CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8."

Átírás

1 CIVIL FÓRUM II. Erasmus Mundus 6.oldal Országjárás augusztus 13.oldal Pályázati felhívások 14.oldal Programajánló 20.oldal Civil parádé Szarvason 7. oldal Projekt tervezés és Civil forrásszerzés marketing 8. oldal Civil rádió FM oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához 4-5. oldal

2 Kérjük, segíts te is adód 1%-ával!

3 2007. augusztus Dunatáj 3 CIVILEK Közalapítvány Természet-, és környezetvédelem a Duna mentén. Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy a Böddi-széken megőrizzük az élőhelyeket és az azokhoz kapcsolódó növény- és állatfajokat, azaz a biológiai sokféleséget (biodiverzitást), hogy a jövő nemzedékek is gyönyörködhessenek az itteni természeti értékekben. Átfogó célunk hazánk természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése, a veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása, egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme. Ezekhez társul a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Szintén nem elhanyagolható a természetkímélő turizmus támogatása. Konkrétumokra levetítve a fentiek pl. azt jelentik, hogy programunk egyik fő célja a széki szaladónak is nevezett széki lile (Charadrius alexandrinus) hazai fészkelő állományának megmentése a kipusztulástól. E madárfajt tekintve - egyéb lényeges irányelveket nem figyelmen kívül hagyva - szintén kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen a jövőben is a hagyományos legeltetésnek. Éppen ezért növelni kívánjuk a részarányunkat a Böddi-széken. Nem kevésbé fontos szempont a környezeti értékekre irányuló felvilágosítás, szemléletformálás és nevelés. A jövőben tovább szeretnénk bővíteni az ismeretterjesztő tevékenységünket. Terveinkben szerepel egy fedett pihenőhely létrehozása, ismertető táblák kihelyezése, tanösvény kialakítása, természetismereti táborok és vetélkedők szervezése, valamint egy kutatóház megépítése. Folytatni kívánjuk a természeti táborok és vetélkedők szervezésének és iskolai előadások tartásának tradícióját. Eredmények A kezdetek kezdetén már az is nagy eredménynek számított, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Hartai Munkacsoportjának immár évtizedekre visszanyúló kutatásai nyomán Miklapusztát védetté nyilvánították. E kis csapat kezdeményezésére 1994-ben a terület a Kiskunsági Nemzeti Park része lett ben pedig létrejött Közalapítványunk, térségi természetvédelmi civil szervezetként kiemeltebb védelmet biztosítva az élővilág számára. A Közalapítvány Dunatetétlen közigazgatási területén elhelyezkedő Böddi-szék 700 hektáros területéből 260 ha legelőrészt vásárolt meg eddig. Ez a terület igen értékes padkás szikes pusztaság, időszakos szikes vizekkel tarkítva. A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC) támogatásával 2001-ben létrehoztunk egy fedett madármegfigyelő tornyot, valamint mesterséges odúkat telepítettünk. A ben kapott támogatásból egy több oldalas színes kiadványt jelentettünk meg, majd később egy kisebb prospektust is kibocsátottunk. Folyamatban van egy fedett pihenőhely kialakítása és egy gémeskút felújítása. Ezen a legelőn megszerveztük a hagyományos külterjes állattartást. Rendezvények Hauer Béla Természetismereti Emlékverseny A természetismereti vetélkedőnket 1994 óta rendezzük meg, amelyet a Madarak és Fák Napjához kapcsoltunk ben, a közalapítványunk létrejöttekor átvettük az MME hartai munkacsoportjától a rendezvény fő szervezését, ami a jelenlegi néven 2002 óta fut. A versenyen általános iskolák felső tagozatos tanulói mérik össze erejüket. Az elméleti kérdések mellett mindig terepi feladattal is színesítjük a vetélkedőt, emellett pedig kiállításokat is szervezünk. Föld Napja Rendszeresen szervezünk rendezvényeket a Föld Napja alkalmából, melyek bővítik az ifjúság érdeklődését, tudását. A Közalapítvány részéről előadásokat tartunk a környezetünk biotópjairól és biológiai sokféleségéről, melyet az iskolások mindig érdeklődve fogadnak. Nemzetközi Madármegfigyelő Nap Ezeken a napokon Európában a madarászok hagyományosan ismét minden vizes élőhelyen madármegfigyelést végeznek. A Böddi-széken az érdeklődőket reggeltől várjuk távcsövekkel, teleszkópokkal. A megfigyelés du. 16 óráig tart, majd az eredményt az MME-nek adjuk le. Weboldalunk:

4 HASZNOS 4 CIVIL FÓRUM Útmutató adófizetők részére SZJA 1% felajánlás 1. Ki ajánlhatja fel jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től. 2. Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető? A jogosult adófizető a törvényben meghatározott határidőkig tud nyilatkozatot tenni az adója 1%-ának felhasználásáról. Az APEH a magánszemély adóbevallásához vagy az adóhatóság adómegállapításának nyilatkozatához fűzött rendelkezések és az ezekben feltüntetett adatok alapján utalja át a kedvezményezett szervezet részére a felajánlott 1%-okat. 3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely az évi CXXVI. törvényben meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető azonban össze sen két külön-külön nyilatkozatot tehet, egy nonprofit szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési irányzat javára (1+1%). Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol. 1=2 A tavalyi támogatási rendszertől eltérően az idén a költségvetési törvény két évre 6,8 milliárd Ft-ban maximálta a Nemzeti Civil Alapprogram keretét, ami azt jelenti, hogy amennyiben ennél magasabb összegű az adózók felajánlása, akkor is csak ekkora összegből gazdálkodhat az Alapprogram. Továbbra is minden forint, minden nyilatkozat duplán számít a fenti összeghatárig, hisz a Nemzeti Civil Alapprogram biztosítja, hogy az 1%-os felajánlásoknak megfelelő összeg kerüljön az Alapba, melyből utána minden civil szervezet szabadon pályázhat. A nyilatkozatokat kitöltő adófizetők segítségével így a nonprofit szervezetek az 1%-os adományokon túl is juthatnak támogatáshoz. Az NCA-ról és arról, hogy mi mindenre fordította a tavalyi 1%-nak megfelelő összeget az Alap, a oldalon tájékozódhat. Kérdés-válasz - Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a felajánlást gyűjtő alapítvány jogosult-e az 1%-ra? A legkönnyebb és legbiztosabb ellenőrzési lehetőség, ha magát a szervezetet kérdezi meg, hogy fogadnak és fogadhatnak-e 1%-ot. A megyei és a fővárosi bíróság is tud mondani alapadatokat, ahol bejegyezték a szervezetet. Ha a keresett szervezet szerepel a adatbázisában, akkor az adatlapon többnyire megjelölték, hogy mikor alakultak, illetve fogadnak-e 1%-ot. - Érvényes-e a fénymásolt (számítógéppel nyomtatott és kitöltött) rendelkező nyilatkozat vagy csak az eredeti? Igen, bármilyen rendelkező nyilatkozat megfelelő, amelyik olyan méretű, hogy egy normál méretű borítékba belefér, és ugyanaz a tartalma, mint az eredeti rendelkező nyilatkozatnak. 4. Milyen formában kell nyilatkozni? A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó bo rí tékot az adóbevallási csomagjában helyezi el illetve elektronikus űrlapját (0653 számú űrlap és az ahhoz kapcsolódó 06egysza nevű rendelkező nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságnak. 5. Milyen esetekben érvénytelen a nyilatkozat? A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike megállapítható: (a) a befizetett adóra vonatkozó törvényi előírások nem teljesülnek; (b) a befizetett adó 1%-áról az adófizető részlegesen rendelkezett; (c) két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett ugyanazon kedvezményezett kategóriába tartozik; (d) a kedvezményezett a jogosultsági feltételek meglétét az APEH felhívását követően nem igazolja, illetőleg a törvény által előírt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségeit nem teljesíti (e) ha a nyilatkozat törvényben meghatározott egyéb formai feltételei nem teljesülnek. 6. Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után? Az APEH a borítékot és a benne elhelyezett rendelkező nyilatkozatot kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve dolgozza fel, ellenőrzi, illetve őrzi. A rendelkező nyilatkozatok alapján szeptember 1.-ig felhívja az érintett szervezeteket a kedvezményezetti jogosultságot megteremtő nyilatkozatok, illetve egyéb törvényi feltételek 30 napon belüli teljesítésére. Az APEH a kedvezményezett szervezet által benyújtott nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb november 30-áig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek.

5 2007. augusztus 5 HASZNOS Útmutató nonprofit szervezetek részére SZJA 1% felajánlás 1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a nonprofit szervezetnek, amely részesülni akar az 1 %-ból? Olyan társadalmi szervezet és alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább két évvel nyilvántartásba vett (tehát január 1. előtt); Olyan kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, mely az állammal, vagy az önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 1 évvel (tehát január 1. előtt) kötött szerződés másolatával igazolja, hogy kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez, azaz közfeladatot lát el; Olyan közalapítvány, melyet a bíróság legalább január 1-ig nyilvántartásba vett; Olyan szervezet, melyet az évi CXXVI. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény külön nevesít, vagy országos hatókörű szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény; Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem sorolható az itt említett egyéb kedvezményezett csoportok valamelyikébe; Olyan felsőoktatási intézmény, melyet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú melléklete felsorol. További feltételek: (a) belföldi (magyarországi) székhellyel rendelkezik; (b) működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekeit szolgálja; (c) nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői választáson, valamint megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy alapszabályát, illetve alapító okiratát ennek a feltételeknek megfelelően módosította (és a módosítást a bíróságra benyújtotta); (d) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincsen, vagy ha van, akkor az őt megillető összegből hozzájárul köztartozásainak kiegyenlítéséhez, pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét; (e) nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. Az APEH a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata alapján legkésőbb szeptember 1-ig felhívja a kedvezményezett szervezeteket a fentiekben felsorolt feltételek és nyilatkozatok teljesítésére. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. 2. Mit tegyen tehát az a nonprofit szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni? A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%- ából részesülni kívánó szervezet: - ismerje meg alaposan az évi CXXVI. törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt); - ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetőségét, és mindenképpen hozza tudomásukra az adószámát; - ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak az APEH adatbázisában; - Az APEH felhívását követő 30 napon belül nyilatkozzon hogy a székhelyre, a működésre, a közvetlen politikai tevékenységtől való tartózkodásra, illetve a pártoktól való szervezeti függetlenségre, valamint a köztartozások hiányára vonatkozó feltételeknek (lásd 1. pont) eleget tesz. 3. Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek az 1% felhasználása után? október 31-éig a sajtóban közzé kell tenni (sajtóközlemény útján), hogy milyen célokra használta fel a számára felajánlott 1%-okat. Lehetőség van arra is, hogy a szervezet az 1%-okból juttatott támogatást tartalékolja, ebben az esetben a sajtóközleménynek utalnia kell a tartalékolás tényére és összegére is. A közzététel későbbi igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányát az adózási bizonylatmegőrzési szabályok alapján meg kell őrizni. 4. Mit kell tennie az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? Az APEH a feltételek teljesülése esetén a nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb november 30-ig, köteles átutalni a kedvezményezett szervezet számára felajánlott 1%-okat. Ha a kedvezményezett szervezet felhatalmazta az adóhatóságot köztartozásainak rendezésére, akkor az APEH köteles az 1%-ok erejéig a kedvezményezett szervezet tartozásait a megjelölt sorrendben kiegyenlíteni és a köztartozások levonását követően fennmaradó összeget a kedvezményezett szervezet részére az előírt határidőn belül átutalni.! Kis törvénytár: évi CXXVI. törvény (1%-os törvény) - Az Szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról évi CLVI. törvény (A közhasznú szervezetekről szóló törvény) - A törvényből megtudhatjuk a közhasznúságra vonat kozó feltételeket, és a közhasznú szervezetek működésére vonatkozó szabályokat évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról

6 EURÓPAI UNIÓ 6 CIVIL FÓRUM II. Erasmus Mundus program július 12-én az Európai Bizottság elfogadta a 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új Erasmus Mundus programról szóló javaslatot. Az Erasmus Mundus program eddigi sikereinek köszönhetően, valamint a program eredményeinek biztosítása és a lehetőségek bővítése érdekében az Európai Unió 2009-ben elindítja a második, megújított Erasmus programot. Az erre vonatkozó javaslatot az Európai Bizottság július 12- én fogadta el. Az Erasmus Mundus program 2004-ben indult, hogy az európai felsőoktatást a világ kiválósági központjává tegye, ösztönözze a magas színvonalú európai mesterképzések létrehozását, korszerűsítse az európai egyetemeket, hozzájáruljon a bolognai folyamathoz, valamint kiemelkedő képességű hallgatókat vonzzon az európai egyetemekre a harmadik országokból. A program első három tanévében ( ) több mint kétezer-háromszáz hallgató vett részt a programban, továbbá több mint ezernyolcszáz fő nyert felvételt, hogy idén szeptemberben megkezdje a tanulmányait Európában. Ján Figel, az Európai Unió oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős biztosa szerint meg kell szilárdítani az első program biztató eredményeit, ugyanakkor tovább is kell lépni, ugyanis ki kell terjeszteni a program hatáskörét annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus az Európai Unió harmadik országokkal folytatott felsőoktatási együttműködésének védjegyévé váljon. A 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új Erasmus program kiterjeszti tevékenységi körét a résztvevők, a kínált felsőoktatási képzések és az ösztöndíjak terén is, javítani fogja az európai felsőoktatás minőségét, támogatja az EU külpolitikai célkitűzéseit, a harmadik országok felsőoktatásának fenntartható fejlődését, valamint elősegíti a népek és kultúrák közötti párbeszédet és megértést. Az ötéves időszak alatt mintegy kilencszázötven millió euró áll az európai és harmadik országbeli egyetemek rendelkezésére közös programok végrehajtására és ösztöndíjakra. Támogatható programtémák lesznek: kiemelkedő tudományos színvonalú közös mester- és doktori szintű képzések támogatása; európai és meghatározott régiókban található harmadik országbeli egyetemek közötti partnerségek előmozdítása; Európának a tanulmányi helyszínként gyakorolt vonzerejét növelő intézkedések támogatása. A Bizottság a javaslat elfogadását követően a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel tárgyal. Az új programot 2008-ban fogadják el, majd 2009 januárjában lép hatályba, amikor is a jelenlegi program hatályát veszti. Ennek az ütemezésnek köszönhetően elkerülhető az együttműködési tevékenységek megszakadása. Bővebb információ: EU, Erasmus Mundus; Web:ec.europa.eu/education/programmes/ mundus/index_en.html

7 2007. augusztus 7 CIVILEK Civil parádé Szarvason avagy V. Kistérségi Civil Nap A körösszögi civil találkozók történetében az idei év is tartogatott meglepetést. Szarvason minden eddiginél nagyobb eseményre készültek a szervezők. Egységben az erő. Ezt a tényt tudhatja Mihaleczné Kovács Mária, a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás irodavezetője, a nap főszervezője is, aki a város kisebb egységeit egy nagyobb szervezetté tömöríti. A civil szervezetek fő profiljukban, létszámukban, tagjainak átlagéletkorában, anyagi ellátottságukban talán különbözőséget mutatnak, de egy pont valamennyiükben közös: Szarvas városáért tesznek. A cél érdekében aktivizálják magukat, bemutatják tevékenységüket, egyesületüket, szervezetüket egymásnak és a kívülállók számára is. Nagyszerű alkalmat adott erre az Erzsébet ligetben megtartott civil nap. Új kezdeményezésként az organizációknak és tagjaiknak felvonulásra is lehetőség nyílt, mely a mezőgazdasági főiskola elől indult mazsorettek felvezetésével, rezesbanda zenéjével. Az ütemre lépkedő civil tömeg és lovas társaság lufikkal és zászlókkal a kezükben hirdették: VAGYUNK! kor Marc André Salamin, Svájc magyarországi nagykövete Dr. Misúr György nyugalmazott nagykövet tolmácsolásával hivatalosan is megnyitotta az V. Kistérségi Civil Napot. Babák Mihály polgármester a szarvasi civilek erősségét hangsúlyozta, civil kurázsiként jellemezve a város fejlődésében végrehajtott szerepüket. Örömmel jelentette be, hogy Gyomaendrőd és Hunya is csatlakozik a szarvasi kistérséghez, ami együttesen ezentúl főt jelent. Mihaleczné Kovács Mária a nap főszervezője, a hőség ellenére is tartalmas napot kívánt valamennyi résztvevőnek. A szavak helyett a tettek kerültek a színpadra. A Tessedik Sámuel Táncegyüttes fellépése után gyomai amatőr művészeti csoportok léptek fel a füvön és a színpadon. Míg a deszkákon ügyesebbnél-ügyesebb fiatalok poroltak, addig a civil sátrakban sültek-főttek az étkek. Pörkölt, tarhonya, kinek mire volt gusztusa. Parázs felett forgolódott egy történelmi birka is, azaz pörgetett karabuki, amit az egykori nándorfehérvári események emlékére készített el a vajdasági Szent-György Borrend. Míg a birka elkészült, a színpadon Szandi is táncra és dalra pendült. Megalakította az ideiglenes szarvasi asszonykórust. Rögtön nyomában a csabacsűdi népdalkör lépett fel arató és szlovák dalokkal. Aerobik és társastánc uralták a színpadot, mígnem a moldvai csángó magyarok tánccal, énekkel, és szavalattal kaptak nagy-nagy tapsot. Közben azért a civileknél is folyt az élet. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete a gyermekeket és az alkotni vágyókat várta sátra alá, ahol gipszfigurákat festettek és szélforgót készítettek. Az asztmások képekkel illusztrálták fő ellenségeiket, az ilyen-olyan polleneket, valamint bemutatták a tüneteket enyhítő gyógyszereket. Az Aranykor nyugdíjasai élvezték a sátor és liget adta hőséget, közben jókat beszélgettek. A Város és Környezetvédő Egyesület míves szárazkapuk, ablakok, műemlékvédelmi jelentőségi épületek képeit tárta a nézelődők elé. A kunszenti csillagászok az eget kémlelték, de esőfelhőnek nyomát sehol sem lelték. Azonban kicsit távolabb találtak néhány napfoltot. A szarvasi Kézműves Egyesület a kis művész jelölteket várta rongybaba készítésre és gyöngyfűzésre. A háttérben ihletként szolgált a szépen hímzett terítő és párna. A Tessedik Sámuel Kertbarát Kör saját készítésű borral, azokról szóló oklevelekkel és lila hagymával készült a napra. Persze volt zsíros kenyér is, különben minek a hagyma? A Körös-szögi Kistérség Szociális Intézménye az idősek munkáit és az ünnepi alkalmak fotóit mutatta be sátrában. A Szabadidős és Lövész Klub hasizom erősítő padot és számos kupát, serleget mutatott. A szarvasi Fiatalok a Holnapért csipeszes aranyos figurákat csináltak. A nap végén okleveleket osztottak, mellyel a szervezők megköszönték a résztvevőknek az igényes bemutatkozást és az egész napos hősies kitartást. Szarvason a civil szervezetek száma 57. Ennek egy része nyugdíjas szervezet, más része gyermek és ifjúsági szervezet. Ezen túl vannak még sportegyesületek, egyházi, egészségügyi beállítottságú organizációk is.

8 TUDÁSBÁZIS 8 CIVIL FÓRUM Projekt tervezés és forrásszerzés Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. MI A PROJEKT? Meghatározott célú és idejű (csoportos) tevékenység, melynek eredményeként egyedi termék és/vagy szolgáltatás jön létre és ennek minősége mérhető. A projekttervezés során a tervezők a külvilág kötöttségeit és lehetőségeit, valamint a szervezet jellemzőit figyelembe vevő, a feltárt problémára megoldást adó folyamatokat felvázoló, új ötleteket felsorakoztató és azokat értékelő innovatív folyamatban vesznek részt. A projekt tervezése és végrehajtása során többek között a következő területekre kell figyelmet fordítanunk: a projekt által megoldandó probléma elemzése a projekt céljainak meghatározása a projekt céljainak egyeztetése a szervezet hosszú távú céljaival munkaterv és költségvetés összeállítása minőségbiztosítás kidolgozása a tervek megfelelő végrehajtásának érdekében pénzügyi, emberi és más erőforrások folyamatos biztosítása a projekttel kapcsolatos kommunikáció szervezése a szervezeten belül és kívül egyaránt változások kezelése stb. Ebben a cikkben a fentiekhez segítséget nyújtó ötletek, módszerek és vázlatok találhatók. 5. Munkaterv összeállítása 6. Ellenőrzés módjának kidolgozása, minőségbiztosítás 7. A projekt kivitelezése 8. Értékelés 1 A probléma észlelése, megfogalmazása 1.1. Jelzett probléma meghatározása: hogyan jelenik meg a probléma? 1.2. Probléma megfogalmazása: a probléma elsődleges hatásai, érintettek köre, másodlagos/továbbgyűrűző hatások. 2 Helyzetelemzés STRATÉGIAI ÉS PROJEKTTERVEZÉS A SZERVEZETBEN A problémaelemzés lépései 1. Probléma észlelése, megfogalmazása 2. Helyzetelemzés, célállapot megfogalmazása 3. Megoldási alternatívák kidolgozása, az alternatívák értékelése 4. Döntés a végrehajtandó alternatívá(k)ról 2.2. Célállapot megfogalmazása Mikor szűnik meg a probléma? Mikor tekintjük megoldottnak a problémát?

9 2007. augusztus 9 TUDÁSBÁZIS 3 Megoldási alternatívák kidolgozása A lehetséges megoldások összeszedése során alkalmazandó fontosabb elvek: Elhalasztott ítéletalkotás: ne kritizáljuk az ötleteket, ebben a fázisban az ötletek mennyisége fontosabb azok minőségénél építsünk inkább egymás ötleteire. Próbáljunk kreatív légkört kialakítani. Alkalmazzunk csoportos munkához alkalmas módszereket (pl. névleges csoport módszer). 4 Munkaterv összeállítása 1. A munka elvégzéséhez szükséges tevékenységek listájának elkészítése. 2. A tevékenységek sorrendjének megállapítása. 3. Az egyes tevékenységekhez szükséges idő kiszámolása. 4. Időterv összeállítása (hálóterv, GANTT-tábla). 5. Az egyes tevékenységekért, lépésekért felelős személyek kijelölése, megkeresése. 6. Költségvetés összeállítása. Költségvetési táblázat Költségtétel pl. Terembérlet pl. Postaköltség pl. Anyagköltség stb. Szükséges kiadás Meglévő belső fedezet Meglévő külső fedezet 20,000 0 ingyen teremhasználat Hiány 40,000 10, , ,000 20,000 30,000 (felajánlás) 0 50,000 A költségvetés összeállításakor figyeljünk arra, hogy az egyes tételek kapcsolhatóak legyenek a projekt során végrehajtandó tevékenységekhez. Gantt-táblázat A táblázat segítségével szemléletesen ábrázolhatjuk a tervezett tevékenységek időbeli sorrendjét és hosszát. A táblázatba beírhatjuk a felelősök nevét is. Tevékenységek JAN FEBR MÁRC ÁPR Ellenőrzési módszerek kidolgozása Az alábbiakat mindenképpen határozzuk meg: Mit értékelünk folyamatosan, az egész projekt során (monitoring), illetve mit értékelünk csak a projekt egyes nagyobb szakaszainak vagy a projekt végén? Értékelünk-e valamit a projekt befejezése után (followup)? Ki végzi az értékelést (esetleg külső értékelő) és pontosan mikor? Milyen módszerrel értékelünk (közös megbeszélés, kérdőív, statisztika stb.)? Hogyan vesznek részt az értékelésben az általunk végzett munka eredményeként létrejövő termékekből és/vagy szolgáltatásokból részesülők? Hogyan dokumentáljuk az értékelés eredményét és ki kap belőle? A táblázat segíthet az értékelés tervezésében és elvégzésében: Tevékenység (felelős) Pl. Helyi újságok megkeresése (Nagy Zoltán) Pl. A bál helyszínének kiválasztása (Juhász Pál) febr febr. 25. Tervezett eredmény, cél Lista a projekttel kapcsolatos cikkek lehetséges megjelenési helyeiről. Lehetőleg ingyenes teremhasználat kb. 40 fő részére febr febr. 21. Megvalósulás tervezett dátuma Megvalósulás dátuma Megvalósult eredmény Részleges (a lehetséges 6 helyett csak 4 újsággal vett fel kapcsolatot). 500 Ft jelképes terembérért megfelelő méretű terem. Az eltérés oka Zoltán betegsége. A teremért felelős K.G. főnökei nem engedik, hogy ingyen adja ki a termet. Teendők (felelős) A lista kiegészítése márc. 02-ig (Nagy Zoltán) Köszönőlevél K.G. főnökeinek ig. (Juhász Pál + elnök aláír) Az értékelés alapos kidolgozása és végrehajtása segít a szervezetnek, hogy tanuljon sikereiből és hibáiból egyaránt. Így alakulhat ki a mai változó környezethez viszonylag könnyen alkalmazkodó tanuló szervezet. Ajánlott irodalom Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára, 1995, NIOK, Budapest Görög Miháy: Általános projekt-menedzsment, 1996, Aula Kiadó, Budapest Marosán György: Stratégiai menedzsment, 1996, Calibra Kiadó, Budapest Ha megvizsgáljuk egy szervezet

10 TUDÁSBÁZIS 10 CIVIL FÓRUM Ha megvizsgáljuk egy szervezet tevékenységét, akkor rájövünk, hogy a pénzügyi források hiánya csupán egy a szervezet munkáját akadályozó tényezők közül. Gondoljunk csak a rosszul megszervezett megbeszélésekre, a tisztázatlan szerepekre és munkakörökre, a hosszú távú tervezés hiányára, az elmulasztott értékelésekre, a tagok és/vagy alkalmazottak képességeit figyelmen kívül hagyó munkamegosztásra, melyek a civil szervezetek egyik legfontosabb forrását: az önkéntesen tevékenykedők idejét pazarolják. Sose tévesszük szem elől tehát, hogy a támogatásszerzést tervezési folyamatnak kell megelőznie. Olyan szervezeti felépítést, működési módszereket és ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a megszerzett források lehető leghatékonyabb kihasználását. A TÁMOGATÁSI FOLYAMAT Alapok A támogatás megszerzése csak része a támogatási folyamatnak! Tevékenységek Eredmények Hosszú távú eredmények az adományozótól PÉNZ a támogatásszerzőtől ERŐFESZÍTÉS/KÉPESSÉG/ FORRÁS A PROGRAM SORÁN VÉGZETT MUNKA az anyagi feltételeket biztosító támogató és a munkát végző szervezet közötti együttműködés AZ ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYEI ami valójában történt AZ ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYEINEK HATÁSAI a munka hosszú távú/szélesebb körű hatása a kedvezményezettekre és a társadalomra Gyakran felmerül a kérdés: Na, de miért is járulna hozzá bárki is ahhoz, amit csinálunk? Például a következőkért: egyetért céljainkkal; neki nincs ideje az adott tevékenységre; lelkiismereti okokból; így mossa a szennyest; jól jön neki, ha a támogatók között szerepelhet a neve (pl. kedvezőbb arculat); levonhatja az adójából; olyan pénzalapot kezel, amit azért kapott, hogy azt szétossza az adott cél érdekében tevékenykedő szervezetek között; sok pénze van; meggyőztük céljaink fontosságáról; filantróp meggyőződésből, stb. Úgy kell kezelnünk a leendő támogatókat, mint akik a jövőben partnereink lesznek egy adott cél elérésében. Természetesen szem előtt tartva, hogy mindkettőnknek előnyös legyen - valamilyen szempontból megérje - a kapcsolat. FORRÁSTEREMTŐ MÓDSZEREK Mindig gondoljunk a természetbeni adományokra és az önkéntes munkára is! 1 Személyesen Tagdíjak: A tagok tagdíjat (és esetleg még önkéntes munkát adnak), a szervezet viszont különböző szolgáltatásokat nyújt cserébe (hírlevél, ingyenes előadások, összejövetelek stb.). Bekopogtatás: A különböző ügynökök, házalók már elég nagy ellenállást alakítottak ki a bekopogtató, becsöngető emberekkel szemben ahhoz, hogy nagyobb sikert ne várhassunk nálunk ettől. Utcai meggyőzés: Sokan próbálják alkalmazni ezt a módszert - főleg nagyobb településeken. A járókelők nagy részét azonban eleve elriasztja ez a módszer, továbbá ez meglehetősen nagy személyes felkészültséget és elszántságot igényel azoktól, akik vállalják. Hagyaték: Ez még ritkaságszámba megy, de már többen próbálkoztak sikerrel értékes hagyaték (épület, gépjármű stb.) megszerzésével. 2 Postán keresztül Hírlevelek, újságok: Pl. hirdetési, előfizetési díjak. Talán ez az egyik legkézenfekvőbb módszer kiadványok támogatására. Névreszóló levelek: A postaládákba naponta kerülő reklámhordozók által kiváltott ellenérzés ma már nem sok esélyt ad ennek a módszernek sem. Bár néhány nagyobb, országosan ismert szervezet sikeresen alkalmazza. Telefon: csak úgy szimplán körbetelefonálni egy településen támogatást kérve - ahogy az sok nyugati országban jól működik - nálunk nem nagyon éri meg. 3 Rendezvényeken Tombola, árverés, bazár, táncos összejövetel, kiállítás: Általában sok szervezési munkát igényelnek, pénzbevételük alacsony, viszont sok hasznos kapcsolatot alakíthatunk ki a rendezvények során, ami segíthet a szervezet önkéntesbázisának növelésében és előnyös a szervezet külső megítélése szempontjából is. 4 Vállalkozással Szolgáltatási díjak. Ezzel a forrással sokan próbálkoznak, bár adózási, jogi stb. vonzatai sokakat elriasztanak, mégis érdemes rajta elgondolkodni. Kereskedelem (pólók, könyvek, alternatív áruk stb.) Személyes megkereséssel, hirdetésekkel, névre szóló levelekkel vagy rendezvényeken - azaz a fenti módszerek alkalmazásával - kereshetjük meg az állampolgárok azon kiszemelt csoportját, akik sikeres kampányunk esetén személyi jövedelemadójuk 1%-áról a mi javunkra rendelkeznek. 5 Pályázatírás Előnyei, hogy viszonylag kényelmesen szerzett pénz, illetve egyszerre nagyobb összeg áll a házhoz. Hátrányok: A pénzt csak egy adott programra lehet felhasználni. Lustává teheti a pályázót: itt a pénz, már csak el kell költeni, aztán jelentést írni. A különböző alapok általában csak a divatos témákra adnak pénzt. A döntéshozatal elhúzódhat (ez különösen igaz az európai uniós forrásokhoz benyújtott pályázatokra).

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15.

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. 2012. szeptember - IV. évf. 9. szám Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. Mindkét jogcím esetében egy pályázó egy projekt

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben