Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása."

Átírás

1 Publikációs jegyzék Előadások, képzések, kiadványok TAMOP Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Czigléné Farkas Katalin (2007): A Montessori pedagógiai módszer elemeinek alkalmazási lehetőségei a konduktív nevelésben. (Beszámoló a kutatási programról.) A Magyar Tudomány ünnepe. Pető-napi program. Budapest. Czigléné Farkas Katalin (2001): Montessori módszer elemeinek alkalmazása hagyományosan működő iskolában. In: Bábosik István, Széchy Éva (szerk.): Doktoranduszok bemutatkozása. A neveléstudományi doktoranduszok I. Czigléné Farkas Katalin (2004): Cselekvés és szimbólumképzés, gondolkodásfejlesztés különböző taneszközökkel órás pedagógus továbbképzés a Pető Intézetben. Budapest. Debnár László Czigléné Farkas Katalin Koczor Margit (2002): A gyógypedagógiai szakértők feladata, munkája. In: Gál Ferencné (szerk.) Tankönyvszakértők kézikönyve. Balatonszemes. (2002-ben a kézirat elkészült, megjelenés alatt.) Czigléné Farkas Katalin (1999): Az etnikum szerepe az iskolai nevelésben, családi életre nevelésben, a cigány tanulók körében. In: Csizmadia Ferencné Nemes Márta (szerk.) A család értékei és lehetőségei az ezredfordulón. Budapest, Családi Nevelésért Alapítvány. Czigléné Farkas Katalin ( ): Továbbképzések, előadások kistérségi általános iskolában négy alkalommal. Tereske Kelebia Czigléné Farkas Katalin (1999): Montessori pedagógia módszer elemeinek alkalmazása hagyományosan működő iskolában. Országos Doktori Konferencia, Budapest, ELTE BTK Czigléné Farkas Katalin (1995): A lelki egészségtan c. munkatankönyv elmélete és gyakorlata a 3. osztályos osztályfőnöki órán. Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Titkársága. Egészségnevelés kiadvány. Czigléné Farkas Katalin (1995): Kézikönyv a 4. osztályos Hétszínvilág c. olvasókönyv és munkafüzet, a fogalmazás munkafüzet és a nyelvtan helyesírás munkatankönyv használatához. In: Esztergályos Jenő. (szerk.) Kézikönyv Celldömölk, Apáczai Kiadó. 1

2 Czigléné Farkas Katalin (1994): Így tanítok az alternatív tankönyvekből. Tanító (folyóirat), XXXII. évfolyam 5. sz. Czigléné Farkas Katalin (1997): Az osztályfőnöki kézikönyv tantervi programja. A Magyar pedagógiai Társaság Családpedagógiai szakosztályülés. Budapest. Czigléné Farkas Katalin (197.): Balladaszerű elemek novelláiban Sántha Ferenc (strukturális elemzés). XII. Országos Diák Találkozó, Szakértői tevékenység, tréneri munka Gordon tréneri tevékenység. Tanári hatékonyság fejlesztése tréning tartására jogosultság Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában. Oktatói, tréneri munka. Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet, Eng. szám. OM.175/145/ folyamatos Etnikai kisebbség oktatása, nevelése és ifjúságvédelme Igazolvány sorszáma: től Tankönyvszakértői tevékenység a gyógy- és alternatív pedagógia területén. Oktatási Hivatal tankönyvszakértői listáján től akkreditációs szakértői megbízás. Pilisborosjenői Pedagógus Továbbképző Központban nyilvántartva Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, együttnevelése. Szakértői megbízás. Pályázatok, intézeti TAMOP műhelymunka FNO képzés (elmélet, gyakorlat) elvégzése (tanúsítvány 2011) Dr. Gósy Mária : GMP Diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok képzés elvégzése( tanúsítvány 2012-ben.) 2

3 TAMOP /1( ) és a TAMOP A- 11/1 (2012okt márc31-ig) pályázatok szakmai vezetése, valamint munkacsoportokban történő kidolgozó munka irányítása Az alábbiak az intézet TAMOP dokumentumai között megtalálhatók. Az egyéni fejlesztési és átvezetési tervek standardjának előkészítése, kidolgozása, adaptációja A hallgatói hospitálás protokolljának a kidolgozása, koordinálása. A VII. Konduktív Világkongresszus pályázati anyaga Képességfejlesztés az iskolában tanegység modellizált új tartalommal. Élménypedagógiai elvek, módszerek. Tanulmányút az USA-ba. Amerikai Nagykövetség támogatásával tanár továbbképzés,tananyagfejlesztés szakértői témában. Czigléné Farkas Katalin Varga Júlia (2005): Habilitációs, rehabilitációs tevékenységek. Tréneri forgatókönyv és hallgatói segédanyag. In: Kapcsáné Németi Júlia (szerk.), Pedagógus-továbbképzési és szakértői programcsomag Budapest, Suli Nova Kht. Czigléné Farkas Katalin (2004): A Montessori elvein alapuló konduktív életvezetés személyiségbeli alapjainak fejlesztése, (összehasonlítás, elvek.) In.: Kozma Gyuláné (szerk:) Abstracts of the 5 th World Congress on Conductive Education, Hungarian Version, Budapest Montessori elven alapuló konstruktív életvezetés személyiségbeli alapjainak fejlesztése, a konduktív nevelésben. Pető Intézet, Tudományos Bizottságának pályázata, A speciális fejlesztési igényű tanulók egyéni fejlesztési tervének bemutatása. In.: A Tanító című folyóirat nyertes pályázat írása, Cigány holocaust kutatása. OKTK Kuratórium, Tanulmányút és 100 órás tanfolyam Izraelbe. Oktatási Minisztérium szakmai támogatásával,pedagógus továbbképzés A lelki és értelmi sérült gyermekek foglalkoztatásának megteremtése. A Socrates Nemzeti Iroda Angliai tanulmányútra kiírt pályázata,

4 Erkölcsi értékek közvetítése éves tanulók körében. Közös munka izraeli pedagógus kolléganővel. Pro Renovunda pályázati támogatása, A hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő és oktató iskolák segítése. A KOMA által támogatott az iskolai mentálhigiéné kategóriában nyert támogatás, Az osztályfőnöki munka tartalmi megújítása. Soros Alapítvány, Így tanítok az apáczais tankönyvekből. Apáczai Kiadó, Így tanítok az alternatív tankönyvekből. Lelki egészségtan című tankönyv elméleti és gyakorlati módszere. Tanító című folyóirat, Rendszerépítő törekvések az általános iskolában. Pedagógiai Társaság Kongresszusi díjazott pályázata, A kutatási témához kapcsolódó ELTE Doktori iskolájában készült tanulmányok A Montessori antropológiai koncepciójának avagy személyes antropológiai nézetének nyomon követése a pedagógia rendszerében, (filozófiai megközelítés). A Montessori pedagógiai módszer és a szociális tanulás-elméletek összehasonlító elemzése a gyermeki személyiség alakulásának szempontjából, A Montessori tanulásszervezési modell elemei, bevezetésének lehetőségei a roma tanulók fejlesztésében, Gyermekkép változás a neveléstörténet különböző időszakaiban. Phd témám: A montessori pedagógia alkalmazása a konduktív nevelésben. Az interneten megtalálható munkáim Varga Júlia - Czigléné Farkas Katalin (2005). Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában. Akkreditált 30 órás továbbképzési program, valamint hallgatói anyag. Képzők képzése. 4

5 file:///c:/documents%20and%20settings/cziglene/asztal/ped_tovabbkepz_indit asi_jog.htm A program alapítója SULINOVA- közoktatás-fejlesztési és pedagógustovábbképzési Kht Budapest Váci út 34. Akkreditációs engedély szám: OM. 175/146/2005. Továbbképzési ajánló listán van. A Fővárosi Pályaválasztási és Pedagógiai Intézet saját képzésének hirdette és szervezte meg a képzést 2011-ben. A témában 30 órás pedagógus továbbképzést tartottam 2011-ben középiskolai tanároknak Budapesten a Fővárosi Pedagógus Intézetben. Velencén a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája,Általános Iskolája,Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben 2012-ben. Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában című akkreditált tanár továbbképzésre együttműködési megállapodást kötöttek velem: EDUWEB Multimédia Zártkörűen működő részvénytársaság. Prímvadász képzési tanácsadással foglalkozó Bt. Suliszervíz Oktatási és szakértői iroda, Debrecen Soter-Line Oktatási központ Gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztens képzés kézikönyve (2011) https://tananyagbank.nive.hu honlapon. A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. Felelős kiadó: Modláné Görgényi Ildikó főigazgató. A kézikönyvben az alábbi 6 tartalomelemet dolgoztam ki. A tartalomelemek megtekinthetők az interneten a fenti elérhetőségen. Szakmacsoport Modulszám Azonosító Tartalomelem cím 3.oktatás A tanórák előkészítése, óratípusok, vázlatok-tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. 3.oktatás Az egyes műveltségi területek alapvető folyamata 3.oktatás Az egyéni fejlesztési terv célja, feladata, felépítése 3.oktatás Az egyéni fejlesztési terv módszertana 5

6 3.oktatás A fejlődést-fejlesztést követő napló 3.oktatás A fejlesztés elvei Folyamatban The Comparison of the Montessori Method and the Conductive Education American Montessori Teachers Association, USA. Folyamatban. The Adaptation of Elements of Montessori Method into Conductive Edication Montessori International, London. Folyamatban. A másság alapkutatásához kapcsolódó: Erkölcsi értékek közvetítése és tudatosítása sajátos pedagógiai eszköztökkel éves tanulók körében. Budapest, Czigléné Farkas Katalin főiskolai adjunktus Közoktatási szakértő 6

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Publikációk 2008-tól

Publikációk 2008-tól Babos Zsuzsanna Beck Ferencné Czigléné Farkas Katalin Dr. Deák Adrienn Feketéné dr. Szabó Éva Földesi Renáta Gál Franciska Horváth Dezsőné dr. Dr. Kelemen Anna Kiss Virág Klein Anna Dr. Mascher Róbert

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Tartalmi és módszertani változások

Tartalmi és módszertani változások Tartalmi és módszertani változások Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogató feladatai Dr. Kaposi József főigazgató Budapest, 2013. augusztus 22. www.ofi.hu Az előadás témái Oktatáskutató

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR SZEMÉLYES ADATOK Név Püspöki Péter Születési név Születési dátum 1967. 05. 24. Születési hely Debrecen TANULMÁNYOK Középfokú iskola (iskolák) 1. Tóth Árpád Gimnázium megnevezése

Részletesebben

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A beszámoló szerkezete: Az Alapítvány szakmai tevékenységének ellátására az alábbi részintézményekben került sor: Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az oktató személyi-szakmai adatai

Az oktató személyi-szakmai adatai Az oktató személyi-szakmai adatai Név: Vitál Attila Születési év: 1970. Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve okleveles szociológus, ELTE, 1997. általános szociális munk. DOTE, 1995.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben