KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve: 2015. 06. 15."

Átírás

1 KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA 2013 Frissítve:

2 I. Bevezetés A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ bemutatása A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ a Pápai kistérség legnagyobb közművelődési intézménye, melynek tevékenysége kiterjed a kistérség határain túlra is. Az intézmény kiegyensúlyozott személyi és anyagi kondíciók mellett, megfelelő technikai feltételek között dolgozik, eredményei országosan is ismertek. Mintegy ember kultúrához való hozzáféréséről gondoskodik kistérségi szinten. Olyan hátrányos helyzetű, aprófalvas térségek lakóinak kulturális ellátását biztosítja, amelyekben már régóta nem működik közművelődési intézmény, illetve nincs szakember. Intézményünk sokszínű kulturális tevékenységet fejt ki a közművelődés szinte valamennyi területén. Felelősségteljes tervező munka alapján, az érintettekkel egyeztetett tervek szerint végzi kultúraközvetítő tevékenységét a színház-, film- és képzőművészet, komoly- és könnyűzene, tánc, gyermek- és ifjúsági közművelődés, valamint az ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, környezetvédelem, sport, amatőr művészet, hagyományőrzés, közösségi művelődés különböző területein. Számos nagyhírű fesztivál szervezője: Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál, Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivál, SCHERZO Zenés Színpadok Országos Találkozója, JátszóSzín stb. Feladata a városi nagyrendezvények, megemlékezések, ünnepek szervezése is. Kiemelkedik ezek közül: A Magyar Kultúra Napja; Költészet Napja; Pápai Játékfesztivál; Pápai Cicege és Bornapok. Gondoskodik a csatolt települések: Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő közösségi házaiban folyó közművelődési munkáról. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ keresi a közművelődés újszerű formáit. Ezért indult az első olyan uniós pályázati kiíráson, amelyet közművelődési intézmények számára írtak ki, és ezen Ft támogatást nyert 2004-ben. A TUDÁS-HÁLÓ projektet sikeresen lezártuk, elszámolásunkat elfogadták. A program szakmai hozadékaként a JMK akkreditált felnőttképzési intézményként folytatta munkáját. Tevékenységünk továbbvitele érdekében nyújtottuk be pályázatunkat 2009 elején a TÁMOP / 08/2 kiírásra TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért címmel, melynek révén Ft támogatásban részesültünk. Mindkét projekt megírásához és megvalósításához az intézmény dolgozóinak szakmai kompetenciái szolgáltatták és szolgáltatják a megfelelő alapokat ben újabb uniós pályázaton indultunk, nyertes projektünk címe: PÁPAI FORGATAG Élménypedagógia és közösségi nevelés a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ és a nevelési-oktatási intézmények együttműködésében. A projekt alapvető célja, hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ mint közművelődési intézmény szélesebb körben kapcsolódjon be a formális oktatásba, szerepe erősödjön a kulturális tudás átadásában, ezáltal támogassa a közoktatásban résztvevő gyerekek, diákok tanórán kívüli, szabadidős és közösségi nevelését. A civil szervezetekkel való szoros kapcsolat az intézmény működésének egyik fontos eleme. A ház dolgozói által létrehozott Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány kezdeményezésére 2007 tavaszán megalakult a kistérségben a Civil Háló Szövetség, melynek már több mint 70 tagja van. A program megvalósítása kezdettől támogatásunk mellett zajlott. Egyre erőteljesebb kistérségi tevékenység jellemzi az intézmény munkáját. Mutatja ezt a tájelőadások sora, melynek keretében a legkiválóbb amatőr művészeti csoportok adnak színvonalas műsort a kistelepüléseken. Kiemelkedő jelentőségű volt a Közkincs II. program segítségével megvalósuló Kul-Túra, Tájegységek Találkozása elnevezésű projekt.

3 Tudás-háló projektünk révén és szakmai kapcsolatokon keresztül kiterjedt ismeretekkel rendelkezünk a kistérség társadalmi és közösségi életét illetően. Segítséget nyújtunk a falvaknak a különböző rendezvények, falunapok, találkozók megszervezéséhez, műsorokkal való ellátásához. A Pápa Többcélú Kistérségi Társulás megbízása alapján nyújtottunk be pályázatokat az OKM Közkincs programra, melyet eredményesen bonyolítottunk le. Regisztráltattuk intézményünket 2006-ban az SZMM nél mint közérdekű önkéntest fogadó szervezetet, és az óta is számos önkéntessel dolgozunk együtt. II. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ környezetpolitikája Rövid helyzetkép A pápai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ jelenleg nem rendelkezik környezeti szempontú tanúsítvánnyal, sem fenntarthatósági tervvel, programmal. Az intézményt jogszabály nem kötelezi környezeti nevelési felelős alkalmazására, azonban intézményünk egy kollégája ellátja a környezeti nevelési feladatokat is, melyek a következők: környezetvédelmi programok, akciók szervezése, fenntarthatósági ismeretek közvetítése, környezetvédelmi világnapok alkalmából programok szervezése. Munkaköri leírása tartalmazza e feladatkör ellátását. A jelentés elkészítésének előzményei A pápai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 2009 februárjában nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázati felhívására. (TÁMOP-3.2.3/08/2) A TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért A Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben címet viselő projektet a Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, a projekttervet módosítás nélkül elfogadta, így a JMSZK közel Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Projektünk célja volt a minőségi oktatás és hozzáférés széleskörű biztosítása, a szociokulturális szolgáltatások fejlesztése a JMSZK mint közművelődési intézmény sajátos eszközeivel az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében a Pápai kistérségben. A pályázat írásakor intézményünk vállalta, hogy környezeti jelentést is készít, melynek célja, hogy környezeti információkat nyújtson a lakosság és partnerei felé. A jelentés a nyilvánosság számára elérhető, évente kétszer frissül; két kommunikációs csatornán érhető el: a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ honlapján, valamint a Tudás-Szín-Tér projekt saját honlapján.

4 III. Megállapítások 1. A projekt és annak keretében szervezett tanácsadás, képzés, emberi erőforrásfejlesztés kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére. Környezetvédelmi programjaink célja, hogy segítsük egy élhetőbb jövő megteremtését, közvetítsünk egy olyan életérzést, szemléletmódot és kultúrát, mely sajnos még hiányzik az emberek többségének mindennapjaiból. A következő világnapokról emlékeztünk meg 2010-ben a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület közreműködésével vetélkedősorozat, rajz-és plakátpályázat, kiállítás és faültetés szervezésével: Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Földünkért világnap. A programok során a résztvevő pápai felső tagozatos iskolások éghajlatváltozással, aktuális környezetvédelmi kérdésekkel, problémákkal ismerkedtek meg, bővítették a világnapokhoz kapcsolódó és általában a környezeti, fenntarthatósági ismereteiket, pl.: a kibocsátás csökkentése, elővigyázatosság, felelősségvállalás. A diákok megtapasztalták a csoportmunka előnyeit, a tevékenységek közben tanultak tapasztalati úton. A programok tartalma, módszere kiterjedt a kibocsátás csökkentésére, a társadalmi felelősségvállalásra, az elővigyázatosság elvére, a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére. A Földünkért világnap alkalmából környezetvédelmi közvélemény-formáló akció során 10 fát ültettek óvodások és általános iskolások a pápai Várkertben. Az ültetett fák fajtái: korai juhar, platán, hegyi juhar, virágos kőris, kislevelű hárs. A 2010 nyarán megvalósult Fürkész tábor elnevezésű programunkon a környezetvédelmi vetélkedősorozat nyertes csapatai vettek részt. A programok között szerepeltek kézműves foglalkozások, madárgyűrűzési bemutató, mesterség-bemutatók, öko-gazdálkodás meglátogatása. Az ismeretterjesztő tanulási alkalmak témái: növény- és állatismeret, hazai és helyi védett területek, madártan, gyógynövények és hatásaik, hulladékhasznosítás, vízminőség, öko-gazdálkodás, életközösségek, a természet a művészetekben, csillagfejtés, babonák. Hátrányos helyzetű felnőtteknek szóló életvezetési programunkhoz igényfelmérést végeztünk. A tapasztalatok alapján konkretizáltuk a foglalkozások témaköreit, melyek között az igények alapján szerepelt a környezetvédelem, takarékosság, fenntarthatóság is. A fenntartási időszakban zajló programok pl. számítógépes és angol nyelvtanfolyam tematikájába is beépítettük a környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság témáját. 2. Rendszeres környezeti teljesítményértékelés bevezetésre került. Az intézmény a projektben vállalta rendszeres környezeti teljesítményértékelés bevezetését, azt betervezte éves munkatervébe. A mérés az intézményben dolgozók környezettudatosságának megismerését és nyomon követését szolgálta. Tudás-Szín-Tér projektünk során évente egyszer végeztük el a mérést, a fenntartási időszak első évében 2012 novemberében. Intézményünkben a környezettudatosság mérésére az egyik legelterjedtebb módszert választottuk: a hagyományos környezeti attitűdskálák módszerét.

5 Ehhez egy Magyarországon alkalmazott skálát (Új Környezeti Pradigma-skála (NEP) Dunlap and Van Liere, 1978, Gulyás 2005) használtunk. A résztvevők állításokat olvashattak, azt kellett eldönteniük, hogy mennyire igazak rájuk az állítások. Döntésük eredményét egy-egy szám bekarikázásával jelölhették. A számok a következőket jelentették: 1: Teljes mértékben hamis 2: Többnyire hamis 3: Nem tudom 4: Többnyire igaz 5: Teljes mértékben igaz A kérdőív fordított tételeket is tartalmazott, ezek megjelenésükben nem különültek el a többitől. Célja az volt, hogy kiszűrje az automatikusan karikázó válaszadókat. Ha egy kérdőíven csak az 5-ös vagy csak 1-es válaszok szerepelnek, azt a válaszadót ki kell zárni az eredmények feldolgozásakor, hiszen szinte biztos, hogy nem vette komolyan a feladatot. Ilyen esetünkben nem fordult elő. Az összpontszám kiszámítása a tételek mellett bekarikázott számok összeadásával történt. A fordított tételeknél 5=1 4=2 3=3 2=4 1=5 pontot ért. A pontszámokból képeztünk egy csoportátlagot. A kérdések számát 3-mal szorozva kaptuk meg a semleges attitűd pontszámot az adott skálán, ez 72 pont. Így annál jobb a környezeti attitűdje a csoportnak, mennél jobban meghaladja a pontszám ezt a 3-as szintet. A 34 kiadott kérdőívet 31 fő töltötte ki. A legalacsonyabb pontszám 64, a legmagasabb pedig 117 pont volt, semleges érték alatti pontszám 2 esetben fordult elő (64 és 68 pont). 72 pont alatt: 2 fő pont közötti eredmény: 29 fő A 29 főből pont: 7 fő pont: 9 fő pont: 8 fő 111 pont feletti: 5 fő A mérés során a semleges attitűdöt a 72 pont jelenti, az átlagos érték intézményünkben 96,7 pont, ez magasnak mondható, hiszen maximum 120 pont érhető el. Megállapíthatjuk, hogy a kollégák nagymértékben elkötelezettek a környezettudatosság terén. Ismét kiosztásra kerültek a környezetvédelmi kérdőívek, melyeket összesítettünk és az alábbi eredmények születtek. A 22 kiadott kérdőívet 19 fő töltötte ki. A legalacsonyabb pontszám 65, a legmagasabb pedig 117 pont volt, semleges érték alatti pontszám 3 esetben fordult elő (65, 66 és 69 pont). 72 pont alatt: 3 fő pont közötti eredmény: 16 fő A 29 főből pont: 4 fő pont: 3 fő

6 pont: 5 fő 111 pont feletti: 4 fő A mérés során a semleges attitűdöt a 72 pont jelenti, az átlagos érték intézményünkben 90,2 pont, ez jónak mondható, hiszen maximum 120 pont érhető el. Megállapíthatjuk, hogy a kollégák elkötelezettek a környezettudatosság terén. 3. Az intézmény vállalta, hogy évente munkavállalóinak legalább fele részt vesz fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson októberében 16 kollégánk vett részt környezetvédelmi tudásmegosztáson, melyet Meizner Tibor, a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület tagja vezetett. A foglalkozás témái az alábbiak voltak: fogyasztás, fogyasztói társadalom, szelektív hulladékgyűjtés, műanyag termékek, vásárlási alternatívák, globális éghajlatváltozás, takarékosság, megelőzés februárjában újabb beszélgetéssel egybekötött előadást szerveztünk kollégáinknak. Témái: környezetvédelmi jelölések, környezetbarát termékek, természetes termékekmesterséges árucikkek, vízszennyezés, kísérlet. Fentieken túl tapasztalatcserén is részt vettünk a Budapesti Művelődési Központban, ahol további ötleteket kaptunk a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséhez. A fenntartási időszak 1. évében májusban vettek részt kollégáink környezetvédelmi tudásmegosztáson, melyet a környezeti nevelési felelős vezetett. Témái: Mit tehetünk környezetünk megóvásáért otthon és munkahelyünkön? Környezettudatos háztartás, újrahasznosítás, környezettudatosság a munkahelyen, takarékosság az irodában, újrahasznosított papírok és más termékek az irodában. A fenntartási időszak 2. évében januárban szerveztünk képzést kollégáinknak a veszprémi Csalán Egyesület közreműködésével. A képzés témái: energia megtakarítások jelentősége, mérhetősége, mértéke, energia megtakarítás a gyakorlatban, tippek a munkahelyen és otthon a megtakarítás lehetőségeire. 4. A programok, képzések választott körülményei egyre inkább környezettudatosságot tükröznek. Igyekszünk elérni, hogy a programok, képzések választott körülményei egyre inkább környezettudatosságot tükrözzenek. Ennek érdekében gondoskodunk a hulladék minimalizálásáról, az energiatakarékosságról ben vásároltunk egy palackprést, mellyel a PET palackokat és az alumínium dobozokat tudjuk összezsugorítani. A projektirodában energiatakarékos izzókat, irodatechnikai eszközöket használunk. Az intézmény területén biztosítunk kerékpár-tárolási lehetőséget. Az intézmény helységeit egyre több zöld növény díszíti, valamint pihenéshez szükséges zöldfelülettel is rendelkezik. (Erzsébet liget) Az intézményben a szelektív hulladékgyűjtés már megoldott, mivel a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft-től kértük szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezését épületünk mellé.

7 5. Környezeti fenntarthatósági szempontok alkalmazása a beszerzések terén A projekthez kapcsolódó beszerzéseink során alkalmaztuk a környezeti fenntarthatósági szempontokat, olyan eszközöket vásároltunk, melyek előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkeznek. 6. Projektünk hozzájárul a tájképi, természeti emlékek megőrzéséhez. Környezetvédelmi közvélemény-formáló akciónk során 2010 októberében faültetést szerveztünk óvodás és iskolás csoportoknak a Földünkért világnap alkalmából. A gyerekek aktívan részt vettek a programban: hozták a vizet, tömörítették a földet a fa körül. Minden fatulajdonos csoport neve a fánál olvasható egy kis táblán. A saját kezűleg ültetett fa mindig kapcsolatot teremt az ültető személye és a természet között, és nem utolsó sorban a gondos ápolás, locsolás, odafigyelés a hosszú távon való gondolkodást segíti elő az emberekben. Projektünk egésze, de az alábbi programok különösen hozzájárultak a kulturális értékek, szokások, hagyományok, kézművesség megőrzéséhez is: B komponens: Kenderkóc népi kézműves foglalkozások Hagyományok Hegye hagyományőrző és természetvédelmi foglalkozások Szűkebb pátriánk - helytörténeti szakkör Nemzetek találkozása Ifjúsági Képzőművészeti Szakkör Interaktív tárlatvezetés Dédapáink muzsikája népzenei szakkör E komponens: Az én világom tárgyalkotó program cigány gyerekeknek Szívem tudja, lábam járja gyermek cigány néptánc szakkör Eszterlánc kézműves foglalkozások A fenntartási időszakban: Eszterlánc kézműves foglalkozások 7. Kombinált anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek vásárlása, alkalmazása

8 Kombinált anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékeket vásároltunk az eszközfejlesztés során. A készülékek alkalmasak kétoldalas nyomtatásra, újrahasznosított papír alkalmazására, ATX szabványnak megfelelnek a számítógépek. 8. Bevezettük az újrahasznosított papír használatát. A káros környezeti hatások csökkentése érdekében már korábban is ügyeltünk arra, hogy minél kevesebb papírt használjunk működésünk során. A nem hivatalos dokumentumokat kétoldalasan nyomtattuk, a már egyik oldalon használt papírokat újra hasznosítottuk. A projekt során bevezettük az újrahasznosított papír használatát, ügyelünk arra, hogy a vásárolt papír mennyiségének legalább 15%-a környezetbarát termékjellel ellátott újrapapír legyen. 9. Kistérségben élő munkavállalók alkalmazása Munkavállalóink kiválasztásánál előnyben részesítjük a helyi munkaerőt a távolabbi régiók munkavállalóival szemben. A helyi munkaerő közlekedési igénye kisebb, ez kedvezően hat a környezetre. a közeli munkahely segíti a lakosság megtartását, fontos szerepet tölt be a helyi közösség fenntartásában is. Kollégáink közül mindenki a Pápai kistérségben él. 10. Fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, programokat szervezünk. A lakosság számára évente többször is szervezünk a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, programokat elsősorban a környezetvédelmi világnapok alkalmából. Földünkért világnap: október 20. játékos foglalkozások óvodásoknak és általános iskolás gyerekeknek Víz világnapja: március 19. környezetvédelmi vetélkedő 8. osztályos diákoknak Föld órája: március 27. Föld órája 2010 kampányprogram Pápán Föld napja: április 20. környezetvédelmi vetélkedő 7. osztályos diákoknak Madarak, Fák napja: május 7. környezetvédelmi vetélkedő 5-6. osztályos diákoknak Fürkész tábor: július Döbröntén a vetélkedők nyerteseinek Földünkért világnap: október 15. faültetés óvodásoknak és általános iskolásoknak Környezetünk jövője, jövőnk környezete c. előadás: január 17. általános és középiskolás diákoknak. Előadó: Szinetár Csaba. Víz világnapja: március 22. interaktív foglalkozások 3-4. osztályosoknak Madarak, Fák napja: március 25. területi vetélkedő éveseknek Az értől az óceánig a víz a jövő kihívása c. előadás: április 12. általános és középiskolás diákoknak. Előadó: Dr. Somlyódy László. Föld napja: április 18. Zöld Nap általános iskolásoknak

9 . Fenntartási időszakban: 1. év: Víz világnapja: március 22. lakossági fórum Víz világnapja: március 24. Víztorony látogatása Föld órája: március 31. részvétel a Föld órája 2012 kampányban Madarak, Fák napja: május 10. interaktív foglalkozás, laborvizsgálatok Zöld programok a Pápai Játékfesztiválon: június környezetvédelmi programok, ÖKO-lábnyom számítása, tanácsadás 2. év: Víz világnapja: március 22. vetélkedő iskolásoknak Madarak és Fák napja: május 9. előadások, interaktív foglalkozások, játékos vetélkedő Öko-játszótér: június 15. környezettudatos játszótér, öko-kuckó, szelektív játékfal stb. Öko-játszóház: június 15. Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület öko-játszóháza Öko-játszóház: június 16. Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület öko-játszóháza 3. év Nyusziváró családi délután: JMSZK-ban természetes anyagok felhasználásával Szeresd, óvd, védd játékos környezetvédelmi foglalkozás: JMSZK-ban, április 14. Víz világnapja: április 11-én: Víztorony látogatása Öko-játszótér: június 14. környezettudatos játszótér, öko-memória, labirintus, ökokuckó, stb.) Natúr Vidámpark: június 15. környezettudatos játszóház Népi kézműves játszóház: június 15. környezetbarát anyagokkal Zabhegyező játszóház: június 15. környezetbarát anyagokkal Levendula játszóház: szeptember 13. környezetbarát anyagokkal Levendula játszóház: szeptember 15. környezetbarát anyagokkal Környezetbarát játszóház: október 04. természetes anyagokkal

10 4. év Családi délután a farsang jegyében játszóház: február 15. környezetbarát anyagokkal Nyusziváró családi délután játszóház: természetes anyagok felhasználásával Civil Majális játszóház: természetes anyagok felhasználásával Régi idők világa játszóház: természetes anyagok felhasználásával Natúr Vidámpark: környezettudatos játszóház Zabhegyező játszóház: június környezetbarát anyagokkal Családi hétvége az ősz jegyében: október 26. kézműves foglalkozás az újrahasznosítás témájában Szent Márton napi játszóház: november 10. környezettudatos kézműves foglalkozás Gyermekszínház: december 13. A szeméthegyen túl c. előadás

11 Adventi játszóház: december 15. környezettudatos foglalkozások

12 Szeresd, óvd, védd játékos környezetvédelmi foglalkozás

13

14 Öko játszótér környezettudatos játékokkal (öko-memória, labirintus, öko-kuckó), június 14.

15

16 Levendula környezetbarát játszóház: PÁPAI CSÜLÖK, CICEGE ÉS BORFESZTIVÁL, szeptember 13-án és 14-én

17

18 Környezetbarát játszóház ŐSZI DIONÜSZIA október 04. Pedagógus Művelődési Ház Családi délután a farsang jegyében játszóház február 15. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

19 Nyusziváró családi délután játszóház Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

20 Civil Majális játszóház Erzsébet liget

21 Natúr Vidámpark Pápai Játékfesztivál

22 Zabhegyező játszóház június Pápai Játékfesztivál

23 IV. Környezetvédelmi célkitűzések Oktatni, képezni és motiválni kell az alkalmazottakat, hogy tevékenységüket környezeti szempontból még felelősségteljesebben végezzék. Előre fel kell mérni a várható környezeti hatásokat, mielőtt az intézmény elkezd egy új tevékenységet vagy projektet. Vizsgálatokat kell folytatni az intézményi tevékenységekkel kapcsolatos nyersanyagok, folyamatok, kibocsátások és hulladékok környezeti hatásairól és arról, hogyan lehet a káros hatásokat a legkisebbre csökkenteni. (pl.: víz, áram, papír) Az eszközök vásárlásakor továbbra is a kombinált, anyag- és energiatakarékos típusokat részesítsük előnyben. A környezetvédelmi jelentést folyamatosan frissítsük, elérhető legyen a nyilvánosság számára. (JMSZK honlapja, TÁMOP projekt önálló honlapja)

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 7. Tartalmi beszámoló Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján Az Egyesület célja a magyarországi

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Tartalom Előszó....2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Bemutatjuk a CIKKKK tagszervezeteit - Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka. 6 - Helyiérték Egyesület, Balatonboglár....8 - Komáromi Zenész

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása 1962 2008-ig: Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1. 2005. 1. Ökoiskola cím 2008. 2. Ökoiskola cím 2008 ban: A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2008. Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben