Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél 1. Tisztelt Olvasó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél 1. Tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél ZÖLDZöld REGIONÁLIS regionális ÖSSZEFOGÁS összefogás Közép-Magyarországon KÖZÉP-MAGYARORSZÁGON 1 Tisztelt Olvasó! Többször merült fel az elmúlt években, hogy újra szükség van a régiókban a környezetvédő civil szervezetek összefogására, a területfejlesztési és környezetvédelmi regionális ügyekben való összehangolt érdekérvényesítésre. Többen emlékezhetnek rá, hogy között az MTVSZ koordinált egy ilyen programot. A sikeres programot azért hagytuk abba, mert bíztunk az állam által létrehívott regionális civil egyeztető fórumok működőképességében. Ma már látjuk, hogy nem szabad a környezetvédő érdekeket beolvasztani, egy általános masszában feloldani. Az idők szavát felismerve a Magyar Természetvédők Szövetsége úgy döntött, hogy megújítva folytatja a Közép-Magyarországi Régió környezetvédő civil szervezeteinek segítését. Ezen hírlevél a munka folytatásának egyik első gyümölcse. A jelenlegi programnak a Zöld Régiók Hálózata ad keretet. A Zöld Régiók Hálózata egy nonprofit civil környezetvédő kezdeményezés, amelyet a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, valamint számos egyéb környezetvédő civil szervezet közösen hozott létre annak érdekében, hogy megerősítsék a környezetvédő civil szervezetek országos érdekképviseleti hálózatát a fejlesztési döntéshozatali folyamatokban való legitim és hatékony részvétel érdekében. Fő célunk a fenntarthatóság érdekeinek képviselete a regionális és az országos fejlesztési döntésekben. A regionális tevékenységek keretén belül területfejlesztési és környezetvédelmi témában félévente fórumokat szervezünk, hírleveleket adunk ki, együttműködünk a regionális fejlesztési ügynökségekkel, részt veszünk a regionális civil egyeztető fórumok munkájában és az aktuális fejlesztéspolitikai események társadalmasításában. A hálózat regionális koordináló szervezetei: Közép-Magyarország Magyar Természetvédők Szövetsége (országos koordinátor) Nyugat-Dunántúl Reflex Környezetvédő Egyesület Közép-Dunántúl Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület Dél-Dunántúl Pécsi Zöld Kör Észak-Magyarország Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Észak-Alföld Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja (Hajdúböszörmény) Dél-Alföld Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Szeretnénk elérni, hogy komolyan vegyék a zöld civilek véleményét minden magyarországi régióban. Ezt csak akkor érhetjük el, ha közösen lépünk fel. A közös fellépés keretének megalakítottuk a Közép- Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Hálózatot. A Hálózat megalakulásáról a Konferencia az együttműködésekért, a környezetért cikkben olvashatnak. További cikkeink a részvétel és az egyéni felelősségvállalás lehetőségeivel foglalkoznak. Várjuk az ötleteket, javaslatokat a közös munkához, és várjuk a csatlakozó szervezeteket, amelyek részt akarnak venni a közös régiós környezetvédelmi érdekérvényesítésben. Farkas István Ügyvezető elnök Magyar Természetvédők Szövetsége Kiadja a Magyar Természetvédők Szövetsége.

2 2 Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél Konferencia az együttműködésekért, a környezetért december 11-én a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Független Ökológiai Központ, a Levegő Munkacsoport és a GATE Zöld Klub közös regionális konferenciát szervezett az EU támogatását is élvező Zöld Régiók Hálózata program keretében az Aranytíz Kultúrházban. A konferencia résztvevői előbb az önkormányzatok környezetvédelmi feladatairól hallhattak pódiumbeszélgetést önkormányzatok és civil szervezetek képviselőinek részvételével, majd a közép-magyarországi uniós források felhasználásának állásáról, céljairól és a felhasználásra vonatkozó civil javaslatról tartott beszámolót a regionális fejlesztési ügynökség és az MTvSz egy-egy munkatársa. Ezt követően a résztvevők megvitatták egy regionális környezetvédelmi civil hálózat létrehozásának, formalizálásának szükségességét, lehetőségét, az ezzel szemben támasztott elvárásokat. Az önkormányzatok és környezetvédelem c. pódiumbeszélgetés vitaindítóiban a résztvevők Hajtman Ágnes moderátor három kérdésére válaszoltak, saját tapasztalataik alapján: 1.) Mit tehetnek az önkormányzatok a fenntarthatóság érdekében? 2.) Mit nem tehetnek az önkormányzatok a fenntarthatóság érdekében? 3.) Melyek a legsürgetőbb teendők az előadók településein? Az előadásokból néhány kulcsgondolatot emelünk ki. Németh János, a Budapest XV. kerületi önkormányzat környezetvédelmi referense kiemelte: nagyon fontos az, hogy az önkormányzat a lakosság érdekeinek megfelelően cselekedjen a környezetvédelem terén is. Ezért az önkormányzat készített egy felmérést a lakosság körében a környezetvédelmi teendőkről. A felmérés eredménye szerencsés módon ugyanazokra a környezeti problémákra mutatott rá, amelyeket az önkormányzat azonosított, és amelyek megoldását célul tűzte ki. Tatár Sándor, a veresegyházi Tavirózsa Egyesület elnöke, egyben az önkormányzat környezetvédelmi bizottságában szerzett tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. Kiemelte, hogy minden civil fellépésnél megalapozott, szakszerű információkra van szükség. Az önkormányzatok számára veresegyházi tapasztalat alapján ajánlja környezetvédelmi alap létrehozását, amely a környezetterhelési díjakból táplálkozik, és amelyből civilek és iskolák környezeti szemléletformálási tevékenysége finanszírozható. Az önkormányzatok fontos feladata még megfelelő környezet- és természetvédelmi rendeletek megalkotása, valamint, hogy településrendezési tervében gátat szabjon a kiparcellázásoknak. Sepsei Gergely, a Pilisi Zöldút Egyesület elnöke a zöldutakat hozta mintaértékű példaként az önkormányzatok, a civil, a köz- és a magánszféra egyenrangú együttműködésére. A zöldút nemcsak a helyi értékeket megmutató útvonal, hanem ahhoz kapcsolódó módszertan, szemlélet, tevékenységek is, amelyeket közösségi, részvételi alapon terveznek és valósítanak meg a köz érdekében. Rendkívül fontosnak tartja, hogy amint az önkormányzat magáévá tette a fenntarthatóság koncepcióját, a helyi lakossággal szemléletformálás céljából párbeszédbe bocsátkozzon, és csak ezt kövesse a szabályok, tervek alkotása. A szemléletformálás fontosságára más előadók is felhívták a figyelmet, ennek eszközeiként pályázatok, kiállítások szervezését, köztereken zöld gondolatok megjelenítését említették. Kovács Bence, a Független Ökológiai Központ igazgatója a fenntartható városok kialakítását célzó Lipcsei Chartára hívta fel a figyelmet, amely az integrált megközelítést szorgalmazza a várostervezésben ez azonban eddig nem nagyon valósult meg Magyarországon. A megvalósulás egyik fő feltétele: együttműködés a civil szféra, a lakosság és az önkormányzatok között. Hasznos információforrásként jelölte meg az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum honlapját (www.otcef.hu) és az Európai Városi Tudáshálózat honlapját (www.eukn.hu), amelyek a jó gyakorla-

3 Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél Konferencia az együttműködésekért, a környezetért 3 tok terjesztését is szolgálni kívánják. A legsürgetőbb teendő, hogy az önkormányzatok mint intézményfenntartók példát mutassanak, pl. energia audit elvégzése és víztakarékosság útján. Malatinszky Ákos, a GATE Zöld Klub elnöke először arra hívta fel a figyelmet, hogy a fenntartható fejlődés fogalmát gyakran tévesen értelmezik, és gazdasági növekedést generáló fejlesztéseknek adnak utat környezetvédelem címén. A fenntartható fejlődés a szükségleteket hosszú távon kielégíteni képes társadalmat jelenti, lényege a problémák megelőzése. Az agglomerációs kérdésekben ez az élhetőség, a népességmegtartó erő biztosítása útján kell, hogy érvényesüljön. Fontos, hogy a társadalmat ne csak véleményező, hanem alkotó jelleggel vonják be a döntéshozók a tervezésbe. Ennek eszközei: civil kerekasztalok, állampolgári tanácsok, amelyre pl. Szentendrén és Solymáron van példa. Fontos továbbá felhívni a lakóközösségek figyelmét a Zöld Beruházási Rendszer keretében kiírt pályázati lehetőségekre. Krassay László, Gödöllő alpolgármestere is fontosnak tartotta, hogy a versenyképesség helyett az életképesség legyen előtérben. Gödöllő városfejlesztési koncepciójának középpontja az ökováros kialakítása ökológiai és ökonómiai szempontból. A város a stabil költségvetés biztosításán túl többek között rendeletek alkotásával (hulladék, égetés, természeti értékek védelme) és környezettudatos fejlesztések elősegítésével járul hozzá a cél eléréséhez. A vitaindítók számos hozzászólást generáltak, főleg a hulladék témakörében. Számos jó példát és kihívást említettek a résztvevők többek között a komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtés terén. A probléma gyökere abban rejlik, hogy a szinte településenkénti hulladéklerakók rendszeréről a szabályozás és a támogatási rendszer átállította az országot egy olyan rendszerre, amelyben több tíz, akár 100 kilométert kell szállítani egy-egy település hulladékát, és egy lerakóra akár 50 település is juthat. A Közép-Magyarországi Operatív Program felhasználásának helyzetét és a jövőben meghirdetendő környezetvédelmi konstrukcióit a Pro Régió Nonprofit Kft. képviseletében Takács Eszter ismertette. Előadásából kitűnt, hogy mely konstrukciók iránt mekkora volt az érdeklődés. Az új kiírásokat az eddig felmerült problémák, tapasztalatok figyelembevételével szándékoznak kialakítani. A természetvédelmi konstrukciók várhatóan ben is pályázhatók, a környezetvédelmi konstrukciók között például várhatóan újként jelenik meg a kistelepülések szennyvízkezelése. Sajnálatos módon megerősítette a korábbi értesüléseket, hogy a fenntartható életmód és fogyasztás konstrukció a tervek szerint ben nem kerül meghirdetésre. Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke korreferátumában felhívta a figyelmet arra, hogy míg Közép-Magyarországon él az ország lakosságának csaknem egyharmada, és a fogyasztás és a környezettudatosság mértéke itt a legrosszabb, legkevésbé fenntartható, valamint az összes többi régió részesülhet környezetvédelmi megelőző tevékenységek (fenntartható fogyasztás) támogatásában a KEOP-ból, addig Közép-Magyarországon csupán ban hirdettek a KMOP-ból ilyen konstrukciót, folytatása nem szerepel a es akciótervben. Követendő példaként ismertette más régiók civil kapacitásfejlesztési konstrukcióit vagy tervezeteit. A Zöld Régiók Hálózata koncepcióját Dönsz Teodóra, a Magyar Természetvédők Szövetségének munkatársa vázolta fel. A regionális és országos hálózat koncepcióját a résztvevők támogatták, megvalósításához számos javaslatot tettek, melyek a következő fórum szervezésére, az információáramlás erősítésére, a kapacitások és szükségletek további felmérésére, a honlap és más kommunikációs eszközök alkalmazására, funkcióira vonatkoztak. Dönsz Teodóra MTvSz

4 4 Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél Részvétel a környezeti ügyekben = A demokrácia főpróbája A magyar demokrácia sokat köszönhet a környezetvédőknek. Már-már legendássá vált az arra való utalás, hogy a rendszerváltás hajnalán a bős-nagymarosi erőmű ügye hogyan tudta világnézeti különbségekre tekintet nélkül mozgósítani a magyar civil társadalmat és hogyan tudott hozzájárulni az ébredező civil kurázsi kifejezési módjainak tanulásához, annak a bátorságnak a kinyilvánításához, mely aztán később több, nemcsak környezetvédelmi megmozdulás mögött megjelent. A környezetügy kifejezetten jó terepe a közösségi részvételnek, és ha úgy vesszük, fokmérője a demokráciának egyfajta indikátor az ország általános közállapotait tekintve. Adott ugyanis egy tematika, mely elsőre nem látszik túl bonyolultnak, könnyű vele azonosulni, és amely nagyobb erőfeszítések nélkül leképezhető a nagytőkés beruházó, a vele összekacsintó állam és hatóságok, és a hátrányokat elszenvedő lakosság hármasságával. Ezt a képletet aztán sokszor populista környezetvédők szívesen ki is használják. Aki azonban ennél érettebb gondolkodású és fogékonyabb az apróbb különbségekre, rögtön felismerheti, hogy a három oldalon belül is léteznek törésvonalak. Hiszen a nagytőkés beruházó kategóriája nehezen húzható rá azokra a kis- és középvállalkozásokra, akik boldogulásukat pl. a környezetbarát termékek gyártása vagy az éghajlattudatos építőipar keretei között keresik. Aztán a korrupt állam sem olyan címke, mely válogatás nélkül alkalmazható minden közigazgatási szervre, tudva, hogy ezek az állami szervek sok esetben tényleg eredményesen lépnek fel a környezeti állapotromlás ellen vagy lépnének, feltéve, ha az államreform során nem vennék el tőlük meglévő hatásköreiket. Végül a szenvedő lakosság is inkább csak egy naiv leegyszerűsítése a problémának, mivel aki ma pl. szenved a közlekedési zajtól, az holnap autóba ülve maga is okozójává válik a problémának és másoknak okoz kellemetlen perceket. A helyzet igen összetett Az igazság ha egyáltalán szabad ezt a szót használni ma még, főleg jogászként ugyanis nemhogy odaát nincs, de talán nincs sehol. A környezetileg optimális döntésekről sorra derül ki, hogy azokhoz képest létezik egy annál kedvezőbb, kevésbé káros megoldás. A szélerőmű jó alternatíva az energiatermelésben egészen addig, amíg azt nem a védett túzok élőhelyén akarja valaki felépíteni. Ebben az összefüggésrendszerben válik fontossá a Riói Nyilatkozat 10. alapelve, mely kimondja: A környezeti ügyeket - a megfelelő szinten - a legjobban az összes érdekelt állampolgár részvételével lehet megoldani. Figyeljük meg azt a látszólagos ellentmondást, ami ebben a megfogalmazásban rejlik! A környezeti ügyek magasan kvalifikált, legtöbbször természettudományos végzettségű (mérnök) szakértőket igényelnek, márpedig az összes érdekelt állampolgár, az átlagember nem tipikusan ebből a körből kerül ki. Hogyan lehetséges tehát az, hogy a környezetileg (= műszakilag) optimális döntésekhez laikus átlagemberek kellenek? Hát úgy, hogy a környezetileg optimális döntések nem a műszakilag legjobb döntések, s az ENSZ-nek volt bátorsága kimondani ezt; azt, hogy a részvétel (legyen bár mégannyira laikus is) növeli a környezeti döntések minőségét, mert társadalmi tudatosságot teremt, mert közösség-érzésre nevel és végül mert a végrehajtásban biztosítja a közösség támogatását. Ez pedig egyértelműen a demokrácia győzelme a technokrácia felett. A magyar jogban ez az elv úgy jelenik meg, mint a környezetvédő társadalmi szervezeteknek a Környezetvédelmi Törvény 98. -án alapuló ügyféli joga, ami a Legfelsőbb Bíróság 1/2004. KJE Közigazgatási Jogegységi Döntése alapján a környezetvédelmi ügyekben áll fenn, azaz azokban az eljárásokban, ahol a környezetvédelmi hatóság megjelenik. Hogy végül a jogi lehetőségekkel élve a magyar környezetvédők javukra tudják-e fordítani a folyamatokat, sok tényezőtől (sokszor leginkább a hatóság akaratától) függ, mindenesetre a rendszerváltás óta eltelt idő igazolta, hogy a magyar civil szektor ezen a téren kiemelkedően erős. dr. Kiss Csaba EMLA

5 Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél Felpörgetett beruházások - Az építési eljárások módosításai 5 Immár hosszú ideje (2004-től) megfigyelhető tendencia, hogy a gazdaság felpörgetését, az adminisztratív terhek csökkentését a kormány az egyes engedélyezési eljárások gyorsításával, szakmaigaranciális szabályainak nyesegetésével próbálja elérni. A környezetvédő szervezetek a folyamat kezdete (gyakorlatilag az autópálya törvény elfogadása) óta hangsúlyozzák, hogy a meghirdetett célok nem megvalósíthatóak a hatósági eljárások szakmai színvonalának csökkentésével, egyes esetekben az eljárás jelentéktelenné tételével, vagy megszüntetésével, és ezzel párhuzamosan a társadalmi részvétel lehetőségeinek korlátozásával. A hatósági munka gyorsítását kizárólag a szakmaiság és a társadalmi részvétel céljaival összhangban, a szervezet- és feltételrendszer megfelelő alakításával (létszámbővítéssel, az ellenőrzési források növelésével) lehetne elérni. Az építési szabályozás átláthatatlan dzsungele kitűnő terep lehetne az adminisztráció egyszerűsítésére, a deregulációra, ám az utóbbi időben végrehajtott módosítások itt is inkább az építtetők előtti akadálynak minősített garanciális szabályok lebontását szolgálták, nem pedig a szakmai szint megtartása - félve írom, esetleg javítása - melletti egyszerűsítést. Az alábbi összefoglalóban a október 1-től hatályos - több száz oldalra rúgó - módosító csomag lényeges elemeit igyekszem összefoglalni, a teljesség igénye nélkül és a szubjektív választás jogát fenntartva. A csomag fő eleme az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló évi LVII. törvény, amely az építési törvényt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításáról szóló törvényt és az építési tevékenységekkel kapcsolatos szakmai kamarákról szóló törvényt módosította. A lényegesebb változások: - Több település eddig kizárólag a településszerkezeti tervet és az építési szabályzatot dolgozhatta ki és fogadhatta el közösen. A módosítás lehetőséget biztosít arra, hogy az összes építési feladatot társulási formában lássák el az önkormányzatok, így például közös tervtanácsot működtethetnek, illetve közös fejlesztési koncepciót készíthetnek. Úgy gondolom, hogy ezzel a lépéssel még akkor is egyet lehet érteni, ha ennek tényleges gyakorlati megvalósulására csak néhány helyen lehet majd számítani, hiszen az egyes települések szerkezete, hagyományai, anyagi és egyéb lehetőségei az esetek többségében nagymértékben különböznek hazánkban. - A módosítás bevezeti az integrált településfejlesztési stratégia fogalmát, amely egy település középtávú fejlesztését megalapozó stratégiai dokumentum. A stratégia iránymutatásként szolgálhat a településrendezési eszközök (pl. helyi építési szabályzat, KSZT, BVKSZ, stb.) későbbi tervezéséhez. A dokumentumot több település közös tervezése esetén a településfejlesztési koncepció kötelező, egyébként lehetséges önálló munkarészeként kell kezelni. Az új dokumentum elméletileg segítheti az egységes, fenntartható településkép kialakítását, de nemigen látszik, hogy a gyakorlatban mi fogja biztosítani azt, hogy egy-egy stratégiába nem illő, de fontos érdekeket hordozó beruházás esetén a döntéshozók tartják-e magukat a középtávú dokumentumhoz, vagy inkább módosítják azt... - A településrendezési eszközök elfogadása előtt - már a kezdetek óta - egyeztetési és véleményezési eljárást kell lefolytatni. Az eljárásnak ez a része hivatott a társadalom különböző szegmenseiből, elsősorban lakosságtól és a szakmai-civil szervezetektől érkező vélemények becsatornázására, valamint a különböző szakhatóságok (pl. környezetvédelmi hatóság) véleményének begyűjtésére. Az eddigiekben az érdekeltek írásban is véleményezhették a terveket, illetve az észrevételeket ütköztető ún. egyeztető tárgyaláson személyesen is elmondhatták azokat. A módosítás szerint már csak akkor vehetők figyelembe az észrevételek, ha az érdekelt lakos, szervezet, vagy szakhatóság (!) nemcsak írásos véleményt ír, hanem személyesen részt is vesz az egyeztető tárgyaláson. Ellenkező esetben kifogást nem emelő véleményezőnek tekintik az érdekeltet... A hazai hatóságok viszonyait ismerve kijelenthetjük, hogy a módosítás igencsak aggályos. Nehéz elképzelni azt a szakhatóságot, amely olyan kapacitásokkal rendelkezik, hogy az illetékességi területén minden önkormányzat egyeztető tárgyalásán részt vegyen, és írásos véleményt is adjon. Szintén súlyosan nehezítik ezzel az érintett lakosok és civil szervezetek képviselőinek részvételi jogait, akik gyakran munkájuk mellett igyekeznek a közérdek védelmében egyes terveket véleményezni. A nyilván munkaidőben tartott tárgyalásokon való részvétel valószínűleg sokakat megakadályoz véleményének érvényesítsében... A társadalmi részvételi jogok ilyen korlátozása - álláspontom szerint - nemzetközi kötelezettségeinkbe (Aarhusi Egyezmény) ütközik, és így alkotmányellenes.

6 6 Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél Felpörgetett beruházások - Az építési eljárások módosításai - A módosítás előírja, hogy a településrendezési szerződésben a kikötött, illetve a beruházók által vállalt kötelezettségek tényét - a szerződés alapján - az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A földhivatalt az érintett önkormányzat jegyzője keresi meg a tény bejegyzése és törlése érdekében. Mivel a földhivatali nyilvántartásba bárki betekinthet, a változás az átláthatóságot szolgálja. - A módosítás fontos célja az építőiparban tapasztalt lánctartozások megelőzése és megszüntetése. A változó szabályok elsősorban az építőipari kivitelezési tevékenység feltételeinek szigorítása és a szerződéses ellenértékek fedezetkezelői rendszer révén történő biztosítása révén kívánják elérni a célt. - Egyes építmények esetén a továbbiakban már nem kell külön használatbavételi engedélyt kérni, hanem az építmény elkészültét egyszerűen be kell jelenteni a hatóságnak. Ez nyilván azzal a hatással is jár, hogy a használatbavételi engedélyezési eljárás során esetlegesen felmerült aggályok külön eljárás, és így külön jogorvoslat híján már nem vehetők figyelembe... - A módosítás az építésfelügyelet ellenőrző tevékenységének részletes szabályainak meghatározását kormányrendeleti szintre utalja. Ez azt jelenti, hogy a szabályok változtatása jóval egyszerűbb rendben és a törvényalkotási garanciális szabályokat mellőzve is lehetséges. Nem mondhatjuk, hogy ez biztosan az ellenőrzés színvonalának további romlásához vezet, de a hazai építésfelügyelet - nem túl rózsás - helyzetében csak az ellenőrzések élénkítése és az ellenőrzési gyakorlat szigorítása járható út, ami - álláspontom szerint - megköveteli a kizárólagos törvényi szabályozást. - A módosítás kiterjeszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíthető tevékenységek körét a tisztán magánerőből megvalósuló, 2 milliárd forint teljes költségigényű, vagy legalább 50 új munkahely megteremtését biztosító, illetve a környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési, oktatási, valamint egészségügyi és szociális célok megvalósítását elősegítő beruházások eljárásaira. Ezzel a jogszabály további lehetőséget ad arra, hogy bizonyos ügyeket a Kormány átláthatatlan szempontok szerint kiemeljen a többi közül, és szuper-gyorsított engedélyezéssel támogasson. Álláspontom szerint maga a kiemelés alapelve is súlyos aggályokat vet fel, hiszen a versenysemlegesség elve, a tisztességes eljárás, és a társadalmi részvétel követelménye súlyosan sérülhet a kiválasztás és az engedélyezés során. A módosítási csomagban helyet kapott egy teljesen új jogszabály, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009 (IX.15.) Korm. rendelet is, amely az eddig különböző szabályozási elemekben leírt, vagy csupán a gyakorlat által kialakított rendelkezéseket foglalta össze. A rendelet a főépítészi rendszer kereteit, a főépítészek kijelölésének szabályait, feltételeit, továbbá az állami, megyei, önkormányzati, települési és térségi főépítészek feladatait rendezi. Szintén új rendeletet alkotott a kormány az építőipari kivitelezési tevékenységről (191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet). Az új szabály az építőiparban megszokott átláthatatlan viszonyokat igyekszik feloldani. A kiszámíthatóság érdekében meghatározza az egyes résztvevők (pl. műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, tervellenőr, stb.) feladatait, a körbetartozások kialakulásának megelőzése érdekében pedig meghatározza a fedezetkezelői rendszer részletes szabályait. Erénye továbbá a rendeletnek, hogy a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok (pl. építési napló) mintáit is tartalmazza és ezzel az egységes gyakorlat kialakulását segíti. Az építésügyi csomag fontos eleme a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet is, amely az építési hatósági eljárásokról és a hatósági ellenőrzésekről szól. A rendelet alapvetően az építési törvény szabályait hivatott kiegészíteni, részletezni. Számos esetben azonban olyan előírásokat is találunk a kormány által alkotott jogszabályban, amelynek rendezését garanciális okokból a törvényben kellene megtenni (pl. építésügyben hozott határozat tartalmi követelményei). Vegyes tehát a kép. Előremutató és súlyosan aggályos módosítások is történtek. A társadalmi véleményeztetés szabályainak - minden életszerűséget nélkülöző szigorítása azonban negatív irányba tolja a változások mérlegét. Sajnos a tendencia továbbra is az, hogy az eltérő vélemények megjelenítésének lehetőségeit próbálja nyesegetni a jogalkotó, továbbra is elmulasztva annak az összefüggésnek a felismerését, hogy a széleskörű egyetértéssel elfogadott tervek társadalmi elfogadottsága és szakmai színvonala (azaz együtt: hatékonysága) messze meghaladja az érintettek torkán lenyomott beruházásokét. Dr. Bendik Gábor Levegő Munkacsoport

7 Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél Éghajlatvédelem és szociális igazságosság? A magyar éghajlatvédelmi törvény tartalmi kérdései Ma már nem az a kérdés, hogy lesz-e Magyarországon éghajlatvédelmi törvény, hanem hogy a szabályozás milyen logikát követ majd és mennyire lesz hatásos. Mindannyiunk érdeke, hogy a szabályozással megtaláljuk a gazdaság és a környezetvédelem közös érdekeit, illetve az éghajlatvédelmi törvény hozzájáruljon a társadalmi problémák enyhítéséhez, a szociális igazságossághoz. A törvény megszületése a környezetért tenni akaró civil társadalom egyik sikere is, hiszen a kezdeményezést eddig 194 civil szervezet támogatja. A Magyar Természetvédők Szövetsége és más környezetvédelmi civil szervezetek 2008-ban kampányt indítottak azért, hogy több EU tagállamhoz hasonlóan - szülessen hazánkban is törvény az éghajlat védelmében. A kampány újszerű módon közvetlenül célozta meg az országgyűlési képviselőket, akiket helyi civil szervezetek képviselői kerestek meg, hogy ismertessék a kezdeményezés célját és szakmai tartalmát, valamint hogy támogatásukat megnyerjék. Ezen túl fórumokon és cikkek formájában mutatták be a kezdeményezők javaslataikat más civil szervezetek számára azzal a meggyőződéssel, hogy a tervezet nem csak környezeti, hanem társadalmi, szociális problémákra is hatékony megoldást kínál. A környezetvédő civilek kampánya az első fordulóban elérte célját, a törvény megalkotásáról 2009 júniusában Országgyűlési határozat rendelkezett és a jogszabály várhatóan2010 elején kerül a Parlament elé. A lényeg azonban még hátra van. A kérdés most az, hogy hazánkban milyen logika alapján és milyen eszközökkel igyekszünk majd mérsékelni a klímaváltozást. A Magyar Természetvédők Szövetsége nem csak a törvény megalkotását szorgalmazza, hanem a kezdetektől fogva dolgozott annak tartalmi elemein is. A Szövetség az elmúlt egy évben számos fórumot és vitát szervezett a lehetséges szabályozási eszközökről, tesztelve a környezetpolitikai szempontból optimálisnak tartott megközelítést. Előre látható, hogy a törvény tartalmi vitájában sokféle szereplő igyekszik majd érvényesíteni az érdekeit, ugyanakkor fontos, hogy a szabályozás következetes logikával szülessen meg, a problémák okaira hasson és ne látszatmegoldások előtt tárja ki az ajtót. Éghajlatvédelem és gazdaságélénkítés, szociális igazságosság, korábban nem látott lendület a lakossági energiahatékonysági és megújuló energiás beruházásoknak erről szól a Magyar Természetvédők Szövetsége klímatörvény javaslata. A környezetvédelmi szervezet javaslata a jogszabály tartalmára a következő eszközöket tartalmazza: Visszatérülő hitel alap létrehozása a lakosság részére az energiahatékonysági és megújuló energiaforrások hasznosítását célzó beruházásokra. Az alap kamatmentes kölcsönöket nyújt majd azok számára, akik korszerűsítéssel, beruházásokkal szeretnék csökkenteni energiafogyasztásukat. Az erre biztosított összeg száz milliárd forint nagyságrendű kell legyen ahhoz, hogy országos szinten is látványos megtakarításokat tudjon elérni a lakosság. Erőforrás kvóta rendszer bevezetése az energiafogyasztás ésszerűsítésére. A kvóta rendszer lényege, hogy a természetes személyek és vállalkozások között évente meghatározott fogyasztási jogok kerülnek kiosztásra az országos átlagos fogyasztási szint alapján. A rendszer nyomon követi szereplőinek energiafogyasztását, és a kiosztott fogyasztási jogon felüli energiafogyasztásra plusz kvótát kell majd vásárolni a kibocsátótól az akkor meghatározott piaci áron. A rendszer tehát nem korlátozza az energia fogyasztást, de az átlagos szintet meghaladó fogyasztást megdrágítja. Az átlagosnál kevesebb energiát fogyasztó szereplők ugyanakkor fogyasztási jogokat takaríthatnak meg, amit eladhatnak a kibocsátónak, ezáltal jövedelemhez jutnak. Az így szerzett jövedelmet elsősorban energiahatékonysági és megújuló energiás beruházásokra költhetik el, amivel tovább növelhetik kvóta megtakarításaikat. Az éghajlatvédelmi szabályozás ezzel az eszközzel csökkentheti a jövedelem különbségeket jómódúak és szegényebbek között, így segíti elő a szociális igazságosságot. Az éves energia felhasználás csökkentése. Az évente kiosztott teljes hazai kvóta mennyiség a javaslat értelmében minden évben csökken, további hatékonyság növelésre késztetve a gazdasági szereplőket és a lakosságot, ugyanakkor csökkentve hazánk függőségét az import energiahordozóktól. A növény borítás növelése. Fontos további eleme a szabályozásnak hazánk erdőborításának jelentős növelése. A fák egyrészt növekedésük által széndioxidot kötnek meg, csökkentve az üvegházhatású gázok légkörbe jutását, másrészt segítik az alkalmazkodást a szélsőségesebbé váló időjárási viszonyok között. A lombkoronák helyi szinten komoly hűtő hatást fejtenek ki, több fokkal csökkentve a hőmérsékletet a nyári hőség idején. A fenti közgazdasági eszközök bevezetése jelentős hatással lehet mind a gazdaság szereplői, mind a lakosság döntéseire és energiafogyasztási szokásaira. Rövidtávon számos eddigi megszokásaink átgondolására késztethet bennünket, hosszú távon viszont jelentős versenyelőnybe hozhatja hazánkat, hiszen hatékonyságra késztet a termelés, a közlekedés, vagy életmódunk tekintetében. Jövedelemhez juttatja azokat, akik takarékosan használják az energiát, és további költségeket ró azokra, akik az átlag felett fogyasztanak. A visszatérülő alap létrehozása és az energiahatékonysági beruházások nem csak a lakossági megtakarításokat segítik elő, hanem lökést adhatnak a kutatás-fejlesztés, valamint az energiahatékonyságra és megújuló energiahasznosításra létrejött vállalkozások számára. Az ilyen korszerű iparágak fellendülése más országokban sok új munkahelyet teremt napjainkban, tehát hasonló kedvező hatásra számíthatunk itthon is. Összefoglalva tehát a Magyar Természetvédők Szövetsége tartalmi javaslata olyan eszközök bevezetését szorgalmazza, melyek a hatásos éghajlatvédelem mellett a gazdaság és a társadalom számos más problémájára kínálhatnak megoldást elején elkezdődik a törvény tartalmi vitája, ekkor újra szükség lesz a civilek aktivitására, hogy a törvény sorsát ne csupán gazdasági lobbi csoportok és érdekek döntsék el. További információt és aktualitásokat a címen találhat. Botár Alexa klímavédelmi program felelős Magyar Természetvédők Szövetsége 7

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Hujber Dorottya Készült a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszéken a Környezetgazdálkodási szakirányon Tanszéki

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Amíg nem érint személyesen Visszatérô téma az Európai Unióban az állampolgári részvétel és aktivitás növelése. A legutóbbi nagyszabású uniós kommunikációs kampány a D-terv

Részletesebben