JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében."

Átírás

1 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester Ferenczi Ernő Ervin képviselő Gózon Francisco képviselő Himmerné Wetzl Annamária képviselő Krebsz Gábor képviselő Dr. Sántha József Attila képviselő Bahil Emilné dr. megbízott jegyző Mohácsi Lászlóné HVB elnök Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és a televízió képernyője előtt ülő nézőket. Tisztelettel köszöntöm a Helyi Választási Bizottság Elnökét, Jegyző asszonyt, és a tisztelt Képviselőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a hatályos SZMSZ miatt minden határozatot név szerinti szavazással kell meghoznunk. A neveket a jegyző asszony ABC sorrendben olvassa fel, jól érthető IGEN, NEM vagy TARTÓZKODOM választ szeretnénk kérni a képviselőktől. Zebegény Község Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012 (VI.26.) rendelete alapján a meghívóban kiküldött napirendi pontokra a következők szerint teszek javaslatot: Napirend: 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök (szóbeli előterjesztés) 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök

2 2 3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 4./ A polgármester programjának ismertetése Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester (szóbeli előterjesztés) 5./ A polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: Pásztor László korelnök 6./ A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Előterjesztő: Pásztor László korelnök 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok Kérem, hogy a rendelet 20.. alapján a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadni szíveskedjenek, felkérem a jegyző asszonyt a szavazatok megszámlálására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 1/2013. (I.18.) számú Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontkora tett javaslatot 6 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:

3 3 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök (szóbeli előterjesztés) 2./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök 3./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Előterjesztő: Mohácsi Lászlóné HVB elnök 4./ A polgármester programjának ismertetése Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester (szóbeli előterjesztés) 5./ A polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: korelnök 6./ A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Előterjesztő: korelnök 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő:Hutter Jánosné polgármester 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok

4 4 Az SZMSZ 47.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Gózon Francisco képviselő urat és Himmerné Wetzl Annamária képviselő asszonyt. 1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása Felkérem a napirend előterjesztésére Mohácsi Lászlónét a Helyi Választási Bizottság elnökét. Mohácsi Lászlóné HVB elnök: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit január 6-án lezajlott az időközi választás. Tekintettel arra, hogy a szavazatszámláláskor szavazat azonosság állt fenn és a képviselők vonatkozásában is nagyon kevés különbség volt az egyes személyekre leadott szavazatok között, így a szavazatokat 5 alkalommal számlálta meg a szavazatszámláló bizottság. Ezt követően az alábbi eredmények születtek polgármester tekintetében: 1. Hutter Jánosné 337 db. szavazat 2. Sinkó Vilmosné 176 db. szavazat 3. Ipolyi István Zoltán 93 db. szavazat 4. Krebsz Gábor 17 db. szavazat A képviselők sorrendje: Hutter Jánosné 456 db. szavazat 1. Pásztor László 358 db. szavazat 2. Ferenczi Ernő Ervin 324 db. szavazat 3. Krebsz Gábor 280 db. szavazat 4. Dr. Sántha József Attila 272 db. szavazat 5. Himmerné Wetzl Annamária 269 db. szavazat Máté Endre Károly és Gózon Francisco azonos szavazatot ért el, ezért itt a bizottság sorsolással döntötte el a sorrendet. 6. Gózon Francisco 247 db. szavazat 7. Máté Endre Károly 247 db. szavazat 8. Faludiné Kmetty Éva 243 db. szavazat 9. Lind Árpád 196 db. szavazat 10. Csókáné Salamon Melitta 188 db. szavazat 11. Ihar László 73 db. szavazat

5 5 A választási bizottság munkáját megzavaró esemény nem történt, zökkenőmentesen zajlott le a választás. A szavazatszámláláskor előadódott áramszünet annyiban nehezítette meg a munkánkat, hogy időben tovább tartott, de nem szünetelt a munka, folytattuk zseblámpával és aggregátor segítségével. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Helyi Választási Iroda vezetőjének Bahilné Marikának, a hivatal munkatársainak, akik mindenben segítették munkánkat, valamint a Helyi Választási Bizottság többi tagjának, hiszen a segítségükkel lett eredményes a munkánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elnök asszony tájékoztatóját és egyúttal felkérem a második napirendi pont levezetésére. Először az önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütételére. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele Mohácsi Lászlóné HVB elnök: Kérném a képviselő-testületet, hogy álljanak fel és legyenek szívesek utánam mondani az eskü szövegét. "Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Köszönöm szépen. Most pedig polgármester asszony eskütétele következik: "Én, Hutter Jánoésné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Köszönöm.

6 6 Köszönöm szépen ismételten elnök asszony közreműködését és megkérem, hogy ha elfoglaltsága engedi, akkor kérem, hogy maradjon továbbra is a körünkben. 3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Az előterjesztésben is szerepel, hogy ezt a bizottságot az alpolgármester titkos megválasztására kell létrehozni, azonban a ciklus hátralévő részében is szükség lesz erre a bizottságra, ezért arra tettem javaslatot, hogy a ciklus idejére, tehát a 2014-es önkormányzati választásokig kerüljön megválasztásra. A szavazatszámláló bizottság elnökének javaslom megválasztani Krebsz Gábor képviselő urat, tagjaiként javaslom megválasztani Dr. Sántha József Attila és Gózon Francisco képviselő urakat. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a napirendi pont előterjesztését követően a hatályos SZMSZ alapján lehetőségük van kérdéseket feltenni, megvitatni a témát. A vita során a képviselő legfeljebb két alkalommal kérhet szót maximum 5 perces időtartamra. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor megkérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatról dönteni szíveskedjenek és felkérem jegyző asszonyt a szavazatok összeszámlálására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: tartózkodom, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 2/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára megválasztotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. törvény 43 -a alapján titkos szavazások lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságát. A bizottság elnöke: Krebsz Gábor képviselő Tagjai: Gózon Francisco képviselő dr.sántha József Attila képviselő Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre.

7 7 Határidő: következő testületi ülés Felelős: Bahil Emliné dr. jegyző 4./ A polgármester programjának ismertetése A polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Köszönöm, hogy meghallgattak. A polgármesteri program elfogadásáról is szükséges a képviselő-testület döntése, úgyhogy felkérem a jegyző asszonyt, hogy a szavazatszámlálásnak tegyen eleget. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, tartózkodom, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 3/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester polgármesteri programját megismerte és változtatás nélkül elfogadja. 5./ A polgármester illetményének megállapítása Az 5-ös és 6-os napirendi pont levezetésére átadom a szót Pásztor László képviselő úrnak, mint korelnöknek, egyidejűleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. törvény 49. -ban foglaltak alapján személyes érintettségemet jelentem be. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy mindkét napirend vonatkozásában a döntéshozatalból történő kizárásomról határozni szíveskedjék. Felkérem a jegyző asszonyt a szavazatszámlálás lebonyolítására. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, tartózkodom, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

8 8 4/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester személyes érintettségéről szóló bejelentését tudomásul veszi, és a polgármester illetményének megállapítása, valamint a polgármester költségátalány megállapítási kérelme napirendi pontok esetében kérésének megfelelően a döntéshozatalból a polgármestert kizárja. Köszönöm szépen és akkor átadom a szót a korelnöknek. Pásztor László képviselő: Köszönöm szépen polgármester asszony. Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény, továbbiakban Pttv. 3..-ának (1) bekezdés értelmében a képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt. Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester illetményének a megállapítása. Ezt a napirendet a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja, mivel a Pttv. (4) bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetménye közérdekű adat. A képviselő-testület a polgármester illetményét a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szerint megállapítható illetményalap jelen esetben Ft. Az 1000 és a 2099 lakosú településnél a szorzószám 8,5-11 között lehet. A leköszönő polgármester illetmény alapja 9-es szorzóval volt megállapítva. Kérem a képviselő-testületet, hogy tegye meg javaslatát. Én javasolnám a 10-es szorzót megállapítani a polgármester asszony részére. Krebsz Gábor képviselő: Én kiszámoltam. Fogunk szavazni a költségtérítésről is, ott % közötti lehet. Az előző polgármesternek 25% volt a költségtérítése. Meg lehet most kérdezni, hogy a költségtérítésnél hány százalék lesz javasolva? Pásztor László képviselő: Mivel a benzinárak eléggé elszabadultak én a 30%-ot javasolnám, de a képviselő-testület dönt.

9 9 Krebsz Gábor képviselő: Én az egyiknél kicsit kevesebbet javasolnék. Gózon Francisco képviselő: Nehéz így pénzekről dönteni. A számok adva vannak, előtte a 9-es szorzó volt, így természetes most a 10-es, az infláció miatt, de én nem látom, hogy ez miből lesz kifizetve. Krebsz Gábor képviselő: Nekem is ez a problémám, hogy nem tudjuk a pénzügyi helyzetét az önkormányzatnak. Én szívesen megszavaznám a 11-es szorzót is, csak nem tudjuk az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Pásztor László képviselő: Ez nem a pénzügyi helyzettől függ. Illetmény illeti meg a polgármestert. Krebsz Gábor képviselő: Az illetménynek nagyobb az adóvonzata, mint a költségtérítésnek? Bahil Emilné mb. jegyző: A költségtérítés után nem adózik a polgármester asszony. Krebsz Gábor képviselő: Én javaslom a 9,5-ös szorzót. Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Én azt kívánnám hozzátenni, hogy a választási ciklusra állapította meg októberében a képviselő-testület a polgármester asszony bérét és ez minden évben a költségvetésbe beépítésre kerül. Ebben az értelemben, ilyen esetben ez nem költségvetés kérdése. Gózon Francisco képviselő: Azt gondolom, hogy a 10-es szorzó elfogadható. Pásztor László képviselő: Akkor a 10-es szorzóra szavazunk. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

10 10 5/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármester illetményét január 06. napjától, megválasztásának napjától havi Ft-ban - azaz Háromszáznyolcvanhatezer-ötszáz forintban állapítja meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon. Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző Határidő: január / A polgármester költségátalány megállapítási kérelme Felkérem a korelnök urat, hogy a következő napirendet is vezesse elő. Pásztor László képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18.. (1) bekezdés kimondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, általa előlegezett számlával igazolt költségét meg kell téríteni. A (2) bekezdés pedig kimondja, hogy a polgármester választása szerint az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően költségátalány illeti meg. Ha a képviselőtestület döntést nem hoz, akkor az átalány minimum összege illeti meg. A költségátalány mértéke a képviselő-testület döntése alapján a polgármester illetményének 20-30%-nak megfelelő összeg. Kérem erről szavazzunk. Szeretnék szót kérni. Az előző napirendi pont eredményeképp én szeretném, ha a költségátalányt a minimum 20% alapján állapítaná meg a képviselő-testület. Köszönöm szépen. Pásztor László képviselő: Akkor kérem szavazzunk. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

11 11 6/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hutter Jánosné polgármesternek a polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére kérelme alapján költségátalányt állapít meg, melynek mértéke polgármester illetményének 20 %-a, azaz Ft/hó. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről havonta gondoskodjon. Felelős: Bahil Emilné dr. jegyző Határidő: folyamatos 7./ Alpolgármester választása, eskütétele Köszönöm szépen a korelnök közreműködését. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 34. (1) szerint: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választhat. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, megbízatása a megválasztásával kezdődik. A január 06-i időközi választások eredményei alapján az alpolgármesterként Pásztor László képviselő úr megválasztását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek! Pásztor László képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet és kéri kizárását. Felkérem a képviselő-testületet, hogy a személyes érintettségről szavazzon. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képviselő: tartózkodom, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen.

12 12 7/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pásztor László képviselő személyes érintettségéről szóló bejelentését tudomásul veszi, és az alpolgármester megválasztása, valamint az alpolgármester költségátalány megállapítási kérelme napirendi pontok esetében a döntéshozatalból a kérésének megfelelően a képviselő urat kizárja. Van-e kérdés vagy vélemény a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy felkérem a frissen megválasztott szavazatszámláló bizottságunkat, hogy bonyolítsák le a titkos szavazást. Amíg a szavazatszámláló bizottság megvizsgálja a szavazatokat, addig technikai szünetet rendelek el. SZÜNET Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Krebsz Gábor képviselő (szavazatszámláló bizottság elnöke): Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal Pásztor László urat elfogadja alpolgármesternek. Köszönöm szépen. 8/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára Pásztor László képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. Felkérem az alpolgármester urat az eskü letételére, kérem, hogy mindenki álljon fel. "Én, Pásztor László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZEBEGÉNY fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!"

13 13 Megszakítva az ülés menetét engedjék meg, hogy szót adjunk a rendőrkapitány úrnak. Hegedűs Árpád r. főhadnagy a Szobi Rendőrőrs parancsnoka: A kapitány úr elnézést kér, sajnos szolgálati feladati miatt nem tudott eljönni. Tájékoztatni szeretném a testületet és Zebegény lakosságát, hogy a rendőrség átalakul a járás miatt is, ennek a vonzatait még nem tudom, ez attól is függ, hogy a pénzügyi helyzet hogy engedi meg a rendőrségnek a bővítést. Bemutatom helyettesemet dr. Kormanik Gergőt, ő a bűnügyi részt fogja vinni. A járási hivatalnak köszönhetően lesz egy közéletvédelmi csoportunk. Tavasztólőszig elég sok rendezvény van, ezeken megpróbálok én is mindig részt venni és megpróbáljuk a rendezvényeket biztosítani. Az lenne a kérésem az állampolgárok felé, hogy ha lesz falugyűlés, akkor a körzeti megbízottal el fogok jönni és az állampolgárok jelzéseit gyűjteni fogom, amit továbbítok a felső vezetés felé. A legutolsó falugyűlés Nagybörzsöny községben volt, az állampolgári beszámolókat meghallgattuk, ők meg voltak elégedve velünk, remélem, hogy Önök is meg lesznek velünk elégedve. A jelenlegi helyzetünknek megfelelően mindent próbálunk megtenni. Jelenleg egy szolgálati gépkocsival rendelkezik a rendőrőrs, 12 település tartozik hozzánk. Ha olyan helyzet adódna, hogy egy helyi lakosú rendőr szeretne hozzánk tartozni, akkor megpróbálok mindent megtenni, az áthelyezése érdekében, hiszen a helyi lakosú rendőrök többet tudnak a helyi állampolgárok gondjáról, bajairól. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, ha bármi problémájuk van, kérem jelezzék. (06/ ) Ha rendezvénybiztosításról lesz szó, azt kérem, hogy azt idejében jelezzék felénk. Február 1-től már katasztrófavédelmi kollégát is integráltak a Szobi Rendőrőrsre, vele együtt is el fogunk jönni és be tudom mutatni Önöknek. Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Szeretném megköszönni a rendőrség munkáját, amit a választás napján nekünk és velünk szemben tanúsítottak egészen addig, amíg nem végeztünk, hajnali háromig.

14 14 Köszöni a tájékoztatást a parancsnok úrnak. Egy kis kitérőt engedjenek meg nekem. Tisztelt Képviselő-testület! Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem Ferenczi Ernő Ervin leköszönő alpolgármester úrnak az elmúlt időszakban kifejtett áldozatos munkáját. Remélem, hogy az új testület működésében a továbbiakban is tevékenyen részt vesz és szakértelmével, tenni akarásával, valamint tapasztalatával most már mint képviselő társunk tovább segíti a településünk fejlődését. Ferenczi Ernő Ervin: Nagyon szépen köszönöm polgármester asszony. 8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Az előterjesztést mindenki megkapta, két határozati javaslat került benne előterjesztésre. A képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek a nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az illetményalap és nél kevesebb lakosú település esetén 4,5-6,5 szorzószám szorzata adja ( , ,- Ft) A nél kevesebb lakosú település esetén csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható akkor is, ha a polgármester főállásban látja el feladatait. A társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető vagy a törvényben foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (Pttv.4. (3) bekezdés.

15 15 A leköszönő társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja Ft volt. Az újonnan megválasztott alpolgármester úr nyilatkozata az előterjesztés mellékletét képezi, e szerint a törvényben megállapítható tiszteletdíjnál alacsonyabb összegben kéri megállapítani a tisztség ellátásával kapcsolatos költségek fedezetére a tiszteletdíját. A kérelem alapján én Ft/hó javaslom meghatározni január 18-tól ezt a tiszteletdíjat. Várom akkor a kérdéseket, véleményeket. Krebsz Gábor képviselő: Szerintem nagyon rossz üzenete van annak, hogy ha mindjárt pénzt osztogatunk az első ülésen, hiszen az előző testület is pont ebbe bukott bele, hogy az előző alpolgármester Ft-os fizetést kapott. Én nem tudom támogatni és az lenne a javaslatom, hogy ugye márciusig kell felállnia a közös hivataloknak, nem tudjuk, hogy hány embert kell a saját költségvetésünkből felvenni, ezért erre a két-három hónapra halasszuk el ezt a döntést. Nem zárkózom el, de most ezt nem tartanám jó ötletnek, nem hiszem, hogy ezt várják el a szavazóink. Gózon Francisco képviselő: Én a javaslattal egyetértek, hogy halasszuk el, az érveléssel nem teljesen. A munkáért fizetés jár, ez egy normális dolog. el kell ismerni a munkát és ez az elismerés a mai világban fizetés. Azért értek egyet a halasztással, mert nem látom át, hogy milyen az anyagi helyzete az önkormányzatnak. Nem látom át azt sem, hogy milyen munkája és milyen munkaköre lesz itt az új alpolgármesternek, ez a működés alatt fog kiderülni. Dr. Sántha József Attila képviselő: Lehetséges az, hogy elhalasszuk ezt a döntést? Lehetséges, 6 hónapot ad a törvény erre. Dr. Sántha József Attila képviselő: Én Gózon képviselő társamhoz csatlakoznék, hogy valóban kicsit elvtelennek tűnik, hogy a ciklus elején pénzt osztogassunk, nem is tudván, hogy milyen pénzügyi lehetőségeink vannak, nem beszélve a most következő átalakulásokkal járó bizonytalanságokról. Csatlakoznék a javaslathoz a halasztás tekintetében.

16 16 Ferenczi Ernő Ervin: Én mivel még nem esküdtem fel, nem illendő olyat mondani, ami befolyásolja a döntést, de ki kell egészítenem Krebsz képviselő társam megjegyzését, hogy ebbe bukott volna bele egy testület. Ez Ft nettó jövedelem volt. Én támogatom, hogy alpolgármester úr kapjon tisztelet díjat abban az esetben, ha van mögötte olyan munka, amit más módon lehet megoldani. Én alpolgármesterként az utóbbi fél évben olyan munkát végeztem, amit elvileg külsős cégeknek kellett volna elvégezni, gondolok itt a pályázat írásra, menedzsmentre. Ha ezt külsős cégnek adjuk oda, akkor háromszor ennyibe került volna. Én megtettem azt az előterjesztést, amit a törvény előír. A képviselő-testületnek lehetősége van azt mondani, hogy igen, adok ennyit, lehetősége van azt mondani, hogy nem adok és lehetősége van arra is, hogy a döntést elnapolja. Szó nincs itt pénz osztásokról, azokat a kötelező napirendi pontokat hozzuk, ami az önkormányzati törvény szerint az alakuló ülésnek a kötelező napirendi pontjait képezik. Az, hogy milyen döntés születik, az pedig a képviselő-testületen múlik, köszönöm. Akkor elhangzott egy újabb határozati javaslat, ami szerint a képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a tiszteletdíj megállapítására a évi költségvetés ismeretében visszatér. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 9/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést megismerte. Az alpolgármester tiszteletdíjáról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a

17 17 tiszteletdíjjal kapcsolatos döntését a évi költségvetés ismeretében kívánja meghozni. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: évi költségvetés megalkotása 9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása Ez a napirendi pont is kötelező eleme az alakuló ülésnek. Annyit tennék hozzá az előterjesztéshez, hogy kiszámoltuk Zebegény esetében mennyi az a meghatározott szorzószám, melynek szorzataként mennyi a képviselői tiszteletdíj. Ez a köztisztviselői alapnak a Ft-nak az 1,3-as szorzata, Ft/hó összeget jelent, amit járulék terhel. A kialakult gyakorlat szerint 2006-tól nem élt Zebegény Önkormányzata azzal a lehetőséggel, hogy a képviselők részére természetbeni juttatást vagy pedig tiszteletdíjat állapítson meg től ún. rendelkezésre állási összeg került megállapításra a képviselők részére, melynek kerete Ft/év volt. Ez az összeg általában adományozásra került, felhasználásáról a képviselő döntött, illetve fennmaradó összege az adott év költségvetésében maradt. Rendelkezési állási összeg megállapításáról a hatályos Pttv. nem rendelkezik, ennek megállapítása jogszabály ellenes, ilyen juttatás megállapítására nincs mód. Én természetesen a határozati javaslatban a törvény alapján javaslatot teszek, hogy a képviselő-testület az 1,3 szorzó figyelembe vételével meghatározza a képviselői tiszteletdíjat. Természetesen a testület dönthet úgy is, hogy nem óhajtja ezt a tiszteletdíjat a továbbiakban sem érvényesíteni, de tájékoztatom Önöket, hogy az eddigi rendelkezésre állási díj, nem fog rendelkezésre állni, mert ilyen címen, hogy rendelkezésre állás, nem lehet a költségvetésbe tervezni évtől hiányt nem lehet tervezni, a kötelező feladat ellátásnak pedig a finanszírozása meglehetősen beszűkül. Most még nem látjuk a költségvetési számokat, a közös hivatal arányos költsége is terhelni fogja az önkormányzatot.

18 18 Dr. Sántha József Attila képviselő: Lehetséges-e az előzőhöz hasonló döntést hozni és ezt elhalasztani és a 2013-as költségvetés ismeretében visszatérni erre a kérdésre? Igen, természetesen meg van erre is a lehetőség. Felkérem jegyző asszonyt, hogy folytassa le a szavazást. Névszerinti szavazás: Gózon Francisco képviselő: igen, Himmerné Wetzl Annamária képviselő: igen, igen, Krebsz Gábor képviselő: igen, Pásztor László képivselő: igen, Dr. Sántha József Attila képviselő: igen. 10/2013. (I.18.) Kt. határozata Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést megismerte. Az tiszteletdíjakról az alakuló ülésen nem kíván dönteni, a képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatos döntését a évi költségvetés ismeretében kívánja meghozni. Felelős: Hutter Jánosné polgármester Határidő: évi költségvetés megalkotása 10./ Egyebek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szervezeti és működési szabályzat bizottságok kialakítása munkaterv javaslatok Az egyebek napirendi pontban közérdekű bejelentések tehetők meg, illetve információ kérésre van lehetőség. Megjelöltem a meghívóban az egyebek napirendi pontokat és az egyik legfontosabb a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségünk, amelynek 30 napon belül eleget kell tenni. Előkészítettük, egy példányban kiosztásra kerül, a kérésem az, hogy a hétfői napon mindenki jelezze, hogy még hány darabra van szükség.

19 19 Bahil Emilné dr. mb. jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a képviselők által leadott vagyonnyilatkozat nyilvános, a családtagokra vonatkozó nyilatkozat viszont titkos. Amennyiben valaki elmulasztja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, abban az esetben nem gyakorolhatja képviselői jogait, a megállapított juttatásokban nem részesülhet. Zárt borítékban kérjük leadni a vagyonnyilatkozatokat, amit jegyző asszonyhoz kérünk címezni. Beszélnünk kell az SZMSZ-ünk megalkotásáról. Ameddig az új rendelet meg nem születik, addig a 2012-es rendelet alapján dolgozunk. Az SZMSZ-t már mindenki megkapta, ezt a rendeletet a további működés meghatározása miatt a következő ülésünkön meg kellene alkotni. Én javaslom egy teljesen új rendelet kidolgozását. Én kérem a képviselők észrevételeit és javaslatait, akár személyesen, akár ben január 25-én délig. A következő a bizottságok létrehozása, amely az SZMSZ részét képezi. Ez ugyan már egyeztettük, de ugyancsak a fenti időpontig kérném a javaslatokat decemberében már nem készült munkaterv a évre vonatkozóan, ezért ennek az összeállítása is előttünk álló feladat. A vázat elkészítjük a kötelező napirendekkel, illetve azokkal amik várhatóan ebben az évben megtárgyalásra kerülnek. Erre is kérnék javaslatokat a fenti időpontig. Nem szerepel a meghívóban, de szükségessé vált január 21-re, hétfőre, 13 órára összehívnunk egy rendkívüli testületi ülést. Az előterjesztéseket előkészítettem. Nem tűr halasztást, mivel 21-én 16 óra a megjelölt határidő, aminek eleget kell tennünk és határozatot kell hoznunk. A meghívót az ülés után természetesen mindenkinek odaadom a csatolandó anyagokkal. Krebsz Gábor képviselő: A hétfői ülésen én nem tudok részt venni. Ferenczi Ernő Ervin: Megragadnám a szót, hogy miért késtem negyed órát. nem tudtam lejönni a hegyről, mivel olyan mértékű hó van, hogy elakadt az autóm és ki kellett ássam. Ezt most tudjuk kezelni? Ki van adva a műszaki osztálynak, hogy hétvégén is kereshetik akár? Kiértek a fiúk, de nem volt elég a só.

20 20 Ameddig havazik, nincs sok értelme szórni. Természetesen a hétvégén ügyeletben lesz mindenki, magamat is beleértve. Megrendeltük a hó tolást, ugyanis nagy mennyiségű hó várható, az időközi választás óta folyamatosan időjárási problémákkal küzdünk. Havazik, tél van, tehát ezt nem tudjuk megakadályozni. A síkosság mentesítésre is intézkedtünk, rendeltünk olyan sót, ami olvaszt és hoztunk szóróanyagot is. Megköszönném azoknak a zebegényi lakosoknak, akik felajánlották segítségüket és hajlandóak közreműködni a hó eltakarításban, a szórásban. Nagyon szeretnénk felépíteni egy utcafelelős rendszert, jobb szót nem tudok rá mondani és elnézést ha valakit sértenék. Arról van szó, hogy két állandó emberünk van, akik a traktorral járnak, alkalmi hómunkásokat is felvettünk, de nagyon korlátozottak a lehetőségeink, hiszen nincs költségvetés. Átmeneti időszakra intézkedés 2012-ben nem volt, tehát nincs ilyen rendelkezés, hogy hogyan gazdálkodhatunk, tehát vis maior módon próbáljuk megoldani a helyzetet. Nagyon köszönöm azoknak a Zebegényieknek akik felvállalták, hogy ledepózhatjuk náluk a szóróanyagot és ők a saját környéküket megszórják, ellapátolják a havat és ha szükséges, akkor hó tolásba is besegítenek. Meg lett szervezve a munka a hétvégére és állandó telefonos kapcsolatban vagyunk a kollégákkal. Ferenczi Ernő Ervin: A műszaki osztály, tehát a Katalin hétvégén elérhető? Őt is lehet hívni és engem is és azt javaslom, hogy ha a Katalint nem érik el, mert ő is lehet olyan helyen, ahol nem elérhető, akkor engem is lehet hívni, kapcsolatban vagyok a kollégákkal. Krebsz Gábor képviselő: A zebegényi honlappal kapcsolatban szeretnék némi információt. Gyalázat, ami itt a kampány során ment a honlapon, nem tudom, hogy kinek van hozzáférése a szerkesztéshez. Ez a hétfői ülés egyik napirendje. Egyébként teljesen egyetértek, én is kezdeményeztem már, hogy ezt a fórum felületet szüntessük meg, mivel azt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben