JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében."

Átírás

1 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester Ferenczi Ernő Ervin képviselő Gózon Francisco képviselő Himmerné Wetzl Annamária képviselő Krebsz Gábor képviselő Dr. Sántha József Attila képviselő Bahil Emilné dr. megbízott jegyző Mohácsi Lászlóné HVB elnök Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és a televízió képernyője előtt ülő nézőket. Tisztelettel köszöntöm a Helyi Választási Bizottság Elnökét, Jegyző asszonyt, és a tisztelt Képviselőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a hatályos SZMSZ miatt minden határozatot név szerinti szavazással kell meghoznunk. A neveket a jegyző asszony ABC sorrendben olvassa fel, jól érthető IGEN, NEM vagy TARTÓZKODOM választ szeretnénk kérni a képviselőktől. Zebegény Község Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012 (VI.26.) rendelete alapján a meghívóban kiküldött napirendi pontokra a következők szerint teszek javaslatot: Napirend: 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök (szóbeli előterjesztés) 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök

2 2 3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 4./ A polgármester programjának ismertetése Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester (szóbeli előterjesztés) 5./ A polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: Pásztor László korelnök 6./ A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Előterjesztő: Pásztor László korelnök 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok Kérem, hogy a rendelet 20.. alapján a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadni szíveskedjenek, felkérem a jegyző asszonyt a szavazatok megszámlálására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 1/2013. (I.18.) számú Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontkora tett javaslatot 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:

3 3 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök (szóbeli előterjesztés) 2./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök 3./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök 4./ A polgármester programjának ismertetése Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester (szóbeli előterjesztés) 5./ A polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: korelnök 6./ A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Előterjesztő: korelnök 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő:Hutter Jánosné polgármester 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok

4 4 Az SZMSZ 47.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Gózon Francisco képviselő urat és Himmerné Wetzl Annamária képviselő asszonyt. 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Felkérem a napirend előterjesztésére Mohácsi Lászlónét a Helyi Választási Bizottság elnökét. Mohácsi Lászlóné HVB elnök: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit január 6-án lezajlott az időközi választás. Tekintettel arra, hogy a szavazatszámláláskor szavazat azonosság állt fenn és a képviselők vonatkozásában is nagyon kevés különbség volt az egyes személyekre leadott szavazatok között, így a szavazatokat 5 alkalommal számlálta meg a szavazatszámláló bizottság. Ezt követően az alábbi eredmények születtek polgármester tekintetében: 1. Hutter Jánosné 337 db. szavazat 2. Sinkó Vilmosné 176 db. szavazat 3. Ipolyi István Zoltán 93 db. szavazat 4. Krebsz Gábor 17 db. szavazat A képviselők sorrendje: Hutter Jánosné 456 db. szavazat 1. Pásztor László 358 db. szavazat 2. Ferenczi Ernő Ervin 324 db. szavazat 3. Krebsz Gábor 280 db. szavazat 4. Dr. Sántha József Attila 272 db. szavazat 5. Himmerné Wetzl Annamária 269 db. szavazat Máté Endre Károly és Gózon Francisco azonos szavazatot ért el, ezért itt a bizottság sorsolással döntötte el a sorrendet. 6. Gózon Francisco 247 db. szavazat 7. Máté Endre Károly 247 db. szavazat 8. Faludiné Kmetty Éva 243 db. szavazat 9. Lind Árpád 196 db. szavazat 10. Csókáné Salamon Melitta 188 db. szavazat 11. Ihar László 73 db. szavazat

5 5 A választási bizottság munkáját megzavaró esemény nem történt, zökkenőmentesen zajlott le a választás. A szavazatszámláláskor előadódott áramszünet annyiban nehezítette meg a munkánkat, hogy időben tovább tartott, de nem szünetelt a munka, folytattuk zseblámpával és aggregátor segítségével. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Helyi Választási Iroda vezetőjének Bahilné Marikának, a hivatal munkatársainak, akik mindenben segítették munkánkat, valamint a Helyi Választási Bizottság többi tagjának, hiszen a segítségükkel lett eredményes a munkánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elnök asszony tájékoztatóját és egyúttal felkérem a második napirendi pont levezetésére. Először az önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütételére. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Mohácsi Lászlóné HVB elnök: Kérném a képviselő-testületet, hogy álljanak fel és legyenek szívesek utánam mondani az eskü szövegét. "Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Köszönöm szépen. Most pedig polgármester asszony eskütétele következik: "Én, Hutter Jánoésné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Köszönöm.

6 6 Köszönöm szépen ismételten elnök asszony közreműködését és megkérem, hogy ha elfoglaltsága engedi, akkor kérem, hogy maradjon továbbra is a körünkben. 3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Az előterjesztésben is szerepel, hogy ezt a bizottságot az alpolgármester titkos megválasztására kell létrehozni, azonban a ciklus hátralévő részében is szükség lesz erre a bizottságra, ezért arra tettem javaslatot, hogy a ciklus idejére, tehát a 2014-es önkormányzati választásokig kerüljön megválasztásra. A szavazatszámláló bizottság elnökének javaslom megválasztani Krebsz Gábor képviselő urat, tagjaiként javaslom megválasztani Dr. Sántha József Attila és Gózon Francisco képviselő urakat. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a napirendi pont előterjesztését követően a hatályos SZMSZ alapján lehetőségük van kérdéseket feltenni, megvitatni a témát. A vita során a képviselő legfeljebb két alkalommal kérhet szót maximum 5 perces időtartamra. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor megkérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatról dönteni szíveskedjenek és felkérem jegyző asszonyt a szavazatok összeszámlálására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: tartózkodom, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 2/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára megválasztotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. törvény 43 -a alapján titkos szavazások lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságát. A bizottság elnöke: Krebsz Gábor képviselő Tagjai: Gózon Francisco képviselő dr.sántha József Attila képviselő Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre.

7 7 Határidő: következő testületi ülés Felelős: Bahil Emliné dr. jegyző 4./ A polgármester programjának ismertetése A polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Köszönöm, hogy meghallgattak. A polgármesteri program elfogadásáról is szükséges a képviselő-testület döntése, úgyhogy felkérem a jegyző asszonyt, hogy a szavazatszámlálásnak tegyen eleget. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, tartózkodom, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 3/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester polgármesteri programját megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 5./ A polgármester illetményének megállapítása Az 5-ös és 6-os napirendi pont levezetésére átadom a szót Pásztor László képviselő úrnak, mint korelnöknek, egyidejűleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. törvény 49. -ban foglaltak alapján személyes érintettségemet jelentem be. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy mindkét napirend vonatkozásában a döntéshozatalból történő kizárásomról határozni szíveskedjék. Felkérem a jegyző asszonyt a szavazatszámlálás lebonyolítására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, tartózkodom, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

8 8 4/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester személyes érintettségéről szóló bejelentését tudomásul veszi, és a polgármester illetményének megállapítása, valamint a polgármester költségátalány megállapítási kérelme napirendi pontok esetében kérésének megfelelően a döntéshozatalból a polgármestert kizárja. Köszönöm szépen és akkor átadom a szót a korelnöknek. Pásztor László képviselő: Köszönöm szépen polgármester asszony. Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény, továbbiakban Pttv. 3..-ának (1) bekezdés értelmében a képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt. Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester illetményének a megállapítása. Ezt a napirendet a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja, mivel a Pttv. (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetménye közérdekű adat. A képviselő-testület a polgármester illetményét a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szerint megállapítható illetményalap jelen esetben Ft. Az 1000 és a 2099 lakosú településnél a szorzószám 8,5-11 között lehet. A leköszönő polgármester illetmény alapja 9-es szorzóval volt megállapítva. Kérem a képviselő-testületet, hogy tegye meg javaslatát. Én javasolnám a 10-es szorzót megállapítani a polgármester asszony részére. Krebsz Gábor képviselő: Én kiszámoltam. Fogunk szavazni a költségtérítésről is, ott % közötti lehet. Az előző polgármesternek 25% volt a költségtérítése. Meg lehet most kérdezni, hogy a költségtérítésnél hány százalék lesz javasolva? Pásztor László képviselő: Mivel a benzinárak eléggé elszabadultak én a 30%-ot javasolnám, de a képviselő-testület dönt.

9 9 Krebsz Gábor képviselő: Én az egyiknél kicsit kevesebbet javasolnék. Gózon Francisco képviselő: Nehéz így pénzekről dönteni. A számok adva vannak, előtte a 9-es szorzó volt, így természetes most a 10-es, az infláció miatt, de én nem látom, hogy ez miből lesz kifizetve. Krebsz Gábor képviselő: Nekem is ez a problémám, hogy nem tudjuk a pénzügyi helyzetét az önkormányzatnak. Én szívesen megszavaznám a 11-es szorzót is, csak nem tudjuk az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Pásztor László képviselő: Ez nem a pénzügyi helyzettől függ. Illetmény illeti meg a polgármestert. Krebsz Gábor képviselő: Az illetménynek nagyobb az adóvonzata, mint a költségtérítésnek? Bahil Emilné mb. jegyző: A költségtérítés után nem adózik a polgármester asszony. Krebsz Gábor képviselő: Én javaslom a 9,5-ös szorzót. Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Én azt kívánnám hozzátenni, hogy a választási ciklusra állapította meg októberében a képviselő-testület a polgármester asszony bérét és ez minden évben a költségvetésbe beépítésre kerül. Ebben az értelemben, ilyen esetben ez nem költségvetés kérdése. Gózon Francisco képviselő: Azt gondolom, hogy a 10-es szorzó elfogadható. Pásztor László képviselő: Akkor a 10-es szorzóra szavazunk. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

10 10 5/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester illetményét január 06. napjától, megválasztásának napjától havi Ft-ban - azaz Háromszáznyolcvanhatezer-ötszáz forintban állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon. Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző Határidő: január / A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Felkérem a korelnök urat, hogy a következő napirendet is vezesse elő. Pásztor László képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18.. (1) bekezdés kimondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, általa előlegezett számlával igazolt költségét meg kell téríteni. A (2) bekezdés pedig kimondja, hogy a polgármester választása szerint az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően költségátalány illeti meg. Ha a képviselőtestület döntést nem hoz, akkor az átalány minimum összege illeti meg. A költségátalány mértéke a képviselő-testület döntése alapján a polgármester illetményének 20-30%-nak megfelelő összeg. Kérem erről szavazzunk. Szeretnék szót kérni. Az előző napirendi pont eredményeképp én szeretném, ha a költségátalányt a minimum 20% alapján állapítaná meg a képviselő-testület. Köszönöm szépen. Pásztor László képviselő: Akkor kérem szavazzunk. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

11 11 6/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármesternek a polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére kérelme alapján költségátalányt állapít meg, melynek mértéke polgármester illetményének 20 %-a, azaz Ft/hó. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről havonta gondoskodjon. Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző Határidő: folyamatos 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Köszönöm szépen a korelnök közreműködését. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 34. (1) szerint: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választhat. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, megbízatása a megválasztásával kezdődik. A január 06-i időközi választások eredményei alapján az alpolgármesterként Pásztor László képviselő úr megválasztását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek! Pásztor László képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet és kéri kizárását. Felkérem a képviselő-testületet, hogy a személyes érintettségről szavazzon. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: tartózkodom, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

12 12 7/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pásztor László képviselő személyes érintettségéről szóló bejelentését tudomásul veszi, és az alpolgármester megválasztása, valamint az alpolgármester költségátalány megállapítási kérelme napirendi pontok esetében a döntéshozatalból a kérésének megfelelően a képviselő urat kizárja. Van-e kérdés vagy vélemény a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy felkérem a frissen megválasztott szavazatszámláló bizottságunkat, hogy bonyolítsák le a titkos szavazást. Amíg a szavazatszámláló bizottság megvizsgálja a szavazatokat, addig technikai szünetet rendelek el. SZÜNET Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Krebsz Gábor képviselő (szavazatszámláló bizottság elnöke): Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal Pásztor László urat elfogadja alpolgármesternek. Köszönöm szépen. 8/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára Pásztor László képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. Felkérem az alpolgármester urat az eskü letételére, kérem, hogy mindenki álljon fel. "Én, Pásztor László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!"

13 13 Megszakítva az ülés menetét engedjék meg, hogy szót adjunk a rendőrkapitány úrnak. Hegedűs Árpád r. főhadnagy a Szobi Rendőrőrs parancsnoka: A kapitány úr elnézést kér, sajnos szolgálati feladati miatt nem tudott eljönni. Tájékoztatni szeretném a testületet és Zebegény lakosságát, hogy a rendőrség átalakul a járás miatt is, ennek a vonzatait még nem tudom, ez attól is függ, hogy a pénzügyi helyzet hogy engedi meg a rendőrségnek a bővítést. Bemutatom helyettesemet dr. Kormanik Gergőt, ő a bűnügyi részt fogja vinni. A járási hivatalnak köszönhetően lesz egy közéletvédelmi csoportunk. Tavasztólőszig elég sok rendezvény van, ezeken megpróbálok én is mindig részt venni és megpróbáljuk a rendezvényeket biztosítani. Az lenne a kérésem az állampolgárok felé, hogy ha lesz falugyűlés, akkor a körzeti megbízottal el fogok jönni és az állampolgárok jelzéseit gyűjteni fogom, amit továbbítok a felső vezetés felé. A legutolsó falugyűlés Nagybörzsöny községben volt, az állampolgári beszámolókat meghallgattuk, ők meg voltak elégedve velünk, remélem, hogy Önök is meg lesznek velünk elégedve. A jelenlegi helyzetünknek megfelelően mindent próbálunk megtenni. Jelenleg egy szolgálati gépkocsival rendelkezik a rendőrőrs, 12 település tartozik hozzánk. Ha olyan helyzet adódna, hogy egy helyi lakosú rendőr szeretne hozzánk tartozni, akkor megpróbálok mindent megtenni, az áthelyezése érdekében, hiszen a helyi lakosú rendőrök többet tudnak a helyi állampolgárok gondjáról, bajairól. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, ha bármi problémájuk van, kérem jelezzék. (06/ ) Ha rendezvénybiztosításról lesz szó, azt kérem, hogy azt idejében jelezzék felénk. Február 1-től már katasztrófavédelmi kollégát is integráltak a Szobi Rendőrőrsre, vele együtt is el fogunk jönni és be tudom mutatni Önöknek. Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Szeretném megköszönni a rendőrség munkáját, amit a választás napján nekünk és velünk szemben tanúsítottak egészen addig, amíg nem végeztünk, hajnali háromig.

14 14 Köszöni a tájékoztatást a parancsnok úrnak. Egy kis kitérőt engedjenek meg nekem. Tisztelt Képviselő-testület! Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem Ferenczi Ernő Ervin leköszönő alpolgármester úrnak az elmúlt időszakban kifejtett áldozatos munkáját. Remélem, hogy az új testület működésében a továbbiakban is tevékenyen részt vesz és szakértelmével, tenni akarásával, valamint tapasztalatával most már mint képviselő társunk tovább segíti a településünk fejlődését. Ferenczi Ernő Ervin: Nagyon szépen köszönöm polgármester asszony. 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Az előterjesztést mindenki megkapta, két határozati javaslat került benne előterjesztésre. A képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek a nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az illetményalap és nél kevesebb lakosú település esetén 4,5-6,5 szorzószám szorzata adja ( , ,- Ft) A nél kevesebb lakosú település esetén csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható akkor is, ha a polgármester főállásban látja el feladatait. A társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető vagy a törvényben foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (Pttv.4. (3) bekezdés.

15 15 A leköszönő társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja Ft volt. Az újonnan megválasztott alpolgármester úr nyilatkozata az előterjesztés mellékletét képezi, e szerint a törvényben megállapítható tiszteletdíjnál alacsonyabb összegben kéri megállapítani a tisztség ellátásával kapcsolatos költségek fedezetére a tiszteletdíját. A kérelem alapján én Ft/hó javaslom meghatározni január 18-tól ezt a tiszteletdíjat. Várom akkor a kérdéseket, véleményeket. Krebsz Gábor képviselő: Szerintem nagyon rossz üzenete van annak, hogy ha mindjárt pénzt osztogatunk az első ülésen, hiszen az előző testület is pont ebbe bukott bele, hogy az előző alpolgármester Ft-os fizetést kapott. Én nem tudom támogatni és az lenne a javaslatom, hogy ugye márciusig kell felállnia a közös hivataloknak, nem tudjuk, hogy hány embert kell a saját költségvetésünkből felvenni, ezért erre a két-három hónapra halasszuk el ezt a döntést. Nem zárkózom el, de most ezt nem tartanám jó ötletnek, nem hiszem, hogy ezt várják el a szavazóink. Gózon Francisco képviselő: Én a javaslattal egyetértek, hogy halasszuk el, az érveléssel nem teljesen. A munkáért fizetés jár, ez egy normális dolog. el kell ismerni a munkát és ez az elismerés a mai világban fizetés. Azért értek egyet a halasztással, mert nem látom át, hogy milyen az anyagi helyzete az önkormányzatnak. Nem látom át azt sem, hogy milyen munkája és milyen munkaköre lesz itt az új alpolgármesternek, ez a működés alatt fog kiderülni. Dr. Sántha József Attila képviselő: Lehetséges az, hogy elhalasszuk ezt a döntést? Lehetséges, 6 hónapot ad a törvény erre. Dr. Sántha József Attila képviselő: Én Gózon képviselő társamhoz csatlakoznék, hogy valóban kicsit elvtelennek tűnik, hogy a ciklus elején pénzt osztogassunk, nem is tudván, hogy milyen pénzügyi lehetőségeink vannak, nem beszélve a most következő átalakulásokkal járó bizonytalanságokról. Csatlakoznék a javaslathoz a halasztás tekintetében.

16 16 Ferenczi Ernő Ervin: Én mivel még nem esküdtem fel, nem illendő olyat mondani, ami befolyásolja a döntést, de ki kell egészítenem Krebsz képviselő társam megjegyzését, hogy ebbe bukott volna bele egy testület. Ez Ft nettó jövedelem volt. Én támogatom, hogy alpolgármester úr kapjon tisztelet díjat abban az esetben, ha van mögötte olyan munka, amit más módon lehet megoldani. Én alpolgármesterként az utóbbi fél évben olyan munkát végeztem, amit elvileg külsős cégeknek kellett volna elvégezni, gondolok itt a pályázat írásra, menedzsmentre. Ha ezt külsős cégnek adjuk oda, akkor háromszor ennyibe került volna. Én megtettem azt az előterjesztést, amit a törvény előír. A képviselő-testületnek lehetősége van azt mondani, hogy igen, adok ennyit, lehetősége van azt mondani, hogy nem adok és lehetősége van arra is, hogy a döntést elnapolja. Szó nincs itt pénz osztásokról, azokat a kötelező napirendi pontokat hozzuk, ami az önkormányzati törvény szerint az alakuló ülésnek a kötelező napirendi pontjait képezik. Az, hogy milyen döntés születik, az pedig a képviselő-testületen múlik, köszönöm. Akkor elhangzott egy újabb határozati javaslat, ami szerint a képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a tiszteletdíj megállapítására a évi költségvetés ismeretében visszatér. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 9/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést megismerte. Az alpolgármester tiszteletdíjáról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a

17 17 tiszteletdíjjal kapcsolatos döntését a évi költségvetés ismeretében kívánja meghozni. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: évi költségvetés megalkotása 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Ez a napirendi pont is kötelező eleme az alakuló ülésnek. Annyit tennék hozzá az előterjesztéshez, hogy kiszámoltuk Zebegény esetében mennyi az a meghatározott szorzószám, melynek szorzataként mennyi a képviselői tiszteletdíj. Ez a köztisztviselői alapnak a Ft-nak az 1,3-as szorzata, Ft/hó összeget jelent, amit járulék terhel. A kialakult gyakorlat szerint 2006-tól nem élt Zebegény Önkormányzata azzal a lehetőséggel, hogy a képviselők részére természetbeni juttatást vagy pedig tiszteletdíjat állapítson meg től ún. rendelkezésre állási összeg került megállapításra a képviselők részére, melynek kerete Ft/év volt. Ez az összeg általában adományozásra került, felhasználásáról a képviselő döntött, illetve fennmaradó összege az adott év költségvetésében maradt. Rendelkezési állási összeg megállapításáról a hatályos Pttv. nem rendelkezik, ennek megállapítása jogszabály ellenes, ilyen juttatás megállapítására nincs mód. Én természetesen a határozati javaslatban a törvény alapján javaslatot teszek, hogy a képviselő-testület az 1,3 szorzó figyelembe vételével meghatározza a képviselői tiszteletdíjat. Természetesen a testület dönthet úgy is, hogy nem óhajtja ezt a tiszteletdíjat a továbbiakban sem érvényesíteni, de tájékoztatom Önöket, hogy az eddigi rendelkezésre állási díj, nem fog rendelkezésre állni, mert ilyen címen, hogy rendelkezésre állás, nem lehet a költségvetésbe tervezni évtől hiányt nem lehet tervezni, a kötelező feladat ellátásnak pedig a finanszírozása meglehetősen beszűkül. Most még nem látjuk a költségvetési számokat, a közös hivatal arányos költsége is terhelni fogja az önkormányzatot.

18 18 Dr. Sántha József Attila képviselő: Lehetséges-e az előzőhöz hasonló döntést hozni és ezt elhalasztani és a 2013-as költségvetés ismeretében visszatérni erre a kérdésre? Igen, természetesen meg van erre is a lehetőség. Felkérem jegyző asszonyt, hogy folytassa le a szavazást. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képivselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 10/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést megismerte. Az tiszteletdíjakról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatos döntését a évi költségvetés ismeretében kívánja meghozni. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: évi költségvetés megalkotása 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok Az egyebek napirendi pontban közérdekű bejelentések tehetők meg, illetve információ kérésre van lehetőség. Megjelöltem a meghívóban az egyebek napirendi pontokat és az egyik legfontosabb a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségünk, amelynek 30 napon belül eleget kell tenni. Előkészítettük, egy példányban kiosztásra kerül, a kérésem az, hogy a hétfői napon mindenki jelezze, hogy még hány darabra van szükség.

19 19 Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a képviselők által leadott vagyonnyilatkozat nyilvános, a családtagokra vonatkozó nyilatkozat viszont titkos. Amennyiben valaki elmulasztja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, abban az esetben nem gyakorolhatja képviselői jogait, a megállapított juttatásokban nem részesülhet. Zárt borítékban kérjük leadni a vagyonnyilatkozatokat, amit jegyző asszonyhoz kérünk címezni. Beszélnünk kell az SZMSZ-ünk megalkotásáról. Ameddig az új rendelet meg nem születik, addig a 2012-es rendelet alapján dolgozunk. Az SZMSZ-t már mindenki megkapta, ezt a rendeletet a további működés meghatározása miatt a következő ülésünkön meg kellene alkotni. Én javaslom egy teljesen új rendelet kidolgozását. Én kérem a képviselők észrevételeit és javaslatait, akár személyesen, akár ben január 25-én délig. A következő a bizottságok létrehozása, amely az SZMSZ részét képezi. Ez ugyan már egyeztettük, de ugyancsak a fenti időpontig kérném a javaslatokat decemberében már nem készült munkaterv a évre vonatkozóan, ezért ennek az összeállítása is előttünk álló feladat. A vázat elkészítjük a kötelező napirendekkel, illetve azokkal amik várhatóan ebben az évben megtárgyalásra kerülnek. Erre is kérnék javaslatokat a fenti időpontig. Nem szerepel a meghívóban, de szükségessé vált január 21-re, hétfőre, 13 órára összehívnunk egy rendkívüli testületi ülést. Az előterjesztéseket előkészítettem. Nem tűr halasztást, mivel 21-én 16 óra a megjelölt határidő, aminek eleget kell tennünk és határozatot kell hoznunk. A meghívót az ülés után természetesen mindenkinek odaadom a csatolandó anyagokkal. Krebsz Gábor képviselő: A hétfői ülésen én nem tudok részt venni. Ferenczi Ernő Ervin: Megragadnám a szót, hogy miért késtem negyed órát. nem tudtam lejönni a hegyről, mivel olyan mértékű hó van, hogy elakadt az autóm és ki kellett ássam. Ezt most tudjuk kezelni? Ki van adva a műszaki osztálynak, hogy hétvégén is kereshetik akár? Kiértek a fiúk, de nem volt elég a só.

20 20 Ameddig havazik, nincs sok értelme szórni. Természetesen a hétvégén ügyeletben lesz mindenki, magamat is beleértve. Megrendeltük a hó tolást, ugyanis nagy mennyiségű hó várható, az időközi választás óta folyamatosan időjárási problémákkal küzdünk. Havazik, tél van, tehát ezt nem tudjuk megakadályozni. A síkosság mentesítésre is intézkedtünk, rendeltünk olyan sót, ami olvaszt és hoztunk szóróanyagot is. Megköszönném azoknak a zebegényi lakosoknak, akik felajánlották segítségüket és hajlandóak közreműködni a hó eltakarításban, a szórásban. Nagyon szeretnénk felépíteni egy utcafelelős rendszert, jobb szót nem tudok rá mondani és elnézést ha valakit sértenék. Arról van szó, hogy két állandó emberünk van, akik a traktorral járnak, alkalmi hómunkásokat is felvettünk, de nagyon korlátozottak a lehetőségeink, hiszen nincs költségvetés. Átmeneti időszakra intézkedés 2012-ben nem volt, tehát nincs ilyen rendelkezés, hogy hogyan gazdálkodhatunk, tehát vis maior módon próbáljuk megoldani a helyzetet. Nagyon köszönöm azoknak a Zebegényieknek akik felvállalták, hogy ledepózhatjuk náluk a szóróanyagot és ők a saját környéküket megszórják, ellapátolják a havat és ha szükséges, akkor hó tolásba is besegítenek. Meg lett szervezve a munka a hétvégére és állandó telefonos kapcsolatban vagyunk a kollégákkal. Ferenczi Ernő Ervin: A műszaki osztály, tehát a Katalin hétvégén elérhető? Őt is lehet hívni és engem is és azt javaslom, hogy ha a Katalint nem érik el, mert ő is lehet olyan helyen, ahol nem elérhető, akkor engem is lehet hívni, kapcsolatban vagyok a kollégákkal. Krebsz Gábor képviselő: A zebegényi honlappal kapcsolatban szeretnék némi információt. Gyalázat, ami itt a kampány során ment a honlapon, nem tudom, hogy kinek van hozzáférése a szerkesztéshez. Ez a hétfői ülés egyik napirendje. Egyébként teljesen egyetértek, én is kezdeményeztem már, hogy ezt a fórum felületet szüntessük meg, mivel azt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása Iktatószám: 610/21/2013. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott ülésének Határozatok tárgykódjai: 155:B10; 156:B12; 157:A3; 158:A2. a.) jegyzőkönyve, b.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. október 21. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat0 Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a művelődési ház nagytermében megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Tisztelettel köszöntöm a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének 2014. október 22-én 15.10 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 1-6 Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. október 14.-én (csütörtökön) 20.00 órakor megtartott nyilvános a l a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-12/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző.

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző. ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17.00 órakor kezdődő alakuló, nyilvános testületi ülésén, Rétalapon, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Básti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület október 12-i ALAKULÓ üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület október 12-i ALAKULÓ üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2006. október 12-i ALAKULÓ üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond képviselő 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr. Milvius

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Jelen vannak Képviselő-testület tagjai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13 -án megtartott alakuló üléséről. Határozat száma Tárgy 73/2010.(X.13.) Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester

Részletesebben

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L Psz/59/21/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott rendes, nyilvános A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L 83/2014. (X. 22.) sz. Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-21/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 19,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:a Harkány Város Önkormányzat október 14-én órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:a Harkány Város Önkormányzat október 14-én órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:a Harkány Város Önkormányzat 2010. október 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Dr.Vida Ernő korelnök:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Cserkút község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára Jelen voltak: Hagenthurn

Részletesebben

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata Etyek Község 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 27-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 506-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én 14 órai kezdettel megtartott alakuló

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-án tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Fődiné Hrombola

Részletesebben

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 345 18/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. október 17-én 09 00 órai kezdettel megtartott Alakuló Ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről Szerencs város Képviselő-testülete Szám: 31-12/2006. Jegyzőkönyv Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében 2006. október 11-én tartott a l a k u l ó üléséről Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 16 órakor, a Városházán kezdődő alakuló ülésére Az ülést vezeti: Kovács Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben