Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikai irányelvek és szabályzat Tiszafüred, május 31. Az Igazgatóság május 28.-án megtartott ülésén az 5-5/2013. számú határozatával jóváhagyta. Tiszafüred, május 28.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA ÉS ALAPELVEI 4 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR KÜLSŐ JOGSZABÁLYOK BELSŐ SZABÁLYZATOK 6 3. NYILVÁNOSSÁG 6 4. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZEMÉLYI HATÁLYA ÁLTALÁNOS HATÁLY SPECIÁLIS HATÁLY 6 5. A JAVADALMAZÁS TÍPUSAI A RÖGZÍTETT JAVADALMAZÁS TELJESÍTMÉNYJAVADALMAZÁS 8 6. A RÖGZÍTETT JAVADALMAZÁS ELEMEI ALAPBÉR VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (CAFETERIA) GÉPJÁRMŰHASZNÁLAT OKTATÁS, KÉPZÉS EGYÉNI TELJESÍTMÉNYTŐL NEM FÜGGŐ JUTALOM AJÁNDÉKUTALVÁNY A TELJESÍTMÉNYJAVADALMAZÁS A TELJESÍTMÉNYJAVADALMAZÁS FORMÁJA JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK ÉS JOGOSULTSÁGSZERZÉS A HITELINTÉZET ÁLTALÁNOS JUTALOMRENDSZERE A TELJESÍTMÉNYJUTALOM KIFIZETÉSE A SPECIÁLIS HATÁLY ALÁ TARTOZÓ MUNKAVÁLLALÓK 14 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 8.1 A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ALAPELVEI A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ESZKÖZEI Pénzügyi és kockázati mutatók A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS FOLYAMATA Éves célok kitűzése Éves teljesítményértékelés A TELJESÍTMÉNYJUTALOM MÉRTÉKE A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE JUTALOMFIZETÉS A 4.2 PONT SZEMÉLYI HATÁLYA ALÁ NEM ESŐ 17 MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVISZONYÁNAK MEGSZŰNÉSE ESETÉN 10.2 JUTALOMFIZETÉS A 4.2 PONT SZEMÉLYI HATÁLYA ALÁ ESŐ 18 MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVISZONYÁNAK MEGSZŰNÉSE ESETÉN Határozatlan időtartamra kötött munkaviszony megszűnése Határozott idejű munkaviszony megszűnése A munkavállaló nem kerül újraválasztásra a határozott időt követő újabb 18 időszakra A munkavállaló újra megválasztásra kerül, azaz a munkaviszonya 18 jogfolytonosan folytatódik A határozott idejű munkaviszony a határozott idő letelte előtt megszűnik 18

3 10.3 A teljesítményjutalom elszámolása rendkívüli munkáltatói felmondás esetén A TELJESÍTMÉNYJAVADALMAZÁS KIFIZETÉSE ÉS ANNAK 18 KORLÁTAI 12. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA RENDSZERES 19 FELÜLVIZSGÁLATA 13. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA HATÁLYBA LÉPÉSE MELLÉKLET 19

4 1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA ÉS ALAPELVEI A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet alapvető célja olyan Javadalmazási Politika kialakítása és folyamatos működtetése, amely összhangban van a hitelintézet üzleti és kockázati stratégiájával, értékeivel, érdekeivel és kockázattűrő képességével. Ezen Javadalmazási Politika a hitelintézet közép- és hosszú távú szemléletét tükrözi. A Javadalmazási Politika alapelve a hitelintézet üzleti céljainak, érdekeinek és a munkavállalók érdekeinek a hosszú távú összehangolása. A Javadalmazási Politika minden munkavállaló számára világos, átlátható, pontosan tervezhető juttatási rendszert biztosít. A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet dolgozói munkavégzését azzal ismeri el, hogy bizonyos juttatásokat minden munkavállaló számára alanyi jogon, a munkaviszony létrejöttéből adódóan, a teljesítmény értékelésétől függetlenül biztosít. A hitelintézet alapvető célja, hogy dolgozóit ösztönözze a teljesítmény növelésére. A munkavállalók számára minden évben meghatározza a teljesítménymérés feltételeit, amelyben a hitelintézet üzleti teljesítményét, a szervezeti egységek eredményességét és lehetőség szerint a munkavállalók egyéni teljesítményét külön-külön részletezett szempontok figyelembe vételével értékeli. A Javadalmazási Politikának mind a munkatársak személyes fejlődését, mind a hitelintézet sikerességét támogatnia kell. A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet innovatív javadalmazáspolitikát kíván folytatni, melynek előfeltétele, hogy mindenki által ismert legyen, pontosan meg legyen határozva, hogy mely beosztásban dolgozónak milyen befolyása van a hitelintézet hosszú távú fejlődősére, jövedelmezőségére. Melyek azok a vezető beosztások, melyek csúcsteljesítménnyel járulnak hozzá a hitelintézet sikeréhez, melyek azok a kulcsfontosságú funkciók, melyek megalapozzák a Takarékszövetkezet tekintélyét, eredményességét, biztonságos működését, kockázati helyzetét. A korábban megszerzett ismeretek amortizációja felgyorsult. Ennek megfelelően egyre nagyobb szerepet kap a változási készséget, megújulást kifejező tényező. Az ágazat, a szektor, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet nap, mint nap új kihívásokkal kell, hogy szembenézzen, ezekre kell a helyes, eredményorientált választ megkeresni. Mindezek javadalmazáspolitikában történő érvényesítéséhez szükséges az egyes munkacsoportok, pld. központi igazgatás, ezen belül munkacsoportok (pld. ellenőrzés, könyvelés, munkaügy, stb.), kirendeltségek és mindezek mellett minden területen az egyes beosztásokat értékelő rendszer kialakítása. 4

5 A rendszer kialakításával értékelhető a kirendeltségek, munkacsoportok közötti értékrend, másrészt az egyes beosztásoktól függő értékrend, pld. üzletágvezető, osztály-, munkacsoport vezető, érdemi ügyintéző, pénztáros, teljes munkaidős, részmunkaidős, fizikai, stb. A rendszer alapján többre értékelt beosztásban, funkcióban dolgozókat ennek megfelelően kell többletjavadalmazásban részesíteni. A versenyképes, innovatív javadalmazási rendszer kialakításakor a külső piaci verseny résztvevőihez is igazodni kell. A hitelintézet csak akkor tudja tartósan magához kötni munkatársait, ha nem a környezetétől elszigetelten alakítja ki javadalmazáspolitikáját. A hitelintézet a Javadalmazási Politika megfogalmazásakor folyamatosan szem előtt tartja az üzleti szemlélet erősítését, az ügyfél-orientáltság fejlesztését, a csapatmunka ösztönzését és a belső együttműködés erősítését, a működési körzet munkaerő-piaci helyzetét, az azonos szektorban dolgozók jövedelmi helyzetét, az integráción belül azonos munkakörökben kialakult bérszínvonalat, jövedelmi struktúrát. A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet a térségben versenyképes javadalmazás ellenében minden munkavállalójától elvárja a hitelintézet iránti feltétlen lojalitást, az eredményekért érzett felelősséget. A hitelintézet a Javadalmazási Politika kialakításakor figyelembe vesz többek között olyan speciális banki értékeket is, mint az etikus piaci magatartás, a modern és hatékony ügyfélkezelés, az összeférhetetlenség kizárása, valamint a kontroll funkciókat betöltők javadalmazásának függetlensége az általuk ellenőrzött területek teljesítményétől. A hitelintézet speciális szabályokat alkot a hitelintézeti kockázatvállalásra legjelentősebb befolyással rendelkező ügyvezetők javadalmazására vonatkozóan. A hitelintézet célja a Takarékszövetkezet vezető testületei által rövid- és középtávú tervekben meghatározott kockázatvállalási politika betartása, a folyamatos, prudens, biztonságos működés fenntartása. A Javadalmazási Politikának eszközrendszert kell biztosítani ahhoz, hogy ezen célok megvalósuljanak, a vállalt kockázatok mindig a kezelhetőség határai között maradjanak. A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet a teljesítményfüggő javadalmazás teljes összegének meghatározásakor figyelembe veszi a hitelintézet tőkehelyzetét, teherviselő képességét, a célok és eszközök megfelelő arányának betartását. A Javadalmazási Politika alkalmazása során az arányosság elvének lehetőleg érvényesülnie kell. 5

6 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2.1 Külső jogszabályok - A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény (Hpt.) 235. (1) bek. q.) pontjaiban írtak. - A Kormány 131/2011. (VII. 18.) rendelete a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról. - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Elnökének a javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 3/2011. számú ajánlása. 2.2 Belső szabályzatok - A Takarékszövetkezet által elfogadott Kollektív szerződés - A Takarékszövetkezet Cafeteria szabályzata - A Takarékszövetkezet Gépjármű használati szabályzata - A Takarékszövetkezet Mobiltelefon használati szabályzata 3. NYILVÁNOSSÁG A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet biztosítja, hogy a Javadalmazási Politika előírásai hozzáférhetőek legyenek valamennyi érdekelt fél számára. 4. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZEMÉLYI HATÁLYA 4.1 Általános hatály A Javadalmazási Politika a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet minden munkaviszonyban álló munkavállalójára kiterjed. 4.2 Speciális hatály A Javadalmazási Politika a 4.1 pontban meghatározott személyi körön belül egy ennél szűkebb munkavállalói körre az általános szabályokon túl speciális szabályokat is meghatároz. 6

7 A speciális szabályok azt a munkavállalói kört érintik, akik a hitelintézet felépítésében, a munkaszervezet kialakításában olyan munkakört töltenek be, hogy egyedi döntési kompetenciájukkal a vállalt kockázatok mértékét, típusát meghatározhatják, illetve speciális ismereteik révén döntéshozó szervezetekben véleményükkel döntő befolyást gyakorolhatnak a vállalt kockázatok mértékére, típusára vonatkozóan. Ennek megfelelően a speciális hatály az arányosság figyelembe vétele mellett kötelezően kiterjed: - minden, engedéllyel rendelkező ügyvezetőre. Hitelintézetünknél a szervezeti struktúra, a kockázati döntési kompetencia kialakult rendje miatt a vezető testületek Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjai nem vesznek részt közvetlenül a kockázati döntésekben, így az arányosság elvének figyelembe vétele mellett nem indokolt, hogy a testület tagjai a speciális hatály alá tartozzanak. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai a hitelintézetnél végzett tevékenységükért havi rendszerességgel tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíj mértéke/összege azonos testület tagjai esetében azonos. A testület tagjainak tiszteletdíjától eltérő magasabb összegű tiszteletdíjban részesül a testület elnöke. A tiszteletdíjat úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a felelősség mértékéhez, arányban álljon az elvégzett munkával és ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a hitelintézet számára. A tiszteletdíjon kívül az Igazgatóság kiemelt személyi körbe nem tartozó tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság a megbízatásával összefüggésben felmerült igazolt költségeinek megtérítésén, vagy a hitelintézet más belső szabályzata alapján rendkívüli esetben fizethető jutalmon kívül más javadalmazásra nem jogosult. A tiszteletdíj mértékét/összegét évente az előző évet záró küldöttgyűlés határozza meg, hagyja jóvá. 5. A JAVADALMAZÁS TÍPUSAI A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet a munkavállalók részére rögzített javadalmazást és teljesítményjavadalmazást (teljesítményjutalmat) biztosít. 5.1 A rögzített javadalmazás Rögzítettnek tekintjük mindazon javadalmazási elemeket, amelyek függetlenek az adott munkatárs éves teljesítményétől. 7

8 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél a rögzített javadalmazás aránya nem lehet kevesebb, mint a tárgyévben kapott összes javadalmazás 80 %-a. A rögzített javadalmazáson belül az alapbér hányada minden dolgozó esetében el kell, hogy érje a 80 %-ot. 5.2 Teljesítményjavadalmazás A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet javadalmazási rendszerében az egyéni, csoportszintű és banki teljesítmények figyelembe vétele a teljesítményjavadalmazások rendszerén keresztül biztosított. Ennek formája a teljesítményjutalom, amelynek kifizetése készpénzben történik. A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél a teljesítményjavadalmazás aránya elérheti az alapbér 100 %-át. 6. A RÖGZÍTETT JAVADALMAZÁS ELEMEI 6.1 Meghatározó eleme a alapbér A Takarékszövetkezet munkavállalói alapbérre jogosultak, amelyet minden hónapra a következő hónap 2. munkanapján kapnak meg a folyószámlájukra történő átutalással. Az alapbér mely a Takarékszövetkezetnél az adott munkakörben szokásos munkakörülmények és munkafeltételek mellett, átlagos munkaintenzitással végzett munka díjazásaként, nem fizikai és fizikai foglalkozásúaknál egyaránt havi bérben, személyre szólóan kerül meghatározásra. Mértéke függ: - a munkavállaló hitelintézeti munkamegosztásban elfoglalt helyétől, szerepétől, a munkaszervezetben megszerzett gyakorlattól, szakértelmétől, az eltöltött időtől, a végzett munka minőségétől, az elhivatottságtól, a vállalt felelősségtől, a hitelintézet eredményéhez való személyes hozzájárulástól; - az egyes munkakörökben a hitelintézeten belül kialakult alapbér mértékétől; - az alapbér mértékére jelentős befolyása van térségünkben a munkaerőpiacon hasonló végzettségű, hasonló munkaterületen alkalmazott munkavállalók átlagos munkabérének; 8

9 - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság határozott álláspontja szerint az alkalmazott gyakorlatunknak a biztonságos munkavégzést, a belső csalások megelőzését kell szolgálnia azzal is, hogy az alapbérnek el kell érnie a környezetben, a munkavégzés helyéül kijelölt településen kialakult átlagot, vagy azt kismértékben meg kell haladnia. Az alapbérnek biztosítani kell: - a dolgozók átlagos szintű megélhetésének forrását; - ösztönözni kell a jobb munkára és bizonyos szintű kötődés, elkötelezettség, hűség kialakulására a hitelintézet irányába. Az alapbérnek összegszerűségében meg kell felelni: - a bérminimum mindenkori jogszabályban előírt követelményének, mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók esetében. A munkavállaló alapbérét, munkakörét és a munkavégzés helyét munkaszerződésben kell meghatározni. A felek ezen túlmenően más kérdésekben is megállapodhatnak, pld. próbaidő kikötéséről. A Takarékszövetkezet a próbaidőre más alapbért állapíthat meg, mint a próbaidő letöltése utáni időszakra. A próbaidőre megállapított alapbér is meg kell, hogy feleljen a jogszabályban előírt mindenkori bérminimum előírásoknak. A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az alapbér kifizetésének kötelezettsége nem függ a Takarékszövetkezet elért eredményének volumenétől, nagyságától, növekményétől. Az alapbér növelésére ható tényezők: - a Takarékszövetkezet tőke- és kockázati helyzete; - a Takarékszövetkezet biztonságos működésének fenntarthatósága, likviditási helyzete; - a Takarékszövetkezet teherviselő képessége; - a tárgyévet megelőző évben a KSH által közzétett inflációs ráta; - az Országos Érdekegyeztető Tanács tárgyévre vonatkozó bérajánlása. Az alapbér emelésének végrehajtására ajánlott időpont: A tárgyévnek azon időszaka, amikor valamennyi, az előző pontban sorolt információ a döntéshozó rendelkezésére áll. (Lehetőség szerint a lezárt első negyedévi üzleti adatok megismerését követően április hónapban.) 9

10 Az alapbér tárgyévi a hitelintézet egészére vonatkozó átlagos növelésének mértékében döntésre jogosult az Igazgatóság. A személyre lebontott alapbérnövelés mértékének megállapítása az érdekvédelmi szervezettel és a közvetlen munkahelyi vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján a munkáltatói jogok gyakorlójának a kötelessége és felelőssége. 6.2 Választható béren kívüli juttatások (Cafeteria) A Takarékszövetkezet éves nettó összegben meghatározott Cafeteria keret igénybevételét biztosítja a munkavállalói számára. A Cafeteria elemek meghatározása során alapelvként érvényesül az alacsony adótartalmú elemek biztosítása, valamint az, hogy a hitelintézet az egyes juttatások adó- és járulékterheit a munkavállalóktól átvállalja. Az adott évre vonatkozó Cafeteria keret megállapítása, valamint a választható juttatások körének meghatározása az érdekvédelmi szervezetekkel történt előzetes egyeztetést követően az Igazgatóság hatásköre. A Cafeteria juttatás minden munkavállalót beosztásától függetlenül, de foglalkoztatotti státuszától (teljes, vagy részmunkaidős) függően egyenlő összegben illet meg. 6.3 Gépjárműhasználat Az ügyvezető beosztású munkavállalók esetében a hitelintézet szolgálati gépkocsi biztosításával segíti az érintett munkatársak munkavégzését és motivációját. A Takarékszövetkezet a törvényi előírások szerinti adók és járulékok megfizetésével a gépkocsik személyi jellegű használatát is lehetővé teszi és biztosítja. 6.4 Oktatás, képzés A bankszektor, a hitelezési és befektetési, a pénzügyi szolgáltatási piac színvonalának való megfelelés és a munkatársak versenyképes szakmai tudása kiemelten fontos szempont a hitelintézet számára. Ezért a hitelintézet üzleti eredményessége által meghatározott anyagi keretek között folyamatosan támogatja a munkavállalók képzését. A készségek, képességek fejlesztése érdekében minden dolgozó számára lehetőséget biztosít a munkaköre ellátásához szükséges szakmai képzéseken való részvételre. A hitelintézet számára jelentősebb költséggel járó és nem csak a hitelintézetnél hasznosítható tudás, ismeret, készség, képesség megszerzésének feltételeit egyénre szabott tanulmányi szerződésben kell rögzíteni. 10

11 6.5 Egyéni teljesítménytől nem függő jutalom A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fenntartja a lehetőségét annak, hogy munkatársai számára egyéni teljesítménytől nem függő jutalmat adjon az alapbéren felül. A jutalmazottak köre: Döntéstől függően a teljes munkavállalói kör, vagy csak az üzleti tevékenységben közvetlenül résztvevő munkatársak. A jutalmazás feltételei: Az érintettek ne legyenek kizárva munkahelyi mulasztás miatt a jutalmazásból. A jutalomfizetés feltétele a Takarékszövetkezet részéről a forrás biztosítása a költség- és teherviselő képessége figyelembevételével. A jutalomfizetés elveiről, mértékéről a döntést az Igazgatóság hozza meg. A személyre szabott összeg megállapítása lehetőleg az alapbérrel arányosan, minden érintettre azonos elvek szerint történjen. A személyre lebontott jutalom mértékének megállapítása az érdekvédelmi szervezettel és a közvetlen munkahelyi vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján a munkáltatói jogok gyakorlójának a kötelessége és felelőssége. 6.6 Ajándékutalvány A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fenntartja a lehetőségét annak, hogy munkatársai számára egyéni teljesítménytől nem függő jutalomként a jogszabály adta keretek között egyházi ünnepekhez kapcsolódóan ajándékutalványt adjon az alapbéren felül. Az ajándékutalvány értéke alkalmanként nem haladhatja meg a rendeletben rögzített a hitelintézet szempontjából legkedvezőbb adózás mellett adható összeget. A jutalmazottak köre: Döntéstől függően a teljes munkavállalói kör, vagy csak az üzleti tevékenységben közvetlenül résztvevő munkatársak. A jutalmazás feltételei: Az érintettek ne legyenek kizárva munkahelyi mulasztás miatt a jutalmazásból. A személyre lebontott ajándékutalvány összege az üzleti területen dolgozók esetében egységes, az üzleti területet kisegítő fizikai állomány esetében döntően a munkaidő hosszával arányosan csökkenő. 11

12 7. A TELJESÍTMÉNYJAVADALMAZÁS A teljesítményjavadalmazás a teljesítményfüggő juttatások összessége. A teljesítménytől is függő jutalmazás, melynek mértéke kirendeltségek esetében konkrét évenként meghatározásra kerülő célfeladatok teljesítésétől függő. A feladatok elsősorban állományi adatok szinten tartásától, növelésétől, minőségétől függő és az állomány, vagy az állománynövekmény százalékában kerül meghatározásra. Ezen túl az állományi adatoknál alkalmazott szorzótól lényegesen nagyobb mértékű szorzókkal kell elismerni a jutalékból származó bevételek növekedését, egyezően a hitelintézet stratégiai célkitűzéseivel. A kifizetés feltételeként minden esetben kikötésre kerül a hitelintézet által elért olyan mértékű pozitív eredmény, mely a tőkehelyzet javítását szolgáló tervezett szint felett fedezetet biztosít a jutalom kifizetésére. A központi munkaszervezet munkavállalóira vonatkozóan a munkaszervezetben betöltött munkakörtől és az alapbértől függően százalékos mértékben van meghatározva a jutalom mértéke % között. 20 % a beosztott dolgozók, 30 % az érdemi, önálló feladatot ellátó dolgozók, 40 % a hitelintézet szempontjából jelentős, önálló feladatot ellátó dolgozók, osztályvezetők, 50 % a belső ellenőrzési szervezet dolgozói, illetve a humánpolitikai főelőadó, 100 % az ügyvezetők és elnök-ügyvezető esetében. A kifizetés hitelintézeti szinten az éves tervekben meghatározott állományi adatok növekedésétől, az állomány minőségétől, a tervben meghatározott mérleg-főösszeg, tőketerv teljesítésétől, a jutalékbevételek alakulásától függő. A kifizetés feltételeként kikötésre kerül a hitelintézet által elért olyan mértékű pozitív eredmény, mely a tőkehelyzet javítását szolgáló tervezett szint felett fedezetet biztosít a jutalom kifizetésére. Mind a kirendeltségi, mind a központi munkaszervezet munkavállalói részére a tervfeladatok teljesítésének függvényében, az első félévi adatok ismeretében 40 % előleg fizethető a jutalomból, mely az év végi eredmények értékelését követően kerül a meghatározott szintig kiegészítésre, amennyiben erre az eredmény fedezetet biztosít. 7.1 A teljesítményjavadalmazás formája A teljesítményjavadalmazás formája a jutalom, amely készpénzben fizetendő. 7.2 Jogosultsági feltételek és jogosultságszerzés Jutalomra az a munkavállaló jogosult, aki az alábbi kritériumok mindegyikének megfelel: - Az értékelt időszaknak legalább a felét munkaviszonyban töltötte a hitelintézetnél (kivéve, ha munkaszerződés ettől eltérő feltételeket határoz meg); 12

13 - Az értékelt időszak utolsó naptári napján a hitelintézetnél munkaviszonyban állt; - A kifizetés napján a hitelintézetnél munkaviszonyban áll; - A kifizetés napján nem áll rendkívüli, vagy munkáltatói rendes felmondás alatt; - Ellene munkahelyi mulasztás miatt nem folyik eljárás, vagy nincs annak tiltó hatálya alatt. A speciális személyi hatály alá nem eső munkavállalók az általános hitelintézeti jutalomfizetés időpontjában szereznek jogosultságot a jutalmukra. 7.3 A hitelintézet általános jutalomrendszere Minden év december 31-ig a jelen Javadalmazási Politika keretei között az Igazgatóság értékeli a tárgyévre meghatározott jutalmazási rendszert és dönt a hitelintézet egészére vonatkozó jutalom kifizethetőségéről. Minden év február 28-ig jelen Javadalmazási Politika keretei között az Igazgatóság dönt a konstrukciókat tartalmazó általános jutalmazási rendszer tárgyévben történő alkalmazásáról. A 4.2 pont alá tartozó munkavállalókra vonatkozó speciális szabályokat a hitelintézet általános jutalmazási rendszere tartalmazza. A teljesítményjutalom 60 %-ára a munkavállaló egy előre meghatározott teljesítményértékelési szempontrendszer alapján történő adott évi teljesítményének értékelése alapján az értékelt évet követő évben szerez jogosultságot. A teljesítményértékeléssel meghatározott minden egyes juttatást készpénzben kell meghatározni A teljesítményjutalom kifizetése A teljesítményjutalom tényleges kifizetésére a következők szerint kerülhet sor: Előzetes Igazgatósági értékelést követően a jutalom 40 %-a előlegként készpénzben kerülhet kifizetésre a tárgyév június 30.-i mérlegadatok ismeretében. 30 %-a a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a tárgyévi adatok ismeretében és azok értékelését követően, a speciális személyi hatály alá nem tartozó munkavállalók teljesítmény jutalmával egy időben. A teljesítményjutalom teljes összegének kifizetésére a tárgyévet záró, az auditált mérleget elfogadó közgyűlés/küldöttgyűlés utáni első (havi) bérfizetéskor kerülhet sor az Igazgatóság döntése alapján. 13

14 8. A SPECIÁLIS HATÁLY ALÁ TARTOZÓ MUNKAVÁLLALÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 8.1 A teljesítményértékelés alapelvei A teljesítménymérési időszak az az időszak, amely alatt az érintett személy teljesítményét mérjük. A teljesítményjavadalmazás konkrét mértéke ezen időszak végén kerül megállapításra a munkavállaló részére. A hitelintézetnél a teljesítménymérési időszak egy naptári év. A teljesítményjavadalmazás megállapításakor legalább 3 év teljesítménymutatóit kell figyelembe venni. A hitelintézeti teljesítmény kivétel nélkül minden olyan munkavállaló teljesítményértékelési szempontjai között szerepel, akinek a javadalmazása teljesítménytől függő elemet is tartalmaz. A teljesítményértékelés nem jutalmazhatja azt a kockázatvállalást, amely meghaladja a hitelintézet Kockázati stratégiájában meghatározott kockázati étvágyat. A teljesítményjavadalmazásra való jogosultság megszerzése a hitelintézet kockázatvállalását jelentős mértékben befolyásoló, a 4.2 pont alatt definiált személyi körben a hitelintézet hosszú távú teljesítményéhez kötött. Az ő esetükben a teljesítményjavadalmazás megállapított mértékére több lépcsőben lehet jogosultságot szerezni. A jogosultságszerzési folyamat során a hitelintézet teljesítményének jelentős romlása, vagy kockázatának jelentős növekedése esetén a mérési időszakot követően megállapított teljesítményjavadalmazás az elvégzett értékelés alapján csökkenthető. 8.2 A teljesítményértékelés eszközei A teljesítmény értékelésében pénzügyi, kockázati és személyes kritériumfajták szerepelhetnek Pénzügyi és kockázati mutatók Ezen mutatók két szinten kerülhetnek értékelésre: Egyéni teljesítmény Hitelintézeti teljesítmény Ezen mutatók súlyaránya a teljesítményjutalom összegében 100 %. Személyes kritériumok A nem pénzügyi kritériumok értékelésénél a Takarékszövetkezet a negatív értékelés módszerét alkalmazza. A hitelintézeti és egyéni teljesítmények értékelése alapján kiszámított teljesítményjutalom a személyes mutatókhoz rendelt események előfordulása esetén csökkentésre kerülnek. Minden esetben olyan súllyal esnek latba, hogy alakulásuk befolyásolja a munkatársat megillető teljesítményjavadalmazást. Ezen mutatók súlyaránya a teljesítményjutalom összegéből mínusz 30 %. 14

15 8.3 A teljesítményértékelés folyamata A teljesítményértékelés három lépésből áll: (1) Éves célok kitűzése Határidő: tárgyév február 28. (2) Évközi teljesítmény értékelése Határidő: tárgyév július 31-ig, illetve tárgyév december 31. (3) Éves teljesítményértékelés Határidő: tárgyévet követő év május 31-ig Éves célok kitűzése Az éves célokat az Igazgatóság tűzi ki az előző éves feladatok teljesítésének értékelése, valamint a Takarékszövetkezet stratégiai tervének aktuális évre vonatkozó előírásai figyelembe vételével. Személyi hatály alá tartozó ügyvezetők feladat-meghatározásának és értékelésének elvei Kritériumfajták meghatározása Személyes kritériumok -30 % Piaci- és kockázati teljesítménymutatók Banki teljesítménymutató Kritériumfajták aránya a teljesítményjutalmon belül 60 % 40 % Mutatók és súlyarányok Az Ügyvezetők részére kitűzhető személyes mutatók listája: - A felügyelt területek eredményes irányítása (-10 %) - A felügyelt területek jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működése (-10 %) - Belső, vagy külső audit eredménye, az azokból származó auditpontok határidőre való teljesítése (-10 %) - a 90 napon túli lejárt hitelállomány nagyságának változása - a Takarékszövetkezet saját tőkéjének változása - a Takarékszövetkezet nettó kamatbevételének, nettó jutalékbevételének és a pénzügyi műveletek nettó eredményének változása - a likviditási kockázatokat mérő mutatószámok változása - A Takarékszövetkezet adózás előtti eredménytervének teljesítése 15

16 8.3.2 Éves teljesítményértékelés A munkavállaló konkrét jutalomösszegét a pontban foglaltak alapján meghatározott konkrét jutalomcélok teljesítését megállapító teljesítményértékelés évente egyszer történik, az éves beszámolóban foglalt adatok alapján, az éves jutalomcélokat kitűző testület által. Az értékelés az alábbi szempontok szerint történik: mérlegelni kell a vezető állású személy és munkavállaló tevékenységével összefüggő, időközben bekövetkező hatásokat; az értékelésnek minden esetben teljesítményalapúnak kell lennie. A hitelintézetnek különösen azokban az esetekben kell csökkentenie az éves teljesítményjutalom mértékét/összegét, ha: - egyértelműen megállapítható a vezető állású személy, vagy munkavállaló nem megfelelő magatartása, vagy hibája; - a hitelintézet pénzügyi teljesítménye jelentősen visszaesett és ebben az érintett vezető rossz döntései jelentős súllyal estek latba, - a Takarékszövetkezetnél az adott vezető által felügyelt területen súlyos hibák, visszaélések, vagy hiányosságok kerültek feltárásra, - jelentős változás következett be az intézmény tőkeellátottságában. A teljesítményalapú értékelés metodikája: (A konkrét feladatok, arányok meghatározására az éves célkitűzésekben kerül sor. Az alább sorolt mutatók és azok súlyozása az éves feladatokhoz igazodóan évente eltérő lehet.) 1) A Takarékszövetkezet 90 napon túli lejárt hitelállomány nagyságának változása az előző két értékelt évhez képest (0-30 %) 2) A Takarékszövetkezet év végi realizált nyereségének változása az előző két értékelt évhez képest (0-40 %) 3) A Takarékszövetkezet saját tőkéjének a megfelelés mértéke az előző két értékelt évhez képest (0-15 %) 4) A Takarékszövetkezet likviditási kockázatának változása az előző két értékelt évhez viszonyítva (0-15 %) Amennyiben az értékelés eredménye a hitelintézeti teljesítménymutatók alapján kisebb 100 %-nál, úgy a kifizetésre kerülő jutalomrész értéke lineárisan csökken. Amennyiben az értékelés eredménye legalább 100 %, úgy a kifizetésre kerülő jutalomrész értéke változatlan marad. A teljesítménymutatók alapján elszámolható jutalom összegét tovább csökkenti a személyes kritériumok alapján végzett értékelés eredménye. 16

17 A fenti teljesítménymutatók értékeléséhez adatot a Takarékszövetkezet számviteli szakterülete szolgáltat, annak helyességét hitelintézeten belül a belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. A teljesítményjutalom kifizetéséhez való jogosultság megszerzését követően, de a pénzügyi teljesítést megelőzően az adott évi teljesítménymutató helyességét a hitelintézet független/választott könyvvizsgálója állapítja meg, melyet írásbeli igazolásával is megerősít. 9. A TELJESÍTMÉNYJUTALOM MÉRTÉKE A teljesítményjutalom összegének meghatározása alulról felfelé történik, melynek során a kirendeltségi, ezen belül egyedi- és a központi irányítást érintő egyedi teljesítményjavadalmazások összegeként kerül meghatározásra a hitelintézet egészére kiosztható összeg. Az így kapott összeget korrigálni kell a teljesítményjavadalmazási keret terhére korábban már kifizetett előleg összegével. A kifizethetőség feltételeként minden esetben vizsgálni kell a hitelintézet által elért olyan mértékű pozitív eredmény meglétét, mely a tőkehelyzet javítását szolgáló tervezett szint felett fedezetet biztosít a teljesítményjutalom kifizetésére. Amennyiben az alulról felfelé számolt, előleggel csökkentett teljesítményjutalom összeg kifizetésére nincs kellő fedezet, akkor azt minden érintettre vonatkozóan olyan arányban kell csökkenteni, ahogy azt a rendelkezésre álló fedezet/forrás szükségessé teszi (pld. amennyiben hitelintézeti szinten az összes teljesítményjutalom 60 %-ának kifizetéséhez áll rendelkezésre a 2. bekezdésben írt feltételek vizsgálatát követően forrás, akkor minden érintett munkavállaló kifizethető teljesítményjutalmát 40 %-kal kell csökkenteni). 10. A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE 10.1 Jutalomfizetés a 4.2 pont személyi hatálya alá nem eső munkavállalók munkaviszonyának megszűnése esetén Amennyiben a munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor a 7.2 pontban részletezett általános jogosultsági feltételeknek megfelel, akkor részére a megszűnés napján esedékes időarányos jutalom kifizethető. 17

18 10.2 Jutalomfizetés a 4.2 pont személyi hatálya alá eső munkavállalók munkaviszonyának megszűnése esetén Határozatlan időtartamra kötött munkaviszony megszűnése Amennyiben a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya azt megelőzően szűnik meg, hogy a részére megállapított értékelési időszak letelt volna, akkor a hátralévő jutalomrészek összegére vonatkozó értékelés és kifizetés a munkaviszony megszűnésekor történik meg Határozott idejű munkaviszony megszűnése Határozott idejű munkaviszony megszűnésekor az alábbi lehetséges esetek fordulhatnak elő: A munkavállaló nem kerül újraválasztásra a határozott időt követő újabb időszakra Ez esetben a munkaviszony megszűnésekor a hátralévő jutalomrészek összességére vonatkozóan megtörténik a teljesítményértékelés. Ez alapján a hátralévő jutalomrészek értékelés szerinti összege kifizetésre kerül a munkaviszony megszűnésekor A munkavállaló újra megválasztásra kerül, azaz a munkaviszonya jogfolytonosan folytatódik Ezáltal a számára a folytatás időszakára vonatkozóan halasztott jutalomrészek ugyanolyan szabályok szerint kerülnek értékelésre és kifizetésre, mintha nem történt volna meg az előző munkaviszony megszűnése és új létesítése. Így az előző munkaviszony megszűnésekor a megszűnés miatt nem történik jutalomértékelés és kifizetés A határozott idejű munkaviszony a határozott idő letelte előtt megszűnik Ekkor a hátralévő összes jutalomrész összegére vonatkozóan megtörténik az értékelés és a kifizetés A teljesítményjutalom elszámolása rendkívüli munkáltatói felmondás esetén Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya munkáltatói rendkívüli felmondással szűnik meg, számára jutalomfizetés nem jár. 11. A TELJESÍTMÉNYJAVADALMAZÁS KIFIZETÉSE ÉS ANNAK KORLÁTAI Az Igazgatóság jogosult a tárgyév folyamán a jutalom tárgyévi csökkentéséről, illetve elmaradásáról is dönteni (pld. a hitelintézetre ható külső politikai, gazdasági, pénzügyi tényezők, veszteséges gazdálkodás, egyéb, a hitelintézet üzleti eredményét befolyásoló 18

19 események, stb. miatt). A teljesítményjavadalmazás kifizetésére nem kerülhet sor, amennyiben a hitelintézet a Hpt. tőkére vonatkozó szabályainak már nem felelne meg. A jutalom személyre lebontott összegeiről szóló előterjesztést a Takarékszövetkezet minden munkavállalója tekintetében a bérelszámolással megbízott munkatárs készíti el. A kifizetést a hitelintézet munkavállalói esetében a munkáltatói jogokat gyakorló vezető hagyja jóvá. 12. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATA A Javadalmazási Politika elveit az Igazgatóság fogadja el, végrehajtásáért a Felügyelő Bizottság felelős. A Javadalmazási Politikát a hitelintézet belső ellenőrzése évente minimum egy alkalommal ellenőrizni köteles. A felülvizsgálat során vizsgálni kell, hogy a Javadalmazási Politika megfelelően érvényesül-e. A Javadalmazási Politika végrehajtására vonatkozó belső ellenőri jelentést az Igazgatóságon túl a Felügyelő Bizottság is megtárgyalja és szükség esetén javaslatot tesz a Javadalmazási Politika módosítására. 13. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA HATÁLYBA LÉPÉSE Ezen módosított Javadalmazási Politika június 01-én lép hatályba a január 01-én kezdődött üzleti év kezdőnapjára visszamenőleges érvényességgel. 14. MELLÉKLET A tárgyévi teljesítményjutalom feltételeinek meghatározása. Tiszafüred, május 28. /: Müller József :/ elnök-ügyvezető 19

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma:. Érvényes:

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

Javadalmazási Politika év

Javadalmazási Politika év Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek Javadalmazási Politika 2013.év Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/8/2013.számú határozatával jóváhagyta. Hatályos:

Részletesebben

Javadalmazási Politika év

Javadalmazási Politika év Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek Javadalmazási Politika 2014.év Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Felügyelőbizottsága 4/5.2014.számú határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika 1. Bevezetés: célok és alapelvek... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. Az arányosság elve... 3 4. A Banknál alkalmazott javadalmazási formák... 4 4.1 Szerződésben

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 9023 Győr, Sport u. 4/a. nyilvánosságra hozatala Győr, 2011. szeptember 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.) A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA, ALAPELVEI 1.1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA 1.2. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Zalavölgye Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikája

Zalavölgye Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikája Zalavölgye Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Zalavölgye Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2011. október 24-én tartott ülésén a 102./2011.(10.24.) számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy rendelkezéseit

Részletesebben

Random Capital Zrt. Javadalmazási politikája

Random Capital Zrt. Javadalmazási politikája Javadalmazási politikája Hatályba léptette: A Random Capital Zrt. Igazgatósága Hatályba lépés dátuma: 2011. június 1. Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA ÉS HATÁLYA...

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI A Bankcsoporti Javadalmazási Politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amelyet a Bankcsoport egészében érvényre kell juttatni. A Bankcsoporti Javadalmazási

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Javadalmazási Politika. Szabályzata

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Javadalmazási Politika. Szabályzata 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Javadalmazási Politika Szabályzata Hatályos: 2014. május 15. napjától Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Fogalmi meghatározások

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Javadalmazás-politikai Szabályzat

Javadalmazás-politikai Szabályzat Javadalmazás-politikai Szabályzat Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Igazgatósága az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 69/B.-69/E. szakaszai, továbbá a 131/2011 (VII. 18) kormányrendelet, a PSZÁF 3/2011

Részletesebben

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata Amely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. * (3) bekezdésében

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum módosítása

Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum módosítása Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum módosítása 215. december 31. 8. Javadalmazási politika A Takarékbank az Szhitv. alapján a Szövetkezeti Hitelintézetekkel összevont felügyelet alá tartozik.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Béke Lászlóné elnök-ügyvezető Tartalomjegyzék 1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA... 3 2. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2.1 KÜLSŐ JOGSZABÁLYOK... 3 2.2 BELSŐ SZABÁLYZATOK...

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 5

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1. Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma 10-1 Hatálybalépés dátuma: 2014. július

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

A Magyar Cetelem Bank Zrt évre érvényes Javadalmazási Politikája

A Magyar Cetelem Bank Zrt évre érvényes Javadalmazási Politikája A Magyar Cetelem Bank Zrt. 2014. évre érvényes Javadalmazási Politikája I. A javadalmazási politika alapelvei A javadalmazási politika alapelveit a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül, illetve

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA. Hatályba lépés: 2012. december hó 12.

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA. Hatályba lépés: 2012. december hó 12. A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Hatályba lépés: 2012. december hó 12. 1. Bevezetés Jogszabályi háttér 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Hatálybalépés napja: 2013. január 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum

Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum 2014. december 31. 8. Javadalmazási politika A Takarékbank az Szhitv. alapján a szövetkezeti hitelintézetekkel összevont felügyelet alá tartozik. A törvényben

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT

ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. 1152 Budapest, Hunyadi u. 3. ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti

Részletesebben

AZ NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Javadalmazási Politikája 2015.

AZ NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Javadalmazási Politikája 2015. AZ NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Javadalmazási Politikája 2015. 1. Bevezető Jelen szabályzat célja, hogy a hivatkozott jogszabályokban lefektetett alapelvek és egyben a jogszabályok által lehetővé tett

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 494/2011./HUM. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Befektetési Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Befektetési Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Befektetési Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza A befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Hatályba lépés: 2013. december hó 12. TARTALOMJEGYZÉK 0. A szabályzatban található főbb fogalmak... 2 1. A javadalmazási politika elvei... 3 1.1. ARÁNYOSSÁG

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított köztulajdonban álló (kizárólagos és többségi tulajdonú) gazdasági és nonprofit gazdasági társaságai vonatkozásában alapítói

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére 1684-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata Kizárólagos Tulajdonában lévő gazdasági társaságok

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet a Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-914415, székhely: 1145

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-8366-2/2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Javadalmazási Politika

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Javadalmazási Politika NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Javadalmazási Politika Jóváhagyva a 2/2016. (XI. 21.) számú felügyelő bizottsági határozattal: 2016.11.21. Igazgatósági ülésen megtárgyalva: 2016.11.30. Hatálybalépés napja:

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

J A V A D A L M A Z Á S I P O L I T I K A

J A V A D A L M A Z Á S I P O L I T I K A J A V A D A L M A Z Á S I P O L I T I K A Készítette: Csicselyné Gulyás Márta Előterjesztő: Kovács István Tamás Jóváhagyta : 2012.05.18-án a Közlekedési Biztosító Egyesület Küldöttgyűlése 19/2012 (V.18.)

Részletesebben

A befektetési vállalkozás javadalmazási felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA6

A befektetési vállalkozás javadalmazási felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA6 6. melléklet az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez A befektetési vállalkozás javadalmazási felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA6 Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 160/2/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: A vezetői munka értékelése a szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

9/2014. (XI.12.) 8/2014. (XI.12.) 7/2014. (XI.12.)

9/2014. (XI.12.) 8/2014. (XI.12.) 7/2014. (XI.12.) Az MKB-Euroleasing Zrt. 9/2014. (XI.12.) sz. igazgatósági határozatával az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 8/2014. (XI.12.) sz. igazgatósági határozatával, valamint az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 7/2014.

Részletesebben

Intézkedés tartalma Felelős/ Döntéshozó Határidő Készenléti állapot. Polgármester/ képviselő testület. Polgármester ügyvezető / képviselő testület

Intézkedés tartalma Felelős/ Döntéshozó Határidő Készenléti állapot. Polgármester/ képviselő testület. Polgármester ügyvezető / képviselő testület Tisztelt Képviselő testület! 2014. évben a Vanin Kft. és Responsum Kft. végzett szervezetfejlesztési Tanulmányában a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft nek a belső működésével

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet)

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) * A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Kötelezően alkalmazandó Javadalmazási politika pénzügyi szervezetek részére

Kötelezően alkalmazandó Javadalmazási politika pénzügyi szervezetek részére Kötelezően alkalmazandó Javadalmazási politika pénzügyi szervezetek részére 2011 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a Parlamentbe benyújtott és a pénzügyi szervezetek felsővezetőinek

Részletesebben

Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék

Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! 2009.

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-ai ülésére Iktató szám: 33/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: I.) A közszolgálati tisztviselők

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30.

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

A 39/2014. (X. 9.) MNB

A 39/2014. (X. 9.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2014. (X. 9.) MNB rendelete a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról A hitelintézetekről

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben