A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD"

Átírás

1 A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

2 Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés magyar nyelvű bibliográfia Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés angol és német nyelvű bibliográfia Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés nemzetközi dokumentumok Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés hatályos hazai jogszabályok

3 1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkori bűnelkövetés, zárt intézeti nevelés magyar nyelvű bibliográfia szerző, szerkesztő cím kiadás helye/ kiadó/kiadvány Tájékoztató s Budapest: Legfőbb gyermekkorúak és a Ügyészség Titkársága fiatalkorúak (Legfőbb Ügyészség bűnelkövetésével Számítástechnikaalkalmazási összefüggő egyes és kérdésekről Információs Főosztálya) kiadás éve Adler, F.- Gerhard O. W. Mueller, W. Laufer, S. Andorka Rudolf Harcsa István Kriminológia Osiris: Budapest 2005 Deviáns viselkedések In: Andorka Rudolf Kolosi Tamás Vukovich György (szerk.). Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI, o Angyal Pál Angyal Pál Antal Szilvia Vig Dávid A magyar büntetőjog tankönyve Fiatalkorúak és büntetőnovella A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata Budapest: Athenaeum 1920 Pécs: Wessely és Horváth Könyvnyomda Budapest: OKRI, Tanulmányok o B. Aczél Anna A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai B. Aczél Anna Előzetes letartóztatás javítóintézeti körülmények között Budapest: Közlemények 58. (Magyar Társaság) o. Budapest: Magyar Társaság, Közlemények o

4 B. Aczél Anna Rákospalotai körkép Család, Gyermek, Ifjúság, 2. sz o. B. Aczél Anna Speciális intézetekben élő fiatalok körében szocializációs hatásmechanizmusok vizsgálata B. Aczél Anna In memoriam Ferenczi György B. Aczél Anna Speciális nevelőotthonokban és zárt intézetekben nevelkedő fiatalok iratanyag-elemzésének tapasztalatai. In: Kósáné Ormai Vera Münnich Iván (szerk.): Szocializációs zavarok beilleszkedési nehézségek Balogh András - Bujdos László - Komlósi Ákos - Korányi István - Várhegyi György: Balogh Jenő Barabás A. Tünde Barabás Andrea Tünde Barabás Andrea Tünde, Fellegi Borbála, Windt Szandra (szerk.) Boldog gyermekkor? Szemelvények a gyermekvédelem területéről Fiatalkorúak és büntetőjog Fiatalok a börtönben In: Barabás A. Tünde (szerk.): Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapjára Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában Felelősségvállalás, Kapcsolat és Helyreállítás (mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetésvégrehajtásban) Kandidátusi Értekezés, kézirat Család, Gyermek, Ifjúság, 3. sz. 38. o. Budapest: Tankönyvkiadó, o. Budapest: Tankönyvkiadó Budapest 1909 Budapest: Országos Intézet, Budapest: KJK Kerszöv - OKRI Budapest:P-T Műhely, OKRI

5 Baranyi Éva (szerk.) Barcsi Antal Bárdos Zoltán Bartos Károly (szerk.) Beccaria, C. Módszerek a bűnmegelőzésben: tanulmányok a veszélyeztetett fiatalok bűnelkövetésének megelőzéséről és visszaesésük elkerüléséről Gyermekvédelmi útmutató: módszerek és ajánlások a gyermekvédelemmel foglalkozóknak A közösségi foglalkoztató működésének protokollja, módszertani ajánlás a megvalósításhoz Együtt a gyermekvédelemben: tájékozottság, együttműködés, biztonság Bűnökről és büntetésekről Budapest: BMK 2006 Szeged: Mozaik 2007 Budapest: 2012 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek) Budapest: Raabe 2007 Eötvös József Kiadó: Budapest 1998 Beck, Ulrich Belovics Ervin Bihariné Kalászdi Beáta (szerk.) A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba A javítóintézeti nevelés végrehajtása In: Belovics Ervin, Vókó György A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata Hatékonyabb együttműködés a szakellátásban Országos Konferencia Miskolc, május , szakmai kiadvány Budapest: Századvég Kiadó Budapest: HVG- ORAC, Miskolc: BAZ M-i Gyermekvéd. Kp

6 Blumenfeldné Mikola Júlia Volentics Anna Pszichopedagógia II. Nevelőotthoni Nevelés Budapest: ELTE BGGyFK 2004 Bogár Péter Margitán Éva Vaskuti András Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban Budapest: KJK Kerszöv Boldizsár Ildikó Luzsi Margó Juhász Attila Bolyky Orsolya - Győry Csaba Kerezsi Klára Parti Katalin Sárik Eszter Bolyky Orsolya Sárik Eszter Bolyky Orsolya Tamási Erzsébet Sárik Eszter Borbíró Andrea Borbíró Andrea Borbíró Andrea Kerezsi Klára- Velez Edit (szerk.) Borbíró Andrea - Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) Felboldogulni A Heves Megyei Bv. Intézetben büntetésüket töltő asszonyok és gyermekeik reintegrációs meseterápiás programja Fiatalkori devianciák egy önbevalláson alapuló felmérés tükrében In: Iskolai veszélyek (szerk: Aáry-Tamás, L. Aronson, J.) 2. rész: Látens fiatalkori devianciák A fiatalkorú elkövetők gyermekkora az elkövetővé válás előzményei Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében Prevenció és büntető igazságszolgáltatás. In: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogok A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. Börtönügyi Szemle, 3. sz o. Complex Kiadó, Budapest, o Budapest: OKRI, 2005 Tanulmányok 42., o. Budapest: OKRI, 2014 Tanulmányok 51. kötet o. Budapest: OKRI, 2009 Tanulmányok 46. kötet o. Acta Humana 2004/ Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

7 Borbíró Andrea Szabó Judit Dezisztenia és a bűnismétlés megelőzése: Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben kutatási beszámoló, kézirat 2012 Boros János Csetneky László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Börtönpszichológia Budapest: Rejtjel 2000 A nevelés helyzete és változásai Aszódon. 1. rész. In: Kóti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből A nevelés helyzete és változásai Aszódon. 2. rész. In: Kóti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből Attitűdvizsgálat zárt intézeti fiataloknál az elbírálás egyöntetűsége megóvassék Helyzetjelentés Aszódról A nevelés helyzete és változásai Aszódon Hajdókné Hazai Zs.: Magára hagyott javítóintézet? (Hozzászólás Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék című tanulmányához) Budapest: Fővárosi Tanács, o. Budapest: Fővárosi Tanács, o. Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből o. Gyermekvédelem o. Társadalmi beilleszkedési zavarok XV. 8. o. Gyermekvédelem o (1989):

8 Bujdos László Vabrik L.: Reflexió Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék című aszódi helyzetjelentésére Bujdos László Tarcson K.: Hozzászólás Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék Helyzetjelentés Aszódról című tanulmányához Gyermekvédelem o. Gyermekvédelem o Büki Péter Büki Péter Szollár Zsuzsanna Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya A gyermekek védelme: a gyermekvédelem elméleti alapvetése Speciális szükséglet?! Töprengések a gyermekvédelemről Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? Fiatalkorúak az új Bv. Kódexben: gondolatok az elítélt fiatalkorúak helyzetéről az új büntetés-végrehajtási törvény kapcsán In: Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara (szerk.) Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére Külföldi minták - honi tennivalók a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában Az oktatás mint reszocializációs eszköz a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézeteiben Budapest: Pont: Ikerhold cop. Budapest: Magánkiadás Budapest: NKE 2014 Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, o. Börtönügyi Szemle, 1. sz o. Börtönügyi Szemle, 3. sz o

9 Czenczer Orsolya Csányiné Lukács Emese Lőrincz József (Szerk.) Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt. PhD Disszertáció Akiket nevelésre ítéltek: emlékkönyv a Fiatalkorúak Bv- Intézete fennállásának 50. évfordulójára A gyermek- és fiatalkorú bűnözés alapkérdései, Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből Új tendenciák a fiatalok bűnözésében nemzetközi kitekintés In: Both Emőke, Deres Petronella (szerk.) A gyermek- és fiatalkori bűnözés In: Kerezsi Klára, Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévay Miklós (szerk.) Kriminológia szakkriminológia Budapest 2008 Tököl: Fiatalkorúak BV Intézete 2013 Miskolc 2013 Budapest: Magyar Társaság, Közlemények o. Budapest: Complex Kiadó, o Csemáné Váradi Erika A fiatalkorúakra vonatkozó önálló büntető eljárásjogi szabályok kialakulása Magyarországon In: Nagy Ferenc (szerk.) Bűnügyi mozaik: Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, o

10 Csemáné Váradi Erika A gyermek- és fiatalkorú áldozatok speciális megközelítése a büntetőigazságszolgáltatásban In: Ligeti K (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, o Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának nemzetközi tendenciái az Európai Unióban, különös tekintettel egyes országok szabályozására In: Lévay Miklós (szerk.) Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén A gyermek- és fiatalkori bűnözés - tendenciák, elméletek, okok In: Domokos Andrea (szerk.): Miskolc: Bíbor Kiadó, o. Budapest: Magyar Társaság, Kriminológi ai Közlemények 59., o Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Róth Erika Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntetőjogrendszerében, különös tekintettel a német jogterületre; In.: Ünnepi tanulmányok Horváth professzor 70. születésnapjára Problémák és reformlehetőségek a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban In: Wiener A I Viski Emlékkönyv Miskolc 1997 Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, o

11 Csemáné Váradi Erika, Lévay Miklós Csúri András Dányi Dorottya Debreczeni Lilla Dér Mária Domszky András Dr. Kun Béla és Dr. Láday István Farkas Péter Fehér Lenke Fekete Erzsébet A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről történeti és összehasonlító szempontból Fiatal nagykorú, vagy fiatal felnőtt? Egy fogalmi újítás szükségessége, aktualitása és dogmatikai jelentősége A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható alternatív szankciók nemzetközi kitekintéssel Szükséges-e külön büntető igazságszolgáltatás a fiatalkorúaknak? Az ártatlanság kora: Gyermekbűnözés Budapesten Gyermek- és ifjúságvédelem: jegyzet A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem Magyarországon Családszociológia és gyermekvédelem Az emberkereskedelem fogalmi megközelítésének néhány kérdése. In: Ligeti K. (szerk.) Wiener A. Imre Ünnepi Kötet. Droghatások és kezelési lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők körében. Büntetőjogi Kodifikáció 1. sz o. Rendészeti Szemle, 9. sz Bonus Index 2007 Belügyi Szemle 11. sz o. Belügyi Szemle, 7-8. sz o Budapest: BKÁE ÁK 2003 Franklin Társulat 1905 Piliscsaba: PPKE BTK Budapest: KJK, o. Belügyi Szemle, 2-3. sz o. Fellegi Borbála Út a megbékéléshez Napvilág Kiadó: Budapest

12 Ferenczi György Katona Péterrel: A gyermeki és ifjúsági jogok érvényesülése a nevelőintézetekben Ifjúsági Szemle, 5. sz o Ferenczi György Nevelőintézeti növendékek gyermeki jogainak érvényesülése Gyermekvédelem Nevelőközösségek o Ferenczi György- Karanedev Ivánné- Szarka Attila Nevelőintézeti Tudományos Napok. A szakmai konferencia állásfoglalása Gyermekvédelem Nevelőközösségek o Ferenczi György-Szim András Filó Erika Katonáné Pehr Erika Kápolna a javítóintézetben. [riporter] Miksa Lajos Gyermeki jogok, gyermekvédelem Köznevelés o. Budapest: HVG- ORAC Finkey Ferenc Büntetés és nevelés Budapest 1922 Fliegauf Gergely A magyar büntetésvégrehajtás professzionalizálása Börtönügyi Szemle 4. sz., o Foucault, Michel Foucault, Michel Fülöp Ágnes Nagy Emese Felügyelet és büntetés. A börtön története Az igazság és az igazságszolgáltatási formák Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában. In: Irk Ferenc (szerk.) Budapest: Gondolat 1990 Debrecen: Latin Betűk 1998 Budapest: OKRI, Tanulmányok o Gáspár Károly A gyermekvédelem fiatalkorúakra vonatkozó büntető igazságszolgáltatás kapcsolódási pontjai különös tekintettel a megelőzésre és reszocializációra Család, Gyermek, Ifjúság, 2. sz o

13 Gáspár Zoltán Gratzer Gábor-Szabó Henrik-Sövényházy Edit Önkéntesek bevonása a bűncselekményt elkövetett fiatalokkal végzett szakmai munkába Bűnmegelőzési jó tanácsok fiataloknak, felnőtteknek Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Min. Igazságügyi Szolgálata (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek) Budapest:Korona Kiadó Gayer Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gönczöl Katalin A fiatalkorúak bűnözésének és züllésének megelőzésére törekvő állami és társadalmi tevékenység történeti áttekintése A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében Ügyészi tapasztalatok a gyermek- és fiatalkorúak devianciájáról A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai ügyészi szemmel A gyermekkorúak és a fiatalkorúak részvétele az erőszakos és a szervezett bűnözésben Magyarországon A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, bűnözéskontroll In: Kiss László (szerk.): A cselekvő értelmiségi: Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára Budapest: (kézirat) Család, Gyermek, Ifjúság, 1. sz o. Belügyi Szemle, 10. sz o. Valóság, 11. sz o. Család, Gyermek, Ifjúság, 5. sz o. Budapest: Argumentu m; ELTE TáTK, o

14 Gönczöl Katalin Bűnös szegények szegény bűnözők Gönczöl Katalin Bűnözés és társadalompolitika Gönczöl Katalin Kriminológia- Korinek László Lévay Szakkriminológia Miklós (szerk.) Budapest: KJK 1991 Budapest: Akadémiai 1987 Kiadó Budapest: CompLex 2006 Görgényi Ilona Görgényi Ilona Grúd Károly Gyurkó Szilvia Gyurkó Szilvia Virág György Hanzi Attila, Forgács Judit, Kiss Mónika Hatvani Erzsébet Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben A viktimológia alapkérdései Az iskolarendőrség felállítása sajtó- és médiavisszhangjának elemzése Szobafogság avagy a szabadságelvonással járó szankciók helye és szerepe a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben: kutatási zárótanulmány Legjobb gyakorlat tréning: hallgatói kézikönyv: kábítószer probléma, fiatalkorú fogvatartottak, a kommunikáció szerepe a fogvatartottak kezelésében A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja Budapest: HVG-Orac 2006 Budapest: Osiris 2001 Iskolakultúra, 6. sz Belügyi Szemle, 3. sz o Budapest: MFPI 2009 Budapest: BV Országos Parancsnokság Börtönügyi Szemle, 1. sz o

15 Hatvani Erzsébet Szimbolikus helyreállítás- közösségi büntetések In.: A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai IRM:EUCPN 2009 Hatvani Erzsébet Hatvani Erzsébet Papházi Tibor Helyreállító Igazságszolgáltatás, mediáció a büntető igazságszolgáltatásban. Deviancia és szociális fogyatékosság. A javítóintézetekből elbocsátottak utánkövetéses vizsgálatának lehetőségei, tapasztalatai Budapest: Magyar Társaság, Kriminológia Közlemények o. Kriminológia Közlemények 67. Társadalomkutatás 21., o Hatvani Erzsébet Hazai Vera Virág Tünde (szerk.) Lépés- váltás Fiatalkorúak reintegrációs programja TÁMOP A- 11/ Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012 Hegedűs Judit Értékelés zárt intézetekben In: Buda András, Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés: A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata Debrecen: Kiss Árpád Archivum Könyvtára - DE Neveléstudományok Intézete, o

16 Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Az iskola olyan mint egy halottasház - Javítóintézeti fiatalok iskolai élményei. In: Hazai Vera - Hatvani Erzsébet - Virág Tünde (szerk.): Lépés-váltás. Fiatalkorú bűnelkövetők reintegrációs programja Pedagógiai etnográfiai kutatás fiatalkorú bűnelkövetők körében In: Bábosik István (szerk.) Az iskola fejlődési tendenciái. Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból Nevelésre ítéltek között. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai: Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai: Debrecen, szeptember / [szerk. Kiss Endre, Buda András] Gyermekkorú bűnelkövetők családképe. In: Gyermek - nevelés - pedagógusképzés / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Tudományos Bizottsága] ; [szerk. Bollókné Panyik Ilona] FICE, Budapest, Debrecen: Lybrum, o Budapest: Gondolat 2010 Debrecen: DE Neveléstudományi Intézet, o. Budapest: Trezor, o

17 Hegedűs Judit Hegedűs Judit Javítóintézeti neveltek Aszódon között Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak Budapest: Önkonet 2005 Belügyi Szemle 7/ 8. sz Hegedűs Judit Virágh Judit Művészetterápia az Aszódi Javítóintézetben Serdülő- és gyermekpszichiátria, 2-3. sz o. Hegedűs Judit (szerk.) A javítóintézet világa Budapest: Eötvös J. Kvk. Herczog Mária A gyermekvédelem Budapest: Pont, cop.; dilemmái Solymár: Komp Ny. Herczog Mária Börtönben lévő szülők Családi Jog, 1. sz gyerekei - egy speciális o. gyerekcsoport, speciális szükségletekkel Herczog Mária Javítóintézeti nevelés és család és Kriminalisztikai Évkönyv, Herczog Mária Gyurkó Szilvia Herczog Mária (szerk.) Herczog Mária, Kovács Zsuzsanna Hevényi Attila Iványi Klára (szerk.) Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában Megbékélés és jóvátétel: Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése A fiatalkorú bűnelkövetőkkel való foglalkozás a nemzetközi előírások tükrében A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon Jogi tanulmányok 2004 Budapest: Család, Gyermek, Ifjúság Budapest: OGYEI: Mave Börtönügyi Szemle 4. sz o. Budapest: IRM, OBmB

18 Kaliba Edit, Takács Róbert (szerk.) Kassai Attila Katonáné Pehr Erika, Herczog Mária Katulic László (szerk.) Keresztúriné Pintér Mária, Mészáros Gábor Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Jövőnk biztonságáért pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal A szakképzés speciális pedagógiai kérdései börtönkörülmények között A gyermekvédelem nagy kézikönyve Tizenöt évesen: esetek és tanulmányok a Külvárosi Tankör életéből Akik másképp látnak: Büntetve gondozni? A javítóintézeti nevelés helye a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerében Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankció- Rendszerében Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata c. kutatás A fiatalkori bűnözés: Van-e jövője a javítóintézetnek? In: Közlemények. 64. A fiatalkori bűnözés kezelése és megelőzésének lehetőségei Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Börtönügyi Szemle, 3. sz o Budapest: Complex 2010 Budapest: Periféria Alapítvány Szombathely: Savaria Nett Pack Kft Esély, 3. sz Büntetőjogi Kodifikáció, Budapest: Complex 2006 OKRI 2006 Budapest: OKRI, o. Belügyi Szemle, 10. sz o

19 Kerezsi Klára Győry Csaba Kó József Kerezsi Klára Kó József Kerezsi Klára Kó József Kerezsi Klára Kó József Gosztonyi Géza Kerezsi Klára és munkatársai Kertész Tibor (szerk.) Kisida Erzsébet Kisida Erzsébet Kiss István Kiss Mária Katona Péter Longitudinális kriminológiai vizsgálatok és alkalmazásuk lehetőségei Magyarországon Normasértés vagy jogkövetés: fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai. Kutatási beszámoló A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata Látens fiatalkori devianciák A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység gyakorlata és módszertani kérdései, Esettanulmányok A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők A fiatalkorúak veszélyeztetettsége 32 év az Aszódi Javítóban Az intézetből elbocsátott lányok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata. In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből / Kóti János (szerk.) 1990/ p. Budapest: Egészséges Ifjúságért Alapítvány 2009 Budapest: OKRI 2013 Budapest: Igazságügyi Minisztérium: OBmB Budapest: Budapesti Szociális Forrásközpont Budapest: ELTE ÁJK OKRI Budapest: IRM, OBmB Iskolakultúra, 1. sz o Új Pedagógiai Szemle sz o Aszód, Kézirat 2003 Budapest: Fővárosi Tanács

20 Kovács Krisztina Kovács Krisztina Kőhalmi László A holnap bűnelkövetői lennének? Speciálpreventív beavatkozások a fiatalkorú elkövetők reszocializációs gyakorlatában Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése speciálpreventív beavatkozások a szabadságvesztés alatt és azt követően A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés. A javítóintézeti nevelés In: Balogh Ágnes, Kőhalmi László Büntetőjog I. Általános Rész Jogi Szakvizsga Segédkönyvek. Börtönügyi Szemle, 2. sz o. Jogi-és politikatudományi folyóirat VII. 2. sz. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, o Kökönyei Gyöngyi Negrea Vídia Kőszegi Szilvia Krizsán József Krizsán József Az áldozat és bűnelkövetők közötti kapcsolat helyreállításának lehetőségei az aszódi fiatalkorúak szemszögéből. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében folyó utógondozói munka Az EQUIP módszer: fiatalok felelősségteljes gondolkodásra és cselekvésre tanítása kortársaikat segítő hozzáállással. Tizenévesek előzetesben Család, Gyermek, Ifjúság 1. sz o. Börtönügyi Szemle, 2. sz o. Börtönügyi Szemle, 1. sz Börtönügyi Szemle, 2. sz o

21 Kun Béla, Marschalkó János és Rottenbiller Fülöp Laczkovics Mária: Lajtár István Lajtár István Lebujos Imre Lénárd Krisztina Rácz Andrea A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékony célú intézmények Magyarországon A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai Az új Btk. és büntetésvégrehajtási jog kodifikációja A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának, büntetésvégrehajtásának egyes időszerű kérdései Az előzetesen letartóztatottak pszichés problémái, különös tekintettel a deprivációkra A javítóintézeti nevelés mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai. In: Papházi Tibor (szerk.): Javítóintézet, család, gyermekvédelem Budapest: Wodianer és Fiai Könyvnyomda Budapest: Magyar Társaság, Közlemények 58., o. Magyar Rendészet, 3-4. sz o. Börtönügyi Szemle, 4. sz o. Börtönügyi Szemle, o. Budapest: NCSSZI, o Lévai Miklós A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntető szankciók reformja Magyar Jog, 6. sz o Lévai Miklós A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének szabályozása Magyarországon Gyermek- és Ifjúságvédelem, 4. sz o

22 Lévay Miklós Lévay Miklós Lévay Miklós Ligeti Katalin Ligeti Katalin (szerk.) Lőrincz József Lőrincz József Lőrincz József A társadalmi kirekesztődés egy felívelő fogalom a jelenkori kriminológiában: társadalmi kirekesztődés és bűnözés Közép- és Kelet-Európában Az Európa Tanács R (2003) 20. számú Ajánlása a fiatal bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó ENSZ minimum szabályok: a Pekingi szabályok A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának reformja hazánkban A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata, Kutatási beszámoló Helyzetjelentés a javítóintézeti nevelés végrehajtásáról In: Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett (szerk.) Sapienti sat: ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. 521 p. A fiatalkorúak büntetésvégrehajtása a XX. század első felében Útkeresés a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Jogtudományi Közlöny 9. sz Család, Gyermek, Ifjúság o. Jogtudományi Közlöny, o. Rendészeti Szemle 7-8. sz o IRM: OBmB 2008 Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, o. Börtönügyi Szemle o. Wiener A. Imre jubileumi kötet: Budapest

23 Lőrincz József Lux Ágnes (szerk.) Medveczky Rita Medveczky Rita Mezey Barna A fiatalkorúak szabadságelvonással járó büntetőjogi szankcióinak végrehajtása A gyermekek testi-lelki egészsége: gyermekjogi projekt Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról 2 Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról 1. A magyar polgári börtönügy kezdetei Kandidátusi értekezés: Budapest 1993 Budapest: AJBH 2012 Kapocs, 5. sz Kapocs, 4. sz Budapest: Osiris- Századvég 1995 Mezey Barna Rabgondozás, A reszocializáció történelmi tendenciái Mihály Ildikó (szerk.) Tanulmányok a gyermek- és ifjúságvédelem témaköreiből: Gáti Ferenc 80. születésnapja alkalmából Mikus Gyula Mi lesz velük? Az intézeti nevelés még nem szünteti meg a veszélyeztetettséget! Sőt! (Rendhagyó esetelemzések) Módos Tamás Összetett folyamat, a nevelésről általában, a rabnevelésről kicsit konkrétabban Molnár László (szerk.) Társadalmi felelősség gyermekvédelem: Válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból Börtönügyi Szemle o. Budapest: FICE Egyesülete Család, Gyermek, Ifjúság 1-2. sz o. Börtönügyi Szemle, 3. sz o Budapest: OKKER

24 Németh Zsolt Németh Zsolt Rendőrség és gyermekvédelem In: Irk Ferenc (szerk.) Ifjúkori bűnözés, drogfogyasztás - a rendőrség a gyermekvédelmi együttműködés rendszerében Budapest: OKRI, Közlemények o. Belügyi Szemle 50., 1. sz o Németh Zsolt Németh Zsolt A szervezett bűnözés és a fiatalkori bűnözés összefüggései: kutatási zárójelentés A fiatalkori bűnözés elemzésének problémái. In: Kerezsi Klára (szerk.) Németh Zsolt Agresszió fiatalkorban - fiatalkori bűnözés a média tükrében In: Hárdi István (szerk.): Az agresszió világa. Rendvédelmi Füzetek, 3. sz Budapest: Magyar Társaság, Közlemények 58., Budapest: Akadémiai Kiadó; Medicina Könyvkiadó, o Nils, Christie Büntetésipar Budapest: Osiris 2004 Nils, Christie A fájdalom korlátai Budapest: Magvető 1995 Nyári Katalin (szerk.) Orell Ferenc János A nevelés szerepe a bűnmegelőzésben A fiatalkorúak büntetőjogi változásának gyakorlatából Budapest: Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége (Debrecen: Lícium- Art) Család, Gyermek, Ifjúság, 3. sz o Papházi Tibor (szerk.) Javítóintézet, család, gyermekvédelem Budapest: NCSSZI (Kapocs Könyvek sorozat)

25 Pápista Eszter Papp Gábor Pásztor Miklósné Pintye Réka Szabó Réka Fülöp Tímea Kovács Réka Rozália Popper Péter Porpáczy Ágnes A fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó jogalkotás a 19. századtól napjainkig Bűnözés és társadalmi kirekesztettség. In: Monostori J. (szerk.) A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. Tanulmányok Ma utcagyerek, holnap bűnöző? Fiatalkorú fogvatartottak önismeretének és kommunikációjának fejlesztése A kriminális személyiségzavar kialakulása A fiatalkorúak speciális helyzete a hazai büntetés-végrehajtásban különös tekintettel a reszocializációs tevékenységre Jogi Tanulmányok o. Budapest: KSH o. Belügyi Szemle, 1. sz o. Magiszter, 2. sz o. Akadémiai Kiadó, Budapest Ügyészek lapja, 5. sz o Pulszky Ágost Tauffer Emil Rácz Andrea Lénárd Krisztina Rácz Andrea (szerk.) Börtönügy múltja, elmélete, jelenállása A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatása Gyermekvédelem és társadalmi integráció: kétnyelvű szöveggyűjtemény Pest: Emich Gusztáv 1867 Kiadványa Kapocs. 5. sz Budapest: Validart 2014 Rácz Andrea (szerk.) Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei (elektronikus dok.) Budapest: Rubeus Egyesület

26 Rácz József A drogfogyasztó magatartás Budapest: Medicina 1988 Radó Iván (szerk.) Rákó Erzsébet Rákó Erzsébet Rosta Andrea Rosta Andrea Róth Erika Roth Mária Rózsahegyi Zsuzsa (szerk.) Ruzsonyi Péter Ruzsonyi Péter Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban A gyermekvédelmi szakellátás helyzete Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei A bűnmegelőzés elmélete A fiatalkori bűnözés etiológiája a kriminológiai elméletek tükrében Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái Bevezetés a gyermekvédelembe Áldozatsegítés Európában A személyiségformálás lehetősége a büntetésvégrehajtási korrekciós nevelés eszközeivel. In: Bábosik István (szerk.)? Pedagógia és személyiségfejlesztés. A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai. Büntetésvégrehajtási szakkönyvtár Budapest: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (PÉF) Debrecen: Debreceni Egy. K. Szeged: Belvedere Meridionale Budapest; Piliscsaba: Loisir Kft. Család, Gyermek, Ifjúság, 1. sz Budapest: Osiris 2000 Cluj Napoca: Kolozsvári Egy. Budapest: IRM, OBmB Budapest: Okker, o Budapest: Bvop Ruzsonyi Péter Karakteresen eltérő kezelési formák a fiatalkorú fogvatartottak körében Börtönügyi Szemle, o

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old.

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old. The challenge of reforming with child Anghel, protection R., Dima, in Eastern G in: Psychosocial Europe: The Intervention, cases of Hungary 22 (2013) and Romani 239-49 Kisgyerekek elhagyása Európában (Baby

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2006. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 1. Első főirány: Tettes és áldozata 1.1. A sértett jogai, és azok érvényesülése a magyar büntetőeljárásban.

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2003. évi publikációi Barabás Andrea Tünde 1. A pénzmosás fantomja újra Ügyészségi kiadvány. 2. Látszat és valóság Belügyi Szemle 2003. 7-8. szám 131-143. p. 3. InSec, Insecurities

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2007. évi publikációi Virág György: Halál egyenes adásban a büntető igazságszolgáltatás megjelenése a tömegkommunikációban. Egy kutatás margójára (Társszerzők: Gyurkó Szilvia-Barabás

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2011. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Erőszakos bűnözés 1.1. Fővárosi szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetének vizsgálata

Részletesebben

I. KÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

I. KÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE bv. dandártábornok tanszékvezető egyetemi tanár főtanácsos I. KÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE 1978. Érettségi a dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnázium matematika tagozatán (eredmény: kitűnő); 1979-1983. Nappali

Részletesebben

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS A konferencia főbb következtetései Main conclusions from the conference Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections Mediáció és resztoratív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2008. évi publikációi Virág György 1. Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008. Irk Ferenc 1. Nagyvárosi félelem és szorongás In: Barabás Tünde

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Tartalom. Források...58

Tartalom. Források...58 Tartalom I. RÉSZ ELMÉLETI ALAPOK: KRIMINÁLPOLITIKA, BŰNMEGELŐZÉS ÉS HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS Szerk.: Borbíró Andrea...13 Bevezetés...15 1. Társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika...19

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Előadás- és konferencia-szereplések 2008

Előadás- és konferencia-szereplések 2008 Előadás- és konferencia-szereplések 2008 Antal Szilvia: Országos Bűnmegelőzési Bizottság "A helyreállító igazságszolgáltatás a társadalmi bűnmegelőzés gyakorlatában" című konferencián: 1. A Fővárosi Igazságügyi

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A pártfogó felügyelői alaptevékenységek és a TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt kapcsolódási pontjainak a bemutatása Kóta Tünde, igazgató (KIMISZ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications Andrea Rácz (Ph.D) Main publications I.1. BOOKS, MONOGRAPHIES 1. Herczog M. Neményi E. Rácz A.: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Család Gyerek Ijúság Könyvek, 2002. (ISBN 963 204 045 7)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Könyvek: Lukács Tibor, Traytler Endre: A nemi erkölcs elleni bűntettek Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. 371 p. Lúzman-Najkodi Barna: Ösztöndíj a pokolba :

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Ügyelosztási rend 2013. február Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium i tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 31.B. 9.B. Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László igazgatási feladatokkal

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes adatok Születési idő: 1954. július 29., hely: Budapest. Családi állapot: nős, feleség neve: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit. Gyermek: Dr. Lévay Boglárka, 26 éves.

Részletesebben

A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre

A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre The significance of the STARR project in Europe and Hungary

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Tantárgy neve Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB 1002 Szána Zsuzsanna

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Csoportos gyakorlat I. CGB 1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - TAI A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2005. évi publikációi Virág György: Családon belüli erőszak. Tájékoztató az OKRI-ban folyt kutatásról Belügyi Szemle 2005/9 3-22. old Családi iszonyok 1. fejezet: Áttekintés Kerszöv,

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS IMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS AJÁNLOTT TANTERV a kriminológia mesterképzés nappali tagozaton Első szemeszter :EKA Az elméleti kriminológia alapproblémái előadás 4 6 K :KPOL Kriminálpolitika előadás 3 5 K :KMT

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Róth Erika publikációs jegyzéke. Könyv magyar nyelven megjelent: Több egyetemen használt tankönyv:

Róth Erika publikációs jegyzéke. Könyv magyar nyelven megjelent: Több egyetemen használt tankönyv: Róth Erika publikációs jegyzéke Könyv magyar nyelven megjelent: Több egyetemen használt tankönyv: RÓTH Erika: A büntetıeljárás. (Társszerzı: FARKAS Ákos) KJK, Budapest, 2004. 6. fejezet: Kényszerintézkedések.

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. január 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Kriminológiai Tanszék 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Telefon: 411-6521, Fax: 411-6500/2732 krim@ajk.elte.hu Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Erasmus kapcsolatok a Zenei Intézetben

Erasmus kapcsolatok a Zenei Intézetben Erasmus kapcsolatok a Zenei Intézetben Hallgatói mobilitás vendéghallgatók 2001/2002 Jana Fuhrmann 2002/2003 Sönke Roth 2004/2005 Marcin Belcyr University of Rzeszow 2009/2010 Michael Van Lemmensinstituut,

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2004. évi publikációi Barabás Andrea Tünde: 1. Általános viktimológia, latencia Áldozatok és vélemények I. kötet (szerk.: Irk Ferenc), OKRI, Budapest, 2004., 157-199. o. 2. General

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012.

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes

Részletesebben

Szervezeti egység Név Munkakör telefon cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter

Szervezeti egység Név Munkakör telefon  cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter Szervezeti egység Név Munkakör telefon e-mail cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729 Kabinetfőnöki

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

Felvételi információk 2011 Kriminológia mester (MA) szak, Nappali tagozat

Felvételi információk 2011 Kriminológia mester (MA) szak, Nappali tagozat Felvételi információk 2011 Kriminológia mester (MA) szak, Nappali tagozat Részletes feltételeket az Oktatási Minisztérium FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011 című kiadványa tartalmazza. Képzési Finanszírozási

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben