Civilek Szolnok Ifjúságáért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civilek Szolnok Ifjúságáért"

Átírás

1 Civilek Szolnok Ifjúságáért

2 Szerkesztette: Czakóné Molnár Ágnes Dr. Mészárosné Parádi Tünde Dr. Mészáros László Kiadja: Szolnoki Iskolavédk Egyesülete Felels kiadó: Czakóné Molnár Ágnes Elnök Szolnoki Iskolavédk Egyesülete Nyomdai munka: Papp László Produktum 22 Nyomdai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Készült a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezdés Szakmai és Területi Együttmködés Kollégiumának pályázati támogatásával 2

3 Tartalomjegyzék Elszó...4. A Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia szükségessége, valamint a program elzményei...6. Szervezetek és programjaik bemutatása...8. Csillagpor Alapítvány...9. Dan-ton Mvészeti Kiemelten Közhasznú Egyesület Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány Gördögök Kerékpáros és Szabadid Sportegyesület Készenléti Mentkutyás Egység Szolnoki Egyesület Lisztérzékenyek Egyesülete Szolnok Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány Szolnok Városi Polgárr Egyesület Sclerosis Multiplexes Betegek JNSZ Megyei Egyesülete Stratégiai és Partnerségi Civil Kerekasztal Szolnoki Iskolavédk Egyesülete Vakok és Gyengénlátók JNSZ Megyei Egyesülete Városi Diákok Tanácsa Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia

4 Civilek Szolnok Ifjúságáért Elszó Minden gyermek egyszer feln és felntt lesz. Ha akarja, ha nem, ez az élet rendje. Elgondolkodtató, megadunk-e nekik minden lehetséget ahhoz, hogy valóban érdemes legyen hasznos tagjának lenni a társadalmunknak? A megadunk, nem csak a családban fizikai és érzelmi szükséglet biztosítását jelenti csupán, hanem Érték és Mértékadó mintaadást is, nevezném én Önzetlen Szeretet Cselekedeteknek. Aztán kérdés, elég-e a család csupán, vagy mi, civil közösségek is tehetünk az érdekükben, valami keveset, a saját szakterületünkön. Errl szólt ez az egy éve-12 (civil) szervezetnek, hogy alkossunk közösen egy kis Szeretetet. Volt egy nagy csapat, aki rendszeresen összejött és a gyermekekért gondolkodott együtt. Aki gondolkodott már együtt, akár csak két-három ember is, ismeri az érzést. Felelsség a végeredményért, nem csupán az íróasztal fióknak dolgozzunk, érdekelje a fiatalokat az, amit az érdekükben, de velük együtt alkottunk. Lehet, hogy nem volt mindig egyszer a munka, de megérte. A szervezetek a munka során értek, fejldtek, megismertük egymást, magunk is felnttebbek lettünk a civil szervezeti létségben. Amikor nagyon szükséged van valamire, megkapod, olvastam egyszer valahol, és a napokban így is történt, az elszón való elmélkedés közben (találtam egy idézetet) a felntté válásról. (Veronica A. Shoffstall-tól). Ez az idézet mind a gyermekekkel kapcsolatban, mind a civil szervezetek felntté válásáról szólhat, a mi esetünkben, mint Önszervezdési Program, pedig szinte szintetizálja mindkét területet. Felntté válni.. Azt jelenti számomra, hogy vállalni kell bizonyos döntésekért a felelsséget, nem másokat hibáztatni az esetleges mellényúlásokért. Amikor teljesen magadra vagy utalva, esetleg azokra az emberekre, akiket életed bizonyos szakaszában megismertél, és velük együtt tudni kell együttdolgozni másokért is. S rádöbbenni arra, hogy az emberek körülötted megváltoznak, rotálódnak. Egy id után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeladás között. Örök barátokra is lelsz. Megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos a szerelemmel és a társaság a biztonsággal. De a közös érdekldés már a biztonság alapja lehet. Kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét és a bók nem esküszó. 4

5 Hozzászoksz, hogy emelt fvel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felntt méltóságával, nem, pedig a gyermek kétségbeesésével. Belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd, mert a holnap talaja túl ingatag ehhez. Egy id után kitapasztalod, hogy még a napsugár is éget, ha túl sokáig ér. Mveled saját kertecskédet, magad ékesíted fel lelkedet, nem mástól várod, hogy virágot hozzon neked. És megtanulod, hogy valóban sokat kibírsz; Hogy valóban ers vagy. És valóban értékes. De a legnagyobb közös érték az Egyén és Közösség, és az Egyén a Közösségben." A Civilek Szolnok Ifjúságáért Hálózat Programunkkal, ebben a felntté válásban szeretnénk segíteni a fiatalokat, akiknek 2010-ig, aktualizálva Stratégiánk Operatív Tevékenységeit folyamatosan szeretnénk programokat biztosítani. Kívánjuk, hogy kiadványunk legyen minden kedves érdekl számára hasznos Közösségi Szaknévsor is, a nem kimondottan Ifjúsági Szervezetek megismerése céljából! Czakóné Molnár Ágnes Szolnoki Iskolavédk Egyesülete-elnök Családterapeuta; Nonprofit menedzser 5

6 A Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia szükségessége valamint a program elzményei Tapasztalataink alapján, azon civil szervezetek, akik fiatalok részére is szerveznének programokat, de a célcsoport megszólítása és elérése, a fiatalok összefogásának nehézsége miatt nehéz, elszigeteldnek a fiataloktól és egymástól is. A városban tevékenyked civil szervezetek önmagukban valósítanak meg igazán nagyszabású projekteket, de annak nem adnak elég nyilvánosságot. Az együttmködések többnyire kezdetlegesek és formálisak, és azonos szakágat képvisel szervezetek között valósul meg csupán. Nem érvényesül a különböz szakterületek komplexitásának hatékonysága a fiatalok programjai során. A programunk célja: Szolnok 12 megyei hatókörrel rendelkez, különböz szakterületet képvisel, (civil) szervezetének hosszú távú és tartós együttmködési stratégájának kialakítása volt. Célunk egy - ez eddig hiánypótló - komplex-szervezetközi stratégia kidolgozása, mely a Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia elnevezést kapta. Célunk volt továbbá, Szolnok Megye ifjúságának civil-tudatosság fejlesztése érdekében, a civil ifjúsági önkéntesség, és ifjúsági aktivista lét társadalmai szerepének és fontosságának propagálása is. A program innovatív eleme az, hogy szervezetek szakmailag különböz szakmai területet képviseltek: oktatás; egészségfejlesztésegészségnevelés; mentálhigiéné; kultúra; állatvédelem; katasztrófa védelem, esélyegyenlség és fogyatékossággal élk érdekvédelme; sport, és szabadid, közbiztonság és polgárvédelem valamint ifjúsági közéletfejlesztés. A fent felsorolt szakterületen mköd szervezeteket fogtuk össze programunkban egy közös célért dolgozva. Az ifjúság részére közös szervezés programok projektek, - ötletek, tervek kidolgozása történt, melyeket e kiadványba foglalva juttatunk el Önökhöz, az ifjúsággal foglalkozó szakemberekhez, valamint az oktatási intézményekbe. Fontos eleme a programunknak, hogy az ifjúságot képvisel Diák Tanács közremködésével létrehozott szükséglet-felmérésre alapoztuk a stratégia és a programok kidolgozását. A közös stratégia alapja még a szervezetek saját szervezeti stratégiáiknak elemzése és fuzionálása, melyben a Civil Stratégiai és Partnerségi Kerekasztal is közremködött. 6

7 Tevékenységeink az alábbiak voltak: Az Önszervezdési mhely-csoport munka keretében 12 hónapon keresztül a szervezetek eddigi tevékenységeinek bemutatása és egymással való megismertetése valósult meg, fókuszálva az ifjúsági programok megvalósulására. Negyedévente Hírlevélben propagáltuk tevékenységeinket, a Civil Forrásban hírül adtuk munkánk. A saját szervezeti stratégiák kialakítása és elemzése, segítette a programot a már meglév irányvonalak tisztán látásához, majd a Diák Tanács általi szükségletfelmérésre alapozva alakítottuk ki a közös Szervezeti Ifjúsági Stratégiát. Az egymással együttmködésben megvalósítható projektek tervek, kialakítása is megtörtént -mely együttmködési lehetségek alapjai lehetnek. Végeredményként egy Szervezetközi Stratégiát alakítottunk ki, mely irányvonala és alapja lesz az együttmköd szervezetek ig tartó-közös programjainak. Meghatároztuk a jelenlegi helyzetet - helyzetelemzéssel, kialakítottuk a közös jövképet, küldetést, a f célt és stratégiai irányvonalakat - fcélokat és az operatív tevékenységeket - a lehetséges közös szakmai programokat és projekteket. Közös munkánk eredményét Civilek Szolnok Ifjúságáért Konferencián, hozzuk nyilvánosságra, valamint ebben a Kiadványban, melyet kezében tarthat kedves olvasó, a - Civil Szervezetközi Stratégia- Kiadványban foglaltuk össze, melyet közre adunk Önöknek. Szerzk 7

8 A programban résztvev szervezetek és programjaik 8

9 Szervezeti adatok: Név: Csillagpor Alapítvány A szervezet jövképe és küldetése: A Csillagpor Alapítvány Kelet-Magyarország, ezen belül kiemelten Szolnok város ifjúsági közéletének fejlesztését tekinti küldetésének. Célunk, hogy a fiatalok képesek legyenek közösen a közösség érdekében, a demokratikus alapelveknek megfelelen tevékenykedni. Olyan ismeretek, képességek és kompetenciák birtokában legyenek, amelyek mind egyéni mind, pedig közösségük boldogulását segítik el. Eme céljaik elérése érdekében önállóan is kezdeményezni tudó, aktív és cselekv felnttekké váljanak. Jogi státusza: alapítvány Alakulásának éve: 2005 évben. Területi hatáskör: regionális Cím: 5000 Szolnok, Tóth Ferenc út 2. Hivatalos képvisel neve: Veres Zoltán A szervezet elérhetségei: Tel.: 06 70/ cím: A szervezet kontakt személye: Burai István Az elérhetsége: 9

10 A szervezet alapító okmányában szerepl fbb tevékenységei, céljai: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenlségének elsegítése, egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, idskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, munkaerpiacon hátrányos helyzet rétegek képzésének, foglalkoztatásának elsegítése - ideértve a munkaer-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elsegítése Az egyesületi programok célcsoportjai: A fiatalok, a éves korosztály. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Ifjúsági képzések, diák önkormányzati képzések, bentlakásos tréningek. Emberi jogi nevelési program. Nyári táborok és nemzetközi cserék. 10

11 A szervezet fbb programjai a diákság érdekében: Kompetencia és képességfejleszt képzések. A szervezet elérhet az alábbi idpontban és módon: Kontaktszemélyen keresztül, telefonon. Eddigi együttmköd partnerek és programok megnevezése: VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség Tesz-Vesz Gyermek és Ifjúsági Alapítvány A szervezet stratégiájának fbb irányvonalai: Ifjúsági önkormányzatok, informális csoportok munkájának segítése, a tagok képességeinek fejlesztése. Interkulturális tanulás segítése. Nemformális pedagógiai módszerek népszersítése, széleskör alkalmazásuk elterjesztése. Szakmai, elméleti és gyakorlati tudásunk átadása a közösségfejlesztés segítése érdekében. Együttmködések kialakítása, fejlesztése, ersítése. Az egymástól való tanulás szerepének növelése. Multiplikáló hatás ersítése. 11

12 Emberi jogi ismeretek, kompetenciák megismertetése, népszersítése, belsvé tételének segítése. Aktív kapcsolattartás a városi, megyei és országos ifjúsági, gyermekvédelmi és, családvédelmi szervezetekkel, nevelési, oktatási, szociális, valamint egészségügyi intézményekkel. Civil szervezetekkel való együttmködés kezdeményezése és elsegítése az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. Forrásteremtés. 12

13 Szervezeti adatok: Név: Dan-ton Mvészeti Kiemelten Közhasznú Egyesület Cím: Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 35. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 3. II/5. Tel: 06 30/ Honlap: cím: Hivatalos képvisel neve: Sülyi Károly Kontaktszemélyek elérhetsége: Sülyi Károly, Tel: 06 30/ A szervezet céljai, és tevékenységei: Kulturális örökségünk megóvása érdekében amatr együttesek, csoportok, mvészek felkutatása, összefogása. Azon Tiszateny és környékén él mvészeknek, csoportoknak a felkutatása, mvészi pályán történ elindulásának elsegítése, akiknek nem nyílik lehetségük a bemutatkozásra, zenei tehetségük kibontakoztatására, anyagi lehetségeik nem engedik, hogy elutazzanak koncertre, rendezvény színhelyére, nincs alkalmuk nagyobb közönség eltt bemutatkozni. Bemutatkozási lehetség biztosítása Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén, lehetségek keresése az országos szint bemutatkozásra. A magyar zenei kultúra népszersítése határainkon túl is. Kapcsolatok kiépítése határainkon túl él magyar zenészekkel, énekesekkel, mvészeti csoportokkal. 13

14 Közremködik a fiatal korosztályok szabadid hasznos és tartalmas eltöltéséhez kapcsolódó rendezvények ( NO-DROG koncertek, táncházak, zenei táborok) megteremtésében. Támogatja azon készségek és képességek elsajátítását és gyakorlását, amelyek önálló problémamegoldáshoz, a másokkal való együttmködéshez, az új iránti érdekldéshez, a megkülönböztetés és az erszak elutasításához szükségesek. Segíti és szervezi a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli zenei nevelését. Részt vesz a nemzetközi ifjúsági együttmködésben, az euroatlanti integrációval kapcsolatos ifjúsági programok szervezésében. Közremködik a fogyatékkal él gyermekek, fiatal tanulók rehabilitációs célú zenei nevelésében és oktatásában. Segíti a gyermek- és ifjúsági korosztály részére értékes mvészi produkciók és rendezvények létrejöttét (tehetségkutató versenyek, fesztiválok, alkotói pályázatok). Célja továbbá az Egyesületnek már gyermekkorban megismertetni a régi, népi hangszereket, ezek készítését, használatát. A kisgyermekek zenei oktatása, képzése, fejlesztése, akár már méhen belül is. A zenei elképzettség nélküli emberek körében a zene, a tánc megszerettetése az él zene szépségének, élményének biztosításával. A nemzeti etnikai kisebbségek mvészeti csoportjainak felkutatása, mvészeti tevékenységük népszersítése. Kulturált szórakozási lehetség biztosítása minden korosztály számára. Olyan rendezvények szervezése, amelyen minden korosztály megtalálja az igényeinek megfelel szórakozást. Ezek a rendezvények biztosíthatnák, hogy a fiatalabb generáció átvegye az idsebbektl a hagyományainknak megfelel, kulturált szórakozás mvelését. Célunk a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett megemlékezésekre, rendezvényekre, a hagyományokhoz köt összejövetelekre komplex msorok kiajánlása. 14

15 Egyházi rendezvényekre eladó mvészek kiajánlása, énekkari, zenei szolgáltatás biztosítása illetve olyan msorok megszervezése, amely a közösségek, és rászorulók javát szolgálja. Turisztikai, rendezvényekre, falunapokra, fesztiválokra, jótékonysági bálokra igény szerinti msorok kiajánlása. A településeken mköd nyugdíjas házakban, szociális otthonokba, hajléktalan szállókon élk hétköznapjainak, illetve ünnepeinek színesítése. Az ünnepnapokat kórházakban tölt beteg gyerekek gyógyulásának elsegítése szórakoztató gyermekprogramjainkkal. Oktatási intézmények, mveldési házak részére pódium msorok szervezése. Családi rendezvényeken történ közremködés. Szalagavatókra, érettségi találkozókra, vállalati összejövetelekre, fogadásokra igény szerinti zenei szolgáltatás biztosítása. Fiatal pályakezd, vagy kevéssé ismert mvészek, alkotók tevékenységének támogatása. Hivatásos és nem hivatásos mvészek számára közös fórum, bemutatkozási lehetség biztosítása. Megyei, országos, határon túli mvészeti, kulturális programokba való bekapcsolódás, mvészeti és kulturális programok szervezése. Közösségben végzett alkotómunka szintereinek kialakítása és ködtetése. vészeti önképz, fejleszt tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása. A mvészek közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás különféle lehetségeinek elsegítése, biztosítása. A mvészek számára, tevékenységüket segít információk biztosítása. A mvészek és a mvészetet pártoló, szeret és támogató közönség közötti párbeszéd és együttmködés színtereinek, lehetségeinek megszervezése, biztosítása. 15

16 A mvészet ügyének képviselete, támogatása, - közéleti, polgári fórumokon, - önkormányzatok és intézmények, valamint civil szervezetek körében. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Alakulásunk óta a szervezetünk legfbb célja, hogy az él-zenét népszersítsük. Átadásra került a Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Gyermek Intenzív Osztályának részére, egy 6,7 millió Forintos lélegeztetgép, melybl a Dan-Ton Mvészeti Egyesület 5,2 millió Forintot gyjtött össze, jótékonysági gála msorok nettó bevételébl. Szociális Otthonokban való ajándékmsorok adása azok számára, akik már nem tudnak eljutni él-zenés msoros estekre. Óvodákban hangszeres bemutató, gyermekek megismertetése a népi hangszerekkel novemberében, különböz civilszervezetekkel vettük fel a kapcsolatot ill. ersítjük pl. rendezvényeinkre, meghívást kaptak a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, a siket némák, a mozgássérültek egyesülete (kb. 50 egyesület). Idsek Otthonában karácsonyi koncert, születésnapok, alkalmával színvonalas ajándék msoradása. Gulyás fesztivál zenés msor programsorozatának megszervezése, társszervezetként. 16

17 Kállai János emlékest In memorian (Tisza Táncegyüttes vezet prímása volt). Muzsikusnak dalból van a lelke címmel országos turné megszervezése. Nemzetközi dal fesztivál (2 napos), 80 fellép, eladómvész részvételével, került megrendezése. A szervezet fbb programjai és programtervei a diákság érdekében: Szeretnénk más civil szervezetekkel összefogni, együttmködni, hogy minél szélesebb körben tudjuk az él zenét visszahozni, megszerettetni. Egyesületünk minden korosztálynak szeretne színvonalas programokat ajánlani, így már elkezdtük a 6 hónapos kortól a 3 éves korig a zenei foglalkozásokat. Hangszerismereti bemutatókat tartunk felkérésre, óvodákban. 17

18 Szervezeti adatok: Név: Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány Székhely címe: 5008, Szolnok Füst Milán út 15. Telefonszám: 06 30/ cím: Honlap: Jogi státusza: kiemelkeden közhasznú alapítvány Alakulásának éve: évben Területi hatáskör: megyei Hivatalos képvisel neve: Dr. Mészáros László elnök, szervezeti vezet Kontaktszemély megnevezése, elérhetsége: Dr. Mészárosné Parádi Tünde program menedzser 06 30/ Programmenedzser munkatársak: Dr. Mészárosné Parádi Tünde Czakóné Molnár Ágnes Az alapítvány küldetése: Alapítványunk küldetése, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vev egyének, csoportok és közösségek lelki egészségvédelmét elsegítsük, lehetvé tegyük számukra a mentális, szociális, és érzelmi egészségfejlesztés útján képességeik tudatos kiteljesedését, életük minségének jobbítása érdekébe 18

19 A szervezet célja, tevékenysége: A mentálhigiénés kultúra támogatása az egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségpromóció széles körben való elterjesztése. A szenvedélybetegségek kialakulásának megelzése, korai kezelésbe vétele és rehabilitációja. Fiatalkorúak mentálhigiénés védelme, krízis kezelése. Egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító, - egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Felnttképzési tevékenység egyéb felntt oktatás. Hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenlségének elsegítése. Közösségfejlesztés, hálózatépítés partnerségi folyamatok ersítése a nonprofit szektor keretein belül. Nonprofit menedzsment és forrásteremtés tanácsadás civil szervezetek számára. Aktív kapcsolattartás a városi, megyei és országos ifjúsági, gyermekvédelmi és, családvédelmi szervezetekkel, nevelési, oktatási, szociális, valamint egészségügyi intézményekkel. Civil szervezetekkel való együttmködés kezdeményezése és elsegítése az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. 19

20 A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Projektmenedzser képzés civil szervezeti munkatársak számára ( ) A képzés keretében civil szervezeti munkatársak és fiatalok felkészítése zajlott a sikeres pályázatírási és projektmenedzsment technikák elsajátítása érdekében. A képzés gyakorlati blokkjában helyt kapott a munkatársak kiválasztásának, motiválásának szempontjai, valamint a hatékony probléma megoldási technikák tanítása is. Az eltelt öt évben több mint 200 f civil szervezeti munkatársat képeztünk ki ban kísérleti jelleggel 25 f középiskolai tanuló számára is indítottunk képzést, melynek célja volt, hogy a fiatalok kapcsolatba kerüljenek a civil szervezetekkel, megismerkedjenek a civil létformákkal. A képzéseket támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejleszt és Információs Kollégiuma. Vezeti tréning civil szervezeti munkatársak számára: ( ) A 30 órás képzés során olyan személyiségtulajdonságokat fejlesztettünk és gyarapítottunk a vezetkben, amelyek a formális szerepelírásokon túli feladatok megoldásához szükségesek. A munkatársak motiválásának, és a szervezeti munkában való öntevékeny részvételének szabályozásához való jártasságok fejlesztése szintén a képzés részét képezték. A vezetk az új pszichológiai módszerek alkalmazása révén képessé váltak a különféle interperszonális krízisek kreatív megszüntetésére. A programot a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatta.. Szervezetfejleszt tréningcsoport segít szakmában dolgozó civil szervezeti munkatársak számára: ( ) E csoport célja volt, hogy a szervezeti viszonyokat (alá-, és fölérendeltségi viszonyok, vezetési viszonyok, információs hálózatok és folyamatok, szerepek, csoporthatárok) feldolgozzuk és tudatosítsuk. A csoportfolyamat során felszínre kerültek az egyéni és csoportos érzelmi problémák, melyek megbeszélése után felszabadultak a szervezet tagjaiban meglév változtatási 20

21 készségek és tendenciák. A 40 órás csoportfolyamat végén a szervezet pszichés klímája érezheten javult, a tagok interperszonális érzékenysége ntt. Új együttmködések kialakítása, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása ( ) A program célcsoportja volt a prevencióval foglalkozó civil szakmai szervezetek munkatársai, drogügyi koordinátorok és ifjúságvédelmi felelsök (70 f). A program f tevékenységei a következk voltak: prevencióval foglalkozó szervezetek bemutatkozó workshop ok, szakmai kompetencia-fejleszt tréning, szakmai- mködési protokollok kidolgozása, módszertani kiadvány elkészítése. A program hozzájárult ahhoz, hogy a prevenciós palettáról a helyi igények figyelembe vétele mellett tudjanak dönteni az egészségfejlesztésben érdekelt célcsoportok. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezdés Szakmai Kollégiuma támogatta. 21

22 Szervezeti adatok: Név: GÖRDÖGÖK Kerékpáros és Szabadid Sportegyesület Cím: 5000 Szolnok, Holló utca 15. Tel: 06 56/ Honlap: cím: Hivatalos képvisel neve: Oskó Imre A szervezet kontakt személye: Oskó Imre Elérhetsége: 06 30/

23 A szervezet céljai, tevékenységei: Terep- és túrakerékpározás összes változata görkorcsolya, görsí, túra. Természetjárás és természetvédelem gyalogosan és vízen is. Szabadid kulturált eltöltése, egészséges életmódra nevelés. Az egyesületi programok célcsoportjai: A szolnoki és Szolnok környéki kerékpárosok és minden egyéb gördülk szervezetté tétele, az egyesületen belül, igény szerint szakosztályok létrehozása. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási versenyek, táboroktalálkozók szervezése és túravezet képzés. Diák- és szabadid sport kialakítása és folytatása a kerékpáros és egyéb sport területén igény szerint. Kerékpáros közlekedési-mszaki ismeretek bvítése és természetvédelmi nevelés. Versenyeken való részvétel. Versenyek és sportrendezvények szervezése. A sportágak propagandájának elsegítése és szervezése. Felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben. 23

24 Szervezeti adatok: Név: Készenléti Mentkutyás Egység Szolnoki Egyesület A szervezet Jövképe: Alapszabályban megfogalmazott céloknak, feladatoknak, elvárásoknak maximálisan megfelelni. Szakmai tudásunkat és technikai felszereltségünket bvíteni, pályázati lehetségek igénybevételével és saját források felhasználásával, mind szélesebb körben megismertetni munkánkat. szempont, hogy a fiatalokkal való kapcsolatainkat kiszélesítsük, információval lássuk el, s olyan lehetségeket mutassunk be nekik /akár interneten, akár iskolai bemutatók alkalmával /, hogy példánkat követve, minél több önkéntes tevékenykedjen annak érdekében, hogy a felmerül szükségletekre (melyeket a hivatalos szervek nem tudnak mélyrehatóan kielégíteni) karitatív kereteken belül, közösen találjunk megoldásokat. A szervezet küldetése: Természeti és más katasztrófák esetén eltnt, áldozatul vált személyek mentése, kutatása, speciálisan képzett kutatókutyákkal, karitatív tevékenység Jogi státusza: kiemelkeden közhasznú egyesület Alakulásának éve: 1998 Területi hatáskör: nemzetközi Cím: 5000 Szolnok, Tulipán utca 14. Hivatalos képvisel neve: László Istvánné A szervezet elérhetségei: Tel: 06 30/

25 Honlap: cím: A szervezet kontaktszemélye: László Istvánné Csutak Loránd Az elérhetsége: 06 30/ ; 06 30/ A szervezet alapító okmányában szerepl fbb tevékenységei, céljai: Karitatív tevékenység folytatása, az ország területén, mentkutyás teamek készenlétben tartásával azok felkészítése, minél eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében. Az egyesületi programok célcsoportjai: Mindazon bajbajutott embertársaink, kik segítségre szorulnak. Azon fiatalok, kik hasznosan szeretnék eltölteni szabadidejüket. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Nemzetközi gyakorlatok, bemutatók, éles bevetések alkalommal, 40 napot töltöttünk az alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításával, szabadidnk, és szabadságunk terhére, együttmködve társszervezetekkel, segítve a hivatalos szervek munkáját. 25

26 Részt vettünk eltnt személyek felkutatásában/murakeresztút, Laktelek, Torony község, Bp. Pszihiátria, Szentgyörgyvár, Mezkovácsháza, Szolnok, Szentes, Tiszasüly, Szabás, Nagyhorváti-Zalaszentmárton, Tiszacsege, Kapoly, Pirtó./ Segítettük a rendrség munkáját, ezek közül a legkiemelkedbb Csongrád megyében, Balástyán, több alkalommal, több helyszín beazonosítása Cabana Copra / Nagyvárad, Románia /Négy barlangászt elsodort a lavina. Egy ft a baleset után megtaláltak Felkérés alapján részt vettünk a kutatásban. /A keresést a Nagyváradi Hegyiment szolgálattal és a SPIDER Mentcsoporttal közösen végezzük./ Több napos keresés után a kutatást lavina veszély miatt a felfüggesztették. Szolnok Városi Polgárr Egyesülettel eltnt személy felkutatása. /A közös munka, eredménnyel zárult. A nagyváradi hegyimentk jelezték, hogy az idjárási viszonyok lehetséget adnak a munka folytatására. Egyeztetés után a kutatásban résztvevk újra a helyszínre mennek. - / GPS segítségével, /A januárban megadott koordináták alapján, melyek a kutyák jelzéseinek helyével azonosak voltak, - a kutatás eredménnyel járt. Hejce- Ids hölgy keresése társszervezetekkel, kutatókutyák alkalmazásával. Algír / külföldön, földrengés áldozatainak felkutatása / a magyar csapat jelzései alapján túlélt emelnek ki a mszaki mentk, a romok alól./ idehaza: Albertirsa, strandról eltnt kisfiú felkutatása, - tolózár orsó (lángvágóval való) szétszedése, rendrségi munka segítése. Egerfarmos eltnt személy keresése társszervezetekkel, kutatókutyák alkalmazásával. Szikszó (vízbefúlt férfi) kutatás. Gödöll. /Eltnt ids ember felkutatása együttmködve társszervezetekkel, rendrséggel és a helyi lakosokkal/. Az esti órákban megkezdett kutatás alkalmával a mentcsoportok között a kapcsolat tartást, a folyamatos információ cserét az URH 26

27 készülékek biztosították, mellyel az összehangolt és koordinált munkát a mentésvezet irányította. A nyomkövet kutya alkalmazásával pontos képet kaptunk az eltnt személy feltételezhet mozgásterérl, melyet másnap reggel a bejelentés alapján történt megtalálás alátámasztott. Szirmabeseny /eltnt csecsem keresése/, Területeket, ill. a patak medrét vizsgáltuk át, néhol mellig ér vízben gázolva, a 2 Cº vízben, s kerestünk területkeres kutyáinkkal több napon keresztül, sajnos eredménytelenül. Irán, földrengés /készenlét / A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett Polgárvédelmi Nap alkalmával bemutatót tartott egyesületünk, együttmködve a szekszárdi csoporttal, mely ekkor határozta el, hogy mentkutyás team-ek létrehozásával, bvíteni szeretné speciális tevékenységi körét. Gödöll speciális keresés. / Rendrségi munka segítése./ Celje /Szlovénia / Nemzetközi gyakorlat. / Az utánpótlás nevelése fontos szakmai követelmény, hogy az egyesület munkája és mködése folyamatos legyen. Ezért, a fiatal mentkutyások lehetséget kaptak, hogy nemzetközi szinten is megmutassák képességeiket, és tovább fejlesszék szakmai tudásukat. Az idjárás nem csak a fiatalokat tette próbára, de a kutyák számára is módot adott, hogy kitartásból és kötelességtudatból jelesre vizsgázzanak. / Két napon keresztül szakadt az es, a kutyák brig áztak, de a kitzött feladatokat maradék nélkül, eredményesen végrehajtották./ Kiskrös Polgárvédelmi Kirendeltség riasztás, eltnt személy keresése. /önakasztás/ Fels-Ausztria Günter Danhoffer emlékére gyakorlat. 27

28 A szervezet tervezett program tervei és programjai a diákság érdekében: Amennyiben egyesületünk fix bázissal, telephellyel fog rendelkezni, nyári táborok, és iskola napok keretén belül gyakorlati segítséget szeretnénk nyújtani azon iskolák részére, akik az erdei iskola programokban nem vesznek részt, de szeretnék, ha tanulói közvetlen kapcsolatba kerülhetnének az állatokkal. Ezen program megvalósításához segít az egyesület és az állatotthon között meglév együttmködési megállapodás. Ha a fiataloknak hasznos és felelsségteljes programokat tudunk nyújtani, kevesebb cselleng és unatkozó gyerek fog olyan elfoglaltságot keresni, ami káros saját magára és környezetére is. A szervezet elérhet az alábbi idpontban és módon: 0h-tól 24h-ig 06 30/ ; 06 30// A szolgáltatások igénybevételének feltételei, módjai: Hivatalos szerveken keresztül, személyes megkeresés útján, telefonon, ben. 28

29 Szervezeti adatok: Név: Lisztérzékenyek Egyesülete Szolnok A szervezet Jövképe: A Lisztérzékenyek életminségének javítása. A szervezet küldetése: Egyesületünk a lisztérzékeny emberek és családtagjaik érdekében mködik. Az egészségmegrzési és betegségmegelzési tevékenységét az állami, üzleti és más civil szervezetekkel együttmködve végzi, mellyel hozzájárul a Magyarországon él lisztérzékeny emberek és családjuk életminségének javításához. Jogi státusza: egyesület Alakulásának éve: 2004 évben Területi hatáskör: országos Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a Hivatalos képvisel neve: Pusztai János A szervezet elérhetségei: Tel: 06 56/ Fax: 06 56/ cím: A szervezet kontaktszemélye: Pusztai János Elérhetsége: 06 30/

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

SMaragd SM Egyesületnél elfogadva 2015.04.25 1. oldal/4 SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete Közhasznúsági jelentés szöveges kiegészítés 2014 évről SMaragd SM

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Projektötlet a halfogyasztás hatékony népszer sítésére

Projektötlet a halfogyasztás hatékony népszer sítésére Projektötletahalfogyasztáshatékonynépszersítésére I. Elzmények: AVízHalEmberközhasznúalapítványcéljaiéstevékenysége A 2011ben civil kezdeményezésre létrehozott VízHalEmber közhasznú alapítvány f céljai

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére.

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. GYEREKTÁBOR A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. A tábor helye: Szandavár, diáktábor Részvételi díj: - BRDSZ

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben