A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei"

Átírás

1 A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Gyógyúszás foglalkoztató II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (Gyógyúszás foglalkoztató) 2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése A munkaterület rövid, jellemző leírása A gyógyúszás foglalkoztató - foglalkoztatható uszodában, tanuszodában, fürdőben, gyógyfürdőben, valamint egészségügyi és oktatási, állami és magánintézmények egyéb, szabályozott területén. Tevékenységi körében: - felméri a szakorvos által habilitációs-rehabilitációs, rekreációs, illetve egészségügyi állapotot szinten tartó rendszeres gyógyúszás foglalkozásra küldött betegek állapotát, mozgáskészségét, mozgáslehetőségeit, terhelhetőségét, - beilleszti a beteget az állapotának megfelelő - lehetőleg homogén, kis létszámú - gyógyúszó csoportba, - megtervezi a fokozatos terhelést és az orvos által kitűzött rehabilitációs célok megvalósítását segítő csoportos vízi mozgás- és úszásprogramot (edzéstervet), - elkészíti a csoportos gyógyúszás foglalkozásokba még beilleszkedni nem képes beteg egyéni fejlesztési programját, - személyre szólóan irányítja az egyéni felzárkóztatást, - folyamatosan megfigyeli a csoport fejlődését, s ennek megfelelően módosíthatja az edzéstervet, - gondoskodik a rendszeres kontrollvizsgálatok időpontjának betartásáról, - együttműködik a beteg kezelését, fejlesztését végző többi szakemberrel, - biztosítja a csoport sokoldalú fejlesztéséhez szükséges uszodai segédeszközöket, - folyamatosan dokumentálja a gyógyúszás foglalkozások tapasztalatait, eredményeit, - kapcsolatot tart a beteg hozzátartozóival, - betartja a tevékenységével kapcsolatos etikai és jogi normákat, - szükség esetén tud vízből menteni és elsősegélyt nyújtani, - szükség esetén intézkedik az egyes betegek probléma esetén történő gyógyszereléséről, illetve speciális ellátásáról, - a foglalkozások alatt gondoskodik a munkavédelmi, balesetvédelmi és higiénés előírásoknak megfelelő környezetről. III. A szakképesítés szakmai követelményei

2 III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb szakmai feladatok A gyógyúszás foglalkoztató képes az alábbi betegségekben szenvedő gyermek, serdülő és felnőtt betegek részére egyéni és csoportos fejlesztési programot készíteni, és a programot megvalósítani: 1. congenitalis vitiumok - operáció előtti könnyített víz alatti torna, könnyített úszás összeállítása, - operáció utáni fokozódó fizikai terhelés korrekciós és gyógyúszás edzések összeállítása. 2. primer juvenilis hypertónia: - kezdők számára könnyített víz alatti torna összeállítása, könnyített úszás, a fokozódó terhelés megállapítása, beállítása. 3. asthma bronchiale: - kilégző feladatok tanítása, a négy úszásnem alaptechnikájának megtanítása, fokozódó terhelés megállapítása. 4. cistas fibrosis: - három úszásnem alaptechnikájának megtanítása, - a váladékeltávolítás idejének felismerése, - állóképességet fejlesztő gyógyúszás edzések összeállítása. 5. strukturális gerincdeformitások: - a törzs mobilizálását segítő víz alatti torna összeállítása, - korrigált alaphelyzetekben szimmetrikusan erősítő torna- és gyógyúszás feladatok egyéni beállítása, - korrigált helyzetekben alkalmazható úszó mozgások tanítása. 6. mellkasi deformitások: - a vállöv és a törzs mobilizálását, erősítését segítő víz alatti feladatok és légző feladatok megtanítása, - a megengedett úszásnemek megtanítása, - a fokozódó terhelés megállapítása. 7. Perthes-kór: - a csípőt mobilizáló víz alatti torna beállítása, - az egyes úszások karütemének megtanítása, - az alapállóképesség fokozatos fejlesztése. 8. obesitas: - a négy úszásnem megtanítása, - légzőfeladatok beiktatásával állóképességet fejlesztő úszóprogramok összeállítása. 9. központi és perifériás idegrendszeri sérülés, károsodás: - a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika program kezdő, középhaladó és haladó víz alatti mozgásfeladatainak tréningrendszerű megtanítása, - analitikus szintre lebontott úszásoktatás beállítása, - preventív és korrekciós víz alatti torna és gyógyúszás feladatok megállapítása. 10. juvenilis chronikus arthitis (JCA): - korrekciós, mobilizáló, erősítő víz alatti torna beállítása, - három úszásnem megtanítása és változatos gyakoroltatása. 11. haemophilia: - a négy úszásnem megtanítása és változatos gyakoroltatása, - az állóképesség fejlesztésére irányuló gyógyúszás foglalkozások levezetése. 12. veleszületett és szerzett súlyos végtaghiányok: - víz alatti mobilizáló, tartásjavító egyensúlyérzék-fejlesztő feladatok megtanítása, - a speciálisan szükséges ritmusérzék kialakításával az egyes úszásnemek megtanítása, - a fizikailag lehetséges úszómozgások változatos gyakoroltatása. 13. értelmi fogyatékosság: - a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika program kezdő, középhaladó és haladó feladatainak megtanítása, - a lehetséges úszásnemek megtanítása és változatos gyakoroltatása, - a szükséges korrekciós feladatok összeállítása és alkalmazása. III/2. Követelmények A gyógyúszás oktató legyen képes: - a beutaló orvos diagnózisa és a beteg, illetve a beteg hozzátartozójának szakszerű kikérdezése után megállapítani a betegség súlyosságától függő aktuális fizikai állapotot és a terhelhetőség mértékét, kezdeti időtartamát, - betegségre, állapotra jellemző kezdő alapstátust felvenni minden betegről, és 1-3 havonta összehasonlítani a kontrollvizsgálatokkal,

3 - edzéselméleti ismeretei alapján eldönteni, hogy a gyógyúszásban a beteg milyen célzott uszodai fejlesztésben részesüljön (állóképesség-, erő-, gyorsaság-, mobilitás-, koordináció-, egyensúlyfejlesztés, állapotmegőrzés, valamint, hogy mely úszó- és mozgásfeladatok nem végezhetők), - a beteg és a csoport aktuális állapotának, mozgástudásának megfelelően meghatározni a mozgás- és úszástanítás közeli és középtávú feladatait; havonta edzéstervet írni, jelölni a gyógyúszó beteg, illetve csoport általános és speciális fejlesztési szükségleteit, valamint az ehhez kapcsolódó mozgásfeladatokat, - a betegség és az állapot függvényében meghatározni a gyógyúszás javasolt időtartamát, s a hosszú távú tervezést ennek megfelelően elkészíteni, - felismerni az élettani és edzéselméleti ismeretei alapján az alulterhelés és a túlterhelés jeleit, illetve a beteg hőháztartásának zavarait, - alkalmazni a teljesítménymérések, illetve a terheléses mérések fajtáit; a kapott eredményeket a következő edzéstervbe beépíteni és hatékony fejlesztést végezni, - ismeretei alapján alkalmazni a mozgástanítást megkönnyítő pedagógiai, pszichológiai módszereket, - a beteg-csoport életkori sajátosságának és adott értelmi szintjének megfelelően - a hatékonyság érdekében - kiválasztani az oktatói attitüdjét, - felismerni és kezelni a betegekben, szüleikben mutatkozó - a betegség következtében kialakuló - másságot ' és együttműködést hátráltató tényezőket, - szakszerűen alkalmazni a gyógyúszás körében a magyarországi gyógyvizek kedvező hatásait, - értelmezni és alkalmazni a gyógyúszással kapcsolatos hatályos jogszabályokat, a tevékenységével kapcsolatosan igénybe vehető állami támogatások módjait, mértékét, - feladataihoz kapcsolódóan tanítani a négy úszásnemet, oktatni a hibás mozgástanítás megelőzését és a korrigálást segítő feladatokat, - rosszullét, baleset alkalmával magatehetetlenné váló betegét szakszerűen és gyorsan kimenteni a vízből és elsősegélyben részesíteni, - megismerni a gyógyúszó csoportba járó betegek gyógyszerszedését, annak hatásait és mellékhatásait, és folyamatosan tájékozódni a beteg orvosi és gyógytorna kezeléséről, - felismerni és dönteni arról, hogy az egyes betegségeknél, mely úszó- és mozgásfeladatok nem alkalmazhatók, - munkájához rendszeres orvosi konzultációt igénybe venni, tájékozódni az egyes betegségekkel kapcsolatos orvos és gyógytornász által végzett kezelésekről, - betartani a gyógyúszással kapcsolatos alapvető higiénés követelményeket, - a gyógyúszásban részt vevő betegeket a foglalkozás ideje alatt mozgásban segíteni, a helyváltoztatáshoz segédeszközt igénybe venni, - folyamatos önképzésben részt venni, a HRG Alapítvánnyal szakmai kapcsolatot tartani. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei IV/1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei: 1.1. Középiskolai végzettség Szakmai előképzettség (az alábbi szakmai képesítés valamelyike): - úszó-szakedző, - középfokú úszóedző, - egészségügyi szakképesítés (általános ápoló és általános asszisztens, ápoló, szakápoló, gyermekápoló, csecsemőés kisgyermek-gondozó, szülésznő, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), - tanító, - gyógytornász, - konduktor, - óvodapedagógus, - gyógypedagógusi végzettség Biztos úszástudás és megfelelő fizikai-egészségi állapot Tanítási gyakorlat és hospitálások hiánytalan letöltése, a tanítási és a hospitálási napló leadása a szakmai vizsgát szervező intézmény részére. Kötelező tanítási gyakorlatok: - 1 alkalommal egyszerre egy végtaghiányos gyermek vízhez szoktatását és úszásoktatását 45 percig elvégezni (a korábbi hospitálási megfigyelésekre támaszkodva; edzéstervvel felkészülve), - 1 alkalommal végtaghiányos gyermekcsoport gyógyúszás foglalkozását irányítani (45-60 percig),

4 - 1 alkalommal asthmás csoport gyógyúszás foglalkozását irányítani, - 2 alkalommal értelmi sérült gyermekcsoportban beosztott segítőként együttműködni a gyermekekkel; majd egy következő alkalommal ugyanebben a csoportban 30 percig saját, a csoport gyógyúszás oktatójával egyeztetett edzésterve alapján foglalkozást tartani, - 2 alkalommal saját hallgatótársaknak 20 perces tanítási gyakorlaton tanítani HRG-tréningeket, alkalommal beosztott segítőként részt venni a kezdő, középhaladó és a haladó HRG-csoportok munkájában, - 1 alkalommal szívbeteg, magas vérnyomásos, illetve kövér gyermekek foglalkozását kell megtartani, - 1 alkalommal 60 perces zárótanítást tartani egy erre a célra kijelölt HRG-csoportban. Kötelező hospitálási gyakorlatok: - 1 alkalommal scoliózisos, gerincdeformitásos beteg egyéni gyógytorna foglalkozása, - 1 alkalommal hydrobic-foglalkozás megfigyelése majd aktív részvétel, - 2 alkalommal uszodai foglalkozás gyógytestnevelés órán (a gerincdeformitások vízi mozgásos korrekcióját megfigyelve), - 1 alkalommal végtaghiányos gyerekek gyógyúszás foglalkozásán az úszásoktatás menetének rögzítése, - 1 alkalommal a vízi bordásfalon végezhető feladatok megfigyelése; majd aktív kipróbálása gyógytornász irányításával, - 1 alkalommal egészséges gyermekcsoport vízhez szoktatását megfigyelni, - 2 alkalommal asthmás csoport oktatását megfigyelni, edzéstervét tanulmányozni, - 1 alkalommal kezdő értelmi fogyatékos csoport fejlesztését megfigyelni, alkalommal az ICP-sek kezdő, középhaladó, illetve haladó HRG-csoportjának foglalkozását megfigyelni. A vizsga megkezdéséig hospitálási és tanítási gyakorlatokon a vizsgázó a részvételét és a gyakorlati feladatok teljesítését az előre megadott vizsgaszempontok figyelembevételével a hospitálási naplójában és a tanítási naplójában a gyakorlatvezető igazolja. A hospitálásra és a tanítási gyakorlat lefolytatásában olyan intézmények vehetnek részt, ahol - legalább fél éve rendszeresen működik szakképzett foglalkoztató által irányított gyógyúszás foglalkoztatás, fejlesztés szempontjából homogén betegcsoport; akiknek a teljesítményét, eredményeit folyamatosan - szakorvos irányításával és közreműködésével - mérik és dokumentálják, - az adott gyógyúszó csoport a kezdettől fogva rendelkezik fejlesztési (edzés) tervvel. A hospitáláson és a foglalkozásokon való aktív részvétel, illetve az eset-, óra-, edzésterv-elemzések a későbbi önálló munka kialakítását készítik elő. Az egyes hospitálások megfigyelési eredményeit minden vizsgázónak saját hospitálási naplójában kell vezetni, és a részvételt a gyakorlatvezetőnek igazolni kell. HOSPITÁLÁSI NAPLÓ A hallgató neve: A hospitálás ideje: helye: A megfigyelt gyógyúszás-csoportban a betegek diagnózisa(i) (hány fő): A megfigyelt gyógyúszás-csoport szintje (kezdő, középhaladó, haladó): A megfigyelt gyógyúszás-csoport legfontosabb fejlesztési céljai (állóképesség, gyorsaság, erő, hajlékonyság, egyensúly, mozgáskoordináció fejlesztése, egyéb): A megfigyelt foglalkozás edzésanyaga (milyen mozgásfeladatot milyen ismétlésszámmal, milyen tempóban, mennyi pihenőidővel hajtottak végre stb.): - bemelegítés: - a foglalkozás fő része: - levezetés: A foglalkoztató gyógyúszás irányítására vonatkozó magatartása: A foglalkoztató és a csoport együttműködése: A csoport munkájának intenzitása:

5 Ellenőrző vizsgálatok fajtái, eredményei, ideje, helye az edzés során: Egyéb megfigyelések:... gyakorlatvezető A hallgató neve: A foglalkozás ideje: helye: A gyógyúszás-csoport betegeinek diagnózisa(i) (hány fő): TANÍTÁSI NAPLÓ A gyógyúszás-csoport szintje (kezdő, középhaladó, haladó): A csoport előző edzéstervének elemzése (megtörtént, nem történt meg): A mellékletként csatolt edzésterv a csoport - szintjének, - mozgásállapotának, - tudásának, - figyelmi-idegrendszeri-pszichés kapacitásának megfelelő, nem megfelelő. A foglalkozás előkészítése (az edzésterv elkészítése, eszközök előkészítése, a gyermekek nevének, betegségének, egyéni feladatmegoldásának megtanulása) megfelelő, hiányos. A foglalkozás megvalósítása az edzéstervnek megfelelően történt: Edzéstervtől eltért - kisebb részletekben: - érdemi részekben: A betegségnek megfelelő elsősegélynyújtó eszközök, ellenőrző és mérőeszközök használata - a megfelelő időben megtörtént: - nem történt meg (indoklás): A hallgató a csoport figyelmét folyamatosan fenn tudta tartani - a csoport egészének, - a csoport felének, - a csoport néhány tagjának. A hallgató a tervezett feladatokat - a tervezett idő alatt oldotta meg, - rövidebb idő alatt oldotta meg, - hosszabb idő alatt oldotta meg. Egyéb észrevétel (segítségadás, hibajavítás, együttműködés a beosztott segítőkkel, irányítói magatartás): Javasolt érdemjegy:... gyakorlatvezető IV/2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga szakmai elmélet (írásbeli és szóbeli) és szakmai gyakorlat vizsgarészekből áll. A szakmai vizsga tantárgyai a) Alaptantárgyak: 1. Edzéselmélet. 2. Élettan. 3. Fejlesztésmódszertan, neveléspszichológia. 4. Testvázlat, mozgásszervezés, pszichoszomatika. 5. Habilitáció és rehabilitáció. 6. Balneológia.

6 7. Úszás. 8. Jogi és vállalkozási ismeretek. 9. Elsősegélynyújtás és vízből mentés. b) Szaktantárgyak: 10. Belgyógyászati ismeretek: - congenitális vitiumok, - primer juvenilis hypertónia, - haemophilia, - obesitas. 11. Pulmonológiai ismeretek: - asthma bronchiale, - cistas fibrozis. 12. Orthopédiai ismeretek: - strukturális gerincdeformitások, - mellkasi deformitások, - veleszületett, szerzett végtaghiányok. 13. Reumatológiai ismeretek: - Perthes-kór. 14. Gyógypedagógiai ismeretek: - értelmi fogyatékosság, - juvenilis chronikus arthritis (JCA). 15. Neurológiai ismeretek: - központi idegrendszeri sérülések. Tantárgyak témakörei Alaptantárgyak: 1. Edzéselmélet Az edzéselmélet kialakulása, az edzéselmélet és edzésmódszertan összetevői. Az edzéselmélet fajtái. Az edzettség jellemzői. A teljesítőképesség jellemzői, határai, korlátai. Az alkalmazkodás biológiai, pszichológiai összetevői és szintjei. Az edzés hatására történő kifáradás egészséges, beteg és sérült személyeknél. Az edzésterhelés összetevői. A kondicionális képességek csoportosítása. A gyorsaság meghatározása, fajtái, fejlesztése. Az erő meghatározása, fajtái és fejlesztésük. Az állóképesség meghatározása, fajtái és fejlesztésük. A mozgáskoordináció meghatározása és szerepe. A mozgásszerkezet fogalma. A mozgástanulás szakaszai. A hibajavítás helye, módjai és jelentősége a mozgástanítás egyes szakaszaiban. Az információ forrásai. Az edzéstervezés módja, körülményei, szakaszai. Az edzéstervezés hangsúlyai a különböző életkorokban. A szárazföldi és az uszodai terhelés összehangolásának lehetőségei. A rendszeres sport hatása a szervezetre. A versenyzésre való felkészítés szempontjai. 2. Élettan Az élettan tárgya, az emberi szervezet funkcionális felépítése. A mozgás jelentősége az egészséges életmód fenntartásában. A mai gyermekek mozgási lehetőségei (különös tekintettel a sérült gyermekek esetén). Az úszás jelentősége az egészség szempontjából. A vízben végzett mozgások és az úszás mechanikai, élettani, fizikai jelentősége. A mozgás szervrendszere, a mozgás passzív szervei.

7 A mozgás aktív szervei, az izmok. Az izmok eredése, tapadása, funkciói, sérülésük. A szabályozásról általában. Az idegrendszer részei és működése. Az endokrin rendszer. Az érzékszervek, szerepük a mozgásban. Az oxigénszállítás rendszere, a vér és a légzőrendszer, funkciói és betegségeik. Az anyagcsere. Az emésztés és a felszívódás. Az alapanyagcsere. Az alapanyag-csere változásai betegségek, illetve terhelés esetén. A hőháztartás gyermekkori sajátosságai, a bőr. Az egészséges táplálkozás mennyiségi és minőségi szempontjai. Az élettanban használatos mérések, melyek a terheléssel és a terhelhetőséggel függnek össze. 3. Fejlesztésmódszertan, neveléspszichológia A gyógyúszás foglalkoztató munkához szükséges elméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretek bevezetése. A fejlődés multifaktoriális szemlélete, a fejlődés ellentmondásai. A korszerű fejlődésmodellek. A pszichikum fejlődésének alaptörvényei, az érzelmi és az akarati élet sajátosságai, ellentmondásai. Az utánzás szerepe az egyedfejlődésben és az oktatásban. A tanulás törvényszerűségei, modellnyújtás. A játék szerepe, a játék és a tanulás összefüggései. A megismerő tevékenység szerepe a kisgyermek fejlődésében. Az életkori sajátosságok szerepe a motiváció, irányítás és a tanítás szempontjából. A tanulás és a motiváció pedagógiai vonatkozásai. A preventív és a korrektív fejlesztés stratégiái. A gyógyúszás foglalkozásokba és a HRG-programba beépíthető megismerő funkciók csoportosítása. A betegségek testi-lelki-szociális deformáló hatásai. A deformáló hatással szembeni lehetséges preventív stratégiák, korrekciók. A beteg gyermek és a család kapcsolata, a játszmák. A beteg és az orvosok, rehabilitációs szakemberek kapcsolata. A beteg és sorstársai, valamint kortársai kapcsolata. A gyógyúszás foglalkoztató szerepe, azonosulás a feladattal. A beteg és a gyógyúszás foglalkoztató optimális kapcsolatának irányelvei. A foglalkoztató és a csoport kapcsolata, azonos érték- és normarendszer kialakítása. A foglalkoztató kapcsolata és az együttműködési lehetőségek a szülővel, orvossal, illetve a többi szakemberrel. A gyermek betegségének deformáló hatása a szülő biztonságérzetére. A gyógyúszás foglalkoztató szerepének sokoldalúsága, nehézségei. Az empátia, a szeretet és a következetes oktatás-nevelés összefüggései, kölcsönhatásai. A bűntudat kialakulása, megoldási módok. A gyógyúszás foglalkozások tervezésével és irányításával kapcsolatos rövid, közép- és hosszú távú célok pontos kitűzése. Problémamegoldás a kölcsönös előnyök alapján. A jó személyes kontaktus jellemzői és kialakításuk lehetséges módjai. A beteg gyermek viselkedése, indítékai, elvárásaik, megnyerhetőségük. A torzító játszmák és leépítési lehetőségeik. 4. Testvázlat, mozgásszervezés, pszichoszomatika A központi idegrendszerről általában. A gerincvelő, az agy részei és funkciójuk, a kérgi területek. A mozgásszervezés (testtartás, izomtónus, mozgásszabályzás). A veleszületett mozgásminták és a leépülésük. A mozgásfejlődés alapjai, feltételei. A mozgástanulás szakaszai. A tanulás-érés kapcsolata és kölcsönhatásai. A testvázlat fogalma és kialakulása. A testvázlat funkciója és diszfunkciója.

8 A szenzoros integráció fogalma, összetevői és jelentősége. Az integráció fejlesztési lehetőségei. A szenzoros integráció lehetőségei a HRG módszerben. A mozgástervezés zavarainak okai, korrekciói. A test és a lélek összhangja. A test és a lélek betegségei (átfedések, betegségelfogadás). A pszichoterápia feltételei és hatásmechanizmusa. A már gyermekkorban kialakult pszichoszomatikus betegségek enyhítésére alkalmazható pszichoterápiás irányzatok ismertetése. 5. Habilitáció és rehabilitáció A habilitáció és rehabilitáció fogalma és célja: A rehabilitáció területei: - az orvosi rehabilitáció = célja, feladatai, módszerei, = szakintézményei, = a technikai segédeszköz-ellátás; - pedagógiai rehabilitáció = feladatai, módszerei, = a gyermek rehabilitációja, = gyógypedagógia és intézményei, = szakmai képzés és átképzés, = a felnőttoktatás jellegzetességei; - foglalkozási rehabilitáció = feladata és módszerei, = a munkaalkalmasság egészségügyi, pszichológiai és jogi feltételei, = alkalmassági vizsgálatok; - szociális rehabilitáció = célja, feladata, eszközei, intézkedései, = kieső jövedelempótlás módjai, = szociális segélyezés módjai. A rehabilitáció alapelvei. A társadalom különböző szerveinek feladatai a rehabilitáció folyamatában: - az egészségügy feladatai, - pedagógiai feladatok, - munkaügyi feladatok, - szociális gondoskodás, - az államigazgatás szerepvállalása a rehabilitációs feladatok irányításában. A rehabilitáltak érdekvédelmi és szakmai szervezetei. A rehabilitáltak gondozása. 6. Balneológia A balneológia helye és szerepe a tudományok között. A gyógyvizek hatása a szervezetre (gyógyítás, ellenjavaslatok). A balneológiában ismert meleg hatású kezelések és élettani hatásuk, indikációjuk, kontraindikációjuk. A hideg hatású kezelések és élettani hatásuk (indikációjuk, kontraindikációjuk). A víz különböző hőmérsékletének élettani, fizikai hatásai. A balneológiában alkalmazott eljárások csoportosítása az ingerek erőssége szerint. Borogatások, pakolások, fürdőkezelések. A magyarországi gyógyvizek csoportosítása gyógyhatásuk szerint. A víz és gyógyvíz felhasználása orvosi javaslatra. A gyógyúszásban résztvevők higiénéje: - uszodai fertőtlenítés szabályai, - a gyógyúszást korlátozó, kizáró fertőző betegségek, bőrelváltozások. 7. Jogi és gazdálkodási ismeretek A gyógyúszással kapcsolatos jogszabályok.

9 Az Egészségbiztosítási Pénztárral való szerződéskötés feltételei. Az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásának feltételei, illetve az ellenőrzésük módjai. A gyógyúszás hazai és nemzetközi kapcsolatai (a gyógyúszást segítő egyesületek, alapítványok, intézetek). Csoportszervezési, könyvelési ismeretek. 8. Az úszás Az úszásoktatás területeinek felosztása, elemzése. A helyes és hatékony pedagógiai módszerek kiválasztása. A vízhez szoktatás menete, feladatai. A hátúszás alaptechnikájának oktatása. A gyorsúszás alaptechnikájának oktatása. A mellúszás alaptechnikájának oktatása. A pillangóúszás alaptechnikájának oktatása. A hibák megelőzésének és javításának szempontjai. Az egyéni technika fokozatos kialakítása. A haladási napló vezetésének szempontjai. Az úszásoktatás segédeszközei, jelentőségük, szerepük és esetleges gátló hatásaik. 9. Elsősegélynyújtás és vízből mentés Az elsősegélynyújtás általános szabályai. A legfontosabb elsősegélynyújtási ismeretek: - törés, ficam, rándulás tünetei, elsődleges ellátásuk, - sebek, vérzéscsillapítás módjai, - eszméletvesztés felismerése és elsődleges ellátása, - orvos-, mentőhívás, - az újraélesztés elméleti alapjai, kivitelezése. A vízbe fulladás okai, előzményei, körülményei. A mentésnél használatos úszásnemek technikai ismertetése. A mentő ugrások, merülések. A fuldokló kimentése, mentési fogások. Önmentés. Szabadulási fogások. Szaktantárgyak: 10. Belgyógyászati ismeretek CONGENITÁLIS VITIUMOK A congenitalis vitiumok okai, kialakulásának ismertetése. A vitiumok fajtái. A pre- és posztoperációs rehabilitáció szerepe, jelentősége. A gyógytorna szerepe és feladatai. A gyógyúszás feladatai, orvosi szempontjai. A terhelhetőség megállapításának módjai. A rendszeres kontroll szerepe. PRIMER JUVENILIS HYPERTONIA A betegség kialakulásának okai, fajtái. Vérnyomásmérés. A gyógytorna szerepe, a gyógyúszás jelentősége. A gyógyúszás foglalkozások mozgásanyagának összeállítási szempontjai. Az intenzitás kérdése. A folyamatos ellenőrzés módjai. A terhelhetőség. HAEMOPHILIA A vérzékenység (haemophilia) bemutatása, kialakulása. A vérzékenység tünetei. A faktorhiányok. A vérzések helye, rendszeressége, erőssége. Az orvosi terápia.

10 A vízben történő erősítés, állóképesség-növelés kérdései. A gyógyúszás ellenjavallatai. Az uszodai biztonságos közlekedés megteremtése. OBESITAS A kövérség (obesitas) előzményei, kialakulásának okai. A kövérséggel járó rizikófaktorok. A kövérség fajtái. A kövérség kezelése megfelelő étrenddel. A kövérség hatása a mozgatórendszerre. A kövérség hatása a légzőrendszerre. A kövérség hatása a szív- és keringési rendszerre. A mozgás jelentősége a kövérség mérséklésében. A kövérséggel járó pszichés sérülési lehetőségek. A gyógytorna és a vízi mozgásfejlesztés, valamint a gyógyúszás feladatainak és intenzitásának főbb szempontjai. A nem javasolt feladatok. 11. Pulmonológiai ismeretek ASTHMA BRONCHIALE Az asthma kialakulásának okai. Az asthma tünetei. Allergiát előidéző anyagok. A hörgőgörcs és a nehéz légzés kialakulása. A légzésfunkciós vizsgálatok. A diagnózis felállítása. Az asthma osztályozása a tünetek megjelenése szerint. Az asthma prognózisa gyermekkorban. A gyógyszeres kezelés. A helyes táplálkozás és a megfelelő életmód. Az asthma és a levegőváltozás (tengerpart, hegyvidék, barlangkúra). Az úszás előnyei. Célszerű információk a csoportba illesztés kezdetekor. Az úszás ellenjavallatai. A fokozatos terhelés kérdései. CISTAS FIBROSIS A CF meghatározása, tünetei, okai. A fizikoterápiás eljárások. A CF-es betegek besorolása tüneteik szerint. A gyógyúszás céljai, fontossága. A fizikai terhelhetőség javítása. A gyógytorna és a gyógyúszás összekapcsolása. Az úszás ellenjavallatai. 12. Orthopédia STRUKTURÁLIS GERINCDEFORMITÁSOK A gyermek- és serdülőkori tartáshibák csoportosítása. Az élettani gerincgörbületek. A tartáshibák, s a rájuk jellemző megváltozott gerincgörbületek. A kompenzáció kérdése. A Scheuermann-betegség. A korai öregedési folyamatok. A gerinc statikai stabilitásának megváltozása. A tartáshibák kezelésének módjai. A nem megengedett feladatok. A pályaválasztás kérdése. A scoliózis meghatározása. Az ismert eredetű scoliózis kialakulásának leggyakoribb okai. Az ismeretlen eredetű scoliózis csoportosítása.

11 A scoliózis kezelésének szempontjai. A pre- és posztoperációs gyógytorna. Az iskolai testnevelési óra alól történő részleges felmentés szempontjai. Az úszás szerepe és ellenjavallatai. MELLKASI DEFORMITÁSOK A tyúkmell (pectus carinatum) eredete, kialakulásának okai. A betegség tünetei. A gyógytorna feladatai, céljai. A gyógyúszás céljai és feladatai. Ajánlott úszásnemek, illetve vízi mozgások. A gyógytorna és a gyógyúszás összekapcsolása. A tölcsérmell (pectus excavatum) eredete, tünetei. A tölcsérmell élettani következményei. A tölcsérmell tüneteinek mérséklése érdekében alkalmazott gyógytorna szempontjai. A gyógyúszás feladata, ajánlott úszásnemek és mozgások. VELESZÜLETETT, SZERZETT VÉGTAGHIÁNYOK A végtaghiányok kialakulásának okai. A végtaghiányok topográfiája. A korai gyógytorna fontossága és szempontjai. A korrekciós lehetőségek, a protézissel való ellátás szempontjai. Az úszás alaptechnikájának lebontott tanítása. Az egyéni oktatás szükségessége. A veleszületett, illetve a szerzett végtaghiányosok oktatásának különbségei. 13. Reumatológiai ismeretek PERTHES-KÓR A betegség kialakulásának ideje. A betegség tünetei, lefolyása. A csípődeformitás megelőzésének lehetőségei. A gyógytorna és a tehermentesített vízi torna megkezdésének szempontjai. A gyógytorna feladatainak csoportosítása. A vízi mozgások és az úszás felépítésének szempontjai. A veleszületett csípőficam (luxatio coxae congenita) kialakulásának okai. A csípőficam tünetei, a korai felismerés és kezelés fontossága. A nem kezelt csípőficam tünetei. A víz alatti torna feladatai. JUVENILIS CHRONIKUS ARTHITIS (JCA) A betegség kialakulásának időpontja és tünetei. A szisztémás kötőszöveti forma. A sokízületi forma. A kevés ízületet érintő forma. A komplex kezelés szempontjai. A gyógyszerelés. A gyógytorna, fizikoterápia szempontjai. A víz alatti torna feladatai, felépítésének szempontjai. 14. Gyógypedagógiai ismeretek AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG Az értelmi fogyatékosság értelmezése. Az értelmi fogyatékossággal kapcsolatban álló tudományok, s a közös területek bemutatása. Az értelmi fogyatékosság meghatározása, súlyossági fok szerinti felosztása. A négyes osztályozás. Az általános pszichomotoros fejlődés és a beszédfejlődés jellemzői. Az értelmi fejlődésben való elmaradás felismerése a gyakorlati egészségügyi munkában. A pszichomotoros fejlődés jellemzői az értelmi fogyatékos gyermeknél. A beszédfejlődés eltérései az értelmi fogyatékos gyermeknél. Az érzelmi fejlődés és a szociális kapcsolatteremtés jellegzetességei.

12 A kezelés módjai. A mozgásnevelés és a vízi mozgásfejlesztés jelentősége a fogyatékos gyerekek életében (a HRG-módszer hosszú távú alkalmazásának előnyei). 15. Neurológiai ismeretek KÖZPONTI IDEGRENDSZERI SÉRÜLÉSEK A központi idegrendszeri sérülés okai, jellemzői, eredete, megjelenési formái. A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika módszerének bemutatása. A központi idegrendszeri sérülések vízben is fellépő, jellegzetes tünetei. A HRG-program főbb oktatási céljai. A HRG-módszer oktatási programja és az egyes szakaszok feladat-típusai. A HRG-program alkalmazása közben a fokozódó és komplex terhelés lehetőségei. A tanulási zavarok okai. A csoportos kezelés hatékonyságát hátráltató egyéb problémák. A HRG-oktatás környezeti feltételei. Az alapfeladat-típusok csoportosítása. A vízhez szoktató feladatok. A passzív és aktív vesztibuláris feladatok. A testkontaktushoz való szoktatás. A primitív reflexek leépítése, a reflexgátolt helyzetek létrehozása. A Wernicke-Mann-tartás és a csecsemőtartás leépítésére ajánlott feladatok. A csípőhajlító izmok fokozott tónusának és rövidülésének csökkentésére ajánlott feladatok. A keresztező tendencia és az ollózó merevség leépítésére irányuló feladatok. Az alátámasztási pontok megváltoztatására irányuló feladatok. A súlypontot áthelyező feladatok. A vertikalizációra irányuló, a lokomóciával és a gravitációval összefüggő feladatok. A szem-kéz, szem-láb, szem-mozgáskoordináció kialakítását fejlesztő alapfeladatok. Az alapfeladatok páros, szimmetrikus mozgásai. A HRG-program középhaladó szakasza. A légzőfeladatok. A vesztibuláris feladatok. Az eszközök segítségével végezhető mozgásfeladatok (kötél, úszógumi, kétfülű bögre, labdák, kis és nagy karikák, úszódeszka, vízijárda, felfújható gumiállatok, vízipisztoly). Az úszómozgások tanításának szempontjai. A siklás. A mellúszás. A gyorsúszás. A hátúszás. A pillangóúszás. A HRG-foglalkozások mérhető hatásai kezdő, középhaladó és haladó csoport esetében. A terhelés és a terhelhetőséges ciklusok fokozatos kialakítása. A túlterhelés, túledzettség. A mérhető pozitív fizikai változások. A speciális korai fejlesztés terhelési szerkezete. Az edzésnapló, illetve az edzésterv formai-tartalmi követelményei. A csoportos foglalkozás előnyei és hátrányai. Az egyéni foglalkozás előnyei és hátrányai. A csoportos foglalkozások szervezési kérdései Írásbeli vizsga A vizsgázók a HRG Alapítvány által lektorált, a Népjóléti Minisztérium által központilag kiadott nyílt és zártrendszerű kérdésekből álló feladatlapot oldanak meg a IV. fejezet 2. pontban meghatározott tantárgyi témakörökből. A feladatlap megoldására 180 perc áll a vizsgázók rendelkezésére Szóbeli vizsga A szóbeli vizsgán a vizsgázók komplex feleletet adnak a IV. fejezet 2. pontjában meghatározott tantárgyak nagyobb témaköreiből összeállított tételek alapján. A szóbeli vizsga - HRG Alapítvány által lektorált - tételeit a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -ának

Részletesebben

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2006. ( ) BM rendelete a fitness-wellness asszisztens szakképesítés, valamint a rekreációs mozgásprogram vezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás)

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

Budapest, 2006. április

Budapest, 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.)OM

Részletesebben