A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei"

Átírás

1 A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Gyógyúszás foglalkoztató II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (Gyógyúszás foglalkoztató) 2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése A munkaterület rövid, jellemző leírása A gyógyúszás foglalkoztató - foglalkoztatható uszodában, tanuszodában, fürdőben, gyógyfürdőben, valamint egészségügyi és oktatási, állami és magánintézmények egyéb, szabályozott területén. Tevékenységi körében: - felméri a szakorvos által habilitációs-rehabilitációs, rekreációs, illetve egészségügyi állapotot szinten tartó rendszeres gyógyúszás foglalkozásra küldött betegek állapotát, mozgáskészségét, mozgáslehetőségeit, terhelhetőségét, - beilleszti a beteget az állapotának megfelelő - lehetőleg homogén, kis létszámú - gyógyúszó csoportba, - megtervezi a fokozatos terhelést és az orvos által kitűzött rehabilitációs célok megvalósítását segítő csoportos vízi mozgás- és úszásprogramot (edzéstervet), - elkészíti a csoportos gyógyúszás foglalkozásokba még beilleszkedni nem képes beteg egyéni fejlesztési programját, - személyre szólóan irányítja az egyéni felzárkóztatást, - folyamatosan megfigyeli a csoport fejlődését, s ennek megfelelően módosíthatja az edzéstervet, - gondoskodik a rendszeres kontrollvizsgálatok időpontjának betartásáról, - együttműködik a beteg kezelését, fejlesztését végző többi szakemberrel, - biztosítja a csoport sokoldalú fejlesztéséhez szükséges uszodai segédeszközöket, - folyamatosan dokumentálja a gyógyúszás foglalkozások tapasztalatait, eredményeit, - kapcsolatot tart a beteg hozzátartozóival, - betartja a tevékenységével kapcsolatos etikai és jogi normákat, - szükség esetén tud vízből menteni és elsősegélyt nyújtani, - szükség esetén intézkedik az egyes betegek probléma esetén történő gyógyszereléséről, illetve speciális ellátásáról, - a foglalkozások alatt gondoskodik a munkavédelmi, balesetvédelmi és higiénés előírásoknak megfelelő környezetről. III. A szakképesítés szakmai követelményei

2 III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb szakmai feladatok A gyógyúszás foglalkoztató képes az alábbi betegségekben szenvedő gyermek, serdülő és felnőtt betegek részére egyéni és csoportos fejlesztési programot készíteni, és a programot megvalósítani: 1. congenitalis vitiumok - operáció előtti könnyített víz alatti torna, könnyített úszás összeállítása, - operáció utáni fokozódó fizikai terhelés korrekciós és gyógyúszás edzések összeállítása. 2. primer juvenilis hypertónia: - kezdők számára könnyített víz alatti torna összeállítása, könnyített úszás, a fokozódó terhelés megállapítása, beállítása. 3. asthma bronchiale: - kilégző feladatok tanítása, a négy úszásnem alaptechnikájának megtanítása, fokozódó terhelés megállapítása. 4. cistas fibrosis: - három úszásnem alaptechnikájának megtanítása, - a váladékeltávolítás idejének felismerése, - állóképességet fejlesztő gyógyúszás edzések összeállítása. 5. strukturális gerincdeformitások: - a törzs mobilizálását segítő víz alatti torna összeállítása, - korrigált alaphelyzetekben szimmetrikusan erősítő torna- és gyógyúszás feladatok egyéni beállítása, - korrigált helyzetekben alkalmazható úszó mozgások tanítása. 6. mellkasi deformitások: - a vállöv és a törzs mobilizálását, erősítését segítő víz alatti feladatok és légző feladatok megtanítása, - a megengedett úszásnemek megtanítása, - a fokozódó terhelés megállapítása. 7. Perthes-kór: - a csípőt mobilizáló víz alatti torna beállítása, - az egyes úszások karütemének megtanítása, - az alapállóképesség fokozatos fejlesztése. 8. obesitas: - a négy úszásnem megtanítása, - légzőfeladatok beiktatásával állóképességet fejlesztő úszóprogramok összeállítása. 9. központi és perifériás idegrendszeri sérülés, károsodás: - a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika program kezdő, középhaladó és haladó víz alatti mozgásfeladatainak tréningrendszerű megtanítása, - analitikus szintre lebontott úszásoktatás beállítása, - preventív és korrekciós víz alatti torna és gyógyúszás feladatok megállapítása. 10. juvenilis chronikus arthitis (JCA): - korrekciós, mobilizáló, erősítő víz alatti torna beállítása, - három úszásnem megtanítása és változatos gyakoroltatása. 11. haemophilia: - a négy úszásnem megtanítása és változatos gyakoroltatása, - az állóképesség fejlesztésére irányuló gyógyúszás foglalkozások levezetése. 12. veleszületett és szerzett súlyos végtaghiányok: - víz alatti mobilizáló, tartásjavító egyensúlyérzék-fejlesztő feladatok megtanítása, - a speciálisan szükséges ritmusérzék kialakításával az egyes úszásnemek megtanítása, - a fizikailag lehetséges úszómozgások változatos gyakoroltatása. 13. értelmi fogyatékosság: - a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika program kezdő, középhaladó és haladó feladatainak megtanítása, - a lehetséges úszásnemek megtanítása és változatos gyakoroltatása, - a szükséges korrekciós feladatok összeállítása és alkalmazása. III/2. Követelmények A gyógyúszás oktató legyen képes: - a beutaló orvos diagnózisa és a beteg, illetve a beteg hozzátartozójának szakszerű kikérdezése után megállapítani a betegség súlyosságától függő aktuális fizikai állapotot és a terhelhetőség mértékét, kezdeti időtartamát, - betegségre, állapotra jellemző kezdő alapstátust felvenni minden betegről, és 1-3 havonta összehasonlítani a kontrollvizsgálatokkal,

3 - edzéselméleti ismeretei alapján eldönteni, hogy a gyógyúszásban a beteg milyen célzott uszodai fejlesztésben részesüljön (állóképesség-, erő-, gyorsaság-, mobilitás-, koordináció-, egyensúlyfejlesztés, állapotmegőrzés, valamint, hogy mely úszó- és mozgásfeladatok nem végezhetők), - a beteg és a csoport aktuális állapotának, mozgástudásának megfelelően meghatározni a mozgás- és úszástanítás közeli és középtávú feladatait; havonta edzéstervet írni, jelölni a gyógyúszó beteg, illetve csoport általános és speciális fejlesztési szükségleteit, valamint az ehhez kapcsolódó mozgásfeladatokat, - a betegség és az állapot függvényében meghatározni a gyógyúszás javasolt időtartamát, s a hosszú távú tervezést ennek megfelelően elkészíteni, - felismerni az élettani és edzéselméleti ismeretei alapján az alulterhelés és a túlterhelés jeleit, illetve a beteg hőháztartásának zavarait, - alkalmazni a teljesítménymérések, illetve a terheléses mérések fajtáit; a kapott eredményeket a következő edzéstervbe beépíteni és hatékony fejlesztést végezni, - ismeretei alapján alkalmazni a mozgástanítást megkönnyítő pedagógiai, pszichológiai módszereket, - a beteg-csoport életkori sajátosságának és adott értelmi szintjének megfelelően - a hatékonyság érdekében - kiválasztani az oktatói attitüdjét, - felismerni és kezelni a betegekben, szüleikben mutatkozó - a betegség következtében kialakuló - másságot ' és együttműködést hátráltató tényezőket, - szakszerűen alkalmazni a gyógyúszás körében a magyarországi gyógyvizek kedvező hatásait, - értelmezni és alkalmazni a gyógyúszással kapcsolatos hatályos jogszabályokat, a tevékenységével kapcsolatosan igénybe vehető állami támogatások módjait, mértékét, - feladataihoz kapcsolódóan tanítani a négy úszásnemet, oktatni a hibás mozgástanítás megelőzését és a korrigálást segítő feladatokat, - rosszullét, baleset alkalmával magatehetetlenné váló betegét szakszerűen és gyorsan kimenteni a vízből és elsősegélyben részesíteni, - megismerni a gyógyúszó csoportba járó betegek gyógyszerszedését, annak hatásait és mellékhatásait, és folyamatosan tájékozódni a beteg orvosi és gyógytorna kezeléséről, - felismerni és dönteni arról, hogy az egyes betegségeknél, mely úszó- és mozgásfeladatok nem alkalmazhatók, - munkájához rendszeres orvosi konzultációt igénybe venni, tájékozódni az egyes betegségekkel kapcsolatos orvos és gyógytornász által végzett kezelésekről, - betartani a gyógyúszással kapcsolatos alapvető higiénés követelményeket, - a gyógyúszásban részt vevő betegeket a foglalkozás ideje alatt mozgásban segíteni, a helyváltoztatáshoz segédeszközt igénybe venni, - folyamatos önképzésben részt venni, a HRG Alapítvánnyal szakmai kapcsolatot tartani. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei IV/1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei: 1.1. Középiskolai végzettség Szakmai előképzettség (az alábbi szakmai képesítés valamelyike): - úszó-szakedző, - középfokú úszóedző, - egészségügyi szakképesítés (általános ápoló és általános asszisztens, ápoló, szakápoló, gyermekápoló, csecsemőés kisgyermek-gondozó, szülésznő, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), - tanító, - gyógytornász, - konduktor, - óvodapedagógus, - gyógypedagógusi végzettség Biztos úszástudás és megfelelő fizikai-egészségi állapot Tanítási gyakorlat és hospitálások hiánytalan letöltése, a tanítási és a hospitálási napló leadása a szakmai vizsgát szervező intézmény részére. Kötelező tanítási gyakorlatok: - 1 alkalommal egyszerre egy végtaghiányos gyermek vízhez szoktatását és úszásoktatását 45 percig elvégezni (a korábbi hospitálási megfigyelésekre támaszkodva; edzéstervvel felkészülve), - 1 alkalommal végtaghiányos gyermekcsoport gyógyúszás foglalkozását irányítani (45-60 percig),

4 - 1 alkalommal asthmás csoport gyógyúszás foglalkozását irányítani, - 2 alkalommal értelmi sérült gyermekcsoportban beosztott segítőként együttműködni a gyermekekkel; majd egy következő alkalommal ugyanebben a csoportban 30 percig saját, a csoport gyógyúszás oktatójával egyeztetett edzésterve alapján foglalkozást tartani, - 2 alkalommal saját hallgatótársaknak 20 perces tanítási gyakorlaton tanítani HRG-tréningeket, alkalommal beosztott segítőként részt venni a kezdő, középhaladó és a haladó HRG-csoportok munkájában, - 1 alkalommal szívbeteg, magas vérnyomásos, illetve kövér gyermekek foglalkozását kell megtartani, - 1 alkalommal 60 perces zárótanítást tartani egy erre a célra kijelölt HRG-csoportban. Kötelező hospitálási gyakorlatok: - 1 alkalommal scoliózisos, gerincdeformitásos beteg egyéni gyógytorna foglalkozása, - 1 alkalommal hydrobic-foglalkozás megfigyelése majd aktív részvétel, - 2 alkalommal uszodai foglalkozás gyógytestnevelés órán (a gerincdeformitások vízi mozgásos korrekcióját megfigyelve), - 1 alkalommal végtaghiányos gyerekek gyógyúszás foglalkozásán az úszásoktatás menetének rögzítése, - 1 alkalommal a vízi bordásfalon végezhető feladatok megfigyelése; majd aktív kipróbálása gyógytornász irányításával, - 1 alkalommal egészséges gyermekcsoport vízhez szoktatását megfigyelni, - 2 alkalommal asthmás csoport oktatását megfigyelni, edzéstervét tanulmányozni, - 1 alkalommal kezdő értelmi fogyatékos csoport fejlesztését megfigyelni, alkalommal az ICP-sek kezdő, középhaladó, illetve haladó HRG-csoportjának foglalkozását megfigyelni. A vizsga megkezdéséig hospitálási és tanítási gyakorlatokon a vizsgázó a részvételét és a gyakorlati feladatok teljesítését az előre megadott vizsgaszempontok figyelembevételével a hospitálási naplójában és a tanítási naplójában a gyakorlatvezető igazolja. A hospitálásra és a tanítási gyakorlat lefolytatásában olyan intézmények vehetnek részt, ahol - legalább fél éve rendszeresen működik szakképzett foglalkoztató által irányított gyógyúszás foglalkoztatás, fejlesztés szempontjából homogén betegcsoport; akiknek a teljesítményét, eredményeit folyamatosan - szakorvos irányításával és közreműködésével - mérik és dokumentálják, - az adott gyógyúszó csoport a kezdettől fogva rendelkezik fejlesztési (edzés) tervvel. A hospitáláson és a foglalkozásokon való aktív részvétel, illetve az eset-, óra-, edzésterv-elemzések a későbbi önálló munka kialakítását készítik elő. Az egyes hospitálások megfigyelési eredményeit minden vizsgázónak saját hospitálási naplójában kell vezetni, és a részvételt a gyakorlatvezetőnek igazolni kell. HOSPITÁLÁSI NAPLÓ A hallgató neve: A hospitálás ideje: helye: A megfigyelt gyógyúszás-csoportban a betegek diagnózisa(i) (hány fő): A megfigyelt gyógyúszás-csoport szintje (kezdő, középhaladó, haladó): A megfigyelt gyógyúszás-csoport legfontosabb fejlesztési céljai (állóképesség, gyorsaság, erő, hajlékonyság, egyensúly, mozgáskoordináció fejlesztése, egyéb): A megfigyelt foglalkozás edzésanyaga (milyen mozgásfeladatot milyen ismétlésszámmal, milyen tempóban, mennyi pihenőidővel hajtottak végre stb.): - bemelegítés: - a foglalkozás fő része: - levezetés: A foglalkoztató gyógyúszás irányítására vonatkozó magatartása: A foglalkoztató és a csoport együttműködése: A csoport munkájának intenzitása:

5 Ellenőrző vizsgálatok fajtái, eredményei, ideje, helye az edzés során: Egyéb megfigyelések:... gyakorlatvezető A hallgató neve: A foglalkozás ideje: helye: A gyógyúszás-csoport betegeinek diagnózisa(i) (hány fő): TANÍTÁSI NAPLÓ A gyógyúszás-csoport szintje (kezdő, középhaladó, haladó): A csoport előző edzéstervének elemzése (megtörtént, nem történt meg): A mellékletként csatolt edzésterv a csoport - szintjének, - mozgásállapotának, - tudásának, - figyelmi-idegrendszeri-pszichés kapacitásának megfelelő, nem megfelelő. A foglalkozás előkészítése (az edzésterv elkészítése, eszközök előkészítése, a gyermekek nevének, betegségének, egyéni feladatmegoldásának megtanulása) megfelelő, hiányos. A foglalkozás megvalósítása az edzéstervnek megfelelően történt: Edzéstervtől eltért - kisebb részletekben: - érdemi részekben: A betegségnek megfelelő elsősegélynyújtó eszközök, ellenőrző és mérőeszközök használata - a megfelelő időben megtörtént: - nem történt meg (indoklás): A hallgató a csoport figyelmét folyamatosan fenn tudta tartani - a csoport egészének, - a csoport felének, - a csoport néhány tagjának. A hallgató a tervezett feladatokat - a tervezett idő alatt oldotta meg, - rövidebb idő alatt oldotta meg, - hosszabb idő alatt oldotta meg. Egyéb észrevétel (segítségadás, hibajavítás, együttműködés a beosztott segítőkkel, irányítói magatartás): Javasolt érdemjegy:... gyakorlatvezető IV/2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga szakmai elmélet (írásbeli és szóbeli) és szakmai gyakorlat vizsgarészekből áll. A szakmai vizsga tantárgyai a) Alaptantárgyak: 1. Edzéselmélet. 2. Élettan. 3. Fejlesztésmódszertan, neveléspszichológia. 4. Testvázlat, mozgásszervezés, pszichoszomatika. 5. Habilitáció és rehabilitáció. 6. Balneológia.

6 7. Úszás. 8. Jogi és vállalkozási ismeretek. 9. Elsősegélynyújtás és vízből mentés. b) Szaktantárgyak: 10. Belgyógyászati ismeretek: - congenitális vitiumok, - primer juvenilis hypertónia, - haemophilia, - obesitas. 11. Pulmonológiai ismeretek: - asthma bronchiale, - cistas fibrozis. 12. Orthopédiai ismeretek: - strukturális gerincdeformitások, - mellkasi deformitások, - veleszületett, szerzett végtaghiányok. 13. Reumatológiai ismeretek: - Perthes-kór. 14. Gyógypedagógiai ismeretek: - értelmi fogyatékosság, - juvenilis chronikus arthritis (JCA). 15. Neurológiai ismeretek: - központi idegrendszeri sérülések. Tantárgyak témakörei Alaptantárgyak: 1. Edzéselmélet Az edzéselmélet kialakulása, az edzéselmélet és edzésmódszertan összetevői. Az edzéselmélet fajtái. Az edzettség jellemzői. A teljesítőképesség jellemzői, határai, korlátai. Az alkalmazkodás biológiai, pszichológiai összetevői és szintjei. Az edzés hatására történő kifáradás egészséges, beteg és sérült személyeknél. Az edzésterhelés összetevői. A kondicionális képességek csoportosítása. A gyorsaság meghatározása, fajtái, fejlesztése. Az erő meghatározása, fajtái és fejlesztésük. Az állóképesség meghatározása, fajtái és fejlesztésük. A mozgáskoordináció meghatározása és szerepe. A mozgásszerkezet fogalma. A mozgástanulás szakaszai. A hibajavítás helye, módjai és jelentősége a mozgástanítás egyes szakaszaiban. Az információ forrásai. Az edzéstervezés módja, körülményei, szakaszai. Az edzéstervezés hangsúlyai a különböző életkorokban. A szárazföldi és az uszodai terhelés összehangolásának lehetőségei. A rendszeres sport hatása a szervezetre. A versenyzésre való felkészítés szempontjai. 2. Élettan Az élettan tárgya, az emberi szervezet funkcionális felépítése. A mozgás jelentősége az egészséges életmód fenntartásában. A mai gyermekek mozgási lehetőségei (különös tekintettel a sérült gyermekek esetén). Az úszás jelentősége az egészség szempontjából. A vízben végzett mozgások és az úszás mechanikai, élettani, fizikai jelentősége. A mozgás szervrendszere, a mozgás passzív szervei.

7 A mozgás aktív szervei, az izmok. Az izmok eredése, tapadása, funkciói, sérülésük. A szabályozásról általában. Az idegrendszer részei és működése. Az endokrin rendszer. Az érzékszervek, szerepük a mozgásban. Az oxigénszállítás rendszere, a vér és a légzőrendszer, funkciói és betegségeik. Az anyagcsere. Az emésztés és a felszívódás. Az alapanyagcsere. Az alapanyag-csere változásai betegségek, illetve terhelés esetén. A hőháztartás gyermekkori sajátosságai, a bőr. Az egészséges táplálkozás mennyiségi és minőségi szempontjai. Az élettanban használatos mérések, melyek a terheléssel és a terhelhetőséggel függnek össze. 3. Fejlesztésmódszertan, neveléspszichológia A gyógyúszás foglalkoztató munkához szükséges elméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretek bevezetése. A fejlődés multifaktoriális szemlélete, a fejlődés ellentmondásai. A korszerű fejlődésmodellek. A pszichikum fejlődésének alaptörvényei, az érzelmi és az akarati élet sajátosságai, ellentmondásai. Az utánzás szerepe az egyedfejlődésben és az oktatásban. A tanulás törvényszerűségei, modellnyújtás. A játék szerepe, a játék és a tanulás összefüggései. A megismerő tevékenység szerepe a kisgyermek fejlődésében. Az életkori sajátosságok szerepe a motiváció, irányítás és a tanítás szempontjából. A tanulás és a motiváció pedagógiai vonatkozásai. A preventív és a korrektív fejlesztés stratégiái. A gyógyúszás foglalkozásokba és a HRG-programba beépíthető megismerő funkciók csoportosítása. A betegségek testi-lelki-szociális deformáló hatásai. A deformáló hatással szembeni lehetséges preventív stratégiák, korrekciók. A beteg gyermek és a család kapcsolata, a játszmák. A beteg és az orvosok, rehabilitációs szakemberek kapcsolata. A beteg és sorstársai, valamint kortársai kapcsolata. A gyógyúszás foglalkoztató szerepe, azonosulás a feladattal. A beteg és a gyógyúszás foglalkoztató optimális kapcsolatának irányelvei. A foglalkoztató és a csoport kapcsolata, azonos érték- és normarendszer kialakítása. A foglalkoztató kapcsolata és az együttműködési lehetőségek a szülővel, orvossal, illetve a többi szakemberrel. A gyermek betegségének deformáló hatása a szülő biztonságérzetére. A gyógyúszás foglalkoztató szerepének sokoldalúsága, nehézségei. Az empátia, a szeretet és a következetes oktatás-nevelés összefüggései, kölcsönhatásai. A bűntudat kialakulása, megoldási módok. A gyógyúszás foglalkozások tervezésével és irányításával kapcsolatos rövid, közép- és hosszú távú célok pontos kitűzése. Problémamegoldás a kölcsönös előnyök alapján. A jó személyes kontaktus jellemzői és kialakításuk lehetséges módjai. A beteg gyermek viselkedése, indítékai, elvárásaik, megnyerhetőségük. A torzító játszmák és leépítési lehetőségeik. 4. Testvázlat, mozgásszervezés, pszichoszomatika A központi idegrendszerről általában. A gerincvelő, az agy részei és funkciójuk, a kérgi területek. A mozgásszervezés (testtartás, izomtónus, mozgásszabályzás). A veleszületett mozgásminták és a leépülésük. A mozgásfejlődés alapjai, feltételei. A mozgástanulás szakaszai. A tanulás-érés kapcsolata és kölcsönhatásai. A testvázlat fogalma és kialakulása. A testvázlat funkciója és diszfunkciója.

8 A szenzoros integráció fogalma, összetevői és jelentősége. Az integráció fejlesztési lehetőségei. A szenzoros integráció lehetőségei a HRG módszerben. A mozgástervezés zavarainak okai, korrekciói. A test és a lélek összhangja. A test és a lélek betegségei (átfedések, betegségelfogadás). A pszichoterápia feltételei és hatásmechanizmusa. A már gyermekkorban kialakult pszichoszomatikus betegségek enyhítésére alkalmazható pszichoterápiás irányzatok ismertetése. 5. Habilitáció és rehabilitáció A habilitáció és rehabilitáció fogalma és célja: A rehabilitáció területei: - az orvosi rehabilitáció = célja, feladatai, módszerei, = szakintézményei, = a technikai segédeszköz-ellátás; - pedagógiai rehabilitáció = feladatai, módszerei, = a gyermek rehabilitációja, = gyógypedagógia és intézményei, = szakmai képzés és átképzés, = a felnőttoktatás jellegzetességei; - foglalkozási rehabilitáció = feladata és módszerei, = a munkaalkalmasság egészségügyi, pszichológiai és jogi feltételei, = alkalmassági vizsgálatok; - szociális rehabilitáció = célja, feladata, eszközei, intézkedései, = kieső jövedelempótlás módjai, = szociális segélyezés módjai. A rehabilitáció alapelvei. A társadalom különböző szerveinek feladatai a rehabilitáció folyamatában: - az egészségügy feladatai, - pedagógiai feladatok, - munkaügyi feladatok, - szociális gondoskodás, - az államigazgatás szerepvállalása a rehabilitációs feladatok irányításában. A rehabilitáltak érdekvédelmi és szakmai szervezetei. A rehabilitáltak gondozása. 6. Balneológia A balneológia helye és szerepe a tudományok között. A gyógyvizek hatása a szervezetre (gyógyítás, ellenjavaslatok). A balneológiában ismert meleg hatású kezelések és élettani hatásuk, indikációjuk, kontraindikációjuk. A hideg hatású kezelések és élettani hatásuk (indikációjuk, kontraindikációjuk). A víz különböző hőmérsékletének élettani, fizikai hatásai. A balneológiában alkalmazott eljárások csoportosítása az ingerek erőssége szerint. Borogatások, pakolások, fürdőkezelések. A magyarországi gyógyvizek csoportosítása gyógyhatásuk szerint. A víz és gyógyvíz felhasználása orvosi javaslatra. A gyógyúszásban résztvevők higiénéje: - uszodai fertőtlenítés szabályai, - a gyógyúszást korlátozó, kizáró fertőző betegségek, bőrelváltozások. 7. Jogi és gazdálkodási ismeretek A gyógyúszással kapcsolatos jogszabályok.

9 Az Egészségbiztosítási Pénztárral való szerződéskötés feltételei. Az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásának feltételei, illetve az ellenőrzésük módjai. A gyógyúszás hazai és nemzetközi kapcsolatai (a gyógyúszást segítő egyesületek, alapítványok, intézetek). Csoportszervezési, könyvelési ismeretek. 8. Az úszás Az úszásoktatás területeinek felosztása, elemzése. A helyes és hatékony pedagógiai módszerek kiválasztása. A vízhez szoktatás menete, feladatai. A hátúszás alaptechnikájának oktatása. A gyorsúszás alaptechnikájának oktatása. A mellúszás alaptechnikájának oktatása. A pillangóúszás alaptechnikájának oktatása. A hibák megelőzésének és javításának szempontjai. Az egyéni technika fokozatos kialakítása. A haladási napló vezetésének szempontjai. Az úszásoktatás segédeszközei, jelentőségük, szerepük és esetleges gátló hatásaik. 9. Elsősegélynyújtás és vízből mentés Az elsősegélynyújtás általános szabályai. A legfontosabb elsősegélynyújtási ismeretek: - törés, ficam, rándulás tünetei, elsődleges ellátásuk, - sebek, vérzéscsillapítás módjai, - eszméletvesztés felismerése és elsődleges ellátása, - orvos-, mentőhívás, - az újraélesztés elméleti alapjai, kivitelezése. A vízbe fulladás okai, előzményei, körülményei. A mentésnél használatos úszásnemek technikai ismertetése. A mentő ugrások, merülések. A fuldokló kimentése, mentési fogások. Önmentés. Szabadulási fogások. Szaktantárgyak: 10. Belgyógyászati ismeretek CONGENITÁLIS VITIUMOK A congenitalis vitiumok okai, kialakulásának ismertetése. A vitiumok fajtái. A pre- és posztoperációs rehabilitáció szerepe, jelentősége. A gyógytorna szerepe és feladatai. A gyógyúszás feladatai, orvosi szempontjai. A terhelhetőség megállapításának módjai. A rendszeres kontroll szerepe. PRIMER JUVENILIS HYPERTONIA A betegség kialakulásának okai, fajtái. Vérnyomásmérés. A gyógytorna szerepe, a gyógyúszás jelentősége. A gyógyúszás foglalkozások mozgásanyagának összeállítási szempontjai. Az intenzitás kérdése. A folyamatos ellenőrzés módjai. A terhelhetőség. HAEMOPHILIA A vérzékenység (haemophilia) bemutatása, kialakulása. A vérzékenység tünetei. A faktorhiányok. A vérzések helye, rendszeressége, erőssége. Az orvosi terápia.

10 A vízben történő erősítés, állóképesség-növelés kérdései. A gyógyúszás ellenjavallatai. Az uszodai biztonságos közlekedés megteremtése. OBESITAS A kövérség (obesitas) előzményei, kialakulásának okai. A kövérséggel járó rizikófaktorok. A kövérség fajtái. A kövérség kezelése megfelelő étrenddel. A kövérség hatása a mozgatórendszerre. A kövérség hatása a légzőrendszerre. A kövérség hatása a szív- és keringési rendszerre. A mozgás jelentősége a kövérség mérséklésében. A kövérséggel járó pszichés sérülési lehetőségek. A gyógytorna és a vízi mozgásfejlesztés, valamint a gyógyúszás feladatainak és intenzitásának főbb szempontjai. A nem javasolt feladatok. 11. Pulmonológiai ismeretek ASTHMA BRONCHIALE Az asthma kialakulásának okai. Az asthma tünetei. Allergiát előidéző anyagok. A hörgőgörcs és a nehéz légzés kialakulása. A légzésfunkciós vizsgálatok. A diagnózis felállítása. Az asthma osztályozása a tünetek megjelenése szerint. Az asthma prognózisa gyermekkorban. A gyógyszeres kezelés. A helyes táplálkozás és a megfelelő életmód. Az asthma és a levegőváltozás (tengerpart, hegyvidék, barlangkúra). Az úszás előnyei. Célszerű információk a csoportba illesztés kezdetekor. Az úszás ellenjavallatai. A fokozatos terhelés kérdései. CISTAS FIBROSIS A CF meghatározása, tünetei, okai. A fizikoterápiás eljárások. A CF-es betegek besorolása tüneteik szerint. A gyógyúszás céljai, fontossága. A fizikai terhelhetőség javítása. A gyógytorna és a gyógyúszás összekapcsolása. Az úszás ellenjavallatai. 12. Orthopédia STRUKTURÁLIS GERINCDEFORMITÁSOK A gyermek- és serdülőkori tartáshibák csoportosítása. Az élettani gerincgörbületek. A tartáshibák, s a rájuk jellemző megváltozott gerincgörbületek. A kompenzáció kérdése. A Scheuermann-betegség. A korai öregedési folyamatok. A gerinc statikai stabilitásának megváltozása. A tartáshibák kezelésének módjai. A nem megengedett feladatok. A pályaválasztás kérdése. A scoliózis meghatározása. Az ismert eredetű scoliózis kialakulásának leggyakoribb okai. Az ismeretlen eredetű scoliózis csoportosítása.

11 A scoliózis kezelésének szempontjai. A pre- és posztoperációs gyógytorna. Az iskolai testnevelési óra alól történő részleges felmentés szempontjai. Az úszás szerepe és ellenjavallatai. MELLKASI DEFORMITÁSOK A tyúkmell (pectus carinatum) eredete, kialakulásának okai. A betegség tünetei. A gyógytorna feladatai, céljai. A gyógyúszás céljai és feladatai. Ajánlott úszásnemek, illetve vízi mozgások. A gyógytorna és a gyógyúszás összekapcsolása. A tölcsérmell (pectus excavatum) eredete, tünetei. A tölcsérmell élettani következményei. A tölcsérmell tüneteinek mérséklése érdekében alkalmazott gyógytorna szempontjai. A gyógyúszás feladata, ajánlott úszásnemek és mozgások. VELESZÜLETETT, SZERZETT VÉGTAGHIÁNYOK A végtaghiányok kialakulásának okai. A végtaghiányok topográfiája. A korai gyógytorna fontossága és szempontjai. A korrekciós lehetőségek, a protézissel való ellátás szempontjai. Az úszás alaptechnikájának lebontott tanítása. Az egyéni oktatás szükségessége. A veleszületett, illetve a szerzett végtaghiányosok oktatásának különbségei. 13. Reumatológiai ismeretek PERTHES-KÓR A betegség kialakulásának ideje. A betegség tünetei, lefolyása. A csípődeformitás megelőzésének lehetőségei. A gyógytorna és a tehermentesített vízi torna megkezdésének szempontjai. A gyógytorna feladatainak csoportosítása. A vízi mozgások és az úszás felépítésének szempontjai. A veleszületett csípőficam (luxatio coxae congenita) kialakulásának okai. A csípőficam tünetei, a korai felismerés és kezelés fontossága. A nem kezelt csípőficam tünetei. A víz alatti torna feladatai. JUVENILIS CHRONIKUS ARTHITIS (JCA) A betegség kialakulásának időpontja és tünetei. A szisztémás kötőszöveti forma. A sokízületi forma. A kevés ízületet érintő forma. A komplex kezelés szempontjai. A gyógyszerelés. A gyógytorna, fizikoterápia szempontjai. A víz alatti torna feladatai, felépítésének szempontjai. 14. Gyógypedagógiai ismeretek AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG Az értelmi fogyatékosság értelmezése. Az értelmi fogyatékossággal kapcsolatban álló tudományok, s a közös területek bemutatása. Az értelmi fogyatékosság meghatározása, súlyossági fok szerinti felosztása. A négyes osztályozás. Az általános pszichomotoros fejlődés és a beszédfejlődés jellemzői. Az értelmi fejlődésben való elmaradás felismerése a gyakorlati egészségügyi munkában. A pszichomotoros fejlődés jellemzői az értelmi fogyatékos gyermeknél. A beszédfejlődés eltérései az értelmi fogyatékos gyermeknél. Az érzelmi fejlődés és a szociális kapcsolatteremtés jellegzetességei.

12 A kezelés módjai. A mozgásnevelés és a vízi mozgásfejlesztés jelentősége a fogyatékos gyerekek életében (a HRG-módszer hosszú távú alkalmazásának előnyei). 15. Neurológiai ismeretek KÖZPONTI IDEGRENDSZERI SÉRÜLÉSEK A központi idegrendszeri sérülés okai, jellemzői, eredete, megjelenési formái. A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika módszerének bemutatása. A központi idegrendszeri sérülések vízben is fellépő, jellegzetes tünetei. A HRG-program főbb oktatási céljai. A HRG-módszer oktatási programja és az egyes szakaszok feladat-típusai. A HRG-program alkalmazása közben a fokozódó és komplex terhelés lehetőségei. A tanulási zavarok okai. A csoportos kezelés hatékonyságát hátráltató egyéb problémák. A HRG-oktatás környezeti feltételei. Az alapfeladat-típusok csoportosítása. A vízhez szoktató feladatok. A passzív és aktív vesztibuláris feladatok. A testkontaktushoz való szoktatás. A primitív reflexek leépítése, a reflexgátolt helyzetek létrehozása. A Wernicke-Mann-tartás és a csecsemőtartás leépítésére ajánlott feladatok. A csípőhajlító izmok fokozott tónusának és rövidülésének csökkentésére ajánlott feladatok. A keresztező tendencia és az ollózó merevség leépítésére irányuló feladatok. Az alátámasztási pontok megváltoztatására irányuló feladatok. A súlypontot áthelyező feladatok. A vertikalizációra irányuló, a lokomóciával és a gravitációval összefüggő feladatok. A szem-kéz, szem-láb, szem-mozgáskoordináció kialakítását fejlesztő alapfeladatok. Az alapfeladatok páros, szimmetrikus mozgásai. A HRG-program középhaladó szakasza. A légzőfeladatok. A vesztibuláris feladatok. Az eszközök segítségével végezhető mozgásfeladatok (kötél, úszógumi, kétfülű bögre, labdák, kis és nagy karikák, úszódeszka, vízijárda, felfújható gumiállatok, vízipisztoly). Az úszómozgások tanításának szempontjai. A siklás. A mellúszás. A gyorsúszás. A hátúszás. A pillangóúszás. A HRG-foglalkozások mérhető hatásai kezdő, középhaladó és haladó csoport esetében. A terhelés és a terhelhetőséges ciklusok fokozatos kialakítása. A túlterhelés, túledzettség. A mérhető pozitív fizikai változások. A speciális korai fejlesztés terhelési szerkezete. Az edzésnapló, illetve az edzésterv formai-tartalmi követelményei. A csoportos foglalkozás előnyei és hátrányai. Az egyéni foglalkozás előnyei és hátrányai. A csoportos foglalkozások szervezési kérdései Írásbeli vizsga A vizsgázók a HRG Alapítvány által lektorált, a Népjóléti Minisztérium által központilag kiadott nyílt és zártrendszerű kérdésekből álló feladatlapot oldanak meg a IV. fejezet 2. pontban meghatározott tantárgyi témakörökből. A feladatlap megoldására 180 perc áll a vizsgázók rendelkezésére Szóbeli vizsga A szóbeli vizsgán a vizsgázók komplex feleletet adnak a IV. fejezet 2. pontjában meghatározott tantárgyak nagyobb témaköreiből összeállított tételek alapján. A szóbeli vizsga - HRG Alapítvány által lektorált - tételeit a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.

GYÓGYÚSZÁS FOGLALKOZTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GYÓGYÚSZÁS FOGLALKOZTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GYÓGYÚSZÁS FOGLALKOZTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GYÓGYÚSZÁS FOGLALKOZTATÓ Feladatok

Részletesebben

2339-06 Gyógyúszás foglalkoztatás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2339-06 Gyógyúszás foglalkoztatás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat 6 éves, congenitalis vitium diagnózisú, úszni nem tudó, eddig minimális fizikai terhelésben részesített beteget hoznak Önhöz szülei gyógyúszásra a gyermek-kardiológus szakorvos beutalójával.

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

előadásmód, szaknyelv alkalmazása SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 30 pont 50 pont

előadásmód, szaknyelv alkalmazása SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 30 pont 50 pont előadásmód, szaknyelv alkalmazása SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 30 pont 50 pont 37. Az R. Melléklete a SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma 54 725 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András A gyógytestnevelés a testnevelés alapértéke Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András Szakvezető tanár,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés Betegmegfigyelés - tünetfelismerés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés Betegmegfigyelés - tünetfelismerés modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 140 01 1.2.

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2. 2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA INFANT AND CHILD CARE NURSE (A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA

Részletesebben

III. A JEGYZÉK 44. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (SPORTMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

III. A JEGYZÉK 44. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (SPORTMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI III. A JEGYZÉK 44. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (SPORTMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos Képzési

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5008 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA)

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Ízületvédelem Az ízületekre károsan ható erők lehetőség szerinti kikapcsolása. Feladata: izmok erejének gazdaságos felhasználása biomechanika, struktúra,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze

Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze Cheneau, és ami mögötte van - avagy a gyógytornász harmadik keze Balázs Bernadett Dr.Pethő Ágnes 2011.08.26.ORFMMT XXX. Vándorgyűlés JAON KFT Gyermekrehabilitáció Nyíregyháza Cheneau korzett 1970. óta

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008 Tanfolyami tájékoztató OKJ 32-525-01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E-000931/2014/A008 LEVRIK Knowledge KFT. FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OKJ-s és Hatósági vizsgaközpont Székhely: 1066 Budapest,

Részletesebben

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 74. 54 5012 03 Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) A rendelet hatálybalépésének időpontja Visszavonásig Egészségügyi szakképző iskolák Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet KLINIKAI

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Az előzetesen megszerzett tudás (Például sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés vonatkozó összes óraszámának 50 % ig számítható be.

Az előzetesen megszerzett tudás (Például sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés vonatkozó összes óraszámának 50 % ig számítható be. Az előzetesen megszerzett tudás (Például sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés vonatkozó összes óraszámának 50 % ig számítható be. A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű

Részletesebben

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 61. sorszámú Regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 726 01

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

üvegcsont betegség régen és ma

üvegcsont betegség régen és ma Osteogenesis imperfecta üvegcsont betegség régen és ma KOVÁCS ANDREA gyógytornász Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése 2008 Budapest Magyarországon 2006

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

I. A JEGYZÉK 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (FÜRDŐSMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

I. A JEGYZÉK 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (FÜRDŐSMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A JEGYZÉK 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MASSZŐR (FÜRDŐSMASSZŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés Betegmegfigyelés - tünetfelismerés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés Betegmegfigyelés - tünetfelismerés modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5012 05 2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi menedzser 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 07 1.2.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Általános bemelegítés

Általános bemelegítés Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben