Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány"

Átírás

1 Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány ÉVES JELENTÉS 2011

2 TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány státusza A Kuratórium tagjai A Felügyelő Bizottság Állandó meghívottak Az Ösztöndíjas Albizottság Az ügyvezetés és az iroda 7 2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A évi jóváhagyott költségvetés Könyvvizsgálat 2010, Közös könyvvizsgálat A évi pénzügyi jelentés Projektek Ösztöndíjak Éves-, szemeszter- és kutatói ösztöndíjak 14 Magyar ösztöndíjasok 15 Osztrák ösztöndíjasok Rövid, 3 napos kutatói tartózkodások Nyári ösztöndíjak Magyarországon 23 Nyári Nyelvtanfolyam, Szombathely 23 Nyári nyelvtanfolyam, Budapest Nyári Nyelvtanfolyamok Ausztriában PhD hallgatóknak Az Alapítvány működése, egyebek INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 25 Függelék 26

3 Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ, OMAA) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja. A közötti időszakban a 11. Vegyes Bizottsági ülés Munkaprogramja szerint Ausztria és Magyarország évente azonos összeggel biztosítja az OMAA működését. A 12. Vegyes bizottsági ülés októberében az Akció Munkaprogramját 2014-ig meghosszabbította, a magyar fél az Akció évi magyar támogatását 32,4 Mio HUF-ban határozta meg, mely összeg a évre is érvényes. A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálta el. Az osztrák tagokat az osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat a NEFMI nevezi ki. Az AKCIÓ kétoldalú képzési és kutatási együttműködések létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érintik és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot. A célkitűzés keretében kétoldalú rendezvények (tanácskozások, workshopok, stb.), egyetemek és egyéb felsőfokú intézmények képzési tevékenysége is támogatható. A támogatott tevékenységi kör: közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok bonyolítása csereprogram keretében, kapcsolatfelvétel, kölcsönös látogatások, közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósítása céljából, tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási célú tartózkodás, ösztöndíjak. oktatási segédanyagok kiadása, publikációk, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységről, eredményről tájékoztatnak, magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok, nyári egyetemek, nyári szakmai tanfolyamok a tudományok területén, 2010 októbere óta az AKCIÓ projektjeibe szlovák és cseh partnerek is bevonhatók. A támogatás minden esetben a tudományos szakember utánpótlást helyezi előtérbe. Az alapítvány elnevezése: Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány Alapítók: az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium és a magyar Oktatási Minisztérium Székhely: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c. Cím: H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Postacím: 1462 Budapest, Pf. 706 Telefon/Telefax: (06-1) Internet: Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. Budapest Az Akció Alapítvány nyílt, önálló jogi személyiséggel rendelkező, kiemelten közhasznú alapítvány. Köszönet a támogatóknak: 3

4 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány vezető szerve a Kuratórium, amelynek 5 osztrák és 5 magyar tagja van. A tagokat 3 évre a magyar nemzeti erőforrás miniszter és az osztrák tudományos és kutatási miniszter nevezi ki. A Kuratórium tagjai javaslatot tesznek az alapítóknak a Kuratórium tagjai közül a Kuratórium elnökének és alelnökének személyére, amelyeket az alapító nevez ki. A Kuratórium elnöke Prof. Dr. Szakály Sándor, alelnöke AL Dr. Christoph Ramoser Az Alapító Okirat Az 1997/CLVI. Törvény szerint a Fővárosi Bíróság az Osztrák-Magyar Akció Alapítványt januártól kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánította A Kuratórium tagjai 2011-ben: osztrák részről: AL Dr. Christoph Ramoser Prof. Dr. Werner Zollitsch Prof. Dr. Günter Grampp Prof. Dr. Elmar Bamberg Prof. Dr. Pál Deréky magyar részről: Prof. Dr. Szakály Sándor Prof. Dr. Kocziszky György Dr. Pálffy Géza, PhD Prof. Dr. Detrekői Ákos Dr. Szabó Dezső alelnök, BMWF (Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium) BOKU Wien TU Graz nyugalmazott egyetemi tanár Uni Wien a Kuratórium elnöke, Károli Gáspár Ref. Egyetem Miskolci Egyetem MTA Történettudományi Intézete Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Balassi Intézet A Kuratórium tagjai magyar részről 2011-ben 4

5 A Kuratórium tagjai osztrák részről 2011-ben A kuratórium 2011-ben két ülést tartott, és döntött a beérkezett pályázatokról: 1. ülés: április 1. Budapest 2. ülés: november 25. Bécs Minden pályázat kizárólag elektronikus úton kerülhet beadásra. A döntésről a pályázók értesítése német és magyar nyelven, a támogatási szerződés postai úton, papírformában is dokumentálásra kerül. A kuratórium évi fontosabb döntései 1. A kuratórium a január 15-i ülésén döntött a évi pályázati kiírásról. A magyar pályázók ausztriai rövid ösztöndíjas tartózkodási költségei tekintetében változatlanul érvényben marad az a döntés, hogy ezeket a budapesti ügyvezetés utalja át a magyar résztvevőknek. Ezen adminisztratív változás miatt megváltozott a költségszámítás módja a projektkérelem adatlapon. A pályázatra jogosult intézmények és személyek körével kapcsolatban a kuratórium egységesen azt az álláspontot képviselte, hogy Magyarországon a 36 állami felsőoktatási intézmény, ill. azok hallgatói, osztrák részről pedig a 21 állami egyetem és 17 szakfőiskola nyújthat be pályázatot. Ösztöndíjas kérelmet nappali tagozatos hallgatók, 6 lezárt, sikeres félévet követően adhatnak be. Az Európai Unió hallgatói ausztriai vagy magyarországi pályázatra jogosult egyetemen elvégzett 4 szemeszter igazolása alapján pályázhatnak az elektronikus pályázati rendszeren keresztül. A pályázatra nem jogosult, nem állami felsőoktatási intézmények a pályázó országában partnerkérelmezőként jelenhetnek meg. A kuratórium megtárgyalta az ösztöndíjas támogatás keretében a nyári nyelvtanfolyami részvétel kérdését is, és a évben továbbra is biztosítja ezt a pályázati lehetőséget PhD hallgatóknak. Az ösztöndíjasok számának meghatározása az éves költségvetés jóváhagyása után és a pályázatok beérkezését követően történik meg. Fenti döntések nyilvánosságra hozataláért és ezeknek a oldalon történő átvezetéséért szintén az ügyvezetés felelős. A Kuratórium az ösztöndíjas kérelmek októberi beadása esetére egységesen október 30-ra változtatta a beadási határidőt úgy a magyar, mint az osztrák hallgatók esetében. 5

6 2. Az OMAA magyar könyvvizsgálatát a KPMG partnere Dr. Eperjesi Ferenc végezte, a magyar jelentést valamint a Prof. Stremitzer és Dr. Eperjesi Ferenc által aláírt közös osztrák-magyar könyvvizsgálati jelentést a kuratórium a júniusi ülésén elfogadta és mentesítette az ügyvezetést. 3. A évi OMAA közhasznúsági jelentést valamint az éves tevékenységről elkészített ügyvezetői beszámolót a kuratórium a júniusi ülésén egyhangúan elfogadta A Felügyelő Bizottság tagjai 2011-ben: A felügyelő bizottság osztrák tagja: Mag. Robert Mitsch A felügyelő bizottság magyar tagja: Prof. Dr. Komlósi László BMWF Pécsi Tudományegyetem Mag. Robert Mitsch Prof. Dr. Komlósi László Imre 1.4. Állandó meghívottak: Dr. Elisabeth Kornfeind Dr. Szabó Csaba Osztrák Kulturális Fórum igazgatója, Budapest a Collegium Hungaricum h. igazgatója, Bécs 1.5. Az Ösztöndíjas Albizottság Az ösztöndíjas kérelmek körültekintő elbírálása céljából a kuratórium ösztöndíjas albizottságot nevezett ki. Az Ösztöndíjas Albizottság az elmúlt évben két ülést tartott. Az ülések keretében javaslatot terjesztett elő a kuratóriumnak az új ösztöndíjas kiírásról, rendkívüli ülésen döntött a nyári nyelvtanfolyami pályázatokról és döntött a kuratórium által meghatározott elvek alapján a beadott egyéb ösztöndíjas pályázatokról ben az Ösztöndíjas Albizottság tagjai voltak osztrák részről: és magyar részről: Az Ösztöndíjas Albizottság ülései 2011-ben: AL Dr. Christoph Ramoser, BMWF Prof. Dr. Günter Grampp, TU Graz Prof. Dr. Szakály Sándor, a Kuratórium elnöke Dr. Pálffy Géza, PhD, MTA TTI 1. ülés: április 1. Budapest 2. ülés: november 25. Bécs Az OMAA ösztöndíjas pályázatok kizárólag a online rendszeren keresztül kerülnek beadásra és elbírálásra. 6

7 1.6. Az ügyvezetés és az iroda Az alapítvány irodája Magyarországon, Budapesten működik, a TIT Bródy Sándor utca 16. sz. alatti épületében a TIT Szövetségi irodával megkötött határozatlan idejű bérleti szerződés szerint. Ausztriában az AKCIÓ-val kapcsolatos ügyeket az OeAD GmbH-ICM irodában Mag. Michael Schedl referens részfeladatként segíti. Az AKCIÓ ügyvezető igazgatója Schnaider Ágnes, az irodában Varga Judit pénzügyi referens és Balla Enikő júliusig - asszisztensként tevékenykedett. Az iroda a feladatait 2011-ben is a Kuratórium döntése szerint végezte. Ezek közül néhány: az osztrák és magyar felsőoktatás tájékoztatása, velük történő kapcsolattartás a kuratórium döntéshozó tevékenységének előkészítése, segítése; folyamatos tájékoztató tanácsadás a projektek beadásához; pályázati űrlapok kezelése; projektkérelmek fogadása; feldolgozása, a pályázók értesítése; a HUF-támogatás utalása és a teljes támogatás elszámolása Budapesten; a Támogatási Szerződésekkel kapcsolatos teendők bonyolítása; a beszámolók kezelése; aktuális, évközi pénzügyi jelentés elkészítése Euro és HUF összegekről minden kuratóriumi ülésre; ösztöndíjas pályázatok fogadása; tanácsadás az Ösztöndíjas Albizottság munkájának előkészítése, értesítések, elszámolások, beszámolók; a BMWF megbízásából és a kuratórium jóváhagyásával az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetemnek osztrák részről jóváhagyott éves Euro összegű támogatás és a MES doktori iskolájának osztrák pénzügyi kezelése, a döntéshozó bizottsági ülések és a személyes meghallgatások szervezése. Az ügyvezetés bonyolította az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem 2010/2011-re vonatkozó osztrák ösztöndíjkérelmeit is. Az ösztöndíjasokat egy független szakértői bizottság meghallgatások során választotta ki. Az iroda ösztöndíjakért felelős referense, Balla Enikő folyamatosan részt vett az egyetemek által megrendezett ösztöndíjas és információs rendezvényeken: Debrecenben, az ELTE-n, a BME-n és Veszprémben. Varga Judit és Schnaider Agnes vett részt az OeAD GmbH Bécsben megrendezett külügyi napján. Ezeken túl az irodára nézve a kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzata és az Alapítványi Okiratban foglaltak az irányadóak. 7

8 2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A évi költségvetés jóváhagyása során a kuratórium az 32,4 Mio HUF összegű magyar támogatásból indult ki. Az osztrák fél pedig HUF összeggel járult hozzá a költségvetéshez,amely 17,5 millió Ft-tal több, mint a magyar alapítói támogatás. Így 2011-ben eurós osztrák támogatásból gazdálkodott az alapítvány. A évi magyar támogatási összeg beérkezéséig, az alapítványi működés folyamatosságának biztosítása érdekében az osztrák fél a évi maradványösszeg egy részét is, HUF-ot ( Euro), átutalta az alapítványnak. A magyar támogatási összeg két részletben érkezett: augusztus 11-én : HUF október 26-án : HUF 2.1. A évi jóváhagyott költségvetés: Az éves költségvetésről a Kuratórium az alábbiak szerint döntött: Támogatott terület Arány Kooperációs projektek: 50% Ösztöndíjak és nyári nyelvtanfolyamok: 40% Működés és egyéb: 10% 2.2. A évi magyar könyvvizsgálat és a évi közös könyvvizsgálati jelentés A évi könyvvizsgálatot is Dr. Eperjesi Ferenc, KPMG partner végezte. A közös osztrák-magyar könyvvizsgálatot Prof. Stremitzer és Dr. Eperjesi végezték májusban, a könyvvizsgálók jelentéseit a kuratórium a júniusi ülésén elfogadta és ezzel mentesítette az ügyvezetést. A kuratórium egyúttal Prof. Stremitzert és Dr. Eperjesi Ferencet bízta meg a évi könyvvizsgálati jelentés elkészítésével is A évi pénzügyi jelentés Projektek 2011-ben összesen 45 projektpályázat került elbírálásra. Ebből 31-et fogadott el a Kuratórium. A projektekre a kuratórium összesen HUF és EUR-t hagyott jóvá. 8

9 A 2011-ben jóváhagyott együttműködési projektek Pályázó Projektpartner Projektcím HUF- EURtámogatás támogatás Dr. Oliver RATHKOLB Universität Wien Dr. MAJOROS István ELTE BTK Beiträge zur ungarischen Migration in Österreich im 20. Jahrhundert Dr. HAJNAL Géza BMGE Építőmérnöki Kar Dr. Gerald ZENZ TU Graz Besichtigung von wasserbaulichen Anlagen Fahrradtour entlang der Drau Dr. KINCSES Katalin Mária Hadtörténeti Intézet Dr. LENKEFI Ferenc Österreichisches Staatsarchiv Die Revolution und die Freihetskampf 1848/49 auf zeitgenössischen Darstellungen Dr. Christian GASTGEBER Öst. Akademie der Wiss. Dr. HORVÁTH László ELTE BTK Eötvös Koll. Internationale Tagung: Ungarn und Byzanz Dr. HORVÁTH Ottó Pannon Egyetem Veszprém Dr. Kenneth RASMUSSEN TU Graz ESR spectroscopic study of photoinduced reactions of various metalloporphyrins Dr. Alexander OSTERMANN Universität Innsbruck Dr. FARAGÓ István ELTE TTK Matematikai int. Untersuchung von Operatorsplitting-Verfahren Dr. SZIRMAI Viktória MTA Szociológiai Intézet Dr. Heinz FASSMANN Universität Wien Metropolitan Regions in Europe professional seminar of young regionalists Vienna-Budapest Dr. LÁSZLÓ Lajos ELTE TTK Biológiai Intézet Dr. KOVÁCS Gábor Géza Medizinische Universität Wien Zytopathologische Stressreaktionen auf die Früh- und Zwischenstadien des alpha-sinuclein Aggregation Dr. GALAMBOS Gábor Szegedi Tudományegyetem Dr. Hans KELLERER Karl-Franzens-Univ. Graz Approximationsalgorithmen für Scheduling- und Packungsprobleme Dr. FODOR László MTA-ELTE Geológiai Kutatócsop. Dr. Michael WAGREICH Universität Wien Geologische Feldübungen der Geologiestudenten in den Ostalpen Dr. KOVÁCS Laura TU Wien Inst.f. Computersprachen Dr. KOVÁCS Levente BMGE Symbolic computation and automated reasoning for the numeric analysisof diabetic Dr. Axel SCHOPF Universität für Bodenkultur Wien Dr. LAKATOS Ferenc Nyugat-Magyarországi Egyetem Polyphagie oder Anpassung?Zur Befallseignung von Wirtsbaumarten für den Schwammspinner CSAPLÁROS Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Dr. Tina NEUHAUSER Karl-Franzens-Universität Graz Lehrgrabung in Österreich und Ungarn HAJAGOS Anikó Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Andreas SPORNBERGER Universität für Bodenkultur Wien Der Einfluss von verschiedenen Sorten-Unter-lagen- Kombinationen auf die Fruchtqualität Dr. HORVÁTH Henrik Csaba Semmelweis Egyetem Dr. Enikő KÁLLAY Medizinische Universität Wien Die Rolle des lokalen Vitamin D-Stoffwechsels in benignen und malignen Erkrankungen Dr. GERNER Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem Dr. Richard REUTNER Universität Wien Gastdozentur von Dr. Reutner

10 Dr. Sebastian SCHÜTZE Universität Wien Dr. Arnold HANSLMEIER Karl-Franzens-Universität Graz Dr. RÉTI Andrea Semmelweis Egyetem Dr. Florentine MARX Medizinische Universität Innsbruck Dr. KONTRA H. Edit ELTE BTK Dr. OROSZ Magdolna ELTE BTK Dr. Ksenija LOPANDIC Universität für Bodenkultur Wien Dr. TÖMÖSKÖZI Sándor BMGE Dr. BALOGH F. András ELTE BTK Dr. KUSPER Gábor Eszterházy Károly Főiskola Dr. Gerhard SENFT Wirtschaftsuniversität Wien Dr. Christopher WALSCH Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Jiri KLEMES Pannon Egyetem Dr. SZILI Katalin (*) ELTE BTK Dr. Andrea SEIDLER (*) Universität Wien Dr. MAROSI Ernő ELTE BTK Dr. OLÁH Katalin MTA Konkoly Obszervatórium Dr. Brigitte MARIAN Medizinische Universität Wien Dr. BATTA Gyula Debreceni Egyetem Dr. Franz DOTTER Universität Klagenfurt Dr. Roland INNERHOFER Universität Wien Dr. SIPICZKI Mátyás Debreceni Egyetem Dr. Regine SCHÖNLECHNER Universität für Bodenkultur Wien Dr. Christoph LEITGEB ÖAW Dr. Armin BIERE Johannes Kepler Universität Linz Dr. SCHWENDTNER Tibor Miskolci Egyetem Dr. Walter SAUER Universität Wien Dr. Michael BOBIK FHS Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement Dr. Ingrid SCHWAB-MATKOVITS FHS Internationale Wirtschaftsbeziehungen Dr. PUSZTAY János Nyugat-Magyarországi Egyetem Everything is Illuminated. Exkursion des Wiener und Budapester Instituts für Kunstgeschichte Activity on Cool Stars and the Connection to Solar Magnetic Fields Cyclooxygenase-2 in Karzionom-Stammzellen: Hinweise für Arzneimittel-Resistenz Vertiefte Analyse der Struktur und Funktion des antifungalen Proteins PAF Fremdsprachenunterricht für hörbehinderte Schüler, Jugendliche und Erwachsene Kanon-Zäsur-Wissenschaft. Das historische Erzählen in Österreich und Ungarn Genotypische und phänotypische Charakterisierung von Saccharomyces-Hybridstämmen Lebensmittelwissenschaften und technologieinklusive praktische Übungen Herausgabe des Bandes Zwei- und Mehrsprachigkeit in Zentraleuropa SAT und GRID Die Artikel der Grafen István und Béla Széchenyi in der Times Wirtschaft und Wohlstand in Mitteleuropa im Vergleich bis zur Gegenwart Initiation and Intensification of Cooperation in the Field of Energy and Ressource Efficiency between Hungary and Austria Sommerkolleg Budapest Sommerkolleg Szombathely Összesen * A támogatásokat a BMWF 2012-ben külön keretből biztosítja 10

11 A projektpályázatok megoszlása a tudományágak között 2011-ben Tudományterület Projektek Megpályázott Jóváhagyott Jóváhagyott Projektek Száma % Euróösszeg HUF-összeg Euróösszeg HUF-összeg Száma % Természettudományok 10 22,22% ,35% Műszaki tudományok 8 17,78% ,35% Orvostudományok 4 8,89% ,68% Agrártudományok 3 6,67% ,45% Társadalomtudományok 5 11,11% ,45% Bölcsészettudományok 15 33,33% ,71% Művészetek 0 0,00% ,00% Összesen ,00% ,00% ebből magyar: 29 ebből magyar: 20 osztrák: 16 osztrák: 11 11

12 *_Megjegyzés: A magasabb jóváhagyott összeg az euró összegek egy részének forintban való kifizetéséből adódik 12

13 13

14 Ösztöndíjak Éves-, szemeszter- és kutatói ösztöndíjak Az AKCIÓ Alapítványhoz ebben az évben 62 ösztöndíj-pályázatot nyújtottak be. Az AKCIÓ Ösztöndíjas Albizottsága összesen 44 magyar pályázó 109 ösztöndíjas hónappal és 4 osztrák pályázó 26 ösztöndíjas hónappal való támogatására terjesztett elő javaslatot a Kuratóriumnak. Döntése során a kuratórium prioritást biztosított a PhDhallgatóknak és a kutatóknak évi ösztöndíjak megoszlása 2011 Ösztöndíjas pályázók/fő Jóváhagyott pályázók/fő Jóváhagyott ösztöndíjas hónap Éves ösztöndíjak Magyar részről Osztrák részről Rövid, 3 napos tartózkodások Magyar részről Osztrák részről 2 2 Nyári ösztöndíjak Magyar részről Nyári ausztriai nyelvtanfolyam Osztrák részről Debreceni nyári nyelvtanfolyam

15 MAGYAR ÖSZTÖNDÍJASOK 2011 (éves ösztöndíjak) Név Szakterület Intézmény MO Fogadó intézmény Hónap 1. Oláh Brigitta AGR BCE BOKU 2 2. Prof. Deák Dániel GESELLSCH. WISS. BCE WU Wien 1 3. dr. Szabó Szilárd PHILOL. DE Kriegsarchiv 1 4. Kohut Sára PHILOL. DE Öst. Staatsarchiv+Nationalbibl Rétfalvi Árpád Lajos PHILOL. DE Universität Wien 4 6. Mag. Kovács Beáta PHILOL. DE Universität Wien 4 7. Ákos Zsuzsa NATURW. ELTE IST Austria, Heisenberg Gruppe 4 8. Dr. Réfi Attila PHILOL. ELTE Kriegsarchiv 1 9. Tamáska Máté Dávid GESELLSCH. WISS. ELTE ÖAW Horváth Hajnalka PHILOL. ELTE Österreichisches Staatsarchiv Péterfi Bencze Tamás PHILOL. ELTE Österreichisches Staatsarchiv Hatvani István Gábor NATURW. ELTE TU Wien Nemes Márió PHILOL. ELTE Universität Wien Mag. Vargyas Anna PHILOL. ELTE Universität Wien Darida Veronika PHILOL. ELTE Universität Wien Kiss Béla PHILOL. ELTE Universität Wien Ignácz Ádám PHILOL. ELTE Universität Wien Dr. Nagy Anita GESELLSCH. WISS. ME Universität Graz Dr. Kriston Renáta PHILOL. ME Universität Wien Dr. Szívós Mihály PHILOL. MTA Universität Wien Mag. Deczki Sarolta PHILOL. MTA Universität Wien Dr. Nagy-Luttenberger István PHILOL. Museum Veszprém Österreichisches Staatsarchiv Dr. Mohácsi Márta GESELLSCH. WISS. NYF Öst. Nationalbibl. Wien Csáfordi Péter NATURW. NYME BOKU Prof. Tóth Ferenc PHILOL. NYME Österreichisches Staatsarchiv 1 15

16 26. Szalai László TECH NYME TU Wien Dr. Takács Dóra J. PHILOL. NYME Universität Wien Tarró Adrienn GESELLSCH. WISS. NYME WU Wien Dr. V. Szabó László PHILOL. PE Universität Innsbruck DR. Harsági Viktória GESELLSCH. WISS. PPKE Universität Wien Dr. Bácskay András PHILOL. PPKE Universität Wien Dr. Sebe Krisztina NATURW. PTE BOKU Dr. Szili Réka GESELLSCH. WISS. PTE Universität Wien Károly Márton PHILOL. PTE Universität Wien Anita Rózsás MED SE Meduni Wien Szentes Szilárd AGR SZIE BOKU Kovács Laura NATURW. SZTE Meduni Innsbruck Dr. Molnár Judit MED SZTE Meduni Wien Dr. Asztalos Bence KUNST SZTE Öst. Nationalbibl. Wien Dr. Cziráki Zsuzsa PHILOL. SZTE Österreichisches Staatsarchiv Dr. Deli Petra Eszter GESELLSCH. WISS. SZTE Universität Graz Erdélyi Ádám TECH SZTE Universität Linz Buchholcz Norbert PHILOL. SZTE Universität Wien Tamás Ágnes PHILOL. SZTE Universität Wien

17 Jóváhagyott magyar (éves) ösztöndíjasok megoszlása INTÉZMÉNYEK szerint 2011-ben Egyetem/főiskola Ösztöndíjasok száma (fő) Jóváhagyott hónapok Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 2 3 Debreceni Egyetem (DE) 4 13 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Miskolci Egyetem (ME) 2 2 Nyíregyházi Főiskola (NYF) 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) 5 11 Pannon Egyetem (PE) 1 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 2 2 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 3 9 Semmelweis Egyetem (SE) 1 4 Szent István Egyetem (SZIE) 1 4 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 8 20 Egyéb 3 3 Összesen: 44 fő 109 hónap 17

18 18

19 19

20 OSZTRÁK HALLGATÓK MAGYARORSZÁGON 2011 Jóváhagyott osztrák ösztöndíjasok Éves ösztöndíjak Magyarországon Név Intézmény Fogadó intézmény Kapott hónap 1. Vanessa Elwitschger Universität Wien ELTE 5 2. David Tilman Aykler TU Wien BME Sebastian Sacher Universität Wien ELTE 5 4. Christian Lenart Meduni Wien SOTE 4 26 Monate Debreceni Nyári Nyelvtanfolyam osztrák ösztöndíjas résztvevői 2011-ben Név Intézmény 1. Julia Sturm Universität Wien 2. Mario Trimmel Universität Wien 3. Isabel Zins Universität Wien 20

21 Rövid, 3 napos kutatói tartózkodások Rövid, magyar tartózkodások Ausztriában 2011 Név Fogadó intézmény Szakterület 1. Tarján Zsuzsanna BOKU Wien AGR 2. Mezei Zoltán BOKU Wien AGR 3. Dr. Mezei Péter Universität Salzburg GESELLSCH. WISS. 4. Borbélyné Hunyadi Éva BOKU Wien AGR 5. Szalai László TU Wien TECH 6. Dr. Enyedy Éva Universität Wien NATURW. 7. Hornyákné Huber Ágnes Universität Wien PHILOL. 8. Tarján Zsuzsanna BOKU Wien AGR 9. Dr. Kovács Erika 46. Wiss. Tagung der Öst. G. f Arbeitsrecht u Soz.recht GESELLSCH. WISS. 10. Nagy Anita Universität Wien GESELLSCH. WISS. 11. Nagy Enikő BOKU Wien AGR 12. Dr. Méhes Leonóra Júlia Meduni Wien MED 13. Cziráki Zsuzsanna Universität Wien PHILOL. 14. Dr. Kriston Renáta Universität Wien PHILOL. 15. Dr. Kerekes Gábor Österreichische Nationalbibliothek PHILOL. 16. Mag. Martí Tibor Öst. Nat. Bibl. Und Öst. Staatsarchiv PHILOL. 17. Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett Universität Linz GESELLSCH. WISS. 18. Dr. Lipóczi Sarolta Universität Klagenfurt PHILOL. 19. Sándor Klára Universität Wien GESELLSCH. WISS. 20. Mezei Zoltán BOKU Wien AGR 21. Dr. Csürös Gabriella Universität Wien GESELLSCH. WISS. 22. Juhász Erika ÖAW PHILOL. 23. Müller Márta Österreichische Nationalbibliothek PHILOL. 24. Hozleiter Éva Universität Wien PHILOL. 25. Kai Tiislär Universität Wien PHILOL. 26. Kerdi-Liis Kirs Universität Wien PHILOL. 27. Kristina Lutsar Universität Wien PHILOL. 28. Árva Zsuzsanna Universität Linz GESELLSCH. WISS. 29. Dr.Tóth Iván Universität Wien PHILOL. 30. Dr. Erb Mária ÖAW PHILOL. 31. DR. Vincze András Universität Wien MED 32. Kubinyi Leila Universität Wien PHILOL. 33. Dr. Szilárd Mészáros Universität Wien GESELLSCH. WISS. 34. Pirka Veronika Universität Graz PHILOL. 35. Komlósi Sarolta Meduni Wien MED 36. Dr. Márkus Éva PH Linz PHILOL. 37. Méhes Leonóra Meduni Wien MED 38. Dr. Mikonya György Universität Graz PHILOL. 39. Varga-Jani Anna Universität Wien PHILOL. 40. Dr. Tóth József Universität Wien PHILOL. 21

22 22

23 Nyári ösztöndíjak Magyarországon A Kuratórium a benyújtott kérelmek alapján az alábbi tanfolyamokat támogatta: Szombathely Osztrák magyar nyári nyelvtanfolyam, 81öu3 számú projekt keretében Az alapítvány HUF és támogatta az immár 19 éves múltra visszatekintő tanfolyamot, melyet magyar részről Prof. Pusztay János, osztrák részről Prof. Andrea Seidler vezetett. Időpont: július Résztvevők: 24 magyar és 24 osztrák hallgató Budapest Osztrák-magyar nyári nyelvtanfolyam, 81öu2 számú projekt keretében Az alapítvány a tanfolyamot, melyet magyar részről Prof. Szili Katalin, osztrák részről Prof. Ingrid Schwab-Matkovics vezetett, 10. alkalommal HUF és összeggel támogatta. Időpont: július között. Résztvevők: 10 osztrák és 30 magyar hallgató Nyári Nyelvtanfolyamok Ausztriában PhD hallgatóknak Összesen 27 PhD hallgató kapott az AKCIÓ alapítványtól teljes, Innsbruckban szervezett 3 hetes részvételre ösztöndíjat. Az ausztriai nyári rendezvényekről, amelyek az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium támogatásával kerülnek megszervezésre, az AKCIÓ Alapítvány budapesti irodája tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket. Az Osztrák Tudományos és Kutatási Minisztérium évek óta támogatja a nyári egyetemeket és a nyári nyelvtanfolyamokat. Ezeknek az a célja, hogy hozzájáruljon a hallgatók és kutatók különböző tudományos területen megszerezhető ismereteinek kibővítéséhez, legalább középfokú német nyelvismeretének megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány ezen rendezvényekről az érdekelt kört, így a főiskolákat, egyetemeket, a kutatási intézményeket részletes információkkal látta/látja el felhívások, tájékoztatók formájában. Ausztriai Nyári Nyelvtanfolyamon résztvevők 2011-ben Név Intézmény MO SZAK 1. Balázs Pál NYME NATURW. 2. Bíró Lóránt SZTE NATURW. 3. Bodor Sarolta ME NATURW. 4. Dr. Bárányos Bernadett ELTE GESELLSCH. WISS. 5. Dr. Héri Anikó ELTE GESELLSCH. WISS. 6. Dr. Jakab Hajnalka PPKE GESELLSCH. WISS. 7. Dr. Szalai Eszter DE MED 8. Dr. Törzsök Péter SE MED 9. Hajagos Anikó BCE AGR 10. Hajnal Veronika BCE AGR 11. Hetényi Nikoletta SZIE AGR 12. Kremlitzka Mariann ELTE NATURW. 13. Kustyán Georgina ELTE GESELLSCH. WISS. 14. Nagy Éva SZTE GESELLSCH. WISS. 23

24 15. Paál Zsófia BME TECH 16. Piskóti Zsuzsa ME NATURW. 17. Portik Tamás DE TECH 18. Sija Éva Ilona SZTE NATURW. 19. Somogyi Magdolna ME GESELLSCH. WISS. 20. Susánszky Pál ELTE GESELLSCH. WISS. 21. Szalai László NYME AGR 22. Takács Eszter SZIE NATURW. 23. Tikász Gabriella DE AGR 24. Tóth Andrea SZTE MED 25. Tóth Zsuzsa SZIE NATURW. 26. Varga Péter PE AGR 27. Bugyik Edina SE MED 24

25 Az alapítvány működése, egyebek A budapesti székhelyű alapítvány teljes működési és egyéb költségeit (HUF-ban) az alábbi táblázat tartalmazza: Teljes működési és egyéb költségek Személyi jellegű ráfordítások Utazási költségek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb költségek Összesen: HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF 3. INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Az AKCIÓ Alapítvány irodája a Kuratórium döntésének megfelelően az aktuális pályázati kiírást a honlapján közli és hírlevél formában a felsőoktatási intézményeknek is megküldi. Folyamatos információkat adunk továbbá hallgatói börzéken vagy információs rendezvényeken való részvétel során. Cikkek, beszámolók, felhívások az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítványról folyamatosan jelennek meg a Neue Zeitung c. budapesti németnyelvű hetilapban és a IAM osztrák információs lapban. Honlapunkon minden aktuális információ német és magyar nyelven is megtalálható, a pályázati adatlapok letölthetők: oldalról. 25

26 F Ü G G E L É K Válogatás a Projektbeszámolókból Válogatás az AÖU támogatásával megjelent kiadványokból Ösztöndíjas beszámolók 26

27 Válogatás a Projektbeszámolókból Projektszám: 77öu20 Pályázó neve: Prof. dr. Szőnyi György Endre Projektpartner neve: Prof. dr. Franz Wöhrer HUF EUR Intézménye: SzegediTud. egyetem Intézménye: Bécsi Tudományegyetem Pályázat címe: "John Dee a Duna-menti országokban a században" Beszámoló/Eredmények A projekt jellege: (kérjük bejelölni) Workshop, konferencia Publikáció, tananyag Kutatási együttműködés Oktatási program 1/ A híres Erzsébet-kori angol matematikus és a nyugai ezoterizmus kora újkori reprezentánsa, John Dee kelet-középeurópai recepciójának vizsgálata. Dee és famulusa, Edward Kelly, valamint családjaik hét évet töltöttek a 16. század nyolcvanas éveiben Krakkóban, Prágában és Bécsben, hatásuk részben Dee saját művein, részben rájuk vonatkozó történelmi forrásokon és irodalmi alkotásokon keresztül máig érezhető. A jelen projekt célja e recepciós folyamat egyes 17. és 18. századi elemeinek felderítése volt. A kutatás magában foglalta levéltári anyagok és régi könyvek vizsgálatát; a modern szakirodalom feldolgozását; valamint kutatóutakat, csoportos találkozókat és egy nemzetközi kollokvium megszervezését. 2/ Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a vállalt kutatás előfeltétele bizonyos elméleti kérdések tisztázása és a kutatók közös platformra hozása. Konkrétan: a nyugati ezoterizmus, a vallás és a miszticizmus, valamint a tudománytörténet tanulmányozásával kapcsolatos elméleti és történeti kérdéseket kellett tisztázni, hogy a vizsgálataink eredményét interpretálni tudjuk. Mivel a kutatás résztvevői különböző tudományos műhelyekből és különböző diszciplinákból jöttek, a csoportmunka abban is segítségünkre volt, hogy egységesítsük a kutatás konceptuális kereteit. 3/ Az interdiszciplnáris és nemzetközi kooperáció jó alkalmat teremtett arra, hogy megismerjük egymást, együttműködést alakítsunk ki, sőt, jövőbeli kooperációt is tervezzünk a bécsi és a szegedi egyetem professzorai és diákjai között. Az AÖU/OMA nagylelkű támogatásának köszönhetően a kutatás új filológiai-történelmi eredményeket hozott (különösen Balázs Mihály professzor, Dr. Stockinger, és a két magyar diák, Maczelka Csaba és Hausz Frigyes kutatásaiban); hozzásegítette a résztvevő kutatókat a nyugati ezoterizmus kutatásának módszertani tisztázásához; s a kölcsönös látogatások eredményeképp a bécsi és szegedi professzorok és hallgatók megismerték egymást, egymás munkáját és nézeteit, megízlelték a közös kutatást, és további együttműködés lehetőségét is elkezdték keresni. A szegedi nemzetközi kollokvium mellett a projekt résztvevői más nemzetközi konferenciákon is bemutatták a közös kutatás keretében elért eredményeiket: Szőnyi György a budapesti és oxfordi "Cultures of Knowledge" konferenciákon (április és szeptember); Hermann Stockinger a budapesti "Cultures of Knowledge" (április) és a budapesti "Alchemy at the Fringes" (július) konferencián; Hausz Frigyes és Maczelka Csaba pedig az oxfordi Böhme-konferencián (szeptember). 27

28 Beszámoló a 81öu2-es számú, Sommerkolleg Budapest 2011 című pályázat keretében végzett munkáról 2011-ben immár tizedik alkalommal nyílt lehetőség osztrák és magyar egyetemisták számára, hogy részt vehessenek az ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszéke által szervezett háromhetes magyar és német nyelvtanfolyamon. Az idei évben 10 osztrák és 30 magyar diák vett részt a programokon. Az érdeklődés magyar részről ismét jelentős volt, már hónapokkal a program megkezdése előtt voltak jelentkezők, akik az előző években a programon részt vett diákoktól hallottak erről a nagyszerű lehetőségről. Több diákot csak az optimális csoportlétszám megtartása miatt nem tudtunk felvenni. Idén nagyrészt az ELTE és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói pályáztak a tanfolyamra. Elmondhatjuk, hogy ebben az évben a program tökéletesen elérte célját: a magyar és az osztrák diákok őszinte érdeklődéssel fordultak egymás nyelve és kultúrája iránt, igyekeztek minél több időt egymással tölteni. A magyar diákok igazi házigazdaként mindig készséggel álltak osztrák társaik rendelkezésére, a különböző kulturális programokon mindig együtt vettek részt, sőt maguk is szerveztek külön programokat, amikről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek. A tanszék az alábbi nyelvi, szakmai és kulturális programokat biztosította számukra: 1. Nyelvórák A diákok hétfőtől péntekig napi négy órában tanultak magyarul, illetve németül. A magyarórákat az alábbi tanegységekre osztottuk: grammatika, beszélgetés és beszéd- és szövegértés. Nagy népszerűségnek örvendtek az ún. tandemórák, amikor is az osztrák és magyar diákok egymást tanították feladatlapok segítségével. A magyarórákat tapasztalt magyar mint idegen nyelv szakemberek tartották, és az osztrák kollégák is kiválóan felkészült nyelvtanárok, akik korábban diákként vettek részt a programokon. A kurzus végén írásbeli és szóbeli vizsgán kértük számon a tanultakat. 2. Előadások Abból a tapasztalatból kiindulva, hogy osztrák vendégeinket elsősorban a magyar kultúra, a magyar nyelv, illetve a közös történelmünk érdekli, főként kulturális témájú előadásokat hirdettünk. Az előadókat különböző egyetemekről (ELTE, Kodolányi János Főiskola) hívtuk meg. Az előadások címei: - Ungarn in Wien (dr. Ujváry Gábor) - A magyar szimbólumok világa (Berki Judit) - A magyar nép művészete (interaktív előadás a Néprajzi Múzeumban) (Anna Csupor) - Az Osztrák-Magyar Monarchia építészete (interaktív előadás a Parlamentben) (Ildikó Horváth) 3. Kirándulások, egyéb kulturális programok Első nap háromórás buszos budapesti városnézésen vehettek részt a diákok német vezetéssel. A balatoni egynapos buszos kirándulásunk útvonala a következő volt: Balatonfüred Tihany, Ábrahámhegy Balaton-felvidék (Szigliget) A budapesti és a Budapest környéki kulturális programok szervezésében, lebonyolításában magyar mint idegen nyelv szakos hallgatók segítettek. Tárlatvezetéssel egybekötött látogatásokat biztosítottunk minden jelentős múzeumba (Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Gödöllői Királyi Kastély). Kisebb kirándulást is szerveztünk Szentendrére, ezen kívül igazán kellemes élmény volt a hallgatók számára az esti dunai hajókázás. Budapest, aug. 30. Dr. Szili Katalin 28

29 77öu17 Stadtentwicklung und Stadtplanung in West- und Ostmitteleuropa. Fachseminar der Regionalisten Wien- Budapest

30 Válogatás az AÖU támogatásával megjelent kiadványokból 72öu10 Österreichisch-ungarische Beziehungen im Bereich des Hochschulwesens und der Forschung vom 18. bis 20. Jahrhundert 30

31 81öu3 Sommerkolleg Szombathely

32 83öu21 Die Artikel der Grafen István und Béla Széchenyi in der Times 32

33 Stipendienberichte 33

34 FORSCHUNGSBERICHT von Dr. Renate Kriston Forschung: Germanistik, Lexikographie (Erstellung eines Österreichischen Deutsch-Ungarischen Handwörterbuchs) Aufenthalt an der Universität Wien: 3. Oktober 28. Oktober 2011 Am 3. Oktober 2011 um 10:00 Uhr bin ich in Wien angekommen. Um 11 Uhr habe ich mich beim ÖAD Büro angemeldet. Danach hatte ich einen Termin mit Herrn Sergios Katsikas vereinbart. Er ist Lexikologe am Germanistischen Institut an der Universität Wien, daneben befasst er sich auch mit Lexikographie. Er hat mir alle möglichen Quellen zu der vorgesehenen Wörterbucharbeit gezeigt, leider konnten die meisten Wörterbücher nicht aus der Bibliothek der Germanistik ausgeliehen werden. Deswegen habe ich während des einmonatigen Stipendiums lange Zeit in der Bibliothek verbracht ich habe die vorliegenden Wörterbücher gründlich studiert: Iona Lăzărescu-Hermann Scheuringer: Österreichisches Deutsch Ein deutsch-rumänisches Wörterbuch; Jakob Ebner: Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch und das Österreichische Wörterbuch (Herausgegeben im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur). Durch die Untersuchungen konnte man die wichtigsten Entscheidungen in Bezug auf die Wörterbuchstruktur treffen: Das vorgesehene Handwörterbuch wird die österreichische Standardsprache präsentieren (nicht nur die Austriazismen werden lemmatisiert). D.h. im Handwörterbuch muss mit einer Anzahl von Stichwörtern gerechnet werden. Ausgangssprache wird das österreichische Deutsch, Zielsprache das Ungarische sein. Während der Besprechung war auch von den österreichischen Phraseologismen die Rede. Herr Professor Peter Ernst hat ein Wörterbuch zur österreichischen Phraseologie am Institut für Germanistik an der Universität Wien erstellt, man wartet jetzt auf das Druckwerk mit 3000 Redewendungen. Bei den österreichischen Stichwörtern werden auch die wichtigsten Redewendungen lemmatisiert. Am 17. Oktober 2011 habe ich mich mit Frau Dr. Zita Krajcsó getroffen. Wir haben über die zukünftige Kooperation geredet: Ich habe meine Vorstellungen über die vorgesehene Projektarbeit skizziert und sie hat mir auch nützliche Ratschläge gegegeben (z.b. die Angabe der standarddeutschen Äquivalente wäre nicht angebracht). Wir haben uns dann für die gemeinsame Projektarbeit entschieden: Sie wird für die landeskundlichen Informationen von Österreich im Wörterbuch zuständig sein. Am 25. Oktober war es mir möglich, Herrn Professor Krumm zu sprechen. Ich habe ihm über meine Arbeit in Wien berichtet und Wörterbuchartikel aus dem vorgesehenen Wörterbuch gezeigt. Darüber hinaus habe ich die Mitarbeiter des Projekts vorgestellt: auf der ungarischen Seite werden Frau Professor Hessky und Frau Noémi Vizi beim Projekt mitwirken, auf der österreichischen Seite wird Frau Dr. Zita Krajcsó am Projekt teilnehmen. Die Leiter des Projektteams werden Herr Professor Hans-Jürgen Krumm und Frau Dr. Renate Kriston. Ein österreichischer Lektor wird noch gesucht. Was die Termine betrifft, wird das Projekt im April 2012 beginnen und 1 Jahr lang dauern. Zum Veranschaulichen stehen hier zwei Wörterbuchartikel aus dem vorgesehenen Handwörterbuch Österreichisches Deutsch-Ungarisch: Abend, der [-s, -e] fn 1. (napszak) este: heute Abend ma este zu ~ essen vacsorázik 2. (időpont) este: um 5 Uhr Abend este 5 órakor 3. (rendezvény) este: bunter Abend változatos este der Heilige ~ szenteste Abdruck 1, der [-(e)s, -e] fn 1. (ki)nyomtatás, megjelentetés: der Abdruck eines Romans egy regény kinyomtatása 2. másolat: ein Abdruck des Bildes a kép másolata Abdruck 2, der [-(e)s, -:e] fn 1. lenyomat: einen Abdruck anfertigen lenyomatot készít 2. lábnyom: Abdrücke im Schnee lábnyomok a hóban im letzten ~ az utolsó pillanatban Das Ziel Kontakte zu knüpfen und nützliche Informationen zur weiteren Arbeit zu sammeln habe ich erreicht. Vielen Dank an alle, die mir diesen Aufenthalt ermöglicht haben! Verfasst von Dr. Renate Kriston am 28. Oktober

35 Bericht von Zsuzsanna Cziráki, Kurzstipendiatin Frühneuzeitforschung in Ungarn und Österreich Veranstalter: Tagung des Collegium Hungaricum mit dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung Datum, Ort: , Wien Bericht von: Zsuzsanna Cziráki, Viliam Štefan Dóci, Anita Hipfinger, Péter Kasza, Irene Kubiska, Béla Vilmos Mihalik, Sarah Pichlkastner, Michael Pölzl, Petra Rausch, Andrea Serles Auf Initiative von Csaba Szabó, Vizedirektor des Collegium Hungaricum sowie Direktor des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, fand zum ersten Mal eine gemeinsame Tagung des Collegium Hungaricum mit dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung statt. Für die Organisation zeichneten neben ihm auch Thomas Winkelbauer, Direktor des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, sowie Martin Scheutz (Institut für Österreichische Geschichtsforschung) verantwortlich. Unter dem Tagungstitel Frühneuzeitforschung in Ungarn und Österreich referierten im Collegium Hungaricum fünf ungarische und fünf österreichische DiplomandInnen und DissertantInnen über ihre jeweiligen Forschungsarbeiten. Die ein breites Spektrum an Themen abdeckenden Beiträge wurden von István Fazekas (ungarischer Archivdelegierter im Haus-, Hof- und Staatsarchiv), Martin Scheutz, Csaba Szabó und Thomas Winkelbauer moderiert. Aufgrund der Heterogenität der Forschungsgebiete wurde auf eine Einteilung in Sektionen verzichtet. Ziel dieser Veranstaltung war es, österreichische und ungarische JungwissenschaftlerInnen miteinander in Kontakt zu bringen sowie die Basis für zukünftigen Austausch und weitere Zusammenarbeit zu schaffen. Nach der gelungenen Premiere wird bereits darüber nachgedacht, die gemeinsame Tagung unter wechselnden thematischen Schwerpunkten sowie eventuell unter Miteinbeziehung von TeilnehmerInnen weiterer Nachfolgestaaten der ehemaligen Habsburgermonarchie regelmäßig stattfinden zu lassen. Als erste Referentin widmete sich ZSUZSANNA CZIRÁKI (Szeged) in ihrem Beitrag, unter Heranziehung von Archivalien aus österreichischen, ungarischen und rumänischen Archiven, der Rolle der Siebenbürger Sachsen in der Ostpolitik des Hauses Habsburg in den Jahren 1611 bis Nach dem Langen Türkenkieg (1591/ ) war das Fürstentum Siebenbürgen wie auch schon in der Zeit zuvor ein Spielball zweier Großmächte geblieben: des Habsburgerreiches sowie des Osmanischen Reiches. Den Siebenbürger Sachsen ist in dieser Situation nicht zuletzt aufgrund ihrer Finanzstärke und guten Vernetzung in Europa eine wichtige Rolle zugekommen. Von der Habsburgerseite als Verbündete im angestrebten Hauptkrieg gegen die Osmanen eingeplant, betrieben diese eine zwischen den beiden Mächten wechselnde Schaukelpolitik, angepasst an die jeweiligen Machtkonstellationen sowie die daraus resultierende Kriegsgefahr. Insgesamt sieht Cziráki die Siebenbürger Sachsen, deren Parteinahme nach ihrer Ansicht ohnehin nicht entscheidend hätte sein können, gestärkt aus diesem Wechselspiel hervorgehen, während die Habsburger ihre Ansprüche vor allem auch aufgrund fehlender Unterstützung von innen und außen vorerst nicht durchsetzen konnten. Im Vortrag von MICHAEL PÖLZL (Wien) wurde ein Dissertationsprojekt vorgestellt, das durch die Untersuchung der Witwenhofstaaten einen Beitrag zu Erforschung des Wiener Hofes leistet. Nach der Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes, einer Übersicht über die Quellen (Zeremonialprotokolle, Wiener Diarium) sowie der Festlegung des zeitlichen Rahmens ( ) wurde näher auf die bisher kaum behandelten Witwenhofstaaten am Wiener Hof eingegangen. Der Vortragende verglich die Stellung der verwitweten und der regierenden Kaiserinnen am Hof, wobei wirtschaftliche und finanzielle Aspekte sowie die Grundlagen der Zusammensetzung und des Funktionierens der Hofstaaten Beachtung fanden. Abschließend wurden neben dem weltlichen Leben der verwitweten Kaiserinnen auch die Pietas Austriaca und die damit verbundenen Frömmigkeitspraktiken der Witwen zur Zeit der Gegenreformation ausführlich behandelt. VILIAM ŠTEFAN DÓCI OP (Wien) präsentierte mit dem Thema Eine pseudopolitische Rede des Kaschauer Dominikaners Rupert Zöhrer am Fest der hl. Elisabeth von Ungarn 1790 Forschungsergebnisse aus seiner an der Katholisch-Theologischen Fakultät Wien durchgeführten Dissertation Seelsorge der Dominikaner in Kaschau im 18. Jahrhundert. Der zentrale Punkt, der im Sinne der Aufklärung gehaltenen Predigt Rupert Zöhrers, war das spannungsgeladene Verhältnis der unterschiedlichen in Kaschau/Košice/Kassa lebenden Nationalitäten. Den äußeren Rahmen der Predigt bildete ein Beziehungsdreieck aus Religion, Gesellschaft und Staat, wobei der Religion von Zöhrer viel eher eine ordnende als eine spirituelle Rolle zugewiesen wurde; die Heilige Elisabeth diente ihm als Leitbild für eine von Gehorsam und Liebe erfüllte Lebensführung. Die Pflicht zum Gehorsam bezog Zöhrer auf die Ebenen Religion und Staat bzw. Herrscher, die tätige Nächstenliebe der Heiligen verwendete er als Metapher für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Nationen. Zöhrer erreichte mit seiner Predigt, die gegen den aufkeimenden magyarischen Nationalismus gerichtet war, das genaue Gegenteil durch eine wenige sensible Wortwahl verschärfte er sogar den ethnischen Konflikt. Abschließend legte Dóci sehr klar dar, dass Lebenspraxisbezogenheit in einer Predigt zwar ganz im Sinne der Aufklärung war, ein zu starker Fokus auf politisch sensiblen Themen aber als unangemessen für eine Predigt angesehen wurde und zu ernsthaften Konflikten führen konnte. Der Vortrag von IRENE KUBISKA (Wien) hatte die Veränderungen des Versorgungswesens für Hofbedienstete im 18. Jahrhundert zum Thema. Nach der Erklärung des Begriffs Alter in der Frühen Neuzeit wurde im Beitrag ein Überblick über die Altersversorgungsmechanismen am Wiener Hof gegeben. Die Referentin bot eine Zusammenfassung der verschiedenen Versorgungsmodelle, wobei die Begriffe Pension, Provision, Gnadengeld, Almosen, Emeritierung und Jubilation erklärt sowie die Versorgung der Witwen und Waisen besprochen wurde. Anhand einer reichlichen Quellenbasis vor allem Bittschriften und Hofparteienprotokolle untersuchte die Vortragende die Wege der Entscheidungsfindung von der Kanzlei bis zum Kaiser. Aus den Forschungsergebnissen lässt sich der bedeutende Wechsel erfassen, im Zuge dessen sich ein objektiverer und einheitlicherer Pensionsmechanismus im Gegensatz zu persönlichen Abhängigkeiten etablierte. PÉTER KASZA (Szeged) zeigte die Beziehung des ungarischen Kanzlers Brodaricus zu den Habsburgern in den Jahren 1526 und 1527 in einem neuen Licht. Bereits nach einem halben Jahr nach der Schlacht von Mohács wechselte Brodaricus auf die Seite des Gegenkönigs Szapolya. Als endgültiger Bruch mit den Habsburgern, wurde immer wieder die so genannte Hainburg-Affäre angeführt. Der ungarische Kanzler war bei einer Zusammenkunft von Ferdinand und Maria in Hainburg nicht geladen und sah dies angeblich als Beleidigung an. Durch einen neu entdeckten Brief (Brodaricus an Ferdinand, ) kann diese Begebenheit neu interpretiert werden. Der Kanzler begründete darin seinen Seitenwechsel. Trotz der schweren Vorwürfe Brodaricus gegenüber Ferdinand bat er diesen nicht nur um Verständnis, sondern auch um Entschuldigung. Mit Stephanus Brodaricus ist uns ein einzigartiger Fall überliefert, der die Entscheidung für den Seitenwechsel zu Johann Szapolya quellenbasiert nachvollziehbar macht. Der Vortrag von ANITA HIPFINGER (Wien) setzte sich mit der Rolle der Herrschaftsbeamten im Gefüge der Grundherrschaft auseinander. In ihrer Forschungsarbeit werden sowohl analytische als auch hermeneutische Vorgehensweisen angewandt (vor allem die Methoden der Mikrogeschichte). Die Quellenbasis stammt aus dem Hausarchiv der Fürsten von Liechtenstein. Das Referat gab Auskunft über die Rolle der Beamten (z. B. ihre Funktion bei der Vermittlung herrschaftlicher Kommunikation) und ihre Machtstellung. Anhand der bisherigen Forschungsergebnisse zeigte die Referentin, wie Instruktionen die Kompetenzen der Beamten regelten. Die Referentin beschäftigte sich zudem mit dem Rechtswesen in Bezug auf den herrschaftlichen Beamtenapparat, indem sie auf das Verhältnis zwischen Untertanen und Grundherren nach Erlass des Tractatus de juribus incorporalibus im Jahr 1679 einging. Schließlich wurde durch zwei hervorgehobene Beispiele (der Fall des Hauptmanns Wadl und eine Instruktion aus dem Jahr 1712) ein Blick in die Quellen und in die Praxis ermöglicht. 35

36 Der Ausgangspunkt der von ANDREA SERLES (Wien) präsentierten Forschung war die Bearbeitung der Besoldungslisten der Niederösterreichischen Regierung, einer Behörde, die von Kaiser Maximilian I. ins Leben gerufen worden war. Vor dem Hintergrund der Durchsetzung des römischen Rechts, des Aufkommens eines modernen Instanzenzugs sowie dauerhafter Behördenstrukturen wurden die einzelnen Tätigkeitsfelder der Niederösterreichischen Regierung und ihre personelle Zusammensetzung am Ende des 16. Jahrhunderts dargestellt. Die Agenden der Amtsträger spiegelten dabei häufig die Herausforderungen der Zeit wider: Gegenreformation und Rekatholisierung, Langer Türkenkrieg, Aufstände der Unterschichten und Auseinandersetzungen innerhalb der Dynastie ( Bruderzwist ). Hervorgehoben wurde die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen landesfürstlichen Behörden vor allem mit der Niederösterreichischen Kammer und dem Klosterrat. Die Referentin thematisierte auch die stark fragmentierte Quellenlage zur Niederösterreichischen Regierung, da viele Archivalien einer Skartierungswelle sowie dem Brand des Justizpalastes (1927) zum Opfer gefallen sind, wodurch die Bearbeitung dieses verfassungs-, verwaltungs- und behördengeschichtlichen Themas erschwert wurde. Der Vortrag von PETRA RAUSCH (Pécs) behandelte die Beziehungen der Zipser Kammer zur Niederösterreichischen Kammer in Bezug auf die Verwaltung der Bergkammer und der Münzstätten zu Nagybánya/Baia Mare von 1571 bis 1613 und war damit thematisch an der Schnittstelle zwischen Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte Ungarns anzusiedeln. Die Referentin schilderte den schlechten wirtschaftlichen Zustand des Bergbaus in den königlichen Bergwerken, der Münzstätte und der Bergkammer von Nagybánya und den daraus erwachsenden Reformbedarf, dem die königlich ungarische Verwaltung aus Kapitalmangel nicht selbst nachkommen konnte. Zur Durchführung der Reorganisation Nagybányas wurden daher finanzkräftige Pächter gesucht (und in Mitgliedern der Familie Herberstein schließlich auch gefunden). Die von der Referentin verwendeten Quellen entstammen der Korrespondenz zwischen der Zipser Kammer und der Niederösterreichischen Kammer. Erst 1613, nachdem das Bergbaurevier in den Besitz der Fürsten von Siebenbürgen übergegangen war, lockerten sich die Beziehungen zwischen den beiden Kammern, wodurch es zu einem Versiegen der für das Thema relevanten schriftlichen Quellen kam. Die Anfänge der Jesuitenmission in der ehemals oberungarischen Stadt Nagybánya/Baia Mare standen im Mittelpunkt des Vortrags von BÉLA VILMOS MIHALIK (Budapest). In der Grenzstadt zu Siebenbürgen kam es später als in den anderen oberungarischen Städten zur Durchsetzung der Gegenreformation. Einen möglichen Grund dafür ortete Mihalik neben der geopolitischen Situation darin, dass es außer den Kammeroffizieren kaum Katholiken in der Stadt gab. Zwar wurde mit der Einsetzung der Kammerregierung und dem Einmarsch der kaiserlichen Armee 1672 der erste Schritt zur Einleitung der katholischen Konfessionalisierung mit Hilfe der Zipser Kammer gesetzt bis zu den Predigerprozessen im Jahr 1674 blieben die religiösen Verhältnisse allerdings weiterhin unverändert. Erst mit der Besetzung der drei Kirchen von Nagybánya durch die Jesuiten gelang es ab 1674, die Bevölkerung nach und nach zu (re)katholisieren. Die Grundlage der Studie Mihaliks bildeten Quellen aus den Beständen der Zipser und der Ungarischen Kammer sowie der Hofkammer, die jesuitischen Jahrbücher in der Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek und Dokumente des Minoritenklosters von Nagybánya im Diözesanarchiv von Satu Mare. SARAH PICHLKASTNER (Wien) stellte in ihrem Vortrag die städtische Randschicht der BettlerInnen mit Bettelerlaubnis vor. Diese verfügten über obrigkeitliche Bettelgenehmigungen in Form von Bettelzeichen, die in Wien Stadtzeichen genannt wurden. Ausgehend von Bettlerverzeichnissen aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie weiteren Quellen aus dem Wiener Stadt- und Landesarchiv ging die Referentin auf verwaltungs-, sozial- und alltagsgeschichtliche Aspekte ein. Sie zeigte, dass es sich bei den Armen in der Stadt keineswegs um eine einheitliche Gruppe handelte und dass die bis 1693 praktizierte Vergabe von Bettelzeichen nur eine von mehreren Unterstützungsformen darstellte. Nachdem sich die zuständigen Obrigkeiten schon seit dem Spätmittelalter um die Aufsicht über die BettlerInnen bemüht und Zeichen vergeben hatten, etablierte sich auf diesem Gebiet ab dem 16. Jahrhundert ein organisiertes Administrations- und Kontrollsystem (Visitationen, Buchführung, Bettelrichter usw.). Abschließend ging Pichlkastner anhand der Angaben in den Bettlerverzeichnisse auf die sozialen und geographischen Hintergründe der StadtzeichnerInnen ein, bei denen es sich meist um zugewanderte Angehörige der städtischen Unterschichten handelte. Tagungsübersicht: Montag, 2. Mai 2011 ZSUZSANNA CZIRÁKI (Szeged): Die Rolle der Siebenbürger Sachsen in der Ostpolitik des Hauses Habsburg in den Jahren 1611 bis 1616 MICHAEL PÖLZL (Wien): Was ist elender als eine Wittwe? (Gregorius Nyssenus). Die Kaiserinwitwe und ihre Position im Gefüge des Wiener Hofes VILIAM ŠTEFAN DÓCI OP (Wien): Eine pseudopolitische Rede des Kaschauer Dominikaners Rupert Zöhrer am Fest der Hl. Elisabeth von Ungarn 1790 IRENE KUBISKA (Wien): Personalstruktur des Wiener Hofes oder Pensionie-rungssysteme und Versorgungswesen für Wiener Hofbedienstete und deren Angehörigen im 18. Jahrhundert Dienstag, 3. Mai 2011 PÉTER KASZA (Szeged): Auf den Spuren eines Humanisten. Stephanus Brodaricus Beziehungen zu den Habsburgern ANITA HIPFINGER (Wien): Die Rolle des herrschaftlichen Beamtenapparats auf den liechtensteinischen Herrschaften Feldsberg und Wilfersdorf im 17. und 18. Jahrhundert ANDREA SERLES (Wien): Die Niederösterreichische Regierung zur Zeit Rudolfs II. ( ) PETRA RAUSCH (Pécs): Die Beziehung der Zipser Kammer zur Niederösterrei-chischen Kammer: Die Verwaltung der Bergkammer und der Münzstätten von Nagybánya (Baia Mare) BÉLA VILMOS MIHALIK (Budapest): Eine Stadt, drei Kirchen. Die Anfänge der Jesuitenmission in Nagybánya ( ) SARAH PICHLKASTNER (Wien): Erlaubtes Betteln in der Stadt. Die Stattzeichner im frühneuzeitlichen Wien 36

37 37

38 38

39 39

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása March 26.

Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása March 26. Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása 2008. March 26. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségtérítéses képzésben résztvevõ roma fiatalok támogatására a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012 2014/2015. őszi félév BBV-200.178/EC Német nyelv kezdőknek (A1) Miskei Réka 1/a: H. 16:30-18:00 Sz. 19:45-21:15; 1/b: H. 18:00-19:30 P. 12.30-14:00 EC, 012; 015 BBV-200.179/EC Német nyelv újrakezdőknek

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE Felkai András Ösztöndíj háttere 2017 A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítvány a Pénzügyi Kultúra

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PE MIK Pengine 30,5 0 0 30,5 1 Schneider Electric ÓE KVK AI Óbudai Mákvirágok 29,5 0 0 29,5 2 Wago SZTE TTIK

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere Felkai András Ösztöndíj háttere PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE 2013 A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítány a Pénzügyi Kultúra

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p EREDMÉNYEK Budapest, 2007. november 11. 50 m férfi gyorsúszás 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p Takács Krisztián Dunaújvárosi Főiskola 24,11 5 p 3. Molnár Dávid Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

bemutatkozik az egyesületünk

bemutatkozik az egyesületünk 1/2 3/2 Egy est a bécsi magyar fiatalág jegyében - Magyar diákok a bécsi egyetemeken 2008. március 11., Collegium Hungaricum Miért pont Ausztriában? Magyarországi felvételi rendszer Képzési formák Személyes,

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben