A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD"

Átírás

1 A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

2 Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés magyar nyelvű bibliográfia Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés angol és német nyelvű bibliográfia Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés nemzetközi dokumentumok Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt intézeti nevelés hatályos hazai jogszabályok

3 1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkori bűnelkövetés, zárt intézeti nevelés magyar nyelvű bibliográfia szerző, szerkesztő cím kiadás helye/ kiadó/kiadvány Tájékoztató s Budapest: Legfőbb gyermekkorúak és a Ügyészség Titkársága fiatalkorúak (Legfőbb Ügyészség bűnelkövetésével Számítástechnikaalkalmazási összefüggő egyes és kérdésekről Információs Főosztálya) kiadás éve Adler, F.- Gerhard O. W. Mueller, W. Laufer, S. Andorka Rudolf Harcsa István Kriminológia Osiris: Budapest 2005 Deviáns viselkedések In: Andorka Rudolf Kolosi Tamás Vukovich György (szerk.). Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI, o Angyal Pál Angyal Pál Antal Szilvia Vig Dávid A magyar büntetőjog tankönyve Fiatalkorúak és büntetőnovella A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata Budapest: Athenaeum 1920 Pécs: Wessely és Horváth Könyvnyomda Budapest: OKRI, Tanulmányok o B. Aczél Anna A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai B. Aczél Anna Előzetes letartóztatás javítóintézeti körülmények között Budapest: Közlemények 58. (Magyar Társaság) o. Budapest: Magyar Társaság, Közlemények o

4 B. Aczél Anna Rákospalotai körkép Család, Gyermek, Ifjúság, 2. sz o. B. Aczél Anna Speciális intézetekben élő fiatalok körében szocializációs hatásmechanizmusok vizsgálata B. Aczél Anna In memoriam Ferenczi György B. Aczél Anna Speciális nevelőotthonokban és zárt intézetekben nevelkedő fiatalok iratanyag-elemzésének tapasztalatai. In: Kósáné Ormai Vera Münnich Iván (szerk.): Szocializációs zavarok beilleszkedési nehézségek Balogh András - Bujdos László - Komlósi Ákos - Korányi István - Várhegyi György: Balogh Jenő Barabás A. Tünde Barabás Andrea Tünde Barabás Andrea Tünde, Fellegi Borbála, Windt Szandra (szerk.) Boldog gyermekkor? Szemelvények a gyermekvédelem területéről Fiatalkorúak és büntetőjog Fiatalok a börtönben In: Barabás A. Tünde (szerk.): Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapjára Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában Felelősségvállalás, Kapcsolat és Helyreállítás (mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetésvégrehajtásban) Kandidátusi Értekezés, kézirat Család, Gyermek, Ifjúság, 3. sz. 38. o. Budapest: Tankönyvkiadó, o. Budapest: Tankönyvkiadó Budapest 1909 Budapest: Országos Intézet, Budapest: KJK Kerszöv - OKRI Budapest:P-T Műhely, OKRI

5 Baranyi Éva (szerk.) Barcsi Antal Bárdos Zoltán Bartos Károly (szerk.) Beccaria, C. Módszerek a bűnmegelőzésben: tanulmányok a veszélyeztetett fiatalok bűnelkövetésének megelőzéséről és visszaesésük elkerüléséről Gyermekvédelmi útmutató: módszerek és ajánlások a gyermekvédelemmel foglalkozóknak A közösségi foglalkoztató működésének protokollja, módszertani ajánlás a megvalósításhoz Együtt a gyermekvédelemben: tájékozottság, együttműködés, biztonság Bűnökről és büntetésekről Budapest: BMK 2006 Szeged: Mozaik 2007 Budapest: 2012 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek) Budapest: Raabe 2007 Eötvös József Kiadó: Budapest 1998 Beck, Ulrich Belovics Ervin Bihariné Kalászdi Beáta (szerk.) A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba A javítóintézeti nevelés végrehajtása In: Belovics Ervin, Vókó György A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata Hatékonyabb együttműködés a szakellátásban Országos Konferencia Miskolc, május , szakmai kiadvány Budapest: Századvég Kiadó Budapest: HVG- ORAC, Miskolc: BAZ M-i Gyermekvéd. Kp

6 Blumenfeldné Mikola Júlia Volentics Anna Pszichopedagógia II. Nevelőotthoni Nevelés Budapest: ELTE BGGyFK 2004 Bogár Péter Margitán Éva Vaskuti András Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban Budapest: KJK Kerszöv Boldizsár Ildikó Luzsi Margó Juhász Attila Bolyky Orsolya - Győry Csaba Kerezsi Klára Parti Katalin Sárik Eszter Bolyky Orsolya Sárik Eszter Bolyky Orsolya Tamási Erzsébet Sárik Eszter Borbíró Andrea Borbíró Andrea Borbíró Andrea Kerezsi Klára- Velez Edit (szerk.) Borbíró Andrea - Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) Felboldogulni A Heves Megyei Bv. Intézetben büntetésüket töltő asszonyok és gyermekeik reintegrációs meseterápiás programja Fiatalkori devianciák egy önbevalláson alapuló felmérés tükrében In: Iskolai veszélyek (szerk: Aáry-Tamás, L. Aronson, J.) 2. rész: Látens fiatalkori devianciák A fiatalkorú elkövetők gyermekkora az elkövetővé válás előzményei Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében Prevenció és büntető igazságszolgáltatás. In: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogok A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. Börtönügyi Szemle, 3. sz o. Complex Kiadó, Budapest, o Budapest: OKRI, 2005 Tanulmányok 42., o. Budapest: OKRI, 2014 Tanulmányok 51. kötet o. Budapest: OKRI, 2009 Tanulmányok 46. kötet o. Acta Humana 2004/ Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

7 Borbíró Andrea Szabó Judit Dezisztenia és a bűnismétlés megelőzése: Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben kutatási beszámoló, kézirat 2012 Boros János Csetneky László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Bujdos László Börtönpszichológia Budapest: Rejtjel 2000 A nevelés helyzete és változásai Aszódon. 1. rész. In: Kóti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből A nevelés helyzete és változásai Aszódon. 2. rész. In: Kóti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből Attitűdvizsgálat zárt intézeti fiataloknál az elbírálás egyöntetűsége megóvassék Helyzetjelentés Aszódról A nevelés helyzete és változásai Aszódon Hajdókné Hazai Zs.: Magára hagyott javítóintézet? (Hozzászólás Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék című tanulmányához) Budapest: Fővárosi Tanács, o. Budapest: Fővárosi Tanács, o. Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből o. Gyermekvédelem o. Társadalmi beilleszkedési zavarok XV. 8. o. Gyermekvédelem o (1989):

8 Bujdos László Vabrik L.: Reflexió Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék című aszódi helyzetjelentésére Bujdos László Tarcson K.: Hozzászólás Bujdos László az elbírálás egyöntetűsége megóvassék Helyzetjelentés Aszódról című tanulmányához Gyermekvédelem o. Gyermekvédelem o Büki Péter Büki Péter Szollár Zsuzsanna Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya Czenczer Orsolya A gyermekek védelme: a gyermekvédelem elméleti alapvetése Speciális szükséglet?! Töprengések a gyermekvédelemről Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? Fiatalkorúak az új Bv. Kódexben: gondolatok az elítélt fiatalkorúak helyzetéről az új büntetés-végrehajtási törvény kapcsán In: Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara (szerk.) Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére Külföldi minták - honi tennivalók a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában Az oktatás mint reszocializációs eszköz a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézeteiben Budapest: Pont: Ikerhold cop. Budapest: Magánkiadás Budapest: NKE 2014 Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, o. Börtönügyi Szemle, 1. sz o. Börtönügyi Szemle, 3. sz o

9 Czenczer Orsolya Csányiné Lukács Emese Lőrincz József (Szerk.) Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt. PhD Disszertáció Akiket nevelésre ítéltek: emlékkönyv a Fiatalkorúak Bv- Intézete fennállásának 50. évfordulójára A gyermek- és fiatalkorú bűnözés alapkérdései, Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből Új tendenciák a fiatalok bűnözésében nemzetközi kitekintés In: Both Emőke, Deres Petronella (szerk.) A gyermek- és fiatalkori bűnözés In: Kerezsi Klára, Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévay Miklós (szerk.) Kriminológia szakkriminológia Budapest 2008 Tököl: Fiatalkorúak BV Intézete 2013 Miskolc 2013 Budapest: Magyar Társaság, Közlemények o. Budapest: Complex Kiadó, o Csemáné Váradi Erika A fiatalkorúakra vonatkozó önálló büntető eljárásjogi szabályok kialakulása Magyarországon In: Nagy Ferenc (szerk.) Bűnügyi mozaik: Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, o

10 Csemáné Váradi Erika A gyermek- és fiatalkorú áldozatok speciális megközelítése a büntetőigazságszolgáltatásban In: Ligeti K (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, o Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának nemzetközi tendenciái az Európai Unióban, különös tekintettel egyes országok szabályozására In: Lévay Miklós (szerk.) Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén A gyermek- és fiatalkori bűnözés - tendenciák, elméletek, okok In: Domokos Andrea (szerk.): Miskolc: Bíbor Kiadó, o. Budapest: Magyar Társaság, Kriminológi ai Közlemények 59., o Csemáné Váradi Erika Csemáné Váradi Erika Róth Erika Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntetőjogrendszerében, különös tekintettel a német jogterületre; In.: Ünnepi tanulmányok Horváth professzor 70. születésnapjára Problémák és reformlehetőségek a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban In: Wiener A I Viski Emlékkönyv Miskolc 1997 Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, o

11 Csemáné Váradi Erika, Lévay Miklós Csúri András Dányi Dorottya Debreczeni Lilla Dér Mária Domszky András Dr. Kun Béla és Dr. Láday István Farkas Péter Fehér Lenke Fekete Erzsébet A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről történeti és összehasonlító szempontból Fiatal nagykorú, vagy fiatal felnőtt? Egy fogalmi újítás szükségessége, aktualitása és dogmatikai jelentősége A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható alternatív szankciók nemzetközi kitekintéssel Szükséges-e külön büntető igazságszolgáltatás a fiatalkorúaknak? Az ártatlanság kora: Gyermekbűnözés Budapesten Gyermek- és ifjúságvédelem: jegyzet A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem Magyarországon Családszociológia és gyermekvédelem Az emberkereskedelem fogalmi megközelítésének néhány kérdése. In: Ligeti K. (szerk.) Wiener A. Imre Ünnepi Kötet. Droghatások és kezelési lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők körében. Büntetőjogi Kodifikáció 1. sz o. Rendészeti Szemle, 9. sz Bonus Index 2007 Belügyi Szemle 11. sz o. Belügyi Szemle, 7-8. sz o Budapest: BKÁE ÁK 2003 Franklin Társulat 1905 Piliscsaba: PPKE BTK Budapest: KJK, o. Belügyi Szemle, 2-3. sz o. Fellegi Borbála Út a megbékéléshez Napvilág Kiadó: Budapest

12 Ferenczi György Katona Péterrel: A gyermeki és ifjúsági jogok érvényesülése a nevelőintézetekben Ifjúsági Szemle, 5. sz o Ferenczi György Nevelőintézeti növendékek gyermeki jogainak érvényesülése Gyermekvédelem Nevelőközösségek o Ferenczi György- Karanedev Ivánné- Szarka Attila Nevelőintézeti Tudományos Napok. A szakmai konferencia állásfoglalása Gyermekvédelem Nevelőközösségek o Ferenczi György-Szim András Filó Erika Katonáné Pehr Erika Kápolna a javítóintézetben. [riporter] Miksa Lajos Gyermeki jogok, gyermekvédelem Köznevelés o. Budapest: HVG- ORAC Finkey Ferenc Büntetés és nevelés Budapest 1922 Fliegauf Gergely A magyar büntetésvégrehajtás professzionalizálása Börtönügyi Szemle 4. sz., o Foucault, Michel Foucault, Michel Fülöp Ágnes Nagy Emese Felügyelet és büntetés. A börtön története Az igazság és az igazságszolgáltatási formák Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában. In: Irk Ferenc (szerk.) Budapest: Gondolat 1990 Debrecen: Latin Betűk 1998 Budapest: OKRI, Tanulmányok o Gáspár Károly A gyermekvédelem fiatalkorúakra vonatkozó büntető igazságszolgáltatás kapcsolódási pontjai különös tekintettel a megelőzésre és reszocializációra Család, Gyermek, Ifjúság, 2. sz o

13 Gáspár Zoltán Gratzer Gábor-Szabó Henrik-Sövényházy Edit Önkéntesek bevonása a bűncselekményt elkövetett fiatalokkal végzett szakmai munkába Bűnmegelőzési jó tanácsok fiataloknak, felnőtteknek Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Min. Igazságügyi Szolgálata (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek) Budapest:Korona Kiadó Gayer Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gibicsár Gyula Gönczöl Katalin A fiatalkorúak bűnözésének és züllésének megelőzésére törekvő állami és társadalmi tevékenység történeti áttekintése A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében Ügyészi tapasztalatok a gyermek- és fiatalkorúak devianciájáról A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai ügyészi szemmel A gyermekkorúak és a fiatalkorúak részvétele az erőszakos és a szervezett bűnözésben Magyarországon A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, bűnözéskontroll In: Kiss László (szerk.): A cselekvő értelmiségi: Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára Budapest: (kézirat) Család, Gyermek, Ifjúság, 1. sz o. Belügyi Szemle, 10. sz o. Valóság, 11. sz o. Család, Gyermek, Ifjúság, 5. sz o. Budapest: Argumentu m; ELTE TáTK, o

14 Gönczöl Katalin Bűnös szegények szegény bűnözők Gönczöl Katalin Bűnözés és társadalompolitika Gönczöl Katalin Kriminológia- Korinek László Lévay Szakkriminológia Miklós (szerk.) Budapest: KJK 1991 Budapest: Akadémiai 1987 Kiadó Budapest: CompLex 2006 Görgényi Ilona Görgényi Ilona Grúd Károly Gyurkó Szilvia Gyurkó Szilvia Virág György Hanzi Attila, Forgács Judit, Kiss Mónika Hatvani Erzsébet Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben A viktimológia alapkérdései Az iskolarendőrség felállítása sajtó- és médiavisszhangjának elemzése Szobafogság avagy a szabadságelvonással járó szankciók helye és szerepe a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és oktatási intézményrendszerben: kutatási zárótanulmány Legjobb gyakorlat tréning: hallgatói kézikönyv: kábítószer probléma, fiatalkorú fogvatartottak, a kommunikáció szerepe a fogvatartottak kezelésében A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja Budapest: HVG-Orac 2006 Budapest: Osiris 2001 Iskolakultúra, 6. sz Belügyi Szemle, 3. sz o Budapest: MFPI 2009 Budapest: BV Országos Parancsnokság Börtönügyi Szemle, 1. sz o

15 Hatvani Erzsébet Szimbolikus helyreállítás- közösségi büntetések In.: A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai IRM:EUCPN 2009 Hatvani Erzsébet Hatvani Erzsébet Papházi Tibor Helyreállító Igazságszolgáltatás, mediáció a büntető igazságszolgáltatásban. Deviancia és szociális fogyatékosság. A javítóintézetekből elbocsátottak utánkövetéses vizsgálatának lehetőségei, tapasztalatai Budapest: Magyar Társaság, Kriminológia Közlemények o. Kriminológia Közlemények 67. Társadalomkutatás 21., o Hatvani Erzsébet Hazai Vera Virág Tünde (szerk.) Lépés- váltás Fiatalkorúak reintegrációs programja TÁMOP A- 11/ Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012 Hegedűs Judit Értékelés zárt intézetekben In: Buda András, Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés: A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata Debrecen: Kiss Árpád Archivum Könyvtára - DE Neveléstudományok Intézete, o

16 Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Hegedűs Judit Az iskola olyan mint egy halottasház - Javítóintézeti fiatalok iskolai élményei. In: Hazai Vera - Hatvani Erzsébet - Virág Tünde (szerk.): Lépés-váltás. Fiatalkorú bűnelkövetők reintegrációs programja Pedagógiai etnográfiai kutatás fiatalkorú bűnelkövetők körében In: Bábosik István (szerk.) Az iskola fejlődési tendenciái. Gyermeksorsok, életutak a javítóintézeti világból Nevelésre ítéltek között. In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai: Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai: Debrecen, szeptember / [szerk. Kiss Endre, Buda András] Gyermekkorú bűnelkövetők családképe. In: Gyermek - nevelés - pedagógusképzés / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Tudományos Bizottsága] ; [szerk. Bollókné Panyik Ilona] FICE, Budapest, Debrecen: Lybrum, o Budapest: Gondolat 2010 Debrecen: DE Neveléstudományi Intézet, o. Budapest: Trezor, o

17 Hegedűs Judit Hegedűs Judit Javítóintézeti neveltek Aszódon között Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak Budapest: Önkonet 2005 Belügyi Szemle 7/ 8. sz Hegedűs Judit Virágh Judit Művészetterápia az Aszódi Javítóintézetben Serdülő- és gyermekpszichiátria, 2-3. sz o. Hegedűs Judit (szerk.) A javítóintézet világa Budapest: Eötvös J. Kvk. Herczog Mária A gyermekvédelem Budapest: Pont, cop.; dilemmái Solymár: Komp Ny. Herczog Mária Börtönben lévő szülők Családi Jog, 1. sz gyerekei - egy speciális o. gyerekcsoport, speciális szükségletekkel Herczog Mária Javítóintézeti nevelés és család és Kriminalisztikai Évkönyv, Herczog Mária Gyurkó Szilvia Herczog Mária (szerk.) Herczog Mária, Kovács Zsuzsanna Hevényi Attila Iványi Klára (szerk.) Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában Megbékélés és jóvátétel: Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése A fiatalkorú bűnelkövetőkkel való foglalkozás a nemzetközi előírások tükrében A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon Jogi tanulmányok 2004 Budapest: Család, Gyermek, Ifjúság Budapest: OGYEI: Mave Börtönügyi Szemle 4. sz o. Budapest: IRM, OBmB

18 Kaliba Edit, Takács Róbert (szerk.) Kassai Attila Katonáné Pehr Erika, Herczog Mária Katulic László (szerk.) Keresztúriné Pintér Mária, Mészáros Gábor Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Kerezsi Klára Jövőnk biztonságáért pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal A szakképzés speciális pedagógiai kérdései börtönkörülmények között A gyermekvédelem nagy kézikönyve Tizenöt évesen: esetek és tanulmányok a Külvárosi Tankör életéből Akik másképp látnak: Büntetve gondozni? A javítóintézeti nevelés helye a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerében Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankció- Rendszerében Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata c. kutatás A fiatalkori bűnözés: Van-e jövője a javítóintézetnek? In: Közlemények. 64. A fiatalkori bűnözés kezelése és megelőzésének lehetőségei Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Börtönügyi Szemle, 3. sz o Budapest: Complex 2010 Budapest: Periféria Alapítvány Szombathely: Savaria Nett Pack Kft Esély, 3. sz Büntetőjogi Kodifikáció, Budapest: Complex 2006 OKRI 2006 Budapest: OKRI, o. Belügyi Szemle, 10. sz o

19 Kerezsi Klára Győry Csaba Kó József Kerezsi Klára Kó József Kerezsi Klára Kó József Kerezsi Klára Kó József Gosztonyi Géza Kerezsi Klára és munkatársai Kertész Tibor (szerk.) Kisida Erzsébet Kisida Erzsébet Kiss István Kiss Mária Katona Péter Longitudinális kriminológiai vizsgálatok és alkalmazásuk lehetőségei Magyarországon Normasértés vagy jogkövetés: fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai. Kutatási beszámoló A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses visszaesési vizsgálata Látens fiatalkori devianciák A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység gyakorlata és módszertani kérdései, Esettanulmányok A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők A fiatalkorúak veszélyeztetettsége 32 év az Aszódi Javítóban Az intézetből elbocsátott lányok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata. In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből / Kóti János (szerk.) 1990/ p. Budapest: Egészséges Ifjúságért Alapítvány 2009 Budapest: OKRI 2013 Budapest: Igazságügyi Minisztérium: OBmB Budapest: Budapesti Szociális Forrásközpont Budapest: ELTE ÁJK OKRI Budapest: IRM, OBmB Iskolakultúra, 1. sz o Új Pedagógiai Szemle sz o Aszód, Kézirat 2003 Budapest: Fővárosi Tanács

20 Kovács Krisztina Kovács Krisztina Kőhalmi László A holnap bűnelkövetői lennének? Speciálpreventív beavatkozások a fiatalkorú elkövetők reszocializációs gyakorlatában Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése speciálpreventív beavatkozások a szabadságvesztés alatt és azt követően A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés. A javítóintézeti nevelés In: Balogh Ágnes, Kőhalmi László Büntetőjog I. Általános Rész Jogi Szakvizsga Segédkönyvek. Börtönügyi Szemle, 2. sz o. Jogi-és politikatudományi folyóirat VII. 2. sz. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, o Kökönyei Gyöngyi Negrea Vídia Kőszegi Szilvia Krizsán József Krizsán József Az áldozat és bűnelkövetők közötti kapcsolat helyreállításának lehetőségei az aszódi fiatalkorúak szemszögéből. A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében folyó utógondozói munka Az EQUIP módszer: fiatalok felelősségteljes gondolkodásra és cselekvésre tanítása kortársaikat segítő hozzáállással. Tizenévesek előzetesben Család, Gyermek, Ifjúság 1. sz o. Börtönügyi Szemle, 2. sz o. Börtönügyi Szemle, 1. sz Börtönügyi Szemle, 2. sz o

21 Kun Béla, Marschalkó János és Rottenbiller Fülöp Laczkovics Mária: Lajtár István Lajtár István Lebujos Imre Lénárd Krisztina Rácz Andrea A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékony célú intézmények Magyarországon A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási tapasztalatai Az új Btk. és büntetésvégrehajtási jog kodifikációja A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának, büntetésvégrehajtásának egyes időszerű kérdései Az előzetesen letartóztatottak pszichés problémái, különös tekintettel a deprivációkra A javítóintézeti nevelés mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai. In: Papházi Tibor (szerk.): Javítóintézet, család, gyermekvédelem Budapest: Wodianer és Fiai Könyvnyomda Budapest: Magyar Társaság, Közlemények 58., o. Magyar Rendészet, 3-4. sz o. Börtönügyi Szemle, 4. sz o. Börtönügyi Szemle, o. Budapest: NCSSZI, o Lévai Miklós A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntető szankciók reformja Magyar Jog, 6. sz o Lévai Miklós A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének szabályozása Magyarországon Gyermek- és Ifjúságvédelem, 4. sz o

22 Lévay Miklós Lévay Miklós Lévay Miklós Ligeti Katalin Ligeti Katalin (szerk.) Lőrincz József Lőrincz József Lőrincz József A társadalmi kirekesztődés egy felívelő fogalom a jelenkori kriminológiában: társadalmi kirekesztődés és bűnözés Közép- és Kelet-Európában Az Európa Tanács R (2003) 20. számú Ajánlása a fiatal bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó ENSZ minimum szabályok: a Pekingi szabályok A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának reformja hazánkban A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata, Kutatási beszámoló Helyzetjelentés a javítóintézeti nevelés végrehajtásáról In: Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett (szerk.) Sapienti sat: ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. 521 p. A fiatalkorúak büntetésvégrehajtása a XX. század első felében Útkeresés a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Jogtudományi Közlöny 9. sz Család, Gyermek, Ifjúság o. Jogtudományi Közlöny, o. Rendészeti Szemle 7-8. sz o IRM: OBmB 2008 Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, o. Börtönügyi Szemle o. Wiener A. Imre jubileumi kötet: Budapest

23 Lőrincz József Lux Ágnes (szerk.) Medveczky Rita Medveczky Rita Mezey Barna A fiatalkorúak szabadságelvonással járó büntetőjogi szankcióinak végrehajtása A gyermekek testi-lelki egészsége: gyermekjogi projekt Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról 2 Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról 1. A magyar polgári börtönügy kezdetei Kandidátusi értekezés: Budapest 1993 Budapest: AJBH 2012 Kapocs, 5. sz Kapocs, 4. sz Budapest: Osiris- Századvég 1995 Mezey Barna Rabgondozás, A reszocializáció történelmi tendenciái Mihály Ildikó (szerk.) Tanulmányok a gyermek- és ifjúságvédelem témaköreiből: Gáti Ferenc 80. születésnapja alkalmából Mikus Gyula Mi lesz velük? Az intézeti nevelés még nem szünteti meg a veszélyeztetettséget! Sőt! (Rendhagyó esetelemzések) Módos Tamás Összetett folyamat, a nevelésről általában, a rabnevelésről kicsit konkrétabban Molnár László (szerk.) Társadalmi felelősség gyermekvédelem: Válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból Börtönügyi Szemle o. Budapest: FICE Egyesülete Család, Gyermek, Ifjúság 1-2. sz o. Börtönügyi Szemle, 3. sz o Budapest: OKKER

24 Németh Zsolt Németh Zsolt Rendőrség és gyermekvédelem In: Irk Ferenc (szerk.) Ifjúkori bűnözés, drogfogyasztás - a rendőrség a gyermekvédelmi együttműködés rendszerében Budapest: OKRI, Közlemények o. Belügyi Szemle 50., 1. sz o Németh Zsolt Németh Zsolt A szervezett bűnözés és a fiatalkori bűnözés összefüggései: kutatási zárójelentés A fiatalkori bűnözés elemzésének problémái. In: Kerezsi Klára (szerk.) Németh Zsolt Agresszió fiatalkorban - fiatalkori bűnözés a média tükrében In: Hárdi István (szerk.): Az agresszió világa. Rendvédelmi Füzetek, 3. sz Budapest: Magyar Társaság, Közlemények 58., Budapest: Akadémiai Kiadó; Medicina Könyvkiadó, o Nils, Christie Büntetésipar Budapest: Osiris 2004 Nils, Christie A fájdalom korlátai Budapest: Magvető 1995 Nyári Katalin (szerk.) Orell Ferenc János A nevelés szerepe a bűnmegelőzésben A fiatalkorúak büntetőjogi változásának gyakorlatából Budapest: Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége (Debrecen: Lícium- Art) Család, Gyermek, Ifjúság, 3. sz o Papházi Tibor (szerk.) Javítóintézet, család, gyermekvédelem Budapest: NCSSZI (Kapocs Könyvek sorozat)

25 Pápista Eszter Papp Gábor Pásztor Miklósné Pintye Réka Szabó Réka Fülöp Tímea Kovács Réka Rozália Popper Péter Porpáczy Ágnes A fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó jogalkotás a 19. századtól napjainkig Bűnözés és társadalmi kirekesztettség. In: Monostori J. (szerk.) A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. Tanulmányok Ma utcagyerek, holnap bűnöző? Fiatalkorú fogvatartottak önismeretének és kommunikációjának fejlesztése A kriminális személyiségzavar kialakulása A fiatalkorúak speciális helyzete a hazai büntetés-végrehajtásban különös tekintettel a reszocializációs tevékenységre Jogi Tanulmányok o. Budapest: KSH o. Belügyi Szemle, 1. sz o. Magiszter, 2. sz o. Akadémiai Kiadó, Budapest Ügyészek lapja, 5. sz o Pulszky Ágost Tauffer Emil Rácz Andrea Lénárd Krisztina Rácz Andrea (szerk.) Börtönügy múltja, elmélete, jelenállása A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatása Gyermekvédelem és társadalmi integráció: kétnyelvű szöveggyűjtemény Pest: Emich Gusztáv 1867 Kiadványa Kapocs. 5. sz Budapest: Validart 2014 Rácz Andrea (szerk.) Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei (elektronikus dok.) Budapest: Rubeus Egyesület

26 Rácz József A drogfogyasztó magatartás Budapest: Medicina 1988 Radó Iván (szerk.) Rákó Erzsébet Rákó Erzsébet Rosta Andrea Rosta Andrea Róth Erika Roth Mária Rózsahegyi Zsuzsa (szerk.) Ruzsonyi Péter Ruzsonyi Péter Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban A gyermekvédelmi szakellátás helyzete Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei A bűnmegelőzés elmélete A fiatalkori bűnözés etiológiája a kriminológiai elméletek tükrében Az elítélés előtti fogvatartás dilemmái Bevezetés a gyermekvédelembe Áldozatsegítés Európában A személyiségformálás lehetősége a büntetésvégrehajtási korrekciós nevelés eszközeivel. In: Bábosik István (szerk.)? Pedagógia és személyiségfejlesztés. A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai. Büntetésvégrehajtási szakkönyvtár Budapest: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (PÉF) Debrecen: Debreceni Egy. K. Szeged: Belvedere Meridionale Budapest; Piliscsaba: Loisir Kft. Család, Gyermek, Ifjúság, 1. sz Budapest: Osiris 2000 Cluj Napoca: Kolozsvári Egy. Budapest: IRM, OBmB Budapest: Okker, o Budapest: Bvop Ruzsonyi Péter Karakteresen eltérő kezelési formák a fiatalkorú fogvatartottak körében Börtönügyi Szemle, o

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS A konferencia főbb következtetései Main conclusions from the conference Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections Mediáció és resztoratív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A pártfogó felügyelői alaptevékenységek és a TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt kapcsolódási pontjainak a bemutatása Kóta Tünde, igazgató (KIMISZ

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications Andrea Rácz (Ph.D) Main publications I.1. BOOKS, MONOGRAPHIES 1. Herczog M. Neményi E. Rácz A.: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Család Gyerek Ijúság Könyvek, 2002. (ISBN 963 204 045 7)

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes adatok Születési idő: 1954. július 29., hely: Budapest. Családi állapot: nős, feleség neve: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit. Gyermek: Dr. Lévay Boglárka, 26 éves.

Részletesebben

A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre

A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre A STARR projekt jelentısége Európában és Magyarországon a program egyes elemeinek bemutatása, különös tekintettel a fiatalkorú bőnelkövetıkre The significance of the STARR project in Europe and Hungary

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Róth Erika publikációs jegyzéke. Könyv magyar nyelven megjelent: Több egyetemen használt tankönyv:

Róth Erika publikációs jegyzéke. Könyv magyar nyelven megjelent: Több egyetemen használt tankönyv: Róth Erika publikációs jegyzéke Könyv magyar nyelven megjelent: Több egyetemen használt tankönyv: RÓTH Erika: A büntetıeljárás. (Társszerzı: FARKAS Ákos) KJK, Budapest, 2004. 6. fejezet: Kényszerintézkedések.

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012.

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA

VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA IX. VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA A, Á Ágostonné Alpár Vera (1998): Törési és kitörési pontok keresése a hajléktalanoknál ESÉLY 98/4. 75-85. o. Albert Fruzsina Dávid Bea (1998): Hajléktalanság az emberi

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

Dávid Lilla. A pártfogó felügyelet szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében. doktori értekezés tézisei

Dávid Lilla. A pártfogó felügyelet szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében. doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dávid Lilla A pártfogó felügyelet szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében doktori értekezés tézisei Témavezető: Tóth Mihály

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató

A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató dr. Velez Edit, pártfogó felügyelői szakreferens Közigazgatási

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén

Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén Dr. Kovács Zsuzsanna Az iskola szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek gondozásában Továbbképző Konferencia

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Deres Petronella publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Deres Petronella Domokos Andrea (2014): Büntető anyagi jog III.

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Hétfő, 15.30 17.00 / KTK B. épület 016. Nappali Kontakt óra AJSZNO1801 SZVN85001 A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - - Kredit 2

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2008. november 10. (hétfő) PROGRAM Időpont (óra) Tartam (perc) Téma 10.00 10.10 10 Köszöntő 10.10 10.15 5 10.15 10.25 10 10.25 11.25 60 Az V. felnőttképzés-fejlesztési konferencia céljai és programja Köszöntő

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL KÖNYV, MONOGRÁFIA DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL 1. A viktimológia alapkérdései (12 ív; 289 o.; A/5 formátum). Osiris Kiadó, Budapest, 2001. Hivatkozza: Fellegi Borbála: A kárhelyreállító

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK 0019 Békés Megyei 0017 0071 0041 Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nkft. 0039 0045 0044 0055 0010 EMMI Debreceni

Részletesebben

A gyermek-és fiatalkorú elkövetőre, illtetve áldozatra vonatkozó speciális anyagi és eljárásjogi szabályok

A gyermek-és fiatalkorú elkövetőre, illtetve áldozatra vonatkozó speciális anyagi és eljárásjogi szabályok A gyermek-és fiatalkorú elkövetőre, illtetve áldozatra vonatkozó speciális anyagi és eljárásjogi szabályok (A gyermek-és fiatalkorú bűnelkövetőkre, illetve sértettekre vonatkozó büntetőjogi szabályok,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója 3 főállású oktató: 1. Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens 2. Prof.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Az Unióban és hazánkban Munkaügyi Kapcsolatok szakirány (N,L) Szegedi Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék (előadás és olvasószeminárium) 2004/05 őszi félév Borbély Tibor

Részletesebben