Hadas Miklós tudományos publikációinak jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hadas Miklós tudományos publikációinak jegyzéke"

Átírás

1 Hadas Miklós tudományos publikációinak jegyzéke Önálló tudományos könyvek: - Andorka Rudolf, Hadas Miklós (eds.) (1990): Social Structure, Stratification and Mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14-17, Budapest: BKE. 302 old. - A nemzet prófétája. Kísérlet Kodály Zoltán pályájának szociológiai értelmezésére. Kandidátusi disszertáció Kézirat. 258 old. - Hadas Miklós (szerk.) (1994): Férfiuralom. Irások nőkről, férfiakról, feminizmusról. Budapest: Replika Könyvek. 267 old. - Colonization or Partnership? Eastern Europe and Western Social Sciences (1996). Edited by Miklós Hadas and Miklós Vörös. Budapest. Replika Circle. 152 old. - Karády Viktor (1997): Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon ( ). Történeti-szociológiai tanulmányok. Felelős szerkesztő: Hadas Miklós. Budapest: Replika Könyvek. 272 old. - Ambiguous Identities and Changing Subjectivities in the New Europe (1997). Edited by Miklós Hadas and Miklós Vörös. Budapest: Replika Circle. 184 old. - Central European Hysteria (1998). Edited by Miklós Hadas, Katalin Kovács and Emese Lafferton. Budapest: Replika Circle. 226 old. - Karády Viktor (2000): Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek ( ). Történeti-szociológiai tanulmányok. Szerkesztette: Hadas Miklós. Budapest: Replika Könyvek. 320 old. - Hadas Miklós (2001): Szex és forradalom. Tíz monológ. Replika Könyvek. 230 old. - Hadas Miklós (2003): A modern férfi születése. Budapest: Helikon. 339 old. Főszerkesztőként jegyzett folyóiratszámok: - Replika 1990/ old. - Replika 1990/ old. - Replika 1991/ old. - Replika 1991/ old. - Replika 1992/ old. 1

2 - Replika 9/10. szám (1993. április): A posztmodern. 192 old. - Replika 11/12. szám (1993. november): Káosz és determinizmus. 310 old. - Replika 13/14. szám (1994. június): A kultúrakutatás esélyei. 274 old. + flopimelléklet - Replika 15/16. szám (1994. december): A vállalkozó mítosza. 324 old. + flopimelléklet - Replika. 17/18. szám (1995. június): Foci. 329 old. + flopimelléklet - Replika. 19/20. szám (1995. december): Az orosz fejlôdés különössége. 230 old. + flopimelléklet - Replika. 21/22. szám (1996. május): Fogyasztás és kultúra. 320 old. - Replika. 23/24. szám (1996. december): Hétköznapi ellenállás. 310 old. - Replika. 25. szám (1997. március): Szex és forradalom. 208 old. - Replika. 26. szám (1997. június): A kép hatalma. 168 old. - Replika. 27. szám (1997. szeptember): Fociüzlet. 192 old. - Replika. 28. szám (1997. december): Test/kép. 192 old. - Replika. 29. szám (1998. március): Vállalkozói kultúrák. Hadas Miklós. 248 old. - Replika. 30. szám (1998. június): Késő modern. 215 old. - Replika. 31/32. szám (1998. szeptember): Kockázat és kultúra. 272 old. - Replika 33/34. szám (1998. december): A tudomány gyarmatosítása? 309 old. - Replika. 35. szám (1999. március): Az erőszak képei. 192 old. - Replika. 36. szám (1999. június): A játékstílus forradalma. 192 old. - Replika. 37. szám (1999. szeptember): Iskolapróza. 192 old. - Replika. 38. szám (1999. december): Tíz év. 264 old. - Replika szám (2001. június): Férfikutatások. 280 old. - Replika szám (2001. november): EU-birodalom. 280 old. - Replika szám (2002. június): Határ. 280 old. Könyvfejezetek: - Le public d'une grande école technique en Hongrie: L'Académie des Mines et des Forets ( ). In J. Schriewer - E. Keiner - C. Charle (1993) (eds.): A la recherche de l'espace universitaire européen. Etudes sur l'enseignement supérieur aux XIXeme et XXeme siecles. Bern: Peter Lang Modernisation and Life-Style Strategies in the Hungarian-Slovakian-Ukrainian Triple Border (1996). In G. Eger-J. Langer (eds.): Border, Region and Ethnicity in Central Europe. Bestellschein. Klagenfurt

3 - Post-modernity and Androginous Identity (1997). In Women and Men in East European Transition. eds. by Margit Feischmidt et als. Cluj-Napoca: Editura Fundatiei pentru Studii Europene Diszpozíciók és társadalmi reprodukció (2000). Adalékok a Ludovika Akadémia történetszociológiai vizsgálatához. In Spéder Zsolt és Elekes Zsuzsa (szerk.): Törések és kötések a magyar társadalomban. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság-Századvég Kiadó Soccer and Antisemitism in Hungary (2006) (with Victor Karady). In Michael Brenner and Gideon Reuveni (eds.) Emancipation through Muscles. Jews and Sports in Europe. University of Nebraska Press Fusball und Antisemitismus in Ungarn: Fusballerische Rivalitaten vor Beginn der kommunistischen Herrschaft (2006) (mit Victor Karady). In Michael Brenner and Gideon Reuveni (hg.) Emanzipation durch Muskelkraft. Juden und Sport in Europa. Vandenhoeck und Ruprecht A retorika logikája. Kritikai megjegyzések a vatikáni levél kapcsán. In Sándor Klára (szerk) 2006): A pápai feminizmusról. Szabó Miklós Liberális Alapítvány Önálló tudományos cikkek: - Úgy dalolok, ahogy én akarok. A popzenei ipar működésének vázlata. Valóság. 1983/ Kun Béla téri gyertyák. Két popzeneszám értékelemzése. Kultúra és Közösség. 1983/ A nemzet prófétája. Kísérlet Kodály pályájának szociológiai értelmezésére Szociológia. 1987/ Marxizmus és makroszociológia. Kritikai adalékok két évtized hazai struktúrakutatásaihoz. Replika. 1990/ Üdvtan és karizma. Hiány október Karizma és üdvtan. Hiány november Marxism and macro-sociology : 25 years of social structure studies in Hungary (1990). In Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. ed. by Andorka Rudolf, Hadas Miklós. Budapest: BKE Pegazus és Rozinante. Töredékes reflexiók Csepeli György és Wessely Anna írása kapcsán. Replika 1992/ A credo kontextusa. Replika 9/10 (1993) Az Arab Szociológiai Társaság konferenciájáról. Szociológiai Szemle. 1993/ A racionális döntések elmélete és újmessianizmus. BUKSZ nyár Rational Choice Theory and Neo-Utopianism. Budapest Review of Books Autumn

4 - Mindennapi élettereink szimbólumai: Magyarország, Kerekasztal-beszélgetés. Vezeti: Hadas Miklós. Replika 11/12 (1993) Férfiuralom. Beszélgetés Pierre Bourdieu-vel. Replika. 13/14 (1994) (Karády Viktorral): Football et antisémitisme en Hongrie. Actes de la Recherche en Science Sociales Juin Határtérség és modernizáció. Regio. 1994/ (Karády Viktorral): La tentation d'excellence dans les sports chez les éleves juifs des lycées hongrois. Cahiers d'études Hongroises. (Octobre 1994) - Hímnem, nőnem. In Hadas Miklós (1994) (szerk.): Férfiuralom. Irások nőkről, férfiakról, feminizmusról. Replika Könyvek Magyar Mozart. BUKSZ tavasz (Karády Viktorral): Futball és társadalmi identitás. Replika. 17/18 (1995) Bartók, the Scientist (1996). In Miklós Hadas and M. Vörös (eds.): Colonization or Partnership? Eastern Europe and Western Social Sciences. Budapest: Replika Circle Postmoderna in androgina identiteta (szlovénül). Razgledi. Ljubljana. 2 October (Beck Lászlóval): Olimpia és nemzeti identitás. Jel-kép január A másfeledik nem. Magyar Lettre Internationale december Az örök cowboy. Replika. 28 (1997) Faces of Modernity (1997). In Ambigous Identities and Changing Subjectivities in the New Europe. ed. by Miklós Hadas and Miklós Vörös. Budapest: Replika Circle Bartók, a természettudós. Replika. 33/34 (1998) Contextual Plurality: A Shoddy Dictatorship. Intruduction to the Hungarian Women s Narratives (1998). In M. Hadas - K. Kovács - E. Lafferton (eds.): Central European Hysteria. Budapest: Replika Circle (Karády Viktorral): Fotbal si identitate civica (o analiza istorica a semnificatiilor sociale in fotbalul maghiar) (románul). Secolul / Stílus és karakter. Futballhabituológiai traktátus. Replika. 36 (1999) A párbaj és a vívás. Adalékok a maszkulinitás történelmi geneziséhez. Café Bábel. 2000/ Football and Social Identity. The Case of Hungary in the 20th Century. Sports Historian. November Desire Machines: A Romanian Love Charm Database (by Sandra Galopentia.). Review essay in Anthropological Forum. Fall Pierre Bourdieu, egy totális szociológus. Magyar Lettre Internationale tavasz Kis traktátus lovakrul és emberekrül. Adalékok a modern férfiasság kialakulásának vizsgálatához Holmi május Hímnem, többesszám. A férfikutatások új hulláma. Replika (2001)

5 - Lovak a csolnakban. Adalékok a modern férfiasság kialakulásának vizsgálatához. Replika (2001) A gymnastica, avagy a fiatalsági öröm köntösébe burkolt munka. Adalékok a modern férfiasság kialakulásának vizsgálatához. Korall 7-8 (2001. március) A libido academica narcizmusa. (Pierre Bourdieu: Férfiuralom). Replika (2002) A tornászat, avagy a testhasználat államosítása. Szociológiai Szemle. 2002/ A nőnevelő tornászat. Iskolakultúra. 2003/ Az élet és a fagyos udvarlás. Holmi. 2003/2. - The Sociologist and the Paradigm-Alchemy: on Pierre Bourdieu s Masculine Domination. Review of Sociology. Vol 9 (2003). Budapest: Akadémiai Kiadó Olimpia és társadalmi distinkciók. Kritika november. - Társadalmi traumák történetszociológiai vizsgálata. Szociológiai Szemle. 2005/ Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem. Könyvszemle. Magyar Tudomány szeptember Önálló egyetemi tankönyvek, egyetemi jegyzetek: Hadas Miklós (szerk.) (1997): Arts and Politics in East-Central Europe. Budapest: Budapest University of Economic Sciences. International Studies Center. Szöveggyűjtemény. 300 old. Népszerűsítő cikkek / interjúk - Párizs I-II. (Naplórészletek ből). Kultúra és Közösség, 1986/ ; 1986/ A nemzet prófétája: Kodály Zoltán? Takács Gáza beszélgetése Hadas Miklóssal egy modellértékű értelmiségi sorsról. Magyar Nemzet szeptember Javorniczky István: Utazók egy én nélküli világban. Beszélgetés Hadas Miklós szociológussal. Magyar Nemzet április Javorniczky István: Mit kezdjünk a feminizmussal? Interjú Hadas Miklós szociológussal, a Replika c. folyóirat főszerkesztőjével. Magyar Nemzet február 1. - Hadas Miklós beszélgetése Dr. Székács Istvánnal. Replika. 19/20. (1995) Elárult világ. Beszélgetés Hadas Miklóssal munkásságáról. Közgazdász április Elmélkedések férfiakról és nőkről. (angi alárással). Közgazdász április A shockingly popular course. Miklós Hadas: Sociology of Culture: The Case of Hungary. Sentinel. May A testet öltött lét különös kettőssége. Holmi február

6 - Futball az egész világ. Hadas Miklós szociológussal beszélget Zelki János. Élet és Irodalom április 5. - A life of Analysis. Istvan Székács talks to Miklós Hadas. Budapest Review of Books. Spring A futball mint metafora. Népszabadság szám. - Szindbád halott. Magyar Lettre Internationale. 21. (1996 nyár) Hogyan támogassuk a könyvkiadókat? Élet és Irodalom augusztus Javorniczky István: Gyarmatosítók és bennszülöttek. Interjú Hadas Miklós szociológussal, a Replika c. folyóirat tizenhat tanulmány tartalmazó különszámáról. Magyar Nemzet december Filippiniáda augusztus Előttünk a svéd modell. Népszabadság május In memoriam Gyöngyi (1997). A Hoyer Mária által készített interjút monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Karácsony Ágnes: Hősrobbanás : Ezredvégi férfiak. Beszélgetés Hadas Miklós szociológussal. 168 ÓRA szám A seft (1997). A Keul Andrea által készített interjút monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Drogmonológ (1997). A Hoyer Mária által készített interjút monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Szexualitás és pszichiátria (1998). Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Miért volt az aranycsapat a világ legjobbja? ÉS június Deák Zsigmond: A futball a nemzeti kultúrák legitim része. Interjú Hadas Miklós szociológussal. Népszava június A nők és férfiak a fociról. Hadas Miklós szociológussal beszélget Galló Béla és Szále László. Magyar Hírlap június A forradalom leánya (1998). A Hoyer Mária által készített interjút monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika 31/ Az Úristen tenyerén (1998). A Váradi Monika Mária által készített interjút monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika. 33/ Javorniczky István: Agyelszívottak és versenytársak. Interjú Hadas Miklós főszerkesztőszociológussal (Replika) a hazai és a nyugati tudománypolitikai stratégiákról. Magyar Nemzet március A világ természetes dolgai. Svitel Zsuzsa monológja (1999). Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika A világjáró pincér. Kasza László monológja (1999). Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Pogonyi Lajos: Milyen testet tetszik parancsolni? Hadas Miklós szociológus és Lust Iván pszichiáter a testpolitikáról, a hatalomról és a kultúráról. Népszabadság szám. - Skizo. Dóra monológja (1999). A Hoyer Mária által készített interjút monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Férfitempó (2000). Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika

7 - Izzó gyűlölettel. G. Tamás monológja (2000). Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika (Karády Viktorral): Kék libák - zöld sasok. Népszava január A középpont nélküli ember (2000). Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Javorniczky István: A harcos és a versengő férfi. Beszélgetés Hadas Miklós szociológussal a történelmileg és földrajzilag változó férfiszerepekről. Élet és Irodalom július Pogonyi Lajos: Sport, avagy "reality show"? Interjú Hadas Miklós szociológussal. Kritika június Ex Libris. ÉS szeptember 1. - Pál Melinda: A másság méltósága, avagy Orwell álma? Interjú Hadas Miklós szociológussal a politikai korrektség fogalmáról, a média szerepéről. Magyar Hírlap szeptember 2. - A libido academica narcizmusa. ÉS március A különleges férfi. A férfikutatások újabb hullámairól. Népszava szám. - Harcolni az életér. Csocsó monológja (2001). Légmán Anna interjúját monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika Czene Gábor: Az MTK és a Fradi egyaránt nemzeti kincs. Interjú Hadas Miklós szociológussal a lelátókon tapasztalható szélsőjobboldali tendenciákról, az antiszemitizmusról. Népszabadság augusztus 2. - Örökrangadó: Fradi-MTK-FOTEX. Magyar Narancs szám Zsidai Péter: Ősi, férfias küzdelem. Beszélgetés Hadas Miklós szociológussal a férfikutatások eredményeiről. Élet és Irodalom január 4. - Beszélgetés a szexualitásról. Lévai Katalin interjúja Hadas Miklóssal és Madarász Imrével. Esély. 2002/ Szávai. Tanármonológ. Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika (2002) Pogonyi Lajos: A modern férfi születése. Beszélgetés Hadas Miklós szociológussal a nemi szerepek változásáról. Népszabadság április Pál Melinda: Hímek sportja. Beszélgetés Hadas Miklóssal. Népszava május Nőkről, férfiakról, meg az androgünökről. Hadas Miklós szociológussal beszélget Pécsi Katalin. Szombat, 2003/7. - A sportok pontosan leképezik a társadalmat. Hadas Miklóssal beszélget Zsidai Péter. ÉS szeptember Sindbads Gier auf nackte Frauenkörper. Frankfurter Rundschau november old. - Nekromonológ. A Replika története Hadas Miklós elbeszélésében. Replika (2005) Másfajta helyzetben. Núr-Leila monológja. Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika (2005) Buddha maga. Szil Péter rákmonológja. Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós. Replika (2006) Nemzetközi konferenciák kiadványai: 7

8 1. - Stratégie politique et tactique sportive: esquisse d une analyse socio-historique du style de jeu de l équipe d or hongroise des années cinquante. In Henri Hélal - Patrick Mignon (eds.) (1999): Football. Jeu et société. Paris: Les cahiers de l INSEP. N Surat al-ahar: Halat al Magar. In al-tahir Labib (szerk.) (1999): Surat al-ahar: alarabi naziran wa-manzuran ilayhi (arabul). Bayrut: Markaz Dirasat al-wahda al- Arabiya Fussball im sozialen Kontext: Ungarn In Michael Fanizadeh Gerald Hödl Wolfram Manzenreiter (szerk.) (2002): Global Players Kultur, Ökonomie und Politik des Fussballs. Historische Sozialkunde / Internationale Entwicklung. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel Verlag

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN

NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN A kurzus célja A kurzus áttekintést nyújt a 18-19. századi magyarországi nőtörténetről, nemzetközi kitekintéssel.

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként Tartalom Előszó (André Haynal)

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Self-authored books A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp. (***Winner of "Outstanding Academic Title 2013 Award"

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben