PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA. Szontagh Pál KÉSZÍTETTE: igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA. Szontagh Pál KÉSZÍTETTE: igazgató"

Átírás

1 Olyan oskolákra van szükség, amelyekből minél több hasznos polgár kerül ki..., hogy a tanulók elsajátítsák a különböző foglalkozások alapelemeit, a velük kapcsolatos legszükségesebb elméleti ismereteket... /Vajda Péter/ PÁLYÁZAT A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: Szontagh Pál igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 HIT, HŰSÉG, HIVATÁS szakmai önéletrajz 5 HAGYOMÁNY, HELYZETKÉP, HORIZONT helyzetelemzés 7 1. Tárgyi feltételek Épület Eszközök 7 2. Személyi feltételek Pedagógusok Nem pedagógusok Tanulói összetétel Létszám Körzet 15 HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ, HALADÁS, HÚZÓERŐ pedagógiai célok, elképzelések, intézményfejlesztési program Alapfeladatok Nevelés Oktatás Emelt szintű oktatás Képesség-kibontakoztatás Nemzeti, etnikai, kisebbségi program A megújítás igénye és lehetősége az iskola képzési rendszerében Sportiskolai képzés Tizenkét évfolyamos képzés A középiskolai osztály indításának személyi feltételei A középiskolai osztály indításának tárgyi feltételei Központi és sportiskolai normatív támogatások alakulása a képzés megváltoztatása esetén 29 HÁLÓZATOSSÁG, HATÁSKÖR, HIVATAL szervezeti felépítés Hatáskörök Személyi kérdések Információáramlás Kiszámíthatóság Munkafegyelem Továbbképzések Óra- és teremrend-szervezési kérdések Mérés, értékelés, minőségbiztosítás PR, iskolamarketing 39 2

3 9.1. Public Relations Óvodai szülői értekezletek Iskolai nyílt nap, szülői fórum Ovi-suli, zene-ovi, tesi-ovi Iskolamarketing Személyes kontaktus Médiajelenlét Rendezvényszervezés 40 HÁTTÉR, HASZON, HATÉKONYSÁG gazdálkodás és intézmény fenntartás Létesítmény-fenntartás Működési költségek Bérgazdálkodás Dologi kiadások Ellátottak támogatása Átvett pénzeszközök, pályázatok Intézményi bevétel Reklámtevékenység Szponzoráció, mecenatúra 45 HÁTORSZÁG, HÍDÉPÍTÉS, HELYZETFELISMERÉS az iskola kapcsolatrendszere Fenntartó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kerületi nevelési-oktatási intézmények Gyakorló intézmények Külföldi kapcsolatok Az iskolánkat segítő szervezetek Szülői közösség Szakmai közvélemény 50 EPILÓGUS 51 MELLÉKLETEK 52 3

4 Vezetőnek lenni küldetés, kihívás, küzdelem. Igazi alkotómunka. A szellem emberéhez méltó vállalás. Különösen szép feladat az iskolák, kollégiumok, óvodák vezetése, mert a múltat a jövővel összekötő köldökzsinór életben tartását vállalja. Szép annak ellenére, hogy ma jóval több az igazgató munkáját nehezítő, mint segítő tényező." /Hoffmann Rózsa/ BEVEZETŐ GONDOLATOK Senki sem lehet próféta a saját hazájában tartja a bibliai mondás. Általában akkor idézzük, ha a saját környezete nem érti meg a jobbra törekvő, változtatni akaró, elkötelezett újítókat. De vajon nem lehet, hogy nem a környezetben van a hiba? Lehet, hogy csak nehéz hitelesen előadni a világmegváltó gondolatokat a jól ismert közegben? Olyan környezetben megfelelni a vezető szerepének, ahol régóta és mélyen ismernek? Ahol személyes életutunkat össze lehet hasonlítani hangzatos célkitűzéseinkkel, elvárásainkat a teljesítményünkkel, hitvallásunkat a munkásságunkkal? Bizony, sokszor könnyebb messziről jött emberként reformokat bevezetni, mindent új vágányra állítani, mint évek aprólékos munkájával folyamatosan, lépésről lépésre fejleszteni, jobbítani. Az előző talán látványosabb, a második talán kedvesebb feladat. Jómagam, aki főiskolai gyakorlatomtól fogva ehhez és csakis ehhez az intézményhez kötődöm, nem akarom, nem akarhatom fenekestül felforgatni a Vajda világát. Magamat és az elmúlt évek közös és sikeres erőfeszítéseit árulnám el, ha így tennék. Hiszem ugyanakkor, hogy az iskola közege soha nem statikus, hanem mindig mozgásban lévő, változó, forrongó világ. Nem elég reagálni külső és belső változásaira, hanem proaktív alakítójává kell lenni folyamatainak. Ezért dolgoztam beosztott pedagógusként, igazgatóhelyettesként és vezetőként is ezt kínálom a következő öt esztendőre is. Kollégáimmal együtt szeretném a Vajdát megtartani annak, ami: a kerület, sőt a főváros meghatározó jelentőségű, ismert és elismert közoktatási intézményének. Vagyis ha megtisztelnek bizalmukkal szeretnék próféta lenni a saját hazámban. Tisztelettel: Szontagh Pál 4

5 Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerű ez. /Will Rogers/ HIT, HŰSÉG, HIVATÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1975-ben születtem Budapesten. Édesapám, Szontagh Tamás biológus, édesanyám, Kotsis Dorottya, tanítónő. Egy testvérem van, Szontagh Márton, aki csellóművész, zeneiskolai tanár óta nős vagyok, feleségem Mosoni Dóra, területfejlesztő geográfus, az Ecorys Kft. vezető tanácsadója. Két gyermeket nevelünk: Júlia (2002) általános iskolába, Bence (2005) óvodába jár áprilisára várjuk harmadik gyermekünk születését. Tanulmányaimat a Váli utcai Általános Iskolában, majd a budapesti József Attila Gimnáziumban végeztem ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán magyar-történelem szakos tanári oklevelet, 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomát, 2002-ben a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezetői szakvizsgát szereztem. Több akkreditált pedagógus-továbbképzésben is részt vettem, ezek közül a jelentősebbek: Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára (30 óra 2007), Hatékony együttnevelés az iskolában (30 óra -2007), Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére (30 óra 2006), Angol Pre Intermediate nyelvtanfolyam (30 óra 1999). Olasz és angol nyelven beszélek, olaszból középfokú C típusú nyelvvizsgám (1993) van. Felhasználói szinten értek a számítógéphez (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer stb.). Tanári képesítésem megszerzése óta (1997) a Vajda Péter Általános Iskolában dolgozom ban kollégáim közalkalmazotti tanácstagnak választottak, 1999-ben igazgatóhelyettesi megbízatást kaptam ben pályázaton nyertem el az igazgatói kinevezést tól vagyok a józsefvárosi igazgatói munkaközösség vezetője től szerepelek az országos közoktatási szakértői névjegyzékben (szakterületeim: tanügyigazgatás, európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment, hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése) ben a Gyermek és Ifjúsági Minisztérium általános, határon túli, nemzetközi és európai uniós ifjúsági szakértője lettem ben kerültem fel az Oktatási Minisztérium közoktatási minőségügyi tanácsadói listájára (Comenius 2000 I. Intézményi Modell). 5

6 Vállalkozóként vettem részt az alábbi szakértői projektekben: szakértő (OFI, ökoiskolai kritériumfejlesztés 2009), szakmai vezető ( Együtt működünk pedagógiai konzorcium, HEFOP adaptációs pályázat ), minőségügyi tanácsadó (Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda Kft., Comenius 2000 I. Intézményi Modell kiépítése 2004-től), szakértő (FPI, Comenius 2.1 program ). 9 hónapos tudományos ösztöndíj (Politikatörténeti Alapítvány, téma: Józsefváros közoktatása ) Elnökségi tagja vagyok a Magyarországi Pedagógusok Egyesületének, tagja a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának. Munkámat 2007-ben a Zenit 41 Apáczai Diploma Díj arany fokozatával valamint területi PRIMA Díjjal, 2008-ban Pannon Példakép Díjjal ismerték el. Publikációim: Kötetek: Hogy az iskola mindannyiunké legyen (alkotószerkesztő), Vajda Péter Általános Iskola, Budapest, Józsefváros közoktatása ig (társszerző), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, Pedagógiai kaleidoszkóp (alkotószerkesztő), Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete, Vár a Vajda ünnepi képes könyv (alkotószerkesztő), Vajda Péter Általános Iskola, Budapest, Kihívások és válaszok az általános iskolában (alkotószerkesztő), Ikerhold Kiadó-PONT Kiadó, Budapest, Kotsis Iván (Tudós tanárok tanár tudósok sorozat), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, Vajda csak egy van jubileumi évkönyv (alkotószerkesztő), Vajda Péter Általános Iskola, Budapest, Fontosabb pedagógiai tárgyú cikkek, tanulmányok: Bizalom hálózata, Magyar Bioetikai Szemle 2009/1-2. Adventtől karácsonyig (társszerző), in: dr. Torgyik Judit (szerk.): Minden nap ünnep multikulturális gyakorlatok itthon, Educatio, Érték, rend, értékrend az általános iskolában, Magyar Bioetikai Szemle, 2006/3-4., Iskolakultúra 2007/2 A Józsefváros közoktatása között. Általános iskolai oktatás a VIII. kerületben, Neveléstörténet 2006/1-2. A pedagógiai szolgáltatás az iskolavezető szemével, Mentor 2005/12 Gondolatok napjaink iskolai kihívásairól a gyakorló pedagógus szemével, Új Pedagógiai Szemle 2005/5 Iskolakerülés a középiskolákban széljegyzetek egy nemzetközi kutatás magyar vonatkozásaihoz (cikksorozat), Szakoktatás 2004/8, 9, 10, 2005/1, 2 Hogy az iskola mindannyiunké legyen, Iskolakultúra 2004/3. Gondolatok a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek intézményi megsegítéséről (társszerző), Budapesti Nevelő 2003/2 Játszva tanulni, Könyv és Nevelés, 2003/2 Osztályozás, értékelés és ami mögötte van, Fejlesztő Pedagógia 2004/1. Fogadott otthonom: Józsefváros, Mentor 2003/1. Kihívások és válaszok az általános iskolában: minőségfejlesztés, PR, iskolamarketing, Budapesti Nevelő, 2001/4. Iskolamarketing a gyakorlatban (társszerző), Iskolakultúra 2001/6-7. Szükség van-e történelemtanításra?, Iskolakultúra, 1998/5 Hogyan tovább, módszertan?, Módszertani Lapok: Magyar 3. évf./4., május 6

7 Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája /Szent-Györgyi Albert/ HAGYOMÁNY, HELYZETKÉP, HORIZONT HELYZETELEMZÉS Intézményünket 1913-ban alapították, óta működik jelenlegi épületében. Az eredetileg leány- és fiúiskola 1971-ben egyesült, 1996-ban vette fel Vajda Péter nevét tól intézményünk közoktatási típusú sportiskola módszertani központként működik, ennek megfelelően 2007-ben felvette a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola nevet. 1. Tárgyi feltételek 1.1. Épület Az iskola épülete alapvetően ideális a nevelés-oktatásra. Megfelelő számú tanterem, tornaterem, mellékhelyiség található benne. Udvarai tágasak, külső képe tiszteletet parancsoló. Külső-belső állapotán az elmúlt években sokat sikerült javítani ben teljes felújításra került a kazánház, valamint a második emeleti folyosó, a tantermek és a hátsó lépcsőház ban megújultak a III. emeleti tantermek nyarán a Józsefvárosi Önkormányzat beruházásában teljes felújításra került a tálalókonyha és az étkező, korszerű, új burkolatot kapott a sportudvar. Az iskola alapítványa biztosította a napközis udvar talajfelújításának (gyöngykavics) a fedezetét. Tárgyi feltételeink közül jelenleg a legégetőbb gondot az udvari kerítések állapota jelenti. Megerősítésre vagy átépítésre vár a felső tornaterem válaszfala, illetve a II. emelet statikailag kritikus állapotú összenyitható termei is. Az ÁNTSZ határozatban írt elő felújítási munkálatokat az orvosi rendelőben. A fűtési rendszer korszerűsítése nem halogatható tovább. A kazánház felújítása nem orvosolta a szekunder fűtési hálózat (csövek és fűtőtestek) kritikus állapotát. A folyamatos felújítás intézményi kompetenciánk keretein kívül esik, az RFV Józsefváros Kft. feladata. Információim szerint az RFV Józsefváros Kft. az Orczy út 3-5. sz. épületre tervezett beruházás erejéig rendelkezik a munkálatokhoz szükséges fedezettel Eszközök A 2004 júniusában elfogadott Pedagógiai Program által meghatározott felszerelések és eszközök biztosítottak az oktató-nevelő munkához, állandó pótlásuk, az eszközpark bővítése azonban soha be nem fejezhető feladat. A legnagyobb gondot továbbra is az elavult informatikai eszközpark okozza, melynek korszerűsítésére messze nem elegendő az állami informatikai normatíva. A HEFOP pályázat illetve az OBmB bűnmegelőzési modellprogram pályázat keretében lehetővé vált, hogy ma már minden tantermünkben mobil tanulóbútorok vannak (kivéve az énekkari próbatermi funkciót is ellátó A1 és II.80. tantermeket). Az esélyegyenlőségi támogatásokból tantermeink tanulóbaráttá váltak, dekorációjuk, berendezésük otthonos, barátságos. Audio-vizuális eszközparkunk megfelelő, bár folyamatosan bővítésre szorul. Két tantermünk van felszerelve interaktív táblával. A korszerű nyelvoktatás megvalósítása érdekében szükségünk lenne nyelvi labor kialakítására is. 7

8 Az elmúlt évek jelentősebb épület- és eszközfejlesztései 2005/2006-os tanév Épület fejlesztések 10 tanterem és folyosók felújítása Új kazánok + kazánház felújítása Érintés- és villámvédelem felújítása Esővíz-elvezető csatornarendszer felújítása Eszközellátottság fejlesztések Borulásmentes kézilabda-kapuk felszerelése (P) Streetball palánkok (P) 3,6 millió Ft-os informatikai beruházás 1 tanterem bútorzata (A) Épület igények Konyha felújítása Hátsó lépcsőházi mosdók felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása Könyvtári bútorok Portásfülke átalakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság igények Új szervergép a számítástechnika terembe Projektor Fajátékok napközis udvarra Öltözőszekrények a folyosókra Hordozható elektromos zongora Biológiai szemléltető eszközök Rajz tantermi bútorok 2006/2007-es tanév Épület fejlesztések Folyosók, mellékhelyiségek és öltözők felújítása Világítótestek cseréje ( Szemünk fénye program) Fajátékok és gumitégla a napközis udvarra (P) Eszközellátottság fejlesztések 6 tanterem bútorzata (P) Új szervergép a számítástechnika terembe Épület igények Konyha felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása Könyvtári bútorok Portásfülke átalakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság igények Projektor Hordozható elektromos zongora 8

9 Biológiai szemléltető eszközök Rajz tantermi bútorok 2007/2008-as tanév Épület fejlesztések Épület igények 4 tanterem+1 folyosó felújítása Konyha felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Könyvtári bútorok Portásfülke átalakítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság fejlesztések 4 tanterem bútorzata Hordozható elektromos zongora Eszközellátottság igények Projektor Interaktív tábla Biológiai szemléltető eszközök Rajz tantermi bútorok Könyvtári bútorok 2008/2009-es tanév Épület fejlesztések Épület igények 6 tanterem festése Konyha felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása Portásfülke átalakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság fejlesztések Eszközellátottság igények 1 tanterem bútorzata Könyvtári bútorok cseréje Játszóbútorok a napközis termekbe Interaktív tábla szett Rajz tantermi bútorok 9

10 Biológia szemléltető eszközök 2009/2010-es tanév Épület fejlesztések 2 tanterem felújítása (A) Portásfülke átalakítása Bejárati üvegajtó cseréje Konyha teljes felújítása Sportudvar felújítása Napközis udvar talajcseréje (A) Természetismereti tanterem felújítása Eszközellátottság fejlesztések 2 terem bútorzata (A) Interaktív tábla szett Rajz tantermi eszközök Énekkari székek (P)= pályázati forrásból, (A)= alapítványi forrásból Épület igények Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Nyelvi labor kialakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Orvosi rendelő felújítása Eszközellátottság igények Informatikai eszközpark nagyarányú fejlesztése 2. Személyi feltételek 2.1. Pedagógusok Iskolánkban 51 pedagógus álláshely van, 2 fő óraadó, 4 fő félállásban, 1 fő 80%-os állásban, 44 fő teljes állásban van alkalmazva, feladattal terhelt 48 álláshely, túlórában került kimutatásra 3 álláshely. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 8,49, ez kerületi szinten átlag feletti mutatószám. 1.sz. ábra: Egy pedagógus álláshelyre jutó tanulólétszám 2010 Heten vannak tartós távolléten gyermekük nevelése miatt, öt főt alkalmazunk helyettesként. Hét fő középiskolai tanári, 21 fő tanárképző főiskolai, 21 fő tanítóképző főiskolai végzettségű, egy szakoktató és egy gyógypedagógus kollégánk van. Többeknek van két vagy több diplomája, 5 szakvizsgázott pedagógus dolgozik a testületben. 10

11 2.sz. ábra: Pedagógusok végzettsége (2009.október 1.) A magas kvalifikáció mellett jellemzője a tantestületnek a fiatal, dinamikus kollégák és a tapasztalt, megújulásra mindig kész pedagógusok jó összhangja. A tantestületen belül végzett felmérések szerint az iskola erősségei közé tartozik a jó légkör és a nagyszerű tantestület. 3.sz. ábra: Pedagógusok korösszetétele (2009. október 1.) A szakos ellátottság 100 százalékos. Az utóbbi években a pedagógus-fluktuáció viszonylag alacsony. Egy kolléga elhunyt, ketten vidékre költöztek, hárman elhagyták a pedagógus pályát, hat fő nyugállományba vonult, mindössze egy fő keresett a fővárosban másik pedagógus állást (munkáltatói javaslatra). Az alacsony fluktuáció alól kivételt csak a szerződéses helyettesek illetve a próbaidő alatt távozó nyelvszakos kollégák jelentettek. Sajnos határozott időre illetve idegen nyelv tanítására nehéz minőségileg megfelelő munkaerőt találni. Pedagógus fluktuáció (határozatlan időre alkalmazott pedagógusok) Tanév Új belépő (név, szak/szakpár) Távozó (név, szak/szakpár, iskolánkban töltött tanévek) 2005/2006 Simon Eszter angol Nagyné Höchst Ágnes - testnevelés 11 Kriston-Bordi Zsuzsanna tanító (áthelyezés) Vincze Ágota tanító (pedagógus pályát elhagyta) Szilágyiné Kiss Edit matematika-kémia (nyugdíj)

12 2006/2007 Kondráth Dolli földrajz-történelem Szász Kinga matematika-kémia Kiss Judit angol-földrajz (áthelyezés) Dr. Tóth Lászlóné tanító (nyugdíj) Lakatos Pálné tanító (nyugdíj) Janó Albertné ének-történelem (nyugdíj) Szilas György testnevelés (pedagógus pályát elhagyta) 2007/2008 Drubina Éva angol Drubina Éva angol (próbaidő alatt távozott) Major Éva német-történelem (nyugdíj) 2008/2009 Buncsák Jenő német Várszegi Györgyné német Ercseiné Tolnai Tünde német Szakmáry Zoltán tanító Bogdán Eszter tanító Hata Andrea tanító, fejlesztő pedagógus 2009/2010 Strivinszki Renáta tanító Pakodiné Tóth Gabriella tanító Tabajdi Ágnes - tanító Buncsák Jenő német (próbaidő alatt távozott) Várszegi Györgyné német (próbaidő alatt távozott) Szűcs Márta tanító (pedagógus pályát elhagyta) Meződi Magdolna logopédus (áthelyezéssel) Sáray Lajosné technika-informatika (nyugdíj) Belényesyné Gál Éva tanító (elhunyt) félkövérrel szedve a jelenleg is intézményünkben dolgozó kollégák 2.2. Nem pedagógusok 21 álláshelyen összesen 19 fő dolgozik az iskola alkalmazásában vagyonműködtetési munkakörben. 1 gazdasági ügyintéző, 1 osztott munkakörű gazdasági adminisztrátor-pedagógiai asszisztens, 1 osztott munkakörű iskolatitkár-kézbesítő, 1 osztott munkakörű gondnok-kézbesítő, 1 portás, 1 osztott munkakörű portás-karbantartó, 1 osztott munkakörű kertész-karbantartó, 3 konyhai dolgozó, 1 félállású udvartakarító, 5 takarító, 1 félállású oktatástechnikus. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak száma négy: 1 pedagógus asszisztens, 1 szabadidőszervező, 2 félállású gyermekvédelmi felelős. Munkánkat segítik a Budapest Esély által kiközvetített közcélú foglalkoztatottak: három fő takarító és egy fő pedagógus asszisztens. 4.sz. ábra: Dolgozói létszámok

13 3. Tanulói összetétel 3.1. Létszám A 2009/2010-es tanév október 1-jei tanulólétszáma 457 fő, a sajátos nevelési igény és a különböző részképesség-zavarok és fogyatékosságok által érintett tanulók száma 80 fő, a Közoktatási törvény 3. sz. melléklete II.3. pontja alapján számított tanulólétszám 537 fő. Jelenleg 22 osztályunk, 10 napközis és 1 tanulószobai csoportunk van. A hátrányos helyzetű tanulók száma 147, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 46 fő. A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók száma 51, a magyar nyelven folyó roma nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók száma 87. Az egy tanulócsoportra jutó létszám 20,8 fő, a Közoktatási törvény 3. sz. melléklete alapján számított átlagos csoportlétszám 24,4. Az elmúlt öt éves időszakban a tanulólétszám csökkenése jelentősen kisebb a józsefvárosinál, sőt az elmúlt két esztendőben emelkedésnek indult. A további években a közoktatási intézmények közötti verseny éleződése várható, mivel a jelenleg kb. 472 első osztályos férőhelyre közötti első osztályos várható. 5.sz. ábra: Tanulólétszám alakulása a Vajda Péter Általános Iskolában

14 6.sz. ábra: Tanulólétszám alakulása Józsefvárosban

15 7.sz. ábra: évi létszámok a évi létszám százalékában 8.sz. ábra Várható létszámtrendek Józsefvárosban (VIII. kerületben született és lakóhellyel rendelkező gyermekek száma (fő) 3.2. Körzet Iskolánk körzete nagyon heterogén, a 2008-as kerületi iskola-összevonás után alapvetően megváltozott. Tisztviselőtelep: Középosztálybeli, sok esetben értelmiségi szülők gyermekei érkeznek innen, akik döntő részben az ének-zene tagozatot keresik. Sajnos ebben a lakókörzetben viszonylag kevés tanköteles lakik. Százados úti lakótelep: A rossz közlekedés miatt az itteni javarészt igényes, jól szituált szülők gyermekei évekig csak kis számban választották iskolánkat. A 2008/2009-től beindított iskolabusz szolgáltatás alapvetően változtatott ezen a helyzeten, sőt egyre többen jelentkeznek át a X. kerületi Bem iskola körzetéből illetve felsőbb évfolyamairól is a Vajdába. Kolónia: A Delej utca - Vajda Péter utca - Bláthy Ottó utca - Golgota utca határolta épülettömbben általában a kevésbé kvalifikált, sok esetben peremhelyzetben élő emberek élnek. A földrajzi közelség miatt sokan járatják gyermeküket iskolánkba, bár a Kolónián belül is működik egy magániskola (Charisz Keresztény Iskola). Orczy-negyed: Ez a körzet döntően szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy rendezetlen életvitelű családoknak ad otthont. Az innen érkező gyermekek nagy része segélyre szorul, otthonról nem 15

16 kap sem anyagi, sem szellemi támogatást iskolai életéhez. A Diószeghy utca fővárosi szinten hírhedt kábítószer-elosztó központ, itt élő tanulóink számára a bűnözés, a kábítószer-fogyasztás, a prostitúcó mindennapos látvány. Körzeten kívüliek: Összességében az iskola tanulóinak közel fele körzeten kívüli. Legnagyobb részben a kerület más iskoláinak körzeteiből jönnek, elsősorban a Losonci téri Iskola körzetéből. Sokan vannak kerületen, sőt Budapesten kívüli tanulók is. 2009/2010-ben a kerületen kívüli fővárosi tanulók száma: 35, a vidékről bejáró tanulók száma: 10, összesen 45 fő 10%. Az ő jelenlétük üzenet: nem kényszerből, hanem tudatos választás útján iratkoztak iskolánkba. Nagy számuk az iskola jó hírnevét, eredményes munkáját mutatja. 9.sz. ábra A 2009/2010-es tanév tanulói adatai lakóhely (körzet) szerint 10.sz. ábra: 2009/2010 évi első osztályos tanulók lakóhelyi megoszlása Kerületen kívüli és vidékről bejáró tanulók 2009/2010 1s 1t 1z 2s 2t 2z 3t 3z 4a 4t 4z 5t 5z 6a 6t 6z 7a 7t 7z 8a 8t 8z Más kerület Vidéki

17 Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart /Seneca/ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ, HALADÁS, HÚZÓERŐ PEDAGÓGIAI CÉLOK, VEZETŐI ELKÉPZELÉSEK, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAM Az iskolával szemben különféle társadalmi elvárások fogalmazódnak meg. Ezek egy része az iskolára, mint közpénzen fenntartott intézményre vonatkozik és elsősorban az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a fenntartó Önkormányzat, illetve az adófizető állampolgárok artikulálják. Az elvárások más része az iskolai munka eredményére, vagyis az iskolában végzett tanulóra vonatkozik és elsősorban a szülők, a középfokú oktatás illetve a munkaerő-piac fejezik ki. 11. sz. ábra: Társadalmi elvárások az iskolával szemben törvényesség TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK (OM, Önkormányzat, állampolgárok) gazdaságosság partnerközpontú működés ÁLT. ISKOLA VÉGZETT TANULÓ piacképes tudás kommunikációs készség közösségi magatartás TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK (szülők, középiskolák, munkerő-piac) Az intézményvezetőnek, aki a közoktatási törvényből következően egy személyben pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási és tanügy-igazgatási vezető is, az a feladata, hogy az iskolát úgy működtetesse, hogy mindkét igényrendszernek minél inkább megfeleljen, sőt igyekeznie kell legalább helyi szinten a két elvárás-rendszert összehangolni. Ez csak akkor lehetséges, ha az intézményvezető transzformációs vezetési stratégiát folytat, vagyis a társadalmi, gazdasági, szakmai és jogi elvárásokat képes összehangolni, s az iskola felé különféle érdekekkel és elvárásokkal forduló partnerek számára érthetővé és átláthatóvá tenni. Az alábbiakban igyekszem vázolni azokat a válaszokat, melyeket az iskolával szemben támasztott kihívásokra adhatunk a következő vezetői ciklusban. 17

18 1. Alapfeladatok Az iskola alapvető feladatait a Pedagógiai Program határozza meg. A 2007/2008-as tanév elején az sportiskolai képzést tartalmazó módosított Nevelési Programot a tantestület elfogadta. Öröm, hogy sikerült a tantestület tagjainak elsöprő többségű megállapodásra jutnia az alapvető kérdésekben. A Pedagógiai Programot és a Helyi Tantervet Lehmann László közoktatási szakértő pozitív véleményezése alapján a Józsefvárosi Önkormányzat 709/2007 (XI.07.) határozatával elfogadta Nevelés Egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a nevelésnek. Az értelmes fegyelem, a kulturált viselkedés, az együttműködés és konfliktuskezelés technikáinak elsajátíttatása a szülői hatások gyengülésével egyre inkább az iskolára marad. E munka dandárja az osztályfőnökökre hárul, akiknek terheit a szabadidő-szervező által szervezett szabadidős programok könnyebbítik meg. Eredményes nevelői hatás csak a pedagógiai munka folyamatossága esetén valósulhat meg. Lehetőség szerint ezért igyekszem a tantárgyfelosztásban az osztályokban kialakult tanár-diák együttműködést minél több évre folyamatosan biztosítani. Az 1-4. évfolyamon az elmúlt vezetői ciklusban általánossá vált a nagyfelmenős osztálytanítói rendszer. Ennek megfelelően megváltoztattuk a szervezeti struktúrát vertikálisan szerveződő (humán-reál) munkaközösségekké. Büszkén mondhatjuk, hogy a napközis foglalkozások hatékonyan egészítik ki a délelőtti foglalkozásokat. Mindenképpen megőrzendő hagyománynak tartom, hogy a kollégák érdeklődésük, szaktudásuk alapján havonta egyszer péntekenként tematikus napközit tartanak, foglalkoztatási terv alapján (hagyományőrző, kézműves, zenei napközi stb.) A napköziben kollégáink rendszeresen fogadnak gyakorló hallgatókat a Raoul Wallenberg Középiskolából illetve az ELTE-ről. A feltételrendszer javulásával (konyha, napközis udvar stb.) a napközis munka színvonala remélhetően tovább javul. Mivel az udvarok az iskola kirakatai, itt nem lehetnek randalírozó, látszólag pedagógiai felügyelet nélkül lézengő gyerekek, és tőlük távol, egymással beszélgető nevelők. Ahogy az iskola nem gyermekmegőrző, úgy az udvarok sem lehetnek azok, hisz a szabad levegős területek is a szervezett, irányított és felügyelt oktató-nevelő tevékenység végzésére valók. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kábítószer okozta veszélyt, ami tanulóinkra is leselkedik. Bár nincs konkrét tudomásunk arról, hogy tanulóink közül bárki kapcsolatba került volna a kábítószerrel, a megelőzés roppant fontos nevelési feladat. Az elmúlt években tovább folytattuk sikeres együttműködésünket a T+T Bt-vel és a Családok Szövetségével pályázati keretből finanszírozott prevenciós programsorozatunkban. Amennyiben erre sikerül pályázati forrást szereznünk, a jövőben is élni kívánok ezzel a lehetőséggel. A személyi feltételek ehhez a munkához pályázati forrás nélkül is adottak. Bűnmegelőzési munkánkat segíti az iskola rendőre program keretében kijelölt rendőrségi munkatárs is. A szociális vagy mentális okokból peremhelyzetbe sodródó gyerekek megsegítése érdekében az eddigiekhez hasonlóan folyamatos és intenzív kapcsolatra kell törekednünk a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálattal. Előremutató és folytatandó kezdeményezésnek tartom a józsefvárosi Erőszakmentes iskola program illetve a Rév8 Zrt. MNP II. T3 Szociális és bűnmegelőzési program - Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok keretében szervezett resztoratív technikákat alkalmazó szabadidős foglalkozásokat a magatartási problémákkal küszködő illetve 18

19 peremhelyzetű tanulók részére, illetve a Rév8 Zrt. MNP II. T3 Szociális és bűnmegelőzési program - Bűnmegelőzési tanórák felső tagozatos tanulók számára programot. Az iskola szociokulturális környezete miatt kiemelt jelentőséget tulajdonítok a táboroknak. A hagyományos iskolai táborokon túl (vízitábor a Tisza-tónál, káptalanfüredi nyári táborok, floorball edzőtábor) fontosak az erdei iskolák is, egyrészt a magyarkúti önkormányzati üdülőben, másrészt a már bevált illetve még nem próbált vidéki helyszíneken. Ezt egészítik ki a tanulmányi és osztálykirándulások. A táborozás, kirándulás megszervezésének adminisztratív feladatában a szabadidő-szervező segíti az osztályfőnököket. Örömmel támogatok minden olyan újszerű pedagógiai törekvést, mely a tanulókat kiemeli megszokott környezetükből, s tevékenykedtetéssel juttatja élményhez őket. Ugyanakkor elvárom, hogy a tanórán kívüli tevékenység valóban tanórán kívüli legyen. A mégoly színes és vonzó program sem mehet az alapfeladat az oktatás rovására Oktatás Meggyőződésem, hogy iskolánkban szakmailag magasan képzett, kiváló pedagógusok dolgoznak, ezért az ő szaktárgyi kompetenciájukba ahogy eddig, úgy ezután sem kívánok beleszólni. Mindenkitől elvárom ugyanakkor a Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv rendelkezéseinek való megfelelést, a tanmenetek tanév eleji elkészítését, a tanulócsoportok összetételéhez és képességeihez mérten arányos és elsajátítható követelmények alkalmazását. Korunk két kiemelt oktatási feladata a nyelvoktatás és az informatikai képzés. Különösen nagy felelősséget ró ez azokra az iskolákra, melyekben a tanulók nagy része családjától nem kap segítséget e műveltségterületek elsajátításában. A nyelvoktatás hatékonyabbá tétele érdekében továbbra is évfolyamonként egy időben tartott nyelvórákat tervezek, amelyeken a csoportbontás nem osztályonként hanem haladási szintenként (haladó-középhaladó-felzárkóztató) valósul meg. Támogatom az olasz nyelv oktatását úgy órakeretben, mint fakultáció keretében. Nagy lehetőséget látok az anyanyelvi területen való nyelvgyakorlásban, ami pescinai testvérvárosunkkal és collarmelei testvériskolánkkal való kapcsolatunk révén lehetséges. A továbbiakban is keresnünk kell a forrásokat ezeknek a diákcseréknek a megvalósítására. Az alapfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma az elmúlt években visszaesett, ez elsősorban a pedagógusok nagy fluktuációjának és motiválatlanságának a számlájára írható. A személyi feltételek a gyermeknevelési szabadságról visszatért munkaközösség-vezető, illetve a hosszas keresgélés után megtalált német nyelvtanár munkába állásával rendeződtek, remélhetőleg ez kifejeződik majd a tanév végi eredményekben is. 12.sz. ábra: Nyelvvizsgát tett tanulók száma tanévenként 19

20 A mai gyerekek már az információs társadalom gyermekei. Különösen fontos ebbe a világba mielőbb bevezetni őket, annál is inkább, mert sokan otthon nem kerülnek számítógép közelébe. Iskolánk rendelkezik két interaktív tábla-szettel, ezek azonban még nem eléggé kihasználtak, ezúton is bíztatom kollégáimat a digitális módszertani megújulásra. 13.sz. ábra: ECDL-vizsgát tett tanulók száma tanévenként Oktató munkánk egyik legnagyobb problémáját az iskolai kudarcok miatt érdektelenné, majd ellenségessé váló tanulókban látom. E problémának nem lehet megoldása a tanulmányi elvárások csökkentése ezt a Pedagógiai Program minimumszintjeinek módosítása nélkül nem is tehetnénk meg. Ugyanakkor nem törődhetünk bele a lemorzsolódásba, tanórán kívüli tevékenységeinkben a tehetséggondozás mellett nagyobb szerepet kell kapnia a felzárkóztatásnak is. Évismétlők Tanév Évismétlők Az összlétszám százalékában 2005/ ,9 2006/ ,4 2007/ ,2 2008/ ,6 Nagy segítséget ad a lemaradók, részképesség-zavaros tanulók felzárkóztatásában a logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozás. Intézményünkben 3 fejlesztőpedagógus dolgozik. Az ő munkájukat egészítik ki a Józsefvárosi Gyógypedagógiai Módszertani Központ utazó gyógypedagógusai, akik a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkoznak, valamint a Nevelési Tanácsadó logopédusa illetve iskolapszichológusa. Teljes mértékben egyetértek a Józsefvárosi Önkormányzat közoktatási intézkedési tervének 2.6. pontjával, amely az intézményekben szükséges személyi feltételek biztosításáról szól. Az egyre szaporodó szociális és gyermekvédelmi problémák megoldásában és prevenciójában törekedni kell a szociális munkás végzettségű közalkalmazottak alkalmazására a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása céljából. Ennek első lépéseként 2009-től félállásban alkalmazzuk Papp Lászlóné szociálpedagógus kollégát gyermekvédelmi felelősként. 20

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben