KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve: 2015. 06. 15."

Átírás

1 KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA 2013 Frissítve:

2 I. Bevezetés A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ bemutatása A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ a Pápai kistérség legnagyobb közművelődési intézménye, melynek tevékenysége kiterjed a kistérség határain túlra is. Az intézmény kiegyensúlyozott személyi és anyagi kondíciók mellett, megfelelő technikai feltételek között dolgozik, eredményei országosan is ismertek. Mintegy ember kultúrához való hozzáféréséről gondoskodik kistérségi szinten. Olyan hátrányos helyzetű, aprófalvas térségek lakóinak kulturális ellátását biztosítja, amelyekben már régóta nem működik közművelődési intézmény, illetve nincs szakember. Intézményünk sokszínű kulturális tevékenységet fejt ki a közművelődés szinte valamennyi területén. Felelősségteljes tervező munka alapján, az érintettekkel egyeztetett tervek szerint végzi kultúraközvetítő tevékenységét a színház-, film- és képzőművészet, komoly- és könnyűzene, tánc, gyermek- és ifjúsági közművelődés, valamint az ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, környezetvédelem, sport, amatőr művészet, hagyományőrzés, közösségi művelődés különböző területein. Számos nagyhírű fesztivál szervezője: Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál, Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivál, SCHERZO Zenés Színpadok Országos Találkozója, JátszóSzín stb. Feladata a városi nagyrendezvények, megemlékezések, ünnepek szervezése is. Kiemelkedik ezek közül: A Magyar Kultúra Napja; Költészet Napja; Pápai Játékfesztivál; Pápai Cicege és Bornapok. Gondoskodik a csatolt települések: Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő közösségi házaiban folyó közművelődési munkáról. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ keresi a közművelődés újszerű formáit. Ezért indult az első olyan uniós pályázati kiíráson, amelyet közművelődési intézmények számára írtak ki, és ezen Ft támogatást nyert 2004-ben. A TUDÁS-HÁLÓ projektet sikeresen lezártuk, elszámolásunkat elfogadták. A program szakmai hozadékaként a JMK akkreditált felnőttképzési intézményként folytatta munkáját. Tevékenységünk továbbvitele érdekében nyújtottuk be pályázatunkat 2009 elején a TÁMOP / 08/2 kiírásra TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért címmel, melynek révén Ft támogatásban részesültünk. Mindkét projekt megírásához és megvalósításához az intézmény dolgozóinak szakmai kompetenciái szolgáltatták és szolgáltatják a megfelelő alapokat ben újabb uniós pályázaton indultunk, nyertes projektünk címe: PÁPAI FORGATAG Élménypedagógia és közösségi nevelés a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ és a nevelési-oktatási intézmények együttműködésében. A projekt alapvető célja, hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ mint közművelődési intézmény szélesebb körben kapcsolódjon be a formális oktatásba, szerepe erősödjön a kulturális tudás átadásában, ezáltal támogassa a közoktatásban résztvevő gyerekek, diákok tanórán kívüli, szabadidős és közösségi nevelését. A civil szervezetekkel való szoros kapcsolat az intézmény működésének egyik fontos eleme. A ház dolgozói által létrehozott Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány kezdeményezésére 2007 tavaszán megalakult a kistérségben a Civil Háló Szövetség, melynek már több mint 70 tagja van. A program megvalósítása kezdettől támogatásunk mellett zajlott. Egyre erőteljesebb kistérségi tevékenység jellemzi az intézmény munkáját. Mutatja ezt a tájelőadások sora, melynek keretében a legkiválóbb amatőr művészeti csoportok adnak színvonalas műsort a kistelepüléseken. Kiemelkedő jelentőségű volt a Közkincs II. program segítségével megvalósuló Kul-Túra, Tájegységek Találkozása elnevezésű projekt.

3 Tudás-háló projektünk révén és szakmai kapcsolatokon keresztül kiterjedt ismeretekkel rendelkezünk a kistérség társadalmi és közösségi életét illetően. Segítséget nyújtunk a falvaknak a különböző rendezvények, falunapok, találkozók megszervezéséhez, műsorokkal való ellátásához. A Pápa Többcélú Kistérségi Társulás megbízása alapján nyújtottunk be pályázatokat az OKM Közkincs programra, melyet eredményesen bonyolítottunk le. Regisztráltattuk intézményünket 2006-ban az SZMM nél mint közérdekű önkéntest fogadó szervezetet, és az óta is számos önkéntessel dolgozunk együtt. II. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ környezetpolitikája Rövid helyzetkép A pápai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ jelenleg nem rendelkezik környezeti szempontú tanúsítvánnyal, sem fenntarthatósági tervvel, programmal. Az intézményt jogszabály nem kötelezi környezeti nevelési felelős alkalmazására, azonban intézményünk egy kollégája ellátja a környezeti nevelési feladatokat is, melyek a következők: környezetvédelmi programok, akciók szervezése, fenntarthatósági ismeretek közvetítése, környezetvédelmi világnapok alkalmából programok szervezése. Munkaköri leírása tartalmazza e feladatkör ellátását. A jelentés elkészítésének előzményei A pápai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 2009 februárjában nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázati felhívására. (TÁMOP-3.2.3/08/2) A TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért A Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben címet viselő projektet a Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, a projekttervet módosítás nélkül elfogadta, így a JMSZK közel Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Projektünk célja volt a minőségi oktatás és hozzáférés széleskörű biztosítása, a szociokulturális szolgáltatások fejlesztése a JMSZK mint közművelődési intézmény sajátos eszközeivel az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében a Pápai kistérségben. A pályázat írásakor intézményünk vállalta, hogy környezeti jelentést is készít, melynek célja, hogy környezeti információkat nyújtson a lakosság és partnerei felé. A jelentés a nyilvánosság számára elérhető, évente kétszer frissül; két kommunikációs csatornán érhető el: a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ honlapján, valamint a Tudás-Szín-Tér projekt saját honlapján.

4 III. Megállapítások 1. A projekt és annak keretében szervezett tanácsadás, képzés, emberi erőforrásfejlesztés kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére. Környezetvédelmi programjaink célja, hogy segítsük egy élhetőbb jövő megteremtését, közvetítsünk egy olyan életérzést, szemléletmódot és kultúrát, mely sajnos még hiányzik az emberek többségének mindennapjaiból. A következő világnapokról emlékeztünk meg 2010-ben a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület közreműködésével vetélkedősorozat, rajz-és plakátpályázat, kiállítás és faültetés szervezésével: Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Földünkért világnap. A programok során a résztvevő pápai felső tagozatos iskolások éghajlatváltozással, aktuális környezetvédelmi kérdésekkel, problémákkal ismerkedtek meg, bővítették a világnapokhoz kapcsolódó és általában a környezeti, fenntarthatósági ismereteiket, pl.: a kibocsátás csökkentése, elővigyázatosság, felelősségvállalás. A diákok megtapasztalták a csoportmunka előnyeit, a tevékenységek közben tanultak tapasztalati úton. A programok tartalma, módszere kiterjedt a kibocsátás csökkentésére, a társadalmi felelősségvállalásra, az elővigyázatosság elvére, a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére. A Földünkért világnap alkalmából környezetvédelmi közvélemény-formáló akció során 10 fát ültettek óvodások és általános iskolások a pápai Várkertben. Az ültetett fák fajtái: korai juhar, platán, hegyi juhar, virágos kőris, kislevelű hárs. A 2010 nyarán megvalósult Fürkész tábor elnevezésű programunkon a környezetvédelmi vetélkedősorozat nyertes csapatai vettek részt. A programok között szerepeltek kézműves foglalkozások, madárgyűrűzési bemutató, mesterség-bemutatók, öko-gazdálkodás meglátogatása. Az ismeretterjesztő tanulási alkalmak témái: növény- és állatismeret, hazai és helyi védett területek, madártan, gyógynövények és hatásaik, hulladékhasznosítás, vízminőség, öko-gazdálkodás, életközösségek, a természet a művészetekben, csillagfejtés, babonák. Hátrányos helyzetű felnőtteknek szóló életvezetési programunkhoz igényfelmérést végeztünk. A tapasztalatok alapján konkretizáltuk a foglalkozások témaköreit, melyek között az igények alapján szerepelt a környezetvédelem, takarékosság, fenntarthatóság is. A fenntartási időszakban zajló programok pl. számítógépes és angol nyelvtanfolyam tematikájába is beépítettük a környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság témáját. 2. Rendszeres környezeti teljesítményértékelés bevezetésre került. Az intézmény a projektben vállalta rendszeres környezeti teljesítményértékelés bevezetését, azt betervezte éves munkatervébe. A mérés az intézményben dolgozók környezettudatosságának megismerését és nyomon követését szolgálta. Tudás-Szín-Tér projektünk során évente egyszer végeztük el a mérést, a fenntartási időszak első évében 2012 novemberében. Intézményünkben a környezettudatosság mérésére az egyik legelterjedtebb módszert választottuk: a hagyományos környezeti attitűdskálák módszerét.

5 Ehhez egy Magyarországon alkalmazott skálát (Új Környezeti Pradigma-skála (NEP) Dunlap and Van Liere, 1978, Gulyás 2005) használtunk. A résztvevők állításokat olvashattak, azt kellett eldönteniük, hogy mennyire igazak rájuk az állítások. Döntésük eredményét egy-egy szám bekarikázásával jelölhették. A számok a következőket jelentették: 1: Teljes mértékben hamis 2: Többnyire hamis 3: Nem tudom 4: Többnyire igaz 5: Teljes mértékben igaz A kérdőív fordított tételeket is tartalmazott, ezek megjelenésükben nem különültek el a többitől. Célja az volt, hogy kiszűrje az automatikusan karikázó válaszadókat. Ha egy kérdőíven csak az 5-ös vagy csak 1-es válaszok szerepelnek, azt a válaszadót ki kell zárni az eredmények feldolgozásakor, hiszen szinte biztos, hogy nem vette komolyan a feladatot. Ilyen esetünkben nem fordult elő. Az összpontszám kiszámítása a tételek mellett bekarikázott számok összeadásával történt. A fordított tételeknél 5=1 4=2 3=3 2=4 1=5 pontot ért. A pontszámokból képeztünk egy csoportátlagot. A kérdések számát 3-mal szorozva kaptuk meg a semleges attitűd pontszámot az adott skálán, ez 72 pont. Így annál jobb a környezeti attitűdje a csoportnak, mennél jobban meghaladja a pontszám ezt a 3-as szintet. A 34 kiadott kérdőívet 31 fő töltötte ki. A legalacsonyabb pontszám 64, a legmagasabb pedig 117 pont volt, semleges érték alatti pontszám 2 esetben fordult elő (64 és 68 pont). 72 pont alatt: 2 fő pont közötti eredmény: 29 fő A 29 főből pont: 7 fő pont: 9 fő pont: 8 fő 111 pont feletti: 5 fő A mérés során a semleges attitűdöt a 72 pont jelenti, az átlagos érték intézményünkben 96,7 pont, ez magasnak mondható, hiszen maximum 120 pont érhető el. Megállapíthatjuk, hogy a kollégák nagymértékben elkötelezettek a környezettudatosság terén. Ismét kiosztásra kerültek a környezetvédelmi kérdőívek, melyeket összesítettünk és az alábbi eredmények születtek. A 22 kiadott kérdőívet 19 fő töltötte ki. A legalacsonyabb pontszám 65, a legmagasabb pedig 117 pont volt, semleges érték alatti pontszám 3 esetben fordult elő (65, 66 és 69 pont). 72 pont alatt: 3 fő pont közötti eredmény: 16 fő A 29 főből pont: 4 fő pont: 3 fő

6 pont: 5 fő 111 pont feletti: 4 fő A mérés során a semleges attitűdöt a 72 pont jelenti, az átlagos érték intézményünkben 90,2 pont, ez jónak mondható, hiszen maximum 120 pont érhető el. Megállapíthatjuk, hogy a kollégák elkötelezettek a környezettudatosság terén. 3. Az intézmény vállalta, hogy évente munkavállalóinak legalább fele részt vesz fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson októberében 16 kollégánk vett részt környezetvédelmi tudásmegosztáson, melyet Meizner Tibor, a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület tagja vezetett. A foglalkozás témái az alábbiak voltak: fogyasztás, fogyasztói társadalom, szelektív hulladékgyűjtés, műanyag termékek, vásárlási alternatívák, globális éghajlatváltozás, takarékosság, megelőzés februárjában újabb beszélgetéssel egybekötött előadást szerveztünk kollégáinknak. Témái: környezetvédelmi jelölések, környezetbarát termékek, természetes termékekmesterséges árucikkek, vízszennyezés, kísérlet. Fentieken túl tapasztalatcserén is részt vettünk a Budapesti Művelődési Központban, ahol további ötleteket kaptunk a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséhez. A fenntartási időszak 1. évében májusban vettek részt kollégáink környezetvédelmi tudásmegosztáson, melyet a környezeti nevelési felelős vezetett. Témái: Mit tehetünk környezetünk megóvásáért otthon és munkahelyünkön? Környezettudatos háztartás, újrahasznosítás, környezettudatosság a munkahelyen, takarékosság az irodában, újrahasznosított papírok és más termékek az irodában. A fenntartási időszak 2. évében januárban szerveztünk képzést kollégáinknak a veszprémi Csalán Egyesület közreműködésével. A képzés témái: energia megtakarítások jelentősége, mérhetősége, mértéke, energia megtakarítás a gyakorlatban, tippek a munkahelyen és otthon a megtakarítás lehetőségeire. 4. A programok, képzések választott körülményei egyre inkább környezettudatosságot tükröznek. Igyekszünk elérni, hogy a programok, képzések választott körülményei egyre inkább környezettudatosságot tükrözzenek. Ennek érdekében gondoskodunk a hulladék minimalizálásáról, az energiatakarékosságról ben vásároltunk egy palackprést, mellyel a PET palackokat és az alumínium dobozokat tudjuk összezsugorítani. A projektirodában energiatakarékos izzókat, irodatechnikai eszközöket használunk. Az intézmény területén biztosítunk kerékpár-tárolási lehetőséget. Az intézmény helységeit egyre több zöld növény díszíti, valamint pihenéshez szükséges zöldfelülettel is rendelkezik. (Erzsébet liget) Az intézményben a szelektív hulladékgyűjtés már megoldott, mivel a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft-től kértük szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezését épületünk mellé.

7 5. Környezeti fenntarthatósági szempontok alkalmazása a beszerzések terén A projekthez kapcsolódó beszerzéseink során alkalmaztuk a környezeti fenntarthatósági szempontokat, olyan eszközöket vásároltunk, melyek előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkeznek. 6. Projektünk hozzájárul a tájképi, természeti emlékek megőrzéséhez. Környezetvédelmi közvélemény-formáló akciónk során 2010 októberében faültetést szerveztünk óvodás és iskolás csoportoknak a Földünkért világnap alkalmából. A gyerekek aktívan részt vettek a programban: hozták a vizet, tömörítették a földet a fa körül. Minden fatulajdonos csoport neve a fánál olvasható egy kis táblán. A saját kezűleg ültetett fa mindig kapcsolatot teremt az ültető személye és a természet között, és nem utolsó sorban a gondos ápolás, locsolás, odafigyelés a hosszú távon való gondolkodást segíti elő az emberekben. Projektünk egésze, de az alábbi programok különösen hozzájárultak a kulturális értékek, szokások, hagyományok, kézművesség megőrzéséhez is: B komponens: Kenderkóc népi kézműves foglalkozások Hagyományok Hegye hagyományőrző és természetvédelmi foglalkozások Szűkebb pátriánk - helytörténeti szakkör Nemzetek találkozása Ifjúsági Képzőművészeti Szakkör Interaktív tárlatvezetés Dédapáink muzsikája népzenei szakkör E komponens: Az én világom tárgyalkotó program cigány gyerekeknek Szívem tudja, lábam járja gyermek cigány néptánc szakkör Eszterlánc kézműves foglalkozások A fenntartási időszakban: Eszterlánc kézműves foglalkozások 7. Kombinált anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek vásárlása, alkalmazása

8 Kombinált anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékeket vásároltunk az eszközfejlesztés során. A készülékek alkalmasak kétoldalas nyomtatásra, újrahasznosított papír alkalmazására, ATX szabványnak megfelelnek a számítógépek. 8. Bevezettük az újrahasznosított papír használatát. A káros környezeti hatások csökkentése érdekében már korábban is ügyeltünk arra, hogy minél kevesebb papírt használjunk működésünk során. A nem hivatalos dokumentumokat kétoldalasan nyomtattuk, a már egyik oldalon használt papírokat újra hasznosítottuk. A projekt során bevezettük az újrahasznosított papír használatát, ügyelünk arra, hogy a vásárolt papír mennyiségének legalább 15%-a környezetbarát termékjellel ellátott újrapapír legyen. 9. Kistérségben élő munkavállalók alkalmazása Munkavállalóink kiválasztásánál előnyben részesítjük a helyi munkaerőt a távolabbi régiók munkavállalóival szemben. A helyi munkaerő közlekedési igénye kisebb, ez kedvezően hat a környezetre. a közeli munkahely segíti a lakosság megtartását, fontos szerepet tölt be a helyi közösség fenntartásában is. Kollégáink közül mindenki a Pápai kistérségben él. 10. Fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, programokat szervezünk. A lakosság számára évente többször is szervezünk a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, programokat elsősorban a környezetvédelmi világnapok alkalmából. Földünkért világnap: október 20. játékos foglalkozások óvodásoknak és általános iskolás gyerekeknek Víz világnapja: március 19. környezetvédelmi vetélkedő 8. osztályos diákoknak Föld órája: március 27. Föld órája 2010 kampányprogram Pápán Föld napja: április 20. környezetvédelmi vetélkedő 7. osztályos diákoknak Madarak, Fák napja: május 7. környezetvédelmi vetélkedő 5-6. osztályos diákoknak Fürkész tábor: július Döbröntén a vetélkedők nyerteseinek Földünkért világnap: október 15. faültetés óvodásoknak és általános iskolásoknak Környezetünk jövője, jövőnk környezete c. előadás: január 17. általános és középiskolás diákoknak. Előadó: Szinetár Csaba. Víz világnapja: március 22. interaktív foglalkozások 3-4. osztályosoknak Madarak, Fák napja: március 25. területi vetélkedő éveseknek Az értől az óceánig a víz a jövő kihívása c. előadás: április 12. általános és középiskolás diákoknak. Előadó: Dr. Somlyódy László. Föld napja: április 18. Zöld Nap általános iskolásoknak

9 . Fenntartási időszakban: 1. év: Víz világnapja: március 22. lakossági fórum Víz világnapja: március 24. Víztorony látogatása Föld órája: március 31. részvétel a Föld órája 2012 kampányban Madarak, Fák napja: május 10. interaktív foglalkozás, laborvizsgálatok Zöld programok a Pápai Játékfesztiválon: június környezetvédelmi programok, ÖKO-lábnyom számítása, tanácsadás 2. év: Víz világnapja: március 22. vetélkedő iskolásoknak Madarak és Fák napja: május 9. előadások, interaktív foglalkozások, játékos vetélkedő Öko-játszótér: június 15. környezettudatos játszótér, öko-kuckó, szelektív játékfal stb. Öko-játszóház: június 15. Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület öko-játszóháza Öko-játszóház: június 16. Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület öko-játszóháza 3. év Nyusziváró családi délután: JMSZK-ban természetes anyagok felhasználásával Szeresd, óvd, védd játékos környezetvédelmi foglalkozás: JMSZK-ban, április 14. Víz világnapja: április 11-én: Víztorony látogatása Öko-játszótér: június 14. környezettudatos játszótér, öko-memória, labirintus, ökokuckó, stb.) Natúr Vidámpark: június 15. környezettudatos játszóház Népi kézműves játszóház: június 15. környezetbarát anyagokkal Zabhegyező játszóház: június 15. környezetbarát anyagokkal Levendula játszóház: szeptember 13. környezetbarát anyagokkal Levendula játszóház: szeptember 15. környezetbarát anyagokkal Környezetbarát játszóház: október 04. természetes anyagokkal

10 4. év Családi délután a farsang jegyében játszóház: február 15. környezetbarát anyagokkal Nyusziváró családi délután játszóház: természetes anyagok felhasználásával Civil Majális játszóház: természetes anyagok felhasználásával Régi idők világa játszóház: természetes anyagok felhasználásával Natúr Vidámpark: környezettudatos játszóház Zabhegyező játszóház: június környezetbarát anyagokkal Családi hétvége az ősz jegyében: október 26. kézműves foglalkozás az újrahasznosítás témájában Szent Márton napi játszóház: november 10. környezettudatos kézműves foglalkozás Gyermekszínház: december 13. A szeméthegyen túl c. előadás

11 Adventi játszóház: december 15. környezettudatos foglalkozások

12 Szeresd, óvd, védd játékos környezetvédelmi foglalkozás

13

14 Öko játszótér környezettudatos játékokkal (öko-memória, labirintus, öko-kuckó), június 14.

15

16 Levendula környezetbarát játszóház: PÁPAI CSÜLÖK, CICEGE ÉS BORFESZTIVÁL, szeptember 13-án és 14-én

17

18 Környezetbarát játszóház ŐSZI DIONÜSZIA október 04. Pedagógus Művelődési Ház Családi délután a farsang jegyében játszóház február 15. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

19 Nyusziváró családi délután játszóház Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

20 Civil Majális játszóház Erzsébet liget

21 Natúr Vidámpark Pápai Játékfesztivál

22 Zabhegyező játszóház június Pápai Játékfesztivál

23 IV. Környezetvédelmi célkitűzések Oktatni, képezni és motiválni kell az alkalmazottakat, hogy tevékenységüket környezeti szempontból még felelősségteljesebben végezzék. Előre fel kell mérni a várható környezeti hatásokat, mielőtt az intézmény elkezd egy új tevékenységet vagy projektet. Vizsgálatokat kell folytatni az intézményi tevékenységekkel kapcsolatos nyersanyagok, folyamatok, kibocsátások és hulladékok környezeti hatásairól és arról, hogyan lehet a káros hatásokat a legkisebbre csökkenteni. (pl.: víz, áram, papír) Az eszközök vásárlásakor továbbra is a kombinált, anyag- és energiatakarékos típusokat részesítsük előnyben. A környezetvédelmi jelentést folyamatosan frissítsük, elérhető legyen a nyilvánosság számára. (JMSZK honlapja, TÁMOP projekt önálló honlapja)

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag ismeretterjesztő kiállítás oktatóprogram környezettudatos csapatépítő tréning öko játszóház családi program ParasztWellness ÖKO-Pack Zöld Programcsomag Célunk a környezettudatosság terjesztése és fejlesztése,

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A környezettudatosságra épülő intézményfejlesztés lehetőségei és megvalósításának tapasztalatai egy fővárosi, összetett képzésű profilú öko-középiskolában Házlinger György, igazgató 1 2 Than Károly Ökoiskola

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY A Zöld - Híd Alapítvány A Zöld - Híd Alapítvány 2000-ben jött létre. Célunk a figyelem felkeltése a környezetvédelem és energetika iránt, és az emberek ismereteinek bővítése egy élhetőbb és fenntarthatóbb

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Budapest, 2012. július 13. TARTALOM Könyvtár és Innováció Kulturális fejlesztések

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban Röviden rólunk 1989.szeptember 2. Kertvárosi környezet Tág, világos terek, Nagy park, szabadtéri pályák 20 osztály- 650 tanuló

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv

Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv Építő közösségek 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014 Szolnok ispán ladikján Ütemterv Időpont Csoportok Tevékenység Helyszín 1. Pedagógusok, művésztanárok, team- megbeszélés, egyeztetések projekt iroda

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN 2 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 3 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE Fogorvosi rendelő, tanácsadó kialakítása Mozgáskorlátozott WC kialakítása Szociális

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Építő közösségek a tényői IKSZT-ben TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0028

Építő közösségek a tényői IKSZT-ben TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0028 Építő közösségek a tényői IKSZT-ben Tényő Vidék karnyújtásnyira Győr- Moson- Sopron megye, Győrtől 18 km-re Lakosságszám: 1560 fő, a 30 év alattiak száma 552 fő, 35,3 % Helyben elérhető szolgáltatások,

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben