Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. október 22-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Tápiószentrnárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én megtartott üléséről Hozott határozatok: 69/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Györe László polgármesteri illetménye 70/2014. (X.22.) önkormányzati határozat SZMSZ felülvizsgálata 71/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Szavazatszámláló Bizottság megválasztása alpolgármester választáshoz 72/2014. (X.22. ) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester megválasztása 73/ (X.22.) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester tiszteletdíj megállapítása 74/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester lemond tiszteletdíj 75/ (X.22.) önkormányzati határozat Tóth János részére 3 havi illetményével azonos összegben juttatás megállapítása 76/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Közbeszerzés 77/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Sportegyesület részére támogatás biztosítása 78/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Szentmártoni Vízöntő Kit. visszatérítendő kölcsön nyújtása a Polgárőr Egyesületnek. 79/ (X.22.) önkormányzati határozat Czerovszki Attila vállalkozó által a Standfűrdő területén a meglévő melegvíz hálózatot kétirányúvá alakítása

2 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete október 22-én megtartott testületi üléséről Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme Jelen vannak. dr. Hatlaczki Gyula, Kollár János, Majoros Máté, dr. Mészáros Kálmán, Turi István Nándorné, Komjáti Zoltánné, Tóth László képviselők és Györe László polgármester. Állandó meghívottként: Wenhardt Lászlóné jegyző Györe László polgármester köszönti a képviselőket, a testületi ülésen megjelenteket. Györe László polgármester megállapítja, hogy jelen vannak: 1 polgármester és 7 önkormányzati képviselő, összesen 8 fő, tehát a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítését Majoros Máté és dr. Mészáros Kálmán képviselők végzi. Györe László polgármester javasolja hogy az alakuló ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint fogadja el a képviselő-testület. Napirend: 1.! Önkormányzati képviselők eskütétele 2.! Polgármester eskütétele 3.! Polgármester illetményének megállapítása 4.! A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 5.! Alpolgármester megválasztása 6.! Alpolgármester illetményének megállapítása 7.! Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása 8.! Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 9.! Szabad testületi tevékenység

3 Igennel szavazott 2 fő, nemmel szavazott 6 fő. A képviselő-testület nem fogadta el a meghívó szerinti napirendek napirendre tűzését. Wenhardt Lászlóné jegyző elmondja, hogy az előzetes egyeztetések alapján nem kell döntést hozni a meghívóban szereplő és 8. napirendi pontok vonatkozásában, ha a SZMSZ-t módosítani kívánja a képviselő-testület, de erről a szándékról is határozatot kell hozni. Ezt követően a polgármester újból szavaztatja az ülés napirendjére tett javaslatát, így 8 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását napirendre tűzi a képviselő -testület. 1.! napirend: Önkormányzati képviselők eskütétele Györe László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő első napirendet, amely a képviselők eskütétele. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. A jelenlévő 7 önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 28. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tettek és erről okmányt írtak alá. 2.! napirend: Polgármester eskütétele Györe László polgármester ismerteti, hogy a testületi ülés második napirendje a polgármester eskütétele. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. Györe László polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 28. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tett és erről okmányt írt alá. 3.! napirend: Polgármester illetményének megállapítása Györe László: elmondja, hogy a testületi ülés harmadik napirendje a polgármester illetményének megállapítása. Felkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt a polgármester illetménye megállapítására vonatkozó szabályok ismertetésére. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti, hogy a polgármester illetményének megállapítására a Magyarország helyi önkorrnányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 71. ~-a kerül sor. A szabály szerint a helyi önkormányzat lakosságszáma alapján meghatározott fő lakosságszárnú település esetén a tisztséget főállásban ellátó polgármester illetménye: ,-Ft, ezenkívül az előbb említett 7l.~ (6) bekezdése szerint illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítésre is jogosult. A törvényből kiolvasható kötöttség ellenére is szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatban rendelkezni az illetmény összegéről, mert a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester felett munkáltatói jogkört gyakorol a képviselő-testület.

4 69/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. ~-a szabályait alapulvéve a polgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban, főállásban betöltő Györe László illetményét október 12-től ,-Ft-ban állapítja meg. A polgármester költségtérítését a törvényben foglalt szabály szerint az illetmény 15 %-ának megfelelő öszegben: ,-Ft-ban állapítja meg. A költségtérítés is megválasztása napjától illeti meg a polgármestert. Határidő: azonnal Felelős: a képviselő-testület megbízásából a jegyző a munkaügyi dokumentumok elkészítésére, aláírására 4.! napirend: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Györe László ismerteti: az ülés 4.! napirendi pontja a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Az Újonnan felálló képviselő-testület egyik legfontosabb az alakuló vagy az azt követő ülésen elvégzendő kötelező feladata a hatályos SZMSZ felülvizsgálata. Előzetes egyeztetésünk és az SZMSZ jelenlegi szabályaira is tekintettel szükséges az SZMSZ felülvizsgálata módosítása. 51 napirend: Alpolgármester megválasztása 70/2014. X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi örikormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 43.~ (3) bekezdés szabályai szerint és a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmára tekintettel az SZMSZ felülvizsgálatát, módosítását szükségesnek tartja. Határidő: a következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb november 30. Felelős: jegyző Györe László polgármester: elmondja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 74. és 75. ~-a tartalmazza az alpolgármesterre vonatkozó szabályokat.

5 74. ~ (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkái ának segítésére egy alpo igármestert, választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 75. ~ (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. (2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 74. *-a (1) bekezdése szerint a képviselő-testület saját tagjai közül egy alpolgármester választásáról rendelkezik. Ez a jelenlegi hatályos SZMSZ-ben foglalt szabályoknak is megfelel. A képviselő-testület tagjai közül az alpolgármesteri tisztségre javaslom: Majoros Máté önkormányzati képviselőt. Kérem, hogy a titkos szavazás lebonyolításához a képviselők közül 3 személy közreműködésével Szavazatszámláló Bizottságot hozzunk létre: A bizottság elnökének: Dr. Hatlaczki Gyula Tagjainak: Komjáti Zoltánné Turi István Nándomét javaslom. 7 1/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkonnányzatának képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos titkos szavazás technikai lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, a bizottság elnökének: tagjainak: Dr. Hatlaczki Gyula Komjáti Zoltánné Turi István Nándornét megválasztja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László polgármester a szavazás technikai lebonyolításának idejére szünetet rendel el. SZÜNET SZAVAZÁS Györe László polgármester: a képviselő-testület ülésének folytatását rendeli el.

6 Dr. Hatlaczki Gyula, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. /A titkos szavazásról készített jegyzőkönyv a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolva! 72/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester javaslatára titkos szavazással 8 igen szavazattal Majoros Mátét alpolgármesternek megválasztotta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László felkéri Majoros Máté alpolgármestert, hogy tegyen esküt a képviselő-testület előtt. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. Majoros Máté alpolgármester eskütétele Az eskütételeket követően a képviselők és az alpolgármester az esküokmányokat aláírták. 6.! napirend: Alpolgármester illetményének megállapítása Györe László polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület az alpolgármester illetményét a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80.* (2) bekezdés szabályai alapulvételével október 22.-től Ft összegben állapítsa meg. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az összeg megállapítása akkor is kötelező, ha arról, vagy annak egy részéről a társadalmi megbízatású alpolgármester le kíván mondani. 73/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Tápiószentmárton a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (2) bekezdés szabályai figyelembevételével a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget betöltő Majoros Máté tiszteletdíját október 22-től ,- Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

7 Majoros Máté alpolgármester: köszöni a bizalmat, elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget tiszteletdíj nélkül kívánja ellátni. Irásban benyújtja a tiszteletdíjró 1 való lemondást. A tiszteletdíjról való lemondás a jegyzőkönyvhöz csatolva. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot. 74/2014. (X. 22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Majoros Máté alpolgármester tiszteletdíjról való lemondását tudomásul veszi. Györe László polgármester: elmondja, hogy az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának szükségességére tekintettel a 7. és 8. napirend jelen testületi ülésen nem kerül tárgyalásra. 9.! Szabad testületi tevékenység Györe László polgármester: ismerteti, hogy a képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja szabad testületi tevékenység. Elmondja, hogy Tóth János Úr közszolgálati jogviszonya megszüntetése megtörtént, a jogviszony megszüntetésekor részére a jogszabályban meghatározott juttatások elszárno lásra kerültek, ám további juttatásként részére háronihavi illetményének megfelelő összeg megállapítható. Javasolja a háromhavi illetmény összegét Tóth János Úr részére megállapítani. 75/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 2.~ (5) bekezdése szerinti jogkörében a között polgármesteri tisztséget betöltő Tóth János részére 3 havi illetményével azonos összegben juttatást állapít meg. Tóth János közszolgálati jogviszonya október 12-i megszüntetésére a fenti törvény 2.~ (1) bekezdés a) pontjára tekintettel került sor. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László polgármester ciklusprogramja kiosztásra került a képviselők számára. Dr. Hatalczki Gyula képviselő: megkéri a Polgármester Urat, hogy ismertesse a ciklusprogramot.

8 Györe László polgármester: elmondja, hogy a közbiztonság megerősítése szükséges, a meglévő kamerarendszer bővítése, harmadik körzeti megbízott alkalmazása, számára szolgálati lakás biztosítása. Kollár János: elmondja, hogy ígéretet kaptunk a Kapitány Úrtól, hogy harmadik körzeti megbízott is álláshelyet kap a községünkben. Optimális az lenne, ha három rendőr teljesítene szolgálatot. A 8 kamerás pályázatból 3 kamera beszerelése megtörtént a temető sarkánál, malom dűlőnél a harmadik kamera árából átjátszó telepítése történt a víztorony tetejére. A 3 rendszert az Aranyszarvas Zrt szolgálati helyén próbálják kialakítani az Obsitos Kf~ segítségével. A polgárőrség továbbra is maximálisan segíteni szeretne, hogy továbbra is biztonságos legyen a település. Györe László polgármester: folytatja az 5 évre szóló ciklusprogram ismertetését. A program tartalmazza a biztonságos közlekedést. -Gyermekek közlekedését segítő Iskolabusz üzemeltetése -Utak helyreállítása, mivel nem minden Út aszfaltos, szeretné olyan keret kialakítását, melyből az utak karbantartása biztosítva lenne addig, míg az aszfaltozás nem történik meg. -Közmű -vízelvezető rendszer nem épült ki ott sem, ahol már az aszfaltozás megtörtént -Göbölyjáráson a Közútkezelő Kf~ jóváhagyásával járda és kerékpárút kialakítására lenne szükség. Egy-két helyen gyalogátkelőhely kialakítására is szükség lenne. A település belterületén vannak olyan részek ahol forgalomsegítő tükrök elhelyezése szükséges. Energiatakarékosság: napenergia hasznosítása, geotermikus fűtés kialakítása. Fényforrásokat LED rendszerű fényforrásokkal kell helyettesíteni. Munkahelyteremtéshez befektetőknek terület biztosítása, hogy minél több helyi lakost tudjanak foglalkoztatni. A távolsági közlekedést át kell szervezni, a Volán társasággal le kell ülni tárgyalni, hogy sűrítsék a menetrendben a járatok számát. Bölcsődék kialakítása szükséges, mivel a fiatal anyák nem tudnak visszamenni a munka világába. Szomszéd településekről is ide hozhatnák a gyermekeket. Közmunkaprogram maximális kihasználása. Idegenforgalom, Weliness Konferencia Központ kialakítása. Rengeteg cég van, amelyeknek csapatépítő tréningre igénye van. Termeszétesen befektetők bevonásával gondolja ennek kialakítását. Az innen befolyó adók növelik az Onkormányzat bevételeit. Tápiószentmártont hirdető propaganda kialakítása. Szociális program: meglévő rendszer fenntartása, többletforrás esetén bővítése. Az energiatakarékossággal megspórolt pénzzel tudnánk tűzifaprogrammal segíteni a rászorulókat.

9 Wenhardt Lászlóné jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület a gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadnia. Majoros Máté alpolgármester: a költségvetésre kell támaszkodni a ciklusprogrammal kapcsolatosan. Eddig is tudtunk lakást biztosítani az itt szolgálatot teljesítő körzeti megbízottaknak. Ha kap a településünk még egy körzeti megbízottat, azt támogatni fogjuk. Felül kell vizsgálni, mennyi szolgálati lakás áll rendelkezésre. Minden fejlesztés a költségvetést érinti. A programoknak helyi és térségi programokba illeszkedni kell. Kollár János: mennyi időnk van arra, hogy a ciklusprogramot megalkossuk? Rengeteg információt tud adni, amelyek kiegészítik a ciklusprogramot. Településünk belépett a Klíma Barát Települések csoportjába. Egy hónapja felhívták a figyelmet arra, hogy extrém időjárás várható. Azzal kell kezdeni, hogy a vízelvezető árkokat rendbe kell tenni, mivel egyszerre nagyon sok csapadék fog esni. Kéri ezzel kezdeni a tevékenységet, mivel az Új utak elkészültek, ha nem készül el a vízelvezetés az új utak tönkre fognak menni. Albertirsa, Pilis, Tápióbicske ismét visszajönne a Klímabarát Települések sorába. Magas lesz az UV sugárzás is. Idegenforgalom része pedig a természeti értékeink bemutatása, az ha-os Farmosi Nádas. Benne vagyunk a Közalapítványban és a Szálláshelyet maximálisan tudnánk kihasználni. Dr. Mészáros Kálmán közreműködésével elhelyezett fénycső gyűjtő dobozokba pedig már fénycsövet beletettek. Az emberek felé próbálják a segítséget, a klímabarát gondolkodásmódot tudatosítani. Kéri a jelenlevőket, hogy az elemeket is a kihelyezett gyűjtőkbe vigyék. Dr. Mészáros Kálmánnak is köszöni a segítséget, az eddig begyűjtött hulladékok már nem szennyezik településünket. Majoros Máté alpolgármester: elmondja, hogy a több települést érintő csatornázás a végéhez közeledik. A falu útjainak egy része aszfaltozásra került. Kéri, hogy a 2. ütem közbeszerzési eljárását indítsák el. Akkor tegyenek egy utat helyre, ha a teljes közművesítése megtörtént. Wenhardt Lászlóné jegyző: kiosztja az előzetes költségkalkulációt tartalmazó dokumentumot. Elmondja, hogy 150 millió alatt kell a 2. ütemet meghatározni. Az első ütemben 66 millió forint felhasználásra került. Reméli, hogy a források rendelkezésre fognak állni. Ebben az évben már nincs lehetőség a teljes kivitelezésre. Eladtuk a szennyvíztisztító telep telkét 35 millió Ft ± Afa összegért a Társulásnak, az adásvétel kapcsán a számlát az önkormányzat kibocsátotta. A számla értéke határidőben nem került megfizetésre, a társulás tájékoztatása szerint egyenlőre nem tudják a számla összegét részünkre kifizetni. November 20-án a kibocsátott számla kapcsán Afa befizetési kötelezettségünk keletkezik. Dr. Mészáros Kálmán: az Áfa el fog veszni? Wenhardt Lászlóné jegyző: Akkor leszünk nehéz helyzetben, ha november 20-ig nem űzetik meg a számla értékét. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti a 2. ütemben tervezett útfelújításokat utcák szerinti felsorolásban. Dr. Mészáros Kálmán: az Útpadkák javítása milyen módon történik?

10 Wenhardt Lászlóné jegyző: most történik majd az útpadkák murvázása. Györe László polgármester: a Munkácsy Út két széle is ki lesz murvázva. Kollár János: kéri a Sportcsarnok környékén levő utak útpadkáját legelsők között helyre tenni. Elmondja továbbá, hogy a Kubinyi Út sarkán letörték az útszélét, csak ott aszfaltozták ahol a gyűrűket letették. Kéri továbbá a Kossuth Lajos Út szélét a közmunkásokkal helyrehozni, mivel nem folyik le az árkokba a víz. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy a Kossuth Lajos Út karbantartása a közútkezelő feladata. Kollár János: elmondja, hogy ez egy-két nap fizikai munkát jelentene és ő is felajánlja munkáját. Tóth László: véleménye szerint vannak olyan lakosok, akik a szikkasztó árkot nem engedik az ingatlanuk előtt megépíteni.. Wenhardt Lászlóné jegyző: a műszaki ellenőr ismeri a szabályokat hogy mi az előírás és a műszaki leírásban foglalt tartalom szerint veszi át a kivitelezőtől a munkát. Tóth László: kell az önkormányzatnak ellenőrizni? Wenhardt Lászlóné jegyző: a munkavégzés során nem volt jogunk ellenőrizni, mivel a Társulásnak van joga erre. A műszaki átadás-átvételi eljárásban az önkormányzat részéről alá kellett írni egy jegyzőkönyvet és ezzel hozzájárult a polgármester, hogy a Társulás átvehesse az érintett munkát. A 2 ütemben nekünk kell ügyelni az átadás-átvételre, hogy a szerződésben.foglalt műszaki tartalom és minőség rendben van-e. Tóth László: igen ellenőriznünk kell. Majoros Máté alpolgármester: a szikkasztó árkokat ellenőrizni kell, mivel sajnos, volt aki betemette azokat. Wenhardt Lászlóné jegyző: a csapadékelvezetés kiépítésével érintett utcákban 1 áteresz járt ingyen a kapubejárókhoz de volt,ahol szükség volt még 3-4-re, ott a lakosok kifizették még a külön megrendelt munkát. Dr. Mészáros Kálmán: minden nagykapuhoz jár egy, de ha szükség van még többre akkor kap? Györe László polgármester: 1 rendelni többet. áteresz biztos kötelező, ha több kell akkor Saját költségére lehet Kollár János: elmondja, hogy a Miknai Ferencék ingatlana előtt nagyon Szépen meg lett oldva az áteresz. Majoros Máté: véleménye szerint nagyon jó döntés volt, hogy azon a részen a vízelvezetés megoldott lett.

11 Wenhardt Lászlóné jegyző: kéri megszavazni a közbeszerzés indítását. 76/ (X 22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési terv módosítását, illetve a terv módosítását követően közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. Határidő: november 15 Felelős: polgármester Dr. Hatlaczki Gyula: kéri Györe László polgármester urat, hogy járjon közbe a Társulatnál a számla kifizetésére. Dr. Mészáros Kálmán: miért nincs a napirendek között a képviselők juttatása? Dr. Hatlaczki Gyula: a képviselők 1990 óta tiszteletdíj nélkül látják cl a megbízatásukat. Kollár János: véleménye szerint a képviselők a tiszteletdíjukat igen is vegyék fel A Ft-os keretet olyan közfeladatra szeretné felajánlani, ahol a közösséget tudná segíteni. Ha munkabért kapnak érte, akkor kéri azt az SZMSZ-ben megállapítani. Dr. Mészáros Kálmán: a költségvetésben különítsenek el egy keretet. Majoros Máté: a költségvetés tárgyalásánál kell átnézni, hogyan lehet majd civil szervezeteket támogatni. Az SZMSZ felülvizsgálatakor kell lefektetni a juttatásokat. Wenhardt Lászlóné jegyző: Alkotni kell olyan rendeletet, amely tartalmazza, hogy az egyházaknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek az önkormányzat milyen támogatást kíván biztosítani Például meghatározzuk benne, hogy éves szinten 8 millió forint legyen, tehát 1-1 millió képviselőnként. Ez az Út járható és az érintettek megelégedését szolgálja A rendelet megalkotására még ebben az évben kerüljön sor. Mely szervezetek tartozzanak ebbe a körbe, ezt meg kell határozni. Dr Mészáros Kálmán: ne csak a civil szervezetek legyenek támogatva, hanem például a Béke téri Óvoda is. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy jelenleg az óvoda működtetése a legjobban finanszírozott Idén volt először, hogy nem kellett a szülőknek papírt, egyéb apró eszközt vagy anyagot (ollót, rajziapot, zsírkrétát) bevinni a foglalkozásokra Tóth László: elmondja, hogy a Kfl-ék a társasági adójuk 74 %-át felajánlhatják labdarúgásra kosárlabdára, kézilabdára, jégkorongra. Helyben a labdarúgásra és a kézilabdára tettek felajánlásokat. Köszöni, hogy a Zrt-től megkapták ezt a támogatást, %-ot elő kell teremteni. Idei pályázatokból közel 5 milliós beruházás volt. Labdafogó hálók lettek kialakítva, öntözőrendszer felújítása pedig Ft volt. Szóba került a Cifrakert és a Sportpálya kerítésének felújítása Eletveszélyesek a betoneleme, ledőlhetnek Még Tóth János polgármester úrral megbeszéltek szerint benyújtásra került egy pályázat az egyesület részéről

12 Túri István Nándorné: a pályázathoz be kellett fizetni az önrészt, ezért kérik azt visszafizetni. Tóth László: Sajnos tavaly sem volt támogatás, csak a terembérletből kaptak vissza támogatást. Elmondja továbbá, hogy úgy látja Sajnos a Cifi~akert nines kihasználva. Teniszpálya, illetve futópálya kialakítása lehetséges. Esténként zárva van a sportpálya,nem lehet a Sporttelepet nyitva tartani garázdaság miatt, például ellopták a faanyagot. Tehát a Cifrakertet lehetne hasznossá tenni teniszpálya és futópálya kialakításához. Majoros Máté alpolgármester: elmondja, hogy a társasági adót célzott keretre lehet felhasználni p1. utánpótlás nevelés, eszközellátottság. A társsági adóból bejövő pénzt cl kell költeni utazásra, edzők kifizetésére. Tóth László: pontosan milyen pályázat volt a kerítés felújítása? Wenhardt Lászlóné jegyző: BM-es pályázat volt. Turi István Nándorné: még bízhatunk benne, hogy pozitív lesz az elbírálás. Wenhardt Lászlóné jegyző: javasolja 1 javára Ft támogatás biztosítását a sportegyesület 77/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Aranyszarvas Sportegyesület részére ,-FT vissza nem térítendő támogatást nyújt. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy a Sportegyesület a jelenlegi szerződés alapján ingyenesen használja a sporttelepet. Napirendre kell tűzni a szerződés újratárgyalását, mivel a szerződében meghatározott ingyenes használat ez év végével megszűnik. Elmondja, hogy a Vízöntő Kft tudna forrást biztosítani a Polgárőrség kamerarendszer fejlesztéséhez. Az összeget a Kf~ hitel nyújtásával megelőlegezheti Ft a pályázat összege. A Kf[ mérlegében szerepelni fog ez az összeg kölcsönként. 78/ (X.22. ) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szentmártoni Vízöntő Kfl. visszatérítendő kölcsönt adjon a Polgárőr Egyesület nek. Határidő: november 15. Felelős: jegyző

13 Majoros Máté alpolgármester: A Többcélú Kistérségi Társulásban eddig a Tóth János Polgármester Úr képviselte az önkormányzatot. Kéri ebben az ügyben a döntés meghozását. Wenhardt Lászlóné jegyző: a következő testületi ülésen a pontos jogszabályi háttér ismeretében döntsön majd a testület, hogy az önkormányzatot a polgármester képviselje-e hogy a polgármesteri tisztséghez kötődjön-e a képviselet vagy az önkormányzatok bárkit delegálhatnak. Kéri, hogy a döntést valamennyi társulás vonatkozásában a következő testületi ülésen hozzák meg. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti, hogy a Czerovszki Kertészet felajánlott egy beruházást, amely szerint egy 90-es átmérőjű rövid hálózat megépítésével (kétirányúvá alakításával) biztosítanák a medencék fagymentesítéséhez szükséges melegvizet. A megoldással a medencékhez állandó folyamatos áramló víz kerül, így a kertészetből kifolyó melegvíz hasznosításra kerülhet. Turi István Nándomé: mennyi lenne a költsége? Wenhardt Lászlóné jegyző: 1 millió Ft lenne a költsége. Majoros Máté alpolgármester: hány fokos vízről lenne szó? Turi István Nándomé: ez a visszaforgatott víz természetesen már vesztett a hőfokból. A fagytól kell megóvni a medencéket. Tóth László: minden medence fel van töltve? Turi István Nándomé: csak a csempézett medencéket kell feltölteni. Wenhardt Lászlóné jegyző: szükséges a medencék állapotának megóvása, meg kell oldani a fagymentesítést. Volt olyan év, hogy emberi erővel törték fel a jeget a medencékben. Turi István Nándorné: javasolja a szerződés megkötését. Majoros Máté alpolgármester: Czerovszki Attila példás vállalkozást folytat, sok embernek biztosít munkahelyet, szintén javasolja a szerződés megkötését. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 79/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy Czerovszki Attila vállalkozó a Standrnrdő területén a meglévő melegvíz hálózatot kétirá nyúvá alakítsa. Az önkormányzat maximum egymillió forint bekerülési összeget fogad el a kialakítás költségei nek. Ezt a fejlesztést a vállalkozó finanszírozza, amelynek költségeit az önkormányzat felé csak akkor érvényesíti, ha a felek közötti szerződésben foglalt

14 határidő előtt az önkormányzat részéről felmondásra kerül. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti a képviselőkre vonatkozó, az Mötv. szerinti összeférhetetlenségi okokat. Tájékoztatja a képviselőket, hogy megválasztásuktól számított 30 nap áll rendelkezésükre az esetelegesen fennálló összeférhetetlenségi ok megszüntetésére. A képviselőknek a megválasztásuktól számított 30 napon belül kell kérelmezniük felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, majd a felvételükre irányuló kérelem benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig kell a képviselő-testületnél igazolniuk az adatbázisba való felvételük megtörténtét. Atadja a polgármesternek és a képviselőknek a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványokat. Elmondja, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatát közzé kell tenni a honlapon. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a jövő héten három ellenőrzést fog kapni. Ellenőrizni fogják az Etkeztető Szolgálatot, a temetővel kapcsolatos szerződéseket, valamint az Ovodát. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hurkatöltő fesztiválon a VIP helyiségben ő töltötte be a háziasszony szerepét és kérdezi, hogy ezek után is ő töltse be ezt a szerepet. Dr. Hatlaczki Gyula: kik szoktak a VIP helyiségben megjelenni? Wenhardt Lászlóné jegyző: kormányzati körökből jöttek, előadók, meghívóval rendelkezők. Dr. Mészáros Kálmán: kéri a jegyző asszonyt, hogy továbbiakban is lássa cl ezt a feladatot. Györe László polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. Wenhardt Lászlóné jegyző elmondja, hogy Sőregpusztán az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok életveszélyessé váltak, ezért szükségessé vált az ott lakó családok máshol történő elhelyezése. Gondoskodni kell újabb lakás kijelöléséről, vagy a jelenlegi ingatlan javításáról. 4 felnőttről és 4 kiskorú gyermek lakik az ingatlanban. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a kialakult helyzet megoldásában. Majoros Máté: kéri, hogy a következő képviselő-testületi ülés időpontja november 6-án legyen. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy november 3-án a Polgármesteri Hivatal a felújított épületben folytatja a munkát. A képviselő-testületi ülés már az új hivatalban lesz. Györe László polgármester megköszöni a megjelenést, a végzett munkát, az ülést bezárta.

15 k.m.f. Györe László polgármester ~.. ~ w~ ~ Wenhardt Lászlóné jegyző Majoros Máté ~ Dr. Mészáros Kálmán jkv-hitelesítő ~ jkv-hitelesítő \~

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13 -án megtartott alakuló üléséről. Határozat száma Tárgy 73/2010.(X.13.) Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90962-1/2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.október 27.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott alakuló testületi

Részletesebben

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött.

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött. 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. ikt.szám:.../2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-12/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott alakuló ülésén.

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott alakuló ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 584-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott a l a k u l ó üléséről. Az ülés helye: Révfülöp Általános

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Szám: EPL/57/14/2014.

Szám: EPL/57/14/2014. EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57/14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. október 14.-én (csütörtökön) 20.00 órakor megtartott nyilvános a l a

Részletesebben

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Előterjesztés Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztása Tisztelt Képviselők! A képviselő-testület az alakuló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Básti

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. Jegyzőkönyv Készült: a 2014. október 20. napján du. 17.00 órakor megkezdett alakuló nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-12/2014. 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2014. október 22-én 18:00 órakor a házasságkötő terem helyiségében tartott nyilvános alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének 2014. október 22-én 15.10 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 1-6 Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben