Az Autisták Országos Szövetségének munkaterve 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Autisták Országos Szövetségének munkaterve 2015"

Átírás

1 1 Az Autisták Országos Szövetségének munkaterve 2015 Szervezeti működés A szervezet stratégiai és demokratikus működésének biztosítása Közgyűlések szervezése, lebonyolítása ségi ülések szervezése, lebonyolítása május Egy rendes közgyűlés, további, esetleg rendkívüli közgyűlések Évente legalább 4 ségi ülés 3. Felügyelő bizottság FB március, december Évente 2 FB ülés Az AOSZ munkaszervezetének operatív működtetése Új szervezeti stratégia elfogadása, új szervezeti felépítés bevezetése Tagnyilvántartás frissítése, új tagok felvétele, tagsági ügyek holnapon keresztül történő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Szervezeti alapdokumentumának, szabályzatainak kidolgozása az új szervezeti felépítésnek megfelelően Menedzsment feladatok, szakmai vezetés Központi iroda infrastruktúrájának fenntartása január, 3. negyedév Új szervezeti stratégiában foglalt szervezeti felépítés a tagság széles körű aktivitására épül, módosított alapszabály, új SZMSZ, szabályzatok Naprakész tagnyilvántartó rendszer, elektronikus ügyintézés A tagok aktív részvételén alapuló önirányító, önrendelkező szervezet Önirányító, önrendelkező szervezet Transzparens működés, társadalmi felügyelet Hatékony, stratégiai alapú működés,, munkacsoportos működési mechanizmus valósul meg Kapacitáscsökkenés valósul meg az informatikai rendszerek összehangolásának köszönhetően, jogász 1. negyedév Jogszerű működés Pénzügyi a munkaszervezet hatékonyan működik, az Alapszabályban vállalt érdekvédelmi feladatok teljesülnek a munkaszervezet működéséhez szükséges munkafeltételek rendelkezésre állnak esélyegyenlőség elve érvényesül, az autizmussal élők és családjaik társadalmi integrációja javul an biztosítottak a hatékony munkavégzés feltételei Közgyűlési meghívók, határozatok tára ségi meghívók, határozatok tára FB véleménye a Közhasznúsági jelentésről Holnapon történő belépés, kilépés, ügyintézés Alapszabály és SZMSZ a honlapon Szakmai és pénzügyi, munkaszervezet irányítása pénzügyi nyilvántartások, leltár 9. Informatikai rendszer fenntartása, rendszer-gazda korszerű géppark és jogtiszta szoftverek állnak rendelkezésre megteremtődik a hatékony munkavégzés feltétele pénzügyi nyilvántartások, szoftver licenszek 10. Titkársági feladatok ellátása Titkárság a munkaszervezet hatékonyan működik, az Alapszabályban vállalt érdekvédelmi feladatok teljesülnek esélyegyenlőség elve érvényesül, az autizmussal élők és családjaik társadalmi integrációja javul Szakmai és pénzügyi

2 A tagszervezeti hálózatok operatív működtetése Pénzügyi működés biztosítása pénzügyi Majorháló működtetése hálózati koordinátor Bázisszervezetekkel való együttműködés kialakítása, hálózati koordináció, közös akciók, érdekvédelmi feladatok megvalósítása 14. Nyaralás pályázat, hálózati koordinátor pályázatokért felelős, pénzügyi 2. negyedév Információ-szolgáltatás, szülősegítés a munkaszervezet költséghatékonyan működik, az Alapszabályban vállalt érdekvédelmi feladatok teljesülnek a felnőtt autizmussal élők számára szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek érdekvédelme megvalósul, munkájuk szakmai támogatása, külön munkaterv szerint, értékteremtő kommunikáció megvalósul, 2 majorháló találkozó, majorháló munkacsoport működtetése a kidolgozott, elfogadott szervezeti stratégia, nyertes hálózatfejlesztési pályázat értelmében a nyertes tagszervezetek 50 autizmussal élő gyermeket és felnőttet táboroztatnak esélyegyenlőség elve érvényesül, az autizmussal élők és családjaik társadalmi integrációja javul A szolgáltatók érdekvédelme és szakmai munkájuk segítése megvalósul, az ellátórendszer színvonala javul a szövetség tagszervezetei egyre erősebbek, képessé válnak a helyi szintű hálózati koordinációra, az információkat a szövetség hatékonyan képes integrálni a működésébe, a szolgáltatások elérése kiegyenlítetté válik, az erőforrásai összhangban vannak a feladatokkal az autizmussal élők és családjaik életminősége javul szakmai és pénzügyi elkészült és beadott lobbi anyagok, találkozók, honlap munkacsoportok beszámolói, honlap, facebook, kampányok elszámolás, honlap, facebook 15. Honlap működtetése 16. Esőember folyóirat megjelentetése, terjesztése Hálózati működéshez szükséges újabb funkciók bevezetése, tartalomfejlesztés, üzemeltetés Tartalomszerkesztés, nyomdai munkák Kommunikációért Szerkesztő bizottság elnök, kommunikációért március, június, szeptember, december an frissülő honlap: 20 oldalas, színes lapszám megjelentetése 4 alkalommal 1600 példányban 4 oldalas melléklet megjelentetése 2 alkalommal 3500 példányban oktatási intézmények számára informatív, interaktív, a tagi kommunikációt erősítő felület, hálózati működést támogató informatikai háttér a szervezet működése láthatóvá válik, az autizmussal kapcsolatos legfrissebb információk eljutnak a tagokhoz, az iskolai szemléletformálás elősegítése honlap, szerződés, statisztikák nyomtatott lapok, online feltöltött lapszámok

3 3 17. Facebook Hírlevél megjelentetése Információs centrum működtetése, koordinálása Információs kiadványok frissítése, online megjelentetése a társadalom ismereti bővülnek, érzékenyebbé válnak az autista személyekkel és családjaikkal szemben, a szervezet és a tagszervezetek munkája láthatóvá válik az On-line szakértő, facebook látogatottsági Facebook oldal működtetése, érintettek és érdeklődők kommunikációért mutatók, megosztások, friss hírek, moderálás számára, a belső posztolások, statisztikák közösségépítés, játékokkal történő figyelemfelkeltés megvalósul, korszerű interaktív kommunikáció a honlappal összhangban Tartalomszerkesztés, terjesztés Telefonos és levélben, valamint személyesen történő megkeresésekre segítségnyújtás Budapesten és vidéken egyaránt Mentorszülő hálózat fejlesztése, működtetése, találkozók szervezése AOSZ szórólapok, információs anyagok kommunikációért Információs centrum működéséért felelős koordinációs Mentorszülő hálózatért, titkárság havonta február, augusztus havi rendszerességgel változó tartalmú hírlevél tagok és érdeklődők számára több ezer címre, elektronikus és nyomtatott formában küldve munkaidőben kékszámmal is hívható telefonos, -es tanácsadás a budapesti irodából, an kibővítve a vidéki bázisszervezetekkel sorstársi segítségnyújtás, esetmegbeszélések kiadványok, szórólapok, információs kártyák a szervezet működése láthatóvá válik, az autizmussal kapcsolatos legfrissebb információk eljutnak a tagokhoz és a hírlevélre feliratkozó érdeklődőkhöz Szülők, érintettek, szakemberek, autizmus spektrum zavarral élők, érdeklődők naprakész tanácsokat, információkat kapnak Szülőkre nehezedő mentális teher könnyítése szülők, közszolgáltatásban dolgozók tájékozottsága nő hírlevelek, online feltöltött változatban is információs centrum ügyfél napló, levelezés archiválva szerződésben vállalt mutatók, mentorszülő, találkozók, jegyzőkönyv kiadványok, szórólapok, információs kártyák 22. Iránytű frissített változatának kidolgozása, jogász február A kiadvány friss tartalommal jelenik meg online verzióban szülők tájékozottsága, jogtudatossága nő online kiadvány 23. Integrációt elősegítő kampány érzékenyítő anyag kidolgozása március Integrációt elősegítő, bázisszervezetekkel közösen megvalósított kampánytevékenység érzékenyítő információs anyaggal egészül ki Bázisszervezetek szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel történő kapcsolatépítése révén a szemléletformálás, befogadás, a speciális szükségletek elfogadásának elősegítése vidéki együttműködések, közös stratégiák

4 4 Hazai és nemzetközi kapcsolatok 24. Hazai szervezetekkel való kapcsolatépítés OFT képviseleti feladatok negyedévente Rendszeres részvétel az OFT ülésein, az autizmussal élők és családjaik képviselete megvalósul Autizmussal élők társadalmi részvétele erősödik, közéleti aktivitásuk nő, életminőségük javul érdekvédelmi napló bejegyzések 25. FESZT tagság évente legalább 4 alkalommal Aktív részvétel, közös fellépések kezdeményezése és támogatása a társ fogyatékosságügyi szervezetekkel Az érdekvédelmi tevékenység erősödik az összefogás által feljegyzések, holnap Tagokkal való kapcsolattartás További civil szervezetekkel való együttműködés, közös lobbi feladatok Kapcsolattartás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, Klebersberg Intézményfenntartó Központtal, GYEMSZI-vel Stratégiai partnerekkel történő együttműködés Szülőfórumok, börzék szervezése, a bázisszervezetek szerepének növelése, honlapon keresztül történő tematikus kapcsolatfelvétel biztosítása, jogsegély szolgálat vezető, szociális ügyekért Antidiszkriminációs hálózat, CÉHÁLÓ, MDAC; TASZ stb. rendezvényein részvétel, együttműködések kialakítása elnök Együttműködés kialakítása, hálózati koordinátor 2. és 4. negyedév Érdekvédelmi tevékenység szakmai hátterének biztosítása, közös lobbi 2 alkalommal börze megrendezése, vidéki helyszíneken személyes találkozás és kapcsolatfelvétel a szülőkkel megvalósul érdekérvényesítő képesség nő A szükségletek becsatornázása egyszerűbbé válik, szolgáltatások minősége javul a szociális, a köznevelési és az egészségügyi szolgáltatásokban az AOSZ érdekvédelmi tevékenysége erősödik, az autizmussal élők életminősége javul a szükségletek becsatornázódása egyszerűbbé válik, a szolgáltatások elérése kiegyenlítettebbé válik együttműködési megállapodások,feljegyzé sek, jelenléti ívek, honlap emlékeztetők,, honlap emlékeztetők, honlap jelenléti ívek,, fotók, cikkek az Esőemberben, honlapon 30. Nyitott iroda telefonos egyeztetés útján személyes találkozás és kapcsolattartás a szülőkkel a szükségletek becsatornázása egyszerűbbé válik esetnapló 31. Nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatépítés AE képviseleti feladatok AOSZ delegált 1 fő szülő delegált részvétele a küldöttgyűléseken Szavazati jog érvényesül, kapcsolati tőke növekszik, külföldi jó gyakorlatok adaptálása jelenléti ívek,, cikkek Esőemberben, honlapon

5 ENSZ Egyezmény implementációja kapcsolati tőke növekszik, EDF felmérésekben, lobbiban FESZT-en keresztül kapcsolattartás az külföldi jó gyakorlatok, jogász való közreműködés európai szervezettel adaptálása, jogharmonizáció, fotók, honlap elősegítése Nemzetközi civil szervezetekkel való együttműködés kialakítása Országos Fogyatékosságügyi Program megvalósításban való aktív részvétel Intézményi kiváltás folyamatában monitoring, szakmai munkacsoport 1. negyedév, konferenciákon való részvétel, pályázati együttműködések kialakítására való törekvés, NAS-vel való együttműködés keresése az OFP-ben megfogalmazott célkitűzéseket megvalósító, konkrét célokat és határidőket megjelenítő kormány határozat tartalmazza a stratégiailag fontos intézkedéseket AOSZ delegált részvétel az IFKKOT munkájában Jogi tevékenység kapcsolati tőke növekszik, külföldi jó gyakorlatok adaptálása az autista személyek és családjaik szempontjai érvényesülnek A kiváltási folyamatban az autista személyek szempontjai érvényesülnek, cikkek, honlap, facebook Javaslatok, munkaanyagok, megújított Országos Autizmus Stratégia Munkaanyagok, javaslatok, honlap 36. Jogsegély szolgáltatás működtetése Rendszeres, jogi tanácsadás jogász Rendszeres jogi tanácsadás a tagok számára, jogszabály változtatási javaslatok összegyűjtése jogtudatosság és jogbiztonság növekszik, a tagok jogi ismeretekhez jutnak beszámoló, ek archiválása 37. Jogi képviselet biztosítása jogász Jogi képviselet a tagoknak autizmussal kapcsolatos ügyekben jogi képviselet megvalósul beszámoló, ek archiválása Jogalkotási, jogmonitorozási feladatok Országos Autizmus Stratégia implementációja Anti-diszkriminációs hálózat munkájában való részvétel Jogszabályok társadalmi egyeztetésén részvétel jogász, jogász Köznevelési, szociális és egészségügyi ellátórendszer jogi környezetének módosítására irányuló kezdeményezések, jogász Részvétel TÁMOP projekt megvalósításában - érdekvédelmi monitor 1-2. negyedév Rendszeres találkozó, esetmegbeszélés a többi fogyatékos szervezet jogi tanácsadójával, közös fellépés bonyolultabb ügyekben Jogalkotási folyamat figyelemmel kísérése, írásos vélemények Hiányosságok feltárása, jogalkotási folyamat figyelemmel kísérése, írásos vélemények, lobbi anyagok készítése a stratégiai partnerek és tagszervezetek bevonásával OAS-hoz kapcsolódó végrehajtási feladatok Kiemelt projektben történő elvégzésének monitorozása jogi képviselet megvalósul, erősödik Autizmussal élők társadalmi részvétele erősödik, érdekeik érvényesítése megvalósul, életminőségük javul autizmussal élők társadalmi részvétele erősödik, érdekeik érvényesítése megvalósul, életminőségük javul OAS-ban rögzített célok realizálódnak beszámoló, ek archiválása Vélemények, érdekvédelmi napló holnap PEJ, honlap

6 6 Adomány-szervezés 42. Adó 1%-os kampány Forrásteremtési aktivitások Érdekképviselet forrásteremtési politikákban Érzékenyítő, bevonó programok Kampány tervezése, szervezése, megvalósítása többféle kommunikációs csatornán az AOSZ és tagszervezetei számára Pályázati források felkutatása, pályázatok írása, koordinálása, megvalósítása, elszámolása Adományszervezés kultúrájának kialakítása Pályázati kiírások előkészítésében való részvétel Lehet-e autista gyerek a padtársam? Felsőoktatási intézmények hallgatóinak érzékenyítése 49. Újabb animátorok képzése 50. Önkéntes koordináció Önkéntesek toborzása 51. Autizmus Világnap Rendezvénysorozat koordinációja Budapesti és vidéki rendezvények forrásteremtés, közös, egységes kommunikáció, toborzás kommunikációért, online szakértő Pályázatokért felelős, pénzügyi Szociális ügyekért animátorhálózat működtetéséért felelős animátorhálózat működtetéséért felelős animátorhálózat működtetéséért felelős Szociálisügyekért Kommunikációért és hálózati koordinációért 1-2. negyedév 3. negyedév Január-június, szeptemberdecember Január-június, szeptemberdecember 2. negyedév 1. negyedév a felajánlások mértéke nem csökken, esetleg kis mértékben nő pályázati források bővülnek források nőnek, a rászoruló családok támogatásokhoz juthatnak pályázati munkacsoportokon való részvétel, vélemények írása érzékenyítő osztályfőnöki órák középiskolai osztályokban érzékenyítő előadások felsőoktatási intézményekben szemléletformálást megvalósító újabb animátorok képzése és szemléletformáló anyag kidolgozása újabb szolgáltatásokban történő érzékenyítésre adatbázis, a korábbi önkéntesek megtartása, aktivizálása, szerződések Kampány megtervezése, rendezvényszervezési feladatok elvégzése, sajtótájékoztató, országszerte összehangolt kampány társadalmi szolidaritás nő, magánszemélyek felelősségvállalása javul, az AOSZ országos szervezeti ismertsége növekszik az érdekvédelemre fordítható összeg nő az érdekvédelemre, támogatásokra fordítható összeg nő, társadalmi szemléletformálás megvalósul a tagszervezetek, civil szervezetek által megpályázható források nőnek, az autizmussal élők ellátására fordítható források bővülnek, az életminőségük javul Tolerancia erősödik, a gyermekek ismerete bővül az autizmusról Tolerancia erősödik, a hallgatók ismerete bővül az autizmusról a szolgáltatást nyújtók ismeretei bővülnek az autizmussal élők elfogadásának, segítésének érdekében Társadalmi szemléletformálás, társadalmi részvétel erősítése, kapacitás bővítés Társadalmi szemléletformálás, kapcsolati tőke nő, összetartozás látszik megjelenések dokumentálása beadott pályázatok pénzügyi mérleg, sajtó anyag, akciók, honlap emlékeztető, fotók adatbázis, cikkek, plakátok szerződések, jelenléti ívek a rendezvényekről, cikkek,, honlap, facebook Szülő és szakemberképzések 52. Képzési programok tartása Fogódzó képzés megtartása Projektkoordinátor 4. negyedév 1 db. 2 napos képzés frissen diagnosztizált gyermekek szüleinek szülők tájékozottsága, jogtudatossága nő jelenléti ívek, fotók

7 7 53. Autizmus és szexualitás 2 napos képzés kamaszodó gyermekek Projektkoordinátor 3. negyedév képzés megtartása szüleinek szülők tájékozottsága nő jelenléti ívek, fotók 5 alkalommal történő 2 napos képzés a szülők tájékozottsága, kamaszodó autizmussal élők szüleinek jogtudatossága nő jelenléti ívek, fotók 54. Felnőtt Fogódzó képzés Projektkoordinátor 1., 2. és 4. negyedév Szakmai innovációk, fejlesztések Új szolgáltatások kifejlesztése, policy anyagok kidolgozása AOSZ kedvezménykártya megjelenésének megújítása, partnerek körének bővítése Altatásos fogászati ellátást nyújtó kijelölt centrumokkal együttműködések megvalósítása Betegút szervezését megvalósító központok létrehozására irányuló együttműködés Pszichiátriai kezelést megvalósító speciális központok létrehozása autizmussal élők számára AOSZ kártyáért felelős, szakértők 2-3. negyedév 2-3. negyedév 4. negyedév új kivitelű AOSZ kedvezménykártya, kedvezményszervezés együttműködés a fogászati centrumok aival az ellátás megkönnyítése érdekében Modellprogram kidolgozása és bevezetése a GYEMSZI-vel közösen A pszichiátriai kezeléseket megvalósító, autizmusban képzett szakemberekkel dolgozó központok kijelölése, szakemberek képzése társadalmi integráció, egyenlő esélyű hozzáférés erősödik, a kedvezményt nyújtó helyek száma vidéki partnerekkel is bővül autista személyek ellátásokban és szolgáltatásokban való részvétele könnyebbé válik betegút szervezését megvalósító központok létrehozásával az egészségügyi ellátásban való részvétel könnyebbé válik az autizmussal élők számára A gyógyszeres kezelést igénylő autista személyek ellátása javul koncepció, szerződés szolgáltatókkal együttműködés, holnap együttműködés, honlap együttműködés, honlap 59. Országos Autizmus Stratégia megújítása, szakmai munkacsoport, tagság 1. negyedév Megújításra kerül a korábbi OAS, mely a szolgáltatások fejlesztését segítő koncepció Az autizmus specifikus szolgáltatások kiépülése folytatódik OAS II. anyag, honlap

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége - SINOSZ 2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2009 január 01-2009 december 31 közötti időszak állami támogatás felhasználásához kapcsolódó szakmai programokról a 4060-2/2009FOFŐ

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE ) szakmai terve 2015-ben

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE ) szakmai terve 2015-ben A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE ) szakmai terve 2015-ben Az Alapítvány átfogó célja, a már működő szervezetek minőségi változási folyamataihoz nyújtott szakmai segítség, illetve a kezdő szervezetek

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (főpályázó) (konzorciumi tagok: Autisták Országos Szövetsége, Nemzetközi Cseperedő

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK Az autizmus (ASD, autista spektrum zavar) napjainkra már nem egy elszigetelt, szűk réteget érintő probléma. Világszerte 67 millió

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA A programok megvalósulását a NEFMI támogatta. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET (MME) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011 november 1-től. Jóváhagyta az Elnökség E/11/27 határozatával Budapest, 2011. október 28. Bajor Zoltán

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Általános információk... 4 III. Összegzés... 5 IV. Részletes jelentés... 6 1. téma A ritka betegségek területére vonatkozó

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól 1992.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben