JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének július 3-án megtartott ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss Gábor László, Nagy Attiláné, Szatmári Melinda, Szász Elekné Meghívottak: Sátor Éva Takta-Szennyvíz Kft. ügyvezetője, Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Csorba Jánosné óvodavezető, Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, Pereszlényi Ildikó NOE helyi elnöke, Csorba Zoltánné TKBK elnöke, dr. Szemán Ákos Polgárőr Szervezet elnöke, Petróné Vízkeleti Ágota pü. ügyintéző, Hideg Lajosné SZB nem képviselő tagja, Balázs József RNÖ elnöke, dr. Ináncsi Tünde Járási Hivatal vezetője Megjelent meghívottak: Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Petróné Vizkeleti Ágota pénzügyi munkatárs. Lakosság részéről: 2 fő Varga László polgármester köszönti a megjelenteket és a határozatképes ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester betegsége miatt igazoltan van távol. Kérdezi, hogy napirendi pontokkal mindenki egyetért-e, illetve javasolja elfogadásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szász Elekné és Fűkő Csaba képviselőket? Kéri szavazzanak. Javasolt napirendi pont: évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Varga László polgármester 2. Gyermekvédelmi rendelet megalkotása Előterjesztő: Szabó Jánosné jegyző 3. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga László polgármester 4. Szervezeti és Működési Szabályzat Előterjesztő: Varga László polgármester 5. Tájékoztató a évi adóbevételekről 6. Egyebek A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. A szavazásban valamennyi jelen lévő képviselő részt vett. Elfogadott napirend: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014(VII.03.) sz. önkormányzati határozata Tárgy: napirend és jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadása évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Varga László polgármester

2 2. Gyermekvédelmi rendelet megalkotása Előterjesztő: Szabó Jánosné jegyző 3. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga László polgármester 4. Szervezeti és Működési Szabályzat Előterjesztő: Varga László polgármester 5. Tájékoztató a évi adóbevételekről 6. Egyebek Jegyzőkönyv hitelesítők Szász Elekné és Fűkő Csaba képviselők. Tárgyalt napirend: évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Varga László polgármester 2. Gyermekvédelmi rendelet megalkotása Előterjesztő: Szabó Jánosné jegyző 3. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga László polgármester 4. Szervezeti és Működési Szabályzat Előterjesztő: Varga László polgármester 5. Tájékoztató a évi adóbevételekről 6. Egyebek ELŐTERJESZTÉS Tárgy: a évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A évi zárszámadás előtt a tényszámoknak megfelelően szükséges a évi költségvetési rendelet módosítása. A év II. félévi előirányzat módosításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. Ezen adatok ismeretében kell a rendeletmódosítást végrehajtani. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete /2014.(.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. -át az alábbiak szerint módosítja:

3 A képviselő-testület a évi költségvetése állapítja meg. bevételi főösszegét eft-ban, kiadási főösszegét eft-ban 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Taktaharkány, április 30. Varga László polgármester Szabó Jánosné jegyző Varga László polgármester ismerteti az első napirendi pontot, amely a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, illetve előtte az ilyenkor szokásos évi költségvetési rendelet módosítása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezért kéri a bizottság elnökét tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság döntéséről. Szatmári Melinda képviselő, pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta mind a zárszámadási rendelet illetve a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést. A bizottság megállapította, hogy ezek tényadatok az előirányzatoknak és a szükséges módosításoknak megfelelően a gazdálkodás a leírtak alapján elfogadásra javasolja. Varga László polgármester kérdezi a képviselőket van-e kérdés a költségvetési rendelet módosításához? Amennyiben nincs kéri szavazzanak. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: A szavazásban valamennyi jelen lévő önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014.(VII.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: évi költségvetés végrehajtása (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló szöveges értékelése az előterjesztés melléklete. Kérem, a kimutatások ismeretében a rendelet megalkotását.

4 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete./2014.( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót eft bevétellel eft kiadással hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi bevételeit a költségvetéssel összehasonlítható módon az 1. sz. melléklet, és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat bevételeit az 1/a. sz. melléklet, kiadásait a 2/a. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. (4) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1/b. sz. melléklet, kiadásait a 2/b. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. (5) A Szociális Szolgáltató Központ bevételeit az 1/c. sz. melléklet, kiadásait a 2/c. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. (6) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételeit az 1/d. sz. melléklet, kiadásait a 2/d. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. 2. Az önkormányzat évi mérlegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A pénzmaradvány kimutatást a 4. sz. és 4/a. sz. melléklet tartalmazza. A módosított pénzmaradvány összege eft, melyből kötelezettséggel terhelt összeg eft. 4. A rendelet további mellékletei: a) intézményi beruházások, felújítások előirányzata és teljesítése 5. sz. melléklet, b) működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 6. sz. melléklet, c) követelések 7. sz. melléklet, d) kötelezettségek 8. sz. melléklet, e) kiegészítő 9. sz. melléklet, f) vagyonkimutatás 10. sz. melléklet. 5. A pénzmaradvány felhasználását a évi kieső bevételre kell felhasználni. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Taktaharkány, április 30. Varga László polgármester Szabó Jánosné jegyző Készítette: Szabó Jánosné jegyző

5 Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelet megalkotásának szükségessége: törvényi kötelezettség az előző évi költségvetés végrehajtásának rendeleti jóváhagyása. Társadalmi-gazdasági hatása: nem mérhető. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényen alapuló jogalkotói kötelezettség elmulasztása. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a hivatalban a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Varga László polgármester kérdezi a képviselőket van valakinek kérdése az előterjesztésnek megfelelő zárszámadással kapcsolatban, amennyiben nincs kéri szavazzanak. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: A szavazásban valamennyi jelen lévő képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4./2014.(VII.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról ( rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete /2014.(V ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekvédelmi alapellátásokról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 1998-ban alkotta meg helyi gyermekvédelmi rendeletét, mely azóta számos esetben került módosításra, követve a központi jogszabályok előírásait. Az anyagi jogi és eljárásjogi szabályok változása miatt szükséges a rendelet újabb módosítása illetve új alkotása. Mivel jelenleg hatályos rendeletünk több esetben tartalmazza a törvény illetve végrehajtási rendelete szó szerinti szövegét mely nincs összhangban a jogalkotásról szóló törvénnyel -, indokolt és egyszerűbb új rendelet megalkotása. Kérem a képviselő-testületet, a tervezetet vitassa meg, javaslataikkal egészítsék ki. Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotását a magasabb szintű jogszabályokkal való jogharmonizáció tette szükségessé. Társadalmi-gazdasági hatása: a rendelet elfogadásával a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelel a helyi rendelet.

6 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedő helyi rendeleti szabályok maradnak hatályban. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a hivatalban a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az önkormányzat képviselő-testületének Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete /2014.(V ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekvédelmi alapellátásokról Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, a 20/C. (9) bekezdésében, 29. (1) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében és a 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya, eljárási szabályok 1. E rendelet hatálya kiterjed Taktaharkány nagyközség területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre. 2. (1) Az e rendeletben meghatározott és szabályozott támogatások megállapítása iránti eljárást a) a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelem alapján, vagy b) hivatalból lehet megindítani. (2) Ha az eljárást a Gyvt. 18. (4) bekezdésben meghatározott személy, szervezet vagy intézmény kezdeményezi, az eljárást hivatalból kell megindítani. (3) Amennyiben a Gyvt. másképpen nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havi rendszerességgel mérhető jövedelmek esetén az eljárás megindítását megelőző három hónap, egyéb jövedelmek esetén egy év. II. fejezet Természetbeni és pénzbeli ellátások 1. Óvodáztatási támogatás 3. (1) Az első alkalommal megállapított óvodáztatási támogatást természetben kell biztosítani. (2) Az önkormányzat jegyzője a természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjének közreműködésével biztosítja. (3) Az első alkalommal természetben nyújtott óvodáztatási támogatással biztosítani kell a gyermek rendszeres óvodába járását, ennek érdekében a támogatást ruházat, cipő, váltóruha és tisztasági csomag vásárlására kell fordítani. 2. Beiskolázási támogatás 4. (1) Az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújthat azoknak a tárgyév szeptember 1- jén taktaharkányi lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő középiskolásoknak, főiskolai hallgatóknak, mesterképzésben, osztatlan képzésben,

7 felsőfokú szakképzésben részt vevőknek, akik tanulmányaikat a tanintézmény szeptember havi igazolása szerint nappali tagozaton folytatják. (2) A támogatás célja a tanévkezdés megkönnyítése, a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése. (3) A beiskolázási támogatás összegét a rendelkezésre álló keret és az igénylők számának ismeretében a Szociális Bizottság állapítja meg. (4) A támogatás kifizetése készpénzben történik. III. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások 4. (1) Az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatással biztosítja a személyes gondoskodást. (2) A gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32. szám, továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) látja el. (3) Az ellátás igénybevétele díjmentes. 5. (1) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásbeli, vagy a gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél előterjesztett szóbeli kérelmére történik. (2) A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatást nyújt a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltakon túl a jegyző, a gyámhivatal, vagy bármely állampolgár a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján is. IV. fejezet Gyermekek napközbeni ellátása 6. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása érdekében óvodát és iskolai napközit működtet. (2) Az óvodában és az iskolai napköziben az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek napi összege a) óvodában (tízórai, ebéd, uzsonna) bruttó 330.-Ft, b) napköziben (háromszori étkezés) bruttó 395.-Ft, c) menzai ellátás esetén (egyszeri étkezés) bruttó 260.-Ft. V. fejezet Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/1998.(II.13.) önkormányzati rendelet. Taktaharkány, május 19. Varga László sk. polgármester Szabó Jánosné sk. jegyző Taktaharkány, május 19. Készítette: Szabó Jánosné jegyző Varga László polgármester a napirendi pont szerint a gyermekvédelmi rendelet megalkotása következik, melyről szintén kapott minden képviselő részletes előterjesztést. Kérdezi Szabó Jánosné jegyzőt, hogy szeretné-e kiegészíteni az elterjesztés.

8 Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy az előterjesztés részletes ezért nem kívánja kiegészíteni. Varga László polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban, illetve elfogadja-e a jegyző asszony által készített előterjesztést? Szatmári Melinda képviselő kérdezi, hogy a 6.. az mindig az aktuális összeget tartalmazza? Szabó Jánosné jegyző válaszolja elmondja, hogy ez így van mindig az aktuális összeget tartalmazza. Varga László polgármester kéri, hogy szavazzanak. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja. A szavazásban valamennyi jelen lévő képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014.(VII.04.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekvédelmi alapellátásokról ( rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló rendelet módosítása Az élelmezési tevékenység ellenőrzése során a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás évi éves ellenőrzési jelentése szerint a térítési díjak néhány esetben határidő után kerültek befizetésre. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet a következőket tartalmazza: 31. (1) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha e rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. (2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A tapasztalatok szerint ritkán, de valóban előfordul késedelmes fizetés. Ez az emberek pénztelenségének eredménye. Egy-két hetes fizetési késedelmek történnek, de több hónapra visszamenőleges tartozás nincs. Annak érdekében, hogy az ellátottak ne essenek késedelembe, javaslom a térítési díjak befizetésének határidejét minden hónap 15. napjáig meghatározni. A rendelet méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozása is módosításra szorul. Az eredeti szövegben szereplő állapít meg kifejezés kötelező erővel bír, nem ad döntési lehetőséget a Szociális Bizottság részére. Ennek kiküszöbölése érdekében szükséges a 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak szerint:

9 Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete../2014.(.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 31. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló egységes szerkezetű 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 8. -a kiegészül az alábbi szöveggel: (3) A térítési díjak befizetésének határideje minden hónap 15. napja. 2. A 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 16. (1) az alábbiakra módosul: A Szociális Bizottság méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg annak a taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, aki a község területén életvitelszerűen élő, legalább tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi, azzal a feltétellel, hogy az ápolást végző családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Taktaharkány, május 21. Varga László polgármester Szabó Jánosné jegyző Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet módosítását az éves belső ellenőrzési tervben javasoltak tetté szükségessé. Társadalmi-gazdasági hatása: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybevevők fizetési késedelembe esésének elkerülése. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: amennyiben a rendeletmódosítás elmarad, nem teszünk eleget a belső ellenőrzési jelentésben foglaltaknak. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a hivatalban a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Taktaharkány, június 2. Készítette: Szabó Jánosné jegyző

10 Varga László polgármester a következő napirendi pont szerint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet elfogadását kéri. Véleménye szerint az előterjesztés itt is részletes. Kérdezi jegyzőt akarja-e kiegészíteni. Szabó Jánosné jegyző úgy gondolja, az előterjesztésben mindent részletesen leírt miért van szükség a módosításra. Varga László polgármester kérdezi a képviselő-testületet elfogadható-e a rendelettervezet. Van-e kérdés, amennyiben nincs kéri hogy kézfeltartással jelezzék a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: A szavazásban valamennyi jelen lévő önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VII.04.) sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról ( rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat Tisztelt Képviselő-testület! Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotása óta többször módosította a 7/2007.(VI.12.) számú önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szól. A jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet nem felel meg a jogalkotásról szóló évi CXXX. tv. 3. -ban foglalt rendelkezéseknek, ( A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. ) A módosítások egy részét a jogszabályok írják elő, és vannak olyan módosítások, melyek a demokratikus működéshez, az átlátható, gördülékeny munkavégzéshez elengedhetetlenül szükségesek. A jelentős mértékű módosítás miatt vált indokolttá az újabb módosítás és számtalan rendelkezés hatályon kívül helyezése helyett egy új, szerkezetében áttekinthető, szövegezésében könnyen érthető, tartalmában pedig a képviselő-testület működését segítő egységes rendelet kidolgozása. Kérem a Képviselő-testületet, a tervezetet vitassa meg, terjessze elő módosító javaslatait és a rendeletet alkossa meg. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete../2014.(.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. szám. (2) Az önkormányzat illetékességi területe: Taktaharkány nagyközség közigazgatási területe. 2. (1) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. szám. (2) A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt hét fő. A Képviselő-testület tagjainak felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület bizottságai (továbbiakban: Bizottságok): a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Pénzügyi Bizottság); b) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Jogi Bizottsága (továbbiakban: Közbeszerzési és Jogi Bizottság); c) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága (továbbiakban: Szociális Bizottság). 3. (1) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal). Székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. szám. (2) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI 4. (1) Az Önkormányzat jelképei a címer és a zászló. (2) Az Önkormányzat címere négyszög alakú, alul csúcsos pajzs, közepén, vízszintesen két részre osztva. Felső, sötétkék mezejében középen aranyszínű búzakéve, két oldalán egy-egy aranyszínű sütőtök. Alsó, piros mezejének közepén ezüstszínű eketest taligával. (3) Az Önkormányzat zászlaja világoskék színű, fektetett téglalap alakú, szélessége két egység, magassága egy egység, közepén az Önkormányzat címere és alatta félkör alakú, ezüstszínű Taktaharkány felirat, melynek két széle a címer felé hajlik. (4) A jelképek és a TAKTAHARKÁNY név használatát külön rendelet szabályozza. 5. A Képviselő-testület díszpolgári címet adományozhat, kitüntetéseket, elismerő címeket alapíthat, melyet külön rendeletben szabályoz. III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE 6. Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 20. (1) bekezdésében foglalt feladatokat, saját hatáskörben dönt azok ellátási módjáról. 7. (1) Az Önkormányzat támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. (2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai a) az Önkormányzat tulajdonában lévő szántókkal, erdőkkel, legelőkkel való gazdálkodás, b) helyi társadalmi szervezetek, a történelmi egyházak helyi szerveinek támogatása, d) rendezvények, közösségi programok támogatása.

12 8. Az Mötv ában meghatározott feladatokon kívül a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról való lemondás, b) gazdasági társaságba történő belépés, kilépés, gazdasági társaság alapítása, megszüntetése. 9. (1) A Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 41. (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint ruházhatja át. (2) A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza a következő feladat- és hatásköreit: a) belső ellenőrzés, b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, c) támogató szolgáltatás. (3) A Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át a következő feladat- és hatásköreit: a) méltányossági ápolási díj, b) önkormányzati segély, c) méltányossági közgyógyellátás. IV. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 1. A Képviselő-testület üléseinek száma 10. (1) A Képviselő-testület évente legalább hat alkalommal rendes ülést, és szükség szerint rendkívüli ülést tart. (2) A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, a zárszámadási rendelet megalkotását követő időpontban közmeghallgatást tart. (3) A Képviselő-testület ülései csütörtöki napon kerülnek megtartásra 14 órai kezdettel, melytől indokolt esetben el lehet térni. 11. (1) A Képviselő-testület üléseit a félévre szóló munkatervben meghatározottak szerint tartja. (2) Az I. félévi munkatervet minden év január 31-ig, a II. félévi munkatervet június 30-ig a polgármester készíti el és terjeszti a Képviselő-testület elé. 12. (1) A polgármester rendkívüli ülést hív össze a) az Mötv ában meghatározott esetekben, b) ha a Képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt. (2) A Képviselő-testület ülésének összehívására vonatkozó írásos kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani a napirendi indítvány, a hely és időpont megjelölésével. Utalni kell a meghívandó személyek körére is. (3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított tizenöt napon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. (4) Rendkívüli ülést lehet összehívni abban az esetben is, ha azt a polgármester szükségesnek tartja. (5) Rendkívüli ülés napirendjeként csak az az ügy tárgyalható, amely miatt az ülés összehívásra került. 13. A Képviselő-testület üléseinek helyszíne a Hivatal tanácskozó terme, a közmeghallgatás helye a Művelődési Ház. 14. A Képviselő-testületi ülés meghívóját kibocsátásával egy időben közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Taktaharkányi Helyi Televízió (továbbiakban: ThTv) adásában.

13 2. Alakuló képviselő-testületi ülés 15. (1) Az alakuló ülés napirendje: a) a Himnuszt követően korelnök ünnepélyes megnyitója, b) A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) elnökének tájékoztatója a választási eredményekről, c) polgármester és képviselők eskütétele (esküt kiveszi a korelnök), d) a HVB elnöke átadja a megbízóleveleket, e) polgármesteri program ismertetése, f) a polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása g) bizottságok megválasztása, h) a képviselők tiszteletdíjának meghatározása. (2) A bizottságok összetételére, a bizottsági elnökök személyére a polgármester tesz javaslatot. 16. (1) Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, az erről szóló külön jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének melléklete. (2) Az alpolgármester személyére leadott szavazatokat a bizottságok megválasztásánál meghatározott bizottság számolja össze, és hirdeti ki az eredményt. 3. Az ülés összehívása 17. (1) A Képviselő-testület rendes ülését írásban kell összehívni úgy, hogy a meghívót és az előterjesztéseket az ülés napját megelőzően legalább öt nappal az érintettek megkapják. (2) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a tervezett napirendet, a napirendek előterjesztőit, az ülés összehívójának aláírását. (3) A testületi iratanyag kiküldéséről a jegyző a hivatali kézbesítő útján gondoskodik. (4) Rendkívüli esetben az ülés telefonon, vagy elektronikus levélben is összehívható, de ebben az esetben is gondoskodni kell az előterjesztések kiküldéséről. 18. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. Akadályoztatása esetén e jogkörét az alpolgármester gyakorolja. (2) A polgármesteri és Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy mindkettőjük tartós akadályoztatása esetében a Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 19. (1) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. (2) A rendeletek tervezetét a jegyző készíti el, aki e munkába bevonja a Hivatal tárgy szerint illetékes ügyintézőit, szükség esetén külső szakértőt. 20. A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a) a jegyzőt, b) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, c) intézményvezetőket, d) civil szervezetek vezetőit, e) azokat a személyeket, akiknek részvétele a napirendi pontok tárgyalása szempontjából szükséges. 21. (1) A Képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái: a) a meghívó kifüggesztése a Hivatal hirdetőtábláján, b) a meghívó honlapon történő közzététele, c) a meghívó megjelentetése a ThTv képújságjában. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívó közlésével egy időben kell megtenni.

14 4. Előterjesztések 22. (1) Előterjesztésnek minősül: a) határozati javaslat, b) rendelet-tervezet, c) beszámoló, d) tájékoztató. (2) Előterjesztést nyújthatnak be: a) polgármester, b) alpolgármester, c) bármelyik képviselő, d) témakör szerinti bizottság, e) jegyző. 23. Az előterjesztő az előterjesztést visszavonhatja. Több előterjesztő esetén az előterjesztés visszavonása csak valamennyi előterjesztő egyetértésével történhet. 5. A Képviselő-testület ülése 24. A Képviselő-testület ülését vezető személy jogkörei: a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, b) megnyitja az ülést, c) javaslatot tesz a napirendre, d) előterjeszti, majd tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat, e) lezárja a vitát, javaslatot tesz a döntésre, f) hozzászólás esetén megadja, megtagadja, megvonja a szót bármely jelenlévő vonatkozásában, g) ha a hozzászólás eltér a napirend tárgyától, a hozzászólót erre figyelmezteti, eredménytelenség esetén a szót megvonja, h) biztosítja az ülés zavartalanságát, fenntartja az ülés rendjét, i) az ülést bezárja. 25. (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tagok közül legalább négy fő jelen van. (2) Ha a Képviselő-testület ülése határozatképtelen, a polgármester megkísérli a határozatképesség helyreállítását. Eredménytelenség esetén az ülést bezárja. (3) A határozatképtelenség miatt elmaradt vagy határozatképtelenné vált ülést öt napon belüli időpontra változatlan napirenddel kell összehívni. 26. (1) Az előterjesztett napirend módosítására, új napirend felvételére, a felvett napirendi pont törlésére bármely képviselő indokolt esetben indítványt tehet. (2) A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel, határozathozatallal dönt. 27. (1) A Képviselő-testület ülése a tárgyalt napirendek alapján nyílt vagy zárt. (2) Az Mötv. 46. (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt esetekben a zárt ülés elrendeléséről szavazni nem kell. (3) A Képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben. (4) Zárt ülésen az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. 28. (1) Rendeletalkotással, rendeletmódosítással összefüggő napirendet előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni.

15 (2) A napirendi pont előterjesztését követően a tárgyalás megkezdése előtt lehetőség van szóbeli kiegészítésre. Ennek megtételére az előterjesztő, vagy az illetékes bizottság elnöke jogosult. (3) A napirenddel kapcsolatban az előterjesztőhöz kérdés intézhető. (4) Az ülés vezetője a vitát lezárja, összefoglalja, majd javaslatot tesz a döntés tartalmára. A Határozati javaslat az írásos előterjesztésben megfogalmazott javaslat. 29. (1) A határozati javaslat részei: a) a határozat tárgya, b) a határozat szövege, mely maga a döntés, c) végrehajtást igénylő döntés esetén a határidő, és a felelős személy(ek) megnevezése. (2) A rendelet-javaslat a rendelet szövegét tartalmazza. 30. A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. 31. (1) A Képviselő-testület a döntéseit egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza. (2) A Képviselő-testület minősített többséggel hozza meg döntéseit az Mötv ban meghatározott ügyekben. (3) A Képviselő-testület saját hatáskörben nem határoz meg további, minősített többséget igénylő ügyeket. 32. (1) A Képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáért az ülés vezetője felelős. (2) Az ülés vezetője azt a képviselőt, meghívottat, a hallgatóság soraiban jelen lévőt, aki az üléshez nem illő, vagy a Képviselő-testület tekintélyét csorbító, vagy másokat sértő kijelentést tesz, vagy kifejezést használ, felszólítja, hogy tartózkodjon e viselkedéstől. (3) Tartós rendzavarás esetén az ülésvezető az ülést tizenöt percre félbeszakíthatja. 33. (1) A Képviselő-testületi ülésen napirend előtt tájékoztatást kell adni az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről. (2) A tájékoztatást az ülés vezetője adja. 6. A képviselő-testület döntései 34. A Képviselő-testület a) rendeletet alkot, vagy b) határozatot hoz. 35. A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a) ügyrendi kérdésekről, b) a képviselő felvilágosítás kéréséről, c) a kérdésre adott válasz elfogadásáról. 36. (1) A Képviselő-testület határozatait évente egytől, folyamatos számozással, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010.(XII.31.) KIM rendelet 13. -a szerint kell megjelölni. (2) A Képviselő-testület hatósági határozataira az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel a kzigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 37. A számozott határozat tartalmazza Képviselő-testület szó szerinti döntését, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. 38. (1) A Képviselő-testület rendeleteit évente egytől, folyamatos számozással, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010.(XII.31.) KIM rendelet 9. (2) bekezdése szerint kell megjelölni.

16 (2) Ha a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas formában nyújtották be, a polgármester köteles azt a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni. (3) A rendelet-tervezethez módosító indítvány nyújtható be. Ebben az esetben először a módosító indítvány elfogadásáról kell szavazni. (4) A végszavazást a módosítás figyelembe vételével kell megtartani. 39. (1) Bármely képviselő jogosult a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 19. (2) bekezdés a) pontja szerinti felvilágosítás kérésre. (2) Felvilágosítás kérés az a kérdés- és probléma felvetés, melynek témája szorosan összefügg az önkormányzat által ellátott feladatokkal, valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységével. (3) A felvilágosítás kérést a polgármesternél kell benyújtani legalább az ülés napját megelőző két munkanappal. (4) Ha a felvilágosítás kérés a (3) bekezdésben megjelölt határidőn túl érkezett, vagy azt a Képviselő-testület ülésén nyújtották be, az érintett csak abban az esetben köteles az ülésen válaszolni, ha a válaszadás nem igényel előzetes vizsgálatot. Amennyiben arra szükség van, a választ 15 napon belül írásban kell megadni. A választ meg kell küldeni valamennyi képviselőnek. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésen dönt. (5) Ha a felvilágosítást kérő képviselő a választ nem fogadja el, a Képviselő-testület dönt a válasz elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról. A válasz el nem fogadása esetén a Képviselőtestület elrendeli a felvilágosítás kérés tárgyának részletes kivizsgálását. 40. A Képviselő-testület döntéseit a) nyílt szavazással, aa) név szerinti nyílt szavazással, ab) nem név szerinti nyílt szavazással, b) titkos szavazással hozza meg. 41. (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Az ülés vezetője először az igen szavazatra, majd a nem szavazatra, majd a tartózkodásra vonatkozóan kéri a képviselők szavazatát. (2) A szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg. (3) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, az ülésvezető a szavazást köteles megismételtetni. 42. A Képviselő-testület név szerinti szavazást tart az Mötv. 55. (1) bekezdésében foglalt esetben. 43. (1) Ha az Mötv. 48. (3) bekezdésében foglaltak szerint a képviselők egynegyede név szerinti szavazást kér, a jegyző abc sorrendben, egyenként olvassa fel a képviselők nevét, akik a szavazás tárgyát képező javaslatra IGEN, NEM, vagy TARTÓZKODOM nyilatkozattal szavaznak. (2) A szavazás eredményét a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell. (3) A Képviselő-testület nem határoz meg további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket. 44. (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tart az Mötv. 46. (2) bekezdés a) és b) pontjaiban nevesített ügyekben. (2) A titkos szavazást a Közbeszerzési és Jogi Bizottság jelen lévő tagjai vezetik le. Ha a Közbeszerzési és Jogi Bizottság három tagja nincs jelen, a Képviselő-testület nyílt szavazással a titkos szavazást lebonyolító bizottságot három főre egészíti ki (jelen -ban a továbbiakban a Közbeszerzési és Jogi Bizottság jelen lévő tagjai és a szavazás levezetésére megválasztott képviselő: bizottság). (3) A titkos szavazás urna és szavazólap felhasználásával történik. A szavazólap tartalmazza a Hivatal pecsétjét, a szavazás idejét, tárgyát, jelöltek nevét, az adható válaszokat. (4) A szavazólap akkor érvényes, ha a szavazó álláspontja kétséget kizáróan megállapítható.

17 (5) A szavazatokat a bizottság számolja össze, majd kihirdeti az eredményt. A titkos szavazás eredményét a jegyzőkönyvben külön szerepeltetni kell. (6) A szavazólapokat lezárt borítékban a jegyzőkönyv irattári példányának mellékleteként kell kezelni. 45. (1) Ha a képviselő elmulasztja az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott, személyes érintettségére vonatkozó bejelentést figyelembe véve a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. (2) bekezdését, a képviselő tiszteletdíját 3 hónapra 15 %-kal csökkenti. (2) Az (1) bekezdésben foglalt csökkentésről a Képviselő-testület határozatot hoz. 7. Az ülések dokumentálása, a jegyzőkönyv 46. (1) A Képviselő-testület és a Bizottságok üléséről két eredeti példányban nem szó szerinti jegyzőkönyv készül. (2) Amennyiben valamely képviselő azt külön kéri, hozzászólását a jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni. (3) A Képviselő-testületi ülésről hangfelvétel is készül, melyet digitális formában a jegyzőkönyvvel együtt kell őrizni. 47. A közmeghallgatásról videofelvételt kell készíteni, melyet tíz napon belül a Taktaharkányi Helyi Televízió adásában le kell vetíteni. 48. (1) A Képviselő-testület nyílt üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a Hivatalban az állampolgárok és a képviselők számára ügyfélfogadási időben megtekinthetők. (2) A jegyzőkönyveket csak a Hivatal jegyző által kijelölt dolgozójának jelenlétében lehet megtekinteni. 49. (1) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. (1) bekezdésében előírt tartalmi elemeken túl tartalmazza a) a jegyzőkönyv hitelesítők nevét, b) a távollévő képviselők nevét, c) a hozzászólásokat. (2) A jegyzőkönyvet két képviselő hitelesíti. (3) A jegyzőkönyv hitelesítők abc rendben követik egymást, a soron következő hitelesítőket az ülés megkezdésekor, a napirend előterjesztésekor az ülés vezetője a jelenléti ívről állapítja meg. 50. A jegyzőkönyv szövegébe az elfogadott rendelet szövegét nem kell beépíteni, a jegyzőkönyv szövegében azt kel szerepeltetni, hogy a rendelet teljes terjedelmében eredeti, aláírt példányban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 51. Zárt ülés jegyzőkönyvében szerepeltetni kell, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen. 52. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a) a meghívót, b) a jelenléti ívet, c) az írásos előterjesztéseket, d) a döntési javaslatokat, e) a jegyzőkönyvben nem szereplő elfogadott rendeleteket. 8. Közmeghallgatás 53. (1) A közmeghallgatásra a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat és az Mötv ában foglaltakat kell alkalmazni.

18 (2) A közmeghallgatáson a polgármester tájékoztatást ad a zárszámadási adatokról, válaszol a feltett kérdésekre. (3) A közmeghallgatáson kérdés intézhető a polgármesterhez, a jegyzőhöz és a képviselőkhöz. IV. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI, AZOK JOGÁLLÁSA, FELADATAI 54. A Képviselő-testület szervei: a) a polgármester (alpolgármester), b) a Bizottságok, c) a jegyző, d) a Hivatal, e) a társulás. 9. A polgármester és az alpolgármester 55. (1) A polgármester főállású tisztségviselő. (2) A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Ötv. 33/A. -a, a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályokat az Ötv. 336B., a polgármesteri tisztség megszüntetésének szabályait az Ötv. 33/C. tartalmazza. (3) A polgármester foglalkoztatására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 56. (1) A polgármester biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Taktaharkány fejlődéséhez, elsődleges feladata a település fejlesztése, a közszolgáltatások szervezése. (2) A polgármester feladatai az Mötv ban és 67. -ban megfogalmazott feladatain túl: a) segíti a képviselők és a Bizottságok munkáját, b) kapcsolatot tart a település polgáraival, a helyi társadalmi, civil és egyéb szervekkel, közösségekkel, c) képviseli az Önkormányzatot és nyilatkozik a sajtó képviselői előtt, d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. (3) A polgármester a lakosság részére minden szerdán 8 és 16 óra között fogadóórát tart a Hivatalban. 57. A polgármester önállóan dönthet a két testületi ülés közötti időben felmerült halaszthatatlan ügyekben, melyekről a következő testületi ülésen a képviselőket utólagosan tájékoztatja. Ilyen ügyek elsősorban: a) az önkormányzat vagyonának megóvása érdekében szükséges élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet, amennyiben annak elhárítására intézkedést kell hozni, b) saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása, ha a pályázat benyújtására nyitva álló határidő a következő testületi ülésig lejár. 58. A polgármester illetményének emelésére, és költségtérítésének meghatározására a Közbeszerzési és Jogi Bizottság tesz javaslatot. 59. (1) A Képviselő-testület a képviselők közül választ alpolgármestert, részére külön határozatban állapít meg tiszteletdíjat. (2) Az alpolgármester képviselőként nem jogosult tiszteletdíjra. 60. Az alpolgármesteri tisztségre vonatkozó szabályokat a polgármester foglalkoztatására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv., az Ötv. és az Mötv. tartalmazza.

19 10. A Bizottságok 61. (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai a 2. (3) bekezdésben megnevezett Bizottságok, melyeket a Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében hoz létre. A Bizottságok tagjainak felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (2) A Pénzügyi Bizottság tagjainak száma három fő. (3) A Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjainak száma három fő. (4) A Szociális Bizottság tagjainak száma öt fő. 62. A Bizottságok általános feladatai: a) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, b) a Képviselő-testület munkatervéhez javaslattétel, c) feladatkörükbe utalt előterjesztések előkészítése, 63. A Bizottságot az elnök képviseli. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. 64. A Bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni két eredeti példányban. 11. Pénzügyi Bizottság 65. A Pénzügyi Bizottság tagjai csak képviselők lehetnek. 66. A Pénzügyi Bizottság feladatai az Mötv (12) bekezdésében foglaltakon túl különösen: véleményezi a) az Önkormányzat vagyonának hasznosítását, b) alapítvány, társulás létrehozását, ahhoz való csatlakozást, c) az Önkormányzat Gazdasági programját, d) minden olyan előterjesztést, melynek az Önkormányzatra nézve pénzügyi-gazdasági hatása van, e) az éves belső ellenőrzési jelentést. 67. A Pénzügyi Bizottság ellenőrzi a civil szervezetek, öntevékeny körök részére adott támogatás célszerű felhasználását. 12. Közbeszerzési és Jogi Bizottság 68. A Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjai csak képviselők lehetnek. 69. A Közbeszerzési és Jogi Bizottság a) figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességét, részt vesz a módosítás előkészítésében, arra javaslatot tesz, b) ellátja a képviselők és Bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat, a nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, c) lebonyolítja a Képviselő-testület ülésén a titkos szavazást, d) véleményt alkothat a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekről, e) megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, f) állást foglalhat minden olyan ügyben, mely nem tartozik más Bizottság hatáskörébe. 70. A Közbeszerzési és Jogi Bizottság dönt az Önkormányzat közbeszerzési ügyeiben, javaslatot tesz az éves közbeszerzési tervre. 13. Szociális Bizottság 71. (1) A Szociális Bizottság három képviselő és két nem képviselő tagból áll. (2) A nem képviselő tag személyére a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tesz javaslatot. 72. (1) A Szociális Bizottság

20 a) közreműködik az Önkormányzat szociálpolitikával, gyermekvédelemmel és egészségüggyel kapcsolatos feladatainak ellátásában, javaslataival előkészíti és segíti a Képviselő-testület munkáját, b) véleményt alkot a szociálpolitikával, gyermekvédelemmel és egészségüggyel kapcsolatos pályázatokról, c) véleményezi a Szociális Szolgáltató Központ éves beszámolóját, d) javaslatot tehet minden olyan ügyben, mely a település lakossága szociális helyzetének javítását, a település élhetőbbé tételét szolgálja. (2) A Szociális Bizottság dönt a) a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet szerinti hatáskörébe utalt ügyekben, b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak odaítéléséről, c) az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok támogatásáról, d) szociális tűzifa támogatásról. 14. A jegyző 73. A jegyző jogállására az Mötv. 81. (1) bekezdését kell alkalmazni. 74. A jegyző az Mötv. 81. (3) bekezdésében felsorolt feladatain túl a) a Képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat nyilvántartás és rendelet nyilvántartás formájában, b) gondoskodik a Hivatal dolgozóinak továbbképzéséről, c) figyelemmel kíséri az Önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal való összhangját, szükség esetén tájékoztatja a polgármestert a módosítás szükségességéről, d) biztosítja az önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület nyílt ülésén készült jegyzőkönyvek nyilvánosságát, a határozatok továbbítását, e) az általa megbízott hivatali dolgozó a Bizottságok ülésein részt vesz, jegyzőkönyvet készít, és a hozott határozatokról nyilvántartást vezet, f) gondoskodik az Önkormányzat rendeleteinek egységes szerkezetbe foglalásáról. 75. A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testület ülésén, ha a döntéshozatal során jogsértést észlel. 76. A jegyző a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket előkészíti, a Bizottságok, a polgármester által előkészített előterjesztéseket véleményezi. 77. A jegyző tanácskozási joggal részt vesz a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének ülésén. 78. A jegyző tanácskozási joggal részt vehet a Bizottságok ülésén. 79. A jegyző minden szerdán 8 óra és 16 óra között tart ügyfélfogadást. 15. A Hivatal 80. (1) A Képviselő-testület által létrehozott hivatalban dolgozó közszolgálati dolgozók a) munkarendje: hétfőn kedden és csütörtökön 7.30 óra és óra között, szerdán 7.30 óra és 17 óra között, pénteken 7.30 óra és óra között, b) ügyfélfogadási rendje: hétfőn és pénteken 7.30 órától 12 óráig, szerdán 7.30 órától 16 óráig. (2) Halaszthatatlan ügyekben a lakosokat és a Képviselő-testület tagjait a tisztségük ellátásával kapcsolatos ügyekben az ügyfélfogadási időn kívül is fogadni kell. 81. A Hivatal külön Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselőtestület hagy jóvá. 82. A Hivatal egységes szervezetet alkot, nincsenek szervezeti egységei.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 27) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 27) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról EGYSÉGES SZERKEZET: 2013.12.13. KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9113 KORONCÓ RÁKÓCZI U. 48. /FAX: 96/499-117, 96/556-606 E-mail: koronco@axelero.hu Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS- ÉS EGYÉB FELNŐTT ÉTKEZTETÉS, VALAMINT GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Nagyharsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

( egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2012.(VI.28.) és 12/2012.(VIII.16. )valamint a 4/2013.(II.18.) számú önkormányzati rendeletekkel)

( egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2012.(VI.28.) és 12/2012.(VIII.16. )valamint a 4/2013.(II.18.) számú önkormányzati rendeletekkel) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.( I.20.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról ( egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő 210/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat 18/2015. (V. 31.) számú önkormányzati rendelet módosítása 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 10-én (szerda) 09:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. december 10. Határozat:

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben