PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA. A barátaink, a szomszédjaink, az ismerőseink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA. A barátaink, a szomszédjaink, az ismerőseink"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XII. évfolyam, (131.) szeptember 5. Eső és új kenyér Oh szent jobb kéz! földünk' fénye, / nemzetünknek szent reménye, / kútforrása létünknek / hű dajkája hitünknek; / légy Budáról országunknak / Mózes' karja mindnyájunknak. (Verseghy Ferenc: Ének Szent István király jobbjáról) Augusztus 20-án szerte az országban ünnepségekre kerül sor. Ekkor emlékezünk meg Szent István királyunkról és a magyar államalapításról. Pétfürdőn sem volt ez másképp. Mégis az előző évek hagyományaitól eltért az idei rendezvény. Ugyanis a reggeli záporok miatt az ünnepség résztvevői a Szent László Templom oltalmazó falai közé húzódtak be, és ott került sor a rendezvényre az ünnepi mise után. Dombi Norbert önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke így köszöntötte az egybegyűlteket: Tisztelt Ünneplők! A hazaszeretet nem mindig hangos. Nem magamutogató és nem önmagáért van. A hazát szeretni azt je- Az ünnepi szentmisét Halmágyi Zoltán celebrálta lenti, hogy egymást is szeretjük, hiszen mi magunk vagyunk a haza. Az ünnepség résztvevői A barátaink, a szomszédjaink, az ismerőseink jelentik a biztonságot mindanynyiunk számára, azt az érzést, amikor kilépünk az utcára és ismerős tekintetekkel találkozunk. Ettől vagyunk itthon elsősorban. Az összes egyéb, ami a magyar nemzetet jelenti, és keretbe foglalja, erre tud, erre képes csak építkezni, ettől tud csak megmaradni Majd Halmágyi Zoltán római katolikus plébános szentelte és áldotta meg az új kenyeret, közben a karzaton a Szent László kórus előadásában egyházi énekek csendültek fel. Azt követően Percze Csenge szavalatával zárult az ünnepség, akitől Verseghy Ferenc Ének Szent István király jobbjáról című művét hallhattuk. A templomból kifelé menet, mindenki kapott egy darabot útravalóul az ünnep jelképéből, az új kenyérből. Szabó Orsolya - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/

2 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását október 12-ére (vasárnapra) tűzte ki. A pétfürdői választópolgárok a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságoktól 3 db szavazólapot fognak kapni: - 1 db egyéni listás szavazólapot, melyen a listán szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen maximum 6 főre szavazhatnak; - 1 db polgármesteri szavazólapot, melyen a szavazólapon szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen csak 1 főre szavazhatnak; - 1 db megyei közgyűlési szavazólapot, melyen a pártok és egyéb társadalmi szervezetek által állított listák közül érvényesen csak 1 listára szavazhatnak. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdése, illetve (3) bekezdésének a.) pontja szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a; polgármesterjelölt az, akit a vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Pétfürdőn polgármesterjelölt az lesz, akit legalább 120, egyéni listás képviselőjelölt az lesz, akit legalább 40 pétfürdői választópolgár ajánlott. AJÁNLÁS Jelöltet ajánlani a Helyi Választási Iroda által sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet. A korábbi önkormányzati választásoktól eltérően (hasonlóan az országgyűlési, illetve európai parlamenti választáshoz) egy választópolgár akár több jelöltet, illetve megyei listát is ajánlhat, de egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlószelvényre rá kell vezeti az ajánló választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Ajánlást a választópolgárok zaklatása nélkül az alábbiakban felsorolt kivételekkel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet. Nem gyűjthető ajánlás: a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, c) tömegközlekedési eszközön, d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, e) felsőoktatási és köznevelési intézményben, f) egészségügyi szolgáltató helyiségében. Jelöltet/listát ajánlani szeptember 8-ig lehet. E nap egyben a jelöltek/listák bejelentési határideje is. A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltekre vonatkozó közleményemet a következő száma fogja tartalmazni. SZAVAZÁS A szavazás október 12-én 6.00 órától óráig tart. A választópolgár személyesen, lakóhelyén, a névjegyzékbe történő felvételről szóló augusztus 25-ig postai úton megküldött értesítésben megjelölt szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki június 23-ig tartózkodási helyet létesített és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet október 10-én óráig lehet benyújtani a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a Helyi Választási Irodában. (A kitölthető és kinyomtatható kérelem minta a internetes oldalról letölthető.) A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, melyek átvételt aláírással igazolja.»»» 2

3 »»» Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt akadályozottak, mozgóurnát kérhetnek. Aki a mozgóurnát más indokkal kéri, annak a kérését a Helyi Választási Iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurnát október 10-én óráig a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján (2014. október 12-én óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyományos módon nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Településünkön a Nemzeti Választási Bizottság egy nemzetiség települési önkormányzati választását sem tűzte ki. Azok a választópolgárok, akik legkésőbb szeptember 26-án óráig kérték valamelyik nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételüket, a Helyi Választási Bizottság előtt adhatják le szavazataikat. A választópolgár legalább egy, legfeljebb 2 zöld színű, nemzetiségi szavazólapot kap: 1. a területi nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját annak a nemzetiségnek a választópolgára, amelynek területi önkormányzati választására sor kerül, 2. az országos nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját. A Helyi Választási Bizottság minden nemzetiségi választópolgár részére zöld borítékot ad a szavazáshoz, amelyen feltünteti az adott nemzetiség megnevezését. A szavazás érvényességéhez a választópolgárnak a borítékot le kell zárnia. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Személyes tájékoztatásért a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban a Helyi Választási Irodához fordulhatnak, melynek elérhetősége: Székhely: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Telefon: 06 (88) Fax: 06 (88) vagy 06 (88) Vezető: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Helyettese: Szabóné Czifra Melinda csoportvezető Névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés: Szabóné Czifra Melinda csoportvezető (közvetlen telefon: 06 (88) /18 mellék) Információk az interneten: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Adózók! A helyi adók (építményadó, magánszemély kommunális adója és iparűzési adó), továbbá a gépjárműadó II. félévre esedékes összegének fizetési határideje: szeptember 15. A fizetési kötelezettségről adózóink részére az adóév elején értesítést küldtünk. A teljesítés a megküldött készpénz-átutalási megbízáson postai befizetéssel, valamint adóbeszedési számláinkra banki utalással történhet. Pétfürdő Önkormányzat építményadó számla Pétfürdő Önkormányzat magánszemély komm.adó számla Pétfürdő Önkormányzat iparűzési adó számla Pétfürdő Önkormányzat gépjárműadó számla Helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztatás a /19 telefon-számon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Pétfürdő, Berhidai út 2. I/12. szám alatti hivatali helyiségben kérhető. Ügyfélfogadás: hétfő: óra és óra, szerda: óra és óra, péntek: óra. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 3

4 Pétfürdő értékei 3. Dr. Varga József pétfürdői gyártású műbenzinje A sorozatunkban harmadik értékként bemutatott Varga-féle műbenzin nem csak településünk értéke, hanem egyúttal ágazati érték is. Talán az sem túlzás, ha hungarikumnak is tekintjük, de ezt majd később eldöntik, akiknek ez a feladatuk. A pétfürdői műbenzingyártásnak már voltak előzményei hazánkban. Magyarországon is mint más fejlett, de kőolajtermeléssel nem rendelkező országban folytak kísérletek olajtermékeknek mesterségesen, szénből történő előállítására. Például a Krassó-Szörény megyei Stájerlakon már 1860-ban működött szénlepárló üzem. A kőolaj megjelenése ezeket a kicsi üzemeket vagy elsorvasztotta, vagy áttértek a kőolaj-feldolgozásra. Az első világháború után beállt üzemanyag-hiányos időszak irányította újra a figyelmet erre a csendben elsorvadt benzintermelési lehetőségre, mely folyamat részeként létrejött a Magyar Hydrobenzin Rt. is 1934-ben. A hazai szénbányászatban ez idő tájt több szénlepárlási üzem működött már, így a Kandó Kálmán Dr. Salgó Imre-féle berentei Imperiál-üzem (1923)*, majd az Imperiál budapesti kőbányai lepárlója (1927), illetve a Schlattner Jenő-féle dorogi gyár (1933). A nyersanyaglelőhelyeinket Magyarországtól elcsatoló trianoni békediktátum következményeként Várpalota és környéke iparilag jelentős, kiaknázandó területté vált az itt található szénmedence révén. Varga József professzor akinek életművét részben Pétfürdő értékének is tekinthetjük fiatalon került a József Műegyetem patinás kémiai technológia katedrájának élére 1923-ban. Tehetsége korán megnyilvánult, már 1928-ban publikálta az eocén-barnaszén hidrogénezéséről írt tanulmányát hazai és külföldi szaklapokban. Ebben közli felfedezését, hogy a szenek nagynyomású hidrogénezésénél felszabaduló kénhidrogén nem csökkenti, hanem katalizátorként előmozdítja a folyamatot. Ezt az ún. kénhidrogén-effektust" azután személyéről Varga-effektusnak nevezte el a szakirodalom. Akkor olyan szaktekintélyek is kétségbe vonták a folyamat katalitikus voltát, 4 mint Hugh Stott Taylor vagy Friedrich Bergius, a későbbi vizsgálatok azonban Varga Józsefet igazolták. A svájci, német, angol, francia, amerikai szabadalommal védett Varga-féle műbenzin gyártásának megvalósítása érdekében Pétfürdőn Magyar Hydrobenzin Rt. néven állami vállalatot szerveztek. Varga eljárásának a lényege, hogy a kátrányolajat kénvegyületekkel és nagynyomású hidrogéngázzal együtt előmelegítőbe juttatják, majd innen a reakciótérbe, ahol a molibdéntartalmú katalizátor és a kénvegyületek együttes hatására benzinné alakul. Az üzem 1934-től napi átlagban 10 tonna műbenzint termelt, az így nyert alapanyag feldolgozása azonban a kőolajból nyerhető termékekhez képest nem bizonyult kifizetődőnek. Működését végleg feleslegessé tette a dél-zalai olajkincs 1937-ben elsőnek feltárt lispei olajmezője, illetve a műolaj-behozatal megszűnése. Így a Magyar Hydrobenzin Rt.-t 1938-ban átalakították nyersolaj-feldolgozó üzemmé. Az egykori gyár épülete mind ipartörténeti, mind építészeti szempontból jelentős alkotás, és még ma is létezik: a HUNTSMAN Corporation Hungary ZRt. tulajdonában van. Rövid története ellenére a péti műbenzingyár érdekes fejezete a magyar technika-történetnek, mint a németországi I. B. Farbenindustrie és a többi külföldi műbenzingyár versenytársa. Napjainkban újra és újra felbukkan Varga József és pétfürdői gyárának neve az ún. tiszta szén-technológia ( clean coal technology ) kapcsán, amely a magyar szénbányászat reneszánszának reményével kecsegtet. Végül egy érdekes történelmi adalék: a II. világháború alatt Németországban az ún. Fischer-Tropsch-eljárással már nagyüzemi méretekben állítottak elő benzint szintézisgázból vas-kobalt katalizátorral. Olyannyira eredményes volt a német műbenzingyártás, hogy re óriási benzinszükségletük több, mint a felét így állították elő, pedig ebben az évben Németország benzinfogyasztása 2,3 millió tonna volt. Majd 1941 és 1943 között már huszonhat gyár termelt mintegy öt millió tonna szintetikus motorhajtóanyagot évente. A bődületes nagyságú német szintetikus benzintermelés sem tudta ellensúlyozni az egyre súlyosabb üzemanyaghiányt, amely előrevetítette a német vereséget. Budai László * Az ban létrehozott Imperial Szénlepárlót 1938-ig teljesen tönkretette üzleti vetélytársa, Németország egyik legnagyobb vegyészeti vállalata, I. G. Farbenindustrie, amely Friedrich Bergius Nobel-díjas német kémikus eljárását hasznosította tevékenységével. A világhálón elérhető Rónaföldi Zoltán: Az Imperiál-ügy című munkája, amelyben rámutat arra, hogy az Imperial Vegyészeti Gyár Rt. működése mennyire hasznos volt a magyar gazdaság számára, és az említett német cég tisztességtelen eszközökkel hogyan tette tönkre magyar vetélytársát. Romantika! Izgalom! Dráma! Játék! A színpadon! Libikóka! Az élet sója! Ha unod a kockulást, ha szeretnéd megmutatni magad, itt a helyed! A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Némethné Reiff Éva pedagógus vezetésével színjátszó kört szervez év közötti fiatalok számára. Jelentkezni lehet a 06-88/ es és a 06-20/ es telefonszámokon, vagy személyesen a közösségi ház könyvtárában. Az első találkozás időpontja szeptember 15., hétfő 16 óra. Ne habozz! Gyere! Vágj bátran bele! Libikóka! Az élet sója!

5 Tallózás településünk múltjában A tavaszi számában az I. világháborút megjárt Péthez valamilyen formában köthető nevezetes személyek utazásairól is tettünk említést. Talán nem ördögtől való gondolat, ha a háború kitörésének centenáriuma alkalmából néhány kiegészítést fűzünk hozzá, elsősorban az errefelé történt utazások biztonsága és némi technikai ismertetés formájában. Az es forradalom és szabadságharc leverése miatt Ferenc József királyunk nem örvendett túlzott népszerűségnek a magyarság körében. Nemes egyszerűséggel a nép le- ferencjóskázta az uralkodót, és megbocsájthatatlan bűnnek tartotta a szabadságharc vérbefojtását. Emiatt a császári udvar joggal tartott attól, hogy esetleg valami merénylet lesz a császár ellen. Éppen ezért fokozott figyelmet fordítottak az uralkodó utazgatására. Leghitelesebben talán jeles írónk, Krúdy Gyula írt az elővigyázatosságokról: Ferenc József idejében vezették be a vasútnál azt a szokást, hogy a király különvonata tulajdonképpen még négy különvonatból állott. Az első vonat, amely pontosan negyedórával előzte meg a többit, volt az a bizonyos próbavonat, amely a pályát próbálta, a mindenkori vasúti elnökigazgatóval, valamint a mérnökökkel. A második vonat vitte a testőröket, komornyikokat, udvari tisztviselőket és első, második osztályú kocsikból volt öszszeállítva. A harmadik vonat, a sötétzöldre festett udvari kocsikkal volt a király vonata, amely halk rugóival szinte nesztelenül siklott tova. A negyedik vonat már csak néhány kocsiból állott, és arra volt jó, hogy hátulról vigyázzon arra, nehogy a király vonatában valami bolond mozdony beleszaladjon. Ezeknek a vonatoknak elhaladása után 15 perccel indulhatott csak meg a vasúti forgalom. Feltételezhetjük, hogy Krúdy, mint szenvedő alany kénytelen volt végigvárni az uralkodói vonatok elhaladását az állomás restijén múlatta az időt, és bosszankodhatott a csatlakozások lekésése miatt. Az Osztrák-Magyar Monarchia fölbomlása utáni negyedszázad Horthy Miklós uralkodásáról ill. a mi esetünkben: errefelé történt utazásairól szólt. A nagy népszerűségnek örvendő kormányzó esetében sem hanyagolták el a biztonság kérdését. Legendás TURÁN vonata előtt biztos, ami biztos alapon egy előfutó mozdony haladt el. A szűkebb kísérethez tartozott a katonai iroda főnöke, a kabinet iroda főnöke, 3 szárnysegéd, a testőrség parancsnoka, egy palotás altiszt, testőrök, távírászok és egy detektív. A civileket az államvasúti A Pétről kifutó Rába Balaton motorkocsi főtisztviselő, egy orvos, utazási marsall, a HM. sajtóosztályának kiküldöttje, a küldönc- és konyhaszemélyzet képviselte. Gyakran előfordult, hogy a vonat végére egy Győrben épített, különlegesen kialakított kocsit kapcsoltak, ez vitte a kormányzó 2 személyautóját. Érdekesség, hogy a II. világháború után hadizsákmányként a TURÁN-t között a Csehszlovák államvasutak használta. A Péti Nitrogénművek létrejöttében jelentős szerepet vállaló Chorinn Ferenc, a Gyáriparosok Országos Szövetségének rendelt a GANZ-ban egy szuper motorvonatot, azzal az indokkal, hogy Amerre ez a kocsi jár, belföldön és túl a határokon is, vigye el mindenűvé a magyar színeket, hirdesse a magyar szellem fölényét és diadalát, a teremtés, a hazai közgazdaság összes tényezőinek összetartását és együttműködését, az igazi nemzeti egységet. A 4 tengelyes GANZ JENDRASSIK dízelmotoros, 100 km/óra legnagyobb sebességű szalon motorkocsi a LÉL (Lehel) nevet kapta, de elkészülte után Gömbös meghalt, így csak utódai roboghattak át vele Pétfürdőn. Szívesen utazott vele Imrédy, Bárdossy, Teleki Pál, Szálasi, Rákosi és Kádár is! Rákosi idejében a biztonságot az ÁVH testesítette meg. 50 méterenként, látó- és hallótávolságban a vasúti pálya mellé ávós katonákat állítottak ki. A reprezentatív formaságok hátterébe szorultak, ÁVH-s tisztek razziáztak az állomáson, mindenfelé robbanóanyagot kerestek, ordítoztak mindenkivel. Rákosi rendszeres vadászataira, a balatoni nyaralásokra később már inkább páncélozott karosszériájú szovjet luxushajójával utazott konvojkísérettel de szerencsénkre, nem erre. Aztán a 60-as évek első felében a Győri Rába Vagon és Gépgyár vörös bárónak titulált vezérigazgatójának szemet szúrt, hogy a LÉL motorvonat már méltatlan Kádár elvtársra nézve no meg a LÉL is megöregedett. Horváth Ede vezérigazgató nyomban fölajánlotta egy kormányvonat készítését, amivel bárhol meg lehet jelenni. Az Öreg eleinte szabadkozott az ajándék miatt, végül a belügyminisztérium kifizette. A biztonság érdekében egy előfutó motorkocsit is készítettek. A gépészeti berendezéseket a GANZ- MÁVAG gyárban tervezték, gyártották. A látványos, égszínkékre fényezett vonatban egy egyszemélyes nagy hálófülke fürdőszobával, személyes hálófülkék, étkezőterem, konyha-tálaló, mosdók-illemhelyek, tárgyalóterem, kártyaszoba (Kádár külön kéréseként, 2 kijárattal) és szolgálati helyiségek (rádió, telefonközpont) kaptak helyet. És talán a legfontosabb: 132 fős biztonsági személyzet a motorvonat hátsó kocsijában! A vonat megengedett legnagyobb sebessége 120 km/óra volt. Az Öreg nagyon sokat használta, vadászatokra, vidéki gyárlátogatásokra, pártértekezletre utazgatott vele. Kár, hogy nem számolták össze, hányszor suhant át Pétfürdő állomásán a Kék Nyíl -ként is emlegetett csodavonat! Úgy gondolom, kevés péti lakosnak adatott meg, hogy láthatott olyan, településünkön átrobogó vonatot, amelynek elején Horthy kormányzó legendás 109-es pályaszámú gőzmozdonya füstölt, a szerelvény végén pedig a Kádár-vonat előfutó RÁBA Balaton típusú motorkocsija volt. A nem mindennapi párosítás talán jelképes tisztelgés volt a 100 éves Pétfürdő helységnév előtt! Tóth Sándor 5

6 Házunk tája Nincs a világnak még egy olyan országa, mint a miénk. A sok ok közül egyet emelek ki: mindenre alkotunk törvényt, egyéb jogszabályt, miközben a nemzetközi, ún. deregulációs elveket sutba dobjuk. Mindenek között van jogszabály az állatkínzásra, de az állatok ld. ebek közterületi sétáltatására, velejáróan a termékeik eltakarítására is. Az más kérdés és ugye közhely is, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit abból be lehet tartatni. Nincs ez másképpen Pétfürdőn sem, közelebbről a Templom téren, ami ráadásul nem is közterület! Szinte napi rendszerességgel sétál egy közepes testű fekete kutya a jelzett területen, pórázon maga után húzva a gazdáját. Szájkosár nincs (egyiken sem). A gyerekek játszanak, az anyukák trécselnek annak rendje szerint. A végtermék hol itt, hol ott pottyan el, a gazdi sztoikus nyugalommal várja az erőlködés végét. Néhány urambocsá hőbörgő szülőnek visszaszól a maga magát minősítő stílusában. Aztán minden megy a természetes útján. A fejlett technika révén jó néhány anyuka készített fényképeket már a termékről, az alkotóról, annak gazdájáról, de hát ugye a személyiségi jogok! A polgárőrség is készített felvételt a templom kapujától mindössze 11 méterre gőzölgő kutyagumiról. Más: Kezdődik az iskolaév! Kérünk mindenkit, szülőt, nagyszülőt, járművel közlekedőt, idősebb gyereket: különös gonddal vigyázzanak maguk és társaik testi épségére az iskolába(ból) járás során. Csak járdán, arra kijelölt gyalogátkelő-helyen közlekedjenek. A járművezetők fokozott figyelemmel közelítsék meg az átkelő helyeket, az iskolák környékét. Ez a felhívás fokozottan vonatkozik a helyi középfokú iskola tanulóira is! A polgárőrség kint lesz a frekventált területeken az adott időszakokban, jelzéseiket nagyon illendő figyelembe venni! A végén a szokásos száraz tények: polgárőrségünk júliusban 142 óra szolgálatot adott. Új, nagyobb hatótávolságú URH-rádiókat vásároltunk, elnökségi ülést tartottunk. Biztosítottuk a Pétfürdő-Öskü félmaraton futóversenyt és az országos rendezésű balatonfüredi futóversenyt. Járási polgárőr-értekezleten számoltunk be a közbiztonsági helyzetünkről. Elérhetőségünk továbbra is: 06-30/ , 06-30/ , Gelencsér István EBOLTÁS Értesítjük a pétfürdői ebtulajdonosokat, hogy az ebek összevezetéses veszettség elleni oltására évben az alábbiak szerint kerül sor: Az oltás ideje: szeptember 11-én órától óráig, órától óráig. Pótoltás: szeptember 25-én órától óráig, órától óráig. Az oltás helye: Pétfürdő, Berhidai út 6. (Pétfürdői Polgármesteri Hivatal épületének hátsó udvara) Az ebet első alkalommal 3-4 hónapos kora között kell beoltatni, az oltást hat hónap múlva, majd ezt követően évente meg kell ismételni. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. (10) bekezdése szerint január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható. Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy 4 hónapos kor feletti eb csak akkor oltható, ha az állat rendelkezik egyedi transzponderrel. A veszettség elleni oltással egyidejűleg az ebek féreghajtó szerrel történő kezelését is el kell végeztetni. A veszettség elleni védőoltás díja féregtelenítéssel együtt 4.000,- Ft ebenként. A féregtelenítés átlagos súlyú ebre értendő, maximum 30 kg-os súlyig. Ennél nagyobb súly esetén további tabletták vásárolhatók. Ha az eb már volt oltva, a meglévő oltási könyvet is hozzák magukkal! Azon ebek számára, melyek még nem rendelkeznek oltási könyvvel, vagy a meglévő elveszett, új könyvet kell kiállítani, melynek díja a fenti összegen túl: 500,- Ft/db. Ha az eb az oltást megelőző 14 napban humán (emberi) sérülést okozott vagy az oltás időpontjában beteg, nem oltható. (Az oltást a 14 nap lejártát követő időpontban, illetve felgyógyulást követően haladéktalanul el kell végeztetni.) Az ebek veszettség elleni oltása kötelező! Kérjük az ebtartókat, hogy saját és embertársaik érdekében, valamint az annak elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók elkerülésére ebüket veszettség ellen feltétlenül oltassák be! dr. Petneházy Szabolcs sk. oltás végző állatorvos Jánosiné Izsó Ildikó s.k. jegyző 6

7 Napközis tábor Újra táborozhattak a péti gyerekek a pétfürdői önkormányzat jóvoltából. Ezen a nyáron a tábor hat hétig tartott, mert a tanévzárás utáni héten még az iskolában napközi ügyeletet tartottunk. A tábor első napjaiban az előző évben elkészült tábori logót, melyet Ácsné Kerekes Gabriella rajzolt, Nagy Natália, Németh Emese, Percze Csenge, Máriás Attila és több táborozó gyerkőc festett, Gabi néni kijavította. Majd a festményeket elhelyeztük a Hősök terei iskolaépület folyosóján és az ebédlőben. Nem éppen kellemes időjárással kezdtünk, hiszen állandóan lógott az eső lába, így csak közeli túrákat mertünk tervezni. Így jutottunk el Várpalotára a Maderspah kilátóhoz, Eplénybe és a Bántai-tóhoz. Itt a várpalotai Zöld Tanoda elnevezésű erdei iskola (melyet a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. hozott létre) egyik vezetője, Onofer Attila tanösvénytúrát tervezett számunkra. Megismerhették tanulóink ennek a térségnek a növény- és állatvilágát. A második héten is hiába vártuk a strandolásra alkalmas időt, táborozóink legnagyobb sajnálatára, újra csak túrázni tudtunk. Most a fehérvárcsurgói Gajavölgyi pihenőhöz, illetve a balatonalmádi nagy játszótérig jutottunk el. Igaz, itt a napot fagylaltozással fejeztük be. Természetesen a tábor iskolában eltöltött napjai is változatosan teltek. Kézműves foglalkozás keretében gyöngyfűzés, üvegfestés, sókerámia- és karkötőkészítés kötötte le a gyerekek idejét. Amíg lehetőség volt rá, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár biztosított filmezési lehetőséget, később ezt az iskolában oldottuk meg. Sor-, kidobó- és asztalitenisz-versenyeket szerveztünk, majd csapatversenyekkel próbáltuk lekötni csemetéink idejét és türelmét, hiszen számukra a fürdőzés volt a legfontosabb dolog. Végre kisütött a nap! Irány Balatonfűzfő, a Föveny Strand! Az idő már jó, a Alkotás közben víz kevésbé. Figyelemelterelés címén homokvárépítő-csapatversenyt szerveztünk, melyben a kicsik mellett a tábor öreg diákjai is lelkesen részt vettek. Ilyen komoly, kissé sáros munka után már nem tudtunk kibújni a fürdés alól. A víz hőmérsékletét jelezte egyik kedves pedagógiai asszisztensem mondata: Ezért veszélyességi pótlékot kérek! Innentől kezdve, kegyes volt hozzánk az időjárás, mert egyre melegebb időben tudtunk fürdeni. Igaz, volt egy napunk, amelyet többször megzavart a vihar. Mégis ez a nap tetszett gyerekeinknek a legjobban. Az eső elől vagy a vízbe menekültünk, vagy az öltözőbe, ahol a nebulók pikniket rendeztek. Kollégáim számára az utolsó hét volt a legnehezebb. A folyamatos esőzés miatt túrázni sem tudtunk, hiszen az özönvíz mindent elmosott. Így az iskolában szerveztünk foglakozásokat, melyet nehezített, hogy elkezdődtek a felújítások. A tornatermet is szétbontották, megfosztva minket a sportversenyek lehetőségétől. Egy merész húzással a csütörtöki fürdőzést áttettem péntekre, ami jó ötletnek bizonyult. Egyrészt, mert olyan melegben volt részünk, amiben a tábor ideje alatt egyszer sem. Másrészt a strand vezetője felajánlotta, hogy percig ingyen csúszkálhattunk a csúszdán, majd a nagyok engedményes áron használhatták a fánk nevezetű vízi játékot. Segítségünkre voltak abban, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el idejüket a táborban, a közösségi ház munkatársai, akik közlekedés-biztonsági vetélkedőt rendeztek és a megyei katasztrófa védelem képviselője, aki a nyár veszélyeiről tartott érdekes előadást. Úgy gondolom, az idei nyarat is élményekben gazdagon szerveztük meg a péti gyerekeknek. Szeretném megköszönni a segítséget és a támogatást a pétfürdői önkormányzat képviselőinek, Horváth Éva polgármester asszonynak, valamint Angeli Katalinnak és kollégáinak. Végezetül, de nem utoljára köszönöm ál- Fehérvárcsurgón dozatos munkáját a táborban dolgozó kollégáimnak, fiatal pedagógiai asszisztenseimnek, a technikai dolgozóknak és aki nélkül nem vállaltam volna, Kalácsai Attilánénak. Jurácsikné Vékony Anna táborvezető 7

8 Római katolikus hittantábor Köszönjük táborunk támogatóinknak a segítséget. Anyagi hozzájárulásukkal kedvezményes áron tudtunk minden gyermeket táboroztatni: Wimmer Trans Kft., Unitropét Kft., N.N. 66 és Fuvarozó Bt., Palota-út-ép Kft., Németh Ferenc (Öskü), Nyitrai Zsolt (Öskü), Főegyházmegyei Caritas, Halmágyi Zoltán atya. 8 A hittantábornak, amely július 20-ától 24-éig tartott, idén a Monostorapáti Erdei Iskola adott színteret. A programokban a kirándulások voltak többségben. Volt, aki élvezte és volt, aki kevésbé. Tele volt jobbnál jobb és felejthetetlennél felejthetetlenebb programokkal és foglalkozásokkal: lovas kocsizás esőben, a tapolcai tavas barlang meglátogatása, kalandtúra és csapatos társasjátékok. A gyerekek csapatokban fedezték fel az erdőt, Nagyvázsonyt és a fagyizókat. A 29 gyereket 5 csapatra osztották 1-1 felnőtt felügyeletével. Ez néha segítség volt, néha úgy tűnt, nincs is rá olyan nagy szükség. Minden gyerek arcán látszott az öröm a kiváló programok közben,és remélem, jövőre ugyanezt érezzük majd. Magyar Bálint 8. osztályos tanuló Mi, a hittantáborosok egy csodás nyári vasárnap elindultunk a balaton-felvidéki erdei iskolába. Előtte Zoltán atya szentmise keretében áldással bocsátott útunkra, hogy testi-lelki egészségben érkezzünk haza, és sok pozitív élménnyel gazdagodjunk. Autóbusszal vágtunk neki az útnak. A szállásra menet megálltunk a Sümegi várnál. Hétfőn erdei tanösvénytúrán vettünk részt, amelyen megismerkedhettünk az erdővel, és a benne élő állatokkal, növényekkel, valamint az erdőgazdálkodás rejtélyeivel. Jól elfáradtunk. Kedden egy 6km-es túrán vettünk részt, melynek célja Nagyvázsony volt. A kéktúra-jelzésen haladtunk, ahol jól jött Zoltán atya túrázó gyakorlata. Útközben megnéztük a Kinizsi forrást, valamint a pálos kolostorromot. Nagyvázsonyban ellátogattunk egy kovácsműhelybe, ahol kipróbálhattuk a kovácsmesterséget. Itt hatalmas eső kerekedett, de szerencsére lovas kocsin tettük meg visszafelé utat a táborba. Szerda délelőtt két csoportra oszlottunk: amíg a fiúk tűzifát gyűjtöttek az esti szalonnasütéseshez, (amelyből versenyt is rendeztek) addig a lányok bőrdíszművesedtek. Délután a fiúk íjászkodhattak. A nap zárásaként csoportos szalonnasütést rendeztünk, mely előtt színdarabokat adtak elő a csapatok. Csütörtökön délelőtt szabadfoglalkozás volt a fiúknak és lányoknak egyaránt, amit focizással, kosarazással, kézilabdázással, pingpongozással, tollasozással töltöttünk, majd ebéd után buszra szálltunk és elindultunk Tapolcára, ahol a tavas barlangban csónakáztunk. Köszönjük a szép tábort Zoltán atyának és Enikő néninek. Mi jövőre is ott leszünk. Pénzes Lajos, Sándor Henrietta, Pénzes Angelika

9 Nyári szünet a Péti Nyugdíjas Klubnál A tési szélmalom tövében A klubfoglalkozások szeptemberig szünetelnek, de a klubtagok ezen idő alatt is több ízben találkoztak egymással. Az első alkalom június 19-én a pusztapalotai várrom meglátogatása volt. A kiadós gyalogtúrát 19 fő vállalta fel, amit több pihenő beiktatásával sikeresen teljesítettünk. A vár szurdokvölgyében, árnyas fák védelmében haladva több csoda tárult elénk. A völgyet szegélyező mészkősziklák látványában gyönyörködhettünk. A pihenők alatt Gelencsér István részletes ismertetést adott a vár történetéről. Így jutottunk el a várromig, ami sajnos egyre lepusztultabb arcát mutatja. Hazafelé vidám énekszóval feledtettük a hosszú gyalogtúra gyötrelmeit. Utunk során az is kiderült, hogy közülünk sokan még csak most jártak először a pusztapalotai várnál. Mindig vágyunk a messzi tájakra, látni a világ csodáit, miközben a saját környezetünket sem ismerjük eléggé. A második kirándulásunk időpontja július 17-e, az úti cél pedig Tés volt. A könnyű gyalogtúra létszáma itt már megkétszereződött. Akárhányszor keressük fel a szélmalmot, annyiszor ejt ámulatba bennünket. A patkoló kovácsműhelyben és udvarában a régmúlt használati eszközeit bemutató kiállításon hosszasan elidőztünk. Ezután sétánk az új kilátótoronyhoz vezetett, amit Kövi Lajos útba eső házánál szakítottunk meg kis időre. A szíves vendéglátást megköszönve folytattuk utunkat. Az impozáns faszerkezetű kilátótorony látványa gyönyörű, hát még a tetejéből elénk táruló táj panorámája. Sétánk visszafelé az Erdei fogadóba vezetett, ahol finom gulyáslevest ebédeltünk. Az oda- és viszszautunkat helyközi autóbusszal tettük meg. Harmadik gyalogtúránk célja augusztus 19-én Felsőörs volt, ezen 36 fő vett részt. Először a geológiai tanösvényt jártuk végig, amely a földtörténeti korok változásait mutatja be a jelen időkig, a mintegy 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött és ma is tartó, kvarternek nevezett korszakig. Túravezetőnk elmondta, hogy az itt felfedezett réteges kőzetek közötti életnyomok nagyon régi időkből, a Triász korból származnak, amely 249 millió évvel ezelőtt kezdődött és 199 millió évvel ezelőtt ért véget. Ezután Bognár László szobrászművész tárlatát néztük meg. A több országos díjat is elnyert művész alkotótehetsége már gyermekkorában megmutatkozott. A következő látnivaló a falu közepén álló vöröskőből épült templom volt, amely az 1600-as években épült. Történetét egy kedves idős hölgy ismertette meg velünk. Ezután a civilház fotókiállítását néztük végig, aminek fő témája a Balaton volt. Még egy érdekesség várt bennünket, mégpedig a babagaléria. Itt mintegy 200 db babában, köztük saját készítésű reborn csecsemőbabákban gyönyörködhettünk. Vendéglátónk, Bordás Zsuzsanna részletesen megmutatta galériáját. Ezután Felsőörs legszebb panorámát nyújtó szőlészetébe, Tóth Balázshoz érkeztünk. A fiatalok kedvessége, vendéglátása minden várakozást felülmúlt. A finom ebéd után tájjellegű borok kóstolásával töltöttük az időt hazautazásig. A nyári szünet alatt élmények sokaságával gyarapodva, hasznosan töltöttük el a múló időt. Szigeti Frigyes 9

10 Vándortábor szép és jó Ezt a nótát tanulta meg legelőször a régiektől a kezdő táborozók maroknyi csapata a Börzsöny lábánál táborozva. Senki nem kérdezte meg, hogy mi is a szép benne? Nehezen indult a szervezés, 15 gyereknél kevesebbel nem akartunk nekivágni, de a régi táborozók nyomására elkezdtük ebben az évben is a szervezést. Régi, sőt réges-régi vágyunk volt a Dunakanyar megmászása. Az antivilágban, amikor központilag lehetett jelentkezni az útvonalakra, soha nem kaptunk a környékre szállást. Most kaptunk volna, de megfizethetetlennek bizonyult. Ám a Dunának két partja is van! Ráadásul erdei iskolába ide jártak Pétről az osztályok valamikor az őskorban, de aki akkor volt ott, ma már nem sok mindenre emlékezik. Na, ez is egy különbség. A másik, maga a vándorlás. De a legfontosabb, hogy a mi táborunk nem az iskolai év keretében zajlott, hanem a vakáció része volt. A gyerekeknek. A kísérőknek meg folyamatos munkát és készenlétet jelentett. Szóval végre sikerült eljutnunk a Dunakanyarba. Három éjszakát töltöttünk Szobon egy volt úttörőtáborban, hármat Zebegényben és kettőt Nagymaroson. A szobi és a nagymarosi magántulajdon, a zebegényi alapítványi fenntartású. De ne szaladjunk annyira előre! Kellemes kirándulóidőben indultunk vonattal Kelenföldre, majd át Pestre a Nyugatiba (az új metróval) és tovább Szobig. Már a vonatozás is élmény volt, vidéki gyerekeknek a metró is újdonság, a vonatok gyorsasága is meglepetés volt, nagyon gyorsan a határra értünk. 10 Aztán a zsákokkal a táborig alig 3 km várt ránk. Bemelegítésnek sok is. Szépen rendezett környék, a régi bevált faházak emeletes ágyakkal, vagy a padlástér ágybetéttel nem a legkényelmesebb szállásnak bizonyult, de innét legalább nem lehetett leesni. Nem baj, úgysem aludni jöttünk! Megalakultak a csapatok és elkezdődött a tábor végéig tartó vetélkedés. A jól felszerelt konyhában, az étkezést kulturált körülmények között, kívánságlista alapján (paradicsomleves, krumplistészta, szárazbabfőzelék, fokhagymás husi, bolognai makaróni, rakott tészta, ketchup) meg tudtuk oldani. Amíg az étkek készültek, a csapatok festettek kézzellábbal-könyökkel-orral, minden testrészszel. A sorversenyeket, szellemi vetélkedőket éjszakánként a ki tud kevesebbet aludni-verseny egészítette ki. A foci VB-t a harmadik éjszaka már nagyon kevesen bírták ébren nézni. Másnap gyalogtúra Márianosztrára. Megtudtuk, hogy nemcsak a börtönéről híres, de fontos zarándokhely is, főleg a határon túlról (Lengyelország) látogatják sokan, ugyanakkor a pálos szerzetesek egyik központja is. A pálos az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, egykori kolostoruk romjainál tavaly jártunk a Mecsekben. Fehér ruhát viselnek, és már csak Lengyelországban van működő rendjük. Arról is híresek, hogy mindig nagyon fárasztó megközelíteni a kolostorukat, így egy fagyi és üdítő után visszafelé már a kisvasutat részesítettük előnyben. Csak ezt ő nem tudta előre, és olyan aprócska kocsit húzott a mozdony, hogy a végállomáson várakozók, meg a mi kicsi, de jelentős létszámú csapatunk egymás hegyén-hátán, ölében lépcsőn és a mozdonyon utazva zötykölődte végig az 5 km-es utat. Jegyet nem kaptunk, csak ígéretet, hogy a főnök kijön a táborba, és megegyezünk. A vége az lett, hogy másnap kisvonat jött értünk a tábor előtti megállóig, és kárpótlásként bevitt minket a vasútállomásig. A negyedik nap célja, Zebegény csak két megállóra volt. A Dunának ezen az oldalán talán a legszebb település. Tiszta, rendezett utcákat és nagyon változatos stílusban épült házakat láthattunk. A művészek és főleg a festők kedvenc helye. Szőnyi István egy alapítványt hozott létre, és megvásárolt az örökölt területe mellé még egy nagyobb részt a volt úttörőtáborral, lakóházakkal. Ez az alapítvány gondozza és látja vendégül a fiatal festőket. Itt kaptunk négy faházat és egy régebben működő, de erősen felújításra szoruló konyhát. Nagy terület, sok-sok lépcső a hegyoldalban. Felül a faházak, félúton a fürdő, távolabb a konyha és a foglalkoztató. Gyönyörű a táj, friss és tiszta levegő, de mire a szálláshoz érünk, mindig elfogy. Bográcsban készül a kaja, irány a Duna-part, egy kis lábmosás nem árthat. A helybeliek fürdenek, mi csak nézelődünk, fagyizunk. Sikerül mindig úgy időzíteni a sétákat, hogy a gyerekek ne tudjanak feleslegesen pénzt költeni, a boltok korán zárnak. Számháború némi veszekedéssel, sötétedésig. Másnap gyönyörű és meleg az idő, irány a leányfalui strand! Vonattal megyünk Nagymarosra, majd komppal át Visegrádra, onnan autóbusszal Leányfaluba. A strand elég nagy, meleg vizű, sok emberrel. Az ebéd a gyerekek kedvéért olyan, amit tábori körülmények között nem tudnánk elkészíteni, de erről később. Reméljük, végre időben elalszanak, hiszen úsztak, áztak, lubickoltak egész nap. A visszaúton már látszik rajtuk a fáradtság, ám a kiadós vacsora után csak nem akarnak elaludni, de legalább hagynák azokat, aki szeretnének! (A felnőtteket)!»»»

11 »»» A következő napra nagy túrát tervezünk. Úti csomag, sok víz vagy tea az útra, és irány a remetebarlangok! Először a másik irányba megyünk a Kálvárián át a Trianon emlékműhöz, amit átalakítottak kilátónak, és így megmaradhatott. Már csak három és 485 méter magas dombocskát kell megmászni, és ott is vagyunk! Az első hegytető vagy 3 órát vett igénybe, és majd az összes vizünk elfogyott. De a gyönyörű kilátás kárpótolt. A Dunán a hajók, mint játékcsónakok úsztak a napsütötte víztükrön a sötét felhők háttere előtt. Gyanús a látvány! Telefonálunk: Pesten már szakad, és felénk tart! Éles kanyarral irány lefele és hazafele! Hogy ez mennyivel könnyebb és gyorsabb! A település megcsodálása újólag, és egy gyöngyszemet is felfedezünk, a Hajózási Múzeumot! Ez egy magángyűjtemény, aki összeszedte élete során, az egy hajóskapitány. Végigutazta a világot, öszszegyűjtött mindent, amit haza tudott hozni, és valami köze volt a tengerhez, hajózáshoz. A volt MAHART-relikviáknak már csak az udvaron maradt hely. Méretarányos makettek, preparált tengeri halak, indián totemoszlop, csillagászati tájolók, egyenruhák, rengeteg minden, amit meg is szabad fogni, csak a kitömött állatokat (tigris!) nem, mert a preparáló szer mérgező! A csoportot leültették a legnagyobb szobába a háromszobás családi házban, és mesélt, beszélgetett velünk az idegenvezető. A téma a hajózás fejlődése az ősembertől napjainkig. Még most is hallgatnánk, ha közben el nem áll a zápor, és a gyomrunk nem az estebéd idejét jelezte volna! A mobil is szólt, hogy elhűl a késői ebéd vagy a korai vacsora. Ráadásul egy beígért program is aktuálissá vált, egy nyugdíjas középiskolai tanár történelemórája. Belelkesült ismerősünktől megtudtuk, hogy az aranyborjú teste Körmöcbánya, de a feje a Börzsönyben van, mert a régi vulkáni tevékenység itt sokkal tisztább aranyat, ezüstöt dobott a felszínre, mint a híres körmöci aranybánya. Nem véletlenül lett az ország központi része a visegrádi királyi, esztergomi érseki és váci püspöki háromszög. Nem beszélve a Duna népkeverő képességéről, hogy a partján minden települést más-más népcsoport hozott létre, és tartott barátságban évszázadokon keresztül. Az Ipolyra vontatott uszály esete már lankasztotta a társaságot, ezért szóba került, hogy holnap utazunk és tíz órakor takarodó, erre közölte, hogy ő még úszik egyet a Dunában. A felnőttek minderre azt gondolták, hogy jó lenne ennyi idősen nekik is úszni még a vízben, a gyerekek meg, hogy végre itt van a vakáció! Azért jól esett, hogy vannak még önzetlen emberek, akik megosztják a tudásukat a jövő generációjával. Na de másnap, egy héttel elindulásunk után tényleg tovább álltunk. 3 óra gyaloglás és 10 perc vonatozás után Nagymaroson a kempingben, a Duna partján a jachtok között vadkacsák fogadtak bennünket, és a kísérő kocsi, azzal a jó hírrel, hogy itt aztán főzni tényleg nem lehet, de megoldjuk. A kemping étterme szívesen adott ebédet a mi csoportunknak is. Finom húslevest, rántott bordát rizzsel vagy hasábburgonyával. Visszautalva a leányfalui strandra mindenki jóllakott, de a beköltözés után egy órával jöttek a gyerekek a nutellás kenyérért. Csábítóan hívogatott a túlsó part. A várral és a Salamon toronnyal szemben volt a szállás, csak a Duna választott el bennünket. Át is keltük a komppal, azt azért meg kell jegyeznem, hogy ez önmagában is élmény. A vontatóhajó navigációja a fizika törvényeit felülírja a víz sodrásának függésében. Átértünk, szétnéztünk és csodálkoztunk, hogy 17-17:40 között minden (állami) kiállítás, a vár, a Salamon torony, a fellegvár is bezár, miközben a nap nyugszik 21:05-kor. Nem volt értelme a méregdrága belépőt megváltani fél órára. Na, majd az utolsó nap! Úgy indultunk, hogy az utolsó kompot visszafele elérjük. És egy teljes napunk legyen Visegrádra! Majdnem kevés volt! A királyi palota termei, kiállításai, a korhű konyha, hálószoba, a télikert és a konyhakert, a pompa és a gazdagság tárgyiasult emlékei erősen hatnak az érdeklődőkre, a fogékonyakra. Akit meg nem érdekel, játszhat a történelmi játszótéren, vagy elnézheti, hogyan gyakorolnak a csepűrágók, táncosok és vitézek a várjátékokra. A színpadot már be is fejezték, mert két nap múlva előadás. A fellegvárba kapaszkodva a turistaúton is félre kellet állni a vértes, vasas csapatok elől, mert ők nehezen mozogtak. Mi meg szinte már alig. De megérte! Borsos belépő ellenében a Dunakanyar teljes panorámáját lehetett látni minden oldalról. A kiállítások, a panoptikumban látható jelenetek reméljük, a történelem megismeréséhez és az ősök tiszteletéhez is hozzájárultak. De vissza a folyóhoz! Sietve elértük az utolsó kompot. Az előre megrendelt vacsora előtti hambucira is alig kellet várni. A táborba érve gyorsan fát szedtünk a tábortűzhöz és a vacsora elkészítéséhez. Rizses hús készült bográcsban. Sötét lett, mire ehettünk belőle. Az egész tábor, a versenyek értékelése, a csapatok jutalmazása, a tréfás oklevelek átadása alig fért már bele a napba. A jubileumi (5 évesek) köszöntés és szülinapos tortájának szétosztása után gyorsan elhamvadt a tábortűz lángja. Megyünk haza! Hurrá! Vagy mégsem? Mikor találkozunk legközelebb? A barátság megmarad-e? A haragszom rád, meg nem is, hova fejlődik? Jövőre veled, de hol? Ezek a kérdések juthattak eszükbe, miközben próbáltuk úgy időzíteni a hazautat, hogy az állomásra a szülők, testvérek ki tudjanak érni. Csak két vonatot és metrót késtünk le. Mindenki egészségesen elfáradva, élményekben gazdagon érkezett haza. Egy szem gyógyszer vagy kötszer sem fogyott a kilenc nap alatt, ez is csoda. Mert a kezdő táborozók is tudják már: vándortábor szép és jó, nem puhányoknak való! Szakály Ferenc 11

12 12 Pétfürdő-Öskü félmaraton A FutaPét Tömegsport Egyesület ötödik alkalommal rendezte meg az Pétfürdő-Öskü félmaratont és 6,5 km-es futóversenyét. Az időjárás idén is kegyes volt hozzánk, és megúsztuk eső nélkül. Már a nevezésnél lehetett látni, hogy résztvevői csúcsot döntünk. Szerencsére sokan megkedvelték a versenyünket, annak családias hangulatát és ezt tovább is adták. Nagyon sokan megszerették a rendezvény helyszínét és annak környékét az Ifjúsági-tavat is. A verseny végén mindig vendégül látjuk a versenyzőket egy babgulyásra. Minden évben kb. 160 adaggal rendeltünk, és idén volt az első eset, hogy kevés lett. Ennek örülünk is, de így jövőre már többet kell rendelni. A Temető utcán felfelé A versenyt a félmaratonnal indítottuk. Nekik Pétfürdő utcáin kellett futni, majd az Ösküi utcánál lefordulva a Szőlőhegyen keresztül áthaladni Ösküre a Kerek templomhoz és vissza! Sokan szeretik ezt az útvonalat, mert nagyon szép helyeken halad keresztül. Nehéz szakasz, de a nézőknek feledhetetlen látvány, amikor a futók elindulnak a Temető utcán felfelé! A versenyünket megtisztelte Orsós Zoltán válogatott futó is, aki júliusban csak a mi versenyünkön indult, és természetesen fölényesen meg is nyerte. A szeptemberi országos félmaraton bajnokságra edz, és a mi versenyünket választotta felkészülésnek. Köszönet érte, és sok sikert kívánunk neki a bajnoksághoz. A nőknél a megye egyik legjobb futója, A félmaraton rajtja Eiserle Judit végzett az első helyen. Nagyon sok férfit is maga mögé utasított, és fölényesen nyerte a versenyt! Neki is gratulálunk, és sok sikert kívánunk a következő megmérettetésekhez. Az 6,5 km-es versenyt a félmaraton után 10 perccel indítottuk el. Sokan vannak, akiknek még a félmaraton sok lenne, ezért nekik rendezzük a 6,5 kilométeres futást. Útvonala Pétfürdő belterületén megegyezik a félmaratonéval. Amikor a félmaratonosok elindulnak Ösküre, a rövidebb távosok a lakótelepen keresztül futnak vissza a ligethez. De egyre többen vannak olyanok is, akik ezen a távon kezdtek még pár éve, és most már belevágtak a félmaratonba. A 6,5 km-es távon a férfiaknál kemény küzdelemben dr. Bognár Csaba diadalmaskodott. A nőknél már nem volt anynyira szoros a befutó, itt Pléli Klára nyert. Gratulálunk mindkettőjüknek! Reméljük, hogy jövőre is találkozunk velük. A félmaraton befutója után a díjakat Horváth Éva, Pétfürdő polgármestere és Kuncz János, Öskü alpolgármestere adta át. Az 6,5 kilométeres táv helyezettjeinek Fazekasné Morócza Renáta a Mechaplan 97 Kft. tulajdonosa és Fenyő Csaba, a Kastélydomb Kávézó és Étterem tulajdonosa adták át a díjakat. Köszönjük nekik, hogy részt vettek a díjátadáson és jelenlétükkel megtisztelték a versenyünket. Köszönjük a Pétfürdői és Ösküi Polgárőrségnek, hogy segítik versenyünket, és a fontosabb helyeken balesetmentesen biztosítják a futók áthaladását. Külön köszönjük a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezetének, Végh Attila pétfürdői vállalkozónak és a Várpalotai Kerékpárszaki Kerékpárszaküzletnek, hogy támogatták versenyünket. Köszönjük a pétfürdőieknek, hogy szurkoltak a futóknak, és hogy türelmesen viselték a kisebb útlezárásokat. A verseny képeit megnézhetik és a rendezvényeinkről olvashatnak a futapet.eu oldalon. A fotókat köszönjük Varga József egyéni vállalkozónak! Következő rendezvényünk az október 1-jén megrendezésre kerülő Függetlenség napi fáklyás futás lesz. Várjuk Önöket egy kis esti fáklyás futásra. Besenyei József Német nyelvtanfolyam 60 órás német nyelvtanfolyam indul a közösségi házban 2014 őszén. Teljesen kezdő/újrakezdő csoportba, valamint alapfokú nyelvvizsgára felkészítő, azaz középhaladó csoportba lehet jelentkezni. A foglalkozások kis csoportban zajlanak a hatékonyabb nyelvtanulás érdekében. Az órák a minimum létszám megléte esetén, várhatóan októberben kezdődnek. A megbeszélés pontos dátumát a szeptemberi számában olvashatják. Tervezett időpontok: heti egy alkalommal, délután 16-tól 19 óráig. Az időpontok a többség igénye szerint módosíthatóak az első foglalkozáson. A tanfolyamok szintje a jelentkezők meglévő nyelvtudása alapján változhat. A foglalkozásokat Murai Eszter nyelvtanár tartja, aki szeretettel vár minden volt és leendő nyelvtanulót. Jelentkezni személyesen a közösségi házban vagy a es telefonszámon lehet.

13 Elmentünk Stájerba A PMTE Sankt Lorenzenben edzőtáborozott Szabó Mihály PMTE vezetőségi tagnak köszönhetően július között a focicsapat edzőtáborba vonult egy gyönyörű, derűs, nyugalmat árasztó stájerországi faluba, Sankt Lorenzenbe (am Wechsel). Az egykori magyar határtól pár km-re lévő osztrák település tipikus alpesi tájon fekszik, a tengerszint felett több mint 700 méter magasan. Lakossága mintegy másfél ezer fő. Az út előzménye, hogy Szabó Mihály korábban nyolc évig (2000-től 2008-ig) focizott a Lorenzen csapatában, így helyben sokak által ismert, és rendkívül elismert magyar focistaként tartják számon mind a mai napig. Talán nem véletlen, hogy a pénteki, éjszakába nyúló lazítás során a Super Michi becenév többször felhangzott a magyarok nagy derültségére. Innen alakult ki a jó kapcsolat. Szintén az előzmények közé tartozik, hogy az osztrák csapat már négyszer járt Várpalotán és Péten edzőtáborozni (a PMTE szponzorainak nagylelkű támogatásával), a péti csapat pedig korábban már háromszor vendégeskedett Lorenzenben. Jómagam, mint a Humán Bizottság tagja és egyben a csapat krónikása indultam útnak a focistákkal, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy esetleg településszinten is érdemes lenne kapcsolatot építeni az osztrák faluval. A 200 km-nél alig hosszabb utat könynyen átvészeltük. Az érkezés után rövid bemelegítést követően 20 órakor már elkezdődött az első edzőmeccs a helyi csapattal. A PMTE az első félidőben nem teljesített jól, és 2:1-es hazai vezetéssel indultunk a második félidőnek, de a mérkőzést végül 5:3-ra a pétiek nyerték. A helyi csapat a magyarországi megyei 1. osztályunknak megfelelő szintű. A zöldfehér színben játszó Lorenzenben három magyar futballozik jelenleg: Jelencsics József, Erős Dávid és Nagy Richárd. Másnap Pintér Csaba edző vezetésével már reggel 9 órától kemény edzéstervet teljesítettek a pétiek. A mester ahogyan a PMTE csapattagjai hívják nem sok lehetőséget hagyott a napközbeni lazsálásra, de estére a szigor oldódott annyira, hogy a helyi fesztiválon részt vehettek a fiúk. Amint a meccsek esetén, úgy kiránduláskor is fontos az időzítés. Nem a véletlen műve, hogy éppen az edzőtáborozás idejére esett a lorenzeni Waldfest, vagyis a fiataloknak rendezett erdei fesztivál, amelyen helyi és környékbeli fiatalok vettek részt, immár kiegészülve a PMTE ifjaival. A szombat esti bulizás rendkívül jól sikerült, de természetesen nem az edzés rovására, hiszen vasárnap már 10 órakor folytatódott a felkészülés a magyar bajnokság mérkőzéseire. Vendéglátóink rendkívül gálánsak voltak, az osztrákok a legvendégszeretőbb arcukat mutatták meg, ami valószínűleg annak is az eredménye, hogy Hermann Kerékpáros sikerek Július 20-án rendezték meg Horvátországban, Muraszentmártonban a XI. Három-országos Pannon Maraton kerékpáros rendezvényt, ahol a pétfürdői Bakony Bike Kerékpáros Egyesületből 7 fő vett részt. A táv 110 km volt, amelyet Bíró Tamás, Kálmánchey Lászlóné (Babi), Kálmánchey László, Vida Zsolt, dr. Visnyei Aladárné (Kriszti), dr. Visnyei Aladár és Horváth Ferenc szintidőn belül teljesített. Részt vett még Várpalotáról Kocsi Tamás, aki a 65 km-es távot teljesítette. A hatalmas kánikulában a mezőny Horvátország-Szlovénia és Magyarország egyes településeit érintve teljesítette a 110 km-es távot úgy, hogy a végén Pferschy polgármester úr együtt focizott annak idején Szabó Mihállyal. Köszönjük neki is és különösen Haas Hubertnek, az USV RB St. Lorenzen am Wechsel sportklub vezetőjének, hogy minden kívánságunkat teljesítette. Edzés után Ezúton is köszönetet mondunk osztrák barátainknak a hibátlan vendéglátásért, amelyet a tervek szerint jövő év márciusában viszonzunk Pétfürdőn. Bízom benne, hogy a két település kapcsolata szorossá fog válni a közeljövőben, és akár testvértelepülési együttműködésig is eljutunk. Budai László meg kellett mászni a Horváth siratófalat, amely átlagban 12 %-os emelkedőt jelentett, de helyenként elérte a 20 %-ot is. A folyamatos szembeszél is nehezítette az utat. A felállított frissítő állomásokon igen nagy volt az érdeklődés a dinnye és a folyadékpótlás iránt. A célba érkezéskor minden kerékpáros aranyérmet kapott a teljesítményéért, és a szokás szerinti ebédet követően a helyi gyógyfürdőben csobbantuk le az út fáradalmait ben a Magyarországi Lenti település kerékpárosai, a Mocorgók egyesület fogja megrendezni a következő Pannon Maratont. Horváth Ferenc 13

14 A Péti Sólymok edzőtábora Kisgyónbánya immár harmadszor adott otthont a Péti DSE Taekwon-dosainak. Az időjárás ezen a nyáron sokszor nem kedvezett a szabadtéri programoknak, de mi szerencsére kifogtunk egy hetet, amikor is az égiek a kegyeikbe fogadtak minket, így az időjárás miatt csak kisebb módosításokat kellett végrehajtani a tervezett programban. A tábor első napja a sátorállításokkal, a szobák elfoglalásával tellett, majd ezen a napon állapotfelmérésekre és egy könynyed közös futásra is sor került, melybe a szülők is bekapcsolódtak. Ezen az estén tábortüzet gyújtottunk, és mindenki pár szóban elmondta, hogyan került kapcsolatba a taekwon-do-val, majd újításként fellépett tábori zenekarunk: Sanda Gábor (dob) és Krausz Gergő (gitár). A második nap a nappali edzéseken és a Dombi Orsi által tartott aerobikon túl egy éjszakai edzést is beiktattunk. Élmény volt a csillagos ég alatt gyakorolni. A harmadik nap Hajas Attila tartott izgalmas koordinációt fejlesztő edzést, majd este sor került a hagyományos éjszakai mesés kincskereső túránkra. A negyedik nap igen harciasra sikeredett. Ezen a napon következtek a küzdelmi technikák, mindenki próbálta 14 elsajátítani a titkos technikákat, majd következett a tábor talán legjobban várt pillanata, a bátorságpróba. A kisgyóni rémek idén is kitettek magukért, röpködtek a sikolyok a sötét erdőben. Az ötödik napon már kissé elfáradva, de még lelkesen futottunk, és Tippán Norbert jóvoltából izgalmas önvédelmi technikákat tanultunk. A tábort sok közös program is színesítette. Kiss György íjászversenyt szervezett, ahol a különböző korosztályoknak három fős csapatokban kellet megmérkőzniük. Tippán Norbert egy ősi magyar fegyverrel, a bólával ismertette ÚJRA ANGOL NYELVTANFOLYAMOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN! A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 80 órás angol nyelvtanfolyamokat hirdet: 1.) Kezdő és/vagy újrakezdő csoport 2.) Alapfokú nyelvvizsgára felkészítő és/vagy középhaladó szint A foglalkozások 2014 szeptemberében kezdődnek. Az első megbeszélés időpontja: szeptember 23. (kedd) 17 óra. A tanfolyamok a megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak. Tervezett időpontok: heti egy alkalommal kedd vagy csütörtök 16:00 18:30 óra. (3x45 perc) Az időpontok a többség igénye szerint módosíthatóak az első foglalkozáson. A tanfolyamok szintje a jelentkezők meglévő nyelvtudása alapján változhat. A foglalkozásokat Ácsné Sebestyén Éva nyelvtanár tartja. Az érdeklődőket és tanulni vágyókat kezdőket, haladókat, és korábbi lelkes résztvevőinket szeretettel várjuk! Jelentkezés: a fent a megadott időpontban az első megbeszélésen. meg a csapatot. A bóla két golyó, ami össze van kötve egy méteres zsinórral. Nálunk a két golyó két teniszlabda volt. A bóla az ellenfelet eltalálva rátekeredik, és így harcképtelenné teszi. A csatában négy csapat vett részt. Az a csapat győzött, amelyik több pontot szerzett. Egy pontot ért, ha a bóla eltalálta az ellenfelet, két pontot, ha rátekeredett, három pontot, ha a rátekeredett bólától az ellenfél elesett. Nagyon vicces csaták alakultak ki, jókat nevettünk. Kováts Norbi csapatépítő tréninget szervezett, ahol 5x10 fős csapatoknak kellett játékos feladatokat megoldani egységben, és így remek csapatok kovácsolódtak össze. Az edzést tartó mesterek: Enyingi László, Hajas Attila, Enyinginé Deres Andrea és Tippán Norbert voltak. Köszönet a finom és laktató ételekért Simon Ferencnek és feleségének, Natinak, akik idén is 65 emberre főztek napi ötször. Persze külön köszönet jár a szülőknek is a sok segítségért. Szeretnénk megköszönni még a Napsugár Alapítványnak a felajánlott összeget, melyből a táborozó gyerekek két nap is fagyizhattak. A jó dolgok hamar elmúlnak, így ez a pár nap is gyorsan tovaszállt. A gyermekeknek egy kis szünet következik, majd szeptembertől megújult erővel kezdjük az edzéseket, készülve a versenyekre és az övvizsgákra. Enyinginé Deres Andrea

15 Nyári focitábor Idén először, hagyományteremtő céllal július 14. augusztus 1. között került megrendezésre a PMTE focitábora, amelyen a fiúk mellett leányzók is részt vettek. A szervezők nem titkolt célja a labdarúgás megszerettetésén túl az volt, hogy ezáltal is minél több gyereket vonjanak bele az egyesület vérkeringésébe. A három turnusból álló, mindig hétfőtől péntekig tartó táborban a fő hangsúly a sok-sok játékkal tarkított edzéseken volt. A foglalkozásokat korosztályos szakedzők vezették: Kaufmann Attila, Magyar József, Pintér Csaba és Simándi Attila. De a laszti rúgásán túl balatoni strandolás, bobozás, kalandpark-látogatás is szerepelt a programban. A focitábor az egyesületnek Ftjába került, a Humán Bizottság gyerekenként Ft-tal járult hozzá a kiadásokhoz. A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány pedig az ügyességi feladatok díjazottjainak vásárolt csokit, pólót, érmeket. A szülőknek az 5 napos táborért reggelivel, ebéddel és uzsonnával együtt Ft-ot kellett fizetniük. A szervezők remélik, a lányok és fiúk pozitív élményekkel gazdagodtak a velük töltött idő alatt. A felnőttek pedig az idei tapasztalatokat összegezve úgy tervezik, jövőre ismét focitáborba hívják a péti gyerkőcöket. Rendőrségi felhívás: Védje értékeit! Az utóbbi időben elszaporodtak a besurranásos és trükkös lopások. Az elkövető személyek különböző módszerekkel próbálják lekötni a sértett személyek figyelmét (újsággyűjtésre hivatkozás, szomszéd személy részére üzenethagyás, vízkérés), mialatt társaik a lakásban lévő értékeket eltulajdonítják. Sajnos a bűncselekmény elkövetését, az értékek hiányát sokszor későn észlelik az áldozattá vált személyek. Kérjük, legyen elővigyázatos, vigyázzon értékeire! Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket lakásába. A hivatalos személyektől is kérje el igazolványukat! A lakást, kaput tartsa zárva, még akkor is, ha otthon tartózkodik, ezzel megelőzheti, hogy a lakásába illetéktelen személy besurranjon. Ha azt tapasztalja, hogy lakásában idegen személy tartózkodik, vagy a nyílászárókon lévő elváltozás arra utal, hogy valaki járt a lakásban, ne menjen be, hívja egyből a rendőrséget. Amennyiben gyanús személyeket lát, jegyezze fel a személyek számát, termetét, testalkatát, mozgását, ruházatát, egyedi sajátosságait, valamint azt, hogy gyalogosan vagy járművel közlekedtek. Amennyiben mégis megtörténik a baj, észrevétele lenne, vagy információval rendelkezik, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107- es, illetve 112-es számon, vagy értesítse a polgárőrség tagjait! A Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai 15

16 Hírek - Röviden... A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet művelődésszervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Rendezvényeket szervez és bonyolít le, részt vesz gyermekés felnőtt csoportok szervezésében, pályázatok írásában. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), - büntetlen előélet, - cselekvőképesség, - magyar állampolgárság A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - szakmai tapasztalat, - pályázatírásban való jártasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz, - szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, - erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/121/2014, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 30. Mészáros Imre grafikusművész kiállítása szeptember 12-én 17 órakor nyílik a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár emeleti nagytermében. Megnyitót mond Stéger Ági. Közreműködik az Akusztik Art zenekar. Harmóniában önmagunkkal címmel az egészséges táplálkozás, a mozgás, a szépségápolás, valamint a lelki egyensúly jegyében különleges programsorozatra várják a hölgyeket a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárba szeptember 13-án, szombaton 14 órától. A hónap feladványa 105 évvel ezelőtt, szeptember 29-én született magyar írónő. Elsősorban fiataloknak, különösen lányoknak írt regényein, amelyek az emlékezetes csíkos könyvekben jelentek meg, olvasók több generációja nőtt fel. Egyik legismertebb művének címe: Aranyeső. Ki ő? A helyes megoldást személyesen a könyvtárban adhatják le vagy a következő címre küldhetik el: gmail.com szeptember 19-éig szám megfejtése: Radnóti Miklós Könyvet nyert: Buzás Bence, Pétfürdő Liszt F. u. 6. Nyereménykönyvét átveheti a könyvtárban. - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. Tördelő: Monok Petra. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/ A leveleket a szerkesztőség címére küldjék. Névtelen, bérmentesítés nélküli leveleket nem fogadunk. Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Kecskéden

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Budakeszin

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére 1. A JELÖLŐ SZERVEZET (PÁRT, TÁRSADALMI SZERVEZET) BEJELENTÉSE A választáson jelöltet, illetve listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 6.b osztályának nyári tábora

Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 6.b osztályának nyári tábora PROJEKT MEGHÍVÓ ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, túraszakkörök DÁTUMA:2015.06.22-26. Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Nagyvisnyó Túlélő tábor

Nagyvisnyó Túlélő tábor Nagyvisnyó Túlélő tábor 2014.08.17-22. 1. nap: Tiszafüred Poroszló Hajótúra Dédesi várrom 2. nap : Nagyvisnyó Aggtelek Nagyvisnyó szabad program vacsoráig 3. nap: Csomózási technikák a túléléshez (alpin

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

4/2009. számú körlevél

4/2009. számú körlevél 4/2009. számú körlevél Szlovénia(2000) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a fogadóóráink

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA. 2009. augusztus 15-20.

1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA. 2009. augusztus 15-20. 1# BÉCS-BUDAPEST KAJAK-KENU ÉS EVEZŐS TELJESÍTMÉNYTÚRA 2009. augusztus 15-20. Köszöntő Az utóbbi évek folyamán a Bécs-Budapest Szupermaraton futóverseny meghatározó eseménnyé nőtte ki magát a szabadidősport

Részletesebben

- LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért

- LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért Beszámoló- Törökország Pogány Frigyes - LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért Készítette: Popp Judit Linda A projekt időtartama: 2014.június 29.- 2014.július 26. Helyszín:

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014.

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. számú körlevél 2014. júliusi augusztusi programkiírás Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója 2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája Erdei Iskolai program beszámolója Első nap beszámolója 2013. október 14-én reggel 8 órakor külön busszal indultunk Szántódra a kikötőbe,

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest,

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest, 2016. július 25-31. Akali újratöltve Tábori beszámoló Budapest 2. csoport Görög Kátya Budapest, 2016. 08.02. Az idei tábor számomra azért volt különleges, mert a csoportomból minden család részt vett.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. vasárnapra

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Tábor június.

Német Nemzetiségi Tábor június. Német Nemzetiségi Tábor 2016. június. Idén (2016-ban) második alkalommal tudott önkormányzatunk napközis tábort szervezni a helyi általános iskolások, valamint a nagycsoportos óvodások számára. A korábbi

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 5. Villamosenergia-ipari. Futó Találkozó. Mórahalom, 2015. 10. 03-04.

VERSENYKIÍRÁS. 5. Villamosenergia-ipari. Futó Találkozó. Mórahalom, 2015. 10. 03-04. VERSENYKIÍRÁS 5. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó A találkozó időpontja: 2015. Aoktóberoktóber 03-04. A találkozó helye: Mórahalom A találkozó rendezője: EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport A találkozó védnökei:

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt Versenyszabályzat Farkasokkal Kocogó http://www.medveotthon.hu/ Rendezvény időpont: 2015. október 4. (vasárnap) Rajt Futás 11:00-tól 3,5 km (7-14 év) 11:30-tól 3,5 km (15-30 év) 12:00-tól 3,5 km (31 év

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk!

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk! 2014 Bogács- Eger Bogácson kirándultunk! Bogácson kirándultunk! A Csanádpalotai lakásotthon gyermekeivel lehetőségünk volt a múlt héten egy háromnapos kirándulásra. A kirándulás úti célja az észak magyarországi

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Január. 001. Kb. 002. Kb. 003. Kb. 004. 005. Kb. 006. Kb. 007. Kb. 008. Kb. 009. 10km 50m 9.00 Moszkva tér. 010. Kb. 011. Kb. 012.

Január. 001. Kb. 002. Kb. 003. Kb. 004. 005. Kb. 006. Kb. 007. Kb. 008. Kb. 009. 10km 50m 9.00 Moszkva tér. 010. Kb. 011. Kb. 012. Január Dát. Részletes útvonal Szám: Szint Találkozás (m) Ideje Helye utazási költség és túravezető 03. (szombat)budai hegyek: Csillebérc, Makkosmária Budakeszi erdő,virágvölgy,mezei Mária háza kivülről,himnusz

Részletesebben

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31.

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Készítette: Puskás Péter 2013.08.11. (vasárnap) Reggel negyed öt és fél öt között gyülekeztünk a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2016. évben megítélt támogatások (az 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések)

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben