Civilek Szolnok Ifjúságáért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civilek Szolnok Ifjúságáért"

Átírás

1 Civilek Szolnok Ifjúságáért

2 Szerkesztette: Czakóné Molnár Ágnes Dr. Mészárosné Parádi Tünde Dr. Mészáros László Kiadja: Szolnoki Iskolavédk Egyesülete Felels kiadó: Czakóné Molnár Ágnes Elnök Szolnoki Iskolavédk Egyesülete Nyomdai munka: Papp László Produktum 22 Nyomdai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Készült a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezdés Szakmai és Területi Együttmködés Kollégiumának pályázati támogatásával 2

3 Tartalomjegyzék Elszó...4. A Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia szükségessége, valamint a program elzményei...6. Szervezetek és programjaik bemutatása...8. Csillagpor Alapítvány...9. Dan-ton Mvészeti Kiemelten Közhasznú Egyesület Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány Gördögök Kerékpáros és Szabadid Sportegyesület Készenléti Mentkutyás Egység Szolnoki Egyesület Lisztérzékenyek Egyesülete Szolnok Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány Szolnok Városi Polgárr Egyesület Sclerosis Multiplexes Betegek JNSZ Megyei Egyesülete Stratégiai és Partnerségi Civil Kerekasztal Szolnoki Iskolavédk Egyesülete Vakok és Gyengénlátók JNSZ Megyei Egyesülete Városi Diákok Tanácsa Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia

4 Civilek Szolnok Ifjúságáért Elszó Minden gyermek egyszer feln és felntt lesz. Ha akarja, ha nem, ez az élet rendje. Elgondolkodtató, megadunk-e nekik minden lehetséget ahhoz, hogy valóban érdemes legyen hasznos tagjának lenni a társadalmunknak? A megadunk, nem csak a családban fizikai és érzelmi szükséglet biztosítását jelenti csupán, hanem Érték és Mértékadó mintaadást is, nevezném én Önzetlen Szeretet Cselekedeteknek. Aztán kérdés, elég-e a család csupán, vagy mi, civil közösségek is tehetünk az érdekükben, valami keveset, a saját szakterületünkön. Errl szólt ez az egy éve-12 (civil) szervezetnek, hogy alkossunk közösen egy kis Szeretetet. Volt egy nagy csapat, aki rendszeresen összejött és a gyermekekért gondolkodott együtt. Aki gondolkodott már együtt, akár csak két-három ember is, ismeri az érzést. Felelsség a végeredményért, nem csupán az íróasztal fióknak dolgozzunk, érdekelje a fiatalokat az, amit az érdekükben, de velük együtt alkottunk. Lehet, hogy nem volt mindig egyszer a munka, de megérte. A szervezetek a munka során értek, fejldtek, megismertük egymást, magunk is felnttebbek lettünk a civil szervezeti létségben. Amikor nagyon szükséged van valamire, megkapod, olvastam egyszer valahol, és a napokban így is történt, az elszón való elmélkedés közben (találtam egy idézetet) a felntté válásról. (Veronica A. Shoffstall-tól). Ez az idézet mind a gyermekekkel kapcsolatban, mind a civil szervezetek felntté válásáról szólhat, a mi esetünkben, mint Önszervezdési Program, pedig szinte szintetizálja mindkét területet. Felntté válni.. Azt jelenti számomra, hogy vállalni kell bizonyos döntésekért a felelsséget, nem másokat hibáztatni az esetleges mellényúlásokért. Amikor teljesen magadra vagy utalva, esetleg azokra az emberekre, akiket életed bizonyos szakaszában megismertél, és velük együtt tudni kell együttdolgozni másokért is. S rádöbbenni arra, hogy az emberek körülötted megváltoznak, rotálódnak. Egy id után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeladás között. Örök barátokra is lelsz. Megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos a szerelemmel és a társaság a biztonsággal. De a közös érdekldés már a biztonság alapja lehet. Kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét és a bók nem esküszó. 4

5 Hozzászoksz, hogy emelt fvel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felntt méltóságával, nem, pedig a gyermek kétségbeesésével. Belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd, mert a holnap talaja túl ingatag ehhez. Egy id után kitapasztalod, hogy még a napsugár is éget, ha túl sokáig ér. Mveled saját kertecskédet, magad ékesíted fel lelkedet, nem mástól várod, hogy virágot hozzon neked. És megtanulod, hogy valóban sokat kibírsz; Hogy valóban ers vagy. És valóban értékes. De a legnagyobb közös érték az Egyén és Közösség, és az Egyén a Közösségben." A Civilek Szolnok Ifjúságáért Hálózat Programunkkal, ebben a felntté válásban szeretnénk segíteni a fiatalokat, akiknek 2010-ig, aktualizálva Stratégiánk Operatív Tevékenységeit folyamatosan szeretnénk programokat biztosítani. Kívánjuk, hogy kiadványunk legyen minden kedves érdekl számára hasznos Közösségi Szaknévsor is, a nem kimondottan Ifjúsági Szervezetek megismerése céljából! Czakóné Molnár Ágnes Szolnoki Iskolavédk Egyesülete-elnök Családterapeuta; Nonprofit menedzser 5

6 A Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia szükségessége valamint a program elzményei Tapasztalataink alapján, azon civil szervezetek, akik fiatalok részére is szerveznének programokat, de a célcsoport megszólítása és elérése, a fiatalok összefogásának nehézsége miatt nehéz, elszigeteldnek a fiataloktól és egymástól is. A városban tevékenyked civil szervezetek önmagukban valósítanak meg igazán nagyszabású projekteket, de annak nem adnak elég nyilvánosságot. Az együttmködések többnyire kezdetlegesek és formálisak, és azonos szakágat képvisel szervezetek között valósul meg csupán. Nem érvényesül a különböz szakterületek komplexitásának hatékonysága a fiatalok programjai során. A programunk célja: Szolnok 12 megyei hatókörrel rendelkez, különböz szakterületet képvisel, (civil) szervezetének hosszú távú és tartós együttmködési stratégájának kialakítása volt. Célunk egy - ez eddig hiánypótló - komplex-szervezetközi stratégia kidolgozása, mely a Civil Szervezetközi Ifjúsági Stratégia elnevezést kapta. Célunk volt továbbá, Szolnok Megye ifjúságának civil-tudatosság fejlesztése érdekében, a civil ifjúsági önkéntesség, és ifjúsági aktivista lét társadalmai szerepének és fontosságának propagálása is. A program innovatív eleme az, hogy szervezetek szakmailag különböz szakmai területet képviseltek: oktatás; egészségfejlesztésegészségnevelés; mentálhigiéné; kultúra; állatvédelem; katasztrófa védelem, esélyegyenlség és fogyatékossággal élk érdekvédelme; sport, és szabadid, közbiztonság és polgárvédelem valamint ifjúsági közéletfejlesztés. A fent felsorolt szakterületen mköd szervezeteket fogtuk össze programunkban egy közös célért dolgozva. Az ifjúság részére közös szervezés programok projektek, - ötletek, tervek kidolgozása történt, melyeket e kiadványba foglalva juttatunk el Önökhöz, az ifjúsággal foglalkozó szakemberekhez, valamint az oktatási intézményekbe. Fontos eleme a programunknak, hogy az ifjúságot képvisel Diák Tanács közremködésével létrehozott szükséglet-felmérésre alapoztuk a stratégia és a programok kidolgozását. A közös stratégia alapja még a szervezetek saját szervezeti stratégiáiknak elemzése és fuzionálása, melyben a Civil Stratégiai és Partnerségi Kerekasztal is közremködött. 6

7 Tevékenységeink az alábbiak voltak: Az Önszervezdési mhely-csoport munka keretében 12 hónapon keresztül a szervezetek eddigi tevékenységeinek bemutatása és egymással való megismertetése valósult meg, fókuszálva az ifjúsági programok megvalósulására. Negyedévente Hírlevélben propagáltuk tevékenységeinket, a Civil Forrásban hírül adtuk munkánk. A saját szervezeti stratégiák kialakítása és elemzése, segítette a programot a már meglév irányvonalak tisztán látásához, majd a Diák Tanács általi szükségletfelmérésre alapozva alakítottuk ki a közös Szervezeti Ifjúsági Stratégiát. Az egymással együttmködésben megvalósítható projektek tervek, kialakítása is megtörtént -mely együttmködési lehetségek alapjai lehetnek. Végeredményként egy Szervezetközi Stratégiát alakítottunk ki, mely irányvonala és alapja lesz az együttmköd szervezetek ig tartó-közös programjainak. Meghatároztuk a jelenlegi helyzetet - helyzetelemzéssel, kialakítottuk a közös jövképet, küldetést, a f célt és stratégiai irányvonalakat - fcélokat és az operatív tevékenységeket - a lehetséges közös szakmai programokat és projekteket. Közös munkánk eredményét Civilek Szolnok Ifjúságáért Konferencián, hozzuk nyilvánosságra, valamint ebben a Kiadványban, melyet kezében tarthat kedves olvasó, a - Civil Szervezetközi Stratégia- Kiadványban foglaltuk össze, melyet közre adunk Önöknek. Szerzk 7

8 A programban résztvev szervezetek és programjaik 8

9 Szervezeti adatok: Név: Csillagpor Alapítvány A szervezet jövképe és küldetése: A Csillagpor Alapítvány Kelet-Magyarország, ezen belül kiemelten Szolnok város ifjúsági közéletének fejlesztését tekinti küldetésének. Célunk, hogy a fiatalok képesek legyenek közösen a közösség érdekében, a demokratikus alapelveknek megfelelen tevékenykedni. Olyan ismeretek, képességek és kompetenciák birtokában legyenek, amelyek mind egyéni mind, pedig közösségük boldogulását segítik el. Eme céljaik elérése érdekében önállóan is kezdeményezni tudó, aktív és cselekv felnttekké váljanak. Jogi státusza: alapítvány Alakulásának éve: 2005 évben. Területi hatáskör: regionális Cím: 5000 Szolnok, Tóth Ferenc út 2. Hivatalos képvisel neve: Veres Zoltán A szervezet elérhetségei: Tel.: 06 70/ cím: A szervezet kontakt személye: Burai István Az elérhetsége: 9

10 A szervezet alapító okmányában szerepl fbb tevékenységei, céljai: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenlségének elsegítése, egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, idskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, munkaerpiacon hátrányos helyzet rétegek képzésének, foglalkoztatásának elsegítése - ideértve a munkaer-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elsegítése Az egyesületi programok célcsoportjai: A fiatalok, a éves korosztály. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Ifjúsági képzések, diák önkormányzati képzések, bentlakásos tréningek. Emberi jogi nevelési program. Nyári táborok és nemzetközi cserék. 10

11 A szervezet fbb programjai a diákság érdekében: Kompetencia és képességfejleszt képzések. A szervezet elérhet az alábbi idpontban és módon: Kontaktszemélyen keresztül, telefonon. Eddigi együttmköd partnerek és programok megnevezése: VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség Tesz-Vesz Gyermek és Ifjúsági Alapítvány A szervezet stratégiájának fbb irányvonalai: Ifjúsági önkormányzatok, informális csoportok munkájának segítése, a tagok képességeinek fejlesztése. Interkulturális tanulás segítése. Nemformális pedagógiai módszerek népszersítése, széleskör alkalmazásuk elterjesztése. Szakmai, elméleti és gyakorlati tudásunk átadása a közösségfejlesztés segítése érdekében. Együttmködések kialakítása, fejlesztése, ersítése. Az egymástól való tanulás szerepének növelése. Multiplikáló hatás ersítése. 11

12 Emberi jogi ismeretek, kompetenciák megismertetése, népszersítése, belsvé tételének segítése. Aktív kapcsolattartás a városi, megyei és országos ifjúsági, gyermekvédelmi és, családvédelmi szervezetekkel, nevelési, oktatási, szociális, valamint egészségügyi intézményekkel. Civil szervezetekkel való együttmködés kezdeményezése és elsegítése az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. Forrásteremtés. 12

13 Szervezeti adatok: Név: Dan-ton Mvészeti Kiemelten Közhasznú Egyesület Cím: Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 35. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 3. II/5. Tel: 06 30/ Honlap: cím: Hivatalos képvisel neve: Sülyi Károly Kontaktszemélyek elérhetsége: Sülyi Károly, Tel: 06 30/ A szervezet céljai, és tevékenységei: Kulturális örökségünk megóvása érdekében amatr együttesek, csoportok, mvészek felkutatása, összefogása. Azon Tiszateny és környékén él mvészeknek, csoportoknak a felkutatása, mvészi pályán történ elindulásának elsegítése, akiknek nem nyílik lehetségük a bemutatkozásra, zenei tehetségük kibontakoztatására, anyagi lehetségeik nem engedik, hogy elutazzanak koncertre, rendezvény színhelyére, nincs alkalmuk nagyobb közönség eltt bemutatkozni. Bemutatkozási lehetség biztosítása Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén, lehetségek keresése az országos szint bemutatkozásra. A magyar zenei kultúra népszersítése határainkon túl is. Kapcsolatok kiépítése határainkon túl él magyar zenészekkel, énekesekkel, mvészeti csoportokkal. 13

14 Közremködik a fiatal korosztályok szabadid hasznos és tartalmas eltöltéséhez kapcsolódó rendezvények ( NO-DROG koncertek, táncházak, zenei táborok) megteremtésében. Támogatja azon készségek és képességek elsajátítását és gyakorlását, amelyek önálló problémamegoldáshoz, a másokkal való együttmködéshez, az új iránti érdekldéshez, a megkülönböztetés és az erszak elutasításához szükségesek. Segíti és szervezi a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli zenei nevelését. Részt vesz a nemzetközi ifjúsági együttmködésben, az euroatlanti integrációval kapcsolatos ifjúsági programok szervezésében. Közremködik a fogyatékkal él gyermekek, fiatal tanulók rehabilitációs célú zenei nevelésében és oktatásában. Segíti a gyermek- és ifjúsági korosztály részére értékes mvészi produkciók és rendezvények létrejöttét (tehetségkutató versenyek, fesztiválok, alkotói pályázatok). Célja továbbá az Egyesületnek már gyermekkorban megismertetni a régi, népi hangszereket, ezek készítését, használatát. A kisgyermekek zenei oktatása, képzése, fejlesztése, akár már méhen belül is. A zenei elképzettség nélküli emberek körében a zene, a tánc megszerettetése az él zene szépségének, élményének biztosításával. A nemzeti etnikai kisebbségek mvészeti csoportjainak felkutatása, mvészeti tevékenységük népszersítése. Kulturált szórakozási lehetség biztosítása minden korosztály számára. Olyan rendezvények szervezése, amelyen minden korosztály megtalálja az igényeinek megfelel szórakozást. Ezek a rendezvények biztosíthatnák, hogy a fiatalabb generáció átvegye az idsebbektl a hagyományainknak megfelel, kulturált szórakozás mvelését. Célunk a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett megemlékezésekre, rendezvényekre, a hagyományokhoz köt összejövetelekre komplex msorok kiajánlása. 14

15 Egyházi rendezvényekre eladó mvészek kiajánlása, énekkari, zenei szolgáltatás biztosítása illetve olyan msorok megszervezése, amely a közösségek, és rászorulók javát szolgálja. Turisztikai, rendezvényekre, falunapokra, fesztiválokra, jótékonysági bálokra igény szerinti msorok kiajánlása. A településeken mköd nyugdíjas házakban, szociális otthonokba, hajléktalan szállókon élk hétköznapjainak, illetve ünnepeinek színesítése. Az ünnepnapokat kórházakban tölt beteg gyerekek gyógyulásának elsegítése szórakoztató gyermekprogramjainkkal. Oktatási intézmények, mveldési házak részére pódium msorok szervezése. Családi rendezvényeken történ közremködés. Szalagavatókra, érettségi találkozókra, vállalati összejövetelekre, fogadásokra igény szerinti zenei szolgáltatás biztosítása. Fiatal pályakezd, vagy kevéssé ismert mvészek, alkotók tevékenységének támogatása. Hivatásos és nem hivatásos mvészek számára közös fórum, bemutatkozási lehetség biztosítása. Megyei, országos, határon túli mvészeti, kulturális programokba való bekapcsolódás, mvészeti és kulturális programok szervezése. Közösségben végzett alkotómunka szintereinek kialakítása és ködtetése. vészeti önképz, fejleszt tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása. A mvészek közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás különféle lehetségeinek elsegítése, biztosítása. A mvészek számára, tevékenységüket segít információk biztosítása. A mvészek és a mvészetet pártoló, szeret és támogató közönség közötti párbeszéd és együttmködés színtereinek, lehetségeinek megszervezése, biztosítása. 15

16 A mvészet ügyének képviselete, támogatása, - közéleti, polgári fórumokon, - önkormányzatok és intézmények, valamint civil szervezetek körében. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Alakulásunk óta a szervezetünk legfbb célja, hogy az él-zenét népszersítsük. Átadásra került a Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Gyermek Intenzív Osztályának részére, egy 6,7 millió Forintos lélegeztetgép, melybl a Dan-Ton Mvészeti Egyesület 5,2 millió Forintot gyjtött össze, jótékonysági gála msorok nettó bevételébl. Szociális Otthonokban való ajándékmsorok adása azok számára, akik már nem tudnak eljutni él-zenés msoros estekre. Óvodákban hangszeres bemutató, gyermekek megismertetése a népi hangszerekkel novemberében, különböz civilszervezetekkel vettük fel a kapcsolatot ill. ersítjük pl. rendezvényeinkre, meghívást kaptak a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, a siket némák, a mozgássérültek egyesülete (kb. 50 egyesület). Idsek Otthonában karácsonyi koncert, születésnapok, alkalmával színvonalas ajándék msoradása. Gulyás fesztivál zenés msor programsorozatának megszervezése, társszervezetként. 16

17 Kállai János emlékest In memorian (Tisza Táncegyüttes vezet prímása volt). Muzsikusnak dalból van a lelke címmel országos turné megszervezése. Nemzetközi dal fesztivál (2 napos), 80 fellép, eladómvész részvételével, került megrendezése. A szervezet fbb programjai és programtervei a diákság érdekében: Szeretnénk más civil szervezetekkel összefogni, együttmködni, hogy minél szélesebb körben tudjuk az él zenét visszahozni, megszerettetni. Egyesületünk minden korosztálynak szeretne színvonalas programokat ajánlani, így már elkezdtük a 6 hónapos kortól a 3 éves korig a zenei foglalkozásokat. Hangszerismereti bemutatókat tartunk felkérésre, óvodákban. 17

18 Szervezeti adatok: Név: Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány Székhely címe: 5008, Szolnok Füst Milán út 15. Telefonszám: 06 30/ cím: Honlap: Jogi státusza: kiemelkeden közhasznú alapítvány Alakulásának éve: évben Területi hatáskör: megyei Hivatalos képvisel neve: Dr. Mészáros László elnök, szervezeti vezet Kontaktszemély megnevezése, elérhetsége: Dr. Mészárosné Parádi Tünde program menedzser 06 30/ Programmenedzser munkatársak: Dr. Mészárosné Parádi Tünde Czakóné Molnár Ágnes Az alapítvány küldetése: Alapítványunk küldetése, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vev egyének, csoportok és közösségek lelki egészségvédelmét elsegítsük, lehetvé tegyük számukra a mentális, szociális, és érzelmi egészségfejlesztés útján képességeik tudatos kiteljesedését, életük minségének jobbítása érdekébe 18

19 A szervezet célja, tevékenysége: A mentálhigiénés kultúra támogatása az egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségpromóció széles körben való elterjesztése. A szenvedélybetegségek kialakulásának megelzése, korai kezelésbe vétele és rehabilitációja. Fiatalkorúak mentálhigiénés védelme, krízis kezelése. Egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító, - egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Felnttképzési tevékenység egyéb felntt oktatás. Hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenlségének elsegítése. Közösségfejlesztés, hálózatépítés partnerségi folyamatok ersítése a nonprofit szektor keretein belül. Nonprofit menedzsment és forrásteremtés tanácsadás civil szervezetek számára. Aktív kapcsolattartás a városi, megyei és országos ifjúsági, gyermekvédelmi és, családvédelmi szervezetekkel, nevelési, oktatási, szociális, valamint egészségügyi intézményekkel. Civil szervezetekkel való együttmködés kezdeményezése és elsegítése az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. 19

20 A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Projektmenedzser képzés civil szervezeti munkatársak számára ( ) A képzés keretében civil szervezeti munkatársak és fiatalok felkészítése zajlott a sikeres pályázatírási és projektmenedzsment technikák elsajátítása érdekében. A képzés gyakorlati blokkjában helyt kapott a munkatársak kiválasztásának, motiválásának szempontjai, valamint a hatékony probléma megoldási technikák tanítása is. Az eltelt öt évben több mint 200 f civil szervezeti munkatársat képeztünk ki ban kísérleti jelleggel 25 f középiskolai tanuló számára is indítottunk képzést, melynek célja volt, hogy a fiatalok kapcsolatba kerüljenek a civil szervezetekkel, megismerkedjenek a civil létformákkal. A képzéseket támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejleszt és Információs Kollégiuma. Vezeti tréning civil szervezeti munkatársak számára: ( ) A 30 órás képzés során olyan személyiségtulajdonságokat fejlesztettünk és gyarapítottunk a vezetkben, amelyek a formális szerepelírásokon túli feladatok megoldásához szükségesek. A munkatársak motiválásának, és a szervezeti munkában való öntevékeny részvételének szabályozásához való jártasságok fejlesztése szintén a képzés részét képezték. A vezetk az új pszichológiai módszerek alkalmazása révén képessé váltak a különféle interperszonális krízisek kreatív megszüntetésére. A programot a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatta.. Szervezetfejleszt tréningcsoport segít szakmában dolgozó civil szervezeti munkatársak számára: ( ) E csoport célja volt, hogy a szervezeti viszonyokat (alá-, és fölérendeltségi viszonyok, vezetési viszonyok, információs hálózatok és folyamatok, szerepek, csoporthatárok) feldolgozzuk és tudatosítsuk. A csoportfolyamat során felszínre kerültek az egyéni és csoportos érzelmi problémák, melyek megbeszélése után felszabadultak a szervezet tagjaiban meglév változtatási 20

21 készségek és tendenciák. A 40 órás csoportfolyamat végén a szervezet pszichés klímája érezheten javult, a tagok interperszonális érzékenysége ntt. Új együttmködések kialakítása, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása ( ) A program célcsoportja volt a prevencióval foglalkozó civil szakmai szervezetek munkatársai, drogügyi koordinátorok és ifjúságvédelmi felelsök (70 f). A program f tevékenységei a következk voltak: prevencióval foglalkozó szervezetek bemutatkozó workshop ok, szakmai kompetencia-fejleszt tréning, szakmai- mködési protokollok kidolgozása, módszertani kiadvány elkészítése. A program hozzájárult ahhoz, hogy a prevenciós palettáról a helyi igények figyelembe vétele mellett tudjanak dönteni az egészségfejlesztésben érdekelt célcsoportok. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezdés Szakmai Kollégiuma támogatta. 21

22 Szervezeti adatok: Név: GÖRDÖGÖK Kerékpáros és Szabadid Sportegyesület Cím: 5000 Szolnok, Holló utca 15. Tel: 06 56/ Honlap: cím: Hivatalos képvisel neve: Oskó Imre A szervezet kontakt személye: Oskó Imre Elérhetsége: 06 30/

23 A szervezet céljai, tevékenységei: Terep- és túrakerékpározás összes változata görkorcsolya, görsí, túra. Természetjárás és természetvédelem gyalogosan és vízen is. Szabadid kulturált eltöltése, egészséges életmódra nevelés. Az egyesületi programok célcsoportjai: A szolnoki és Szolnok környéki kerékpárosok és minden egyéb gördülk szervezetté tétele, az egyesületen belül, igény szerint szakosztályok létrehozása. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási versenyek, táboroktalálkozók szervezése és túravezet képzés. Diák- és szabadid sport kialakítása és folytatása a kerékpáros és egyéb sport területén igény szerint. Kerékpáros közlekedési-mszaki ismeretek bvítése és természetvédelmi nevelés. Versenyeken való részvétel. Versenyek és sportrendezvények szervezése. A sportágak propagandájának elsegítése és szervezése. Felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben. 23

24 Szervezeti adatok: Név: Készenléti Mentkutyás Egység Szolnoki Egyesület A szervezet Jövképe: Alapszabályban megfogalmazott céloknak, feladatoknak, elvárásoknak maximálisan megfelelni. Szakmai tudásunkat és technikai felszereltségünket bvíteni, pályázati lehetségek igénybevételével és saját források felhasználásával, mind szélesebb körben megismertetni munkánkat. szempont, hogy a fiatalokkal való kapcsolatainkat kiszélesítsük, információval lássuk el, s olyan lehetségeket mutassunk be nekik /akár interneten, akár iskolai bemutatók alkalmával /, hogy példánkat követve, minél több önkéntes tevékenykedjen annak érdekében, hogy a felmerül szükségletekre (melyeket a hivatalos szervek nem tudnak mélyrehatóan kielégíteni) karitatív kereteken belül, közösen találjunk megoldásokat. A szervezet küldetése: Természeti és más katasztrófák esetén eltnt, áldozatul vált személyek mentése, kutatása, speciálisan képzett kutatókutyákkal, karitatív tevékenység Jogi státusza: kiemelkeden közhasznú egyesület Alakulásának éve: 1998 Területi hatáskör: nemzetközi Cím: 5000 Szolnok, Tulipán utca 14. Hivatalos képvisel neve: László Istvánné A szervezet elérhetségei: Tel: 06 30/

25 Honlap: cím: A szervezet kontaktszemélye: László Istvánné Csutak Loránd Az elérhetsége: 06 30/ ; 06 30/ A szervezet alapító okmányában szerepl fbb tevékenységei, céljai: Karitatív tevékenység folytatása, az ország területén, mentkutyás teamek készenlétben tartásával azok felkészítése, minél eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében. Az egyesületi programok célcsoportjai: Mindazon bajbajutott embertársaink, kik segítségre szorulnak. Azon fiatalok, kik hasznosan szeretnék eltölteni szabadidejüket. A szervezet fontosabb programjai az elmúlt öt évben: Nemzetközi gyakorlatok, bemutatók, éles bevetések alkalommal, 40 napot töltöttünk az alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításával, szabadidnk, és szabadságunk terhére, együttmködve társszervezetekkel, segítve a hivatalos szervek munkáját. 25

26 Részt vettünk eltnt személyek felkutatásában/murakeresztút, Laktelek, Torony község, Bp. Pszihiátria, Szentgyörgyvár, Mezkovácsháza, Szolnok, Szentes, Tiszasüly, Szabás, Nagyhorváti-Zalaszentmárton, Tiszacsege, Kapoly, Pirtó./ Segítettük a rendrség munkáját, ezek közül a legkiemelkedbb Csongrád megyében, Balástyán, több alkalommal, több helyszín beazonosítása Cabana Copra / Nagyvárad, Románia /Négy barlangászt elsodort a lavina. Egy ft a baleset után megtaláltak Felkérés alapján részt vettünk a kutatásban. /A keresést a Nagyváradi Hegyiment szolgálattal és a SPIDER Mentcsoporttal közösen végezzük./ Több napos keresés után a kutatást lavina veszély miatt a felfüggesztették. Szolnok Városi Polgárr Egyesülettel eltnt személy felkutatása. /A közös munka, eredménnyel zárult. A nagyváradi hegyimentk jelezték, hogy az idjárási viszonyok lehetséget adnak a munka folytatására. Egyeztetés után a kutatásban résztvevk újra a helyszínre mennek. - / GPS segítségével, /A januárban megadott koordináták alapján, melyek a kutyák jelzéseinek helyével azonosak voltak, - a kutatás eredménnyel járt. Hejce- Ids hölgy keresése társszervezetekkel, kutatókutyák alkalmazásával. Algír / külföldön, földrengés áldozatainak felkutatása / a magyar csapat jelzései alapján túlélt emelnek ki a mszaki mentk, a romok alól./ idehaza: Albertirsa, strandról eltnt kisfiú felkutatása, - tolózár orsó (lángvágóval való) szétszedése, rendrségi munka segítése. Egerfarmos eltnt személy keresése társszervezetekkel, kutatókutyák alkalmazásával. Szikszó (vízbefúlt férfi) kutatás. Gödöll. /Eltnt ids ember felkutatása együttmködve társszervezetekkel, rendrséggel és a helyi lakosokkal/. Az esti órákban megkezdett kutatás alkalmával a mentcsoportok között a kapcsolat tartást, a folyamatos információ cserét az URH 26

27 készülékek biztosították, mellyel az összehangolt és koordinált munkát a mentésvezet irányította. A nyomkövet kutya alkalmazásával pontos képet kaptunk az eltnt személy feltételezhet mozgásterérl, melyet másnap reggel a bejelentés alapján történt megtalálás alátámasztott. Szirmabeseny /eltnt csecsem keresése/, Területeket, ill. a patak medrét vizsgáltuk át, néhol mellig ér vízben gázolva, a 2 Cº vízben, s kerestünk területkeres kutyáinkkal több napon keresztül, sajnos eredménytelenül. Irán, földrengés /készenlét / A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett Polgárvédelmi Nap alkalmával bemutatót tartott egyesületünk, együttmködve a szekszárdi csoporttal, mely ekkor határozta el, hogy mentkutyás team-ek létrehozásával, bvíteni szeretné speciális tevékenységi körét. Gödöll speciális keresés. / Rendrségi munka segítése./ Celje /Szlovénia / Nemzetközi gyakorlat. / Az utánpótlás nevelése fontos szakmai követelmény, hogy az egyesület munkája és mködése folyamatos legyen. Ezért, a fiatal mentkutyások lehetséget kaptak, hogy nemzetközi szinten is megmutassák képességeiket, és tovább fejlesszék szakmai tudásukat. Az idjárás nem csak a fiatalokat tette próbára, de a kutyák számára is módot adott, hogy kitartásból és kötelességtudatból jelesre vizsgázzanak. / Két napon keresztül szakadt az es, a kutyák brig áztak, de a kitzött feladatokat maradék nélkül, eredményesen végrehajtották./ Kiskrös Polgárvédelmi Kirendeltség riasztás, eltnt személy keresése. /önakasztás/ Fels-Ausztria Günter Danhoffer emlékére gyakorlat. 27

28 A szervezet tervezett program tervei és programjai a diákság érdekében: Amennyiben egyesületünk fix bázissal, telephellyel fog rendelkezni, nyári táborok, és iskola napok keretén belül gyakorlati segítséget szeretnénk nyújtani azon iskolák részére, akik az erdei iskola programokban nem vesznek részt, de szeretnék, ha tanulói közvetlen kapcsolatba kerülhetnének az állatokkal. Ezen program megvalósításához segít az egyesület és az állatotthon között meglév együttmködési megállapodás. Ha a fiataloknak hasznos és felelsségteljes programokat tudunk nyújtani, kevesebb cselleng és unatkozó gyerek fog olyan elfoglaltságot keresni, ami káros saját magára és környezetére is. A szervezet elérhet az alábbi idpontban és módon: 0h-tól 24h-ig 06 30/ ; 06 30// A szolgáltatások igénybevételének feltételei, módjai: Hivatalos szerveken keresztül, személyes megkeresés útján, telefonon, ben. 28

29 Szervezeti adatok: Név: Lisztérzékenyek Egyesülete Szolnok A szervezet Jövképe: A Lisztérzékenyek életminségének javítása. A szervezet küldetése: Egyesületünk a lisztérzékeny emberek és családtagjaik érdekében mködik. Az egészségmegrzési és betegségmegelzési tevékenységét az állami, üzleti és más civil szervezetekkel együttmködve végzi, mellyel hozzájárul a Magyarországon él lisztérzékeny emberek és családjuk életminségének javításához. Jogi státusza: egyesület Alakulásának éve: 2004 évben Területi hatáskör: országos Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a Hivatalos képvisel neve: Pusztai János A szervezet elérhetségei: Tel: 06 56/ Fax: 06 56/ cím: A szervezet kontaktszemélye: Pusztai János Elérhetsége: 06 30/

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés 2004. év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben