Tartalomjegyzék A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A"

Átírás

1 WEKERLE A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A augusztus 27. Tartalomjegyzék A XIII. Wekerlei Napok programja oldal Nagy Tamás: Wekerleiek elismerése oldal Nagy Tamás: Tizenhét gyermekük született oldal Fórum a Wekerlérôl oldal Tóth Pál: Az amerikai református énekkar koncertje oldal Nagy Tamás: Wekerlei famíliák Egy erélyes nô 2. rész oldal Akikre büszkék lehetünk oldal Nagy Tamás: Wekerlei iskolák oldal Kerékgyártó László oldal Tóth Pál: Nézzen jobban körül! Ügyeink intézésérôl oldal Közlemény oldal Tóth Pál: Kós Károly épületei oldal Olvasói levelek oldal Nagy Tamás: Jártunkban-keltünkben oldal Szakács Gusztáv: Cserkészhírek oldal Juhász Magda: Kedves gyerekek! oldal Megjelenik negyedévenként X. évfolyam, 3. szám Borító: Katona Áron Sándor felvétele Hátsó borító: Kerékgyártó László mûvei

2

3 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI NAPOK 1

4 2 A VÁROSHÁZÁN TÖRTÉNT / DÍSZPOLGÁROK WEKERLE 2004/3. Wekerleiek elismerése Minden év június 11-én ünnepi képviselô-testületi ülésen adják át a városházán a Kispest díszpolgára, a Kispestért díjakat és más kitüntetéseket. Nem történt ez másképpen az idén sem. Négyen kaptak Kispest díszpolgára címet, tizenketten Kispestért díjat. Elôször adtak Kispestért oklevelet szervezeteknek. Itt most mi csak a wekerlei kötôdésû díjazottakat soroljuk fel. A kitüntettek teljes listáját és a díszpolgárok életútját a Kispest címû városházi kiadvány ismerteti részletesen. A Wekerlén élôk közül a kitüntetô Kispest díszpolgára címet 2004-ben id. Bánsági József és felesége érdemelték ki. Életútjukról a 2. oldalon számolunk be. A Kispestért díjat olyan élô személyeknek ítélik oda, akik mindennapi munkájuk során nemcsak rendkívüli teljesítményt nyújtanak, hanem azzal a kerület lakosságának, közéletének kiemelkedô javát szolgálják. Idén tizenketten részesültek ebben a díjban. Közülük wekerlei kötôdésû Fenyvesi Józsefné, a Munkás Szent József plébánia egyházi tanácsának tagja, valamint Sebôkné Kós Szilvia, az Erkel Ferenc Általános Iskola énektanára. Kiemelkedô szakmai tevékenységéért dicsérô oklevélben részesült Kiss Gáborné, a Kós Károly Általános Iskola igazgatóhelyettese. Kispest Gyermekeiért elismerô oklevéllel tüntették ki Somogyváriné Márovics Erikát, a Kós Károly Általános Iskola tanítóját. A kerületi lakosság érdekében végzett kiemelkedô tevékenységéért Kispestért oklevelet vehetett át a kispesti rendôrkapitányság. Valamennyi díjazottnak szívbôl gratulálunk! Forgalmi rend Ez év januárjában a Kispest Polgármesteri Hivatal városgazdálkodási irodája ismertette a Wekerle-telep forgalmi rendjérôl beérkezett lakossági észrevételeket, kéréseket. Február 2-án az önkormányzat városüzemeltetési bizottsága megtárgyalta a wekerlei csillapított forgalmi rendet ért kritikákat, a változtatásra benyújtott javaslatokat. A bizottságban megközelítôleg azonos álláspont alakult ki a közvélemény-kutatás alapján felvetett módosítási indítványok esetében. Egyedül a Rákóczi utca egyirányúsításának megszüntetése mellett és ellen voksoltak közel azonos számban. Március 17-én a polgármesteri hivatal, a kerületi rendôrség, a BKV Rt., a Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt., valamint a Fôpolgármesteri Hivatal szakértôi bejárást végeztek a telepen a forgalmi rend módosítását elôkészítendô. Július elején az alábbi közleményt juttatta el a polgármesteri hivatal városgazdálkodási irodája szerkesztôségünkbe: Tisztelt Wekerlei Polgárok! A Wekerletelep évben bevezetett forgalmi rendjének immár második körös módosítására kerül sor az Önök véleményei, javaslatai alapján. A tavaly év végén meghirdetett felhívásra számos észrevétel, kérés érkezett, melybôl a szakbizottság négy módosítást tartott támogathatónak. Ezek a következôk: A Pannónia út védetté nyilvánítása a Kós Károly tér és az Álmos u. közötti szakaszon, 30 km/h sebességkorlátozással. (Ugyanúgy, mint a kispiac és a Hunyadi u. között a szerk.) A Kábel utca lezárásának megszüntetésével az Ady Endre út felôl az egyirányú forgalom bevezetése az Ady Endre út és a Corvin krt. közötti szakaszon. Az Esze Tamás utcában az egyirányú forgalmi rend megszüntetése a Hunyadi u. és a Rákóczi u. közötti szakaszon. A Tálas utcában zsákutca kialakítása az Ady Endre útnál lévô elzáró elemnek az önkormányzati telekhatár vonaláig történô beljebb helyezésével. A változtatásokról megrendelésünkre a forgalomtechnikai kiviteli tervek elkészültek. Az illetékes fôvárosi szervek jóváhagyását követôen kerülhet sor a megvalósításra. Nagy Tamás Tizenhét gyermekük született A kitüntetett házaspár Bánságiék az elsô házaspár, akik a Kispest díszpolgára megtisztelô címet megkapták. Régóta megérdemlik. Tizenhét gyermeket neveltek fel példás tisztességben, szeretetben. Bánsági Józsefné 1919-ben született Kiskundorozsmán. Ô maga is nagycsaládból származik, 13- an voltak testvérek. Számára nem jelentett szokatlan családi együttlétet a késôbb anyaként megélt szerep, mert már gyermekkorában hozzászokott. 14 évesen jött Budapestre dolgozni, és itt ismerkedett meg a wekerlei születésû férjével. Bánsági (Bednárik) József 1918-ban született. Szüleivel a Wekerlén, a Margit utcában élt. Negyvenkét évig dolgozott a MÁV-nál tisztviselôként, onnan ment nyugdíjba. Akkor MÁV-fôfelügyelô rangja volt október 11-én házasodtak össze. A Margit utcai szülôi házba költöztek, elsô öt gyermekük is itt született meg. Többszöri csere után horgonyoztak le jelenlegi otthonuknál óta élnek a Vonás (korábban Tárnok) utcai házban. Idén ünneplik házasságuk 65. évfordulóját. Az eltelt 2/3 évszázadnyi idô minden történése a családhoz, a gyermekekhez kötôdik. Istenfélô, mélyen vallásos emberek. Bánsági Józsefné 17 gyermeknek adott életet, tizenegy leánynak és hat fiúnak. A legidôsebb gyermek 1941-ben, a legfiatalabb 1964-ben született. A gyerekek közül tizenöten élnek, öten ma is Kispesten. A nagycsalád hagyományát a gyerekek is folytatták, közülük többeknek négy-hat gyermeke van. Ma már 59 unoka és 51 dédunoka aranyozza be a Bánsági házaspár hétköznapjait. A család szentsége, a gyermekáldás mindenekfelettisége talán sehol sem olyan nyilvánvaló, mint a Bánsági családban. Mint ahogy a szorgalom, a tisztesség és a szeretet sem lehet fontosabb érték máshol, mint a nagycsaládban. Ezek az értékek nemcsak gyermekeik, de mindenki számára példaképül szolgálhatnak. A 17 gyerek felnôttként Isten éltesse ôket! N. T.

5 WEKERLE 2004/3. SZABÁLYOZÁSI TERV / HITÉLET 3 Fórum a Wekerlérôl A kerületrészre készülô speciális szabályozási tervrôl tartottak lakossági fórumot június 15-én a Kós Károly Általános Iskolában. A téma aktualitását az adta, hogy a Wekerle-telep korábbi szabályozási tervének hatálya tavaly lejárt, és az önkormányzatnak újat kell készítenie. Szép hangverseny résztvevôi voltak azok, akik július 6-án az akkori nagy hôségben elmentek a református templomba hirdetett alkalomra. A zenés áhítat fô szereplôje az Amerikai Egyesült Államok Dél- Karolina államából jött charlestoni elsô skót presbiteriánus (református) gyülekezet énekkara volt. Amint azt megtudtuk, az énekkar alapító tagjai skót kivándorló református családok voltak. Az énekkar azokban a napokban hazánkat járta, így jutott el a telepünkre is. Koncertjeiken többször vett részt, néha velük együtt énekelt a budapesti Soli Deo Gloria kamarakórus. Az est elsô részében az esti áhítat részesei voltunk, mely a skót református egyház istentiszteleti rendtartása szerint folyt, tolmácsolással. A padokra tett kétnyelvû kiadvány segítségével követhettük a késôbb elhangzott kórusmûveket is. Öröm volt hallani, hogy a vendég kórus magyar szöveggel énekelt több énekünket. A két egyház lelkipásztora Donald Day és Alföldy-Boruss A fórumon Cserny Sándor, a várospolitikai és fejlesztési bizottság elnöke, Eördögh Gábor alpolgármester, dr. Balogh Pál képviselô, Gyulai István, Kispest fôépítésze, Katona Áron Sándor, a Wekerlei Társaskör Egyesület elnöke, valamint Szemerey Márta, a szabályozási terv tervezôje ismertette az elképzeléseket és válaszolt a lakossági kérdésekre. Elsôként Gyulai István fôépítész vázolta az új terv fôbb szempontjait, hangsúlyozva: a telep egységes arculatát a fôépületek adják, ezért az ezekkel kapcsolatos szabályozások akárcsak a korábbi tervben kiemelt fontosságúak. Elsôrendû szempontnak nevezte az értékmegôrzést, a fôépületek védelmét, ennek érdekében tetôtér-beépítés és bôvítés esetén a szabályozási terv feltételként írhatja elô a telep stílusához nem illeszkedô elôterek elbontását, a mûanyag nyílászárók eltávolítását, a régi ablakok és spaletták visszahelyezését, és egyéb, az eredeti állapot visszaállítására irányuló építési munkát. A terv javaslatokat ad a klímaberendezések és a közmûvezetékek elhelyezésére, szabályozza, milyen közmûépítmények emelhetôk a közterületeken, és nem engedi a csapadékvíz-elvezetô árkok betemetését sem. A fôépítész új elemként említette a melléképületek elhelyezésének problémáját, a készülô terv szerint ugyanis ezeknek a hátsó kertben, szerényen meghúzódva kell állniuk. Szemerey Márta tervezô a telep egyediségét emelte ki felszólalásában. Már a fórumon is több észrevétel hangzott el. Kiderült: a wekerleiek ragaszkodnak a telkek eszmei megosztásához. A lakóházakkal kapcsolatban megfogalmazódott, hogy az épületegyüttesek megjelenését rontó és szabálytalan építések lebontására kevés a három év, ezeket mintegy tíz év alatt lehet megvalósítani. Az emberek egyetértettek a mûanyag nyílászárók beépítésének, a spaletták leszedésének tilalmával. Többen hangsúlyozták az ellenôrzés fontosságát, hiszen ezzel hatékonyabban kiszûrhetôk a szabálytalanságok. Eördögh Gábor alpolgármester elmondta: az önkormányzat felelôssége nem fejezôdik be a rendelettel, a szabályok betartását típustervekkel kell segíteni. A fórum résztvevôi üdvözölték, hogy a bonyolult Dezsô a köszöntô után pár szóval bemutatta gyülekezetét, majd az amerikai lelkész építette homíliáját Lukács 11/1-11 gondolataira, amelyben Krisztus imádkozni tanította tanítványait. Az áhítat hangversennyel folytatódott. Újból élvezhettük a templom nagyszerû hangzását a kórusok és a nemrég kapott orgonajáték hallgatása révén. A mûsorban hat amerikai és egy magyar kórusmû hangzott el. Ráadásként Handel Messiás oratóriumából a Halleluját énekelték a kórusok, mindegyik keresztezôdésekben körforgalom létesüljön, fontosnak tartották jelzôlámpák telepítését a telep szélén lévô forgalmas csomópontokban, és javasolták, hogy az olyan keskeny utcákban, mint a Baross utca Ady Endre útra kivezetô szakasza, ne legyen buszforgalom. Az is kiderült, az emberek nem örülnek a Wekerle körbezárásának, szabadabb mozgást, a forgalmi rend ésszerûbb módosítását kérték. A Nagykôrösi úti zajvédô fal építését szükségesnek tartották, a Határ útiak viszont tiltakoztak a zajfogó miatt, mert szerintük a légszennyezés és rezgés problémáját nem oldja meg. Elkerülô utat szeretnének, de nem az ígéret szerinti 15 év múlva. A környezet védelmével kapcsolatban a fák gondosabb pótlását szorgalmazták, és többen felhívták a figyelmet a csapadékvíz- elvezetés hiányosságaira: csak az utakról vezeti el a vizet. Elhangzott: a régi azóta betemetett árokrendszer megoldotta az egész telep vízelvezetését. A rendelettervezetet július 15-ig a Wekerlei Társaskör Egyesületben tanulmányozhatták az itt élôk, ez idô alatt tehették meg javaslataikat, amelyekrôl szakmai értékelés dönti majd el, bekerülhetnek-e az új szabályozásba. A cikket változatlan formában vettük át a Kispest újságtól. Köszönjük.) Az amerikai református énekkar koncertje saját anyanyelvén. Így is jól hangzott! A zenét a hallgatóság állva hallgatta, dúdolta, ugyanis ezt a kórusszámot az amerikai reformátusok szokása szerint, mint közös záróéneket, így és együtt éneklik. Szép este volt. T. P.

6 4 WEKERLEI FAMÍLIÁK WEKERLE 2004/3. Egy erélyes nõ (2. rész) A Varga család története Nagy Tamás rovata Valamikor 8-9 évvel ezelõtt figyeltem fel rá. Az elsõ wekerlei napok egyikén. Kezében gigafonnal irányította a bicikliseket, rendezte a futókat, majd szinte ezzel egy idõben válaszolt adóvevõn keresztül az útbiztosítóknak. Elõzõ délelõtt láttam már a futballisták között, épp egy civakodást simított el. A kakaskodók közé állt, és ellentmondást nem tûrõen teremtett rendet. Amikor pedig a közel egy kilométerrel arrább pingpongozókhoz látogattam el, éppen akkor viharzott el onnan, hátrahagyva néhány utasítást segítõinek. Igen szép gyerekkorunk volt. Feledhetetlen. Ebben elsôsorban a család és nem utolsósorban a környezet játszott szerepet. emlékezik Varga Judit. Apu minden játékot elkészített nekünk: volt babaházunk bababerendezéssel, hintánk, libikókánk. Anyu habos, fehér ruhákban járatott minket, és soha nem kaptunk ki, ha összepiszkoltuk. Lelki szemeim elôtt van a kép, ahogy az a törékeny kis asszony akirôl viccesen azt mondtuk: vasággyal együtt nyom 47 kilót a húszliteres teli mosófazekat szép idôben vitte hátra az udvarra, ahol dúdolva mosott. Vasalás közben nekünk énekelt, miközben lábával lökte a hintát. Énekelt, mesélt, majd újra mesélt, s énekelt. Amikor zsúr volt nálunk, a környék összes gyereke hivatalos volt rá. Amikor nagyobbak voltak, a Kisfaludy utcába jártak korcsolyázni. Oda gyakran mentek együtt a kertszomszédságban lakó Szutrély fiúkkal. Barátaikkal végigjárták a hegyeket szánkózni. A hócipô alatt sokszor újságpapír melegítette a lábukat, de boldogan iskolába járt. Osztályukban az alsóban csak lányok voltak, felsôben lettek koedukáltak: négy fiút kaptak. Elsôs tanító nénije Megelle Bertalanné volt. Judit már elsôs korában segített tornaórát tartani. Elsôs korában! Szinte hihetetlen. Azt mondja, kis korától mindig tanítósdit játszott. Valóságos ördögfióka Judit eleven kisgyerek volt. Ha nem tanítaná egy egész iskola apraja-nagyját, azt mondanánk, valóságos ördögfióka. Vele mindig történt valami, rajta mindig volt flekk. Ahogy ô fogalmaz: az Ady moziban csak ô tudta elhagyni a télikabátját a legnagyobb hidegben, ki más akadhatott fenn a kerítésen, mint ô, s neki minden alkalommal elveszett valamije az uszodában. Kiskorától kezdve úszott, édesapja vitte a Csasziba. (Annak, aki nem ismerné e nevet, elmondjuk: Császár uszoda, ami a mai Komjádi uszoda mellett állt.) Judit már kisgyerekként Honvéd-drukker volt. Ebben nagy valószínûséggel közrejátszhatott az a körülmény is, hogy Puskás Öcsi édesanyja a Vargáéktól nem messze, a Rákóczi utca sarkán lévô tejcsarnokba nagy tálca krémessel állított be, ha gyôztek a fiúk. Márpedig gyakran tették ezt. A Császár uszodában 1958-ban Ölveczky Vilmos irányításával kezdte versenyszerû úszóéletét. A tehetséges és szorgalmas kislányt talán egy év múlva Rothermel Anna válogatott kézilabdakapus vitte a Honvédba, Tumpek Györgyhöz. A Tüzér utcai uszodában jegyezte el magát egy életre az úszással. Reggel hatra ment az úszóedzésre, onnan a suliba, majd délután kettôre vissza az edzésre a Tüzér utcába vagy a Margitszigetre. Együtt úszott többek közt az azóta országosan ismertté vált Kiss Lászlóval, Görgényi Istvánnal, Kiricsi Jánossal. Kiss a magyar úszóválogatott edzôje, Görgényi az ausztráloké, Kiricsi pedig a TF tanára. Egerszegit tanította Varga Judit középiskolába Óbudára, a Than Károly Vegyipari Technikumba járt. Az érettségi elôtt fejezte be a versenyúszást, de nem lett hûtlen az uszodához! Tumpek mellé szegôdött edzônek, társadalmi munkában a kicsiket oktatta. 19 évesen már Jutka néninek hívták. Utána a Testnevelési Fôiskolán úszóedzôi oklevelet szerzett. Ennek birtokában gyakorolhatta tovább a Budapesti Honvédban fôfoglalkozású edzôként azt, ami a szívéhez a legközelebb állt, áll. Oktatott. Szülés után átmenetileg elhagyta a vizesek világát. Általános iskolába ment tanítani. Elsô állomása Csepelen volt. Volt tanító néni és napközis. Az utolsó tizenöt évben csak testnevelést tanít. A nyolcvanas évek eleje A két kislány játékaikkal mentek. A Kis-Dunán megtanultak evezni. A dunai sátras kirándulások, evezôtúrák életformájukká váltak. Judit és párja ma a nyugdíjkorhoz közeledvén szabad idejüket változatlanul a Kis- Dunán, az Angyali-szigeten töltik. Varga Judit a II-es számú (ma Erkel Ferenc) általános Judit úszópalántákkal

7 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI FAMÍLIÁK 5 Judit osztálya (el)ballag ugyanakkor Csepelen ban költöztek vissza a Wekerlére. Épp akkor szervezôdött a Wekerlei Társaskör újbóli életre lehelése. Újlakiné Gazdag Judit és Geleta Károlyné hívta. A lokálpatrióta beszervezésével nem volt nehéz dolguk. A Dobó Katica u. 66- ban elindult a Wekerlei Társaskör Egyesület mûködése. Judit a házassággal a Bognárné Varga Judit nevet vette fel. Férje János. Ahogy ô mondja: a Franzstadtból jött. A Kandó Kálmán Technikumban szerzett technikusi végzettséget. Évtizedekig a híradástechnikai szolgáltató szektorban, majd az építôiparban jeleskedett. Ma nyugdíjas. Édesanyját követi 1976 karácsonyára életük legszebb ajándékát kapták, megszületett lányuk Monika (sic! a szerk.) Az általános iskolát a Pannóniában, testnevelési tagozaton végezte. Utána a Vásárhelyi Pál Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskolába járt. Moni a Mûegyetem kórusában énekelt. A sportban sok mindent kipróbált: úszott, teniszezett, kosarazott, síelt. A korcsolyázást és az evezést kisgyerekkora óta ûzi. Monika anyját követi. Elvégezte a TF edzôi szakát. Jelenleg Kiss Miklósnak segít a Szpariban. Két gyermeke van. Beliczay Bendegúz négyéves, Léna a nyáron lesz kettô. Judittal a Nádasdy utcai otthonukban beszélgetünk. Minden mondatából kiviláglik, egész élete az úszás és a gyerekek oktatása volt. Sok szülô adhat hálát az Istennek, hogy Varga Judit nem maradt az elsô tanult szakmájánál, a vegyésztechnikusságnál. Nem nekem való volt, hogy nyolc órán keresztül egy gramm mákot mérjek, vagy a csavargyár laborjában a csavarok szakítószilárdsága felett elmélkedjem. óta a Pannónia Általános Iskola pedagógusa. Örömére elsôtôl kezdve nyolcadikig viszi a gyerekeket. Olyan szeretettel beszél volt és mai tanítványairól, hogy alig van szívem leállítani. Tanítványai közül egyet mégis meg kell említenünk. Egerszegi Krisztinának testnevelôje és osztályfônöke volt. A tanítás mellett évtizedek óta a Budapesti Spartacusban oktat úszást ben a Kiváló Ifjú Pedagógus-pályázaton indul. Pályamûve egy, az I-es számú iskolával szembeni térre tervezett játszótér és KRESZ-park volt. Talán emlékezik a kedves olvasó, akkoriban egy háztartásitüzelôolajkút éktelenkedett a park szélén, a park pedig a kutyák illem-, a motorosok találkahelye volt. A pályamunka díjat nyert. A megvalósítás azonban csak egy évtizeddel késôbb, más formában valósult meg. Judit kitartó munkálkodása és talpalása meghozta gyümölcsét. Fiatal házasként a mai Europark helyén, az egykori Dugonics utcában lakott, munkahelye Csepelen volt. Természetesnek tûnt, hogy ott igényelt lakást. Aztán itt a Wekerlén, a Pannónia Általános Iskolában kapott állást, lakást Moni és gyermekei Az Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesületének (AGYME) asztmanôvére szeretettel várja szeptember 5-én vasárnap ig az AstraZeneca "Cél az egészség!" buszán az asztmával, allergiával kapcsolatos kérdéseket. A tanácsadáson kívül a buszon lehetôség van vérnyomás mérésre is. ASZTMÁS ÉS ALLERGIÁS GYERMEKEK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE WEKERLE A Wekerlei Társaskör Egyesület tájékoztató lapja Szerkesztõ: Vereckei Zoltán Szerkesztõbizottság tagjai: Deák Márta, Mérai Horváth Gusztáv, dr. Mosonyi Annamária, Nagy Tamás, Szakács Gusztáv, Tóth Pál, Szeitz János, Romhányi András. Felelõs kiadó: Katona Áron Sándor, WTE-elnök A szerkesztõség címe: 1192 Bp., Kós Károly tér 10. Tel.: Nyomda: SERIART Nyomdaipari Stúdió Megjelenik negyedévenként 6000 példányban A szerkesztõség a kéziratok tartalmáért nem vállal felelõsséget.

8 6 WEKERLEI ISKOLÁK WEKERLE 2004/3. Akikre büszkék lehetünk KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA München, Német Nagydíj: 1. helyezés (akrobatikus kategória) München, Német Nagydíj: 2. helyezés (modern kategória) Iskolánkban a 2003/2004. tanév végén a következô Kinderfesztivál döntô: 1. helyezés tanulóink lettek kitûnôk: Európabajnokság, Hollandia: 3. helyezés 1. a Keresztes Dávid, Dániel Béla József, Palotai Bálint, Illy Firéne Orsolya, Körmendi Karola, Tóth Gergô 1. b Hoang Le Huyen, Lakatos Boglárka, Örlôs Ádám, Zimányi Ádám 2. a Adorján Ramóna, Csabai Luca, Dénes Orsolya, Farkas Nikolett, Gyomlai Imre, Hegedûs Fanni, Kiss Tamás, Mellen Krisztina, Papp Dóra, Schmidt Angéla, Várnai Dorottya 2. b Bársony Borbála, Bödecs Szonja, Hodruszky Zalán, Kôhalmi Péter, Oroszki Dóra 3. a Benkô Zsolt, Hauser Bence, Lakatos Bence, Lehoczki Zoltán, Somfai Stefánia 3. b Csonka Dávid, Knausz Anna, Körmend Szabolcs, Nagy Jenô, Rónaky Petra 4. a Bogárdi Ádám, Császár Terézia, Hernádi Kornélia, Jakab Diana, Lénárt Karolina, Palotai Eszter, Susánszky Péter 4. b Trunkó Krisztina 5. a Kováts Patrik 5. b Adorján Krisztián, Beluch Ádám, Katona Szonja, Kónya Viktória, Seregi Bernadett, Szûcs Dóra 6. a Balogh Samu, Szabó Hanna, Jakab Cintia 6. b Húnfalvi Krisztina, Medvigy Léna 6. c Kótai Dávid 7. b Heincz Norbert, Susánszky Eszter 8. a Beluch Dániel, Csapó Lilla, Kótai Dóra, Molnár Júlia 8. b Dudás Vajk Kós-díjasok: Császár Terézia 4. a, Papp Sára 4. a, Seregi Bernadett 5. b, Balogh Samu 6. a, Hegedûs Kinga 6. a, Jakab Cintia 6. a, Nagy Norbert 6. a, Szabó Hanna 6. a, Húnfalvi Krisztina 6. b, Gasparek Zsófia 6. c, Kótai Dávid 6. c, Susánszky Eszter 7. b, Beluch Dániel 8. a, Csapó Lilla 8. a, Csikós Blanka 8. a, Kótai Dóra 8. a, Papp Edina 8. a, Ábrahám Dániel 8. b, Dudás Vajk 8. b, Kocsis András 8. b, Lakatos Dániel 8. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Élen a tanulásban élen a sportban kitüntetést kapott: Jakab Diana 4. a és Palotai Eszter 4. a Budapesti és országos versenyek Fôvárosi népdalverseny ARANY minôsítés: Gombai Eszter 6. c Budapesti területi tornaverseny I. forduló: I-II. kcs.: 4. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Kerek Viktória 3. b, Málek Imola 3. b, Mucs Viktória 4. b, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.: 4. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b II. forduló: I-II. kcs.: 3. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Mucs Viktória 4. b, Rónaky Petra 3. b, Schmidt Angéla 2. a, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.: 4. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Budapesti bajnokság és országos területi tornaverseny I-II. kcs.: 12. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Málek Imola 3. b, Mucs Viktória 4. b, Schmidt Angéla 2. a, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.:11. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Budapest bajnokság (futás) 100 m 10. helyezés: Szabados Júlia 7. a Országos bajnokság (futás) 100 m 10. helyezés: Szabados Júlia 7. a Labdarúgás Országos NIKE-kupa I-II-III. korcsoport: budapesti 3. helyezés Fitness showtánc egyéni kategória: Kézér Eszter eredményei: Szerbia Nemzetközi Bajnokság: 2. helyezés ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Kitûnô tanulók 2003/2004 tanévben 1. a Balogh Sára, Brgmunts Hermina, Fejérvári Máté, Györkös Marcell, Jankura Szilvia, Khayauti Sára, Marthi Péter, Molnár Dorottya, Nándorfi Szofi, Papp Vanda, Szücs Roland, Tóth Boglárka 1. b Busai Anna, Endrédi János, Forgács Krisztina, Iváncsics Máté, Iványi Mirjam, Jávori Zsófia, Kabdebó András, Kliment Lilla, Kovács Mária, Lôrinc Mónika, Móczán Marcell, Plajner Kitti, Scwarczkopf Lotti, Somogyi Roxána, Székely Anna, Várhegyi Flóra, Véner Eszter, Bieliczky Míra 2. a Ballagó Katalin, Dévényi Bálint, Dikker Vanda, Komár Éva, Major Boglárka, Perlaki Laura, Pétendi András, Raab Nikolett, Simon Barbara, Tomolák Bence 2. b Fogarassy Lili, Hóka Tímea, Horváth Bálint, Kalló Kristóf, Karsai Noémi, Mann Evelin, Paál Alexandra, Rothman Ákos, Rubold Bálint, Siklódy Eszter, Székely Fanni, Turóczy Fanni, Farkas Anna 3. a Bajnok Viola, Burinda Fabrice, Kövecses Gréta, Meilinger Nóra, Molnár Szabrina, Nagy Felicia, Rózsa Rufina, Szinger Beatrix, Tepliczky Csilla, Trapp Szabolcs 3. b Bank Nóra, Hartenstein Péter, Kisfaludy Lilla, Kliment Kristóf, Páris Alexandra, Somodi Emese, Székely Eszter, Tarnai Réka 4. a Balog Zsuzsa, Horváth Attila, Kvotidián Ágnes, Mogyorósi Fanni, Molnár Viktória, Papp Ádám, Simon Dóra, Szellmann Szofi, Tomolák Ádám 4. b Kabdebó Noémi, Csanádi Sára, Rothman Dóra, Kovács Réka, Berta Réka 5. a Benedek Krisztina, Ferenczi Flóra, Surmann Áron, Maróti Jozefina, Mohács Péter, Raab Betti, Reményi Réka, Sáfrány Írisz, Varga Boglárka 5. b Erényi Eszter, Hartenstein Ádám, Kiss Enikô, Liptai András, Kónya Sára, Memeti Kitti 6. a Barabás Júlia 6. b Iványi Gyöngyvér, Fogarassy Eszter, Kanyó Kinga, Sterl Alexandra, Kristóf Katalin 7. a Turcsányi Zsófia Mesemondó verseny 3. hely Balogh Sára 1. o. Mesemondó verseny 3. hely Pádár Levente 4. o. Versmondó verseny 2. hely Balogh Sára 1. o. Versmondó verseny 1. hely Rubold Bálint 2. o. Olvasás verseny 1. hely Gönczi Dávid 2. o. Helyesírás verseny, 1. hely, matematikaverseny 1. hely Kabdebó Noémi 4. o. Matematika-csapatverseny 3. hely Kabdebó Noémi, Horváth Attila, Balog Zsuzsanna Népdalverseny: arany minôsítés Tahon Tímea 5. o. Helyesírási verseny: 2. hely Raab Bernadett 5. o. Német OÁTV 3. hely Turbucz János 7. o. Német OÁTV 2. hely, angol játékos vetélkedô 3. hely Balogh Zoltán 8. o. Vers- és prózamondó verseny 3. hely Liptai Miklós 6. o. Német vers- és prózamondó verseny 1. hely Dikker Vanda 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Tomolák Bence 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 3. hely Radjanovic Alexandra 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Mogyorósi Fanni 4. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Sáfrány Írisz 5. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Freisenhan Ádám 8. o. Német vers- és prózamondó verseny 3. hely Széphegyi Nóra 8. o. Rajzverseny-grafika 2. hely Kovács Réka 4. o. Kispesti kalandozások 1. hely 7. a osztály csapata Kispest English Competition 1. hely Fórika Noémi 5. o. Matematikaverseny területi 1. hely Székely Eszter 3. o. Sakk-diákolimpia 3. hely Józsa Lajos, Barabás Tamás, Telek Soma Sakk-diákolimpia 3. hely Dikker Olivér, Pálmai Filemon, Pálmai Bálint Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Szellmann Réka 2. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Busai Anna 1. b. Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Kövecses Gréta 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Tepliczky Csilla 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 3. hely Zelenák Franciska 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Barabás Tamás 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Horváth Attila 4. a. Sakk-diákolimpia 1. hely Horváth Attila, Tomolák Ádám, Raza Hassán (csapat) Kispesti úszóverseny 1. hely Hajdú Melinda 2. a. Kispesti úszóverseny 2. hely Szabó Annamária 2. a. Kispesti úszóverseny 2. hely Ferenczi Flóra 5. a. Sakk-diákolimpia 1. hely Tepliczky Csilla, Kövecses Gréta, Zelenák Franciska Sakk-diákolimpia 2. hely Dikker Vanda, Szellmann Réka, Karsai Noémi PANNÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA Versenyeredmények Kerületi tanulmányi versenyek: Döbrönte Anna 3. o. Versmondó verseny 3. hely Zrinszky Réka 3. o. Versmondó verseny 2. hely Csöndör Zsolt 4. o. Olvasásverseny 4. hely Vági János Dávid 1. o. Versmondó verseny különdíj Bartus Rita 5. o. Matematikaverseny 2. hely Bertyák Ágnes 7. o. Herman Ottó biológiaverseny 1. hely Szollár Anel 8. o. Herman Ottó biológiaverseny 3. hely Bartus Gergely 7. o. Nyelvünkben élünk 3. hely Csiki Viktória 8. o., Szollár Anel 8. o., Somogyi Miklós 8. o. Szent László történelemverseny 3. hely Varga Bence 7. o. Informatika-, szövegszerkesztés-verseny 3. hely Jakab Márk 7. o. Vers- és prózamondó verseny 1. hely Dávid Richárd 7. o. Vers- és prózamondó verseny 3. hely Patai Csaba 5. o. Rajzverseny-grafika 2. hely Mondik Noémi 6. o. Rajzverseny-festés 2. hely Nemes Dóra 7. o., Bertyák Ágnes 7. o., Süle Márton 7. o., Mondik Noémi 6. o. Ker. önkormányzati aszfaltrajzverseny 1. hely Máté Lujein 6. o. Angol vers- és prózamondó verseny 2. hely Jakab Márk 7. o. Angol vers- és prózamondó verseny 2. hely Kovács Zsanett 7. o. Angol vers- és prózamondó v. 3. hely Egyéb versenyek: Czérna Dorottya 5. o. Litterátum országos angolverseny 1. hely Lukács Gábor 5. o. Litterátum országos angolverseny 8. hely Zrinszky Réka 3. o. Országos bátaszéki matematikaverseny 15. hely Vôneki Kitti 4. o., Kiss Csilla 4.o. Egészséges életmód verseny 1. hely Básti Dóra 3. o., Plank Ádám 3. o. 1. hely Endrédi Fanni 3. o., Szeghy Dorottya 3. o. 2. hely Sportversenyek Európa-bajnokság (Hollandia) Bálint Fanni 7. o., Bodnár A. 8. o. Nemzetközi Táncszövetség egyéni és duó verseny 1. hely Úszás: budapesti országos 4x50 m váltó II. korcsoport Törzsök Brigitta 4. o., Varga Viktória 4. o., Orosz Viktória 4. o., Nánási Noémi 5. o Czabaday T. Dorottya 2. o. 50 m mellúszás m hátúszás Horváth Dávid 1. o. 50 m gyorsúszás m mellúszás Juhász Dóra 5. o., Zalán Sarolta 7. o., Dancsó Fruzsina 6. o., Berky Lilla 6. o., Pacsay Klaudia 6. o., Fôzô Krisztina 6. o. 6x50 m váltó III. korcsoport 2. 2.

9 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI ISKOLÁK 7 Czmarkó Gergô 6. o., Horváth Gergô 6. o., Pulai Bence 6.o., Veszprémi Tamás 6. o., Gábor Kristóf 6. o., Bernek Péter 6. o., Kékesi Krisztián 6. o. 6x50 m váltó III. korcsoport Lakatos Roland 8. o. 100 m hátúszás IV. korcsoport Kovács Réka 8. o. 100 m mellúszás IV. korcsoport Sztovics Andrea 8. o. 100 m hátúszás IV. korcsoport Bernek Péter 6. o. 100 m hátúszás III. korcsoport Németh Boglárka 8. o., Makay Melinda 8. o., Kovács Réka 8. o., Vörös Anita 8. o., Sztovics Andrea 8. o., Nemes Dóra 7. o. 6x50 m váltó IV. korcsoport Veres Ádám 7. o., Király Attila 7. o., Albert Kornél 7. o., Barkaszi Gábor 7. o., Nagy Richárd 7. o., Lakatos Roland 8. o. 6x50 m váltó IV. korcsoport Német katonák az iskolában A mai számban nem folytatjuk az iskolák történetét, mert a tavasz végi és nyári idôszak alkalmatlan arra, hogy adatokat szerezzünk be. A IV-es számú iskola (ma: Fôvárosi Átmeneti Gyermekotthon és Általános Iskola) történetével a karácsonyi számban ismerkedhet meg a nyájas olvasó. Azért ebben a rovatban is van közlendônk. Levelet kaptunk egy magát szemtanúnak nevezô polgártól, amelyben tévedésünkre hívja fel a figyelmet. A rovat szerkesztôje még nem élt a szóban forgó esemény idôpontjában, így csak mások elbeszélésére, dokumentumokba foglalt feljegyzésekre hagyatkozik. Azok igazságtartalmáról semmivel sincs jobban megbizonyosodva, mint az itt közölt levélben állítottakról. Természetesen, mi sem úgy értettük, hogy a telepre zúdult a szônyegbombázás, hanem Budapest ilyen jellegû megtámadásakor esett áldozatul jó néhány wekerlei épület. Szívesen vesszük mások emlékezését is. Nagy Dancsó Fruzsina 6. o. uszonyos- és búvárúszás Dancsó Márton 4. o. uszonyos- és búvárúszás Flór Nándor 6. o. sportakrobatika Bertyák Ágnes 7.o. sportakrobatika Idul Mikolett 6.o. ritmikus gimnasztika 5. Sípos Nóra 8. o. ritmikus gimnasztika 6. Egyéb sportágak: Kaló Julietta 4. o., Vôneki Kitti 4. o., Madaras Cintia 4. o. csoportos labdagyakorlat Molnár Fruzsina 4. o., Molnár Tímea 4. o., Szegedi Mercédesz 4. o., Molnár Tímea 4. o. ritmikus gimnasztika Kardos Orsolya 2. o., Harcsa Cintia 2. o., Gábor Anna Laura 2. o., Virág Andrea 3. o., csoportos labdagyakorlat 2. Horváth László 6. o., Zugor Péter 6. o., Szôr Olivér 6. o., Czeglédi András 6. o., Schönek Dávid 6. o., Treit Soma 7. o., Borsós Norbert 5. o., Egervári Oszkár 5. o., Mecséri Balázs 5. o., Mucsi Bence 5. o., Sulák Ádám 5. o., Zalán János 5. o., Simon István 5. o. kosárlabda 2. Testnevelô tanárok: Bognárné Varga Judit, Maróthyné Rákóczy Zsuzsa, Mucsiné Nagy-Pál Adrienn Edzôk: Egressy János, Pecsics Zsuzsa, Muszil Zsuzsa, Deák Katalin, Maroshévizi Krisztina A Pannónia Általános Iskola kitûnô tanulóinak névsora technikai okok miatt hiányzik a lapból. KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM Kitûnô tanulók: Kôhler Attila 8. c., Bárdos Barna Hunor 8. c., Köles Hajnalka 9. a., Karizs Krisztina 11. c. Jeles tanulók: Bujtor Dávid 7. c., Csajbók Zoltán 8. c., Horváth Miklós 8. c., Takács Krisztián 8. c., Abonyi Dániel 9. b., Zomborka Edina 10. a., Réfi-Oszkó Dániel 10. a., Novák Barbara 10. a., Harmath Szilvia 11. c. Kitûnô érettségi vizsgát tett: Kováts Dóra 12. c. Jeles érettségi vizsgát tett: Molnár Boglárka 12. a., Ferenczi Sándor 12. c., Zelenka Nóra 12. c. Horváth Mihály történelem tanulmányi versenyen 3. helyezést ért el: Pál Zoltán 10. a.

10 8 M VÉSZET WEKERLE 2004/3. Kerékgyártó László Találkozások Valami fontos ügyben továbbállunk, majd legközelebb talán többet kérdezünk, mondunk. Derûsen magunkkal visszük arcvonását, a régit és a most látottat, majd olvasatlan óriásplakátok közt téblábolva álmodunk új tájat, otthont, gyermekkort. Áfa nélküli házikolbászt, szalonnát, hamvasan viruló otellót, ôrölt gabonánkból régi ízt, új illatot. Árnyainkhoz megfogjuk a fényt, és helyére tesszük lágyan, derengôn, sikítón. Várad-váram, váram-várad széthordva megfoghatatlanul. Magyar nyelvû kultúránkkal mi mindig, mindenütt váradiak vagyunk. Néha öszszefutunk, mint halraj intünk, szétrebbenünk, hisz HOLNAP ismét találkozunk, vagy már nem. Mit gondolt Balogh István, amikor már nem rótta tovább vándorútját? Kós Károly ráncaiból is kisimult az erdélyi vonás. Mit érez a falfirkász, ha nem írja le NagyVárAd!? Mondjátok el mindenkinek...

11 Várjuk kedves vendégeinket! Minõséget elérhetõ áron! Tisztelt wekerlei Polgárok, kedves Vendégeink! Köszönjük megtisztelõ bizalmukat, és reméljük, hogy magas szintû szolgáltatásunkkal ezt a jövõben is kiérdemeljük. A közeljövôben megrendezésre kerülô wekerlei-napok rendezvényein a Kós Károly téren szeretettel várjuk Önöket: látványkonyhával, grillezett ételekkel, csülkös bablevessel, csapolt sörrel. A rendezvényhez kapcsolódva a Wekerle Étterem is kibôvített napi kínálattal várja Önöket! Nyitva tartás: hétfõ szombat óra között. vasárnap és ünnepnap óra között. Cím: Budapest XIX., Pannónia út 15. Telefon / fax: ,

12 10 NÉZZEN JOBBAN KÖRÜL! WEKERLE 2004/3. Tóth Pál rovata 25. rész Májustól megnôtt a társaskör forgalma. Jó volt látni a telep építészeti jövôjét szabályozó tervezetet és rajzi mellékletét kutató, értelmezô lakosokat. Remélem, javaslataikkal és észrevételeikkel javították, segítették a szakemberek és az önkormányzat munkáját, hiszen a telep lakosai ismerik igazán házuk, közvetlen környezetük és a telep életét, építészeti változásait és következményeit, még ha eddig nem voltak tudatában, hogy mit lehet építési engedéllyel vagy anélkül bontani, építeni, illetve változtatni. Ugyancsak nagyobb lett a wekerletelep.hu weboldal fórum oldalán a telep szabályozásával kapcsolatos érdeklôdôk száma, melynek csak örülhetünk. Sajnos ott is és az olvasói visszajelzésekbôl is kicseng az ügyek elintézésének szabályozottsága és tisztasága iránti kételkedés. Korábbi számainkban többször is írtam már errôl. Szándékom akkor is az volt, hogy olyan jelenségekre hívjam fel a figyelmet, melyek sértik a jó szándékú és jogkövetô magatartású lakosok becsületét, ha látják és elszenvedik az ellentétes magatartásúak elônybe kerülését. Ehhez állítok össze a következôkben újabb példákat. 85. Átláthatóság A közelmúltban egy olyan konferencián vettem részt, ahol a városházák mûködésének átláthatósága volt a téma. A találkozó nemzetközi volt, már tavaly elkezdôdött a megbeszélés, és minden évben más ország vállalja a rendezést. Jó volt tapasztalni a civil szervezetek egyre növekvô szerepvállalását, A Fôvárosi Csatornázási Mûvek Rt. megbízásából, az FCSM Mélyépítô Kft. kivitelezésében közcsatorna átépítése történik a Bubapest XIX. kerület Esze T. utca, Kenyérmezô utca és Hungária út között, valamint a Kenyérmezô utca, Esze T. utca és Ady E. út között. A kivitelezési munka tervezett ideje: Esze T. utca: június 28. augusztus 8. Kenyérmezô utca: augusztus 9. október 3. A munkavégzés több ütemben Ügyeink intézésérôl és a résztvevôk törekvését az ügyintézés átláthatóságának növelésére. Mi a fô elvárás? Megfelelôen szabályozott, következetes és gyors legyen az ügyintézés. Az ember lehetôleg egy helyen intézhesse ügyeit, és alakuljon ki az a véleménye, hogy azokat egyenlô mércével intézik. Folyamatukban ismerhesse meg a városházák ügyeit, és az ún. elégedettségi mutatója nôjön. Néhány negatív példát mutatok be az alábbiakban: a városházán benyújtott dokumentációk átvétele nem tételes; a jegyzôkönyvek formailag és tartalmilag hiányosak; a hasonló tartalmú ügyek elintézésének folyamata, idôtartama és kimenetele nagyban eltérô; mûködik az ismeretségi mutató (negatív és pozitív eredménnyel); nem követhetôk a bizottsági munkák; a honlapok hírei elavultak, illetve hiányosak; a pályázatok elbírálása és a munkák lebonyolítása nem követhetô; a közmeghallgatások formálisak; a civil szervezetek beleszólása erôsen korlátozott; a beadványok és panaszok elvesznek a fiókokban; a városházi válaszadások elnagyoltak és nem kielégítôk; a tisztségviselôk információinak átadása jogtalan elônyhöz juttatja a neki kedvezményezettet; jó kapcsolatokra hivatkozva pl. a tervezô jogtalan elônyhöz jut, ugyanakkor a megbízó is jobban jár az ügyek gyorsabb elintézésének reményében; a beszámolók hiányosak vagy hibásak; nem mûködik a belsô ellenôrzés; nincs együttmûködés a belsô és külsô ellenôrzés között; függôségi viszony miatt nem mûködhet jól a belsô ellenôrzés; a közgyûlés nem tárgyalja meg a külsô ellenôrzés jelentését; Közcsatorna átépítése, földkábelmunkák történik, az elsô ütem az Esze T. utcai szakasz építése volt. A Kenyérmezô utcai kivitelezés négy ütemben történik, az elsô ütem az Esze T. utcától indult. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokat ideiglenesen lezárják. A munkavégzéssel megbízott kivitelezô a lakosság részére szórólapot készített, amelyet minden ingatlanba eljuttat. Az ELMÛ megbízásából elektromos földkábel-rekonstrukciós munkák kivitelezésére kerül sor a Kolozsvár u. 95.-tôl a Szabadka utcán, a Pozsony u. érintésével a Méta utcáig július 21. és szeptember 30. között; a Fôvárosi Gázmûvek Rt. megbízásából gázvezetékrekonstrukciós kiviteli munkák kezdôdtek az alábbi utcákban: Baross u. (Pannónia út Mikes u.) július 26. szeptember 3.; Gutenberg krt. (Tass u. Kapisztrán u.) július 23. augusztus 17.; Kapisztrán u. (Hungária út Gutenberg krt.) július 23. augusztus 17.; nem javítják tevékenységüket a városházák a külsô ellenôrzés javaslatai után; nincs folyamatos, következetes és megfelelô ügyfél-elégedettségi felmérés. 86. Falon kívül Kezdôdött telepünk házainak elcsúfítása a gázvezetékek szerelésével. Otrombaságát még növelte a városi gázvezetékhez kötôdô nagy átmérôjû vezetékméret és az azt kötelezôen hôszigeteléssel ellátott héjalás. Késôbb a vezetékméreteket csökkenteni lehetett, de ki kérte számon azoknak a már RRT szerint is falba süllyesztett kivitelét? Jött a várva-várt telefonhálózat, keresztül-kasul vezetve kerteken, hogy utána a falhoz rögzítve eljusson lakásunkba. Késôbb, a tömeges telefonbekötések után elkezdôdött a vezetékek mûanyag csôcsatornába vezetése, mit sem törôdve az RRT elôírásaival. De ki kérte akkor számon? Jött a különbözô kábelcsatorna-hálózat, késôbb egymás mellett az új, az újabb, fittyet hányva a telep homlokzati képének. Ezt sem ellenôrizte senki. Az utóbbi tizennégy évben megépült fémlemez füstcsövekrôl most nem beszélek, mert megér egy külön misét. És végül a légkondicionáló egységekrôl annyit, hogy ennek homlokzati megjelenését is korlátozza a közben márt lejárt RRT, de senkit sem zavart, hogy kiépítése eleve építési engedélyköteles. Érdemes utánanézni, hogy fôvárosunkban, benne telepünkön hány helyen létezik homlokzaton kívüli klímaberendezés (vele együtt csôvezeték), és azok között hány tulajdonosnak van a kezében jogerôre emelkedett építési határozat. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok és sokszor gondok összegyûjtéséhez, az ezekbôl levonható tanulságok rendezéséhez továbbra is várjuk leveleiket a következô címre: Wekerlei Társaskör Egyesület (Tóth Pál), 1192 Budapest, Kós Károly tér 10. Tóth Pál Murányi u. (Zoltán u. Gutenberg krt.) július 23. augusztus 17.; Gutenberg krt. (Hungária út Murányi u.) július 23. augusztus 17. A munkavégzés több ütemben történt. A kivitelezés közben az ingatlanok megközelítése biztosított lesz. A munkavégzéssel megbízott kivitelezô a lakosságot közvetlenül is tájékoztatta. A munkák elvégzéséig kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Városgazdálkodási iroda (Egyéb részletek a 13. oldalon!

13 WEKERLE 2004/3. ÉPÍTÉSZET / OLVASÓI LEVELEK 11 Olvasóink írták Jelen rovatunkban két olyan ausztráliai olvasónkról kívánunk megemlékezni, akik lapunkért anyagi áldozatot is hoztak. Köszönjük az adományokat. Templom Zebegényben Kós Károly munkásságának nyomában Kós Károly korai, 1908-ban tervezett és elkészült mûvét látjuk. Határainkon belül az építésznek Budapesten kívül csak két mûve épült. Az eredeti vázlattervek szerint a templom falazatánál a rusztikus megjelenésû kôfal dominál, valamint a torony a fôhajó másik oldalán volt. A festett üvegablakokat is Kós tervezte, a belsô teret a gödöllôi mûvésztelep megalapítója, Körösfôi Kriesch Aladár festette 1912-ben. A templom kivitelezôje, ifj. Melczer Károly késôbb az építész családi házát, a Varjúvárat is felépítette. Szöveg és kép: Tóth Pál Vitéz Bányay László XVIII. kerületben, de már néhány év múlva a Wekerlére költözött a család. 55 éve él Ausztráliában. Személyesen még nem találkoztunk, csak telefonon társalogtunk. Kifogástalanul, választékosan és szinte akcentus nélkül beszél magyarul. Nagyon készül újra haza. Remélem, ellátogat hozzánk a Wekerlei Társaskör Egyesületbe és a lap szerkesztôségébe. Nagy Tamás A nekünk küldött üdvözlôlapjából kiderül: 1925-ben, a Szondy téren született, majd a Baross utca 48.-ban lakott. Részt vett az os forradalom és szabadságharcban. A XVIII. kerület nemzetôrparancsnoka volt elején már Ausztráliában élt, és szervezte az ötvenhatos szabadságharcosok szövetkezését. Alapító tagja az Októberi Felkelôk Szövetségének, majd a szervezet jogutódjának, a Független Magyar Szabadságharcos Szövetségnek az elnökévé választották október 23-án. A szabadságharc 40. és 45. évfordulóján kibocsátották az Emlékkönyvet, amelybôl szerkesztôként egy példányt elküldött nekünk. Kívánjuk az elnök úrnak, hogy töretlen lendülettel és hazaszeretettel ápolja 56 hagyományát, és ne engedje kiveszni a sok tízezer kilométerre lévô haza emlékét. Isten tartsa meg jó erôben! Holmik Viktor Vagy ahogy a távoli országban ismerik: Victor Anthony Holmick, 1922-ben született a Lapzárta után kaptuk a hírt a távoli Sydneybôl, hogy vitéz Bányay László hosszan tartó betegségét türelemmel viselve, életének 80. évében, július 24-én visszaadta hívô lelkét Teremtôjének. Gyászolja a család, a Független Magyar Szabadságharcos Szövetség, a Szent László Társaság, a Vitézi Rend, az Ausztráliai Magyar Szent Korona Társaság. Nyugodjék békében!

14 12 WEKERLE 2004/3. Jártunkban-keltünkben címmel új rovatot indítottunk néhány számmal ezelôtt. Ebben a rovatban olyan látott-hallott dolgokról szeretnénk beszámolni, amelyek felvidítanak, meghökkentenek, megmosolyogtatnak vagy éppen felbosszantanak bennünket. Arra számítunk, hogy pár sorban megírják nekünk az olyan eseteket, amelyeket közlésre érdemesnek találnak. Szívesen vesszük a fotót is. Legyen ön is a lap munkatársa! Utcanévfeliratok Igen változatosak az utcanévtáblák a Wekerlén. Ízelítôül bemutatunk néhányat. Kós Károly tér közötti szakaszán. A tavasszal kibocsátott polgármesteri tájékoztatóban felsorolt további csapadékvíz-elvezetési munkálatok (hat utcaszakasz) július közepén még meg sem kezdôdtek, noha azok elvégzését májusra ígérték. Új létesítmények Új tornacsarnok épül a IV-es számú általános iskola udvarán. A Madách utcában, valamint a Petur utcában lakók és a Wekerlei Gyermekház látogatóinak régi óhaja teljesült: pormentes járda épült az eddig földes oldalon is. Gyephézagos lapokkal burkolt árkot építettek a Mészáros Lôrinc utca Baross utca Készül az új tornacsarnok A rossz példa Hôszigetelés A Wekerlén nyitott szemmel járó szemlélô mind gyakrabban találkozik a dryvitnak nevezett hôszigetelési módszer alkalmazásával. Az épületek térelhatároló falainak külsô hôszigetelésére Magyarországon a közel 30 éves dryvitrendszer a legelterjedtebb, bevált megoldás. Igen ám, de a helytelen kivitelezés egyrészt sok gondot okozhat, másrészt mivel homlokzatról, azaz társasházi közös tulajdonról van szó megvalósítása engedélyhez van kötve. A leggyakoribb probléma, hogy kontárok végzik el a munkát, s évek múlva a hôszigetelt felület leválik, beázik. Gond az is, hogy szinte valamennyi homlokzati hôszigetelési megoldásra ráragasztják a dryvit megjelölést, de annak ma is egyetlen cég a kizárólagos magyarországi jogosultja, hazai rendszergazdája. Minden közös tulajdonban álló épületrész megváltoztatása csak a társtulajdonosok hozzájárulásával történhet. A közgyûlés megkerülése sok-sok per kiindulása lehet. Tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben az utcaképet, az épület jellegét is befolyásolhatja a hôszigetelés kivitelezése, ezért elôzetes építési engedélyt is be kell szerezni. (Az építési hatóság a közgyûlési határozatot is kérni fogja.) A telepen szépen megvalósított, valamint az épület küllemébe durván beavatkozó megoldásra is több példa található. (A zsalugátereket kivetôpánttal kell megtartani! a szerk.) Hiányzik egy tábla A Gomb utca zsákutca a Reviczky köz és a Nagykôrösi út között. Ezt azonban nem jelzi tábla, így sokan behajtanak a rövid és szûk utcába, s ezzel sok kellemetlenséget

15 WEKERLE 2004/3. 13 okoznak az ott lakóknak. Mindössze egy tábla hiányzik. Szélvihar Június 9-én este a fôvárost heves esôzéssel kísért szélvihar tépázta meg. Közelebbi lakhelyünket sem kímélte, amikor egy fa rádôlt az egyik Kós Károly téri ház tetejére. (Fotó: Nagy Koppány) Szennyvízcsatornák A Wekerle-telep egyes részein lakók évek (évtizedek?) óta panaszolják: rendre eldugul a szennyvízcsatorna, bûzös a környék. A Fôvárosi Csatornázási Mûvek két, különösen rossz állapotban lévô csatornaszakasz kijavítását végzi ezekben a hetekben, hónapokban a városrészben. A Peterdy közben már megtörtént a csere, feltehetôen már az úttest aszfaltozását is elvégzik, amikor ez a cikk megjelenik. A Kenyérmezô utcában viszont a munka derekán tartanak, ha a tervezett ütemezés szerint haladnak. A cikk írásának idôpontjában pedig az Esze Tamás utcában cserélik ki az eltömôdött, rossz állapotú csatornát. Gazdag Tibor, a kivitelezô cég helyi munkavezetôje a cikk írójának több helyen is bemutatta: a közel százéves, betonból készült, tojás alakú szelvényû betoncsövek az elmúlt évszázad során szilárdságukat elveszítették, eltömôdtek, eliszaposodtak és elmozdultak. A fagyökerek a résekbe hatolva az összeillesztett szakaszokat szétfeszítették, a csövekbe bejutva terebélyes gyökérzetet növesztettek. (Lehet, hogy ezért olyan szép az Esze Tamás utcai platánsor?) A szenny lerakódását ezzel elôsegítették, ami az állandó duguláshoz vezetett. A szakember véleménye szerint tûzoltást végeznek. Az egész telepre ráférne egy komoly szennyvízcsatorna-rekonstrukció. Hulladékgyûjtés Mint arról már korábban hírt adtunk, a polgármesteri hivatal a Wekerlén is elhelyeztetett szelektív hulladékgyûjtô konténereket a Zalaegerszeg és Thököly utca keresztezôdésénél. Messzirôl felismerhetôk a színes tartályok. Örömmel tapasztaljuk, sokan töltögetik. Sajnos, gyakran az is elôfordul, hogy a megtelt edények mellé helyezik az odaszállított hulladékot. Több fér a konténerbe, ha a mûanyag palackokat összelapítva (és a kupakot így visszazárva) dobják be. Ahogy a reklámban is javasolják: tapossa, nyomja, szorítsa ki a levegôt belôle! Nagyobb baj, hogy meggondolatlan polgártársaink a szelektív hulladékgyûjtésbe nem tartozó szemetet is odavisznek, és imigyen hagyják hátra névjegyüket. Szöveg és kép: N. T.

16 14 CSERKÉSZÉLET / HIRDETÉSEK WEKERLE 2004/3. Cserkészhírek Népes (400 fôs) luxemburgi cserkészcsapat látogatta tájainkat, ízlelgetve a magyar földrajz, történelem és táj érdekességeit. Altáboraikban jól megfért Pozsony és Nagy Imre neve. A képen látható fagúlák mindegyike egy-egy ôrsöt jelez, mivel a fôzést az ôrsök maguk oldották meg a kapott alapanyaggal és ételrecepttel. Tanúsíthatom, hogy a díszebédre fôzött gulyásuk, melynek meghívott vendége voltam, vetekedett sok étterem jó marhapörköltjével. A nyári nagytáborra való felkészülés jegyében elôtábort tartottunk a Gödöllô melletti Szent Jakabi erdészház közelében. Képünkön cserkészeink ismerkednek az erdészek lovaival. Május elsô hétvégéjén Balatonboglár fogadta szívébe elsô fôcserkészünk emlékét és emlékszobrát, mely elôtt a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának képviselôi is tisztelegtek. Ugyanezek a gyerekek (nem hiszem, hogy a magyaros gulyás hatására) a természet lágy ölén is jókat táncoltak. TARJÁNYI ANDRÁS cipész 1192 Budapest, Álmos u. 55. Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig szombaton: Minden típusú cipõ, valamint táska javítása rövid határidõre! Keressen meg cipõproblémájával, megoldom! A cserkészcsapat a megjelenés elôtti napokban fejezte be nagytáborát a Pannonhalma melletti Józsa László Cserkészparkban. A meghívott kolozsvári vendégekkel közösen megélt tábor tovább növelte barátságunkat a határon túli cserkészekkel. Szöveg és kép: Szakács Gusztáv ANGOL NYELVSTÚDIÓ Budapest XIX., Dobó K. u. 74/2. Budapest XIX., Álmos u. 55. (Az EUROPARK-kal szemközti utcában) Beíratkozás, szintfelmérés: / MINICSOPORTOS OKTATÁS 4, ill. 6 fõs csoportok (kezdõ, középhaladó, haladó, kommunikációs órák, gyermek- és céges csoportok, nyelvvizsga-elôkészítés ORIGO, BME, PITMAN, London próbavizsgákat tartalmaz) Áraink 6 fõs csoport (heti 2x2 óra) 40 óra: Ft (áfával) 4 fõs csoport (heti 2x2 óra) 40 óra: Ft (áfával) 6 fõs csoport (heti 1x2 óra) 20 óra: Ft (áfával) ÚJ tanfolyamok kezdése: szeptember 27., 28., 29., és óráig régi csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni!

17 WEKERLE 2004/3. GYEREKSAROK / HIRDETÉSEK 15 Kedves gyerekek, drága kis barátaim! Juhász Magda rovata Ezt a levelet a Kis-Duna partjáról írom nektek. Biztos hallottatok már errôl a folyóról, hiszen Wekerléhez közel, Csepelnél kezdôdik és Tass községig tart. Mondhatjuk úgy, hogy a Csepelsziget egyik partját a Nagy-Duna, a másikat pedig az abból leágazó Kis- Duna övezi. Ennek a környéknek szép és gazdag az állatvilága. Sok itt a madár, gyakran látni mókust is. A vízen vadkacsák, hattyúk, szárcsák és búbos vöcskök úszkálnak. Fejét a vízbôl kiemelve sikló úszik, a sekély vízben rákok topognak. Békák, kagylók, apró halak szóval nagy itt a nyüzsgés. Sajnos elôfordul, hogy rossz emberek céltáblának tekintik a madarakat, és lelövik ôket. Tegnap egy harkálytetemet találtunk. Nem tudom, kinek volt útjában ez a hasznos madárka. Persze ilyen vagy ehhez hasonló eset máshol is elôfordul. A Wekerlén is van, aki bántja az állatokat. Többször hallani meglôtt cicákról vagy megmérgezett kutyákról. Az én kis tacskóm is így esett áldozatul. Az állatvédelmi törvény elkészült, de az állatoknak szükségük van a gyerekek védelmére és szeretetére is. Segítsétek ebben a munkában a jóakaratú felnôtteket, védjétek, óvjátok környezetetek élôvilágát! De kanyarodjunk viszsza a Kis-Duna partjára. Itt ülök egy stégen, s miközben ezt a levelet írom, fel-fel pillantok a horgászbotomra. Hiába, a hal nem jön. Az esô viszont igen, úgyhogy gyorsan fedél alá menekülök. Ma tehát nem harapnak a halak, de sebaj, az esô úgy zuhog, hogy hamarosan a halak is itt úszkálnak a parton, én meg csak úgy lazán összeszedem ôket, aztán zsupsz, bele a fazékba. Ma viszont csak szilvás gombóc kerül bele. Mikor estefelé ebédeltünk, azt mondogattuk: ez is jó. Alig tettük le az evôeszközt, jött az egyik szomszéd, és hozott egy nagy dévért, a másiktól rántott amurt kaptunk. Mi meg gombóccal kínáltuk meg ôket. Így aztán mindenki jól járt. Mi nem tudtunk halat, ôk meg nem tudtak gombócot fogni, mégis mindegyikbôl ettünk. Másnap sütött a nap, tehát már hajnali nyolc órakor bedobtam a horgot. Kicsit közel a parthoz, ezért aztán újra lendítettem a botot. Egy galamb rémülten menekült a fejem fölül, és akkor jöttem rá, hogy a nyárfára hajítottam a horgot. Próbáltam húzni, nem engedett, végül többszöri próbálkozás után elvágtam a damilt. Barátom, Ferike, a szomszéd 10 éves kisfia, bezzeg fogott egy törpeharcsát, éppen az én lábam elôtt. Közben észrevette a fejem felett lógó zsineget is. Egy ladikból addig húzta, amíg a faág le nem törött, majd diadalmasan átadta a már elsiratott horgászfelszerelésemet. Hogy a gyerekek milyen ügyesek! De ez még semmi! Elmagyarázta a bedobás tudományát is. Közben átgondoltam a helyzetet, és rájöttem, hogy nem is nagyon szeretek horgászni. Ennek persze több oka van. 1. A halak korán reggel harapnak (nem úgy, mint a kutyám, az bármikor), tehát a jó horgásznak korán kell felkelnie, sôt jobb, ha le sem fekszik. Én viszont szeretek aludni. 2. A halak mélyen a mederben járnak, én pedig nem tudok olyan messze bedobni. 3. Ha egy vak hal mégis ráakad a horogra, netán több is, egész nap a tisztításukkal és sütésükkel kell foglalkoznom. Kinek hiányzik ez a sok macera? Ferike kiabál: Magda néni, kapás van! Sziasztok, majd legközelebb elmesélem, hogy mit fogtunk! Addig is legyetek jók, készüljetek az óvodába, iskolába, én meg itt a parton ôrzöm a halakat. Sok szeretettel ölel benneteket: Magda néni WEKERLEI MOZGÁS-MÛHELY Foglalkozásvezetõ: Romhányiné Kovács Mária gyógytestnevelõ-testnevelõ tanár Telefon: , 06/ weblap: AEROBIk- TRÉNING GERINCTORNA (GYEREK-FELNõTT) JÓga alakformáló TRÉNING WEKERLEI FUTÓKLUB hastánc A foglalkozások helyszínei: A Kós Károly Általános Iskola külsõ tornaterme (XIX., Hungária út Vonás utca sarok) A Kós Károly téri katolikus templom Közösségi Háza (XIX., Pannónia út 26., templomkert) Ingyenes alakformáló óra a tornateremben szeptember 4-én (szombat) 9 órakor! Ipomoea Bt. TUJA-PIRISI Termelõi Kertészeti Áruda Budapest XIX., Kisfaludy u (Kisfaludy u. M5-ös sarok) Tel.: , fax: muskátlik, díszfüvek, egy- és kétnyári virágok gyümölcsfák, szõlõoltványok, bogyósok, rózsák, évelõk sziklakerti, balkon- és egyéb törpenövények díszfák, díszcserjék, örökzöldek, sövénynövények virágföldek, szervestrágya, mûtrágya, tápsó, tõzeg virágláda, virágedény, cserép, kerti szikla, fûmag dekor nádszövet, kéregmulcs, betonlapok, stb. Árusítás a Wekerle-napokon vasárnap a téren, a Társaskörrel szemben! Díjtalan szaktanácsadás, szakszerû kiszolgálás, akciók! TERMELÕI ÁRAK! A magyaros ízek fellegvára Szeretettel várjuk minden nap h-ig Vacsora: 23 h-ig 1196 Budapest, Esze Tamás u. 92. ASZTALFOGLALÁS: Törôcsik János asztalos Épület- és bútorasztalosmunkák készítése, javítása Telefon: 06-30/

18 16 HIRDETÉSEK WEKERLE 2004/3. A XIII. Wekerle-napokon várjuk Önt és családját óriáspereccel és lángossal vasárnap a téren! Kínálatunk a cukrászdában a rendezvény alatt is változatlan. Házias sütemények, fôzött fagylalt. Kós Károly tér 3. Tel.: Nyitva tartás: kedd péntek: szombat, vasárnap: SHETLAND U. K. LANGUAGE & TRAVEL run by dr Katalin Udvardi ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA ÉS OLASZ NYELVOKTATÁS Célunk a minôségi nyelvoktatás Dél-Pesten. 40 órás tanfolyamaink a szeptember 13-i héten kezdôdnek. A tanfolyamok délelôtt és délután 8 tudásszinten indulnak. A tanítás 2 x 2 órás és 1 x 4 órás, normál (8 12 fô) és kis létszámú (5 7 fô) csoportokban történik. Szintfelméréssel a csoportokhoz való csatlakozás folyamatos. Vizsgafelkészítô tanfolyamok alap-, közép- és felsôfokon: Államilag elismert angol nyelvvizsgákra: IH Euro, ITK Origó, BME, ELC, Cambridge, Pitman Államilag elismert német nyelvvizsgákra: ITK Origó, BME, Goethe, Zertifikat Speciális ajánlatok: Gyermektanfolyamok minden korosztály részére! Egyetemi felvételi elôkészítôk. Szinten tartó társalgási csoportok. Szombat délelôtti tanfolyamok. Üzleti nyelvoktatás egyénileg és csoportban. Kihelyezett tanfolyamok vállalatok és intézmények számára. Árak: Általános csoportok Vizsga-elõkészítõk Normál (8 12 fõ): 40 órás Ft 40 órás Ft Kis létszámú (5 7 fõ): 40 órás Ft 40 órás Ft Mivel nyelviskolánk rendelkezik akkreditált programmal angol nyelvbõl, az angol tanfolyamokat áfa nem teheli. A tanfolyamok helyszínei Kispest: Shetlan U. K. Nyelviskola (XIX. ker., Csaba köz 1.) Wekerlei Gyermekház (XIX. ker., Petúr u. 7.) Kós Károly Általános Iskola (XIX. ker., Hungária út 28.) Jelentkezés és szintfelmérés: telefonon vagy személyesen az alábbi címen: Tóthné dr. Udvardi Katalin Shetland U. K. Nyelviskola 1192 Budapest, Kábel u. 10. Tel.: , Fax: Mob.: 06-30/ Üzenetrögz.: ANGLIAI, SKÓCIAI, ÍRORSZÁGI, NÉMETORSZÁGI ÉS MÁLTAI NYELVTANFOLYAMOK SZERVEZÉSE TEJTERMÉKGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Vásároljon közvetlenül a gyártótól termelôi áron! KÍNÁLATUNKBÓL: extra minôségû trappista kimért házi tej és zacskós tej kimért tejföl és poharas tejföl túró Keresse emblémánkkal megjelölt üzleteinket a Kossuth téri piac új vásárcsarnokában!

19 KÜLDJÖN VIRÁGOT SZERETTEINEK! Rendelje meg kerti virágait, szobanövényeit! Dísznövények, ajándéktárgyak, házhoz szállítás Telefon: XIX., Ady Endre út 57. (a Templom térnél) Kevés a nyugdíja és elmúlt 70 éves? A Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata által létrehozott Lakásért életjáradék program az Ön segítségére szolgálhat. Rendszeres havi járadék mellett saját tulajdonú lakása, ingatlana értékének 10%-át egyszeri kifizetésként felveheti. Lehetõséget kínálunk, hogy nyugdíjaséveit biztos anyagi háttérrel élhesse. Érdeklõdjön és kérjen tájékoztatót irodánkban. OMEGA Közhasznú Társaság 1192 Budapest, Bercsényi u. 18. Tel.:

20 Kerékgyártó László művei. A festő kiállítása a Wekerlei Társaskör helyiségében szeptember 5-től tekinthető meg.

Tanulóink kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei 2006/2007 tanév

Tanulóink kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei 2006/2007 tanév Elismerő oklevél iskolánk részére, mivel tanulóink a 004/005. és a 005/006. tanévben a Magyar Köztársaság diákolimpiai versenyrendszerében kiemelkedően szerepeltek. (Országos 0. helyezés az általános iskolák

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A Pannónia Általános Iskola eredményei 2005/06.

A Pannónia Általános Iskola eredményei 2005/06. A Pannónia Általános Iskola eredményei 2005/06. Pannónia-díjat kaptak Berky Lilla 8.a Czmarkó Gergő 8.b Máthé Lujein 8.a Jó Tanuló Jó Sportoló Díj Flór Nándor 8.a Pacsay Klaudia 8.a Resch Nikolett 8.a

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny I. forduló eredményei. ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30

Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny I. forduló eredményei. ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30 Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny 2013. I. forduló eredményei ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30 Angol nyelvből az első 22 fő jutott tovább a döntőbe. A döntő időpontja: 2013. november 26.

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA Mázás Attila 2. Olvasás 3. Bohus Gáborné Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde Marczali Dorottya 4. Versmondó 3. Kórádi Gáborné Perényi András 7. Rőder Ádám Gratzer

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Jegyzőkönyv Helyszín: Ideje: Rendező: Szombathely, Fedett Uszoda, 50 m-es medence, elektromos időmérés

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

HEVES MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS

HEVES MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS EGER, 2013.01.30. BITSKEY ALADÁR USZODA III-IV. KCS A, B KAT. III.Kcs. A Kat. 100m fiú gyorsúszás HEVES MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS 1. Melegh Milán EKF Eger 1:04,23 2. Kormos Gergely Hunyadi 1:08,39 3. Sári

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Tóth Kristóf 9.C Sebők Róbert 9.C Majlath István 9.C Fodor Norbert 11.B Varga Tamás 9.B Váczi Lajos 9.B Fodor Viktor 9.B

Tóth Kristóf 9.C Sebők Róbert 9.C Majlath István 9.C Fodor Norbert 11.B Varga Tamás 9.B Váczi Lajos 9.B Fodor Viktor 9.B kézilabda Kézilabda Megyei Diákolimpia területi Kézilabda Megyei Diákolimpia Kézilabda Megyei Diákolimpia területi (amatőr) Gulybán Olivér 12.B Hamar Bence 12.B Kovács Miklós 12.B 2.hely Tóth Zoltán 9.C

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK

ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY 2011.02.05 ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK 60m 10 évesek döntı 1. VASS-VÁRKÖVI MÁRTON 01 ZALASZÁM-ZAC 9,4 2. BODÓ BARNABÁS 01 ARAK 9,6 3. DORMÁN BOLDIZSÁR 01

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Budapest XXI. kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Bolyai Matematikaverseny (területi) Csapatban 4. hely Biró Adrienn 3.b Fülöp

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

VÚK Veszprém Városi Diákolimpia Úszás III. 100m fiú gyorsúszás. Helyezés Név Szülidő Csapat Idő

VÚK Veszprém Városi Diákolimpia Úszás III. 100m fiú gyorsúszás. Helyezés Név Szülidő Csapat Idő 15 III. 100m fiú gyorsúszás 1 Schmid Antal 2005 Deák Isloka 1:27,05 2 Fábry Csanád 2005 Szilágyi Keresztény Isk. 1:33,80 3 Zámbó Patrik 2005 Padányi Kat.Isk. 1:35,54 4 Vadász Nimród 2004 Báthory I. Ált.Isk.

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája --------------------------------------------------------------- Kislab. Helyből Medicin Szökdel Gát Összesen célba távol 1 kg helyben futás

Részletesebben

20. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest, Tornacsarnok III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

20. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest, Tornacsarnok III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 45,300 2 45,500 1 45,400 2 136,200 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Ált. Isk. 45,600 1 44,100 2 45,600 1 135,300 3 Miskolc Fényi Gyula

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 2010 2009 2007 1. pálya Ludvig Laura Benedek Virág Bagaméri Panni Mezősi Panni Njus Kriszti Veiszer Kata Csenge 2. pálya Kovács Rafaéla Katona Viktória

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Versenyjegyzőkönyv. Nyíregyháza nyílt Fedett pályás Diák Bajnoksága. Nyíregyházi Főiskola Atlétikai Csarnok,

Versenyjegyzőkönyv. Nyíregyháza nyílt Fedett pályás Diák Bajnoksága. Nyíregyházi Főiskola Atlétikai Csarnok, Versenyjegyzőkönyv Nyíregyháza nyílt Fedett pályás Diák Bajnoksága Nyíregyházi Főiskola Atlétikai Csarnok, 2015.02.23. IV. kcs. Leány 50 m Döntő 1. Vitál Dominika 01 Nyíregyháza, Arany 7,4 2. Kertész Tünde

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, ) Fiúk (2011) Lányok (2011) Fiúk ( ) Lányok ( )

1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, ) Fiúk (2011) Lányok (2011) Fiúk ( ) Lányok ( ) 1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, 2009-2010) Fiúk (2011) Lányok (2011) 1. Bíró Bálint 2011 1:08,31 1. Bánóczi Bori 2011 1:03,78 2. Anda Gergő 2011 1:16,00 Fiúk (2009-2010) Lányok (2009-2010) 1.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben