16. Berki Erzsébet: Második gazdaság a szocialista országokban. Ipar- Gazdaság sz l. 17. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - kereseti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16. Berki Erzsébet: Második gazdaság a szocialista országokban. Ipar- Gazdaság 1985. 5.sz. 21-33.l. 17. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - kereseti"

Átírás

1 Publikációs jegyzék 1. Berki Erzsébet: Felmérés egy budapesti vállalat munkaerőhelyzetéről, különös tekintettel az üzemi demokrácia kérdésére. (Misovicz Évával) Pécs TDK pályamunka 2. Berki Erzsébet: Főnyelvesek a mélyvízben. Universitas okt l. 3. Berki Erzsébet: A hazai és a nemzetközi védjegyjog és védjegygyakorlat. Szakdolgozat. Pécs l. 4. Berki Erzsébet: Az elosztás és a társadalmi juttatások egyes kérdéseiről. Szakdolgozat MKKE l. 5. Berki Erzsébet: Az Olvasóhoz. Posztulátum sz. 5-7.l. 6. Berki Erzsébet: A társadalmi juttatások és az elosztás kérdéseinek vizsgálata a szocializmusban, különös tekintettel hazánkra. MKKE doktori értekezés. 153 l. 7. Berki Erzsébet: Hozzáértés kompetencia nélkül. Mozgó Világ sz l. 8. Berki Erzsébet: A főiskolai hallgatók és oktatók közérzetének néhány befolyásoló tényezője. (Társszerzők: Aradi Lászlóné, László Mária) Baranyai Művelődés sz l. 9. Berki Erzsébet: A szovjet szociálpolitika egyes elemei. Szociálpolitikai értesítő MTA sz. 10. Berki Erzsébet: Социальная политика и её роль в осуществлении режима экономики в социалистическом хозяйстве. АОН Москва ст. 11. Berki Erzsébet: A hatékonyság emelésének útjai a KGST országok gépiparában. Recenzió. Társadalomtudományi Közlemények sz l. 12. Berki Erzsébet: Распределительные отношения, как стимулы, используемые в управлении экономикой. АОН Москва, kandidátusi értekezés, ст. 13. Berki Erzsébet: Vélt és valóságos ellentmondások. A gazdaságpolitika és a szociálpolitika viszonyáról. Dunántúli Napló jan l. 14. Berki Erzsébet: A Magyar-Szovjet Társadalomtudományi Együttműködési Bizottság üléséről. Társadalomtudományi Közlemények sz l. 15. Berki Erzsébet: Az elosztási viszonyok kérdéseiről. Társadalomtudományi Közlemények sz l.

2 16. Berki Erzsébet: Második gazdaság a szocialista országokban. Ipar- Gazdaság sz l. 17. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - kereseti arányok. (Társszerzők: Aradi Lászlóné, László Mária) Munkaügyi Szemle sz l. 18. Berki Erzsébet: Bérezési rendszerek és társadalmi-gazdasági környezetük. Tervgazdasági Fórum sz l. 19. Berki Erzsébet: A foglalkoztatás aktuális problémái és megoldási lehetőségeik. (Társszerző: Vass Dezső) Moszkva KGST konferencia. 18 l. 20. Berki Erzsébet: Új vállalati törvény a Szovjetunióban. Ipar-Gazdaság sz l. 21. Berki Erzsébet: Kisvállalkozás az építőiparban. (Egy GM létrejötte és motivációi.) (Társszerzők: Aradi Lászlóné, László Mária) Építésügyi Szemle sz l. 22. Berki Erzsébet: Gazdaságpolitika és foglalkoztatás. (Társszerző: Vass Dezső) Népszabadság április l. 23. Berki Erzsébet: A peresztrojka - változások a szovjet gazdaságban. Ipar- Gazdaság sz l. 24. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - a személyi jövedelmek arányai. (Társszerzők: Aradi Lászlóné, László Mária) Working Peapers, Eszék, l. 25. Berki Erzsébet: A bérezés aktuális kérdései a népgazdaságban és megoldásuk lehetséges útjai. KGST konferencia Moszkva, l. 26. Berki Erzsébet: Adalékok a bérezés és a munkaerőpiac helyzetéhez Magyarországon. (Társszerzők: Székffy Klára, Kelen András) In: Bérezési rendszerek és társadalmi-gazdasági környezetük. Szerk.: Vértes Csaba, MKI, l Berki Erzsébet: Állami vállalatok és kisvállalkozások. A bérstratégiák különbözőségének okairól. (Társszerzők Aradi Lászlóné, László Mária) Tájékoztató sz l. 28. Berki Erzsébet: Különböző bérpolitikák egy megosztott piacon. Társszerzők: Aradi Lászlóné, László Mária) Working Peapers, Eszék, l. 29. Berki Erzsébet: Bérek-keresetek-jövedelmek. Politikai Vitakör Füzetek sz l. 30. Berki Erzsébet: Gondolatok néhány aktuális bérpolitikai teendőről. (Társszerzőkkel) Szakszervezeti Szemle sz l. 2

3 31. Berki Erzsébet: Az átmeneti időszak bérpolitikája. (Társszerzőkkel) Gazdasági Fórum sz l. 32. Berki Erzsébet: A munkavállalók érdekében. (Szakszervezetek az Érdekegyeztető Tanácsban.) Kereskedelmi Szemle sz l. 33. Berki Erzsébet: A munkaügyi kapcsolatok rendszerének alakulása Oroszországban az év fordulóján. Kereskedelmi Szemle sz l. 34. Berki Erzsébet: A határidő lejárt. (Esettanulmány) Forró Drót sz l. 35. Berki Erzsébet: Helyzetkép a középszintű bérmegállapodásokról a textilruházati iparban. Ipar-Gazdaság sz l. 36. Berki Erzsébet: Szakszervezeti konföderációk második félévében. Vezetéstudomány sz l. 37. Berki Erzsébet: A bérszabályozástól a béralkuig I. Munkaügyi Szemle sz l. 38. Berki Erzsébet: A bérszabályozástól a béralkuig II. Munkaügyi Szemle sz. 39. Berki Erzsébet: Közalkalmazotti tanácsválasztások az iskolákban Ráció, okt-nov l. 40. Berki Erzsébet: A munkaügyi kapcsolatok aktuális kérdései. Szerk. MKI l. 41. Berki Erzsébet: Közalkalmazotti demonstráció június 1-én. Esettanulmány. PHARE Társadalmi Párbeszéd Projekt l. 42. Berki Erzsébet: Bérmegállapodások '93. Munkaügyi Szemle, sz l. 43. Berki Erzsébet: A Kjt. néhány problémája a munkaügyi kapcsolatok szemszögéből. Munkaügyi Szemle, sz l. 44. Berki Erzsébet: Keresztbe vagy hosszába? HVG, július 23. (Utánközlés: Ráció augusztus l.) 45. Berki Erzsébet: Ki mennyi? (Besorolási és illetmény-előmeneteli rendszerek az államháztartásban.) Munkaügyi Szemle, sz l. 46. Berki Erzsébet: Illetmények az államháztartásban. Vezetéstudomány, sz l. 47. Berki Erzsébet: Másodrendű állampolgárok? Munkaügyi Kapcsolatok a Hadseregben. (Orolin Zsuzsával) Magyar Honvéd 8. sz. (1995. febr. 28.) l..; 9. sz. (márc.3.) l.; 10.sz. (márc.10.) l. 3

4 48. Berki Erzsébet: Gondolatok a participációról, különös tekintettel a közalkalmazotti tanácsokra. Munkaügyi Szemle sz l. 49. Berki Erzsébet: Lakossági jövedelmek és megélhetés. In: Az életminőség, a megélhetés és az érdekvédelem összefüggései. GT füzetek, Budapest, l., mellékletek l. 50. Berki Erzsébet: Ágazati sztrájk közalkalmazotti jogviszonyban Pedagógusok Lapja november sz. 23.l. 51. Berki Erzsébet: Munkaadói szerep az államháztartási szférában. (Orolin Zsuzsával) Gazdaság és Társadalom sz l. 52. Berki Erzsébet: Moves towards Free Wage Bargining in Hungary. In: Reforming Wage policy in Central and Eastern Europe, (Ladó Máriával) ILO Budapest, nov.29-dec l. 53. Berki Erzsébet: Az eltűnt bérmegállapodások nyomában. Munkaügyi Szemle sz l. 54. Berki Erzsébet: Munkaügyi konfliktusok és önkormányzatok. Társadalomkutatás sz l. 55. Berki Erzsébet: Az önkormányzati szövetségek helye az érdekegyeztetésben (Orolin Zsuzsával) Társadalmi Szemle sz l. 56. Berki Erzsébet: A SZEF. Pedagógusok Lapja sz., sz., sz., sz. 57. Berki Erzsébet- Orolin Zsuzsa: Munkaügyi konfliktusok a közalkalmazottak és a köztisztviselők körében 1993 és 1995 között. Vezetéstudomány sz l. 58. Több a munkaügyi konfliktus, de kevesebben perelnek. Interjú. Népszabadság ,5.l. 59. Berki Erzsébet (szerk): Munkástanácsok Évkönyv. (Pásztor Miklóssal) MOSZ Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok az állami szektorban. In: Bevezetés a munkaügyi kapcsolatokba l. Szerk. Tóth Ferenc. Gödöllő Berki Erzsébet: A költségvetési szféra munkaügyi kapcsolatai. Tanulmánygyűjtemény, (Orolin Zsuzsával) MKI p.) 62. Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közalkalmazotti jogviszonyban I. Munkaügyi Szemle sz l., II. Munkaügyi Szemle sz l. 4

5 63. Berki Erzsébet (szerk): Az érdekegyeztetés tapasztalatai és aktuális kérdései. ÉT Titkársága p. 64. Berki Erzsébet: Érdekegyeztetés az államháztartásban. In: Az érdekegyeztetés tapasztalatai és aktuális kérdései. Szerk.: Berki Erzsébet ÉT Titkársága l. 65. Berki Erzsébet: Moves towards Free Wage Bargaining in Hungary. (Ladó Máriával). In: Paying the Price. The Wage Crisis in Central and Eastern Europe. Szerk.: Daniel Vaughan-Whitehead. ILO Study Series. ILO l. 66. Berki Erzsébet: Egységes közszolgálat(?) Ráció sz l. 67. Berki Erzsébet: A munkajog és a munkaszüneti napi foglalkoztatás. In: A munka világa '98. MKT-MKI Szerk.: dr. Ónodi Irén, 3-13.l. 68. Berki Erzsébet: KJT-KTV, avagy egységes közszolgálati törvény? In: A munka világa '98. MKT-MKI Szerk.: dr. Ónodi Irén, l. 69. Berki Erzsébet: A köz szolgái. Munkaügyi Szemle sz l. 70. Berki Erzsébet: Közszolgálat Magyarországon. Ráció sz l. 71. Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók Magyarországon. MSZOSZ Infó március-április, l., május 11.l., július-augusztus, l. szeptember 14. l., október, 15. l. 72. Berki Erzsébet: Mi lesz a szakszervezetekkel? Munkástanácsok Híradó sz l. (Utánközlés: Munkalap május (3. sz.) 8-9.l.) 73. Berki Erzsébet: Munkaviszonyokkal kapcsolatos akciók a 90-es években Magyarországon. Ráció, sz l. és sz l. 74. Berki Erzsébet: Sztrájkok és más közvetlen akciók a kilencvenes években Magyarországon. Munkaügyi Szemle sz l. 75. Berki Erzsébet: Makroszintű érdekegyeztetés a közszférában. In: Munkaügyi kapcsolatok a rendszerváltás után. Szerk.: Borbély Szilvia, l. Budapest, Berki Erzsébet: Majd a bíróság megoldja? Munkalap júliusaugusztus (5-6.sz.) l. 77. Berki Erzsébet: A SZEF megalakításának előzményei. In: Szakszervezeti szövetség a közszolgálatban dolgozókért. Szerk.: Szathmári Gábor, SZEFkönyvek 9. Budapest, l. 78. Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók január 1-jétől. In: Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű február október A/4.2., 1-13.l. 5

6 79. Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók a kilencvenes években Magyarországon. In: A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a munkavállalók helyzete. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, l. 80. Berki Erzsébet: Sztrájk! Sztrájkok és más direkt akciók Magyarországon a rendszerváltás után. OFA, Bp l. 81. Berki Erzsébet - Nacsa Beáta: A munkaügyi bíróságok joggyakorlata. In: Harmathy Attila (szerk.): Jogi tanulmányok ELTE ÁJTK, Budapest, l. 82. Berki Erzsébet: Munkaügyi ismeretek. Távoktatási tankönyv. Atalanta Távoktatási Központ Budapest, l. 83. Berki Erzsébet: Szociális-jóléti ismeretek. Távoktatási tankönyv. Atalanta Távoktatási Központ Budapest, l. 84. Berki Erzsébet: Munkaügyi viták - Sztrájk. I. Személyügyi Hírlevél sz l. (Részlet a Sztrájk! c. könyvből) 85. Berki Erzsébet: Munkaügyi viták - Sztrájk. II. Személyügyi Hírlevél sz l. (Részlet a Sztrájk! c. könyvből) 86. Berki Erzsébet: Munkaügyi viták - Sztrájk. III. Személyügyi Hírlevél sz l. (Részlet a Sztrájk! c. könyvből) 87. Berki Erzsébet: A munkaügyi kapcsolatok rendszere - elméleti alapvetés. In: A személyzeti osztály. KJK-Kerszöv sz. kiegészítő csomag 88. Berki Erzsébet: A minimálbér szerepe a gazdaságban, évi emelésének hatása a vállalkozásokra. Zárótanulmány, 99 l szeptember 89. Berki Erzsébet: Egység helyett kétség avagy a régi dilemmák újra aktuálisak? Vasutasok Lapja június, utánközlés MSZOSZ Info július-augusztus 20. l. Részletek: Munkástanácsok Híradó júniusszeptember 42. l. 90. Berki Erzsébet: Minimálbér Munkaügyi Szemle sz l. Részletek: Munkástanácsok Híradó június-szeptember 45. l. 91. Berki Erzsébet (szerk.): Jogbiztonság - szociális biztonság. Tapasztalatcsere konferencia Budapest, május Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány, Honvédszakszervezet, l. 92. Berki Erzsébet: Kompetenciák és az oktatási rendszer. Résztanulmány. In: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tanszék: Az Európai gyakorlathoz illeszkedõ munkaerõpiaci készségigény felmérés a magyar oktatás-képzés fejlesztése 6

7 szolgálatában. Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából november, l. 93. A munkaügyi kapcsolatok alakulása ma elsősorban az EU-csatlakozás követelményeitől függ. Interjú. Készítette Pongrácz László. Munkaügyi Szemle, szeptember, 5-8. l. 94. Berki Erzsébet: A minimálbér évi emelésének hatásai. Előadás a MTA Munkatudományi Bizottságának ülésén, április 9. Imserteti: Kővári György: Munkatudományi műhely a minimálbér emeléséről. Munkaügyi Szemle sz l. 95. Berki Erzsébet: Béketűrő munkavállalók. in: Kozák László (szerk.): Kihívások a szakszervezetek előtt. Liga Szakszervezetek, 2002., l. Közli: Személyügyi Hírlevél sz l. 96. Berki Erzsébet: Munkaügyi, szociális és jóléti ismeretek. Távoktatási tankönyv. Atalanta Távoktatási Központ Budapest, l. 97. Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok. Tankönyv szeptember, 117 l. 98. Berki Erzsébet: Munkaügyi viták és rendezésük, különös tekintettel a szolgálati jogviszonyokra október 28. HTFSZ Küldöttgyűlés, Siófok. 99. Berki Erzsébet: Tárgyalások a munka világában. Előadás augusztus PDSZ Akadémia, Balatonaliga. Nyomtatásban: Berki Erzsébet: Érdekegyeztetés, társadalmi párbeszéd, szociális párbeszéd. Ráció, sz l Berki Erzsébet: A minimálbér évi emelésének hatása a gazdaságra, különös tekintettel a vállalkozásokra. Kutatási zárótanulmány. 73 p október 101. Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók január 1-jétől. In: Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: február. A/ február, 1-16.l Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók január 1-jétől. In: Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: február. A/ január, 1-22.l Berki Erzsébet: Direkt akciók Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: február, A/ május, l Berki Erzsébet: Sztrájkok és direkt akciók március 1-jétől. In: Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: február. A/ április, l. 7

8 105. Berki Erzsébet: Sztrájkok és direkt akciók 2002-ben. Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: február, A/4.6., április l 106. Berki Erzsébet: Minimálbér Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: február, A/4.9., június l. l 107. Berki Erzsébet: Sztrájkok és direkt akciók február - augusztus. In: Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: február. A/ szeptember -10 l Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban. KTI tankönyv, l Berki Erzsébet - Neumann László: Public sector unions protest against government cutback plans október Berki Erzsébet Neumann László Tóth András: Dispute Settlement in CEEC - case of Hungary, European industrial relations observatory online, Berki Erzsébet (szerk.): Ágazati párbeszéd bizottságok Magyarországon. FMM l Berki Erzsébet: Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár megszűnése. In: A munkáltatói jogutódlás esete: Európai Uniós jogharmonizáció a gyakorlatban. Tanulmánykötet (szerk. Neumann László és Prugberger Tamás), Novotni Alapítvány, Miskolc, l Berki Erzsébet: A csatlakozó országok kereseti viszonyai és bérfelzárkózási törekvései OFA/CLX-104/2003., Budapest, december 22. Munkaügyi szemle sz. I-II. rész Munkaügyi Kalendárium c. periodika szerkesztése Összesen 39 szám, 3099 oldal. Kiadja: Munkaügyi Kutatóintézet és jogutódai Berki Erzsébet: A költségvetési szektor munkaügyi kapcsolatai. in: Neumann László Koltay Jenő (szerk.): Közelkép. Munkaügyi kapcsolatok Magyarországon. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, l Berki Erzsébet: A költségvetési szektor munkaügyi kapcsolatai. In: Munkaerőpiaci tükör Angol nyelven: Industrial relations in the Public Sector. In: The Hunagrian Labour Market, edited by Károly Fazekas and Jenő Koltay HAS Institute of Economics has Hungarian Employment Foundation, p. 8

9 117. Berki Erzsébet: A szociális párbeszéd szerepe a bérek meghatározásában a közszolgálatban Magyarországon. Angol és ukrán nyelven. ILO szeminárium, Kijev, október Berki Erzsébet: A szociális párbeszéd aktuális kérdései. Előadás a Volán Társaságok Humánpolitikai Konferenciáján, Sümeg, október Berki Erzsébet - Neumann László: Draft laws on national and sectoral social dialogue submitted to parliament Berki Erzsébet Neumann László: Reform in public sector threatens job security december Berki Erzsébet - Neumann László: Government launches support scheme for redundant public sector employees december Berki Erzsébet: A rendezett munkaügyi kapcsolatok érvényesítése. Előadás a METESZ és az ÉTOSZ Új jogszabályok és tervezett változások a munkajogban lés a munkaügyi kapcsolatokban c. konferenciáján, Budapest, október Berki Erzsébet: A szakszervezetek rendszerváltás utáni munkaharca és konfliktus kezelése, különös tekintettel a közszolgálatra. Előadás a BRDSZ konferenciáján, Dobogókő, november 15. In: Utunk Európába II. BRDSZ Füzetek l Berki Erzsébet: A tripartit rendszer működésének tapasztalatai és a változtatás szükségessége, lehetősége. Előadás az Európai Magyarország. Az európai integráció következményei és hatásai c. MTA Konferencián, február Berki Erzsébet: Direkt akciók In: Érdekképviselet Felsőfokon, Raabe Kiadó, alapmű: 2000., február, A/ l Berki Erzsébet: Az EU csatlakozás hatása a munkaügyi kapcsolatokra. A tripartit rendszer működésének tapasztalatai és a változtatás szükségessége, lehetősége. MTA Politikatudományi Intézet, előadás február Berki Erzsébet: A munkabéke érdekében. Az ágazati párbeszéd bizottságokról. Előadás a MÚOSZ Szociális Párbeszéd Szakosztályában, április Berki Erzsébet: Kollektív alku és participáció: tendenciák és problémák Előadás az MKDSZ regionális konferenciáján, október 25. Hajdúszoboszló 9

10 129. Berki Erzsébet Neumann László: President refers draft laws on social dialogue to Constitutional Court Berki Erzsébet Neumann László: Dispute at Budapest Airport resolved after strike Berki Erzsébet Fodor T. Gábor Nacsa Beáta Neumann László: Kollektív jogok és érvényesülésük közszolgálatban Összehasonlító elemzés a köztisztviselői, a szolgálati és a hivatásos katonai jogviszonyra vonatkozóan old temid=135 iclelist&iid= Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók 2007-ben. In: Érdekképviselet felsőfokon, Raabe Kiadó, február l Berki Erzsébet: Kollektív jogok a közszférában Magyarországon. Érdekképviselet felsőfokon, Raabe Kiadó, D l Berki Erzsébet (szerk.): Szociális Párbeszéd új keretek között. FSZH Társadalmi Párbeszéd Központ o Berki Erzsébet: A sztrájkok hazai gyakorlata. Mit mutatnak a számok? Pécsi Munkajogi Közlemények, október, l. Elhagzott a Magyar Munkajogi Társaság április 23-ai Konferenciáján Berki Erzsébet: A kollektív érdekvédelem lehetőségei napjainkban. Előadás a Magyar Munkajogi Társaság október ai visegrádi konferenciáján Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, o Berki Erzsébet-Neumann László-Tóth András: Hungary: Industrial relations developments in Europe, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn s/hu q.htm 139. Berki Erzsébet-Neumann László: Tensions continue over restructuring in public sector

11 140. Berki Erzsébet: Illúziók és kiábrándulások. Sztrájkok és más direkt akciók 2008-ban. In: Érdekképviselet felsőfokon. Raabe Kiadó, Budapest, február A4.24. fejezet o Berki Erzsébet: A sztrájkjog és a gyakorlat. Előadás a Húsz éves a sztrájktörvény c., a PTE, a TPK és az MKDSZ közös konferenciáján, június Berki Erzsébet Neumann László: Recent unrest in transport sector raises questions about strike regulations Berki Erzsébet: Az elégséges szolgáltatás problémája. Pécsi Munkajogi Közlemények, április l Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók új jelenségek 2008-ban. Gazdasági Élet és Társadalom, WSUF március l Berki Erzsébet: Kísérlet néhány, a sztrájkokkal kapcsolatos illúzió eloszlatására. Munkaügyi Szemle 54. évf. (2010.) 1.sz o Berki Erzsébet: Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok működését szabályozó törvény és a 357/2009. (XII. 30.) Kormány rendelet összefüggései, értelmezésük és tartalmuk. Előadás a MTESZ Üzemi Tanácsok konferenciáján, Bükfürdő, március Berki Erzsébet: Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta? Esély, sz l Berki Erzsébet: A sztrájkok hazai gyakorlata. In: Halmos Csaba (szerk): Sztrájkjog Magyarországon. Budapest, Complex, pp Berki Erzsébet: A konszenzus vége. Az utóbbi évek direkt akcióinak jellemzői. Sándor Péter (szerk): Magyarország Politikai Évkönyve ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, oldal 150. Berki Erzsébet: Sztrájkok az ezredforduló után. Előadás az MTA Jogtudományi Intézete április 22-én tartott A magyar sztrájkjog jelene és jövője c. konferenciáján Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács. (Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok) Munkaügyi Szemle, szeptember. 8 oldal 11

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Working Paper Foglalkoztatás jogi szabályozása a közszférában: A jogi szabályozás két neuralgikus pontja: az állásbiztonság és a kollektív alku

Working Paper Foglalkoztatás jogi szabályozása a közszférában: A jogi szabályozás két neuralgikus pontja: az állásbiztonság és a kollektív alku econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Nacsa,

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A tartalomból STUDIUM ARANY TÓTH MARIANN BANKÓ ZOLTÁN DUX LÁSZLÓ KUN ATTILA RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Munkajogi kodifikációs megoldások

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében

Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Kristó Katalin: Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra

Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/2 Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra Kutatási zárójelentés LAKI MIHÁLY NACSA BEÁTA NEUMANN LÁSZLÓ

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi felelõssége

Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi felelõssége TANULMÁNYOK SIMONYI ÁGNES Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi felelõssége Kelet- és Közép-Európában a rendszerváltás a jóléti politika újraalakításának igényével a jóléti rendszer

Részletesebben

Beszámoló. a 2008. évi tudományos tevékenységről. 2009. február

Beszámoló. a 2008. évi tudományos tevékenységről. 2009. február Beszámoló a 2008. évi tudományos tevékenységről 2009. február I. A KTI fő feladatai a beszámolási évben A KTI 2008-ban a 2008-2012 évekre kialakított kutatási stratégiájának megvalósításából adódó célokkal

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január GÁCSI MÁRIA DR. SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN 2002. január 1 Szociális párbeszéd az egészségügyi ágazatban A dolgozat a HU-0104-01. Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. projekt

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET 1112 Budapest Budaörsi út 45. Tel.: 309-2652, Fax: 309-2650, E-mail: fazekas@econ.core.hu Honlap: http://econ.core.hu/ I. A kutatóhely fő feladatai 2011-ben A KTI 2011-ben

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2013

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2013 KÖZELKÉP: A KÖLTSÉGVETÉSI SZFÉRA MUNKAPIACA MUNKAERŐPIACI TÜKÖR, 2013 x!7hb5i6-egaadi!,l.o.k.k.l MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2013 Szerkesztette FAZEKAS KÁROLY NEUMANN LÁSZLÓ MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben