiket meghatározó 85/2009.(IV.10.) Kormányrendelet előírásai alapján került sor. Az előkészítés során elkészültek a pályázati felhívások tervezetei, amelyeket a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdásági Minisztérium előzetesen felülvizsgált, és az általuk kért javítások elvégzését követően a pályázatok meghirdetésre kerültek. A pályázatok benyújtása előtt a leendő pályázók kérdéseinek megválaszolása, tisztázása jelentett feladatot, a benyújtást követően az igénylések formai és szakmai vizsgálatát kellett elvégezni. E tevékenységekben a Magyar Államkincstár, a Magyar Közút Kht. munkatársai és egy-egy szakterület szakértői is részt vettek. Az értékelt pályázatok támogatási javaslatainak elkészítéséhez szükséges információ a Tanács döntés-előkészítő bizottsága felé továbbításra került, amely alapján a döntéshozó testület meghozta határozatát. A döntést követően került sor a pályázók értesítésére, illetve a támogatott pályázókkal a támogatási szerződések előkészítésére, megkötésére. Az év második felében jelentős számú fejlesztés befejeződött, amelyet követően benyújtásra kerültek ezek támogatáslehívásai, a továbbiakban ezek ellenőrzése, a hibák javítása, a dokumentumok továbbítása volt a feladat. A támogatás kifizetése előtt kötelező volt helyszíni ellenőrzést végezni, amelyek a Magyar Államkincstárral közösen történtek meg. 37

38 d. Hazai innováció támogatásával kapcsolatos pályázatok 2009-ben E pályázat keretében a Baross Gábor program pályázatának meghirdetésére került sor. Ezzel kapcsolatosan a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal határozta meg a követendő szabályokat, amelyek alapján a pályázati feladatok megvalósultak. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javaslata alapján évben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a K+F projektek támogatása, innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés támogatása és a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése támogatási célokra hirdetett pályázatot. A beérkezett pályázatok formai ellenőrzését követően, az igényeket két külső szakértő bírálta el, majd a KDRFÜ ügyvezetője által felkért tagokból álló Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Bizottság az értékelések figyelembe vételével készítette elő döntési javaslatát, amely alapján a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács meghozta döntését. e. Céltámogatás keretében nyújtott támogatás 2009-ben évtől a céltámogatásokra vonatkozó döntési jog a Regionális Fejlesztési Tanácsok hatáskörében van. Az önkormányzatok ennek kertében szennyvízelvezetés és tisztítás és egészségügyi gép-, műszer beszerzések finanszírozására igényelhettek céltámogatást. A céltámogatási igénybejelentéseket a Magyar Államkincstárhoz kellett benyújtani, ahol azokat formailag ellenőrizték és ezt követően továbbították a Tanács részére évben az a szennyvízelvezetés és tisztítás célra nem igényeltek céltámogatást csak egészségügyi gép-, műszer beszerzésekre. Ezekről a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács Szakértői Bizottsága a szakmai szempontok figyelembe vételével tett ajánlása alapján döntött a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásukról. f. Vis maior miatti károk elhárításának támogatása 2009-ben Az önkormányzati tulajdonokat érintő vis maior miatti károkkal kapcsolatos feladatok eltérnek a pályázatok kezelésétől. Ezeknél a kár bekövetkezését követően bejelentés történt, amely fogadása után a helyszíni ellenőrzés előkészítésére és elvégzésre került sor. A támogatást igénylők ezt követően nyújtották be igénylési dokumentumaikat, amelyeknél megtörtént azok ellenőrzése, szakértői értékelése, illetve a döntési javaslat előterjesztése a Tanács felé. A döntést követően a támogatások folyósításához szükséges dokumentumok előkészítéséről és Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról kellett gondoskodni. A helyreállítást követően az elszámolások ellenőrzésére, a megvalósulásokat ellenőrző helyszíni szemlék lebonyolítására került sor. A évi hazai forrású pályázatok összesített adatai az alábbiakban kerülnek bemutatásra: 38

39 Pályázat neve Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEÚT) Baross Gábor program pályázat innováció támogatására melléklet 3. napirendhez Beérkezett pályázatok száma (db) Beérkezett pályázatok támogatási igénye (Ft) Támogatot t pályázatok száma (db) Támogatás összege (Ft) Céltámogatás Vis maior károk miatti támogatások Közép-Dunántúli Régió összesen Kistérségi Koordinációs Hálózat program Régiónkban a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) a 344/2007. Korm. rendelet alapján a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (KDRFÜ) önálló igazgatóságaként, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Fejlesztési Programirodájának (KFPI) szakmai irányítása alatt működik. A KKH tevékenysége rendkívül szerteágazó: párhuzamosan lát el feladatot a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program (KDOP), valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) ágazati operatív programjainak megvalósításával összefüggésben. Közreműködik a tervezésben és forrásazonosításban, támogatja a projektelőkészítést és végrehajtást, szakmai segítséget nyújt pályázatpénzügyi és elszámolási kérdésekben. a. Általános feladatok A KKH tevékenységének magterülete a pályázók szakmai támogatása, melynek keretében a koordinátorok feladata a pályázati lehetőségek széleskörű bemutatása, a projektgenerálás, forrásazonosítás, a pályázati tanácsadás, illetve a kedvezményezettek részére szaktanácsadási konzultációs lehetőség biztosítása. A január 1. és december 31. közötti időszakban a Hálózat több mint alkalommal végzett tanácsadási tevékenységet, ebből konzultációra a projekthelyszíneken, illetve a projektgazdák székhelyén került sor. Ezen felül munkatársaink a év során 256 alkalommal vettek részt a kistérségi társulások bizottsági és tanácsülésein. 39

40 A Hálózat mindennapi munkája során intenzíven törekszik a társadalmi-gazdasági élet szereplőit legszélesebb körben magában foglaló partneri kapcsolatrendszer kiépítésére. Ennek érdekében a szervezeti egység év során több mint partnerrel vette fel a kapcsolatot, melyek szervezetek között közel nál KKV-nek minősíthető vállalkozást regisztráltak a koordinátorok. A év folyamán a Hálózat jelentős szerepet vállalt a kormányzati válságkezelési feladatok ellátása terén is. E tárgyban a régióban 29 fórumra került sor, melyen 826 szervezet vett részt, melyek közül 499 volt KKV. A folyamatosan jelentkező megkeresések hatására több mint 6.800, döntően a gazdaságfejlesztéshez-válságkezeléshez kötődő tanácsadást rögzített a KKH, jelentékeny részüket a KDOP és a GOP releváns kiírásaihoz kötődően. Tételesen: Beszámolási időszak KDOP GOP január-február március-április május-június július-augusztus szeptember-október november-december Összesen b. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére végzett jelentősebb feladatok Mivel a KKH a regionális fejlesztési ügynökségek szervezeti egységeként, de a Központi Fejlesztési Programiroda szakmai irányítása mellett működik, ezért meghatározó jelentőségű a kiadott központi feladatok száma és a végrehajtásukra fordított munkaidő. Lentebb néhány jelentősebb központi feladat fő adatai találhatóak. A KDOP F jelű közoktatás-fejlesztési kiírásának projektfejlesztését támogatandó a Hálózat januárjában és februárjában 62 esetben folyamat-tanácsadással segítette a projektgazdák tevékenységét év tavaszán indította az NFÜ a Projekt Monitoring Rendszert (PMR), mely célja azon beruházások nyomon követése és támogatása, melyek a fejlesztési programok megvalósulása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A KKH munkatársai a régióban kezdetben 86 db, majd összesen 112 projektet kezelnek ebben a rendszerben. A Hálózat az ÚM MIKROHITEL Programhoz kapcsolódóan év folyamán rendszeresen ellenőrizte a közreműködő hitelintézetek ilyen típusú tevékenységét, 372 megkereséssel felmérve a szolgáltatást, annak minőségét és hatékonyságát. c. A KDRFÜ részére végzett jelentősebb feladatok A KDRFÜ, mint a Hálózat regionális egységének befogadó intézménye és mint közreműködő szervezet (KSZ) szintén határoz meg feladatokat a KKH számára. 40

41 A Hálózat áprilisában egy átfogó felmérést készített a KSZ számára a KDOP C Telephelyfejlesztés pályázat várható fogadtásával, prognosztizálható hatásával összefüggésben, azonosítva 113 potenciális pályázót. A KDRFÜ-KKH, a KFPI és az Energiaközpont (EK) együttműködésének eredményeként a Közép-Dunántúlon október 5. és október 15. között minden kistérségben fórumot tartottak a kistérségi koordinátorok a KEOP 4. és 5. prioritásának aktuális energetikai pályázatairól. A fórumsorozat eredményességét az alábbi számok is igazolják: Megye Fórumok száma Résztvevők Fejér 9 92 Komárom-Esztergom 7 92 Veszprém Regionális rendezvény 1 45 Összesen Az Ügynökség, ahogyan tette azt a KDOP F kiírás kapcsán, más fejlesztési területek vonatkozásában is együttműködik a VÁTI területi irodájával novemberében ennek szellemében folytatott le a KKH egy pályázati prognózis-vizsgálatot, mely eredményeként 36 db KDOP 5.2.1/A és B (egészségügyi szolgáltatások fejlesztése; kistérségi járó beteg szakellátó központok), illetve 11 db 5.2.2/A és B (szociális alapszolgáltatások; bölcsődei ellátás fejlesztése) kiírás vonatkozásában előkészítés alatt álló projekt került azonosításra. A fentieken túl a KKH folyamatos támogatást nyújt a KSZ számára az ügyfélszolgálati feladatok lehető legteljesebb körű ellátása érdekében. Munkatársaink mind telefonos, mind személyes ügyfélszolgálati kontaktpontként a régió fejlesztési igénnyel fellépő szereplői számára elérhető szakmai hátteret biztosítanak. 6. Oktatás / továbbképzés A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a 2009-es évben is kiemelt célja volt a szervezeti hatékonyság növelése a munkaerő szaktudásának, képességének folyamatos fejlesztése. A mélyebb szakismeret és tudás lehetőségének biztosítása érdekében elősegítette a munkatársak belső/külső továbbképzésekre történő jelentkezését. Igényalapú képzésekre (például: kiegészítő alapképzés építészmérnöki karon, nemzetközi kapcsolatok szakértő, vállalatgazdasági szakértő, terület és településfejlesztési szakértő, menedzsment képesítések, mérlegképes könyvelő, közbeszerzési referens, bér és TB szakügyintéző OKJ-s tanfolyamok) 11 fővel kötött az Ügynökség tanulmányi szerződést. A közreműködő szervezeti feladatok hatékony ellátása érdekében az érintett munkavállalók EMIR képzéseken vesznek részt ben 24 fő számára igényelt az Ügynökség jogosultságot, számukra a képzésben való részvétel kötelező volt. Egyes modulok esetében további munkavállalók képzése történt meg. 41

42 A gazdasági iroda munkatársai az adó és TB jogszabályok változásainak követése érdekében vettek részt szakmai továbbképzéseken. Külső céggel kötött szolgáltatói szerződés keretében egyéni képességek alapján volt lehetőségük a munkavállalóknak fejleszteni angol nyelvi ismereteiket, a program teljes időtartama alatt 21 fő teljesítette a részvételi kritériumokat októberében az Ügynökség külső tanácsadó segítségével csapatépítésben vett részt. 7. Kommunikáció A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a KDOP 1-4. prioritáson belüli adott intézkedéseihez kapcsolódó, a potenciális pályázók, illetve a kedvezményezettek felé irányuló célzott tájékoztatást végez. Feladatait az NFÜ Kommunikációs Főosztálya (NFÜ KF) koordinálása és ellenőrzése mellett, az arculati kézikönyvben foglaltak betartásával, valamint az NFÜ és a KSz között létrejött megállapodásban foglaltak alapján látja el. a. Kommunikációs stratégia A konkrét kommunikációs célok első lépéseként a Közép- Dunántúli Operatív Program, illetve a támogatási lehetőségek megismertetését határoztuk meg annak szellemében, hogy a kommunikáció segítségével tudatosítsuk az európai uniós támogatások jelentőségét a lakosság, szervezetek körében. A támogatási lehetőségek ismertetése után, a potenciális pályázók mozgósítása volt kommunikációnk következő kiemelt prioritása, azaz pályázók figyelmének felhívása az új uniós pályázati lehetőségekre. A potenciális pályázók kommunikációs mozgósítása után kiemelt figyelmet szenteltünk a kedvezményezettekkel folytatott kommunikációra. A pályázati eredmények bemutatását szolgáló kommunikáció végeredményeként széles körben tudattuk, hogy az uniós támogatások mire kerültek felhasználva. b. A kommunikációs stratégia eredményei a évben Valamennyi eseményhez kötődően sajtóanyagot és az eseményen készített fotókat küldtünk ki a régió sajtóorgánumai számára. Ennek eredményességét jelzi, hogy a mintegy 100 általunk szervezett eseményről (projektátadók, alapkő-letétel, sajtótájékoztatók, támogatási szerződéskötések, eredményhirdetések) több száz tudósítás jelent meg csak a nyomtatott 42

43 sajtóban illetve internetes felületeken több mint 600 megjelenést regisztráltunk, melyet természetesen további, általunk nem regisztráltak sokasítanak. A megjelenések aránya 2009-ben Kommunikációs kötelezettségeinknek eleget téve 42 db figyelemfelkeltő, színes pályázati felhívást propagáló hirdetést jelentettünk meg. Az egyes pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan 15 db megjelenést produkáltunk citylight, óriásplakát kampány, valamint online banner formájában. A kétoldalú kommunikációt segítve 5 db tájékoztató fórumot, tematikus napot tartottunk a pályázatok ismertetése céljából. Az ÚMFT imázsának tudatosítása céljából megközelítőleg 3000 db logózott reprezentatív ajándéktárgyat készíttettünk. A fentieken túlmenően egyéb sajtóeseményeket (projektátadók, alapkő-letétel, sajtótájékoztatók, támogatási szerződéskötések, eredményhirdetések) tartottunk a nyertes pályázók, pályázatok bemutatásával kapcsolatban. A nyertes projektek listájának publikálásán túlmenően az Ügynökség dolgozói az eredmények bemutatására létrehozott oldalon bemutatásra kerülnek a KDOP nyertes pályázatai projektleírásokkal, filmtárral és képtárral. A a régió sajtóorgánumaival kiváló kapcsolatot ápol. Az eredménykommunikációhoz köthető stratégiánk alapvető lényeges eleme, hogy minden egyes sajtóeseményünk után sajtóközleményt adunk ki a régió sajtóorgánumai számára, mellyel hatékonyabb megjelenést tudunk biztosítani. A kialakult sajtókapcsolatok - részben az elmúlt évek rutinja, bevett gyakorlata alapján, valamint a kollégák kapcsolatrendszere által - kiválónak minősíthető. 43

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2009. évi Éves beszámolójához

2009. évi Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Társaság 2009. évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, 2010. március 30. VÁTI Nonprofit Kft. 2009. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1 I. A Társaság

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET) Adószám: 18084764-2-41 Cégbíróság: Bejegyző végzés: Nyilvántartási szám: 7375 Fővárosi Törvényszék Pk.61.344/1996/2 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése 6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben