JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében."

Átírás

1 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester Ferenczi Ernő Ervin képviselő Gózon Francisco képviselő Himmerné Wetzl Annamária képviselő Krebsz Gábor képviselő Dr. Sántha József Attila képviselő Bahil Emilné dr. megbízott jegyző Mohácsi Lászlóné HVB elnök Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és a televízió képernyője előtt ülő nézőket. Tisztelettel köszöntöm a Helyi Választási Bizottság Elnökét, Jegyző asszonyt, és a tisztelt Képviselőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a hatályos SZMSZ miatt minden határozatot név szerinti szavazással kell meghoznunk. A neveket a jegyző asszony ABC sorrendben olvassa fel, jól érthető IGEN, NEM vagy TARTÓZKODOM választ szeretnénk kérni a képviselőktől. Zebegény Község Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012 (VI.26.) rendelete alapján a meghívóban kiküldött napirendi pontokra a következők szerint teszek javaslatot: Napirend: 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök (szóbeli előterjesztés) 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök

2 2 3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 4./ A polgármester programjának ismertetése Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester (szóbeli előterjesztés) 5./ A polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: Pásztor László korelnök 6./ A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Előterjesztő: Pásztor László korelnök 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok Kérem, hogy a rendelet 20.. alapján a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadni szíveskedjenek, felkérem a jegyző asszonyt a szavazatok megszámlálására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 1/2013. (I.18.) számú Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontkora tett javaslatot 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:

3 3 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök (szóbeli előterjesztés) 2./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök 3./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök 4./ A polgármester programjának ismertetése Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester (szóbeli előterjesztés) 5./ A polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: korelnök 6./ A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Előterjesztő: korelnök 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő:Hutter Jánosné polgármester 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok

4 4 Az SZMSZ 47.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Gózon Francisco képviselő urat és Himmerné Wetzl Annamária képviselő asszonyt. 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Felkérem a napirend előterjesztésére Mohácsi Lászlónét a Helyi Választási Bizottság elnökét. Mohácsi Lászlóné HVB elnök: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit január 6-án lezajlott az időközi választás. Tekintettel arra, hogy a szavazatszámláláskor szavazat azonosság állt fenn és a képviselők vonatkozásában is nagyon kevés különbség volt az egyes személyekre leadott szavazatok között, így a szavazatokat 5 alkalommal számlálta meg a szavazatszámláló bizottság. Ezt követően az alábbi eredmények születtek polgármester tekintetében: 1. Hutter Jánosné 337 db. szavazat 2. Sinkó Vilmosné 176 db. szavazat 3. Ipolyi István Zoltán 93 db. szavazat 4. Krebsz Gábor 17 db. szavazat A képviselők sorrendje: Hutter Jánosné 456 db. szavazat 1. Pásztor László 358 db. szavazat 2. Ferenczi Ernő Ervin 324 db. szavazat 3. Krebsz Gábor 280 db. szavazat 4. Dr. Sántha József Attila 272 db. szavazat 5. Himmerné Wetzl Annamária 269 db. szavazat Máté Endre Károly és Gózon Francisco azonos szavazatot ért el, ezért itt a bizottság sorsolással döntötte el a sorrendet. 6. Gózon Francisco 247 db. szavazat 7. Máté Endre Károly 247 db. szavazat 8. Faludiné Kmetty Éva 243 db. szavazat 9. Lind Árpád 196 db. szavazat 10. Csókáné Salamon Melitta 188 db. szavazat 11. Ihar László 73 db. szavazat

5 5 A választási bizottság munkáját megzavaró esemény nem történt, zökkenőmentesen zajlott le a választás. A szavazatszámláláskor előadódott áramszünet annyiban nehezítette meg a munkánkat, hogy időben tovább tartott, de nem szünetelt a munka, folytattuk zseblámpával és aggregátor segítségével. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Helyi Választási Iroda vezetőjének Bahilné Marikának, a hivatal munkatársainak, akik mindenben segítették munkánkat, valamint a Helyi Választási Bizottság többi tagjának, hiszen a segítségükkel lett eredményes a munkánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elnök asszony tájékoztatóját és egyúttal felkérem a második napirendi pont levezetésére. Először az önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütételére. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Mohácsi Lászlóné HVB elnök: Kérném a képviselő-testületet, hogy álljanak fel és legyenek szívesek utánam mondani az eskü szövegét. "Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Köszönöm szépen. Most pedig polgármester asszony eskütétele következik: "Én, Hutter Jánoésné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Köszönöm.

6 6 Köszönöm szépen ismételten elnök asszony közreműködését és megkérem, hogy ha elfoglaltsága engedi, akkor kérem, hogy maradjon továbbra is a körünkben. 3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Az előterjesztésben is szerepel, hogy ezt a bizottságot az alpolgármester titkos megválasztására kell létrehozni, azonban a ciklus hátralévő részében is szükség lesz erre a bizottságra, ezért arra tettem javaslatot, hogy a ciklus idejére, tehát a 2014-es önkormányzati választásokig kerüljön megválasztásra. A szavazatszámláló bizottság elnökének javaslom megválasztani Krebsz Gábor képviselő urat, tagjaiként javaslom megválasztani Dr. Sántha József Attila és Gózon Francisco képviselő urakat. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a napirendi pont előterjesztését követően a hatályos SZMSZ alapján lehetőségük van kérdéseket feltenni, megvitatni a témát. A vita során a képviselő legfeljebb két alkalommal kérhet szót maximum 5 perces időtartamra. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor megkérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatról dönteni szíveskedjenek és felkérem jegyző asszonyt a szavazatok összeszámlálására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: tartózkodom, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 2/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára megválasztotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. törvény 43 -a alapján titkos szavazások lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságát. A bizottság elnöke: Krebsz Gábor képviselő Tagjai: Gózon Francisco képviselő dr.sántha József Attila képviselő Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre.

7 7 Határidő: következő testületi ülés Felelős: Bahil Emliné dr. jegyző 4./ A polgármester programjának ismertetése A polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Köszönöm, hogy meghallgattak. A polgármesteri program elfogadásáról is szükséges a képviselő-testület döntése, úgyhogy felkérem a jegyző asszonyt, hogy a szavazatszámlálásnak tegyen eleget. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, tartózkodom, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 3/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester polgármesteri programját megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 5./ A polgármester illetményének megállapítása Az 5-ös és 6-os napirendi pont levezetésére átadom a szót Pásztor László képviselő úrnak, mint korelnöknek, egyidejűleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. törvény 49. -ban foglaltak alapján személyes érintettségemet jelentem be. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy mindkét napirend vonatkozásában a döntéshozatalból történő kizárásomról határozni szíveskedjék. Felkérem a jegyző asszonyt a szavazatszámlálás lebonyolítására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, tartózkodom, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

8 8 4/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester személyes érintettségéről szóló bejelentését tudomásul veszi, és a polgármester illetményének megállapítása, valamint a polgármester költségátalány megállapítási kérelme napirendi pontok esetében kérésének megfelelően a döntéshozatalból a polgármestert kizárja. Köszönöm szépen és akkor átadom a szót a korelnöknek. Pásztor László képviselő: Köszönöm szépen polgármester asszony. Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény, továbbiakban Pttv. 3..-ának (1) bekezdés értelmében a képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt. Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester illetményének a megállapítása. Ezt a napirendet a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja, mivel a Pttv. (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetménye közérdekű adat. A képviselő-testület a polgármester illetményét a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szerint megállapítható illetményalap jelen esetben Ft. Az 1000 és a 2099 lakosú településnél a szorzószám 8,5-11 között lehet. A leköszönő polgármester illetmény alapja 9-es szorzóval volt megállapítva. Kérem a képviselő-testületet, hogy tegye meg javaslatát. Én javasolnám a 10-es szorzót megállapítani a polgármester asszony részére. Krebsz Gábor képviselő: Én kiszámoltam. Fogunk szavazni a költségtérítésről is, ott % közötti lehet. Az előző polgármesternek 25% volt a költségtérítése. Meg lehet most kérdezni, hogy a költségtérítésnél hány százalék lesz javasolva? Pásztor László képviselő: Mivel a benzinárak eléggé elszabadultak én a 30%-ot javasolnám, de a képviselő-testület dönt.

9 9 Krebsz Gábor képviselő: Én az egyiknél kicsit kevesebbet javasolnék. Gózon Francisco képviselő: Nehéz így pénzekről dönteni. A számok adva vannak, előtte a 9-es szorzó volt, így természetes most a 10-es, az infláció miatt, de én nem látom, hogy ez miből lesz kifizetve. Krebsz Gábor képviselő: Nekem is ez a problémám, hogy nem tudjuk a pénzügyi helyzetét az önkormányzatnak. Én szívesen megszavaznám a 11-es szorzót is, csak nem tudjuk az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Pásztor László képviselő: Ez nem a pénzügyi helyzettől függ. Illetmény illeti meg a polgármestert. Krebsz Gábor képviselő: Az illetménynek nagyobb az adóvonzata, mint a költségtérítésnek? Bahil Emilné mb. jegyző: A költségtérítés után nem adózik a polgármester asszony. Krebsz Gábor képviselő: Én javaslom a 9,5-ös szorzót. Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Én azt kívánnám hozzátenni, hogy a választási ciklusra állapította meg októberében a képviselő-testület a polgármester asszony bérét és ez minden évben a költségvetésbe beépítésre kerül. Ebben az értelemben, ilyen esetben ez nem költségvetés kérdése. Gózon Francisco képviselő: Azt gondolom, hogy a 10-es szorzó elfogadható. Pásztor László képviselő: Akkor a 10-es szorzóra szavazunk. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

10 10 5/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester illetményét január 06. napjától, megválasztásának napjától havi Ft-ban - azaz Háromszáznyolcvanhatezer-ötszáz forintban állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon. Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző Határidő: január / A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Felkérem a korelnök urat, hogy a következő napirendet is vezesse elő. Pásztor László képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18.. (1) bekezdés kimondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, általa előlegezett számlával igazolt költségét meg kell téríteni. A (2) bekezdés pedig kimondja, hogy a polgármester választása szerint az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően költségátalány illeti meg. Ha a képviselőtestület döntést nem hoz, akkor az átalány minimum összege illeti meg. A költségátalány mértéke a képviselő-testület döntése alapján a polgármester illetményének 20-30%-nak megfelelő összeg. Kérem erről szavazzunk. Szeretnék szót kérni. Az előző napirendi pont eredményeképp én szeretném, ha a költségátalányt a minimum 20% alapján állapítaná meg a képviselő-testület. Köszönöm szépen. Pásztor László képviselő: Akkor kérem szavazzunk. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

11 11 6/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármesternek a polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére kérelme alapján költségátalányt állapít meg, melynek mértéke polgármester illetményének 20 %-a, azaz Ft/hó. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről havonta gondoskodjon. Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző Határidő: folyamatos 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Köszönöm szépen a korelnök közreműködését. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 34. (1) szerint: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választhat. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, megbízatása a megválasztásával kezdődik. A január 06-i időközi választások eredményei alapján az alpolgármesterként Pásztor László képviselő úr megválasztását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek! Pásztor László képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet és kéri kizárását. Felkérem a képviselő-testületet, hogy a személyes érintettségről szavazzon. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: tartózkodom, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

12 12 7/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pásztor László képviselő személyes érintettségéről szóló bejelentését tudomásul veszi, és az alpolgármester megválasztása, valamint az alpolgármester költségátalány megállapítási kérelme napirendi pontok esetében a döntéshozatalból a kérésének megfelelően a képviselő urat kizárja. Van-e kérdés vagy vélemény a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy felkérem a frissen megválasztott szavazatszámláló bizottságunkat, hogy bonyolítsák le a titkos szavazást. Amíg a szavazatszámláló bizottság megvizsgálja a szavazatokat, addig technikai szünetet rendelek el. SZÜNET Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Krebsz Gábor képviselő (szavazatszámláló bizottság elnöke): Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal Pásztor László urat elfogadja alpolgármesternek. Köszönöm szépen. 8/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára Pásztor László képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. Felkérem az alpolgármester urat az eskü letételére, kérem, hogy mindenki álljon fel. "Én, Pásztor László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!"

13 13 Megszakítva az ülés menetét engedjék meg, hogy szót adjunk a rendőrkapitány úrnak. Hegedűs Árpád r. főhadnagy a Szobi Rendőrőrs parancsnoka: A kapitány úr elnézést kér, sajnos szolgálati feladati miatt nem tudott eljönni. Tájékoztatni szeretném a testületet és Zebegény lakosságát, hogy a rendőrség átalakul a járás miatt is, ennek a vonzatait még nem tudom, ez attól is függ, hogy a pénzügyi helyzet hogy engedi meg a rendőrségnek a bővítést. Bemutatom helyettesemet dr. Kormanik Gergőt, ő a bűnügyi részt fogja vinni. A járási hivatalnak köszönhetően lesz egy közéletvédelmi csoportunk. Tavasztólőszig elég sok rendezvény van, ezeken megpróbálok én is mindig részt venni és megpróbáljuk a rendezvényeket biztosítani. Az lenne a kérésem az állampolgárok felé, hogy ha lesz falugyűlés, akkor a körzeti megbízottal el fogok jönni és az állampolgárok jelzéseit gyűjteni fogom, amit továbbítok a felső vezetés felé. A legutolsó falugyűlés Nagybörzsöny községben volt, az állampolgári beszámolókat meghallgattuk, ők meg voltak elégedve velünk, remélem, hogy Önök is meg lesznek velünk elégedve. A jelenlegi helyzetünknek megfelelően mindent próbálunk megtenni. Jelenleg egy szolgálati gépkocsival rendelkezik a rendőrőrs, 12 település tartozik hozzánk. Ha olyan helyzet adódna, hogy egy helyi lakosú rendőr szeretne hozzánk tartozni, akkor megpróbálok mindent megtenni, az áthelyezése érdekében, hiszen a helyi lakosú rendőrök többet tudnak a helyi állampolgárok gondjáról, bajairól. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, ha bármi problémájuk van, kérem jelezzék. (06/ ) Ha rendezvénybiztosításról lesz szó, azt kérem, hogy azt idejében jelezzék felénk. Február 1-től már katasztrófavédelmi kollégát is integráltak a Szobi Rendőrőrsre, vele együtt is el fogunk jönni és be tudom mutatni Önöknek. Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Szeretném megköszönni a rendőrség munkáját, amit a választás napján nekünk és velünk szemben tanúsítottak egészen addig, amíg nem végeztünk, hajnali háromig.

14 14 Köszöni a tájékoztatást a parancsnok úrnak. Egy kis kitérőt engedjenek meg nekem. Tisztelt Képviselő-testület! Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem Ferenczi Ernő Ervin leköszönő alpolgármester úrnak az elmúlt időszakban kifejtett áldozatos munkáját. Remélem, hogy az új testület működésében a továbbiakban is tevékenyen részt vesz és szakértelmével, tenni akarásával, valamint tapasztalatával most már mint képviselő társunk tovább segíti a településünk fejlődését. Ferenczi Ernő Ervin: Nagyon szépen köszönöm polgármester asszony. 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Az előterjesztést mindenki megkapta, két határozati javaslat került benne előterjesztésre. A képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek a nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az illetményalap és nél kevesebb lakosú település esetén 4,5-6,5 szorzószám szorzata adja ( , ,- Ft) A nél kevesebb lakosú település esetén csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható akkor is, ha a polgármester főállásban látja el feladatait. A társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető vagy a törvényben foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (Pttv.4. (3) bekezdés.

15 15 A leköszönő társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja Ft volt. Az újonnan megválasztott alpolgármester úr nyilatkozata az előterjesztés mellékletét képezi, e szerint a törvényben megállapítható tiszteletdíjnál alacsonyabb összegben kéri megállapítani a tisztség ellátásával kapcsolatos költségek fedezetére a tiszteletdíját. A kérelem alapján én Ft/hó javaslom meghatározni január 18-tól ezt a tiszteletdíjat. Várom akkor a kérdéseket, véleményeket. Krebsz Gábor képviselő: Szerintem nagyon rossz üzenete van annak, hogy ha mindjárt pénzt osztogatunk az első ülésen, hiszen az előző testület is pont ebbe bukott bele, hogy az előző alpolgármester Ft-os fizetést kapott. Én nem tudom támogatni és az lenne a javaslatom, hogy ugye márciusig kell felállnia a közös hivataloknak, nem tudjuk, hogy hány embert kell a saját költségvetésünkből felvenni, ezért erre a két-három hónapra halasszuk el ezt a döntést. Nem zárkózom el, de most ezt nem tartanám jó ötletnek, nem hiszem, hogy ezt várják el a szavazóink. Gózon Francisco képviselő: Én a javaslattal egyetértek, hogy halasszuk el, az érveléssel nem teljesen. A munkáért fizetés jár, ez egy normális dolog. el kell ismerni a munkát és ez az elismerés a mai világban fizetés. Azért értek egyet a halasztással, mert nem látom át, hogy milyen az anyagi helyzete az önkormányzatnak. Nem látom át azt sem, hogy milyen munkája és milyen munkaköre lesz itt az új alpolgármesternek, ez a működés alatt fog kiderülni. Dr. Sántha József Attila képviselő: Lehetséges az, hogy elhalasszuk ezt a döntést? Lehetséges, 6 hónapot ad a törvény erre. Dr. Sántha József Attila képviselő: Én Gózon képviselő társamhoz csatlakoznék, hogy valóban kicsit elvtelennek tűnik, hogy a ciklus elején pénzt osztogassunk, nem is tudván, hogy milyen pénzügyi lehetőségeink vannak, nem beszélve a most következő átalakulásokkal járó bizonytalanságokról. Csatlakoznék a javaslathoz a halasztás tekintetében.

16 16 Ferenczi Ernő Ervin: Én mivel még nem esküdtem fel, nem illendő olyat mondani, ami befolyásolja a döntést, de ki kell egészítenem Krebsz képviselő társam megjegyzését, hogy ebbe bukott volna bele egy testület. Ez Ft nettó jövedelem volt. Én támogatom, hogy alpolgármester úr kapjon tisztelet díjat abban az esetben, ha van mögötte olyan munka, amit más módon lehet megoldani. Én alpolgármesterként az utóbbi fél évben olyan munkát végeztem, amit elvileg külsős cégeknek kellett volna elvégezni, gondolok itt a pályázat írásra, menedzsmentre. Ha ezt külsős cégnek adjuk oda, akkor háromszor ennyibe került volna. Én megtettem azt az előterjesztést, amit a törvény előír. A képviselő-testületnek lehetősége van azt mondani, hogy igen, adok ennyit, lehetősége van azt mondani, hogy nem adok és lehetősége van arra is, hogy a döntést elnapolja. Szó nincs itt pénz osztásokról, azokat a kötelező napirendi pontokat hozzuk, ami az önkormányzati törvény szerint az alakuló ülésnek a kötelező napirendi pontjait képezik. Az, hogy milyen döntés születik, az pedig a képviselő-testületen múlik, köszönöm. Akkor elhangzott egy újabb határozati javaslat, ami szerint a képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a tiszteletdíj megállapítására a évi költségvetés ismeretében visszatér. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 9/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést megismerte. Az alpolgármester tiszteletdíjáról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a

17 17 tiszteletdíjjal kapcsolatos döntését a évi költségvetés ismeretében kívánja meghozni. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: évi költségvetés megalkotása 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Ez a napirendi pont is kötelező eleme az alakuló ülésnek. Annyit tennék hozzá az előterjesztéshez, hogy kiszámoltuk Zebegény esetében mennyi az a meghatározott szorzószám, melynek szorzataként mennyi a képviselői tiszteletdíj. Ez a köztisztviselői alapnak a Ft-nak az 1,3-as szorzata, Ft/hó összeget jelent, amit járulék terhel. A kialakult gyakorlat szerint 2006-tól nem élt Zebegény Önkormányzata azzal a lehetőséggel, hogy a képviselők részére természetbeni juttatást vagy pedig tiszteletdíjat állapítson meg től ún. rendelkezésre állási összeg került megállapításra a képviselők részére, melynek kerete Ft/év volt. Ez az összeg általában adományozásra került, felhasználásáról a képviselő döntött, illetve fennmaradó összege az adott év költségvetésében maradt. Rendelkezési állási összeg megállapításáról a hatályos Pttv. nem rendelkezik, ennek megállapítása jogszabály ellenes, ilyen juttatás megállapítására nincs mód. Én természetesen a határozati javaslatban a törvény alapján javaslatot teszek, hogy a képviselő-testület az 1,3 szorzó figyelembe vételével meghatározza a képviselői tiszteletdíjat. Természetesen a testület dönthet úgy is, hogy nem óhajtja ezt a tiszteletdíjat a továbbiakban sem érvényesíteni, de tájékoztatom Önöket, hogy az eddigi rendelkezésre állási díj, nem fog rendelkezésre állni, mert ilyen címen, hogy rendelkezésre állás, nem lehet a költségvetésbe tervezni évtől hiányt nem lehet tervezni, a kötelező feladat ellátásnak pedig a finanszírozása meglehetősen beszűkül. Most még nem látjuk a költségvetési számokat, a közös hivatal arányos költsége is terhelni fogja az önkormányzatot.

18 18 Dr. Sántha József Attila képviselő: Lehetséges-e az előzőhöz hasonló döntést hozni és ezt elhalasztani és a 2013-as költségvetés ismeretében visszatérni erre a kérdésre? Igen, természetesen meg van erre is a lehetőség. Felkérem jegyző asszonyt, hogy folytassa le a szavazást. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képivselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 10/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést megismerte. Az tiszteletdíjakról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatos döntését a évi költségvetés ismeretében kívánja meghozni. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: évi költségvetés megalkotása 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok Az egyebek napirendi pontban közérdekű bejelentések tehetők meg, illetve információ kérésre van lehetőség. Megjelöltem a meghívóban az egyebek napirendi pontokat és az egyik legfontosabb a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségünk, amelynek 30 napon belül eleget kell tenni. Előkészítettük, egy példányban kiosztásra kerül, a kérésem az, hogy a hétfői napon mindenki jelezze, hogy még hány darabra van szükség.

19 19 Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a képviselők által leadott vagyonnyilatkozat nyilvános, a családtagokra vonatkozó nyilatkozat viszont titkos. Amennyiben valaki elmulasztja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, abban az esetben nem gyakorolhatja képviselői jogait, a megállapított juttatásokban nem részesülhet. Zárt borítékban kérjük leadni a vagyonnyilatkozatokat, amit jegyző asszonyhoz kérünk címezni. Beszélnünk kell az SZMSZ-ünk megalkotásáról. Ameddig az új rendelet meg nem születik, addig a 2012-es rendelet alapján dolgozunk. Az SZMSZ-t már mindenki megkapta, ezt a rendeletet a további működés meghatározása miatt a következő ülésünkön meg kellene alkotni. Én javaslom egy teljesen új rendelet kidolgozását. Én kérem a képviselők észrevételeit és javaslatait, akár személyesen, akár ben január 25-én délig. A következő a bizottságok létrehozása, amely az SZMSZ részét képezi. Ez ugyan már egyeztettük, de ugyancsak a fenti időpontig kérném a javaslatokat decemberében már nem készült munkaterv a évre vonatkozóan, ezért ennek az összeállítása is előttünk álló feladat. A vázat elkészítjük a kötelező napirendekkel, illetve azokkal amik várhatóan ebben az évben megtárgyalásra kerülnek. Erre is kérnék javaslatokat a fenti időpontig. Nem szerepel a meghívóban, de szükségessé vált január 21-re, hétfőre, 13 órára összehívnunk egy rendkívüli testületi ülést. Az előterjesztéseket előkészítettem. Nem tűr halasztást, mivel 21-én 16 óra a megjelölt határidő, aminek eleget kell tennünk és határozatot kell hoznunk. A meghívót az ülés után természetesen mindenkinek odaadom a csatolandó anyagokkal. Krebsz Gábor képviselő: A hétfői ülésen én nem tudok részt venni. Ferenczi Ernő Ervin: Megragadnám a szót, hogy miért késtem negyed órát. nem tudtam lejönni a hegyről, mivel olyan mértékű hó van, hogy elakadt az autóm és ki kellett ássam. Ezt most tudjuk kezelni? Ki van adva a műszaki osztálynak, hogy hétvégén is kereshetik akár? Kiértek a fiúk, de nem volt elég a só.

20 20 Ameddig havazik, nincs sok értelme szórni. Természetesen a hétvégén ügyeletben lesz mindenki, magamat is beleértve. Megrendeltük a hó tolást, ugyanis nagy mennyiségű hó várható, az időközi választás óta folyamatosan időjárási problémákkal küzdünk. Havazik, tél van, tehát ezt nem tudjuk megakadályozni. A síkosság mentesítésre is intézkedtünk, rendeltünk olyan sót, ami olvaszt és hoztunk szóróanyagot is. Megköszönném azoknak a zebegényi lakosoknak, akik felajánlották segítségüket és hajlandóak közreműködni a hó eltakarításban, a szórásban. Nagyon szeretnénk felépíteni egy utcafelelős rendszert, jobb szót nem tudok rá mondani és elnézést ha valakit sértenék. Arról van szó, hogy két állandó emberünk van, akik a traktorral járnak, alkalmi hómunkásokat is felvettünk, de nagyon korlátozottak a lehetőségeink, hiszen nincs költségvetés. Átmeneti időszakra intézkedés 2012-ben nem volt, tehát nincs ilyen rendelkezés, hogy hogyan gazdálkodhatunk, tehát vis maior módon próbáljuk megoldani a helyzetet. Nagyon köszönöm azoknak a Zebegényieknek akik felvállalták, hogy ledepózhatjuk náluk a szóróanyagot és ők a saját környéküket megszórják, ellapátolják a havat és ha szükséges, akkor hó tolásba is besegítenek. Meg lett szervezve a munka a hétvégére és állandó telefonos kapcsolatban vagyunk a kollégákkal. Ferenczi Ernő Ervin: A műszaki osztály, tehát a Katalin hétvégén elérhető? Őt is lehet hívni és engem is és azt javaslom, hogy ha a Katalint nem érik el, mert ő is lehet olyan helyen, ahol nem elérhető, akkor engem is lehet hívni, kapcsolatban vagyok a kollégákkal. Krebsz Gábor képviselő: A zebegényi honlappal kapcsolatban szeretnék némi információt. Gyalázat, ami itt a kampány során ment a honlapon, nem tudom, hogy kinek van hozzáférése a szerkesztéshez. Ez a hétfői ülés egyik napirendje. Egyébként teljesen egyetértek, én is kezdeményeztem már, hogy ezt a fórum felületet szüntessük meg, mivel azt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Cserkút község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára Jelen voltak: Hagenthurn

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő.

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő. Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án 17.00 h kezdettel a Művelődési Ház Házasságkötő termében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott alakuló

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12.-én megtartott alakuló testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12.-én megtartott alakuló testületi üléséről. Szám: 483/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12.-én megtartott alakuló testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Gyúró Judit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21.-én 17 órai kezdettel a Községháza épületében megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Előterjesztés Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztása Tisztelt Képviselők! A képviselő-testület az alakuló

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zebegény Község Polgármesteri Hivatalában, a helyi Önkormányzat 2013. június 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 20. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 20. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 20. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 27 27/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK ELŐTT: 1. Tájékoztató a 2014. október 12. napi választás eredményéről (írásos előterjesztés) Előterjesztő: HVB elnöke

NAPIRENDI PONTOK ELŐTT: 1. Tájékoztató a 2014. október 12. napi választás eredményéről (írásos előterjesztés) Előterjesztő: HVB elnöke Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) alakuló ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztviselők Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2014.(X.02.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 JEGYZŐKÖNYV Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-ai alakuló üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2010. október 18-án 10.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Kőröshegy Község Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-27/2014. Jegyzőkönyv mely készült 2014. október

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok JEGYZŐKÖNYV Készült: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 5-én, szombaton 15 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: 1094 Budapest Ferenc tér 5.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22.-én 17 órai kezdettel a Művelődési Ház épületében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: Pusztai

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben