teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények"

Átírás

1 Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Újra társulásra kényszerülnek az iskolák Társulnak a csóti és a vanyolai általános iskolák. A két intézmény a rendszerváltás elõtti idõszakban 1975-tõl évtizedekig összevontan mûködött, szeptember elsejétõl azonban saját intézményként tartották fenn a községek önkormányzatai. A napjainkban érvényes törvényi elõírások, valamint a kedvezõtlen költségvetési kondíciók kényszerítik Csót és Vanyola önkormányzatait az újbóli tagiskolai rendszer bevezetésére. Az idei tanévben a csóti iskolában 139 gyermek, a vanyolaiban pedig 77 diák tanul. Szeptembertõl a társulás következtében 32 vanyolai diák fog a csóti iskolában tanulni. Városunk középiskoláinak végzõs diákjai a szalagavató rendezvények idõszakát élik. Az elmúlt hét végén tartották hagyományos szalagtûzõ ünnepségüket a Batthyány Lajos Szakképzõ Iskola diákjai és pedagógusai. A Jókai Mór Mûvelõdési Központban rendezett ünnepen a végzõs évfolyam hat osztályának tagjai váltak jelöltekké, s így jogot formálhatnak a felnõtt lét felé vezetõ út elsõ lépéseinek megtervezésére. A jeles alkalmat Kipling verse nyitotta meg, majd a tizenkettedikesek meghatóan szép Holdfény-keringõje teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények és a diákok az elérzékenyüléssel vegyes, tõlük szokatlan komoly és felnõttekre jellemzõ komolysága hatalmas tetszést aratott a szülõk körében. Folytatás az 4. oldalon Törvény által elõírt kötelezettség, hogy annak az iskolának, ahol 7. és 8. évfolyamon nincs meg a maximális osztálylétszám (30 fõ) 50 százaléka, azaz 15 fõ, valamely iskola tagintézményévé kell válnia. Ebbõl következõen most szerte az országban általános iskolákat szerveznek át, tudtuk meg Kékesi István csóti polgármestertõl. Pápán és környékén is számos intézményt érint ez a rendelkezés, többek között a Csóthi Géza Általános Iskolát is, melyben jelenleg 139 gyermek tanul. Részletek a 2. oldalon Logisztikai szakmai nap A Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolában a múlt héten logisztikai szakmai napot szerveztek, melyen a diákok az elméleti Rendhagyó kiállítás nyílt február 12-én délután a Református Kollégium Gimnáziumának dísztermében. Rendhagyó, abban az értelemben, hogy nem könnyen megfejthetõ mûvek kerültek itt terítékre, ezért hatásában mindenképp eltérõ a megszokottaktól. Fecsó Szilárd kassai festõmûvész Égi projekt címû, az utóbbi egy év termésébõl Égi projekt tananyagot gyakorlati ismeretekkel egészíthették ki, és betekinthettek a manapság használatos modern irányítási és logisztikai rendszerekbe. A logisztikai ügyintézõ OKJ-s képzés keretében huszonöten tanulnak ebben a tanévben az intézményben. Folytatás a 3. oldalon összeállított tárlata posztmodern kísérlet az egyéni mûvészi lét titkainak kifürkészésére, megfejtésére. A kiállítás a mûvészi útkeresés megfogalmazásaiba enged bepillantást. Az érdeklõdõ mûvészetbarátokat dr. Korsós Bálint igazgató köszöntötte, majd a gimnázium diákjai szavalták el a mûvész költõ édesapjának verseit. Továbbiak az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke február 15. Újra társulásra kényszerülnek az iskolák Folytatás az 1. oldalról - Mi a kisiskolák között itt a megyében a nagyok közé tartozunk, de még ez sem elég, hiszen nálunk is van olyan osztály, ahol hiányzik egy-két gyerek. A vanyolai és a csóti képviselõ-testület hosszú tárgyalások után múlt szerdán megszavazta, hogy a vanyolai iskola a csóti Az összejövetel célja az volt, minthogy az orvosi alapellátás dogozói véleményüket nyilvánítsák az elmúlt idõszak szakmapolitikai döntéseirõl és törvényerejû változásairól, azaz azokról a megszorításokról, melyek az ún. egészségügyi reform kapcsán érik õket. - Legfõbb érdeksérülésünk az, hogy január elsejétõl a praxispénzünk jelentõsen csökkent, praxisonként ötven-százezer forinttal kevesebbet utal havonta a társadalombiztosítási intézet. De valójában nemcsak azért mentünk fel Budapestre, hogy kifejezzük elégedetlenségünket, hanem azért is, hogy képviseljük praxisaink, iskola tagintézménye lett, de megmaradnak Vanyolán az alsótagozatos osztályok, az óvoda és egy felsõtagozatos osztály. Az átjáró gyerekeknek azonban az étkezést és a napközit délutánonként már Vanyolán biztosítják. A két gyerekközösség megismertetése már most megkezdõdik a hétvégén Csóton farsangi délutánt tartunk, melyre meghívtuk a vanyolai diákokat is. A tanév következõ részében pedig tervezünk még közös sport- és kulturális programokat, kirándulásokat nyilatkozta Kékesi István polgármester. - Vanyolán a jövõ tanévben az egyik osztályban 17, a másikban 8 diák tanulna, így már nem lehet intézményünk nyolc évfolyamos, tehát kötelezõen tagintézménnyé kell válnunk. Valójában tehát nem is az anyagiak motiváltak minket az újbóli egyesülésre, már csak azért sem, mert a költségvetési törvény idén szeptember 1-tõl csoportfinanszírozást, tehát teljesítménymutató szerinti finanszírozást írt elõ. Ha nem sikerült volna partnert találnunk a tagiskolává válásra, akkor a valamint az általunk ellátott betegeknek az érdekeit. Mert sajnos a betegek érdekei is folyamatosan sérülnek, s az értük való felelõsség miatt is tiltakozunk mondta dr. Dancs Ferenc városi házi szakfelügyelõ fõorvos, aki hozzátette: a háziorvosok nem értenek egyet a mûködésre hosszabbítási kérelmet kellett volna benyújtanunk, de erre nem lett szükség, mert Csót is hajlandó volt a társulásra, sõt Lovászpatona is nyilatkozta Varga Miklós, Vanyola község polgármestere. A kisközség azért döntött a csóti iskola mellett, mert elsõsorban Pápához szeretnének közeledni, másrészt az iskolabuszos közlekedés volt számukra megnyerõ. - Lényeges szempont volt, hogy a gyereknek ne a helyközi autóbuszjáratokon kelljen utazniuk, hanem iskolabusszal tudjanak közlekedni a két falu között. Ebben sikerült megállapodnunk a csótiakkal. Az is kedvezõ volt számunkra, hogy a tantestületünket is teljes egészében át tudja venni a csóti iskola, Lovászpatonánál ez a lehetõség nem lett volna meg. A csótiakkal való megállapodásban pedig az is szerepel, hogy az alsó négy osztály, valamint az egyik felsõtagozatos osztály marad Vanyolán: a minisztériumi állásfoglalástól függõen a leendõ ötödik vagy a hetedik osztályunk. Az iskolaösszevonással nem kell tanárt sem elbocsátanunk részletezte a vanyolai polgármester. vizitdíjjal, valamint a szakmai szorzó eltörlésével sem, és rendkívül sérelmezik azt is, hogy a közelmúltban az OEP egyoldalúan módosította szerzõdéseiket is, mellyel megszüntették a praxisok eszközvásárlási és amortizációs támogatását is. - Évekkel ezelõtt úgy vettük át az önkormányzatoktól az alapellátást, hogy vállaltuk: megfelelõ szinten tartjuk a rendelõket és a gyógyításhoz szükséges berendezéseket, felszereléseket. Ahol kellett, felújítottuk a rendelõket és korszerûsítettük az eszközállományt. A kialakítások és a beszerzések költségeit a TB úgy támogatta, hogy átvállalta a felvett hitelek havi törlesztõrészletét. Most ezt is megszüntették részletezte dr. Dancs Ferenc. A rendezvényen 3200 orvos jelent meg az alapellátás területérõl: háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, és a szakdolgozók. A meghívottak között szerepelt a miniszterelnök, az egészségügyi miniszter, a társadalombiztosítás fõigazgatója és az ÁNTSZ országos vezetõje is. - Közülük egyedül az új országos tisztifõorvos jelent meg, amit sajnálatosnak tartok. Azt gondolom, ez önmagában is minõsíti, hogy milyen a kormányzatnak és az egészségügyi szaktárcának az egészségügy frontkatonáihoz való hozzáállása tette hozzá a fõorvos, akitõl megtudtuk: a programon a háziorvosok szerzõdésmódosítási indítványt is átadtak a TB képviselõinek. - Az orvosi kamara felvállalta, hogy egységesen képviseli érdekeinket abban, hogy az öt éve nem változó praxispénzünk a duplájára növekedjen, és hogy állítsák vissza a praxisok eszközvásárlási és az amortizációs támogatását. A szerzõdés- A csóti iskola ezzel a társulással egy jó idõre elfelejtheti a létszámgondokat, az önkormányzat pedig azt profitálja, hogy a megszorító intézkedések ellenére sem lesz több az oktatásra fordított kiadás, mint eddig volt. A tanári gárdát is teljes egészében át tudják venni, mert a csóti tantestületbõl ketten prémiumnyugdíjba, egy tanár pedig teljes nyugdíjba megy. Természetesen átképzésekre szükség lesz, de mindenkinek lesz munkája. - A csóti és a vanyolai iskola az ország oktatási intézményei közül az elsõk között vannak a társulást illetõen, a legtöbb intézmény még csak most tájékozódik, de sajnos nem tudnak mit csinálni, a társulásokat meg kell lépniük, mert egyszerûen fenntarthatatlanok a községeken lévõ általános iskolák mondta Kékesi István polgármester. Orvosok tiltakozó gyûlése Budapesten A Magyar Orvosi Kamara szakmapolitikai vitafórumot tartott a múlt héten a magyar háziorvosok számára. A budapesti programon az alapellátásban mûködõ orvosok és szakdolgozók tiltakoztak az egészségügyi reformmal együtt járó megszorítások ellen. Pápáról és környékérõl tíz háziorvos tudott a fórumon részt venni. Pótlásukra központi orvosi ügyeletet szerveztek, így a betegellátásban fennakadás nem történt. A szakmai szorzóval kapcsolatban megtudtuk: eddig az úgynevezett pontértéket felszorozták az orvosok szakvizsgái alapján egy szakmai szorzóval, amelyet szintén eltörölni készül a szaktárca. Dr. Dancs Ferenc elmondása szerint csak bizonyos szakvizsgák jelentenének plusz szorzót. Ilyen például a szülészet-nõgyógyászat és a pszichiátria szakvizsga. - Nem akarom az egyes szakvizsgákat rangsorolni vagy minõsíteni, de úgy gondolom, hogy aki belgyógyászati, fül-orr-gégész vagy bármilyen egyéb szakvizsgával rendelkezik, joggal tarthatja ezt a rendelkezést is sérelmesnek. Évtizedek kellettek ahhoz, hogy az alapellátás, azaz a háziorvosi ellátás rangját felemeljük, ezért igen komoly szakmapolitikai hibának tartom a szakvizsga értékének eltörlését. Ez semmibevétele a tudásnak és annak is, hogy magasabb színvonalon történjen a betegek ellátása az elsõ orvos-beteg találkozás során jegyezte meg a városi házi szakfelügyelõ fõorvos. módosításokat a jelenlévõ orvosok aláírták és leadták. Hazánkban 6000 alapellátásban dolgozó orvos praktizál, tehát a háziorvosok több, mint fele már csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A társadalombiztosítás képviselõjétõl azonban nem kaptunk biztatást, azt mondták, az országos költségvetés határozza meg, hogy az alapellátást mennyire finanszírozzák. Még el kell mondanom azt is, hogy sajnos történnek olyan esetek is, mellyel az orvostársadalmat kívánják megosztani. Ilyen például az, hogy a gyermekorvosoknak 5 milliárd forintos támogatást adnak a vizitdíj kompenzálásaként tette hozzá dr. Dancs Ferenc. A vizitdíjjal kapcsolatban a fõorvos megjegyezte: a vizitdíj bevezetésével az alapellátás orvosai messze nem értenek egyet. Sem a behajtás módjával, sem az összegszerûségével. - Hogy ennek valamiféle fegyelmezõ szerepet tulajdonítanak az egy álságos kijelentés. Szerintem a vizitdíj bevezetése csak arra jó, hogy indulatokat korbácsoljon, hogy társadalmi rétegeket egymás ellen uszítson. Ha csak egy kicsit is figyelnének arra, amit a szakma mond, ha meghallgatnák az orvosok véleményét, s például eljönnének egy ilyen gyûlésre, akkor olyan rendeletek, mint a vizitdíj, nem születnének meg - mondta dr. Dancs Ferenc. Távolmaradó vendégek a Pápai Polgári Kör összejövetelén A pápai polgár biztonsága ezzel a címmel hirdette meg februári összejövetelét a Polgári Kör az Ipartestület székházába. És bár a széksorok megteltek a kör tagjaival és érdeklõdõkkel, a meghívottak székei szinte teljesen üresek maradtak. A kör vezetõsége 4 vendéget várt a programra: a Városi Bíróság elnöke, a Pápa Városi Ügyészség vezetõ ügyésze, valamint a város rendõrkapitánya jogszabályi megkötésekre hivatkozva elhárította a kör nyilvánossága elõtti megjelenést. A meghívásnak egyedül dr. Kontrát Károly, a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnöke tett eleget. Rabi István, a kör elnöke a rendezvény elején felolvasta a távolmaradt vendégek levelét, melyben a meghívottak indokolták megjelenésük elmaradásának okát. Ezek szerint a hatályos jogszabályok értelmében politikai rendezvényen nem vehetnek részt. Az elnök sajnálatát fejezte ki, hogy ma Magyarországon olyan törvények vannak életben, melyek nem teszik lehetõvé, hogy az állampolgárok közvetlen módon tájékozódjanak a közbiztonság megõrzésében és elõsegítésében résztvevõ szervezetek munkájáról. - Azt szerettük volna, ha ezen a beszélgetésen a bíróság, ügyészség és a rendõrség elsõ emberei a munkaterületükrõl, az egymáshoz fûzõdõ szakmai kapcsolatukról és a pápai közbiztonság helyzetérõl tájékoztatnák a megjelenteketmondta az elnök és hozzátette az ötlet még dr. Kálmán Attila elnöksége idején született meg, s most hogy realizálódhatott volna, sikertelen lett. A Polgári Kör összejövetelének egyetlen vendége dr. Kontrát Károly úgy fogalmazott: az állampolgárok biztonságáért tett lépések méltán tartanak számot közérdeklõdésre. A Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnöke a pápai helyzetképet ismertette a kör tagjaival, és az önkormányzat közbiztonsági munkáját mutatta be. Megjelentek az Új Magyarország Fejlesztési Terv elsõ pályázati kiírásai - vállalati technológia fejlesztése, munkalehetõség teremtõ beruházások támogatása hátrányos helyzetû kistérségekben, és munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára témákban. Pályázat címe: Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára (GOP /B) - Gazdaságfejlesztési Operatív Program A pályázatok benyújtása március 1-tõl április 30-ig. A pályázat alapvetõ célja: A KKV-knál alkalmazott mûszaki technológiai színvonal javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlõdõképes és komoly növekedési potenciállal rendelkezõ vállalkozások: - Innovációs, adaptációs képességének erõsítéséhez; - Vállalkozások által elõállított hozzáadott érték növeléséhez; - Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elõsegítéséhez; - Piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszerûsítés megvalósítása. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,041 milliárd forint a 2007.évre. Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók. Támogatható tevékenységek köre: 1. Technológiai korszerûsítést eredményezõ 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése 2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás 3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések 4. Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is 5. Piacra jutás támogatása 6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan 7. Tanácsadás igénybevétele 8. Minõség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a következõ feltételek valamelyikének megfelelõ településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás: népsûrûsége nem nagyobb, mint 100fõ/km 2 vagy állandó népessége nem haladja meg az 5000 fõt. Támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. A támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 30%-a. A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mértéke minimum Ft, de maximum Ft lehet

3 2007. február 15. Pápa és Vidéke 3 Logisztikai szakmai nap Újabb képzések Folytatás az 1. oldalról A logisztika jelentõsége ma már közismert, mind a gazdaság egésze, mind a vállalati mûködés szempontjából. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az utóbbi évtizedekben csak azok a cégek tudtak sikeresen mûködni, amelyek hatékony logisztikai rendszereket fejlesztettek ki. Gyakorlatilag ma már a piacon való megmaradásnak az elõfeltétele a logisztikai rendszer megléte. Ahhoz azonban, hogy a logisztikai rendszer jól mûködjön, képzett szakemberekre van szükség, azaz olyan munkatársakra, akik átfogó logisztikai ismeretekkel rendelkeznek. Ezeket az ismereteket szeretné a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola megadni a logisztikai ügyintézõ szakon tanuló diákjainak. - A szakirányt 2006 szeptemberében indította el intézményünk, mégpedig úgy, hogy figyelembe vettük a térség gazdasági, informatikai, turisztikai fejlesztési koncepcióját, mely a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben is szerepel. Egyébként tanulóink és a gazdálkodó szervek szempontjából is fontos egy-egy ilyen napnak a megszervezése, mert valójában csak úgy tudjuk diákjainkat kibocsátani a gazdasági életbe, ha gyakorlati alapú ismereteket is biztosítunk számukra részletezte Egyházi Andrea közgazdásztanár. A szakközépiskola, annak érdekében, hogy minél gyakorlatorientáltabb végzettséget biztosítson tanulóinak, a képzés keretében közös projektet indított el a Pápai Hús Zrt-vel. A cég szakemberei gyakorlati tapasztalataikat adják át a tanulóknak, és segítik felkészülésüket az OKJ-s vizsgára. - Rendkívül fontosnak tartom a logisztikai szakemberek képzésének kérdését Magyarországon, mert úgy gondolom, hogy hazánknak jelenleg a logisztikában és a logisztikai informatikában van nagy lehetõsége és erõtartaléka. Éppen ezért a logisztikai képzést a lehetõ legnagyobb mértékben támogatni kell. A szakmai utánpótlás pedig nemcsak egy ország, hanem egy régió, egy kistérség, egy vállalat számára is fontos. Nemcsak cégünk, hanem magam is fontosnak tartom, hogy a fiatalokat megfelelõ ismeretekkel, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal támogassuk nyilatkozta Bocskay József, a Pápai Hús Zrt. logisztikai tanácsadója. A szakmai napon logisztikai témájú elõadásokat hallgathattak meg a diákok, és járattervezéssel kapcsolatos számítógépes programokkal ismerkedhettek meg. Az ismeretszerzésben nagy segítséget jelentett számukra az a modern technikai rendszer, melynek kiépítését az intézmény ban nyerte el a munkaerõpiaci alap pályázatán. - Épületünk elsõ emeletén minden tanteremben projektor, notebook és wifi-rendszer mûködik, így logisztika szakos diákjaink a legkorszerûbb oktatásban részesülnek nálunk. A gyakorlati alapú oktatásukat azonban a HEFOP es, illetve az Összefogás a szakképzés fejlesztésért pályázatok is segítik. Utóbbi egy mesterséges tanirodai rendszer kialakítását célozta meg az intézményben. A közeljövõ tervei között pedig az szerepel, hogy a Microsoft egyik rendszerét ismertetjük meg alaposan tanulóinkkal, hogy kikerülve az iskolából ne legyen számukra ismeretlen a munkahelyeken. Egyébként logisztika szakos ötödéves diákjaink többsége szeretne továbbtanulni a felsõoktatásban is mondta a közgazdásztanár. Varga Bea Szentmise a Betegek Világnapján A hittanos gyermekek boldog Batthyány Strattmann László életébõl vett jelenetével vette kezdetét vasárnap a zsúfolásig megtelt Szent József Kápolna és Közösségi Házban a betegek szentmiséje. Salgó Ferenc kanonok, plébános szentbeszédében elmondta, II. János Pál pápa a Lurdes-i jelenések évfordulójára, február 11-ére tette a Betegek Világnapját. A 70-es évekbõl, egy rokonának elbeszélése nyomán és saját tapasztalatait említve szólt a mára zarándokhellyé vált Lurdes varázsáról, az ott történt csodás gyógyulásokról. Lourdes-ban tizennyolcszor jelent meg a Szûzanya Bernadettnek, ráirányítva a figyelmet a bûnbocsánat jelentõségére. Azóta évente több ezren keresik fel a helyet, hogy szenvedéseiket az Úr elé tárják, és bûnbocsánatért könyörögjenek. A Szentírás szerint a bûn miatt vannak a szenvedések a világban, ám Isten irgalmas és üdvözíteni akarja a bûnös embert. Jézus földi élete során minden bajt és betegséget gyógyított, és kereszthalálában magára vett minden szenvedést a világban. A vasárnapi zsoltár válasza Boldog ember, aki az Úrban bízik! adhat reményt minden szenvedõnek. Ez a gondolat sugárzik Jézus egyik példabeszédébõl is, melyben boldognak említi az élet nehézségeitõl sújtottakat, a szenvedõket. A beszédben elhangzott, életünk Isten kezében van, ne zúgolódjunk hát, alázatos szívvel és õszinte bûnbánattal forduljunk az Úrhoz, aki erõt ad ahhoz, hogy szenvedéseink keresztjét hordozzuk. Salgó Ferenc felhívta a figyelmet két szentség a bûnbocsánat szentsége és a betegek szentsége jelentõségére. A Bûnbocsánat a lélek gyógyulásán keresztül segítheti a test gyógyulását, mint ahogy a Lurdes-ba zarándokolók õszinte bûnbánata nyomán is sok testi gyógyulás történt. A betegek szentségét pedig a testi gyógyulásra rendelte az Úr Jézus. Ennek nyomán a Püspöki Kar kérése, hogy e szentség vétele a feltámadás reményének örömében történjen. Általa erõt kaphatnak a betegek jelen keresztjük hordozásának szenvedéseihez. A szenvedésnek megváltó ereje van, hiszen Jézus is szenvedése által váltott meg minket. A vasárnapi szentmisében mindenki felajánlhatta szenvedését mások javára, és az öregség, betegség miatt halál-veszély felé közeledõknek lehetõségük volt a betegek szentségének vételére is. papp Köszönet a segítségnyújtásért A 2005-ös esztendõ augusztusában súlyos árvíz pusztított a romániai Hargita megyében. Az esõzések nyomán megáradt patakok és folyók házakat, középületeket, utakat, hidakat sodortak el, megsemmisítették a termést és megtizedelték az állatállományt. A károk enyhítésére jóérzésû pápaiak azonnal gyûjtésbe kezdtek. Az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára idén is indulnak akkreditált képzések Pápán. A programok elvégzésével kreditpont szerezhetõ. A tréningek idõtartama tanóra lesz. A Már százszor megmondtam címû tanfolyam azokról a gyermek és felnõtt játszmákról szól, amelyek az óvodában és iskolában tapasztalhatók. A másik kurzuson a meditációnak mint egy páratlan közvetítõ készségnek óvodai, iskolai alkalmazásáról ad ismereteket a jelentkezõknek. - Természetesen a programoknak többféle célja is van. Ilyen például az önismeret fejlesztése, a konfliktuskezelési eszközök bõvítése a szülõ-pedagógus, a pedagógus-pedagógus, a gyerek-pedagógus közötti viták megoldására, a Gordon-féle kommunikációs készségek továbbfejlesztése, a rendszeresen visszatérõ konfliktusok, játszmák kezelése - mondta Simonné Zahár Anna. Különösen jó hatása lehet a pedagógusok munkájában a Már százszor megmondtam tréning elvégzésének. A program segítségével a résztvevõk megszabadulhatnak a nevelõ-oktató munkát megnehezítõ rendszeresen visszatérõ konfliktusoktól. Figyelmüket és energiájukat így valóban az örömtelibb és hatékonyabb nevelõmunkára fordíthatják. A Gordon-féle alapokra épített tranzakció-elemzõ tréninganyag az önismeret elmélyítése révén teszi harmonikusabbá és hatékonyabbá a nevelõmunkát. Ha a felnõtt rálát a játszma kezdetére és céljára, és a gyerek számára jól érthetõen megfogalmazza azt, majd elfogadóan más megoldást tud javasolni, nem alakul ki játszma. A képzés Thomas Gordon humanisztikus pszichológus csoportkezelési gyakorlatára és Eric Berne tranzakcióanalitikus elméletére épül. A két megközelítés ötvözetét alkotta meg 1984-ben dr. F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus, a hazai Gordon-programok megalapítója. Azon gyerekkel foglalkozó szakemberek számára, Az adományozók között magánszemélyek, cégek, intézmények is voltak. Pápa város képviselõ-testülete félmillió forint adományt szavazott meg az erdélyi Siménfalva községnek. Ehhez az összeghez adták felajánlásaikat az önkormányzati képviselõk, a polgármesteri hivatal dolgozói és az önkormányzat intézményei. Az összegyûlt Ft támogatásról szóló adománylevelet, az Erdélybe utazó ugyancsak segélyt vivõ- Pápai Polgári Kör juttatta el Siménfalva polgármesteréhez. Az árvíz óta eltelt idõben a település helyreállítása megtörtént, az adományt a rászorulók között osztotta szét a siménfalvi önkormányzat. Az újjáépítésrõl a közelmúltban tájékoztatta városunk polgármesterét Péter Zoltán, akik motiváltak ugyan a segítõ munkában, de még nem rendelkeznek olyan kapcsolatkezelési szemlélettel és készséggel, amelyek révén hatékonyan segíthetnék mások konfliktusrendezését, a meditációs képzést ajánlják. Ennek a tanfolyamnak a célja az önálló felelõsségvállalás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a pedagógusmodell szerepének erõsítése, annak megtanítása, hogy az indulatok mögött miképpen lehet meglátni a probléma lényegét és a személyes igényeket, miképpen lehet a felmerülõ ellenállásokat hatékonyan kezelni a pártatlanság megõrzésével. A tanárok, tanítók, óvónõk a meditációs szemlélet átadásával figyelmüket és energiájukat valóban az oktatás-nevelésre tudják összpontosítani, mert nem kell plusz figyelmet fordítaniuk a gyerekek közötti csatározásokra. A meditációs módszer segítheti a szülõ-pedagógus, pedagógus-pedagógus közötti viták elrendezését, így hozzájárulhat a jobb munkahelyi légkör kialakulásához és a nyílt kommunikációhoz. - Amennyiben egy-egy intézményben csoportos részvételi igény merül fel, természetesen szívesen igazodunk a sajátos igényekhez, például a helyszínhez, idõbeosztáshoz mondta Simonné Zachár Anna tagintézmény-vezetõ. A szakember hozzátette: a tréningek várható idõpontja április hónap. Érdeklõdni a es, valamint a os telefonszámon lehet. Varga Bea Siménfalva elõljárója. Siménfalva község árvízsújtotta lakosainak nevében hálásan köszönöm az Önök együttérzését, ránk fordított figyelmét és nem utolsó sorban anyagi segítségüket. Az Önök által juttatott adomány nemcsak vásárló, hanem jelentõs erkölcsi értéket jelentett a bajbajutottaknak - írta levelében Péter Zoltán, melyhez köszönetnyilvánító emléklapot csatolt.

4 4 Pápa és Vidéke február 15. Lóky György Pro Cultura-díjas A Magyar Kultúra Napján, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ által alapított Pro Cultura-díj átadására is sor került ben a JMK és a Pápai Amatõr Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány kuratóriuma két személyt Nagy Nándorné dekoratõrt és Lóky György nyugalmazott mûvelõdési ház igazgatót részesített az elismerésben, amit a kulturális értékek megõrzéséért, hagyományõrzõ tevékenységért, a város hírnevének öregbítéséért ítélnek oda. lehetett találni. Gyermekkorom játékaihoz is használtunk régi pénzeket. Ezeket eltettem, s késõbb, már felnõttként ezt a gyûjteményt bõvítettem. A gyûjtés lényege, hogy egy szint elérése után ismereteket kell szerezni. Ezt tettem én is. Azután hivatalosan is bekapcsolódtam a gyûjtésbe, s ez tart a mai napig. - A munkás idõszakot követõen mivel tölti a napjait? - A nyugdíjas léthez szok- Lóky György, a Helyõrségi Mûvelõdési Otthon nyugalmazott igazgatója otthonában fogad. Példás, szigorú rend van a szobában, ahol beszélgetünk. Elsõként a kezdetekrõl kérdezem: ben kerültem Pápára. Az akkori Helyõrségi Mûvelõdési Otthon erõsen zártkörû intézmény volt, igaz, hogy önálló vendéglátóhelyként is mûködött, ez egyfajta nyitottságot jelentett. Így a hivatásos katonákon kívül ezt az adott kötatom magam. zösséget lehetett megcéloz- Aktív éveimben már tervezgettem, hogy milyen elmaradt fel- A Batthyány-szobornál az emlékezés pillanataiban a belsõ hegedût, a lélek dallamát szólaltatjuk meg. Ekkor nem a tévé, a reklám, a fogyasztás, a térerõ külsõ ingereire figyelünk, hanem az alapvetõ erkölcsi tartalmak iránymutatására. Az idõtálló értékek átörökítésének egyik fontos színhelye az iskola. A legfõbb nemzeti összetartó erõ a nemzedékek hagyománya, a kollektív emlékezet. A nemzettudat részben történelmi eseményeken nyugszik. A pedagógusok célja, hogy a diákok megértsék a múltbeli történéseket. Az iskolai Batthyány-emlékév változatos programja (sportolás, rajzpályázat, szavalóverseny, színpadi A gyökér megtart a fény fölnevel október 6-án iskolánk ünnepélyes keretek között felvette gróf Batthyány Lajos nevét. Azóta minden évben ezen a napon iskolai ünnepségen adózunk mártír miniszterelnökünk emlékének. A kerek évforduló 200 éve, február 10-én született Batthyány még inkább kötelezi a kései utódokat a hagyományõrzésre, az értékmentésre. A nemzeti hagyomány megõrizendõ kincs a honszeretetnek a vezérlõcsillaga írta Kölcsey Ferenc. jelenetek Batthyányról és koráról, történelemvetélkedõ) sokrétû kibontakozási lehetõséget kínál a fiataloknak. Ezenkívül nemcsak a jelenhez, iskolájukhoz kötõdnek szorosabban, hanem átélhetik a múlt felemelõ és megrendítõ pillanatait. A múlt megtartóerõ: gyökereinkbe kapaszkodhatunk. Ezért is fontos emlékeznünk azokra a történelmi személyekre, akik fényt hagytak maguk után. Ilyen egyéniség volt gróf Batthyány Lajos, aki a legfõbb feladatát a nemzet szolgálatában jelölt ki: tettem s teszek mindent hazámért. Életmûve az utókornak is kötelezõ erejû mércét állított fel. Szilárd erkölcse, helytállása, hazaszeretete jellemformáló példaképpé teszi õt az ifjú nemzedékek számára. Jusson eszünkbe Kéthly Anna figyelmeztetése: Erkölcs nélkül, jellemes emberek nélkül elpusztul a világ! Ne hagyjuk, hogy így legyen! Az örökmécsesek (a jellemes emberek) fénye fölnevel. Bartosné Illés Zsuzsanna Emlékezõ menettel tisztelgett névadója születésének kétszázadik évfordulóján a Batthyány Lajos Szakképzõ Iskola diáksága és tanári kara. A menet a mártír miniszterelnök szobrához vonult, ahol Petõfi versével és az ünnepi beszédgondolataival idézték föl Batthyány alakját és korát, majd Kecskeméti Benõ, az intézmény igazgatója és Bartosné Illés Zsuzsanna tanárnõ, illetve a diákság képviselõi elhelyezték a szobornál az emlékezés koszorúit és virágait. Szalagavató a Batthyányban A felnõttség küszöbén Folytatás az 1. oldalról Talán köztük is sokan akadtak olyanok, akik most érezték át igazán elõször, hogy gyermekük felnõ és a maga útját igyekszik járni. Kecskeméti Benõ igazgató köszöntõjében az iskolában töltött utolsó idõszak fontosságát hangsúlyozta, és jó tanácsokkal látta el végzõs diákjait. Az iskola énekkara, irodalmi színpada és az avatandók mûsora hol meghatóan családias, hol a diákhumort sem nélkülözõ, igazi ünnepet teremtett, aminek zárásaként az engedélykérést követõen az osztályfõnökök feltûzték végzõs diákjaik ruhájára a szalagot. Ezt közös, a nagy alkalmat az utókor számára megörökítõ fotózás követte. A végzõsökre hétfõtõl ismét kemény munka vár, hiszen folytatják felkészülésüket az érettségire, a munkába állásra. Nagy Imre Te hol tanulsz tovább? ni programjainkkal. A város nem rendelkezett színházteremmel, ezért lehetõségünk nyílt egyfajta mûvelõdési tevékenység elkezdésére. Nagyobb kiállításokkal, bábelõadásokkal, érem- és makett-kiállítással kezdtünk, óriási sikerrel. Így bõvítettük lassanként az intézmény zártkörû jellegét és lettünk a város jelentõs mûvelõdési intézményévé. A mostani helyszínre való költözést követõen pedig egy egészen másfajta, izgalmas, sokszínû tevékenységet tudtunk folytatni. - Az elismerést éremgyûjtõ tevékenységéért is kapta. Mióta foglalkozik numizmatikával? - Az éremgyûjtés hobbi. Mindig gyûjtöttem valamit, kisiskolásként kezdtem például a bélyeget. Az érmekre egy öreg barátom hívta fel a figyelmemet. A hetvenes években, a varrógép fiókjában vagy a nagymama padlásán még sok értéket adatokat fogok megvalósítani, ha nyugdíjba vonulok. Úgy tûnik, hogy soha nem volt ennyi dolgom, mint most. Ezen annak idején jókat nevettem, hiszen mi az, amire egy nyugdíjas nem ér rá? Most ugyan a nyolc órás munkaidõ kiesik, így az ember megtanulja elfecsérelni a saját idejét, kitologatni a saját maga által felállított határidõket. Persze a körök az éremgyûjtõk, bélyeggyûjtõk munkájában továbbra is részt veszek és ápolom a kapcsolataimat. Nem unatkozom. Ha kinézek a lakásom ablakán, a volt munkahelyemet látom. Természetes, hogy tájékozódom a programokról, sõt, visszajárok sportolni is. Minden rendezvényrõl kapok meghívót, és figyelemmel kísérem az ott folyó munkát, hiszen az, hogy mi történik a házban, ma sem közömbös számomra. Nagy I. A héten jár le az egyetemekre, fõiskolákra való jelentkezések határideje. A diákok elõtt megfontolandó kérdések egész sora tornyosult, amik letisztulva a jelentkezési lapokon öltenek testet. Mi indít ma egy fiatalembert arra, hogy elfogadja a pályaválasztás kihívásait? Melyek a vonzó és a kevésbé favorizált szakmák? Mai viszonyaink között értékesnek tartják-e fiataljaink a diplomát, a tanulást, a tudást, vagy a pénzkereset, a könnyebb megélhetés a cél? A heti körkérdésben a Türr Gimnázium végzõs osztályaiba járók közt ezekre a felvetésekre kerestük a választ. Forgács Zsuzsanna (Balatonederics): - Ötödik éve járok a gimnáziumba az Arany János tehetséggondozó program résztvevõjeként. Rendkívül sokat kaptunk a programtól, amiben egy év elõkészítõt négy év általános gimnázium követett. Õszintén örülök, hogy ide járhatok. A Pécsi Tudományegyetem történelem szakára fogok felvételizni. Elsõsorban azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon jó hírét hallottam. Édesanyám is szeretné, ha egyetemen tanulnék tovább. Történelembõl emelt szinten érettségizem, a tárgy régóta érdekel. Nyelvvizsgával még nem rendelkezem, de áprilisban németbõl - reményeim szerint ezen is túl leszek. A program során megszereztem az ECDL bizonyítványt is. Mezei Zsófia (Pápa): - Általános tagozatos gimnáziumi osztályba járok, és a budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szeretném folytatni a tanulmányaimat, mérnökinformatikus szeretnék lenni. Azért döntöttem így, mert szerintem mûszaki, illetve reálirányban az egyetem hírneve, presztízse az állásinterjúkon is sokat jelent. Magyarországon itt kiemelkedõ a képzés mûszaki területen. Ez humán tárgyaknál nem különül el ilyen élesen, de az én területemen ez a legjobb egyetem. Forgács Zsuzsanna Mezei Zsófia Remélem, van esélyem a sikeres felvételire. Eddig kitûnõ tanulmányi eredményem volt, két nyelvvizsgával rendelkezem, és matematikából emelt szintû érettségit teszek. Szüleim rám bízták a továbbtanulás irányát, de a tervem megegyezik az õ elképzelésükkel is. Azt gondolom, az általam választott pályán lényegesen könynyebb lesz majd elhelyezkedni, mint a humán vonalon. Kertner Dávid (Pápa): óta járok a Türr István Gimnáziumba. Az már korán eldõlt, hogy a reáltárgyak iránt érdeklõdöm, ez behatárolta a pályaválasztást is. Tavaly jártam a Mûszaki Egyetem nyílt napján, ahol nagyon megtetszett az intézmény és a közlekedésmérnöki kar is, ezért ide szeretnék felvételt nyerni, a közlekedésmérnöki szakra. Leginkább az fogott meg, hogy a közlekedéssel, közlekedési eszközökkel, jármûvekkel foglalkozik, és ez eléggé bõ választási lehetõséget nyújt, hiszen négy félév után szakosodhatok logisztikára, tömegközlekedésre, jármûtechnikára is. A képzés hasonlít a gépészmérnöki szakéhoz. Szüleim nem befolyásolták a döntésemet, támogatták az elképzeléseimet. Könnyebb ezen a területen elhelyezkedni, így nem volt ellenvetés. Matekból emelt szintû érettségit teszek, illetve rendelkezem egy angol középfokú nyelvvizsgával. Türrösként magas szintû képzésben részesültem minden tantárgyból, így remélem, hogy nem lesz akadálya a továbbtanulásnak. Nagy Imre Kertner Dávid

5 2007. február 15. Pápa és Vidéke 5 Fecsó Szilárd festményei a Református Gimnáziumban Égi projekt Folytatás az 1. oldalról A tárlatot Veress Zsuzsa, a gimnázium tanára nyitotta meg, aki az ember õsi álmáról, a repülésrõl és a tengerek, a mélység titkainak megfejtésérõl beszélt. Fecsó Szilárd képein visszatérõ motívum a madár és a hal. Ezeket azonban nem a megszokott környezetben, hanem groteszk módon és helyzetekben ábrázolja, ezzel is bizonyítva, hogy a mûvész dolga kérdéseket állítani a mûélvezõk elé, azután mû, mûvész és szemlélõdõ (a hal, a halász és a háló) együtt tehet kísérletet a közös titok fölfejtésére. A mûvész bibliai témái fõként papírra és vászonra álmodott akrill képekben öltenek testet, de érdekes gondolatokat fogalmaz meg könyvillusztrációként alkotott grafikai sorozata is. Emberi mivoltunk végsõ nyomorúsága és a mûvészi kreativitás izgalma a tárlat meghatározó élménye, ami mély gondolatokat ébresztve döbbent rá bennünket az életünket meghatározó, számunkra való igazságokra. A mûértõ megnyitó gondolatokat követõen Fecsó Szilárd nyilatkozott a tevékenységét meghatározó élményekrõl, az õt foglalkoztató és képein megjelenõ gondolatokról. A kiállítás március 5-ig tekinthetõ meg. Nagy Imre Jó úton halad a pápai Most zenekar Önálló klub, bõvülõ rajongótábor A Pápai Musical Stúdió 2005 novemberében nagyszabású gálamûsorral ünnepelte a csoport megalakulásának tízéves évfordulóját. Az emlékezetes elõadáson mutatkozott be elsõ ízben, akkor még Pápai Musical Stúdió Band néven az a zenekar, aki a szólóénekeseket kísérte élõben. A csapat neve azóta Most-ra változott bizonyára többeknek már ismerõsen cseng ez a név, az eltelt közel másfél év történéseirõl az együttes szakmai segítõjét, a Pápai Musical Stúdió vezetõjét, M. Varga Veronikát kérdeztük. Ezért jelentett érdekességet az HEMO-ban megrendezett, a radarcsapatok történetét bemutató, a témát a magyar holdradartól napjainkig felölelõ kiállítás. A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred Radarbázis szervezésében fotókat, tárgyakat, maketteket szemlélhettek meg az érdeklõdõk. Mint azt Pintér Kálmán és Takács Ferenc, a - A Pápai Musical Stúdió tízéves jubileumi mûsorára készültünk, amikor Rákosi Ádámtól, a Stúdió hangtechnikusától jött az ötlet, hogy élõ zenekar kísérje az énekeseket. Ezek után meghallgattam õket, az egykori Jeriko együttes tagjait, akik felléptek már a Játékfesztivál keretein belül megrendezett Rockfesztiválon is. Felvállalták azt, hogy táncdalokat kísérnek majd, ami azért érdekes, mert õk valójában rockzenészek. Általuk rockos hangzást kaptak a táncdalok, egyúttal a zenekar karrierje is kezdetét vette. M. Varga Veronika elmondta azt is, hogy a formáció dobosa, Horváth Szabolcs találta ki a Most nevet, a csapat életében, mûködésében pedig a május 1-ei színházi fellépés volt a vízválasztó. Azóta ugyanaz a felállás: Horváth Szabolcs (Hori) dob, Gyõry Zoltán (Zolka) szólógitár, Karácsony István (Snapszi) baszszusgitár, Rákosi Ádám ritmusgitár. Az énekesek pedig a Pápai Musical Stúdió tagjai, Ács Zsuzsa, Nagy Jácint, Szalay Gábor és a Hangszínstúdióból Ekanem Bálint. A Most igazi pop-rock zenekar, ám mindegyik énekes más személyiség. Nagy Jácint inkább LGT, Zorán, Omega számokat énekel szívesen, Szalay Gábor LGT és EDDA nótákat, valamint külföldi dalokat ad elõ csakúgy, mint Ekanem Bálint. Ács Zsuzsa pedig Tina Turner, Sher, Queen szerzeményeket választott magának. Az eddig tapasztalat azt mutatja, hogy a hazai közönség leginkább a magyar számokat szereti, ismeri legjobban. A koncerteken együtt énekelnek az együttessel. - A tavalyi évben a Jókai Mór Mûvelõdési Központ szervezésében létrejött a A radarállomások története a kezdetektõl napjainkig Mindig izgalmas dolog kívülállóként bepillantást nyerni egy zárt közösség életébe. Nincs ez másként akkor sem, ha éppen a honvédségrõl van szó, mostanság pedig különösen az, hiszen amióta a sorkatonaságot eltörölték, veszélybe kerültek a bárhol, bármikor elmesélhetõ, átélt seregbeli élmények. tárlat látogatói, tájékoztató hivatásos katonák elmondták, a vadászirányítás megszûnésével Kupon a földrajzi lefedettséget biztosító munka folyik. Ez azért különösen fontos, mert a munka lényege a magyar légtérbe belépõ gépek felderítése, megjelenítése, jogosultságuk megállapítása. Az adatok Veszprémbe, a Sziklába kerülnek további feldolgozásra. Az észleléstõl számítva pillanatokon belül sor kerülhet tehát intézkedésre abban az esetben, ha a gép, vagy gépek nem békés szándékkal közelítenek. A felderítés biztonságát magas szintû technika teszi lehetõvé. Az analóg lokátorok jeleit digitalizálva dolgozzák fel, így az adatok feldolgozása fölgyorsult. A kiállítás az 1942 nyarán kipróbált, hatvan kilométeres felderítési távolságú SAS lokátortól a rádiótechnikai kutatásokon, az 1946-os, sikeres Bay-féle Holdradar-kísérleten át a legmodernebb lokátorállomásig mutatja be a radarfelderítés fejlõ- Rock Klub folytatta M. Varga Veronika, ahol a házigazda a Most zenekar. Március 24-én lesz a legközelebbi koncertjük a Várkastélyban, majd remélhetõleg ezt számos szereplés követi. A fiúk remekül menedzselik magukat. Elkészült az elsõ bemutatkozó CD-jük is. Lelkesek és elkötelezettek a mûfaj iránt. Mindannyiuk esetében képzett muzsikusokról van szó, akik mögött még komolyzenei tanulmányok is vannak. Pápán már nagy a sikerük, sõt saját rajongótáborral is rendelkeznek, és megszülettek az elsõ saját szerzeményeik is. Nyugodtan mondhatom, jó úton indult el és halad tovább a Most zenekar nyilatkozta lapunknak M. Varga Veronika. Polgár Szilárd désének állomásait. A makettek mellett elektromos, a különbözõ berendezésekbõl származó alkatrész, rengeteg színes felvétel, a közelmúltban kivont eszközök dokumentumai és magas színvonalú, közérthetõ írásos anyag támasztotta alá a kiállítás célját: a korrekt tájékoztatást. Nagy érdeklõdésre tartott számot a számítógépes szimuláció, amin a légtérben közlekedõ gépeket kísérhették figyelemmel az érdeklõdõk. A kiállítás igazi kuriózum volt, sikere a szervezõk katonás pontosságát, hozzáállását dicséri. Nagy I. Programajánló Február 15-én, csütörtökön 18 órától Kertbarát Népfõiskola a Várkastély 1. termében. Téma: Tájékoztató az intenzív almatermesztésrõl. Február 15-én, csütörtökön 19 órakor kezdõdik a JMK Kamarazenekar farsangi koncertje a színházteremben. Jegyek 800 és 500 forintos áron válthatók a JMK jegypénztárában. Február 16-án, pénteken 17 órakor nyílik Mözsi Szabó István festõmûvész Õrálló tornyaink Erdélyben címû kiállítása a református gimnáziumban. A kiállítást megnyitja: Fekete Pál Péter, a gimnázium tanára. Február 16-án, pénteken 17 órától a Pápai Szegfû Klub vendége dr. Sipos Piroska tüdõgyógyász fõorvos, aki az allergiáról tart elõadást. Február 16-án, pénteken 18 órakor kezdõdik a Szent Anna templom nagy hittantermében Salgó Ferenc atya vetített diaképes elõadása Szentföldön jártam címmel. Mindenkit szeretettel vár a KÉSZ Pápai Csoportja. Február 17-én, szombaton Itt a farsang, áll a bál! családi nap a Pegazus Színházban. 9 órától Maszkabál kézmûves játszóházak, 10 órától Koffermesék Végh Zsolt elõadása. Belépõdíj: 800 forint. 11 órától Haj kisze, kiszõke titkos játszóház, 14 órától Hamupipõke. Belépõdíj: 800 forint. 15 órától Kiszehajtás farsangi négypróba. Február 17-én, szombaton 19 órai kezdettel tartja hagyományos szülõk-nevelõk bálját a Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola. Belépõdíj: Ft. Február 18-án, vasárnap 14 órától családi hétvége a farsang jegyében a JMK elõterében óráig farsangi játszóház: álarcok, dekorációk készítése, arcfestés, gipszmaszk készítés. 16 órától farsangi kavalkád, jelmezverseny. Belépõjegy: 400 forint. Február 18-án, vasárnap 16 órától pápai nyugdíjasok farsangja a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Munkácsy Zenestúdió mûsora, operettest a gyõri Nemzeti Színház mûvészeinek közremûködésével, nyugdíjasok bálja, tombola. Február 18-án, vasárnap 17 óra 30 perctõl az JMK Art moziban a Tétova tangó címû színes francia filmet vetítik. Február 19-én, hétfõn 10 órakor és 14 órakor kezdõdik A dzsungel könyve címû musical a JMK színháztermében a veszprémi Pannon Várszínház elõadásában. Az elõadás idõtartama 2 óra. Jegyek ára: diák: 1500 forint, felnõtt: 2000 forint. Február 19-én, hétfõn 18 órától Életmód klub a Várkastély 3. termében. Február 20-án, kedden 16 órakor a Szívesház tartja összejövetelét a Várkastély 3. termében. Február 21-én, szerdán 15 órakor kezdõdik a Szûkebb Pátriánk ifjúsági várostörténeti tanfolyam a Városháza nagytermében. Elõadó: Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatója. Téma: A 60 éves Fúvószenekar történte. Február 21-én, szerdán 17 órakor tartja foglalkozását a Várostörténeti Honismereti Kör a Várkastély 7. termében. Téma: Vitorlázó repülés Pápán. Elõadó: Babják József, vitorlázó repülõ oktató. Február 21-én, szerdán 19 órától Értékek keresése II. Kávéházi beszélgetések az Esti Kornél Kávéházban. Elõadó: Varga Éva Teréz néprajzkutató. Téma: A reformátusság Pápa város életében. A Petõfi moziban február ig 19 órakor Az ember gyermeke címû színes, feliratos amerikai sci-fi thrillert, február 17-én 17 órakora a Jégkorszak 2.: Az olvadás címû színes, szinkronizált amerikai animációs vígjátékot, február én 19 órakor pedig a Déja vu címû színes, feliratos amerikai akció-thrillert vetítik. A Kékfestõ Múzeumban Az örökéletû farmer címû kiállítás tekinthetõ meg.

6 6 Pápa és Vidéke február 15. A Látássérültek Klubjának foglalkozása Kedden tartotta február havi összejövetelét a Látássérültek Klubja a Várkastélyban, melyen a megjelentek tájékoztatót hallhattak a Jókai Mór Mûvelõdési Központ, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Támogató Szolgálat mûködésérõl. A klub tagjait és vendégeiket Németh Józsefné klubvezetõ köszöntötte, majd átadta a szót Papp Eszternek, a MMSZ Egyesület Pápai Támogató Szolgálat szakmai vezetõjének. A tájékoztató során az érdeklõdõk rövid áttekintést kaptak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységérõl, intézményeirõl, majd a Pápai Támogató Szolgálat mûködésérõl. Mint elhangzott, a szolgálat Központ fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve emelt összegû családi pótlékban részesülõ személyek számára nyújt ingyenes személyi segítõ, valamint szintén ingyenes szállító szolgáltatást. A jelenlévõk megismerkedhettek a támogató szolgálat szervezeti felépítésével, illetve tájékoztatást kaptak az igénybevétel módjáról is. A beszámoló végén a tagok konkrét esetekkel kapcsolatban tettek fel kérdéseket a szakmai vezetõnek. A Jókai Mór Mûvelõdési mûködésérõl Veszpréminé Turtsányi Valéria, az intézmény igazgatója adott tájékoztatást. Részletesen szólt a JMK-hoz tartozó intézményekrõl, illetve a mûvészeti tevékenységükrõl. Az amatõr mûvészeti csoportok közül kiemelte a kiváló szakmai minõsítést kapott Vadvirág néptáncegyüttest, valamint az Arany- és Ezüstminõsítést elért Pápa Város Fúvószenekarát. Az igazgatónõ szólt az ismeretterjesztõ és egészségmegõrzéssel foglalkozó csoportokról és programokról, és részletes tájékoztatást adott a Tudásháló projektrõl is. Ennek során kiemelte a kistérséggel való együttmûködés fontosságát. Mint elhangzott, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ feladatai közt kiemelt helyet foglal el a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos megemlékezések, ünnepségek, valamint a nagy városi rendezvények köztük a Nemzetközi Játékfesztivál vagy a Történelmi Játékok szervezése, lebonyolítása. Veszpéminé Turtsányi Valéria végül elmondta, hogy 1984-ben, az új színházépület átadásakor sokan azt gondolták, hogy az épület a klasszikus értelemben vett színházi szerepkört tölti majd be. A színház azonban állandó társulat nélküli, úgynevezett befogadó színház, melynek színpada nem minden színházi elõadás fogadására alkalmas. Mint elhangzott, nincs zsinórpadlás és forgószínpad sem, így a bérletes elõadások tervezésekor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venniük. A Látássérültek Klubjának foglalkozása a tájékoztatókat követõen kötetlen beszélgetéssel ért véget. Anyakönyvi hírek Születés: Szalay Zsolt Horváth Barbara Angéla: Nóra Luca, Ferenczi Péter Kovácsics Gyöngyi Melinda: Eszter, Lampért László Mitsch Anikó: Lara, Lócsi Zsolt Kálmán Zsilinszki Natália: Bálint. Halálozás: Bognár Józsefné sz.: Szántó Magdolna, Pataki István Lajosné sz.: Pula Anikó, Felber Ottó, Varga László Józsefné sz.: Varsányi Magdolna, Ughy Árpád Miklós, Erdélyi Dániel József, Bella János, Simon Károly, Billig Istvánné sz.: Nagy Mária Anna, Szalai József. Köszönetet mondok mindazoknak, akik férjemet, Beschoner Alajost búcsúztatták és sportpályafutását méltatták, és mindazoknak, akik temetésén részt vettek. Beschoner Alajosné Értesítés Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a helyijárati forgalmi rend átalakításra került. Az alábbi járatok a Szabó Ervin utca érintése nélkül, a Vízmû utca útvonalon közlekednek. Vasútállomásról induló járatok: m4:45, m6:40, m7:55, m8:50, m9:50, m11:10, x15:45, m16:05, m17:00, m17:40. Pápakovácsi elágazótól induló járatok: m5:05, m5:50, m7:09, m7:50, m8:20, m9:11, m10:20, m11:30, x16.10, m16.27, m17:22, m18:05. Bakony Volán Zrt. Pápa Az elsõ pápái polgári bál szervezõi köszönetet mondanak a támogatók segítségéért. A bál bevételét mintegy forintot egy szívbeteg tapolcafõi kisfiú gyógyítására ajánlották fel. Igényesen felújított garzonlakás eladó. Tel.: 0620/ Civil Háló Civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek figyelem! Szeretne partnereket találni ötletei megvalósításához? Nem ismeri a lehetõségeit, a pályázati kiírásokat? Nem jutnak el Önhöz a kívánt információk? Szeretne részese lenni a pápai kistérség fejlõdésének és segíteni azt? Itt az alkalom! Várjuk fórumainkra, melyek ideje és helye: február 23., péntek 17 óra Bakonytamási, Mûvelõdési ház február 26., hétfõ 17 óra Pápa, JMK színházépülete, elõadóterem. Információ: Csiténé Teslér Viola civil koordinátor: 20/ Honlap:

7 2007. február 15. Pápa és Vidéke 7 Beszélgetés Zoran Kuntics vezetõedzõvel Atlétika A tervek szerint halad a felkészülés Zoran Kuntics vezetõedzõ irányításával egy hónapja kezdte el a téli felkészülést a Lombard Pápa Thermal FC. A labdarúgó bajnokság második vonalában szereplõ pápai együttes a napi tréningek mellett több edzõmérkõzést is játszott, és több új focistával is kiegészült a játékoskeret. Zoran Kunticsot arra kértük, értékelje lapunknak az eltelt közel öt hét szakmai programját. - A tervek szerint halad a felkészülés, egyetlen komolyabb probléma volt eddig, hogy tizenegy labdarúgó vírusos betegséget kapott, és nem tudtak velünk edzeni egy hétig. Eközben érkeztek a próbajátékosok. Akikkel meg voltunk elégedve, azokkal szerzõdést kötöttünk. - Kik az új labdarúgók? - A horvát Alen Fabijancsics, aki több poszton is bevethetõ, védekezõ és támadó középpályásként vagy védõként is hasznos tagja lehet a csapatnak. Szintén horvát nemzetiségû Petar Basics, õ ballábas játékos, huszonkét éves, védekezésben és támadásban is használható. Szintén a középpályára érkezett a skót Ryan Thompson. Aláírta a szerzõdését két fiatal magyar labdarúgó, Csépányi Gábor Turáról és Tóth Gábor Dunaújvárosból. A középpályán úgy érzem, rendben vagyunk. Sajnos csatárposzton eddig nem sikerült erõsítenünk, tovább keressük a támadójátékosokat, mert úgy érezem a legnagyobb probléma, hogy kevés gólveszélyes csatárunk van. - Erõsítést jelenhet, hogy Lipták Zoltán és Fabinho is visszajött a külföldi próbajátékról. Õk maradnak tavasszal is? - Jelenleg úgy tûnik, maradnak mind a ketten, és tavasszal is az együttes rendelkezésére állnak. - Az eltelt több, mint egy hónap alatt néhány edzõmeccset is játszott a csapat. - Nagyon nehéz értékelni a találkozókat, mert a Zalaegerszeg és a Budapest Honvéd ellen inkább a próbajátékosok alkották a keretet. Az eredménytõl függetlenül elégedett voltam, rengeteget futottunk, sokat ütköztünk. Én nem szoktam panaszkodni a játékvezetõre, de a Celldömölk elleni mérkõzésen a bíró nem vezette jól az összecsapást, ráadásul a pálya is rossz állapotú volt. Legutóbb a Gyõri ETO juniorgárdája ellen játszottunk, nyertünk is. - Úgy hírlik szigorú, kemény alapozáson vannak túl a játékosok. Volt, amikor napi három edzést is vezényeltél a srácoknak. - Hetente kétszer, hétfõn és pénteken volt napi három edzés. Ez már ettõl a héttõl nem lesz. Elõször néhány focistának kicsit furcsa volt a reggel fél hétkor kezdõdõ tréning, de hamar megszokták. Elégedett vagyok a labdarúgók hozzáállásával, nagyon becsületesen csinálták végig az alapozást, nincs semmi probléma. - Bene Ferenc személyében új pályaedzõ segíti a munkádat. - Úgy gondolom, hogy Bene Ferenccel is erõsödtünk. Nagyon elégedett vagyok vele, pont azt kaptam, amit vártam tõle. A játékosok is elfogadták, és fontos, hogy jól érzi magát a városban is. - Miként alakul a bajnoki rajtig hátralévõ egy hónapban a Lombard Pápa felkészülési programja? - A következõ edzõmérkõzéseken már nem szándékozom tovább tesztelni, próbálgatni a labdarúgókat. Habár jó csatárokra még szükségünk lenne, szeretném, ha állandósulna a kezdõcsapat, és többfajta taktikai variációt is ki tudnánk próbálni. Polgár Szilárd Verseny és edzés szabadban és teremben Kedvez az idei esztendõ téli idõjárása a Pápai Sportegyesület atlétáinak. Edzéseiket a szabadban tarthatják. A téli alapozás során a Várkertben végzik a felkészülést. A Kis Károly vezette szakosztály jó évnek néz elébe. Ha sérülések nem jönnek közbe, hazai és nemzetközi versenyeken is eredményesek lehetnek a tanítványok. - Serdülõ korcsoportban Szalai Benjamin 3000 méteren, junior korcsoportan Süle Krisztina 400 és 800 méteren teljesíthet jól az országos bajnokságon. A dobóatléta Nagy Gergely kijuthat az ifjúsági világbajnokságra, amelyet Ostravában rendeznek. További két dobóatléta, Varga Patrik és Töreki Richárd is eséllyel pályázik a válogatottságra mondta Kis Károly. A PSE a közelmúltban terematlétika versenyt szervezett, amely a gyerekek számára mozgáslehetõség biztosításán kívül tehetségek felkutatását is szolgálta. Az egyesület atlétikai szakosztálya az utóbbi idõben a dobóágakban erõsödött meg, futó kevés van, Kis Károly ezért különösen figyelt a futásban jó eredményt elérõkre. - Tehetséges versenyzõ mindig van mondta a pápai atlétika ismert alakja. A gond ott kezdõdik, amikor le kellene jönni a pályára. A gyerekek nem akarnak mozogni, a legtöbb meg sem mondja a szülõnek, ha kérjük, hogy engedélyezzék az edzéseket. Ezért felhívjuk a szülõk figyelmét, ha a gyermekük érmet visz haza, bátorítsák õt arra, hogy bekapcsolódjon az atlétikába, és próbálja kibontakoztatni tehetségét. A terematlétika versenyt az általános iskolások számára rendezték meg, két korcsoportban ( ban születettek, illetve az ban születettek számára). A lányok és fiúk versenyében ugyanazok voltak a versenyszámok: 30 méter, illetve 500 méter futás, helybõl távolugrás, medicinlabda dobás és 4 2 körös váltófutás. Az induló iskolák: Pápáról az Erkel-, a Munkácsy-, a Szent István-, és a Weöres-iskola, Pápa környékérõl: Nemesszalók, Vaszar, Lovászpatona, Nemesgörzsöny. A lányoknál két egyéni aranyérmével. Gerse Luca (Szent István-iskola) volt az egyik legeredményesebb résztvevõ. Mellette Szalay Regina, Németh Krisztina, Farkas Izabella, Bertalan Beatrix és Varga Dóra is többször felállt a dobogó valamely fokára. A fiúknál Németh Gergõ (Szent István-iskola) három egyéni aranyérmet szerzett. Kiss Márton, Németh Patrik, Gyenge Gergõ, Töreki Richárd neve bajnoki címekkel és érmekkel szintén említésre méltó. A 4 2 körös váltót a lányoknál és fiúknál egyaránt a Szent István Római Katolikus Általános Iskola csapata nyerte. A terematlétika bajnokság pontversenyében az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola csapata végzett az élen, második lett a Szent István, harmadik a Munkácsy Mihály Általános Iskola. Legjobb Pápa környéki iskolaként a nemesszalókiak a negyedikek lettek a pontversenyben. Teke Gyõzelem a Fradi ellen Hazai pályán, telt ház elõtt lépett pályára a Szuperligában az Elmax Vasas férfi tekecsapata. A Nagy Lajos játékos-edzõ irányította csapat meghálálta a közönség biztatását, s 6-2-re nyertek a pápaiak a Ferencváros ellen. A Vasas bizonyítani is kívánt, mivel az elõzõ fordulóban vereséget szenvedett Szolnokon. A Fradi ellen Horváth József volt a legeredményesebb, 582 fát gurított. További eredmények: Nagy Lajos 567 fa, Szabó Károly 508 fa, Kiss Sándor 555 fa, Horváth Róbert 484 fa, Bódai Ferenc 555 fa. A Ferencvárosnál: Rákos József 548 fa, Kovács Péter 545 fa, Balogh Mátyás 512 fa, Kosárlabda férfi NB I/B Pápa Hungarotel KC Bonyhád KC február 16, péntek 17 óra 15 perc, sportcsarnok Labdarúgás: H. Szabó Lajos Kupa Serdülõ Labdarúgó Teremtorna február Sportajánló Vincze Richárd 520 fa, Batki Tamás 514 fa, Bábel Roland 540 fa. Az Elmax 3251 fás összteljesítményével szemben a vendégek 3179 fát szereztek. Az Elmax a hetedik helyen áll a Szuperligában 15 ponttal. A mezõny nagyon szoros, a 3. és a 7. helyezett között csak három pont a különbség pontja van a harmadik és negyedik helyen álló Köszolg SC-nek és a BKV Elõrének egyaránt. A következõ fordulóban a 8. helyezett Sopron otthonába utazik a Vasas, majd február 24-én, hazai pályán a BKV Elõrét fogadják a piros-kékek. További gyõzelmekkel akár a dobogóra is van esélye az Elmaxnak. Megkezdõdött a pápai és környékbeli települések tekecsapatainak évi körzeti bajnoksága. A november végéig tartó bajnokságban szerdai és pénteki napokon tíz fordulón át versenyeznek a csapatok, a nõknél 12 csapat, a férfiaknál az A csoportban 12, a B-ben 11, a C-ben és a D-ben 8-8 csapat. A nõknél ismét bajnok lehet az Elmax Vasas, a férfiaknál a 2006-os bajnok Pálháza I. mellett az Ezüstnyíl SE és a tapolcafõiek is eséllyel pályáznak az idei bajnoki címre. A rangadókra a sorsolás szeszélye folytán õsszel kerül sor. 17., szombat 8 óra, sportcsarnok. VII. Pápai Heti Tipp Szuperinfó Öregfiúk Labdarúgó Teremtorna február 18., vasárnap 8 óra, sportcsarnok.

8 8 Pápa és Vidéke február 15. Labdarúgás Teremben Nemesgörzsöny a legjobb Január 27-én 32 csapat részvételével indult az idei Pápa és Környéke Labdarúgó Teremtorna. Pápán a sportcsarnokban három hétvégén négy játéknapon léptek pályára a csapatok. A végére pedig csak egy maradhatott. Ez az egy a Nemesgörzsöny SE lett. Február 10-én az eredményhirdetés elõtt csoportképre állt össze a nemesgörzsönyi csapat. A fotósok és a televíziós stáb a bajnokcsapatot örökítette meg a játéksorozat végeztével. A Nemesgörszönyi SE csoportelsõként jutott tovább a harminckettes mezõnybõl a második fordulóba. A legjobb 16 között meg kellett elégedniük a csoportmásodik hellyel, Pápasalamon elõttük végzett. Az utolsó játéknapon, február 10-én a legjobb 8 között két döntetlen (Nyárád ellen 1-1, Nagyacsád ellen szintén 1-1) és egy gyõzelem (Pápateszér ellen 2-0) szerepelt a csapat eredménylistáján. Ezzel csoportelsõként jutott a II-es csoportból a gárda az elõdöntõbe, ahol az I. csoport 2. helyezettje, Pápasalamon volt az ellenfél. Az eredmény 2-1 a görzsönyieknek, ez a finálébeli szereplést jelentette. A bajnoki címre pályázott Vaszar csapata is. A vaszariak biztatóan szerepeltek az elõdöntõben, 5-1-re nyertek Nyárád csapata ellen. A három hétvégén lebonyolított torna utolsó, 88. mérkõzéseként következett tehát a döntõ, amely presztízsmérkõzést hozott. A címvédõ ugyanis Vaszar volt, Nemesgörzsöny tavaly második lett, akkor döntetlent követõen hétméteresekkel kaptak ki a vaszariaktól. A nemesgörzsönyieket fûtötte a visszavágás vágya, emellett a csapat remekül szerepelt az idei teremtornákon, két tornagyõzelmet és egy harmadik helyet szereztek eddig. Nagy küzdelmet vívott a két csapat a döntõben, miközben a helyzeteiket nem sikerült értékesíteni, így 0-0-ás eredményt mutatott az eredményjelzõ tábla 13 percen át. Ekkor sem találat változtatott a látottakon. A vaszari Bakos Zoltán egy kemény belemenéssel a palánkhoz vágta a görzsönyi Pócza Attilát. Az incidens indulatokat váltott ki a játéktéren, és pillanatok alatt két végleges kiállítás és több kétperces pihenõ volt a jutalom a játékvezetõk részérõl. Állt az óra, a történtek miatt reklamáltak az edzõk, csapatvezetõk is, ki a játéktéren, ki a versenybíróságnál. A felizzott hangulat az újra elindult mérkõzés következõ percében is szedte áldozatait, elõbb egy vaszari szabálytalanságért járt kétperces kiállítás, így már csak 2-2 mezõnyjátékos volt a pályán. A büntetõpercek letelte után a nemesgörzsönyiek visszajöttek a játéktérre, elõbb három, majd négy görzsönyi játszott a mezõnyben két vaszari ellen. 2 perc 40 másodperc volt hátra a mérkõzésbõl, amikor az emberelõnyben lévõ Nemesgörzsöny Szabó révén megszerezte a vezetést. Az utolsó percben a Vaszar is kiegészült, az eredmény azonban nem változott. Maradt 1-0, ezzel a Pápa és Környéke Labdarúgó Teremtorna évi bajnoka a Nemesgörzsöny SE, 2. Vaszar, 3. Nyárád, 4. Pápasalamon. A további helyezettek: 5. Nagyacsádi SE, 6. Malomsoki SE, 7. Pápateszéri SE, 8. Nagygyimóti SE. A torna legjobb játékosa a nyárádi Szabó Tibor lett. A legjobb kapusnak Tauber Attilát (Vaszar) választották. A gólkirályi címet 12 góllal a szintén vaszari Bakos Zoltán érdemelte ki. A tornát a versenybizottságból Koncz Sándor értékelte. - Megmutatkozott, hogy a csapatok mely bajnokságban játszanak nagypályán. Minél magasabb szinten játszanak, annál inkább kijön a jobb tudás. Egy-egy csoportmérkõzésen becsúszhat jó eredmény olyan csapatnak is, amely csak összeszervezõdött a tornára, de folyamatában végigjátszani, ismeretlenként feljutni a csúcsra nem lehet. Meglepetés volt, hogy a megyei III/A osztály õszi bajnoka, Malomsok nem jutott a legjobb négy közé. Úgy érzem, ma fásultak, fáradtak voltak, vagy nem voltak elég motiváltak, elhitték, hogy tovább fognak jutni, s ez visszaütött. Játékerõ alapján a négy között lett volna a helyük. - A döntõ mérkõzést miként értékeli? - A 32 csapat nagyon sok mérkõzést játszott, és az összes középdöntõ illetve elõdöntõ alatt nem volt annyi kiállítás, mint a döntõben. A két csapat nem most találkozott elõször, presztízst csináltak a mérkõzésbõl, és pillanatnyi felindulás, talán idegi fáradtság eredményezte, hogy elszabadultak az indulatok, és olyan történt a pályán, ami nem odavaló. Magam részérõl elítélem az ilyen megnyilvánulásokat, ennek semmi keresnivalója a pályán. Ezek megítélésére vannak szabályok, azt tudni kell, hogy azokra a játékosokra is vonatkoznak büntetési szankciók, akik ebben a terembajnokságban játszottak. Itt szándékos, durva belemenésrõl volt szó, valamint a játékvezetõ becsmérlésérõl. Ha a játékos volt már büntetve, akkor visszaesõként kezeljük, ha ez az elsõ alkalom, akkor is kap valami büntetést. A bajnok Nemesgörzsöny támogatója, Lengyel Ernõ az eredményhirdetést követõen, már némiképp túllépve a döntõ okozta feszültségen, elégedetten nyilatkozott: - Ez zsinórban a harmadik tornagyõzelmünk. A sorozatterhelést jól bírta a csapat. Múlt héten Bakonyszücsön is játszottunk, tehát nem egy tornán szerepeltünk hétvégén, hanem kettõn. Most is így van, ezután megyünk Bakonyjákóra. Edzésben vannak a srácok. Jövõ héten elkezdjük a nagypályás edzõmérkõzéseket, Mihályházával kezdünk. Jóval erõsebb csapat, mint mi. - A megyei bajnokságban másodikak a Malomsok mögött. A teremtorna sikersorozat a nagypályán is folytatódik? - Ezt a passzolgatós játékot át lehet vinni. Az élre törünk, meglátjuk mi lesz. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben