állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA"

Átírás

1 Fondés állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR, 2004

2 BEVEZETÕ Székesfehérvár Megyei Jogú Város a rendszerváltozást követõen az országban elsõként hozta létre önálló levéltári intézményét. Az intézmény alapítására február 15-én került sor. A szervezeti önállóság helyreállításával Székesfehérvár a korábbi magyar és az európai joggyakorlatot követte, jogelõdjeinek iratanyaga felett a tulajdonosi jogokat gyakorolva biztosítja azok megõrzését. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára újjászervezésével, a város egyik legnagyobb múltú intézménye kezdte meg mûködését. A Fejér Megyei Levéltárból történt kiválás tette szükségessé az ideiglenes fondjegyzék, majd az új szerkesztési alapelvek megjelenését követõen az önálló fondjegyzék megjelentetését. A levéltári iratanyag szétválasztására ban került sor. Ennek során többségükben szétválasztották a városi provenienciába tartozó iratokat a megyei levéltár egyéb iratanyagaitól, összesen 893 iratfolyóméter terjedelemben. Az elmúlt években végzett rendezési munkák szinte valamennyi általunk õrzött fondot érintették. Az iratanyag teljes körû revíziójára került sor. Az õrzött iratanyag mennyisége folyamatosan növekszik, az intézmény elmúlt tizenkét évében közel 2000 iratfolyóméterre növekedett. Az egyes fondokhoz és állagokhoz tartozó leírásokat (szervtörténet, repertóriumok), valamint az állagok terjedelmét jelen fondjegyzék nem tartalmazza. E kiadványunk elsõ kötete a Levéltári Tájékoztató Füzetek címû sorozatnak, melyben az elmúlt két évben átvett iratanyagokhoz tartozó adatokat aktualizáltuk, valamint az új fond- és állagjegyzékszerkesztési elveknek megfelelõen átalakítottuk jegyzékünk szerkezetét, remélve, hogy a kutatóknak ezzel minél részletesebb információt nyújtunk. 3

3 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK A.) FEUDÁLIS KOR 1001 Királyi biztosok iratai ,31 a.) Bajzáth György királyi biztos iratai b.) Ferenczi Antal királyi biztos iratai c.) Latinovics János királyi biztos iratai d.) A királyi komisszió iratai Székesfehérvár város Tanácsának iratai ,82 a.) Tanácsülési jegyzõkönyvek (Protocolla Civitatis Albensis) Tisztázati példányok Fogalmazati példányok b.) Tanácsi és törvényszéki ügyviteli iratok (Acta politica et iuridica) c.) Tanácsi iratok (Acta politika) d.) Levelezõkönyvek (Libri correspondentiarum) e.) Népösszeírások f.) Népszámlálási iratok , 1820, 1828 g.) Örökbevallási jegyzõkönyvek (Protocolla fassionum) h.) Végrendeletek (Testamanta) i.) Becsûkönyvek (Schatzungs Protocoll) és iratok (1856) j.) Betáblázási jegyzõkönyvek (Protocolla intabulationum) és iratok k.) Himlõoltási iratok l.) Gyógyszerkönyvek és vények m.)katonai ügyek iratai (Acta militaria) n.) Kolerabizottság iratai

4 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK o.) Gazdasági Bizottság jegyzõkönyvei p.) Szépítõ Bizottság iratai r.) Országgyûlési iratok (Acta dietalia) s.) Zsidók letelepedésére vonatkozó iratok (Acta iudaica) Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai ,60 a.) Számadáskönyvek b.) Számadási naplók c.) Számadási mellékletek d.) Tizedösszeírások e.) Kórházi számadások f.) Bérleti iratok (Báránd puszta) Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai ,00 a.) Dicalis összeírások b.) Adóbeszedési könyvek c.) Naplók (diariumok) d.) Számadások Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai ,70 a.) Árvahivatali számadások (Waisen Rechungen) b.) Árvahivatali iratok Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai ,80 a.) Telekkönyvek b.) II. József-kori földmérési iratok c.) Teleklevelek d.) Telekkönyvvezetõi számadások Székesfehérvár város Vásári Bíróságának iratai ,65 a.) Jegyzõkönyvek (Protocollum nundinale) b.) Iratok Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai , Nemzeti Iskolák helyi igazgatójának iratai , Székesfehérvár város Törvényszékének iratai ,00 a.) Törvényszéki jegyzõkönyvek (Gericht Protocoll) Tisztázati példányok Töredékes jegyzõkönyvek és fogalmazványok

5 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA b.) Törvényszéki iratok (Acta iudicaria) Polgári és büntetõperek (Causae civiles et criminales) Bíráskodási iratok (Acta iuridica) c.) Vegyes törvényszéki iratok (Processus criminales et civiles) A Székesfehérváron állomásozó Gollner Gyalogezred iratai , A Székesfehérváron állomásozó Ernst Gyalogezred iratai ,10 B.) KAPITALISTA KOR 1101 Székesfehérvár város ideiglenes cs. és kir. Biztosának iratai , Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyûlésének iratai ,30 a.) Jegyzõkönyvek 1. Tisztázati példányok 2. Fogalmazati példányok b.) Iratok 1103 Székesfehérvár város Községtanácsának iratai ,68 a.) Választmányi ülések jegyzõkönyvei b.) Választmányi iratok 1104 Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyûlésének iratai ,10 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok (lásd: a tanácsi iratok között) 1105 Székesfehérvár város Polgári Választmányának iratai ,14 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok

6 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 1106 Székesfehérvár város Városhatósági Közgyûlésének iratai ,35 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok 1107 Székesfehérvár város Tanácsának iratai ,20 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok c.) Népszámlálási iratok 1850, 1857, 1869 d.) Katonai iratok e.) Végrendeletek f.) Betáblázási jegyzõkönyvek g.) Gyógyszerkönyvek Székesfehérvár város Bizottmányainak iratai ,80 a.) Szervezési bizottmányi iratok b.) Vegyes bizottmányok 1871 c.) Katonaügyi bizottmány d.) Adóbizottmány e.) Jogügyi Szakosztály f.) Ínségügyi Bizottmány g.) Ipari és Kereskedelemi Szakosztály 1868 h.) Pénzügyi Szakosztály i.) Állandó Bizottmány 1866 j.) Közegészségügyi Szakosztály k.) Csõszfogadási Bizottmány l.) Nevelésügyi Szakosztály m.)bányabizottmány 1886 n.) Szõlõhegyi bizottmány o.) Legelõre felügyelõ bizottmány p.) Kölcsönrendezõ Szakosztály q.) Árvaügyi választmányi ülés jegyzõkönyvei r.) Árvaügyi Szakosztály iratai s.) Árvapénztárt vizsgáló bizottmány Székesfehérvár város Árvabizottmányának iratai , Székesfehérvár város Polgármesterének iratai ,40 a.) Elnöki iratok b.) Általános iratok (1859 után l. tanácsi iratok között) 7

7 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 1111 Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai ,50 a.) Számadáskönyvek b.) Vegyes számadások 1112 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai ,00 a.) Adófõkönyvek 1113 Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai ,45 a.) Iratok b.) Számadások c.) Számadási okmányok Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai , Székesfehérvár város Számvevõi Hivatalának iratai (Házipénztári fõkönyvek és fõnaplók) , Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai ,80 a.) Iratok b.) Nyilvántartó könyvek 1118 Székesfehérvár város Tiszti Fõügyészének iratai , Székesfehérvár város Törvényszékének iratai ,30 a.) Jegyzõkönyvek b.) Büntetõ perek c.) Polgári perek 1120 A Székesfehérvári városilag Kiküldött Bíróság iratai , Székesfehérvár város Visszaállított Törvényszékének iratai ,20 a.) Polgári perek b.) Büntetõ perek c.) Árvatörvényszéki iratok d.) Csõdiratok e.) Elnöki iratok f.) Fõbírói iratok

8 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 1122 Székesfehérvár város Sommás Bíróságának iratai ,70 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok 1401 Székesfehérvár város Fõispánjának iratai ,00 a.) Fõispán kormánybiztos iratai 1919 b.) Elnöki (bizalmas) iratok c.) Általános iratok d.) Országmozgósítási kormánybiztos iratai Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottságának iratai ,70 a.) Közgyûlési jegyzõkönyvek b.) Költségvetési Bizottság iratai c.) Gazdasági Bizottság iratai d.) Egészségügyi Bizottság iratai e.) Reáliskolai Bizottság iratai f.) Temetõrendezõ Szakosztály iratai g.) Esküdtképes férfiak névjegyzéke h.) Pénzügyi Szakosztály iratai i.) Cselédügyrendezõ Szakosztály iratai 1901 j.) Szegényügyi Bizottság iratai k.) Segítõ Bizottság iratai Székesfehérvár város Központi Választmányának iratai , Székesfehérvár város Igazoló Választmányának iratai , Székesfehérvár város Tanácsának iratai ,00 a.) Tanácsülési jegyzõkönyvek b.) Tanácsi iratok c.) Katonai iratok d.) Végrendeletek e.) A testnevelési törvény végrehajtására kiküldött tisztviselõ iratai f.) Kihágási iratok Székesfehérvár város Polgármesteri Hivatalának iratai ,00 a.) Elnöki iratok

9 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA b.) Általános iratok (1929 ig l. tanácsi iratokkal együtt) c.) Építési iratok d.) Kihágási iratok e.) Rendészeti iratok (Elsõfokú Közig. Hatóság) f.) Községi bírósági iratok g.) Katonai ügyosztály iratai h.) Közélelmezési ügyosztály iratai i.) Ínségakció iratai j.) Kisgyûlési jegyzõkönyvek Székesfehérvár város Tiszti Fõügyészének iratai , Székesfehérvár város Árvaszékének iratai , Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai , Székesfehérvár város Számvevõi Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Rendõrkapitányának iratai , Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Szegényügyi Hivatalának iratai , Székesfehérvár város népmozgalmi Nyilvántartójának iratai , Székesfehérvár város Idegenforgalmi Bizottságának iratai , Székesfehérvár város Közigazgatási Bizottságának iratai , Székesfehérvár város Levéltárának iratai , Székesfehérvár város szabályrendeleteinek levéltári gyûjteménye ,00 10

10 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 1420 Alapítványi iratok gyûjteménye , Városi szerzõdések gyûjteménye , Székesfehérvár thj. Város Elsõ Közös Konyha Titkárságának iratai , Székesfehérvár Város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyûjteménye , Székesfehérvár Város Testnevelési Felügyelõjének iratai , Dr. Zavaros Aladár polgármester és Varga Elemér mûszaki tanácsos fegyelmi ügyével kapcsolatos iratok gyûjteménye , Székesfehérvár Város Közmûveinek iratai ,00 a.) Jegyzõkönyvek b.) Iratok 1427 Székesfehérvár Város Kamarási Hivatalának iratai , Székesfehérvár Város Tisztiorvosának iratai , A Székesfehérvári Elemi Iskolák Felügyelõigazgatójának iratai , A Székesfehérvári Elemi Iskolák Tantestületének iratai , Városi fenntartású iskolák Iskolaszékének iratai , A Székesfehérvári Országos Ipari, Termény és Állatkiállítás Szervezõbizottságának iratai , Székesfehérvár Város Városgazda iratai , Székesfehérvár Város I. fokú Iparhatóságának iratai , Székesfehérvár Szab. Kir. Város fõispánjának iratai ,03 11

11 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 1436 Székesfehérvár Város Tiszti Fõorvosi Hivatalának iratai , Székesfehérvár Város Törvényhatósági Bizottságának Közgyûlési Jegyzõkönyvei , Székesfehérvár Város Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának Iratai , Székesfehérvár Város Polgármesterének iratai ,55 a.) Általános iratok b.) Kihágási iratok c.) Községi bírósági iratok d.) Rendészeti iratok (Elsõfokú Közigazgatási Hatóság) e.) Katonai iratok f.) Kisgyûlési jegyzõkönyvek g.) Hadigondozási iratok Székesfehérvár Város Lakáshivatalának iratai , Székesfehérvár Város Számvevõségének iratai , Székesfehérvár Város Közigazgatási Bizottságának Iratai ,30 a.) Általános iratok b.) Gazdasági Albizottság iratai Székesfehérvár Város Árvaszékének iratai , Székesfehérvár Város Szociális Felügyelõjének iratai , Székesfehérvár városi alkalmazottak nyilvántartásának levéltári gyûjteménye (1941) , Székesfehérvár város Néphivatalának iratai , Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai , Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1949 (1950) 0,12 12

12 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK VI. KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI FÖLDMÛVELÉSÜGYI SZAKSZERVEK 201 Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal iratai ,42 VII. JOGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEK LEVÉLTÁRI LETÉTJEI (1954) 1 A Székesfehérvári Törvényszék iratai (Sárkeresztes tagosítási pere) (1953) 0,25 2 A Székesfehérvári Királyi Törvényszék, mint Cégbíróság iratai (1954) 6,75 3 Székesfehérvári Népbíróság iratai , Az Enyingi Közjegyzõ (Rác Lajos) iratai ,02 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK (1818) KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZETEK IRATAI 51 Székesfehérvári Ybl Miklós Gimnáziumának iratai (1855) (1950) 3,58 13

13 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 52 A Székesfehérvári Kereskedelmi Középiskola iratai (1950) 1,30 53 A Székesfehérvári Szent Margit Leánygimnáziumának iratai ,25 54 Székesfehérvár thj. Város Szent István Középfokú Mezõgazdasági Tanintézet iratai (1954) 0,40 55 Székesfehérvár thj. Város Felsõbb Leányiskolájának iratai ,12 56 A Székesfehérvári Gépipari Középiskola iratai ,25 57 Székesfehérvár thj. Város Ybl Miklós Gimnázium Dolgozók Iskolájának iratai ,13 58 A Székesfehérvári Dolgozók Gépészeti Középiskolájának iratai ,03 ELEMI NÉPISKOLÁK IRATAI 101 A Szent József (Belvárosi) Fiú elemi népiskola iratai , A Tóvárosi községi elemi népiskola iratai , Az Öreg utcai községi elemi népiskola iratai , Az Ezredéves községi elemi népiskola iratai , A Zámoly utcai (Szent Imre) községi elemi népiskola iratai , A Deák Ferenc utcai községi elemi népiskola iratai , A IV. sz. (Maroshegyi) Állami Általános Iskola iratai 1934 (1946) ,13 14

14 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 108 A Szent István községi elemi népiskola iratai , Az I. sz. Állami Általános Iskola iratai , A Szõlõhegyi községi elemi népiskola iratai (1950) 0, A Selyem utcai községi elemi népiskola iratai , A II. sz. Állami Általános Iskola iratai , A Szárazréti községi elemi népiskola iratai (1950) 0, A III. sz. (Marx téri) Általános Iskola iratai ,02 POLGÁRI ISKOLÁK 301 A Fiú Polgári Iskola iratai , Dolgozók Polgári Iskolájának iratai ,02 GAZDASÁGI, TANONC ÉS SZAKISKOLÁK IRATAI 601 Az Önálló Gazdasági Népiskola iratai , A Kereskedõ Tanonciskola iratai (1950) 0, Az Alsó fokú Iparostanonc Iskola iratai , A Mezõgazdasági Népiskola iratai , A Városi Zeneiskola iratai ,12 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 701 A Székesfehérvári Színház iratai ,60 15

15 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA IX. TESTÜLETEK 201 A székesfehérvári városi elemi iskolák Tanítótestületének iratai , A székesfehérvári iskolák Iskolaszékének iratai , A székesfehérvári városi elemi iskolák felügyelõ igazgatójának iratai ,00 XI. GAZDASÁGI SZERVEK 1 Felmayer István és Fiai Rt. iratai ,20 XIII. CSALÁDOK IRATAI 1 A Say család iratai ,50 2 A Györe család iratai ,07 3 A Mórocz család iratai ,14 4 A Csihás család iratai ,02 5 A Karl család iratai ,07 6 A Cser Palkovics család iratai ,01 7 A Tallián család iratai ,05 8 A Gyõrffy család iratai ,05 9 A Viniczay család iratai ,01 10 Az Ármos család iratai ,07 16

16 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK XIV. SZEMÉLYEK IRATAI 1 Nagy Sándor földmûves gazda feljegyzései ,01 2 Dani Lukács városi és megyetörténeti írásai ,90 3 Ferenczi György ezredes székesfehérvári hadtestparancsnok iratai ,01 4 Fürész Gyula helytörténész iratai ,07 5 Dr. Jenei Károly levéltáros iratai ,03 6 Nagy Ferenc (volt miniszterelnök) levelei ,01 7 Párniczky Józsefné levéltáros iratai ,07 8 Dr. Kecskés Sándor állattenyésztési kutató iratai ,40 9 Remetey Tibor városrendezõ mérnök iratai ,27 10 Tímár Sándor a polgári védelem parancsnokának iratai ,70 11 Áron Nagy Lajos festõmûvész hagyatéka 1,68 12 Dr. Kállay István egyetemi tanár hagyatéka 5,16 13 Bartos László mérnök iratai ,12 14 Mohai Ferenc pékmester iratai ,60 15 Zalka István építészmérnök iratai 0,24 16 Jenei Károly fõlevéltáros irathagyatéka ,10 17 Nyirjesi Margit tanító iratai ,02 18 Varga Ferenc szobrászmûvész újságkivágásai ,02 19 Dr. Lauschmann Gyula tiszti fõorvos iratai ,02 20 Szekeres Miklósné postaellenõr iratai 0,08 21 Dr. Szarka Géza író irathagyatéka 2,16 22 Pallay József festõmûvész irathagyatéka ,03 23 Dr. Cseplák György iratainak gyûjteménye ,06 24 Moenich Károly városi fõlevéltáros irathagyatéka ,12 17

17 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA XV. GYÛJTEMÉNYEK 1 Iskolai értesítõk, évkönyvek gyûjtemények 2,10 2 Térképgyûjtemény 3 Tervtár ,35 4 Fényképgyûjtemény ,90 5 Kézirattár ,50 6 Mikrofilmgyûjtemény db felvétel 7 Pecsétgyûjtemény 0,40 8 Plakátok, aprónyomtatványok gyûjteménye 2,85 9 Lánczos Kornél Szekfû Gyula Alapítvány által támogatott politikatörténeti gyûjtemény ,68 10 A területi önkormányzatok igazgatására vonatkozó iratok másolatai ,80 11 Székesfehérvár városközpont rendezési tervének feltáró lapjai 1,10 12 Óvodai gyûjtemény , ,24 13 Hanglemezgyûjtemény 0,30 14 Az Országgyûlés hiteles jegyzõkönyvei ,24 15 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. személyi anyagainak gyûjteménye 9,00 16 Választási gyûjtemény ,63 XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IRATAI 1 A Székesfehérvári Munkás, Katona és Földmûvestanács Intézõ Bizottságának iratai ,00 18

18 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 2 Székesfehérvár város Lakásügyi Bizottságának iratai ,25 XVII. NÉPHATALMI SZERVEK IRATAI 1 Székesfehérvár Város Ideiglenes Bizottságának (21 es Bizottság) iratai III. 22 IV ,04 2 Székesfehérvár thj. város Nemzeti Bizottságának iratai , A Központi Népi Ellenõrzés Székesfehérvár Városi Bizottságának iratai ,15 XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA (1950) (1990) 501 Székesfehérvár város Tanácsülési jegyzõkönyvei , Székesfehérvár város Tanács Végrehajtóbizottságának jegyzõkönyvei , Székesfehérvár Városi Tanács V. B. Elnökének bizalmas iratai , Székesfehérvár Városi Tanács V. B. Elnökének iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Elnökhelyettesének iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Pénzügyi Osztályának iratai ,76 19

19 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 507 Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Igazgatási Osztályának iratai ,40 a.) Általános iratok b.) Gyámügyi iratok c.) Anyakönyvi iratok d.) Hagyatéki iratok e.) Lakásügyek f.) Lakónyilvántartó könyvek g.) Gyûjtõszámos iratok 508 Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Ipari utóbb Ipari és Mûszaki Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Mezõgazdasági Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Oktatási, Népmûvelési utóbb Mûvelõdési Osztályának iratai (1949) , Székesfehérvár város Tanács V. B. Titkárság iratai (1957) (1973) 1, Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Szervezési utóbb Szervezési és Jogi Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanács V. B. Kommunális Osztályának iratai (1954) 1, Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Egészségügyi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv és Statisztikai Osztályának iratai (1950) ,88 20

20 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 517 Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Kereskedelmi utóbb Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Építési-, Közlekedési és Vízügyi Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Városgazdálkodási Osztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Munkaügyi Osztályának iratai 1972 ( ) 0, Székesfehérvár város Tanácsa V. B. Tervosztályának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ügyfélszolgálatának iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Családvédelmi és Egészségügyi Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ellátási és Árhatósági Osztály iratai ,68 a.) Iparengedélyek 526 Székesfehérvár város Tanács Munkaügyi Döntõbizottság iratai (1977) , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Munkaügyi Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály iratai , Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Testnevelési és Sportfelügyelõség iratai ,12 21

21 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA XXIV. KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI 201 Székesfehérvári Járásbíróság, mint Telekkönyvi Hatóság iratai , Székesfehérvári Járási Városi Földhivatal iratai ,70 XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEK LEVÉLTÁRI LETÉTJEI 1 Fejér Megyei Bíróság iratai ,56 21 Székesfehérvári Járásbíróság iratai (1944) ,50 22 Az Enyingi Járásbíróság iratai ,50 23 A Móri Járásbíróság iratai ,40 24 Sárbogárdi Járásbíróság iratai (1933) ,10 25 A Székesfehérvári Állami Közjegyzõ iratai ,06 XXVI. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZETEK 51 Az Ybl Miklós Gimnázium iratai ,25 52 A Teleki Blanka Gimnázium iratai ,50 53 A Székesfehérvári Állami Mezõgazdasági Középiskola (majd gimnázium) iratai ,13 22

22 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 54 A 320. számú Árpád Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet iratai ,40 55 A Gép és Gyorsíró Iskola iratai ,84 56 A Dolgozók Általános Gépészeti Technikumának iratai ,01 57 A Dolgozók Közgazdasági Középiskolájának iratai ,01 58 A Hunyadi Mátyás Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola iratai ,90 59 Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet iratai ,00 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 101 Az Ezredéves Általános Iskola iratai , A Marx téri Általános Iskola iratai , A Dolgozók Marx-téri Általános Iskolájának iratai , A Marx-téri Általános Iskola Gyógypedagógiai Iskolájának iratai , A Szõlõhegyi Általános Iskola iratai , A Béke téri Általános Iskola iratai , A Szárazréti, majd Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagiskolájának iratai , A Dolgozók Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának iratai , A Székesfehérvári Ybl Miklós Általános Iskola és Szakiskola iratai , A Vörösmarty (Ligetsor) Általános Iskola iratai ,36 23

23 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 111 Bajcsy-Zsilinszky-téri Állami Általános Iskola iratai , Székesfehérvári Dolgozók Általános Iskolájának iratai ,72 EGYÉB ISKOLÁK, ÓVODÁK 601 A Gazda- és Gazdaasszonyképzõ Iskola iratai , Az Egészségügyi Szakiskola iratai , A Székesfehérvári Horvát István úti Óvoda iratai , Kisteleki Úti Óvoda iratai , A Radnóti Miklós Középiskolai Kollégium iratai ,80 KÖZMÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK 901 A Székesfehérvári Vörösmarty Színház iratai ,03 XXVII. TESTÜLETEK sz. Ügyvédi Munkaközösség iratai , Székesfehérvár város Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának iratai ,31 XXVIII. EGYESÜLETEK 1 Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének iratai 0,36 2 A Palotavárosi (Jóbarát) Asztaltársaság iratai ,12 24

24 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 301 A Hazafias Népfront 13. (Székesfehérvár) Kerületi Bizottságának iratai , A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság iratai , A Magyar Dolgozók Pártja Székesfehérvári Bizottsága iratai ,01 XXIX. VÁLLALATOK IRATAI 101 Sagitarius Kft. tervtára , A Fejér megyei Moziüzemi Vállalat iratai ,08 XXX. SZÖVETKEZETI GAZDASÁGI SZERVEK IRATAI 401 A Barátság Garázsfenntartó Szövetkezet iratai ,70 XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK 1 A Székesfehérvári Anyakönyvi Kerület iratai ,30 a.) Névadókönyvek Népszavazások, önkormányzati és országgyûlési választások jegyzõkönyvei ,36 3 Egészség- és Nyugdíjbiztosítási önkormányzati választások jegyzõkönyvei ,12 4 Megyei Jogú Városok Szövetségének iratai ,24 5 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata által alapított Láncos Kornél Szekfû Gyula Alapítvány Kuratóriumának iratai ,55 25

25 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 6 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Általános Igazgatási Osztály ,92 7 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Személyzeti Osztály ,36 8 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Pénzügyi Terv Osztály ,68 9 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály ,72 10 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Mûvelõdési Osztály ,76 11 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Mûszaki Osztály ,68 12 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Pénzügyi Osztály ,72 13 Fejér Megyei Tanács VB. Székesfehérvári Járási Hivatalának iratai, Egészségügyi Osztály ,12 14 Népszavazás (Európai Unió) ,03 XXXIV. A LEVÉLTÁR ÜGYVITELI IRATAI 1001 Székesfehérvár város Levéltárának iratai ,50 26

26 FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK XXXV. MSZMP ARCHÍVUMOK 1 A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai ,60 XXXVII. MEGYEI JOGÚ VÁROS 1 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyûlésének iratai ,16 27

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

VI. 501. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /1720-/ 1806-1949 /-1960/

VI. 501. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /1720-/ 1806-1949 /-1960/ VI. 50. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /720-/ 806-949 /-960/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 8. állvány, 7. polc-9. állvány, 0. polc a/ Elnöki bizalmas iratok 97-944,52 fm b/ Általános

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

I. E-kutatás különböző honlapokon

I. E-kutatás különböző honlapokon E-KUTATÁS A LEVÉLTÁRBAN\ADATBÁZISOK (BFL-microsite) I. E-kutatás különböző honlapokon A BFL adatbázisai több honlapon érhetők el. Mindegyik honlap sajátos tartalmakat kínál, eltérő keresési lehetőségekkel

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Csutor

Részletesebben

KALOCSA 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában)

KALOCSA 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában) KALOCSA 1990-1997 Képes várostörténeti kronológia (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 1998-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában) A kronológiát összeállította és a bevezető részt (Kalocsai

Részletesebben

HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790)

HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790) HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790) 1. Az iratanyag leírása A II. József császár által bevezetett közigazgatás 1786-1790 közötti Nógrád vármegyei iratanyagát,

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5

K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5 K a l o c s a 1 9 9 8 2 0 0 5 Kiadó: Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa 1998 2005 Képes várostörténeti kronológia összeállította: Asbóth Miklós (Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 2006-ban Kalocsa

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben