BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. ÉV"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉV DUNÁNTÚLI POSTÁS SPORTEGYESÜLET SZÉKHELY: 7646 PÉCS, JÓKAI U. 10. ADÓSZÁM: KÖZHASZNÚSÁGI FOKOZAT: KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI VÉGZÉS: Pk /1996/19. Pécs, január 31.

2 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásáról, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 Közhasznúsági jelentés évről A Dunántúli Postás Sportegyesület a december 14-től hatályos az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezet működéséről támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján készítette el az éves beszámolóval egyidejűleg a évről szóló közhasznúsági jelentését. Ennek elfogadása a küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre. A Dunántúli Postás Sportegyesület (egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet) évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege eszközök és források oldalon ezer Ft egyező összeggel zár december 31-én. Az eredmény kimutatás adatai szerint a évi összes bevétele ezer Ft, összes ráfordítása ezer Ft, tárgyévi pénzügyi eredménye 913 ezer Ft, összesített eredménye ezer Ft. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett, ebből kifolyólag sem bevétele sem kiadása, ráfordítása nem került elszámolásra. Az Egyesület évben az Alapszabályzatban megjelölt célok elérését szolgáló, ezen belül a munkavállalók és hozzátartozóik rendszeres sportolása, testedzése, versenyzése, társadalmi öntevékenység, a közösségi élet erősítése érdekében közhasznú tevékenységet végzett eredményesen. Az Egyesület a Magyar Posta Részvénytársasággal kötött szerződés révén a tárgyévben 18 millió Ft támogatást kapott. További jelentős összeget a pártolói tagdíjakból befolyt ezer Ft, a tagok sport tevékenység hozzájárulásából ezer Ft, valamint a személyi jövedelem adó 1 %-ának felajánlásából befolyt 447 ezer Ft alkotta as gazdálkodási évre vonatkozólag egy összegben 18 millió forint keretet biztosított a Posta az Egyesület számára december 28-án kapta meg az Egyesület a évi támogatását a Támogatótól. A mérleg szerinti eredményt teljes mértékben befolyásolja a pénzforgalmi elven működő beszámoló. Ezen bevételekből az Egyesület évben a következő programokat finanszírozta, valósította meg. 1. Kilenc megyés rendezvény (keszthelyi helyszínnel) 2. Megyei sportnapok 3. Pécs-Harkány országúti futóverseny 4. Gyalog és kerékpár túrázás 5. Sárkányhajó evezési verseny 6. OPTTT 7. Fuss a Rákgyógyításért Pécsett 8. Nagyberényi Tájékozódási Túraverseny 9. Nemzetközi kapcsolatokból fakadó versenyek Az Egyesület cél szerinti juttatást - sem pénzbelit, sem természetbenit - nem nyújtott tevékenysége kapcsán. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások tárgyévi összege: 638 ezer forint ebből a költségtérítés összege 638 forint, egyszeri juttatás összege: 0 forint. Pécs, január 31.

4 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója év DUNÁNTÚLI POSTÁS SPORTEGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 7646 PÉCS, JÓKAI U. 10. címe Keltezés: Pécs, január 31. P.H. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

5 az egyéb szervezet megnevezése: DUNÁNTÚLI POSTÁS SPORTEGYESÜLET az egyéb szervezet címe: 7646 Pécs, Jókai u. 10. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÚSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013.ÉV adatok ezer Ft-ban sorszám a tétel megnevezése előző év tárgyév 1. A Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9 sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor) C. Saját tőke (12-16 sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II.TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalékok 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21 sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Pécs, január egyéb szervezet vezetője

6 az egyéb szervezet megnevezése: DUNÁNTÚLI POSTÁS SPORTEGYESÜLET az egyéb szervezet címe: 7646 Pécs, Jókai u. 10. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÚSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2013.év adatok ezer Ft-ban sorszám a tétel megnevezése előző év tárgyév 1. A összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 37. I. Adózás előtti eredmény 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 42. A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

7 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett) F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege Keltezés: Pécs, január egyéb szervezet vezetője

8 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Dunántúli Postás Sportegyesület évben nem részesült költségvetési támogatásban.

9 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Dunántúli Postás Sportegyesület Bevételek-Kiadások Nyitó bank pénztár befektetési jegy előlegek 0 bank pénztár közötti átvezetési számla 0 záró összesen Bevételek MPRT által nyújtott támogatások pártolói tagdíj tagok sporttev. hozzájárulás APEH 1 % támogatás Bélyeggyűjtők bérleti díja Fadd-Dombori befizetések egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek bevételek összesen vállalkozási bevételek - Kiadások egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök egyéb anyagköltség szállítás költsége bérleti díjak karbantartási költségek egyéb igénybevett szolgáltatás nevezési díjak pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak biztosítási díjak saját gépkocsi használat természetbeni juttatások természetbeni juttatások utáni szja+eho 0 egyéb személyi jellegű kifizetések 0 megbízási díj 0 használatba vételkor elszám écs kiadások összesen

10 Ráfordítások építményadó telekadó Különféle egyéb ráfordítások ráfordítások összesen Záró bank pénztár befektetési jegy előlegek 0 bank pénztár közötti átvezetési számla 0 záró összesen

11 4. A cél szerinti juttatások kimutatása A Dunántúli Postás Sportegyesület évben cél szerinti juttatást (sem pénzbeli, sem más jellegű) nem nyújtott tevékenysége kapcsán.

12 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásáról, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Dunántúli Postás Sportegyesület évben a fent említésre kerülő szervektől támogatást nem kapott.

13 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása költségtérítések: tiszteletdíjak 0 összesen:

14 7. A Dunántúli Postás Sportegyesület tevékenységének rövid tartalmi beszámolója Sportegyesületünk elmúlt évi tevékenységét a május 16-án tartott Küldöttgyűlésen elfogadott gazdálkodási terv szerint végezte. Az imént elhangzott közhasznúsági jelentésből is tudjuk, hogy elsősorban a támogatói forrásnak köszönhetően az SE működésének pénzügyi háttere biztosított volt, nem volt akadálya annak, hogy a 2013-as esztendőben is eredményes munkát végezhessünk. Már az év elején is tudtuk, hogy ez azért nem lesz könnyű, hisz tapasztalhatjuk, évről-évre egyre nagyobb szervező munka szükséges ahhoz, hogy rendezvényeink korábban megszokott színvonalát hozni tudjuk. Működési, gazdálkodási gyakorlatunkon a korábbi években már megszokotthoz képest 2013-ban sem változtattunk. Sportkörzeteink számára maradéktalanul biztosítottuk a betervezett forrást, ezekkel a pénzeszközökkel a körzetek jól gazdálkodtak. A beütemezett ún. központi rendezvényeinket is hiánytalanul megtartottuk. Nézzük először ez utóbbiakat, egy kicsit részletesebben. Elsőként kell említeni az 5. alkalommal meghirdetett Fuss a Rákgyógyításért Pécsett karitatív futónap megrendezését. A rendezvény ezúttal is jól vizsgázott, rekord számú nevezés érkezett rá, 2140, így Ft-ot utalhattunk át a Nőgyógyászati Daganatos Betegekért Alapítvány javára. (Zárójelben jegyzem meg, hogy eddig, az öt rendezvényen összesen 8940 résztvevőt és Ft karitatív célú átutalást regisztrálhattunk). A rendezvényen Molnár Róbert vezérigazgató helyettes úr és Apáti Tóth Kata szóvivő is részt vett, mindketten elégedetten nyilatkoztak tapasztalataikról. A 2013 évi Pécs Harkány 25 km-es országúti futóversenyen is szép számban, összesen 41-en vettek részt postásaink, akik Debrecenből, Kecskemétről, Békéscsabáról és hat sportkörzetünkből érkeztek. Győri futóink ezúttal is kitűnően szerepeltek, ismét dobogóra állhattak, most a céges váltóban lettek bronzérmesek. A dicséret és elismerés persze nemcsak nekik, hanem minden résztvevőnek kijár. Az elmúlt évben is sikeres volt a keszthelyi, ún. 9megyés sportnapunk, melyet a Magyar Újságíró Labdarúgó Válogatott és egy horvát sportküldöttség részvétele is színesített ban is folytatódott tehát a horvát magyar postás sporttalálkozók sora. A keszthelyi sportnapunk mellett Pécsett a Fuss a Rákgyógyításért rendezvényünkön is vendégül láttuk déli szomszédainkat. Vinkovciban, a hagyományos Robert Bartal emléktornán ezúttal Pécs 2 kispályás labdarúgó és Zalaegerszeg női röplabda csapata képviselte a DPSE színeket. Az elmúlt év szeptemberében 2. alkalommal kapott meghívást egy 15 fős DPSEküldöttség egy tengerparti, ezúttal umagi röplabda tornára.

15 E jutalomúton különböző régiókból, a kiemelkedő sportmunkát végző egyesületi tagjaink egy része vehetett részt. Az 51. Országos Postás és Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny házigazdája ezúttal a Kelet-magyarországi Postás SE, azon belül is Békéscsaba volt. Azon túl, hogy a szervezésben, elsősorban Zágorhidi Czigány Zsolt révén egyesületünk is szerepet vállalt (állandó jelleggel teszi ezt), örvendetes, hogy egyre több csapatunk képviseli már a DPSE-t ezen a nagy hagyományokkal bíró rendezvényen. Jól sikerült az augusztusi négynapos Velencei tó környékén rendezett kerékpártúra, a Fadd-Dombori kenutúra, akárcsak a gyönyörű napsütéses őszi időben rendezett Nagyberényi Tájékozódási Túraverseny, amely már a 11. volt a sorban. A soproni tekeszakosztály 2013-ban is sikeresen szerepelt, s a természetjárók is számos tartalmas programot szerveztek. Az elmúlt évben is részt vehetett egy csapatunk ez ismét a Pécs 2 volt Telkiben atop200 Business Cup labdarúgó tornán, mely most a Telekom Heti Válasz elnevezést viselte. Noha a 2012 évi kitűnő szereplést nem sikerült megismételi akkor a 91 csapat közül az 5. helyen végeztünk de a csapat most is nagyszerűen helytállt. Tavaly első ízben került megrendezésre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz tartozó cégek focicsapatainak tornája, melyre a Magyar Posta Zrt. is meghívást kapott. A rangos eseményen a kelet-magyarországi postás SE és a Dunántúli Postás SE egy közös csapattal nevezett. Együttesünk csoportgyőztesként került az egyenes kiesési szakaszba, ahol mérkőzésünkön büntetőrúgások döntöttek a továbbjutás kérdéséről, - sajnos nem a javunkra. A csapat szereplése azonban így is elismerésre méltó volt. A Posta Biztosító által szervezett Kézbesítői Foci Kupa tavalyi budapesti döntőjében ezúttal nem a nyugati csapatok taroltak, de Balatonfüred révén azért egy nagyszerű harmadik helynek így is örülhettünk, no meg annak, hogy Kasza Viktort (Balatonfüred) választották a torna legjobb kapusának. Áttérve a sportkörzetek rendezvényeire, az élre a zánkai és az orfűi sportnapok kívánkoznak, melyeknek a korábbi évekhez hasonlóan most is ezer fő körüli résztvevője volt helyszínenként. Nagyon jól sikerült a Pusztaszentlászlón második alkalommal megrendezett Zala megyei sportnap, a Tamásiban tartott több csapatos kézilabda és focitorna, s annak visszavágója, a Siklóson rendezett Tenkes-kupa. Várpalotán immár a 7. Postás Vitéz Kupára került sor, ami a rendezvény töretlen sikerét jelzi. Nagykanizsa íjász- és darts versenye, sárkányhajó bajnoksága, a siófokiak kajaktúrája, a kaposváriak Deseda tó körüli kerekezése, a baranyaiak Kincsek között élünk kerékpár túrája is számos sportbarátunknak nyújtott kellemes élményeket.

16 Az elmúlt évben is népszerű volt a horgászat, verseny helyszíne volt Fejér megye, Tótszerdahely, a Decsi tó, Pápasalamon, Szigetvár, a Széki tó. A jobbnál jobb belföldi és külföldi gyalogtúrákat felsorolni is hosszú lenne, de a tekézés, bowlingozás is több sportkörzet életében a kedvelt sportágak közé tartozik. Ezek az elmondott, kiragadott példák is mutatják, hogy meglehetősen sokszínű, változatos a sportkörzetekben folyó munka, így minden, sport iránt érdeklődő egyesületi tagunk megtalálhatja a számára leginkább megfelelő sportágat, rendezvényt, programot. Az elhangzottakat összegezve: az elnökség úgy ítéli meg, hogy 2013-ban is jó munkát végzett egyesületünk, amiben kiemelkedő szerepük volt körzeti sportvezetőinknek. Törekedtek a helyi igényekre, a helyi keresletre épülő rendezvényeket tartani, olyanokat, melyeknek taglétszám megtartó erejük, hatásuk is van. Nem az Ő hibájuk, hogy ennek ellenére taglétszámunkban sajnos némi csökkenés tapasztalható... Több, kiemelt központi rendezvény kapcsán (országos, Magyar Postát képviselő részvételek) az SE Támogató részéről történő pozitív megítélése tovább erősödött. Javult egyesületünk kommunikációja, egyre többször jelenünk meg a Magyar Posta Zrt. információs csatornáin is. Persze, ugyanezen a területen azért vannak még lehetőségeink, tartalékaink... Végezetül ezt a fórumot is megragadom arra, hogy köszönetet mondjak a Magyar Posta Zrt. felső vezetésének működési feltételeink biztosításáért, valamennyi sportfunkciót betöltő és sportstátuszban nem lévő, de munkánkat szívvel-lélekkel, önzetlen módon segítő sportbarátunknak támogató együttműködéséért. Köszönjük! Pesti László, DPSE elnök

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S CINEFEST Egyesület Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 20. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Miskolc, 2012. május 04. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 31. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben