Híradó szám XI. évfolyam 1. szám május a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ lapja. Tartalom: KOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó. 2014 1. szám XI. évfolyam 1. szám 2014. május a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ lapja. Tartalom: KOK"

Átírás

1 Híradó KOK szám XI. évfolyam 1. szám május a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ lapja Tartalom: 4. oldal Flórián nap Aquincumban 5. oldal Tiszthelyettesi eskütétel 8. oldal A Katasztrófavédelem Központi Zenekarának 75 éves jubileuma KOK félévértékelő állománygyűlés 2 Hősi halottaink 3 Flórián nap Aquincumban 4 Tiszthelyettesi eskütétel 5 Norvég partnerek fogadása 6 Minden hétfőn kerekasztal 7 75 éves a Zenekar 8 A Katasztrófavédelem díszelgő egysége 10 Előrelépés a tűzvizsgálati analitikában 11 Sok-sok ünnepnap a Múzeumban 12 Gépjárműfecskendők újjászületése 14 Az Optitronic váltóról 16 Légsűrítők és kompresszorok 18 MoLaRi 20 Metróemelési gyakorlat 21 Elsők között a szakmai vizsgáztatásban 22 Lendületben a középvezetők képzése Pécelen 24 Másodszor is nyelvtanfolyam 25 Sporthírek 26 Személyügyi hírek oldal Ünnepnapok a Múzeumban A KOK lapja megjelenik negyedévenként kiadja Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos, igazgató A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Nagy Rudolf mk. tű. alezredes Felelős szerkesztő: Berkiné Ványi Ágota A szerkesztőbizottság tagjai: Mojzesné Takács Gabriella tű. szds. dr. Antal Katalin Kurtán Attila tű. fhdgy. Neumann György tű. alez. Vass Zoltán tű. szds. Fotós: Novák József tű. ftzls. A kiadvány színesben a KOK honlapján megtekinthető: kok.katasztrofavedelem.hu

2 2 KOK híradó A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ félévértékelő állománygyűlése A március 7-én tartott törzsértekezlet témája a 2013/2014-es tanév I. félévi tevékenységének értékelése, és a 2013/2014-es tanév II. félévi főbb feladatainak meghatározása. Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos, igazgató úr beszámolójában érintette a KOK minden szervezeti egységének és a háttérintézményeknek a munkáját, valamint kitért megszabott sokrétű feladat komplex végrehajtására. Hangsúlyozta, hogy erősíteni kell a rendet és fegyelmet, valamint, hogy meg kell tanulni költséghatékonyan gondolkodni. Ezt követően Bittmann Tibor tű. dandártábornok úr, a BM OKF Humán Szolgálat vezetője értékelte a KOK teljesítményét, és tolmácsolta Főigazgató Úr dicséretét az eddig elvégzett munkáért. Beszédében kitért a képzések fontosságára, az alakiság fejlesztésére, szót ejtett mind a Zenekarról, mind a Múzeumról, mind pedig a Kutatóintézetről. Végezetül megköszönte az elmúlt év, évek munkáját. Az állománygyűlést jelenlétével megtisztelte Bujdosó János tű. ezredes úr, a BM OKF GEK igazgató-helyettese és Kobolák József tű. alezredes úr, a BM OKF Oktatás igazgatási és Kiképzési Főosztály főosztályvezető-helyettese. Az állománygyűlés szakterületek szerinti feladat meghatározással, és közérdekű személyügyi tájékoztatással zárult. Berkiné Ványi Ágota XI. évfolyam 1. szám

3 KOK HÍRADÓ 3 Hősi halottaink Május 5-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság épülete előtt a tűzoltónap alkalmából emlékművet állítottak a katasztrófák elleni védekezésben elhunytak tiszteletére. végre többszöri tiszteletadást majd díszmenetet. Összességében elmondható, hogy intézményük kollégái és hallgatói jelenlétükkel, a számukra megszabott feladatok sikeres végrehajtásával nagymértékben hozzájárultak a központi ünnepség sikeres lebonyolításához, ez által is megadva a kellő tiszteletet hősi halottaink emlékének. Az emlékmű avatásával egy időben jelent meg a Hőseink című kiadványkötet, amelyet Berki Imre a Katasztrófavédelem A központi ünnepségen intézményünk részéről, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ törzs és hallgatói állományának egy része mint díszszázad, illetve a Katasztrófavédelem Központi Zenekara volt jelen. Dr. Bakondi György tű. altábornagy úr, a BM OKF főigazgatója az emlékmű leleplezése előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a hősi halottak emléke példaértékű a katasztrófavédelem hivatásos állománya előtt. Kiemelte, hogy az emlékmű hiánypótló jellegű, mert az egyes tűzoltólaktanyákon kihelyeztek ugyan emléktáblákat, de a katasztrófavédelem és a jogelőd szervezetek valamennyi hősi halottjáról eddig nem lehetett egy helyen megemlékezni. A zenekar, a már tőle megszokott jó híréhez méltó színvonalon biztosította a rendezvény zenei hátterét, a díszszázad pedig - újoncokat meghazudtoló módon egységesen, alakiasan, a külső szemlélő számára rendkívül látványosan hajtott Központi Múzeumának igazgatója és Peterman József Attila ny. tű. ezredes írt és szerkesztett. Főigazgató Úr a katasztrófavédelem és jogelőd szervei hősi halottai emlékének megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a KOK állományából 2 fő részére adományozott ajándéktárgyat: Dr. Nagy Rudolf mk. tűzoltó alezredesnek, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgató-helyettesének, és Berki Imrének, a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatójának május

4 4 KOK híradó Flórián nap Aquincumban (részlet az ünnepi beszédből) óta újra hivatalosan is május 4-e, Flórián napja a tűzoltók ünnepe. E nem mindennapi, impozáns környezetben rójuk le kegyeletünket patrónusunk, Szent Flórián előtt. Ezzel legendája újjá éled, visszatér keletkezésének időszakába, a római korba, Aquincumba; oda, ahol a magyarországi tűzoltás történetének első emlékei is előkerültek. Florianus a legenda szerint már gyermekkorában, amikor égő házat látott, imádságba kezdett, mire a tűz elaludt, a ház népe megmenekült. Flórián időszámításunk szerint a III. században született, a mai Felső-Ausztria területén. Határozott fellépésű, fegyelmezett fiatalemberként csatlakozott a római légióhoz, ahol hősiességével, leleményességével rögtön kitűnt a többiek közül, és centúriói, vagyis századosi rangig vitte. A korai feljegyzések megemlítik, hogy mikor erődje lángokban állt, ő szervezte meg a tűz oltását, az addig alkalmazott módszerekhez képest összehasonlíthatatlanul nagyobb hatékonysággal. A katonai pályáról történő visszavonulását követően a Lorch vidékén lévő birtokán telepedett le, ahol a városi tanács elöljárója és a tűzoltó legénység katonája lett. 304-ben a keresztényeket üldöző helytartó negyven volt katonáját kereszténység vádjával halálra ítélte. Flórián minden tőle telhetőt megtett a megmentésükért, de nem tudott segíteni rajtuk. Ekkor elhatározta, hogy társaival együtt hal meg. Kijelentette, hogy ő maga is keresztény. Mindannyiunk számára példaértékű mondatát ekkor fogalmazta meg: Úgy akarok meghalni, ahogy egy katonához illik: félelem nélkül, bajtársaim oldalán. Május 4-én megkorbácsolták, nyakába malomkövet kötöttek, és az Enns folyóba dobták. Az ő tiszteletére is gyűltünk ma öszsze, hogy emlékezzünk és ünnepeljünk. De emlékezzünk főhajtással és tisztelettel azokra is, akik már nem lehetnek közöttünk, a már távoli bajtársakra, akiket hivatásunk mártírjaiként és nagyjaiként tisztelünk. XI. évfolyam 1. szám

5 KOK HÍRADÓ 5 Tiszthelyettesi eskütétel A SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ csarnokába a zsúfolásig telt lelátók elé először a Készenléti Rendőrség és a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának zenei kíséretével a csapatzászlók és a díszegység vonult be, majd következtek az esküt tévő tiszthelyettesek nyolc században, századonként három szakaszban. A sort a Készenléti Rendőrség százhuszonegy tiszthelyettese nyitotta, majd a Katasztrófavédelem állományába kerülő, a KOK-on végzett százhetvenhat tűzoltó következett, utánuk pedig ezeregyszáz rendőr vonult be. A Himnusz felhangzását követően a tiszthelyettesek ünnepélyesen esküt tettek. A frissen felesküdött állományt Orbán Viktor miniszterelnök meghatározó szavakkal köszöntötte. Ünnepi beszédében úgy fogalmazott, minden ember életében az egyik legfontosabb nap, amikor végre megkezdheti azt a szolgálatot, amelynek betöltését célul tűzte maga elé. A mundér kötelez. Akárki nem viselhet egyenruhát május

6 6 KOK híradó Norvég partnerek fogadása Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Alapok és a Norvég Alapok Projekt keretében norvég szakértők látogattak Magyarországra május 5-9 között. Többnapos programjuk zárásaképpen megtekintették a KOKot is. Május 9-én reggel 3 fős delegáció érkezett intézményünkbe. A küldöttség tagja volt a Norvég Vízgazdálkodási és Energia Igazgatóság kutatója, a Norvég Polgári Védelmi és Veszélyhelyzet Tervezési Igazgatóság tanácsadója és az Opplandi Régió Polgári Védelmi Főosztály főosztályvezetője. Diriczi Miklós tű. ezredes oktatási igazgató helyettes úr prezentációban mutatta be számukra az oktatási központ működését, oktatási rendszerét, a tűzoltóképzést. A vendégek a Tűzoltó II. alapképzés részletei iránt érdeklődtek. Rövid megbeszélés történt Dr. Papp Antal tű. ezredes igazgató úrral egyéb témákban is - különös tekintettel a katasztrófavédelem megújult rendszerére, és az abból fakadó új oktatási-képzési feladatokra. A konzultáció szem előtt tartotta az őrs-programot és más helyi szereplők együttműködésben betöltött szerepét, feladataikat; a norvég projekt elvárt pozitív hatását is. A norvég partnerek megtekintették az oktatási központ épületeit, a szimulációs konténert, láthatták az órarend szerint folyó képzés szerelési gyakorlatát az udvaron. Megjegyzés: Az (EGT) Alapok és a Norvég Alapok keretein belül megvalósuló projektek és programok tevékenységében 18 ország vesz részt 15 közép- és dél európai kedvezményezett, és három donor ország (Izland, Liechtenstein, Norvégia). Az Alapok célja, hogy hozzájáruljanak a kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában, csökkentsék a társadalmi és gazdasági különbségeket. Az alapok támogatási összegéhez a norvég fél 97 %-ban járul hozzá. Fő támogatási területek a környezetvédelem és éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy, nemi esélyegyenlőség, kulturális örökség. Az Alap szorosan együttműködik az EU-val. Balázs Ágnes XI. évfolyam 1. szám

7 KOK HÍRADÓ 7 Minden hét vezetői kerekasztal megbeszéléssel indul március 24-étől kezdődően a KOK vezetői hétfőnként 1-1 órás vezetői képességeket fejlesztő, segítő, már meglévő tudást felelevenítő önképzésen vesznek részt. A tréninget egy igényfelmérés előzte meg, miről legyen szó ezeken az összejöveteleken. A begyűjtött adatokból összeállt egy tematika, amelyet azonban az élet felülírhat, ha például egy új intézkedés megjelenése kapcsán új gyakorlat kialakítása válik szükségessé. Ilyen volt a 6/2014 számú KOK Igazgatói Intézkedés kiadása a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Ügyeleti Szolgálata napi jelentési kötelezettségének rendjéről. A felvetett témakörökből egy kijelölt vezető, vagy vezetést segítő feladatkört ellátó személy felkészül, percben összefoglalja a témakör legfontosabb, sarkalatos pontjait, majd a többiek is bekapcsolódnak, tulajdonképpen kerekasztal beszélgetés alakul ki. Ezzel a módszerrel olyan kérdések kerülnek felszínre, amelyek talán máskor szóba sem kerültek volna. Mindenki elmondja tapasztalatait, valamint, hogy saját szakterületén hogyan oldják meg az adott problémát. Így, együttes erővel kerül feldolgozásra a felvetett témajavaslat. Többek között megbeszélésre kerültek, illetve kerülni fognak az alábbi témakörök: A vezetői állomány kötelezettségei a személyzeti feladatokban Fegyelmi felelősség, fenyítési nemek Adatvédelem A gyakorlati foglalkozások során betartandó munka- és balesetvédelmi szabályok, a KOK képzéseinek munkavédelmi szabályozása és gyakorlata Az ellenőrzések tervezésének és szervezésének módszertana Rendkívüli védekezési feladatok helyszíni irányításának szervezése, végrehajtása Vezetési funkciók gyakorlása, vezetői fórumok megszervezése és levezetésének rendje Az új PTK kihatásai a KOK vezetőinek tevékenységére Megbízási és vállalkozási szerződések megkötésével kapcsolatos vezetés módszertani fórum A vezetői tréning elkezdődött, nem titkoltan hagyományt teremtő szándékkal indította a KOK Igazgatója, Dr. Papp Antal tű. ezredes úr az útjára. Berkiné Ványi Ágota május

8 8 KOK híradó A Katasztrófavédelem Központi Zenekarának jubileuma 75 év nagy idő. A rendszerváltás előtt a statisztikák szerint ennyi idő nem jutott egy átlagembernek Magyarországon, különösen, ha férfi volt az illető. Társadalmi rendszerink civilizációs fejlődése okán a statisztikák szerint jó esélye van a XXI. század magyar állampolgárának a 80. évén túli életre is. Ebben a korban az élet átalakul, lelassul, bölcsebbé válik. Egy zenekar életében másként mutatkozik meg a kor. 75 év alatt sok minden történik egy együttessel. A mi zenekarunk is ide-oda hánykolódott, mint Odüsszeusz hajója a tengereken, de történelmi korszakok, rendszerek váltakozása közepette is egy dolog volt a legfontosabb: a ZENE ami persze változott a kor igényeinek megfelelően. Hol szimfonikus felállás, hol régi zene korabeli hangszerekkel, hol katonazenekari üzemmód, de a megannyi hangzás és más más egyenruha mögött mindig tűzoltózenész lélek és szív muzsikált. A muzsikálás a kulcsszó az elmúlt 75 évben és az előttünk álló ki tudja mennyiben. Mondják a zene az emberiség egyetemes nyelve. Ez igaz, hisz miden embernek van egy anyanyelve, néhányat megtanulhat, de így is előfordul, hogy nem értik. A februári jubileumi koncerten a zenekar áthidalta a nyelvi problémákat. Külföldi diplomaták, katonai attasék, Magyarország különböző tájegységeiről jövő katasztrófavédelmi vezetők, civil állampolgárok egyformán értették a nyelvet, a zene nyelvén mondottakat. Ez a mi feladatunk. Ehhez értünk, ezt szeretjük csinálni szívvel, lélekkel. Az ország bármely pontján felcsendül előadásunkban Farkas Ferenc Tűzoltó indulója, minden valaha volt hivatásosnak megdobban a szíve: a mi zenekarunk. A Katasztrófavédelem Központi Zenekar a zenén keresztül kommunikál, és az emberek értik. Óriási dolog ez. A jubileumi koncert széles zenei palettáján több évszázad muzsikája hangzott fel, átfogó képet adva a közönségnek, a fentebb már említett közel évszázados múltból. Az est repertoárja műfajilag és az előadott művek fajsúlyát illetően is szélesre tárult. A hagyományos fúvószenétől a kortárs darabokon át a szórakoztató zenéig szinte mindent megmutattunk. Vezetőink elismerését Főigazgató Úr személyesen fejezte ki. A zenekarvezető címadománya, a kiemelkedő munkát végzők előléptetése mellett a zenekar nyugdíjasai és a teljes állomány főigazgatói tárgyjutalomban részesült. Az est végén az óriási torta - a tűzoltó jelképekkel a tetején - újfent mindenkit tapsra késztetett. A jövőben a már említett hagyományokkal együtt és az új zenék új feladataival szolgáljuk a magyar fúvósmuzsikát. Kiss Zoltán tű. százados XI. évfolyam 1. szám

9 KOK HÍRADÓ május

10 10 KOK híradó A Katasztrófavédelem díszelgő egysége A Katasztrófavédelem Központi Zenekara számára az őrs átadó ünnepségek mozgalmassá tették a Mindenszentek utáni heteket. Az ünnepélyes laktanya, őrs és egyéb új katasztrófavédelmi épületek átadása, melyen aktív résztvevőként működik közre a Zenekar, immár az egész ország területén igazolja azt a tényt, miszerint együttesünk a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság díszelgő egysége. Az érdekesség kedvéért készítünk majd egy statisztikát, hogy kilométerre átszámítva mennyit dolgozik, utazik a Zenekar. A szolgálatszámaink az évi 300-at közelítik, melyek számát a 2013-as év végén még gyarapították a cigándi, monori, bódvaszilasi és aggteleki átadó ünnepségek. A KOK-on megtartott ünnepélyes eskütétel után másnap a Belügyminiszter Úr felkérésére egy pécsi nemzetközi fúvószenekari gálán öregbítette a Zenekar a BM OKF és a saját hírnevét. A decemberi időszak munkájából a rézfúvós kvintett is jól kivette a részét. A diplomaták számára megrendezett napon, melyet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma szervezett, a kvintett biztosította a karácsonyi hangulatú zenét. Eképpen tette ezt decemberben még két alkalommal Balatonföldváron. Mikulás napján egy kulináris élmény közepette muzsikált az együttes a Jogar Hotel Gasztronómiai estjén, majd december 17-én a kihelyezett főigazgatói értekezleten biztosította Főigazgató úr és a megyei igazgatóságok vezetői számára az adventi hangulatot. A BM OKF évbúcsúztató rendezvénye rendszerint az év utolsó szereplése, de a 2013-as év e tekintetben is kivételt hozott, mert Szilveszter napján is próbáltunk, hiszen Mága Zoltán felvette zenekarunkat sztárvendégei leltárába. Így a Magyar Honvédség Központi Zenekarával és a Készenléti Rendőrség Zenekarával közösen köszöntöttük az új esztendőt a VI. Budapesti Újévi Koncerten, a Budapest Sportarénában. A 2014-es esztendő újfent a fejlődés évének indult, hiszen január 10-én Göncön Főigazgató úr egy új Katasztrófavédelmi őrsöt adott át a helyi lakosság és a katasztrófavédelmi dolgozók legnagyobb örömére. A február 7-ei jubileumi koncert napján került sor a megyei igazgatók értekezletére, így az a megtiszteltetés érte a Zenekart, hogy szinte az egész országnak játszhatott a Stefánia úti Honvéd Kulturális Központban. A koncert első felében több évszázad fúvószenéje szólalt meg, miközben három kortárs zeneszerző melyek közül kettő a Kossuthdíj birtokosa foglalt helyet a közönség soraiban. A hangverseny után a komponisták elismerésüket fejezték ki, miszerint ritkán van Magyarországon olyan koncert, melyen három ma élő zeneszerző művét szólaltatja meg az együttes. Az est második fele a populárisabb, közönségbarát hangvételű darabok eljátszásával telt, mellyel a Zenekar egy újabb arculatát mutatta be. A nap végén főigazgató úr elismerésben részesítette a jelenlévő zeneszerzőket, a Zenekar nyugdíjas állományát és az elismerések mellett minden jelenlegi kolléga főigazgatói emléktárgyat vehetett át tábornok úrtól. A Jubeleumi Koncertre való felkészülés időszakát hideg szabadtéri próbák követték, melynek végén február 22-én a Belügyminisztérium összevont képzését záró eskütételi ünnepségén a Készenléti Rendőrség Zenekarával összevonva vett részt a Zenekar a SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központban. A tavasz újfent számos Katasztrófavédelmi kirendeltség és hivatásos tűzoltóparancsnokság épületátadó ünnepségeit hozza a Zenekar számára. Kiss Zoltán tű. százados XI. évfolyam 1. szám

11 KOK HÍRADÓ 11 Előrelépés a tűzvizsgálati analitikában A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet (KKI) fokozatos fejlesztése már 2 éve tartó folyamat, amelynek alapvető célja a katasztrófavédelmi szervezeten belül olyan technikai és tudományos potenciál kialakítása, amely képes a szervezet tevékenységét közvetlenül támogatni, különös tekintettel az iparbiztonsági és a tűzoltósági területeken végrehajtott szemlékre és hatósági eljárásokra. Az egyik célunk a tűzvizsgálati helyszíni szemlék lefolytatása során az egységes mintavételezési eljárás bevezetése. Ennek részeként a múlt évben több valós tűzvizsgálati eljárásban próbálták ki azt a mintavételi technikát, amely alapján került véglegesítésre az a Mintavételi egységcsomag, amely ellenőrzött tisztaságú mintavételi üvegekből és a szükséges segédeszközökből (feliratozó etikett címkék, lezáráshoz szakadó címkék, egyszerhasználatos kesztyű stb.) áll össze. A Mintavételi egységcsomag terjesztése Fentor László tű. alezredes úr, mint országos tűzvizsgáló közreműködésével januárban elindult. Eddig már több mint 80 doboz került a területi szervekhez. Ezeken túl, a KKI vizsgálati készségeit igénybe vevő, a biztosítók megbízásából tevékenykedő külsős tűzvizsgálati szakértőknek is ezt a mintavételi rendszert ajánljuk és adjuk ősze óta már több mint 10 különböző területi szervtől kaptunk vissza éles mintát tartalmazó egységcsomagot szakértői felkéréssel. Terveink között szerepel folyadékok, folyadékfoltok mintavételezéséhez kisebb méretű mintavevő üvegek bevezetése is. Az első próbacsomagok már a megyei igazgatóságok felé kiosztásra kerültek. A gyakorlati tapasztalatok és visszajelzések alapján kívánjuk véglegesíteni ezt a mintavételi megoldást is. A tűzvizsgálat analitikai támogatásában is történt előrelépés. A vizsgálati eredményeink külső személyek által történő megítélése szempontjából fontos, hogy a vizsgálat egy független tanúsító szervezet által minősített laboratóriumban és eljárási módszerrel történjék. Tekintettel arra, hogy az Intézet más irányú tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) hosszú évek óta megfelelőnek ítéli és akkreditálja, ezért az égésgyorsítóanyag-maradványok vizsgálatának minősíttetésére területbővítési audit keretén belül került sor november végén. A NAT 2014 februárjában kiadott határozata alapján a Kutatóintézet az égésgyorsítóanyag-maradványok meghatározását égési maradékokból akkreditált tevékenységként folytathatja. A tűzvizsgálati eljárás mintavételi és anyagvizsgálati részének jogi védhetősége alapvetően azáltal biztosított, hogy a mintavételezés zárt technológiával történik és az anyagvizsgálat eredménye akkreditált környezetben, felszereléssel és igazságügyi szakértői értékeléssel megerősítve jön létre. A mintavételi csomagok kialakítása támogatja az első szempontot. A KKI akkreditációjának kiterjesztése biztosítja az analitikai technológia megbízhatóságát. Az igazságügyi szakértői megfelelést pedig a Közigazgatási és az Igazságügyi Minisztérium (KIM) szakértői névjegyzékébe történő felvétel nyújtja decemberében, mint a KKI vegyészanalitikusát a KIM felvett az említett névjegyzékbe és 2014 márciusában igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához előírt jogi vizsgát sikerrel megszerezve biztosítottá vált a harmadik feltétel, a jogszabályoknak megfelelő, megalapozott vegyészszakértői vélemény kiadásához. Tűzvizsgálati terület szempontjából jelenleg a KKI technikai képességeiből adódóan alapvetően illékony égés gyorsítóanyag-maradványok kimutatására vagyunk alkalmasak, valamint foren zikus vegyészet szakterületre rendelkezünk igazságügyi szakértői jogosultsággal. A fentebb említett fejlesztési program előrehaladtával, terveink szerint a jövőben lehetőség lesz más anyagvizsgálati jellemzők meghatározására is, mind a tűzvizsgálati, mind az iparbiztonsági eljárások szakértői támogatása céljából. Karádiné Bús Mária tű. hdgy május

12 12 KOK híradó A hétköznapok mellett sok-sok ünnepnap is A Katasztrófavédelmi volt a múzeumban Tudományos Tanács a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a Katasztrófavédelmi Szakosztályával karöltve tartotta ülését A magyar rendvédelem, légiközlekedés, felderítés a XIX-XX. században. címmel. Az eseménynek, mely a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában kapott helyet, Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő volt a fővédnöke. A program keretében átadták a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt pályázat győzteseinek az elismerő okleveleket, illetve megtörtént a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság új tagjainak felvétele. A közönség számos színvonalas prezentációnak tapsolhatott. Említsük meg a kiváló előadók nevét: Dr Zsidi Paula, Dr. Tátrai Zsuzsanna, Csóka Ferenc, Harangozó Tamás, Dr. Hadnagy Imre, Réti Rezső, Olasz Lajos, Peterman József Attila, Kiss András, Berki Imre. Gerald Schimpf, a Bécsi Tűzoltó Múzeum vezetőjének előadásával nemzetközivé vált a program. A tudományos ülés végeztével együttműködési tárgyalást folytatott a múzeum, amelyen szereplését követően a bécsi Tűzoltó Múzeum vezetője Gerald Schimpf az osztrák fél nevében vállalta, hogy Bécsben restaurálják a múzeum néhány muzeális értékű járművének fa alkatrészeit. Néhány nappal később a Sajtókávéház programjának résztvevőit hívta meg a múzeum, amely eseményt örömünkre rengeteg látogató tisztelt meg. Ennek keretében lehetőség nyílt a szakmában újnak számító katasztrófavédelmi név és az új gyűjtőkör megismertetésére. A fórumot Berki Imre igazgató úr tájékoztatója nyitotta, majd az érdeklődő szakemberek megtekintették a pincében az Óvóhely, ahol átélhető a történelem című kiállítást. Ezt követően a szertárban betekintést nyerhettek a mai tűzoltók életébe is. A jól sikerült szakmai találkozó után annak résztvevői ígérték, tovább erősítik a Katasztrófavédelem és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának jó hírét. Egy ország a Duna mentén és az e témakörben meghirdetett gyermekrajz kiállítás legsikerültebb alkotásaiból nyílt kiállítás megnyitója volt a múzeum Nagytermében, melyet a Fővárosi és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együtt szervezett meg. A megnyitón Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma igazgatója köszöntötte a vendégeket, elmondta, hogy a vándorkiállítás helyszínei megegyeznek a Duna vonalának és áradásának helyszíneivel. Pesti Imre, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet, a Pest megyei kormánymegbízott, dr. Tarnai Richárd arról beszélt, hogy nagyságrendileg tíz millió homokzsákot kellett felhasználni a védekezéshez országszerte, mely képletesen azt jelenti, hogy minden magyar polgár tett egy homokzsákot a védművekre. Még ugyancsak decemberben a diplomata tájékoztató színhelyéül szolgált a múzeum, helyt adva a hazánkba akkreditált nagykövetek tájékoztatójának. A megbeszélés után Berki Imre igazgató tárlatvezetésével ismerkedhettek meg a diplomaták a múzeum kiállítótermeivel. A 2013-as év végének krónikájához tartozik még, hogy több alkalommal érdeklődött a múzeum felől a média. Forgatott a múzeumban a Duna TV, a Hír Tv, a Centrum Tv, valamint hangfelvételeket készített a Kossuth Rádió, a Juventus Rádió, és a Civil Rádió. Ugyancsak évvégi esemény volt, hogy Berki Imre igazgató részt vett az OKF-en tartott CTIF megbeszélésen, amelyen jelezte, hogy a múzeum a jövőben részt kíván venni a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség ülésein és kapcsolatot kíván tartani a szervezettel. A decemberben a múzeumban megnyitott, az Egy ország a Duna mentén című árví- zi kiállítás képanyaga januárban vándorútra indult, és eddig hat megyeszékhelyen fordult meg a tárlat. A helyi elképzelések szerint a leglátogatottabb helyszíneken állították fel a múzeum munkatársai a kiállítást. Van ahol a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, vagy a Polgármesteri Hivatalt, de van ahol egy forgalmas bevásárlóközpontot ítéltek a legmegfe- XI. évfolyam 1. szám

13 KOK HÍRADÓ 13 lelőbb helyszínnek a bemutatásra. Mindenütt a legmagasabb szintű fogadtatásban részesült a kiállítás, melynek megnyitóján részt vettek a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-, a Kormányhivatal-, és a Polgármesteri Hivatal vezetői. Berki Imre, a múzeum igazgatója minden egyes megnyitó ünnepségen jelen volt, és rendre elmagyarázta a tárlat fontosságát, a helyiek pedig felelevenítették azt az önfeláldozó munkát, melyet a hivatásosok és önkéntesek a veszélyeztetett területeken végeztek. Egy-egy helyszínen két-három hetet töltve, az ország összes megyéjében bemutatkozik majd a nemzeti összefogást tanúsító fotóanyag. Januárban a Katasztrófavédelem Központi Zenekara fennállásának 75. évfordulójára rendeztek ünnepséget. A nevezetes esemény díszletéül szolgáló vitrineket a múzeum munkatársai állították fel, melyben bemutatták a zenészek néhány korabeli ruháját és hangszerét. Ezután újabb esemény következett a múzeum életében. A hetedik alkalommal kiírt Ne égess rajz-és irodalmi pályázat kiállítás ünnepélyes eredményhirdetésére és a legkiválóbb rajzokból készült kiállítás megnyitójára került sor február első hetében. Berki Imre, a múzeum igazgatója köszöntötte a résztvevőket, gratulált a győzteseknek, helyezetteknek, megköszönte a pedagógusok felkészítő munkáját, majd a díjak kiosztása után Diriczi Miklós tű. ezredes, a KOK igazgató-helyettese megnyitotta a kiállítást. A gyerekek, a tanáraik és a szüleik is élvezték a megnyitót követő jó hangulatú programokat, mely szokás szerint a felnőtteknek szóló tárlatvezetésből és külön a gyerekek számára tartott játékos vetélkedőkből állt. "A folyó, amely éltet és összeköt a Duna" címmel a Duna Múzeum vándorkiállításának megnyitója zajlott március 6-án. A évi dunai árvízi védekezés hősies munkájának, a civil összefogásnak emléket állító Egy ország a Duna mentén.. című országos vándor fotókiállításához kapcsolódva, azt megalapozva a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma hosszú ideje meglévő jó szakmai kapcsolat és együttműködés keretében fogadta az Esztergomi Duna Múzeum A folyó, amely éltet és összeköt - a Duna című vándorkiállítását. Megnyitó beszédében Dr. Papp Antal tű. ezredes a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója hangsúlyozta, hogy a tárlatnak külön aktualitást ad a vízügyi szakterületnek a Belügyminisztérium alárendeltségébe történő kerülése, a Katasztrófavédelmi és a Vízügyi Tudományos Tanács kapcsolatfelvétele. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Alpekné Garda Hilda tű. ezredes a BM. OKF Igazgatási Főosztályvezetője, Jackovics Péter tű. alezredes a BM OKF Műveletirányítási Főosztályvezetője, a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet parancsnoka, Palotai Zsolt Gábor tű. ezredes a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese és Bujdosó János tű. ezredes a BM OKF GEK igazgató-helyettese. Folytatódtak a Filmklub előadásai is. Novemberben a tavaly nyáron történt - Tímár utcai robbanást, januárban egy korábbi metrótüzet mutatott be és dolgozott fel szakavatott előadóval, majd februárban hazai vizekre evezve a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megismertetését tűzte műsorára. Így a hétköznapok mellett bőven akadt lehetőség az ünneplésre, valamint a Katasztrófavédelem és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának népszerűsítésére is. Vargáné Galambos Éva május

14 14 KOK híradó Gépjármű fecskendők újjászületése A Mercedes-Benz-Rosenbauer koprodukcióban készült TLF2000/4000AT típusú balesetes gépjárműfecskendők felújítási programja új irányt vett 2013-ban. Gazdasági racionalitás vezérelte a szakembereket, amikor új alapokra helyezték a még értékkel bíró szerkezeti egységeket. Ebből volt a legkevesebb, hiszen a beépített fő darabokból a tűzoltó szivattyún és esetenként a fényárbocon kívül szinte semmit sem lehetett felhasználni. A BM HEROS Zrt. Fejlesztési osztálya igyekezett az eredeti gépjárműfecskendők főbb sajátosságainak megtartására, de a 2014-ben használatba vett járműveket korszerű vívmányokkal is felvértezték. A kialakításnál a lehetőségekhez mérten teret kaphatott a kreativitás, számítógépes tervezéssel alakították ki a felépítményt, amelynek váza alumínium és korrózióálló acél felhasználásával készült. A hagyományos kézi vezérlést egy OBSERVER felügyeleti számítógéppel programozható logikai vezérlővel, úgynevezett PLC-vel látták el, melynek kettős feladata van: 1. a felügyeleti rendszer a beépített szenzorokon keresztül látja a szivattyú aktuális üzemállapotát, és ha indokolt, akkor a színes kijelzőjén keresztül felhívja a kezelő figyelmét a beavatkozás szükségességére, vagyis önmaga nem avatkozik be. Az alábbi ábrán az observer folyadékkristályos felülete látható. 2. emellett minden kezelési eseményt folyamatosan naplóz a memóriájába, ezáltal a hibás működtetési cselekményeket a szervizeléskor kiolvashatóvá teszi. Ezzel az újítással a számítógép egyrészről felelős kezelői magatartásra nevel, másrészről segítséget nyújt a BM HEROS tervezői számára, hogy a szervizelések alkalmával visszatekinthessenek a múltbeli eseményekre, következtéseket vonhassanak le a jellemző hibák kiküszöbölésére a következő generációs gyártmányoknál. Természetesen a régi, jó NH30-as típusú szivattyú és hajtóműve a légtelenítő berendezéssel együtt teljes felújításon ment keresztül, majd a komplett egységet eredeti fényezéssel látták el. A Renault alvázhoz a 300 dxi jelű erőforrást illesztették, amelynek a málházott össztömeg 1 tonnájára jutó motorteljesítmény mutatója 16,1kW/t. Ez tekintélyes érték, egyik donor gépjárműfecskendő sem bírt ilyen paraméterrel. Igaz, hogy jelen gépjármű csak hátsókerék hajtású, de a kétkedőket is meggyőzte a gépjárműfecskendő rutinpályán tanúsított menetteljesítménye. Szokatlan volt a ZF automatizált váltómű megjelenése, erre az elméleti felkészítés során külön hangsúlyt fektettünk. Az oktatásra a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban került sor január 27-én, első körben a mentorok számára. A felkészítésre meghívtuk a Renault Truck Hungary Kft. szakembereit, akik a gépjárműtechnika sajátosságairól tartottak előadást és folytattak velünk szakmai párbeszédet. A műanyag tartályokba 3000 liter oltóvíz és 300 liter habképző anyag fér el, amelyet szükség esetén a FIX-MIX fantázianevű bekeverési viszony állandósítóval 3, vagy 6%- os arányban keverhetünk be az előírt tűréssel. A mobil áramfejlesztő málházásá- XI. évfolyam 1. szám

15 KOK HÍRADÓ 15 A komplett szivattyútér Renault 300 Heros AQUADUX-X 3000 Heros gyártású palackrögzítő a hátsó sorból A bevált túlnyomásos táplálási elrendezés szivattyúhajtómű és légtelenítő nak hagyománya megszakadt, hiszen a költség-, és geometriai tér kímélő inverter (P=550W) az akkumulátor feszültségéből állítja elő elektronikusan a szükséges 230 V~ feszültséget. A fényárbocon a fűtőmű halogén fényvetők helyett már nagy teljesítményű LED-ek ülnek, amelyek megfelelő fényteljesítménnyel világítanak nem mellékesen igen jó hatásfokkal. A gépjárműfecskendő munkaterét is LED-ek világítják meg, ám ezek a jármű akkumulátorairól működnek. Járó motornál a gépjármű generátora segíti az energia utánpótlást a fényforrásoknak, az EDR rádió akkumulátortöltőjének és a kétszer 60 méteres gyorsbeavatkozó egység előszerelt tömlőjének felcsévéléséhez. A mentorok feladata a saját városuk kezelőinek folyamatos felkészítése. Ennek eredményeként Győr, Tatabánya és Szeged már készenlétbe állította a Renault Midlum 300 Heros AQUADUX-X 3000 jelű gépjárműfecskendőjét. E cikk megjelenése pillanatában Salgótarján és Miskolc kiválasztott tűzoltói készülnek a megmérettetésre, hogy a vizsgabizottságot meggyőzzék biztos tudásukkal, és a fenti bejegyzés bekerülhessen a tűzoltó technikakezelői igazolványukba. Bízunk benne, hogy e gépjárműfecskendő típus elnyeri a tűzoltók tetszését, és a jövőben egyre több új, honi gyártású tűzoltótechnika kerül készenlétbe az öregedő vonuló szerek kiváltására. Major Lajos tű. alez. tű. tanácsos május

16 16 KOK híradó Optitronic automatizált nyomatékváltó a Renault Midlum 300 Heros Aquadux -X 3000 gépjárműfecskendőben Az újonnan átadásra került gépjárműfecskendő járóképes alvázának egyik legfontosabb szerkezeti elemei közé tartozik az erőátviteli rendszer, melynek alapvető feladata a motor nyomatékának és teljesítményének a hajtott kerekekhez történő eljuttatása. A hajtott kerekek tapadó súrlódással kapcsolódnak az útburkolathoz. A kerekeken jelentkező hajtó nyomaték a tapadó súrlódás révén alakul a burkolatra ható hajtóerővé. Ennek a súrlódó erőnek kell biztosítania különféle menetviszonyok esetén a gépjármű gördülő ellenállásának, a gyorsításnak, a légellenállásnak, az emelkedőn haladó gépjármű hajtásához szükséges megnövekedett vonóerőnek, egyszóval a menetellenállásoknak a legyőzését. A gépjármű erőátviteli rendszerének főbb elemei: a motor és az erőátviteli rendszer öszsze-és szétkapcsolását, a nyomaték átvitelét biztosító tengelykapcsoló, a haladási sebesség és a motor fordulatszám és nyomatéki viszonyait öszszehangoló nyomatékváltó (sebességváltó), a rugózott felépítmény, melynek a hajtó motor is része, valamint a kevésbé rugózott felfüggesztés között kialakuló hajtási szög és távolság változást áthidaló szöghiba mentes hajtást biztosító kardántengelyek és homokinetikus csuklók, a hajtott kerekek csúszásmentes gördülését kanyarban is biztosító állandó módosítással rendelkező szimmetrikus differenciálmű. A cikkben nem térek ki az erőátviteli rendszer teljes ismertetésére, csupán a hazai tűzoltótechnikában elsőként debütáló ún. Optitronic rendszerű automatizált nyomatékváltó szerkezeti és működési sajátosságaira. (Röviden: nem fogok kitérni a lehulló falevelek légellenállási tényezőjének változására a hőmérséklet függvényében...) Az Optitronic automatizált nyomatékváltó ismertetése előtt célszerű tisztázni a különbségeket az automata és az automatizált nyomatékváltók között. Az automata nyomatékváltóval gyártott gépjárművek tengelykapcsolója egy hidrodinamikus tengelykapcsoló, mely terhelés alatt kapcsol, tehát a jármű vonóereje a kapcsolási folyamat alatt sem szűnik meg. Az egyes sebességfokozatokhoz tartozó nyomatékmódosítást bolygómű, vagy bolygóművek beépítésével érik el. Az automatizált nyomatékváltó a hajtó motort, a száraz, egytárcsás tengelykapcsolót követően helyezkedik el a hajtáslánc harmadik elemeként az erőátviteli rendszerben, hasonlóan a mechanikus rendszerekhez. Az optritonic nyomatékváltó is egy hagyományos, 6+1 fokozatú szinkronváltó, azzal a különbséggel, hogy a jármű motorjának vezérlőelektronikai rendszeréhez kapcsolódik a váltóhoz és tengelykapcsolóhoz tartozó külön egységet képező elektonikus vezérlőegységgel. Ily módon a motor, a tengelykapcsoló és a nyomatékváltó között folyamatos, a teljesítmény és nyomatékigényeknek megfelelő kommunikációs csatorna, CAN-busz működik. Mind a motor, mind a nyomatékváltó vezérlőelekronikai egységének alapját különböző szenzorok képezik. Ilyen például a forgattyús-szög jeladó, motor hőmérséklet jeladó, fordulatszám jeladó stb. Ezen szenzorok által érzékelt villamos jelek a fedélzeti számítógép előre beprogramozott két és háromdimenziós jellegfelületeibe és jellegtereibe futnak be. Ezen jellegmezők felfoghatóak két és háromtengelyes koordinátarendszerekként. A koordináta rendszerek tengelyeihez különböző paraméterek tartoznak, melyek a szenzorok által érzékelt villamos jelek alapján veszik fel értékeiket. Minden egyes értékhez tartozik egy egy beavatkozói jel, mely a mechanikus rendszer működtetésének alapját képezi. Ily módon valósul meg a tengelykapcsoló és a nyomatékváltó adott paraméter szerinti vezérlése. XI. évfolyam 1. szám

17 KOK HÍRADÓ 17 Fokozatváltás működtető A tengelykapcsoló és nyomatékváltó működtetését ún. elektrohidraulikus rendszer végzi. E rendszer elemei, melyek a nyomatékváltón kerültek elhelyezésre: egyenáramú villanymotor, melynek feladata az elektrohidraulikus rendszerben a hidraulikus rendszer részét képező hidraulika-szivattyú hajtásához szükséges energia biztosítása, hidraulika-szivattyú, mely a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának előállításáért felel, hidraulikus fogyasztók és energiaátalakítók, melyek a mechanikus rendszerhez tartozó tengelykapcsoló kapcsolószerkezetét, továbbá az egyes sebességfokozatok kapcsolását végző kapcsolóvillákat működtetik nyomatékváltó vezérlőelektronikai egység. Powerpack = elektronikus és elektro-hidraulikus vezérlő blokk A gépjárműfecskendő kezelője a nyomatékváltót gyakorlatilag egy a kormányoszlopon elhelyezett bajuszkapcsoló segítségével tudja vezérelni. Eldöntheti a gépkezelő, hogy az automatizált rendszert használja, vagy kézi vezérléssel kapcsolja az adott sebességi fokozatokat. Utóbbi esetben is az optritronic rendszer végzi az egyes sebességi fokozatok közti váltást, csak a gépkocsivezető dönti el, hogy mikor kapcsolja az újabb fokozatot a rendszer. Barkóczi József tű. szds. 3. ábra: a Kormányoszlop vezérlő A/M AUTOMATA és MANUÁLIS üzemmód váltás impulzus felfelé ( fénykürt jellegű mozdulat) D/N Forgó gyűrű, 2 állású DRIVE vagy NEUTRE C/R Forgó gyűrű az előremenet "C" vagy hátramenet "R" kiválasztáshoz +/- Impulzus jellegű sebességváltás: Egy, vagy két fokozat (kemény pont) váltása egy mozdulattal 2. ábra: Elektro hidraulikus vezérlőegység főbb elemei május

18 18 KOK híradó Légsűrítők és kompresszorok Ahhoz, hogy a mozgási energiát hasznosítani tudjuk, a levegő sebességét kell nagymértékben megnövelni, mert a levegő töalkalmazása a tűzoltó technikában A levegő energiájának segítségével számos hasznos dolgot tudunk megvalósítani a katasztrófavédelmi beavatkozások során. veréke hőt von el a tűztől és fojtó hatást fejt ki. Hagyományos vízágyúkkal nem lehet oltóanyagot juttatni a kitörő gázba, mert a víz szinte lepattan a fáklyáról. A levegő nagysebességű áramlását használhatjuk a megkülönböztető hangjelzés kiadására is. Szintén a levegő mozgási energiáját hasznosítjuk az impulzus oltónál, pneumatikus üvegvágó fűrésznél, ahol a levegőt (mint nyomási energia) a légző palackban tároljuk max. 330 bar nyomáson. Axiál ventillátorok is a levegő mozgási energiáját használják, amellyel fűst eltávolítást és légcserét valósítanak meg, ahol a természetes szellőzés nem megoldott. A levegő sebessége itt korántsem akkora, mint a turbó reaktív oltónál, mert a levegőt nagy mennyiségben meszszebbre kell eljuttatni. A levegő sebessége és a szállítási ellenállás között négyzetes összefüggés van, ha a sebességet kétszeresére növeljük az ellenállás négyszeresére fog nőni. A levegő helyzeti energiáját a levegő kis tömege miatt korlátozottan tudjuk hasznosítani, azonban természetes szellőzés esetén a fajsúly különbséget kihasználva a meleg és hideg levegő között (kéményhatás) a füst eltávolítást és levegő cserét is meg tudjuk valósítani. A tűzoltó technikában leginkább a levegő nyomási energiáját használjuk. A levegő összenyomható így nagyon jól tudunk energiát tárolni vele (sűrített levegős légző palack). A levegő nyomását kompresszorral állítjuk elő és nyomástartó edényben tároljuk. Nézzük meg egy modern gépjármű fecskendőn, hogy mely helyeken alkalmazhatjuk a levegő energiáját: a fék rendszer működtetéséhez, a motor töltöttségi fokának növeléséhez, a rugózáshoz, záró szerelvények működtetéséhez (pl. EP szelepek), habképzésnél a habkiadósság növeléséhez, a megkülönböztető hangjelzés megszólaltatásához, a légtelenítő szivattyú be és kikapcsolásának automatizálásához, a fényárboc mozgatásához, hidraulikus rendszer energiájának tárolásához. Megvizsgálva az energia megmaradási egyenletet, láthatjuk a levegő segítségével létrehozható energiaformákat: 1 2 m v 2 + m g h + p V = áll. Mozgási energia: Helyzeti energia: 1 2 E m = m v 2 = m g h Nyomási Energia: E h E ny ahol: m: tömeg [kg] v: sebesség [m/s] g: nehézségi gyorsulás [m/s 2 ] h: magasság [m] p: nyomás [Pa] V: térfogat [m 3 ] = p V mege kicsi (1 m 3 normál levegő 1,29 kg). Erre jó példa a kőolaj kutaknál alkalmazott turbó reaktív oltó (Axiál kompreszszor). Működése: a gázturbina fúvócsövéből nagy sebességgel kilépő gázsugárba három sugárcsövön keresztül kb liter vizet juttatnak percenként. A gázáram nagy sebessége a vízsugarat elporlasztja, az így létrejövő vízköd, inert gáz és gőz ke- Axiál kompresszor A nyomási energiát hasznosítva működik: a fékrásegítés, a motor töltöttségi fokának növelése, a légrugózás, az EP szelepek, habképzésnél a habkiadósság növelése és a habképző anyag bejuttatása, a légtelenítő szivattyú be- és kikapcsolásának automatizálása, a fényárboc mozgatása, hidraulikus rendszer energiájának tárolása, és a műszaki mentés során alkalmazott emelőpárnák működtetése. Az emelőpárnák segítségével a felülettől és a nyomástól (max. 8 bar) függően több 10 tonna tömegű tárgy emelése is megvalósítható. Emelőpátrna Emelőpárna XI. évfolyam 1. szám

19 KOK HÍRADÓ 19 A levegő nyomási energiáját felhasználva tudjuk a tűzoltók légzési levegőjét a nyomástartó edény térfogatának 300-szoros mennyiségével ellátni, amely biztosítja a kellő levegőmennyiséget és energiát. A levegő környezetünkben korlátlan mértékben fellelhető és viszonylag egyszerű előkészítéssel a tűzoltó technikában széles körben alkalmazható, energiájának felhasználásával nagymértékben megkönnyítjük a katasztrófavédelem beavatkozó állományának munkáját. A gázt szállító gépeket a végnyomás/ szívóoldali nyomás aránya szerint három csoportba soroljuk: 1 -től 1,1-ig : ventillátor (vagy szellőző) 1,1 -től 3-ig : fúvó 3 fölötti aránynál: kompresszor (légsűrítő) csavarkompresszor csúszólapátos kompresszor membránkompresszor Szaktechnika Alkalmazási Szakcsoport radiálkompresszor járókerék root kompresszor Működési elv szerinti csoportosítás május

20 20 KOK híradó MoLaRi A Monitoring és Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer kiépítésének jelenlegi helyzete A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyik jelentős projektje keretében (előre meghatározott) alsó és felső küszöbértékű veszélyes vegyi ipari üzemek körzetében, országos kiterjedésű, magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (Monitoring és Lakossági Riasztó - MoLaRi) rendszert telepít. A MoLaRi rendszer Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém, Zala megyében és Budapesten került kiépítésre. A rendszer kiépítése során (9 megyében és a Fővárosban) mindösszesen 576 lakossági riasztó-tájékoztató, illetve 360 monitoring végpont kerül letelepítésre. A MoLaRi rendszer segítségével riasztható lakosok száma jelenleg éles üzemben működő szegmensek esetén mintegy fő. Jelenleg éles üzemben az alábbi megyei szegmensek működnek: B-A-Z (Kazincbarcika, Berente, Sajószentpéter, Sajóbábony, Tiszaújváros, Oszlár, Tiszapalkonya), Csongrád (Algyő), Fejér (Ercsi, Ráckeresztúr, Dunaújváros), Pest (Százhalombatta, Szigetcsép), Tolna (Pincehely), Veszprém (Várpalota, Gógánfa, Ukk, Berhida, Pétfürdő); évben éles üzemre átállításra kerülő szegmensek esetén: mintegy fő. Budapest (IV., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XIX. kerületek), Komárom-Esztergom (Nyergesújfalu, Dorog, Esztergom-Kertváros), Zala (Újudvar), Heves (Hort); A rendszer teljes kiépülése esetén mintegy fő a riasztható lakosok száma. (A népességadatok a KEKKH adatai alapján kerültek meghatározásra.) A MoLaRi rendszer kivitelezési munkálatai 2006-ban (Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) kezdődtek és évben Fejér, Pest, Veszprém, illetve Tolna és Csongrád megyékben került kiépítésre a rendszer évtől Komárom-Esztergom és Budapest, illetve évtől Heves és Zala megyékben kezdődtek el a kivitelezési munkálatok. A MoLaRi rendszer megvalósulása esetén az alábbi eredmények várhatóak: A veszélyes üzemek környezetében élő lakosság biztonságát jelentős mértékben javítja, A külső védelmi tervekben, illetve a települési veszély-elhárítási tervekben a súlyos ipari balesetekkel kapcsolatos lakosságvédelmi döntések, intézkedések a rendszer működése esetén lényegesen rövidebb idő alatt hozhatók meg, ezáltal az emberi életben és egészségben okozott károk kockázata csökken, A veszélyhelyzet kezelésében résztvevő (hivatásos szervek) megalapozott döntéshozatalát segíti elő; A MoLaRi rendszer működésének alapját az alábbi folyamat jelenti: A veszélyes üzemben esetlegesen kialakuló meghibásodás/baleset miatt veszélyes vegyi anyag (gáz) kerülhet a levegőbe, aminek a koncentrációját a telepített mérőszondák (monitoring végpontok) mérik és ezzel párhuzamosan jelzik az értéket a katasztrófavédelem ügyeletén is. A 24 órás ügyeleti rendszerben működő katasztrófavédelmi ügyeleten a mért adatokat kiértékelik, majd szükség esetén, a szirénarendszeren (riasztó végpon- tokon) keresztül az érintett lakosságot riasztják, illetve értesítik a magatartási szabályokról. Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a MoLaRi rendszer NEM a vegyi üzemek általi veszélyeztetettség növekedése miatt kerül kiépítésre, hanem a magasabb szintű üzemi felügyelet biztosítása és a lakosság biztonsága érdekében! A MoLaRi rendszer folyamatos üzembiztonságának fenntartása és ellenőrzése érdekében a rendszer részeit meghatározott időszakonként tesztelésre kerül. A Riasztó végpontok próbái általánosságban minden hónap első hétfőjén kerülnek végrehajtásra, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ebben az esetben a próbák időpontja a soron következő hétfő. A szirénapróbának alapvetően két típusát különböztetjük meg: Csökkentett üzemű (morgató) próba. Hangos üzemű (teljeskörű) próba. A próbák alkalmával körülbelül 10 perc időtartamban hangképek és élőbeszéd kerül lesugárzásra a végpontokon. XI. évfolyam 1. szám

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember ára: 250 Ft S z a k m a i f o l y ó i r a t 1 Szent Mihály hava Szeptember van, Szent Mihály hava, őszelő hó, az őszi vetés, a szüret ideje. Neve a latin hét-ből

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos Atomerőmû XXXV. évfolyam, 10. szám 2012. október Kovács Pál államtitkár a NAÜ új alelnöke Szeptember 24-én Bécsben tartotta a Közgyűlést követő első, új összetételű ülését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

Részletesebben

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet 2000/5 TARTALOM VISSZHANG 2000. 7. évf. 5. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Dr. Prohászka Imre Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán Fõszerkesztõ: Heizler György Szerkesztõség:

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI 2001/2 MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET 1095 Budapest, Soroksári út 164. Tel.: 281-19-47 Fax: 281-19-47 E-mail: vektor@vektorsz.hu www.vektorsz.hu BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! TARTALOM 2001.

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága BÖRTÖNÜGYI SZEMLE Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Megjelenik negyedévente Huszonhetedik évfolyam 2. szám SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Elnök: DR. KÖKÉNYESI ANTAL Tagok: DR. CSORDÁS SÁNDOR CSÓTI

Részletesebben

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan Atomerőmû XXXV. évfolyam, 6. szám Villamosnap 2012 A 19. alkalommal, június 8-án megrendezett Villamosnapon több ezren élvezhették a sokoldalú programok kavalkádját. Kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatta

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56.

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. Polgárőr Magazin 2012. December XVII. évf. 7. szám Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján 2 Jegyzet Milyen szép lenne Milyen szép lenne, ha az új

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

XXI. évfolyam 7. szám 2013. április 16. Megjelenik: kéthetente. Indul a Teleki téri piac építése Tíz hónap múlva nyitás

XXI. évfolyam 7. szám 2013. április 16. Megjelenik: kéthetente. Indul a Teleki téri piac építése Tíz hónap múlva nyitás XXI. évfolyam 7. szám 2013. április 16. Megjelenik: kéthetente Indul a Teleki téri piac építése Tíz hónap múlva nyitás ÖNKORMÁNYZAT A kerület rendje és tisztasága érdekében Bõvült a flotta a közterület-felügyeletnél

Részletesebben