állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA"

Átírás

1 Fondés állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR, 2004

2 BEVEZETÕ Székesfehérvár Megyei Jogú Város a rendszerváltozást követõen az országban elsõként hozta létre önálló levéltári intézményét. Az intézmény alapítására február 15-én került sor. A szervezeti önállóság helyreállításával Székesfehérvár a korábbi magyar és az európai joggyakorlatot követte, jogelõdjeinek iratanyaga felett a tulajdonosi jogokat gyakorolva biztosítja azok megõrzését. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára újjászervezésével, a város egyik legnagyobb múltú intézménye kezdte meg mûködését. A Fejér Megyei Levéltárból történt kiválás tette szükségessé az ideiglenes fondjegyzék, majd az új szerkesztési alapelvek megjelenését követõen az önálló fondjegyzék megjelentetését. A levéltári iratanyag szétválasztására ban került sor. Ennek során többségükben szétválasztották a városi provenienciába tartozó iratokat a megyei levéltár egyéb iratanyagaitól, összesen 893 iratfolyóméter terjedelemben. Az elmúlt években végzett rendezési munkák szinte valamennyi általunk õrzött fondot érintették. Az iratanyag teljes körû revíziójára került sor. Az õrzött iratanyag mennyisége folyamatosan növekszik, az intézmény elmúlt tizenkét évében közel 2000 iratfolyóméterre növekedett. Az egyes fondokhoz és állagokhoz tartozó leírásokat (szervtörténet, repertóriumok), valamint az állagok terjedelmét jelen fondjegyzék nem tartalmazza. E kiadványunk elsõ kötete a Levéltári Tájékoztató Füzetek címû sorozatnak, melyben az elmúlt két évben átvett iratanyagokhoz tartozó adatokat aktualizáltuk, valamint az új fond- és állagjegyzékszerkesztési elveknek megfelelõen átalakítottuk jegyzékünk szerkezetét, remélve, hogy a kutatóknak ezzel minél részletesebb információt nyújtunk. 3

3 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK A.) FEUDÁLIS KOR 1001 Királyi biztosok iratai ,31 a.) Bajzáth György királyi biztos iratai b.) Ferenczi Antal királyi biztos iratai c.) Latinovics János királyi biztos iratai d.) A királyi komisszió iratai Székesfehérvár város Tanácsának iratai ,82 a.) Tanácsülési jegyzõkönyvek (Protocolla Civitatis Albensis) Tisztázati példányok Fogalmazati példányok b.) Tanácsi és törvényszéki ügyviteli iratok (Acta politica et iuridica) c.) Tanácsi iratok (Acta politika) d.) Levelezõkönyvek (Libri correspondentiarum) e.) Népösszeírások f.) Népszámlálási iratok , 1820, 1828 g.) Örökbevallási jegyzõkönyvek (Protocolla fassionum) h.) Végrendeletek (Testamanta) i.) Becsûkönyvek (Schatzungs Protocoll) és iratok (1856) j.) Betáblázási jegyzõkönyvek (Protocolla intabulationum) és iratok k.) Himlõoltási iratok l.) Gyógyszerkönyvek és vények m.)katonai ügyek iratai (Acta militaria) n.) Kolerabizottság iratai

4 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK o.) Gazdasági Bizottság jegyzõkönyvei p.) Szépítõ Bizottság iratai r.) Országgyûlési iratok (Acta dietalia) s.) Zsidók letelepedésére vonatkozó iratok (Acta iudaica) Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai ,60 a.) Számadáskönyvek b.) Számadási naplók c.) Számadási mellékletek d.) Tizedösszeírások e.) Kórházi számadások f.) Bérleti iratok (Báránd puszta) Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai ,00 a.) Dicalis összeírások b.) Adóbeszedési könyvek c.) Naplók (diariumok) d.) Számadások Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai ,70 a.) Árvahivatali számadások (Waisen Rechungen) b.) Árvahivatali iratok Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai ,80 a.) Telekkönyvek b.) II. József-kori földmérési iratok c.) Teleklevelek d.) Telekkönyvvezetõi számadások Székesfehérvár város Vásári Bíróságának iratai ,65 a.) Jegyzõkönyvek (Protocollum nundinale) b.) Iratok Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai , Nemzeti Iskolák helyi igazgatójának iratai , Székesfehérvár város Törvényszékének iratai ,00 a.) Törvényszéki jegyzõkönyvek (Gericht Protocoll) Tisztázati példányok Töredékes jegyzõkönyvek és fogalmazványok

5 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA b.) Törvényszéki iratok (Acta iudicaria) Polgári és büntetõperek (Causae civiles et criminales) Bíráskodási iratok (Acta iuridica) c.) Vegyes törvényszéki iratok (Processus criminales et civiles) A Székesfehérváron állomásozó Gollner Gyalogezred iratai , A Székesfehérváron állomásozó Ernst Gyalogezred iratai ,10 B.) KAPITALISTA KOR 1101 Székesfehérvár város ideiglenes cs. és kir. Biztosának iratai , Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyûlésének iratai ,30 a.) Jegyzõkönyvek 1. Tisztázati példányok 2. Fogalmazati példányok b.) Iratok 1103 Székesfehérvár város Községtanácsának iratai ,68 a.) Választmányi ülések jegyzõkönyvei b.) Választmányi iratok 1104 Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyûlésének iratai ,10 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok (lásd: a tanácsi iratok között) 1105 Székesfehérvár város Polgári Választmányának iratai ,14 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok

6 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 1106 Székesfehérvár város Városhatósági Közgyûlésének iratai ,35 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok 1107 Székesfehérvár város Tanácsának iratai ,20 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok c.) Népszámlálási iratok 1850, 1857, 1869 d.) Katonai iratok e.) Végrendeletek f.) Betáblázási jegyzõkönyvek g.) Gyógyszerkönyvek Székesfehérvár város Bizottmányainak iratai ,80 a.) Szervezési bizottmányi iratok b.) Vegyes bizottmányok 1871 c.) Katonaügyi bizottmány d.) Adóbizottmány e.) Jogügyi Szakosztály f.) Ínségügyi Bizottmány g.) Ipari és Kereskedelemi Szakosztály 1868 h.) Pénzügyi Szakosztály i.) Állandó Bizottmány 1866 j.) Közegészségügyi Szakosztály k.) Csõszfogadási Bizottmány l.) Nevelésügyi Szakosztály m.)bányabizottmány 1886 n.) Szõlõhegyi bizottmány o.) Legelõre felügyelõ bizottmány p.) Kölcsönrendezõ Szakosztály q.) Árvaügyi választmányi ülés jegyzõkönyvei r.) Árvaügyi Szakosztály iratai s.) Árvapénztárt vizsgáló bizottmány Székesfehérvár város Árvabizottmányának iratai , Székesfehérvár város Polgármesterének iratai ,40 a.) Elnöki iratok b.) Általános iratok (1859 után l. tanácsi iratok között) 7

7 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 1111 Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai ,50 a.) Számadáskönyvek b.) Vegyes számadások 1112 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai ,00 a.) Adófõkönyvek 1113 Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai ,45 a.) Iratok b.) Számadások c.) Számadási okmányok Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai , Székesfehérvár város Számvevõi Hivatalának iratai (Házipénztári fõkönyvek és fõnaplók) , Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai ,80 a.) Iratok b.) Nyilvántartó könyvek 1118 Székesfehérvár város Tiszti Fõügyészének iratai , Székesfehérvár város Törvényszékének iratai ,30 a.) Jegyzõkönyvek b.) Büntetõ perek c.) Polgári perek 1120 A Székesfehérvári városilag Kiküldött Bíróság iratai , Székesfehérvár város Visszaállított Törvényszékének iratai ,20 a.) Polgári perek b.) Büntetõ perek c.) Árvatörvényszéki iratok d.) Csõdiratok e.) Elnöki iratok f.) Fõbírói iratok

8 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 1122 Székesfehérvár város Sommás Bíróságának iratai ,70 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok 1401 Székesfehérvár város Fõispánjának iratai ,00 a.) Fõispán kormánybiztos iratai 1919 b.) Elnöki (bizalmas) iratok c.) Általános iratok d.) Országmozgósítási kormánybiztos iratai Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottságának iratai ,70 a.) Közgyûlési jegyzõkönyvek b.) Költségvetési Bizottság iratai c.) Gazdasági Bizottság iratai d.) Egészségügyi Bizottság iratai e.) Reáliskolai Bizottság iratai f.) Temetõrendezõ Szakosztály iratai g.) Esküdtképes férfiak névjegyzéke h.) Pénzügyi Szakosztály iratai i.) Cselédügyrendezõ Szakosztály iratai 1901 j.) Szegényügyi Bizottság iratai k.) Segítõ Bizottság iratai Székesfehérvár város Központi Választmányának iratai , Székesfehérvár város Igazoló Választmányának iratai , Székesfehérvár város Tanácsának iratai ,00 a.) Tanácsülési jegyzõkönyvek b.) Tanácsi iratok c.) Katonai iratok d.) Végrendeletek e.) A testnevelési törvény végrehajtására kiküldött tisztviselõ iratai f.) Kihágási iratok Székesfehérvár város Polgármesteri Hivatalának iratai ,00 a.) Elnöki iratok

9 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA b.) Általános iratok (1929 ig l. tanácsi iratokkal együtt) c.) Építési iratok d.) Kihágási iratok e.) Rendészeti iratok (Elsõfokú Közig. Hatóság) f.) Községi bírósági iratok g.) Katonai ügyosztály iratai h.) Közélelmezési ügyosztály iratai i.) Ínségakció iratai j.) Kisgyûlési jegyzõkönyvek Székesfehérvár város Tiszti Fõügyészének iratai , Székesfehérvár város Árvaszékének iratai , Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai , Székesfehérvár város Számvevõi Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Rendõrkapitányának iratai , Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Szegényügyi Hivatalának iratai , Székesfehérvár város népmozgalmi Nyilvántartójának iratai , Székesfehérvár város Idegenforgalmi Bizottságának iratai , Székesfehérvár város Közigazgatási Bizottságának iratai , Székesfehérvár város Levéltárának iratai , Székesfehérvár város szabályrendeleteinek levéltári gyûjteménye ,00 10

10 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 1420 Alapítványi iratok gyûjteménye , Városi szerzõdések gyûjteménye , Székesfehérvár thj. Város Elsõ Közös Konyha Titkárságának iratai , Székesfehérvár Város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyûjteménye , Székesfehérvár Város Testnevelési Felügyelõjének iratai , Dr. Zavaros Aladár polgármester és Varga Elemér mûszaki tanácsos fegyelmi ügyével kapcsolatos iratok gyûjteménye , Székesfehérvár Város Közmûveinek iratai ,00 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok 1427 Székesfehérvár Város Kamarási Hivatalának iratai , Székesfehérvár Város Tisztiorvosának iratai , A Székesfehérvári Elemi Iskolák Felügyelõigazgatójának iratai , A Székesfehérvári Elemi Iskolák Tantestületének iratai , Városi fenntartású iskolák Iskolaszékének iratai , A Székesfehérvári Országos Ipari, Termény és Állatkiállítás Szervezõbizottságának iratai , Székesfehérvár Város Városgazda iratai , Székesfehérvár Város I. fokú Iparhatóságának iratai , Székesfehérvár Szab. Kir. Város fõispánjának iratai ,03 11

11 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 1436 Székesfehérvár Város Tiszti Fõorvosi Hivatalának iratai , Székesfehérvár Város Törvényhatósági Bizottságának Közgyûlési Jegyzõkönyvei , Székesfehérvár Város Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának Iratai , Székesfehérvár Város Polgármesterének iratai ,55 a.) Általános iratok b.) Kihágási iratok c.) Községi bírósági iratok d.) Rendészeti iratok (Elsõfokú Közigazgatási Hatóság) e.) Katonai iratok f.) Kisgyûlési jegyzõkönyvek g.) Hadigondozási iratok Székesfehérvár Város Lakáshivatalának iratai , Székesfehérvár Város Számvevõségének iratai , Székesfehérvár Város Közigazgatási Bizottságának Iratai ,30 a.) Általános iratok b.) Gazdasági Albizottság iratai Székesfehérvár Város Árvaszékének iratai , Székesfehérvár Város Szociális Felügyelõjének iratai , Székesfehérvár városi alkalmazottak nyilvántartásának levéltári gyûjteménye (1941) , Székesfehérvár város Néphivatalának iratai , Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1949 (1950) 0,12 12

12 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK VI. KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI FÖLDMÛVELÉSÜGYI SZAKSZERVEK 201 Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal iratai ,42 VII. JOGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEK LEVÉLTÁRI LETÉTJEI (1954) 1 A Székesfehérvári Törvényszék iratai (Sárkeresztes tagosítási pere) (1953) 0,25 2 A Székesfehérvári Királyi Törvényszék, mint Cégbíróság iratai (1954) 6,75 3 Székesfehérvári Népbíróság iratai , Az Enyingi Közjegyzõ (Rác Lajos) iratai ,02 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK (1818) KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZETEK IRATAI 51 Székesfehérvári Ybl Miklós Gimnáziumának iratai (1855) (1950) 3,58 13

13 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 52 A Székesfehérvári Kereskedelmi Középiskola iratai (1950) 1,30 53 A Székesfehérvári Szent Margit Leánygimnáziumának iratai ,25 54 Székesfehérvár thj. Város Szent István Középfokú Mezõgazdasági Tanintézet iratai (1954) 0,40 55 Székesfehérvár thj. Város Felsõbb Leányiskolájának iratai ,12 56 A Székesfehérvári Gépipari Középiskola iratai ,25 57 Székesfehérvár thj. Város Ybl Miklós Gimnázium Dolgozók Iskolájának iratai ,13 58 A Székesfehérvári Dolgozók Gépészeti Középiskolájának iratai ,03 ELEMI NÉPISKOLÁK IRATAI 101 A Szent József (Belvárosi) Fiú elemi népiskola iratai , A Tóvárosi községi elemi népiskola iratai , Az Öreg utcai községi elemi népiskola iratai , Az Ezredéves községi elemi népiskola iratai , A Zámoly utcai (Szent Imre) községi elemi népiskola iratai , A Deák Ferenc utcai községi elemi népiskola iratai , A IV. sz. (Maroshegyi) Állami Általános Iskola iratai 1934 (1946) ,13 14

14 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 108 A Szent István községi elemi népiskola iratai , Az I. sz. Állami Általános Iskola iratai , A Szõlõhegyi községi elemi népiskola iratai (1950) 0, A Selyem utcai községi elemi népiskola iratai , A II. sz. Állami Általános Iskola iratai , A Szárazréti községi elemi népiskola iratai (1950) 0, A III. sz. (Marx téri) Általános Iskola iratai ,02 POLGÁRI ISKOLÁK 301 A Fiú Polgári Iskola iratai , Dolgozók Polgári Iskolájának iratai ,02 GAZDASÁGI, TANONC ÉS SZAKISKOLÁK IRATAI 601 Az Önálló Gazdasági Népiskola iratai , A Kereskedõ Tanonciskola iratai (1950) 0, Az Alsó fokú Iparostanonc Iskola iratai , A Mezõgazdasági Népiskola iratai , A Városi Zeneiskola iratai ,12 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 701 A Székesfehérvári Színház iratai ,60 15

15 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA IX. TESTÜLETEK 201 A székesfehérvári városi elemi iskolák Tanítótestületének iratai , A székesfehérvári iskolák Iskolaszékének iratai , A székesfehérvári városi elemi iskolák felügyelõ igazgatójának iratai ,00 XI. GAZDASÁGI SZERVEK 1 Felmayer István és Fiai Rt. iratai ,20 XIII. CSALÁDOK IRATAI 1 A Say család iratai ,50 2 A Györe család iratai ,07 3 A Mórocz család iratai ,14 4 A Csihás család iratai ,02 5 A Karl család iratai ,07 6 A Cser Palkovics család iratai ,01 7 A Tallián család iratai ,05 8 A Gyõrffy család iratai ,05 9 A Viniczay család iratai ,01 10 Az Ármos család iratai ,07 16

16 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK XIV. SZEMÉLYEK IRATAI 1 Nagy Sándor földmûves gazda feljegyzései ,01 2 Dani Lukács városi és megyetörténeti írásai ,90 3 Ferenczi György ezredes székesfehérvári hadtestparancsnok iratai ,01 4 Fürész Gyula helytörténész iratai ,07 5 Dr. Jenei Károly levéltáros iratai ,03 6 Nagy Ferenc (volt miniszterelnök) levelei ,01 7 Párniczky Józsefné levéltáros iratai ,07 8 Dr. Kecskés Sándor állattenyésztési kutató iratai ,40 9 Remetey Tibor városrendezõ mérnök iratai ,27 10 Tímár Sándor a polgári védelem parancsnokának iratai ,70 11 Áron Nagy Lajos festõmûvész hagyatéka 1,68 12 Dr. Kállay István egyetemi tanár hagyatéka 5,16 13 Bartos László mérnök iratai ,12 14 Mohai Ferenc pékmester iratai ,60 15 Zalka István építészmérnök iratai 0,24 16 Jenei Károly fõlevéltáros irathagyatéka ,10 17 Nyirjesi Margit tanító iratai ,02 18 Varga Ferenc szobrászmûvész újságkivágásai ,02 19 Dr. Lauschmann Gyula tiszti fõorvos iratai ,02 20 Szekeres Miklósné postaellenõr iratai 0,08 21 Dr. Szarka Géza író irathagyatéka 2,16 22 Pallay József festõmûvész irathagyatéka ,03 23 Dr. Cseplák György iratainak gyûjteménye ,06 24 Moenich Károly városi fõlevéltáros irathagyatéka ,12 17

17 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA XV. GYÛJTEMÉNYEK 1 Iskolai értesítõk, évkönyvek gyûjtemények 2,10 2 Térképgyûjtemény 3 Tervtár ,35 4 Fényképgyûjtemény ,90 5 Kézirattár ,50 6 Mikrofilmgyûjtemény db felvétel 7 Pecsétgyûjtemény 0,40 8 Plakátok, aprónyomtatványok gyûjteménye 2,85 9 Lánczos Kornél Szekfû Gyula Alapítvány által támogatott politikatörténeti gyûjtemény ,68 10 A területi önkormányzatok igazgatására vonatkozó iratok másolatai ,80 11 Székesfehérvár városközpont rendezési tervének feltáró lapjai 1,10 12 Óvodai gyûjtemény , ,24 13 Hanglemezgyûjtemény 0,30 14 Az Országgyûlés hiteles jegyzõkönyvei ,24 15 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. személyi anyagainak gyûjteménye 9,00 16 Választási gyûjtemény ,63 XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IRATAI 1 A Székesfehérvári Munkás, Katona és Földmûvestanács Intézõ Bizottságának iratai ,00 18

18 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 2 Székesfehérvár város Lakásügyi Bizottságának iratai ,25 XVII. NÉPHATALMI SZERVEK IRATAI 1 Székesfehérvár Város Ideiglenes Bizottságának (21 es Bizottság) iratai III. 22 IV ,04 2 Székesfehérvár thj. város Nemzeti Bizottságának iratai , A Központi Népi Ellenõrzés Székesfehérvár Városi Bizottságának iratai ,15 XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA (1950) (1990) 501 Székesfehérvár város Tanácsülési jegyzõkönyvei , Székesfehérvár város Tanács Végrehajtóbizottságának jegyzõkönyvei , Székesfehérvár Városi Tanács V. B. Elnökének bizalmas iratai , Székesfehérvár Városi Tanács V. B. Elnökének iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Elnökhelyettesének iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Pénzügyi Osztályának iratai ,76 19

19 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 507 Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Igazgatási Osztályának iratai ,40 a.) Általános iratok b.) Gyámügyi iratok c.) Anyakönyvi iratok d.) Hagyatéki iratok e.) Lakásügyek f.) Lakónyilvántartó könyvek g.) Gyûjtõszámos iratok 508 Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Ipari utóbb Ipari és Mûszaki Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Mezõgazdasági Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Oktatási, Népmûvelési utóbb Mûvelõdési Osztályának iratai (1949) , Székesfehérvár város Tanács V. B. Titkárság iratai (1957) (1973) 1, Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Szervezési utóbb Szervezési és Jogi Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanács V. B. Kommunális Osztályának iratai (1954) 1, Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Egészségügyi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv és Statisztikai Osztályának iratai (1950) ,88 20

20 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 517 Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Kereskedelmi utóbb Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Építési-, Közlekedési és Vízügyi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Városgazdálkodási Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Munkaügyi Osztályának iratai 1972 ( ) 0, Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Tervosztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ügyfélszolgálatának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Családvédelmi és Egészségügyi Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ellátási és Árhatósági Osztály iratai ,68 a.) Iparengedélyek 526 Székesfehérvár város Tanács Munkaügyi Döntõbizottság iratai (1977) , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Munkaügyi Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Testnevelési és Sportfelügyelõség iratai ,12 21

21 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA XXIV. KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI 201 Székesfehérvári Járásbíróság, mint Telekkönyvi Hatóság iratai , Székesfehérvári Járási Városi Földhivatal iratai ,70 XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEK LEVÉLTÁRI LETÉTJEI 1 Fejér Megyei Bíróság iratai ,56 21 Székesfehérvári Járásbíróság iratai (1944) ,50 22 Az Enyingi Járásbíróság iratai ,50 23 A Móri Járásbíróság iratai ,40 24 Sárbogárdi Járásbíróság iratai (1933) ,10 25 A Székesfehérvári Állami Közjegyzõ iratai ,06 XXVI. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZETEK 51 Az Ybl Miklós Gimnázium iratai ,25 52 A Teleki Blanka Gimnázium iratai ,50 53 A Székesfehérvári Állami Mezõgazdasági Középiskola (majd gimnázium) iratai ,13 22

22 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 54 A 320. számú Árpád Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet iratai ,40 55 A Gép és Gyorsíró Iskola iratai ,84 56 A Dolgozók Általános Gépészeti Technikumának iratai ,01 57 A Dolgozók Közgazdasági Középiskolájának iratai ,01 58 A Hunyadi Mátyás Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola iratai ,90 59 Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet iratai ,00 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 101 Az Ezredéves Általános Iskola iratai , A Marx téri Általános Iskola iratai , A Dolgozók Marx-téri Általános Iskolájának iratai , A Marx-téri Általános Iskola Gyógypedagógiai Iskolájának iratai , A Szõlõhegyi Általános Iskola iratai , A Béke téri Általános Iskola iratai , A Szárazréti, majd Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagiskolájának iratai , A Dolgozók Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának iratai , A Székesfehérvári Ybl Miklós Általános Iskola és Szakiskola iratai , A Vörösmarty (Ligetsor) Általános Iskola iratai ,36 23

23 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 111 Bajcsy-Zsilinszky-téri Állami Általános Iskola iratai , Székesfehérvári Dolgozók Általános Iskolájának iratai ,72 EGYÉB ISKOLÁK, ÓVODÁK 601 A Gazda- és Gazdaasszonyképzõ Iskola iratai , Az Egészségügyi Szakiskola iratai , A Székesfehérvári Horvát István úti Óvoda iratai , Kisteleki Úti Óvoda iratai , A Radnóti Miklós Középiskolai Kollégium iratai ,80 KÖZMÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK 901 A Székesfehérvári Vörösmarty Színház iratai ,03 XXVII. TESTÜLETEK sz. Ügyvédi Munkaközösség iratai , Székesfehérvár város Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának iratai ,31 XXVIII. EGYESÜLETEK 1 Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének iratai 0,36 2 A Palotavárosi (Jóbarát) Asztaltársaság iratai ,12 24

24 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 301 A Hazafias Népfront 13. (Székesfehérvár) Kerületi Bizottságának iratai , A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság iratai , A Magyar Dolgozók Pártja Székesfehérvári Bizottsága iratai ,01 XXIX. VÁLLALATOK IRATAI 101 Sagitarius Kft. tervtára , A Fejér megyei Moziüzemi Vállalat iratai ,08 XXX. SZÖVETKEZETI GAZDASÁGI SZERVEK IRATAI 401 A Barátság Garázsfenntartó Szövetkezet iratai ,70 XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK 1 A Székesfehérvári Anyakönyvi Kerület iratai ,30 a.) Névadókönyvek Népszavazások, önkormányzati és országgyûlési választások jegyzõkönyvei ,36 3 Egészség- és Nyugdíjbiztosítási önkormányzati választások jegyzõkönyvei ,12 4 Megyei Jogú Városok Szövetségének iratai ,24 5 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata által alapított Láncos Kornél Szekfû Gyula Alapítvány Kuratóriumának iratai ,55 25

25 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 6 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Általános Igazgatási Osztály ,92 7 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Személyzeti Osztály ,36 8 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Pénzügyi Terv Osztály ,68 9 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály ,72 10 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Mûvelõdési Osztály ,76 11 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Mûszaki Osztály ,68 12 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Pénzügyi Osztály ,72 13 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Egészségügyi Osztály ,12 14 Népszavazás (Európai Unió) ,03 XXXIV. A LEVÉLTÁR ÜGYVITELI IRATAI 1001 Székesfehérvár város Levéltárának iratai ,50 26

26 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK XXXV. MSZMP ARCHÍVUMOK 1 A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai ,60 XXXVII. MEGYEI JOGÚ VÁROS 1 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyûlésének iratai ,16 27

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2012. január 5. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1872-1949-ig terjedő korszak 463.4

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak IV.1 Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai 1695-1869 (1912) 104,69 fm R a) Közgyűlési

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES FEUDÁLIS- ÉS KAPITALISTA KOR IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK Csongrád Vármegye Levéltára A) Feudális kor B) Kapitalista kor V. MEZİVÁROSOK, 1848-TÓL

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Raktári jegyzék RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Terjedelem: 96 doboz, 45 kötet 11,96 ifm Elhelyezés:

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK Hódmezővásárhely 2015 Összeállította: Makó Imre Lezárva: 2015. január XXVI. Intézetek, intézmények IV. Törvényhatósági

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2007. (VI.22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet. 137. állvány, 14-17. polc C/a 1890-1943 /1945-1950/ 0,35 fm C/b 1910-1944 0,80 fm C/d 1914-1944 /-1950/ 0,04 fm D/a /1943-/ 1945-1950 0,04 fm D/b 1945-1950 1,67 fm

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Raktári száma, neve, terjedelme: 96 doboz = Raktári száma, neve,

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ REPERTÓRIUM A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FIÓKLEVÉLTÁR IRATAIHOZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ REPERTÓRIUM A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FIÓKLEVÉLTÁR IRATAIHOZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ REPERTÓRIUM A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FIÓKLEVÉLTÁR IRATAIHOZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE Pályázati azonosító: 204190/00012 A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárának iratanyagáról

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

15. fond: Szolnok Megyei Tanács VB Mővelıdési Osztályának iratai XXIII. Fondfı csop Fond

15. fond: Szolnok Megyei Tanács VB Mővelıdési Osztályának iratai XXIII. Fondfı csop Fond XXIII 15. fond: Szolnok Megyei Tanács VB Mővelıdési Osztályának iratai Fondfı csop Fond Doboz sz. Állag Cím Évkör Jelzet XXIII 15. 1. a Közigazgatási iratok 1950 1-99 XXIII 15. 2. a Közigazgatási iratok

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949 V. 09. 834- Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3-6. polc A/a Képviselő-testületi iratok 834-848 /-853/ 0,05 fm B/a Képviselő-testületi iratok 852-854 0,04 fm C/a Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944 IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1944 Szervtörténeti adatok, hatáskör: A törvényhatóságban működő önkormányzati igazgatási szervek és állami igazgatási szervek

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964)

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964) Terjedelem: 1,61 fm, 13 doboz /1,36 fm/, 13 kötet /0,19 fm/, 2 csomó /0,02 fm/, 10 füzet /0,04 fm/, 38 raktári egység Ténylegesen meglévők: 1,45 fm, 12 doboz /1,24 fm/, 11 kötet /0,15 fm/, 2 csomó /0,02

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.68.a. SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI 1869-1950 (1950-1971) db (0,12) doboz = ifm 89 db csomó = ifm 222 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 149. állvány, 4-6. polc A/ Feudális kori iratok b/ Elöljárósági iratok 1787, 1839-1847 0,10 fm B/ Polgári kori iratok 1 a/ Képviselő-testületi iratok 1848-1855 0,10

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók Ágazat Szekció JNSZMKH Népegészségügyi Szakig. 1. Szerve, Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/ 1924- /-1952/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 9-11. polc C/ Polgári kori iratok 1924-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1924-1944 0,07 fm D/ Népi demokratikus kori iratok 1945-

Részletesebben

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA-FIÓKLEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI-POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA Cím: Komenského 26 974 00 Banská Bystrica telefonszám : ++421 48 412 48 46 titkárság-

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai 601. fond: Abádszalók nagyközség iratai V 601. 1. Képviselıtestületi közgyülési jegyzıkönyv 1897-1902 V 601. 2. Közgyülési jegyzıkönyv 1902-1907 V 601. 3. Közgyülési jegyzıkönyv 1913-1917 Mutatóval A-Z

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 Terjedelem: 105 doboz = 12,6

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1

IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1 Tartalomjegyzék IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1 V. Mezővárosok, Rendezett Tanácsú Városok, Megyei Városok, Községek... 18 VI. A Központi Államigazgatás

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben