Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor"

Átírás

1 Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor

2 Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, gazdasági, etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítése. Tagja a Nemzetközi Kárpátok Alapítványi Hálózatnak. - Kárpátok Alapítvány Magyarország - Fundacja Karpacka Polska - Karpatská nadácia, Slovensko - Карпатський фонд Україна, Ukraine

3 Tevékenységeink Pályázati úton történő adományozással, hátrányos helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását előirányzó fejlesztési célú programok, projektek lebonyolításával, valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozunk. Eredményeink: Az elmúlt 17 évben közel 15 millió amerikai dollárt adományoztunk non-profit civil szervezetek és önkormányzatok részére.

4 HÉT FALU EGY HÁLÓZAT. Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán Cél, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása hét heves megyei településen. Helyi civil szervezetek, informális közösségek, CKÖ-k és önkormányzatok közötti együttműködés megteremtése, a települések forrásteremtő-érdekérvényesítő képességének, összefogásának erősítése.

5 Tartalmi elemek: - A helyi közösségi házakban települési közösségi programok, tanulmányutak, nyári táborok, - Szakmai Műhely: humán területen dolgozó szakemberek bevonása - Civil Kerekasztal: helyi civil szervezetek képviselői - Jövő Műhely: Kerekasztalok, CKÖ-k, az önkormányzatok, és véleményformáló helyiek (pl. pap,orvos,vállalkozó) bevonása

6 Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program A Program 2006-ban indult útjára. Célja, hogy a Kelet-Magyarország területén élő, hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányaikat sikeresen befejezzék,s szaktudással, diplomával rendelkező, helyben maradó értelmiségiek tevékenykedjenek a régióban. A támogatásának köszönhetően 2012-ig 13 diák részesült ösztöndíjban. Minden ösztöndíjas köteles egy 1 éves Régióban a Régióért elnevezésű, az érdeklődésének megfelelő önkéntes programot kidolgozni és megvalósítani.

7 Együttműködő partner: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Eszterházy Károly Főiskola Támogatóink: Frederick Robey (Kárpátok Alapítványi Hálózat kuratóriumának hajdani tagja) Duropack-Starpack Kft.

8

9 Széles körű partnerség: Lépj pályára! - Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért A projekt célja, hogy a fiatalok (18-30 év) munkaerőpiaci helyzetét konkrét tapasztalatszerzés (szakmai gyakorlat)biztosítása révén javítsa, védett környezetben (civil szervezeteknél, mentorok biztosításával) a résztvevők sikeres munkaerő-piaci boldogulásához szükséges kulcskompetenciáinak, készségeinek, kapcsolati tőkéjének fejlesztésével.

10 A projekt a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program ( keretén belül valósul meg. Megvalósítók: Kárpátok Alapítvány-Magyarország Karpatska Nadácia (Kárpátok Alapítvány-Szlovákia) Együttműködő partnerek: - Eszterházy Károly Főiskola - Heves Megyei Önkormányzat - Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - Foglalkoztatási Hivatal- Nemzeti Pályainformációs Központ - UPJS Egyetem, Kassa - Európai Tanulók Kuratóriuma, Kassa

11 Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok Az Ösztöndíj Alap célja a marginalizált helyzetű diákokat segíteni középfokú tanulmányaik elkezdésében, folytatásában, illetve, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek. A program keretében együttműködünk, támogatunk: egyesületeket és alapítványokat, Magyarországon működő települési és megyei önkormányzatokat, önkormányzati társulásokat, oktatási,közművelődési, családsegítő és egyéb szociális és közösségi intézményeket.

12 Eredmények: A témakörre beérkezett 40 pályázat közül 9 pályázat került támogatásra összesen Ft értékben. A projektek megvalósítása márciusban kezdődött.

13 Norvég Civil Támogatási Alap

14 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) Kárpátok Alapítvány Magyarország (az Ökotárs vezetésével konzorciumban)

15 Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Európai Gazdasági Térséghez tartozó, de nem uniós országok Norvégia, Izland és Liechtenstein programja az Európai Unióhoz újabban csatlakozott illetve gyengébben fejlett országok felzárkóztatására és támogatására. Célja a kontinensen belüli társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése és a támogató illetve a kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok építése. A civil társadalom fejlesztése mind a 15 támogatott országban kiemelt prioritásként szerepel. Bővebb információ:

16 A program céljai Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja: - segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését; - erősítse a magyarországi civil társadalom részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A program kiemelt figyelmet fordít: - az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján); - a jó kormányzásra és átláthatóságra; - a gyűlöletbeszéd és cselekmények, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra; - a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre; - a nemek közti egyenlőségre (beleértve a nemi és családon belüli erőszakot).

17 A program várt eredményei - erősödő állampolgári aktivitás; - a civil szervezetek és közösségek bekapcsolódása illetve hatékonyabb részvétele a helyi, regionális és országos közéletben és döntéshozatali folyamatokban; - szektorok közti partnerségek alakulása, fejlődése, különösen helyi, regionális és országos szintű állami szervezetekkel; - demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat; - érdekképviseleti tevékenységek erősödése; - hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése; - a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása; - jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez; - a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése; - társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.

18 További szempontok - újszerűség; - a helyi közösségben meglévő, de eddig ki nem használt potenciálra építés, a helyi erőforrások, valamint a célcsoportok bevonása; - a civil szervezetek alulról jövő szerveződésének erősítése, közvetlen akciók, a közösségi aktivitás serkentése; - a civil szervezetek támogatói bázisának, társadalmi elfogadottságának és beágyazottságának növelése; - túlnyomórészt vidéki térségekben megvalósulás, helyi kezdeményezés, illetve hátrányos helyzetű közösségek fejlesztése; - konkrét és életképes elképzelés a projekt lehetséges eredményeiről, és az elindított tevékenység, szolgáltatás projekt-időszakon túli fenntartásáról; - hatékony kommunikáció a projektben megjelenő társadalmi értékekről (pl. szolidaritás, nemek közti egyenlőség, fenntartható fejlődés, jó kormányzás stb.).

19 A program keretei : 3 meghirdetés (3 kör) Szétosztható keretösszeg: (3,2 milliárd Ft) Az első körben különböző témakörökben kis- és makroprojektek, valamint egyéni ösztöndíjas tanulmányutak támogatására van lehetőség.

20 Meghirdetések, program keretek Kör Pályázattípus Folyamat Meghirdetés Összeg Keret 1. Makroprojekt Két forduló max ,8 m / február Kisprojekt Egy forduló 12. max ,050 m Egyéni ösztöndíjak Egy forduló 150 e 2. Középprojekt januárfebruár max forduló Kisprojekt max Középprojekt 2014 max forduló szeptember Kisprojekt max ,79 2,36

21 Pályázati felhívások 2013-ban Makroprojektek Országos vagy regionális civil szervezetek hosszú távú megerősítése, fejlesztése ÉS tudásuk átadása a civil szektor más szervezeteinek. I. Témakör (DemNet, Kárpátok Alapítvány) Emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő szervezetek, tudásátadása a civil szektor más szervezeteinek az alábbi területeken: - demokrácia és emberi jogok; - női jogok és esélyegyenlőség; - ifjúsági és gyermekjogok ( Ft ) hónap II. Témakör (Ökotárs Alapítvány) Szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek, tudásátadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében ( Ft) hónap

22 Pályázati felhívások 2013-ban Makroprojektek A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat, tapasztalataikat átadják más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési, mentori, coaching stb. programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. témakörben legalább 15 szervezettel kell együttdolgoznia. (Ők nem partnerszervezetek!) 2 fordulós pályázat: első fordulóban koncepció (költségvetés, ütemterv nélkül); második fordulóban részletes terv, költségvetés; nap az első és a második fordulós pályázat megírására; a továbbjutók pályázatainak kidolgozásában konzultációs segítséget adunk.

23 Pályázati felhívások 2013-ban Kisprojektek Civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért, helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában ( Ft Ft) - max. 12 hónap

24 Pályázati felhívások 2013-ban Kisprojektek Pályázni a megadott témakörökön belül lehet, elsősorban de nem kizárólag az alább felsorolt konkrét célok mentén. Egy projekt több témakört is érinthet. A) témakör: demokrácia és emberi jogok (DemNet) B) témakör: női jogok és esélyegyenlőség (DemNet) C) témakör: közösség- és szervezetfejlesztés (Kárpátok Alapítvány) D) témakör: ifjúság- és gyermekügyek (Kárpátok Alapítvány) E) témakör: környezet és fenntartható fejlődés (Ökotárs Alapítvány) F) témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak (Autonómia Alapítvány) G) témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése - fókusz: roma integráció (Autonómia Alapítvány)

25 A témakör Demokrácia és emberi jogok: a civil szervezetek részvételének serkentése a döntéshozatali folyamatokban; közérdekű érdekérvényesítő akciók és kampányok szervezése; a közpénzek elköltésének nyomon követése, átláthatóságának növelése akciókkal és kampányokkal; az aktív állampolgárság serkentése; az emberi jogok védelme és a jogvédelem fejlesztése, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni fellépés, a megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés elleni fellépés.

26 B témakör Női jogok és esélyegyenlőség: fellépés a nemi megkülönböztetés és erőszak ellen; a megkülönböztetéssel és kirekesztéssel leginkább érintett csoportok mozgósítása; a családon belüli és nemi erőszak megelőzését illetve az áldozatok védelmét szolgáló intézményrendszer megerősítése, a gyermek- és fiatalkorú prostitúció elleni fellépés; esélyegyenlőségi modellek kidolgozása és megvalósítása; szektorok közötti együttműködés serkentése; szemlélet- és viselkedésformáló kampányok és akciók a női jogok és esélyegyenlőség témakörökben.

27 C témakör Közösség- és szervezetfejlesztés: helyi emberek felkészítése közösségeik belső erőforrásainak feltérképezésére és ezek felhasználására a közösség érdekében; civil szervezetek és közösségek felkészítése a helyi viszonyok értelmezésére, és ezek alapján az aktuális kihívásokra választ adó konkrét cselekvési tervek kidolgozására; összetartó és együttműködő közösségek formálása, amelyek képesek részt venni a helyi/regionális döntéshozásban; helyi együttműködések támogatása és serkentése (állampolgárok, döntéshozók, helyi intézmények, vállalatok stb. között); az átláthatóság, a szolidaritás és befogadás, az esélyegyenlőség és a kulturális sokszínűség értékeinek támogatása helyi közösségekben.

28 D témakör Ifjúsági- és gyermekügyek: az ifjúságpolitika, ifjúsági munka fejlesztése helyi és regionális szinten; a fiatalok és a gyerekek önszerveződésének, érdekképviseletének és -érvényesítésének elősegítése; a fiatalok aktív állampolgárságának és társadalmi részvételi aktivitásának fejlesztése, a döntéshozatalba való bevonásuk; a fiatalok munkanélküliségének csökkentése; fellépés az ifjúsági és gyermekszegénység ellen, az oktatási szegregáció és esélyegyenlőtlenség csökkentése; fellépés a megkülönböztetés ellen, a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd és az esélyegyenlőség népszerűsítése; a fiatalok figyelmének felhívása a társadalmi kirekesztés, a rasszizmus, az idegengyűlölet a gyűlöletbeszéd és -cselekmények elleni fellépés fontosságára.

29 E témakör Környezetvédelem és fenntartható fejlődés: olyan közösségi kezdeményezések, amelyek a fenntarthatóság elvét gyakorlati szinten építik be a mindennapi életbe; fenntartható, környezetbarát megoldásokat alkalmazó, könnyen átvehető kísérleti projektek fejlesztése, amelyek rávilágítanak a helyi problémák gyökereire; környezeti szempontok érvényesítése más szektorokban (pl. földhasználat, mezőgazdaság); helyi együttműködések (lakosok, döntéshozók, helyi intézmények, vállalatok stb. között) ösztönzése és fejlesztése a közösség fenntartható környezetének megőrzése érdekében; környezetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítési és hálózatépítő képességének erősítése.

30 F témakör Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak: alapvető szolgáltatások biztosítása társadalmilag sérülékeny csoportok számára olyan esetekben, amelyekben az állam ezeket a szolgáltatásokat nem vagy nem megfelelő szinten biztosítja; állami szolgáltatások hatékonyságát növelő új módszerek keresése és kipróbálása, valamint jobb szolgáltatások szorgalmazása helyi, regionális és nemzeti szinten; célcsoportok részvételére épített, elérhető és megfizethető szolgáltatások megszervezése és kipróbálása, amelyeket később állami intézmények átvehetnek vagy állami segítséggel tovább működtethetőek; emberi jogok védelme és erősítése, beleértve a kisebbségek jogait. A kisebbségek és megbélyegzett társadalmi csoportok elleni gyűlöletbeszéd és -cselekmények elleni fellépést valamilyen formában tartalmazó projektek előnyt élveznek.

31 G témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció): társadalmilag sérülékeny csoportokért illetve azokkal dolgozó civil szervezetek hatékonyabb működésének segítése, érdekérvényesítő képességük fejlesztése; sérülékeny csoportok érdekérvényesítő erejének és önbizalmának növelése tagjaik saját érdekeikért történő mobilizálásával; helyi közösségek támogatása abban, hogy szövetségeket és munkacsoportokat hozzanak létre problémáik elemzésére és azok rövid és hosszú távú megoldásának kitalálására. Roma integrációs stratégia alkotása az érintettek segítségével, az európai és nemzeti irányelvek mentén; elsősorban romák részvételének támogatása olyan együttműködésekben, közös programokban, amelyek a kölcsönös bizalmat és elfogadást valamint ezen csoportok hitelességét erősítik, s ezáltal alapot képeznek további közös munkákhoz.

32 Pályázati felhívások 2013-ban Egyéni ösztöndíjak 3-6 hónapos gyakornoki program Norvégia, Izland, Liechtenstein civil szervezeteinél. Cél: érdekérvényesítés, közösségi részvétel, kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatok magyarországi adaptációja + kétoldalú kapcsolatok erősítése /hó + egyszeri 1000 /fő

33 Pályázati felhívások 2013-ban Egyéni ösztöndíjak Az egyéni ösztöndíjra pályázók magyarországi civil szervezetekben dolgoznak és a tanulmányút témaköreihez kapcsolódó területeken legalább 3 éves tapasztalattal rendelkeznek. A küldő szervezet az ösztöndíjas tapasztalataira építve kísérleti projektet dolgoz ki, melyet az alap későbbi pályázati fordulóin nyújthat be (2. kör közép projekt).

34 Beadási határidők 2013-ban Makroprojektek 1. forduló beadási határidő: március 29. (péntek) óra. Döntés április végén ezt követően 45 nap van a kidolgozásra. 2. forduló várható beadás: június 17. Döntés augusztus közepén döntés követően kezdődhet a projekt. (Legkésőbb április 30-ig be kell fejezni)

35 Beadási határidők 2013-ban Kisprojektek beadási határidő:2013. április 29. (hétfő) óra. Várható döntés július közepén döntés követően kezdődhet a projekt (Legkésőbb szeptember 30-ig meg kell kezdeni). Egyéni ösztöndíjak beadási határidő:2013. április 15. (hétfő) óra. Várható döntés június 4. Befejezésére legkésőbb január 31-ig van lehetőség.

36 Egyéb tudnivalók Kik pályázhatnak? 3 teljes éve (makroprojektek) ill. 1 teljes éve (kisprojektek) bejegyzett, a megadott területeken tevékenykedő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek), melyek önkéntes alapon szerveződnek, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, forprofit szervezetektől.

37 Egyéb tudnivalók Kik pályázhatnak? civil szervezet és szövetség (2011. évi CLXXV. tv.) egyesület és alapítvány (1959. évi IV. tv., Ptk.) szociális szövetkezet (2006. évi X. tv.) illetve makro II. témakör: nonprofit gazdasági társaságok is (2006. évi IV.tv) további feltétel: köztartozás-mentesség NEM PÁLYÁZHATNAK pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, egyházak, közalapítványok, foglalkoztatási szövetkezetek

38 Egyéb tudnivalók Hányszor lehet pályázni? 1 pályázó 1 körben 1 pályázatot nyújthat be (vagy makro- vagy kisprojektbe) ezen kívül egy pályázatban lehet partner is! Ha rendben lezárta pályázatát, a program következő körében újra pályázhat! Ösztöndíjas pályázat makro- vagy kisprojekt mellé is beadható.

39 Egyéb tudnivalók Partnerek és együttműködők Partner = támogatásban részesül (maximum 3): olyan civil szervezet, mely önállóan is pályázhat; szervezetek a támogató és kedvezményezett országokból (donorok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezettek: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország); nemzetközi civil szervezetek. Együttműködő = támogatásban nem részesül: a fentiek mellett magyarországi gazdasági társaságok, állami, önkormányzati szervek és intézmények, valamint társulásaik.

40 Egyéb tudnivalók Önrész Makro és kisprojektek: min. 10% önrész: min. 5% készpénz + max. 5% önkéntes munka. Önkéntes óradíja = havi minimálbér/160 (350/2011. Kormányrendelet 4. (5) alapján). Eltérni a különleges készségeket, szaktudást igénylő, magas piaci értéket képviselő önkéntes tevékenység esetében lehet. Egyéni ösztöndíjas 0 %.

41 Közvetlen költségek: Egyéb tudnivalók Elszámolható költségek a projekt végrehajtása alatt keletkeznek; pályázati költségvetésben szerepelnek; szükségesek a projekt végrehajtásához; azonosíthatóak és ellenőrizhetők (számviteli nyilvántartásban elszámolt); ésszerű, indokolt, hatékony, gazdaságos és eredményes pénzgazdálkodás; jogszabályoknak megfelel;

42 Egyéb tudnivalók Elszámolható költségek: projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége; a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők utazási költségei és napidíja; a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (figyelembe véve az értékcsökkenést); szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs, banki, számviteli költségeket, a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, a projekthez közvetlenül kapcsolható irodabérletet, képzések és egyéb szolgáltatások költségeit; ingatlanok felújítási, átalakítási és újjáépítési költségei (a projekt közvetlen költségének legfeljebb 50%-áig).

43 Közvetett költségek Egyéb tudnivalók Elszámolható költségek Projekthez közvetetten kapcsolódó, indokolható költségek (irodabérlet, rezsi stb.) is elszámolhatók: tételesen a megfelelő költségsoron feltüntetve, indoklással vagy általánosan közvetlen költségek 10%-ig. A költségvetés kidolgozása során választani kell a két elszámolási forma közül, a kettő kombinációjára nincs lehetőség! Az általános közvetett költségeknek a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően szerepelnie kell.

44 Egyéb tudnivalók Hogyan lehet pályázni? Pályázni a oldalon lehet! Regisztráció: szervezet neve, alapadatai, címe. Az űrlapon jelölni kell, hogy a pályázatot mely témakörre nyújtják be!

45

46

47

48

49

50

51 Egyéb tudnivalók Egyéb benyújtandó dokumentumok Ösztöndíj - küldő szervezet nyilatkozata (cégszerűen aláírt és digitalizált); - pályázó önéletrajza; - fogadó szervezet nyilatkozata vagy kapcsolatfelvételt bizonyító dokumentáció. Makroprojekt nincs! Kisprojekt nincs!

52 Egyéb tudnivalók Pályázatok értékelése Formai értékelés Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! Kétlépcsős tartalmi értékelés és elbírálás: 1. szakmai előértékelés és pontozás (esetleg kiegészítő kérdések, előmonitorozás); 2. Bíráló bizottság támogatási javaslat. Döntés jóváhagyása: Lebonyolító alapítványok képviselői. A döntés végleges, fellebbezésre nincs mód. A döntést a oldalon tesszük közzé + minden pályázó értesítést kap.

53 Egyéb tudnivalók Utalási rend Előleg + beszámolókhoz igazított részletek + 10% utólagos kifizetés a projekt zárása után. Utalás: a tartalmi és pénzügyi beszámolók elfogadása után 15 napon belül.

54 Egyéb tudnivalók Makroprojektek finanszírozása Előleg 40% 1. éves részbeszámoló 30% 2. éves részbeszámoló 20% Végbeszámoló 10%

55 Egyéb tudnivalók Kisprojektek finanszírozása Projekt hossza Részbeszámoló 4 hó 5-8 hó 9-12 hó Előleg 90% 60% 60% 1. részbeszámoló (4 hónap) 30% 2. részbeszámoló (8 hónap) 30% Végbeszámoló 10% 10% 10% Indokolt esetben, az utalási összegeket a projekt igényeihez lehet szabni. Az időközi részösszegeket a részbeszámolók elfogadása után lehet utalni, a teljes költségvetés 90%-ig.

56 Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj Alap 2012.

57 A támogató és a lebonyolítók A támogatás forrása: a Svájci-Magyar Együttműködési Program Lebonyolítók (Támogatásközvetítő Szervezetként) : magyarországi támogató alapítványok konzorciuma: Ökotárs Alapítvány -- a konzorcium vezetője -- Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) Kárpátok Alapítvány - Magyarország Felügyeleti intézmények: Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (SCO) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) - Nemzeti Koordinációs Egység VÁTI Nonprofit Kft. - Közreműködő Szervezet (KSZ)

58 A program keretei A program időtartama: augusztus augusztus Pályázati keretösszegek: Civil Alap: CHF, azaz Ft Ösztöndíj Alap: CHF, azaz Ft

59 Pályázat meghirdetése: kettő pályázati körben én került meghirtetésre az első kör, várhatan szerptemberben lesz a második. Pályázati témakörök: A témakör (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok) témagazda: Autonómia Alapítvány B témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) témagazda: Ökotárs Alapítvány

60 Pályázati kategóriák és 9999 CHF, azaz Ft nagyságú kisprojektek; és CHF, azaz Ft nagyságú középprojektek; és CHF, azaz HUF nagyságú nagyprojektek. * Roma integrációs programokra CHF, azaz Ft áll rendelkezésre

61 A témakörben (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok) pályázható tevékenységek: a szociális és az egészségügy terén az állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek azonosítása és szolgáltatási programok kidolgozása, működtetése; állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása; a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, továbbfejlesztése az (ön)kormányzati szervek és civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve helyi jogalkotási kezdeményezések révén; kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani; a roma népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő projektek kidolgozása és működtetése; a civil társadalom bevonásának erősítése, különös tekintettel az önkéntesség erősítésére és olyan újszerű, innovatív megközelítések kidolgozására, amelyek jelenleg hiányoznak az adott terület eszköztárából.

62 B témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázható tevékenységek: szakpolitika-alkotásban érintett környezetvédő szervezetek és aktivisták népszerűsítése; a környezetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítő tevékenységének megerősítése, (helyi és regionális környezeti törvényhozás, tervezés, jogalkalmazás betartásának figyelemmel kísérése (monitorozása) és befolyásolása); a helyi környezeti problémákra rendszerszemléletű választ kínáló, környezetbarát, hosszú távon is fenntartható és mások számára is példaértékű megoldások kidolgozása; a környezeti szempontok és megfontolások más ágazatokba való integrációját (pl. földhasználat, mezőgazdaság) szolgáló tevékenységek és projektek; a célcsoportok figyelmének felkeltése konkrét akciókkal a környezet jövő generációk számára történő megőrzése érdekében; a (helyi) civil szervezetek fejlesztése, kapacitásuk növelése sikeres projektek kidolgozásához és működtetéséhez.

63 Kik pályázhatnak? Szervezeti forma szerint a pályázók lehetnek: a évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt); a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); a X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek.

64 Valamennyi pályázónak meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak: Észak-Magyarországi vagy Észak-Alföldi székhellyel bejegyzettek és ott működnek (székhelyük és működésük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van) - a támogatott projektek eredményének és hatásának is a fent felsorolt megyékben kell jelentkezniük; a pályázónak függetlennek kell lennie a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól. Alapítványok esetében az alapítók között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak; nincs köztartozásuk; bírósági végzésük szerint a beadási határidő előtt 2 naptári évvel bejegyzésre kerültek.

65 Partnerek és együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: a végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek - minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért.) Partnerszervezetek lehetnek: a pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban bejegyzett civil szervezetek; a máshol bejegyzett magyarországi ernyőszervezetek és szövetségek, amelyek tagszervezettel rendelkeznek a fenti két régióban; Svájcban működő civil szervezetek (a nyilvántartásba vétel helye szerinti ország irányadó joga szerint alapított/létrehozott civil szervezetek), azaz egyesületek, társadalmi szervezetek, szövetségek, valamint magánalapítványok.

66 A pályázó a partner szervezeteken kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, e szervezetek a projektben együttműködők, a támogatásból nem részesülhetnek. További (a támogatásból nem részesülő) együttműködők lehetnek: magyarországi állami, önkormányzati szervek és intézmények valamint társulásaik és a célrégiókkal határos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia) működő, bejegyzett civil szervezetek.

67 Milyen hosszú projektekkel lehet pályázni? A kis-, és középprojektek maximum 24 hónaposak lehetnek, nincs minimum projekthosszúság! A nagyprojekteknek maximum 24 hónapig, minimum 12 hónapig kell tartaniuk! (A második körben a projektek várhatóan maximum 18 hónapig tarthatnak, figyelembe véve, hogy a Civil Alap Program júniusban zár. A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján az első körben februárjától lehet elkezdeni.

68 Szükséges-e önrész? A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként készpénzből biztosítania (természetbeni hozzájárulás nem elszámolható (!),az önrész nem származhat más, a magyar állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből - ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat -, kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja). Projekt mérete Minimum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Maximum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Kisprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Középprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nagyprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft

69 Milyen költségek számolhatóak el a pályázatban? Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható, kivéve az alábbi eseteket: föld, telek, ingatlan vásárlás, új épületek építése; gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t); lízing díjak; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; kamattartozás kiegyenlítése; bírságok, kötbérek és perköltségek; más forrásokból már finanszírozott tételek; a támogatási döntés előtt felmerült költségek; a magyar állam alkalmazottainak személyi költségei; természetbeni hozzájárulások.

70 Pályázatokkal kapcsolatos kérdések A pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban elsősorban a Kárpátok Alapítványnak, a beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban a DemNetnek, a szakmai ügyekben a témakör szerint az Autonómia illetve az Ökotárs Alapítványnak érdemes címezni az alábbi elérhetőségeken: Ökotárs Alapítvány - a B témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1) , Autonómia Alapítvány - az A témakör (szociális szolgáltatások) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1) , Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) - pénzügyi tanácsadás Elérhetőségek: tel: (1) , Kárpátok Alapítvány-Magyarország technikai segítségnyújtás a pályázóknak, ösztöndíjas program működtetése Elérhetőségek: tel:(36) ,

71 Hogyan lehet pályázni? Pályázni a űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével. Partnerségben megvalósított projektek esetében kötelező az aláírt együttműködési nyilatkozat feltöltése. Egyéb dokumentumok feltöltésére, megküldésére nincs lehetőség, azok a pályázáshoz nem szükségesek! Pályázatok benyújtása: november 12. (hétfő) 24:00 h

72 Pályázatok értékelése Formai értékelés Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! (Kitöltetlen, hiányosan kitöltött, nem megfelelő pályázatokat nem lehet benyújtani!) A beadást követően az Alapítványok munkatársai is ellenőrzik a pályázatokat. Tartalmi értékelés és elbírálás Kétlépcsős folyamatban történik. (1) Minden pályázat szakmai előértékelésen és pontozáson megy át, (a pályázatok értékelése folyamán kiegészítő kérdések feltételére vagy előmonitorozásra is sor kerülhet). (2) A független értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a pályázati döntést mindkét témakörben külön-külön kilencfős ún.: Kisprojekt Elfogadó Bizottságok hozzák meg. A projektek értékelésének eljárási rendjéről a Kisprojekt Elfogadó Bizottságok eljárás és ügyrendjében olvashatnak. A Kisprojekt Elfogadó Bizottságok döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód. A támogatási döntés oldalon közzétételre kerül, illetve az eredményről minden pályázót írásban ( en) értesítenek.

73 Szerződéskötés A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását en kapják meg, ezt vissza kell küldeniük az aláíró Ökotárs Alapítványhoz ellenjegyzésre és utalásra. A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell használni. A támogatási szerződés kötelező mellékletei: NAV igazolás; a szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés; alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata; a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes; közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés egyszerű másolata; együttműködési megállapodás, amely (a pályázattal összhangban) tükrözi a tevékenységek és költségek megoszlását. A Kisprojekt Elfogadó Bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja.

74 A projektek finanszírozása A támogatási részletek kifizetése az alábbiak szerint történik: az első részletet, a támogatás 50%-át a szerződés visszaküldésétől számított 15 napon belül; a második részletet, a támogatás legfeljebb 30%-át a félidei beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül; az harmadik, utolsó részletet (20%) a végső beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül az Ökotárs Alapítvány a szervezet számlájára utalja. A támogatási szerződés mintája a oldalon olvasható.

75 A pályázat elektronikus felülete (belépés)

76 A pályázat elektronikus felülete (egyéni felület)

77 A pályázat elektronikus felülete (űrlap)

78 A pályázat elektronikus felülete (költségvetés)

79

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014-2

Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014-2 Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014-2 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. október 15 A második fordulós pályázatok

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap. Pályázati felhívás

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap. Pályázati felhívás Svájci Magyar Együttműködési Program Pályázati felhívás a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért. Pályázati felhívás és útmutató

Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért. Pályázati felhívás és útmutató 1 Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért Pályázati felhívás és útmutató Nap mint nap sok-sok civil közösség tesz azért, hogy jobbá tegyék a közösségek életét. A dm most szeretné ezt a segítő

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, 2008. május Szalóki Flórián Főosztályvezető 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatási területek 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA)

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél

ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél 2013. február Konzultálj! Egyénre szabott pályainformációs konzultáció és tanácsadás az álláskeresés, az állásra jelentkezés témakörében előzetes bejelentkezéssel!

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben