Boldog nõnapot kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boldog nõnapot kívánunk!"

Átírás

1 BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁRCIUS 6. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Boldog nõnapot kívánunk! Elõtérben a szociális foglalkoztató A testületi ülés egyik legizgalmasabb kérdése a szociális foglalkoztató sorsa volt. A foglalkoztatót mint ismeretes beolvasztják a Dél-budai Egészségügyi Szolgáltató Kht.-ba, s az ott dolgozó megváltozott munkaképességû alkalmazottak aggódtak jövõjük miatt. A félelmeket Szabolcs Attila polgármester és Németh Zoltán alpolgármester oszlatta el, amikor látogatást tett a szociális foglalkoztató telephelyén. Hangsúlyozták, hogy a jövõben is munkát akarnak adni a megváltozott munkaképességûeknek, akik sok helyütt jövedelmezõ tevékenységet tudnak folytatni. A kerületi foglalkoztató fõként csomagolástechnikai munkákat vállal. Emléknap Országszerte emlékezni gyûltek össze az emberek február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Hagyományosan megemlékeztek errõl a napról Budafok-Tétény polgárai is, a napról, amelyen 1947-ben a szovjet megszállók elhurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazda Párt fõtitkárát, ezzel megszüntetve a II. világháborút követõen kibontakozni látszó többpárti demokráciát, megkezdve a negyvenkét éven át tartó magyarországi diktatúra gyászos idõszakát. A Városház téri ötvenhatos emlékmû dombjára vezetõ tíz lépcsõt fáklyák szegélyezték, a dombot a lyukas nemzeti zászló és a városrész lobogója díszítette. Cikkünk az 5. oldalon B udafok-tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata méltóképpen kíván megemlékezni az es forradalom és szabadságharc eseményeinek hõseirõl. A hagyományunknak megfelelõen koszorúzási ünnepséget és megemlékezést tartunk az alábbi program szerint: március 15-én (vasárnap) 10 óra, helyszín: Zambelli Lajos nagytétényi emléktáblájánál, (Budapest XXII. kerület, Zambelli u. 17/b.). Ünnepi beszédet mond Karsay Ferenc alpolgármester. A mûsorban közremûködnek a Kolonics György Általános Iskola tanulói március 15-én (vasárnap) 11 óra, helyszín: Tétényi honvéd emlékmû, (Budapest XXII. kerület, Kastélypark u.) Ünnepi beszédet mond Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke. A mûsorban közremûködnek a Gádor Általános Iskola tanulói. A rendezvényen számítunk a pártok, társadalmi szervezetek, intézmények, magánszemélyek részvételére. Kérem szíves írásbeli visszajelzésüket március 10-ig arról, hogy kívánnak-e koszorút elhelyezni. Mivel mindkét emlékhelyen tartunk koszorúzást, tisztelettel kérem ennek pontos visszajelzését! ( tel.: ) Megszavazták a költségvetést Többségi szavazással elfogadták a évi költségvetést a Városháza Záborszky Nándor Termében február 26-án megtartott képviselõ-testületi ülésen. A tanácskozáson a legnagyobb vitát a Budafok- Tétény Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Társaságba történõ beolvadása, azon belül is Dancsó Edit ügyvezetõi státusból történõ felmentése váltotta ki. Cikkünk a 3. oldalon

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. Célunk a szakorvosi rendelõ felújítása AKáldor Adolf utcai szakorvosi rendelõ felújításának ügye a költségvetés vitájában is elõkerült. Teljes az egyetértés abban, hogy az épület megérett a felújításra, a kerület lakói megérdemlik, hogy korszerû, jól felszerelt intézményben találják meg a gyógyulást. Számos szakmai kérdést azonban el kell dönteni addig, amíg egyáltalán a terveztetés megkezdõdhet. A legfontosabb, hogy szükséges-e új funkciókkal, szolgáltatásokkal bõvíteni a jelenlegi palettát. Legtöbbször az egynapos sebészet és a nappali kórház jön szóba, mint amelyek megfelelõ finanszírozási feltételek esetén segíthetnek gazdaságosabbá tenni a mûködést. Azt is át kell gondolni, hogy a mûködés fenntartása közben kell a felújításnak megtörténnie, tehát vagy a rendelõk egy részét, vagy az összeset ki kell költöztetni, akkor viszont helyet kell találni számukra a közelben. Ha csak a rendelõk egy részét lehet kiköltöztetni, komoly szervezési feladatot fog jelenteni az épület felújításának részekre bontása és ütemezett végrehajtása. A már elkészült épületrészekbe vissza kell költöztetni a kitelepült rendelõket, majd az újabb munkaterületekrõl ki kell költözniük a soron következõ rendelõknek. Nyilvánvaló az is, hogy egy ilyen komoly beruházás a milliárdos összeget közelíti, aminek a fedezetét is meg kell teremteni. A szocialisták által javasolt 150 millió forint vagy a szakmai ismeretek teljes hiányára utal, vagy arra, hogy eleve a porhintés volt a szándékuk. A soron következõ idõszak feladata az igények felmérése, és a megalapozott fejlesztési terv elkészítése. Csak ezután lehet a terveztetési pályázatot kiírni. Az elkészült tervek alapján válik világossá a szükséges beruházási összeg, amelynek pedig a bevételi oldalon is meg kell találni a fedezetét. Ezt a munkamenetet nem lehet megtakarítani. A költségvetés tárgyalása elõtt Szabolcs Attila polgármester és Karsay Ferenc, a költségvetésért felelõs alpolgármester találkozóra invitálta a szocialista ellenzék vezetõit. A kerületi gyakorlatban az ilyen egyeztetés újdonságnak számít, az elmúlt években erre nem volt példa. Az országban eluralkodott stílussal szemben a kerületi vezetésnek az a célja, hogy Budafok-Tétény a béke szigete legyen. A felek megállapodtak abban, hogy mik azok a szocialista indítványok, javaslatok, amelyek egybeesnek a kerület vezetésének elképzeléseivel. Mivel maguk a szocialisták ezek fedezetéül a 2008-as pénzmaradványt jelölték meg, javaslataikat csak áprilisban lehet beépíteni a költségvetésbe, amikor a képviselõ-testület a pénzmaradvány felhasználásáról dönt. FIDESZ-POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS KÉPVISELÕCSOPORT Szeretettel meghívjuk a Budafok-Tétényi Liberális Klub összejövetelére. Belépés díjtalan! Vendégünk: Hodosán Róza szociológus, a rendszerváltó demokratikus ellenzék tagja Témánk: 20 évvel a rendszerváltás után Helye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 60. Ideje: március 11. (szerda) 18 óra. Zsiros István, elnök SZDSZ XXII. ker. Költségvetés örömmel és ürömmel Február végén a képviselõ-testület jobboldali többsége elfogadta a kerület évi költségvetését. Elõzetesen frakciónk két alkalommal is egyeztetett Karsai Ferenc alpolgármesterrel és a gazdasági irodavezetõ asszonnyal, s úgy látszott, javaslataink, az eddigi rossz gyakorlattól eltérõen, bekerülnek a költségvetésbe. (Javaslatainkról a Városházi Híradó elõzõ számában bõvebben írtunk). A vitában frakciónk kifejtette, hogy elemeiben nagyon sok fontos tétellel egyetértünk, örülünk például, hogy 460 millió forint került beállításra intézményeink felújítására, melyet mi is javasoltunk a költségvetés elõzetes tervezésekor. A költségvetést azonban mégsem tudtuk megszavazni. Módosító javaslatainkat ugyanis az önkormányzat sajnálatos módon csak részben fogadta be, és azok java részérõl is legkorábban csak áprilisban dönt, amikor a pénzmaradvány elszámolása megtörténik. Mindezeken túl sajnos nem jutott pénz a budafoki orvosi rendelõ felújítására sem. Továbbra is felháborítóan soknak tartjuk az Archimédia Kft.-nek nyújtott 11 millió forintos támogatást is, a kerületi közszolgálati tévémûsorok elkészítése fejében. Ugyanez a helyzet a kerületi tanuszoda közel 49 millió forintos üzemeltetési költségével. A költségvetés elfogadása elõtti utolsó pillanatban kapta meg frakciónk a évre tervezett lakás és nem lakás célú helyiségek értékesítésére, valamint a földingatlanok értékesítésére tervezett listát, mely a költségvetés bevételi oldalán 930 millió forint bevétellel került megtervezésre. A lista áttekintése után rá kellett jönnünk, hogy ezek java része nem fog megvalósulni, mivel olyan telkekrõl és helyiségekrõl van szó, melyeket az önkormányzat már évek óta eladásra kínált, de nincs rá igény. Így a költségvetésnek várhatóan jelentõs hiánnyal kell számolnia. Összességében elmondható: a kerületi MSZP-frakció bár a költségvetés számos pontjával egyetért, és méltányolja a válsághelyzetben tett erõfeszítéseket, úgy látja, hogy mind az egyeztetések terén, mind a költségvetés néhány pontja kapcsán további jelentõs változtatásokra lett volna szükség. Ez azonban elmaradt. Bízunk abban, hogy a kerületi jobboldal vezetõ politikusai minden további, fontos döntésük kapcsán folytatják velünk az egyeztetéseket, s azt is reméljük, hogy ezek immár nemcsak formálisak, hanem valóban tartalmiak lesznek. Mi erre készen állunk, a kezünket bármikor ismét kinyújtjuk jobboldali képviselõtársainknak a kerület fejlõdése érdekében. MSZP-FRAKCIÓ Havi mottónk: mindig az az elnyomó, akit tilos szidni! Február 25-én a kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztünk országszerte, és itt a kerületben is. Öröm volt látni, hogy nagyon sok civilszervezet és párt képviseltette magát a megemlékezésen, és az azt követõ koszorúzáson. Hiányzott azonban egy kisebb párt, a kerületi MSZP. Õk úgy gondolták, nem képviseltetik magukat, és nem kívánnak megemlékezni a több mint százmillió áldozatot követelõ gyilkos ideológia áldozatairól. Vajon miért nem? Vajon miért van az, hogy pont õk azok, akik mindig a legaljasabb rágalmakkal fasisztázzák a Jobbikot, de szinte tüntetõleg átlépnek százmillió meggyilkolt ember holttestén? Miért van az, hogy a kommunizmus áldozataiért pont azok nem mutatnak semmi részvétet, akik a demokrácia élharcosának hazudják magukat? Valós problémákról beszélni az nem eukonform, sõt egyenesen rasszista viselkedés. Kimondani azt, amit a társadalom több mint 90 százaléka lát, az fasizmus. Hol van a határ uraim? Tudjuk, maguk megmondják, hogy mi a helyes magatartás, mi meg leszünk szívesek úgy viselkedni. Ha nem, akkor el lehet menni. De bármennyire is szeretnék, nem megyünk, nem könnyítjük meg a dolgukat. Úgy is fogalmazhatnék, hogy menjenek el önök, ha úgy érzik nem jó itt élni, mert az egész magyar társadalom rasszista. A bûnözésnek nincsen színe, mondják önök. Ezzel egyet is tudunk érteni, de akkor a segélynek se legyen. De nincs minden rendben az önök legkedvesebb szövetségesének, az SZDSZ-nek a háza táján sem. Az SZDSZ olyan kérdéseket tesz fel a párt hivatalos honlapján, hogy legyen-e újra halálbüntetés, vagy hogy a cigányoknak a vérében van-e a bûnözés? Nem értjük, hogyan lehetnek az SZDSZ szimpatizánsai olyan mérhetetlenül rasszisták, hogy az elõzõ kérdésekre több mint 90 százalék igen szavazat érkezett. Várjuk az elhatárolódási hullámot JOBBIK XXII. KERÜLETI SZERVEZETE

3 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Megszavazták a költségvetést Többségi szavazással elfogadták a évi költségvetést a Városháza Záborszky Nándor Termében február 26-án megtartott képviselõ-testületi ülésen. A tanácskozáson a legnagyobb vitát a Budafok-Tétény Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Társaságba történõ beolvadása, azon belül is Dancsó Edit ügyvezetõi státusból történõ felmentése váltotta ki. Atestületi ülést megelõzõen Szabolcs Attila polgármester köszöntötte a hónap mûvészét, S. Hegyi Béla szobrászmûvészt, majd Haász Orsolya programszervezõ referens röviden ismertette a mûvész eddigi tevékenységét. Ezután került sor a költségvetés tárgyalására. Karsay Ferenc alpolgármester szorgalmazta, hogy a évi költségvetés pénzmaradványa, 500 millió forint céltartalékba kerüljön. Az ingatlanpiac kedvezõ alakulása esetén ebbõl például a kerület fejlõdése szempontjából stratégiai ingatlanok megvételét lehetne fedezni. Az idei költségvetésrõl több kérdés tisztázása után Perlai Zoltán az MSZP részérõl kifejtette, hogy azt jónak, szakmailag megalapozottnak tartja, bár a bevételi oldalon lát némi bizonytalanságot, nehezen tarthatónak gondolja. A végzett munkával elégedett, de szerinte figyelembe kell venni a bevételi oldalon jelentkezõ túltervezéseket, ezért a mûködésbõl adódó szükségtelen kiadásokat mellõzni kell, hogy kezelni lehessen a válság okozta hatásokat. Csobánki Jenõ, az MSZP frakcióvezetõje megköszönte az egyeztetési lehetõségeket, majd ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a Duna-part II-bõl származó bevételek jelentõsen javítják az önkormányzat helyzetét, meggondolatlan költekezésekbe nem szabad belefogni. Az épületek és intézmények felújításával, az energetikai fejlesztésekkel és a 13. havi juttatással egyetértenek, de a költségvetés több részével nem, ezért õk nem szavazzák meg a költségvetést. Javasolják az SZTK felújítását és az óvodai férõhelyek növelését. Az elõterjesztõi oldal nevében Karsay Ferenc alpolgármester reagált a hozzászólásokra. A Duna part II-bõl befolyt összegbõl tartalékot képeznek, elkülönítik, hogy mindenképpen tartani tudják a bevételi oldalt. Az Egészségügyi Kht. épületének felújítása nem önkormányzati feladat, ennek ellenére megcélozták annak teljes helyreállítását, mert jelenlegi állapotában nem alkalmas a betegek korszerû ellátására. A bölcsõdei férõhelyek növelésére nincs szükség. A most épülõ, 112 négyzetméteres óvoda pedig 60 gyermek elhelyezésére lesz alkalmas. A évi költségvetést 15 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a képviselõ-testület. A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Társaság Társasági Szerzõdésének módosítására történõ javaslat elõterjesztése kapcsán Szabolcs Attila polgármester bemutatta a képviselõ-testületnek dr. Kiss Norbert orvos-közgazdászt, aki a Szociális Foglalkoztató Kht. beolvadása után betölti majd a harmadik ügyvezetõ tisztségét. Csobánki Jenõ, az MSZP-frakció vezetõjének kérdésére, hogy miért nem írtak ki az állásra pályázatot, a polgármester azt válaszolta, hogy csak négy hónapig tartó megbízásról van szó, így az túl hosszadalmas lett volna, és fontos, hogy az egészségügyi szolgálat mûködõképes maradjon. Reisz Zoltán SZDSZ-es képviselõ kérte, hogy a döntés elõtt belenézhessenek a számukra ismeretlen orvos anyagába, Perlai Zoltán pedig a szakmai önéletrajz hiányára, így a döntés súlyára hívta fel a figyelmet. Kiss Norbert személyét végül a testület 19 igen szavazattal, 5 ellenében elfogadta. Ezután Dancsó Edit, a szociális foglalkoztató ügyvezetõje visszahívásáról és a két kht. összevonásáról tárgyaltak a képviselõk. Dancsó Edit állásából való felmentését Szabolcs Attila azzal indokolta, hogy az ügyvezetõ hosszú ideje ellenáll a szociális foglalkoztató beolvadásának, nem ért egyet a testületi döntéssel, ezért nem várható el tõle ennek levezénylése, személycserére van szükség. Perlai Zoltán hozzászólásában kifejtette, hogy egyrészt nem tudni, melyik fél miatt, de két és fél éve húzódik a két kht. összevonására tett kísérlet, másrészt indokolatlannak tartja az ügyvezetõ asszony visszahívását, hiszen a cégösszevonásnál egy ügyvezetõi poszt úgyis feleslegessé válna. A nyílt ülésen jelenlévõ Dancsó Edit is szót kért, megkérdezte, ki fizeti ki számára a végkielégítést, rákérdezett a telephelyre, majd kifejtette volna a kérdésrõl szakmai véleményét is, de mivel nem az volt napirenden, nem kapott rá lehetõséget. Közben a szociális foglalkoztató dolgozói, akik megtöltötték a díszterem erkélyeit, petíciót nyújtottak át a polgármesternek, melyben ügyvezetõjük személyéhez, önálló telephelyhez és munkához ragaszkodtak. E mellett foglalt állást Bollók Istvánné MSZP-s képviselõ asszony is, aki felhívta a polgármester és képviselõtársai figyelmét az összegyûlt dolgozókra, akiknek sorsáról döntenek. Szabolcs Attila akkor már másodszor erõsítette meg, hogy az önkormányzat az összeolvadás után is foglalkoztatja a megváltozott munkaképességûeket. A dolgozók garanciát kértek erre, a polgármester válaszul a testület határozatban kifejezett szándékára hívta fel a figyelmet. A kerületben szokatlan, botrányos jelenetre került sor akkor, amikor Dancsó Edit hangos kiabálással fojtotta bele a szót az egyik képviselõbe. A kht.-k összeolvadását és Dancsó Edit visszahívását külön-külön szavazással 17 igen szavazattal elfogadta a képviselõ-testület. Az elõterjesztések között szerepelt a rendkívüli testületi ülésen késõbbre halasztott napirendi pont a Promontor Televíziót üzemeltetõ Archimédia Kht.-val megkötendõ új támogatási szerzõdés is. Perlai Zoltán részérõl kérdésként merült fel, jogosult-e kezelni az Archimedia Kht. a Bp22 Televízió archívumát, Faltusz Sándor SZDSZ-es képviselõ pedig módosító indítványt nyújtott be, hogy a kft. biztosítson megjelenési lehetõséget a kerületi iskolák és intézmények számára, valamint a képviselõknek véleményük nyilvánosság elõtti kifejtésére. Szabolcs Attila válaszában megnyugtatta képviselõtársát, hogy a mentett anyagokat továbbra is az önkormányzat tárolja, amit Sebes Gábor, a Fidesz képviselõje azzal egészített ki, hogy a kft. a kérdésben sugalmazottakkal ellentétben nem vált az archívum kezelõjévé. Az elõterjesztést a módosítással kiegészítve 15 igen, 8 nem szavazattal a testület elfogadta. A képviselõ-testület a Budafok- Tétény Mûvelõdési Ház Kht. átalakítására tett javaslatot, az önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenõrzésérõl, és az Állami Számvevõszék vizsgálati jelentésérõl szóló tájékoztatót, valamint a Nádasdy Kálmán Mûvészeti és Általános Iskola közoka- XXVI. Alapfokú mûvészeti intézmények támogatása címû pályázathoz készült nyilatkozattételt egyhangúlag megszavazta, a március 12-én kiosztásra kerülõ kerületi díjakról pedig zárt ülésen tárgyalt. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata a Budapest-Közép-Dunavidék Turisztikai Régió társkiállítójaként részt vett február 26. március 1. között a Budapesti Hungexpo területén megrendezett Utazás 2009 kiállításon. A kiállítás szakmai nappal kezdõdött, majd három napon át a nagyközönség számára nyílt lehetõség az ajánlatok megismerésére. A kerületi pulton megtalálhatóak voltak Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület fontosabb látnivalóit bemutató kiadványok, éttermi ismertetõk, pincészetek bemutatkozó anyagai, a Hotel Aquarius**** bemutatkozó anyaga, a Budapest Highland Golf Club & Acedemy bemutatkozó anyaga, programajánlatok (Tropicarium, Álomautó kiállítás, a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ programjai).

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. Mit várok 2009-tõl? sikerül funkciót találni rá, akkor jobban jár a környék annak is az elbontásával. A 41-es villamos Rózsavölgyet érintõ másik nagyon aktuális téma a Hosszúrétipatak sorsa. Budapest Fõváros Ön- megközelítésbõl készült szakterv elsõsorban árvízvédelmi célból. Mi rózsavölgyiek nem egy élet- ZUGMANN PÉTER ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ RÓZSAVÖLGY Aközelmúltban e lap hasábjain és más kerületi médiában is már többször visszatérõ téma volt az Elágazás villamosmegálló környékének rendezetlensége. Ez a megálló tekinthetõ Rózsavölgy kapujának, és egyben forgalmi csomópontjának is, emiatt sem mindegy milyen állapotok uralkodnak a környezetében. A területen történõ rendcsinálás ügyében tett erõfeszítéseink mára végre mindenki számára érzékelhetõ pozitív változásokat is eredményeztek. Noha van még bõven mit tenni, de elsõ lépésként hosszas küzdelem után végre sikerült megszüntetni azt a kisboltot, ami jobbára kocsmaként funkcionált és környezete az utcai italozás helyszíne volt. A rendszeres italozók a bolt megszûnésével mára elszoktak a környékrõl, és ezáltal a szemetelés is csökkent. Az elbontott kisbolt melletti üres pavilonra is bontási határozat van, így hamarosan az is eltûnik. Úgy vélem a környéknek nem ilyen jellegû szolgáltató egységekre van szüksége. Rengeteg panasz érkezett hozzám a bolt körül italozó, ott szemetelõ, a bokrokban dolgukat végzõ emberek miatt. Sajnos a bolt mûködtetõje nem volt partner e probléma elhárításában. Az arra közlekedõk elsõsorban idõsek és nõk fõleg sötétedés után már nem érezték magukat biztonságban a villamosról leszállva. Tovább dolgozunk a megállónál lévõ egykori HÉV-megálló épületének jövõje kapcsán. Jelenleg az is üresen, teljesen elhanyagoltan, lepusztulva áll. Az épület a BKV tulajdona, de úgy vélem, hogy ha nem utasváró fülkéjét is szeretném modernebbre lecseréltetni, ami kevésbé firkálható össze, átlátható, és így megszûnhetne a mögé szemetelés is. A letaposott kerítés mögötti BKV felvonulási terület kapcsán keressük a BKV-val a megállapodást. Azt javasoltuk, hogy a terület fenntartására szánt pénzt a BKV utalja át az önkormányzatnak, s akkor a polgármesteri hivatal rendszeresen rendben tartaná a területet, sõt továbbra is lekaszálná a villamospálya mellett a gazt, amit idáig ingyen is megtett a BKV helyett. kormányzata projektjavaslatot nyújtott be, amely EU alapból mederrendezést valósítana meg a patak rózsavölgyi szakaszán. E terv közvetlenül a projekt pályázati beadása elõtt a kerületi tervtanács elé került, ahol hosszas és élénk vitát váltott ki. Sajnálatos módon a tervezési munkákat a kerület és Rózsavölgy lakosságának teljes kihagyásával készítették. Nem egy régóta várt revitalizációs terv készült a patak zöldövezeti, élõvíz jellegének megõrzése ill. visszaállítása céljából, hanem egy kizárólag mûszaki telenné tett, kibetonozott, csapadék és ki tudja milyen szennyvizeket elvezetõ csatorna mellett szeretnénk élni, hanem egy élõ patak mellett. A rendezés szerint a medret trapéz alakzatban 5 méteresre kiszélesítenék, kõvel, betonnal kirakva. A patak vonalán végig kivágnák az összes fát, cserjét. Úgy tervezik ez több mint 100 fát érintene. Pótlásuk valószínûleg nem a helyszínen történne, erre még csak terv sem készült. A bírálatra felkért opponens a Corvinus Egyetem Tájrehabilitációs tanszékének munkatársa a terv szûk mûszaki jellegét és a táji, városi, térségi, ökológiai hatások mellõzését kifogásolta. A kiépítés nem zöldterületi jellege városképi problémákat is felvet pl. függõleges betonfalak egyes helyeken. Az opponens javaslatot tett komplex zöldterületi, tájbaillesztési, ökológiai terv ill. tanulmány elkészítésére. A tervtanács tagjai csatlakoztak az opponenshez, és a tervet ebben a formában nem tartották elfogadhatónak, engedélyezhetõnek.

5 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 Emléknap Országszerte emlékezni gyûltek össze az emberek február 25- én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Hagyományosan megemlékeztek errõl a napról Budafok-Tétény polgárai is, a napról, amelyen 1947-ben a szovjet megszállók elhurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazda Párt fõtitkárát, ezzel megszüntetve a II. világháborút követõen kibontakozni látszó többpárti demokráciát, megkezdve a negyvenkét éven át tartó magyarországi diktatúra gyászos idõszakát. A Városház téri ötvenhatos emlékmû dombjára vezetõ tíz lépcsõt fáklyák szegélyezték, a dombot a lyukas nemzetizászló és a városrész lobogója díszítette. A Himnusz eléneklése után Szabolcs Attila polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, kiemelve Németh Zsoltot, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnökét, dr. Halzl Józsefet, a Rákóczi Szövetség elnökét, Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászmûvészt és feleségét, Klára asszonyt, Kubik Anna Jászai-díjas érdemes mûvészt. Bevezetõjében a polgármester elmondta, hogy az elmúlt évszázadban eluralkodó izmusok, a fasizmus és a kommunizmus, valamint annak kisöccse, a szocializmus nevében elkövetett borzalmakra kötelességünk emlékezni azért is, hogy ne felejtõdhessenek el a magunk mögött hagyott évtizedek. A rendszerváltás kezdetén a Holocaust áldozatairól, 2001-tõl pedig a kommunizmus áldozatairól is szabadon emlékezhetünk. A terror és a különbözõ diktatúrák áldozatairól is méltósággal kell megemlékezni, kérte a polgármester. Kubik Anna, budafoki polgártársunk Gyurkovics Tibor versével emlékezett, majd dr. Halzl József mondta el ünnepi beszédét, amelyben Rákóczit és Széchenyit idézte a hatalomra került ember felelõsségérõl, és az összefogás szükségességérõl szóló gondolataik kapcsán. Elmondta, mennyire fontos, hogy azok is jelen vannak, akik csak a történelemkönyvekbõl ismerik azokat az idõket, amikor Kovács Béla, Mindszenti József, Mansfeld Péter és rengeteg más, kevésbé ismert személyiség is a diktatúra áldozatává vált. Élete legszebb idõszakának tartja az ötvenhatos forradalmat, de sosem felejti a megtorlás és rettegés idejét. A mai idõkrõl szólva mély meggyõzõdésérõl szólt: a társadalom minden szintjén, nem csak a politikában, mély erkölcsi megújulásra van szükség. Rákóczi fohászát idézve a fejedelmekrõl szóló részt citálta: akiket Te, irgalmasságod folytán a népek kormányzására szólítottál, és akik közül a legtöbben azt hiszik, azért emelkedtek ebbe a rangba, hogy kényükre, kedvükre uralkodjanak és élvezzék a világnak kellemességét abban a hiszemben, hogy ami kedvükre van, azt szabad is tenniök Befejezésül, megszívelendõ intelemként ismét Rákóczi szavait idézte: bátorítsd a gyengéket, szilárdítsd meg a habozókat, tanítsd a tudatlanokat, erõsítsd a jókat, gyarapítsd bennük a hitet, gyújtsd föl a kölcsönös szeretet lángját, és újra és újra kérlek, add, hogy szereteted gyarapodjék, hogy ez az isteni láng eméssze föl viszálykodásainkat! Ez után Kubik Anna egy Nagy Gáspár verssel emlékezett, majd a koszorúzás következett. A POFOSZ XXII. kerületi szervezete, az Ötvenhatos Szövetség XI.-XXII. kerületi szervezete, a Történelmi Vitézi Rend, majd az önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal vezetõ tisztségviselõi, a szónok, a díszvendégek és a kerület díszpolgárai, végül a katolikus, református, evangélikus és a baptista egyház képviselõi, továbbá a Horvát és a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Baross Gábor telepi Polgári Kör, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete, A Budafok-Tétény Kertbarát Kör, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XXII. kerületi Szervezete, az Iparos Egylet, a Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület, a Nagytétényi Polgári Kör, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége XXII. kerületi szervezete, a Prohászka Ottokár Cserkész csapat, a Rózsavölgy Egyesület, a FIDELITASZ XXII. kerületi szervezete, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, a Jobbik Magyarország Mozgalom XXII. kerületi szervezete, a KDNP XXII. kerületi szervezete, az SZDSZ XXII. kerületi szervezete, a Budai Nagy Antal Gimnázium, a Hugonnai Vilma Általános Iskola, a Kossuth Lajos magyar angol kéttannyelvû általános iskola, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola képviselõi helyezték el a megemlékezés koszorúit az emlékmû talapzatán. Ez után a megjelentek tehették le a magukkal hozott virágokat. Közben beesteledett, a fáklyák fénye és az ünnepi zene fölerõsödött, amikor a jelen lévõk a megemlékezés befejezéseképen elénekelték a Szózatot. FÜRJ ZÁRKIRÁLY BT. ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT 1027 Bp., Margit krt. 54. T: Bp., Fehérvári út 24. T: Nyitva: H-p: 9-18, szo: SZOLGÁLTATÁSAINK: KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE 10%! szombat!

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. Néma forradalom egy kicsiny faluban Interjú Kovács Dezsõ református lelkésszel Nemrég kaptam kézhez egy igazi kordokumentumot, Kovács Dezsõ református lelkész írását szolgálati helyérõl, Vértesdobozról. Ír a kis vértesi falu korábbi lelkészeirõl, a gyülekezet történetérõl, de a népi írók mozgalmáról is. Kerestem az alkalmat egy beszélgetésre. Ambrus Mártától kértem segítséget róla tudni lehetett, hogy bejáratos az idõs lelkészhez. Így az õ segítségével jutottam el a Nagytétényben élõ Kovács Dezsõhöz, aki már csaknem húsz éve költözött kerületünkbe, egy kicsiny kertes házba. Felesége nyitott ajtót, majd bekalauzolt otthonukba, ahol Dezsõ bácsi mosolyogva üdvözölt. Bottal jár, nemrég töltötte be 86. életévét. Büszkén mutatta a születésnapjára Orbán Viktortól kapott levelet, akinek családját jól ismerte. Miniszterelnökként Orbán Viktor aztán bebizonyította, hogy hû egyházához, sokat segített a reformátusoknak. Kovács Dezsõ korát meghazudtoló frissességgel válaszolt lapunk kérdéseire, szívesen emlékezett a 43-as Soli Deo Gloriára, a német uralom ellen Szárszón megtartott református találkozóra, amelyen diákként õ maga is részt vett. Sokszor beszélgetett a népi írókkal személyesen ismerte Németh Lászlót is, maga is tanított a népfõiskolán. Falusi gyülekezeteknél eltöltött szolgálati éveirõl sok részletet megtudtam, képet alkothattam arról, mit jelentett egy vidéki lelkész számára az állandó megfigyelés és zaklatás tõl Vértesdobozon, aztán a szomszédos faluban, Tabajdon volt lelkész, az egyház számára is nagyon nehéz években. 68 éves korában ment csak nyugdíjba. A megpróbáltatásokról ma már derûsen mesélt, az idõ még az ilyen drámai emlékeket is megszûri. Kis faluban, kis gyülekezetnél volt lelkész. Miért volt fontos az ávós nyomozók számára? 1955-öt írtunk, kemény idõszak volt. Azt várták a papoktól, hogy agitáljanak a téeszesítés mellett, vegyék rá a falusiakat arra, hogy belépjenek a szövetkezetbe. Debrecenben a lelkészek nem voltak hajlandóak követni ezt a vonalat, én kapcsolatban voltam velük, leveleztek velem. Hozzájuk készültem, amikor a bicskei állomáson hozzám lépett két civil ruhás nyomozó, s felszólítottak, hogy kövessem õket. Autóval vittek Székesfehérvárra, közben lerobbant a jármû. Valahogy megjavították, s bevittek a városba, egy sárga épületbe, ahol az egyik feliratból kitûnt, hogy a helyi belügynél vagyok. Három napon át vallattak. A végén kedvesek próbáltak lenni, megkérdezték, mit viszek haza a gyerekeknek. Mondtam, hogy semmit. Õk adtak pénzt, hogy vegyek cukorkát nekik. Aztán kéthetente jöttek, otromba kérdésekkel zaklattak. Én úgy válaszoltam, hogy ne ártsak senkinek sem. Az egyházi elöljárók nem segítettek? Éppen ellenkezõleg. Én inkább tõlük tartottam, 51-ben megverettek öt suhanccal. Tudták, hogy a Múzeum kertben várni fogom a teológusbarátomat. Egy padon ültem, a barátom nem érkezett meg, öt ismeretlen azonban odajött, sértegetett, aztán agyba-fõbe vert. Hiába kiáltoztam segítségért, csak nagy késõn jött egy fiatal házaspár, azok kísértek haza a Szabadság térre, a református templomhoz. Családja hogyan vészelte át ezeket az éveket? Feleségem is nagyon megszenvedte ezt az idõszakot, Toókos A vértesdobozi templom A lelkész és családja az ötvenes években Gyula nyugalmazott tábornok volt az apja. Õ a Székely Hadosztályban szolgált, Horthy szárnysegéde is volt. Debrecenben laktak, de ki kellett költözniük vidékre, ahol becsempésztek hozzájuk fegyvert, hogy aztán fegyverrejtegetésért elítéljék. Szerencsére a statáriális perben össze-vissza beszéltek az úgynevezett tanúk, így életben maradt. Hogyan kerültek Vértesdobozra? Ez még 1952-ben történt. A feleségem nem kapott állandó bejelentõt Pestre. Amikor a rendõrségen megkérdeztem, hogy ki segíthetne rajtunk, azt mondták, keressem csak az esperes urat, csak õ rendezheti az ügyet. Az esperes aztán durván rám támadt: hogy lehettem olyan hülye, hogy horthysta tábornok lányát vettem el. Õ maga akkor egyébként még nõtlen volt. Mondtam neki, hogy a nõsülés nem úgy történik, hogy tábornoklányt keres magának az ember, hanem, hogy beleszeret valakibe. Az esperes szemében azonban nemcsak emiatt voltam szálka: tanítottam a népfõiskolán, a KIE ifjúsági mozgalmat vezettem, szerettek a fiatalok, hallgattak rám, s gondom volt a kitelepítettekre is. Féltek tõlem, és féltékenyek is voltak. Akkor a Szabadság téri templomban szolgáltam, próbáltak segíteni többen is, hogy vidékre kerülhessünk, ha már Pesten nem maradhattunk. Majdnem Ádándra kerültünk, de végül azt közölték velem, hogy Vértesdobozra kell menjek. Ez akkor nagy csalódás volt. Néhány óránk volt a készülõdésre, a református ifjak szereztek teherautót, azzal vittek le minket a faluba. Ott egy kicsiny ház várt minket, egyetlen vaskályhával. A helyiek elõször idegenkedtek tõlünk, azt hitték, mi túrtuk ki szeretett papjukat. Késõbb hamar megszerettek minket is, mi is megszoktuk a vidéki életet, igaz, nagy nyomorban éltünk mi is, mint a többi falusi. Mi lett a sorsa a buzgó esperesnek? Rossz híre volt, agglegény volt, azt híresztelték róla, hogy homoszexuális. Ez nem volt igaz, de az igen, hogy nemigen volt barátja. 56-ban nagyon félt, közös ismerõsünket kérte meg, hogy bújtassa. A rádió épületében kapott menedéket, egy szobába került egy hírhedten közönséges énekesnõvel. Késõbb összeházasodtak. A nyo-

7 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 mozó, aki a nyakamra járt, 56-ban disszidált. Rém buta ember volt, mutatta egyik írását, egy teljes oldal volt, egyetlen mondatból állt. 57-ben utódjától tudtam meg, hogy lelépett. Õ aztán hamar rájött, hogy semmire sem megy velem. Milyenek voltak a püspökök? Ravasz püspök kemény ember volt, többet engedhetett meg magának, mint mások. Végig küzdenie kellett azonban erdélyi múltjával, a magyarországi egyházi elöljárók nem szívelték. Õ hûséges maradt elveihez, de az iskolák államosítása ellen õ sem tehetett semmit sem. Akik utána jöttek? Bereczky püspök, a többiek? Õket mi nem vettük komolyan, oda se figyeltünk rájuk nyarán feszült helyzet volt, Hruscsov és Bulganyin Genfbe készült, az egyházi vezetésnek is állást kellett foglalnia. Ezért lelkészi konferenciát hívtak össze Tahiba, hogy választ keressenek a kérdésre: mit tegyen az egyház? Hajdú Péter püspöki titkár csak hebegett-habogott. Én ekkor felálltam, mindenki megdöbbent, szinte megállt a levegõ. Féltettek, s féltek a botránytól. Ezt mondtam: Látom kedves Péter, hogy most valami nagyot szeretnél Néma forradalom Kovács Dezsõ a könyvnek szerette volna az Én néma forradalmam címet adni, hiszen csendesen, félrehúzódva, de sokszor valóban forradalmi módon kereste a helytállást. Végül nyilván nem akart szerénytelennek mutatkozni eltekintett Kovács Imre parasztpárti politikus hírneves könyvének felidézésétõl.a könyv miatt a szerzõt nemzetgyalázás és izgatás vádjával 1937-ben börtönbüntetésre ítélték. A közösségpusztulást, a társadalom csendes, lázadás nélküli szétbomlását Kovács Imre a néma forradalom metaforájában fogalmazta meg. Mi ez a néma forradalom Kovács Imre szerint? Egy elsüllyedt nép mélyen a történelmi idõk színe alatt csinálja a maga forradalmát, de ez a forradalom néma forradalom. mondani, de erre itt senki sem alkalmas. Gondolj arra, amikor még régen evangelizáltál. Csak egyszerûen lehet kimondani a nagyszerût. Ezt kellene tennie most is az egyháznak. Remegõ lábakkal fognak megállni a világ legnagyobb politikusai elõtt. Tehát imádkozzunk értük! Azonnal szünetet rendeltek el, mindenki azt hitte, elvisz egy fekete autó. Az esperes azonban karon fogott, megkérdezte, miben segíthet. Mondtam, hogy a legkisebb vidéki gyülekezetbe küldött évekkel azelõtt, s még mindig segédlelkészi kongruából élek. Azt mondta, rendben, kinevezünk lelkésznek. Meg is történt a beiktatás, de csak decemberben, nagy csendben, nem volt semmilyen beiktatási ceremónia, noha járt volna. Elõtte azonban elkaptak a bicskei állomás vécéje elõtt az ávósok. Aligha volt véletlen az idõzítés. Hogyan alakult a késõbbi élete? Nem úsztuk meg a téeszesítést mi sem. Szegény Dobozi Imre, kedves és szelíd presbiterünk öngyilkos lett, amikor megtudta, hogy mindent be kell vigyen a szövetkezetbe. Gazdagok voltak, sok földdel, állattal. A padláson találtak rá holtan. A mi parlamenti képviselõnk Cseterki Lajos, az országgyûlés alelnöke volt. Nyomatékosan kérte, hogy ne csináljak mártírt a temetésen presbiterünkbõl. Féltek nagyon a helyzettõl. A temetés miatt ne fájjon a feje mondtam Cseterki képviselõnek. Eljött a szertartásra, s hallgatta, amint olvastam a temetésre választott igét: Illés elment a pusztába leült egy fa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és mondta, elég Dezsõ bátyám, nem merült fel önben is, hogy már elég? Nem gondolta, hogy mindent otthagy, s elmegy könyvelõnek vagy bérszámfejtõnek? Évekkel korábban, amikor el kellett jönnünk Pestrõl, volt, aki ajánlgatta ezt nekem, és persze hogy nem ezt az utat választottam. Furcsa módon késõbb Vértesdobozon mégis nekem kellett vezetnem a téesz könyvvitelét. De természetesen nem adtam fel a lelkészi munkát, mi lett volna a gyülekezettel? Nyolc év szolgálat után Vértesdobozról Tabajdra kerültem, egy nagyon nagy, és nagyon vizes parókiába. Itt renováltattuk a templomot, feljárót építettünk és ravatalozót. 68 éves koromban kértem a nyugdíjazást, társas úton eljutottam a Szentföldre is. Nagytéténybe költöztünk, ahol néha helyettesítettem és esti istentiszteleteken szolgáltam ban Tabajdon díszpolgárrá választottak, ott volt az ünnepségen több gyermekünk, unokánk, dédunokánk, érhet-e minket nagyobb öröm az életben? BWGY

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. Boldog születésnap Kétnapos ünneplésre hívta a Kempelen Farkas Gimnázium tantestülete a kempelenes diákokat, szüleiket és mindazokat, akik az elmúlt húsz évben itt tanítottak vagy itt tanultak, érettségiztek. Ott volt az eseményen Karsay Ferenc alpolgármester, akinek lányai ebben az iskolában tanultak. Az ötszáz szeletes torta és a rendhagyó tanítási nap azonban elsõsorban a jelenlegi diákoknak, az estébe nyúló osztálytalálkozók az itt végzetteknek, a csütörtöki kiállításmegnyitó és a pénteki Klauzál Gábor Mûvelõdési Központban megrendezett, bállal végzõdõ mûsoros est pedig mindenkinek szólt. Húsz év Húsz éve annak, hogy kerületünk második gimnáziuma is megkezdte mûködését, igaz, nem az akkori bevett szokások szerint. Egy másik gimnáziummal együtt az országban elsõként kapta meg a nyolc évfolyamos szerkezetû iskolakísérlet lehetõségét. Az újítást elõször furcsállás és értetlenkedés kísérte, sõt, sokaknak a névválasztás is sok fejtörést okozott. Miért éppen Kempelen Farkas, a sakkozógép feltalálója a névadó tették fel többen a kérdést. A kiállításmegnyitón megjelentek választ kaphattak e kérdésre Bánky Judit igazgatónõ, és két ötödikes kisdiák szavaiból: Nálunk minden gyerek okos és minden gyerek kreatív. Célunk, hogy megtaláljuk számukra azokat a tevékenységeket, amelyek által a világra még nyitottabbá válnak. Szeretnénk, ha nekik is, akárcsak Kempelennek, fontos lenne a másokért végzett munka, ha névadónk szellemében alkotnának és élnének mondta megnyitó beszédében a gimnázium vezetõje. A gyerekek Kempelen Farkast mutatták be a hallgatóságnak: Polihisztornak tartják, ami azt jelenti, sokféle dologban volt kimagaslóan tehetséges. Tudós, feltaláló, építész és mûvész volt, és mindegyik területen kiválóan dolgozott. Nyolc nyelven írt, beszélt és olvasott. Mérnökként elkészítette a schönbrunni szökõkútrendszer tervét, megoldotta a budai vár vízellátását, megtervezte a pozsonyi hajóhidat, a süketnémák és beszédhibások számára beszélõgépet, a vakoknak író- és nyomtatógépet szerkesztett. Nevét mégis a Mária Terézia kérésére elkészített sakkozógépe tette ismertté. Diákok ünnepe Február 19-én a Kempelen Farkas Gimnáziumban a tornateremben kezdõdött a nap. A 20 éves évforduló megünneplésére összesereglettek az iskola diákjai és a tanárok, így több mint ötszáz torokból csendült fel a "Boldog születésnapot!" címû dal. Nagy izgalom és öröm kísérte a hatalmas torta felvágását, melynek már az elkészítése is cukrászt próbáló feladatnak bizonyult. A kempelenesek közös munkája eredményeképpen megnyílt kiállításon a bordásfalakon sorjázó tablók, rajtuk az itt végzettek és idejárók neveivel, a Kempelendíjasok fotóival, iskolatörténettel, szövegekkel és fényképekkel, a 20 év alatt több változáson átesett pólók sora, a diákönkormányzat által kiadott iskolaújságok 1-1 példánya mind-mind a táborokra, kirándulásokra, tanulmányi és közösségi megmozdulásokra való visszaemlékezést segítette. A kör alakban elrendezett számítógépeken mindenki kedvére tallózhatott a húsz év eseményei között, nosztalgiázhatott a computerek mellett felállított túrasátorban, és szemügyre vehette az évek alatt készült, asztalra halmozott, gyerekkéz alkotta tárgyakat. A születésnapi torta elfogyasztása után szétszéledtek a tanulók, és kiki megkereste az általa választott program helyszínét. A felsõbb évfolyamra járók már napokkal korábban jelentkeztek a folyosó falán meghirdetett elõadásokra, míg a fiatalabbakat tanáraik irányították a hagyományostól eltérõ tanítási órákra. Bõséges kínálat várta az érdeklõdõket. A gyerekek beszélgethettek az olimpiai jégkorongsportról, részt vehettek egy rendhagyó angolórán, játszhattak szimultán sakkpartikat, meghallgathatták a médiamunkásokat vagy beülhettek az embertípusokról, várható idõjárásról, Rubik-kockaújdonságokról szóló elõadások egyikére. Ezen a délelõttön a legnagyobbak választ kaphattak arra is, hogy van-e energiája a vákuumnak, valamint pszichológus segítségével bõvíthették ismereteiket a házasság és szerelem témakörében. Mészár Attila rendõrnyomozó elõadásában a fiatalokra leselkedõ veszélyekre hívta fel a figyelmet, míg Várkonyi Péter kutató (volt kempelenes), a Gömböc* egyik feltalálója e rendkívüli találmányt mutatta be. *(A Gömböc egy háromdimenziós test, melynek specialitása, hogy összesen kettõ, egy stabil és egy instabil egyensúlyi helyzete van.) Találkozások Kora délután már az öreg kempeleneseké volt a gimnázium ban végzett az elsõ csapat, de az iskola dolgozói nemcsak õket várták a találkozókra. Vagy 300 volt diák érkezett a 20 éves évfordulóra, hogy találkozzon gyermekkora tanáraival, osztálytársaival. Az osztálytermekben névsorok és egyéb emlékek fogadták a hazatérõket, akik este tízig nem fogytak ki a mondanivalóból. A nagy érdeklõdésbõl látszott, hogy az immár felnõtté érett fiatalok a mai napig magukénak érzik az iskolát. Másnap este a szülõkkel és régi tanítványokkal együtt tovább ünnepeltek a diákok és tanáraik. A Klauzál Gábor Mûvelõdési Központ színpadán ötödikestõl tizenkettedikesig minden korosztály megfordult. Volt ének, zene, tánc és színjátszás, musical, ragtime és néptánc. A diákok színvonalas mûsora (130 gyerek produkciója) profi színházi elõadásnak is beillett volna. A gála után éjfélig tartott a bál, ahol a büfé és a nagy beszélgetések mellett nem maradt el a bálokon szokásos tombolahúzás sem. A pénteki mûsoros estet Asbolthné Czapári Bea, Farkas Ági, a diákoknak szóló programot Rékasy Csilla, a kiállítást Majzikné Lichtenbergr Krisztina, Mura-Mészáros Csaba, Békefi Gábor és Vaskor Gabriella szervezték Szabóné Moncz Éva segítségével, míg a Kempelen Farkas Gimnázium többi tanára a kétnapos rendezvény zökkenõmentes lebonyolításában vette ki részét a munkából. TAMÁS ANGÉLA

9 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 Egy csapatban az olimpiák legjobbjai Negyedik alkalommal gyûltek össze az olimpikonok Garamvári Vencel pincéjében, a Sörház utcai Vináriumban február utolsó péntekén. A már hagyományosan az év második hónapjában megrendezett összejövetelen több mint száz sportoló vett részt, kivétel nélkül magyar olimpiai és világbajnokok a vendéglátó, Garamvári Vencel és Szabolcs Attila polgármester személyes barátai. Az elnök Dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke nem jutott el könnyen a terített asztaloknál beszélgetõ olimpikonokhoz. Riporterek lesték érkezését, és nem engedték, hogy szó nélkül a vendégek közé vegyüljön. A rövid interjúk után kedves közvetlenséggel üdvözölte az egybegyûlteket, majd a találkozó február végi idõpontjára utalva elmondott egyet a 24 Canterbury mesébõl. VH: Geoffrey Chaucer 14. században írt verses elbeszélésével köszöntötte a rendezvény résztvevõit. Ez meglepõ egy olimpikontól. S. P.: Egész életemben arra törekedtem, hogy képezzem magam. Hat nyelven beszélek (angol, német, francia, spanyol, orosz), rengeteget olvasok, sok mûvet eredeti nyelven, így a Canterbury meséket is angolul olvastam. VH: Húsz éve vette át a MOBelnökséget, és azóta mindig újraválasztják. Az idén januárban már hatodszor. Sportolóként két világbajnoki címet szerzett és kétszeres olimpiai bajnok. Mi a véleménye, meddig növelhetõ a sportolók teljesítõképessége? S. P.: Azt tartják, az emberi teljesítõképességnek nincs határa. A bennünket körülvevõ technika és tudomány örökösen változik, fejlõdik. Új edzésmódszerek születnek, újak a táplálkozási szokások, így olyan edzettségi állapotba kerülnek a versenyzõk, amely korábban elképzelhetetlen volt. Egy a fontos, hogy megengedett módszerekkel javítsunk a teljesítményen, ne a dopping, a gyógyszer, csalás és manipuláció segítségével legyünk jobbak, mert az a sport halála. Ha azt gondolnánk, hogy mindenki csal, akkor az egésznek vége. A szülõk nem engednék sportolni a gyerekeiket, a szponzorok nem támogatnának minket, az állam joggal fordulna el a sporttól. Szerencsére ma már nagyon erõs az ellenõrzés, komolyak a doppingolás következményei, így elrettentõ hatással van a sportolókra. Elsõ alkalommal két évre tiltják el a versenyzéstõl, másodszorra végleg, de edzõiket és a tiltott szerek forgalmazóit is megbüntetik. A doppingellenõrzés a 99% becsületesen készülõt védi meg az 1%-nyi csalótól. Feladatunk, hogy megmaradjon az egyenlõ esély elve, védjük a sportolók egészségét, és megtartsuk a sport szépségébe és tisztaságába vetett hitet. VH: Kis országban élünk, mégis szép sportsikereket érünk el, de vajon lesz-e folytatás? S. P.: Általános probléma, hogy a gyerekek nem sportolnak, a testnevelési órák száma kevés és az is rossz hatékonysággal mûködik. 70%-uk nem sportol semmit, a számítógép vagy a tévé elõtt ül egész nap. Statisztikailag kimutatott tény, hogy minden sportra irányuló iskolai kezdeményezés, ugyanazt a 30%-nyi gyereket mozgatja meg, amelyik egyébként is sportol valahol, pedig a sport az egészségmegõrzés és a nevelés legfontosabb eszköze. A sporton keresztül tanulja meg az ember, hogy csapatban gondolkodjon, elviselje a vereséget és kellõ alázattal a gyõzelmet. A sport tanít meg arra is, hogy az ellenféllel kezet kell fogni, és a bírót tiszteletben kell tartani. A sportoló megszokja, hogy nincs fáradtság és unalom, tûri a monotonitást. Akit nem érint meg a sport, az kimarad valami fontosból, hátrányba kerül a többiekkel szemben. Elsõsorban az életre készít fel, azt is mondhatjuk, hogy a sport a demokrácia iskolája, hiszen egy csapatban minden olyan megtörténik, ami az életben is. A csapatjátékos Dr. Konrád János világéletében közösségi ember volt. A hazai vízilabdasport közismert egyénisége nyugdíjasként is ugyanolyan tevékenyen végzi feladatait, mint annak elõtte. Neki köszönhetõ az is, hogy immár negyedszer tölthetnek el egy kellemes estét egymás társaságában országunk olimpikonjai Budafokon. VH: Az Olimpiai Bajnokok Klubjának aktív tagjaként már az elsõ találkozót ide szervezte. Hogy talált rá erre a pincére? K. J.: Régóta ismerem a házigazdát, még abból az idõbõl, amikor õ is uszodai ember volt. Hatalmas a lelke, összejövetelünkhöz felajánlotta a pincéjét, a segítségét és anyagilag is támogatja a rendezvényt, ahová a meghívottak minden évben örömmel érkeznek. Néhány barátom is segít a lebonyolításban, õk is fontosnak tartják ezt a baráti összejövetelt. Úgy gondoljuk, hosszú távon megtérül ez a befektetés. Az elnök úr is minden alkalommal eljön, és ez mindegyikünk számára megtisztelõ. Egyre növekszik a tábor, az idén a fiatalabbak közül is itt vannak néhányan, például Vári Attila vízipólós, Nagy Tímea vívó vagy a nemrég még aktívan sportoló Gyulai Zsolt. Lassan kicsinek bizonyul a Garamvári pince. VH: 2005-ben a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjai közé választották, ez év januárjában pedig megerõsítették tisztségében. Emellett mint állatorvos is tevékenykedik. K. L.: Edzõként arra buzdítottam a fiatalokat, hogy a sport mellett válasszanak maguknak polgári foglalkozást is, hogy amikor abbahagyják az aktív versenyzést, akkor is teljes életet élhessenek. A MOB is támogatja az ifjú sportolókat abban, hogy tanuljanak, és sokan élnek is a lehetõséggel. A vendéglátó Garamvári Vencel maga is válogatott sportoló volt. Úszóként és mûugróként sok idõt töltött abban az uszodában, ahol az olimpikonok is edzettek, a birkózókkal pedig közös edzõtáborba járt. Amikor 2006-ban pincéje elnyerte Az év pincészete címet, régi sporttársai, barátai megkeresték. VH: Pincéjében negyedik éve találkoznak az olimpikonok. G. V.: Még nem dolgoztam a saját cégemben, amikor a Törley-kupa egyik szervezõjeként megismerkedtem Schmitt Pállal, a vívókupa fõszervezõjével. Örültem, amikor barátaim arra kértek, rendezzük nálam az olimpikonok éves találkozóját. Rengeteg örömet okoz ez a rendezvény, mert itt vannak, akik az évtizedek során fantasztikus teljesítménnyel kápráztattak el bennünket, akik örökre beírták nevüket a sport nagykönyvébe. Ezek az emberek, szerényen és jókedvûen, barátként jelennek meg, és nekem nagyon jó érzés, hogy közremûködhetek egy ilyen jelentõs esemény létrejöttében. Boldog vagyok, hogy Budafok patinás pincéjében tudom õket vendégül látni. TAMÁS ANGÉLA

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. Továbbképzés elsõ kézbõl Kerületünkben mûködõ Iparos Egylet szervezésében a BKIK. Tagcsoport támogatásával, rendszeresen a legmagasabb szintrõl, a törvényeket elõkészítõ szakértõktõl kapnak tájékoztatást az érintett iparosok, könyvelõik az aktuális, a kormány által tervezett változtatásokról. A legutóbbi ilyen elõadás és szakmai fórum február 18-án volt, melyen a évi adótörvényváltozásokról volt szó. Karácsony Imréné pénzügyminisztériumi szakállamtitkár és munkatársa február 18-án este látogatott az elõadás színhelyére az Ezüst Platán Terembe, Lendvai Ildikó országgyûlési képviselõ aszszony társaságában, hogy az érdeklõdõket tájékoztassák, mire számíthatnak az idei változások kapcsán. Az államtitkár asszony elöljáróban elmondta, hogy a változtatások indoka és célja a fekete gazdaság mértékének csökkentése, valamint az adórendszer egyszerûsítése. Ezt mindenki értette. A cégautókkal kapcsolatos, tárgyi adóként A koncentrálás (sport) mûvészete ABaráti Körök Kupa második fordulóját tartották február utolsó napján a Tétény- Promontor Polgári Lövész Egylet lõterén, a Kossuth Lajos utca 60. szám alatt. Az izgalmakat fokozta, hogy számos részt vevõ szervezet két csapattal állt ki a megmérettetésre, amely reggel nyolc órakor kezdõdött. A kötelezõ sorszolgálat eltörlése után a lövészversenyek kitûnõ gyakorlási és képességfejlesztõ terepnek bizonyulnak az ifjúság számára, ennek megfelelõen számos fiatalember jelent meg ezen a rangos kerületi sporteseményen is. A négyfõs csapatok tagjainak a bemelegítõ lövéseket követõen immáron élesben személyenként húsz célzott lövést kellett leadnia, és az úgynevezett köregységek alapján értékelte a versenybíró a résztvevõk teljesítményét. Az eredményhirdetésre kora délután került sor. A helyezetteket Tóth László, a házigazda polgári lövészegylet ügyvezetõje szólította, majd a díjakat Horváthné Fûkõ Zsuzsanna, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének elnök asszonya adta át. A csapateredmények a következõképpen alakultak: 1. Baráti Körök I. csapat (631 köregység) 2. XXII. Kerületi Önkormányzat II. csapat (408 köregység) 3. Volvo Ivanics Kft. I. csapat (394 köregység) 4. XXII. Kerületi Tûzoltóság I. csapat (302 köregység) 5. XXII. Kerületi Tûzoltóság II. csapat (299 köregység) 6. XXII. Kerületi Rendõrkapitányság (292 köregység) Számú Vámhivatal (290 köregység) 8. Suzuki Hollós (276 köregység) 9. Volvo Ivanics Kft. II. csapat (273 köregység) 10. XXII. Kerületi Önkormányzat I. csapat (258 köregység) 11. Baráti Körök II. csapat (233 köregység) 12. ELTE Kollégium (176 köregység) történõ adófizetési kötelezettséget már nem mindenki. Mert azon túl, hogy az adózás ez esetben is sokkal egyszerûbb lett, kiderült az is, hogy a személyi jövedelemadónál és a társasági adó számításánál ezt követõen nem kell figyelembe venni a cégautó meglétét, ellenben akkor is adózni kell utána, ha tételes költségelszámolással veszik igénybe azt. Kivéve a havi ötszáz kilométer átalányhasználatot és a munkába járás költségét. Tavaly országosan autó után fizettek cégautóadót, az idén cégautó után kell majd adózni. Mégpedig havonta, a tényleges használat esetében 1600 köbcentiméter alatti kocsiknál az adó 7000 forint, míg az a fölöttiek esetében forint. A nagyobb forgalmú építõipari vállalkozók esetében már kritika tárgyát képezte a házipénztár öszszegének a számviteli törvényben történt korlátozása, amely szerint az összeg nem haladhatja meg havi átlagban az árbevétel 1,2%-át, de legfeljebb forintot. A legkeményebben azt a február elsején életbe lépett rendeletet bírálták, amelynek értelmében ügyletenként legfeljebb forintig lehet készpénzben fizetni a tartozást. Több megjelent, fõként az építõiparban érdekelt vállalkozó minõsítette életszerûtlennek, vállalkozás és vállalkozó ellenesnek ezt a rendelkezést, értetlenségének adva hangot. Az szja változásokkal kapcsolatban elhangzott még a tájékoztatón, hogy az összevonható kedvezmények felsõ határa forint lehet, valamint, hogy a céges ajándékok ezt követõen adókötelesek. Ez alól a nyugdíjminimum összegéig van kivétel, amely azonban kizárólag a saját dolgozókra, saját nyugdíjasokra és azok közvetlen hozzátartozóira vonatkozik. Konkrét esetekkel kapcsolatban hangzottak el hozzászólások, amelyekbõl kitûnt, hogy mennyire tarthatatlan a készpénzforgalom összegének behatárolása. A szakállamtitkár asszony nem tudott válaszolni a felvetésekre, s ekkor szólalt fel Lendvai Ildikó, elmondta, hogy különös tekintettel a különbözõ cégek ellehetetlenülését okozó építõipari körbetartozásokra, a kormány rövid idõn belül felfüggeszti az intézkedést mindaddig, amíg a problémát megoldó technikai eszközök, mint például a kártyalehúzók elterjedése nem lesz általános. Akkor meg azt kérdezte valaki, ha ezt tudták, minek vezették be? Ami nyilvánosan nem hangzott el, arról nem számolhatunk be, de a tájékoztató utáni privát vélemények eléggé megoszlottak abban. Többen így fogalmaztak: miért nyúzzák a vállalkozókat örökös megszorító, bírságolásra lehetõséget adó megszorító intézkedésekkel? Egy dologban persze egyetértettek: a feketegazdaság addig nem szorítható vissza, amíg egyeseknek megéri adót csalni. Ennek pedig nem a folytonos megszorítások, hanem a 30%-os adómérték az álomhatára. Abban az estben nem érné meg a csalás a kockázatot, és szinte mindenki fizetné az adót. Javulna az adómorál, és minden valószínûség szerint összességében az állam árbevétele is. Ezt azonban senki nem mondta ki a nyilvánosság elõtt. FÜRJ Az egyéni dobogós helyezések: Nõk 1. Bozsó Gy. Zsoltné, Baráti Körök (151 köregység) 2. Gombor Jánosné, XXII. Kerületi Önkormányzat II. csapat (114 köregység) 3. Pinta Nikolett, 18. Számú Vámhivatal (100 köregység) Férfiak 1. Ipacs Zsolt, Baráti Körök I. csapat (164 köregység) 2. Zsidákovits Ágoston, Baráti Körök I. csapat (159 köregység) 3. Rucska Tibor, Baráti Körök I. csapat (147 köregység) Gratulálunk az eredményekhez! KERTÉSZ LÁSZLÓ

11 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Farsang a Barosson ABaross Gábor Általános Iskolában február 27-én tartották farsangi mulatságot. A megszokott jelmezek mellett a szülõk kreativitásának köszönhetõen rengeteg ötletes jelmezt felfedezhettünk, többek között a díjat kapott a méregzsák, a zuhany vagy a horrorfilm. A felsõs farsang, a hagyományokhoz hûen, koronázással kezdõdött. Két kis apród díszpárnákon vitte a gyönyörû koronákat az elõzõ évi bálkirálynõ és bálkirály elõtt, akik utódaik fejére helyezték azokat. Az elõzõ évekhez képest még több jelmezes produkció vonult a királyi udvar elé, színes maskarákban és ötletes elõadásokkal. Legnagyobb tetszést a nyolcadikosok keltették, hippinek öltözve a Hair címû musicalre táncolva. Ugyan a királyi udvar az alsósok elõtt is eltáncolta a bécsi keringõt, mégis a felsõsök elõtt, már megkoronázva táncolt nyitó tánc volt az igazi fénypont. Strauss Bécsi keringõjére, gyönyörû koreográfiát táncolva keringõzött a három pár. A szülõknek köszönhetõen rengeteg tombolanyereményt sikerült kisorsolni, bár a legnagyobb örömöt a feleletkiváltó kártyák nyereménye okozta. A gyerekek által leginkább várt diszkóval fejezõdött be a farsang, ami mindenkiben kellemes emlékeket fog felidézni.

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. Jel a víz felett Február elején ezzel a címmel kerültek kiállításra kerületünk önkormányzata és a Budapesti Mûszaki Egyetem Középülettervezési Tanszéke által meghirdetett hallgatói pályázat legjobb alkotásai a Klauzál Gábor Mûvelõdési Központ kiállítótermében. Az egyetemistáknak a Belsõ terek építészete címû tantárgy keretén belül egy pontosan meghatározott helyre, jelen esetben a Duna-partra, az egykori sertéshizlalda kikötõépületének helyére kellett egy olyan építészeti jelet tervezni, amely illeszkedik a környezethez. A szakmai zsûri két pályamunkát emelt ki a legmagasabb díjazással, a nyiss kaput a szívedre és a fokhagyma jeligével beérkezetteket. Az utóbbiban elsõsorban a környezetre való érzékeny reagálást és az építészeti gondolatot értékelték. A terv megalkotói Varga Márton és Alvégi Lõrinc. Fokhagyma A két fiatalember már többször dolgozott együtt, így egy évvel korábban is, amikor képzõmûvészeti galériát álmodtak a mostani helyszíntõl alig 50 méterre lévõ gabonasiló épületébe. Az idén elkészült, díjnyertes munkájuk egy acélszerkezetbõl készült, többszintes, acélhálóval körbekerített, 17 méter magas, hat négyzetméter alapterületû torony. Nemcsak jelkép, hisz a szinteken kialakított, ücsörgésre alkalmas teraszok által kilátóként is funkcionál. A tervezõk fontosnak tartották, hogy építményük akár az út, akár a víz, illetve a túlpart felõl belesimuljon a környezetbe, ezért a fémvázat úgy tervezték meg, hogy az faszerû képzetet keltsen a látogatókban. A korlátot a szabálytalanul elhelyezett, teraszokra feszülõ acélháló helyettesíti, amely ezáltal érdekesen változó, torz felületeket képez. Tervüket makett formájában nyújtották be, mellékelve hozzá a mûszaki rajzokat, látványterveket és a mûleírást. Varga Márton, bár sok idõt szenteltek a pályamû elkészítésére, nem hiszi, hogy tervük valaha is megvalósul. Ennek ellenére minden olyan pályázaton részt vesz, amellyel gyakorlatot szerezhet késõbbi munkájához. Mindenképpen végzettségének megfelelõ munkát szeretne végezni, a lakó- és középületek tervezése vonzza leginkább. Úgy tartja, minden építész álma, hogy javítsa a környezet minõségét, ezért szinte Akár 40%-kal csökkentheti fûtésszámláját dryvitszigeteléssel! Külsõ homlokzati hõszigetelõ rendszerek kivitelezése budafoki referenciákkal. Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés. Társasházak részére vállaljuk a Panel Plusz Program keretei között meghirdetett munkálatok komplett kivitelezését, elõkészítési munkálatokkal együtt. Bõvebb információért kérem, hívja az alábbi telefonszámokat! Telefon: , , mindegy, hogy környezetrendezéssel, tájalakítással, rekonstrukcióval vagy mûemlék-építészettel foglalkozik majd. Példaképe Santiago Calatrava, a spanyol építész, akinek díszektõl mentes alkotásait megformálásuk és szerkezetük miatt tartja gyönyörûnek. Alvégi Lõrinc jelenleg halaszt, Amsterdamban van szakmai gyakorlaton. Egy sikeres Erasmuspályázat segítségével hat hónapot tölthet a SeARCH irodában, ahol betekintést nyerhet egy jól mûködõ, nagy, külföldi cég mûködésébe. Az eredményhirdetésre ezért nem tudott eljönni, de számított az elsõ helyre. Minden pályázatnál számít rá, mert csak így tud tervezni, ez inspirálja. A most beadott tervnél érdekességként említi, hogy azért igyekeztek visszafogottabban tervezni, mint máskor, hogy végre nyerjenek valamit. Gyakorlatilag mindegyik látókörükbe került pályázaton indultak eddig, ami tíz pályázatot jelent, de csak egy volt, amit eredménynek könyvel el. A dán ösztöndíja alatt az új városkapu-pályázaton harmadik lett, igaz, akkor barátja, Varga Márton nyert, aki szintén fél évet töltött Dániában az Erasmusprogram ösztöndíjasaként. TAMÁS ANGÉLA Az önkormányzati adóhatóság közleménye Tisztelt gépjármû-tulajdonos! A gépjármûadó megállapítását az önkormányzati adóhatóság a Központi Hivatal számítógépes jármûnyilvántartásából online módon év elején és azt követõen havonta átadott adatok alapján végzi. A évi nyitó gépjármûadó adatállományba számítástechnikai hiba következtében átadásra kerültek az Adóügyi Iroda részére olyan gépkocsik adatai is, melyeket jellemzõen sok évvel ezelõtt a közlekedési hatóság már kivont a forgalomból (hivatalból történõ fiktív forgalomból kivonás történt). Ezek a forgalomból kivont jármûvek a törvény szerint nem esnek adókötelezettség alá, azonban a téves adatszolgáltatás miatt a gépjármûadó elõírása ezekre is megtörtént. Kérjük, hogy az a jármûtulajdonos, aki sok év után most elõször, olyan jármûre kapott adóhatározatot, amely évek óta nincs a birtokában, és a jármûvel kapcsolatosan a korábbi években már nem kapott adóhatósági megkeresést, jelentkezzen az Adóügyi Irodánál ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy telefonon, illetve írásban jelezze a problémát a hiba kijavítása érdekében. Az érintettek szíves elnézését kérjük az önhibánkon kívül okozott kellemetlenség miatt.ügyfélfogadás: hétfõn: , szerdán: 8 12 és 14 18, pénteken: 8 12 óra között. Telefon/fax: 06 (1) , 06 (1) /138, 139 mellék. Önkormányzati adóhatóság

13 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Hogyan látjuk mi Pillanatképek a gyorsétterembõl Sokan dolgoznak diákéveikben gyorsétteremben, mert könnyen összeegyeztethetõ az iskolával, és azt gondolják, hogy szellemileg kevésbé megterhelõ. Nekem is vannak hasonló tapasztalataim, de azt kell, hogy mondjam, pszichésen is hat az emberre, hiszen rengeteg emberrel kerülünk egy nap kapcsolatba. Azt lehet mondani, hogy azon kívül, hogy néha vannak nehéz órák, sokat lehet tanulni az emberekrõl, a különbözõ társadalmi rétegekrõl, esetleg népcsoportokról. Speciális helyzetben vagyok, mert ahol dolgozom ott mindenki és minden megfordul. Vannak drogosok nagy számban, zsebesek, csövesek, romák, kínaiak, szlovákok, románok, szóval sokkal több a nem teljesen szokványos vendég. Itt szinte mindig történik valami, és nem mindig egyszerû kezelni a helyzeteket. Például a drogosokkal nem lehet mit kezdeni, ott lövik be magukat a mosdóban, nincs biztonsági õr, aki kirakja õket. Ha pedig mi akarjuk kiküldeni õket, akkor rögtön elõveszik a kést és azzal kezdenek fenyegetõzni, hogy milyen alapon akarjuk kiküldeni õket. Manapság, amikor mást se lehet hallani, hogy ezt szúrták le, meg azt szúrták le szinte semmiségekért, ez elég rémisztõ. Elõfordult olyan, hogy valaki az eszméletlenségig belõtte magát a mellékhelyiségben és ott feküdt a padlón, úgy lógott ki a kezébõl a tû. Azt hittük meghalt, senki nem mert hozzányúlni, kihívtuk a mentõket, mire kijöttek, addigra az egyén felkelt és mintha mi sem történt volna el akart menni. Természetesen akkor már nem engedtük el, de a mentõsök nem tudtak vele mit kezdeni. Másik nagy problémát a zsebesek jelentik, mert látjuk, hogy kik azok, akik lopni jönnek, de nem tudunk ellenük semmit tenni, mire kihívnánk a rendõröket, addigra õk eltûnnek. Néha sikerült meghiúsítani az akciójukat, azzal, hogy valahogy megzavartuk õket. De erre sincs mindig lehetõségünk. Sok nemzetiségi ember is megfordul ná- lunk, érdekes a kultúrák találkozása, leginkább a szlovákokra jellemzõ, hogy nem hajlandóak megszólalni a saját nyelvükön kívül más nyelven, sõt elvárja, hogy még mi értsük, amit õ mond. A kínaiak próbálkoznak a magyar nyelv elsajátításával kisebb- nagyobb sikerrel. Mindenesetre sok vidám percet okoznak a próbálkozásaikkal. Például most már tudjuk, hogy ha valaki azt mondja foszi, akkor fagyit kér vagy a ho, a halat jelenti. De néha a vásárlás vad activitybe torkollik. A kínaiak próbálkoznak, egyedül a tisztaságukkal van probléma, mert a mosdóhasználatuk eltér az európaitól. Nem kérkednek a pénzükkel, sem a viselkedésükön, sem az öltözködésükön nem vehetõ észre, hogy mennyi pénzzel rendelkeznek. Rengetegen megfordulnak nálunk fõleg a környezõ országokból, speciális helyzetben vagyunk, ami nem is jelent problémát, hiszen a kissé unalmas munkánkat feldobják a nem mindennapi szituációk. A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Felelõs kiadó: Boor Géza Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Terjesztõ: Nagy Mária Telefon: Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool, stb. Hétvégén is! : MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , TÉTÉNY TEHER Költöztetés-, irodák-, páncél-, konténeres sittszállítás : mobil: MEGOLDÁS DÉL-BUDA GYORSSZERVIZ Lakásán minden típusú HÁZTARTÁSI GÉP javítása garanciával! , Mikrosütõ sugárzásmérése más gép javításánál ingyen! Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedélyeztetés. Gázkészülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész. Tel.: Budafoki fogstúdió és fogtechnika Fogsorok készítése, javítása, törhetetlen (Walplast) fogsorok, hidak, koronák. Teljes fogorvosi ellátás. Alsó, felsõ kivehetõ fogsor már 45 ezer Ft-tól. Cím: 1222 Bp., Mezõ u.13. Tel.: Új épület kivitelezése, régi épület felújítása. Teljes szakipari munkák garanciával. Ingyenes felmérés. Kisebb munkát is vállalunk. Szili Tibor: , REDÖNY, napellenzõ, szalagfüggöny, szúnyogháló rendszerek, roletta, reluxa gyártása, szerelése, javítása garanciával. Németh Miklós: Kéménybélelés, kéményépítés, központifûtés-, vízvezeték-, gázvezeték-szerelés, javítás garanciával, ügyintézéssel. Ingyenes felmérés. Wiesler Tamás, tel.: ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést, mázolást, tapétázást, szõnyegpadlózást, csempézést, kõmûvesmunkát, gipszkartonozást, víz-, villanyszerelést, ablakcserét, parkettázást, ácsmunkát vállal. Tel.: 06 (20) , tel./fax: MATEMATIKA-, ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemet végzett tanár JAKAB LAJOS 1224 Bp., Mátyás kir. u (egész nap), (este). Jógaórák! Kiscsoportos jógaórák kedden és csütörtökön ig az Ipartestület Székházában. Cím: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60. Ragadd meg a pillanatot! Tel.: Zenés nosztalgiaest minden páros héten pénteken 18 órától a XXII., Angeli út 64. szám alatt. Sport Vendéglõ Éberhardt Ház - ÉPÍTÕ NAPOK március Rendkívüli árkedvezmények, szezonnyitó akciók! % árengedmények! WIENERBERGER téglák, gerendák, födémek, víz- és hõszigetelõ anyagok, térkövek, kémények, vakolatok és rendszerek, egyéb kiegészítõk. Nyílászárók nagy választékban. Tel ISOVER, AUS- TROTHERM termékek, SCHIEDEL kémények, TONDACH-BRAMAC-MEDITERRÁN cserepek, YTONG, TERRANOVA, LB-Knauf és egyéb termékek akciós áron. HÁZÉPÍTÕ csomag kedvezménnyel! 1223 Budapest, Szabadkai út 22. Telefon: , , Nyitva tartás: 8 órától 17 óráig. RAKTÁR, FÖLDTERÜLET BÉRBE ADÓ a XXII. kerületben, a 6-os út és a Duna-holtág közötti területen. Tel.: , mobil: Hasított tûzifa folyamatosan megrendelhetõ vagy vásárolható. Bp. XXII., 7-es fõút és a Csúcs u. sarkán lévõ telepen. Tel.: TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual. Tel.: Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Tel.: VILL-Computer Kft. Nonstop villanyszerelõ gyorsszolgálat: Nonstop számítógépszerviz: RENDEZVÉNY Március 14.-én (szombaton) 8-12 óra között régiség, fegyver és military börzét rendezünk Budafokon a Seybold- Garab Pincében (XXII. Péter-Pál u. 39.) Érdeklõdni: Kert-telekrendezés. Metszés, permetezés, fakivágás, fûkaszálás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, kerítések építése, javítása. Egyéb kertészeti és kõmûves munkák vállalása reális áron. Tel.: , , fax:

15 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Meghívók Nyílt napok a bölcsõdében Ismerkedésre, játékra, beszélgetésre várjuk azokat a szülõket és gyermekeket, akik szeptembertõl bölcsõdébe szeretnének járni. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a bölcsõdékbe az alábbi napokon 9 és 11 óra között: április 20-án, hétfõn a Bartók Béla úti bölcsõdébe. Cím: 1225 Budapest, Bartók Béla u. 4. Tel.: április 22-én, szerdán a Rózsakerti bölcsõdébe. Cím: 1224 Budapest, Rákóczi u. 18. Tel.: április 23-án, csütörtökön a Vöröskereszt bölcsõdébe. Cím: 1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13. Tel.: április 24-én, pénteken a Leányka úti bölcsõdébe. Cím: 1221 Budapest, Leányka u. 40/a. Tel.: A Bartók Béla Általános Iskolában (1225 Budapest, Bartók Béla út 6.) április 1-jén 14 órától 18 óráig véradás lesz. Várunk mindenkit, aki tud vért adni! A Gádor Általános Iskola igazgatónõje és tantestülete szeretettel várja a leendõ iskolások szüleit az elsõ osztályos tanítók nyílt óráira március 12-én 9 órától. Az igazgatónõ 11 órakor tájékoztatót tart a vendégek számára. A Klauzál Gábor Társaság tagjai szeretettel meghívják önt és családját a KLAUZÁL NAPOK TÉTÉNYBEN (KNT) 2009 rendezvényeire A rendezvényeken a részvétel díjmentes! április 24-én, pénteken A Klauzál Napok Tétényben 2009 nyitórendezvénye a Fõpolgármesteri Hivatal 133/b termében, majd a 233-as szobában lévõ Klauzál Gábor születési emléktáblájánál (1052 Budapest, Városház u. 9 11) : Megnyitó Ráday Mihály, a Budapesti Városvédõ Egyesület elnöke : Mit köszönhetünk Klauzál Gábornak? dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja és elnöke vetítettképes elõadása : Klauzál Gábor születése helyén lévõ, 1906-ban a székesfõváros közönsége által emelt vörösmárvány emléktábla megtekintése : Iskolások vetélkedõje az január 3-i tétényi ütközetrõl a tavalyi nyertes csapatnál, az Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskolában, 1222 Budapest, Árpád u. 2. Közremûködik: Ambrus Károly, aki az eredményhirdetés elõtt tárogatón verbunkost játszik április 25-én, szombaton Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél 11.00: Megemlékezés a mûemlék Szent Mihály kápolnánál Budatétényben, (1223 Budapest, Kápolna u. 31., itt kötött házasságot Klauzál Gábor és Schmidt Emma április 27-én). A mecénás és az újjáépítõk Kincses Katalin, a Klauzál Gábor Társaság tagja. A mecénás Klauzál emléktáblájának megtekintése és megkoszorúzása. Csoportfénykép készül a résztvevõkrõl a kápolna elõtt : Tiszteletadás és koszorúzás a Klauzál emléktábla és a Deák széke emlékhelynél a Klauzál villa elõtt (1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/a). (Ebben a nyári lakásban élt 1850-tõl 1866-ig Klauzál Gábor, ahol szõlõjét és gyermekeit nevelte, késõbb, 1861-tõl bekapcsolódott Deák Ferenc oldalán a kiegyezéshez vezetõ folyamat elõkészítésébe. A kõszéken a kistétényi hagyomány alapján Deák Ferenc üldögélt, amikor Klauzál Gáborral a villa kertjében a kiegyezést készítették elõ.) Klauzál Gábor és családja az es magyar történelemben címmel tör- ténelmi elõadások megbeszéléssel, a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében (1225 Budapest, Kastélypark u ) : Klauzál Gábor, a független egészségügy elsõ hazai minisztere dr. Kapronczay Károly, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár fõigazgatója elõadása : A Klauzál család katonai szála és A tétényi csata Hermann Róbert történész elõadása : A hallgatóság hozzászólásai, kérdései Négyszögletû kerek erdõ a Bojtorján együttes zenés mûsora március 28-án, szombat délután 4 órakor a budafoki Ipartestület székházában (XXII. kerület, Mária Terézia u. 60.). A mûsor végén süteményparti lesz. A belépés díjtalan! A mûsort a XXII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatja. A Budatétényi Polgári Kör felhívása A mûvészek köztünk vannak címmel kiállításokat, elõadóesteket szervezünk! Várunk olyan amatõr és hivatásos mûvészeket, akik szívesen bemutatnák mûalkotásaikat! Várunk olyan jelentkezõket is, akik elõadómûvészetben (hangszer, ének, vers, próza) jártasak és szívesen fellépnének. Jelentkezés levélben: 1223 Bp., Dézsmaház u. 27. A borítékra kérjük írják rá A mûvészek köztünk vannak vagy en: telefonon: 06 (20) % Kedves szülõk és adományozók! Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Barossi Palánták Óvodai Alapítvány számlájára a évi 1% keretében Ft folyt be. Az összegbõl a gyermekeknek képességfejlesztõ játékokat, a csoportszobákba pedig új, korszerû bútorokat vásároltunk. Ez úton szeretnénk megköszönni anyagi támogatásukat, és kérjük, hogy a jövõben is szíveskedjenek felajánlani részünkre a személyi jövedelemadójuk 1%-át. Adószámunk: Az Óvoda apraja-nagyja nevében: Horváthné Fûkõ Zsuzsanna Tisztelt támogatóink! A Balázs és Barátai Biciklis Sportegyesület (BBBSE) köszöni a évi személyi jövedelemadójuk 1%-ából felajánlott forintot. Az egyesület az összeget a további mûködésre fogja fordítani. A BBBSE adószáma: Számlaszám: UniCredit: Címe: 1222 Budapest, Háros u A/B. Látogassa honlapunkat: Köszönjük, hogy támogatásával segítette a BBBSE-t! Támogassa adója 1%-ával a nemzet ébredését! A Jobbik Magyarországért Mozgalom XXII. kerületi szervezete arra kéri szimpatizánsait, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák a Kollégium a Jövõért Alapítványt. Az alapítványt támogatók az országosan mûködõ Attila Király Népfõiskola költségvetéséhez és egyéb nemzetépítõ missziókhoz járulnak ezzel hozzá. A rendelkezéshez egyedüli szükséges adat az alapítvány adószáma: Köszönettel, a Jobbik XXII. kerületi szervezetének elnöksége Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete várja támogatásukat. Kérjük, hogy SZJA 1%-ának felajánlásával is segítsék a vakok és gyengénlátók élethelyzetének és esélyegyenlõségük javítását. Adószámunk: Támogatásukat köszönjük!

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Budafóka a vízilabdáért közhasznú alapítvány március 22- én, vasárnap 19 órakor a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központban jótékonysági színházi elõadást szervez. Az adománygyûjtés célja: BFSE vízilabdásai külföldi versenyeinek és edzõtáborainak támogatására, szükséges sporteszközeik megvásárlására. Köszönjük, hogy felajánlásával támogatta a BFSE vízilabdásait. Érdeklõdni lehet az uszoda pénztárában és a e- mail címen. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt és adományozót! Tavaszi Pincenap Budafokon! A Budafoki Borút szervezésében a Pincészetek április 18- án (szombaton) és óra között kinyitnak és szeretettel várják vendégeiket. Változatos programok, pinceséta, élõ zene, házias ételek, borok és pezsgõk Magyarország borvidékeirõl. Kedvezményes kóstolási lehetõségek! Bor és kultúra: látogatás a Nagytétényi Kastélymúzeumban ingyenes kiszállítással a BCE Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola udvaráról, Budapest XXII. ker., Kossuth L. u. 83. (Indulás: óráig 45 percenként) Vendéglátó Pincészetek: Kõnig Pincészet, Budapest XXII. ker., Sörház u. 37. Sümegi és Fiai Pincészet, Budapest XXII. ker., Tóth J. u. 53. Lics Pincészet, Budapest XXII. ker., Kossuth L. u. 44. Garamvári Szõlõbirtok, Budapest XXII. ker., Sörház u. 20. Törley Pezsgõpincészet, Budapest XXII. ker., Anna u Záborszky Pince, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u Promontorbor, Budapest XXII. ker., Kossuth L. u. 84. Debreczeni Szõlõbirtok és Pincészet, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u. 18. Ferenczi Szõlõbirtok, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u. 18. Promontor Schola Szõlõskert, Budapest XXII. ker., Jósika u. 12. (Plébánia u. vége) Héleman Borbarlang, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u Klauzál-Ház március 6. Március 13., péntek óra Fogi Színház elõadása Vaszary Gábor: Ki a hunyó, avagy Bubus-Vígjáték két felvonásban. Rendezõ: Fogarassy András A komédia mulatságos bonyodalmának okozója egy szerelmeslevél, amit hõsünk, Gáspár felesége talál meg férjuránál. Ilyenkor mi a teendõ? Vallani vagy tagadni? Gáspár ez utóbbit választja, s hogy lebukását elkerülje, egyik legjobb barátját, Bajza Palit kéri meg arra, hogy vállalja el helyette a levél címzettjének szerepét. Minden rendben is lenne, ha váratlanul nem bukkanna fel egy másik barát, aki szintén alibit igazol Gáspárnak. Ez már sok a hitvesnek, és különösen hõsünk anyósának, aki amolyan házisárkányként mindenáron be akarja bizonyítani lányának, hogy Gáspár egy alávaló nõcsábász. Azzal bizonygatja állítását, hogy férjére, lánya apjára hivatkozik, aki mint mondja annyiszor csalt meg, hogy már azt sem tudtam, kitõl van a gyerekem. Közben az anyós riadóztatja a jó barát Bajza feleségét is, aki szintén kiakad azon, hogy férje szerelmesleveleket kap, és válással fenyegetõzik. Hõsünk, hogy tisztázza magát, döntõ ütközetre készül, felkér egy közönséges gépírónõt, hogy játssza el barátjának kedvesét. A hölgyike ügyetlensége már-már végleg lebuktatja az egyik hazugságból a másikba esõ férjet, míg végül egy váratlan fordulat, és kiderül, hogy igazából ki kinek is írta azt a bizonyos kompromittáló szerelmeslevelet. A Vidám Színpadon évekig, több száz elõadásban játszották nagy sikerrel a darabot. Vaszary Gábor: Az ördög nem alszik és a Meztelen lány szerzõje ezzel a bohózatával tette fel a koronát korábbi nagy sikereire. (1222 Budapest, Nagytétényi út ) Tel.: , ,

17 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Programajánló RÓZSAVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 1221 Budapest, Ady Endre út 25. Tel.: , Hét közben: hétfõ 18 óra torna, szerda óra pingpong, csütörtök óra gyermektáncház, óra torna, óra jóga. Balázs Márti a Szivárvány táncszínházban szerdán és pénteken órától várja az érdeklõdõ fiúkat és lányokat 7 éves kortól. Március 13., péntek óra: Széki Táncház. Belépõ: 400 Ft/fõ. Március 14., szombat 10 óra: Zeneovi 5 6 éveseknek zeneiskolai elõkészítõ Belejné Agócs Emília vezetésével. 10 óra Hol sírjaik domborulnak Séta a Kerepesi temetõben nagyjaink sírjához, jelentkezés: Találkozó: a Köz Ház elõtt 10 órakor, illetve a temetõ bejáratánál kor. 18 óra Rózsavölgyi Esték: Gondolkodó magyarok Szent Istvántól Babitsig. Vendégünk: dr. Szigethy Gábor irodalomtörténész. Belépõ: 500 Ft/fõ. Március 16., hétfõ 15 óra az Otthon Segítünk Szolgálat. Március 20., péntek Filmklub társadalmi paródia a filmmûvészetben, vezeti: dr. Lázár Imre. Belépõ: 400 Ft/fõ. Március 21., szombat 10 óra Zeneovi 5 6 éveseknek zeneiskolai elõkészítõ óráig Hobby Klubnap völgyünkben is vannak különleges hobbik, mutassa be ön is, csatlakozzon más megszállottakhoz! 16 óra: Játékkedvelõk sakk, társasjáték, kártya gyerekeknek is! 16 óra: Gyûjtõmánia: Czabán Dániel kedvenc tárgyai 16.30: Mesterségek: a szövés Haris Mária bemutatója 17.30: Kontra Sarolta festménykiállítása április 4-éig : Teaház és zenés beszélgetés Bathó Lajossal és Barátai Jazz trióval. Belépõ egész délutánra: 400 Ft/fõ. A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének székháza 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Programok: Egyesületi nõnap március 10. (kedd) óra. Fellépnek a Törpördög és Tinitündér Tánc-Tanoda növendékei. Baráti Körök Kupája biliárd erseny március 21. (szombat) 8 13 óra. Helyszín: ELTE Kollégium. Egyesületi közgyûlés március 27. (péntek) óra. Sok szeretettel várjuk egyesületünk tagságát. Új tanfolyam: Kismama jóga csütörtökönként , kezdés: szeptember 11- tõl, tel.: (30) , Tánciskola, versenytánc Tánciskola kezdõ: vasárnap 16 17; haladó: vasárnap Versenytánc holiday: szerdán Standard és latin-amerikai: szerdán és pénteken , vasárnap Tanárok: Závodszky F. Zsuzsanna, Vass Zsolt és Práger Kitty. Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budapest XXII. ker., XVI. u , péntek óra: zenés kondicionáló torna 17., kedd 16 óra: nyugdíjasklub, vezeti: Tóth Béla. Egészségügyi torna óra: könyvtári óra : Zenés nõi kondicionáló torna. 19., csütörtök 18 óra: zenés kondicionáló torna. 20., péntek óra: zenés kondicionáló torna. 24., kedd 16 óra: nyugdíjasklub. Egészségügyi torna : zenés kondicionáló torna. 25., szerda 18 óra: Barossi Rovó társaság foglalkozása. 26., csütörtök 18 óra: zenés kondicionáló torna. 17 óra: Ifjúsági klub. 27., péntek: 19 óra: Iparosok találkozója óra: zenés kondicionáló torna. 31., kedd 16 óra: nyugdíjasklub. Egészségügyi torna : Zenés kondicionáló torna. A Polgári Kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet tart óra között. Jelentkezõket vár: Ifj. Hámori Gyula. A Polgári Kör ifjúsági zenekara, a TOS CREM minden vasárnap a pince klubszobájában próbát tart óra között. Vezeti: Házy Gergely. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-ház (Nagytétényi út 306.) Tel.: , Március 13-án órakor a Nagytétényi Polgári Kör éves beszámoló taggyûlése lesz a Szelmann-házban, amelyre szeretettel várunk minden tagunkat és az érdeklõdõket. Március 15-én, vasárnap órakor nemzeti ünnepünkön koszorúzás a Zambelli-emléktáblánál. RINGATÓ bébi program: minden hétfõn óráig. Vezeti: Bauerné Tóth Katalin. KÉZIMUNKASZAKKÖR: kéthetenként ig., vezeti: Szárazné Becze Anna. BÉLYEGGYÛJTÕ KLUB: péntek ig. Vezeti: Csáfordi Lajos. SAOLIN KUNGFU: hétfõ szerda ig. Vezeti: Kovács Géza többszörös magyar bajnok, és háromszoros világbajnok. JAZZBALETT: kedd , szerda: , péntek: Vezeti: Bánhidi Petra többszörös Európa- és világbajnok. VERSENYTÁNC: kedd , csütörtök: , péntek: Vezeti: Becz Attila, a Profi Tánc Sport Szövetség elnöke. NYUGDÍJASKLUB: minden hétfõn óráig, vezeti: Kovacsics Lászlóné klubvezetõ. TÉTÉNY REX ASZTALTÁRSASÁG: minden csütörtökön CSERKÉSZEK ÖSSZEJÖVETELE: minden hónap elsõ hétfõjén. FÚVÓSPARTY: minden hónap elsõ vasárnapján , vezeti: Schnatz Tivadar. Az Ipartestület székháza (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) programjai: MADARAK Házibuli-zenekar koncertje: március 6-án 20 órától. Orchideakiállítás és -vásár március 7-én és 8-án óráig. Bruno Gröning Baráti Kör: március 9-én 16 órától. Állandó programok: Tánciskola: gyermektánc: 4 7 éves korig csütörtökön óráig, 8 11 éves korig kedden és csütörtökön óráig. Angol nyelvtanfolyam és korrepetálás alsó tagozatos gyermekek részére. Megfelelõ létszám esetén óvodás csoportot is indítunk. A foglalkozást Farkas Ágnes nyelvtanár tartja. Mûvészi torna és balett képzés 3 éves kortól. Hétfõnként 17 órától. Ritmikus sportgimnasztika kezdõ csoport: csütörtökönként 16 órától. Gyerekjóga: csütörtökön 16 órától. Hastánc: péntekenként 16 órától. Elõzetes bejelentkezést kérnénk a 06 (30) os telefonszámon, Palatinus Ildikónál. Jóga: kedden és csütörtökön óráig. Az órát Orbán Gábor tartja. Zeneovi: hétfõn óráig. A foglalkozást Endrõdi Ágnes zenepedagógus vezeti. Karate: kedden és pénteken 18 órától. Oktató: Lakner Balázs 3. danos karateoktató. Pszichodráma sorozat (Az öröm forrása): 8 10 fõs személyiségfejlesztõ mûhely 3 hetente szombat délelõttönként 9 13 óráig.

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6. A Budafókák már külföldön is bizonyítanak Az ezüstérmes Budafóka, Póka Sándor edzõ és a bronzérmes egyiptomi Alexandria Sporting Club a Kolozsvár Kupán ABFSE vízilabdásai Póka Sándor edzõ vezetésével már nem korosztályos Budafókák. A rendzó, ahol román, szlovák és egyip- megtekintsék a városok történeladón vettek részt a ös megrendezett kolozsvári találko- játékosokkal, hanem arra is, hogy csak a hazai mérkõzéseken, de külföldön is bizonyítanak. Az elmúlt hetek ezüstéremesõt hoztak a budafoki kívül erõs nemzetközi mezõnyben szlovák, román, litván, lengyel és magyar csapatokkal küzdöttek tomi vízilabdásokkal vetélkedtek. A Budafókák csupán egy halszállal maradtak le a dobogó legfelsõ mi nevezetességeit. Büszkék vagyunk budafókás vízilabdásainkra! Gratulálunk a sportolóinknak. Zsolnán és meg. Sportolóink színvonalas fokáról, így az ezüstérem még sok- sportolóknak és Póka Sándor Kolozsváron jártak, és mindkét helyen izgalmakban bõvelkedõ versenyeken ezüstérmeket szereztek. Januárban Zsolnán háromnapos nemzetközi vízilabda-rang- összjátékuk eredményeként egy ezüstéremmel gazdagabban tértek haza. A külföldi kupák sorát szaporította a február e között kal szebben csillogott a fiúk nyakában. A meccsek szüneteiben sportolóinknak nem csak arra jutott idejük, hogy barátkozzanak a külföldi edzõnek a két új nemzetközi kupán elért eredményhez. LUKÁCS CSILLA A Budapest XXII. kerületben lévõ Családok Átmeneti Otthona részére jó állapotú használható adományokat várunk: ágynemûk, takarók, paplanok, háztartási edények (lábas, fazék), evõeszközök, tányérok. Az adományokat a Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona címére, 1224 Budapest, Bartók Béla út 25/A szám alá szíveskedjenek eljuttatni. Telefon: A KÖSZ 22 Kft., mint a tulajdonos Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzat megbízottja a vásárokról és piacokról szóló 30/2003. (XII. 23.) Ör. számú rendelet elõírásai szerint meghirdeti a Budapest XXII. ker., Játék u sz. alatti piac 23. SZ. PAVILONJÁNAK HASZNÁLATI JOGÁT A helyiség alapterülete: 25 m 2 Profilja: kereskedelmi, szolgáltató (külön megegyezés szerint) havi költsége: Ft területhasználati díj + rezsi, az egyéb költségek az Ör. rendelet 8. (1) bek. c) pont, 12. (3) bek. szerint fizetendõk. További információkat és a helyiség megtekintésére lehetõséget a piacfelügyelõség biztosít. Tel.:

19 2009. március 6. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Bartók Béla Általános Iskola Budapest pályázatot hirdet a Bartók Béla Általános Iskola gazdasági ügyintézõ munkakörének betöltésére Az állás betölthetõ a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a mindenkori jogszabályok alapján végzi munkáját. Étkezési térítési díjak beszedése, könyvelése, számlákkal kapcsolatos ügyintézés, dologi kiadások napi vezetése, ellátmány kezelése, leltározás, karbantartási munkák megrendelése, eszközök javíttatása, anyagbeszerzés. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: közgazdasági érettségi, gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások), erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban április 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: március 20. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Általános Iskola Budapest címére történõ megküldésével (1225 Budapest, Bartók Béla út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 99/2009., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintézõ, elektronikus úton Huber Gabriella részére a e- mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: március 27. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bartokiskola.extra.hu honlapon szerezhet. Kedvezményes táborozási lehetõség Balatonakaliban Várjuk családok, iskolák, ifjúsági szervezetek jelentkezését Balatonakaliban található üdülõnkbe nyaralásra, táborozásra! Diákoknak az elhelyezés 4 12 fõs fa- és kõházakban történik. Családoknak 3-6 személyes komfortos faházakat tudunk biztosítani fedett terasszal. Háromhektáros gondozott park, erdei környezet, strandröplabdapálya, pingpongasztalok, játszótér, saját medence áll rendelkezésre. Kirándulási és sportolási lehetõségek. Túrázáshoz az üdülõ területén kerékpárkölcsönzõ található. A közeli Balaton-parton kiváló homokos strand található. Szállás: elõszezon ( ; ); fõszezon ( ) Gyermek: 1200 Ft 1580 Ft Felnõtt: 1500 Ft 2200 Ft Teljes ellátás: 1850 Ft/fõ/nap. Az ellátás napi három étkezést tartalmaz; igény esetén speciális menüt (pl. diétás) is biztosítunk csekély többletdíj ellenében. Szolgáltatásainkhoz tartozik az ágynemûkölcsönzés, ennek ára 450 Ft/garnitúra. 40 fõs (diák) foglalás esetén a kísérõknek kedvezményes elhelyezést tudunk biztosítani. Egyéni megbeszélés alapján az igényeket figyelembe vevõ, kedvezõ ajánlatot tudunk összeállítani. XXII. kerületi lakosoknak kedvezményt biztosítunk létszámtól függõen. Idegenforgalmi adó fizetendõ a 18 és 70 év közötti személyek által. Ennek mértéke: május 1 31.: 280 Ft/fõ/éj. Június 1. augusztus 31.: 350 Ft/fõ/éj. További információ: KÖSZ 22. Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft., ügyfélszolgálat: Börcsök Nikoletta. Tel./fax.: , Elõzõ számunk rejtvényében egy, a kerületben mûködõ zenei együttes nevét rejtettük el. A helyes megfejtés: Budafoki Dohnányi Zenekar. Mostani rejtvényünkben a kerület egyik városrészének mai, illetve régebbi nevét rejtettük el. Beküldendõ a vízszintes 24. és a függõleges 4. számú sorok megfejtése. Vízszintes: 1. Szíria hivatalos nyelve. 5. Veterán labdarúgó (Zoltán). 11. Keményszemû, értékes búzafajta. 13. A nyak elülsõ része. 14. Almafajta. 15. Részvénytársaság, röv. 16. Húst párhuzamos bemetszésekkel bevagdos. 19. Gondolkodni kezd! 20. Copfot készít. 22. Szaporázza a lépteit. 24. A függõleges 4. számú sorban szereplõ városrész korábbi neve. 27. Könnyed (nõi) elegancia. 28. Aromás ital. 29. Innen máshova. 32. Ritmikailag kötetlen (beszéd, írás). 34. Kicsinyítõ képzõ, a -ke párja. 36. A Karthago együttes énekese volt (Tamás). 37. Ennek a belsejében. 39. Könnyûvérû, kacér. 41. Magányosan élõ ember. 42. A lett fõváros. Függõleges: 1. Azon idõpontig. 2. A ruténium vegyjele. 3. Száraz, latin eredetû szóval. 4. Kerületünk egyik városrésze. 6. Táplál Stewart; brit rockénekes. 8. Errefele! 9. Éveink száma. 10. Ügyiratot sorszámmal lát el. 12. Gabonaõrlõ üzem. 17. Vendégváró sóspálcika. 18. Idegen elõtag: élet Nem, angolul (NOT). 22. Futóversenyek indítógépe, illetve az azt kezelõ személy. 23. Famintázattal lát el. 25. Római katolikus egyház, röv. 26. Ázsiai ország, Katmandu a fõvárosa. 27. Jó eredmény. 30. Csajághy...; Vörösmarty Mihály felesége volt. 31. Tinódi hangszere. 33. Avítt Kóbó; japán író, A homok asszonya szerzõje ( ). 36. Tea, németül (TEE). 38. Belügyminisztérium, röv. 40. Lángol. S. I.

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó március 6.

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program XXI. évfolyam 10. szám 2013. június 4. Megjelenik: kéthetente Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program ÖNKORMÁNYZAT Idõsügyi stratégia Józsefvárosban A helyi tapasztalatokat

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente... A Szent István Király Zeneiskola tantestülete ismét Guinessrekordnak

Kossuth Lajos azt üzente... A Szent István Király Zeneiskola tantestülete ismét Guinessrekordnak XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 15. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. www.budapest16.hu 2 A testületi ülésről jelentjük 4 Zápszony

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Kerületi zarándokok Csíksomlyón

Kerületi zarándokok Csíksomlyón BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 10. SZ. 2008. MÁJUS 16. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Kerületi zarándokok Csíksomlyón

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Vagyonadó: törölve Az Alkotmánybíróság döntött 8. oldal. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. február 1., IV. évf., 4.

ÚJPESTI NAPLÓ. Vagyonadó: törölve Az Alkotmánybíróság döntött 8. oldal. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. február 1., IV. évf., 4. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. február 1., IV. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ:HORVÁTH DÁVID Vagyonadó: törölve Az Alkotmánybíróság döntött

Részletesebben

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket KÉPVISELÕ- JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA SZOLÁRPARABOLA A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 13. szám 2010. április 2. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 7-én. Az újság díjtalan. Jövõ vasárnap

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján Hősök vasárnapja Virágosztás a városházán Bálványos Huba tárlata Figyelem, árvízveszély! Budafok-Tétényben két helyen is lerótták kegyeletüket a polgárok május 26-án a világháborús hősök emlékműveinél.

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 1956 üzenete Ünnepségek, megemlékezések

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

3 4-5 65 éve. D-Day a Városházán új okmányiroda. Duna-parti pályázat. AVárosházán most hétfõ, január 21. volt a nagy

3 4-5 65 éve. D-Day a Városházán új okmányiroda. Duna-parti pályázat. AVárosházán most hétfõ, január 21. volt a nagy BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 2. SZ. 2008. JANUÁR 25. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E D-Day a Városházán új okmányiroda

Részletesebben

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (462) 2008. FEBRUÁR 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Mi lesz veled, TV-Cell? 3.» Emelkedô

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben