JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének július 3-án megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss Gábor László, Nagy Attiláné, Szatmári Melinda, Szász Elekné Meghívottak: Sátor Éva Takta-Szennyvíz Kft. ügyvezetője, Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Csorba Jánosné óvodavezető, Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, Pereszlényi Ildikó NOE helyi elnöke, Csorba Zoltánné TKBK elnöke, dr. Szemán Ákos Polgárőr Szervezet elnöke, Petróné Vízkeleti Ágota pü. ügyintéző, Hideg Lajosné SZB nem képviselő tagja, Balázs József RNÖ elnöke, dr. Ináncsi Tünde Járási Hivatal vezetője Megjelent meghívottak: Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Petróné Vizkeleti Ágota pénzügyi munkatárs. Lakosság részéről: 2 fő Varga László polgármester köszönti a megjelenteket és a határozatképes ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester betegsége miatt igazoltan van távol. Kérdezi, hogy napirendi pontokkal mindenki egyetért-e, illetve javasolja elfogadásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szász Elekné és Fűkő Csaba képviselőket? Kéri szavazzanak. Javasolt napirendi pont: évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Varga László polgármester 2. Gyermekvédelmi rendelet megalkotása Előterjesztő: Szabó Jánosné jegyző 3. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga László polgármester 4. Szervezeti és Működési Szabályzat Előterjesztő: Varga László polgármester 5. Tájékoztató a évi adóbevételekről 6. Egyebek A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. A szavazásban valamennyi jelen lévő képviselő részt vett. Elfogadott napirend: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014(VII.03.) sz. önkormányzati határozata Tárgy: napirend és jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadása évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Varga László polgármester

2 2. Gyermekvédelmi rendelet megalkotása Előterjesztő: Szabó Jánosné jegyző 3. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga László polgármester 4. Szervezeti és Működési Szabályzat Előterjesztő: Varga László polgármester 5. Tájékoztató a évi adóbevételekről 6. Egyebek Jegyzőkönyv hitelesítők Szász Elekné és Fűkő Csaba képviselők. Tárgyalt napirend: évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Varga László polgármester 2. Gyermekvédelmi rendelet megalkotása Előterjesztő: Szabó Jánosné jegyző 3. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga László polgármester 4. Szervezeti és Működési Szabályzat Előterjesztő: Varga László polgármester 5. Tájékoztató a évi adóbevételekről 6. Egyebek ELŐTERJESZTÉS Tárgy: a évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A évi zárszámadás előtt a tényszámoknak megfelelően szükséges a évi költségvetési rendelet módosítása. A év II. félévi előirányzat módosításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. Ezen adatok ismeretében kell a rendeletmódosítást végrehajtani. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete /2014.(.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. -át az alábbiak szerint módosítja:

3 A képviselő-testület a évi költségvetése állapítja meg. bevételi főösszegét eft-ban, kiadási főösszegét eft-ban 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Taktaharkány, április 30. Varga László polgármester Szabó Jánosné jegyző Varga László polgármester ismerteti az első napirendi pontot, amely a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, illetve előtte az ilyenkor szokásos évi költségvetési rendelet módosítása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezért kéri a bizottság elnökét tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság döntéséről. Szatmári Melinda képviselő, pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta mind a zárszámadási rendelet illetve a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést. A bizottság megállapította, hogy ezek tényadatok az előirányzatoknak és a szükséges módosításoknak megfelelően a gazdálkodás a leírtak alapján elfogadásra javasolja. Varga László polgármester kérdezi a képviselőket van-e kérdés a költségvetési rendelet módosításához? Amennyiben nincs kéri szavazzanak. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: A szavazásban valamennyi jelen lévő önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014.(VII.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: évi költségvetés végrehajtása (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló szöveges értékelése az előterjesztés melléklete. Kérem, a kimutatások ismeretében a rendelet megalkotását.

4 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete./2014.( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót eft bevétellel eft kiadással hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi bevételeit a költségvetéssel összehasonlítható módon az 1. sz. melléklet, és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat bevételeit az 1/a. sz. melléklet, kiadásait a 2/a. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. (4) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1/b. sz. melléklet, kiadásait a 2/b. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. (5) A Szociális Szolgáltató Központ bevételeit az 1/c. sz. melléklet, kiadásait a 2/c. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. (6) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda bevételeit az 1/d. sz. melléklet, kiadásait a 2/d. sz. melléklet tartalmazza szakfeladatonként. 2. Az önkormányzat évi mérlegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A pénzmaradvány kimutatást a 4. sz. és 4/a. sz. melléklet tartalmazza. A módosított pénzmaradvány összege eft, melyből kötelezettséggel terhelt összeg eft. 4. A rendelet további mellékletei: a) intézményi beruházások, felújítások előirányzata és teljesítése 5. sz. melléklet, b) működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 6. sz. melléklet, c) követelések 7. sz. melléklet, d) kötelezettségek 8. sz. melléklet, e) kiegészítő 9. sz. melléklet, f) vagyonkimutatás 10. sz. melléklet. 5. A pénzmaradvány felhasználását a évi kieső bevételre kell felhasználni. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Taktaharkány, április 30. Varga László polgármester Szabó Jánosné jegyző Készítette: Szabó Jánosné jegyző

5 Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelet megalkotásának szükségessége: törvényi kötelezettség az előző évi költségvetés végrehajtásának rendeleti jóváhagyása. Társadalmi-gazdasági hatása: nem mérhető. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényen alapuló jogalkotói kötelezettség elmulasztása. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a hivatalban a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Varga László polgármester kérdezi a képviselőket van valakinek kérdése az előterjesztésnek megfelelő zárszámadással kapcsolatban, amennyiben nincs kéri szavazzanak. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: A szavazásban valamennyi jelen lévő képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4./2014.(VII.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról ( rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete /2014.(V ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekvédelmi alapellátásokról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 1998-ban alkotta meg helyi gyermekvédelmi rendeletét, mely azóta számos esetben került módosításra, követve a központi jogszabályok előírásait. Az anyagi jogi és eljárásjogi szabályok változása miatt szükséges a rendelet újabb módosítása illetve új alkotása. Mivel jelenleg hatályos rendeletünk több esetben tartalmazza a törvény illetve végrehajtási rendelete szó szerinti szövegét mely nincs összhangban a jogalkotásról szóló törvénnyel -, indokolt és egyszerűbb új rendelet megalkotása. Kérem a képviselő-testületet, a tervezetet vitassa meg, javaslataikkal egészítsék ki. Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotását a magasabb szintű jogszabályokkal való jogharmonizáció tette szükségessé. Társadalmi-gazdasági hatása: a rendelet elfogadásával a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelel a helyi rendelet.

6 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedő helyi rendeleti szabályok maradnak hatályban. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a hivatalban a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az önkormányzat képviselő-testületének Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete /2014.(V ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekvédelmi alapellátásokról Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, a 20/C. (9) bekezdésében, 29. (1) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében és a 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya, eljárási szabályok 1. E rendelet hatálya kiterjed Taktaharkány nagyközség területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre. 2. (1) Az e rendeletben meghatározott és szabályozott támogatások megállapítása iránti eljárást a) a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelem alapján, vagy b) hivatalból lehet megindítani. (2) Ha az eljárást a Gyvt. 18. (4) bekezdésben meghatározott személy, szervezet vagy intézmény kezdeményezi, az eljárást hivatalból kell megindítani. (3) Amennyiben a Gyvt. másképpen nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havi rendszerességgel mérhető jövedelmek esetén az eljárás megindítását megelőző három hónap, egyéb jövedelmek esetén egy év. II. fejezet Természetbeni és pénzbeli ellátások 1. Óvodáztatási támogatás 3. (1) Az első alkalommal megállapított óvodáztatási támogatást természetben kell biztosítani. (2) Az önkormányzat jegyzője a természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjének közreműködésével biztosítja. (3) Az első alkalommal természetben nyújtott óvodáztatási támogatással biztosítani kell a gyermek rendszeres óvodába járását, ennek érdekében a támogatást ruházat, cipő, váltóruha és tisztasági csomag vásárlására kell fordítani. 2. Beiskolázási támogatás 4. (1) Az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújthat azoknak a tárgyév szeptember 1- jén taktaharkányi lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő középiskolásoknak, főiskolai hallgatóknak, mesterképzésben, osztatlan képzésben,

7 felsőfokú szakképzésben részt vevőknek, akik tanulmányaikat a tanintézmény szeptember havi igazolása szerint nappali tagozaton folytatják. (2) A támogatás célja a tanévkezdés megkönnyítése, a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése. (3) A beiskolázási támogatás összegét a rendelkezésre álló keret és az igénylők számának ismeretében a Szociális Bizottság állapítja meg. (4) A támogatás kifizetése készpénzben történik. III. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások 4. (1) Az önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatással biztosítja a személyes gondoskodást. (2) A gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32. szám, továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) látja el. (3) Az ellátás igénybevétele díjmentes. 5. (1) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásbeli, vagy a gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél előterjesztett szóbeli kérelmére történik. (2) A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatást nyújt a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltakon túl a jegyző, a gyámhivatal, vagy bármely állampolgár a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján is. IV. fejezet Gyermekek napközbeni ellátása 6. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása érdekében óvodát és iskolai napközit működtet. (2) Az óvodában és az iskolai napköziben az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek napi összege a) óvodában (tízórai, ebéd, uzsonna) bruttó 330.-Ft, b) napköziben (háromszori étkezés) bruttó 395.-Ft, c) menzai ellátás esetén (egyszeri étkezés) bruttó 260.-Ft. V. fejezet Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/1998.(II.13.) önkormányzati rendelet. Taktaharkány, május 19. Varga László sk. polgármester Szabó Jánosné sk. jegyző Taktaharkány, május 19. Készítette: Szabó Jánosné jegyző Varga László polgármester a napirendi pont szerint a gyermekvédelmi rendelet megalkotása következik, melyről szintén kapott minden képviselő részletes előterjesztést. Kérdezi Szabó Jánosné jegyzőt, hogy szeretné-e kiegészíteni az elterjesztés.

8 Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy az előterjesztés részletes ezért nem kívánja kiegészíteni. Varga László polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban, illetve elfogadja-e a jegyző asszony által készített előterjesztést? Szatmári Melinda képviselő kérdezi, hogy a 6.. az mindig az aktuális összeget tartalmazza? Szabó Jánosné jegyző válaszolja elmondja, hogy ez így van mindig az aktuális összeget tartalmazza. Varga László polgármester kéri, hogy szavazzanak. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja. A szavazásban valamennyi jelen lévő képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014.(VII.04.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekvédelmi alapellátásokról ( rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló rendelet módosítása Az élelmezési tevékenység ellenőrzése során a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás évi éves ellenőrzési jelentése szerint a térítési díjak néhány esetben határidő után kerültek befizetésre. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet a következőket tartalmazza: 31. (1) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha e rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. (2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A tapasztalatok szerint ritkán, de valóban előfordul késedelmes fizetés. Ez az emberek pénztelenségének eredménye. Egy-két hetes fizetési késedelmek történnek, de több hónapra visszamenőleges tartozás nincs. Annak érdekében, hogy az ellátottak ne essenek késedelembe, javaslom a térítési díjak befizetésének határidejét minden hónap 15. napjáig meghatározni. A rendelet méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozása is módosításra szorul. Az eredeti szövegben szereplő állapít meg kifejezés kötelező erővel bír, nem ad döntési lehetőséget a Szociális Bizottság részére. Ennek kiküszöbölése érdekében szükséges a 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak szerint:

9 Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete../2014.(.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 31. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló egységes szerkezetű 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 8. -a kiegészül az alábbi szöveggel: (3) A térítési díjak befizetésének határideje minden hónap 15. napja. 2. A 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 16. (1) az alábbiakra módosul: A Szociális Bizottság méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg annak a taktaharkányi állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, aki a község területén életvitelszerűen élő, legalább tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi, azzal a feltétellel, hogy az ápolást végző családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Taktaharkány, május 21. Varga László polgármester Szabó Jánosné jegyző Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet módosítását az éves belső ellenőrzési tervben javasoltak tetté szükségessé. Társadalmi-gazdasági hatása: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybevevők fizetési késedelembe esésének elkerülése. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: amennyiben a rendeletmódosítás elmarad, nem teszünk eleget a belső ellenőrzési jelentésben foglaltaknak. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a hivatalban a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Taktaharkány, június 2. Készítette: Szabó Jánosné jegyző

10 Varga László polgármester a következő napirendi pont szerint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet elfogadását kéri. Véleménye szerint az előterjesztés itt is részletes. Kérdezi jegyzőt akarja-e kiegészíteni. Szabó Jánosné jegyző úgy gondolja, az előterjesztésben mindent részletesen leírt miért van szükség a módosításra. Varga László polgármester kérdezi a képviselő-testületet elfogadható-e a rendelettervezet. Van-e kérdés, amennyiben nincs kéri hogy kézfeltartással jelezzék a rendelet elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: A szavazásban valamennyi jelen lévő önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VII.04.) sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról ( rendelet a jegyzőkönyv melléklete) ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat Tisztelt Képviselő-testület! Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotása óta többször módosította a 7/2007.(VI.12.) számú önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szól. A jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet nem felel meg a jogalkotásról szóló évi CXXX. tv. 3. -ban foglalt rendelkezéseknek, ( A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. ) A módosítások egy részét a jogszabályok írják elő, és vannak olyan módosítások, melyek a demokratikus működéshez, az átlátható, gördülékeny munkavégzéshez elengedhetetlenül szükségesek. A jelentős mértékű módosítás miatt vált indokolttá az újabb módosítás és számtalan rendelkezés hatályon kívül helyezése helyett egy új, szerkezetében áttekinthető, szövegezésében könnyen érthető, tartalmában pedig a képviselő-testület működését segítő egységes rendelet kidolgozása. Kérem a Képviselő-testületet, a tervezetet vitassa meg, terjessze elő módosító javaslatait és a rendeletet alkossa meg. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete../2014.(.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. szám. (2) Az önkormányzat illetékességi területe: Taktaharkány nagyközség közigazgatási területe. 2. (1) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. szám. (2) A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt hét fő. A Képviselő-testület tagjainak felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület bizottságai (továbbiakban: Bizottságok): a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Pénzügyi Bizottság); b) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Jogi Bizottsága (továbbiakban: Közbeszerzési és Jogi Bizottság); c) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága (továbbiakban: Szociális Bizottság). 3. (1) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal). Székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. szám. (2) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI 4. (1) Az Önkormányzat jelképei a címer és a zászló. (2) Az Önkormányzat címere négyszög alakú, alul csúcsos pajzs, közepén, vízszintesen két részre osztva. Felső, sötétkék mezejében középen aranyszínű búzakéve, két oldalán egy-egy aranyszínű sütőtök. Alsó, piros mezejének közepén ezüstszínű eketest taligával. (3) Az Önkormányzat zászlaja világoskék színű, fektetett téglalap alakú, szélessége két egység, magassága egy egység, közepén az Önkormányzat címere és alatta félkör alakú, ezüstszínű Taktaharkány felirat, melynek két széle a címer felé hajlik. (4) A jelképek és a TAKTAHARKÁNY név használatát külön rendelet szabályozza. 5. A Képviselő-testület díszpolgári címet adományozhat, kitüntetéseket, elismerő címeket alapíthat, melyet külön rendeletben szabályoz. III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE 6. Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 20. (1) bekezdésében foglalt feladatokat, saját hatáskörben dönt azok ellátási módjáról. 7. (1) Az Önkormányzat támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. (2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai a) az Önkormányzat tulajdonában lévő szántókkal, erdőkkel, legelőkkel való gazdálkodás, b) helyi társadalmi szervezetek, a történelmi egyházak helyi szerveinek támogatása, d) rendezvények, közösségi programok támogatása.

12 8. Az Mötv ában meghatározott feladatokon kívül a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról való lemondás, b) gazdasági társaságba történő belépés, kilépés, gazdasági társaság alapítása, megszüntetése. 9. (1) A Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 41. (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint ruházhatja át. (2) A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza a következő feladat- és hatásköreit: a) belső ellenőrzés, b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, c) támogató szolgáltatás. (3) A Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át a következő feladat- és hatásköreit: a) méltányossági ápolási díj, b) önkormányzati segély, c) méltányossági közgyógyellátás. IV. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 1. A Képviselő-testület üléseinek száma 10. (1) A Képviselő-testület évente legalább hat alkalommal rendes ülést, és szükség szerint rendkívüli ülést tart. (2) A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, a zárszámadási rendelet megalkotását követő időpontban közmeghallgatást tart. (3) A Képviselő-testület ülései csütörtöki napon kerülnek megtartásra 14 órai kezdettel, melytől indokolt esetben el lehet térni. 11. (1) A Képviselő-testület üléseit a félévre szóló munkatervben meghatározottak szerint tartja. (2) Az I. félévi munkatervet minden év január 31-ig, a II. félévi munkatervet június 30-ig a polgármester készíti el és terjeszti a Képviselő-testület elé. 12. (1) A polgármester rendkívüli ülést hív össze a) az Mötv ában meghatározott esetekben, b) ha a Képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt. (2) A Képviselő-testület ülésének összehívására vonatkozó írásos kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani a napirendi indítvány, a hely és időpont megjelölésével. Utalni kell a meghívandó személyek körére is. (3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított tizenöt napon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. (4) Rendkívüli ülést lehet összehívni abban az esetben is, ha azt a polgármester szükségesnek tartja. (5) Rendkívüli ülés napirendjeként csak az az ügy tárgyalható, amely miatt az ülés összehívásra került. 13. A Képviselő-testület üléseinek helyszíne a Hivatal tanácskozó terme, a közmeghallgatás helye a Művelődési Ház. 14. A Képviselő-testületi ülés meghívóját kibocsátásával egy időben közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Taktaharkányi Helyi Televízió (továbbiakban: ThTv) adásában.

13 2. Alakuló képviselő-testületi ülés 15. (1) Az alakuló ülés napirendje: a) a Himnuszt követően korelnök ünnepélyes megnyitója, b) A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) elnökének tájékoztatója a választási eredményekről, c) polgármester és képviselők eskütétele (esküt kiveszi a korelnök), d) a HVB elnöke átadja a megbízóleveleket, e) polgármesteri program ismertetése, f) a polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása g) bizottságok megválasztása, h) a képviselők tiszteletdíjának meghatározása. (2) A bizottságok összetételére, a bizottsági elnökök személyére a polgármester tesz javaslatot. 16. (1) Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, az erről szóló külön jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének melléklete. (2) Az alpolgármester személyére leadott szavazatokat a bizottságok megválasztásánál meghatározott bizottság számolja össze, és hirdeti ki az eredményt. 3. Az ülés összehívása 17. (1) A Képviselő-testület rendes ülését írásban kell összehívni úgy, hogy a meghívót és az előterjesztéseket az ülés napját megelőzően legalább öt nappal az érintettek megkapják. (2) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a tervezett napirendet, a napirendek előterjesztőit, az ülés összehívójának aláírását. (3) A testületi iratanyag kiküldéséről a jegyző a hivatali kézbesítő útján gondoskodik. (4) Rendkívüli esetben az ülés telefonon, vagy elektronikus levélben is összehívható, de ebben az esetben is gondoskodni kell az előterjesztések kiküldéséről. 18. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. Akadályoztatása esetén e jogkörét az alpolgármester gyakorolja. (2) A polgármesteri és Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy mindkettőjük tartós akadályoztatása esetében a Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 19. (1) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. (2) A rendeletek tervezetét a jegyző készíti el, aki e munkába bevonja a Hivatal tárgy szerint illetékes ügyintézőit, szükség esetén külső szakértőt. 20. A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a) a jegyzőt, b) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, c) intézményvezetőket, d) civil szervezetek vezetőit, e) azokat a személyeket, akiknek részvétele a napirendi pontok tárgyalása szempontjából szükséges. 21. (1) A Képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái: a) a meghívó kifüggesztése a Hivatal hirdetőtábláján, b) a meghívó honlapon történő közzététele, c) a meghívó megjelentetése a ThTv képújságjában. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívó közlésével egy időben kell megtenni.

14 4. Előterjesztések 22. (1) Előterjesztésnek minősül: a) határozati javaslat, b) rendelet-tervezet, c) beszámoló, d) tájékoztató. (2) Előterjesztést nyújthatnak be: a) polgármester, b) alpolgármester, c) bármelyik képviselő, d) témakör szerinti bizottság, e) jegyző. 23. Az előterjesztő az előterjesztést visszavonhatja. Több előterjesztő esetén az előterjesztés visszavonása csak valamennyi előterjesztő egyetértésével történhet. 5. A Képviselő-testület ülése 24. A Képviselő-testület ülését vezető személy jogkörei: a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, b) megnyitja az ülést, c) javaslatot tesz a napirendre, d) előterjeszti, majd tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat, e) lezárja a vitát, javaslatot tesz a döntésre, f) hozzászólás esetén megadja, megtagadja, megvonja a szót bármely jelenlévő vonatkozásában, g) ha a hozzászólás eltér a napirend tárgyától, a hozzászólót erre figyelmezteti, eredménytelenség esetén a szót megvonja, h) biztosítja az ülés zavartalanságát, fenntartja az ülés rendjét, i) az ülést bezárja. 25. (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tagok közül legalább négy fő jelen van. (2) Ha a Képviselő-testület ülése határozatképtelen, a polgármester megkísérli a határozatképesség helyreállítását. Eredménytelenség esetén az ülést bezárja. (3) A határozatképtelenség miatt elmaradt vagy határozatképtelenné vált ülést öt napon belüli időpontra változatlan napirenddel kell összehívni. 26. (1) Az előterjesztett napirend módosítására, új napirend felvételére, a felvett napirendi pont törlésére bármely képviselő indokolt esetben indítványt tehet. (2) A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel, határozathozatallal dönt. 27. (1) A Képviselő-testület ülése a tárgyalt napirendek alapján nyílt vagy zárt. (2) Az Mötv. 46. (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt esetekben a zárt ülés elrendeléséről szavazni nem kell. (3) A Képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben. (4) Zárt ülésen az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. 28. (1) Rendeletalkotással, rendeletmódosítással összefüggő napirendet előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni.

15 (2) A napirendi pont előterjesztését követően a tárgyalás megkezdése előtt lehetőség van szóbeli kiegészítésre. Ennek megtételére az előterjesztő, vagy az illetékes bizottság elnöke jogosult. (3) A napirenddel kapcsolatban az előterjesztőhöz kérdés intézhető. (4) Az ülés vezetője a vitát lezárja, összefoglalja, majd javaslatot tesz a döntés tartalmára. A Határozati javaslat az írásos előterjesztésben megfogalmazott javaslat. 29. (1) A határozati javaslat részei: a) a határozat tárgya, b) a határozat szövege, mely maga a döntés, c) végrehajtást igénylő döntés esetén a határidő, és a felelős személy(ek) megnevezése. (2) A rendelet-javaslat a rendelet szövegét tartalmazza. 30. A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. 31. (1) A Képviselő-testület a döntéseit egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza. (2) A Képviselő-testület minősített többséggel hozza meg döntéseit az Mötv ban meghatározott ügyekben. (3) A Képviselő-testület saját hatáskörben nem határoz meg további, minősített többséget igénylő ügyeket. 32. (1) A Képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáért az ülés vezetője felelős. (2) Az ülés vezetője azt a képviselőt, meghívottat, a hallgatóság soraiban jelen lévőt, aki az üléshez nem illő, vagy a Képviselő-testület tekintélyét csorbító, vagy másokat sértő kijelentést tesz, vagy kifejezést használ, felszólítja, hogy tartózkodjon e viselkedéstől. (3) Tartós rendzavarás esetén az ülésvezető az ülést tizenöt percre félbeszakíthatja. 33. (1) A Képviselő-testületi ülésen napirend előtt tájékoztatást kell adni az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről. (2) A tájékoztatást az ülés vezetője adja. 6. A képviselő-testület döntései 34. A Képviselő-testület a) rendeletet alkot, vagy b) határozatot hoz. 35. A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a) ügyrendi kérdésekről, b) a képviselő felvilágosítás kéréséről, c) a kérdésre adott válasz elfogadásáról. 36. (1) A Képviselő-testület határozatait évente egytől, folyamatos számozással, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010.(XII.31.) KIM rendelet 13. -a szerint kell megjelölni. (2) A Képviselő-testület hatósági határozataira az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel a kzigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 37. A számozott határozat tartalmazza Képviselő-testület szó szerinti döntését, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. 38. (1) A Képviselő-testület rendeleteit évente egytől, folyamatos számozással, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010.(XII.31.) KIM rendelet 9. (2) bekezdése szerint kell megjelölni.

16 (2) Ha a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas formában nyújtották be, a polgármester köteles azt a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni. (3) A rendelet-tervezethez módosító indítvány nyújtható be. Ebben az esetben először a módosító indítvány elfogadásáról kell szavazni. (4) A végszavazást a módosítás figyelembe vételével kell megtartani. 39. (1) Bármely képviselő jogosult a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 19. (2) bekezdés a) pontja szerinti felvilágosítás kérésre. (2) Felvilágosítás kérés az a kérdés- és probléma felvetés, melynek témája szorosan összefügg az önkormányzat által ellátott feladatokkal, valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységével. (3) A felvilágosítás kérést a polgármesternél kell benyújtani legalább az ülés napját megelőző két munkanappal. (4) Ha a felvilágosítás kérés a (3) bekezdésben megjelölt határidőn túl érkezett, vagy azt a Képviselő-testület ülésén nyújtották be, az érintett csak abban az esetben köteles az ülésen válaszolni, ha a válaszadás nem igényel előzetes vizsgálatot. Amennyiben arra szükség van, a választ 15 napon belül írásban kell megadni. A választ meg kell küldeni valamennyi képviselőnek. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésen dönt. (5) Ha a felvilágosítást kérő képviselő a választ nem fogadja el, a Képviselő-testület dönt a válasz elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról. A válasz el nem fogadása esetén a Képviselőtestület elrendeli a felvilágosítás kérés tárgyának részletes kivizsgálását. 40. A Képviselő-testület döntéseit a) nyílt szavazással, aa) név szerinti nyílt szavazással, ab) nem név szerinti nyílt szavazással, b) titkos szavazással hozza meg. 41. (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Az ülés vezetője először az igen szavazatra, majd a nem szavazatra, majd a tartózkodásra vonatkozóan kéri a képviselők szavazatát. (2) A szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg. (3) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, az ülésvezető a szavazást köteles megismételtetni. 42. A Képviselő-testület név szerinti szavazást tart az Mötv. 55. (1) bekezdésében foglalt esetben. 43. (1) Ha az Mötv. 48. (3) bekezdésében foglaltak szerint a képviselők egynegyede név szerinti szavazást kér, a jegyző abc sorrendben, egyenként olvassa fel a képviselők nevét, akik a szavazás tárgyát képező javaslatra IGEN, NEM, vagy TARTÓZKODOM nyilatkozattal szavaznak. (2) A szavazás eredményét a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell. (3) A Képviselő-testület nem határoz meg további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket. 44. (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tart az Mötv. 46. (2) bekezdés a) és b) pontjaiban nevesített ügyekben. (2) A titkos szavazást a Közbeszerzési és Jogi Bizottság jelen lévő tagjai vezetik le. Ha a Közbeszerzési és Jogi Bizottság három tagja nincs jelen, a Képviselő-testület nyílt szavazással a titkos szavazást lebonyolító bizottságot három főre egészíti ki (jelen -ban a továbbiakban a Közbeszerzési és Jogi Bizottság jelen lévő tagjai és a szavazás levezetésére megválasztott képviselő: bizottság). (3) A titkos szavazás urna és szavazólap felhasználásával történik. A szavazólap tartalmazza a Hivatal pecsétjét, a szavazás idejét, tárgyát, jelöltek nevét, az adható válaszokat. (4) A szavazólap akkor érvényes, ha a szavazó álláspontja kétséget kizáróan megállapítható.

17 (5) A szavazatokat a bizottság számolja össze, majd kihirdeti az eredményt. A titkos szavazás eredményét a jegyzőkönyvben külön szerepeltetni kell. (6) A szavazólapokat lezárt borítékban a jegyzőkönyv irattári példányának mellékleteként kell kezelni. 45. (1) Ha a képviselő elmulasztja az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott, személyes érintettségére vonatkozó bejelentést figyelembe véve a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. (2) bekezdését, a képviselő tiszteletdíját 3 hónapra 15 %-kal csökkenti. (2) Az (1) bekezdésben foglalt csökkentésről a Képviselő-testület határozatot hoz. 7. Az ülések dokumentálása, a jegyzőkönyv 46. (1) A Képviselő-testület és a Bizottságok üléséről két eredeti példányban nem szó szerinti jegyzőkönyv készül. (2) Amennyiben valamely képviselő azt külön kéri, hozzászólását a jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni. (3) A Képviselő-testületi ülésről hangfelvétel is készül, melyet digitális formában a jegyzőkönyvvel együtt kell őrizni. 47. A közmeghallgatásról videofelvételt kell készíteni, melyet tíz napon belül a Taktaharkányi Helyi Televízió adásában le kell vetíteni. 48. (1) A Képviselő-testület nyílt üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a Hivatalban az állampolgárok és a képviselők számára ügyfélfogadási időben megtekinthetők. (2) A jegyzőkönyveket csak a Hivatal jegyző által kijelölt dolgozójának jelenlétében lehet megtekinteni. 49. (1) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. (1) bekezdésében előírt tartalmi elemeken túl tartalmazza a) a jegyzőkönyv hitelesítők nevét, b) a távollévő képviselők nevét, c) a hozzászólásokat. (2) A jegyzőkönyvet két képviselő hitelesíti. (3) A jegyzőkönyv hitelesítők abc rendben követik egymást, a soron következő hitelesítőket az ülés megkezdésekor, a napirend előterjesztésekor az ülés vezetője a jelenléti ívről állapítja meg. 50. A jegyzőkönyv szövegébe az elfogadott rendelet szövegét nem kell beépíteni, a jegyzőkönyv szövegében azt kel szerepeltetni, hogy a rendelet teljes terjedelmében eredeti, aláírt példányban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 51. Zárt ülés jegyzőkönyvében szerepeltetni kell, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen. 52. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a) a meghívót, b) a jelenléti ívet, c) az írásos előterjesztéseket, d) a döntési javaslatokat, e) a jegyzőkönyvben nem szereplő elfogadott rendeleteket. 8. Közmeghallgatás 53. (1) A közmeghallgatásra a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat és az Mötv ában foglaltakat kell alkalmazni.

18 (2) A közmeghallgatáson a polgármester tájékoztatást ad a zárszámadási adatokról, válaszol a feltett kérdésekre. (3) A közmeghallgatáson kérdés intézhető a polgármesterhez, a jegyzőhöz és a képviselőkhöz. IV. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI, AZOK JOGÁLLÁSA, FELADATAI 54. A Képviselő-testület szervei: a) a polgármester (alpolgármester), b) a Bizottságok, c) a jegyző, d) a Hivatal, e) a társulás. 9. A polgármester és az alpolgármester 55. (1) A polgármester főállású tisztségviselő. (2) A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Ötv. 33/A. -a, a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályokat az Ötv. 336B., a polgármesteri tisztség megszüntetésének szabályait az Ötv. 33/C. tartalmazza. (3) A polgármester foglalkoztatására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 56. (1) A polgármester biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Taktaharkány fejlődéséhez, elsődleges feladata a település fejlesztése, a közszolgáltatások szervezése. (2) A polgármester feladatai az Mötv ban és 67. -ban megfogalmazott feladatain túl: a) segíti a képviselők és a Bizottságok munkáját, b) kapcsolatot tart a település polgáraival, a helyi társadalmi, civil és egyéb szervekkel, közösségekkel, c) képviseli az Önkormányzatot és nyilatkozik a sajtó képviselői előtt, d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. (3) A polgármester a lakosság részére minden szerdán 8 és 16 óra között fogadóórát tart a Hivatalban. 57. A polgármester önállóan dönthet a két testületi ülés közötti időben felmerült halaszthatatlan ügyekben, melyekről a következő testületi ülésen a képviselőket utólagosan tájékoztatja. Ilyen ügyek elsősorban: a) az önkormányzat vagyonának megóvása érdekében szükséges élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet, amennyiben annak elhárítására intézkedést kell hozni, b) saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása, ha a pályázat benyújtására nyitva álló határidő a következő testületi ülésig lejár. 58. A polgármester illetményének emelésére, és költségtérítésének meghatározására a Közbeszerzési és Jogi Bizottság tesz javaslatot. 59. (1) A Képviselő-testület a képviselők közül választ alpolgármestert, részére külön határozatban állapít meg tiszteletdíjat. (2) Az alpolgármester képviselőként nem jogosult tiszteletdíjra. 60. Az alpolgármesteri tisztségre vonatkozó szabályokat a polgármester foglalkoztatására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv., az Ötv. és az Mötv. tartalmazza.

19 10. A Bizottságok 61. (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai a 2. (3) bekezdésben megnevezett Bizottságok, melyeket a Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében hoz létre. A Bizottságok tagjainak felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (2) A Pénzügyi Bizottság tagjainak száma három fő. (3) A Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjainak száma három fő. (4) A Szociális Bizottság tagjainak száma öt fő. 62. A Bizottságok általános feladatai: a) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, b) a Képviselő-testület munkatervéhez javaslattétel, c) feladatkörükbe utalt előterjesztések előkészítése, 63. A Bizottságot az elnök képviseli. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. 64. A Bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni két eredeti példányban. 11. Pénzügyi Bizottság 65. A Pénzügyi Bizottság tagjai csak képviselők lehetnek. 66. A Pénzügyi Bizottság feladatai az Mötv (12) bekezdésében foglaltakon túl különösen: véleményezi a) az Önkormányzat vagyonának hasznosítását, b) alapítvány, társulás létrehozását, ahhoz való csatlakozást, c) az Önkormányzat Gazdasági programját, d) minden olyan előterjesztést, melynek az Önkormányzatra nézve pénzügyi-gazdasági hatása van, e) az éves belső ellenőrzési jelentést. 67. A Pénzügyi Bizottság ellenőrzi a civil szervezetek, öntevékeny körök részére adott támogatás célszerű felhasználását. 12. Közbeszerzési és Jogi Bizottság 68. A Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjai csak képviselők lehetnek. 69. A Közbeszerzési és Jogi Bizottság a) figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességét, részt vesz a módosítás előkészítésében, arra javaslatot tesz, b) ellátja a képviselők és Bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat, a nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, c) lebonyolítja a Képviselő-testület ülésén a titkos szavazást, d) véleményt alkothat a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekről, e) megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, f) állást foglalhat minden olyan ügyben, mely nem tartozik más Bizottság hatáskörébe. 70. A Közbeszerzési és Jogi Bizottság dönt az Önkormányzat közbeszerzési ügyeiben, javaslatot tesz az éves közbeszerzési tervre. 13. Szociális Bizottság 71. (1) A Szociális Bizottság három képviselő és két nem képviselő tagból áll. (2) A nem képviselő tag személyére a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tesz javaslatot. 72. (1) A Szociális Bizottság

20 a) közreműködik az Önkormányzat szociálpolitikával, gyermekvédelemmel és egészségüggyel kapcsolatos feladatainak ellátásában, javaslataival előkészíti és segíti a Képviselő-testület munkáját, b) véleményt alkot a szociálpolitikával, gyermekvédelemmel és egészségüggyel kapcsolatos pályázatokról, c) véleményezi a Szociális Szolgáltató Központ éves beszámolóját, d) javaslatot tehet minden olyan ügyben, mely a település lakossága szociális helyzetének javítását, a település élhetőbbé tételét szolgálja. (2) A Szociális Bizottság dönt a) a pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet szerinti hatáskörébe utalt ügyekben, b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak odaítéléséről, c) az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok támogatásáról, d) szociális tűzifa támogatásról. 14. A jegyző 73. A jegyző jogállására az Mötv. 81. (1) bekezdését kell alkalmazni. 74. A jegyző az Mötv. 81. (3) bekezdésében felsorolt feladatain túl a) a Képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat nyilvántartás és rendelet nyilvántartás formájában, b) gondoskodik a Hivatal dolgozóinak továbbképzéséről, c) figyelemmel kíséri az Önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal való összhangját, szükség esetén tájékoztatja a polgármestert a módosítás szükségességéről, d) biztosítja az önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület nyílt ülésén készült jegyzőkönyvek nyilvánosságát, a határozatok továbbítását, e) az általa megbízott hivatali dolgozó a Bizottságok ülésein részt vesz, jegyzőkönyvet készít, és a hozott határozatokról nyilvántartást vezet, f) gondoskodik az Önkormányzat rendeleteinek egységes szerkezetbe foglalásáról. 75. A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testület ülésén, ha a döntéshozatal során jogsértést észlel. 76. A jegyző a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket előkészíti, a Bizottságok, a polgármester által előkészített előterjesztéseket véleményezi. 77. A jegyző tanácskozási joggal részt vesz a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének ülésén. 78. A jegyző tanácskozási joggal részt vehet a Bizottságok ülésén. 79. A jegyző minden szerdán 8 óra és 16 óra között tart ügyfélfogadást. 15. A Hivatal 80. (1) A Képviselő-testület által létrehozott hivatalban dolgozó közszolgálati dolgozók a) munkarendje: hétfőn kedden és csütörtökön 7.30 óra és óra között, szerdán 7.30 óra és 17 óra között, pénteken 7.30 óra és óra között, b) ügyfélfogadási rendje: hétfőn és pénteken 7.30 órától 12 óráig, szerdán 7.30 órától 16 óráig. (2) Halaszthatatlan ügyekben a lakosokat és a Képviselő-testület tagjait a tisztségük ellátásával kapcsolatos ügyekben az ügyfélfogadási időn kívül is fogadni kell. 81. A Hivatal külön Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselőtestület hagy jóvá. 82. A Hivatal egységes szervezetet alkot, nincsenek szervezeti egységei.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben