CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8."

Átírás

1 CIVIL FÓRUM II. Erasmus Mundus 6.oldal Országjárás augusztus 13.oldal Pályázati felhívások 14.oldal Programajánló 20.oldal Civil parádé Szarvason 7. oldal Projekt tervezés és Civil forrásszerzés marketing 8. oldal Civil rádió FM oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához 4-5. oldal

2 Kérjük, segíts te is adód 1%-ával!

3 2007. augusztus Dunatáj 3 CIVILEK Közalapítvány Természet-, és környezetvédelem a Duna mentén. Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy a Böddi-széken megőrizzük az élőhelyeket és az azokhoz kapcsolódó növény- és állatfajokat, azaz a biológiai sokféleséget (biodiverzitást), hogy a jövő nemzedékek is gyönyörködhessenek az itteni természeti értékekben. Átfogó célunk hazánk természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése, a veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása, egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme. Ezekhez társul a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Szintén nem elhanyagolható a természetkímélő turizmus támogatása. Konkrétumokra levetítve a fentiek pl. azt jelentik, hogy programunk egyik fő célja a széki szaladónak is nevezett széki lile (Charadrius alexandrinus) hazai fészkelő állományának megmentése a kipusztulástól. E madárfajt tekintve - egyéb lényeges irányelveket nem figyelmen kívül hagyva - szintén kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen a jövőben is a hagyományos legeltetésnek. Éppen ezért növelni kívánjuk a részarányunkat a Böddi-széken. Nem kevésbé fontos szempont a környezeti értékekre irányuló felvilágosítás, szemléletformálás és nevelés. A jövőben tovább szeretnénk bővíteni az ismeretterjesztő tevékenységünket. Terveinkben szerepel egy fedett pihenőhely létrehozása, ismertető táblák kihelyezése, tanösvény kialakítása, természetismereti táborok és vetélkedők szervezése, valamint egy kutatóház megépítése. Folytatni kívánjuk a természeti táborok és vetélkedők szervezésének és iskolai előadások tartásának tradícióját. Eredmények A kezdetek kezdetén már az is nagy eredménynek számított, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Hartai Munkacsoportjának immár évtizedekre visszanyúló kutatásai nyomán Miklapusztát védetté nyilvánították. E kis csapat kezdeményezésére 1994-ben a terület a Kiskunsági Nemzeti Park része lett ben pedig létrejött Közalapítványunk, térségi természetvédelmi civil szervezetként kiemeltebb védelmet biztosítva az élővilág számára. A Közalapítvány Dunatetétlen közigazgatási területén elhelyezkedő Böddi-szék 700 hektáros területéből 260 ha legelőrészt vásárolt meg eddig. Ez a terület igen értékes padkás szikes pusztaság, időszakos szikes vizekkel tarkítva. A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC) támogatásával 2001-ben létrehoztunk egy fedett madármegfigyelő tornyot, valamint mesterséges odúkat telepítettünk. A ben kapott támogatásból egy több oldalas színes kiadványt jelentettünk meg, majd később egy kisebb prospektust is kibocsátottunk. Folyamatban van egy fedett pihenőhely kialakítása és egy gémeskút felújítása. Ezen a legelőn megszerveztük a hagyományos külterjes állattartást. Rendezvények Hauer Béla Természetismereti Emlékverseny A természetismereti vetélkedőnket 1994 óta rendezzük meg, amelyet a Madarak és Fák Napjához kapcsoltunk ben, a közalapítványunk létrejöttekor átvettük az MME hartai munkacsoportjától a rendezvény fő szervezését, ami a jelenlegi néven 2002 óta fut. A versenyen általános iskolák felső tagozatos tanulói mérik össze erejüket. Az elméleti kérdések mellett mindig terepi feladattal is színesítjük a vetélkedőt, emellett pedig kiállításokat is szervezünk. Föld Napja Rendszeresen szervezünk rendezvényeket a Föld Napja alkalmából, melyek bővítik az ifjúság érdeklődését, tudását. A Közalapítvány részéről előadásokat tartunk a környezetünk biotópjairól és biológiai sokféleségéről, melyet az iskolások mindig érdeklődve fogadnak. Nemzetközi Madármegfigyelő Nap Ezeken a napokon Európában a madarászok hagyományosan ismét minden vizes élőhelyen madármegfigyelést végeznek. A Böddi-széken az érdeklődőket reggeltől várjuk távcsövekkel, teleszkópokkal. A megfigyelés du. 16 óráig tart, majd az eredményt az MME-nek adjuk le. Weboldalunk:

4 HASZNOS 4 CIVIL FÓRUM Útmutató adófizetők részére SZJA 1% felajánlás 1. Ki ajánlhatja fel jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től. 2. Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető? A jogosult adófizető a törvényben meghatározott határidőkig tud nyilatkozatot tenni az adója 1%-ának felhasználásáról. Az APEH a magánszemély adóbevallásához vagy az adóhatóság adómegállapításának nyilatkozatához fűzött rendelkezések és az ezekben feltüntetett adatok alapján utalja át a kedvezményezett szervezet részére a felajánlott 1%-okat. 3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely az évi CXXVI. törvényben meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető azonban össze sen két külön-külön nyilatkozatot tehet, egy nonprofit szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési irányzat javára (1+1%). Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol. 1=2 A tavalyi támogatási rendszertől eltérően az idén a költségvetési törvény két évre 6,8 milliárd Ft-ban maximálta a Nemzeti Civil Alapprogram keretét, ami azt jelenti, hogy amennyiben ennél magasabb összegű az adózók felajánlása, akkor is csak ekkora összegből gazdálkodhat az Alapprogram. Továbbra is minden forint, minden nyilatkozat duplán számít a fenti összeghatárig, hisz a Nemzeti Civil Alapprogram biztosítja, hogy az 1%-os felajánlásoknak megfelelő összeg kerüljön az Alapba, melyből utána minden civil szervezet szabadon pályázhat. A nyilatkozatokat kitöltő adófizetők segítségével így a nonprofit szervezetek az 1%-os adományokon túl is juthatnak támogatáshoz. Az NCA-ról és arról, hogy mi mindenre fordította a tavalyi 1%-nak megfelelő összeget az Alap, a oldalon tájékozódhat. Kérdés-válasz - Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a felajánlást gyűjtő alapítvány jogosult-e az 1%-ra? A legkönnyebb és legbiztosabb ellenőrzési lehetőség, ha magát a szervezetet kérdezi meg, hogy fogadnak és fogadhatnak-e 1%-ot. A megyei és a fővárosi bíróság is tud mondani alapadatokat, ahol bejegyezték a szervezetet. Ha a keresett szervezet szerepel a adatbázisában, akkor az adatlapon többnyire megjelölték, hogy mikor alakultak, illetve fogadnak-e 1%-ot. - Érvényes-e a fénymásolt (számítógéppel nyomtatott és kitöltött) rendelkező nyilatkozat vagy csak az eredeti? Igen, bármilyen rendelkező nyilatkozat megfelelő, amelyik olyan méretű, hogy egy normál méretű borítékba belefér, és ugyanaz a tartalma, mint az eredeti rendelkező nyilatkozatnak. 4. Milyen formában kell nyilatkozni? A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó bo rí tékot az adóbevallási csomagjában helyezi el illetve elektronikus űrlapját (0653 számú űrlap és az ahhoz kapcsolódó 06egysza nevű rendelkező nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságnak. 5. Milyen esetekben érvénytelen a nyilatkozat? A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike megállapítható: (a) a befizetett adóra vonatkozó törvényi előírások nem teljesülnek; (b) a befizetett adó 1%-áról az adófizető részlegesen rendelkezett; (c) két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett ugyanazon kedvezményezett kategóriába tartozik; (d) a kedvezményezett a jogosultsági feltételek meglétét az APEH felhívását követően nem igazolja, illetőleg a törvény által előírt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségeit nem teljesíti (e) ha a nyilatkozat törvényben meghatározott egyéb formai feltételei nem teljesülnek. 6. Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után? Az APEH a borítékot és a benne elhelyezett rendelkező nyilatkozatot kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve dolgozza fel, ellenőrzi, illetve őrzi. A rendelkező nyilatkozatok alapján szeptember 1.-ig felhívja az érintett szervezeteket a kedvezményezetti jogosultságot megteremtő nyilatkozatok, illetve egyéb törvényi feltételek 30 napon belüli teljesítésére. Az APEH a kedvezményezett szervezet által benyújtott nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb november 30-áig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek.

5 2007. augusztus 5 HASZNOS Útmutató nonprofit szervezetek részére SZJA 1% felajánlás 1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a nonprofit szervezetnek, amely részesülni akar az 1 %-ból? Olyan társadalmi szervezet és alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább két évvel nyilvántartásba vett (tehát január 1. előtt); Olyan kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, mely az állammal, vagy az önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 1 évvel (tehát január 1. előtt) kötött szerződés másolatával igazolja, hogy kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez, azaz közfeladatot lát el; Olyan közalapítvány, melyet a bíróság legalább január 1-ig nyilvántartásba vett; Olyan szervezet, melyet az évi CXXVI. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény külön nevesít, vagy országos hatókörű szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény; Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem sorolható az itt említett egyéb kedvezményezett csoportok valamelyikébe; Olyan felsőoktatási intézmény, melyet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú melléklete felsorol. További feltételek: (a) belföldi (magyarországi) székhellyel rendelkezik; (b) működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekeit szolgálja; (c) nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői választáson, valamint megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy alapszabályát, illetve alapító okiratát ennek a feltételeknek megfelelően módosította (és a módosítást a bíróságra benyújtotta); (d) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincsen, vagy ha van, akkor az őt megillető összegből hozzájárul köztartozásainak kiegyenlítéséhez, pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét; (e) nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. Az APEH a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata alapján legkésőbb szeptember 1-ig felhívja a kedvezményezett szervezeteket a fentiekben felsorolt feltételek és nyilatkozatok teljesítésére. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. 2. Mit tegyen tehát az a nonprofit szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni? A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%- ából részesülni kívánó szervezet: - ismerje meg alaposan az évi CXXVI. törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt); - ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetőségét, és mindenképpen hozza tudomásukra az adószámát; - ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak az APEH adatbázisában; - Az APEH felhívását követő 30 napon belül nyilatkozzon hogy a székhelyre, a működésre, a közvetlen politikai tevékenységtől való tartózkodásra, illetve a pártoktól való szervezeti függetlenségre, valamint a köztartozások hiányára vonatkozó feltételeknek (lásd 1. pont) eleget tesz. 3. Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek az 1% felhasználása után? október 31-éig a sajtóban közzé kell tenni (sajtóközlemény útján), hogy milyen célokra használta fel a számára felajánlott 1%-okat. Lehetőség van arra is, hogy a szervezet az 1%-okból juttatott támogatást tartalékolja, ebben az esetben a sajtóközleménynek utalnia kell a tartalékolás tényére és összegére is. A közzététel későbbi igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányát az adózási bizonylatmegőrzési szabályok alapján meg kell őrizni. 4. Mit kell tennie az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? Az APEH a feltételek teljesülése esetén a nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb november 30-ig, köteles átutalni a kedvezményezett szervezet számára felajánlott 1%-okat. Ha a kedvezményezett szervezet felhatalmazta az adóhatóságot köztartozásainak rendezésére, akkor az APEH köteles az 1%-ok erejéig a kedvezményezett szervezet tartozásait a megjelölt sorrendben kiegyenlíteni és a köztartozások levonását követően fennmaradó összeget a kedvezményezett szervezet részére az előírt határidőn belül átutalni.! Kis törvénytár: évi CXXVI. törvény (1%-os törvény) - Az Szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról évi CLVI. törvény (A közhasznú szervezetekről szóló törvény) - A törvényből megtudhatjuk a közhasznúságra vonat kozó feltételeket, és a közhasznú szervezetek működésére vonatkozó szabályokat évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról

6 EURÓPAI UNIÓ 6 CIVIL FÓRUM II. Erasmus Mundus program július 12-én az Európai Bizottság elfogadta a 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új Erasmus Mundus programról szóló javaslatot. Az Erasmus Mundus program eddigi sikereinek köszönhetően, valamint a program eredményeinek biztosítása és a lehetőségek bővítése érdekében az Európai Unió 2009-ben elindítja a második, megújított Erasmus programot. Az erre vonatkozó javaslatot az Európai Bizottság július 12- én fogadta el. Az Erasmus Mundus program 2004-ben indult, hogy az európai felsőoktatást a világ kiválósági központjává tegye, ösztönözze a magas színvonalú európai mesterképzések létrehozását, korszerűsítse az európai egyetemeket, hozzájáruljon a bolognai folyamathoz, valamint kiemelkedő képességű hallgatókat vonzzon az európai egyetemekre a harmadik országokból. A program első három tanévében ( ) több mint kétezer-háromszáz hallgató vett részt a programban, továbbá több mint ezernyolcszáz fő nyert felvételt, hogy idén szeptemberben megkezdje a tanulmányait Európában. Ján Figel, az Európai Unió oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős biztosa szerint meg kell szilárdítani az első program biztató eredményeit, ugyanakkor tovább is kell lépni, ugyanis ki kell terjeszteni a program hatáskörét annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus az Európai Unió harmadik országokkal folytatott felsőoktatási együttműködésének védjegyévé váljon. A 2009 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új Erasmus program kiterjeszti tevékenységi körét a résztvevők, a kínált felsőoktatási képzések és az ösztöndíjak terén is, javítani fogja az európai felsőoktatás minőségét, támogatja az EU külpolitikai célkitűzéseit, a harmadik országok felsőoktatásának fenntartható fejlődését, valamint elősegíti a népek és kultúrák közötti párbeszédet és megértést. Az ötéves időszak alatt mintegy kilencszázötven millió euró áll az európai és harmadik országbeli egyetemek rendelkezésére közös programok végrehajtására és ösztöndíjakra. Támogatható programtémák lesznek: kiemelkedő tudományos színvonalú közös mester- és doktori szintű képzések támogatása; európai és meghatározott régiókban található harmadik országbeli egyetemek közötti partnerségek előmozdítása; Európának a tanulmányi helyszínként gyakorolt vonzerejét növelő intézkedések támogatása. A Bizottság a javaslat elfogadását követően a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel tárgyal. Az új programot 2008-ban fogadják el, majd 2009 januárjában lép hatályba, amikor is a jelenlegi program hatályát veszti. Ennek az ütemezésnek köszönhetően elkerülhető az együttműködési tevékenységek megszakadása. Bővebb információ: EU, Erasmus Mundus; Web:ec.europa.eu/education/programmes/ mundus/index_en.html

7 2007. augusztus 7 CIVILEK Civil parádé Szarvason avagy V. Kistérségi Civil Nap A körösszögi civil találkozók történetében az idei év is tartogatott meglepetést. Szarvason minden eddiginél nagyobb eseményre készültek a szervezők. Egységben az erő. Ezt a tényt tudhatja Mihaleczné Kovács Mária, a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás irodavezetője, a nap főszervezője is, aki a város kisebb egységeit egy nagyobb szervezetté tömöríti. A civil szervezetek fő profiljukban, létszámukban, tagjainak átlagéletkorában, anyagi ellátottságukban talán különbözőséget mutatnak, de egy pont valamennyiükben közös: Szarvas városáért tesznek. A cél érdekében aktivizálják magukat, bemutatják tevékenységüket, egyesületüket, szervezetüket egymásnak és a kívülállók számára is. Nagyszerű alkalmat adott erre az Erzsébet ligetben megtartott civil nap. Új kezdeményezésként az organizációknak és tagjaiknak felvonulásra is lehetőség nyílt, mely a mezőgazdasági főiskola elől indult mazsorettek felvezetésével, rezesbanda zenéjével. Az ütemre lépkedő civil tömeg és lovas társaság lufikkal és zászlókkal a kezükben hirdették: VAGYUNK! kor Marc André Salamin, Svájc magyarországi nagykövete Dr. Misúr György nyugalmazott nagykövet tolmácsolásával hivatalosan is megnyitotta az V. Kistérségi Civil Napot. Babák Mihály polgármester a szarvasi civilek erősségét hangsúlyozta, civil kurázsiként jellemezve a város fejlődésében végrehajtott szerepüket. Örömmel jelentette be, hogy Gyomaendrőd és Hunya is csatlakozik a szarvasi kistérséghez, ami együttesen ezentúl főt jelent. Mihaleczné Kovács Mária a nap főszervezője, a hőség ellenére is tartalmas napot kívánt valamennyi résztvevőnek. A szavak helyett a tettek kerültek a színpadra. A Tessedik Sámuel Táncegyüttes fellépése után gyomai amatőr művészeti csoportok léptek fel a füvön és a színpadon. Míg a deszkákon ügyesebbnél-ügyesebb fiatalok poroltak, addig a civil sátrakban sültek-főttek az étkek. Pörkölt, tarhonya, kinek mire volt gusztusa. Parázs felett forgolódott egy történelmi birka is, azaz pörgetett karabuki, amit az egykori nándorfehérvári események emlékére készített el a vajdasági Szent-György Borrend. Míg a birka elkészült, a színpadon Szandi is táncra és dalra pendült. Megalakította az ideiglenes szarvasi asszonykórust. Rögtön nyomában a csabacsűdi népdalkör lépett fel arató és szlovák dalokkal. Aerobik és társastánc uralták a színpadot, mígnem a moldvai csángó magyarok tánccal, énekkel, és szavalattal kaptak nagy-nagy tapsot. Közben azért a civileknél is folyt az élet. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete a gyermekeket és az alkotni vágyókat várta sátra alá, ahol gipszfigurákat festettek és szélforgót készítettek. Az asztmások képekkel illusztrálták fő ellenségeiket, az ilyen-olyan polleneket, valamint bemutatták a tüneteket enyhítő gyógyszereket. Az Aranykor nyugdíjasai élvezték a sátor és liget adta hőséget, közben jókat beszélgettek. A Város és Környezetvédő Egyesület míves szárazkapuk, ablakok, műemlékvédelmi jelentőségi épületek képeit tárta a nézelődők elé. A kunszenti csillagászok az eget kémlelték, de esőfelhőnek nyomát sehol sem lelték. Azonban kicsit távolabb találtak néhány napfoltot. A szarvasi Kézműves Egyesület a kis művész jelölteket várta rongybaba készítésre és gyöngyfűzésre. A háttérben ihletként szolgált a szépen hímzett terítő és párna. A Tessedik Sámuel Kertbarát Kör saját készítésű borral, azokról szóló oklevelekkel és lila hagymával készült a napra. Persze volt zsíros kenyér is, különben minek a hagyma? A Körös-szögi Kistérség Szociális Intézménye az idősek munkáit és az ünnepi alkalmak fotóit mutatta be sátrában. A Szabadidős és Lövész Klub hasizom erősítő padot és számos kupát, serleget mutatott. A szarvasi Fiatalok a Holnapért csipeszes aranyos figurákat csináltak. A nap végén okleveleket osztottak, mellyel a szervezők megköszönték a résztvevőknek az igényes bemutatkozást és az egész napos hősies kitartást. Szarvason a civil szervezetek száma 57. Ennek egy része nyugdíjas szervezet, más része gyermek és ifjúsági szervezet. Ezen túl vannak még sportegyesületek, egyházi, egészségügyi beállítottságú organizációk is.

8 TUDÁSBÁZIS 8 CIVIL FÓRUM Projekt tervezés és forrásszerzés Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. MI A PROJEKT? Meghatározott célú és idejű (csoportos) tevékenység, melynek eredményeként egyedi termék és/vagy szolgáltatás jön létre és ennek minősége mérhető. A projekttervezés során a tervezők a külvilág kötöttségeit és lehetőségeit, valamint a szervezet jellemzőit figyelembe vevő, a feltárt problémára megoldást adó folyamatokat felvázoló, új ötleteket felsorakoztató és azokat értékelő innovatív folyamatban vesznek részt. A projekt tervezése és végrehajtása során többek között a következő területekre kell figyelmet fordítanunk: a projekt által megoldandó probléma elemzése a projekt céljainak meghatározása a projekt céljainak egyeztetése a szervezet hosszú távú céljaival munkaterv és költségvetés összeállítása minőségbiztosítás kidolgozása a tervek megfelelő végrehajtásának érdekében pénzügyi, emberi és más erőforrások folyamatos biztosítása a projekttel kapcsolatos kommunikáció szervezése a szervezeten belül és kívül egyaránt változások kezelése stb. Ebben a cikkben a fentiekhez segítséget nyújtó ötletek, módszerek és vázlatok találhatók. 5. Munkaterv összeállítása 6. Ellenőrzés módjának kidolgozása, minőségbiztosítás 7. A projekt kivitelezése 8. Értékelés 1 A probléma észlelése, megfogalmazása 1.1. Jelzett probléma meghatározása: hogyan jelenik meg a probléma? 1.2. Probléma megfogalmazása: a probléma elsődleges hatásai, érintettek köre, másodlagos/továbbgyűrűző hatások. 2 Helyzetelemzés STRATÉGIAI ÉS PROJEKTTERVEZÉS A SZERVEZETBEN A problémaelemzés lépései 1. Probléma észlelése, megfogalmazása 2. Helyzetelemzés, célállapot megfogalmazása 3. Megoldási alternatívák kidolgozása, az alternatívák értékelése 4. Döntés a végrehajtandó alternatívá(k)ról 2.2. Célállapot megfogalmazása Mikor szűnik meg a probléma? Mikor tekintjük megoldottnak a problémát?

9 2007. augusztus 9 TUDÁSBÁZIS 3 Megoldási alternatívák kidolgozása A lehetséges megoldások összeszedése során alkalmazandó fontosabb elvek: Elhalasztott ítéletalkotás: ne kritizáljuk az ötleteket, ebben a fázisban az ötletek mennyisége fontosabb azok minőségénél építsünk inkább egymás ötleteire. Próbáljunk kreatív légkört kialakítani. Alkalmazzunk csoportos munkához alkalmas módszereket (pl. névleges csoport módszer). 4 Munkaterv összeállítása 1. A munka elvégzéséhez szükséges tevékenységek listájának elkészítése. 2. A tevékenységek sorrendjének megállapítása. 3. Az egyes tevékenységekhez szükséges idő kiszámolása. 4. Időterv összeállítása (hálóterv, GANTT-tábla). 5. Az egyes tevékenységekért, lépésekért felelős személyek kijelölése, megkeresése. 6. Költségvetés összeállítása. Költségvetési táblázat Költségtétel pl. Terembérlet pl. Postaköltség pl. Anyagköltség stb. Szükséges kiadás Meglévő belső fedezet Meglévő külső fedezet 20,000 0 ingyen teremhasználat Hiány 40,000 10, , ,000 20,000 30,000 (felajánlás) 0 50,000 A költségvetés összeállításakor figyeljünk arra, hogy az egyes tételek kapcsolhatóak legyenek a projekt során végrehajtandó tevékenységekhez. Gantt-táblázat A táblázat segítségével szemléletesen ábrázolhatjuk a tervezett tevékenységek időbeli sorrendjét és hosszát. A táblázatba beírhatjuk a felelősök nevét is. Tevékenységek JAN FEBR MÁRC ÁPR Ellenőrzési módszerek kidolgozása Az alábbiakat mindenképpen határozzuk meg: Mit értékelünk folyamatosan, az egész projekt során (monitoring), illetve mit értékelünk csak a projekt egyes nagyobb szakaszainak vagy a projekt végén? Értékelünk-e valamit a projekt befejezése után (followup)? Ki végzi az értékelést (esetleg külső értékelő) és pontosan mikor? Milyen módszerrel értékelünk (közös megbeszélés, kérdőív, statisztika stb.)? Hogyan vesznek részt az értékelésben az általunk végzett munka eredményeként létrejövő termékekből és/vagy szolgáltatásokból részesülők? Hogyan dokumentáljuk az értékelés eredményét és ki kap belőle? A táblázat segíthet az értékelés tervezésében és elvégzésében: Tevékenység (felelős) Pl. Helyi újságok megkeresése (Nagy Zoltán) Pl. A bál helyszínének kiválasztása (Juhász Pál) febr febr. 25. Tervezett eredmény, cél Lista a projekttel kapcsolatos cikkek lehetséges megjelenési helyeiről. Lehetőleg ingyenes teremhasználat kb. 40 fő részére febr febr. 21. Megvalósulás tervezett dátuma Megvalósulás dátuma Megvalósult eredmény Részleges (a lehetséges 6 helyett csak 4 újsággal vett fel kapcsolatot). 500 Ft jelképes terembérért megfelelő méretű terem. Az eltérés oka Zoltán betegsége. A teremért felelős K.G. főnökei nem engedik, hogy ingyen adja ki a termet. Teendők (felelős) A lista kiegészítése márc. 02-ig (Nagy Zoltán) Köszönőlevél K.G. főnökeinek ig. (Juhász Pál + elnök aláír) Az értékelés alapos kidolgozása és végrehajtása segít a szervezetnek, hogy tanuljon sikereiből és hibáiból egyaránt. Így alakulhat ki a mai változó környezethez viszonylag könnyen alkalmazkodó tanuló szervezet. Ajánlott irodalom Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára, 1995, NIOK, Budapest Görög Miháy: Általános projekt-menedzsment, 1996, Aula Kiadó, Budapest Marosán György: Stratégiai menedzsment, 1996, Calibra Kiadó, Budapest Ha megvizsgáljuk egy szervezet

10 TUDÁSBÁZIS 10 CIVIL FÓRUM Ha megvizsgáljuk egy szervezet tevékenységét, akkor rájövünk, hogy a pénzügyi források hiánya csupán egy a szervezet munkáját akadályozó tényezők közül. Gondoljunk csak a rosszul megszervezett megbeszélésekre, a tisztázatlan szerepekre és munkakörökre, a hosszú távú tervezés hiányára, az elmulasztott értékelésekre, a tagok és/vagy alkalmazottak képességeit figyelmen kívül hagyó munkamegosztásra, melyek a civil szervezetek egyik legfontosabb forrását: az önkéntesen tevékenykedők idejét pazarolják. Sose tévesszük szem elől tehát, hogy a támogatásszerzést tervezési folyamatnak kell megelőznie. Olyan szervezeti felépítést, működési módszereket és ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a megszerzett források lehető leghatékonyabb kihasználását. A TÁMOGATÁSI FOLYAMAT Alapok A támogatás megszerzése csak része a támogatási folyamatnak! Tevékenységek Eredmények Hosszú távú eredmények az adományozótól PÉNZ a támogatásszerzőtől ERŐFESZÍTÉS/KÉPESSÉG/ FORRÁS A PROGRAM SORÁN VÉGZETT MUNKA az anyagi feltételeket biztosító támogató és a munkát végző szervezet közötti együttműködés AZ ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYEI ami valójában történt AZ ELVÉGZETT MUNKA EREDMÉNYEINEK HATÁSAI a munka hosszú távú/szélesebb körű hatása a kedvezményezettekre és a társadalomra Gyakran felmerül a kérdés: Na, de miért is járulna hozzá bárki is ahhoz, amit csinálunk? Például a következőkért: egyetért céljainkkal; neki nincs ideje az adott tevékenységre; lelkiismereti okokból; így mossa a szennyest; jól jön neki, ha a támogatók között szerepelhet a neve (pl. kedvezőbb arculat); levonhatja az adójából; olyan pénzalapot kezel, amit azért kapott, hogy azt szétossza az adott cél érdekében tevékenykedő szervezetek között; sok pénze van; meggyőztük céljaink fontosságáról; filantróp meggyőződésből, stb. Úgy kell kezelnünk a leendő támogatókat, mint akik a jövőben partnereink lesznek egy adott cél elérésében. Természetesen szem előtt tartva, hogy mindkettőnknek előnyös legyen - valamilyen szempontból megérje - a kapcsolat. FORRÁSTEREMTŐ MÓDSZEREK Mindig gondoljunk a természetbeni adományokra és az önkéntes munkára is! 1 Személyesen Tagdíjak: A tagok tagdíjat (és esetleg még önkéntes munkát adnak), a szervezet viszont különböző szolgáltatásokat nyújt cserébe (hírlevél, ingyenes előadások, összejövetelek stb.). Bekopogtatás: A különböző ügynökök, házalók már elég nagy ellenállást alakítottak ki a bekopogtató, becsöngető emberekkel szemben ahhoz, hogy nagyobb sikert ne várhassunk nálunk ettől. Utcai meggyőzés: Sokan próbálják alkalmazni ezt a módszert - főleg nagyobb településeken. A járókelők nagy részét azonban eleve elriasztja ez a módszer, továbbá ez meglehetősen nagy személyes felkészültséget és elszántságot igényel azoktól, akik vállalják. Hagyaték: Ez még ritkaságszámba megy, de már többen próbálkoztak sikerrel értékes hagyaték (épület, gépjármű stb.) megszerzésével. 2 Postán keresztül Hírlevelek, újságok: Pl. hirdetési, előfizetési díjak. Talán ez az egyik legkézenfekvőbb módszer kiadványok támogatására. Névreszóló levelek: A postaládákba naponta kerülő reklámhordozók által kiváltott ellenérzés ma már nem sok esélyt ad ennek a módszernek sem. Bár néhány nagyobb, országosan ismert szervezet sikeresen alkalmazza. Telefon: csak úgy szimplán körbetelefonálni egy településen támogatást kérve - ahogy az sok nyugati országban jól működik - nálunk nem nagyon éri meg. 3 Rendezvényeken Tombola, árverés, bazár, táncos összejövetel, kiállítás: Általában sok szervezési munkát igényelnek, pénzbevételük alacsony, viszont sok hasznos kapcsolatot alakíthatunk ki a rendezvények során, ami segíthet a szervezet önkéntesbázisának növelésében és előnyös a szervezet külső megítélése szempontjából is. 4 Vállalkozással Szolgáltatási díjak. Ezzel a forrással sokan próbálkoznak, bár adózási, jogi stb. vonzatai sokakat elriasztanak, mégis érdemes rajta elgondolkodni. Kereskedelem (pólók, könyvek, alternatív áruk stb.) Személyes megkereséssel, hirdetésekkel, névre szóló levelekkel vagy rendezvényeken - azaz a fenti módszerek alkalmazásával - kereshetjük meg az állampolgárok azon kiszemelt csoportját, akik sikeres kampányunk esetén személyi jövedelemadójuk 1%-áról a mi javunkra rendelkeznek. 5 Pályázatírás Előnyei, hogy viszonylag kényelmesen szerzett pénz, illetve egyszerre nagyobb összeg áll a házhoz. Hátrányok: A pénzt csak egy adott programra lehet felhasználni. Lustává teheti a pályázót: itt a pénz, már csak el kell költeni, aztán jelentést írni. A különböző alapok általában csak a divatos témákra adnak pénzt. A döntéshozatal elhúzódhat (ez különösen igaz az európai uniós forrásokhoz benyújtott pályázatokra).

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 2.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 2. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 2. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben