KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve: 2015. 06. 15."

Átírás

1 KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA 2013 Frissítve:

2 I. Bevezetés A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ bemutatása A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ a Pápai kistérség legnagyobb közművelődési intézménye, melynek tevékenysége kiterjed a kistérség határain túlra is. Az intézmény kiegyensúlyozott személyi és anyagi kondíciók mellett, megfelelő technikai feltételek között dolgozik, eredményei országosan is ismertek. Mintegy ember kultúrához való hozzáféréséről gondoskodik kistérségi szinten. Olyan hátrányos helyzetű, aprófalvas térségek lakóinak kulturális ellátását biztosítja, amelyekben már régóta nem működik közművelődési intézmény, illetve nincs szakember. Intézményünk sokszínű kulturális tevékenységet fejt ki a közművelődés szinte valamennyi területén. Felelősségteljes tervező munka alapján, az érintettekkel egyeztetett tervek szerint végzi kultúraközvetítő tevékenységét a színház-, film- és képzőművészet, komoly- és könnyűzene, tánc, gyermek- és ifjúsági közművelődés, valamint az ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, környezetvédelem, sport, amatőr művészet, hagyományőrzés, közösségi művelődés különböző területein. Számos nagyhírű fesztivál szervezője: Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál, Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivál, SCHERZO Zenés Színpadok Országos Találkozója, JátszóSzín stb. Feladata a városi nagyrendezvények, megemlékezések, ünnepek szervezése is. Kiemelkedik ezek közül: A Magyar Kultúra Napja; Költészet Napja; Pápai Játékfesztivál; Pápai Cicege és Bornapok. Gondoskodik a csatolt települések: Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő közösségi házaiban folyó közművelődési munkáról. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ keresi a közművelődés újszerű formáit. Ezért indult az első olyan uniós pályázati kiíráson, amelyet közművelődési intézmények számára írtak ki, és ezen Ft támogatást nyert 2004-ben. A TUDÁS-HÁLÓ projektet sikeresen lezártuk, elszámolásunkat elfogadták. A program szakmai hozadékaként a JMK akkreditált felnőttképzési intézményként folytatta munkáját. Tevékenységünk továbbvitele érdekében nyújtottuk be pályázatunkat 2009 elején a TÁMOP / 08/2 kiírásra TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért címmel, melynek révén Ft támogatásban részesültünk. Mindkét projekt megírásához és megvalósításához az intézmény dolgozóinak szakmai kompetenciái szolgáltatták és szolgáltatják a megfelelő alapokat ben újabb uniós pályázaton indultunk, nyertes projektünk címe: PÁPAI FORGATAG Élménypedagógia és közösségi nevelés a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ és a nevelési-oktatási intézmények együttműködésében. A projekt alapvető célja, hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ mint közművelődési intézmény szélesebb körben kapcsolódjon be a formális oktatásba, szerepe erősödjön a kulturális tudás átadásában, ezáltal támogassa a közoktatásban résztvevő gyerekek, diákok tanórán kívüli, szabadidős és közösségi nevelését. A civil szervezetekkel való szoros kapcsolat az intézmény működésének egyik fontos eleme. A ház dolgozói által létrehozott Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány kezdeményezésére 2007 tavaszán megalakult a kistérségben a Civil Háló Szövetség, melynek már több mint 70 tagja van. A program megvalósítása kezdettől támogatásunk mellett zajlott. Egyre erőteljesebb kistérségi tevékenység jellemzi az intézmény munkáját. Mutatja ezt a tájelőadások sora, melynek keretében a legkiválóbb amatőr művészeti csoportok adnak színvonalas műsort a kistelepüléseken. Kiemelkedő jelentőségű volt a Közkincs II. program segítségével megvalósuló Kul-Túra, Tájegységek Találkozása elnevezésű projekt.

3 Tudás-háló projektünk révén és szakmai kapcsolatokon keresztül kiterjedt ismeretekkel rendelkezünk a kistérség társadalmi és közösségi életét illetően. Segítséget nyújtunk a falvaknak a különböző rendezvények, falunapok, találkozók megszervezéséhez, műsorokkal való ellátásához. A Pápa Többcélú Kistérségi Társulás megbízása alapján nyújtottunk be pályázatokat az OKM Közkincs programra, melyet eredményesen bonyolítottunk le. Regisztráltattuk intézményünket 2006-ban az SZMM nél mint közérdekű önkéntest fogadó szervezetet, és az óta is számos önkéntessel dolgozunk együtt. II. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ környezetpolitikája Rövid helyzetkép A pápai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ jelenleg nem rendelkezik környezeti szempontú tanúsítvánnyal, sem fenntarthatósági tervvel, programmal. Az intézményt jogszabály nem kötelezi környezeti nevelési felelős alkalmazására, azonban intézményünk egy kollégája ellátja a környezeti nevelési feladatokat is, melyek a következők: környezetvédelmi programok, akciók szervezése, fenntarthatósági ismeretek közvetítése, környezetvédelmi világnapok alkalmából programok szervezése. Munkaköri leírása tartalmazza e feladatkör ellátását. A jelentés elkészítésének előzményei A pápai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 2009 februárjában nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázati felhívására. (TÁMOP-3.2.3/08/2) A TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért A Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben címet viselő projektet a Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, a projekttervet módosítás nélkül elfogadta, így a JMSZK közel Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A forrást az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Projektünk célja volt a minőségi oktatás és hozzáférés széleskörű biztosítása, a szociokulturális szolgáltatások fejlesztése a JMSZK mint közművelődési intézmény sajátos eszközeivel az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében a Pápai kistérségben. A pályázat írásakor intézményünk vállalta, hogy környezeti jelentést is készít, melynek célja, hogy környezeti információkat nyújtson a lakosság és partnerei felé. A jelentés a nyilvánosság számára elérhető, évente kétszer frissül; két kommunikációs csatornán érhető el: a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ honlapján, valamint a Tudás-Szín-Tér projekt saját honlapján.

4 III. Megállapítások 1. A projekt és annak keretében szervezett tanácsadás, képzés, emberi erőforrásfejlesztés kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére. Környezetvédelmi programjaink célja, hogy segítsük egy élhetőbb jövő megteremtését, közvetítsünk egy olyan életérzést, szemléletmódot és kultúrát, mely sajnos még hiányzik az emberek többségének mindennapjaiból. A következő világnapokról emlékeztünk meg 2010-ben a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület közreműködésével vetélkedősorozat, rajz-és plakátpályázat, kiállítás és faültetés szervezésével: Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Földünkért világnap. A programok során a résztvevő pápai felső tagozatos iskolások éghajlatváltozással, aktuális környezetvédelmi kérdésekkel, problémákkal ismerkedtek meg, bővítették a világnapokhoz kapcsolódó és általában a környezeti, fenntarthatósági ismereteiket, pl.: a kibocsátás csökkentése, elővigyázatosság, felelősségvállalás. A diákok megtapasztalták a csoportmunka előnyeit, a tevékenységek közben tanultak tapasztalati úton. A programok tartalma, módszere kiterjedt a kibocsátás csökkentésére, a társadalmi felelősségvállalásra, az elővigyázatosság elvére, a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére. A Földünkért világnap alkalmából környezetvédelmi közvélemény-formáló akció során 10 fát ültettek óvodások és általános iskolások a pápai Várkertben. Az ültetett fák fajtái: korai juhar, platán, hegyi juhar, virágos kőris, kislevelű hárs. A 2010 nyarán megvalósult Fürkész tábor elnevezésű programunkon a környezetvédelmi vetélkedősorozat nyertes csapatai vettek részt. A programok között szerepeltek kézműves foglalkozások, madárgyűrűzési bemutató, mesterség-bemutatók, öko-gazdálkodás meglátogatása. Az ismeretterjesztő tanulási alkalmak témái: növény- és állatismeret, hazai és helyi védett területek, madártan, gyógynövények és hatásaik, hulladékhasznosítás, vízminőség, öko-gazdálkodás, életközösségek, a természet a művészetekben, csillagfejtés, babonák. Hátrányos helyzetű felnőtteknek szóló életvezetési programunkhoz igényfelmérést végeztünk. A tapasztalatok alapján konkretizáltuk a foglalkozások témaköreit, melyek között az igények alapján szerepelt a környezetvédelem, takarékosság, fenntarthatóság is. A fenntartási időszakban zajló programok pl. számítógépes és angol nyelvtanfolyam tematikájába is beépítettük a környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság témáját. 2. Rendszeres környezeti teljesítményértékelés bevezetésre került. Az intézmény a projektben vállalta rendszeres környezeti teljesítményértékelés bevezetését, azt betervezte éves munkatervébe. A mérés az intézményben dolgozók környezettudatosságának megismerését és nyomon követését szolgálta. Tudás-Szín-Tér projektünk során évente egyszer végeztük el a mérést, a fenntartási időszak első évében 2012 novemberében. Intézményünkben a környezettudatosság mérésére az egyik legelterjedtebb módszert választottuk: a hagyományos környezeti attitűdskálák módszerét.

5 Ehhez egy Magyarországon alkalmazott skálát (Új Környezeti Pradigma-skála (NEP) Dunlap and Van Liere, 1978, Gulyás 2005) használtunk. A résztvevők állításokat olvashattak, azt kellett eldönteniük, hogy mennyire igazak rájuk az állítások. Döntésük eredményét egy-egy szám bekarikázásával jelölhették. A számok a következőket jelentették: 1: Teljes mértékben hamis 2: Többnyire hamis 3: Nem tudom 4: Többnyire igaz 5: Teljes mértékben igaz A kérdőív fordított tételeket is tartalmazott, ezek megjelenésükben nem különültek el a többitől. Célja az volt, hogy kiszűrje az automatikusan karikázó válaszadókat. Ha egy kérdőíven csak az 5-ös vagy csak 1-es válaszok szerepelnek, azt a válaszadót ki kell zárni az eredmények feldolgozásakor, hiszen szinte biztos, hogy nem vette komolyan a feladatot. Ilyen esetünkben nem fordult elő. Az összpontszám kiszámítása a tételek mellett bekarikázott számok összeadásával történt. A fordított tételeknél 5=1 4=2 3=3 2=4 1=5 pontot ért. A pontszámokból képeztünk egy csoportátlagot. A kérdések számát 3-mal szorozva kaptuk meg a semleges attitűd pontszámot az adott skálán, ez 72 pont. Így annál jobb a környezeti attitűdje a csoportnak, mennél jobban meghaladja a pontszám ezt a 3-as szintet. A 34 kiadott kérdőívet 31 fő töltötte ki. A legalacsonyabb pontszám 64, a legmagasabb pedig 117 pont volt, semleges érték alatti pontszám 2 esetben fordult elő (64 és 68 pont). 72 pont alatt: 2 fő pont közötti eredmény: 29 fő A 29 főből pont: 7 fő pont: 9 fő pont: 8 fő 111 pont feletti: 5 fő A mérés során a semleges attitűdöt a 72 pont jelenti, az átlagos érték intézményünkben 96,7 pont, ez magasnak mondható, hiszen maximum 120 pont érhető el. Megállapíthatjuk, hogy a kollégák nagymértékben elkötelezettek a környezettudatosság terén. Ismét kiosztásra kerültek a környezetvédelmi kérdőívek, melyeket összesítettünk és az alábbi eredmények születtek. A 22 kiadott kérdőívet 19 fő töltötte ki. A legalacsonyabb pontszám 65, a legmagasabb pedig 117 pont volt, semleges érték alatti pontszám 3 esetben fordult elő (65, 66 és 69 pont). 72 pont alatt: 3 fő pont közötti eredmény: 16 fő A 29 főből pont: 4 fő pont: 3 fő

6 pont: 5 fő 111 pont feletti: 4 fő A mérés során a semleges attitűdöt a 72 pont jelenti, az átlagos érték intézményünkben 90,2 pont, ez jónak mondható, hiszen maximum 120 pont érhető el. Megállapíthatjuk, hogy a kollégák elkötelezettek a környezettudatosság terén. 3. Az intézmény vállalta, hogy évente munkavállalóinak legalább fele részt vesz fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson októberében 16 kollégánk vett részt környezetvédelmi tudásmegosztáson, melyet Meizner Tibor, a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület tagja vezetett. A foglalkozás témái az alábbiak voltak: fogyasztás, fogyasztói társadalom, szelektív hulladékgyűjtés, műanyag termékek, vásárlási alternatívák, globális éghajlatváltozás, takarékosság, megelőzés februárjában újabb beszélgetéssel egybekötött előadást szerveztünk kollégáinknak. Témái: környezetvédelmi jelölések, környezetbarát termékek, természetes termékekmesterséges árucikkek, vízszennyezés, kísérlet. Fentieken túl tapasztalatcserén is részt vettünk a Budapesti Művelődési Központban, ahol további ötleteket kaptunk a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséhez. A fenntartási időszak 1. évében májusban vettek részt kollégáink környezetvédelmi tudásmegosztáson, melyet a környezeti nevelési felelős vezetett. Témái: Mit tehetünk környezetünk megóvásáért otthon és munkahelyünkön? Környezettudatos háztartás, újrahasznosítás, környezettudatosság a munkahelyen, takarékosság az irodában, újrahasznosított papírok és más termékek az irodában. A fenntartási időszak 2. évében januárban szerveztünk képzést kollégáinknak a veszprémi Csalán Egyesület közreműködésével. A képzés témái: energia megtakarítások jelentősége, mérhetősége, mértéke, energia megtakarítás a gyakorlatban, tippek a munkahelyen és otthon a megtakarítás lehetőségeire. 4. A programok, képzések választott körülményei egyre inkább környezettudatosságot tükröznek. Igyekszünk elérni, hogy a programok, képzések választott körülményei egyre inkább környezettudatosságot tükrözzenek. Ennek érdekében gondoskodunk a hulladék minimalizálásáról, az energiatakarékosságról ben vásároltunk egy palackprést, mellyel a PET palackokat és az alumínium dobozokat tudjuk összezsugorítani. A projektirodában energiatakarékos izzókat, irodatechnikai eszközöket használunk. Az intézmény területén biztosítunk kerékpár-tárolási lehetőséget. Az intézmény helységeit egyre több zöld növény díszíti, valamint pihenéshez szükséges zöldfelülettel is rendelkezik. (Erzsébet liget) Az intézményben a szelektív hulladékgyűjtés már megoldott, mivel a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft-től kértük szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezését épületünk mellé.

7 5. Környezeti fenntarthatósági szempontok alkalmazása a beszerzések terén A projekthez kapcsolódó beszerzéseink során alkalmaztuk a környezeti fenntarthatósági szempontokat, olyan eszközöket vásároltunk, melyek előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkeznek. 6. Projektünk hozzájárul a tájképi, természeti emlékek megőrzéséhez. Környezetvédelmi közvélemény-formáló akciónk során 2010 októberében faültetést szerveztünk óvodás és iskolás csoportoknak a Földünkért világnap alkalmából. A gyerekek aktívan részt vettek a programban: hozták a vizet, tömörítették a földet a fa körül. Minden fatulajdonos csoport neve a fánál olvasható egy kis táblán. A saját kezűleg ültetett fa mindig kapcsolatot teremt az ültető személye és a természet között, és nem utolsó sorban a gondos ápolás, locsolás, odafigyelés a hosszú távon való gondolkodást segíti elő az emberekben. Projektünk egésze, de az alábbi programok különösen hozzájárultak a kulturális értékek, szokások, hagyományok, kézművesség megőrzéséhez is: B komponens: Kenderkóc népi kézműves foglalkozások Hagyományok Hegye hagyományőrző és természetvédelmi foglalkozások Szűkebb pátriánk - helytörténeti szakkör Nemzetek találkozása Ifjúsági Képzőművészeti Szakkör Interaktív tárlatvezetés Dédapáink muzsikája népzenei szakkör E komponens: Az én világom tárgyalkotó program cigány gyerekeknek Szívem tudja, lábam járja gyermek cigány néptánc szakkör Eszterlánc kézműves foglalkozások A fenntartási időszakban: Eszterlánc kézműves foglalkozások 7. Kombinált anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek vásárlása, alkalmazása

8 Kombinált anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékeket vásároltunk az eszközfejlesztés során. A készülékek alkalmasak kétoldalas nyomtatásra, újrahasznosított papír alkalmazására, ATX szabványnak megfelelnek a számítógépek. 8. Bevezettük az újrahasznosított papír használatát. A káros környezeti hatások csökkentése érdekében már korábban is ügyeltünk arra, hogy minél kevesebb papírt használjunk működésünk során. A nem hivatalos dokumentumokat kétoldalasan nyomtattuk, a már egyik oldalon használt papírokat újra hasznosítottuk. A projekt során bevezettük az újrahasznosított papír használatát, ügyelünk arra, hogy a vásárolt papír mennyiségének legalább 15%-a környezetbarát termékjellel ellátott újrapapír legyen. 9. Kistérségben élő munkavállalók alkalmazása Munkavállalóink kiválasztásánál előnyben részesítjük a helyi munkaerőt a távolabbi régiók munkavállalóival szemben. A helyi munkaerő közlekedési igénye kisebb, ez kedvezően hat a környezetre. a közeli munkahely segíti a lakosság megtartását, fontos szerepet tölt be a helyi közösség fenntartásában is. Kollégáink közül mindenki a Pápai kistérségben él. 10. Fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, programokat szervezünk. A lakosság számára évente többször is szervezünk a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, programokat elsősorban a környezetvédelmi világnapok alkalmából. Földünkért világnap: október 20. játékos foglalkozások óvodásoknak és általános iskolás gyerekeknek Víz világnapja: március 19. környezetvédelmi vetélkedő 8. osztályos diákoknak Föld órája: március 27. Föld órája 2010 kampányprogram Pápán Föld napja: április 20. környezetvédelmi vetélkedő 7. osztályos diákoknak Madarak, Fák napja: május 7. környezetvédelmi vetélkedő 5-6. osztályos diákoknak Fürkész tábor: július Döbröntén a vetélkedők nyerteseinek Földünkért világnap: október 15. faültetés óvodásoknak és általános iskolásoknak Környezetünk jövője, jövőnk környezete c. előadás: január 17. általános és középiskolás diákoknak. Előadó: Szinetár Csaba. Víz világnapja: március 22. interaktív foglalkozások 3-4. osztályosoknak Madarak, Fák napja: március 25. területi vetélkedő éveseknek Az értől az óceánig a víz a jövő kihívása c. előadás: április 12. általános és középiskolás diákoknak. Előadó: Dr. Somlyódy László. Föld napja: április 18. Zöld Nap általános iskolásoknak

9 . Fenntartási időszakban: 1. év: Víz világnapja: március 22. lakossági fórum Víz világnapja: március 24. Víztorony látogatása Föld órája: március 31. részvétel a Föld órája 2012 kampányban Madarak, Fák napja: május 10. interaktív foglalkozás, laborvizsgálatok Zöld programok a Pápai Játékfesztiválon: június környezetvédelmi programok, ÖKO-lábnyom számítása, tanácsadás 2. év: Víz világnapja: március 22. vetélkedő iskolásoknak Madarak és Fák napja: május 9. előadások, interaktív foglalkozások, játékos vetélkedő Öko-játszótér: június 15. környezettudatos játszótér, öko-kuckó, szelektív játékfal stb. Öko-játszóház: június 15. Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület öko-játszóháza Öko-játszóház: június 16. Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület öko-játszóháza 3. év Nyusziváró családi délután: JMSZK-ban természetes anyagok felhasználásával Szeresd, óvd, védd játékos környezetvédelmi foglalkozás: JMSZK-ban, április 14. Víz világnapja: április 11-én: Víztorony látogatása Öko-játszótér: június 14. környezettudatos játszótér, öko-memória, labirintus, ökokuckó, stb.) Natúr Vidámpark: június 15. környezettudatos játszóház Népi kézműves játszóház: június 15. környezetbarát anyagokkal Zabhegyező játszóház: június 15. környezetbarát anyagokkal Levendula játszóház: szeptember 13. környezetbarát anyagokkal Levendula játszóház: szeptember 15. környezetbarát anyagokkal Környezetbarát játszóház: október 04. természetes anyagokkal

10 4. év Családi délután a farsang jegyében játszóház: február 15. környezetbarát anyagokkal Nyusziváró családi délután játszóház: természetes anyagok felhasználásával Civil Majális játszóház: természetes anyagok felhasználásával Régi idők világa játszóház: természetes anyagok felhasználásával Natúr Vidámpark: környezettudatos játszóház Zabhegyező játszóház: június környezetbarát anyagokkal Családi hétvége az ősz jegyében: október 26. kézműves foglalkozás az újrahasznosítás témájában Szent Márton napi játszóház: november 10. környezettudatos kézműves foglalkozás Gyermekszínház: december 13. A szeméthegyen túl c. előadás

11 Adventi játszóház: december 15. környezettudatos foglalkozások

12 Szeresd, óvd, védd játékos környezetvédelmi foglalkozás

13

14 Öko játszótér környezettudatos játékokkal (öko-memória, labirintus, öko-kuckó), június 14.

15

16 Levendula környezetbarát játszóház: PÁPAI CSÜLÖK, CICEGE ÉS BORFESZTIVÁL, szeptember 13-án és 14-én

17

18 Környezetbarát játszóház ŐSZI DIONÜSZIA október 04. Pedagógus Művelődési Ház Családi délután a farsang jegyében játszóház február 15. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

19 Nyusziváró családi délután játszóház Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

20 Civil Majális játszóház Erzsébet liget

21 Natúr Vidámpark Pápai Játékfesztivál

22 Zabhegyező játszóház június Pápai Játékfesztivál

23 IV. Környezetvédelmi célkitűzések Oktatni, képezni és motiválni kell az alkalmazottakat, hogy tevékenységüket környezeti szempontból még felelősségteljesebben végezzék. Előre fel kell mérni a várható környezeti hatásokat, mielőtt az intézmény elkezd egy új tevékenységet vagy projektet. Vizsgálatokat kell folytatni az intézményi tevékenységekkel kapcsolatos nyersanyagok, folyamatok, kibocsátások és hulladékok környezeti hatásairól és arról, hogyan lehet a káros hatásokat a legkisebbre csökkenteni. (pl.: víz, áram, papír) Az eszközök vásárlásakor továbbra is a kombinált, anyag- és energiatakarékos típusokat részesítsük előnyben. A környezetvédelmi jelentést folyamatosan frissítsük, elérhető legyen a nyilvánosság számára. (JMSZK honlapja, TÁMOP projekt önálló honlapja)

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

TrEE Hírlevél 3. 3 Hírlevél TrEE Teaching recycling and Environmental Education

TrEE Hírlevél 3. 3 Hírlevél TrEE Teaching recycling and Environmental Education TrEE Teaching recycling and Environmental Education 3 Hírlevél 2015 TrEE Hírlevél 3. A 3. HÍRLEVél mindazon tevékenységekről számolbe, amelyet a projekt 2. évében végeztek a partnerek. TrEE Hírlevelet

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag ismeretterjesztő kiállítás oktatóprogram környezettudatos csapatépítő tréning öko játszóház családi program ParasztWellness ÖKO-Pack Zöld Programcsomag Célunk a környezettudatosság terjesztése és fejlesztése,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

ÖKOISKOLA. FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma. Tanév végi beszámolók / munkaterv 2015 / 2016

ÖKOISKOLA. FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma. Tanév végi beszámolók / munkaterv 2015 / 2016 ÖKOISKOLA FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tanév végi beszámolók / munkaterv 2015 / 2016 Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktől örököltük,

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Pályázatok évben Röszke Községben

Pályázatok évben Röszke Községben RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pályázat célja Röszke-Domaszék szennyvíztisztító telep korszerűsítése A Röszkei Általános Iskola felújítása, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése Kulturális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51.

Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Száj ki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 9831 Bérbaltavár. Rákóczi F. u. 51. Adószám: 18880302-1-18 Pk.60.168/1992/23 2016. évi Közhasznúsági jelentése Bérbaltavár, 2017.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY A Zöld - Híd Alapítvány A Zöld - Híd Alapítvány 2000-ben jött létre. Célunk a figyelem felkeltése a környezetvédelem és energetika iránt, és az emberek ismereteinek bővítése egy élhetőbb és fenntarthatóbb

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A környezettudatosságra épülő intézményfejlesztés lehetőségei és megvalósításának tapasztalatai egy fővárosi, összetett képzésű profilú öko-középiskolában Házlinger György, igazgató 1 2 Than Károly Ökoiskola

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben