PÁLYÁZATI KIÍRÁS ISMERTETŐ május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS ISMERTETŐ. 2012. május"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ISMERTETŐ május 1

2 HÉRA ALAPÍTVÁNY Telefon: , Telefax: Levélcím: H-1122 Budapest, XII. Széll Kálmán tér 16. Héra Alapítvány PÁLYÁZATI KIÍRÁS ISMERTETŐ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A PÁLYÁZAT FELTÉTELEIRŐL Budapest, május 2

3 Ki támogatja az energia árak emelkedése miatt súlyos helyzetbe kerülőket? A HÉRA Alapítvány közcélú karitatív alapítvány ben a kormány energetikai koncepcióját kidolgozó szakbizottság tudós tagjai - mérnökök, közgazdászok, jogászok stb. - kezdeményezték az energia ár emelések miatt súlyos helyzetbe kerülők sorsán érzett felelős szolidaritásuk kifejezésére. Azóta a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatására a magánszemélyek, a nagy energetikai cégek, az önkormányzatok adományaiból 1,5 milliárd forintot meghaladó összeg gyűlt össze. A HÉRA Alapítvány az adományozók akaratát végrehajtva a szociális gondozó szervezetek pályázatai nyomán több, mint szociálisan rászoruló családnak szociális célból 332 ezer energiatakarékos kompakt fénycsövet ítélt oda, illetve energiaszámlán (áram, gáz, távhő) jóváírva pénztámogatást nyújtott, összesen több, mint 1,4 milliárd forint értékben. Olyan fejlesztési programokat is támogat, amelyek a fogyasztók energia költségeinek a mérséklését mind az árak, mind a hőfelhasználás terén a termelés-elosztás-fogyasztás veszteségeinek a csökkentésével érik el. A szociálisan rászorulók javára pályázatot a polgármesteri hivatalok szociális irodái, családsegítő szolgálatai nyújthatnak be. Társadalmi szociális gondozó szervezetek pedig működjenek együtt velük a pályázatok összeállításában, a rászorulók felkutatásában, adataik összegyűjtésében, és a polgármesteri hivatalok hitelesítésével küldjék be pályázataikat. A pályázni kívánóknak telefonon felvilágosítást adunk, kérésre ismertetőt, Pályázati kiírást küldünk. Telefonszám: (06/1) Telefax: (06/1) Levélcím: HÉRA Alapítvány, 1122 Budapest, XII. Moszkva tér Honlap: 3

4 Adományt várunk mindenkitől: cégektől, magánszemélyektől, társadalmi szervezetektől, akik átérzik a rászorulók gondját, lehetőségeikhez mérten segíteni szeretnének rajtuk, szívügyüknek érzik a nagycsaládosok és a kisnyugdíjasok már elért életnívójának a megőrzését, a társadalmi béke fenntartását, Adományokat - a bankszámlára átutalással vagy postai befizetéssel tehetnek. Az adókedvezményre jogosító igazolás elküldése céljából kérjük az adományozó nevét, pontos címét és adószámát feltüntetni szíveskedjenek. Bankszámlaszám: Raiffesen Bank Rt Héra Alapítvány Az eddigi legnagyobb adományozók: - Magyar Villamos Művek Zrt.: 750 MFt, - E.ON Energiaszolgáltató Kft: 435,7 MFt, - Paksi Atomerőmű Zrt.: 241 MFt, - Budapesti Elektromos Művek Nyrt.: 226,7 MFt, - Budapesti Erőmű Zrt.:105 MFt, - ÉMÁSZ Zrt.: 72 MFt, - Miskolci Hőszolgáltató Kft: 55 MFt, - Vértesi Erőmű Zrt.: 11 MFt, - E.ON Titász Zrt.: 3,8 MFt - DÉMÁSZ Zrt.: 11 MFt, - E.ON Édász Zrt.: 2,5 MFt - MOL Nyrt.: 10,2 MFt, - E.ON Dédász Zrt.: 2,3 MFt - Dunamenti Erőmű Zrt.: 2,1 - E.ON Kögáz Zrt: 1,5 MFt - A GE TUNGSRAM Zrt.,a PROLUX Kft. (OSRAM) árengedménnyel járult hozzá, hogy a korszerű fényforrások használatával még több rászoruló jusson megtakarításhoz. Magánszemélyektől 200 Ft-tól Ft-ig terjed a skála. Az önkormányzatok közül Miskolc MJV 80 millió Ft-tal, a Göd, Bucsa, Vámosatya, Esztergom, Mezőhegyes stb. több százezer forinttal vezeti a listát. Felhívjuk a Tisztelt Olvasót, hogy az energia ár emelés miatt sújtott családok támogatására rendelkezzék a személyi jövedelemadójának 1%-áról a HÉRA Alapítvány javára az APEH-nál és kérje fel erre barátait, ismerőseit is. A HÉRA Alapítvány adószáma: Budapest, május 4

5 ISMERTETŐ az alapítványról és a pályázat feltételeiről. Az alapítvány jellege: kiemelkedően közhasznú karitatív célalapítvány. Az alapítvány célja: azoknak az állampolgároknak a támogatása, akik az energia árak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerülnek (nagycsaládosok, nyugdíjasok, pályakezdők, csökkent munkaképességűek, mozgáskorlátozottak stb.) Az alapítvány adományozói: bárki természetes és jogi személy, magyar vagy külföldi. Az adomány lehet pénz (forint, valuta, deviza, tőke, kamat, járadék, értékpapír), jog (vagyoni értékű, szerzői, használati vagy tulajdon), tevékenység. Felajánlást lehet tenni az alapítvány céljával összhangban álló, az adományozó által kiemelt, meghatározott célra (céladomány) is. A céladomány elfogadásáról a kuratórium dönt. Az adomány befizethető banki átutalással vagy postautalványon a Raiffeisen Bank Rt HÉRA Alapítvány elnevezésű számlára. A nem pénzbeli, illetve céltámogatás felajánlása esetén az Alapítvány titkárságát célszerű telefonon vagy levélben megkeresni. Az adományozó igazolást kaphat a betett összegről az adókedvezmény igénybevétele céljából. Amennyiben erre igényt tart, a nevét, pontos levelezési címét és adószámát a befizetéskor egyértelműen közölje. Az alapítványi támogatás formái: Energiatakarékos háztartási eszközök juttatása ingyen vagy kedvezményesen (fényforrás, ablakszigetelés stb.) Egyszeri pénztámogatás az energiaszámlán jóváírva. 5

6 Fontos tudnivalók: 1./ A szociálisan rászorulók javára szociális gondozó intézmények nyújtanak be pályázatot a HÉRÁ-hoz. A HÉRA egyéni kérelmekkel közvetlenül nem foglalkozik. A rászoruló magánszemélyek egyénileg se kérelemmel, se a benyújtott pályázat sorsáról való érdeklődéssel ne forduljanak a HÉRÁ-hoz. Minden szükséges információhoz a pályázókon keresztül juthatnak hozzá. 2./ Pályázatot a szociális gondozást folyamatosan és szakszerűen végző szervek állíthatnak össze: Ilyenként a polgármesteri hivatalok szociális (egészségügyi, gyámügyi, családsegítő, népjóléti és hasonló) irodái, osztályai önállóan nyújthatják be pályázatukat. Társadalmi szervezetek (pl.: Magyar Vöröskereszt, Nagycsaládosok Országos Egyesülete és tagszervezete, Máltai Szeretetszolgálat, egyházi karitatív szervezet stb.) a polgármesteri hivatalokkal együttműködve pályázzanak az általuk gyámolított rászorulók javára. Az együttműködés során segítsék a polgármesteri hivatalokat a rászorulók felkutatásában, az adatok beszerzésében és rendezésében, illetve kérjék meg őket a pályázat felülvizsgálatára, hitelesítésére. 3./ A pályázók a működő szociális hálózatuk által derítik fel (tartják nyilván) a rászorulókat. Környezettanulmányok alapján állítják össze a rászorulók listájából a támogatásra javasoltak jegyzékét. Kizárólag szociálisan rászoruló állampolgár (család) részére, szociális célból igényelhető és adható támogatás! 4./ Különös figyelemmel kell lenni az energiaszámlájukat azon az áron is tisztességgel fizetőkre, akik a szájuktól vonják meg a falatot, az energiaszolgáltató cégek nyugdíjasaira, illetve az ő hátramaradottjaikra, az energiaszolgáltatóktól önhibájukon kívül (pl.: átszervezés miatt) elbocsátott, s ezért a korábbi kedvezményeket már nem élvező állampolgárokra. 6

7 5./ A támogatás évente egyszeri, nem folyamatos. Egy személy (család) részére a HÉRA Alapítvány egyszeri támogatást ad, folyamatos segélyezést nem vállal. A pályázó a család javára a rászorultságtól függően egy év múltán ismételten pályázhat. A támogatás adómentes jövedelem, bevallani, adót fizetni utána nem kell. 6./ Pénzbeli támogatás csak az energiaszámlán való jóváírás útján lehetséges. 7./ A létminimum alatti jövedelem (KSH) és a munkanélküliség az egyelően rászorultak között mérlegelési tényező. 8./ A támogatottak tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen célból és kitől kapják a támogatást. Vállalják az energiatakarékos életmódot és azt, hogy a HÉRA képviselőjének kérdésére elmondják tapasztalataikat. 9./ A pályázatokat határidő nélkül lehet benyújtani. A pályázó különböző rászorulók javára az év során többször is pályázhat. 10./ A HÉRA Alapítvány gyors-segély jelleggel támogatást nem nyújthat. A támogatások végrehajtása heteket vesz igénybe, illetve az egyéni kérelem beadásától a jóváírásig több hónap is eltelhet! 11./ A 2. pontban meghatározott szociális gondozást végző szervezetek számára irodánk levélben, telefonon, faxon történő megkeresés esetén (hétfőtől péntekig 9-13 óra között) minden információt készségesen rendelkezésre bocsát, vagy honlapunkon írásban. A pályázók a már benyújtott pályázatról információt az alapítvány által közölt pályázatnyilvántartási számra hivatkozva kérjenek. 12./ A támogatás kifizetési akkor történik meg, amikor az odaítélt teljes támogatás értéke legalább 1/10-ének önkéntes jótékony adományként való befizetéséről a bank értesítést küld. Az ilyen adományt a pályázó által az ügynek megnyert mecénásoktól várjuk. A pályázó kivételesen saját költségvetésének a terhére is adományozhat, az általa gondozottak javára jelentős többlet támogatást elnyerve. A támogatottaktól adományt (befizetést) nem fogadunk el, ezt visszautaljuk. 7

8 Az adományozó a befizetési dokumentumon (csekk, átutalási megbízás) tüntesse fel a támogatni kívánt pályázat nyilvántartási számát valamint saját adóazonosítóját vagy adószámát! 8

9 Adható támogatások: Alapvető feltétel a szociális rászorultság és a szociális cél. A támogatás ésszerű mértékét a pályázó által megállapított szociális rászorultság foka és az elérhető szociális cél együttesen határozza meg. Ezt kivétel nélkül minden esetben a környezettanulmány alapján, konkrét összeg megjelölésével a pályázónak kell a pályázatban megadnia. A maximumok csak különösen indokolt esetben adhatók. 1. A tárgy-támogatás keretében energiatakarékos lámpára és nyílászáró-hőszigetelő szalagra lehet pályázni Egy rászorulónak adható max. 3 db lámpa, azonban ez csak kivételes eset lehet Nagycsaládosok esetén max. 5 db lámpa adható, de csak a környezettanulmány során feltárt célszerűség mértékéig. (Nagycsaládos az, aki családi pótlékot azért kap, mert három vagy több gyermeket, vagy egyedülállóként két gyermeket tart el.) 2. Pénztámogatás: 2.1. Egy pályázaton belül átlag max ,- Ft adható. Az egyes rászorulónak (család, házaspár, egyedülálló személy) adható támogatás maximum Ft, minimum Ft lehet. (A jelentős adománnyal csatlakozó energiaszolgáltatók ellátási területén amennyiben az adományozó külön megjelölt céllal adja az adományt kivételesen a fentieknél több is odaítélhető. Ezt külön hirdetményben jelezzük a pályázókkal.) 2.2. A rászoruló energia-díj hátralékosok (önhibájukon kívül lettek azzá) javára abban az esetben lehet támogatásért pályázni a fenti feltételekkel, ha a pályázatban a pályázó tanúsítja, hogy a hátraléknak a HÉRA támogatáson felüli része a kifizetéséhez a rászoruló sajátrésszel hozzájárul, valamint a fennmaradó rész megfizetése is maradéktalanul biztosított, mert csak ez esetben hatékony a támogatás. Krízishelyzetben levő nagycsaládosok javára kivételesen, eseti környezettanulmánnyal alátámasztva a fentiektől eltérő támogatás is mérlegelhető. 9

10 A pályázat formája és tartalma: 1. lap: PÁLYÁZAT: * A pályázat szót a cím (tárgy) tartalmazza! E nélkül a beadvány nem pályázat, visszaküldésre kerül, késedelmet szenved! * A pályázó szervezet neve, a pályázat célja bemutatkozás: * A pályázó tevékenysége * Az illetékességi körzet szociális jellemzése * Az előterjesztett szociálisan rászorulók általános jellemzése * Az ismételten pályázók a korábbi pályázataik dátumát és pályázat- nyilvántartási számát feltétlenül írják be! * Dátum, aláírás, bélyegző 2. lap: ADATLAP: - A pályázó szervezet teljes neve, címe, irányítószáma, telefon és telefax száma, címe, ügyintéző (kapcsolattartó) neve, beosztása, telefonja, címe. - A pályázott teljes támogatás összege (pénzösszeg, illetve energiatakarékos lámpák száma) és az összes támogatandó család vagy egyedülálló személy száma. - Az érintett energiaszolgáltatók neve, címe, bankszámla száma. - A mellékletek felsorolása. (Az adatlap nem helyettesíti a pályázatot, csupán a pályázathoz csatolt névjegyzék előlapja. A pályázat felépítése az ismertető 6-8. oldalán található. Kizárólag az ismertetőben kérteknek mindenben megfelelő pályázat értékelhető. Az ismertetőtől eltérő pályázatokat visszaküldjük, a támogatás késedelmet szenved. A névjegyzéket kérjük ABC-sorrendben írni, és 2 példányban, laponként dátumozva, aláírva, lebélyegezve beküldeni! Egy adatlapra csak egy azonos energiaszolgáltatónál jóváírandó pénztámogatás, illetve a lámpatámogatás, vagy szigetelőszalag-támogatás írható!) 10

11 További lapok: MELLÉKLET-ek. - Névjegyzék, amely fekvő A4 formátumban az Alapítvány által kiadott űrlapon a következőképpen állítandó össze: Sorszám Név Lakcím Fogyasztói szám Támogatás* pénz (Ft) Indok** (gym. száma) Megjegyz. Sorszám Név Cím Gyermekek száma Igényelt lámpák száma Igényelt purfix tekercsek száma Átvevő aláírása (csak az átvételkor)*** A névjegyzéket Excel formában szíveskedjenek megküldeni. * Mindenképpen a pályázó határozza meg a szociális rászorultság ismeretében. A díjhátralékos támogatás igénye esetén külön mellékletben kell részletes indokolást adni az energia díjhátralék összegének, időszakának és következményének (fizetési felszólítás kikapcsolás kilátásba helyezésével vagy már kikapcsolt szolgáltatás, vagy bírósági fizetési meghagyás stb.) részletezésével. ** Egy-két szavas, pl. kisnyugdíjas, pályakezdő, 5 gyermekes, mozgáskorlátozott. (A nagycsaládos szó helyett az eltartott gyerekek számát kérjük megadni!) *** Lámpaátadás után a táblázat fénymásolata az átvevő hiteles aláírásával ellátva visszaküldendő az alapítvány címére. Ennek hiányában a következő pályázat nem fogadható el. A névjegyzék energiaszolgáltató cégenként külön lapon (lapokon) tartalmazza a támogatandók adatait. (Pl. az 1. jegyzék: áramszámlán, 2. jegyzék: gázszámlán, 3. jegyzék: távhőszámlán jóváírandó támogatások, 4. jegyzék: energiatakarékos lámpák, 5. jegyzék: hőszigetelő-szalag.) 11

12 A Díjbeszedő Rt. számláján is csak energiaköltségre írható jóvá a támogatás. (Víz, csatorna, lakbér stb. nem!) Abban az esetben, ha az áram- vagy távhőszámlán kért jóváírás esetén a pályázaton belül több szolgáltató (pl. ELMŰ és DÉMÁSZ is) érintett, az áramszámlás névjegyzék is külön lapokra bontandó! Amennyiben egy támogatottnak többféle számlán kérik a jóváírást, valamint energiatakarékos eszközt is kérnek, a 1. és 2. szerinti határ az együttes összegre érvényes! (A lámpa, illetve a hőszigetelő szalag aktuális értékét az érdeklődőknek telefonon mondjuk meg. Tájékoztatásul felhívjuk a figyelmet arra, hogy a HÉRA Alapítvány csakis kizárólag minőségi kompakt fénycsöveket szerez be a támogatás céljára legalább óra élettartammal. Márkajelzés nélküli vagy kis élettartamú lámpákat nem továbbítunk!) A sorszámozás energiaszolgáltatónként folyamatos (1-től n-ig), a névsor szigorúan betűrendes! A névjegyzék két példányban küldendő be. A pályázatot (bemutatkozás), az adatlapot, és a névjegyzék minden lapját keltezéssel, olvasható aláírással és bélyegzőlenyomattal kell ellátni! Társadalmi szervezet pályázati névjegyzékének minden oldalát a települési önkormányzat hitelesítésével (aláírás, bélyegző) kell ellátni. Ennek hiányában indokolt esetben a pályázati anyaghoz melléklet NYILATKOZAT-ot kell beküldeni! A pályázat elektronikus úton, ezen belül a névjegyzék Excel formában küldendő be. A névjegyzék egy hitelesített példányát postai levélben is kérjük beküldeni. - Energiaszolgáltatói nyilatkozatok, amelyek tartalmazzák az érintett együttműködő energiaszolgáltató (díjbeszedő) cég pontos nevét, címét, bankszámlája számát, amelyre a kuratórium által jóváhagyott támogatás összegét átutaljuk, illetve a névjegyzéket elküldjük. Amennyiben ezt már korábbi pályázathoz az érintett energiaszolgáltatóval kapcsolatban beküldték, megismételni nem kell. A nagy országos energiaszolgáltatók (Démász, Elmü- Émász, E.ON, Tigáz) részéről ugyancsak nem szükséges a nyilatkozat. A pályázónak azonban érdeke meggyőződni arról, hogy érdemi változás nem történt-e. - Az esetleges külön indokolások, hivatkozással a névjegyzéki sorszámra. (Általában nem kell beküldeni a környezettanulmányokat és a szociális rászorultság megállapítását szolgáló egyéb dokumentumokat. Ezeket a pályázó őrizze meg, de a jóváíratni kért energia számlából a közelmúltbeli fogyasztást is feltüntető számla másolatát küldjék be! Az előzőekben adott részletes útmutatástól eltérő pályázatokat a feladónak korrekcióra visszaküldjük és ezzel a támogatás odaítélése jelentős késedelmet szenvedhet. 12

13 F E L H Í V Á S Tisztelt Pályázó! Karitatív szervezetként a kiemelkedően közhasznú HÉRA Alapítványnak a feladata az, hogy a jótékony adományozók és a rászorulók között kapcsolatot teremtve, az adományokat a leginkább rászorulók támogatására fordítsa. Ennek, megvalósításában Ön fontos közreműködő és mivel ismeri ennek a munkának a jelentőségét, azt is tudja, hogy milyen fontos az adományok gyűjtése. Arra kérjük ezért Önt, csatlakozzék adománnyal alapítványunkhoz, és buzdítsa adományozásra mindazokat, akik a szegény sorsúak gondjait átérezve javaikból az ő támogatásukra áldoznának. Bankszámla számunk: Raiffeisen Bank Rt Erre a számra átutalással vagy posta-utalványon is tehető adomány. A tárgyévre vonatkozó adótörvény szerinti adójóváírás céljából az APEH engedélye alapján a befizetett összegről a szükséges igazolást az Alapítvány az adományozónak az adományozás évét követő január 31- ig megküldi. Adatainak pontos megadásával ezirányú szíves közreműködését is kérjük. Az 1./44./2004. kuratóriumi határozat 11. pontja értelmében a pályázatra odaítélt támogatás akkor hajtható végre, ha a pályázó biztosítja saját erejéből, illetve a térség adomány tételére képes polgárainak, cégeinek jóvoltából a pályázott összeg 1/3-ának de legalább 1/10-ének önkéntes jótékony adományként való befizetését az alapítvány számlájára. (Maguk a támogatandók adományt nem tehetnek, az ilyen adományt visszaküldjük!) A befizetési bizonylaton (akár banki átutalás, akár postai utalvány) tüntessék fel a befizető mecénás neve, címe és adószáma mellett az "adomány" szót és az általunk adott pályázati számot! "Adjatok, hogy adhassunk!" Budapest, május A HÉRA Alapítvány kuratóriuma 13

A HÉRA ALAPÍTVÁNY ÖSSZEFOGLALÓJA 1991-2011.

A HÉRA ALAPÍTVÁNY ÖSSZEFOGLALÓJA 1991-2011. 1. old. A HÉRA ALAPÍTVÁNY ÖSSZEFOGLALÓJA 1991-2011. 2011. október 2. old. A HÉRA ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Az alapítás körülményei. 2. Az alapítás célja. 3. Az alapítvány jellege. 4. A támogatási stratégia.

Részletesebben

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY Telefon: 382-8740, 382-8741, 382-8700/654,655, Fax: 382-8719 Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NYÚJTHATÓ

Részletesebben

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY Telefon: 382-8740, 382-8741, 382-8700/654,655, Fax: 382-8719 Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NYÚJTHATÓ

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-KM-09) Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év december 18.-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Nemzeti Együttműködési Alap Működési támogatás GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. 2014-ig ha nem változtat közhasznú jogállásán a pályázó szervezet, pályázhat-e a mai állapot szerint? A pályázat benyújtása független

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben