Szironta. Csengettyû- és Citeraegyüttes Besnyõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szironta. Csengettyû- és Citeraegyüttes Besnyõ"

Átírás

1 Szironta Csengettyû- és Citeraegyüttes Besnyõ

2 A Szironta története A Szironta létrejöttének nincs pontos dátuma. Ugyanis egy igen hosszú út vezetett a mai forma kialakulásához. Hivatalosan - az együttes alapítóinak egyhangú döntése alapján augusztus 1. a megalakulásunk idõpontja. Azonban a kezdeti gyökerek 1995-re nyúlnak vissza. A régi videófelvételek tanúsága szerint számos alkalommal színesítették a falu citerás fiataljai a besnyõi rendezvényeket (pl. falunapok, majálisok, alkalmi ünnepek, zeneiskolaikarácsonyi- észáróhangversenyekstb.) A CSENGETTYÛ, mint hangszer egy szerencsés találkozásnak köszönhetõen jutott el Besnyõre és a kezünkbe 2004decemberében. Tudjuk, nem egyszerû feladatot vállaltunk, amikor tagjaink és segítõink közremûködésével eltökélt célunk lett, hogy citerajátékunkkal az autentikus-, illetve világi népzenei vonalat kövessük, s kromatikusan hangolt nyeles és állványos csengettyûinkkel a klasszikus és kortárs zenén alapuló csengettyûjátékot minél szélesebbkörbenmegismertessük. A Szironta célja többek között a csengettyûjáték magyarországi és Európai Unión belüli meghonosítása, a népzene továbbörökítése énekeseink népi énekeésciteráinksegítségével. A csengettyûkön megszólaltatott dallamok fülbemászó csilingelése és a citerán játszott autentikus és feldolgozott népdalok, komolyzenei átirataink mind-mind a zene sokszínûségét illusztrálják. A Szironta Csengettyû- és Citeraegyüttes szorgalmát, kitartását és összetartását számos fellépés, jó hangulatú próbák, megjelentetett CD, újságokban közölt cikkek, rádiós interjúk és tévés szereplések igazolják. A csengettyûegyüttes egyedülálló a kistérségben, de megyei és országos vonatkozásban is egyedi, sajátos technikával szólaltatja meg hangszereit novemberében sikerült megvásárolnunk a 27 harangból álló állványos csengettyûsorunkat. (Ezt verõk segítségével lehet megszólaltatni, a harangoknak nincs harangnyelve.) A hangszer megvásárlását követõen szinte azonnal, négykezes játékban három zenemûvet mutattunk be. Ez is bizonyítja, hogy a megfelelõ zenei oktatás, a biztos zenei ismeretek és ritmuskészség igen nagy segítséget jelent a megfelelõ minõségû és színvonalú elõadáshoz. Ezért a Szironta vezetõje, Nyersné Vajda Márta zenetanár zenekari munkássága kiterjed arra is, hogy a jelenlegizeneiskolásokból megfelelõutánpótlást neveljen.

3 Tizenegy míves citeránk közül egy prím, egy hasas tenor és egy kisbasszus citerát tokkal együtt a 2007-es év Leader+ pályázatából, önkormányzati segítséggelvásároltunk. A piccolo- és bõgõ citera a Szironta szerzeménye, hat citera pedig négy tagunksajáttulajdona. Bár számszerûen soknak tûnik a 71 db, kromatikusan hangolt nyeles csengettyûnk, de elmondható, hogy a folyamatos játék biztosítása miatt, a csengettyûcserék és a holt idõ kiküszöbölésére további hangszerek vásárlása szükséges. A csengettyûk tárolásához szükséges 2 fémbõröndöt szintén a 2007-es év nyertes Leader+ pályázati összegbõl sikerültbeszereznünk. Hét garnitúra, gyönyörû, zsûrizett, iparmûvészeti ruhánkat és 7 pár bõr karaktercipõt szintén az említett pályázatnak és az önrésszel hozzájáruló Besnyõ Község Önkormányzatának köszönhetjük. A csengettyûs találkozók A csengettyû az angolszász területeken (fõként Amerikában és az Egyesült Királyságban) valamint Japánban már igen elterjedt, azonban Magyarországon szinte alig ismerik. A mûködõ csengettyûs együttesek nem igazán tudnak egymásról. Nincsenek közös fórumok, szakmai összejövetelek. Ezért hívtuk életre elõször 2007-ben, majd 2008-ban az Országos Csengettyûs Találkozó elnevezésû rendezvényünket, ahol két koncert keretében mutatkoznak be az együttesek. Emellett a szakmai fórum, az ifjúság számára rendezett játékos délután évrõl-évre összehozza az ország csengettyûseit, vezetõiktapasztalatokatcserélhetnekés választkaphatnakkérdéseikreis. A találkozó nem titkolt célja, hogy Besnyõ nevét a Guinness Rekordok Könyvébe is beleírja. Ugyanis a 2007-ben 92 csengettyûn felcsendülõ Beethoven Örömódáját 2008-ban már 166 hangszer zengte. Reméljük, hogyazévekelõrehaladtávalezekaszámoktöbbszörismegduplázódnak.

4 Rólunk írták, rólunk szól A Leghosszabb Nap Fesztiválon Juhász Zsófia (a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ vezetõje) együttesünket egy mondatban így jellemezte: a legjobb PR-rel rendelkezõ együttes a megyében. Mi próbálunk ennek a kijelentésnek is eleget tenni, hiszen 2007-ben majd 30 különbözõ megje- lenéstudósítottsikereinkrõl. Szerepeltünk rádiós interjúkban, énekeseink a megyei napilap címoldalán is visszaköszöntek az olvasóra, több médiumban egész oldalas írások mutatták be együtte-sünket, de internetes lapok is tájékoztattak eseményeinkrõl. Rádiós megjelenésünk az elmúlt két évben több, mint 10 órányi volt, Karácsonyra a Vörösmarty Rádió (Székesfehérvár) egy, a Szironta által készített önálló rádiós mûsort is porgramra tûzött, ami Szentestén, fõmûsoridõbenvolthallható. Az együttes honlapja január 7-e óta üzemel. Ma már 5 GB-os tárhely biztosítja internetes elérhetõségünket, melyet hamarosan kinövünk... Három domain néven - a szironta.hu, a csengettyu.hu és a nemzetközi változathoza handbells.hu címeken- érhetõelportálunk. Angolnyelven isolvashatóhonlapunknagybanmegkönnyítetteanemzetközi ismeretségek kialakulását. A magyar csengettyûk történetérõl egyedül a Szironta webes megjelenésén található átfogó információ, részletes leírás a gyártás folyamatáról. Honlapunk mellett az internet "több pontján" is megtalálhatóak vagyunk: többek között a YouTube -on, az Iwiw portálon is olvashatnakrólunk, mûsorunkata port.hu isközli. A Szironta folyamatosan törekszik arra, hogy a helyi, országos és nemzetközi társszervezetekkel, hasonló célt kitûzött civil szereplõkkel kapcsolatot ápoljon. Így számos népdalkörrel, csengettyûegyüttesekkel, a kulturális élet szereplõivel (rendezvényszervezõk, mûvelõdési házak, kulturális menedzserekkelstb.) tartunkfenn- sokszornapi- kapcsolatot. A Szironta a KÓTA és a Vass Lajos Szövetség tagja. Magyarország határain túllépve az amerikai Handbells Community felvette együttesünket tagjai közé, ahol érdeklõdve (sokszor megdöbbenve) követiknyomonmunkásságunkat. Tallinból az Országos Csengettyûs Találkozó felõl érdeklõdnek, meghívást kaptunk már egy 2010-es Amerikai Csengettyûs Fesztiválra is, Mexikóból is jeleztékmár, megtaláltákegyüttesünket.

5 Amire büszkék vagyunk A Szironta büszke arra, hogy akár egy órás mûsorai konferenciák, üzleti események, kiállítás-megnyitókésmásünnepirendezvényeküdeszínfoltjai. Párízelítõfellépéseinkrõl: A Miniszterelnöki Hivatal megkeresése alapján vettünk részt az országos tanévnyitó gálán, a Suli-Buli rendezvényen, ahol a Parlament elõtt egy háromnegyed órás tanórával szórakoztattuklelkesközönségünket. Megtiszteltetés volt, amikor a Fejér Megyei Közgyûlés 2006-os évzáró ülését mi nyithattuk meg. Hasonlóképpen, amikor a Szent István Díj ünnepélyes átadását a csengettyûk csilingelõ hangja kísérte. Nem kis meglepetést okozott számunkra, amikor mûsorunkat méltónak találták a Királyi Borlakoma rendezvénysorozatra is, így Székesfehérvár egyik legnívósabbrendezvényénisottvoltunk. A Regio Regia Szépségfesztivál regionális döntõin is jelen volt együttesünk Tatabányán és Székesfehérvárott. Veszprémben pedig nagy élmény volt fellépnünk apetõfiszínházban is. Büszkék vagyunk arra, hogy a székesfehérvári Karsai Holding Zrt. tulajdonosa, Karsai Béla úr az együttesünk által kiadott CD-t méltónak találtaarra, hogyüzletipartnereirészérekarácsonyiajándékkéntátadja. Meglepetéssel és nagy örömmel vettük át 2007-ben Hatvan Város Polgármesterének Különdíját, öt darab kézzel készített ólomkristály csengettyûtahatvanihúrszaggatófesztiválon. Elismerésként könyveltük el, hogy a Szlovéniában, Gornja Radgonában megrendezett 46. Nemzetközi Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron, hazánkatképviselvemutathattukbemûsorunkat. Tudásunkat folyamatosan csiszoljuk: nyaranta népzenei táborban veszünk részt, aholdalanyagunkatgyarapítjuk, technikaielemekettanulunk, közösen zenélünk. A megyei továbbképzéseket is rendszeresen látogatjuk, ahol neves elõadóknaktehetjükfelkérdéseinket. Terveink, céljaink nem valósulhattak volna meg tagjaink kitartó és önzetlen munkája nélkül. Így leginkább arra vagyunk büszkék, hogy nem az idõben bíztunk, hogy eredményeket szüljön, hanem tettünk azért, hogy Besnyõnevemesszirehalljék.

6 Besnyõ Község alig több, mint 50 éves múltja nem elegendõ történelmi hagyományok ápolására. A Szironta olyan helyi sajátosság, amire lehet építeni. A világi zene képviselésével a kistérségben - sõt megyei szinten is - egyedülálló a csengettyûs tevékenységünk. Igaz, senki nem lehet próféta a saját hazájában, mi mégis Besnyõ hírnevét öregbítjük fellépéseinkkel. Falunk bevezetõ útján lévõ Leader község tábla mondanivalója: a település együttmûködõ partner a térségében mûködõ kezdeményezéseknek. Bízunk benne, hogy a tábla nem csak betûhalmazként szerepel Besnyõ neve mellett, hanem valóban partnerekre találunk a település vezetõségében a helyi civil szervezetek és vállalkozók mellett. De szívesen fogadunk bárhonnan segítséget. Továbbra is valljuk a nyitottságot, és szívesen mûködünk együtt olyan szervezetekkel, egyesületünk tagjaiba várjuk azon magányszemélyeket, akik velünk vállalják mottónkat: Csak a tettek hoznak eredményt, az idõ nem. Együttesünk tagjai szeptember 10-én: Nyersné Vajda Márta együttesvezetõ, zeneiskolai tanár, Sólyom Balázs, az együttes mentora, honlapunk szerkesztõje, Czumpft Krisztina, Erõs Dorottya, Germán Márton, Konkoly Violetta, Osuszd Otília és Varga Evelin További hírek, információk, fotók, videók és beszámolók a weboldalon találhatók. Sziront Art Közhasznú Egyesület 2456 Besnyõ, Szegfû utca 8. Tel/fax: (25) Mobil: (20) Adószám: Bank: Szironta Copyright 2008.

Jegyzőkönyv. a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

Jegyzőkönyv. a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről Jegyzőkönyv a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről Jelen jegyzőkönyv 2008. június 24-én, kedden 17 órakor készült Besnyőn, az Iskola köz 2. szám alatt működő Faluház helyiségben. A jegyzőkönyvet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata

Részletesebben

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Tartalom Előszó....2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Bemutatjuk a CIKKKK tagszervezeteit - Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka. 6 - Helyiérték Egyesület, Balatonboglár....8 - Komáromi Zenész

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2008. októberét írjuk. 2006. október óta eltelt 2 év, ami azt jelenti, hogy az

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROS PÁLYÁZAT Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ, Jázmin utcában található 4057 hrsz-ú, 654 m 2 alapterületû ingatlan ékesítésére. Az ingatlan lakóövezetben

Részletesebben

Negyvenéves születésnapot ünnepeltek

Negyvenéves születésnapot ünnepeltek XXIII. évfolyam I. szám 2015. január Ára: 120 Ft Negyvenéves születésnapot ünnepeltek Négy évtizeddel ezelőtt alakult Tiszaalpáron a pávakör, amiből később népdalkör lett. 1990-ben felvették a település

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA X. évfolyam 1. szám 2009. május takarékos gazdálkodásnak és az adóbevételekből Petrik József polgármestert kérdeztük Tokodaltáró 2008. évi gazdálkodásáról.

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

Felavatták a kistérségi tanuszodát iváncsán

Felavatták a kistérségi tanuszodát iváncsán www.mezofoldielet.hu I. II. ÉVFOLYAM 3. 1. SZÁM 2009. 2008. március MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület 1 2 Önkormányzati hírek Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. december 13-ai soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

A dalnok lelkét idézte meg városa

A dalnok lelkét idézte meg városa SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. JÚNIUS 28. V. Sárvári Fúvószenekari Verseny és XIV. Fúvószenei Várfesztivál Július 5-e és 6-a között ismét fúvószenekarok

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 LIONS HUNGARY We serve! 2 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége Közhasznú Egyesület 2014 Barnabás békéje Egy emberöltő, szoktuk mondani, éppen annyi idő, amennyi

Részletesebben

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012/1. Tartalom I. Visszapillantó Gyerekszínjátszók Győrben III. Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések.......... 2 Körzetek Tihanyban.......4

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 24. szám 2014. december 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert Radics

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben