MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3."

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága április 8-án (hétfő) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje: A nyilvános ülés napirendje: A képviselő-testület április 25-i rendes ülésének előkészítése: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. 2. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása. 3. Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről. Meghívott: Ódorné Molnár Mónika 4. A Gondozási és Családsegítő Központ Szakmai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 5. Átfogó értékelés Sárvár Város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A bizottság hatáskörébe átruházott döntések 6. Sporttelep fenntartási támogatás megállapítása. 7. Önkormányzati támogatásban nem részesülő civil szervezetek, valamint civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetek önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott pályázatainak elbírálása. 8. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található). 9. Szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékének soron kívüli kiegészítése (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található). 10. FHO-ban elhelyezésre kerülő fiatal házasok névjegyzékére vétel iránti kérelmek (egy előterjesztés a zárt ülés anyagai között található, egy előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra). 11. Egyebek

2 Zárt ülésen kerül tárgyalásra: A bizottság hatáskörébe átruházott döntések 1. Kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelem elbírálása. 2. Az önkormányzati bérlakások bérlőinek, szálláshasználóinak a Városgazdálkodás Sárvár felé fennálló bérleti díj-, vízdíj-, valamint a Sárvár Távhő Kft. felé fennálló hátralékairól. Meghívott: Fitosné Kanta Valéria 3. Szociális jellegű önkormányzati bérlakás igénylése iránti kérelem. 4. Egyebek Sárvár, április 2. dr. Szabó Gyula s. k. a bizottság elnöke 2

3 TARTALOMJEGZYÉK 1/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról / Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása / Napirendi pont Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről / Napirendi pont A Gondozási és Családsegítő Központ Szakmai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása / Napirendi pont Átfogó értékelés Sárvár Város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A bizottság hatáskörébe átruházott döntések / Napirendi pont Sporttelep fenntartási támogatás megállapítása / Napirendi pont Önkormányzati támogatásban nem részesülő civil szervezetek, valamint civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetek önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott pályázatainak elbírálása / Napirendi pont Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása / Napirendi pont Szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékének soron kívüli kiegészítése / Napirendi pont FHO-ban elhelyezésre kerülő fiatal házasok névjegyzékére vétel iránti kérelmek / Napirendi pont Egyebek

4 1/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. /Az előterjesztés a honlapon a Humán Erőforrás Bizottság előterjesztései között található./ 4

5 2/ Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása. /Az előterjesztés a honlapon a Humán Erőforrás Bizottság előterjesztései között található./ 5

6 3/ Napirendi pont Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Éves ellenőrzési jelentés A beszámolót készítette: Sárvár, április 3.. Ódorné Molnár Mónika, belső ellenőr A beszámolót jóváhagyta: Sárvár, április 3.. Dr. Szijártó Valéria, jegyző 6

7 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) tartalmazza. Az éves jelentés összeállítása a január 1-től hatályos jogszabályok szerint történt. Jelen beszámoló a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, a költségvetési intézmények és Sitke Község Önkormányzatának évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze ben a belső ellenőr személyében változás nem történt. Az éves ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírások változásainak megfelelően átdolgozott Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató figyelembevételével került összeállításra. A belső kontrollrendszer szabályozása és működése megfelel a jogszabályok, az SZMSZ, és a belső szabályzatok előírásainak ban mindenképpen folyamatos belső ellenőrzési munkát szeretnénk biztosítani. Terveink szerint alapvetően támogató, a vezetést segítő ellenőrzési rendszert működtetünk, s meghatározó célunk továbbra is az, hogy az esetleges szabálytalanságok feltárása mellett az ellenőrzési tevékenységgel hatékonyan segítsük az intézmények és a belső szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, a működés törvényességének biztosítását. Ennek érdekében: - biztosítjuk a szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvételt a belső ellenőr számára, - biztosítjuk a megfelelő szakmai segédanyagok beszerzését. Ahhoz, hogy a gazdálkodásunk a működésben, pénzügyi irányítási rendszerben minél alacsonyabb kockázati tényezőként jelenjen meg a belső kontroll környezet (vezetők, alkalmazottak belső kontrollokhoz való viszonya, etikai értékek, stílus) erősítése indokolt. A rendszer kialakításában és működtetésében nem lehet eléggé hangsúlyozni a vezetők felelősségét. Választ kell keresni a belső kontroll rendszer erős vagy gyenge pontjaira, és hogy összességében miként segítsék a vezető munkáját, a működés eredményességét. A FEUVE fejlesztésével kapcsolatos megoldásra váró legfontosabb feladatok: Megvalósítandó feladatok a FEUVE-rendszer területén vannak, elsősorban a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetése terén. Szükséges, hogy a szabályozási feladatok mellett, ténylegesen a gyakorlatban is működjék a kockázatkezelés rendje. Ehhez a feladathoz jó módszertani segítséget ad a Minisztérium által kidolgozott segédlet. 7

8 I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (bkr.48. aa pont) I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr.48. aa) pont) I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelő kockázatelemzés alapján került összeállításra. A tevékenységek kockázati besorolása megtörtént. Mérlegelve az egyes tényezők hatásait alakult ki az a sorrend, amely alapján kijelölésre kerültek az ellenőrizendő területek. A évre tervezett ellenőrzések száma 9 volt 193 revizori napra tervezve, ebből a soron kívüli vizsgálatokra 30 napot hagytunk. A végrehajtott ellenőrzések számát és időigényét az alábbi táblázat mutatja. Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések Sitke község Önkormányzatánál Költségvetési szerveknél végzett ellenőrzések Gazdasági sz.-nél végzett Tervben szerepelt ell. db nap Soron kívül db ell. nap Terven felüli db ell. nap Összes ellenőrzés ell. db nap ellenőrzések Egyéb ellenőrzések Egyéb feladatok Összesen Elmaradt ellenőrzések Összesen 4 db ellenőrzés maradt el, ennek oka, hogy a terven felüli ellenőrzések száma magas volt. Elmaradt ellenőrzés: - Európai Úniós támogatással megvalósuló projektek szabályszerűségi ellenőrzése. - Sárvár Víz Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft. kintlévőségeinek vizsgálata - Közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása - A évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzése. Soron kívüli ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzés 1 db volt: - Költségvetési ellenőrzés 2012.I. negyedévében a Városgazdálkodásnál. 8

9 Terven felüli ellenőrzések - A Nádasdy Tamás Általános Iskola évi alapilletmény előirányzatának tervezéséhez és felhasználásához (egyéb ellenőrzés) - A Sitkei Tagóvoda gyermek élelmezésének utóellenőrzése - Költségvetési utóellenőrzés a Városgazdálkodásnál - Telefonlisták ellenőrzése I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) nem merült fel. I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr.48. ab) pont) I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága Kapacitás ellátottság: a belső ellenőrzés személyi feltétele biztosított, 1 fő végezte a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, és Sitke község önkormányzatánál a belső ellenőrzést. A belső ellenőr képzettségi szintje és gyakorlata: a belső ellenőr megfelel a jogszabályban előírt képzettségi és gyakorlati követelményeknek. A belső ellenőr képzései: Szakmai képzés: - A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt szervezésében a könyvviteli szolgáltatást végzők részére tartott továbbképzésen, - Az ÁBPE- továbbképzés II. n történt szakmai továbbképzésen Idegen nyelvi képzés: 2012-ben nemleges Informatikai képzés: 2012-ben nemleges Egyéb képzés: Önképzés A belső ellenőr regisztrációja: a belső ellenőr szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium belső ellenőrzést végző személyek nyilvántartásában. Ódorné Molnár Mónika regisztrációs szám: I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr a alapján) A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése: a belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított. - szervezeti szempontból: a belső ellenőrzés közvetlenül a jegyző alárendeltségébe tartozik. 9

10 - feladatköri szempontból: a belső ellenőr az ellenőrzésen kívül más tevékenységben nem vesz részt évben összeférhetetlenség nem állt fenn a belső ellenőrzést végző személlyel kapcsolatban. A belső ellenőr tevékenységének tervezése során önállóan járt el. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai: a dokumentációkhoz, iratokhoz, és az ellenőrzötthöz való hozzáférés akadálya nem merült fel. I/2/c Összeférhetetlenségi esetek (Bkr a alapján) Összeférhetetlenségi eset a évi belső ellenőrzés során nem merült fel. I/2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása - a belső ellenőr az intézmények minden helyiségébe jogosult volt belépni, figyelemmel az biztonsági előírásokra, és a munkarendre, - a munka elvégzéséhez kapcsolódó minden iratba betekinthetett, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíthetett. - A Hivatal és az intézmények vezetőitől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők: Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel. I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása: A belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartásának szabályait az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve tartalmazza. A szabályzatnak megfelelően az ellenőrzési dokumentumok iktatásra kerülnek. I/2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok: Ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat a 2011-évről készített beszámolóban a következő volt: A feladat ellátási és gazdálkodási környezet átalakulása miatt szükséges kialakítani a külső-belső feltételeknek megfelelő költségvetési tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatok belső kontrollrendszerét, és biztosítani szükséges, hogy a tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájáruljon a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés. A belső ellenőrnek alkalmaznia kell a módszertani iránymutatásokat, követnie kell annak folyamatos változását, fejlesztését, módosítását. Ugyanezen javaslatok érvényesek lesznek 2013-ra is. I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. aac) pont) A jogszabályi környezet folyamatos változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedése indokolta, hogy a vezetés a felmerülő kérdések megoldásához igénybe vegye a belső ellenőrzés tanácsadói kapacitását. Tárgy Eredmény Jogszabályok áttekintése belső ellenőrzési Megvalósult teendők kapcsán Szervezeti változások kezelése belső Megvalósult 10

11 szabályzatok aktualizálása II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. b) pont) II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. bb) pont) Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat Az önkormányzati intézmények normatíva elszámolásának ellenőrzése Az intézmények vezetik a normatív állami támogatás elszámolásához szükséges A jogosultságokat alátámasztó iratok, nyilatkozatok rendben voltak Sitke Község Önkormányzata normatíva elszámolásának ellenőrzése Költségvetési ellenőrzés 2012.I.negyedévben a Városgazdálkodásnál alapbizonylatokat A szociális étkeztetést a jogszabályoknak megfelelően működteti az önkormányzat - Az intézménynél nincs felelősségvállalási nyilatkozata az étkezési térítési díjat szedőnek, és a temetőgondnoknak - Az elszámolásra kiadott összegek esetében az elszámolás határideje és az összeg rendeltetése hiányzik a bizonylatokról - Nincs külön pénztárhelyiség - A menetleveleken ellenőrzés nyomait egyik hónapban sem találtam - Az elszámolás a gyakorlatban nem norma alapján történt, hanem számlával kifizetve - A jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata nem biztosította a fedezetet, erről a kötelezettségvállaló a - A kötelezettségvállaló nem felelt meg a jogszabályi kritériumoknak - Több kötelezettségvállalás és annak ellenjegyzése a költségvetés elfogadása előtt történt - Sem az utalványozó, sem az ellenjegyző nem biztosította a jogszabályi előírások és a belső utasítások maradéktalan betartását - Az intézmény nem tett eleget Sárvár Város Önkormányzati Képviselőtestületének a 29/2011. (XII.16.) sz. az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati - Minden pénzkezelőnek, pénztárosnak készítsenek felelősségvállalási nyilatkozatot - Az elszámolások nyilvántartásában jelenjen meg az elszámolás határideje, és az összeg rendeltetése - Az ügyfél és a pénztár térfelét egymástól válasszák el - Készítsenek gépjármű üzemeltetési szabályzatot - A művezető ellenőrizze a menetleveleket - A gazdasági vezető ellenőrizze a tankolások, illetve az elszámolások bizonylatait - A pénztárból elszámolási kötelezettség nélkül, az összeg rendeltetésének 11

12 A GCSK-nál és a Bölcsődénél a szociális szakvizsga pénzügyi elszámolásának és szabályszerűségének ellenőrzése döntésénél nem győződött meg - Az utalványrendeleteken számtalanszor hiányzik a szakmai teljesítés igazolása - Az utalványrendeleteken több esetben hiányzik hol az utalványozó, hol a szakmai teljesítést igazoló, hol az ellenjegyző aláírása. - Az elszámolt létszám és összeg az önkormányzati adatszolgáltatás adatai alapján elfogadható - A helyi önkormányzat jogerős működési engedéllyel rendelkező szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt tart fenn - A személyes gondoskodást végző, továbbképzésre kötelezettek statisztikai állományi létszámát helyesen állapították meg - a Bölcsődénél a kötelezettségvállalással nem terhelt év végi maradványt visszafizették a központi költségvetésbe rendeletének - Január 1-től február 17-ig az intézmény fenntartói tájékoztatás, engedély nélkül indított felújítási munkálatokat - Az intézménynél indokolatlan munkák megrendelése, pénzügyi fedezet nélküli számlák kifizetése folyt. A pénzgazdálkodás nem a törvényi jogszabályoknak, és a belső szabályzatoknak megfelelően történt. - A támogatást a továbbképzésen való részvétel költségeire, a továbbképzésen résztvevők helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett személy jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire fordították és évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány egyik intézménynél sem keletkezett - A Gondozási Központnál és a Bölcsődénél a szakvizsga és továbbképzés támogatásának elszámolása a jogszabályoknak megfelelően, ismerete nélkül a pénztáros ne adjon ki előleget - A kötelezettségvállaló, ellenjegyző, érvényesítő a pénzügyi fedezet megléte nélkül nem vállalhat kötelezettséget, írhat alá ellenjegyzést. 12

13 A Nádasdy Vár Művelődési Központ és Könyvtár ellenőrzése Pótelőirányzati kérelmek - Az intézmény az önkormányzati alapítói céloknak megfelelően működik, az intézmény feladatellátása a reális igényekhez igazodik - Az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatokat elkészítette - A szabályzatok a működéshez, a gazdálkodás viteléhez rendelkezésre állnak, de az aktualizálásuk több esetben is elmaradt, nem naprakészek - A szabályzatok és az adott területen végzett gyakorlat általában azonos, kivéve a leltározási tevékenységet - A költségvetés összeállítása során a bevételek teljes körű számbavétele megtörtént, de várható nagyságuk megállapítása nem volt reális Az intézmények összesen Ft-t igényeltek szabályszerűen történik. - A szakmai feladatellátás céljaihoz a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan használták fel - A szakmai munka feltételei az intézményben adottak, annak zavartalansága biztosított - A költségvetési előirányzatok teljesítése nem a terveknek megfelelően alakult - Felhívom a Városgazdálkodás figyelmét az intézmény szabályzatainak aktualizálására, illetve hogy a hatályban lévő szabályzatokat juttassák el az intézményeknek - Ugyancsak a Városgazdálkodás feladata az intézményvezetővel közösen, hogy a leltározási feladatokat megfelelően végezzék el - Az intézmény az előirányzataik kidolgozásánál nagyobb figyelemmel legyen a várható költségek és bevételek megítélésére - A FEUVE rendszer működéséről készítsék el a folyamat és rendszer leírásokat A benyújtott kérelmeket átvizsgálva Ft pótelőirányzat elfogadását javasoltam Feljegyzés a Nádasdy Tamás Általános Iskola évi alapilletmény előirányzatának tervezéséhez és felhasználásához A Sitkei Tagóvoda gyermek élelmezésének A kilenc hónap adatait figyelembe véve az alapilletményeket az intézmény jól tervezte meg, kivéve a két részmunkaidős bérének rossz soron történő megjelentetését november 11-i határidővel a Pénzügyi irodának Az óvodának II. félévre Ft-ot, I. - Készüljön írásbeli megállapodás a gyermek élelmezés 13

14 utóellenőrzése Utóellenőrzés évben a Városgazdálkodásnál intézkedési terv elkészítését írtam elő, mely a mai napig nem készült el - Írásbeli megállapodás nem készült a gyermek élelmezés költségeinek megosztásáról - Nincs kidolgozva továbbra sem a költségfelosztás módszere - Nincsenek megnevezve a számlázás felelősei, nincs meghatározva az ütemezése, határideje - Az intézmény a költségvetésében nem tervezett 2012-ben sem erre a kiadásra megfelelő összeget - A Pénzügyi Iroda sem negyedévente, sem más ütemezésben nem készített pénzügyi elszámolást a község polgármesterének - A felelősségvállalási nyilatkozatokat elkészítették - Az elszámolások nyilvántartásában től megjelenik az elszámolás határideje, és az összeg rendeltetése - Az ügyfél és a pénztár térfelének elválasztása folyamatban volt - Az új gépjármű üzemeltetési szabályzat október 1-től hatályos - Az intézményvezető ellenőrizte a tankolások, illetve az elszámolások bizonylatait - Az intézmény megalkotta a kötelezettségvállalás, félévre Ft-ot kell fizetnie A Városgazdálkodás az előző ellenőrzés óta eltelt időszakban a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működött. Az ellenőrzés által talált hiányosságokat az intézkedési tervben vállalt határidőre megszüntették. költségeinek megosztásáról - A Pénzügyi Iroda dolgozza ki, hogy a költségeket milyen mutató szerint osztja fel, az eladási ár képzése hogyan történjen, valamint a számlázás felelőseit, ütemezését, és évenkénti határidejét is nevezze meg - Az intézmény a költségvetésében tervezzen erre a kiadásra megfelelő összeget 14

15 Telefonlisták ellenőrzése utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát is. - A vizsgált két hónapban a kiadások között nem merült fel olyan tétel, melynek szükségessége megkérdőjelezhető lenne A T-Mobil 235 db telefont tartalmazó listát készített, melyen a telefonszám és a hűségnyilatkozat lejárati ideje is szerepelt. A 235 db telefonból 132-n van hűségnyilatkozat (a T- Mobil szerint, de ebből már 2011-ben vagy 2012 elején is jártak le) a többin már nincs. A hivatalban található listán szerepel a telefonszám és a tulajdonos neve, ezeken a számokon keletkező telefonszámlákat az egyének fizetik. A különböző táblázatok többszöri javítások és átírások után nehezen követhetőek. - Javaslom a Gazdasági és Városfejlesztési irodának, hogy a telefonok pontos beazonosítása után egy naprakész táblázatot vezetni szíveskedjenek. - A leadott és új telefonokat is vezessék át a táblázaton. - Javaslom, hogy azokat a telefontulajdonosokat, akik már nem dolgoznak a PM hivatalnál, vagy valamelyik intézményünknél, illetve nem nyugdíjasunk kérjük meg, hogy mondja le a csomag nyújtotta kedvezményeket. II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. bb) pont) Kontrollkörnyezet: Az Önkormányzat hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a szervezeti ábrát, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket. Az SZMSZ alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri leírásokkal és a belső szabályzókkal összhangban áll, a felelősségi körök, hatásköri viszonyok és feladatok a fenti dokumentumok alapján egyértelműek. A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak. A hatályos SZMSZ melléklete a Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje, mely a jogszabályi előírásoknak megfelel. Kockázatkezelési rendszer 15

16 Az Önkormányzat hatályos Kockázatkezelési szabályzata alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Kontrolltevékenységek A hivatal és valamennyi intézménye valamennyi tevékenységére vonatkozóan biztosítva van a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. Az alábbi feladatok elkülönítése biztosított: - pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, - a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, - a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, - a gazdasági események elszámolása, kontrollja. A belső szabályzatokban a felelősségi köröket meghatározták. Információs és kommunikációs rendszer A kialakított információs és kommunikációs rendszer vezetői utasítások, értekezletek, munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmas arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes kollégákhoz illetve a szervezeti egységhez. Nyomon követési rendszer (monitoring) Megfelelően működik az Önkormányzat tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. III. Az intézkedési tervek megvalósítása (bkr. 48. c) pont) évben az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok alapján a szükséges intézkedéseket az érintettek megtették. 16

17 4/ Napirendi pont A Gondozási és Családsegítő Központ Szakmai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztés A Gondozási és Családsegítő Központ Szakmai Programjának valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gondozási és Családsegítő Központ Vezetője március 12-én kelt levelében azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy az intézmény takarítási feladatainak ellátására 1 fő közalkalmazotti vagy megbízási szerződéses jogviszony keretében kerülhessen foglalkoztatásra. Kérelmét az alábbiakkal indokolta: A takarítási feladat évben közfoglalkoztatás keretében került ellátásra. Ugyanezen feladatokat év első negyedévében megbízási szerződéses jogviszonyban, április hónaptól hosszú távú közfoglalkoztatottként, január hónapban megbízási szerződéssel, illetve február 15-től november 30-ig közfoglalkoztatás keretében ugyanazon személy látta el. A takarítónő a takarítási feladatok elvégzése mellett hivatalsegédi teendőket is ellát (postai küldemények feladása, levelek kézbesítése). Alkalomszerűen besegít a szociális gondozók munkájába, elvégzi az ellátottak ruháinak mosási feladatait évben közfoglalkoztatás kertében a takarítási feladatok elvégzésére 3 havonta más-más személyt kellene alkalmazni az önkormányzatnál rendszeres pénzellátásban részesülő személyek közül. Ez nem egyszerű feladata, hiszen nehezen találni megfelelő személyt. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 2. számú mellékletének kiegészítő szabályok 7. pontja értelmében a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén: takarító 1 fő. Az intézményvezető indokaira tekintettel javaslom, hogy a Gondozási és Családsegítő Központ közalkalmazottainak létszáma május 1-jétől 1 fővel (takarító státusszal) emelésre kerüljön. A dolgozó bérköltségére részben az intézmény költségvetésének személyi előirányzata, részben a tartós munkanélküliek foglalkoztatására benyújtandó TÁMOP pályázaton elnyert támogatás nyújthat fedezetet. Figyelemmel arra, hogy az intézmény létszámadatát tartalmazza az intézmény szakmai programja, illetve a szervezeti és működési szabályzata, ezért ezen dokumentumok módosítása szükségessé vált. A módosítást indokolja továbbá, hogy a dokumentumok több helyen utalnak a polgármesteri hivatalra, így a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal megnevezés átvezetése is indokolt, valamint az intézmény számlaszáma is változott. Az SZCSM rendelet 5/A. (1) bekezdése szabályozza a szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmi elemeit. Ugyanezen (2) bekezdése értelmében a szakmai programhoz mellékelni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/C. (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét és a szervezeti és működési szabályzatot. 17

18 A Gyermekjóléti Szolgálat mint a Gondozási és Családsegítő Központ szakmai egysége vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4/A. (1) bekezdése szabályozza a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmi elemeit. Ugyanazen (2) bekezdése alapján a szakmai programhoz mellékelni kell a szervezeti és működési szabályzatot. A szervezeti és működési szabályzat tartalmi követelményeit az SZCSM rendelet 5/B. -a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. (1) bekezdése határozza meg. A Szakmai program és a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése az intézményvezető feladat-és hatáskörébe tartozik. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdése alapján: Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: ( ) a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése ( ) Az Szt. 92/B. (1) bekezdése értelmében: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ( ) c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet ( ) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a alapján: (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartója ( ) d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, ( ) Az intézményvezető fentiekre tekintettel elkészítette a szakmai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat módosítását, melyet jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjesztett. A módosítás során a szakmai program eddigi mellékleteit képező olyan, az intézmény által alkalmazott mellékletek kerültek kihagyásra, melyek a fent hivatkozott jogszabályok alapján nem kötelező tartalmi elemei a szakmai programnak. Az Ávr. 10. (4) bekezdése alapján évben új megállapodás készült az intézmény és a Városgazdálkodás Sárvár között, a módosított szervezeti és működési szabályzat már ezt a megállapodást tartalmazza. (Az új, illetve módosított tartalom a dokumentumokban félkövéren, dőlten és aláhúzottan kerültek kiemelésre.) Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakmai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat módosításának technikai kivitelezésére nem oly módon került sor, hogy az intézményvezető a régi dokumentumok módosítását, majd egységes szerkezetbe történő foglalását végezte el, hanem a könnyebb, egyszerűbb áttekinthetőség érdekében a módosított tartalommal a korábbi Szakmai Program és SZMSZ jelenleg is aktuális elemeit átvevő, új Szakmai programot és Szervezeti és Működési Szabályzatot készített, melynek elfogadását és jóváhagyását kérte a Képviselő-testülettől, a régi Szakmai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. 18

19 Az intézmény Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának fentiek szerinti módosítása az intézmény feladatkörét, tevékenységét, szakfeladatát, tehát szervezetének, működésének lényegét, érdemét nem érinti. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. (1) bekezdése alapján a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak. A Korm. rendelet 7. (4) bekezdés d) pontjának értelmében a működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szakmai program véleményezésére a Főigazgatóságot akkor kell szakértőként kirendelni, ha a módosítás új szociális szolgáltatás, ellátotti csoport vagy alapszolgáltatás esetén ide nem értve a nappali ellátást új ellátási terület engedélyeztetésére irányul, és a Főigazgatóság nem vesz rész ügyfélként az eljárásban. A Szakmai Program intézményvezető által történő módosítása a fenntartó részére bejelentési kötelezettséget ír elő a működést engedélyező szerv felé a Korm. rendelet 8. (1) bekezdése alapján, mely szerint: (1) A fenntartó köteles az első fokú működést engedélyező szervnek a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha ( ) c) az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a szociális szolgáltató, intézmény, telephely vezetője megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik, feltéve, hogy a változások a működési engedély módosítását nem teszik szükségessé. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény dokumentumainak fentiek szerinti módosítása összességében az intézmény működési engedélyének módosítását nem igénylik, tekintettel arra, hogy a módosítással a működési engedélyben feltüntetett adatok nem változnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat 1. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási és Családsegítő Központ vonatkozásában 1 fő takarító álláshely létesítését engedélyezi május 1-i hatállyal kezdődően. Az intézmény közalkalmazottainak létszáma így 30 főről 31 főre emelkedik. Az önkormányzat december 31-i tervezett zárólétszáma 250 főről 251 főre változik. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításba az intézmény létszámváltozásával kapcsolatos módosítás beépítéséről gondoskodjon. 2. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva a Gondozási és Családsegítő Központ Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 143/2012. (VI.28.) számú határozattal jóváhagyott Szakmai Programját valamint annak mellékletét képező Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 143/2012. (VI.28.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 19

20 3. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Gondozási és Családsegítő Központ a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező - Szakmai Programját az 1. mellékletben foglalt tartalommal, és a Szakmai Program mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja. Felelős: 1. pont tekintetében polgármester, intézményvezető 2-3. pont tekintetében polgármester a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező szerv felé történő bejelentéséért Határidő: 1. pont tekintetében május pont tekintetében azonnal Sárvár, április 3. Kondora István sk. 20

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben