TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV"

Átírás

1 TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET CÍME: SZUHAFŐ, KOSSUTH ÚT 36. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú fokozat kelte: Közhasznúsági végzés száma: Pk /2002/2. A bejegyzés alapját adó közhasznú tevékenység jellege: Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjának 5. (kulturális tevékenység), 6. (Kulturális örökség megóvása), 7. (Műemlékvédelem), 8. (Természetvédelem, állatvédelem), 9. (Környezetvédelem) alpontja szerint, illetőleg ezen tevékenységekhez kapcsolódó 3. (tudományos tevékenység, kutatás) és 4. (nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) alpontban megjelölt közhasznú tevékenységnek minősülő feladatokat lát el. Keltezés: Gömörszőlős, február 04. Társadalmi szervezet, köztestület vezetője

2 A GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-AS ÉVRŐL 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely az éves mérleget és a közhasznú eredmény-kimutatást tartalmazza. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet ezer Ft állami támogatást kapott pályázati forrásból. A évből pedig ezer Ft támogatás felhasználása tolódott át 2009-re. A rendelkezésre álló forrásokból tárgyévbe ezer forintot fordítottunk az egyesület működési költségeinek fedezésére, valamint a szakmai programok megvalósítására. A támogatott pályázatok egy része a 2009-es évben befejeződött ezer Ft pedig a 2010-es évben is folytatódó programok fedezetéül szolgál ben is 2 fő teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs koordinálta a szervezet szakmai munkáját és önkénteseit. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részletei az 5. számú mellékletben találhatóak. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Egyesület tartaléka (vagyona) ezer Ft, amely jelentős részben mozgósítható pénzeszközökből áll. Ennek felhasználása mind a múltban, mind a jövőben a közhasznú tevékenységek megvalósítására érdekében történik. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Egyesületünk cél szerinti juttatást 2009-ben sem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Szervezetünk összesen Ft támogatást kapott különböző címen. Központi költségvetési szervtől (NCA, KvVM, Norvég Civil Alap Ökotárs Alapítványon keresztül), illetve magánszemélytől. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk vezető tisztségviselője (elnök) 2009-ben Ft utazási költségtérítésben részsült. Az utazások az egyesület működéséhez és szakmai programjainak megvalósításához kapcsolódtak. (6. számú melléklet)

3 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület tevékenységét 2002 óta végzi Magyarország dél-gömöri térségében, a szlovák határ mentén, 24 településre kiterjedően. Az Egyesület tagsága, a működés során bevont civilek, önkéntesek Szervezetünk jelenleg 19 fő aktív taggal rendelkezik, nagyrészt a térségben élő és tevékenykedő, többségében felsőfokú természettudományos, és kulturális hagyományaink átadását segítő végzettséggel. Erősségünk, hogy a tagság és a nagy létszámban mozgósítható önkéntesek a kistérség szociális, gazdasági problémáit jól ismerő, a kitörési lehetőségeken munkálkodó szakemberekből áll. A szerteágazó kapcsolatrendszer, a településekért tenni akaró helyi lakosság, a lelkesedésből elvégzett önkéntes tevékenységek mind Egyesületünk munkáját segítik. Az Egyesület általános céljai: A környezeti és természeti értékeink megőrzése, védelme, fejlesztése, a fenntartható fejlődés szellemiségének terjesztése, az ökológiai kultúra fejlesztése, a globális szemléletre való nevelés, s mindezeken keresztül a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósítása. Segítjük a helyi kultúra és hagyományok őrzését, a helyi közösségek fejlődését, források felkutatásával, az egyes témákban érintettek párbeszédének elősegítésével. Az Egyesület kiemelt tevékenységi területei: a) a helyi közösségek segítése céljaik megvalósításában, tanácsadás, együttműködések generálása, források felkutatása b) a dél-gömöri térségre jellemző kulturális (építészeti, gasztronómiai, kézműves) és tájhasználati hagyományok (pl. gyümölcsösök fenntartása, táj specifikus zöldségfajták) megismertetése, terjesztése, kutatása c) klasszikus környezet- és természetvédelem d) Környezettudatosságra nevelés, szemléletformálás a lakosság és a jövő nemzedéke körében együttműködve az oktatási intézményekkel. e) a fenti témákban együttműködés a történelmi Gömör vármegye területén működő civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és egyéb társulásokkal határon átnyúló kapcsolataink ápolásával. Fenti céljaink megvalósítása érdekében Egyesületünk az alábbi tevékenységeket végezte: a.) Részvétel civil hálózatok munkájában Fontosnak tartjuk más szervezetek munkájának, tapasztalatainak megismerését, kapcsolatrendszerünk bővítését, melyek segítségével eredményesebben és hatékonyabban végezhetjük a gömöri térségben önként vállalt feladatainkat. Csatlakoztunk a Zöld Régiók Hálózatához részt vettünk az Észak-magyarországi Regionális Civil Környezetvédelmi Hálózat megalakulásában, melynek elősegíteni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel vagy fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezetek hatékony részvételét a fejlesztéspolitikai, területfejlesztési döntések meghozatalában a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése érdekében. b.) Helyi közösségek aktivizálása, segítségnyújtás, tanácsadás A térségben működő civil szervezetek és partnereik számára gyakran jelent nehézséget a pályázati felhívások nyomon követése, a megfelelő lehetőség kiválasztása és ötleteik konkrét, benyújtható tervvé történő kidolgozása. Egyesületünk eddigi tevékenysége során számos, hazai vagy uniós forrásra épülő pályázatot valósított meg sikeresen. A projektek előkészítésében, kidolgozásában és megvalósításában

4 szerzett tapasztalatainkat gyakorlati formában is kamatoztattuk. Két darab, műhelymunkával egybekötött fórumot szerveztünk Szuhafőn és Trizsben. Ezen alkalmakon a meghívottak társadalmi szervezetek és önkormányzatok képviselői, vállalkozók, illetve egyéb érdeklődők (összesen 20 fő) tájékoztatást kaptak a különféle pályázati lehetőségekről, ugyanakkor megosztották velünk ötleteiket, némely esetben konkrét elképzeléseiket. A legéletképesebb ötleteket összegyűjtöttük, s a lehetőségekhez mérten kész pályázattá alakítottuk. Így 12 feldolgozott ötletből 3 beadott pályázat született, 2 pedig (a pályázati kiírások előre nem látott csúszása miatt) beadásra kész formában várja a keretek (EMVA és TÁMOP) megnyitását. A program folytatásával tovább segítjük a helyi civil társadalom szerveződését, a helyi közösségek közötti párbeszéd és együttgondolkodás előmozdítását. c.) Közösségfejlesztés, önkéntes munka, kapcsolatépítés Évek óta részt veszünk a térségi közösségi rendezvények szervezésében. Együttműködtünk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával a évi Gömör-Tornai Fesztivál szervezésében és lebonyolításában immár 5. alkalommal. Pályázat keretein belül indult el egy helyi tájkertész klub szerveződése, ahol szakemberek adták át a hagyományos táji kultúrához kapcsolódó ismereteiket ban 4 alkalommal jelent meg Kikiáltó c. térségi hírlevelünk, Dél-Gömör 15 településén, alkalmanként 2000 példányban. Hírlevelünk továbbra is az egyetlen kapcsolat-teremtő, térségi közösséget erősítő, információáramlást biztosító média Kis-Gömörben. A tartalom összeállításában 8-10 fő, térségi településeken élő önkéntes közreműködik, akik helyi közösségi és kulturális eseményekről, aktualitásokról, közérdekű információkról tudósítanak. Ezek mellett természetesen az Egyesület pályázatokhoz kapcsolódó felhívásai, beszámolói, ismeretterjesztő, szemléletformáló cikkei is megjelennek a tagság közreműködésével. A térségi kapcsolatépítést erősíti, hogy létrejött az Egyesület honlapja (www.gomorikte.hu), ahol az aktualitásokról és programjainkról beszámolhatunk. d.) Környezeti nevelés, az ifjúság aktivizálása Környezeti-nevelési tevékenységünk keretében a térségben négy általános iskolával a felsőnyárádival, a ragályival és a zádorfalvaival és a putnoki Serényi Béla általános iskolával dolgoztunk együtt, melyek közül kettővel hosszabb távú együttműködést alakítottunk ki az ifjúság környezetvédelmi szakköri foglalkoztatásáról. Természetesen a szakköri programokon más iskolák diákjait is fogadtuk. Az együttműködések keretében 10 programot valósítottunk meg (Takarítási akció, pályázati kiírás, természet megismerő -, ismeretterjesztő szakköri foglalkozás, akadályverseny, üzemlátogatás biogazdaságban -, tanulmányi vadgazdaságban, kitekintő túrát a Bükki Nemzeti Parkban) Ezek egyrésze a környezetvédelem, természetvédelem jeles napjaihoz is kapcsolódott (Föld Napja, Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap, Madarak és Fák Napja, Ne Vásárolj Semmit! Nap) Együttműködési megállapodást kötöttünk a ragályi Balassi Bálint Általános Iskolával és a zádorfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolával, ami a Táj-közösség program eddigi eredményeinek továbbvitelét is segíti. e.) Környezet és természetvédelem, táji kultúra megőrzése ősze óta zajlik Egyesületünk Az utolsó órában című programja, a hagyományos dél-gömöri gyümölcsösök és gyümölcsfajták, mint kiemelkedően fontos helyi genetikai erőforrások védelméért. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a még megtalálható, helyi környezeti adottságokhoz alkalmazkodott, egyedi genetikai állományt hordozó gyümölcs tájfajták származási helyükön történő újbóli elterjesztése elősegíti a fennmaradásukat, természeti közegükben való megtartásukat. A program keretében a helyi gazdálkodók, kiskert tulajdonosok megismerhetik ezen fajták tulajdonságait, elsajátíthatják a hozzájuk kötődő hagyományos ismereteket. A program hozzájárul a lakosság identitástudatának erősödéséhez, és új lehetőségek megteremtésével helybenmaradási hajlandóságuk növeléséhez, jövedelem szerzési esélyeik erősödéséhez. Folytatódott a terület jelentősebb szőlőhegyeinek, szórványgyümölcsöseinek felmérése, a szaporító anyagokat adó fák kijelölése, maganyagok begyűjtése, a szaporítás és létrejött a fajtagyűjtemény. Részt vettünk a Gömör-Tornai Fesztivál gasztronómiai jellegű, illetve helyi termékeket előtérbe helyező

5 programjain. Számos gazdafórumot és műhelymunkát szerveztünk a témában és megrendeztük az I. Gömöri Gyümölcsfesztivált is Aggteleken. A térségi önkormányzatokkal együttműködve pályázati lehetőségeket kutattunk fel a települések mintagyümölcsösének kialakítására. A program eredményekét régiós és országos szinten is nőtt az Egyesület ismertsége. Az Egyesület másik programja a speciális táji adottságokhoz alkalmazkodott zöldségfajták felkutatása, összegyűjtése, bemutató kertben való elhelyezése és elterjesztésének elősegítése volt a Dél-Gömöri térségben. Kérdőív segítségével mértük fel a tájfajták termesztési gyakoriságát és a projekt-területen terepbejárásokon is tájékozódtunk. A terepbejárások során gyűjtöttük több generáció szelekciója nyomán kialakult zöldség magvakat és régi kerti virágok magvait. Ezen magvak illetve szaporítóanyagok egy része már 2009 tavaszán elvetésre, elültetésre került. A tápiószelei Agrobotanikai Kutatóintézetből kértünk és kaptunk a gömöri térségben, az 1980-as években gyűjtött magvakat, melyek szintén szaporításra kerültek. Fórumokat rendeztünk a helyi jellegű zöldségtermesztés fellendítése érdekében, és megszerveztük a helyi Tájkertész Klubot. Tevékenységünk megteremtette annak a lehetőségét, hogy visszaszerezzünk, újrateremtsünk egy speciális helyi genetikai erőforrást. Kelt: Gömörszőlős, február 04. PH. Sándor Judit Elnök Záradék: A beszámolót a Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület Közgyűlése február..-án egyhangúan elfogadta. Kelt: Szuhafő, február.. PH. Sándor Judit Elnök

6 1. SZ. MELLÉKLET TÁRSADALMI SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2009 ÉV EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET CÍME: SZUHAFŐ, KOSSUTH ÚT 36. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú fokozat kelte: Közhasznúsági végzés száma: Pk /2002/2. A bejegyzés alapját adó közhasznú tevékenység jellege: Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjának 5. (kulturális tevékenység), 6. (Kulturális örökség megóvása), 7. (Műemlékvédelem), 8. (Természetvédelem, állatvédelem), 9. (Környezetvédelem) alpontja szerint, illetőleg ezen tevékenységekhez kapcsolódó 3. (tudományos tevékenység, kutatás) és 4. (nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) alpontban megjelölt közhasznú tevékenységnek minősülő feladatokat lát el. Keltezés: Gömörszőlős, február 04. Társadalmi szervezet, köztestület vezetője

7 TÁRSADALMI SZERVEZET, Statisztikai számjele vagy adószám KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET CÍME: SZUHAFŐ, KOSSUTH ÚT 36. KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2009 ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d E 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktívák időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6. sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalék 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Gömörszőlős, február 04. Társadalmi szervezet, köztestület vezetője

8 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET CÍME: SZUHAFŐ, KOSSUT ÚT 36. KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2009 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tevékenység célja szerinti Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatások: 5 - alapítótól 6 - központi költségvetési továbbutalási céllal kapott 8 - helyi önkormányzattól 9 - társadalombiztosítástól 10 - egyéb Pályázati úton elnyert támogatások Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke 18 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 19 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1-4.) Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek 24 C. Összes bevétel D. Pénzbevételt nem jelentő bevétel E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1-6.) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 32 75

9 30 4. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1-7.) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+/-1+/-2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye H. Nem pénzben realizált eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi nem pénzben realizált eredménye 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi nem pénzben realizált eredménye I. Adózás előtti eredmény (B/1-F1)+/-(H/2) J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény (Közhasznú tevékenység) (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0 0 C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 2 0 Keltezés: Gömörszőlős, február 04. Társadalmi szervezet, köztestület vezetője

10 KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉV 2. SZ. MELLÉKLET Támogatást nyújtó neve Norvég Civil Alap Ökotárs Alapítvány Szociális és Munkaügyi Nemzeti Civil Alapprogram Szociális és Munkaügyi Nemzeti Civil Alapprogram Támogatás Időpontja Összege (Ft) Felhasználás célja Programtámogatás 1. részlet Az utolsó órában. Program a hagyományos dél-gömöri gyümölcsösök és gyümölcsfajták, mint kiemelkedően fontos helyi genetikai erőforrások védelméért Programtámogatás 2. részlet Az utolsó órában. Program a hagyományos dél-gömöri gyümölcsösök és gyümölcsfajták, mint kiemelkedően fontos helyi genetikai erőforrások védelméért Felhasználás összege (Ft) Előző évi Tárgy évi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje /2009 évi működési támogatás Szociális és Munkaügyi Nemzeti Civil Alapprogram Programtámogatás Tapasztalatcsere a hasonló adottságú területek működő, sikeres közösségi tevékenységet végző, térségi fejlesztésében közreműködő civil szervezetekkel tanulmányút keretében Programtámogatás Civil szervezetek és partnereik segítése EU-s pályázatok előkészítésében és kidolgozásában Környezetvédelmi és Vízügyi Programtámogatás A speciális táji adottságokhoz alkalmazkodott zöldségfajták felkutatása, összegyűjtése, bemutató kertben való elhelyezése és elterjesztésének elősegítése a Dél- Gömöri térségben

11 Támogatást nyújtó neve Környezetvédelmi és Vízügyi Támogatás Időpontja Összege (Ft) SZJA 1% -os támogatás Szociális és Munkaügyi Nemzeti Civil Alapprogram Szociális és Munkaügyi Nemzeti Civil Alapprogram Felhasználás célja Programtámogatás Táj-Közösség - komplex szemléletformáló és környezetinevelési program Gömörben Közhasznú tevékenységek támogatása (Szja 1%) Felhasználás összege (Ft) Előző évi Tárgy évi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje /2009 évi működési támogatás Programtámogatás Civil szervezetek és partnereik segítése EU-s pályázatok előkészítésében és kidolgozásában Programtámogatás Gömör gyümölcsei Környezetvédelmi és Vízügyi ÖSSZESEN:

12 3. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉV Megnevezés Előző évi Tárgy évi Változás összeg (eft) összeg (eft) eft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés

13 4. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓL ÉV Juttatás megnevezése Juttatás összege Előző évi összeg (Ft) Tárgy évi összeg (Ft) Eltérés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Ft Megjegyzés

14 5. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL ÉV Juttatás megnevezése Támogatási cél Támogatás összege (Ft) Változás Előző évi Tárgyévi Ft Központi költségvetési szervtől Szociális és Munkaügyi Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Szociális és Munkaügyi Nemzeti Civil Alapprogram Programtámogatás Környezetvédelmi és Vízügyi Programtámogatás Norvég Civil Alap (ÖKOTÁRS Alapítvány Programtámogatás 1. részlet Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Települési önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli társaság Közhasznú szervezet SZJA 1%-a (APEH) Egyéb Összesen:

15 6. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSRÓL ÉV Juttatás összege Eltérés Juttatás megnevezése Előző évi Tárgy évi összeg (Ft) összeg (Ft) Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Útiköltség Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Megjegyzés

16 A GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET ÉVI MUNKATERVE Céljaink elérése érdekében a évben is folytatni szeretnénk az önként felvállalt és éveken keresztül rendszeresen végzett feladatokat, valamint megkezdett programjainkat, amelyek egy része mára már elvárásként jelentkezik a helyi emberek részéről. A megvalósításhoz szükséges források terveink szerint kisebb részben a tagdíjakból, adományokból nagyobb részben a pályázati támogatásokból tevődnek össze. Tervezett tevékenységek: Rendszeres gyermek és ifjúsági környezet- és természetvédelmi, illetve hagyományőrző programok (tantermi és szakköri foglalkozások, dia- és filmvetítések, táborok, kézműves-foglalkozások, játszóházak) szervezése. Az együttműködő önkormányzatok, civil szervezetek és más társulások segítése pályázati lehetőségek felkutatásában és kihasználásában, tanácsadás és pályázatírás, a megvalósítás nyomon követése és segítése. Folytatódik az utolsó órában című program, a hagyományos dél-gömöri gyümölcsösök és gyümölcsfajták, mint kiemelkedően fontos helyi genetikai erőforrások védelméért. Gömör gyümölcsei programunk keretében az extenzív gyümölcsösök védelmének kiterjesztése. Önkéntes munka szervezése a kulturális és természeti értékek megóvása, továbbadása érdekében. Részvétel az egyesület működési céljaival egyező témájú konferenciákon, rendezvényeken, illetve civil fórumokon, a térségi közösségek és civil szervezetek képviselete, érdekérvényesítésének segítése. Részvétel az Észak-magyarországi Regionális Civil Környezetvédelmi Hálózat munkájában. A térséget érintő kezdeményezések, fejlesztési lehetőségek, programok bemutatása, a bekapcsolódási lehetőségek keresése és ismertetése, kapcsolatépítés és tájékoztatás A 2004 óta működő, Kikiáltó c. kistérségi közéleti lap megjelentetése, települési tudósítók bevonásával. Részvétel a térségi települési önkormányzatok környezetvédelmi és településszépítő programjaiban (pl. kerítések, közkutak, parkok, patakpartok gondozása, illegális hulladéklerakók felmérése és felszámolása) Tapasztalatcsere és együttműködés az észak-magyarországi régió civil közösségeivel, szervezeteivel. Kelt: Gömörszőlős, február 04. PH. Sándor Judit Elnök

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

Budapest, 2011. május 28.

Budapest, 2011. május 28. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Messzelátó Egyesület Budapest, 2011. május 28. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke

Poroszlai Ákos A Kuratórium elnöke Köszönet az egy százalékért A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPITVÁNY ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták tevékenységét. A 2008. évi személyi jövedelemadó

Részletesebben