Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor"

Átírás

1 Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor

2 Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, gazdasági, etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítése. Tagja a Nemzetközi Kárpátok Alapítványi Hálózatnak. - Kárpátok Alapítvány Magyarország - Fundacja Karpacka Polska - Karpatská nadácia, Slovensko - Карпатський фонд Україна, Ukraine

3 Tevékenységeink Pályázati úton történő adományozással, hátrányos helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását előirányzó fejlesztési célú programok, projektek lebonyolításával, valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozunk. Eredményeink: Az elmúlt 17 évben közel 15 millió amerikai dollárt adományoztunk non-profit civil szervezetek és önkormányzatok részére.

4 HÉT FALU EGY HÁLÓZAT. Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán Cél, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása hét heves megyei településen. Helyi civil szervezetek, informális közösségek, CKÖ-k és önkormányzatok közötti együttműködés megteremtése, a települések forrásteremtő-érdekérvényesítő képességének, összefogásának erősítése.

5 Tartalmi elemek: - A helyi közösségi házakban települési közösségi programok, tanulmányutak, nyári táborok, - Szakmai Műhely: humán területen dolgozó szakemberek bevonása - Civil Kerekasztal: helyi civil szervezetek képviselői - Jövő Műhely: Kerekasztalok, CKÖ-k, az önkormányzatok, és véleményformáló helyiek (pl. pap,orvos,vállalkozó) bevonása

6 Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program A Program 2006-ban indult útjára. Célja, hogy a Kelet-Magyarország területén élő, hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányaikat sikeresen befejezzék,s szaktudással, diplomával rendelkező, helyben maradó értelmiségiek tevékenykedjenek a régióban. A támogatásának köszönhetően 2012-ig 13 diák részesült ösztöndíjban. Minden ösztöndíjas köteles egy 1 éves Régióban a Régióért elnevezésű, az érdeklődésének megfelelő önkéntes programot kidolgozni és megvalósítani.

7 Együttműködő partner: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Eszterházy Károly Főiskola Támogatóink: Frederick Robey (Kárpátok Alapítványi Hálózat kuratóriumának hajdani tagja) Duropack-Starpack Kft.

8

9 Széles körű partnerség: Lépj pályára! - Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért A projekt célja, hogy a fiatalok (18-30 év) munkaerőpiaci helyzetét konkrét tapasztalatszerzés (szakmai gyakorlat)biztosítása révén javítsa, védett környezetben (civil szervezeteknél, mentorok biztosításával) a résztvevők sikeres munkaerő-piaci boldogulásához szükséges kulcskompetenciáinak, készségeinek, kapcsolati tőkéjének fejlesztésével.

10 A projekt a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program ( keretén belül valósul meg. Megvalósítók: Kárpátok Alapítvány-Magyarország Karpatska Nadácia (Kárpátok Alapítvány-Szlovákia) Együttműködő partnerek: - Eszterházy Károly Főiskola - Heves Megyei Önkormányzat - Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - Foglalkoztatási Hivatal- Nemzeti Pályainformációs Központ - UPJS Egyetem, Kassa - Európai Tanulók Kuratóriuma, Kassa

11 Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok Az Ösztöndíj Alap célja a marginalizált helyzetű diákokat segíteni középfokú tanulmányaik elkezdésében, folytatásában, illetve, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek. A program keretében együttműködünk, támogatunk: egyesületeket és alapítványokat, Magyarországon működő települési és megyei önkormányzatokat, önkormányzati társulásokat, oktatási,közművelődési, családsegítő és egyéb szociális és közösségi intézményeket.

12 Eredmények: A témakörre beérkezett 40 pályázat közül 9 pályázat került támogatásra összesen Ft értékben. A projektek megvalósítása márciusban kezdődött.

13 Norvég Civil Támogatási Alap

14 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) Kárpátok Alapítvány Magyarország (az Ökotárs vezetésével konzorciumban)

15 Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Európai Gazdasági Térséghez tartozó, de nem uniós országok Norvégia, Izland és Liechtenstein programja az Európai Unióhoz újabban csatlakozott illetve gyengébben fejlett országok felzárkóztatására és támogatására. Célja a kontinensen belüli társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése és a támogató illetve a kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok építése. A civil társadalom fejlesztése mind a 15 támogatott országban kiemelt prioritásként szerepel. Bővebb információ:

16 A program céljai Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja: - segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését; - erősítse a magyarországi civil társadalom részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A program kiemelt figyelmet fordít: - az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján); - a jó kormányzásra és átláthatóságra; - a gyűlöletbeszéd és cselekmények, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra; - a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre; - a nemek közti egyenlőségre (beleértve a nemi és családon belüli erőszakot).

17 A program várt eredményei - erősödő állampolgári aktivitás; - a civil szervezetek és közösségek bekapcsolódása illetve hatékonyabb részvétele a helyi, regionális és országos közéletben és döntéshozatali folyamatokban; - szektorok közti partnerségek alakulása, fejlődése, különösen helyi, regionális és országos szintű állami szervezetekkel; - demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat; - érdekképviseleti tevékenységek erősödése; - hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése; - a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása; - jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez; - a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése; - társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.

18 További szempontok - újszerűség; - a helyi közösségben meglévő, de eddig ki nem használt potenciálra építés, a helyi erőforrások, valamint a célcsoportok bevonása; - a civil szervezetek alulról jövő szerveződésének erősítése, közvetlen akciók, a közösségi aktivitás serkentése; - a civil szervezetek támogatói bázisának, társadalmi elfogadottságának és beágyazottságának növelése; - túlnyomórészt vidéki térségekben megvalósulás, helyi kezdeményezés, illetve hátrányos helyzetű közösségek fejlesztése; - konkrét és életképes elképzelés a projekt lehetséges eredményeiről, és az elindított tevékenység, szolgáltatás projekt-időszakon túli fenntartásáról; - hatékony kommunikáció a projektben megjelenő társadalmi értékekről (pl. szolidaritás, nemek közti egyenlőség, fenntartható fejlődés, jó kormányzás stb.).

19 A program keretei : 3 meghirdetés (3 kör) Szétosztható keretösszeg: (3,2 milliárd Ft) Az első körben különböző témakörökben kis- és makroprojektek, valamint egyéni ösztöndíjas tanulmányutak támogatására van lehetőség.

20 Meghirdetések, program keretek Kör Pályázattípus Folyamat Meghirdetés Összeg Keret 1. Makroprojekt Két forduló max ,8 m / február Kisprojekt Egy forduló 12. max ,050 m Egyéni ösztöndíjak Egy forduló 150 e 2. Középprojekt januárfebruár max forduló Kisprojekt max Középprojekt 2014 max forduló szeptember Kisprojekt max ,79 2,36

21 Pályázati felhívások 2013-ban Makroprojektek Országos vagy regionális civil szervezetek hosszú távú megerősítése, fejlesztése ÉS tudásuk átadása a civil szektor más szervezeteinek. I. Témakör (DemNet, Kárpátok Alapítvány) Emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő szervezetek, tudásátadása a civil szektor más szervezeteinek az alábbi területeken: - demokrácia és emberi jogok; - női jogok és esélyegyenlőség; - ifjúsági és gyermekjogok ( Ft ) hónap II. Témakör (Ökotárs Alapítvány) Szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek, tudásátadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében ( Ft) hónap

22 Pályázati felhívások 2013-ban Makroprojektek A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat, tapasztalataikat átadják más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési, mentori, coaching stb. programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. témakörben legalább 15 szervezettel kell együttdolgoznia. (Ők nem partnerszervezetek!) 2 fordulós pályázat: első fordulóban koncepció (költségvetés, ütemterv nélkül); második fordulóban részletes terv, költségvetés; nap az első és a második fordulós pályázat megírására; a továbbjutók pályázatainak kidolgozásában konzultációs segítséget adunk.

23 Pályázati felhívások 2013-ban Kisprojektek Civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért, helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában ( Ft Ft) - max. 12 hónap

24 Pályázati felhívások 2013-ban Kisprojektek Pályázni a megadott témakörökön belül lehet, elsősorban de nem kizárólag az alább felsorolt konkrét célok mentén. Egy projekt több témakört is érinthet. A) témakör: demokrácia és emberi jogok (DemNet) B) témakör: női jogok és esélyegyenlőség (DemNet) C) témakör: közösség- és szervezetfejlesztés (Kárpátok Alapítvány) D) témakör: ifjúság- és gyermekügyek (Kárpátok Alapítvány) E) témakör: környezet és fenntartható fejlődés (Ökotárs Alapítvány) F) témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak (Autonómia Alapítvány) G) témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése - fókusz: roma integráció (Autonómia Alapítvány)

25 A témakör Demokrácia és emberi jogok: a civil szervezetek részvételének serkentése a döntéshozatali folyamatokban; közérdekű érdekérvényesítő akciók és kampányok szervezése; a közpénzek elköltésének nyomon követése, átláthatóságának növelése akciókkal és kampányokkal; az aktív állampolgárság serkentése; az emberi jogok védelme és a jogvédelem fejlesztése, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni fellépés, a megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés elleni fellépés.

26 B témakör Női jogok és esélyegyenlőség: fellépés a nemi megkülönböztetés és erőszak ellen; a megkülönböztetéssel és kirekesztéssel leginkább érintett csoportok mozgósítása; a családon belüli és nemi erőszak megelőzését illetve az áldozatok védelmét szolgáló intézményrendszer megerősítése, a gyermek- és fiatalkorú prostitúció elleni fellépés; esélyegyenlőségi modellek kidolgozása és megvalósítása; szektorok közötti együttműködés serkentése; szemlélet- és viselkedésformáló kampányok és akciók a női jogok és esélyegyenlőség témakörökben.

27 C témakör Közösség- és szervezetfejlesztés: helyi emberek felkészítése közösségeik belső erőforrásainak feltérképezésére és ezek felhasználására a közösség érdekében; civil szervezetek és közösségek felkészítése a helyi viszonyok értelmezésére, és ezek alapján az aktuális kihívásokra választ adó konkrét cselekvési tervek kidolgozására; összetartó és együttműködő közösségek formálása, amelyek képesek részt venni a helyi/regionális döntéshozásban; helyi együttműködések támogatása és serkentése (állampolgárok, döntéshozók, helyi intézmények, vállalatok stb. között); az átláthatóság, a szolidaritás és befogadás, az esélyegyenlőség és a kulturális sokszínűség értékeinek támogatása helyi közösségekben.

28 D témakör Ifjúsági- és gyermekügyek: az ifjúságpolitika, ifjúsági munka fejlesztése helyi és regionális szinten; a fiatalok és a gyerekek önszerveződésének, érdekképviseletének és -érvényesítésének elősegítése; a fiatalok aktív állampolgárságának és társadalmi részvételi aktivitásának fejlesztése, a döntéshozatalba való bevonásuk; a fiatalok munkanélküliségének csökkentése; fellépés az ifjúsági és gyermekszegénység ellen, az oktatási szegregáció és esélyegyenlőtlenség csökkentése; fellépés a megkülönböztetés ellen, a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd és az esélyegyenlőség népszerűsítése; a fiatalok figyelmének felhívása a társadalmi kirekesztés, a rasszizmus, az idegengyűlölet a gyűlöletbeszéd és -cselekmények elleni fellépés fontosságára.

29 E témakör Környezetvédelem és fenntartható fejlődés: olyan közösségi kezdeményezések, amelyek a fenntarthatóság elvét gyakorlati szinten építik be a mindennapi életbe; fenntartható, környezetbarát megoldásokat alkalmazó, könnyen átvehető kísérleti projektek fejlesztése, amelyek rávilágítanak a helyi problémák gyökereire; környezeti szempontok érvényesítése más szektorokban (pl. földhasználat, mezőgazdaság); helyi együttműködések (lakosok, döntéshozók, helyi intézmények, vállalatok stb. között) ösztönzése és fejlesztése a közösség fenntartható környezetének megőrzése érdekében; környezetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítési és hálózatépítő képességének erősítése.

30 F témakör Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak: alapvető szolgáltatások biztosítása társadalmilag sérülékeny csoportok számára olyan esetekben, amelyekben az állam ezeket a szolgáltatásokat nem vagy nem megfelelő szinten biztosítja; állami szolgáltatások hatékonyságát növelő új módszerek keresése és kipróbálása, valamint jobb szolgáltatások szorgalmazása helyi, regionális és nemzeti szinten; célcsoportok részvételére épített, elérhető és megfizethető szolgáltatások megszervezése és kipróbálása, amelyeket később állami intézmények átvehetnek vagy állami segítséggel tovább működtethetőek; emberi jogok védelme és erősítése, beleértve a kisebbségek jogait. A kisebbségek és megbélyegzett társadalmi csoportok elleni gyűlöletbeszéd és -cselekmények elleni fellépést valamilyen formában tartalmazó projektek előnyt élveznek.

31 G témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció): társadalmilag sérülékeny csoportokért illetve azokkal dolgozó civil szervezetek hatékonyabb működésének segítése, érdekérvényesítő képességük fejlesztése; sérülékeny csoportok érdekérvényesítő erejének és önbizalmának növelése tagjaik saját érdekeikért történő mobilizálásával; helyi közösségek támogatása abban, hogy szövetségeket és munkacsoportokat hozzanak létre problémáik elemzésére és azok rövid és hosszú távú megoldásának kitalálására. Roma integrációs stratégia alkotása az érintettek segítségével, az európai és nemzeti irányelvek mentén; elsősorban romák részvételének támogatása olyan együttműködésekben, közös programokban, amelyek a kölcsönös bizalmat és elfogadást valamint ezen csoportok hitelességét erősítik, s ezáltal alapot képeznek további közös munkákhoz.

32 Pályázati felhívások 2013-ban Egyéni ösztöndíjak 3-6 hónapos gyakornoki program Norvégia, Izland, Liechtenstein civil szervezeteinél. Cél: érdekérvényesítés, közösségi részvétel, kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatok magyarországi adaptációja + kétoldalú kapcsolatok erősítése /hó + egyszeri 1000 /fő

33 Pályázati felhívások 2013-ban Egyéni ösztöndíjak Az egyéni ösztöndíjra pályázók magyarországi civil szervezetekben dolgoznak és a tanulmányút témaköreihez kapcsolódó területeken legalább 3 éves tapasztalattal rendelkeznek. A küldő szervezet az ösztöndíjas tapasztalataira építve kísérleti projektet dolgoz ki, melyet az alap későbbi pályázati fordulóin nyújthat be (2. kör közép projekt).

34 Beadási határidők 2013-ban Makroprojektek 1. forduló beadási határidő: március 29. (péntek) óra. Döntés április végén ezt követően 45 nap van a kidolgozásra. 2. forduló várható beadás: június 17. Döntés augusztus közepén döntés követően kezdődhet a projekt. (Legkésőbb április 30-ig be kell fejezni)

35 Beadási határidők 2013-ban Kisprojektek beadási határidő:2013. április 29. (hétfő) óra. Várható döntés július közepén döntés követően kezdődhet a projekt (Legkésőbb szeptember 30-ig meg kell kezdeni). Egyéni ösztöndíjak beadási határidő:2013. április 15. (hétfő) óra. Várható döntés június 4. Befejezésére legkésőbb január 31-ig van lehetőség.

36 Egyéb tudnivalók Kik pályázhatnak? 3 teljes éve (makroprojektek) ill. 1 teljes éve (kisprojektek) bejegyzett, a megadott területeken tevékenykedő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek), melyek önkéntes alapon szerveződnek, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, forprofit szervezetektől.

37 Egyéb tudnivalók Kik pályázhatnak? civil szervezet és szövetség (2011. évi CLXXV. tv.) egyesület és alapítvány (1959. évi IV. tv., Ptk.) szociális szövetkezet (2006. évi X. tv.) illetve makro II. témakör: nonprofit gazdasági társaságok is (2006. évi IV.tv) további feltétel: köztartozás-mentesség NEM PÁLYÁZHATNAK pártok, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, egyházak, közalapítványok, foglalkoztatási szövetkezetek

38 Egyéb tudnivalók Hányszor lehet pályázni? 1 pályázó 1 körben 1 pályázatot nyújthat be (vagy makro- vagy kisprojektbe) ezen kívül egy pályázatban lehet partner is! Ha rendben lezárta pályázatát, a program következő körében újra pályázhat! Ösztöndíjas pályázat makro- vagy kisprojekt mellé is beadható.

39 Egyéb tudnivalók Partnerek és együttműködők Partner = támogatásban részesül (maximum 3): olyan civil szervezet, mely önállóan is pályázhat; szervezetek a támogató és kedvezményezett országokból (donorok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezettek: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország); nemzetközi civil szervezetek. Együttműködő = támogatásban nem részesül: a fentiek mellett magyarországi gazdasági társaságok, állami, önkormányzati szervek és intézmények, valamint társulásaik.

40 Egyéb tudnivalók Önrész Makro és kisprojektek: min. 10% önrész: min. 5% készpénz + max. 5% önkéntes munka. Önkéntes óradíja = havi minimálbér/160 (350/2011. Kormányrendelet 4. (5) alapján). Eltérni a különleges készségeket, szaktudást igénylő, magas piaci értéket képviselő önkéntes tevékenység esetében lehet. Egyéni ösztöndíjas 0 %.

41 Közvetlen költségek: Egyéb tudnivalók Elszámolható költségek a projekt végrehajtása alatt keletkeznek; pályázati költségvetésben szerepelnek; szükségesek a projekt végrehajtásához; azonosíthatóak és ellenőrizhetők (számviteli nyilvántartásban elszámolt); ésszerű, indokolt, hatékony, gazdaságos és eredményes pénzgazdálkodás; jogszabályoknak megfelel;

42 Egyéb tudnivalók Elszámolható költségek: projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége; a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők utazási költségei és napidíja; a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (figyelembe véve az értékcsökkenést); szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs, banki, számviteli költségeket, a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, a projekthez közvetlenül kapcsolható irodabérletet, képzések és egyéb szolgáltatások költségeit; ingatlanok felújítási, átalakítási és újjáépítési költségei (a projekt közvetlen költségének legfeljebb 50%-áig).

43 Közvetett költségek Egyéb tudnivalók Elszámolható költségek Projekthez közvetetten kapcsolódó, indokolható költségek (irodabérlet, rezsi stb.) is elszámolhatók: tételesen a megfelelő költségsoron feltüntetve, indoklással vagy általánosan közvetlen költségek 10%-ig. A költségvetés kidolgozása során választani kell a két elszámolási forma közül, a kettő kombinációjára nincs lehetőség! Az általános közvetett költségeknek a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően szerepelnie kell.

44 Egyéb tudnivalók Hogyan lehet pályázni? Pályázni a oldalon lehet! Regisztráció: szervezet neve, alapadatai, címe. Az űrlapon jelölni kell, hogy a pályázatot mely témakörre nyújtják be!

45

46

47

48

49

50

51 Egyéb tudnivalók Egyéb benyújtandó dokumentumok Ösztöndíj - küldő szervezet nyilatkozata (cégszerűen aláírt és digitalizált); - pályázó önéletrajza; - fogadó szervezet nyilatkozata vagy kapcsolatfelvételt bizonyító dokumentáció. Makroprojekt nincs! Kisprojekt nincs!

52 Egyéb tudnivalók Pályázatok értékelése Formai értékelés Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! Kétlépcsős tartalmi értékelés és elbírálás: 1. szakmai előértékelés és pontozás (esetleg kiegészítő kérdések, előmonitorozás); 2. Bíráló bizottság támogatási javaslat. Döntés jóváhagyása: Lebonyolító alapítványok képviselői. A döntés végleges, fellebbezésre nincs mód. A döntést a oldalon tesszük közzé + minden pályázó értesítést kap.

53 Egyéb tudnivalók Utalási rend Előleg + beszámolókhoz igazított részletek + 10% utólagos kifizetés a projekt zárása után. Utalás: a tartalmi és pénzügyi beszámolók elfogadása után 15 napon belül.

54 Egyéb tudnivalók Makroprojektek finanszírozása Előleg 40% 1. éves részbeszámoló 30% 2. éves részbeszámoló 20% Végbeszámoló 10%

55 Egyéb tudnivalók Kisprojektek finanszírozása Projekt hossza Részbeszámoló 4 hó 5-8 hó 9-12 hó Előleg 90% 60% 60% 1. részbeszámoló (4 hónap) 30% 2. részbeszámoló (8 hónap) 30% Végbeszámoló 10% 10% 10% Indokolt esetben, az utalási összegeket a projekt igényeihez lehet szabni. Az időközi részösszegeket a részbeszámolók elfogadása után lehet utalni, a teljes költségvetés 90%-ig.

56 Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj Alap 2012.

57 A támogató és a lebonyolítók A támogatás forrása: a Svájci-Magyar Együttműködési Program Lebonyolítók (Támogatásközvetítő Szervezetként) : magyarországi támogató alapítványok konzorciuma: Ökotárs Alapítvány -- a konzorcium vezetője -- Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) Kárpátok Alapítvány - Magyarország Felügyeleti intézmények: Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (SCO) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) - Nemzeti Koordinációs Egység VÁTI Nonprofit Kft. - Közreműködő Szervezet (KSZ)

58 A program keretei A program időtartama: augusztus augusztus Pályázati keretösszegek: Civil Alap: CHF, azaz Ft Ösztöndíj Alap: CHF, azaz Ft

59 Pályázat meghirdetése: kettő pályázati körben én került meghirtetésre az első kör, várhatan szerptemberben lesz a második. Pályázati témakörök: A témakör (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok) témagazda: Autonómia Alapítvány B témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) témagazda: Ökotárs Alapítvány

60 Pályázati kategóriák és 9999 CHF, azaz Ft nagyságú kisprojektek; és CHF, azaz Ft nagyságú középprojektek; és CHF, azaz HUF nagyságú nagyprojektek. * Roma integrációs programokra CHF, azaz Ft áll rendelkezésre

61 A témakörben (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok) pályázható tevékenységek: a szociális és az egészségügy terén az állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek azonosítása és szolgáltatási programok kidolgozása, működtetése; állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása; a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, továbbfejlesztése az (ön)kormányzati szervek és civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve helyi jogalkotási kezdeményezések révén; kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani; a roma népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő projektek kidolgozása és működtetése; a civil társadalom bevonásának erősítése, különös tekintettel az önkéntesség erősítésére és olyan újszerű, innovatív megközelítések kidolgozására, amelyek jelenleg hiányoznak az adott terület eszköztárából.

62 B témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázható tevékenységek: szakpolitika-alkotásban érintett környezetvédő szervezetek és aktivisták népszerűsítése; a környezetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítő tevékenységének megerősítése, (helyi és regionális környezeti törvényhozás, tervezés, jogalkalmazás betartásának figyelemmel kísérése (monitorozása) és befolyásolása); a helyi környezeti problémákra rendszerszemléletű választ kínáló, környezetbarát, hosszú távon is fenntartható és mások számára is példaértékű megoldások kidolgozása; a környezeti szempontok és megfontolások más ágazatokba való integrációját (pl. földhasználat, mezőgazdaság) szolgáló tevékenységek és projektek; a célcsoportok figyelmének felkeltése konkrét akciókkal a környezet jövő generációk számára történő megőrzése érdekében; a (helyi) civil szervezetek fejlesztése, kapacitásuk növelése sikeres projektek kidolgozásához és működtetéséhez.

63 Kik pályázhatnak? Szervezeti forma szerint a pályázók lehetnek: a évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt); a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); a X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek.

64 Valamennyi pályázónak meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak: Észak-Magyarországi vagy Észak-Alföldi székhellyel bejegyzettek és ott működnek (székhelyük és működésük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van) - a támogatott projektek eredményének és hatásának is a fent felsorolt megyékben kell jelentkezniük; a pályázónak függetlennek kell lennie a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól. Alapítványok esetében az alapítók között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak; nincs köztartozásuk; bírósági végzésük szerint a beadási határidő előtt 2 naptári évvel bejegyzésre kerültek.

65 Partnerek és együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: a végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek - minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért.) Partnerszervezetek lehetnek: a pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban bejegyzett civil szervezetek; a máshol bejegyzett magyarországi ernyőszervezetek és szövetségek, amelyek tagszervezettel rendelkeznek a fenti két régióban; Svájcban működő civil szervezetek (a nyilvántartásba vétel helye szerinti ország irányadó joga szerint alapított/létrehozott civil szervezetek), azaz egyesületek, társadalmi szervezetek, szövetségek, valamint magánalapítványok.

66 A pályázó a partner szervezeteken kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, e szervezetek a projektben együttműködők, a támogatásból nem részesülhetnek. További (a támogatásból nem részesülő) együttműködők lehetnek: magyarországi állami, önkormányzati szervek és intézmények valamint társulásaik és a célrégiókkal határos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia) működő, bejegyzett civil szervezetek.

67 Milyen hosszú projektekkel lehet pályázni? A kis-, és középprojektek maximum 24 hónaposak lehetnek, nincs minimum projekthosszúság! A nagyprojekteknek maximum 24 hónapig, minimum 12 hónapig kell tartaniuk! (A második körben a projektek várhatóan maximum 18 hónapig tarthatnak, figyelembe véve, hogy a Civil Alap Program júniusban zár. A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján az első körben februárjától lehet elkezdeni.

68 Szükséges-e önrész? A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként készpénzből biztosítania (természetbeni hozzájárulás nem elszámolható (!),az önrész nem származhat más, a magyar állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből - ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat -, kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja). Projekt mérete Minimum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Maximum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Kisprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Középprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nagyprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft

69 Milyen költségek számolhatóak el a pályázatban? Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható, kivéve az alábbi eseteket: föld, telek, ingatlan vásárlás, új épületek építése; gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t); lízing díjak; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; kamattartozás kiegyenlítése; bírságok, kötbérek és perköltségek; más forrásokból már finanszírozott tételek; a támogatási döntés előtt felmerült költségek; a magyar állam alkalmazottainak személyi költségei; természetbeni hozzájárulások.

70 Pályázatokkal kapcsolatos kérdések A pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban elsősorban a Kárpátok Alapítványnak, a beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban a DemNetnek, a szakmai ügyekben a témakör szerint az Autonómia illetve az Ökotárs Alapítványnak érdemes címezni az alábbi elérhetőségeken: Ökotárs Alapítvány - a B témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1) , Autonómia Alapítvány - az A témakör (szociális szolgáltatások) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1) , Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) - pénzügyi tanácsadás Elérhetőségek: tel: (1) , Kárpátok Alapítvány-Magyarország technikai segítségnyújtás a pályázóknak, ösztöndíjas program működtetése Elérhetőségek: tel:(36) ,

71 Hogyan lehet pályázni? Pályázni a űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével. Partnerségben megvalósított projektek esetében kötelező az aláírt együttműködési nyilatkozat feltöltése. Egyéb dokumentumok feltöltésére, megküldésére nincs lehetőség, azok a pályázáshoz nem szükségesek! Pályázatok benyújtása: november 12. (hétfő) 24:00 h

72 Pályázatok értékelése Formai értékelés Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! (Kitöltetlen, hiányosan kitöltött, nem megfelelő pályázatokat nem lehet benyújtani!) A beadást követően az Alapítványok munkatársai is ellenőrzik a pályázatokat. Tartalmi értékelés és elbírálás Kétlépcsős folyamatban történik. (1) Minden pályázat szakmai előértékelésen és pontozáson megy át, (a pályázatok értékelése folyamán kiegészítő kérdések feltételére vagy előmonitorozásra is sor kerülhet). (2) A független értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a pályázati döntést mindkét témakörben külön-külön kilencfős ún.: Kisprojekt Elfogadó Bizottságok hozzák meg. A projektek értékelésének eljárási rendjéről a Kisprojekt Elfogadó Bizottságok eljárás és ügyrendjében olvashatnak. A Kisprojekt Elfogadó Bizottságok döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód. A támogatási döntés oldalon közzétételre kerül, illetve az eredményről minden pályázót írásban ( en) értesítenek.

73 Szerződéskötés A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását en kapják meg, ezt vissza kell küldeniük az aláíró Ökotárs Alapítványhoz ellenjegyzésre és utalásra. A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell használni. A támogatási szerződés kötelező mellékletei: NAV igazolás; a szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés; alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata; a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes; közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés egyszerű másolata; együttműködési megállapodás, amely (a pályázattal összhangban) tükrözi a tevékenységek és költségek megoszlását. A Kisprojekt Elfogadó Bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja.

74 A projektek finanszírozása A támogatási részletek kifizetése az alábbiak szerint történik: az első részletet, a támogatás 50%-át a szerződés visszaküldésétől számított 15 napon belül; a második részletet, a támogatás legfeljebb 30%-át a félidei beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül; az harmadik, utolsó részletet (20%) a végső beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül az Ökotárs Alapítvány a szervezet számlájára utalja. A támogatási szerződés mintája a oldalon olvasható.

75 A pályázat elektronikus felülete (belépés)

76 A pályázat elektronikus felülete (egyéni felület)

77 A pályázat elektronikus felülete (űrlap)

78 A pályázat elektronikus felülete (költségvetés)

79

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ HU04 C3 2013 program Ellenálló képesség

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/3651-1/2013. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben