ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT"

Átírás

1 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település egyik nagy tervének, egy szép faluközpont kiépítésének első szakasza. Nézzük, melyek voltak az előzmények: A terv 2003 őszén kezdett kirajzolódni, annak idején egy EU-s pályázat, a SAPARD program ösztönzésére. A helyi képviselő-testület és annak Településfejlesztési- és Jogi bizottsága számos alkalommal tárgyalta a fejlesztési irányokat, elveket. Nehéz volt az elindulás, hiszen Bakonyszombathely lineáris, egyenes vonalú településszerkezete következtében lényegében a faluközpont közel 1 km hosszúságú, melynek vannak különböző frekventált pontjai : iskola - gyógyszertár - műv. ház övezet. Polgármesteri Hivatal - Orvosi rendelő - Takarékszövetkezet övezete, az ABC övezete, a templomok térsége és a volt TÜZÉP telep környezete. A terveket a Képviselő-testület, bejárásainak, e bejárások tapasztalatainak és az önkormányzat célkitűzéseinek figyelembe vételével Bán Gellért mérnök úr készítette el. Az elkészült tervezetet Falufórumon ismertette az Önkormányzat és kérte a lakosság véleményét, észrevételeit, javaslatait. Kisebb közösségekben is folyt a terv véleményezése /faluszépítő egyesület, itjúság, népdalkör, stb./ A különböző javaslatok bizonyos mértékig módosították az eredeti terveket, például a Széchenyi utcai buszmegálló helyszíne, vagy a gyógyszertárnál lévő út lezárása tekintetében. Ezeket a lakosság nem szívesen fogadta volna el., ezért elvetésre ill. változásokra kerültek. A véglegesített, építési engedéllyel rendelkező fejlesztési program megvalósítási összköltsége 65 M Ft + ÁFA, mely nem tartalmazza még a római katolikus templom és a volt Tüzép telep tervezett fejlesztéseit. Ezzel együtt kb. 100 millió forint + Áfa költségigényű a jelenlegi tervek alapján a Faluközpont projekt ben megvalósult Emlékpark és a gyógyszertár övezet felújítása, az emlékpark teljes újraparkosításával és a gyógyszertár-müv. ház övezet talajcseréjével, zúzottköves parkoló kiépítésével, a környezet virágosításával és fásításával ben az általános iskola parkosított övezete készült el, az esőcsatorna lefedésével, térkövezéssel és köztéri utcabútorok, kandeláberek elhelyezésével május végére pedig a művelődési ház övezetében valósult meg a Faluközpont 1. üteme.

2 2 HÍRMONDÓ JÚNIUS Köszönjük minden közreműködőnek közérdekű munkával, anyagi támogatással vagy éppen munkagéppel való segítségét, köszönet a lakosság széleskörű összefogásáért, mely az előző évi iskolafejlesztés után 2006-ban is komoly eredményt hozott Bakonyszombathely településének! Ehhez tartoztak még a köztéri utcabútorok beszerzése és azok elhelyezése, valamint az utcajelző táblák kiegészítése. Ezek egy része már 2005-ben /800 e Ft értékben/ megvalósult, többsége pedig ez év május végéig /12 köztéri díszpad, 16 hulladékgyűjtő, 6 garnitúra parki közpad és asztal, összesen 1,2 millió forint értekben történt meg. Két kerékpártároló kes/ítese előkészületben van, mely még a tervhez tartozik. Az eddigi fejlesztések megvalósulásában nagy szerepe volt a lakosság összefogásának és a közös társadalmi munkáknak, a vállalkozóknak a közös ügyhöz való igen pozitív hozzáállásának és támogatásának, és nem utolsó sorban a sikeres pályázatoknak, valamint a közmunka programnak. Ez utóbbi a saját kivitelezést segítette elő, mely igen jelentős költségmegtakarítást eredményezett. Látványos, szép falukép rajzolódik ki az átadás után, mely mintája lehet a későbbi fejlesztéseknek. Este az időkapcsolóval működő kandeláberek kigyúlnak és egy hangulatos miliőt adnak a Faluközpontnak. Re ük, hogy az új értékek megbecsülése is megfelelő lesz. Még 2006-ban az egyházközségekkel közösen a templomok térségében történik parkrendezés és térkövezés. A további fejlesztéseket a Képviselő-testület EU-s forrásokra alapozva kívánja megvalósítani. Ezek kidolgozása két fordulóban történik a testület májusi és júniusi ülésein. Tavaszi parkosítás: virágosítás, fásítás Hagyományos tavaszi parkosítás immár negyedik éve folyik községünkben. Az akciót ebben az évben is az Önkormányzattal közösen szervezete a Faluszépítő Egyesület. A megmozdulás május 8-án a "Virágos Magyarországért" mozgalom keretében zajlott. Ezúttal kettős célja volta felhívásnak: - az Emlékparktól /gyógyszertár melletti parkövezet/ az óvodáig a virágos övezetek betelepítése, - a Baross Gábor utca hársfasorának pótlása és kiegészítése. Ez utóbbi a település egészére kiterjedő, 2003-ban készült fásítási program része. A hársfa csemeték ültetése mellett még fontos feladat a meglévő fák gondozása, fagyöngymentesítése. A virágosítás során db begónia palánta került kiültetésre, továbbá több száz kannavirág gumó elültetésre. Utóbbiak Pintérné Venczel Elvira és a kisbéri kórház felajánlásával.

3 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 3 A virágosítást Pintérné Venczel Elvira tervezte és vezette. A faluszépítők mellett az általános iskola tanárai és tanulói és a lakókörzet lakosai segítették a parkosítást. Ezúton is köszönjük közreműködésüket. Beérett a tavaly őszi fásítás eredménye: szépen megéledtek a vérszilvafák! Egy kivétellel valamennyi elültetett díszfa megéledt a Kossuth Lajos utcában. Már jól kivehető a tavaszi kihajtás után a mutatós díszfasor. A Faluszépítő Egyesület és az Önkormányzat az ősszel az eddigi fásítások szükséges pótlását, a római katolikus templom és a négyes kereszteződés övezetét, valamint a németfalusi boltnál lévő "háromszög" területét tervezi parkosítani, virágosítani és a Petőfi utcai tér rendbe tételét, parkosítását. r Ujabb sikeres pályázatok Június: a kulturális tervek támogatása Lassan, de - reméljük - biztosan érnek be az Önkormányzat pályázati erőfeszítései. Míg márciusáprilisban a település infrastrukturális / utak, járdák, ' májusban pedig elsősorban az oktatás terén elért támogatásokat részletezhettük, jelenlegi számunkban a kultúra területén elért pályázati eredményekre térhetünk ki. Az egyik pozitív hír kistérségi pályázathoz kapcsolódik, mely a mozgókönyvtári feladatok ellátásához kapcsolódik. E feladatellátáshoz Bakonyszombathely is együttműködési szerződéssel kapcsolódott. A projekt irányítója a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár. A bakonyszombathelyi könyvtár a pályázat keretében közel egymillió forintot használhat fel a következő bontásban: E Ft: könyvvásárlásra, E Ft: működési költségekre, 500 E Ft: szakmai berendezésekre és eszközökre. A Közművelődés Háza pályázatot nyújtott be eszközfejlesztésre a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához. Várhatóan többszázezer forint értékben jut így az intézmény fejlesztési forrásokhoz. Az Önkormányzat és a Közművelődés Háza pályázata 300 E Ft pályázati támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól egy 1956-os rock opera megvalósítására. A mű címe : "Ezerkilencszázötvenhat, te csillag!" A rockopera a Bakonyszombathelyi Rock Színpad szereplőgárdájára és a Syncron zenekarra épül, de az több amatőr művészeti együttes bevonásával, / Bakony Néptáncegyüttes, Gútai Rock Színpad / együttműködésével valósul meg. Az előadás rendezői: Szteblák Zsuzsanna, Kovácsné Czimora Zita és Mayer János. A mű végig kíséri a történelmi eseményeket a forradalom előestéjétől a szabadságharc bukásáig. Az előadás alatt a színpadháttér egy részén az 56-os történések jelennek meg filmvetítéssel a színpadi jelenetekhez illeszkedve. A darabban a néptáncrészletek koreográfiája is a rock oratórium előadására készül. A díszletek egyrészt festett vásznakból, másrészt "makettekből" állnak és váltakoznak a történelmi szituációkra tervezetten. Az előadást élő zene kíséri, mely instrumentális aláfestése a prózai részeknek, verseknek, valamint a kísérőzenéje a daloknak. A rock oratórium túl kíván mutatni az 56-os eseményeken. Hangszerelése, dallamvilága és színpadi megoldásai a fiatalok ízlésvilágához közelít - törekedve arra, hogy a rockos hangzás, a folkrock alapú néptánc részletek, az élő zene megfogja a fiatalokat, így közelebb hozva rétegeikhez a történelmi eseményeket. Ugyanakkor a középkorosztályhoz is közelálló a darab zenei világa. A Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda megyei pályázata 100 ezer forintot nyert a Benedek Elek Nap megrendezésére, melyet az intézmény hagyományteremtő jelleggel szervez ez év őszére.

4 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 4 Egyéb témájú pályázati eredmények Ft a sportpálya és környezetének gondozására, fűnyírására Fűnyíró kerti traktor beszerezése a fő cél! A Bakonyszombathelyi Községi Sportegyesület pályázatot nyújtott be a Komárom - Esztergom Megyei ANTSZ-hez a szabadtéri sportlétesítmények és környezete folyamatos parlagfiimentesítésére, gyommentesítésére, fűnyírására a sportövezetekben és környezetükben. A pályázat eredményeképpen az Egyesület Ft-ot nyert a fenti célkitűzések megvalósítására. Esősorban egy fűnyíró kerti traktor beszerzése oldaná meg hatékonyan a felújuló sportpálya és környezete ilyen irányú gondjait. Az Önkormányzat testületi ülésén döntött arról, hogy az elnyert összeget kiegészíti és ezzel elősegíti az egyesületnek egy nagyteljesítményű fűnyíró kerti traktor megvásárlását. A beszerzés folyamatban van. Pályázott a Bakonyszombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület A Bakonyszombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület évről évre benyújtja országos szakmai szervezetéhez pályázatait, elsősorban a helyi egyesület működésére évben a Tűzoltóház felújítása is célként fogalmazódott meg. ezt most ezt a pályázati feltételek is megengedték. Az egyesület 500 ezer forintos pályázati igényt nyújtott be. CD ROM Bakonyszombathelyről és a Bakonyaljáról Bakonyszombathely Önkormányzata idegenforgalmi témájú pályázatot nyújtott be a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottságának felhívására "Bakonyszombathely települést és a Bakonyalját bemutató idegenforgalmi CD ROM elkészítése" megvalósítására. A projekt Ft támogatást nyert a települést és a Bakonyalját bemutató idegenforgalmi CD ROM elkészítésére és - első lépésben példányban való sokszorosítására és terjesztésére. A község 10 éve működtet kistérségi Tourinform Irodát, valamint több prospektust is megjelentetett. Hiányzik azonban egy gazdag képanyagú CD ROM. mely szemléletesen bemutatja a települést és a tájegységet különböző szakvásárokon, idegenforgalmi fórumokon ill. a partner települések bővítésére szolgáló alkalmakon. A tervezett promóciós, eszközzel a partnerkapcsolatok bővítését, a kiemelt idegenforgalmi területek / kultur-turizmus. falusi turizmus, vadász turizmus, kerékpáros turizmus / fejlesztését kívánjuk elérni. A CD ROM tematikája : 1. Négy évszak a Bakonyalján / természeti képek leírással és zenével ;. 2. Bakonyszombathely általános bemutatása / faluképek, intézményi infrastruktúra. Önkormányzat és bizottságai, hivatala, partnerkapcsolatok / 3. Természetvédelmi területek / Feketevíz puszta. Kastélypark '. vadászat. tanösvény 3 Műemlékek Bakonyszombathelyen 4.Kulturális rendezvények, folklór 5. Sport, természetjárás 6. Gazdaság / vállalkozások, ipari terület / 7. Falufejlesztés / parkosítások. közérdekű munkák. pályázati megvalósulások 8. Távlati tervek / fejlesztési irányok, látványtervek / A CD ROM magyar-angolnémet nyelven és zenei aláfestéssel / Négy évszak : Vivaldi, további részek : Bástya Citerazenekar népzene. Bakonyszombathelyen bemutatott helyi és partnercsoportokkal előadott rockopera részletek. A képanyag elkészítése megkezdődött, a teljes megvalósítást október elejére tervezzük. A szakmai munkát Gál István, az önkormányzat informatikus rendszergazdája irányítja. Előrelépés a Kastélypark ügyében Nyertes pályázat a parkfelújításának tanulmánytervire, cselek vési programjára A Kastélypark helyzetét minden lokálpatrióta bakonyszombathelyi lakos szívügyének tekinti. A park az utóbbi években ugyan sokat szépült, de szükséges lenne egy átfogó, radikális fejlesztés megvalósítása. Ezzel talán már a 24. órában vagyunk. Az Eszterházy kastély környezetében valaha laza vonalvezetésű Angol park volt. A parkból rengeteg szép fa kipusztult, helyettük a másodlagos sarjerdő ill a magoncok telepedtek meg. A labdarúgó pálya kialakításakor sok értékes, főleg örökzöld fa került kivágásra. Az erdő visszahódította a területet és azok a fajok váltak uralkodóvá. melyek gondozást nem igényeltek. A sarjak és magoncok megfojtják a telepített fákat, azok teljesen felkopaszodtak. A

5 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 5 parkra jellemző. tervezett formájú szabad terek hiányoznak, az egész területen mély árnyék van. Az átszellőzés az elburjánzott aljnövényzet miatt nem megfelelően biztosított. Szükséges lenne a Kastélypark teljes vízrendezése. A park értékes, máig meglévő fáit erdőfoltok alapján lehet elemezni. Az elemzés azt mutatja, hogy mind a mai napig számos értékes fa található a Kastély parkban, melyek azonban azonnali kezeléseket igényelnek. Főleg a platánfák álltak ellen az idő viharainak, de számos példányukat betegség támadta meg. ezeket gyorsan kezelni kellene. Elsőrendű feladat a park felújítása során a ma még meglévő értékes növényzet megmentése. A Képviselő-testület a fenti, átfogó változásokat szakértő irányítása és a lakosság véleményének kikérése nélkül nem kívánja megindítani. A most. a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságától elnyert támogatás lehetőséget ad egy szakértő által elkészítendő szakmai cselekvési terv elkészítésére. Ez alapján indulhat meg a tervszerű felújítási munka. A terv elkészülését követően annak megállapításait a Képviselő-testület lakossági fórumon kívánja ismertetni. Pályázat a parlagfű mentesítésre Június hónapban 32 föt foglalkoztat az. Önkormányzat! Újabb pályázatot nyert a település. A Komárom - Esztergom Megyei Munkaügyi Központhoz benyújtott parlagfű mentesítési pályamunka újabb 10 fú foglalkoztatását tette lehetővé szeptember elejéig. Így ugyan időlegesen, de szinte minimálissá vált a munkanélküliség községünkben. A közmunka támogatás segítségével 20 főt. fiatal pályakezdő munkaügyi központos támogatásával 2 főt foglalkoztatunk ezen kívül, tehát e jelenlegi időszakban 32 személyt alkalmaz önkormányzatunk pályázat segítségével liter mennyiséget egy teljes pályaöntözéshez. A felújuló labdarúgópálya akkor lesz hosszú távon is első osztályú, ha folyamatos nyírása és öntözése biztosított. Ez irányban tett nagy lépést a község az öntözőrendszer megvalósításával. A sportpálya felújítás egyéb munkálatai jelenleg folyamatban vannak / pályakordon, kapuk visszahelyezése, pályahitelesítés, innen továbbítja az automata öntözőrendszerbe a vizet, egyéb pótmunkák A megújult sportpálya képe Kastélypark tavának és környezetének felújítása A Kastélypark tavának és környezetének felújítása. gondozása, padokkal való ellátása a Kt határozata alapján történik, folyamatban van. A tó vízfelületének megtisztítása megtörtént, valamint környezetének parkosítása is megindult. A tó körüli padok elkészítése és telepítése az elkövetkezendő idos/ak feladata tavaszvégi - nyár eleji fejlesztések Megvalósult a sportpálya öntözőrendszere! A tavasz végi fejlesztések közül kiemelt helyet foglalt el a sportpálya öntözőrendszerének megvalósítása, mely május közepére elkészült. A sportpálya mellé kerültek elhelyezésre azok a tartályok, melyekbe a mélyfúrású kútból a szivattyú felnyomja az öntözővizet. Egy másik szivattyú kb. A kastélyparki ló kitisztított vízfelülete

6 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ Az általános iskola udvarának térkövezése Az általános iskola udvarának térkövezése még az előző évi tervekhez tartozott, de anyagiak hiányában nem kerülhetett rá sor. A kivitelezés teljes összege meghaladja az Ft-ot. Az általános iskolai alapítvány, egy amerikai adomány és az Önkormányzat kiegészítő forrása tette lehetővé, hogy a terv mégis megvalósuljon 2006 nyarára. A tervek szerint a ballagásra elészül a munka és a júniusi ballagok már igen szép, esztétikus körülmények között vehetnek búcsút az alma matertől. A munkákat a május végi előkés/ites után június 6-án kezdte Juhász István kisbéri vállalkozó munkatársaival. Folytatódik a Szabadság utca felújítása Június közepén folytatódik a Szabadság utca felújítása a padka nyeséssel, valamint az útpadka zúzottköves megerősítésével. Az út védelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete súlykorlátozást határozott meg. mely a 12 tonna feletti jármüvek úthasználatát tiltja. A Szabadság utca felújított úttükre Megindult az iskolaudvar térkövezése Megújul a Rákóczi utca közúthurkolata Május 30-án es 31-én a Magyar Közút Kht kivitelezésével megindult a Rákóczi utca közútburkolatának felújítása. Első ütemben a Kht az evangélikus templom mögötti útburkolat szélesítését végezték el. mivel itt az út már a 2 méter szélesség alá "fogyott". A tervek szerint június elején aszfaltozással, folytatódik az EGÚT - mint alvállalkozó - közreműködésével az utca részleges felújítása. Elkészült a burkolatszélesítés a Rákóczi utcában MÁJUS 28.: A TEMETŐI FELÚJÍTÁSOK MEGÁLDÁSA, ÁTADÁSA - HŐSÖK NAPJA MEGEMLÉKEZÉS Május 28-án a bakonyszombathelyi hagyományok alapján került sor a Hősök Napja megünneplésére. Ez alkalommal - a megemlékezéssel egybekötve - a temetői felújításoknak, elsősorban a ravatalozó megújításának és kibővítésének átadása és megáldása tette emlékezetessé ezt a napot. A kivitelezői munkálatok műszaki átadása már korábban megtörtént, a szélesebb körű átadást indokolta az ez alkalommal is megnyilvánuló helyi összefogás, az ügy érdekében munkálkodók és adományozók felé való köszönetnyilvánítás. A következőkben a polgármester beszédéből idézünk: "Mindenkit tiszteletid és szeretettel köszöntők, aki megjelent Bakonyszombathely hagyományos Hősök Napi megemlékezésén, mind a Képviselő-testület, mind pedig a sajtit nevemben. Tisztelt Plébános Un Tisztelendő Úr és egyházközségi tisztségviselők! Az Önkormányzat és az Egyházközségek úgy döntöttek, hogy a Hősök Napjának ünnepén adják

7 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 7 át a felújított ravatalozót és környezetét. Egyben az Önkormányzat kérésére a két egyházközség vezetője, tisztelendő úr és plébános úr áldását adja az emberi kéz alkotta, közösséget szolgáló fejlesztésre. Eletünknek része, fontos része a kegyelet, a szeretteinkre való emlékezés is. Az erre szolgáló közösségi helyszíneknek pedig méltóknak kell lenniük külsőségükben is, gondozottságukban is. E szellemben léptünk egy kicsit előre, lehetőségeinkhez képest. Községünk életében minden lépés, a kis lépés is fontos. És érdemes egy pillanatra megállni, főként ha az összefogással valósult meg. így történt ez most is. Egy sikeres önkormányzati pályázatot követően álltak az egyházközségek, vállalkozók és bakonyszombathelyi lakosok az ügy mellé Hogy a ravatalozó külseje. belseje és környezete megújuljon, ahhoz a 1.5 millió forintos pályázati összeget meg kellett duplázni Ez alkalommal szeretnénk köszönetet mondani elsősorban a Funebria Kft-nek. amely a teljes belső berendezést tervezte, adományozta és felszerelte. Ligeti Mihálynénak. aki ehhez hozzájárult. Bibó Zitának, aki a kerítést anyagilag támogatta és Horváth Attilának aki azt önkéntes közérdekű munkával megvalósította, Sajner Imrének, aki végig segített a megvalósításban, Juhász István vállalkozónak, aki gépekkel támogatta a kivitelezést és Molnár Istvánnak, aki irányította a munkálatokat Végezetül kérem Tisztelendő Urat és Plébános Urat és a felújított ravatalozó megáldására.., A felújított épület és környezete A két képviselő-testületi ülés közötti időben tett fontosabb intézkedések, az időszak jelentősebb eseményei, a település képviselete: Lezajlódon a hagyományos majális és gyermeknap is. a sportpálya építése miatt a művelődési ház övezetében. Ezúton is köszönjük a szervezők és a bonyolítók közreműködését. Mind a Közútkezelő Kht. mind pedig a Kisbéri Rendőrkapitányság felé hivatalosan is jeleztük a négyes kereszteződés balesetveszélyes körülményeit, kértük a sürgős megoldást. Május 5-én és 7-én lezajlottak az óvodai és községi Anyák Napi ünnepségek, köszönet a közreműködőknek. Folytattuk a tárgyalásokat a bio-üzem létesítése érdekében, de sajnos ezek holtpontra jutottak. A beruházó számára a felmért alapanyag-szükséglet mennyisége megfelelő, ugyanakkor nagyobb hőfogyasztó hiányában a projekt valószínűleg nem indítható. Május 22-én az általános iskola pedagógusaival és tanulóival Gután vett részt az Önkormányzat a Gútai Általános Iskola hagyományos névadó évfordulójának ünnepségén. Részt vettünk a koszorúzáson és iskoláink tanulói színes műsort adtak. Május 24-én az általános iskola vezetésével részt vett a Polgármesteri Hivatal Kisbéren a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat megteremtését célzó tárgyaláson a Kistérségi Társulásnál. A Társulás szeretné, ha az eddig általános iskolánk által felvállalt logopédiai és gyógy-testnevelési feladatok ellátásán túl a nevelési tanácsadást is feladatkörébe vonná intézményünk. Az ezzel járó költségvetési kiadásokat a Kistérség teljes mértékben lefedezi. Úgy gondoljuk, hogy a témakörben felmerülő jogiés szakmai aggályokat a tárgyaláson sikerült eloszlatni. Amennyiben a feladatbővüléssel a pedagógus testületek és képviselő-testületek (Ácsteszér. Bakonyszombathely. Csatka) is egyetértenek, úgy együttes testületi ülésen szükséges döntést hozni. Így az intézmény neve is megváltozna: Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat. Valószínűsíthető, hogy az új feladat ellátás erősítené intézményünk központi szerepkörét, szakmai vonzását.

8 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 8 HÍRÜNK A MEGYÉBEN A Komárom - Esztergom Megyei Hírlap után / május/: MEGÚJULÓ BAKONYSZOMBATHELYI UTAK A kemény tél a bakonyszombathelyi utakat is alaposan tönkretette. Az önkormányzat képviselőtestülete legutóbbi ülésén foglalkozott az önkormányzati tulajdonban lévő közutak állapotával, felújításával. A legkomolyabb károk a Szabadság utcában keletkeztek, a kátyúk mellett kilenc helyen meg is süllyedt az út. Az utca felújítására 8,5 millió forintot nyert az önkormányzat. Csaknem egy kilométer hosszan, négy méter széles és hat centiméter vastag aszfaltréteg kerül az útra. A tervekkel ellentétben, az aszfalt várható áremelése miatt, a kivitelező április végén elvégezte az aszfaltozást. A műszaki ellenőrzés megállapítása szerint az új aszfaltszőnyeg kiváló minőségű és a szerződésben foglalt mennyiség is megfelelő. Ezt követően kerül sor a padkanyesésre, a padka kialakítására és a zúzottkővel való beborításra. A teljes befejezés határideje május 30-a. A Damjanich utcában nemcsak a kátyúk okoztak gondot, hanem az is, hogy "fogyott" az útfelület. A burkolat szélesítésére és teljes felújítására 6 millió 772 ezer forintot kaptak. A teljes beruházás 13 millió 545 ezer forintba kerül. A támogatás folyósításának üteméhez igazodva végzik a munkákat. Sajnos nincs jó állapotban a Rákóczi utca burkolata sem. főként az evangélikus templom mögötti szakaszon. Egyes részein már a 2 méter szélességet sem éri el az aszfaltburkolat, szélei letöredeztek és számos kátyú is keletkezett. Ezért szükséges az utca részleges vagy teljes felújítása. Az önkormányzat lehetőségeihez képest májusra tervezte be a munkákat. Gáspár Mária A Komárom - Esztergom Megyei Hírlap után / május 03/: Faluszépítő akció - Bakonyszombathely Bakonyszombathely 2006-ban is pályázatot nyújtott be a "Virágos Magyarországért'" országos mozgalom keretében. A hagyományos tavaszi faluszépítő akció is e pályázat jegyében zajlik május 8-án. A helyi faluszépítő egyesület és az önkormányzat a gyógyszertár melletti emlékpark, a művelődési ház. az óvoda, a faluközpont és a Baross Gábor utca övezetében parkosításra, fa és virágültetésre várja a falu szépítéséért tenni akaró bakonyszombathelyieket. Május 8-án 9 és 12 óra, valamint 13 és 18 óra között bárki időbeosztásának megfelelően csatlakozhat a társadalmi munkán résztvevőkhöz. Reggel a polgármesteri hivatalnál várják a jelentkezőket, napközben pedig a helyszíneken lehet bekapcsolódni a faluszépítésbe. Egyetlen feltétel, hogy ásót. kapát gereblyét, lapátot, szóval munkaeszközt vigyenek magukkal a munkálkodók. Néptánctábor Bakonyszombathelyen A Bakonyalján a néptánc kiemelt szerepet játszik a hagyományok ápolásában, a kulturális értékek megőrzésében. Ennek része az is. hogy minden évben néptánc tábort rendeznek Bakonyszombathelyen. A Bakony Néptánc együttes és a helyi önkormányzat közös szervezésében, idén augusztus 8. és 13. között lesz a Kastélyparkban a néptánc tábor. A művészeti vezető Túri György, a Népművészet Ifjú Mestere. A táncot természetesen korcsoportok szerint oktatják. Emellett népdaltanulás, népi kézműves foglalkozások, táncház, és szabadidős programok várják a táborozókat. Kneifel Györgytől a nép hegedű, brácsa, bőgő játék titkait tanulhatják meg. cimbalomra és nép énekre Szabó Dániel, a Népművészet Ifjú Mestere okítja majd a jelentkezőket. Furik Rita. Richtracsik Mihály gömöri táncot. Kovács Norbert Örökös Aranysarkanytús táncos - Küküllő-menti táncokra tanítja majd a néptáncosokat. Hidán Csaba pedig ősi harcbemutatót tart. A vidéki jelentkezőknek természetesen szállást és étkezést is biztosítanak. A "24 ÓRA " után / május /: Szeptembertől jelmezes próbák Pintér Lajos bakonyszombathelyi polgármester, a kisbéri amatőr színtársulat segítője : Milyen új hír van a színitársulatról? Már egy ideje tervezzük, hogy civil szervezetté alakuljon, a legvalószínűbb. hogy alapítvány lesz. természetesen kuratóriumi elnököt is választunk. A

9 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 9 szervezet nevéről még nem döntöttünk, az elképzelések szerint valamilyen színkör lesz. Emellett a Wass Albert Művelődési Központ is segíti a kezdeményezést. Csütörtökön tartjuk a következő társulati ülést, itt eldől minden. A próbákkal hogyan állnak? Hetente egyszer próbálnak a színészek. Alkalmanként már egy teljes jelenetet vagy felvonást játszanak Wass Albert Tavaszi szél című müvéből, és nézik azt is, hogy a színpadon kinek hol lesz a helye. Még nem fejből, hanem szövegkönyvből olvasnak, de a nyáron Dráfi Mátyás rendező hosszabb ideig nem ér rá, így a szeptemberi jelmezes próbákig lesz ideje a színészeknek megtanulni a szöveget. Az októberi bemutatóra pályáztak is. Sikeresen? A művelődési központ és az önkormányzat a kultuszminiszternél igényelt támogatást, a művelődési központ a Nemzeti Kulturális Alaptól, de pályáztak a megyei művelődési bizottsághoz is. Még egyik pályázatnak sincsen eredménye. A díszlet elkészült már? - A tervek megvannak, amelyet Cser Tamásné a művészeti iskola képzőművész tanszakának vezetője készített. Müllner Helga BAKONYSZOMBATHELYI PÁLYÁZATOK A különböző pályáztatóknál ismét kopogtat fejlesztési támogatásokért a bakonyalji település önkormányzata. A megyei közgyűlés környezetvédelmi bizottsága felhívására ismeretterjesztő kiadvány és a kastélyparki rehabilitációs és felújítási munkák tanulmánytervének megvalósítására pályáznak. A megyei közgyűléstől a Bakonyszombathelyt és a Bakonyalját bemutató idegenforgalmi CD ROM elkészítéséhez várnak támogatást. A megyegyűlés európai integrációs bizottságánál a keresztény fiatalok szlovák-magyar határmenti találkozójának megrendezésére pályáznak. Ezt a találkozót a hagyományteremtés szándékával kívánják megszervezni. A kistérséget is bevonva, a nándorfehérvári diadal évfordulójára harangjáték -hangverseny lebonyolítására is pályáznak. A "Virágos Magyarországért" mozgalom keretében Bakonyszombathely idei parkosítási, virágosítási és fásítási tervével pályáznak támogatásra. A terv a többi között tartalmazza a művelődési ház övezetének parkosítását, a faluközpont virágosítását és a Baross Gábor utca fásítását. Készül a sportegyesület működési pályázata, amelyet a Nemzeti Civil Alaphoz kíván benyújtani az önkormányzat. Egy újabb sikert is elkönyvelhetnek. A Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda Mozgás - sport - egészség. A mindennapos testmozgás lehetőségei Bakonyszombathelyen című pályamunkája a Nemzeti Sporthivatalnál szabadidőbe-sportra és versenysportra, a tanévre forintos támogatást kapott. Gáspár Mária "56 forradalma a Barock Színház produkciójában Bakonyszombathely Háromszázezer forintot nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól az önkormányzat az 1956 emlékére készülő színdarabhoz. Ebből a pénzből a díszletekre, világításra, egyéb kellékekre költenek. A darabot a helyi Barock Színház tagjai és a felvidéki Gútai Rock Színház mutatja be október 23-án. Mivel Szlovákiában ez a nap nem ünnep, ezért ott a határon túliak október 21-én láthatják a produkciót. Pintér Lajos polgármester a részletekről elmondta, a darabhoz a forradalomhoz kötődő rockdalokat választottak, de új szerzeményekkel a helyi Syncron együttes vezetője. Pécsváradi Zoltán is hozzájárul. MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv. 12 / 2 / bekezdése alapján a Képviselő-testület ülését június 26-án / hétfőn / 16 órára összehívom. Az ülés helye : Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester

10 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 10 2./ Beszámoló a Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda bakonyszombathelyi tagintézményeinek /általános iskola, óvoda/ munkájáról, tevékenységéről, az intézmény Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 3./ Az E-közigazgatás kistréségi és helyi bevezetése - feltételrendszerének megteremtése Előterjesztő: Dr Döbrössy Adrienn jegyző 4./ Európai Uniós pályázati fejlesztési javaslatok a ig terjedő időszakra - a projekttervek 2. fordulós tárgyalása Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 5./ Tájékoztató a Damjanich utca közútburkolatának felújítási munkálatai előkészítéséről Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 6./ Egyebek A Képviselő-testületi ülés időpontja együttes testületi ülés esetén módosulhat, ezt plakátjainkon közöljük. KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Lakosság! Pintér Lajos polgármester Mint az évek óta tapasztalhatták, falunk történetével kapcsolatban havonta jelennek meg írások. Több szakdolgozat is készült már ebben a témakörben. Jómagam tavaly készítettem el településünk történetét közel 100 oldal terjedelemben. Az írásos dokumentumok alapján Bakonyszombathelyet 1358-ban említik meg először egy határleírásban. Ezek alapján településünk ban 650 éves évfordulójára emlékezhet majd. Ennek megünneplését, majd a falunapon kívánjuk megtenni. Ebből az alkalomból tervezzük megjelentetni Bakonyszombathely történetét - a kezdetektől napjainkig egy terjedelmes és szép könyv formájában. Az alapját és vázát a tavaly készített szakdolgozatom adja. Mivel ebben az esetben az oldalak száma behatárolt volt, sok esetben csak körvonalakban lehetett említetni egy - egy eseményt. A készülő könyvben szeretnék részletesen és alaposan kitérni mindenre, amit csak sikerül felkutatni. Ehhez hozzá tartozik, hogy sok fényképpel színesíteném és hitelesíteném falunk történetét. Ebben kérném a Tisztelt Lakosság segítségét! Keresek olyan régi fényképeket, melyek településünkről, régi rendezvényekről vagy a falu történetében jelentős személyiségről készült. Ezeket a képeket a modern technika segítségével számítógépre telepítem szkenner segítségével, mely pillanatokat vesz csak igénybe, és a képet sértetlenül visszaszolgáltatnám gazdájának. Tehát aki ilyen jellegű dologgal tudná segíteni munkámat, kérem jelezze a Közművelődés Házában, telefonon vagy személyesen. Géringer Istvánné Közművelődés Háza Igazgató EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események június hónapban: Jún. 1. Szent Jusztinusz vértanú Jún. 4. PÜNKÖSDVASÁRNAP A Szentlélek eljövetelének ünnepe. Jún. 5. Pünkösdhétfő. Szentmise de. 11 órakor. Jún. 6. Szent Norbert püspök. Jún. 8. Prágai Szent Ágnes. Jún. 9. Szent Efrém diakónus, egyháztanító. Jún. 11. Szentháromság vasárnapja.. Jún. 13. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító. Jún. 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő. Jún. 18. Krisztus szent Teste és Vére ünnepe. Űrnapja. Jún. 21. Gonzága Szent Alajos Jún. 23. péntek Jézus Szentséges Szíve ünnepe. Szentmise este 6 órakor. Jún. 24. Keresztelő Szent János születése. Jún. 27. Szent László király

11 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 11 Jún. 28. Szent Iréneusz püspök vértanú. Jún. 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok. Az iskolai tanév végén köszönetet mondok Harcsa Magdolna hitoktatónak, hogy lelkiismeretesen és hűségesen végezte a gyermekek vallási oktatását. Az iskolai hitoktatást bezáró Te Deum-ot jún. 4.én vasárnap a szentmise keretében tartjuk. Imádság: Dobó István imája Istenem! Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet... A Te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. 0. de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk. vedd el Uram. tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg... ez a kis Magyarország. Továbbtanulás ISKOLAI HÍREK Lassan lezárul iskolánkban a 8. osztályosok továbbtanulása. Jönnek a levelek haza és az iskolába, hogy kit hova vettek fel a megjelölt iskolák közül. Izgalmas időszak volt gyereknek, szülőnek, pedagógusnak. Bizony érte a gyerekeket meglepetés, olykor csalódás, hisz nem minden esetben sikerült abba a középiskolába bejutni, ahova igazán szeretettek volna. Talán most szembesültek néhányan azzal, hogy a tanulásnak bizony jobban neki kellett volna állni. Reméljük, mindenki jól fogja magát érezni az új iskolában, és tanulni még most sincs késő nekiállni, sőt most kell igazán nekiveselkedni! Mária, Jézus anyja, Magyarország védő asszonya! A Te képedet hordozzuk zászlóinkon. A Te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörülj érettünk! Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak a Te templomod falai. és ahol még a Te nyelveden, a Te vallásodon dicséri a nép a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei sátorodban. Szent István király; ó borulj az Isten lába elé! Isten. Isten! Legyen szíved a miénk. ANYAKÖNYVI Házasságot kötöttek: Ferenci Éva és Árki József Farkas József plébános HÍREK A búcsúzó nyolcadikosok. A most végzős tanulók az alábbi iskolákban folytathatják szeptembertől tanulmányaikat: Adamik Dominika Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI Kisbér Angol nyelvi előkészítő osztály Cserháti Henrik Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI Kisbér 4 évfolyamos gimnáziumi osztály Csikár Eszter K-EMŐ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Tata Mezőgazdasági szakmacsoport

12 Pákai Emőke Móra Ferenc Általános és Középiskola Gimnáziumi osztály - Informatika Dancsó Piroska Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI Kisbér Angol nyelvi előkészítő osztály Ferenci Dorina Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola Komárom Ferencz Dávid Bercsényi Miklós Középiskola Győr Gimnáziumi sportosztály Finder László Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Győr Gépészet szakmacsoport Horváth Dániel Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Győr Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport Horváth Gabriella Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr Német nyelvi előkészítő osztály Horváth Roland Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmai Szakközép-és Szakiskola Tatabánya Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Jakab Ádám Bercsényi Miklós Középiskola Győr Gimnáziumi sportosztály Jakab Rita K-EMO Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Tata Mezőgazdasági szakmacsoport Kolonics Bálint Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Győr Közlekedésgépészet szakmacsoport Kolonics Gábor Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr Angol nyelvi előkészítő osztály Morvai Alexandra Bánki Donát Szakképző Iskola Kisbér Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Panák Péter Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Győr Négy évfolyamos tagozat Sárközi Noémi Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI Kisbér Angol nyelvi előkészítő osztály Serényi Dániel Krúdy Gyula Gimnázium. Idegenforgalmi. Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Szarka Noémi Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI Kisbér Szakközépiskolai osztály informatika Takács László Bánki Donát Szakképző Iskola Kisbér Faipari szakmacsoport Tóth Evelin Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI Kisbér Angol nyelvi előkészítő osztály Török Daniella Móra Ferenc Gimnázium Győr Humán tagozat Virág Alexandra Móra Ferenc Gimnázium Győr Humán tagozat Iskolai gyermeknap A korábbi években már megszokott, szép hagyományokkal rendelkező községi gyermeknapi rendezvény az idei évben -a kastélyparki pálya és környéke felújítási munkálatai miatt- más helyszínnel és más programokkal került megrendezésre. Az iskolás gyermekek részére május 19-én az iskola, a közművelődés háza és környéke szolgált helyszínül, ahol a tanulók által összeállított "kívánságlista" alapján a diákönkormányzat osztályképviselőivel közösen terveztük meg a programot. Reméljük azért így is jól érezték magukat a gyerekek, sikerült egy emlékezetes napot varázsolni számukra.

13 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 13 szokásos diszkó koronázta meg ezt a csodálatos gyermeknapot. Török Daniella és Dákai Emőke így összegezte ezt a programot: Csütörtökön már lázas készülődéssel vártuk a másnapot. Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk. Mivel több tanítás nélküli napunk már nem volt. sajnos az első három órát meg kellett tartanunk, de szerintünk a folytatás fergetegesre sikerült. A program a "Nyúlcipő" elnevezésű kis és nagy futókörrel kezdődött. Majd vegyes csoportokat alakítottunk, ahol különböző szellemi, tréfás és sporttéladatokat kellett megoldani. Az állomásokon a tanárok munkáját gimnazista tanulók segítettek (Cserháti Erzsébet. Kertai Kornélia. Láng Gábor. Tavaszi Máté. Kovács Csaba. Csikar Zsolt). valamint euv réuebbi diák Janó Szabolcs is. Az ebéd finom gulyásleves és kakaós kalács volt. amit a konyhasók és szülök készítettek el. Az ebed utáni labdajátékok lebonyolítását Janó Szabolcs és Bajszi bácsi vállalták. Az eredményhirdetésnek nagyon örültünk, mert sok jutalmat kaptunk. Gyermeknapi meglepetésként a diákönkormányzat jégkrémmel lepett meg bennünket. A program a közművelődés házában jó hangulatú táncbemutatókkal folytatódott, majd a A cikkben felsorolt segítőkön kívül szeretnénk köszönetet mondani még a gyermeknapon segítséget nyújtó személyeknek is: Kemény Attila Keményné Gráczó Ibolya Kovács Csaba Rózsa Gyuláné Tóthné Andrási Anikó Andrási Tiborné Szigetiné Tóth Andrea Fehér Tibor Ifj. Fehér Tibor Kirándulás Ácsteszérre, a Táncsics-házhoz Hon-és népismeret óra keretében osztályfőnökünkkel. Zita tanár nénivel és Nelli tanár nénivel közösen megbeszéltük, hogy ellátogatunk Ácsteszérre. Táncsics Mihály szülőházához. Amikor elérkezett az indulás ideje, mindenki izgatott volt egy kicsit. Végre elindultunk, és kisebb-nagyobb kényszerpihenőkkel megérkeztünk Ácsteszérre. Elkerekeztünk a Táncsics-házhoz, ahol már várt minket egy néni. aki beengedett minket a házba. Először a konyhába léptünk be. Itt mindjárt megláttuk a nyitott kéményü kemencét. A falakra gyönyörűen festett tányérok voltak felakasztva. Megcsodálhattuk a "csöcsös" kancsót, melyben sokáig hideg maradt a víz. Láttunk szakajtót, régi krumplinyomót, kemencelapátot is. A hátsó helyiségben vendégszobát /tisztaszobát/ rendeztek be. Itt volt a szentsarok, mellette faragott asztalt, sarokpadot, régi szekrényt, rokkát, motollát. gerendára akasztott csizmát, kelengyeládát és bölcsőt láttunk. Ezután átmentünk a ház utca felé néző helyiségébe, ahol Táncsics Mihály életét ismerhettük meg régi dokumentumokból, fényképekből és tárgyakból. A kínzóeszközöket ki is próbálhattuk, ami külön élményt jelentett számunkra. A végén az emlékmúzeum könyvébe mindenki beleírhatta a nevét. Ezután elindultunk hazafelé. A helyi fagyizónái megálltunk, majd fáradtan, de élményekkel gazdagodva értünk haza. Ha tehetjük, máskor is meglátogatjuk a Táncsicsházat. Szeleczki Fruzsina. Ligeti Rebeka 5.o.

14 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 14 Kirándulás a Jászai Mari emlékházhoz Osztályfőnökünkkel és Nelli nénivel elhatároztuk, hogy május 17-én egy kirándulás keretében biciklivel ellátogatunk a Jászai Mari emlékházhoz. Jászai Mari a magyar színjátszás kiemelkedő egyénisége, aki február 24-én Ászáron született, és október 5-én. Budapesten halt meg. Apja Krippel József, anyja Keszey Julianna volt. Az időjárás nem kedvezett számunkra, de nagyon szerettünk volna elmenni. ezért akaratunkkal "elállítottuk az esőt". Elindultunk, s amire odaértünk az emlékházhoz, már egy kicsit elfáradtunk. A ház nagyon szép volt kívülről, de belülről még érdekesebb. Három helyiségből állt. mint a környékünkön levő parasztházak általában. Ahogy beléptünk a házba, egy konyhában találtuk magunkat, amelyben mindenki először a nyitott kemencét csodálta meg. Ezen kívül még régi tányérokat is láttunk, melyek a falra voltak felakasztva. Sok olyan konyhai eszközt nézhettünk meg. melyet a mai világban már nem is használnak. A konyhából két szoba nyílt: az egyik a hálószoba, amelyben egy ágy található, és a plafonról csizma lógott le, melyen mindenki csodálkozott. Még láttunk egy asztalt székekkel, kemencét, meg képeket a falon, és egy törött tükröt, mely a babona szerint hét év balszerencsét okoz. A konyhából nyíló másik szoba egy emlékszoba volt. méhben Jászai Mari életét kísérhettük végig képekben és plakátokon megjelenítve. Miután megnéztük a házat, újra biciklire ültünk, és a közeli fagyizóig meg sem álltunk. Fagyizás után hazaindultunk. Élményekkel gazdagon és egy felejthetetlen kirándulás emlékével értünk haza. kupolateremben szobrok jelképezik hazánk történelmének leglényegesebb időszakait, egy-egy történelmi személy, uralkodó alakján keresztül. Bepillanthattunk az ülésterembe is. megismerkedhettünk rövid történelmével, fűtési rendszerével, a szavazások technikai eszközeivel. A Kossuth térről átsétáltunk az Andrássy út 60-ba. amely 2002 óta a Terror Háza néven vált ismertté. A XX. században ez az épület a nyilas és a kommunista hatalom székhelye volt. Ma múzeum, ami a terror áldozatainak állít emléket. Az épületben az egyik legnagyobb látványosság egy korabeli tank. mögötte az áldozatok képeivel, valamint a kommunisták titkos rendőrségének, az AVH-nak az autója volt. Betekintést nyerhettünk a II. világháború utáni diktatúrák rémisztő világába, véres eseményeibe. Az épület több teremből áll. Mindegyik szemléletesen és hitelesen visszaadja azt a kort. amit jelképez. Külön teremben láthattunk képeket. tárgyakat, visszaemlékezéseket a munkatáborok, a beszolgáltatások, a szavazások idejéből. A felekezetek is áldozatul estek a kommunista rendszernek. Kiemelten foglalkozik Mindszenty József hercegprímás életével, meghurcoltatásával. Fáradtan értünk haza. de sok élménnyel gazdagon. Élő történelemóra volt. Horváth Gabriella. Sárközi Noémi Szép siker a Diákolimpián Súlyemelésben Tóth Gyöngyi, Stumpf Tímea 6.o. Kirándulás Budapestre Május 27-én szombaton a 8. osztály tanulói. valamint ketten a 7.-ből négy pedagógus kíséretével Budapestre látogatott. Először a magyar politikai élet központját tekintettük meg, ami Európa legszebb országháza. A XIX. században épült neogótikus épületben megtalálhatók hazánk koronázási ékszerei: a Szent Korona, a jogar, a kard és az országalma. A Kecskeméten rendezték meg a Súlyemelő Diákolimpia országos döntőjét április ig. Iskolánkat két tanuló képviselte ezen a rangos versenyen: Tuba Károly és Orsós Lajos. A szorgalmas, kitartó edzéseknek meg is lett az eredménye. A népes mezőnyben Orsós Lajos a Kölyök I. korcsoportban. 50 kg-os súlycsoportban. az V. helyet szerezte meg. Tuba Károly szintén a Kölyök I-ben. 77 kg-os súlycsoportban V. helyezést ért el. Gratulálunk és sikeres felkészülést kívánunk a következő versenyekre.

15 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 15 Április 22-én rendezte meg az Észak-Dunántúli Súlyemelő Szövetség Tatabányán a területi minősítő versenyt. Ezen a versenyen Takács László 8. osztályos tanuló vett részt, a kisbéri Vállalkozók SE színeiben. Lacinak ez volt az első versenye, ezért nagy izgalommal készült rá. A lelkiismeretes felkészülésnek meg is lett az eredménye. I. helyezést ért el Kölyök I. 68 kg-os súlycsoportban. legnagyobbak súlylökésben is bizonyíthattak. Nagy volt a tét. hiszen az első három helyezett érmet, a legjobb iskola csapata pedig egy vándorkupát szerezhetett meg. Minden tanuló erejéhez mérten a legjobb teljesítményt hozta ki magából. így 15 érmet szereztünk és a kupa is a miénk lett. Földrajz verseny A tatabányai Éltes Mátyás Általános Iskola..Tudós Tücsök" levelezés, 5 fordulós földrajz versenyt hirdetett meg szeptemberben 7. osztályos, sajátos nevelési igényű tanulóknak a megyében. Iskolánkból Tuba Károly. Orsós Lajos. Bogdán Melinda vett részt a feladatmegoldó versenyben. Egész évben szorgalmasan dolgoztak a feladatlapok megoldásán. Mindegyik tanulónk 239 pontot szerzett, ami nagyon magas pontszám. A megyei szóbeli versenyre Tuba Károly jutott tovább, amit május 15-én rendeztek Tatabányán. Siker a megyei rajzpályázaton A tatai Általános Iskola és Diákotthon szervezésében hirdettek meg- ugyancsak sajátos nevelési igényű tanulóknak - megyei rajzpályázatot. A pályázat témája: illusztráció készítése Arany János Családi kör című verséhez. A Kincses csoport tanulói több pályamüvet készítettek. sokféle technikával. Az eredményhirdetésre Tatán a Magyari Zoltán Művelődési Központban került sor. Fazekas Imre 1. osztályos tanuló Aranyecset díjat kapott. Tűzzománc technikával készült munkájukért különdíjban részesültek: Orsós György. Bogdán Melinda. Orsós Lajos. Tuba Károly. Takács László. Gratulálunk szép eredményükhöz! Köszönjük Török Elekné. Nelli néninek a segítségét. I lelve/esek: 1. helyezettek: kovács Kincső (Lkcs..), Czeglédi Ádám (II.kcs.). Farkas Patrícia (II.kcs.). Orosz Alexandra (III.kcs.), Brukker Imre (III.kcs.), Kovács Ildikó (IV.kcs.) 2. helyezettek: Morvai Patrik (I.kcs.). Orosz Mónika (Il.kcs.). Gál Rita (III.kcs.). Czeglédi Dávid (III. kcs.). Farkas Adrienn (IV:kcs.) 3. helyezettek: Brukker Gábor (I.kcs.). Vass Gyula (Il.kcs.). Varga Tímea (III.kcs.). Panák Péter (IV.kcs.) Atlétika verseny Május 25-én Súron került megrendezésre a már régóta tervezett atlétika verseny, amelyen iskolánk és a súri iskola diákjai mérhették össze képességeiket. A megmérettetésen iskolánkat 24 tanuló képviselte, korcsoportonként három fiú és három lány. A gyerekek rövid- és középtávú futásban, kislabda hajításban, távolugrásban, a A verseny részt vettek még és a kupa elnyerésében nagy szerepet vállaltak a következő tanulók: Gede Zsolt. Horváth Hajnalka. CzeglédiLaura,Kovács

16 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 16 Anikó, Ligeti Márk, Láng Gábor, Tordai Margit, Orosz Dávid és Kolonics Bálint Szeretnénk ha ez a versenylehetőség továbbra is biztosított lenne, ezért úgy tervezzük, hogy ősszel iskolánk, tavasszal a súri általános iskola fogja megszervezni az atlétika versenyt. Súlyemelés június 3-án volt Kisbéren a Kristóf János emlékverseny, amely egyben területi minősítő verseny is. Tanulóink ismét kiválóan szerepeltek. Tordai Albert II. helyezést ért el Kölyök II- ben. Aranyérmet szereztek: Orsós Lajos 50kg-os súlycsoportban, Tuba Károly 75 kg-os súlycsoportban, Takács László serdülő 75 kg-os súlycsoportban. Az érmeket Szálai György, a Magyar Súlyemelő Szövetség szövetségi kapitány adta át. Gratulálunk a sportolóknak a szép eredményhez! Az iskolai Alapítvány nagylelkű támogatása Ezzel a címmel írtunk egy rövid tudósítást az áprilisi számban. Mint ismeretes, az AFL HUNGARY Kft. (Mór) cég bakonyszombathelyi dolgozóinak összefogásaként 2500 $ támogatáshoz jutott az iskolai Alapítvány. Név szerint is felsoroltuk az érintett dolgozókat, akiknek köszönettel tartozunk. Ebből a névsorból sajnálatos módon, véletlenül kimaradt Treuer Istvánná neve, akitől ez úton elnézést kérünk. Természetesen Neki is köszönjük a közreműködést, és bocsánatot kérünk az elkövetett hibáért. A pénz átváltása forintra a móri OTP-n keresztül folyamatban van. Lassan véget ér a 2005/06. tanév Tíz munkával teli hónap után készülünk a 2005/06. tanév zárására. Az utolsó tanítási nap június 15. (csütörtök) lesz. A tanévzáró ünnepélyre június 16- án, pénteken este 18 órakor kerül sor az iskolában. A nyolcadik osztályosok ballagási ünnepélyét másnap, szombaton 10 órakor tartjuk ugyancsak az iskolában. Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk, és szeretettel várunk. Bódai Julianna Éva igazgató KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KOZMETIKA -Nyílt! Kisbér Széchenyi u a Dallas melletti udvarban! Szolgáltatások: -sminktetoválás -gyógynövényes arckezelések ILCSI szépítő füvekkel Minden érdeklődőt szeretettel várok! Bejelentkezés telefonon: Eladó! évjáratú színvonalas, szép hangzású cimbalom eladó! Érdeklődni: NAPRA KÉSZ AJÁNLAT! Fogyasztási hitelek nyári kamat kedvezménnyel! FORINT HITEL! Nincs árfolyam kockázat és különbözet!! Akciós Joker Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat: mértéke a kölcsön futamidejétől (12-36 hónap) függetlenül 18% 3 hónapnál régebbi Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlával rendelkező ügyfelek a fenti kamatértékből 2 % éves kamatkedvezményt kapnak!

17 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 17 Akciós Standard Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat: mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap), kölcsön nagyságától és a törlesztés módjától függetlenül: 18% 3 hónapnál régebhi Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlával rendelkező ügyfelek a fenti kamatmértékből 2 % éves kamatkedvezményt kapnak! Az ajánlat a május 20.-tól június 30-ig benyújtott hitelkérelmekre érvényes. Bővebb felvilágosításért keresse kirendeltségeinket! Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ***************************************** > Település neve < - Európai Falu LEADER közösség Ez a felirat fogadja jó két hete a településünkre érkezőket. Hirdetjük magunkról hogy Európai Faluban élünk, a LEADER közösség tagjai vagyunk. LEADER+ program célja:a vidéki élet- és munkalehetőségek javítása, életképes vidéki közösségek kialakítása, új. lenntartható jövedelemszerzési lehetőségek teremtése és ezáltal munkahelyteremtés és - megőrzés. A LEADER+ program alapvetően különbözik más pályázati forrásokról; míg a p.tl.azati alapok projekt finanszírozásúak, addig a LEADER* intézkedés program finanszírozású. A támogatást a LEADER -elveknek megfelelő vidéki térségek Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoportjai (más néven Helyi Akciócsoportok) az elfogadott, a LEADER elveinek megfelelőn kialakított vidékfejlesztési tervük megvalósításához kapják Ezt követően a tervben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseiket helyi pályáztatás (konkrét projektek kiválasztása) útján valósítják meg. A LEADER+ program a kisbéri kistérségben: júniusában megalakult a kisbéri kistérség önkormányzatainak, gazdasági szervezeteinek és civil szervezeteinek részvételével a Bakonyalja Akciócsoport. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívására elkészítettük a kistérségi vidékfejlesztési tervet, melynek alapvető célkitűzései a helvi lakosság életminőségének, életteltételeinek, jövedelmi helyzetének javítása, a kistérség népességmegtartó ereiének növelése. a fenntartható vidékfejlesztés gyakoriarának elterjesztése, alkalmazása A Bakoyalja Akciócsoport a keretösszeg terhére várhatóan 2006 nyaráról pályázati felhívásokat tesz közzé a kistérségben élők számára, a pályázatok elbírálása szintén a kistérségben történik (a Bakonyalja Akciócsoport végzi). A program megvalósításáról és a pályázati felhívási ok közzétételéről a helyi ú ságon keresztül folyamatosan tájékoztatást adunk. ifj. Sógorka Miklós Szencz Zsanett Területpolitikai Kormányzati Agóra Vidékfejlesztési Hivatal Alapítvány Területfejlesztési megbízott - (munkaszervezet) Kisbéri kistérség pro)ektmenedzser A LF.ADRR+ programról bővebb információ kérhető az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 2889 Súr, Damianich J. u Ácsteszér, Kossuth L. 34. u / M Elektronikus ügyintézés a Kisbéri kistérség önkormányzatainál Hazánk Európai Uniós csatlakozásával kiemelt területté vált a kistérségek Gazdasági versenyképességének növelése és a közigazgatás elektronizálása. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás ezért a Gazdasági Versenyhivatal Operatív Program, pályázati úton biztosított forrásából, kistérségi portál keretrendszert és a portálon keresztül elérhető elektronikus közigazgatást valósít meg. A rendszer kiépítését követően - ősztől - nem kell a Polgármesteri Hivatalba mennie. Otthonról. vagy egy cmagyarország pontról indíthat ügyeket és nyomon is követheti azokat. Ezentúl nem kell utaznia és sorban állnia hivatali ügyei intéséhez. Az e-közigazgatási rendszer keretében lehetőség van a hivatalnál ügy indítására, az ügyek követésére, lekérdezhető az ügy állapota, az ügyintézéshez letölthetők a dokumentumsablonok. a kétirányú kommunikáció teltételei biztosítottak a hivatallal. Az E-beteg rendszer a kistérségben élő polgárok számára teszi könnyebben és kényelmesebben elérhetővé a Kisbéri Központi Kórház és a kistérség háziorvosainak szolgáltatásait. A beteg által kiválasztott szakrendelés rendelési ideje megtekinthető A szakrendelést kiválasztva megtekinthető, hogy a jelenlegi pillanatban milyen szabad rendelési időpontok vannak A szabad időpontra előjegyzés adható meg A korábban felvett saját előjegyzés megtekinthető, módosítható A Kistérségi gyüjtőportál kialakításával egy információs bázis jön létre, melynek segítségével az összes hasznos érdekes és közérdekű tudnivaló egy

18 2006. JÚNIUS HÍRMONDÓ 18 helyen válik elérhetővé a "KISOKOS" kiadványhoz hasonlóan: a kistérségi hírek forrása, szolgáltatók, vállalkozók adatbázisa, kulturális, szabadidős programok, apróhirdetések, menetrendek, stb. A portál megismertetésére a kistérség minden településén bemutatók kerülnek megtartásra, itt az. érdeklődőket megtanítjuk a rendszer használatára. Az sem akadály, ha valakinek nincsen otthon számítógépe, internetre, a térségi falvakban a teleházakban, emagyarország pontokon bármikor elérhetik a rendszert a lakók. Az idősek számára sem jelenthet gondot az elektronikus közigazgatás, a családban biztosan van, aki tud segíteni, de a teleházas ügyintézők is szívesen segítenek. ****************************** KŐ-KERT Kisbér, Sport u Nyitva: H-P: 9-17 Sz:9-15 Kapható illetve rendelhető: - természetes burkolókövek például: keszthelyi homokkő 2470 Ft/m2-töl német mészkő 2220 Ft/m2-től - műkő burkolók 3600 Ft/m2-től - beton térkövek 10 különböző színben 2290 Ft/m2- től - kerti grillek Ft-tól - szobrok, virágtartók és egyéb kiegészítők - dísznövények. KŐ-KERT Hogy ne a szomszéd kertje legyen mindig zöldebb! SPORT HÍREK Labdarúgás Tovább menetel a csapat Az elmúlt öt fordulóban remek játékkal és nagyon sok góllal örvendeztették meg csapataink a szurkolókat. A felnőttek valamennyi mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát, míg a fiatalok négyszer. Remek csapatjáték és legalább olyan remek bíztatás a szurkolók részéről. Köszöntjük a közösen elért sikert, ugyanis a csodálatos szurkolás nélkül sokkal nehezebb lett volna. Nem tudom elégszer elmondani, hogy a csapat és a közönség nagyon együtt van, és végre ez a tavasszal az eredményekben is látszik. Remélem, hogy ez a lendület kitart a bajnokság végéig és akkor nagyon szép sikert érhetnek el csapataink. Kérem a csapat valamennyi Tagját és szurkolóját, hogy továbbra is együnk meg minden a sikerekért. Találkozzunk a pályán és biztassuk együtt a Fiúkat. Valamennyiüknek jó egészséget kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelettel: Simon Ferenc Eredmények: Bszhely-Bana 2:0 (1:0) Gól: dr. Aschenbrenner. Gellér Ifi: Bszhely-Bana 9:3 Gól: Cserháti Roland 5. Tóth S 2. Csonka 1. Hegedűs 1. Súr-Bszhely 2:3 (2:1) Gól: Cserháti Richárd. Gellér. Janó Sz. Ifi: Súr-Bszhely 3:4 Gól: Tóth S 2. Csonka. Cserháti Henrik Bszhely-Kerékteleki 5:1 (3:0) Gól: dr. Aschenbrenner 2. Janó Sz 2. Janó A Ifi: Bszhely-Kerékteleki 11:0 Gól: Cserháti Roland 5. Hegedűs 2. Csonka 2. Tóth S. Végh. Bszhely-Kisbér 12:1 (7:0) Gól: Janó Sz 4, Janó A 2, Dr Aschenbrenner 1. Cserháti Richárd 2, Kovács Gy 1. Dr. Borota 1. Schandl1 Ifi: Bszhely-Kisbér 10:1 Gól: Cserháti Roland 4, Tóth S 2. Csonka 2. Végh 1, Hegedűs 1 Bszhely-Dad 3:2(2:1) Gól: Cserháti Richárd, Geller, dr Pál Ifi: Bszhely-Dad 3:5(3:1) Gól: Cserháti Roland 2, Kolonics B l.

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati híradó 2. oldal Interjú Csöbönyei Imre

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám Mikro, kis- és középvállalkozások figyelem! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak- Alföldi Operatív Program keretein belül

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2013. évben valamennyi hátrányos

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám 211. október XI. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com BEMUTATJUK A cigándi református egyházközség harangozója: Takács Istvánné. A harangozás szövevényes szabályaiba Erzsike készséggel

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Újabb pályázati sikerek Gyömrőn

Újabb pályázati sikerek Gyömrőn Újabb pályázati sikerek Gyömrőn Lassan nem számít újdonságnak, hogy városunk sorban nyeri az európai uniós pályázatokat. 2010-ben még kicsit szkeptikus voltam, hogy mire lesz a városnak pénze, lesznek-e

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Néptáncfesztivál tizenegyedszer Fotó: MZS XX. évf. 2. szám, 2010. február-március Nemzeti Ünnep Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben