ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY. 60 év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY. 60 év"

Átírás

1 ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY 60 év

2 Köszönetet mondunk az iskola támogatóinak és Párkány város önkormányzatának a segítségért. Nyomda: REGRA - Kovan

3 Kedves Olvasó! Iskolánk 10 évvel ezelőtt ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az ebből az alkalomból megjelent évkönyv összegezte és egyben méltatta intézményünk fél évszázadának sorsfordulóit, eseményeit, eredményeit. Azóta eltelt egy évtized, amely igen mozgalmas, változásokkal teli időszak volt. Iskolánk fennállásának 60. évfordulóján legfőképp erről az utóbbi 10 évről szeretnénk számot adni. Szeretettel ajánljuk ezt az évkönyvet a jelenlegi és egykori kollégáknak, szülőknek, diákoknak és mindenkinek, aki szívesen érdeklődik a párkányi Ady Endre Alapiskola múltjáról és jelenéről. Mgr. Fodor Zsuzsa igazgató

4 Visszatekintés Ha egy mondatban kellene jellemeznem az elmúlt tíz évet, azt mondanám: a legutóbbi évtized a változások időszaka volt. Iskolánk épült úgy fizikai mivoltában, mint szakmaiságában. Alapfilozófiánk ma is: megóvni a múlt értékeit, építkezni a jövő számára. Ezért is választottuk mottónak névadónk sorait: A Mában élni a Jövőért, Az Újnak tenni a hitet... Az első komoly lépés az iskola jogalanyiságának felvétele volt 2001-ben, amely bizonyos gazdasági önállóságot és óriási felelősséget jelentett ben fenntartónk Párkány város önkormányzata lett től bevezetésre került a normatív finanszírozási rendszer, amely iskolánknak a magas gyermeklétszámnak köszönhetően kedvező anyagi feltételeket biztosított ban elindult az oktatási reform, mely egy saját pedagógiai program kidolgozását írta elő. A törvény által előírt és a gazdasági változások mellett egyéb kihívásokkal is szembe kellett nézzünk. A folyamatosan csökkenő gyermeklétszám valamint az államhatárnyitás versenyhelyzetet alakított ki az iskolák között. A szülők részéről megnőtt az érdeklődés az idegen nyelvek, főleg az angol oktatása iránt, ezért - a matematika osztályok mellett - nyelvi tagozatos osztályokat is nyitottunk. Ezt a lépésünket néhány év után átértékeltük, s a szülőkkel való egyeztetés után meghagytuk az alsó tagozatban kialakult osztályközösségeket, biztosítva ezzel minden tanulónknak az esélyegyenlőséget től felvállaljuk a sajátos nevelést igénylő tanulók integrálását is, amennyiben garantálni tudjuk fejlődésüket. Megsegítésükre gyógypedagógust alkalmaz az iskola. Az évek során tudatosítottuk, hogy az iskola nem az információátadás egyedüli helye, ezért változtatni kellett tanítási szokásainkon, és a tanulásszervezésre helyezni a hangsúlyt. Pedagógusaink szakmai megújulását tantestületi továbbképzések szervezésével biztosítottuk, amelyekhez az anyagi segítséget sok esetben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségétől kaptuk. Az alsó tagozat első két évfolyamában önkéntes jelentkezés alapján elindítottuk az egésznapos iskolát, vagy más néven iskolaotthont, amelynek célja a helyes tanulási szokások kialakítása, rendszerben tanulás és segítségnyújtás a dolgozó szülőknek. Tantestületünk túlnyomó része megértette, hogy saját értékrendünk megtartása mellett figyelembe kell venni a szülők és a tanulók elvárásait az iskola

5 alapcélkitűzéseinek megfogalmazásakor. Hosszútávú céljainkat 5 pontba foglaltuk össze: 1. Megtanítani a tanulókat tanulni, ismereteket rendszerezni, 2. Fejleszteni gondolkodásukat és kreativitásukat, 3. Egészséges életmódra, a környezet és természet védelmére nevelni őket, 4. Tisztességes, erkölcsös, humánus és demokratikus polgárrá formálni tanulóinkat, 5. Erősíteni bennük a nemzeti önazonosságot, megőrizni és fejleszteni az anyanyelvhez és a nemzeti hagyományokhoz való viszonyt. Nem kis feladatra vállalkoztunk, de a párkányi alapiskola mindig arról volt nevezetes, hogy magasra tette a mércét. Elődeink is fontosnak tartották, hogy a hozzánk járó gyerekek magas színvonalú képzésben részesüljenek. Számos hagyományos rendezvényt is ránk hagytak, mint pl. az Ady-napok, a szülőkkel közösen szervezett farsangi bálok, ballagás, Nyitnikék diáklap kiadása, Kuckó fesztivál stb. Az iskola hagyományai kibővültek. Több tantárgyban és sportágban felvállaltuk a regionális versenyek szervezését azzal a céllal, hogy erősítsük a párkányi térség iskoláival való együttműködést. Áprilisban a Zöld hét keretén belül egészségmegőrző és környezetvédelmi programokat szervezünk. Május végén osztjuk ki az év legaktívabb és legjobb tanulójának járó Gyermekmosolydíjat. Június végén családi napot szervezünk a szülők és az iskola kapcsolatának erősítése céljából. Az iskola folyosóján megnyitottuk a Léda Galériát, ahol a helyi és környékbeli képzőművészek alkotásai mellett ügyes kezű tanulóink munkáit is kiállítjuk. Széleskörű szabadidős programokat kínálunk szakkörök, nyári táborok, sítúra, erdei iskola tanulmányi kirándulások formájában. Az elmúlt tíz év eredményeit köszönöm a bennünket bizalommal elfogadó szülőknek, az iskola dolgozóinak, a pedagógus-kollégáknak, akiknek munkája nélkül nem lehet volna megvalósítani a legnemesebb elképzeléseket sem. Iskolánk 60. születésnapján azt kívánom, gyarapodjunk, legyen egyre több magyar ajkú gyermek, hogy még sok-sok jubileumi évet ünnepelhessünk! Éljen sokáig a párkányi magyar iskola!

6 Iskolánk igazgatói 1950-től napjainkig: 1. Brigan Dezső /Švec Imréné alsó tagozat/ 2. Benčík Jenő 3. Bitter Károly 4. Vajda István 5. Forgách Emília 6. Zahradnicsek Béla 7. Szendi László 8. Csicsay Alajos 9. Bálint Ernő 10. Fodor Zsuzsa Az iskola igazgatóhelyettesei: 1. Brigan Dezső 2. Vajda István 3. Péter László 4. Béres István 5. Villant Anna 6. Švec Irén 7. Bitter Károly 8. Csicsay Alajos 9. Horbulák Mihály 10. Martiška Éva 11. Dávid Sándor 12. Reichel János 13. Bálint Ernő 14. Szász Éva 15. Dávid Mihály 16. Izsák Ferenc 17. Marcibál Márta 18. Folk Ildikó 19. Himmler Zsófia

7 Az iskola pedagógusai voltak Bajcsi Márta Bakonyi Béla Bálint Ernő Baranovics Róbert Baranyai Gabriella Baráth Jolán Baráth Péter Bencsík Jenő Benyó Anna Berecz Irén Berecz Levente Béres István Bernáth Anna Bitter Károly Bogdányi Tivadar Bognár Éva Bohák Olga Boross Ilona Brigán Dezső Brigán Erzsébet Burkó Blanka Cilling Erzsébet Cséfalvy Szilárd Csicsay Alajos Csicsay Aranka Csicsay Károly Csicsay Sarolta Csiffáry Ilona Csiffáry László Csizmadia József Czanik Ildikó Čermák Katalin Dániel Mária Dávid Anita Dávid Emília Dávid Márta Dávid Mihály Dávid Sándor Dejcző Mária Délcegh Mária Drubits Ilona Erdős Emőke Farkas Anna Farkas Mónika Fehér Katalin Fekete Magdolna Filakovszky Katalin Filakovszky Péter Forgács Emília Forgács Mária Forgács Péter Fülöp József Futó Tibor Gál Dezső Garami Borbála Gegely Jolán Gergely Ferenc Gerő János Góra Dezső Góra Ilona Gulyás László Gulyás Valéria Gyetven Miklós Gyuricza Teréz Hajtman Kornélia Halasi Tibor Halász Zsuzsanna Hindi Teréz Hogenbuch László Horbulák Mária Horbulák Mihály Horváth Anasztázia Horváth Mária Hubík Anna ifj. Vozák Tibor Jakab József Jakubík János Jantošík Anna Káplóczky Beáta Keszegh Pál Kiánek Margaréta Kolláth Gabriella Kosztolányi Erzsébet Kotrusz László Kovács László Kovács Zita Kremmer Júlia Kremmer László Kriska Mihály Kubovszky Franciska Kuklis Anna Lelóczky Annamária Lelóczky Krisztína Lelóczky Miklós Lelóczky Veronika Lengyelfalusy Miklós

8 Lengyelfalusy Tamás Lettang Géza Lettang Irén Mánya Ilona Martiška Éva Matus Éva Muszka Erzsébet Nágel Borbála Nagy András Nagy Árpád Nagy Erzsébet Nagy Jolán Németh Jolán Németh Zsuzsanna Papp Tibor Pásztó András Pesti László Peszeki János Péter László Petrás Gabriella Pócs Béla Potfay Bernadett Potfay Mária Princzkel Marcella Pupák Mária Reichel Hedvig Reichel János Reichel Mária Reichel Miklós Retkes Darina Révész Mária Romsauer Lídia Rutai Anna Selsky Györgyi Severin Gabriella Sipos Márta Skuta Etel Slabák Ágnes Sógor Valéria Sokol Anna Sonkoly Tibor Stégmár Ilona Steiner Márta Száraz László Szász Éva Szatmári Edit Szekér Valéria

9 Tantestületünk a 2010/2011-es iskolaévben Mgr. Áron Andrea alsó tagozat RNDr.Bacsó Peter PhD. földrajz - környezetvédelem Baláž Zsuzsanna alsó tagozat Bartal Anna nevelőnő Mgr. Batta Jolán alsó tagozat Bauer Blanka gyógypedagógus Mgr. Bogdányi Anikó alsó tagozat Botlík István földrajz - testnevelés Búcsi Teréz magyar nyelv szlovák nyelv Dávid Zsuzsanna nevelőnő Mgr. Drozdík Katalin alsó tagozat Mgr. Fazekas Marianna alsó tagozat Mgr. Fodor Zsuzsanna fizika - kémia Folk Ildikó magyar nyelv szlovák nyelv PaedDr. Frunyó Csilla magyar nyelv szlovák nyelv Mgr. Góra Angéla matematika - kémia Mgr. Gulyás Ágnes alsó tagozat PaedDr. Gyetven Melinda kémia - biológia Hajtman Borbála hittan Mgr. Halasi Éva alsó tagozat Mgr. Háromszéki Anna alsó tagozat Mgr. Himmler Zsófia alsó tagozat Horváth Ildikó alsó tagozat Izsák Ferenc alsó tagozat Izsák Éva magyar nyelv szlovák nyelv Jakubík Teréz magyar nyelv képzőművészet Mgr. Jókai Ildikó testnevelés - nevelőnő PaedDr. Kénesy Károly matematika - kémia PaedDr. Kénesy Anna matematika - kémia Kerekes Andrea kémia - biológia Mgr. Marcibál Márta német nyelv orosz nyelv PaedDr. Mészáros Zsuzsanna német nyelv orosz nyelv Mészáros Anna nevelőnő Mgr. Tóth Mikóczi Katalin magyar nyev angol nyelv Mgr. Molnár István hittan Mgr. Morvai Szilvia matematika - fizika RNDr. Muszka Katalin matematika - számítástechnika Mgr. Nágel Anna szlovák nyelv német nyelv Mgr. Németh Anita magyar nyelv - történelem PaedDr. Rutai Judit alsó tagozat

10 Pesti Zsuzsanna Pinnel Mónika Repka Mária Mgr. Rózsa István Rózsa Zsuzsanna Sipos Tímea Mgr. Sukupčák Melinda Mgr. Szabó-Szentgáli Éva Mgr. Szép Annamária Szigeti Aranka Mgr. Szilva Mónika Mgr. Szőcs Kornélia Mgr. Tomus Csintalan Márta Mgr. Tóth Szilárd Tóth Valéria Mgr. Tóth Ildikó Turczel Renáta PaedDr. Ugrik Angelika Valašek Valéria Mgr. Zalaba Szilvia Mgr. Zátik Annamária Mgr. Pereszlényi Anita Mgr. Križan Lucia alsó tagozat alsó tagozat nevelőnő alsó tagozat nevelőnő nevelőnő nevelőnő magyar nyelv történelem alsó tagozat magyar nyelv angol nyelv matematika - fizika matematika - kémia alsó tagozat alsó tagozat magyar nyelv - biológia nevelőnő alsó tagozat angol nyelv szlovák nyelv zenei nevelés szlovák nyelv - történelem Az átépítés után az iskola belső parkja is felújult.

11 Alkalmazottak névsora Slovák Szilvia gazdasági felelős Riban Szilvia bérelszámoló Babiak Ferenc gondnok Dibúz Irén gondnok Pathó Mária gondnok Bábindeli Katalin takarítónő Balesz Gizella takarítónő Ferenc Karalin takarítónő Krausz Erzsébet takarítónő Sýkora Gizella takarítónő Tóth Jolán takarítónő Kara Adrianna konyhai alkalmazott Korytiaková Mária konyhai alkalmazott Lencsés Margit konyhai alkalmazott Meňhart Adrianna konyhai alkalmazott Tapló Mária konyhai alkalmazott Tóth Melánia konyhai alkalmazott Valient Jutka konyhafőnöknő

12 Iskolánk története évszámokban 1950 szept. 1-én megalakul az első ötosztályos nemzeti iskola (210 tanulóval), melynek igazgatója Švec Imréné. A szlovák középiskola igazgatósága alatt 1 magyar osztály nyílik 63 gyerekkel, melyet Reichel Jánosné vezet váltakozó tanítással február 1-től Brigan Dezső a magyar középiskola igazgatója. Az iskola önálló intézmény új iskolareform, az I. és a II. fokozat összevonásával és a 9. évfolyam megnyitásával létrejön a 11 éves iskola 510 tanulóval és 22 tanerővel. November 1-jén új épületbe költözik az iskola, melynek igazgatója Dr. Bencsík Jenő Az iskola igazgatója Bitter Károly Egy igazgatóság alá kerül a szlovák és a magyar felső tagozat, ezzel létrejön az általános műveltséget nyújtó középiskola. Az I. és II. tagozat neve: Alapfokú Kilencéves Iskola Az iskola igazgatója Vajda István Az iskola igazgatója Forgách Emília, a tanév 33 osztályban 937 tanulóval kezdődött szept. 1-jén átadják az új 18 tantermes iskolaépületet (a mai A és B pavilon) új bútorokkal és segédeszközökkel felszerelve. Az iskola neve: Kilencéves Alapiskola Az iskola megbízott igazgatója Zahradnicsek Béla. Az iskola új nyelvi szaktanteremmel bővült Az iskola igazgatója Forgách Emília, a tanulók száma Az iskola igazgatója Szendi Gábor. Új sportpálya létesül. A tanulók száma osztályban tanulnak Az iskola igazgatója Csicsay Alajos, a tanulók száma osztályban 56 tanerő dolgozik A tanulók száma 774, az osztályok száma A tanulók száma 815, pedagógusok száma 53. Új módszerként bevezetik a halmazelméletet és a képolvasást Megkezdődik a körzetesítés, a környék falvaiban megszűnnek az iskolák Az alapfokú képzés nyolc évre rövidül, neve: Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 1983 A tanulók száma 1125, 34 osztályban 66 pedagógus tanít.

13 1985 A tanítás a főépületen kívül a Komenský utcán, Nánán, Ebeden és Kőhídgyarmaton folyik. A tanulók száma: 1228, 37 osztályban 72 pedagógus tanít Megkezdődik az új nyolc tantermes épület építése Az iskola igazgatója: Bálint Ernő. Átadják az új nyolc tantermes épületet (C pavilon). Megalakul az 1. Iskolatanács A tanítás a főépületen kívül a Komensky utcában, a volt autóiskolában, Ebeden és Garamkövesden is folyik. A tanulók száma 1124, 39 osztályban 77 pedagógus tanít Az Ady-napok rendezvénysorozat kezdete A magyar nyelvű óvoda elköltözik az iskola területéről. Az iskola hivatalos neve: Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2000 Az alapiskolai képzés ismét kilencéves, a tanulók száma: Az iskola igazgatója: Fodor Zsuzsa. Az iskola felvállalja a tanulási nehézséggel küzdő és mozgássérült gyermekek integrált oktatását Az iskola jogalanyi intézmény. Az INFOVEK pályázati pénzéből ingyenes internet-szolgáltatás indul az iskolában Átadják a Teraszokon levő iskolaépület egy részét, így megszűnik az oktatás a város különböző részein (Komensky u., Vámházköz, Hársfa u.) Az iskola fenntartója a Párkányi Városi Hivatal Az iskola felújítására kiírt EÚ által támogatott pályázatot az iskola megnyeri Átadják a felújított és hőszigetelt iskolaépület A és B pavilonját, az összekötő folyosót. Az épület egy emelettel bővült, ahol 12 tanterem, szaktantermek található. Valamennyi osztály egy helyen, az Ady u. 9 szám alatt működik Az iskola hivatalos neve: Ady Endre Alapiskola. (A fenti adatokat az iskola krónikájából merítettük.)

14 Iskolánk infrastrukturális fejlődése Az elmúlt tíz évben a leglátványosabb változás a tárgyi feltételek javítása terén következett be. 2000ben még négy épületben tanítottunk a város négy különböző pontján: a Vámház közben, a Comenius utcában, a Hársfa utcában, valamint az Ady utcában. 2OO2ben átadták a Teraszokon lévő új iskolaépületet. Néhány osztály maradt a C pavilonban, valamint a régi óvoda ma D pavilon épületében. Az örömbe azért némi üröm is vegyült, amikor szembesültünk a ténnyel, hogy az új épület fenntartása elviszi iskolánk költségvetésének jelentős részét. Ezért, amikor 2OO4ben lehetőségünk nyílt pályázatot benyújtani az EU strukturális alapjához, nem késlekedtünk, s a fenntartóval közösen egy 30 millió koronás fejlesztési tervet dolgoztunk ki. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, s iskolánk új tetővel, új emelettel, új ablakokkal ellátott, hőszigetelt épületté vált. Az iskola tizennégy tanteremmel bővült, és lehetőség nyílt új szaktantermek kialakítására is. Ma iskolánkban modern, minden igényt kielégítő kémia, fizika, biológia, valamint két nyelvi és két számítástechnikai szaktanterem működik. Könyvtárunkban diákjaink több mint ezer könyvből válogathatnak. A világos, tágas előadóterem alkalmas színtere ünnepélyeinknek, hangversenyeknek és egyéb szabadidős programoknak. Az alsó és a felső tagozat egy épülettömbbe jutott, így végre egy tető alá került az addig kettészakított iskola. Ily módon évente jelentős anyagi megtakarítást értünk el, és lehetőségünk adódott korszerű segédeszközökkel és digitális technikával felszerelni szaktantermeinket és a szertárainkat. A következő években a sportlehetőségek kibővítésére összpontosítottunk. Kívül belül megújult a tornaterem, salakpályánkat műfüves labdarúgópályává alakítottuk, megjavítottuk az étterem mögötti sportpályát is, amely most többfunkciós pályaként működik. A legkisebbeknek bővítettük a játszóteret, parkokat, pihenőket alakítottunk ki. Akadálymentesítettük a bejáratokat az A, B és a C pavilonokban, valamint az iskolai étkezdében. A fejlesztések nagy részét pályázatokon nyertük, melyek közül a legjelentősebbek voltak: Phare - oktatási segédeszközök, Párkány és Vidéke Kulturális Társulás - beiratkozási program, Illyés Közalapítvány - iskolarádió, könyvtárfejlesztés, Apáczai Közalapítvány - előadás, képzés költsége, Apáczai Közalapítvány - informatikai felnőttoktatás, Orange -- Mátyás király udvarában - rendhagyó történelmi nap,

15 City Bank rendhagyó történelmi török nap, Szlovákia Közlekedési Minisztériuma - Digitálni Štúrovci ECDL, angol, német oktatóprogram, Szlovákiai Iskolaügyi Minisztériuma - Otvorená škola sport, aerobic, Szlovákiai Iskolaügyi Minisztériuma - Otvorená škola sportu, atlétika, Szlovákiai Iskolaügyi Minisztériuma - Kráčajme do sveta nyelvi laboratórium, Szülőföld Alap Iroda - Tanuljunk játszva angolul, Socrates - Comenius program, MV RR SR az iskola infrastruktúrájának fejlesztése Allons, Közép - európai Alapítvány - Kistérségek értünk SFZ - UEFA - Miniihrisko, Ekopolis - Slovnaft - Zelené oázy Folk Ildikó

16 Az alsó és felső tagozat Minden közösség életében meghatározó szerepe van az iskolának. Párkány és vidékének életét mindig meghatározta a párkányi magyar alapiskola. Az alsó tagozat tantestülete jól képzett, innovatív pedagógusokból áll, akik munkájukat hivatástudattal, magas fokú szakmaisággal végzik. Tíz évvel ezelőtt sikeresen működtek a Tolnai, Zsolnai és Leonardó módszerek, melyek új szemléletet nyitottak. Ezek jól megfogalmazott, egységbe rendezett pedagógiai elvek voltak, melyek bizonyos fejlesztéseket tettek előtérbe. Az utolsó tíz évben átalakult a tanulás és tanítás folyamata az alsó tagozaton is, új oktatási, nevelési célok és feladatok fogalmazódtak meg. Mivel az alsó tagozat alapozó szakasz, itt a tanulókkal való foglalkozás középpontjában a mi iskolánkon is a fejlesztés áll; mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztése, önfejlesztése, amelyek a későbbi hatékony munkavégzéshez, fejlődéshez elengedhetetlenek. Legfőbb pedagógia célunk az életre nevelés és a személyiség fejlesztése. Mivel pedagógusaink rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, biztonságosan alkalmazzák már a differenciált és a kooperációs tanulási formákat munkájuk során. Megtanulták a számítógép és az interaktív tábla kezelését és az oktatásban való alkalmazását egyaránt. Az osztálytermeink hangulatosak. Az ízléses dekorációk igazodnak az évszakokhoz, jeles ünnepekhez, aktuális eseményekhez, a gyermeki alkotások pedig személyessé, otthonossá teszik a helyiségeket. Kiemelt feladatunk az anyanyelvi nevelés, mely elsősorban eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési és kommunikációs készségének a fejlesztéséhez. Fontos részévé vált a mindennapi oktatásunknak az egészséges életmód és a környezeti nevelés. Ezen területek feladatait jól átgondolt és megszervezett foglalkozásokkal, versenyekkel, játékokkal, előadásokkal, műsorokkal és színházlátogatásokkal igyekszünk beépíteni a tanulók mindennapi tevékenységébe. Differenciáltan oktatunk, figyelembe vesszük tanítványaink különbözőségét, az egyén fejlődésének lehetőségét. Ehhez nyújtanak segítséget a holland CED program anyanyelvi és matematikai feladatlapjai. Az alsó tagozat minden évfolyamában 3-4 párhuzamos osztályban folyik az oktató-nevelő munka. A 2009/2010-es tanévtől az első-második osztályban választhat a szülő gyermeke számára iskolaotthonos, illetve napközi otthonos osztályt. Ezt elsősorban azoknak a szülőknek ajánljuk fel, akik munkájuknál fogva kevés időt tudnak szentelni kisiskolás gyermekük otthoni felkészülésére. A két év tapasztalata azt mutatja, igény van a szülők részéről erre a szolgáltatásra is. A 2008-as évben kiadott oktatási program új változást hozott az alsó tagozat óraelosztásában. Lehetőséget kapott az iskola arra, hogy évfolyamonként

17 adott óraszámban bővíthesse egyes tantárgyak óraszámát, vagy új tantárgyakat vezethessen be. Ennek a programnak köszönhetően a másodikosoknál bevezettük az informatikai nevelést, a harmadik évfolyamban pedig a német és az angol nyelvet tanítjuk heti 3 órában. Az első két év alapozó szakasza után megkezdődnek azok a tanulmányi versenyek, melyeken az alsó osztályosok szintjüknek megfelelően csoportokban, vagy egyénileg vehetnek részt. Népszerűek gyerekeink körében a szavalóversenyek, környezetismereti és matematikai versenyek, anyanyelvi játékok és mesefeldolgozások. Szoros kapcsolatot tartunk a város és környékének óvodáival. Rendszeresen tájékozódunk az óvodákban folyó munkáról, hisz a mi feladatunk az oktató-nevelő munka folytatása, mely szorosan az óvodára épül től évente Mazsola Napot, azaz nyitott napot tartunk a legkisebbeknek, melyen átadjuk tornatermünket a jövendő kisiskolások seregének. Ügyességi próbatételeken, játékos feladatokon át mutathatják meg iskolaérettségüket, mialatt megismerkedhetnek magával az iskola épületével, a jövendő tanítóikkal is. A kezdeti nehézségeket szeretnénk áthidalni az évek óta jól működő Szombati szöszmötölővel. Novembertől februárig minden szombaton nyitva áll az iskola azon iskolakezdő gyerekek előtt, akik hasznosan szeretnék szüleikkel együtt eltölteni a szombati délelőttöket. Arra törekszünk, hogy valóban meghatározó legyen az alapozó szakasz. Erre ad garanciát a több évtizede összeszokott alsós tanítói közösség. Munkájukra biztosan építhet a felső tagozat. Mgr. Drozdík Katalin Mgr. Himmler Zsófia Az elmúlt 10 év jelentős változásokat hozott a felső tagozat életében is. Kezdettől fogva támogattuk az idegen nyelvek csoportbontásban való oktatását, és emeltük az idegen nyelvi órák számát. Szakköri tevékenység keretében biztosítottuk tanulóink részére a tehetséggondozást és felzárkóztatást. Bevezettük a számítástechnikai alapismeretek tanítását nem kötelező órák keretében. A magatartászavaros, értelmi fogyatékos, tanulási gondokkal küzdő diákokkal gyógypedagógus foglalkozik ban új oktatási program indult, mely lehetővé tette, hogy a kötelezően előírt tananyag és óraszám mellett a szülők és diákok elvárásainak alapján választható tantárgyakat indíthatunk, így bővítettük az anyanyelv, a szlovák

18 nyelv és idegen nyelvek óráinak számát. A szülői elvárásokat figyelembe véve fő célkitűzéseink: az idegen nyelvek színvonalas oktatása, a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, számítástechnikai és informatikai ismeretek szerzése, környezet- és egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, regionális ismeretek. Nevelői munkánkat elsősorban az érzelmi nevelésre alapozzuk. Ez minden pedagógus feladata, mégis leginkább az osztályfőnökök feladatköre. Az osztályfőnöki munka témakörei: önismeret, személyiségfejlesztés, viselkedéskultúra, önálló tervezés és döntéshozatal, különböző tanulási módszerek alkalmazása. Egységes értékelési rendet dolgoztunk ki, amelynek alsó szintje a tantárgyi minimum. Szorgalmazzuk az élményszerű oktatást, az iskola felszereltsége színes skálát kínál a kreatív pedagógusoknak, akik rendszeresen képzik magukat, megfelelő számítástechnikai és módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Nem zárkózunk el azon szülők kívánságai elől sem, akik szeretnének bepillantani a tanítás folyamatába, sőt szorgalmazzuk a kölcsönös óralátogatásokat, mint a tapasztalatszerzés egyik legkézenfekvőbb lehetőségét. Az oktató-nevelő munka színvonalát igazgatói felmérőkkel folyamatosan ellenőrizzük és értékeljük. A pozitív megerősítésnek, odafigyelésnek köszönhetően jelentősen csökkent az iskolát elégtelen eredménnyel befejező tanulók száma. Javult a tanulók magatartása, csökkent az iskolakerülők száma. Eredményeinkről, módszereinkről, programjainkról, és tantárgyi sikereink hosszú soráról tanítványaink sikerei beszélnek. Marcibál Márta

19 Tanulmányi versenyek Humán tantárgyak Csodálatos dolog a nyelv. Vigyázzatok a hangsúlyára és írásjeleire, mert azok őrzik meg a lelkét! - írja Kosztolányi Dezső. Magyar tanáraink lelkes csapata jól ismeri e sorokat. Elszántságunk, odaadásunk és persze tanítványaink kitartásának a bizonyítéka az a több száz oklevél, melyet diákjaink nyertek az utóbbi 10 év folyamán. A Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny résztvevői ismerik az érzést Fáradhatatlanul tökéletesítik produkciójukat, míg eljutnak egészen a kerületi, majd az országos döntőig. Három élménydús napot tölthetnek Gömörország fővárosában, Rimaszombatban, a legnépesebb felvidéki versenyen. Az országos döntőben diákjaink minden évben arany- és ezüstfokozattal térnek haza ben az Anyám fekete rózsa című szavalóversenyen a kárpátmedencei döntőben 2. helyezettek lettünk. A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen évek óta bejutottunk az országos döntőbe, s onnan többször elhoztuk a fődíjat. Az igazi főnyeremény az, hogy ezzel eljutnak diákjaink a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen megtartott nemzetközi kárpát-medencei döntőbe, ahol összemérhetik tudásukat az anyaországi és a többi kisebbségi magyar ajkú nebulóval. A legsikeresebbek egy hetes zánkai táborozást nyertek. A 10. alkalommal rendezett jubileumi döntőn Jakubík Teréz kiváló pedagógiai munkájáért megkapta a tudományegyetem arany oklevelét és a Simonyi Zsigmond serleget. Intézményünk felvállalta Szlovákia magyar tannyelvű iskoláiban a BENDEGÚZ anyanyelvi vetélkedő szervezését. Az iskolai fordulók után mi adunk otthont a szlovákiai döntőnek. Több száz ifjú nyelvész lepi el ilyenkor intézményünk tantermeit, s teszi próbára rátermettségét, találékonyságát, tudását. A kreativitást igénylő játékos logikai feladatok sora nagy közkedveltségnek örvend. Az anyaországi döntőbe a legeslegjobbak között évente ott vannak diákjaink, akik a Felvidéket képviselik Szegeden. A kiejtési verseny a SZÉP MAGYAR BESZÉD versenye, mely a szóbeli kifejezőkészség és az előadó-művészet varázslatos egyvelege. Mindezek mesterszintjéről kell a versenyzőknek tanúbizonyságot tenniük, hiszen feladatuk egy szöveg értő, hangsúlyos tolmácsolásán kívül egy téma frappáns megfogalmazása, majd azonnali, rögtönzött előadása. Tehetséggondozásunk

20 színvonalát bizonyítják kassai országos szintű eredményeink. Irodalmi színpadunk lelkes csapata évek óta verssel, zenével közvetít érzéseket, gondolatokat. Színes előadásukat citera, gitár, furulya, triangulum teszi teljessé. Nem hiányozhatnak az október 6-ai, a március 15-ei megemlékezésekről, de az Ady-napokat is rendszeresen ők nyitják meg. Rendszeres résztvevői vagyunk a komáromi Jókai és kora c. országos irodalmi vetélkedőnek. A Rimaszombatban rendezett Mikszáth irodalmi versenyen diákjaink képregényükkel remekeltek. A Palóc Mesemondó Verseny Rozsnyón megrendezett döntőjében iskolánk diákja elnyerte a palóc mesemondás mestere címet. Résztvettünk a Visegrádon megrendezett Mátyás király mesemondó versenyen, majd az azt követő budapesti országos döntőben, melyet Vajdahunyad várában rendeztek meg. Természetesen régiónkban is szívesen szerepelünk, rendszeres résztvevői vagyunk a garamkövesdi Gyurcsó István Napoknak, ahol tanulóink felvidéki magyar költők verseit adják elő. Benevezünk a Katedra folyóirat által meghirdetett irodalmi versenybe is. Nem hiányzunk a Féja Géza Közösségi Ház által szervezett eurorégiós vers- és mesemondó versenyről sem, s a legtöbb díjat mi hozzuk el. Minden évben résztveszünk a bibliaversenyen és a Pislákoló mécses egyházi szavalóversenyen. Emlékezetes marad számunkra a Nagy versmondás, melynek keretében az esztergomi Szent István-bazilika lépcsőjén 1000 diák hangjától visszhangzott a tér. Jordán Tamás vezényletével tökéletes összhangban skandáltuk Babits Mihály örök érvényű kérdését: ez a sok szépség mind mire való? Diákjaink is szerepelnek azon a 25 perces kisfilmen, melyet az MTV készített e közös szavalásról. Fontosnak tartjuk, hogy az irodalom oktatása színes, érdekes legyen. E célt szolgálják a rendhagyó irodalomórák, az író-olvasó találkozók. Az olvasás megszerettetése az egyik legfőbb célunk. Ennek érdekében az 5. évfolyamosok részére minden évben könyvtárbulit szervezünk, melynek keretén belül megismerhetik az írás keletkezését, a könyvnyomtatást, az első európai és magyarországi könyvtárakat, de többek között részt vehetnek egy mese dramatizálásában is. Sokan tagjai a Jonatán Olvasókörnek, mely levelező fordulóin keresztül megismerteti a gyerekeket a legújabb kiadványokkal. Évente két alkalommal szerkesztjük és jelentetjük meg diákújságunkat, a Nyitnikéket ben jelent meg a lap első száma, mint a Major István

21 Pionírcsapat lapja. Első szerkesztője Szász Éva volt, ma pedig Szabó - Szentgáli Éva bábáskodik a lap felett. A lap elsősorban az iskola diákjainak élménybeszámolóit, verseit, rajzait közli, és a különböző versenyeken elért eredményeinkről ad hírt. Jakubík Teréz Az angol és német nyelvet az új oktatási program bevezetése óta heti 4 órában oktatjuk az 5. évfolyamtól kezdve. Rendelkezésükre áll egy jól felszerelt, több csoportbontásra alkalmas, interaktív technikával ellátott nyelvi szaktanterem, ahol különféle módszerekkel dolgozunk. A tankönyv, az Internet nyújtotta interaktív feladatok, különféle segédanyagok használata mellet tanulóinkkal rendszeresen dolgozunk a Hello angol nyelvű és a Hurra német nyelvű folyóiratokból, melyek színesek, érdekesek, aktuális témákat dolgoznak fel. A nyelvoktatás a kommunikációra épül, ezért egy-egy órának szerves részét képezi a szókincsbővítés, kiejtési és intonációs gyakorlatok. Tehetséges, szorgalmas, önművelő tanulóinkat bekapcsoljuk a különböző tanulmányi versenyekbe az idegen nyelv területén is. Legismertebbek a nyelvi olimpiák, ahol diákjaink már évek óta járási és alkalmanként kerületi helyezettek vagy sikeres megoldók lettek. Iskolánkban évente regionális versenyt szervezünk angol és német nyelvből. Tanulóinkkal bekapcsolódunk a szegedi Bendegúz Adadémia Jonatán idegen nyelvi könyvklubjának levelező versenyébe. Egyre népszerűbb és közkedveltebb a projektmódszer. Ilyen volt a svájci Hídőrök segítségével lebonyolított Szülőföldem, ahol élek (Mein zuhause) című projekt, amelyben egy svájci iskolával tartottuk a kapcsolatot.

22 Az etwinning projekt alapvető célja kapcsolatot teremteni az Internet egy közösségi portálján, ahol a diákok ismerkedhetnek, fejleszthetik idegennyelvtudásukat, és barátságokat köthetnek a partnerosztályok diákjaival. A Közösen Európában projektünkben, mely a 2006/2007 es tanévben zajlott, számtalan partnerrel leveleztünk, fejlesztettük német nyelvtudásunkat, bővítettük ismereteinket Európa országairól, kultúrájáról. Lengyel partnereinkkel való együttműködésünk cserelátogatásban csúcsosodott ki. Bejártuk a környékünket, megmutattuk nevezetességeinket. A következő tanévben természetesen ők láttak minket vendégül Lengyelországban. Megcsodálhattuk Gdańsk, Gdynia, Sopot és Oliwa városok nevezetességeit. Orgonakoncertet hallgattunk, botanikus kertben és tengerészeti múzeumban jártunk, hajóval elutaztunk Frombork szigerére, ahol élt és dolgozott a híres csillagász, Kopernikusz. Marcibál Márta

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM ULICA EÖTVÖSA Č. 39, KOMÁRNO ROČENKA 2011/2012 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA ÉVKÖNYVE 2011/2012 1 2 A KOMÁROMI EÖTVÖS UTCAI ALAPISKOLA

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL PEDAGÓGUS- V. évfolyam 9. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. november Ára 15 Sk TANTESTÜLETI TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN 2006. szeptember 1-jétől az ógyallai magyar iskola a

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Volt lecke rengeteg s játszottunk eleget. Szurkoltunk is? Lehet, de üsse kő:... ma az a fő, hogy itt van a, itt van a nagy szünidő!

Volt lecke rengeteg s játszottunk eleget. Szurkoltunk is? Lehet, de üsse kő:... ma az a fő, hogy itt van a, itt van a nagy szünidő! Pedagógusfórum A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XII. évfolyam n 2013. május június n 5 6. szám n Ára: 1,20 Kedves olvasóinknak sikeres tanévzárást és jó nyaralást kívánunk! Volt lecke

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár

Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár 2012/ 2013 TARTALOM Eseménynaptár...4 Versenyeredmények...8 Továbbtanulás, érettségi...13 Díjazottak...15 170-es hét......18 Tardoskedd...23 Auschwitz...24 Gloria Victis...25

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki.

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Bevezető Fogadják szeretettel a 2009/2010-es iskolai évkönyvünket! Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

Sztárfellépõk az új Fõtéren

Sztárfellépõk az új Fõtéren INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. június 15., IV. évf., 23. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HARKAI PÉTER Sztárfellépõk az új Fõtéren Sosem látott tömeg

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben