CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8."

Átírás

1 CIVIL FÓRUM II. Erasmus Mundus 6.oldal Országjárás augusztus 13.oldal Pályázati felhívások 14.oldal Programajánló 20.oldal Civil parádé Szarvason 7. oldal Projekt tervezés és Civil forrásszerzés marketing 8. oldal Civil rádió FM oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához 4-5. oldal

2 Kérjük, segíts te is adód 1%-ával!

3 2007. augusztus Dunatáj 3 CIVILEK Közalapítvány Természet-, és környezetvédelem a Duna mentén. Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy a Böddi-széken megőrizzük az élőhelyeket és az azokhoz kapcsolódó növény- és állatfajokat, azaz a biológiai sokféleséget (biodiverzitást), hogy a jövő nemzedékek is gyönyörködhessenek az itteni természeti értékekben. Átfogó célunk hazánk természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése, a veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása, egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme. Ezekhez társul a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Szintén nem elhanyagolható a természetkímélő turizmus támogatása. Konkrétumokra levetítve a fentiek pl. azt jelentik, hogy programunk egyik fő célja a széki szaladónak is nevezett széki lile (Charadrius alexandrinus) hazai fészkelő állományának megmentése a kipusztulástól. E madárfajt tekintve - egyéb lényeges irányelveket nem figyelmen kívül hagyva - szintén kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen a jövőben is a hagyományos legeltetésnek. Éppen ezért növelni kívánjuk a részarányunkat a Böddi-széken. Nem kevésbé fontos szempont a környezeti értékekre irányuló felvilágosítás, szemléletformálás és nevelés. A jövőben tovább szeretnénk bővíteni az ismeretterjesztő tevékenységünket. Terveinkben szerepel egy fedett pihenőhely létrehozása, ismertető táblák kihelyezése, tanösvény kialakítása, természetismereti táborok és vetélkedők szervezése, valamint egy kutatóház megépítése. Folytatni kívánjuk a természeti táborok és vetélkedők szervezésének és iskolai előadások tartásának tradícióját. Eredmények A kezdetek kezdetén már az is nagy eredménynek számított, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Hartai Munkacsoportjának immár évtizedekre visszanyúló kutatásai nyomán Miklapusztát védetté nyilvánították. E kis csapat kezdeményezésére 1994-ben a terület a Kiskunsági Nemzeti Park része lett ben pedig létrejött Közalapítványunk, térségi természetvédelmi civil szervezetként kiemeltebb védelmet biztosítva az élővilág számára. A Közalapítvány Dunatetétlen közigazgatási területén elhelyezkedő Böddi-szék 700 hektáros területéből 260 ha legelőrészt vásárolt meg eddig. Ez a terület igen értékes padkás szikes pusztaság, időszakos szikes vizekkel tarkítva. A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC) támogatásával 2001-ben létrehoztunk egy fedett madármegfigyelő tornyot, valamint mesterséges odúkat telepítettünk. A ben kapott támogatásból egy több oldalas színes kiadványt jelentettünk meg, majd később egy kisebb prospektust is kibocsátottunk. Folyamatban van egy fedett pihenőhely kialakítása és egy gémeskút felújítása. Ezen a legelőn megszerveztük a hagyományos külterjes állattartást. Rendezvények Hauer Béla Természetismereti Emlékverseny A természetismereti vetélkedőnket 1994 óta rendezzük meg, amelyet a Madarak és Fák Napjához kapcsoltunk ben, a közalapítványunk létrejöttekor átvettük az MME hartai munkacsoportjától a rendezvény fő szervezését, ami a jelenlegi néven 2002 óta fut. A versenyen általános iskolák felső tagozatos tanulói mérik össze erejüket. Az elméleti kérdések mellett mindig terepi feladattal is színesítjük a vetélkedőt, emellett pedig kiállításokat is szervezünk. Föld Napja Rendszeresen szervezünk rendezvényeket a Föld Napja alkalmából, melyek bővítik az ifjúság érdeklődését, tudását. A Közalapítvány részéről előadásokat tartunk a környezetünk biotópjairól és biológiai sokféleségéről, melyet az iskolások mindig érdeklődve fogadnak. Nemzetközi Madármegfigyelő Nap Ezeken a napokon Európában a madarászok hagyományosan ismét minden vizes élőhelyen madármegfigyelést végeznek. A Böddi-széken az érdeklődőket reggeltől várjuk távcsövekkel, teleszkópokkal. A megfigyelés du. 16 óráig tart, majd az eredményt az MME-nek adjuk le. Weboldalunk:

4 HASZNOS 4 CIVIL FÓRUM Útmutató adófizetők részére SZJA 1% felajánlás 1. Ki ajánlhatja fel jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től. 2. Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető? A jogosult adófizető a törvényben meghatározott határidőkig tud nyilatkozatot tenni az adója 1%-ának felhasználásáról. Az APEH a magánszemély adóbevallásához vagy az adóhatóság adómegállapításának nyilatkozatához fűzött rendelkezések és az ezekben feltüntetett adatok alapján utalja át a kedvezményezett szervezet részére a felajánlott 1%-okat. 3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely az évi CXXVI. törvényben meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető azonban össze sen két külön-külön nyilatkozatot tehet, egy nonprofit szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési irányzat javára (1+1%). Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol. 1=2 A tavalyi támogatási rendszertől eltérően az idén a költségvetési törvény két évre 6,8 milliárd Ft-ban maximálta a Nemzeti Civil Alapprogram keretét, ami azt jelenti, hogy amennyiben ennél magasabb összegű az adózók felajánlása, akkor is csak ekkora összegből gazdálkodhat az Alapprogram. Továbbra is minden forint, minden nyilatkozat duplán számít a fenti összeghatárig, hisz a Nemzeti Civil Alapprogram biztosítja, hogy az 1%-os felajánlásoknak megfelelő összeg kerüljön az Alapba, melyből utána minden civil szervezet szabadon pályázhat. A nyilatkozatokat kitöltő adófizetők segítségével így a nonprofit szervezetek az 1%-os adományokon túl is juthatnak támogatáshoz. Az NCA-ról és arról, hogy mi mindenre fordította a tavalyi 1%-nak megfelelő összeget az Alap, a oldalon tájékozódhat. Kérdés-válasz - Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a felajánlást gyűjtő alapítvány jogosult-e az 1%-ra? A legkönnyebb és legbiztosabb ellenőrzési lehetőség, ha magát a szervezetet kérdezi meg, hogy fogadnak és fogadhatnak-e 1%-ot. A megyei és a fővárosi bíróság is tud mondani alapadatokat, ahol bejegyezték a szervezetet. Ha a keresett szervezet szerepel a adatbázisában, akkor az adatlapon többnyire megjelölték, hogy mikor alakultak, illetve fogadnak-e 1%-ot. - Érvényes-e a fénymásolt (számítógéppel nyomtatott és kitöltött) rendelkező nyilatkozat vagy csak az eredeti? Igen, bármilyen rendelkező nyilatkozat megfelelő, amelyik olyan méretű, hogy egy normál méretű borítékba belefér, és ugyanaz a tartalma, mint az eredeti rendelkező nyilatkozatnak. 4. Milyen formában kell nyilatkozni? A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó bo rí tékot az adóbevallási csomagjában helyezi el illetve elektronikus űrlapját (0653 számú űrlap és az ahhoz kapcsolódó 06egysza nevű rendelkező nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságnak. 5. Milyen esetekben érvénytelen a nyilatkozat? A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike megállapítható: (a) a befizetett adóra vonatkozó törvényi előírások nem teljesülnek; (b) a befizetett adó 1%-áról az adófizető részlegesen rendelkezett; (c) két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett ugyanazon kedvezményezett kategóriába tartozik; (d) a kedvezményezett a jogosultsági feltételek meglétét az APEH felhívását követően nem igazolja, illetőleg a törvény által előírt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségeit nem teljesíti (e) ha a nyilatkozat törvényben meghatározott egyéb formai feltételei nem teljesülnek. 6. Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után? Az APEH a borítékot és a benne elhelyezett rendelkező nyilatkozatot kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve dolgozza fel, ellenőrzi, illetve őrzi. A rendelkező nyilatkozatok alapján szeptember 1.-ig felhívja az érintett szervezeteket a kedvezményezetti jogosultságot megteremtő nyilatkozatok, illetve egyéb törvényi feltételek 30 napon belüli teljesítésére. Az APEH a kedvezményezett szervezet által benyújtott nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb november 30-áig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek.

5 2007. augusztus 5 HASZNOS Útmutató nonprofit szervezetek részére SZJA 1% felajánlás 1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a nonprofit szervezetnek, amely részesülni akar az 1 %-ból? Olyan társadalmi szervezet és alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább két évvel nyilvántartásba vett (tehát január 1. előtt); Olyan kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, mely az állammal, vagy az önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 1 évvel (tehát január 1. előtt) kötött szerződés másolatával igazolja, hogy kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez, azaz közfeladatot lát el; Olyan közalapítvány, melyet a bíróság legalább január 1-ig nyilvántartásba vett; Olyan szervezet, melyet az évi CXXVI. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény külön nevesít, vagy országos hatókörű szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény; Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem sorolható az itt említett egyéb kedvezményezett csoportok valamelyikébe; Olyan felsőoktatási intézmény, melyet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú melléklete felsorol. További feltételek: (a) belföldi (magyarországi) székhellyel rendelkezik; (b) működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekeit szolgálja; (c) nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői választáson, valamint megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy alapszabályát, illetve alapító okiratát ennek a feltételeknek megfelelően módosította (és a módosítást a bíróságra benyújtotta); (d) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincsen, vagy ha van, akkor az őt megillető összegből hozzájárul köztartozásainak kiegyenlítéséhez, pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét; (e) nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. Az APEH a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata alapján legkésőbb szeptember 1-ig felhívja a kedvezményezett szervezeteket a fentiekben felsorolt feltételek és nyilatkozatok teljesítésére. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. 2. Mit tegyen tehát az a nonprofit szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni? A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%- ából részesülni kívánó szervezet: - ismerje meg alaposan az évi CXXVI. törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt); - ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetőségét, és mindenképpen hozza tudomásukra az adószámát; - ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak az APEH adatbázisában; - Az APEH felhívását követő 30 napon belül nyilatkozzon hogy a székhelyre, a működésre, a közvetlen politikai tevékenységtől való tartózkodásra, illetve a pártoktól való szervezeti függetlenségre, valamint a köztartozások hiányára vonatkozó feltételeknek (lásd 1. pont) eleget tesz. 3. Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek az 1% felhasználása után? október 31-éig a sajtóban közzé kell tenni (sajtóközlemény útján), hogy milyen célokra használta fel a számára felajánlott 1%-okat. Lehetőség van arra is, hogy a szervezet az 1%-okból juttatott támogatást tartalékolja, ebben az esetben a sajtóközleménynek utalnia kell a tartalékolás tényére és összegére is. A közzététel későbbi igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányát az adózási bizonylatmegőrzési szabályok alapján meg kell őrizni. 4. Mit kell tennie az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? Az APEH a feltételek teljesülése esetén a nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb november 30-ig, köteles átutalni a kedvezményezett szervezet számára felajánlott 1%-okat. Ha a kedvezményezett szervezet felhatalmazta az adóhatóságot köztartozásainak rendezésére, akkor az APEH köteles az 1%-ok erejéig a kedvezményezett szervezet tartozásait a megjelölt sorrendben kiegyenlíteni és a köztartozások levonását követően fennmaradó összeget a kedvezményezett szervezet részére az előírt határidőn belül átutalni.! Kis törvénytár: évi CXXVI. törvény (1%-os törvény) - Az Szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról évi CLVI. törvény (A közhasznú szervezetekről szóló törvény) - A törvényből megtudhatjuk a közhasznúságra vonat kozó feltételeket, és a közhasznú szervezetek működésére vonatkozó szabályokat évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról

6 EURÓPAI UNIÓ 6 CIVIL FÓRUM II. Erasmus Mundus program július 12-én az Európai Bizottság elfogadta a 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új Erasmus Mundus programról szóló javaslatot. Az Erasmus Mundus program eddigi sikereinek köszönhetően, valamint a program eredményeinek biztosítása és a lehetőségek bővítése érdekében az Európai Unió 2009-ben elindítja a második, megújított Erasmus programot. Az erre vonatkozó javaslatot az Európai Bizottság július 12- én fogadta el. Az Erasmus Mundus program 2004-ben indult, hogy az európai felsőoktatást a világ kiválósági központjává tegye, ösztönözze a magas színvonalú európai mesterképzések létrehozását, korszerűsítse az európai egyetemeket, hozzájáruljon a bolognai folyamathoz, valamint kiemelkedő képességű hallgatókat vonzzon az európai egyetemekre a harmadik országokból. A program első három tanévében ( ) több mint kétezer-háromszáz hallgató vett részt a programban, továbbá több mint ezernyolcszáz fő nyert felvételt, hogy idén szeptemberben megkezdje a tanulmányait Európában. Ján Figel, az Európai Unió oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős biztosa szerint meg kell szilárdítani az első program biztató eredményeit, ugyanakkor tovább is kell lépni, ugyanis ki kell terjeszteni a program hatáskörét annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus az Európai Unió harmadik országokkal folytatott felsőoktatási együttműködésének védjegyévé váljon. A 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új Erasmus program kiterjeszti tevékenységi körét a résztvevők, a kínált felsőoktatási képzések és az ösztöndíjak terén is, javítani fogja az európai felsőoktatás minőségét, támogatja az EU külpolitikai célkitűzéseit, a harmadik országok felsőoktatásának fenntartható fejlődését, valamint elősegíti a népek és kultúrák közötti párbeszédet és megértést. Az ötéves időszak alatt mintegy kilencszázötven millió euró áll az európai és harmadik országbeli egyetemek rendelkezésére közös programok végrehajtására és ösztöndíjakra. Támogatható programtémák lesznek: kiemelkedő tudományos színvonalú közös mester- és doktori szintű képzések támogatása; európai és meghatározott régiókban található harmadik országbeli egyetemek közötti partnerségek előmozdítása; Európának a tanulmányi helyszínként gyakorolt vonzerejét növelő intézkedések támogatása. A Bizottság a javaslat elfogadását követően a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel tárgyal. Az új programot 2008-ban fogadják el, majd 2009 januárjában lép hatályba, amikor is a jelenlegi program hatályát veszti. Ennek az ütemezésnek köszönhetően elkerülhető az együttműködési tevékenységek megszakadása. Bővebb információ: EU, Erasmus Mundus; Web:ec.europa.eu/education/programmes/ mundus/index_en.html

7 2007. augusztus 7 CIVILEK Civil parádé Szarvason avagy V. Kistérségi Civil Nap A körösszögi civil találkozók történetében az idei év is tartogatott meglepetést. Szarvason minden eddiginél nagyobb eseményre készültek a szervezők. Egységben az erő. Ezt a tényt tudhatja Mihaleczné Kovács Mária, a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás irodavezetője, a nap főszervezője is, aki a város kisebb egységeit egy nagyobb szervezetté tömöríti. A civil szervezetek fő profiljukban, létszámukban, tagjainak átlagéletkorában, anyagi ellátottságukban talán különbözőséget mutatnak, de egy pont valamennyiükben közös: Szarvas városáért tesznek. A cél érdekében aktivizálják magukat, bemutatják tevékenységüket, egyesületüket, szervezetüket egymásnak és a kívülállók számára is. Nagyszerű alkalmat adott erre az Erzsébet ligetben megtartott civil nap. Új kezdeményezésként az organizációknak és tagjaiknak felvonulásra is lehetőség nyílt, mely a mezőgazdasági főiskola elől indult mazsorettek felvezetésével, rezesbanda zenéjével. Az ütemre lépkedő civil tömeg és lovas társaság lufikkal és zászlókkal a kezükben hirdették: VAGYUNK! kor Marc André Salamin, Svájc magyarországi nagykövete Dr. Misúr György nyugalmazott nagykövet tolmácsolásával hivatalosan is megnyitotta az V. Kistérségi Civil Napot. Babák Mihály polgármester a szarvasi civilek erősségét hangsúlyozta, civil kurázsiként jellemezve a város fejlődésében végrehajtott szerepüket. Örömmel jelentette be, hogy Gyomaendrőd és Hunya is csatlakozik a szarvasi kistérséghez, ami együttesen ezentúl főt jelent. Mihaleczné Kovács Mária a nap főszervezője, a hőség ellenére is tartalmas napot kívánt valamennyi résztvevőnek. A szavak helyett a tettek kerültek a színpadra. A Tessedik Sámuel Táncegyüttes fellépése után gyomai amatőr művészeti csoportok léptek fel a füvön és a színpadon. Míg a deszkákon ügyesebbnél-ügyesebb fiatalok poroltak, addig a civil sátrakban sültek-főttek az étkek. Pörkölt, tarhonya, kinek mire volt gusztusa. Parázs felett forgolódott egy történelmi birka is, azaz pörgetett karabuki, amit az egykori nándorfehérvári események emlékére készített el a vajdasági Szent-György Borrend. Míg a birka elkészült, a színpadon Szandi is táncra és dalra pendült. Megalakította az ideiglenes szarvasi asszonykórust. Rögtön nyomában a csabacsűdi népdalkör lépett fel arató és szlovák dalokkal. Aerobik és társastánc uralták a színpadot, mígnem a moldvai csángó magyarok tánccal, énekkel, és szavalattal kaptak nagy-nagy tapsot. Közben azért a civileknél is folyt az élet. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete a gyermekeket és az alkotni vágyókat várta sátra alá, ahol gipszfigurákat festettek és szélforgót készítettek. Az asztmások képekkel illusztrálták fő ellenségeiket, az ilyen-olyan polleneket, valamint bemutatták a tüneteket enyhítő gyógyszereket. Az Aranykor nyugdíjasai élvezték a sátor és liget adta hőséget, közben jókat beszélgettek. A Város és Környezetvédő Egyesület míves szárazkapuk, ablakok, műemlékvédelmi jelentőségi épületek képeit tárta a nézelődők elé. A kunszenti csillagászok az eget kémlelték, de esőfelhőnek nyomát sehol sem lelték. Azonban kicsit távolabb találtak néhány napfoltot. A szarvasi Kézműves Egyesület a kis művész jelölteket várta rongybaba készítésre és gyöngyfűzésre. A háttérben ihletként szolgált a szépen hímzett terítő és párna. A Tessedik Sámuel Kertbarát Kör saját készítésű borral, azokról szóló oklevelekkel és lila hagymával készült a napra. Persze volt zsíros kenyér is, különben minek a hagyma? A Körös-szögi Kistérség Szociális Intézménye az idősek munkáit és az ünnepi alkalmak fotóit mutatta be sátrában. A Szabadidős és Lövész Klub hasizom erősítő padot és számos kupát, serleget mutatott. A szarvasi Fiatalok a Holnapért csipeszes aranyos figurákat csináltak. A nap végén okleveleket osztottak, mellyel a szervezők megköszönték a résztvevőknek az igényes bemutatkozást és az egész napos hősies kitartást. Szarvason a civil szervezetek száma 57. Ennek egy része nyugdíjas szervezet, más része gyermek és ifjúsági szervezet. Ezen túl vannak még sportegyesületek, egyházi, egészségügyi beállítottságú organizációk is.

8 TUDÁSBÁZIS 8 CIVIL FÓRUM Projekt tervezés és forrásszerzés Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. MI A PROJEKT? Meghatározott célú és idejű (csoportos) tevékenység, melynek eredményeként egyedi termék és/vagy szolgáltatás jön létre és ennek minősége mérhető. A projekttervezés során a tervezők a külvilág kötöttségeit és lehetőségeit, valamint a szervezet jellemzőit figyelembe vevő, a feltárt problémára megoldást adó folyamatokat felvázoló, új ötleteket felsorakoztató és azokat értékelő innovatív folyamatban vesznek részt. A projekt tervezése és végrehajtása során többek között a következő területekre kell figyelmet fordítanunk: a projekt által megoldandó probléma elemzése a projekt céljainak meghatározása a projekt céljainak egyeztetése a szervezet hosszú távú céljaival munkaterv és költségvetés összeállítása minőségbiztosítás kidolgozása a tervek megfelelő végrehajtásának érdekében pénzügyi, emberi és más erőforrások folyamatos biztosítása a projekttel kapcsolatos kommunikáció szervezése a szervezeten belül és kívül egyaránt változások kezelése stb. Ebben a cikkben a fentiekhez segítséget nyújtó ötletek, módszerek és vázlatok találhatók. 5. Munkaterv összeállítása 6. Ellenőrzés módjának kidolgozása, minőségbiztosítás 7. A projekt kivitelezése 8. Értékelés 1 A probléma észlelése, megfogalmazása 1.1. Jelzett probléma meghatározása: hogyan jelenik meg a probléma? 1.2. Probléma megfogalmazása: a probléma elsődleges hatásai, érintettek köre, másodlagos/továbbgyűrűző hatások. 2 Helyzetelemzés STRATÉGIAI ÉS PROJEKTTERVEZÉS A SZERVEZETBEN A problémaelemzés lépései 1. Probléma észlelése, megfogalmazása 2. Helyzetelemzés, célállapot megfogalmazása 3. Megoldási alternatívák kidolgozása, az alternatívák értékelése 4. Döntés a végrehajtandó alternatívá(k)ról 2.2. Célállapot megfogalmazása Mikor szűnik meg a probléma? Mikor tekintjük megoldottnak a problémát?

9 2007. augusztus 9 TUDÁSBÁZIS 3 Megoldási alternatívák kidolgozása A lehetséges megoldások összeszedése során alkalmazandó fontosabb elvek: Elhalasztott ítéletalkotás: ne kritizáljuk az ötleteket, ebben a fázisban az ötletek mennyisége fontosabb azok minőségénél építsünk inkább egymás ötleteire. Próbáljunk kreatív légkört kialakítani. Alkalmazzunk csoportos munkához alkalmas módszereket (pl. névleges csoport módszer). 4 Munkaterv összeállítása 1. A munka elvégzéséhez szükséges tevékenységek listájának elkészítése. 2. A tevékenységek sorrendjének megállapítása. 3. Az egyes tevékenységekhez szükséges idő kiszámolása. 4. Időterv összeállítása (hálóterv, GANTT-tábla). 5. Az egyes tevékenységekért, lépésekért felelős személyek kijelölése, megkeresése. 6. Költségvetés összeállítása. Költségvetési táblázat Költségtétel pl. Terembérlet pl. Postaköltség pl. Anyagköltség stb. Szükséges kiadás Meglévő belső fedezet Meglévő külső fedezet 20,000 0 ingyen teremhasználat Hiány 40,000 10, , ,000 20,000 30,000 (felajánlás) 0 50,000 A költségvetés összeállításakor figyeljünk arra, hogy az egyes tételek kapcsolhatóak legyenek a projekt során végrehajtandó tevékenységekhez. Gantt-táblázat A táblázat segítségével szemléletesen ábrázolhatjuk a tervezett tevékenységek időbeli sorrendjét és hosszát. A táblázatba beírhatjuk a felelősök nevét is. Tevékenységek JAN FEBR MÁRC ÁPR Ellenőrzési módszerek kidolgozása Az alábbiakat mindenképpen határozzuk meg: Mit értékelünk folyamatosan, az egész projekt során (monitoring), illetve mit értékelünk csak a projekt egyes nagyobb szakaszainak vagy a projekt végén? Értékelünk-e valamit a projekt befejezése után (followup)? Ki végzi az értékelést (esetleg külső értékelő) és pontosan mikor? Milyen módszerrel értékelünk (közös megbeszélés, kérdőív, statisztika stb.)? Hogyan vesznek részt az értékelésben az általunk végzett munka eredményeként létrejövő termékekből és/vagy szolgáltatásokból részesülők? Hogyan dokumentáljuk az értékelés eredményét és ki kap belőle? A táblázat segíthet az értékelés tervezésében és elvégzésében: Tevékenység (felelős) Pl. Helyi újságok megkeresése (Nagy Zoltán) Pl. A bál helyszínének kiválasztása (Juhász Pál) febr febr. 25. Tervezett eredmény, cél Lista a projekttel kapcsolatos cikkek lehetséges megjelenési helyeiről. Lehetőleg ingyenes teremhasználat kb. 40 fő részére febr febr. 21. Megvalósulás tervezett dátuma Megvalósulás dátuma Megvalósult eredmény Részleges (a lehetséges 6 helyett csak 4 újsággal vett fel kapcsolatot). 500 Ft jelképes terembérért megfelelő méretű terem. Az eltérés oka Zoltán betegsége. A teremért felelős K.G. főnökei nem engedik, hogy ingyen adja ki a termet. Teendők (felelős) A lista kiegészítése márc. 02-ig (Nagy Zoltán) Köszönőlevél K.G. főnökeinek ig. (Juhász Pál + elnök aláír) Az értékelés alapos kidolgozása és végrehajtása segít a szervezetnek, hogy tanuljon sikereiből és hibáiból egyaránt. Így alakulhat ki a mai változó környezethez viszonylag könnyen alkalmazkodó tanuló szervezet. Ajánlott irodalom Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára, 1995, NIOK, Budapest Görög Miháy: Általános projekt-menedzsment, 1996, Aula Kiadó, Budapest Marosán György: Stratégiai menedzsment, 1996, Calibra Kiadó, Budapest Ha megvizsgáljuk egy szervezet

10 TUDÁSBÁZIS 10 CIVIL FÓRUM Ha megvizsgáljuk egy szervezet tevékenységét, akkor rájövünk, hogy a pénzügyi források hiánya csupán egy a szervezet munkáját akadályozó tényezők közül. Gondoljunk csak a rosszul megszervezett megbeszélésekre, a tisztázatlan szerepekre és munkakörökre, a hosszú távú tervezés hiányára, az elmulasztott értékelésekre, a tagok és/vagy alkalmazottak képességeit figyelmen kívül hagyó munkamegosztásra, melyek a civil szervezetek egyik legfontosabb forrását: az önkéntesen tevékenykedők idejét pazarolják. Sose tévesszük szem elől tehát, hogy a támogatásszerzést tervezési folyamatnak kell megelőznie. Olyan szervezeti felépítést, működési módszereket és ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a megszerzett források lehető leghatékonyabb kihasználását. A TÁMOGATÁSI FOLYAMAT Alapok A támogatás megszerzése csak része a támogatási folyamatnak! Tevékenységek Eredmények Hosszú távú eredmények az adományozótól PÉNZ a támogatásszerzőtől ERŐFESZÍTÉS/KÉPESSÉG/ FORRÁS A PROGRAM SORÁN VÉGZETT MUNKA az anyagi feltételeket biztosító támogató és a munkát végző szervezet közötti együttműködés AZ ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYEI ami valójában történt AZ ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYEINEK HATÁSAI a munka hosszú távú/szélesebb körű hatása a kedvezményezettekre és a társadalomra Gyakran felmerül a kérdés: Na, de miért is járulna hozzá bárki is ahhoz, amit csinálunk? Például a következőkért: egyetért céljainkkal; neki nincs ideje az adott tevékenységre; lelkiismereti okokból; így mossa a szennyest; jól jön neki, ha a támogatók között szerepelhet a neve (pl. kedvezőbb arculat); levonhatja az adójából; olyan pénzalapot kezel, amit azért kapott, hogy azt szétossza az adott cél érdekében tevékenykedő szervezetek között; sok pénze van; meggyőztük céljaink fontosságáról; filantróp meggyőződésből, stb. Úgy kell kezelnünk a leendő támogatókat, mint akik a jövőben partnereink lesznek egy adott cél elérésében. Természetesen szem előtt tartva, hogy mindkettőnknek előnyös legyen - valamilyen szempontból megérje - a kapcsolat. FORRÁSTEREMTŐ MÓDSZEREK Mindig gondoljunk a természetbeni adományokra és az önkéntes munkára is! 1 Személyesen Tagdíjak: A tagok tagdíjat (és esetleg még önkéntes munkát adnak), a szervezet viszont különböző szolgáltatásokat nyújt cserébe (hírlevél, ingyenes előadások, összejövetelek stb.). Bekopogtatás: A különböző ügynökök, házalók már elég nagy ellenállást alakítottak ki a bekopogtató, becsöngető emberekkel szemben ahhoz, hogy nagyobb sikert ne várhassunk nálunk ettől. Utcai meggyőzés: Sokan próbálják alkalmazni ezt a módszert - főleg nagyobb településeken. A járókelők nagy részét azonban eleve elriasztja ez a módszer, továbbá ez meglehetősen nagy személyes felkészültséget és elszántságot igényel azoktól, akik vállalják. Hagyaték: Ez még ritkaságszámba megy, de már többen próbálkoztak sikerrel értékes hagyaték (épület, gépjármű stb.) megszerzésével. 2 Postán keresztül Hírlevelek, újságok: Pl. hirdetési, előfizetési díjak. Talán ez az egyik legkézenfekvőbb módszer kiadványok támogatására. Névreszóló levelek: A postaládákba naponta kerülő reklámhordozók által kiváltott ellenérzés ma már nem sok esélyt ad ennek a módszernek sem. Bár néhány nagyobb, országosan ismert szervezet sikeresen alkalmazza. Telefon: csak úgy szimplán körbetelefonálni egy településen támogatást kérve - ahogy az sok nyugati országban jól működik - nálunk nem nagyon éri meg. 3 Rendezvényeken Tombola, árverés, bazár, táncos összejövetel, kiállítás: Általában sok szervezési munkát igényelnek, pénzbevételük alacsony, viszont sok hasznos kapcsolatot alakíthatunk ki a rendezvények során, ami segíthet a szervezet önkéntesbázisának növelésében és előnyös a szervezet külső megítélése szempontjából is. 4 Vállalkozással Szolgáltatási díjak. Ezzel a forrással sokan próbálkoznak, bár adózási, jogi stb. vonzatai sokakat elriasztanak, mégis érdemes rajta elgondolkodni. Kereskedelem (pólók, könyvek, alternatív áruk stb.) Személyes megkereséssel, hirdetésekkel, névre szóló levelekkel vagy rendezvényeken - azaz a fenti módszerek alkalmazásával - kereshetjük meg az állampolgárok azon kiszemelt csoportját, akik sikeres kampányunk esetén személyi jövedelemadójuk 1%-áról a mi javunkra rendelkeznek. 5 Pályázatírás Előnyei, hogy viszonylag kényelmesen szerzett pénz, illetve egyszerre nagyobb összeg áll a házhoz. Hátrányok: A pénzt csak egy adott programra lehet felhasználni. Lustává teheti a pályázót: itt a pénz, már csak el kell költeni, aztán jelentést írni. A különböző alapok általában csak a divatos témákra adnak pénzt. A döntéshozatal elhúzódhat (ez különösen igaz az európai uniós forrásokhoz benyújtott pályázatokra).

11 2007. augusztus 11 TUDÁSBÁZIS PÁLYÁZATÍRÁSI ELLENŐRZŐ LISTA 1 Kísérőlevél Pontosan jelzi, mely szervezet küldte a pályázatot. Egyértelműen leírja, hogy kinek, mit és miért küldünk. Aláírta a programfelelős vagy a szervezet felelős vezetője. 2 A pályázat összefoglalása Az értékelőknek sokszor nincs már energiájuk az egész pályázat figyelmes elolvasására. Ezért nagyon fontos, hogy a pályázat elején az általunk fontosnak ítélt pontokat logikusan összefoglaljuk. Nem hosszabb egy oldalnál - néhány perc alatt elolvasható, értelmezhető és emészthető információt tartalmaz. Elmondja, kik vagyunk, meghatározza a megoldandó problémát és annak szervezetünk által ajánlott megoldását. Tartalmazza az összköltséget, illetve a támogatótól az adott pályázatban kért összeget. 3 Bevezetés, a szervezet bemutatása Még akkor is be kell mutatnunk röviden szervezetünket, ha már korábban pályáztunk az adott forráshoz. A pályázatokat általában külön kezelik, ráadásul szervezetünk, annak környezete, a pályázatértékelők és még sok minden folyamatosan változik Részletesen ismerteti a szervezetet (célok, tagok száma, jelenlegi programok stb.). Nagyotmondás nélkül tartalmazza a szervezet eddigi főbb sikereit és eredményeit. Említést tesz a programok és tevékenységek többi támogatójáról is. Felsorolja azokat a forrásokat, amelyeket ugyanezzel a tevékenységgel pályázott meg. 4 A program és a probléma részletes leírása A legtöbb pályázatértékelő kuratóriumban a tevékenységünkhöz kapcsolódó terület szakemberei is ülnek. Ezért meg kell győznünk az olvasót, hogy szervezetünk valóban átlátja a problémát és szakmailag felkészült. Felesleges zsargon használata nélkül, egyértelműen megfogalmazza a problémát. Megjelöli a probléma okait és érzékelteti a probléma valódi súlyát. Meghatározza az érintettek körét és közülük kikkel foglalkozik a program. Tartalmaz pontos adatokat. 5 Hosszú távú célok és rövid távú célkitűzések Részletesen bemutatja az olvasónak, hogy a már ismertetett problémával kapcsolatban milyen célokat tűztünk ki magunk elé, melyek azok a mérföldkövek, amelyeket az adott pályázattal el akarunk érni. Ez a rész lehet az alapja tevékenységünk későbbi értékelésének is. A hosszú távú cél logikusan következik a probléma ismertetéséből. (Ennek a célnak az elérésekor a probléma megszűnik vagy hatása lényegesen csökken.) A rövid távú célkitűzések logikusan kapcsolódnak a hosszú távú cél valamely részéhez, egyértelműek és megfoghatók. Mindegyik eléréséért van felelős a szervezetben és megtalálhatók a határidők is. Elérhetőnek tűnnek az adott keretek között és a rendelkezésre álló idő alatt. 6 Tervezett tevékenységek Ismerteti, hogy milyen tevékenységekkel tervezik a fenti célokat elérni. Ezt a pontot sokszor ajánlatos az előzővel összevonni és szemléletes eszközzel megadni (táblázat, időterv stb.). A módszerek logikusan következnek a rövid távú célkitűzésekből. Megadja a szükséges szakértőket, szakterületeket, illetve a szakemberek feladatait. A tevékenységekhez szükséges anyagok, eszközök és berendezések listája. 7 Értékelés Ennek kidolgozása azért is hasznos, mert jobb, ha mi találjuk ki, hogyan lehet értékelni munkánkat, és nem kizárólag a támogató adja meg saját szempontjait. Az értékelés során alkalmazandó eszközök és módszerek ismertetése. Meghatározza az értékelést végzők körét és azt is, hogy az eredményeket kik és milyen formában kapják meg. 8 Költségvetés A célkitűzésekhez és a munkatervhez kapcsolódóan adjuk meg a tervezett tevékenység(ek) költségeit. Nagyobb programoknál szerepeljenek a teljes költségvetés főbb összegei is, de egyértelműen különüljön el az adott pályázatban kért pénzöszeg és annak részletezése is! (A pályázat összefoglalója mellett a költségvetés az a rész, amit az értékelők biztosan megnéznek.) Egyértelmű és könnyen áttekinthető, követi munkánk lépéseit - minden költségvetési tétel alátámasztható a pályázat alapján. Tüntessük fel természetbeni forrásainkat és más adományokat is. 9 Korábbi és a további támogatások Főleg nagyobb lélegzetű programoknál tudjuk bemutatni, hogy hosszú távon gondolkodunk, illetve számon tartjuk és tervezzük forrásainkat. Ha a program már régebben fut, leírja, hogy honnan származott a hozzá felhasznált támogatás. Leírja a program folyamatos jövőbeli működéséhez szükséges meglévő/tervezett pénzügyi forrásokat. 10 Támogató anyagok Célja: Olyan információk nyújtása, amelyek alátámasztják pályázatunknak szervezetünk megbízhatóságával, képességeivel, eredményeivel stb. kapcsolatos állításait.

12 ORSZÁGJÁRÁS 12 CIVIL FÓRUM Természet, ismeret, tábor és Bugac Idén nyáron is sikeresen lezajlódott a CSEMETE Bugaci Oktatóközpontjában megszervezett természetismereti tábor. Rekkenő hőségben indultunk útnak a szegedi Nagyállomásról Bugac pusztára, majd megérkezésünket követően a vállalkozóbb szelleműek nagy buzgalommal állították sátraikat, mit sem sejtve, milyen nyugalomzóna lesz ez majd akkor, amikor néhány saját berkeken belüli terrorista elől kell menekülni annak érdekében, hogy némi alvás is jusson az éjszakából. Azonban nem sokáig díszlettek a kifeszített sátrak a Csemete kertben, mert valami oknál fogva, vagy valakik kezeinél fogva egyszer csak omladozni kezdtek Első napunk délutánját a Szűcs tanya méhészetében töltöttük, megismerkedve a mézkésztés rejtelmeivel, valamint a tábor lakóinak csapatonkénti beosztása is megtörtént. Első esténk semmiképpen nem a nyugalom jegyében zajlott, de még a második sem. Annak érdekében, hogy a túl sok szabad vegyérték lekötésre kerüljön, nekiindultunk hát az éjszakának, tökön, paszulyon és az erdőn át. A szaknyelven mondható dzsindzsáson áthaladva megtekintettük a vadaknak mesterségesen kialakított itatót és sózót, majd holdvilágnál gyönyörködtünk a villámsújtotta fában és további kilométereket diktálva lábainkba a Pásztormúzeum is meglátogatásra került. Mondanom sem kell a résztvevők között volt, aki úgy érezte, hogy visszalátogat suttyomban a tanyára Másnap ki-ki fáradtan, de olyan is volt, aki kék monoklival a szeme alatt ébredt. A tábor második napján a szintén tradicionális terepi program vette kezdetét, vagyis az Ősborókás szemrevételezése, ekkorra azonban megérkeztek váci vendégeink is Kiszel Vilmos vezetésével. Az izgalmas és érdekes túra azonban kevésnek bizonyult, így az éjszaka nagy része ismét gyaloglással telt. Gondoskodva azonban a szükséges energia bevitelről, a kis kiruccanást szalonnasütés és kemencében sütés előzte meg. A kemencében szilvalekváros kiflik dagadtak a la Kiszel Vilmos gyúrásában, valamint két kis konyhatündér asszisztálásával. A harmadnapra tervezett soltvadkerti strandolás a gyülekező fekete felhők által nyújtott esőzés miatt elmaradt. A napot azonban hasznosan töltöttük, hiszen a csapatok némi agyag és egyéb természetes anyag felhasználásával régi tanyaépület reprodukciót készítettek. A szabadidőben nagy népszerűségnek örvendtek a különböző kézműves foglalkozások, az íjászkodás és a métázás. Csütörtökön már kisütött ránk a nap, így folytatódtak a terepi programok, biztos ami biztos alapon, nem árt még néhány kilométer a lábakba A Fekete-szék és az időszakos szikes tavakhoz sétált a csapat. Az egész napos túra után mertük feltételezni, hogy mindenki kellően elfáradt, hát tévedtünk. Egészen rendhagyó módon, hajnali kettő azaz kettő órakor felállt a tábori bíróság, vádlottakkal és esküdtszékkel. Itt aztán ami a lyukon kifért. Háromkor már az önvizsgálat epizódhoz értünk, majd két órás alvás után ébredtünk, hiszen a pénteket a kultúrának szenteltünk és Kecskemét hírös városába látogattunk. Elsőként Leskowsky Albert lenyűgöző, 1500 hangszerből álló gyűjteményébe nyertünk betekintést. A dolog pikantériáját az adta, hogy a gyűjtemény tulajdonosa különböző játékokkal vonta be a gyerekeket a hangszerek bemutatásába. A végére, amikor az ütősök gyűjteményéhez érkeztünk, szinte már Rioban érezhettük magunkat, olyan karneváli hangulatot sikerült teremteni. Innen a Planetáriumba sétáltunk, ahol csillagászati érdekességeket vehettünk szemügyre. Hazatérve utunkról a szintén tradicionális paprikáskrumpli főzőverseny vette kezdetét, ahol finomabbnál finomabb ételkölteményekkel kápráztatták el a zsűrit a részvevők. Hatodik napon az Alföldfásítási Múzeumot látogattuk meg, este pedig a szintén nagy hagyományoknak örvendő licitálós, műveltségi játék következett a csapatok között. Hetedik napon, ahogyan az a Bibliában meg vagyon írva, megpihentünk Mindenki otthon, nyugalomban, a saját fekhelyén, csöndben, békében Tóth Mónika táborvezető

13 2007. augusztus 13 ORSZÁGJÁRÁS , péntek CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE HÁLÓZSÁKBÓL Hulócsillag parádé A rendezvény útvonala (helyszíne): Réhelyi látogatóközpont (Dévaványa és Ecsegfalva között) RENDEZŐ: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság A rendezvényről információt ad: Réhelyi Látogatóközpont, 5510 Dévaványa, Réhely Telefon/Fax: 66/ , 30/ , , csütörtök , péntek XXII. NEMZETKÖZI KÖRÖS TÚRA A rendezvény útvonala: Szanazug - Csongrád 1. nap Érkezés, Szanazug 2. nap Délelőtt: alternatív felevezés a Fekete-Körösön Gyula - Városerdőre és vissza 6-6 km vagy a Fehér Körösön Gyula duz- zasztóig 7-7 km. Délután 14 órától Szanazug - Békés-Dánfok 3. nap Békés - Mezőberény - Kereki-híd - Köröstarcsa 4. nap Köröstarcsa - Félhalom - Gyomaendrőd 5. nap Pihenőnap 6. nap Gyomaendrőd - Peres-holtág - Szarvas 7. nap Kákafoki holtág, Szarvas - Békésszentandrás 8. nap Békésszentandrás-átzsilipelés - Öcsöd - Kunszentmárton 9. nap Kunszentmárton - Bökény - Csongrád Köröstorok Utótúrázók számára 10. nap Pihenőnap (csónakszállítás) 11. nap Csongrád - Szentes - komp Mindszenten 12. nap Mindszent - Ányás - Felgyő - Algyő 13. nap Algyő - Tápé - Szeged Olajbányász Evezősház RENDEZŐ: Körös Régió Természetjáró Egyesület - Békés A rendezvényről információt ad: Juhász Attila József, (70) (66) Békéscsaba, Derkovits sor 4. (Megye- háza, 308.) Találkozó helyszíne: Szanazugban Előjelentkezés: Szükséges! , vasárnap OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ A rendezvény útvonala: Orosháza - Gyopárosfürdő RENDEZŐ: Lencsési Közösségi Ház Természetjáró Köre, 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. A rendezvényről információt ad: Lencsési K.H. ( ), Zsi- brita Mária (66) / , személyesen hétfőn és kedden óra között a Házban FIGYELEM! Városnézés, majd fürdőzés - utazás vonattal. Az időpontról érdeklődj a megadott elérhetőségeken! , szombat XVII. MÁLYVÁD TELJESÍTMÉNYTÚRA BARANGOLÁS GYULA KÖRÜL A rejtett alföldi erdők felfedezése. Ez a túra fényes cáfolata annak a tévhitnek, hogy az Alföldön csak végeláthatatlan puszták vannak. A régi, szabályozatlan Körös- medreket övező erdők csodálatos világát ismerheti meg, aki elindul ezen a túrán. A résztvevők erőnléttől függően 4 gyalo- gos résztáv közül választhatnak: 55, 40, 30 vagy 20 km. Az 55 km-en kerékpárral is indulhatsz. A rendezvény útvonala: 55 km (gyalog v. kerékpárral) Gyula - Gyulavári - Solymos - Mályvádi Őstölgyes - Sitka - Városerdő - Remete - Szanazug - Doboz - Póstelek - Gyula (53 km) 40 km (gyalog) Gyula - Városerdő - Remete - Szanazug - Doboz - Póstelek - Gyula (38 km) 30 km (gyalog) Gyula - Gyulavári - Solymos - Mályvádi Őstölgyes - Sitka - Városerdő - Gyula (31 km) 20 km (gyalog) Városerdő - Sitka - Mályvádi erdőség - Soly- mos - Gyulavári - Gyula (20 km) RENDEZŐ: Körösök Völgye Turista Egyesület - Békéscsaba A rendezvényről információt ad: Vidovenyecz Zsolt, (30) Túravezető: Vidovenyecz Zsolt A túra weboldala: Találkozó helyszíne: Gyula, Implom József Általános Iskola Béke sugárút 49. (a vasútállomástól 4 percre, a Rendőrség utáni épület a városközpont felé) A 20 km-es távnál: Gyula városerdő, a vasúti hídnál FIGYELEM! A túrát mindenkinek bátran ajánljuk. Nem verseny, a szintidő kényelmes gyaloglással is teljesíthető. Az útvonal nagyrészt erdei környezetben, jól jelzett turistautakon halad. Szolgáltatások: Igazoló füzet útleírással és térképpel, az ellenőrzőpontokon víz vagy üdítő, zsíroskenyér, csokoládé, a célban meleg étel, mosdási lehetőség, kitűző vagy jelvény, emléklap. Költség: A részvétel díja 600 Ft , szombat , vasárnap KÉT NAP A NAGY-BIHAR KÖRNYÉKÉN Két nap a Nagy-Bihar környékén. Szállás sátorban! A rendezvény útvonala: Gajna-tető, Alsó-vidrai vízesés, Vércsorog-vízesés, Nagy-Bihar (1849 m), Kis-Bihar RENDEZŐ: Csabai Bihargók Turista Egyesület - Békéscsaba A rendezvényről információt ad: Sólyom Mihály, (70) Túravezető: Sólyom Mihály FIGYELEM! Nehéz túra! A túrán előzetes jelentkezés alapján, megfelelő felszereléssel és saját felelősségükre vehetnek részt a túrázók. Előjelentkezés: Kötelező! (a fenti elérhetőségeken)

14 FELHÍVÁS PÁLYÁZATOK 14 CIVIL FÓRUM Pályázat Kecskemétet szimbolizáló ajándéktárgyak készítésére Kecskemétet szimbolizáló illetve a város nevezetességeit bemutató ajándéktárgyak készítésére hirdet pályázatot Kecskemét Önkormányzata. Olyan iparművészeti ajándéktárgyakat várnak, melyek Kecskemét nevezetességeit, jelképeit mutatják be, illetve szerepel rajtuk a Kecskemét felirat és a városhoz kötődő illusztráció. A pályázaton belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint természetes személyek vehetnek részt. Beadási határidő: augusztus 15. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága; 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel: (06 76) Rajzoljatok kutatót! - pályázat diákoknak Rajzoljatok kutatót! címmel diákoknak szóló rajzpályázatot hirdet az Európai Kutatók Éjszakájához kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány a kutatás és tudomány népszerűsítésére. A Tempus Közalapítvány meghirdeti a Rajzoljatok kutatót! című pályázatát, amellyel az Európai Bizottság felhívásához csatlakozik. A szeptember 28-i Európai Kutatók Éjszakájához kapcsolódó pályázat célja a kutatás és tudomány népszerűsítése. A pályázatra hat év fölött, három kategóriában lehet jelentkezni, olyan A3-as méretű rajzokkal vagy festményekkel, amelyek kutatót vagy kutatókat ábrázolnak munka közben. Beküldési határidő: szeptember 7. Tempus Közalapítvány; 1438 Budapest 70, Pf Kvassay Krisztina, Tel: (06 1) Mit jelent nekem a nyár? A Fecskepalota III. országos rajzpályázata Pályázat ingyenes számítógépek kiosztására A Biogreen Alapítvány számítógépek kiosztására hirdet pályázatot nonprofit, valamint közhasznú célokat szolgáló szervezeteknek és egyéneknek. A Biogreen Alapítvány 2007-ben és 2008-ban több alkalommal, illetve 2009 januárjában nagy mennyiségű számítógépet, illetve lézernyomtatót oszt szét ingyenesen a sikeresen pályázó nonprofit szervezetek, valamint közhasznú társaságok, egyesületek, cégek, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók között. A pályázat célja, hogy az alapítvány olyan jelentkezőket találjon, akiket a későbbiekben rendszeresen támogathat. Egy pályázó legfeljebb két gépre és egy nyomtatóra pályázhat. A pályázati díj 3500 forint. A pályázatra való jelentkezés folyamatos. Biogreen Alapítvány; 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 2. Tel: (06 70) tvnetwork.hu Idén harmadik alkalommal hirdetjük meg országos rajzpályázatunkat fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek, továbbá ép gyermekek részére, ezúttal egy témakörben, de két külön kategóriában: A pályázat témája: Mit jelent nekem a nyár? 1. kategória sérülteknek, fogyatékossággal élőknek, 2 korcsoportban értékeljük a beérkezett alkotásokat: 14 év alattiak 14 éven felüliek 2. kategória ép gyermekeknek, akik 3 korcsoportban nevezhetnek: 7 év alattiak 7-11 évesek évesek Beküldési határidő: augusztus 22. (a postára adás dátuma számít, határidő után beérkezett rajzokat nem értékelünk.) A legszebb munkákat szeptember 8-án, szombaton a Fecskepalotában mutatjuk be. A nyerteseket külön értesítjük. Az alkotásokat tetszőleges technikával, legfeljebb A/3- as méretben kérjük beküldeni, minden pályázó egy pályamunkával indulhat. A kép hátulján kérjük feltüntetni: a mű címét, az alkotó nevét, a kategóriát, életkorát, lakcímét, telefonszámát az értesítés miatt. Beküldési cím: Fecskepalota Szép Jelen Alapítvány 8082 Gánt-bányatelep. A borítékra kérjük ráírni: A Fecskepalota 3. országos rajzpályázatára A rajzokat csak felbélyegzett válaszboríték mellékelése esetén küldjük vissza.

15 2007. augusztus Akadálymentesítési támogatás - Dél-Alföld Akadálymentesítési átalakításokra lehet támogatást kérni a Dél-alföldi Operatív program keretében meghirdetett DAOP kódszámú pályázaton. A közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása a célja a Dél-alföldi Operatív program keretében meghirdetett DAOP kódszámú pályázatnak, amelyen épületek akadálymentesítési munkálataira lehet vissza nem térítendő támogatást elnyerni. A konstrukció létjogosultságát az indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Többek között helyi önkormányzatok, egyesületek, óvodák, általános és középiskolák, egyházak, alapítványok és közhasznú társaságok vehetnek részt a pályázaton. Kulturális célokat megvalósító intézmények is pályázhatnak. A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni ben és 2008-ban a támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg 1022 millió forint. A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90 %-a lehet. Az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió forint; egyszintes intézmény esetén maximum 10 millió, többszintes intézmény esetén pedig maximum 15 millió forint. A kizárólag info-kommunikációs célú fejlesztés esetén legfeljebb 3 millió forint támogatás adható. A pályázatok beküldési határideje: november 16. VÁTI Kht. Szegedi Területi Iroda; 6722 Szeged Gogol utca 3. Tel: (06 40) A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjának támogatása címmel A program célja: Munkavállalási korú látássérült személyek társadalmi integrációjának és munkaerőpiaci rehabilitációjának elősegítése regionális rehabilitációs központok létrehozásával és működtetésével. Közvetlen cél: Felnőttkorban látássérültté vált személyek részére egészségügyi rehabilitációra épülő elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtásának támogatása. Elemi és/vagy foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók eszközvásárlásának, infrastrukturális fejlesztésének támogatása. A program közvetett célja a szolgáltatás-alapú finanszírozás alapjainak megteremtése, a tapasztalatok alapján az egyes szolgáltatási elemek költségeinek meghatározása. További információ: 15 FELHÍVÁS Roma Kulturális Alap pályázat A pályázat célja: az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek által megvalósított programjainak részben vagy egészben való támogatása. A pályázók köre: - cigány kisebbségi önkormányzatok - olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre és melyek együttműködési megállapodás keretén belül a cigány kultúra, és annak értékei ápolását, megőrzését, közvetítését szolgálják, - magánszemélyek, akiknek a tevékenysége szintén a cigány nyelv és kultúra, valamint annak értékei ápolását megőrzését, közvetítését szolgálja. Pályázni lehet az alábbi témakörökre: - nyelvi és irodalmi alkotások kiadására - kulturális rendezvényekre - már meglévő közgyűjtemények fejlesztésére, archiválására, - képzőművészeti és alkotói tevékenységre A támogatás összege: - kistérségi szintű programok (min. 3 különböző település szervezeteinek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás Ft - megyei szintű programok (min. 3 különböző kistérségben működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás Ft - regionális szintű programok (min. 3 különböző megyében működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás Ft - országos szintű programok (min. 3 különböző régióban működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás Ft - nemzetközi szintű programok (min. 3 ország öszszefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás Ft - magánszemélyek által maximálisan elnyerhető támogatás Ft A pályázatok benyújtási határideje: aug. 10. Az elbírálás várható ideje: szeptember 28. Elszámolási határidő: február 28. A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges adatlap átvehető a Közalapítvány Irodájában (1091 Budapest, Üllői u ), valamint letölthető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján (www.macika. hu). (Tel: , Fax: )

16 FELHÍVÁS VI. Szegedi Super 8mm Fesztivál pályázata A VI. Szegedi Super 8mm Fesztivál versenyprogramjába régi vagy új készítésű 8 mm-es keskenyfilmeket várnak a szervezők. Nagyjátékfilm, kisjátékfilm, dokumentumfilm, animációs film, útifilm, klip és saját gyűjtésű anyag kategóriában várják a 8mm-es keskenyfilmeket a szeptember 6. és 9. között megrendezendő VI. Szegedi Super 8mm Fesztivál versenyprogramjába. Nevezési feltétele mindösszesen annyi, hogy a film bizonyos százalékban alkalmazza a keskenyfilmes (N8, S8) technikát. Az alkotásokat DVD-lemezen küldhetik be a pályázók, vagy személyesen maguk is levetíthetik a fesztiválon az eredeti technikával (a szervezők ehhez 8 mm-es vetítőt biztosítanak). Régi és új készítésű filmeket is várnak a megmérettetésre. A szegedi Super 8-as mozgalom résztvevői már több mint hét éve gyűjtik a Szegeden és az országban fellelhető 8 mmes filmeket. Ma már külföldről is érkeznek megmentésre, archiválásra váró tekercsek. Elkezdődött a rendelkezésre álló mintegy 170 órányi anyag digitalizálása és katalogizálása is. A szegedi mozgalom célja a Super 8-as filmkultúra népszerűsítése, ezen túlmenően a vizuális kultúra fejlesztése. A filmek beküldési határideje: augusztus Szeged, Római krt Rózsa Péter Honlap: 16 CIVIL FÓRUM A Vodafone Magyarország Alapítvány pályázatot hirdet a hajléktalanságot megelőző, illet- ve hajléktalanokat rehabilitáló programok támogatására A pályázat célja Olyan kezdeményezések támogatása, melyek komplex programmal segítenek rászoruló csoportokon, hogy azok elkerüljék a hajléktalanná válást. VAGY Olyan kezdeményezések támogatása, melyek hajléktalanok rehabilitációját, társadalomba való újbóli beilleszkedésüket segítik. A pályázók köre A megjelölt témakörökben elsősorban a nonprofit szektorral tervezzük az együttműködést. Megvizsgáljuk állami és önkormányzati fenntartású szervezetek programjavaslatait is, de adományainkat nem fordítjuk állami feladatok átvállalására. Pályázat Roma szolgáltató (munkaerő-piaci és közösségi) hálózat elnevezésű kísérleti program megvalósítására A program célja: A roma népesség munkaerő-piaci versenyképességének javítása, társadalmi befogadásának segítése Támogató, segítő, közösségformáló szolgáltatások nyújtása egyének, családok és szervezetek számára. A program célcsoportjai aktív korú, roma származású álláskeresők, valamint azok családja. A pályázók köre (projektet megvalósító szerveztek): Minden magyarországi székhelyű és telephelyű Roma Közösségi Házat működtető non-profit szervezet, amelyek bírósági nyilvántartásba vétele március 31. előtt megtörtént. A pályázó támogatást kérhet: - a program keretében foglalkoztatottak (min. 2 fő; max. 3 fő mentor és egy fő közösségszervező) foglalkoztatásának költségeire (12 hónap), - új munkahely(ek) kialakításának költségeire, - a munkavégzéshez szükséges tárgyi- és munkaeszköz, költségeire, - a program megvalósításával, működtetésével kapcsolatos működési költségekre (a vetítési arány megjelölésével), - a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségekre, - fejlesztési költségekre, - hálózati együttműködés költségeire. A pályázatok benyújtási határideje augusztus 22. szerda óra. A Pályázati dokumentáció (felhívás, adatlap, útmutató) regisztráció után letölthető az OFA Internet honlapjáról (www.ofa.hu). Postacím (2 kg alatti küldemény esetében) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1301 Budapest, Pf.: 84 A támogatás jellege Visszatérítési kötelezettség nélküli pénzbeli támogatás. Alapítványunk a nagyobb összegű támogatásokat több részletben utalja át, figyelembe véve természetesen a pályázó igényeit is. Már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk. A rendelkezésre álló összeg Jelen pályázati felhívás keretében kiosztható teljes öszszeg forint, amely a nyertes pályázók között oszlik meg. Egy-egy program maximálisan 5 millió forint értékű támogatásra pályázhat. A pályázat benyújtásának módja A pályázatot a Vodafone Magyarország Alapítvány hivatalos Pályázati Űrlapján kell beküldeni, két eredeti példányban, postai úton. A mellékleteket egy példányban kérjük csatolni. Címünk: Vodafone Magyarország Alapítvány 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Beérkezési határidő: augusztus 27. További információ: Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük merülne fel, az alábbi telefonszámokon felvehetik a Vodafone Magyarország Alapítvány munkatársaival a kapcsolatot. Magyar Henrietta: Zolnai Emese:

17 2007. augusztus 17 FELHÍVÁS A Békés Megyei Önkormányzat 2007 június 1-én hirdetett Békés Megye civil szektorának fejlesztését segítő, a szervezetek együttműködését ösztönző civil pályázat elbírálása Név: Település: Igényelt támogatás: Önerő: Más forrás: Fehérfolt Egyesület Okány Békés és Környéke Biokultúra Békés Egyesület Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Polgári Ifjuságért és Társadalomért Egyesület Támogatott összeg: Békéscsaba Forráshiány miatt nem támogatott Békéscsaba Gyula Békéscsabai Gazdakör Egyesület Békéscsaba Békéscsabai Atlétikai Club Békéscsaba Békés Megyei Ápolók Egészségéért Gyula Alapítvány Dél-alföldi Wellness Egyesület Gyula Béthel Alapítvány Békéscsaba Forráshiány miatt nem támogatott Békés Megye Fejlődéséért Egyesület Békéscsaba Mentálhigiénés Egyesület Békés Békés Megyei Természetbarát Szövetség Békéscsaba Forráshiány miatt nem támogatott Békési Ipartestület egyesület Békés Életfa Kulturális Alapítvány Békéscsaba Széchenyi István Lótenyésztési Kondoros Egyesület Kondoros és Környéke Polgári Kondoros Együttműködés Egyesület Csabai Kolbász Klub Egyesület Békéscsaba Rózsa Idősek Egyesülete Bélmegyer Forráshiány miatt nem támogatott Szeghalmi Polgári Egyesület Szeghalom Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap Alapítvány Békéscsaba Forráshiány miatt nem támogatott Csabai Szlovákok Szervezete Békéscsaba Vadvirág Természetvédelmi és Szeghalom Kulturális Egyesület MTESZ Budapest Mozgáskorlátozottak Békés Békéscsaba Megyei Egyesülete Közoktatási szakértők Békés Békéscsaba Megyei Egyesülete Körös Klub Békéscsaba Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Szarvas Egyesülete Békéscsabai Szlovák Kultúráért Alapítvány Békéscsaba Mezőberényi Cigányokért Egyesület Békés Megye Fenntartható Fejlődéséért Egyesület Mezőberény Forráshiány miatt nem támogatott Orosháza Forráshiány miatt nem támogatott Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza

18 AJÁNLÓ 18 CIVIL FÓRUM HONLAPAJÁNLÓ A romák honlapját újabb forrásokból frissíthetik Az orosházi székhelyű Phrahla Testvérek Alapítvány az idén készítette el honlapját. Elnökük, Rajkiné Hichsi Mária elmondta, regionális színtűre fejlesztik a weboldalt, pályázati forrásuk van erre. Az a céljuk, hogy a civil szervezeteknek, a cigány önkormányzatoknak segítséget nyújtsanak. Fontosnak tartjuk a szervezetek adatainak regionális adatbázisba szervezését is. A gyors információnyújtás fokozhatja a szervezetek működését. Akik partnert keresnek pályázataikhoz, programjaikhoz, általunk megtalálhatják a társukat - mondta az elnök. A világ zöld fesztiváljainak gyűjteménye A világ környezetbarát művészeti fesztiváljait gyűjti össze a KadmusArts oldala. A KadmusArts célja, hogy fellépjen a környezetszennyezés, a globális felmelegedés és a jégtakarók felolvadása ellen azáltal, hogy támogatja a zöld művészeti fesztiválokat. A szervezet tanácsot és ötleteket ad mindazoknak, akik szeretnék rendezvényeiket környezetbaráttá tenni, továbbá létrehozott egy olyan internetes oldalt is, amely a világ környezetbarát művészeti fesztiváljait, kezdeményezéseit és a témával kapcsolatos cikkeket gyűjti egybe. Honlap a skót kulturális szektorról Skót kulturális szervezetek adatbázisaként működik a Scotland Cultural Profile (Skócia kulturális szektora) nevű weboldal. A közelmúltban kibővített adattár több mint 5250 szervezet elérhetőségét tartalmazza, ezzel könnyítve meg a skót és a külföldi partnerek közötti együttműködések kialakítását. A honlap célja, hogy nemzetközi szinten ismerjék és látogassák a művészek, a fesztiválszervezők, a kulturális ügynökségek, a politikai döntéshozók, a pedagógusok és a nagyközönség. Directories/Scotland_Cultural_ Profile/-33.html Pályázat a digitális hozzáférést elősegítő programokra Az EU Bizottság pályázatot hirdet a digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé és hasznosíthatóbbá tévő programok megvalósítására. Az Európai Unió Bizottsága 2007-re munkaprogramot és pályázati felhívást fogadott el az econtent plusz című program végrehajtására, melyben a digitális tartalom Európán belüli hozzáférhetőbbé és hasznosíthatóbbá válását elősegítő elképzeléseket támogatnak. A pályázatra olyan jogi személyek jelentkezhetnek, melyek az Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkeznek. A program meghatározott feltételek mellett nyitott az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-államokban (Izland, Liechtenstein és Norvégia), Horvátországban, Törökországban és a Macedóniában, valamint a harmadik országokban székhellyel rendelkező jogalanyoknak is. A pályázat teljes költségvetése 46, 7 millió euró. A pályázatok benyújtásának határideje: október 4. Honlap: ec.europa.eu/econtentplus A támogatott tevékenységek közé egyebek mellett a következők tartoznak: - legjobb gyakorlatok/követendő példák hálózatának létrehozása (földrajzi információk, oktatási tartalmak); - oktatásitartalom-projektek; - digitális könyvtári projektek; - projektek tudományos és egyetemi tartalomra; - együttműködés erősítése a digitális tartalomban érdekelt felek között; - nyelvi források tematikus hálózatai.

19 2007. augusztus 19 CIVILEK CIVIL RÁDIÓ FM 98 A Civil Rádió műsorát a legszélesebb hallgatói közönségnek szánja, de a civil szféra híreire, információira, értékeire, eseményeire fogékony társadalmi csoportok a legfőbb célpontjai. A Civil Rádió javarészt élő műsorokat közvetít a stúdióból, a beszélgetéseket megszakító zenével, alkalmankénti bejátszásokkal, telefoninterjúkkal, játékokkal. A Civil Rádió műsorát a legszélesebb hallgatói közönségnek szánja, de a civil szféra híreire, információira, értékeire, eseményeire fogékony társadalmi csoportok a legfőbb célpontjai. A Civil Rádió javarészt élő műsorokat közvetít a stúdióból, a beszélgetéseket megszakító zenével, alkalmankénti bejátszásokkal, telefoninterjúkkal, játékokkal. Fontos része ezeknek a programoknak az önkéntes szervezetek jogszolgálata (a bejegyzéstől a gazdálkodási-könyvelési kérdésekig), a tömegsport események népszerűsítése, a civil szervezetek - helyi önkormányzatok együttműködésének és konfliktusainak bemutatása, feldolgozása, a fogyasztói érdekvédelem stb. A zenei részben friss amatőr produkciók kerülnek rendszeresen adásba, koncert és klubhírekkel, házimuzsika élő közvetítésétől (pl. egy lakótelepi lakásból) a táncházak programjáig sok minden belefér ebbe a műfajba, ami a Civil Rádió sajátos karakterét adhatja. Ez a közösségi rádió nem pusztán az ilyen szervezetekhez (és remélhetőleg más érdeklődőkhöz) szól, hanem javarészt a körükből toborzott önkéntesek működtetik (természetesen némi felkészítés után, technikusok és a rádiózáshoz, továbbá a közösségfejlesztéshez értő szakemberek segítségével). Az alapítványról Az alapítvány 1993-ban alakult; az alapítók a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Nyitott Képzések Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a Lágymányosi Közösségi Ház voltak. Az általuk megfogalmazott hosszú távú programhoz utóbb 100-nál több egyesület, alapítvány, társaskör és intézmény csatlakozott. Az Alapítvány célja a közösségi rádiózás hazai segítése, népszerűsítése; képzések, konferenciák, akciók szervezése és a Civil Rádió működtetése. E célok kapcsán több vidéki közösségi rádió alakulásában és elindulásában képzésekkel, tapasztalatcserékkel, tanácsadásokkal közvetlenül is segítettünk (Szóla Rádió Debrecen, Szóköz Rádió Szombathely, Rádió Derecske). Az Alapítvány munkatársai 2002-től folyamatosan több kisközösségi rádió létrejöttében is komoly szerepet játszottak ben eleinte kölcsönzött berendezésekkel, öszszesen hat alkalommal időszakos adásokat készítettünk és sugároztunk. Ezzel párhuzamosan elindult a saját stúdiónk építése, majd felszerelése, s mindeközben kialakult egy határozott arculatú programszerkezet, amely jól mutatja a közösségi rádió sajátos karakterjegyeit, amelyek megkülönböztetik ezt a rádiózási formát a kereskedelmi és a közszolgálati típusú rádióktól. A Civil Rádió folyamatos adásainak elindulása után nagy szerepet kapott az Alapítvány működésében a belső és a kifelé irányuló képzések szervezése. Ezeken a közösségi rádiózás műfaji alapvetésén túl, a helyzetgyakorlatok, és a műsorelemzések is gyakoriak, tehát valódi alkotó, közösségi műhelymunka folyik. Képviselőink rendszeres szakértő közreműködői a nonprofit szektorban szervezett médiaképzéseknek. Mivel 2000-ben megnyertük a 98 MHz-es frekvenciára kiírt pályázatot, így 2000 szeptemberétől heti 96 órában sugározhattuk műsorunkat. A Civil Rádió befogadó rádióként kíván működni, ezért 2000-től több olyan rádiós műhelyt is befogadtunk adásunkba, amely nem jutott frekvenciához, és értékeik az általunk is vállalt és képviselt értékekhez hasonlóak. Így hallható volt a 98 MHz-en 2002-ig a Tilos Rádió, 2006-ig a Fiksz Rádió, és most is hallható a Harmónia Rádió műhelyének műsora. Jelenleg kb. 220 önkéntessel dolgozunk, műsorainkat egész héten sugározzuk. A Civil Rádió politikai és gazdasági érdekcsoportoktól független műsorszolgáltató, működésének forrásai ma is a közreműködők önkéntes munkája, továbbá pályázatok, más támogatások, adományok. Ez egy interaktív rádió, amelyben a hallgató akár alkalmi közreműködőként, akár állandó munkatársként szólalhat meg. A Civil Rádió folyamatosan hallgatható napi 24 órában Budapesten és környékén az FM MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián, a UPC kábeltévé-hálózatán az FM MHz-en, illetve az interneten.

20 AJÁNLÓ 20 CIVIL FÓRUM PROGRAMAJÁNLÓ Egészség utca és Békéscsaba Városi Egészség Napok A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége közreműködésével, valamint a TESZ Alapítvány és az önkormányzat támogatásával, a Békéscsabai Városi Nagycsaládosok Egyesülete Egészség utca címmel rendezvényt szervez augusztus 12-én, reggel 10 órától este 18 óráig. Az egészséges életmódot hirdető rendezvényünk a Csaba Center Napok keretében (melynek megújított rendezvény-sorozata a Center Plázs), és a Békéscsaba Városi Egészség Napok támogatásával valósul meg. Civil Kerekasztal Műhelye A Békéscsabai Civil Kerekasztal Nyugdíjas Műhelye augusztus 29.-én 15 órai kezdettel tartja következő megbeszélését az 5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 35. szám alatti címen, ahova szeretettel várunk minden szíves érdeklődőt és műhely-tagot! Pályázati lehetőségek a falusi turizmus fejlesztésére Képzés időpontja: augusztus Program A képzés célja, hogy az NFT II. operatív programjainak már év második felétől megjelenő turisztikai pályázatai leírásait tartalmazó akciótervekből közösen tekintsük át azokat a forrásokat, amelyekre az érdeklődő falusi szállásadók, vállalkozások pályázhatnak. 1. nap A falusi turizmus jelene, jövője. A Falusi vendégasztal jogszabály a gyakorlatban. A jogszabály alapján a működtetés személyi és tárgyi feltételei. Környezet kialakítása, felszerelés, berendezés. Bővítési, fejlesztési lehetőségek. Reklámfeladatok és módszerek. Rendezvények, programok szervezése. 2. nap Turisztikai fejlesztési lehetőségek (pályázatok) bemutatása az operatív programok 2 éves akciótervein keresztül. Ezek ismeretében hogyan indítsuk be/fejlesszük tovább vállalkozásunkat? Hogyan készítsük el valós üzleti tervünket? Melyik az optimális pályázat? Mik a buktatók? Mik a leggyakrabban elkövetett hibák? Milyen partnerekkel célszerű együttműködnöm? A képzésen résztvevők jártasságot szereznek a vállalkozásfejlesztés világában, amely lehetővé teszi számukra a turisztikai vállalkozásuk hatékonyságának növelését. A képzésen való részvétel ingyenes! Előzetes regisztráció kötelező! Információ: Tóth Csaba (20/ ), Tóth Adrienn (30/ ); Regionális Összművészeti Központ a Reök-palotában augusztus 17-én a Francisco Goya és a kortárs szegedi képzőművészek alkotásaiból nyíló kiállítással kezdi meg működését a megújult Reök-palotában létrehozott szegedi Regionális Összművészeti Központ. Európa egyik legszebb szecessziós épületét a magyar Gaudi, Magyar Ede tervezte, azonban korábban lakóházként funkcionált. A mára a nagyközönség előtt is nyitva álló központ célja, hogy színvonalas időszaki és állandó programjaival az ország meghatározó kulturális centruma legyen. Mindemellett a Reök-palota lesz a Pécs és a kiemelt partnereként együttműködő Szeged szervezésében megvalósuló Európa Kulturális Fővárosa 2010 rendezvénysorozat regionális központja is. A Reök-palota vezetője Herczeg Tamás, a központot üzemeltető Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóhelyettese lesz. A október 20-ig látható Szépség és Fájdalom című nyitó kiállítás a világhírű spanyol festő, Francisco Goya Capricciók elnevezésű metszetsorozatát és festményeit, valamint William Blake és Kondor Béla alkotásait mutatja be az emberi létezés e két alapvető tapasztalatára összpontosítva. A Regionális Összművészeti Központ állandó programokat is kínál a megújuló épületben. Ilyenek többek között a Podmaniczky Szilárd kortárs költő vezetésével létrejött Irodalmi Szalon, a Pál Tamás és Kesselyák Gergely karmesterek gondozásában induló Operaszalon, a szegedi Salieri Kamarazenekar előadásai, valamint az Őszi Kulturális Fesztivál, a Szegedi Tudományegyetem professzorainak közreműködésével zajló társadalomtudományi szalonbeszélgetések és a Hetek Csoportja szobaszínházi előadásai. Impresszum CIVIL FÓRUM augusztus Kiadja: Együtt Szegedért Egyesület Megjelent a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 2.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 2. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 2. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

A környezet nagykövetei

A környezet nagykövetei A környezet nagykövetei Pályázati felhívás A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatot hirdet általános- és középiskolai diákok részére A környezet nagykövetei címmel a Kaposmenti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA_HU Ügyiratszám:4554/2016.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési,

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI CIVIL HÍRLEVÉL 2016/3. SZÁM

NÓGRÁD MEGYEI CIVIL HÍRLEVÉL 2016/3. SZÁM NÓGRÁD MEGYEI CIVIL HÍRLEVÉL 2016/3. SZÁM PÁLYÁZAT Pályázati felhívás Salgótarjánban 1. Közeledő határidő:2016. április 13. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet salgótarjáni sportszervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben