PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA. Szontagh Pál KÉSZÍTETTE: igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA. Szontagh Pál KÉSZÍTETTE: igazgató"

Átírás

1 Olyan oskolákra van szükség, amelyekből minél több hasznos polgár kerül ki..., hogy a tanulók elsajátítsák a különböző foglalkozások alapelemeit, a velük kapcsolatos legszükségesebb elméleti ismereteket... /Vajda Péter/ PÁLYÁZAT A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: Szontagh Pál igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 HIT, HŰSÉG, HIVATÁS szakmai önéletrajz 5 HAGYOMÁNY, HELYZETKÉP, HORIZONT helyzetelemzés 7 1. Tárgyi feltételek Épület Eszközök 7 2. Személyi feltételek Pedagógusok Nem pedagógusok Tanulói összetétel Létszám Körzet 15 HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ, HALADÁS, HÚZÓERŐ pedagógiai célok, elképzelések, intézményfejlesztési program Alapfeladatok Nevelés Oktatás Emelt szintű oktatás Képesség-kibontakoztatás Nemzeti, etnikai, kisebbségi program A megújítás igénye és lehetősége az iskola képzési rendszerében Sportiskolai képzés Tizenkét évfolyamos képzés A középiskolai osztály indításának személyi feltételei A középiskolai osztály indításának tárgyi feltételei Központi és sportiskolai normatív támogatások alakulása a képzés megváltoztatása esetén 29 HÁLÓZATOSSÁG, HATÁSKÖR, HIVATAL szervezeti felépítés Hatáskörök Személyi kérdések Információáramlás Kiszámíthatóság Munkafegyelem Továbbképzések Óra- és teremrend-szervezési kérdések Mérés, értékelés, minőségbiztosítás PR, iskolamarketing 39 2

3 9.1. Public Relations Óvodai szülői értekezletek Iskolai nyílt nap, szülői fórum Ovi-suli, zene-ovi, tesi-ovi Iskolamarketing Személyes kontaktus Médiajelenlét Rendezvényszervezés 40 HÁTTÉR, HASZON, HATÉKONYSÁG gazdálkodás és intézmény fenntartás Létesítmény-fenntartás Működési költségek Bérgazdálkodás Dologi kiadások Ellátottak támogatása Átvett pénzeszközök, pályázatok Intézményi bevétel Reklámtevékenység Szponzoráció, mecenatúra 45 HÁTORSZÁG, HÍDÉPÍTÉS, HELYZETFELISMERÉS az iskola kapcsolatrendszere Fenntartó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kerületi nevelési-oktatási intézmények Gyakorló intézmények Külföldi kapcsolatok Az iskolánkat segítő szervezetek Szülői közösség Szakmai közvélemény 50 EPILÓGUS 51 MELLÉKLETEK 52 3

4 Vezetőnek lenni küldetés, kihívás, küzdelem. Igazi alkotómunka. A szellem emberéhez méltó vállalás. Különösen szép feladat az iskolák, kollégiumok, óvodák vezetése, mert a múltat a jövővel összekötő köldökzsinór életben tartását vállalja. Szép annak ellenére, hogy ma jóval több az igazgató munkáját nehezítő, mint segítő tényező." /Hoffmann Rózsa/ BEVEZETŐ GONDOLATOK Senki sem lehet próféta a saját hazájában tartja a bibliai mondás. Általában akkor idézzük, ha a saját környezete nem érti meg a jobbra törekvő, változtatni akaró, elkötelezett újítókat. De vajon nem lehet, hogy nem a környezetben van a hiba? Lehet, hogy csak nehéz hitelesen előadni a világmegváltó gondolatokat a jól ismert közegben? Olyan környezetben megfelelni a vezető szerepének, ahol régóta és mélyen ismernek? Ahol személyes életutunkat össze lehet hasonlítani hangzatos célkitűzéseinkkel, elvárásainkat a teljesítményünkkel, hitvallásunkat a munkásságunkkal? Bizony, sokszor könnyebb messziről jött emberként reformokat bevezetni, mindent új vágányra állítani, mint évek aprólékos munkájával folyamatosan, lépésről lépésre fejleszteni, jobbítani. Az előző talán látványosabb, a második talán kedvesebb feladat. Jómagam, aki főiskolai gyakorlatomtól fogva ehhez és csakis ehhez az intézményhez kötődöm, nem akarom, nem akarhatom fenekestül felforgatni a Vajda világát. Magamat és az elmúlt évek közös és sikeres erőfeszítéseit árulnám el, ha így tennék. Hiszem ugyanakkor, hogy az iskola közege soha nem statikus, hanem mindig mozgásban lévő, változó, forrongó világ. Nem elég reagálni külső és belső változásaira, hanem proaktív alakítójává kell lenni folyamatainak. Ezért dolgoztam beosztott pedagógusként, igazgatóhelyettesként és vezetőként is ezt kínálom a következő öt esztendőre is. Kollégáimmal együtt szeretném a Vajdát megtartani annak, ami: a kerület, sőt a főváros meghatározó jelentőségű, ismert és elismert közoktatási intézményének. Vagyis ha megtisztelnek bizalmukkal szeretnék próféta lenni a saját hazámban. Tisztelettel: Szontagh Pál 4

5 Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerű ez. /Will Rogers/ HIT, HŰSÉG, HIVATÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1975-ben születtem Budapesten. Édesapám, Szontagh Tamás biológus, édesanyám, Kotsis Dorottya, tanítónő. Egy testvérem van, Szontagh Márton, aki csellóművész, zeneiskolai tanár óta nős vagyok, feleségem Mosoni Dóra, területfejlesztő geográfus, az Ecorys Kft. vezető tanácsadója. Két gyermeket nevelünk: Júlia (2002) általános iskolába, Bence (2005) óvodába jár áprilisára várjuk harmadik gyermekünk születését. Tanulmányaimat a Váli utcai Általános Iskolában, majd a budapesti József Attila Gimnáziumban végeztem ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán magyar-történelem szakos tanári oklevelet, 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomát, 2002-ben a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezetői szakvizsgát szereztem. Több akkreditált pedagógus-továbbképzésben is részt vettem, ezek közül a jelentősebbek: Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára (30 óra 2007), Hatékony együttnevelés az iskolában (30 óra -2007), Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére (30 óra 2006), Angol Pre Intermediate nyelvtanfolyam (30 óra 1999). Olasz és angol nyelven beszélek, olaszból középfokú C típusú nyelvvizsgám (1993) van. Felhasználói szinten értek a számítógéphez (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer stb.). Tanári képesítésem megszerzése óta (1997) a Vajda Péter Általános Iskolában dolgozom ban kollégáim közalkalmazotti tanácstagnak választottak, 1999-ben igazgatóhelyettesi megbízatást kaptam ben pályázaton nyertem el az igazgatói kinevezést tól vagyok a józsefvárosi igazgatói munkaközösség vezetője től szerepelek az országos közoktatási szakértői névjegyzékben (szakterületeim: tanügyigazgatás, európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment, hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése) ben a Gyermek és Ifjúsági Minisztérium általános, határon túli, nemzetközi és európai uniós ifjúsági szakértője lettem ben kerültem fel az Oktatási Minisztérium közoktatási minőségügyi tanácsadói listájára (Comenius 2000 I. Intézményi Modell). 5

6 Vállalkozóként vettem részt az alábbi szakértői projektekben: szakértő (OFI, ökoiskolai kritériumfejlesztés 2009), szakmai vezető ( Együtt működünk pedagógiai konzorcium, HEFOP adaptációs pályázat ), minőségügyi tanácsadó (Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda Kft., Comenius 2000 I. Intézményi Modell kiépítése 2004-től), szakértő (FPI, Comenius 2.1 program ). 9 hónapos tudományos ösztöndíj (Politikatörténeti Alapítvány, téma: Józsefváros közoktatása ) Elnökségi tagja vagyok a Magyarországi Pedagógusok Egyesületének, tagja a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának. Munkámat 2007-ben a Zenit 41 Apáczai Diploma Díj arany fokozatával valamint területi PRIMA Díjjal, 2008-ban Pannon Példakép Díjjal ismerték el. Publikációim: Kötetek: Hogy az iskola mindannyiunké legyen (alkotószerkesztő), Vajda Péter Általános Iskola, Budapest, Józsefváros közoktatása ig (társszerző), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, Pedagógiai kaleidoszkóp (alkotószerkesztő), Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete, Vár a Vajda ünnepi képes könyv (alkotószerkesztő), Vajda Péter Általános Iskola, Budapest, Kihívások és válaszok az általános iskolában (alkotószerkesztő), Ikerhold Kiadó-PONT Kiadó, Budapest, Kotsis Iván (Tudós tanárok tanár tudósok sorozat), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, Vajda csak egy van jubileumi évkönyv (alkotószerkesztő), Vajda Péter Általános Iskola, Budapest, Fontosabb pedagógiai tárgyú cikkek, tanulmányok: Bizalom hálózata, Magyar Bioetikai Szemle 2009/1-2. Adventtől karácsonyig (társszerző), in: dr. Torgyik Judit (szerk.): Minden nap ünnep multikulturális gyakorlatok itthon, Educatio, Érték, rend, értékrend az általános iskolában, Magyar Bioetikai Szemle, 2006/3-4., Iskolakultúra 2007/2 A Józsefváros közoktatása között. Általános iskolai oktatás a VIII. kerületben, Neveléstörténet 2006/1-2. A pedagógiai szolgáltatás az iskolavezető szemével, Mentor 2005/12 Gondolatok napjaink iskolai kihívásairól a gyakorló pedagógus szemével, Új Pedagógiai Szemle 2005/5 Iskolakerülés a középiskolákban széljegyzetek egy nemzetközi kutatás magyar vonatkozásaihoz (cikksorozat), Szakoktatás 2004/8, 9, 10, 2005/1, 2 Hogy az iskola mindannyiunké legyen, Iskolakultúra 2004/3. Gondolatok a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek intézményi megsegítéséről (társszerző), Budapesti Nevelő 2003/2 Játszva tanulni, Könyv és Nevelés, 2003/2 Osztályozás, értékelés és ami mögötte van, Fejlesztő Pedagógia 2004/1. Fogadott otthonom: Józsefváros, Mentor 2003/1. Kihívások és válaszok az általános iskolában: minőségfejlesztés, PR, iskolamarketing, Budapesti Nevelő, 2001/4. Iskolamarketing a gyakorlatban (társszerző), Iskolakultúra 2001/6-7. Szükség van-e történelemtanításra?, Iskolakultúra, 1998/5 Hogyan tovább, módszertan?, Módszertani Lapok: Magyar 3. évf./4., május 6

7 Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája /Szent-Györgyi Albert/ HAGYOMÁNY, HELYZETKÉP, HORIZONT HELYZETELEMZÉS Intézményünket 1913-ban alapították, óta működik jelenlegi épületében. Az eredetileg leány- és fiúiskola 1971-ben egyesült, 1996-ban vette fel Vajda Péter nevét tól intézményünk közoktatási típusú sportiskola módszertani központként működik, ennek megfelelően 2007-ben felvette a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola nevet. 1. Tárgyi feltételek 1.1. Épület Az iskola épülete alapvetően ideális a nevelés-oktatásra. Megfelelő számú tanterem, tornaterem, mellékhelyiség található benne. Udvarai tágasak, külső képe tiszteletet parancsoló. Külső-belső állapotán az elmúlt években sokat sikerült javítani ben teljes felújításra került a kazánház, valamint a második emeleti folyosó, a tantermek és a hátsó lépcsőház ban megújultak a III. emeleti tantermek nyarán a Józsefvárosi Önkormányzat beruházásában teljes felújításra került a tálalókonyha és az étkező, korszerű, új burkolatot kapott a sportudvar. Az iskola alapítványa biztosította a napközis udvar talajfelújításának (gyöngykavics) a fedezetét. Tárgyi feltételeink közül jelenleg a legégetőbb gondot az udvari kerítések állapota jelenti. Megerősítésre vagy átépítésre vár a felső tornaterem válaszfala, illetve a II. emelet statikailag kritikus állapotú összenyitható termei is. Az ÁNTSZ határozatban írt elő felújítási munkálatokat az orvosi rendelőben. A fűtési rendszer korszerűsítése nem halogatható tovább. A kazánház felújítása nem orvosolta a szekunder fűtési hálózat (csövek és fűtőtestek) kritikus állapotát. A folyamatos felújítás intézményi kompetenciánk keretein kívül esik, az RFV Józsefváros Kft. feladata. Információim szerint az RFV Józsefváros Kft. az Orczy út 3-5. sz. épületre tervezett beruházás erejéig rendelkezik a munkálatokhoz szükséges fedezettel Eszközök A 2004 júniusában elfogadott Pedagógiai Program által meghatározott felszerelések és eszközök biztosítottak az oktató-nevelő munkához, állandó pótlásuk, az eszközpark bővítése azonban soha be nem fejezhető feladat. A legnagyobb gondot továbbra is az elavult informatikai eszközpark okozza, melynek korszerűsítésére messze nem elegendő az állami informatikai normatíva. A HEFOP pályázat illetve az OBmB bűnmegelőzési modellprogram pályázat keretében lehetővé vált, hogy ma már minden tantermünkben mobil tanulóbútorok vannak (kivéve az énekkari próbatermi funkciót is ellátó A1 és II.80. tantermeket). Az esélyegyenlőségi támogatásokból tantermeink tanulóbaráttá váltak, dekorációjuk, berendezésük otthonos, barátságos. Audio-vizuális eszközparkunk megfelelő, bár folyamatosan bővítésre szorul. Két tantermünk van felszerelve interaktív táblával. A korszerű nyelvoktatás megvalósítása érdekében szükségünk lenne nyelvi labor kialakítására is. 7

8 Az elmúlt évek jelentősebb épület- és eszközfejlesztései 2005/2006-os tanév Épület fejlesztések 10 tanterem és folyosók felújítása Új kazánok + kazánház felújítása Érintés- és villámvédelem felújítása Esővíz-elvezető csatornarendszer felújítása Eszközellátottság fejlesztések Borulásmentes kézilabda-kapuk felszerelése (P) Streetball palánkok (P) 3,6 millió Ft-os informatikai beruházás 1 tanterem bútorzata (A) Épület igények Konyha felújítása Hátsó lépcsőházi mosdók felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása Könyvtári bútorok Portásfülke átalakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság igények Új szervergép a számítástechnika terembe Projektor Fajátékok napközis udvarra Öltözőszekrények a folyosókra Hordozható elektromos zongora Biológiai szemléltető eszközök Rajz tantermi bútorok 2006/2007-es tanév Épület fejlesztések Folyosók, mellékhelyiségek és öltözők felújítása Világítótestek cseréje ( Szemünk fénye program) Fajátékok és gumitégla a napközis udvarra (P) Eszközellátottság fejlesztések 6 tanterem bútorzata (P) Új szervergép a számítástechnika terembe Épület igények Konyha felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása Könyvtári bútorok Portásfülke átalakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság igények Projektor Hordozható elektromos zongora 8

9 Biológiai szemléltető eszközök Rajz tantermi bútorok 2007/2008-as tanév Épület fejlesztések Épület igények 4 tanterem+1 folyosó felújítása Konyha felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Könyvtári bútorok Portásfülke átalakítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság fejlesztések 4 tanterem bútorzata Hordozható elektromos zongora Eszközellátottság igények Projektor Interaktív tábla Biológiai szemléltető eszközök Rajz tantermi bútorok Könyvtári bútorok 2008/2009-es tanév Épület fejlesztések Épület igények 6 tanterem festése Konyha felújítása Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Udvarok felújítása (napközis udvar talajának cseréje) Természettudományi tanterem felújítása Nyelvi labor kialakítása Portásfülke átalakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Bejárati üvegajtó cseréje Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Eszközellátottság fejlesztések Eszközellátottság igények 1 tanterem bútorzata Könyvtári bútorok cseréje Játszóbútorok a napközis termekbe Interaktív tábla szett Rajz tantermi bútorok 9

10 Biológia szemléltető eszközök 2009/2010-es tanév Épület fejlesztések 2 tanterem felújítása (A) Portásfülke átalakítása Bejárati üvegajtó cseréje Konyha teljes felújítása Sportudvar felújítása Napközis udvar talajcseréje (A) Természetismereti tanterem felújítása Eszközellátottság fejlesztések 2 terem bútorzata (A) Interaktív tábla szett Rajz tantermi eszközök Énekkari székek (P)= pályázati forrásból, (A)= alapítványi forrásból Épület igények Padlózat felújítása a tantermekben Kerítések teljes felújítása (Vajda P. u., Delej u.) Nyelvi labor kialakítása II. emelet termek átépítése Tornatermi válaszfal javítása Fűtési hálózat korszerűsítése Nyílászáró-korszerűsítés Orvosi rendelő felújítása Eszközellátottság igények Informatikai eszközpark nagyarányú fejlesztése 2. Személyi feltételek 2.1. Pedagógusok Iskolánkban 51 pedagógus álláshely van, 2 fő óraadó, 4 fő félállásban, 1 fő 80%-os állásban, 44 fő teljes állásban van alkalmazva, feladattal terhelt 48 álláshely, túlórában került kimutatásra 3 álláshely. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 8,49, ez kerületi szinten átlag feletti mutatószám. 1.sz. ábra: Egy pedagógus álláshelyre jutó tanulólétszám 2010 Heten vannak tartós távolléten gyermekük nevelése miatt, öt főt alkalmazunk helyettesként. Hét fő középiskolai tanári, 21 fő tanárképző főiskolai, 21 fő tanítóképző főiskolai végzettségű, egy szakoktató és egy gyógypedagógus kollégánk van. Többeknek van két vagy több diplomája, 5 szakvizsgázott pedagógus dolgozik a testületben. 10

11 2.sz. ábra: Pedagógusok végzettsége (2009.október 1.) A magas kvalifikáció mellett jellemzője a tantestületnek a fiatal, dinamikus kollégák és a tapasztalt, megújulásra mindig kész pedagógusok jó összhangja. A tantestületen belül végzett felmérések szerint az iskola erősségei közé tartozik a jó légkör és a nagyszerű tantestület. 3.sz. ábra: Pedagógusok korösszetétele (2009. október 1.) A szakos ellátottság 100 százalékos. Az utóbbi években a pedagógus-fluktuáció viszonylag alacsony. Egy kolléga elhunyt, ketten vidékre költöztek, hárman elhagyták a pedagógus pályát, hat fő nyugállományba vonult, mindössze egy fő keresett a fővárosban másik pedagógus állást (munkáltatói javaslatra). Az alacsony fluktuáció alól kivételt csak a szerződéses helyettesek illetve a próbaidő alatt távozó nyelvszakos kollégák jelentettek. Sajnos határozott időre illetve idegen nyelv tanítására nehéz minőségileg megfelelő munkaerőt találni. Pedagógus fluktuáció (határozatlan időre alkalmazott pedagógusok) Tanév Új belépő (név, szak/szakpár) Távozó (név, szak/szakpár, iskolánkban töltött tanévek) 2005/2006 Simon Eszter angol Nagyné Höchst Ágnes - testnevelés 11 Kriston-Bordi Zsuzsanna tanító (áthelyezés) Vincze Ágota tanító (pedagógus pályát elhagyta) Szilágyiné Kiss Edit matematika-kémia (nyugdíj)

12 2006/2007 Kondráth Dolli földrajz-történelem Szász Kinga matematika-kémia Kiss Judit angol-földrajz (áthelyezés) Dr. Tóth Lászlóné tanító (nyugdíj) Lakatos Pálné tanító (nyugdíj) Janó Albertné ének-történelem (nyugdíj) Szilas György testnevelés (pedagógus pályát elhagyta) 2007/2008 Drubina Éva angol Drubina Éva angol (próbaidő alatt távozott) Major Éva német-történelem (nyugdíj) 2008/2009 Buncsák Jenő német Várszegi Györgyné német Ercseiné Tolnai Tünde német Szakmáry Zoltán tanító Bogdán Eszter tanító Hata Andrea tanító, fejlesztő pedagógus 2009/2010 Strivinszki Renáta tanító Pakodiné Tóth Gabriella tanító Tabajdi Ágnes - tanító Buncsák Jenő német (próbaidő alatt távozott) Várszegi Györgyné német (próbaidő alatt távozott) Szűcs Márta tanító (pedagógus pályát elhagyta) Meződi Magdolna logopédus (áthelyezéssel) Sáray Lajosné technika-informatika (nyugdíj) Belényesyné Gál Éva tanító (elhunyt) félkövérrel szedve a jelenleg is intézményünkben dolgozó kollégák 2.2. Nem pedagógusok 21 álláshelyen összesen 19 fő dolgozik az iskola alkalmazásában vagyonműködtetési munkakörben. 1 gazdasági ügyintéző, 1 osztott munkakörű gazdasági adminisztrátor-pedagógiai asszisztens, 1 osztott munkakörű iskolatitkár-kézbesítő, 1 osztott munkakörű gondnok-kézbesítő, 1 portás, 1 osztott munkakörű portás-karbantartó, 1 osztott munkakörű kertész-karbantartó, 3 konyhai dolgozó, 1 félállású udvartakarító, 5 takarító, 1 félállású oktatástechnikus. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak száma négy: 1 pedagógus asszisztens, 1 szabadidőszervező, 2 félállású gyermekvédelmi felelős. Munkánkat segítik a Budapest Esély által kiközvetített közcélú foglalkoztatottak: három fő takarító és egy fő pedagógus asszisztens. 4.sz. ábra: Dolgozói létszámok

13 3. Tanulói összetétel 3.1. Létszám A 2009/2010-es tanév október 1-jei tanulólétszáma 457 fő, a sajátos nevelési igény és a különböző részképesség-zavarok és fogyatékosságok által érintett tanulók száma 80 fő, a Közoktatási törvény 3. sz. melléklete II.3. pontja alapján számított tanulólétszám 537 fő. Jelenleg 22 osztályunk, 10 napközis és 1 tanulószobai csoportunk van. A hátrányos helyzetű tanulók száma 147, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 46 fő. A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók száma 51, a magyar nyelven folyó roma nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók száma 87. Az egy tanulócsoportra jutó létszám 20,8 fő, a Közoktatási törvény 3. sz. melléklete alapján számított átlagos csoportlétszám 24,4. Az elmúlt öt éves időszakban a tanulólétszám csökkenése jelentősen kisebb a józsefvárosinál, sőt az elmúlt két esztendőben emelkedésnek indult. A további években a közoktatási intézmények közötti verseny éleződése várható, mivel a jelenleg kb. 472 első osztályos férőhelyre közötti első osztályos várható. 5.sz. ábra: Tanulólétszám alakulása a Vajda Péter Általános Iskolában

14 6.sz. ábra: Tanulólétszám alakulása Józsefvárosban

15 7.sz. ábra: évi létszámok a évi létszám százalékában 8.sz. ábra Várható létszámtrendek Józsefvárosban (VIII. kerületben született és lakóhellyel rendelkező gyermekek száma (fő) 3.2. Körzet Iskolánk körzete nagyon heterogén, a 2008-as kerületi iskola-összevonás után alapvetően megváltozott. Tisztviselőtelep: Középosztálybeli, sok esetben értelmiségi szülők gyermekei érkeznek innen, akik döntő részben az ének-zene tagozatot keresik. Sajnos ebben a lakókörzetben viszonylag kevés tanköteles lakik. Százados úti lakótelep: A rossz közlekedés miatt az itteni javarészt igényes, jól szituált szülők gyermekei évekig csak kis számban választották iskolánkat. A 2008/2009-től beindított iskolabusz szolgáltatás alapvetően változtatott ezen a helyzeten, sőt egyre többen jelentkeznek át a X. kerületi Bem iskola körzetéből illetve felsőbb évfolyamairól is a Vajdába. Kolónia: A Delej utca - Vajda Péter utca - Bláthy Ottó utca - Golgota utca határolta épülettömbben általában a kevésbé kvalifikált, sok esetben peremhelyzetben élő emberek élnek. A földrajzi közelség miatt sokan járatják gyermeküket iskolánkba, bár a Kolónián belül is működik egy magániskola (Charisz Keresztény Iskola). Orczy-negyed: Ez a körzet döntően szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy rendezetlen életvitelű családoknak ad otthont. Az innen érkező gyermekek nagy része segélyre szorul, otthonról nem 15

16 kap sem anyagi, sem szellemi támogatást iskolai életéhez. A Diószeghy utca fővárosi szinten hírhedt kábítószer-elosztó központ, itt élő tanulóink számára a bűnözés, a kábítószer-fogyasztás, a prostitúcó mindennapos látvány. Körzeten kívüliek: Összességében az iskola tanulóinak közel fele körzeten kívüli. Legnagyobb részben a kerület más iskoláinak körzeteiből jönnek, elsősorban a Losonci téri Iskola körzetéből. Sokan vannak kerületen, sőt Budapesten kívüli tanulók is. 2009/2010-ben a kerületen kívüli fővárosi tanulók száma: 35, a vidékről bejáró tanulók száma: 10, összesen 45 fő 10%. Az ő jelenlétük üzenet: nem kényszerből, hanem tudatos választás útján iratkoztak iskolánkba. Nagy számuk az iskola jó hírnevét, eredményes munkáját mutatja. 9.sz. ábra A 2009/2010-es tanév tanulói adatai lakóhely (körzet) szerint 10.sz. ábra: 2009/2010 évi első osztályos tanulók lakóhelyi megoszlása Kerületen kívüli és vidékről bejáró tanulók 2009/2010 1s 1t 1z 2s 2t 2z 3t 3z 4a 4t 4z 5t 5z 6a 6t 6z 7a 7t 7z 8a 8t 8z Más kerület Vidéki

17 Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart /Seneca/ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ, HALADÁS, HÚZÓERŐ PEDAGÓGIAI CÉLOK, VEZETŐI ELKÉPZELÉSEK, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAM Az iskolával szemben különféle társadalmi elvárások fogalmazódnak meg. Ezek egy része az iskolára, mint közpénzen fenntartott intézményre vonatkozik és elsősorban az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a fenntartó Önkormányzat, illetve az adófizető állampolgárok artikulálják. Az elvárások más része az iskolai munka eredményére, vagyis az iskolában végzett tanulóra vonatkozik és elsősorban a szülők, a középfokú oktatás illetve a munkaerő-piac fejezik ki. 11. sz. ábra: Társadalmi elvárások az iskolával szemben törvényesség TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK (OM, Önkormányzat, állampolgárok) gazdaságosság partnerközpontú működés ÁLT. ISKOLA VÉGZETT TANULÓ piacképes tudás kommunikációs készség közösségi magatartás TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK (szülők, középiskolák, munkerő-piac) Az intézményvezetőnek, aki a közoktatási törvényből következően egy személyben pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási és tanügy-igazgatási vezető is, az a feladata, hogy az iskolát úgy működtetesse, hogy mindkét igényrendszernek minél inkább megfeleljen, sőt igyekeznie kell legalább helyi szinten a két elvárás-rendszert összehangolni. Ez csak akkor lehetséges, ha az intézményvezető transzformációs vezetési stratégiát folytat, vagyis a társadalmi, gazdasági, szakmai és jogi elvárásokat képes összehangolni, s az iskola felé különféle érdekekkel és elvárásokkal forduló partnerek számára érthetővé és átláthatóvá tenni. Az alábbiakban igyekszem vázolni azokat a válaszokat, melyeket az iskolával szemben támasztott kihívásokra adhatunk a következő vezetői ciklusban. 17

18 1. Alapfeladatok Az iskola alapvető feladatait a Pedagógiai Program határozza meg. A 2007/2008-as tanév elején az sportiskolai képzést tartalmazó módosított Nevelési Programot a tantestület elfogadta. Öröm, hogy sikerült a tantestület tagjainak elsöprő többségű megállapodásra jutnia az alapvető kérdésekben. A Pedagógiai Programot és a Helyi Tantervet Lehmann László közoktatási szakértő pozitív véleményezése alapján a Józsefvárosi Önkormányzat 709/2007 (XI.07.) határozatával elfogadta Nevelés Egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a nevelésnek. Az értelmes fegyelem, a kulturált viselkedés, az együttműködés és konfliktuskezelés technikáinak elsajátíttatása a szülői hatások gyengülésével egyre inkább az iskolára marad. E munka dandárja az osztályfőnökökre hárul, akiknek terheit a szabadidő-szervező által szervezett szabadidős programok könnyebbítik meg. Eredményes nevelői hatás csak a pedagógiai munka folyamatossága esetén valósulhat meg. Lehetőség szerint ezért igyekszem a tantárgyfelosztásban az osztályokban kialakult tanár-diák együttműködést minél több évre folyamatosan biztosítani. Az 1-4. évfolyamon az elmúlt vezetői ciklusban általánossá vált a nagyfelmenős osztálytanítói rendszer. Ennek megfelelően megváltoztattuk a szervezeti struktúrát vertikálisan szerveződő (humán-reál) munkaközösségekké. Büszkén mondhatjuk, hogy a napközis foglalkozások hatékonyan egészítik ki a délelőtti foglalkozásokat. Mindenképpen megőrzendő hagyománynak tartom, hogy a kollégák érdeklődésük, szaktudásuk alapján havonta egyszer péntekenként tematikus napközit tartanak, foglalkoztatási terv alapján (hagyományőrző, kézműves, zenei napközi stb.) A napköziben kollégáink rendszeresen fogadnak gyakorló hallgatókat a Raoul Wallenberg Középiskolából illetve az ELTE-ről. A feltételrendszer javulásával (konyha, napközis udvar stb.) a napközis munka színvonala remélhetően tovább javul. Mivel az udvarok az iskola kirakatai, itt nem lehetnek randalírozó, látszólag pedagógiai felügyelet nélkül lézengő gyerekek, és tőlük távol, egymással beszélgető nevelők. Ahogy az iskola nem gyermekmegőrző, úgy az udvarok sem lehetnek azok, hisz a szabad levegős területek is a szervezett, irányított és felügyelt oktató-nevelő tevékenység végzésére valók. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kábítószer okozta veszélyt, ami tanulóinkra is leselkedik. Bár nincs konkrét tudomásunk arról, hogy tanulóink közül bárki kapcsolatba került volna a kábítószerrel, a megelőzés roppant fontos nevelési feladat. Az elmúlt években tovább folytattuk sikeres együttműködésünket a T+T Bt-vel és a Családok Szövetségével pályázati keretből finanszírozott prevenciós programsorozatunkban. Amennyiben erre sikerül pályázati forrást szereznünk, a jövőben is élni kívánok ezzel a lehetőséggel. A személyi feltételek ehhez a munkához pályázati forrás nélkül is adottak. Bűnmegelőzési munkánkat segíti az iskola rendőre program keretében kijelölt rendőrségi munkatárs is. A szociális vagy mentális okokból peremhelyzetbe sodródó gyerekek megsegítése érdekében az eddigiekhez hasonlóan folyamatos és intenzív kapcsolatra kell törekednünk a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálattal. Előremutató és folytatandó kezdeményezésnek tartom a józsefvárosi Erőszakmentes iskola program illetve a Rév8 Zrt. MNP II. T3 Szociális és bűnmegelőzési program - Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok keretében szervezett resztoratív technikákat alkalmazó szabadidős foglalkozásokat a magatartási problémákkal küszködő illetve 18

19 peremhelyzetű tanulók részére, illetve a Rév8 Zrt. MNP II. T3 Szociális és bűnmegelőzési program - Bűnmegelőzési tanórák felső tagozatos tanulók számára programot. Az iskola szociokulturális környezete miatt kiemelt jelentőséget tulajdonítok a táboroknak. A hagyományos iskolai táborokon túl (vízitábor a Tisza-tónál, káptalanfüredi nyári táborok, floorball edzőtábor) fontosak az erdei iskolák is, egyrészt a magyarkúti önkormányzati üdülőben, másrészt a már bevált illetve még nem próbált vidéki helyszíneken. Ezt egészítik ki a tanulmányi és osztálykirándulások. A táborozás, kirándulás megszervezésének adminisztratív feladatában a szabadidő-szervező segíti az osztályfőnököket. Örömmel támogatok minden olyan újszerű pedagógiai törekvést, mely a tanulókat kiemeli megszokott környezetükből, s tevékenykedtetéssel juttatja élményhez őket. Ugyanakkor elvárom, hogy a tanórán kívüli tevékenység valóban tanórán kívüli legyen. A mégoly színes és vonzó program sem mehet az alapfeladat az oktatás rovására Oktatás Meggyőződésem, hogy iskolánkban szakmailag magasan képzett, kiváló pedagógusok dolgoznak, ezért az ő szaktárgyi kompetenciájukba ahogy eddig, úgy ezután sem kívánok beleszólni. Mindenkitől elvárom ugyanakkor a Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv rendelkezéseinek való megfelelést, a tanmenetek tanév eleji elkészítését, a tanulócsoportok összetételéhez és képességeihez mérten arányos és elsajátítható követelmények alkalmazását. Korunk két kiemelt oktatási feladata a nyelvoktatás és az informatikai képzés. Különösen nagy felelősséget ró ez azokra az iskolákra, melyekben a tanulók nagy része családjától nem kap segítséget e műveltségterületek elsajátításában. A nyelvoktatás hatékonyabbá tétele érdekében továbbra is évfolyamonként egy időben tartott nyelvórákat tervezek, amelyeken a csoportbontás nem osztályonként hanem haladási szintenként (haladó-középhaladó-felzárkóztató) valósul meg. Támogatom az olasz nyelv oktatását úgy órakeretben, mint fakultáció keretében. Nagy lehetőséget látok az anyanyelvi területen való nyelvgyakorlásban, ami pescinai testvérvárosunkkal és collarmelei testvériskolánkkal való kapcsolatunk révén lehetséges. A továbbiakban is keresnünk kell a forrásokat ezeknek a diákcseréknek a megvalósítására. Az alapfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma az elmúlt években visszaesett, ez elsősorban a pedagógusok nagy fluktuációjának és motiválatlanságának a számlájára írható. A személyi feltételek a gyermeknevelési szabadságról visszatért munkaközösség-vezető, illetve a hosszas keresgélés után megtalált német nyelvtanár munkába állásával rendeződtek, remélhetőleg ez kifejeződik majd a tanév végi eredményekben is. 12.sz. ábra: Nyelvvizsgát tett tanulók száma tanévenként 19

20 A mai gyerekek már az információs társadalom gyermekei. Különösen fontos ebbe a világba mielőbb bevezetni őket, annál is inkább, mert sokan otthon nem kerülnek számítógép közelébe. Iskolánk rendelkezik két interaktív tábla-szettel, ezek azonban még nem eléggé kihasználtak, ezúton is bíztatom kollégáimat a digitális módszertani megújulásra. 13.sz. ábra: ECDL-vizsgát tett tanulók száma tanévenként Oktató munkánk egyik legnagyobb problémáját az iskolai kudarcok miatt érdektelenné, majd ellenségessé váló tanulókban látom. E problémának nem lehet megoldása a tanulmányi elvárások csökkentése ezt a Pedagógiai Program minimumszintjeinek módosítása nélkül nem is tehetnénk meg. Ugyanakkor nem törődhetünk bele a lemorzsolódásba, tanórán kívüli tevékenységeinkben a tehetséggondozás mellett nagyobb szerepet kell kapnia a felzárkóztatásnak is. Évismétlők Tanév Évismétlők Az összlétszám százalékában 2005/ ,9 2006/ ,4 2007/ ,2 2008/ ,6 Nagy segítséget ad a lemaradók, részképesség-zavaros tanulók felzárkóztatásában a logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozás. Intézményünkben 3 fejlesztőpedagógus dolgozik. Az ő munkájukat egészítik ki a Józsefvárosi Gyógypedagógiai Módszertani Központ utazó gyógypedagógusai, akik a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkoznak, valamint a Nevelési Tanácsadó logopédusa illetve iskolapszichológusa. Teljes mértékben egyetértek a Józsefvárosi Önkormányzat közoktatási intézkedési tervének 2.6. pontjával, amely az intézményekben szükséges személyi feltételek biztosításáról szól. Az egyre szaporodó szociális és gyermekvédelmi problémák megoldásában és prevenciójában törekedni kell a szociális munkás végzettségű közalkalmazottak alkalmazására a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása céljából. Ennek első lépéseként 2009-től félállásban alkalmazzuk Papp Lászlóné szociálpedagógus kollégát gyermekvédelmi felelősként. 20

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) OM száma: 030697 Pedagógiai Programja 2009. LEGITIMÁCIÓS LAP 1. A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szülői

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK I. ÖNÉLETRAJZ...2 II. SZAKMAI ÉLETRAJZ...4 III. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A MOTIVÁCIÓM...8 IV. HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben