Méltóságteljes megemlékezés 56-ról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Méltóságteljes megemlékezés 56-ról"

Átírás

1 BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 21. SZ OKTÓBER 31. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Méltóságteljes megemlékezés 56-ról AVárosház téren október 22-én délután gyûltek össze emlékezni a kerület lakosai, civil szervezetei és egyesületei, hogy méltóképp emlékezzenek 56 hõseire, a dicsõséges 13 napra. Szabolcs Attila polgármester ünnepi beszéde után a Budai Nagy Antal Gimnázium tanulói emlékmûsort adtak elõ, majd Jeszenszky Géza professzor méltatta 56 történelmi jelentõségét. Végül a koszorúzás következett: elõször az önkormányzat vezetõi tették le az emlékezés virágait, majd a díszpolgárok, az egyházak, valamint a civilszervezetek és a pártok képviselõi koszorúztak. Sólyom László köztársasági elnök az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából Erdélybe látogatott, ahol felkereste testvérvárosunkat, Barótot is, ahol október 24-én találkozott a helyi vezetõkkel. Cikkünk a 3. oldalon. Útfelújítás Tartják a határidõt Már második hete tart az útfelújítás a Nagytétényi úton a Vilmos utcai felüljáró és a Növény utca közötti szakaszon. Idõszakos sávlezárások nehezítik a forgalmat, de a közlekedés mindkét irányban lehetséges. Az október 21-én megkezdett munkálatokat öt brigád végzi: cserélik a burkolatot és új járdaszegélyt alakítanak ki. Az egri Szolas cég pályázaton nyerte el a megbízást a Fõvárosi Önkormányzattól. Füredi Tamás építésvezetõ elmondta, hogy egy buszmegállótól eltekintve tartani tudják a november 7-i határidõt. A Közgazdász utcai megállónál közmûvek nehezítik a munkát.

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. A tények magukért beszélnek Az elõzõ ciklus baloldali vezetése az önkormányzati intézményekben is Augiász istállóját hagyta ránk. A kisegítõ technikai dolgozók közül sokan tíz hónapot dolgoztak 12 havi fizetésért, volt, aki szolgálati lakásban lakott ellentételezés nélkül. Egyik intézményünkben három fûtõ felügyelte az automatikusan mûködõ kazánt, viszont egy lógó szekrényajtó láttán tehetetlenül tárták szét a karjukat. Ugyanakkor a mosogatás és takarítás ugyanúgy folyt, mint 150 éve: kézzel, illetve felmosórongyot tologatva. A pazarlást ezen a téren is meg kellett szüntetnünk, és korszerû, takarékos, gépesített megoldásokra kell áttérnünk, ezért központosítottuk a kiszolgáló tevékenységeket. Az átszervezési koncepciót az MSZP szakértõi is jóváhagyták. Most mégis látva az átszervezéssel együtt járó elkerülhetetlen nehézségeket felrúgják az egyezséget, és rágalomözönt zúdítanak az önkormányzat vezetésére és a szakemberekre. A Városházi Híradó elõzõ számában szóvá tették, hogy a tanév elején még voltak zökkenõk az intézmények takarításában, nem mûködött azonnal olajozottan az új rendszer. Ez tény. Azt a baloldalnak is el kellett ismernie, hogy az önkormányzat vezetése azonnal és határozottan intézkedett. Éppen abból, a kerületi sajtóban megjelent cikkbõl idéztek, amelyben az önkormányzat elnézést is kért a kezdeti problémák miatt. Mivel így nem tudták elég drámaira festeni a helyzetet, valótlanságokkal tupírozták fel mondanivalójukat: azt állították, hogy az intézményvezetõk tehetetlenül, kiszolgáltatottan tûrni kötelesek, nem irányíthatják a takarítók, konyhások, gondnokok munkáját, még a kiégett izzót sem cseréltethetik ki. Ez természetesen nem igaz: az intézményvezetõk jogait senki nem korlátozta, a munkára kirendelteket az eddigi mértékben utasíthatják is. Mire az MSZP cikke megjelent, addigra a problémák szinte teljesen meg is szûntek. A végére hagyták a züllött, felelõtlen politikusi viselkedés mintapéldáját: megrágalmazták a KÖSZ22 Kft. konszenzussal, azaz az MSZP szavazataival is megválasztott, párton kívüli szakember vezérigazgatóját, hogy baráti cégeknek akarja juttatni a technikai feladatok ellátását. Eddig ebben a kerületben nem volt szokás mindenféle bizonyíték nélkül, politikai haszonlesésbõl megrágalmazni az önkormányzati intézményvezetõket. Az MSZP minden erkölcsi korlátot átlép, hogy megmaradt csekély számú hívében ébren tartsa a harci szellemet. A Fidesz Polgári Öszszefogás képviselõcsoportot sem ez, sem a szélsõjobbra hivatkozó folyamatos hisztériakeltés nem fogja akadályozni a rendre, tisztességre és biztonságra alapozó programja megvalósításában. FIDESZ-POLGÁRI ÖSSZEGFOGÁS KÉPVISELÕCSOPORT A jó ízlés és a józan ész határán Nyílt levél Szabolcs Attila (FIDESZ KDNP NF JOBBIK) polgármesterhez Tisztelt polgármester úr! A radikális jobboldal egyre hangosabb és szélsõségesebb megnyilvánulása, a szinte folyamatos utcai tüntetésekrõl szóló beszámolók, és az ezzel párhuzamosan megfigyelhetõ egyre magabiztosabb hangnem minden demokratikusan gondolkodó embert aggodalommal tölt el szimpatizáljon a politikai paletta jobb- vagy baloldalával, vagy legyen akár teljesen apolitikus. A szélsõjobb politikusai eddig a nem saját maguk szerkesztette újságokban megfontoltabban és higgadtabban fogalmaztak. Mindez már a múlté. Ma már egyre gátlástalanabbul mutatják meg igazi arcukat és igazi törekvéseiket ott, ahol korábban visszafogottabbaknak tûntek. Erre az igazi, kendõzetlen arcra jó példa a közpénzbõl kiadott, manapság jobboldali propagandalappá süllyedt Városházi Híradó szeptember 28-ai száma is, amelyben a Fidesz támogatásával önkormányzati mandátumot szerzett jobbikos képviselõ s azóta a Magyar Gárda alapító tagjává lett dr. Staudt Gábor, egyszemélyes frakció kampánymegnyitó cikkét olvashattuk. Dr. Staudt cikkében az igazság órájáról és a méltó büntetés elnyerésérõl ábrándozik különben végleg kitöröljük magunkat a Kárpát-medencébõl. Felmerül a kérdés: hogyan gondolja dr. Staudt az igazság óráját? Úgy, ahogyan az azóta mandátumáról leköszönõ fideszes országgyûlési képviselõ, aki szerint politikai ellenfele lógni fog? Vagy úgy, hogy a szebb jövõért cselekedni képes ember majd besétál a parlamentbe, és átveszi a demokratikusan megválasztott kormánytól a hatalmat? Orbán Viktor a magáról megfeledkezett, kötéllel fenyegetõzõ képviselõt azonnal lemondatta mandátumáról. Ön ez irányú indítványainkat korábban többször visszautasította. Hol a határ? Ön mikor szánja el magát hasonló lépésre dr. Staudttal, a kerületi Kulturális Sport és Turisztikai Bizottság elnökével szemben, aki két éve szavazataival hûségesen támogatja a kerületi jobboldali vezetést? Országosan kellemetlen az erõszakkal fenyegetõzõ közszereplõ, de a helyi közéletbe ez a hang belefér? Jó ízlésû ember tudja a választ. Öntõl is ezt várjuk. MSZP XXII. KERÜLETI SZERVEZETE Válasz az MSZP XXII. Kerületi Szervezetének Tisztelt Frakció! Nekem címzett nyílt levelüket nem kaptam meg, csak arról értesültem, hogy a Népszava október 15-én, tehát két héttel ezelõtt megjelentette annak tartalmát. A levélre válaszul emlékeztetem Önöket arra, hogy többször leszögeztem: a kerület nem ad teret sem jobb, sem baloldali szélsõséges megnyilvánulásoknak. Közös feladataink megoldásáról kell tárgyalnunk, úgy, ahogy az elmúlt idõszakban az sok esetben meg is történt. A Magyar Gárdában történõ masírozással" kapcsolatos aggodalmakkal egyébként a képviselõ-testület február 21-i határozata foglalkozik. Ezt a dokumentumot a testület 13 szavazattal és 7 ellenzéki képviselõ ellenszavazatával fogadta el. Idézet a határozatból: A legsötétebb történelmi múltunkat idézõ egyenruhákban masírozó alakulatok valóban aggodalmat kelthetnek az alkotmányos rend minden hívében. Sokkal nagyobb aggodalmat keltettek azonban azok a rendõregyenruhában masírozó alakulatok, amelyek október 23-án feletteseik jóváhagyásával, az ország miniszterelnökének politikai támogatása mellett tömegesen és a mai napig büntetlenül követtek el bûncselekményeket. Ugyancsak aggodalmat kelt, hogy a Magyar Televízió székházát megtámadó huligánok és szélsõségesek közül milyen keveset állítottak eddig bíróság elé, miközben elsõ fokon sorozatosan születtek ítéletek a tüntetések alkotmányos jogukkal élõ résztvevõi ellen, akiket másodfokon felmentettek. A demokrácia megingásának intõ jele, hogy a parlamentben többségben lévõ képviselõk olyan politikai programot hajtanak végre, amelyet a választók soha nem hagytak jóvá, amelyrõl szavazataikkal nem is nyilváníthattak véleményt, hiszen a választási kampányban egy egészen más programmal kecsegtették õket. Súlyosan veszélyezteti a demokráciát, hogy a miniszterelnök zárt körben elismerte, hogy hazudott a választóknak, a meghirdetett programmal szöges ellentétben cselekedett; szándéka ellenére nyilvánosságra került a beismerés, azonban ez a magatartás következmények nélkül maradt.... Meg kell jegyezzem, hogy az ilyen témák mindig akkor kerülnek elõtérbe, amikor el akarják terelni a kerületi közvélemény figyelmét az idõrõl-idõre jelentkezõ súlyos politikai-gazdasági problémákról. Figyelemre méltó az is, hogy már nyilvánosan bocsánatot kért dr. Staudt Gábortól az a képviselõ, aki az egyik testületi-ülésen õt nácinak nevezte. SZABOLCS ATTILA POLGÁRMESTER

3 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Ünnepség 1956 emlékére Sebhelyes arcú huszadik századunk Szinte mindenki hozott virágot, sokan koszorúval és zászlóval érkeztek, többszázan lehettek többnyire ünneplõben, kokárdával vagy lyukas trikolor jelvénnyel, 56 szimbólumával. Ott voltak az önkormányzat vezetõi, megjelent Németh Zsolt parlamenti képviselõ. Megérkeztek a díszpolgárok is, pedig közülük többen már a nyolcvanas éveiket tapossák. Õk az elsõ sorban foglaltak helyet. Szabolcs Attila polgármester nyitotta meg az ünnepet. Beszédében emlékeztetett a forradalom és szabadságharc eseményeire a kegyetlen bosszúállás ellenére is példát mutatott és utat nyitott egy boldogabb jövõ felé mutatott rá. Az ünnepi mûsorban rendhagyó módon a verseket, énekeket és visszaemlékezéseket játékos gyermekdalokkal vegyítették, ami még hangsúlyosabbá tette a dicsõ és tragikus részleteket. Az elõadást Sisak András rendezte. Jeszenszky Géza történészprofesszor azt emelte ki, hogy 1956 mindenkinek ünnep, de sokan sokféleképp látják az eseményeket. A 13 nap megtisztított mindent: elõször is megszabadította az országot azoktól a vezetõktõl, akiket senki sem választott, de megtisztította a népet is. 56 emléke kristálytiszta: nem volt rablás, bosszúállás, a forradalmárok az ávósokat maguk védték a népharagtól, s õrizték õket, hogy aztán törvényesen járhassanak el ügyükben. Õ a történész szemével azt hangsúlyozta, hogy a forradalmat és szabadságharcot nem a Nyugat hagyta magára, hanem a Kelet kegyetlenül leverte. A megtorlás után a langyos diktatúra következett, ami megtörte az 56-ban még egészséges lelkületû nemzet gerincét. Figyelmeztetett arra, hogy Magyarország most is a Kelet és Nyugat határvonalán helyezkedik el. Most nem a vélt, vagy valós gazdasági válság a leginkább nyomasztó, hiszen a hatalom inkább mentséget és felmentést keres benne magának. Új veszélyek leselkednek a nemzetre, egy megerõsödõ hatalom jön létre a szomszédságban. Ki tudja, meddig marad független ország Ukrajna mutatott rá. Kiutat jelenthet az, hogy ma már sok alkotás bemutatja 56 eseményeit: filmek és könyvek szólnak a dicsõséges napokról, amibõl a fiatalok tanulhatnak. Az önkormányzat koszorúját Németh Zoltán és Karsay Ferenc alpolgármester vitte az emlékmûhöz, felsorakozott mögöttük Szabolcs Attila polgármester és Tevanné dr. Südi Annamária jegyzõ. Õket a díszpolgárok és az egyházak képviselõi követték. A civil szervezetek és a pártok alfabetikus sorrendben helyezték el koszorúikat. Az ünnep a Szózat eléneklésével zárult. Megint október lett, megint emlékezhettünk, mert meg kellett emlékeznünk a múlt század közepén megtörtént csodáról, a magyar nemzeti önérzet feltámadásáról, amely fölrázta, majd megrázta Magyarországot. Ötvenkét év, a nagy idõhöz képest nem történelmi távlat, mégis joggal érzik sokan, hogy nem tiszta, nem õszinte az ünnep, a megemlékezés október huszonharmadikáról. Attól függ, kik szervezik. Amikor még tiltották, egyértelmû volt a helyzet. A hatalom nem vett róla tudomást és nem is engedte, hogy bárki emlékeztetni merjen a forradalomra. Azért nem, mert önmagában a forradalom a dicsõség fogalmával nemesedik, egyúttal eszébe juttatja az embereknek a szabadságharcot, a forradalom eltiprását és a rettenetes megtorlást is, amit nagyon is takargatni szándékoztak. Teszik ma is, lehetõleg kificamítva próbálják magyarázgatni mindazt, miért válaszolt a hatalmát féltõ rendszer terrorral a forradalomra, miért nem kíméltek tizennyolc, húszéves gyereket, de hatvankét éves miniszterelnököt sem. Erre azután tényleg nem lehet büszkének lenni. Véres bosszút álltak a forradalom szétveretése után a legyõzötteken, hosszú idõre leckét adva, miként jár az, aki a demokratikus államrend megdöntésére szervezkedik. A világ akkori legerõsebb szárazföldi hadseregének tizenkilenc hadosztálya és deszantos különleges alakulatok gyõzték le a néhány ezer forradalmárt. Ahogy Szabolcsban mondanák, az ilyen, hegyen magas emberek ezek után nagyon nekibátorodtak. Csak úgy szórták a halálos ítéleteket, nem türelmetlenül, mert ha valaki még nem volt tizennyolc, mint Mansfeld Péter, ott vártak a kivégzéssel. Bizony, beindult a kegyetlen bosszúállás, a megfélemlítés, az állami terror bevezetésével. Aki mást állít, azt félrevezették vagy lefizették. Ma aligha lehet ilyen retorikai bravúrral kísérletezni, hiszen a kiontott vér nem lesz kevesebb, nem halványodik, ahogy a sok-sok hõstett sem. FÜRJ

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október os ünnepségek Nagygyûlés a Várban A Dísz téren több tízezren vettek részt a budai kerületek közös megemlékezésén, amelyen Orbán Viktor, a Fidesz Polgári Párt elnöke mondott beszédet. Az ellenzéki vezetõ Nagy Imrét összehasonlította II. Rákóczi Ferenccel: mindkettõjüknek kegyelmet ajánlottak fel, csak meg kellett volna tagadniuk harcukat, de egyikük sem tört meg. Rákóczi számûzetésbe ment, holott visszakaphatta volna birtokait, Nagy Imre sorsa a bitófa volt. Orbán Viktor történelmi párhuzamot vont az 56-os és a jelenlegi helyzet között. Leszögezte: nem az ország beteg, hanem a vezetõi, akik eladósították, holott csökkenthették volna adósságát, akik csökkenthették volna az adókat, helyette emelték azokat, csökkenthették volna a munkanélküliséget is, de helyette növelték a munkanélküliek számát. A gyûlés egy emelkedett pillanatában Orbán Viktor felhívta az emelvényre a budai polgármestereket, köztük Szabolcs Attilát, és kezet rázott velük. A tömeg nagy tapssal fogadta a jobboldali összefogást jelképezõ kézfogást. Megemlékezés Nagytétényben A Szelmann-háznál idén is megtartották az 56-os forradalom és szabadságharc emlékünnepét. Október 23-án reggel, borongós idõben mintegy százan gyûltek össze az 56-os emléktáblánál, ahol Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ott voltak az önkormányzat vezetõi, élükön Szabolcs Attila polgármesterrel. A Baross Gábor Általános Iskola tanulói mûsorukban felelevenítették a forradalmi napokat. Ambrus Károly tárogatómuzsikáját és Juhász Lajos gitárzenéjét hallgathatta a közönség, majd Demjén Gyöngyvér Jászai-díjas színmûvész elszavalta Márai Sándor gyönyörû 56-os versét, a Mennybõl az angyalt. A koszorúzást követõen közös ének következett, majd baráti beszélgetéssel zárult az ünnep. Ünnep a Szent Donát -hegyen A Baross Gábor Telepi Polgári Kör a forradalom és a szabadságharc hõseinek tiszteletére emlékezetes ünnepséget rendezett a Szent Donát-hegy tetején lévõ emlékkertben az ötvenhatos kerületi hõsök kopjafájánál. Eljött a húszévesen kivégzett unokaöccse, Onestyák Lajos a feleségével, elsõként õk koszorúzták meg az emlékmûvet. Meghatódva gondolt a vele sokáig egy ágyban alvó, szeretett nagyfiúra a kisöccs, aki együtt nevelkedett a nyolc Onestyák testvérrel, így nekik közös ágy jutott. Mesélte, hogy jöttek Laciért a barátai, hogy együtt induljanak a forradalom leverése után nyugatra, de õ azt mondta, nem csinált semmilyen törvénytelent, nincs bûne, miért menne? Ezt a szocialista népbírósági tanács egy kicsit másként látta Könnyezve mesélte ötven év távolából, hogy a fegyõrök bármilyen szigort tartottak is, azt nem akadályozták, hogy kissrácként oda ne szaladjon, átölelje, cigit, levelet ne dugjon a zsebébe. Akkor még nem tudták és tizenhárom évig nem is közölték velük hivatalosan, hogy kivégezték a nõvére férjével, a sógorával együtt. A FIDESZ Polgári Összefogás Párt és az önkormányzat nevében Karsay Ferenc alpolgármester helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az emlékmûvet megkoszorúzta a Nagytétényi-, valamint a Baross Gábor Telepi Polgári Kör. Koszorút helyezett el Lippai Lajos, a kerületi MSZP képviselõje és magánszemélyek is. Nem volt kegyes a megemlékezõkhöz az idõjárás. Ötvenkét évvel ez elõtt ingujjas, rövid nadrágos idõ volt, szépen sütött a nap, míg nekiláttak, hogy ledöntsék a generalisszimusz szobrát, mint minden ránk szakadt átok megszemélyesítõjének kolosszális emlékmûvét. Most nagy szél fújt, alig lehetett érteni a Baross Gábor Általános Iskola diákjainak és tanárainak elõadását, vagy Sümegi Jánosnak, a polgári kör elnökhelyettesének beszédét. Ambrus Károly tárogatója szólt ércesen, a többi hangot lerontotta a nemzeti zászló lobogásának zaja. Erõs volt a szél, hideg az idõ, de a megemlékezõk lelkében meleg érzések kavarogtak. A Himnusz és a Szózat szavait, értelmét, tartalmát átérezte az ünneplõ közösség. Koszorúzás a Szent Imre Kórházban A kórház kápolnája elõtt, az 56-os forradalom emléktáblájánál októ-

5 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 ber 23-án délelõtt tartott ünnepségen több budai kerület, így Budafok-Tétény is képviseltette magát: Szabolcs Attila polgármester és Németh Zoltán alpolgármester vett részt a megemlékezésen. A budai kerületek koszorúját Szabolcs Attila, valamint Molnár Gyula, a XI. kerület polgármestere helyezte el az emléktáblánál. Megkoszorúzta az emléktáblát Mészárosné Pálóczy Erzsébet, dr. Pálóczy Józsefnek, az 56-os tanács elnökének a lánya is. Virágok Mansfeld Péter emléktáblájánál A budai kerületek polgármesterei, köztük Szabolcs Attila kora délután, a Szabó Ilonka utcában nemrég felavatott dombormûnél, Melocco Miklós alkotásánál közösen emlékeztek Mansfeld Péterre. A forradalom legifjabb mártírja 56-ban csak 15 éves volt. A forradalom leverése után is részt vett több megmozdulásban, elfogták, megvárták, amíg betölti a 18. életévét, és kivégezték. Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere arról beszélt, hogy Mansfeld Péter kivégzése a bûnben fogant Kádárrendszer elvakult bosszúvágyának példája, amit nem indokolhat semmilyen politikai helyzet. A dombormû azt a pillanatot örökíti meg, amikor a fogságból megszökõ Mansfeld Péter leveti magát egy több méter magas falról. Kezét töri, kórházba megy, de itt újra elfogják. A megbilincselt kezû, zuhanó fiút ábrázoló dombormû címe: Hulló csillag. Kitüntetések A Városházán október 22-én megtartott bensõséges ünnepségen négy önkormányzati tisztségviselõ vette át a Hazáért Érdemkeresztet, a POFOSZ kitüntetését: Németh Zoltán alpolgármester és Keébe György képviselõ arany fokozatot, Bakos Erika kabinetfõnök és Benes Attiláné, a polgármesteri kabinet munkatársa ezüst fokozatot kapott. Fekete Márta kulturális referenst emlékplakettel tüntették ki. Az ünnepségen jelen volt Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, Jeszenszky Géza történész profeszszor, Szabolcs Attila polgármester és Karsay Ferenc alpolgármester. A POFOSZ a hazafias munka elismeréseként ítélte oda a kitüntetéseket, amelyeket Priska József Tamás 56-os veterán, kerületünk díszpolgára adott át. Bakos Erika és Fekete Márta a jövõben az esztergomi önkormányzatnál dolgozik. Munkájukhoz sok sikert kívánunk. Testületi ülés Aképviselõ-testület október 16-án hosszú vita után megszavazta a Szociális Foglalkoztató Kht. Egészségügyi Szolgáltatóba történõ beolvadásáról szóló határozatot. Határoztak arról is, hogy pert indítanak a Mária Terézia út 60. szám alatti ingatlan visszaszerzéséért, mert nem a szerzõdésben meghatározott célokra, s nem a kerület összes iparosának érdekében használja az Ipartestület. Döntöttek a nagytétényi városközpont rehabilitációjának elõkészítésérõl is. A határozat azért idõszerû, mert a közeljövõben megkezdõdik az ún. Dunapart II. magánerõs fejlesztés, melyhez szervesen kapcsolódva célszerû megindítani a nagytétényi városközpont régóta húzódó, jogos igényként jelentkezõ rehabilitációját. A dokumentumot amelynek mellékletét a Városházán megtekinthetik az érdeklõdõk a már korábban jóváhagyott Kerületfejlesztési Koncepció és az ülésen elõzõleg elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján állították össze. Bollók Istvánné képviselõ kérte, hogy rendeljenek el változtatási tilalmat a körzetre, nehogy értékes épületeket bontsanak le a tulajdonosok. Rumi István fõépítész ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy hiányoznak a változtatási tilalomhoz szükséges elõfeltételek, s hogy a védettség alatt álló épületeket e nélkül sem szabad lebontani. A pedagógiai kabinet feladatainak átruházása A képviselõk elhatározták, hogy a megszûnt Pedagógiai Kabinet feladatait vásárolt szolgáltatás útján, illetve önkormányzati intézmények és a mûvelõdési ház keretében látják el. Az egyesített óvoda új alapító okirata A szeptemberi testületi ülésen döntöttek a Pedagógiai Kabinet jogutód nélküli megszüntetésérõl, s így az intézmény által már nem használt épületrész rendelkezésre áll az Egyesített Óvoda irodáinak elhelyezésére. Ezért a XXII. kerületi Egyesített Óvoda alapító okiratának 3. pontjában a telephelyeket most kiegészítették a következõ telephellyel: 1225 Budapest, Nagytétényi út 291. Iskolaszék A testület az elhunyt Zsombor György helyett a fenntartók képviseletében Szabolcs Attilát, mint a körzet helyi képviselõjét megválasztotta a Bartók Béla Általános Iskola iskolaszékébe.

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. Drágaköves diplomákkal a Városházán Rubin és gyémánt: színesdiplomás pedagógusok találkozója Mindig szép ünnep a Városházán a pedagógus ünnep, de most talán felülmúlt minden korábbit a színes diplomások találkozója, és a kezdõ pedagógusok köszöntése. Zsúfolásig megtelt a Záborszky díszterem, idõs és fiatal ült egymás mellett. Veterán tanárok, tanítók köszöntötték egymást, lázasan cserélték az emlékeket és friss élményeket. Összesen 25 színes diplomás jött el a találkozóra, amit az oktatási iroda szervezett meg nem kis munkával. Volt köztük olyan tanító, aki csak bottal tud már járni, de a szeme most is élénken csillogott. Ahogy egyikük mondta: lelkiekben nagyon jól megvannak, a többirõl meg nem beszélnek. Pataki Ágnes, az Oktatási Iroda vezetõje nagy örömmel köszöntötte az érkezõket, maga sem gondolta, hogy ennyien eljönnek. Az iroda munkatársai ajándékot, virágcsokrot, pénzjutalmat készítettek elõ mindenkinek, és gazdag büféasztal várta a vendégeket. Nagy öröm volt látni, hogy három rubindiplomás is eljött, s hogy elkísérték vendégeket az unokák, dédunokák. Csaknem egyéves elõkészítõ munka gyümölcse a találkozó. Leveleztünk a fõiskolákkal, egyetemekkel, megszereztük a diplomák átadásának pontos idõpontját, s utána egyeztettünk az érintettekkel, ami nem volt egyszerû feladat. Elõkerültek a fényképek, régi élményeket idéztek fel. Tapssal köszöntötték egymást, amikor a virágcsokrot átvették Szabolcs Attilától mondta Pataki Ágnes a Városházi Híradónak. A legnagyobb tapsal talán akkor hallatszott, amikor Kálmán Imrénének, Arinak csókolt kezet a polgármester. A legközelebb a régi iskolám, a Pannónia utcai áll hozzám, elsõsorban Szabó Árpád, akihez 25 éves barátság fûz. Szívós Istvánnal is 19 évig dolgoztam együtt, nagyon örültem, amikor megláttam. Én szakszervezeti titkár voltam, sokat tettem azért, hogy összekovácsolódjanak a tanárok, a tanítók. A legnagyobb öröm az volt, hogy 60 körül tanítottam egy kislányt, Kóber Juditot, most õ az utódom az iskolában, alsó tagozatosokat tanít mondta Kálmán Imréné, aki nagy szeretettel beszél néhai férjérõl. Õ kedvességével, humorával mindig mellettem állt, eljött a nyári táborokba, mindenben segített. Két éve vesztettem el mondta az aranydiplomás tanítónõ ban végzett a Zirzen Janka Tanítóképzõben. Mint mondja, sem akkor, sem most nem becsülték túl sokra a pedagógusokat, de nem érzi hivatottnak magát arra, hogy nyilatkozzon a szakma jelenlegi helyzetérõl. Hiányoznak a közvetlen információk. Azt mindenesetre elmondhatom, hogy nem lenne szabad ilyen gyakran változtatni a tanterveket, s azt is tudom, hogy a tanítókra óriási terhet raktak az értékelésekkel. Valamilyen érdemjegyre mindig szükség lenne szögezte le Kálmán Imréné. A vendégek közül többen elismerésüket fejezték ki a közoktatási irodának a meghívásért és a precíz elõkészítõ munkáért. Most sem hiányoztak a kezdõ pedagógusok. Varga Zsóka frissen végzett az Eszterházy Károly Fõiskolán, magyart tanít majd. A törékeny fiatalasszony, mint mondja, a gondviselésnek, véletlen találkozásnak köszönheti azt, hogy végzés után rögtön taníthat, méghozzá a fõvárosban, a Kolonics iskolában. Talán Arany János költészetes áll a legközelebb hozzá, nagyon készül arra, hogy a Toldit tanítsa. A magyaron kívül foglalkozik majd a diszlexiás gyermekekkel is, ezt kiscsoportos formában végzi majd, és odafigyel arra is, hogy az olvasási problémák sokszor diszgráfiát is takarnak, tehát egyúttal az írással is baj van. A szõke tanárnõ nagyon boldogan mesél munkájáról, s mint mondta, párja is nagyon szerencsés, hiszen õ is rögtön állást kapott az egyik iskolában. BWGY

7 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 Pozsonyban a matildosok Reggel 7 órakor indultunk Pozsonyba, két 9 személyes kisbusszal. Az út nagyon mókásan, és egy kicsit még álmosan telt, de a hangulat már akkor is jó volt. Haladva a határ felé, egyre izgatottabb volt mindenki, hisz kíváncsian vártuk, hogy elérjük elsõ úti célunkat, Révkomáromot. 9 óra körül meg is érkeztünk, és egy kis pihenés és vásárlás után ismét útra keltünk, hogy megérkezzünk a fõvárosba. Mikor Pozsonyba érkeztünk, a buszokat az AUPARK parkolójában hagytuk. Egy gyors pihenõ után gyalogosan indultunk útnak. Átkeltünk az Új hídon és megérkeztünk az Óvárosba, ahol megnéztük a Nemzeti Színházat, a Koronázási templomot, a Mihály-kaput, és a Kék templomot. Közeledett a 13 óra, és már mindenki nagyon éhes volt. Ezért bementünk egy McDonald sba, ahol mindenki választhatott magának egy menüt. Ebéd után ismét elindultunk, és meg sem álltunk a pozsonyi várig. A várból gyönyörû kilátás nyílt a városra. A várban találtunk egy kis helyet, ahol leültünk, és egy kis családot alkotva megpihentünk. Ezután elindultunk napunk talán egyik legizgalmasabb helyszínére, ami nem más, mint az Új híd tetején található 80 méter magasan lévõ UFO kávéház. Egy óra múlva már a híd legtetejérõl, a kilátóból csodálhattuk a fõvárost. Az út a híd tetejéig nagyon izgalmas, és egyben gyors is volt, hiszen a lift pillanatok alatt felvitt minket 80 méter magasba. Az idõ sürgetett, így sajnos tovább kellett indulnunk, hogy legyen idõnk az otthoniaknak ajándékot venni. Ezért bementünk Pozsony legnagyobb plázájába, az AUPARK-ba. Párokat alkotva engedtek el minket tanáraink, és a megbeszélt idõpontig kedvünkre vásárolhattunk. Elérkezett a 19 óra, és ez azt jelentette, hogy lassan indulnunk kellett haza. Nem volt más hátra, mint beszállni a buszokba, és elindulni Magyarországra. Az út ismételten nagyon jó volt, és rengeteget játszottunk, szórakoztunk. A határig voltak, akik a vicceket vagy történeteket meséltek, vagy egyszerûen csak poénkodtak. Sajnos, mint minden kiránduláson, itt is elérkezett a búcsúzás, amikor a különbuszban utazók egy benzinkúti megállás alkalmával elköszöntek egymástól. Egy napot töltöttünk Szlovákia fõvárosában, Pozsonyban, és eszméletlenül jól éreztük magunkat JUREK RÉKA 13 ÉVES (MATILD MÉDIA ISKOLA B2 CSOPORT) Baróton jártak és ezt Törleynek köszönhetik! Történt ugyanis, hogy a gyáralapító Törley József születésének 150. évfordulója tiszteletére meghirdetett budafoki hely- és ipartörténeti vetélkedõ nyertes csapata szeptemberben látogatott el az erdélyi Barótra. Mint arról a Városházi Híradó is beszámolt, május végén a Zsolnay-teremben került sor a verseny döntõjére, ahol a Hermann Ottó Általános Iskola volt nyolcadikos diákjai név szerint: Virág Lili, Tari Levente, Pechlof György, Rybin Joel, Kerékgyártó Horváth Gusztáv, valamint felkészítõ tanáruk Szabó-Bencze Gabriella vehették át az elsõ helyezésért járó díjat. Így történt, hogy szeptember közepén a Berger János vezette kisbusszal miután a gyerekeket a kerület vezetése kikérte új iskolájukból útnak indulhattak Budafok testvérvárosa, az erdélyi Barót felé. Mindjárt az érkezés után Nagy István, Barót polgármestere személyesen fogadta a kis csapatot. Elõre összeállított programokból választhattak, amelyet aztán ott a helyszínen természetesen maguk Békás-szoros alakítottak számolt be úti élményeikrõl a felkészítõ/kísérõ pedagógus Szabó-Bencze Gabriella. Az õselefánt leletrõl sajnos lemaradtak, jártak viszont Tusnádon, a Szent Anna-tónál, Kisbaconban Benedek Elek házánál, a Gyilkostónál és Bodvajon is, amely település elsõsorban arról nevezetes, hogy Gábor Áron itt öntötte a háromszéki önvédelmi harc elsõ ágyúit az es szabadságharc idején. Bár a mohosi láptúra elmaradt, látták Máté Feri bácsi fafaragó munkáit, látták virulni az õszi kikericset és eljutottak a Békás-szorosba is. Rengeteg program és rengeteg látnivaló néhány nap alatt, de a gyerekek minden percét élvezték. A családi panzióban, ahol elszállásolták õket, szintén mindenki a kedvüket kereste, sõt voltak a helyi mûvelõdési házban, ahova maguk is vittek fotókat kiállítás céljából. Felejthetetlen élmény volt ez az út a nyerõ csapatnak, amely a Törley segítségével egész Erdélyig jutott. SV

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. Mesélõ kárpitok Különlegesen szép kiállítás nyílt a napokban a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központban. Balogh Edit kárpitmûvészrõl aki hosszú ideje kerületünk lakója a hónap mûvésze sorozatunk kapcsán írtunk nem is olyan rég e lap hasábjain. Az erdélyi születésû és 1986 óta Magyarországon élõ mûvésznõ munkáiból most néhányat közelrõl is megnézhetnek. A kiállítást Antal Gábor a mûvelõdési központ igazgatója mellett Feledi Balázs mûvészettörténész nyitotta meg. Beszélt a falikárpitok múltjáról és jelenérõl, mint autonóm mûvészeti ágról, majd méltatta Balogh Edit munkáit, amelyekbõl a mostani tárlaton az óriási faliképek mellett komputeres grafikák és printek is láthatók. Különleges textúrák, gyönyörû színek és a mûvész gondolatai egy-egy kárpitba szõve. Balogh Edit hitvallása a mûvészetrõl: A hallgatás fonalaiból életre kelteni egy mondatot. A színek játékát és drámáját a textil anyagában élõvé lehelni, a gyapjú melegébe ölelni a tragikus lét feszítõ kuszaságát. Megragadni a transzcendens magasságát, és anyagba, egymásba verõdött szálakba ölteni, mint az idõ réteges horizontjára felírt gondolatot. A teremtés vágyába becsúszó szálak textillé szövik a gondolatot. A fölgyorsult információs társadalom lélegzetvételt sem engedõ körhintájában az állandóság gyapjúszálai közt idõtlenségbe burkolózik a szövõ, s a megkopott múlt egy darabját viszi át a túlsó partra. Kérdésekre keres egyedi és megismételhetetlen létezésében válaszokat, és hitelességével hozzátesz valamit a jelenhez. A mindennapok és ünnepek ritmusába belelopott teremtés áhítata, vergõdése az elsodort gondolatok közt megcsillanó ötlet a magányból, a nagycsalád keményen beszabályozott labirintusába beszorított anyának és mûvésznek mégis a teljesség élményét nyújtja. A kiállítás november 12-ig megtekinthetõ nyitvatartási idõben a Klauzálház galériájában. SV Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzõje pályázatot ír ki PROGRAMSZERVEZÕ REFERENS munkakör betöltésére BETÖLTENDÕ MUNKAKÖR: programszervezõ referens a Polgármesteri Kabinet szervezetébe PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, egyetemi szintû jogász vagy egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági vagy társadalomtudományi vagy természettudományi vagy bölcsészettudományi vagy hittudományi vagy mûvészeti felsõoktatásban szerzett szakképzettség vagy fõiskolai szintû pedagógus vagy hittudományi vagy mûvészi vagy közmûvelõdési vagy közgyûjteményi vagy államigazgatási felsõoktatásban szerzett szakképzettség, vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség, vagy a turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy fõiskolai végzettség vagy az OKJ szerint felsõfokú közmûvelõdési vagy közgyûjteményi szakképesítés, számítástechnikai felhasználói alapismeretek (Word, Excel). A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELÕNYT JELENT: nyelvismeret, kiemelkedõ kommunikációs készség, hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat. A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat másolatát, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését. Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján. A pályázat benyújtásának határideje: november 15. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 5 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájához közmûvelõdési referens jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy címre: cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. cím: Munkatervi javaslat Felkérem kerületünk civil szervezeteit, hogy amennyiben a képviselõtestület I. félévi munkatervéhez napirendi javaslatuk van olyan téma, amely a képviselõ-testület döntését igényli akkor azt november 15-ig írásban juttassa el a polgármesteri hivatal Jegyzõi Irodájára, vagy a címre. Közmeghallgatás Szabolcs Attila polgármester Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõtestülete közmeghallgatást tart november 27-én (csütörtökön) órától a Városháza Záborszky Nándor termében (1221 Budapest, Városház tér 11.), amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek. Sorszámok igényelhetõk november 12-tõl november 27-én óráig a polgármesteri hivatal Jegyzõi Irodáján személyesen (1221 Budapest, Városház tér 11.), telefonon a as telefonszámon, vagy a címen. A sorszám igénylésekor kérjük, hogy jelöljék meg kérdésük és javaslatuk témáját is.

9 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 Butít, nyomorba dönt, öl! Közelkép a kábítószeresekrõl A napokban zárult a Camponában a drogprevenciós kiállítás, amelyet sok százan tekintettek meg köztük aggódó szülõk és gyakorló kábítószeresek is. Munkatársunk diákéveiben egy gyorsétteremben dolgozott, ahol szinte mindennap találkozott a kemény drogok fogyasztóival. Tapasztalatairól szól alábbi riportja. Nap mint nap bejártak az étterembe, és a nagyközönség szeme láttára megdöbbentõ dolgokat mûveltek A kemény drogos emberek már csak a kábítószernek élnek. A drog megszerzése és használata tölti ki mindennapjaikat. Külön munka volt számunkra, hogy folyamatosan összeszedjük utánuk a használt tûket és az egyéb kellékeket, amelyeket a mosdóban hagytak. Ez nyilván nemcsak az étterem alkalmazottait veszélyeztette, hanem a többi vendéget is, mivel a használt tûk rengeteg fertõzést okozhatnak, többek között az AIDS vírusát is terjesztik. Mi történt volna, ha nem mi, hanem egy gyerek találja meg a tûket, és véletlenül megszúrja magát? Akik már kemény drogokkal élnek, azokat már semmi nem érdekli. Egy nyári napsütéses délutánon az étterem tele volt családos vendégekkel. Egy teljesen belõtt férfi jött ki a mosdóból, s az étterem közepén leesett a nadrágja, alsónemû sem volt rajta. Ott ált anyaszült meztelenül, elborult az agya. Az emberek döbbenten figyelték az esetet. Biztonsági õrök persze nem voltak, pedig nagyon nagy szükség lett volna rájuk. A társai vezették ki az étterembõl, elõzõleg valamilyen madzaggal megkötötték a nadrágját. A fõszereplõ magatehetetlen volt, semmit nem fogott fel az eseményekbõl. A fiatalokra különösen nagy veszély leselkedik az éjszakában: lépten-nyomon diszkódrogokat kínálnak nekik. Ezek hosszú távon károsítják az agyat, kalciumot vonnak el a szervezettõl. Gyakori, hogy az ilyen szerek használói már fiatalon tízen-, húszonévesen elveszítik a fogaikat. Az agykárosodás is korán jelentkezhet, ismerek egy húszas éveiben járó fiatalt, aki egy diszkóban dolgozott, s így a mindennapjai részévé vált a drog. Mire a hozzátartozói észbe kaptak, már késõ volt. Most a pszichiátrián kezelik skizofréniával, amely többek között kimutathatóan az ecstasynak tudható be. Huszonöt éves, s már a reményt is elveszítette. Vannak kifejezetten olyan rendezvények, ahol a szervezõk már szándékosan úgy készülnek, hogy a vendégek valamilyen drogot fogyasztanak. Az ilyen bulikon többnyire nem is lehet alkohollal találkozni, inkább ásványvizet árulnak, de elég borsos áron. Ugyanis aki partidrogot használ, annak nagyon nagy mennyiségû folyadékra van szüksége. Személy szerint engem a leginkább az háborított fel, amikor bejött az étterembe egy család, a gyereket otthagyták az asztalnál, majd a szülõk eltûntek a mosdóban, hogy magukhoz vegyék a napi adagot. A szerencsétlen gyerek úgy nõ fel, hogy nap mint nap látja a szüleit belõve. Felelõsségteljes nevelésrõl ilyen szülõk esetében nyilván szó sem lehet. Nemcsak azt látja, hogy szüleinek nincs egyetlen tiszta napjuk sem, hanem azt is, hogy milyen úton szerzik meg a kábítószerre a pénzt. A drog nyilvánvaló velejárója a bûnözés: nem kis pénzbe kerül a napi adag beszerzése, fõleg a kemény drogok esetében. Eleinte a családjukat, barátaikat lopják meg, majd kimennek az utcára bûnözni. Az adag megszerzése mindenre elszánttá teszi õket. SINKOVICS SZILVIA

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. Közrendvédelem Gépkocsit loptak Ismeretlen elkövetõk lopták el a KVB 577 forgalmi rendszámú fehér Opel Astra Caraván típusú személygépkocsit a Dózsa György út és az V. utca sarkáról október 9-én 18 óra 15 perc és október 10-én 06 óra 30 perc közötti idõszakban. Az autó értéke forint. A táskalopások kedvelt helyszíne Már többször felhívtuk olvasóink figyelmét, hogy vigyázzanak értékeikre, miközben vásárolnak. Sajnos, nem így tett az a hölgy, aki a budatétényi Tesco áruházban vásárolt október 11-én dél körül. Amikor a péksüteményes részlegnél mintegy húsz másodpercre õrizetlenül hagyta a bevásárló kocsiban elhelyezett táskáját, az ismeretlen elkövetõ eltulajdonította. A sértett értesítette ugyan a biztonsági szolgálatot, de nem sikerült a tettest kézre keríteni. A hölgy táskájában személyes iratai, mobiltelefonjai és étkezési utalványa volt. A lopással okozott kár forint. Kontrasztok Lomtalanítás és a tiszta virágos kerület A trükkös tolvajok újra akcióban! Két ismeretlen férfi lépett be a Leányka utca 5. szám alatti társasház egyik lakásába október 12-én délután négy óra körül és közölték az ott tartózkodó idõs sértettel, hogy betörés történt, az egyik elkövetõt már el is fogták. A sértett bekísérte a személyeket a szobába, ahol a fia aludt, aki miután felkelt, felszólította a férfiakat, hogy igazolják magukat. Az egyikük valamilyen igazolványt vett elõ, de nem adta ki a kezébõl. Ezek után még néhány kérdést tettek fel a sértettnek, majd távoztak a helyszínrõl. Ekkor vette észre a sértett, hogy a kabátját kivették a szekrénybõl, és abból elloptak forint készpénzt. Az egyik elkövetõ cm magas, vékony testalkatú, világos, rövid hajú, ovális arcú, a ruházata ismeretlen. A másik elkövetõ 165 cm magas, köpcös, fekete, rövid hajú, sötét bõrû, ovális arcú. Az õ ruházatára sem emlékezett a sértett. Robogó a zsákmányuk Ismeretlen elkövetõ eddig tisztázatlan módszerrel eltulajdonított egy Aprilia Leonardo típusú, 150 köbcentiméter hengerûrtartalmú robogót a Rózsakert utca egyik teremgarázsából október 12-én a késõ délelõtti órákban. A lopási kár forint. Felhívás! Kérjük azokat a személyeket, akik felismerik a képen látható személyeket, jelentkezzenek a kerületi rendõrkapitányság bûnügyi osztályán a es telefonszámon, és kérjék Szabó Dávid nyomozót a 176-os melléken vagy hívják a 112- es központi számot. A képen látható személyek alaposan gyanúsíthatók a kerületben elkövetett trükkös lopásokkal, miszerint rendõrnek, önkormányzati dolgozónak, krumpliárusnak adták ki magukat, és így jutottak be több sértett lakásába, ahonnan készpénzt kíséreltek meg eltulajdonítani. -KERTÉSZ- Tájkép csata után A Fõvárosi Közterületfenntartó Zrt. jóvoltából a lakosság minden évben igénybe veheti a külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást. Ilyenkor lehetõség van megválni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. Ismerjük a helyzetet. Bár a sajtóban nem jelenik meg értesítés a lomok elszállításának idõpontjáról, a szemétben való turkálásra szakosodott embertársaink így is azonnal lecsapnak a használhatónak ítélt kupacokra. Jó néhány napig zajlik az élet a szemétdombokon, majd jönnek a nagy autók és a maradékot elszállítják. A társaság az úttest megtisztításáról gondoskodik a lomtalanítás után (!?). Az ingatlan elõtti járdaszakasz takarítása viszont az ingatlantulajdonosok, vagy azok képviselõinek felelõssége és feladata. Így fordulhat elõ, hogy a senki földjére lerakott kupacok maradékai még hetekig díszelegnek kerületszerte. Ami pedig egyértelmûen a lakosság felelõssége, hogy képtelenek megérteni: a háztartásoknál keletkezõ veszélyes hulladékok átvételére minden lomtalanítási körzetben gyûjtõpontokat létesít az FKF Zrt. A gumiabroncsot, festékeket, hígítókat, olajakat nem lehet kitenni a nagymama régi kanapéjával együtt az út szélére, mert a lomtalanítást végzõk otthagyják. Ha pedig otthagyták, akkor ott is maradnak. Szomorú tény, hogy hetekkel a lomtalanítás befejezése után is ott díszelegnek az út szélén. Most is Virágos kertek és balkonok Vannak, akik viszont szeretnék, hogy környezetük kellemes legyen, õk azok, akik tesznek is ezért és évrõl évre beneveznek a Tiszta, virágos kerületért mozgalom versenyébe. Így aztán néhány nappal a lomtalanítás után, október 15-én a Városházán több kategóriában is díjazták a kerület és közvetlen lakókörnyezetünk szépítõit, gondozóit. A családi ház kategóriában Princz József az utcai, társasházi, lakótelepi kategóriában Keresné Varga ZÁRKIRÁLY BT. ZÁR, LAKAT, VASALAT 1027 Bp., Margit krt. 54. T/F: Bp., Fehérvári út 24. T/F: Nyitva: h-p: 9-18, szo: éve az önök biztonságáért! + SZOLGÁLTATÁSAINK: KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is SZOMBATONKÉNT 10%! Klára, a balkon-erkély kategóriában Háger Istvánné, míg az intézményi-egyházi kategóriában a Vöröskereszt utcai óvoda lett az elsõ helyezett, de a többi díjazottnak és nevezõnek is gratulálunk! A díjkiosztó ünnepségen Szabolcs Attila polgármester, Horváthné Fükõ Zsuzsanna, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete elnöke és Csobánki Jenõ, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke mondott beszédet és átadták a felajánlott díjakat. Hát így élünk mi itt szélsõségek hol lomok, hol virágok között. S. V. RÉZ és KRÓMÁRUK POSTALÁDÁK SZÉFEK 20%

11 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Életrevaló tudás ASzentháromság téren, egy hatalmas fakapun át lépek be a régi épület udvarára. Balra nyitott ajtó fogad, és egy filigrán hölgy azonnal hellyel kínál a Szituációs Nyelviskola piciny irodájában. Kíváncsian kérdezem Ruszkai Juditot, a nyelviskola vezetõjét, jelentkeztek-e már a Futafok gyõztesei valamelyik tanfolyamukra. Még nem, de egy évig érvényes az ajánlatunk, ezért biztosak vagyunk abban, hogy elõbb vagy utóbb mindegyikük élni fog az ingyenes nyelvtanulás lehetõségével. Amikor láttuk az interneten a tömegfutóverseny felhívását, arra gondoltunk, támogatjuk e nemes mozgalmat, a gyõzteseket és a résztvevõket egyaránt. Az elsõ helyezetteknek egy ingyenes negyvenórás kurzuson való részvételt, a verseny után a rajtszámmal együtt jelentkezõknek pedig jelentõs kedvezményt ígértünk, de eddig még rajtszámával sem jelentkezett senki. Mi is szeretünk futni, a kollégámmal, Kiss Csabával az idén be is neveztünk a versenyre. Egyikünk sem lakik a kerületben, de tizenegy éve mûködik itt az iskolánk, tanulóink 99%-a budafoki, ezért úgy érezzük, mi is idetartozunk mondja Ruszkai Judit, aki a fõiskola elvégzése után, végzett nyelvtanárként egy kollégájával kft. alapított, és a XXII. kerületben kibérelt négy Dunára nézõ irodát. Óriási csinnadrattával, zenekarral, elõadókkal megnyitottuk a Szituációs Nyelviskolát. Izgalmas, érdekes dologra vágytunk, olyan nyelvtanulási lehetõséget akartunk teremteni, amely eltér a hagyományostól. Az elsõ nyelviskolai helyiségek teljesen úgy néztek ki, mint egy repülõtér, a falak festése, a termek berendezése és minden a repülõtéri beszállásra emlékeztetett. Nevünk is azt hirdette és hirdeti ma is, hogy a középpontban mindig az életszerû helyzetek, a mindennapi tevékenységbõl adódó szituációk állnak. A tankönyv nálunk csak segédeszköz, a hangsúly a beszédre és a beszélgetésre helyezõdik. Az elsõ tanévben alig jelentkezett tanuló, talán 30-an voltak, így nem csoda, hogy a vállalkozás lassacskán felemésztette minden Tajvani élmények 56-ról Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, hogy egy fiatal budatétényi lány, Lilla megkezdte ösztöndíjas tanulmányait Tajvanon. Szinte hihetetlen, hogy a távoli szigetországban is megemlékeznek az 56-os évfordulóról. Errõl szól Lilla legutóbbi beszámolója. pénzünket. A bérleti díj, a rezsi, a reklámköltségek jóval meghaladták bevételeinket. Már a bezáráson gondolkodtunk, mikor az egyik vizsgaelõkészítõs csoportból 10 tanulóból 7 letette az állami nyelvvizsgát. Ezután a már levizsgázottak ajánlására lassan, de folyamatosan jelentkeztek a diákok, és megmaradtunk emlékszik vissza indulásukra Ruszkai Judit, majd hozzáteszi, hogy azóta több száz diák került ki az iskolából, jó részük nyelvvizsgával a zsebében. Sokuknak azonban nem a vizsga fontos, hanem az, hogy tudjanak a tanult nyelven sms-t írni, chatelni, beszélgetni a skypon, utazáskor, vásárláskor, vagy bármilyen, külföldön adódó élethelyzetben megszólalni, tájékozódni, tanácsot, útbaigazítást kérni, és a kapott információkat megérteni. Az egyéni két-, három- és kiscsoportos tanfolyamokon kívül céges oktatással is foglalkoznak. Hatalmas adatbázisuknak köszönhetõen a legkeresettebb angol nyelv mellett német, spanyol, holland vagy bármilyen nyelvû oktatást kérhetnek tõlük, teljesíteni tudják. Több helyszínen tartanak foglalkozásokat, állandó helyük van Budafokon, a belvárosi Székely Mihály utcában és Kõbányán. Siófokon bentlakásos nyelvtanulásra is lehetõség nyílik, és legfrissebb ajánlatukban Málta és Spanyolország szerepel, ahol a nyelvi képzések legkülönbözõbb lehetõségeit kínálják a tanulni vágyóknak. A Szituációs Nyelviskola honlapja tíz éve elérhetõ, rajta mindenféle kedvezmény, letölthetõ segédanyagok, oktatási formák és lehetõségek megtalálhatóak. T. A. Szavakkal le sem lehet írni, mekkora a boldogság most itt nekem! Szóval tegnap volt egy ilyen kis öszszejövetel a magyar kirendeltségen (mivel Tajvant nem ismerjük el külön országnak, ezért nem beszélhetünk követségrõl, de gyakorlatilag ugyanaz), tehát október 23- án ez már egyfajta hagyománnyá nõtte ki magát, hogy elmennek a magyarok erre, akik Tajvanon élnek, tanulnak vagy akár csak átutaznak épp akkor... Rengeteg magyart megismertem, aminek nagyon örülök, mert azért már jó új arcokat is látni, akik régebb óta itt vannak. És amúgy nagyon rendesen voltak, mert mondták, hogy mindenben segítenek, és elvisznek egy csomó olyan helyre minket, amit érdemes megnézni, mármint múzeumokba és máshova is, ami szintén tök jó dolog. Na aztán a találkozó után este még jó páran elmentünk Taipeiben egy belga sörözõbe, de a csoporttársaim pl. nem jöttek, tehát az újonnan megismert magyarokkal mentem. Nagyon jó volt, érdekes emberek, akikkel érdemes leülni és beszélgetni, mert annyi mindent láttak, nemcsak Tajvanon, hanem egész Ázsiát gyakorlatilag körbeutazták és tõlük tényleg lehet és érdemes kérdezni. Meg nagyon jó kedélyûek is... Na szóval végre jól éreztem magam új emberek társaságában és nem csak a belga sör hatására, bár le a kalappal, nagyon jófélék voltak. Fõleg, hogy az egyik módosabb magyar úriember állta a számlát, na így aztán végképp gondtalanul telt az estém. Tudom, hogy lehet, hogy nem kellett volna este elmennem, mert a többiek azért nem jöttek, hogy tanuljanak, de egy az, hogy ilyen nagy magyar találkozó évente egyszer van és így egybe a társaság, és emellett az embernek nem árt minél szélesebbre kiterjeszteni az ismeretségét, fõleg ha magyarokról van szó, mert jelen pillanatban a segítséget tõlük remélhetem csak. És azért ez megnyugtató.

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Õszköszöntõ, szüreti mulatság, mesekertkészítés, gyümölcsnap, ismerkedési sportdélután az óvodáinkban október 31. Szeretnénk rendszeresen bemutatni a kedves olvasóknak a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda tizennégy tagóvodájának hétköznapjait, az ünnepeket, hogy bepillantást nyújtsunk az életükbe. Az Anna utcai óvodában a szüreti mulatság délelõttje szõlõszemezgetéssel, a szõlõszemek darálásával kezdõdött. Ameddig Józsi bácsi, az óvoda gondnoka elõkészítette a szõlõprést, addig a gyerekek közös beszélgetés, éneklés, mondókázás után különféle érdekes játékokon vehettek részt. Ez utóbbiak közül a legérdekesebbek közé tartozott a szüreti sorverseny, ahol szõlõszemeket kellett puttonyba gyûjteni, madárijesztõt felöltöztetni és levetkõztetni. Ezenkívül még szüreti tornával, barkácsolással krepp-papírból szõlõszemek készítésével szüreti körjátékok és énekek játszásával telt az idõ. A mulatság végén, a szõlõprésnél gyûlt össze az óvoda aprajanagyja, és közös mustivással, koccintással ünnepelték a tartalmasan eltöltött délelõttöt. A Kisfaludy utcai óvoda hagyományteremtõ szüreti mulatságát megelõzte egy igen hasznos, a budafoki Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola tangazdaságban tett látogatás, ahol a gyermekek részletesen megismerkedhettek a borászat és a szüret eszközeivel, egyáltalán, azzal a hangulattal, ami mindezt kíséri. A délutáni közös mulatozásban már a szülõk is részt vettek, az illõ módon feldíszített udvaron táncházat szerveztek, tánclépéseket, régi mondókákat tanultak, csúfolókat játszottak. Az udvari faházikóban berendezett kamrát mindenki megcsodálhatta, ahol azokat az õszi terméseket, gyümölcsöket, kincseket mutatták be, amiket a gyermekek gyûjtöttek. Mindezt mustkóstoló követte, majd az óvodások által készített finomságokkal kínálták a szülõket. Talán mondanunk sem kell, de kivétel nélkül mindenki jól érezte magát, vidáman térhettek haza. Szinte mesébe illõ, amilyen lelkesedéssel és jókedvvel a szülõk egyetlen hétvége alatt mesekertté változtatták a Mezõ utcai óvoda udvarát. Focipályát alakítottak ki, mászókát, padokat csiszoltak-festettek, kerítést javítottak, sövényt, fákat, bokrokat metszettek, virágoskertet újítottak fel, és még palacsintát is sütöttek egymásnak. Szorgoskodásukat az óvoda munkatársai helyben fõzött bográcsos paprikás krumplival, süteménynyel, pogácsával, saját munkájukkal és sok-sok kedves szóval köszönték meg. A Leányka utcai óvodában gyümölcsnapot tartottak, õszi díszbe öltöztették az óvodát. Az óvodások verssel, énekkel köszöntötték a termésekben gazdag évszakot, majd meséket mondtak, de a dal- és játéktanulás sem maradhatott el. Az elõkészületekben természetesen a családok is részt vettek: zöldség-, gyümölcs-, terménybabalkotásokat készítettek. Az otthonról hozott és az óvodában készített figurákból pompás látványt nyújtó kiállítást rendeztek az óvoda folyosóin. A készülõdés során szülõi és óvodapedagógusi segítséggel a gyermekek figyelemmel kísérték a természet változását. Számukra a betakarítás és a szüret hasznossága a gyümölcsnap délelõttjén vált igazán megfoghatóvá, amikor a belépõként hozott egy-két szem gyümölcsbõl, almából, körtébõl, szilvából, az óvó nénik segítségével salátát, befõttet, lekvárt készíthettek. A nap záróeseményére már a szülõk is hivatalosak voltak. Az óvoda kertjében a Portéka bábegyüttes vidám õszi jelenetein mulathatott önfeledten gyermek és felnõtt egyaránt. A Rákóczi utcai óvoda õszköszöntõjén is közös mozgással, tornával kezdõdött a rendezvény, amibe természetesen bekapcsolódtak a szülõk is. A játékos, vidám gyakorlatok itt is megalapozták az egész napi jó hangulatot. Ezután minden óvodai csoport a számukra kialakított foglalkozási helyeken barkácsolta az ügyesebbnél ügyesebb kis figurákat, tárgyakat, melyekhez az alapanyagot, a különbözõ terméseket vadgesztenyét, makkot sétákon, illetve kirándulásokon gyûjtötték össze. A mindezeket kiegészítõ kellékek a szülõi közösségnek köszönhetõk, akik sokat dolgoztak a rendezvény sikeréért. Az õszköszöntõ az új nevelési év elsõ olyan közös programja volt, ahol az új kiscsoportos gyermekek szülein túl, mindenki oldott légkörben ismerkedhetett az óvodaközösséggel, a szülõtársakkal. A Vöröskereszt utcai óvoda ismerkedési sportdélutánján részt vevõ gyermekeket és szülõket is ragyogó napsütéses idõ várta, s az eleve jó hangulatot tovább fokozta a közös zenés torna, és az óvoda körüli futás. A gyermekek nagy buzgalommal gyûjtögették az akadálypályás feladatok sikeres végrehajtásáért járó nyomdafigurákat, majd pihenésképpen õszi termésekbõl fûztek láncokat, készítettek bábokat, s kedvükre diót is törhettek. És ez alkalommal sem maradhatott el a pattogatott kukorica, az egészséges zöldségek és gyümölcsök ropogtatása, falatozása sem. A szülõk sem unatkoztak, amíg a gyermekek szorgoskodtak, õk nyársakat készítettek, virslit, kolbászt, szalonnát sütöttek, a szakácscsapat pedig a bográcsban fõtt paprikás krumpli készítésével volt elfoglalva. Mindeközben barátságok szövõdtek-alakultak. A legnagyobb dicséretet az jelentette, hogy a gyermekek elégedett arccal, jóízûen fogyasztották el az elkészült finomságokat.

13 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Ókori olimpia a Kolonicsban Október 18-án, szombaton a névadó ünnepséget követõ napon, az immáron Kolonics György Általános Iskolában Ókori Görög Olimpiai Játékokat szerveztek Kolonics György tiszteletére és a névfelvétel megpecsételésére. Az iskola szeptemberig Hajós Alfréd nevét viselte. Eddig is minden évben volt vetélkedõ, ám a mostanival ellentétben nem az ókori görög olimpia mintájára szervezték, és nemcsak iskolán belüli volt a verseny, hanem a budapesti olimpiai iskolák között rendezték meg. Az ókori minta gondolatban már régóta megfogalmazódott az iskola egyik tanítónõje, Hídvégi Antónia fejében, ám ötletét csak most, az olimpiai bajnok Kolonics György tragikus halála kapcsán osztotta meg kollégáival. A szervezésben az iskola összes tanára és diákja részt vett. A diákok begyakorolták a különbözõ versenyszámokat, hogy az olimpián a legjobbat tudják kihozni magukból. Továbbá komoly szellemi felkészítésben is részt vettek. A tanárok részletes, átfogó képet adtak az ókori olimpiákról, a viseletekrõl, kellékekrõl és a versenyszámokról. A kellékeket a gyerekek tanári segítséggel saját maguk tervezték és készítették. A tanárok felvázolták a különbözõ városállamok jellemzõit és jelképeit, ez alapján a tanulók terveket készítettek, majd a végén kiválasztották a legjobbat és közösen elkészítették. A rendezvény az ókori olimpia hangulatát tükrözte: a tanárok vörös, a diákok fehér tógát viseltek, továbbá minden csapatkapitányon a saját maguk által készítetett, az adott város jelképeivel díszített sisak és pajzs volt. A tanárok voltak a versenybírák, a diákok pedig osztályonként egy-egy városállamot képviseltek az 5/a például Athént. A verseny ugyanúgy, ahogy az ókori Görögországban, itt is ünnepélyes megnyitóval kezdõdött, melynek elsõ mozzanata a szirének tánca volt. Ezt követte az iskola igazgatónõjének, Fodor Istvánnénak a beszéde, aki elmondta, hogy nem a gyõzelem a fontos, hanem az olimpia eszméje, a tisztelet kifejezése az elhunyt Kolonics György iránt. Ezt követõen egy diák ünnepélyesen meggyújtotta az olimpiai lángot, majd az Olimpiai Himnusz meghallgatása és az ünnepélyes eskütétel következett. A versenyszámokat is az ókori olimpiáról mintázták, ennek megfelelõen voltak fizikai és szellemi játékok. Ugyanúgy, ahogy az ókorban, most is volt stadionfutás, kocsihúzás, gerelyhajítás, diszkoszvetés és maratoni futás. Az értelmi rész szellemi vetélkedõbõl, szobrászatból, zenébõl és retorikából állt. Minden osztály minden versenyszámban részt vett. A csapatok 10 fõbõl álltak. Kaptak menetlevelet, térképet, ez alapján tudták, hogy melyik állomás után melyik következik. Az egyes megmérettetés kezdetét, illetve végét egy fanfár hang jelezte. Az olimpiát az eredményhirdetés zárta. A felsõsök és az alsósok teljesítményét külön kategóriákban értékelték. Így két elsõ helyezett volt. Minden részt vevõ osztály oklevelet kapott, a fõdíj pedig egy-egy antik témájú görög szobor volt, amely vándordíj, tehát az elsõ helyezettek jövõre továbbadják a majdani gyõzteseknek. Az alsósok közül a 3/b osztály, a felsõsök közül pedig Névadó ünnepség a 8/b osztály foglalta el a dobogó legfelsõ helyét. A szervezõk reményei szerint az olimpiát az elkövetkezendõ években is megrendezik, de ezentúl nem az iskolán belül, hanem a budapesti olimpiai iskolák között. SINKOVICS SZILVIA Október 17-én tartották a Kolonics György Általános Iskola névadó ünnepségét a Klauzál-házban, melyen Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes, az UNESCO fair play díjas bajnoka adta át az iskola új zászlaját a tanulóknak. Ünnepélyes keretek között kötött emlékszalagot a zászlóra dr. Kamuti Jenõ, a Magyar Olimpiai Bizottság fõtitkára, dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia fõtitkára és Szabolcs Attila polgármester. Fodor Istvánné igazgató köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Ott voltak a júliusban edzés közben elhunyt kétszeres olimpiai bajnok szülei és családtagjai. Eljöttek sporttársai, köztük Kovács Katalin olimpiai bajnok. Képviseltette magát a kajak-kenu szövetség: ott volt Angyal Zoltán szövetségi kapitány és Ludasi Róbert, Kolonics edzõje. Minden osztályból a legjobb tanulók vehettek részt az ünnepi eseményen, melyen részleteket olvastak fel a Kolonics Györgyrõl szóló dolgozatokból és visszaemlékezésekbõl. Látványos gimnasztikagyakorlatot, sportképeket láthattak a nézõk, akik zsúfolásig megtöltötték a színháztermet. A tanulók letették a Kolonics iskola esküjét és meghallgatták az olimpiai himnuszt. Megfogadták, hogy hûek lesznek a névadó bajnok emlékéhez, s igyekeznek úgy sportolni és tanulni, ahogy azt õ annak idején tette. Az iskola 1976-ban épült a Rózsavölgy és a Leányka utcai lakótelep határán, és testnevelés tagozatos iskolaként kezdte meg mûködését. Nagy kertje, több pályás sportudvara, tornatermei ideális feltételeket biztosítanak a mozgásigény felkeltéséhez, illetve kielégítéséhez. A pedagógiai programban tovább folytatják ezt a képzési formát. A versenyszellem, a csapatszellem, a tájékozódó képesség kialakításáért sokat fáradoznak, az egészséges életmód kialakítása a kitûzött cél.

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , Kéménybélelés, építés, szerelés. Víz, gáz, központifûtés. Gázkészülékek szerelése, javítása. Ingyenes felmérés. 2 év garancia Wiesler Tamás 06 (20) TÉTÉNY TEHER Költöztetés-, irodák-, páncél-, konténeres sittszállítás : mobil: Budafoki fogstúdió és fogtechnika Fogsorok készítése, javítása, hidak, koronák, törhetetlen fogsorok. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk. Teljes fogászati háttér biztosított! Alsó-felsõ fogsor már 45 ezer Ft-tól. 1222, Mezõ u. 13. Tel.: Vill-Computer Kft. Nonstop villanyszerelõ gyorsszolgálat 06 (30) Nonstop számítógépszerviz 06 (30) COMPUTERKLINIKA Számítógép-javítás, -karbantartás, alkatrész-beszerelés, vírusirtás. Ingyenes kiszállás! Hívjon bizalommal! Tel.: MEGOLDÁS DÉL-BUDA GYORSSZERVIZ Lakásán minden típusú HÁZTARTÁSI GÉP javítása garanciával! , Mikrosütõ sugárzásmérése más gép javításánál ingyen! Budafokon okleveles könyvvizsgáló, könyvelõ vállalja cégek könyvelését, bérszámfejtését, könyvvizsgálatát, felelõsségvállalással. Végvári László: Pannónia u.-ban 1160 nm-es saroktelken 100 nm-es családi ház tetõtérbeépítési lehetõséggel eladó. Az ingatlanra 2 lakásos ház építhetõ. Kisebb csere érdekel. Ir.ár: 46 M Ft. Tel.: AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool, stb. Hétvégén is! : MACKÓHÁZ családi napközi, gyermekfelügyelet rendszeres és idõszakos étkezéssel. Tel.: , Nagytétényi út 325. Bõrgyógyászati magánrendelés Budafok, Rózsakert u Kedd: 10 12, szerda: 17 20, péntek: du. Diósdi Egészségház (Kossuth L. u. 24.). Hétfõ: óráig Felnõtt- és gyermekbõrgyógyászat Bejelentkezés: , Dr. Szõcs Hajnal bõrgyógyász fõorvos TOLLTISZTÍTÁS Párnák, paplanok felújítása, készítése házhoz szállítással. Tel.: , h-cs: 9-16, p: 9-14 óráig Gépelés! Levelek, szakdolgozatok, diplomamunkák, kisebb-nagyobb terjedelmû szövegek stb. számítógépes gépelését vállalom, nyomdaipari végzettséggel. Tel.: Kerületi gyorsszolgálat Gázkészülékek teljes körû javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany-, fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24 óráig a hét minden napján. Tel.: , BÍZZA RÁNK A NEHEZÉT! Engedje meg, hogy cégünk az alábbi munkák elvégzését ajánlja figyelmébe megbízható és pontos teljesítéssel: alap- és pincetömb kiemelés, csatornázás teljes kivitelezését, medencék és kerti tavak ásását, bontást és teljes tereprendezést teljes talajcserét, termõföld, sóder, homok szállítását, kerti térburkolatok lerakását, garanciával! Kérje ingyenes ajánlatunkat! Tel.: , Kiadó családi ház 70 nm-es szuterénje a Baross Gábor telepen. Ipari áram, mosdó, internet, szerelõakna van. Bérleti díj Ft/hó + rezsi, egy havi kauciót kérünk. Horváth Tibor: Az Ipartestület székház (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) programjai: Bruno Gröning Baráti Kör: november 3.-án, 16 órától. Kristály duó zenés, táncos estje: november 21.-én, 18 órától. A Madarak Házibuli zenekar koncertje: november 14.-én, 20 órától. Állandó programok: Südi Iringó tánciskolája: Gyermek tánc: 4-7 éves korig csütörtökön óráig, 8-11 éves korig kedden és csütörtökön óráig. Show tánc: 11 éves kortól. Kedden és csütörtökön óráig. Felnõtt salsa és latin tánc oktatás: kedden és csütörtökön 19 órától. Angol nyelvtanfolyam és korrepetálás alsó tagozatos gyermekek részére. Megfelelõ létszám esetén óvodás csoportot is indítunk. NÉPTÁNC- gyermekeknek és fiataloknak. szombatonként 10 órától. Gyerekjóga: csütörtökön 16 órától. Zsírégetõ torna: kedden és csütörtökön 17 órától. Magánóvoda jellegû gyermekfelügyeletet vállalunk Kamaraerdõ mellett, zöldövezetben, könnyen megközelíthetõ helyen. Óvodai dajka, bébiszitter képesítéssel és gyakorlattal rendelkezünk. A felügyeletet hétfõtõl péntekig rugalmas idõbeosztással, alkalomszerûen is vállaljuk. Tel.: Szeretettel várjuk hívásotokat! A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Felelõs kiadó: Bakos Erika, a Polgármesteri Hivatal kabinetfõnöke Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Terjesztõ: Nagy Mária Telefon: 06 (20) Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomda igazgató

15 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Programajánló Rózsavölgyi Közösségi Ház 1221 Budapest, Ady Endre út 25. Tel * Novemberben a heti rendszeres programok az októberi tájékoztató alapján mûködnek. November 8., szombat 20.00: Ludas Bál a Spárga zenekarral vidám este, kitûnõ hangulatú zene, tánc, játék, tombola várja a kedves vendégeket. Belépõ: 1200 Ft/fõ, jelentkezés: Balogh Ágnes 06 (20) November 10-én, hétfõ délután kor az Otthon segítünk szolgálathoz Dzsamba Rozi várja az önkénteseket, és az érdeklõdõ családokat! November 14-én, pénteken este tól Felnõtt táncház a Szilvórium zenekarral. Belépõ: 400 Ft/fõ. November 15., szombat a Reneszánsz év jegyében Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából 17.00: Pállay József festõmûvész kiállítása. Baráth Hajnal iparmûvész megnyitójával 18.00: Rózsavölgyi Esték. Belépõ: 600 Ft/fõ. Mátyás király igazsága dr. Varga Tibor elõadása tól a Napvágás rockzenekar mûsora. Mátyás mondák feldolgozásai. November 18., kedd 19.00: Máté Ferenc elõadása az Országházról, a Szent Koronáról, a szombati látogatás elõtt. Belépõ: 200 Ft/fõ. Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székház 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Egyesületi kerti parti a székházunkban november 8., szombat 15 óra, zenét szolgáltat a Madison zenekar. Sok szeretettel várjuk egyesületünk tagságát! Klubjaink Asztrológia minden hétfõn, óra, vezeti: Kozák Gábor. Bridzsklub kezdõknek, haladóknak minden csütörtökön 17 órakor. Klubvezetõ: Szabóné Wappler Marianna. Egyesületi Nyugdíjasklub minden szerdán óra között. Erkel Ferenc Mûvészklub, Promontor Dalárda minden héten csütörtökön, óra vezeti: Hering Wels Dianna. Sakkkör minden kedden óra között. A sakk-kör vezetõje: Horváth Gyula. Turisztikai és Gyalogtúraklub minden hónap utolsó szerdáján, óra között, klubvezetõ: dr. Bálint Eszter és Bozsó Gy. Zsoltné, gyalogtúra-vezetõ: Simon László. Új tanfolyam Kismama jóga csütörtökönként, óra között, kezdés: szeptember 11-tõl, tanfolyamvezetõ: Keszi Ildikó, mobil: 06 (30) , e- mail: Tanfolyamaink Aerobic szerdán és pénteken óra között. Tanfolyamvezetõ: Práger Kitty. Budafoki Kempo Karateklub kezdõknek és haladóknak, minden hétfõn óra között, csütörtökön óra között, pénteken óra között. Tanfolyamvezetõ: Kiss Antal. Hastáncés jazzbalett tanfolyam vezeti: Diófási Orsolya. Felnõtteknek és gyerekeknek kortárs hastánc is! Beiratkozás: szeptember 1-ig telefonon, elsõ óra szeptember 3-án. Idõpontok a oldalon találhatók. Információ: Diófási Orsolya, mobil: 06 (30) Hatha Jógatanfolyam a testi és lelki béke megteremtése, stresszoldás, korhatár nélkül, minden hétfõn óra között. Tanfolyamvezetõ: Bartal Lászlóné jógaoktató. Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak minden nap óra között. Beiratkozás folyamatosan! Tanfolyamvezetõ: Szabó Csilla fejlesztõpedagógus, mozgásterapeuta. Tel.: 06 (30) Nõi alakformáló torna minden korosztály számára vezetõi: Mócsáné Karakai Márta gyógytestnevelõ, aerobictanár. Kedden óra között, csütörtökön óra között. Törpördög-Tánc-Tanoda tanfolyamvezetõ: Perényi Nóra, tel.: 06 (20) , Tánciskola, versenytánc Tánciskola kezdõ: vasárnap óra között; haladó: vasárnap óra között. Versenytánc holiday: szerdán óra között. Standard és latin-amerikai: szerdán és pénteken óra között, vasárnap óra között. Tanárok: Závodszky F. Zsuzsanna, Vass Zsolt és Práger Kitty. Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budapest XXII. ker., XVI. u , k : Nyugdíjasklub, vezeti: Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ óra: Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ. 5., sz : Polgári kör összejövetele, vezeti: Pelikán Imre. 6., cs : Fotóklub, vezeti: Kutas Endre : Ki mit gyûjt klub, vezeti: dr. Rácz István 18.00: Zenés kondicionáló torna, vezeti: Sümegi János. Belépés csak tornacipõben, díjtalan! 11., k : Nyugdíjasklub, vezeti: Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ : Zenés kondicionáló torna, vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó. 12., sz : Baross Rovó Társaság összejövetele. (Rovásírás története a rovásírás tanítása), vezeti: Molnár Pál. 13., cs : Öreg cserkészek találkozója, vezeti: Simon László : Zenés kondicionáló torna. Belépés díjtalan, vezeti: Sümegi János. A Polgári kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet tart óra között. Jelentkezõket vár: ifj. Hámori Gyula. A Polgári kör ifjúsági zenekara a TOS CREM minden vasárnap a pince klubszobájában próbát tart óra között. Vezeti: Házy Gergely. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-Ház (Nagytétényi út 312.) Tel.: , November 22 -én Erzsébet - Katalin bál órától. Jegyek elõvételben a Szelmann - házban november között óra között igényelhetõk. A zenét a Tököli Blausin Flórián által vezetett zenekar szolgáltatja. Vacsora a jegy vásárlásakor kérhetõ. A vacsorát a Big-Robi étterem biztosítja. Állandó programok: Ringató bébiprogram: minden hétfõn , vezetõ: Bauerné Tóth Katalin. Kézimunka, gyöngyfûzõ-szakkör: minden második héten pénteken , vezeti: Szárazné Becze Anna. Bélyeggyûjtõklub: minden pénteken , v.: Csáfordi Lajos. Saolin kungfu: h és sze.: , v.: Kovács Géza többszörös magyar bajnok és háromszoros világbajnok. Jazzbalett: k , sze.: , p.: , v.: Bánhidi Petra többszörös Európa- és világbajnok. Versenytánc k.: , cs.: vezeti: Becz Attila a Profi Tánc Sportszövetség elnöke. Nyugdíjasklub minden hétfõn vezeti: Kovacsics Lászlóné klubvezetõ. Tétény Rex Asztaltársaság minden cs.: Cserkészek összejövetele: minden hónap 1. hétfõjén a Szelmann-házban. Családi vasárnap: minden hónap második vasárnapján órától. Vezeti: Landi János. Minden hónap elsõ vasárnapján Fúvós party. Játszik: Südofen Blaskapelle (november 2-án halottak napján nem lesz!).

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. Meghívók A Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket november 8-án (szombaton) óráig játszóházába. Helyszín: 1221 Budapest, Szent István tér 1. Kedves szülõk, kedves jövendõ budais diákok! Szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket és diákokat a szülõi értekezletekre és a nyílt napokra. A es tanévben a 9. évfolyamra jelentkezõ tanulók szülei részére november 10-én 18 órakor szülõi értekezletet, a 9. évfolyamba jelentkezõ tanulók részére november 11-én 9 12-ig nyílt napot tartunk. A es tanévben a 7. évfolyamba jelentkezõ tanulók szülei részére november 17-én 18 órakor szülõi értekezletet, a 7. évfolyamra jelentkezõ tanulók részére november 18-én 9 12-ig nyílt napot tartunk. Iskolánk kerületi beiskolázású gimnázium, ezért elsõsorban a kerületi lakcímmel rendelkezõ diákokat várjuk. Vereckei Ágnes igazgatónõ Meghívó Budatétényi Õsök Napja 2008 A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva, november 2-án immár negyedik alkalommal nyitjuk meg a gondozásunk alatt álló Wolf-kripta és emlékkert kapuit. Az érdeklõdõk gyertyákkal, virágokkal és az alkalomra összeállt kórus közremûködésével tiszteleghetnek az egykor itt nyugvó budatétényi õseik emléke elõtt. A megemlékezéshez csatlakozik Felker Gyõzõ helytörténésznek A budatétényi temetõ mementója címmel vetítettképes hangelõadása, amely november 2-án, vasárnap este 18 órai kezdettel tekinthetõ és hallgatható meg. A Budatétényi Õsök Napja november 2-án, vasárnap 18 órától várja a megemlékezõket a Wolf-kripta és emlékkert területén (Budapest XXII., Terv u. 15.). A kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat tisztelettel meghívja a kerületi polgárokat a hagyományosan megrendezendõ Lipót-napi batyus báljára. A mulatság november 15-én 20 órától másnap 03 óráig tart. Az Árpád utcai kisdiákok a bált mûsorral nyitják meg, hajnalig a Pilischer Schramli Zenekar szórakoztatja a vendégeket! Tombola, büfé, otthonról minden hozható, vacsora rendelhetõ! A svábbál helye: Budafok, Tóth József u. 45. Asztalfoglalás Tóth József u. 47. Hétfõ és csütörtök óráig. Telefon: , 06 (70) Meghirdetésre kerül a legízletesebb házi sütemény versenye, nevezni sós és édes kategóriában lehet a helyszínen. Értékes nyeremények! Mindenkit szeretettel várunk! Márton-napi újborünnep Budafokon november 8-án óráig Helyszín: a Budapesti Corvinus Egyetem Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola Schola Szõlõskert és Borpincészete Budafok, Jósika u (a Plébánia utca végén). Program: 16 óra: zenés vendégfogadás, borkóstoló, bor- és mézeskalácsvásár óra: kulturális mûsor, 2008-as újborok bemutatása óra: táncos est élõ zenével Vendéglátás: Borárusítás: 3 fajta bor (Olaszrizling, Blauburger, Cabernet). Teaház: forralt bor, tea, kávé, üdítõ, ásványvíz. Büfé: libazsíros kenyér, lilahagyma, libaételek. Kedves vendégeinket a Savoyai téri templomtól az iskola mikrobusza szállítja a rendezvény helyszínére (15 19 óráig). Érdeklõdni lehet: , 06 (70) Belépõdíj: 500 Ft/fõ Földesi Gyula mb. igazgató, Németh Iván borász és kollégái MÁRTON-NAPI JÁTÉKOS DÉLUTÁN A BARTÓK ISKOLÁBAN Ideje: november 7-én óra. Programok: lámpás felvonulás (otthon elõre készített lámpással), játékos foglalkozások (pl.: kukoricamorzsolás, libagaras-keresés), melyekre nagycsoportos óvodásokat is szeretettel várunk. Bartók Béla Általános Iskola, 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. November 14., péntek órakor a Szekszárdi Német Színház (Deutsche Bühne Ungarn) Don Quijote c. darabja német nyelven. A 25 éves Német Színház (DBU) 2008/2009-es évadának elsõ bemutatója: Gyurkó László A búsképû lovag Don Quijote de La Mancha szörnyûséges kalandjai és gyönyörû szép halála (Die schreckenerregenden Abenteuer und der wunderschöne Tod des Don Quijote de la Mancha, Ritter von der traurigen Gestalt) zenés tragikomédia Rendezõ: Tóth András Ernõ. Zenéjét írta és szerkesztette: Rozs Tamás Magyar szinkronnal! KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (1222 Budapest, Nagytétényi út ). Telefon: , Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzõje pályázatot ír ki POLGÁRMESTERI KABINETVEZETÕ munkakör BETÖLTÉSÉRE BETÖLTENDÕ MUNKAKÖR: Polgármesteri kabinetvezetõ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, felsõfokú végzettség, számítástechnikai felhasználói alapismeretek (Word, Excel). A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELÕNYT JELENT: nyelvismeret, kiemelkedõ kommunikációs készség, hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat. A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat másolatát, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését. Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján. A pályázat benyújtásának határideje: november 15. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 5 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen azonnal. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájához polgármesteri kabinetvezetõ jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy címre: cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. cím:

17 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Tisztelt hölgyem, uram! Segíthetünk, ha a kerületünkben élõ idõs hozzátartozója: feledékeny, idõskori demenciától, Alzheimer-kórtól szenved (szellemi hanyatlás), napközben otthonában nem hagyható egyedül, szeretné, ha társaságban lenne, memóriát szinten tartó foglalkozásokon vehetne részt. A Nefelejcs Idõsek klubja 1221 Budapest, Anna u. 10., reggel 7.30-tól óráig nyújt nappali állandó felügyeletet és különbözõ programokat, foglalkozásokat. Napi egyszeri (meleg) étkeztetést tudunk biztosítani, mely térítésköteles. A klubtagság ingyenes. Amennyiben szüksége lenne ránk, érdeklõdni lehet személyesen Szilágyiné Szalay Szilvia klubvezetõtõl vagy a 06 (1) , 06 (20) ös telefonszámokon. Budafok-Tétény Szociális Foglalkoztató Kht évre vonatkozó éves beszámolója Mérleg eszközök év befektetett eszközök immateriális javak 113 tárgyi eszközök mûszaki berendezések, gépek, jármûvek egyéb berendezések 468 forgó eszközök követelések követelések árszállításból és szolgáltatásból egyéb 199 pénzeszközök 979 bankbetétek 979 aktív idõbeli elhatárolások bevételek aktív idõbeli elhatárolása költségek 26 eszközök összesen Mérleg források saját tõke jegyzett tõke tõketartalék eredménytartalék mérleg szerinti eredmény kötelezettségek rövid lejáratú kötelezettségek vevõktõl kapott elõleg 338 kötelezettségek áruszállításból 488 egyéb passzív idõbeli elhatárolások költségek, ráfordítások 426 halasztott bevételek források összesen A Nagytétényi Kastély Közalapítvány (adószám: ) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az alapítvány javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át ban a befolyt Ft összegbõl a közalapítvány a Nagytétényi Kastélymúzeum kiemelt programjait támogatta. Nagytétényi Kastély Közalapítvány kuratóriuma Köszönjük! Újra megnyitotta kapuit a Rózsavölgyi Közösségi Ház! Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a kerületi önkormányzat testületének, vezetõinek, hogy lehetõvé tették a rózsavölgyiek egyetlen közösségi színterének felújítását! Bár maradt még tennivaló, óriási elõrelépés történt az elmúlt hónapokban. Augusztusban kezdõdött a munka. A rendelkezésre álló 6 millió forintból a kerületi VAX és külsõ vállalkozó irányításával a teljes villanyhálózat felújítására, korszerûsítésére, a vízvezetékek cseréjére és a mosdók felújítására, a fûtés részleges korszerûsítésére került sor. Új bejárati ajtókat kaptunk. Bízunk benne, hogy még tél elõtt feltehetjük a bejárati ajtót díszítõ kerámiákat, melyet Gy. Kamarás Katalin készített a ház részére! Egyesületünk a legsérültebb ereszcsatornák cseréjével, a helyiségek kifestésével, a függönyök mosásával, nagytakarítással járul hozzá az új külsõhöz. A régi kerületi könyvtárból szimbolikus összegért elhozhattunk polcokat, így újra kölcsönözhetõk a régi és újonnan ajándékba kapott könyveink! A kerti nagy kapuk idei megújítására rózsavölgyi összefogás keretében számítunk. A rózsavölgyiek és kedves vendégeink, pártolóink adományait programjaink alatt vagy csekkszámlánkra â013 a cél megjelölésével fogadunk (OTP ). Köszönjük! Reméljük, az elkövetkezõ években lehetõség lesz a ház külsõ falainak megújítására, az ablakok szigetelésének korszerûsítésére is. Addig is szeretettel várjuk programjaink látogatóit! A Rózsavölgy Egyesület vezetõsége Emlékpark Emlékpark avatásával, kegyeleti megemlékezésekkel, meghosszabbított nyitvatartási és ügyintézési idõvel segíti az elhunyt szeretteikre emlékezõket mindenszentek ünnepén és halottak napján a Budapesti Temetkezési Intézet. A méltó megemlékezést segíti, hogy november 1-jén 15 órakor emlékparkot avatnak a Fiumei úti sírkert szóróparcellájában, ahol vörös gránit emléktáblák örökítik meg az elhunytak nevét, születési és halálozási évét, körülöttük viráglerakóhely, mécsesgyújtók és padok teszik teljessé a kegyeleti emlékezést. Megemlékezéseket, ünnepségeket péntek és vasárnap között további nyolc temetõben tartanak Budapesten. Október 24-e és 30-a között mind a tizenöt fõvárosi köztemetõben reggel 7 órától este 18 óráig várják a látogatókat, majd 31-e és november 2-a között este 20 óráig tartanak nyitva a sírkertek. Az intézet arra kéri a nehezen mozgó, idõs emberek rokonait, hogy autóval elsõsorban a délelõtti órákban vigyék ki hozzátartozójukat a sírkertekbe, késõbb már a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezõk is csak akkor tudnak behajtani a temetõkbe, ha jármûvük még nem zavarja a gyalogosan érkezõk haladását. Az Újköztemetõben október 27-e és november 2-a között, a Fiumei úti sírkertben pedig 1-jén és 2-án mikrobuszok is segítik a közlekedést. A köztemetõkben található temetõirodák meghosszabbított nyitva tartással várják a látogatókat, s a kegyeleti emlékezés napjaiban a BKV is sûrített járatokat közlekedtet több vonalon. A részletekrõl tájékozódjanak a Budapesti Temetkezési Intézet honlapján: 1% 1% KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT A Budai Nagy Antal Gimnázium mellett mûködõ A Jövõ Nemzedéke Alapítvány címére az APEH 2007-ben Ft-ot utalt át, mely a felajánlók jövedelemadójának 1%-ából tevõdött össze. Az összeget az alapítvány kuratóriuma kérvények és javaslatok alapján, diákcsere-kapcsolatok, külföldi tanulmányi utak, továbbképzések, tanfolyamok, a diákönkormányzat éves táborozásának és a ZÖLDök továbbképzéseinek támogatása fordította. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek céljaink megvalósításában. Kérjük, hogy ebben az évben is ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át alapítványunknak. Adószámunk: , számlaszámunk: Pajkos Óvodásokért Alapítvány A SZJA 1%-ából származó bevételbõl: Ft a Pajkos óvodások részére fejlesztõ játékok és gyermekbútorok lettek finanszírozva. Adószáma: A Pajkos Óvodásokért Alapítvány köszönetét fejezi ki támogatóinak, akik segítséget nyújtottak tevékenységének ellátásához! Csályiné Schön Mária s. k., kuratóriumi elnök

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. Teljesítették a próbákat Az idén már másodszor töltötte be gyerekzsivaj a BMTE sportpályáit. Most nagyobb volt a lárma, több a versenyzõ, mint a Futafokon, ahol mindent elmosott az esõ. Az atlétikai verseny részvevõit verõfényes napsütés, és jó meleg fogadta három napon (október 6 8.) keresztül. Az elmúlt évekhez hasonlóan a kerületi iskolások többpróbáztak. Futásban, ugrásban, dobásban és súlylökésben mérkõztek meg egymással, az iskolák korcsoportonként és nemenként hatfõs csapatokkal neveztek be a versenyre. A csapatok tagjai a különbözõ versenyszámokra egy ponttáblázat alapján kapták a pontokat, majd az összesítés után kialakult az egyéni sorrend. A csapatok rangsorát az elsõ öt legjobb egyéni eredmény döntötte el. Az elsõ korcsoport idei egyéni gyõztesei a Herman Ottó Általános Iskola tanulói, Kulcsár Panka és Sándor Zoltán. A második korcsoportban Lesti Dia (Kolonics) és Egyed Botond (Árpád) bizonyultak a legjobbnak, míg a harmadik korcsoport elsõ helyezését Balogh Evelin (Bartók) és Lakatos István (Rózsakert) nyerte. A legnagyobbak közül Trautmann Kitty (Kolonics) és Kiss Róbert (Herman) kapott aranyérmet. A dobás, ugrás és futás minden iskolában kötelezõen oktatott tananyag. A kisebbeknél a három próba váltóversennyel, a felsõ tagozatosoknál súlylökéssel egészül ki. A versenyt a kerületi Testnevelõ Diáksport Bizottság szervezi, a versenyszámokat Bartha Attila atlétika edzõ és Csonka Gábor sportági felelõs irányításával az iskolák testnevelõ tanárai értékelik. Õk készítik fel és kísérik el tanítványaikat a versenyre, a helyszínen pedig, azon túl, hogy csapataikkal foglalkoznak, idõt és távolságot mérnek, összesítik az eredményeket. Ez sok munka, a felkészítés is idõigényes, mégis minden évben részt vesznek a kerület iskolái az õszi atlétika versenyen. Gyarmatiné Juhász Ilona sportreferens annak is örül, hogy Vízi Sándor változatlanul szívügyének érzi a gyerekek sportversenyeit, és az ilyen nagy létszámú versenyek lebonyolításához térítésmentesen az iskolák rendelkezésére bocsátja a BMTE sportpályáit. Hárompróba: rövidtávfutás (30 méter), helybõl kislabdahajítás, szembõl váltófutás. Négypróba alsótagozatosoknak: rövidtávfutás (40 méter), helybõl kislabdahajítás, szembõl váltófutás és távolugrás. Négypróba ötödik és hatodik osztályosoknak: rövidtávfutás (60 méter), helybõl kislabdahajítás, 600 méteres futás és távolugrás. Ötpróba: rövidtávfutás (100 méter), kislabdahajítás, 800 méteres futás, távolugrás és súlylökés. T. A. A köz szolgálatáért Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter október 23-a alkalmából A köz szolgálatáért érdemjel ezüst fokozatával tüntette ki Madaras Péternét, a polgármesteri hivatal Szociális, egészségügyi és Gyámügyi irodájának dolgozóját. Szabolcs Attila polgármester gratulált és jutalmat nyújtott át Madaras Péternének az önkormányzat vezetése és a kollégák nevében. Ismét a gyerekek Az iskolások aktív sportéletének bizonyítéka, hogy az atlétikát követõ héten ismét nagyszabású, sokakat érintõ sporteseményre került sor kerületünkben. Ifjú focistáink három napon keresztül (október ) rúgták a bõrt délutánonként az Angeli úti sportpályán, ahol a korcsoportonként megrendezett rangadón a kerületi iskolák csapatai mérték össze ügyességüket és tudásukat. A bajnokság ötfõs csapatok részvételével, körmérkõzéses formában folyt, ezek levezetésében a BLC szakemberei nyújtottak segítséget a versenyt szervezõ Csonka Gábor sportági felelõsnek. A nyolc iskola részvételével lezajlott, kispályás labdarúgó bajnokság õszi fordulójának aranyérmesei az Árpád (IV. kcs.), a Bartók (III. kcs.) és a Baross (II. kcs.) csapatai lettek. Az ezüstérmeket a Bartók (IV. kcs.) és a Rózsakert két együttese (III. és II. kcs.) szerezte meg, míg harmadik helyezettként a Herman (IV. kcs.), a Kolonics (III. kcs.) és a Bartók (II. kcs.) futballistái állhattak dobogóra. A jó hangulatban, gyönyörû õszi idõben játszott mérkõzések nemcsak a dobogósoknak okoztak örömöt, hanem a többi iskola (Hugonnai, Kossuth és Kempelen) focizni szeretõ diákjának is. T. A.

19 2008. október 31. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Õszi munkák a kertben Füstölés helyett komposztálás Tisztelt lakosság! Közeledik, sõt itt van már a kertben végzendõ õszi munkák és ezzel az avar és kerti nyesedékek hasznosításának, elhelyezésének, ártalmatlanításának idõszaka. Környezeti szempontból a leginkább elfogadott eljárás, a helyben történõ komposztálás, melynek révén a kertünk talaját gazdagító szerves anyagot nyerhetünk. A nyesedékeket az FKF Zrt.-vel is el lehet szállíttatni, az erre a célra rendszeresített zsákokban, a következõ utcák által határolt területen: Ringló út Méhész u. Kõvirág sor Leányka u. Mária Terézia u. Nagytétényi út Park u. Klauzál G. u. Csiperke u. Szabadkai u. Balatoni út Kõérberki u. Pedellus u. Vöröskúti határsor és a Horogszegi határsor A zsákokba tehetõ: lomb, fa- és bokornyesedék, valamint nyírt fû és gyom. Kérjük a vastagabb faágakat darabolva, összekötve helyezzék a zsákok mellé, fontos, hogy ne legyenek 1 méternél hosszabbak! Kérjük, NE tegyenek a zöldhulladékos zsákokba háztartási hulladékot, mert ez esetben a zrt.-nek nem áll módjában azokat elszállítani. A zsákokat a polgármesteri hivatal portáján is meg lehet vásárolni. 60 literes kerti zöldhulladékos zsák 90 Ft/db 100 literes kerti zöldhulladékos zsák 140 Ft/db A gyûjtõzsákok kedvezményes ára tartalmazza az elszállítás és a komposztálás költségét is. Sok ingatlantulajdonos égetéssel szabadul meg a kerti hulladékoktól. Ez utóbbi tevékenységet Az avar és kerti hulladék égetésérõl, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés szabályairól szóló 4/1994. (III. 11.) Ör. számú rendelet az alábbiak szerint szabályozza: Égetési idõpont: március 1-jétõl április 30-ig, valamint; október 1-jétõl november 30-ig csütörtöki és pénteki napokon 12 órától este 20 óráig, szombati napokon reggel 7 órától 12 óráig. A rendelet értelmében avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethetõ! Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a meghatározottól eltérõ módon éget avart és kerti hulladékot, a rendelet 6. -a értelmében szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Közös érdekünk a kerületi lakosság egészségének védelme, ezért kérjük a rendeletben foglaltak betartását. Az érvényben lévõ égetési rendelet ellenére, sajnos visszatérõ problémát jelent kerületünkben õsszel a levelek és gallyak égetése, amely nemcsak környezetszennyezõ, hanem a sûrûn beépített lakóterületeken kifejezetten zavaró is. Zöldzsák akció A novemberi hónapra jó megoldás, ha avarégetés helyett a leveleket, gallyakat mûanyag zsákokba gyûjtjük, melyeket késõbb környezetbarát módon komposztálnak az FKF Zrt. munkatársai. A zöldhulladékok gyûjtésére alkalmas zsákok korlátozott számban november 5-én és 10- én 8 és 18 óra között a polgármesteri hivatal elõterében vehetõk át. A Park utcától keletre Budafok, Rózsavölgy és Budatétény nagy része továbbra is pénteki napokon (november 7., 14., 21. és 28.) szállítják el a zöldhulladékot. A Park utcától nyugatra lévõ területen (Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep) a megtelt zsákokat november 16-án és/vagy 23-án kell a ház elé kitenni, ahonnét azt másnap (november 17-én és 24-én), hétfõi napokon elszállítják. A zsákokhoz térítésmentesen lehet hozzájutni. Bízom abban, hogy minél többen csatlakoznak kezdeményezésünkhöz, és együtt óvjuk környezetünket. Szabolcs Attila polgármester Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzõje pályázatot ír ki törvényességi felügyeleti ügyintézõ munkakör betöltésére A pályázat elbírálását követõen a nyertes pályázó köztisztviselõ beosztásban határozatlan idõre kerül kinevezésre. A leendõ munkatárs fõbb feladatai: elõterjesztések törvényességi vizsgálata, önkormányzati rendeletek hatályosulásának figyelemmel kísérése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, részvétel a képviselõ-testületi és a képviselõ-testület bizottságai üléseinek elõkészítésében, részvétel és törvényességi felügyelet gyakorlása a képviselõ-testület bizottságainak ülésein, belsõ szabályzatok készítése, kisebbségi önkormányzatok munkájának támogatása, részvétel a kisebbségi önkormányzatok ülésein. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû államigazgatási szakképzettség. A pályázat tartalmazza: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését. A munkakör betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatokat november 5-ig a polgármesteri hivatal Humánpolitikai Irodájához törvényességi felügyeleti ügyintézõ jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy címre: Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. cím: Elektronikus ügyfélkapu Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elõírja, hogy az ügyfélkapu létesítésre jogosult szervek (bármelyik okmányiroda, a Központi Hivatal vagy az Ügyfélközpont) az elõttük személyesen eljáró ügyfeleknek ajánlják fel az ügyfélkapu létesítését, melyet a hatóság az ügyfél kérelme esetén azonnal létrehoz. Az ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek a segítségével önök azonosítás után az interneten keresztül biztonságosan kapcsolatba léphetnek az elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. Az ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy regisztrációs díj fizetése nélkül kezdeményezheti. A személyes ügyfélkapu létesítéséhez szükséges azonosításhoz igazolni kell a személyazonosságot, egy felhasználói nevet, valamint egy elektronikus ( cím) levélcímet kell megadni.ügyintézõink, amikor önök személyesen intézik okmányirodai ügyeiket, önöknek is felajánlják az ügyfélkapu létesítését. Az eljárás csupán pár percet vesz igénybe, ugyanakkor az ügyfélkapuval rendelkezõk a továbbiakban számos hatósági eljárás során idõt takarítanak meg azzal, hogy elektronikusan intézhetik ügyeiket.jelenleg az alábbi intézményeket érhetik el az ügyfélkapun keresztül: APEH, Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség, internetes okmányirodai szolgáltatások (idõpontfoglalás, elektronikus ügyindítás), Országos Felsõoktatási Információs Központ, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, Vám és Pénzügyõrség, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. A kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) további szolgáltatásokat (ingatlankeresõ, cégkeresõ, gépjármûkeresõ) vehetnek igénybe az ügyfélkapuval rendelkezõk.

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó október 31. ADOMÁNYOKAT FOGAD A KERÜLETI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A kerületben élõ rászoruló családok számára a Gyermekjóléti Központ és a Családok Átmeneti Otthona adományokat fogad: használt, jó állapotú felnõtt és gyermek ruhanemût és cipõt, ágy- és asztalnemût, edényeket, evõeszközöket, még mûködõképes háztartási eszközöket (mosó- és hûtõgép, vasaló). Az adományokat elõzetes telefonegyeztetés alapján tudjuk fogadni. Telefon: A kerületi Gyermekjóléti Központ az elmúlt idõszakban a Biztos Kezdet Program keretében 0 6 éves gyermekek és szüleik számára klubot mûködtetett. Tapasztalataink a szülõk és az intézmények visszajelzése alapján sikeres volt a klub: a gyermekek részére rengeteg játék állt rendelkezésre, kötetlen játéklehetõséget biztosítottunk, a szülõk számára pedig minden alkalommal beszélgetésre, az ügyes-bajos dolgok megbeszélésére adtunk lehetõséget, illetve a nyár folyamán a klubba járó gyermekek idõsebb testvérei és a szülõk tetszés szerint készíthettek kézmûvestárgyakat. A klubfoglalkozások a kisgyermekes szülõk részére szeptemberben újraindultak. Hasznosak ezek nem csak a kortársakkal való kapcsolatban, a korlátlan játék- és eszközhasználatban, hanem a késõbbi gyermekközösségbe való beilleszkedésben is. A szülõk számára továbbra is lehetõség van csoportos és egyéni problémaorientált beszélgetésekre, védõnõ, pszichológus és jogász szakember segítségének igénybevételére. Várjuk tehát elsõsorban nagytétényi gyermekeket és szüleiket. Foglalkozások helye: Budapest, Nagytétényi út 264. Foglalkozások ideje: hétfõ, csütörtök: 9 12 óráig. A részvétel ingyenes!

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. április 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (41-42/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. tavaszi ülésszakára vonatkozó MUNKATERVE (2013. január 1-től június 30-ig) 3 Tartalomjegyzék Ülések időpontjai: Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Dorog város Önkormányzatának 19/2008.(IX.26.) számú rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények il

Dorog város Önkormányzatának 19/2008.(IX.26.) számú rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények il 139/2008.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 101/2008.(VI.27.) sz. 103/2008.(VI.27.) sz. 107/2008.(VI.27.) sz. 108/2008.(VI.27.) sz. 109/2008.(VI.27.) sz. 110/2008.(VI.27.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben