A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD"

Átírás

1 A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

2 Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés magyar nyelvű bibliográfia Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés angol és német nyelvű bibliográfia Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés nemzetközi dokumentumok Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés hatályos hazai jogszabályok

3 1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkori bűnelkövetés, zárt intézeti nevelés magyar nyelvű bibliográfia szerző, szerkesztő cím kiadás helye/ kiadó/kiadvány Tájékoztató s Budapest: Legfőbb gyermekkorúak és a Ügyészség Titkársága fiatalkorúak (Legfőbb Ügyészség bűnelkövetésével Számítástechnikaalkalmazási összefüggő egyes és kérdésekről Információs Főosztálya) kiadás éve Adler, F.- Gerhard O. W. Mueller, W. Laufer, S. Andorka Rudolf Harcsa István Kriminológia Osiris: Budapest 2005 Deviáns viselkedések In: Andorka Rudolf Kolosi Tamás Vukovich György (szerk.). Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI, o Angyal Pál Angyal Pál Antal Szilvia Vig Dávid A magyar büntetőjog tankönyve Fiatalkorúak és büntetőnovella A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata Budapest: Athenaeum 1920 Pécs: Wessely és Horváth Könyvnyomda Budapest: OKRI, Tanulmányok o B. Aczél Anna A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai B. Aczél Anna Előzetes letartóztatás javítóintézeti körülmények között Budapest: Közlemények 58. (Magyar Társaság) o. Budapest: Magyar Társaság, Közlemények o

4 B. Aczél Anna Rákospalotai körkép Család, Gyermek, Ifjúság, 2. sz o. B. Aczél Anna Speciális intézetekben élő fiatalok körében szocializációs hatásmechanizmusok vizsgálata B. Aczél Anna In memoriam Ferenczi György B. Aczél Anna Speciális nevelőotthonokban és zárt intézetekben nevelkedő fiatalok iratanyag-elemzésének tapasztalatai. In: Kósáné Ormai Vera Münnich Iván (szerk.): Szocializációs zavarok beilleszkedési nehézségek Balogh András - Bujdos László - Komlósi Ákos - Korányi István - Várhegyi György: Balogh Jenő Barabás A. Tünde Barabás Andrea Tünde Barabás Andrea Tünde, Fellegi Borbála, Windt Szandra (szerk.) Boldog gyermekkor? Szemelvények a gyermekvédelem területéről Fiatalkorúak és büntetőjog Fiatalok a börtönben In: Barabás A. Tünde (szerk.): Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapjára Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában Felelősségvállalás, Kapcsolat és Helyreállítás (mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetésvégrehajtásban) Kandidátusi Értekezés, kézirat Család, Gyermek, Ifjúság, 3. sz. 38. o. Budapest: Tankönyvkiadó, o. Budapest: Tankönyvkiadó Budapest 1909 Budapest: Országos Intézet, Budapest: KJK Kerszöv - OKRI Budapest:P-T Műhely, OKRI

5 Baranyi Éva (szerk.) Barcsi Antal Bárdos Zoltán Bartos Károly (szerk.) Beccaria, C. Módszerek a bűnmegelőzésben: tanulmányok a veszélyeztetett fiatalok bűnelkövetésének megelőzéséről és visszaesésük elkerüléséről Gyermekvédelmi útmutató: módszerek és ajánlások a gyermekvédelemmel foglalkozóknak A közösségi foglalkoztató működésének protokollja, módszertani ajánlás a megvalósításhoz Együtt a gyermekvédelemben: tájékozottság, együttműködés, biztonság Bűnökről és büntetésekről Budapest: BMK 2006 Szeged: Mozaik 2007 Budapest: 2012 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek) Budapest: Raabe 2007 Eötvös József Kiadó: Budapest 1998 Beck, Ulrich Belovics Ervin Bihariné Kalászdi Beáta (szerk.) A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba A javítóintézeti nevelés végrehajtása In: Belovics Ervin, Vókó György A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata Hatékonyabb együttműködés a szakellátásban Országos Konferencia Miskolc, május , szakmai kiadvány Budapest: Századvég Kiadó Budapest: HVG- ORAC, Miskolc: BAZ M-i Gyermekvéd. Kp

6 Blumenfeldné Mikola Júlia Volentics Anna Pszichopedagógia II. Nevelőotthoni Nevelés Budapest: ELTE BGGyFK 2004 Bogár Péter Margitán Éva Vaskuti András Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban Budapest: KJK Kerszöv Boldizsár Ildikó Luzsi Margó Juhász Attila Bolyky Orsolya - Győry Csaba Kerezsi Klára Parti Katalin Sárik Eszter Bolyky Orsolya Sárik Eszter Bolyky Orsolya Tamási Erzsébet Sárik Eszter Borbíró Andrea Borbíró Andrea Borbíró Andrea Kerezsi Klára- Velez Edit (szerk.) Borbíró Andrea - Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) Felboldogulni A Heves Megyei Bv. Intézetben büntetésüket töltő asszonyok és gyermekeik reintegrációs meseterápiás programja Fiatalkori devianciák egy önbevalláson alapuló felmérés tükrében In: Iskolai veszélyek (szerk: Aáry-Tamás, L. Aronson, J.) 2. rész: Látens fiatalkori devianciák A fiatalkorú elkövetők gyermekkora az elkövetővé válás előzményei Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében Prevenció és büntető igazságszolgáltatás. In: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogok A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. Börtönügyi Szemle, 3. sz o. Complex Kiadó, Budapest, o Budapest: OKRI, 2005 Tanulmányok 42., o. Budapest: OKRI, 2014 Tanulmányok 51. kötet o. Budapest: OKRI, 2009 Tanulmányok 46. kötet o. Acta Humana 2004/ Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

7 Borbíró Andrea Szabó Judit Dezisztenia és a bűnismétlés megelőzése: Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben kutatási beszámoló, kézirat 2012 Boros János Csetneky László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Börtönpszichológia Budapest: Rejtjel 2000 A nevelés helyzete és változásai Aszódon. 1. rész. In: Kóti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből A nevelés helyzete és változásai Aszódon. 2. rész. In: Kóti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből Attitűdvizsgálat zárt intézeti fiataloknál az elbírálás egyöntetűsége megóvassék Helyzetjelentés Aszódról A nevelés helyzete és változásai Aszódon Hajdókné Hazai Zs.: Magára hagyott javítóintézet? (Hozzászólás Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék című tanulmányához) Budapest: Fővárosi Tanács, o. Budapest: Fővárosi Tanács, o. Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből o. Gyermekvédelem o. Társadalmi beilleszkedési zavarok XV. 8. o. Gyermekvédelem o (1989):

8 Bujdos László Vabrik L.: Reflexió Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék című aszódi helyzetjelentésére Bujdos László Tarcson K.: Hozzászólás Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék Helyzetjelentés Aszódról című tanulmányához Gyermekvédelem o. Gyermekvédelem o Büki Péter Büki Péter Szollár Zsuzsanna Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya A gyermekek védelme: a gyermekvédelem elméleti alapvetése Speciális szükséglet?! Töprengések a gyermekvédelemről Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? Fiatalkorúak az új Bv. Kódexben: gondolatok az elítélt fiatalkorúak helyzetéről az új büntetés-végrehajtási törvény kapcsán In: Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara (szerk.) Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére Külföldi minták - honi tennivalók a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában Az oktatás mint reszocializációs eszköz a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézeteiben Budapest: Pont: Ikerhold cop. Budapest: Magánkiadás Budapest: NKE 2014 Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, o. Börtönügyi Szemle, 1. sz o. Börtönügyi Szemle, 3. sz o

9 Czenczer Orsolya Csányiné Lukács Emese Lőrincz József (Szerk.) Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt. PhD Disszertáció Akiket nevelésre ítéltek: emlékkönyv a Fiatalkorúak Bv- Intézete fennállásának 50. évfordulójára A gyermek- és fiatalkorú bűnözés alapkérdései, Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből Új tendenciák a fiatalok bűnözésében nemzetközi kitekintés In: Both Emőke, Deres Petronella (szerk.) A gyermek- és fiatalkori bűnözés In: Kerezsi Klára, Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévay Miklós (szerk.) Kriminológia szakkriminológia Budapest 2008 Tököl: Fiatalkorúak BV Intézete 2013 Miskolc 2013 Budapest: Magyar Társaság, Közlemények o. Budapest: Complex Kiadó, o Csemáné Váradi Erika A fiatalkorúakra vonatkozó önálló büntető eljárásjogi szabályok kialakulása Magyarországon In: Nagy Ferenc (szerk.) Bűnügyi mozaik: Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, o

10 Csemáné Váradi Erika A gyermek- és fiatalkorú áldozatok speciális megközelítése a büntetőigazságszolgáltatásban In: Ligeti K (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, o Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának nemzetközi tendenciái az Európai Unióban, különös tekintettel egyes országok szabályozására In: Lévay Miklós (szerk.) Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén A gyermek- és fiatalkori bűnözés - tendenciák, elméletek, okok In: Domokos Andrea (szerk.): Miskolc: Bíbor Kiadó, o. Budapest: Magyar Társaság, Kriminológi ai Közlemények 59., o Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Róth Erika Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntetőjogrendszerében, különös tekintettel a német jogterületre; In.: Ünnepi tanulmányok Horváth professzor 70. születésnapjára Problémák és reformlehetőségek a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban In: Wiener A I Viski Emlékkönyv Miskolc 1997 Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, o

11 Csemáné Váradi Erika, Lévay Miklós Csúri András Dányi Dorottya Debreczeni Lilla Dér Mária Domszky András Dr. Kun Béla és Dr. Láday István Farkas Péter Fehér Lenke Fekete Erzsébet A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről történeti és összehasonlító szempontból Fiatal nagykorú, vagy fiatal felnőtt? Egy fogalmi újítás szükségessége, aktualitása és dogmatikai jelentősége A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható alternatív szankciók nemzetközi kitekintéssel Szükséges-e külön büntető igazságszolgáltatás a fiatalkorúaknak? Az ártatlanság kora: Gyermekbűnözés Budapesten Gyermek- és ifjúságvédelem: jegyzet A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem Magyarországon Családszociológia és gyermekvédelem Az emberkereskedelem fogalmi megközelítésének néhány kérdése. In: Ligeti K. (szerk.) Wiener A. Imre Ünnepi Kötet. Droghatások és kezelési lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők körében. Büntetőjogi Kodifikáció 1. sz o. Rendészeti Szemle, 9. sz Bonus Index 2007 Belügyi Szemle 11. sz o. Belügyi Szemle, 7-8. sz o Budapest: BKÁE ÁK 2003 Franklin Társulat 1905 Piliscsaba: PPKE BTK Budapest: KJK, o. Belügyi Szemle, 2-3. sz o. Fellegi Borbála Út a megbékéléshez Napvilág Kiadó: Budapest

12 Ferenczi György Katona Péterrel: A gyermeki és ifjúsági jogok érvényesülése a nevelőintézetekben Ifjúsági Szemle, 5. sz o Ferenczi György Nevelőintézeti növendékek gyermeki jogainak érvényesülése Gyermekvédelem Nevelőközösségek o Ferenczi György- Karanedev Ivánné- Szarka Attila Nevelőintézeti Tudományos Napok. A szakmai konferencia állásfoglalása Gyermekvédelem Nevelőközösségek o Ferenczi György-Szim András Filó Erika Katonáné Pehr Erika Kápolna a javítóintézetben. [riporter] Miksa Lajos Gyermeki jogok, gyermekvédelem Köznevelés o. Budapest: HVG- ORAC Finkey Ferenc Büntetés és nevelés Budapest 1922 Fliegauf Gergely A magyar büntetésvégrehajtás professzionalizálása Börtönügyi Szemle 4. sz., o Foucault, Michel Foucault, Michel Fülöp Ágnes Nagy Emese Felügyelet és büntetés. A börtön története Az igazság és az igazságszolgáltatási formák Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában. In: Irk Ferenc (szerk.) Budapest: Gondolat 1990 Debrecen: Latin Betűk 1998 Budapest: OKRI, Tanulmányok o Gáspár Károly A gyermekvédelem fiatalkorúakra vonatkozó büntető igazságszolgáltatás kapcsolódási pontjai különös tekintettel a megelőzésre és reszocializációra Család, Gyermek, Ifjúság, 2. sz o

13 Gáspár Zoltán Gratzer Gábor-Szabó Henrik-Sövényházy Edit Önkéntesek bevonása a bűncselekményt elkövetett fiatalokkal végzett szakmai munkába Bűnmegelőzési jó tanácsok fiataloknak, felnőtteknek Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Min. Igazságügyi Szolgálata (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek) Budapest:Korona Kiadó Gayer Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gönczöl Katalin A fiatalkorúak bűnözésének és züllésének megelőzésére törekvő állami és társadalmi tevékenység történeti áttekintése A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében Ügyészi tapasztalatok a gyermek- és fiatalkorúak devianciájáról A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai ügyészi szemmel A gyermekkorúak és a fiatalkorúak részvétele az erőszakos és a szervezett bűnözésben Magyarországon A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, bűnözéskontroll In: Kiss László (szerk.): A cselekvő értelmiségi: Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára Budapest: (kézirat) Család, Gyermek, Ifjúság, 1. sz o. Belügyi Szemle, 10. sz o. Valóság, 11. sz o. Család, Gyermek, Ifjúság, 5. sz o. Budapest: Argumentu m; ELTE TáTK, o

14 Gönczöl Katalin Bűnös szegények szegény bűnözők Gönczöl Katalin Bűnözés és társadalompolitika Gönczöl Katalin Kriminológia- Korinek László Lévay Szakkriminológia Miklós (szerk.) Budapest: KJK 1991 Budapest: Akadémiai 1987 Kiadó Budapest: CompLex 2006 Görgényi Ilona Görgényi Ilona Grúd Károly Gyurkó Szilvia Gyurkó Szilvia Virág György Hanzi Attila, Forgács Judit, Kiss Mónika Hatvani Erzsébet Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben A viktimológia alapkérdései Az iskolarendőrség felállítása sajtó- és médiavisszhangjának elemzése Szobafogság avagy a szabadságelvonással járó szankciók helye és szerepe a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben: kutatási zárótanulmány Legjobb gyakorlat tréning: hallgatói kézikönyv: kábítószer probléma, fiatalkorú fogvatartottak, a kommunikáció szerepe a fogvatartottak kezelésében A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja Budapest: HVG-Orac 2006 Budapest: Osiris 2001 Iskolakultúra, 6. sz Belügyi Szemle, 3. sz o Budapest: MFPI 2009 Budapest: BV Országos Parancsnokság Börtönügyi Szemle, 1. sz o

15 Hatvani Erzsébet Szimbolikus helyreállítás- közösségi büntetések In.: A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai IRM:EUCPN 2009 Hatvani Erzsébet Hatvani Erzsébet Papházi Tibor Helyreállító Igazságszolgáltatás, mediáció a büntető igazságszolgáltatásban. Deviancia és szociális fogyatékosság. A javítóintézetekből elbocsátottak utánkövetéses vizsgálatának lehetőségei, tapasztalatai Budapest: Magyar Társaság, Kriminológia Közlemények o. Kriminológia Közlemények 67. Társadalomkutatás 21., o Hatvani Erzsébet Hazai Vera Virág Tünde (szerk.) Lépés- váltás Fiatalkorúak reintegrációs programja TÁMOP A- 11/ Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012 Hegedűs Judit Értékelés zárt intézetekben In: Buda András, Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés: A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata Debrecen: Kiss Árpád Archivum Könyvtára - DE Neveléstudományok Intézete, o

16 Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Az iskola olyan mint egy halottasház - Javítóintézeti fiatalok iskolai élményei. In: Hazai Vera - Hatvani Erzsébet - Virág Tünde (szerk.): Lépés-váltás. Fiatalkorú bűnelkövetők reintegrációs programja Pedagógiai etnográfiai kutatás fiatalkorú bűnelkövetők körében In: Bábosik István (szerk.) Az iskola fejlődési tendenciái. Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból Nevelésre ítéltek között. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai: Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai: Debrecen, szeptember / [szerk. Kiss Endre, Buda András] Gyermekkorú bűnelkövetők családképe. In: Gyermek - nevelés - pedagógusképzés / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Tudományos Bizottsága] ; [szerk. Bollókné Panyik Ilona] FICE, Budapest, Debrecen: Lybrum, o Budapest: Gondolat 2010 Debrecen: DE Neveléstudományi Intézet, o. Budapest: Trezor, o

17 Hegedűs Judit Hegedűs Judit Javítóintézeti neveltek Aszódon között Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak Budapest: Önkonet 2005 Belügyi Szemle 7/ 8. sz Hegedűs Judit Virágh Judit Művészetterápia az Aszódi Javítóintézetben Serdülő- és gyermekpszichiátria, 2-3. sz o. Hegedűs Judit (szerk.) A javítóintézet világa Budapest: Eötvös J. Kvk. Herczog Mária A gyermekvédelem Budapest: Pont, cop.; dilemmái Solymár: Komp Ny. Herczog Mária Börtönben lévő szülők Családi Jog, 1. sz gyerekei - egy speciális o. gyerekcsoport, speciális szükségletekkel Herczog Mária Javítóintézeti nevelés és család és Kriminalisztikai Évkönyv, Herczog Mária Gyurkó Szilvia Herczog Mária (szerk.) Herczog Mária, Kovács Zsuzsanna Hevényi Attila Iványi Klára (szerk.) Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában Megbékélés és jóvátétel: Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése A fiatalkorú bűnelkövetőkkel való foglalkozás a nemzetközi előírások tükrében A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon Jogi tanulmányok 2004 Budapest: Család, Gyermek, Ifjúság Budapest: OGYEI: Mave Börtönügyi Szemle 4. sz o. Budapest: IRM, OBmB

18 Kaliba Edit, Takács Róbert (szerk.) Kassai Attila Katonáné Pehr Erika, Herczog Mária Katulic László (szerk.) Keresztúriné Pintér Mária, Mészáros Gábor Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Jövőnk biztonságáért pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal A szakképzés speciális pedagógiai kérdései börtönkörülmények között A gyermekvédelem nagy kézikönyve Tizenöt évesen: esetek és tanulmányok a Külvárosi Tankör életéből Akik másképp látnak: Büntetve gondozni? A javítóintézeti nevelés helye a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerében Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankció- Rendszerében Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata c. kutatás A fiatalkori bűnözés: Van-e jövője a javítóintézetnek? In: Közlemények. 64. A fiatalkori bűnözés kezelése és megelőzésének lehetőségei Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Börtönügyi Szemle, 3. sz o Budapest: Complex 2010 Budapest: Periféria Alapítvány Szombathely: Savaria Nett Pack Kft Esély, 3. sz Büntetőjogi Kodifikáció, Budapest: Complex 2006 OKRI 2006 Budapest: OKRI, o. Belügyi Szemle, 10. sz o

19 Kerezsi Klára Győry Csaba Kó József Kerezsi Klára Kó József Kerezsi Klára Kó József Kerezsi Klára Kó József Gosztonyi Géza Kerezsi Klára és munkatársai Kertész Tibor (szerk.) Kisida Erzsébet Kisida Erzsébet Kiss István Kiss Mária Katona Péter Longitudinális kriminológiai vizsgálatok és alkalmazásuk lehetőségei Magyarországon Normasértés vagy jogkövetés: fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai. Kutatási beszámoló A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata Látens fiatalkori devianciák A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység gyakorlata és módszertani kérdései, Esettanulmányok A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők A fiatalkorúak veszélyeztetettsége 32 év az Aszódi Javítóban Az intézetből elbocsátott lányok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata. In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből / Kóti János (szerk.) 1990/ p. Budapest: Egészséges Ifjúságért Alapítvány 2009 Budapest: OKRI 2013 Budapest: Igazságügyi Minisztérium: OBmB Budapest: Budapesti Szociális Forrásközpont Budapest: ELTE ÁJK OKRI Budapest: IRM, OBmB Iskolakultúra, 1. sz o Új Pedagógiai Szemle sz o Aszód, Kézirat 2003 Budapest: Fővárosi Tanács

20 Kovács Krisztina Kovács Krisztina Kőhalmi László A holnap bűnelkövetői lennének? Speciálpreventív beavatkozások a fiatalkorú elkövetők reszocializációs gyakorlatában Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése speciálpreventív beavatkozások a szabadságvesztés alatt és azt követően A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés. A javítóintézeti nevelés In: Balogh Ágnes, Kőhalmi László Büntetőjog I. Általános Rész Jogi Szakvizsga Segédkönyvek. Börtönügyi Szemle, 2. sz o. Jogi-és politikatudományi folyóirat VII. 2. sz. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, o Kökönyei Gyöngyi Negrea Vídia Kőszegi Szilvia Krizsán József Krizsán József Az áldozat és bűnelkövetők közötti kapcsolat helyreállításának lehetőségei az aszódi fiatalkorúak szemszögéből. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében folyó utógondozói munka Az EQUIP módszer: fiatalok felelősségteljes gondolkodásra és cselekvésre tanítása kortársaikat segítő hozzáállással. Tizenévesek előzetesben Család, Gyermek, Ifjúság 1. sz o. Börtönügyi Szemle, 2. sz o. Börtönügyi Szemle, 1. sz Börtönügyi Szemle, 2. sz o

21 Kun Béla, Marschalkó János és Rottenbiller Fülöp Laczkovics Mária: Lajtár István Lajtár István Lebujos Imre Lénárd Krisztina Rácz Andrea A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékony célú intézmények Magyarországon A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai Az új Btk. és büntetésvégrehajtási jog kodifikációja A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának, büntetésvégrehajtásának egyes időszerű kérdései Az előzetesen letartóztatottak pszichés problémái, különös tekintettel a deprivációkra A javítóintézeti nevelés mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai. In: Papházi Tibor (szerk.): Javítóintézet, család, gyermekvédelem Budapest: Wodianer és Fiai Könyvnyomda Budapest: Magyar Társaság, Közlemények 58., o. Magyar Rendészet, 3-4. sz o. Börtönügyi Szemle, 4. sz o. Börtönügyi Szemle, o. Budapest: NCSSZI, o Lévai Miklós A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntető szankciók reformja Magyar Jog, 6. sz o Lévai Miklós A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének szabályozása Magyarországon Gyermek- és Ifjúságvédelem, 4. sz o

22 Lévay Miklós Lévay Miklós Lévay Miklós Ligeti Katalin Ligeti Katalin (szerk.) Lőrincz József Lőrincz József Lőrincz József A társadalmi kirekesztődés egy felívelő fogalom a jelenkori kriminológiában: társadalmi kirekesztődés és bűnözés Közép- és Kelet-Európában Az Európa Tanács R (2003) 20. számú Ajánlása a fiatal bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó ENSZ minimum szabályok: a Pekingi szabályok A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának reformja hazánkban A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata, Kutatási beszámoló Helyzetjelentés a javítóintézeti nevelés végrehajtásáról In: Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett (szerk.) Sapienti sat: ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. 521 p. A fiatalkorúak büntetésvégrehajtása a XX. század első felében Útkeresés a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Jogtudományi Közlöny 9. sz Család, Gyermek, Ifjúság o. Jogtudományi Közlöny, o. Rendészeti Szemle 7-8. sz o IRM: OBmB 2008 Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, o. Börtönügyi Szemle o. Wiener A. Imre jubileumi kötet: Budapest

23 Lőrincz József Lux Ágnes (szerk.) Medveczky Rita Medveczky Rita Mezey Barna A fiatalkorúak szabadságelvonással járó büntetőjogi szankcióinak végrehajtása A gyermekek testi-lelki egészsége: gyermekjogi projekt Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról 2 Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról 1. A magyar polgári börtönügy kezdetei Kandidátusi értekezés: Budapest 1993 Budapest: AJBH 2012 Kapocs, 5. sz Kapocs, 4. sz Budapest: Osiris- Századvég 1995 Mezey Barna Rabgondozás, A reszocializáció történelmi tendenciái Mihály Ildikó (szerk.) Tanulmányok a gyermek- és ifjúságvédelem témaköreiből: Gáti Ferenc 80. születésnapja alkalmából Mikus Gyula Mi lesz velük? Az intézeti nevelés még nem szünteti meg a veszélyeztetettséget! Sőt! (Rendhagyó esetelemzések) Módos Tamás Összetett folyamat, a nevelésről általában, a rabnevelésről kicsit konkrétabban Molnár László (szerk.) Társadalmi felelősség gyermekvédelem: Válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból Börtönügyi Szemle o. Budapest: FICE Egyesülete Család, Gyermek, Ifjúság 1-2. sz o. Börtönügyi Szemle, 3. sz o Budapest: OKKER

24 Németh Zsolt Németh Zsolt Rendőrség és gyermekvédelem In: Irk Ferenc (szerk.) Ifjúkori bűnözés, drogfogyasztás - a rendőrség a gyermekvédelmi együttműködés rendszerében Budapest: OKRI, Közlemények o. Belügyi Szemle 50., 1. sz o Németh Zsolt Németh Zsolt A szervezett bűnözés és a fiatalkori bűnözés összefüggései: kutatási zárójelentés A fiatalkori bűnözés elemzésének problémái. In: Kerezsi Klára (szerk.) Németh Zsolt Agresszió fiatalkorban - fiatalkori bűnözés a média tükrében In: Hárdi István (szerk.): Az agresszió világa. Rendvédelmi Füzetek, 3. sz Budapest: Magyar Társaság, Közlemények 58., Budapest: Akadémiai Kiadó; Medicina Könyvkiadó, o Nils, Christie Büntetésipar Budapest: Osiris 2004 Nils, Christie A fájdalom korlátai Budapest: Magvető 1995 Nyári Katalin (szerk.) Orell Ferenc János A nevelés szerepe a bűnmegelőzésben A fiatalkorúak büntetőjogi változásának gyakorlatából Budapest: Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége (Debrecen: Lícium- Art) Család, Gyermek, Ifjúság, 3. sz o Papházi Tibor (szerk.) Javítóintézet, család, gyermekvédelem Budapest: NCSSZI (Kapocs Könyvek sorozat)

25 Pápista Eszter Papp Gábor Pásztor Miklósné Pintye Réka Szabó Réka Fülöp Tímea Kovács Réka Rozália Popper Péter Porpáczy Ágnes A fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó jogalkotás a 19. századtól napjainkig Bűnözés és társadalmi kirekesztettség. In: Monostori J. (szerk.) A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. Tanulmányok Ma utcagyerek, holnap bűnöző? Fiatalkorú fogvatartottak önismeretének és kommunikációjának fejlesztése A kriminális személyiségzavar kialakulása A fiatalkorúak speciális helyzete a hazai büntetés-végrehajtásban különös tekintettel a reszocializációs tevékenységre Jogi Tanulmányok o. Budapest: KSH o. Belügyi Szemle, 1. sz o. Magiszter, 2. sz o. Akadémiai Kiadó, Budapest Ügyészek lapja, 5. sz o Pulszky Ágost Tauffer Emil Rácz Andrea Lénárd Krisztina Rácz Andrea (szerk.) Börtönügy múltja, elmélete, jelenállása A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatása Gyermekvédelem és társadalmi integráció: kétnyelvű szöveggyűjtemény Pest: Emich Gusztáv 1867 Kiadványa Kapocs. 5. sz Budapest: Validart 2014 Rácz Andrea (szerk.) Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei (elektronikus dok.) Budapest: Rubeus Egyesület

26 Rácz József A drogfogyasztó magatartás Budapest: Medicina 1988 Radó Iván (szerk.) Rákó Erzsébet Rákó Erzsébet Rosta Andrea Rosta Andrea Róth Erika Roth Mária Rózsahegyi Zsuzsa (szerk.) Ruzsonyi Péter Ruzsonyi Péter Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban A gyermekvédelmi szakellátás helyzete Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei A bűnmegelőzés elmélete A fiatalkori bűnözés etiológiája a kriminológiai elméletek tükrében Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái Bevezetés a gyermekvédelembe Áldozatsegítés Európában A személyiségformálás lehetősége a büntetésvégrehajtási korrekciós nevelés eszközeivel. In: Bábosik István (szerk.)? Pedagógia és személyiségfejlesztés. A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai. Büntetésvégrehajtási szakkönyvtár Budapest: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (PÉF) Debrecen: Debreceni Egy. K. Szeged: Belvedere Meridionale Budapest; Piliscsaba: Loisir Kft. Család, Gyermek, Ifjúság, 1. sz Budapest: Osiris 2000 Cluj Napoca: Kolozsvári Egy. Budapest: IRM, OBmB Budapest: Okker, o Budapest: Bvop Ruzsonyi Péter Karakteresen eltérő kezelési formák a fiatalkorú fogvatartottak körében Börtönügyi Szemle, o

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.001. PhD ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2013.

DOI: 10.14750/ME.2013.001. PhD ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2013. PhD ÉRTEKEZÉS Farkas Johanna MISKOLC 2013. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Farkas Johanna GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Részletesebben

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989):

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Ph.D ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2012.

Ph.D ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2012. Ph.D ÉRTEKEZÉS Farkas Johanna MISKOLC 2012. 1 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Farkas Johanna CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.)

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 II. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) ISBN: 978-963-88445-0-7 Ö ISBN: 978-963-88445-2-1 Nyomdai munkák: FRESH ART

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA. 2012. április 20. II.

JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA. 2012. április 20. II. JOGI TANULMÁNYOK JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA 2012. április 20. II. KÖTET Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban

A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban 2010 megállapodás mediáció - mediationmediáció jóvátétel reintegráció A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai

Részletesebben

Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás

Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás AJB PROJEKTFÜZETEK Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Gyermekjogi projekt 2013/1 A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Gyermekjogi projekt 2 0 1 3 / 1 Az alapvető jogok

Részletesebben

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill.

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill. 1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 : ill. 2 180 perc alatt a könyvtár körül : középiskolások könyvtárhasználati képzése a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárban / Tóthné

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006 PhD ÉRTEKEZÉS dr. Jánosi Andrea Miskolc 2012 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Jánosi Andrea A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

A büntető hatalom korlátainak megtartása:

A büntető hatalom korlátainak megtartása: SZERKESZTETTE: Borbíró Andrea. Inzelt Éva. Kerezsi Klára Lévay Miklós. Podoletz Léna A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére A büntető

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Drogprevenció és kezelés a büntetés-végrehajtásban (szakkönyv)

Drogprevenció és kezelés a büntetés-végrehajtásban (szakkönyv) Váltó-sáv Alapítvány 1082 Budapest, Üllői út 42. 4. 1. Lev.cím: 1085 Bp., Pál u. 2. 2. 10. Tel.: (061)-352-6755 fax: (061)-782-1995 Web: www.valtosav.hu e-mail: alapitvany@valtosav.hu szakmai vezető: Mészáros

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben