SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ"

Átírás

1 SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009.

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Közalapítványok és Alapítványok Ellenőrzési Osztálya Iktatószám: F /2010. A módszertani munkát felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató A végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes A módszertani munkát vezette: Solymár Ágnes osztályvezető főtanácsos Az összeállítást készítették: Brebán Andrea számvevő tanácsos Kulcsár Lászlóné számvevő Az összeállításban közreműködtek: Brebán Andrea Robák Ferencné számvevő tanácsos Köllődné Gátai Mária számvevő számvevő tanácsos Kulcsár Lászlóné számvevő A kiadásért felel: Dr. Csapodi Pál főtitkár az ÁSZ Módszertani Kiadványok sorozat szerkesztője, a Módszertani Bizottság elnöke Kézirat lezárva: december 16.

3 ELŐSZÓ Az Országgyűlés a pártalapítványi törvény megalkotásával lehetővé tette, hogy a parlamenti pártok költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozzanak létre. Az alapítványok gazdálkodása törvényességét kétévenként az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzés egységes célrendszerének, ellenőrzési elveinek és eljárásainak rögzítése érdekében az Állami Számvevőszék a nemzetközi és a hazai standardok figyelembevételével a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez készült segédletet módosította. A módosítás céljai: alkalmazkodni a 9/2008. sz. elnöki utasításában elfogadott Az Állami Számvevőszék Ellenőrzési Kézikönyve című kiadványban foglalt egységes ellenőrzési eljárásokhoz és követelményekhez; igazodni a Vizsgálati Dokumentációs Rendszer előírásaihoz; figyelembe venni a pártalapítványi törvény évi módosításait; biztosítani a számvevőszéki ellenőrzések és jelentések egységességét, szubjektív elemektől való mentességét, valamint a nyilvánosság egységes és objektív tájékoztatását; segíteni az ellenőrzési folyamat tervezését, illetve az ellenőrzés lefolytatását. A Segédletet a évtől kezdődően kell alkalmazni. Dr. Lóránt Zoltán főigazgató

4

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 1. AZ ELLENŐRZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Az alapítvány céljainak és tevékenységének megismerése A pártalapítvány jogszabályi környezete A pártalapítvány alapító okirata A pártalapítvány munkaszervezete A belső szabályzatok és szabályozások A kuratórium működése A tevékenység megismerésének forrásai A belső kontroll rendszer megismerése A számviteli rendszer felmérése A belső irányítási és ellenőrzési rendszer felmérése A lényegességi szint meghatározása Kockázatértékelés Ellenőrzési kockázat összetevői Eredendő kockázat Belső kontroll kockázat Feltárási kockázat Az ellenőrzési eljárás meghatározása Ellenőrzési megközelítések Kiemelt ellenőrzési területek Az ellenőrzési mintavétel Az ellenőrzés ütemezése Az ellenőrzési program összeállítása A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS ÉS DOKUMENTÁLÁS Az ellenőrzés lefolytatása Az ellenőrzési bizonyíték Az ellenőrzés dokumentálása Az ellenőrzési tapasztalatok írásba foglalása MELLÉKLETEK 30

6

7 MELLÉKLETEK Az ellenőrzés előkészítési szakaszához tartozó mellékletek 1. Jegyzék az alapítvány gazdálkodásának felméréséhez bekért dokumentumokról (a teljes vizsgálati időszakot lefedően) 2. Feljegyzés az alapítvány.. évi gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése előkészítéséről, a program-előkészítő dokumentumok átvételéről 3. Munkalap az alapítvány belső irányítási rendszerének ellenőrzéséhez 4. Munkalap az alapítvány számviteli szabályozási rendszerének felméréséhez 5. Munkalap az alapítvány éves jelentéseinek felméréséhez 6. Munkalap az alapítvány átfogó és a specifikus lényegességi küszöbének meghatározásához 7. Munkalap az alapítvány eredendő kockázatának minősítéséhez 8. Munkalap az alapítvány eredendő kockázatának felméréséhez 9. Munkalap az alapítvány belső kontroll kockázatának minősítéséhez 10. Munkalap az alapítvány feltárási kockázatának minősítéséhez 11. Munkalap az alapítvány számviteli beszámolójához/könyvvezetéséhez kapcsolódó ellenőrzési minta kiválasztásához 12. Ellenőrzési mintaprogram A helyszíni ellenőrzéshez kapcsolódó mellékletek 13. Vizsgálati lap az alapítvány gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez 14. Vizsgálati lap az alapítvány által adott támogatások törvényességi ellenőrzéséhez 15. Vizsgálati lap az alapítvány kuratóriuma által nyújtott támogatások ellenőrzéséhez kiválasztott mintatételek dokumentálására 16. Vizsgálati lap az alapítvány számviteli beszámolójának ellenőrzéséhez 17. Vizsgálati lap az alapítvány könyvvezetésének ellenőrzéséhez 18. Vizsgálati lap az alapítvány számviteli beszámolójának és könyvvezetésének ellenőrzéséhez kiválasztott mintatételek dokumentálására 19. Vizsgálati lap az alapítvány ellenőrzési rendszerének ellenőrzéséhez 20. Vizsgálati lap az alapítvány által létrehozott szervezet ellenőrzéséhez 21. Teljességi nyilatkozat Az ellenőrzés kétszintű felülvizsgálatához kapcsolódó mellékletek 22. Az ellenőrzés előkészítése felülvizsgálatának általános szempontjai 23. Az ellenőrzési programtervezet felülvizsgálatának általános szempontjai 24. Az ellenőrzés végrehajtásának és a számvevői jelentéstervezet felülvizsgálatának általános szempontjai 25. A számvevőszéki jelentéstervezet felülvizsgálatának általános szempontjai

8 6

9 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁSZ Éves beszámoló FB Pártalapítványi törvény Párttörvény Ptk. SZMSZ Számviteli törvény Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló kormányrendelet Az egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló kormányrendelet Állami Számvevőszék Egyszerűsített éves beszámoló Felügyelő Bizottság A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló évi XLVII. törvény A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Szervezeti és Működési Szabályzat A számvitelről szóló évi C. törvény A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet

10 8

11 BEVEZETÉS A pártok az Alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatására a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvényben meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt (a továbbiakban: alapítvány) hozhattak létre. A gazdálkodás törvényességét kétévenként az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az egységes célok, valamint az egységes ellenőrzési elvek, eljárások alkalmazása biztosítja a helyszíni ellenőrzések és a számvevői jelentések egységességét, összhangját. A törvényi rendelkezés alapján az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy: a kuratórium az induló vagyonnal, a központi költségvetési támogatással és az alapítvány egyéb bevételeivel, a párttörvénynek és a pártalapítványi törvénynek, valamint az alapító okiratban megjelölt céloknak megfelelően gazdálkodott-e; a pártalapítvány alapító okirata és belső szabályzatai megteremtették-e az induló vagyon és a központi költségvetési támogatás felhasználásának törvényes kereteit; a kuratórium biztosította-e az alapítvány könyvvezetésének és éves számviteli beszámolóinak megbízhatóságát. Jelen segédlet célja, hogy a pártalapítványok gazdálkodása törvényességének ellenőrzését az ÁSZ elnökének 9/2008. számú utasításával elfogadott az Állami Számvevőszék Ellenőrzési Kézikönyvében (továbbiakban ÁSZ kézikönyv) foglaltakhoz, a párttörvény és a pártalapítványi törvény év folyamán megtörtént többszöri módosításához igazítsa. A segédlet az ÁSZ ellenőrzések alapvető követelményeivel összhangban a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéseknél elfogadott 2%-os lényegességi küszöböt és 5%-os ellenőrzési kockázatot tart elfogadhatónak a pártalapítványok ellenőrzése során. E segédlet a hatályos nemzetközi standardok mellett a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokat és állásfoglalásokat is figyelembe veszi. A segédlet az ellenőrzési folyamat tervezéséhez, illetve a helyszíni ellenőrzés lefolytatásához nyújt segítséget, amely alapján a számvevő véleményt alkot a pártalapítvány gazdálkodásának törvényességéről, továbbá arról, hogy az éves számviteli beszámolót minden lényeges szempontból a vonatkozó beszámoló készítési elveknek megfelelően állították-e össze, az így összeállított éves számviteli beszámoló nem tartalmaz-e lényeges téves állításokat, hibákat. Az ellenőrzésről az ÁSZ jelentést készít, amelyet nyilvánosságra hoz.

12 A pártalapítvány ellenőrzésének folyamata ellenőrzött értesítése gazdálkodás, tevékenység megismerése céljából a szükséges dokumentumok bekérése előkészítési szakasz jogszabályi háttér megismerése lényegességi szintek meghatározása belső irányítási, ellenőrzési és számviteli rendszer felmérése kockázatbecslés elvégzése ellenőrzési célok súlypontjainak kialakítása, ellenőrzési eljárások és a mintavételi módszerek kidolgozása, más ellenőrzési megállapítások felhasználhatóságának mérlegelése ellenőrzési program elkészítése és felülvizsgálata felkészülés a helyszíni ellenőrzésre helyszíni ellenőrzés ellenőrzési bizonyítékok összegyűjtése ellenőrzési bizonyítékok elemzése számvevői jelentés elkészítése számvevői jelentés átadása kétszintű felülvizsgálatra számvevői jelentés egyeztetése az ellenőrzöttel számvevőszéki jelentéstervezet elkészítése számvevőszéki jelentéstervezet átadása kétszintű felülvizsgálatra jelentés elkészítése számvevőszéki jelentéstervezet egyeztetése a pártalapítvány kuratóriumi elnökével számvevőszéki jelentés elkészítése számvevőszéki jelentéstervezet egyeztetése szervezeten belül (társigazgatóság, Minőségbiztosítási Önálló Osztály, Jogi Osztály) számvevőszéki jelentés megküldése a Minőségbiztosítási Önálló Osztálynak minőségbiztosítási tanúsítvány kiadása céljából elnöki értekezlet számvevőszéki jelentés megküldése a pártalapítvány kuratóriumi elnökének számvevőszéki jelentés, válaszok, észrevételek nyilvánosságra hozatala 10

13 1. AZ ELLENŐRZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Az ÁSZ ellenőrzési tervének összeállítását és elfogadását követően, a meghatározott ütemezésnek megfelelően történhet a pártalapítványok gazdálkodása törvényessége ellenőrzésének előkészítése. Az előkészítési szakaszban, az ellenőrzési eljárások jellegének és terjedelmének meghatározásához, a számvevőknek kellő mélységben kell megismerni a pártalapítvány tevékenységének, és ezen belül gazdálkodási tevékenységének szabályozását, a belső kontroll rendszerek működését. Az ellenőrzési módszerek megválasztását nagymértékben befolyásolhatja a pénzügyi, számviteli információk feldolgozásának módszere, technikaiinformatikai támogatottsága, továbbá az alkalmazott és működő belső kontroll rendszer, a pártalapítványnál kialakított döntési rendszer, feladat és hatáskörök megosztásának rendje és szabályozottsága. Az előkészítés során: ki kell küldeni az ellenőrzés megkezdéséről szóló értesítő levelet; a pártalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének megismerése céljából be kell kérni a szükséges dokumentumokat (visszatérő ellenőrzés esetében a korábbi ismereteket aktualizálni kell); a vonatkozó jogszabályokat össze kell gyűjteni; fel kell mérni a belső irányítási, ellenőrzési és számviteli rendszert; meg kell határozni a lényegességi szinteket; el kell végezni a kockázatbecslést; ki kell alakítani az ellenőrzési célok súlypontjait; meg kell határozni az ellenőrzési eljárásokat és a mintavételi módszereket; mérlegelni kell más ellenőrzési megállapítások felhasználhatóságát; el kell készíteni az ellenőrzési programot és azt jóváhagyás előtt felül kell vizsgálni Az alapítvány céljainak és tevékenységének megismerése Az Országgyűlés a pártok Alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatására a párttörvényben meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhatnak létre. A számvevőnek az ellenőrzött alapítványnál meg kell ismernie: a jogszabályi környezetet, az alapítvány alapító okiratát, az alapítvány kezelő- és munkaszervezetének működését, 11

14 a számviteli törvény és az alapító okirat által előírt szabályzatok meglétét és tartalmát, az éves jelentés az alapítványi törvény előírásának való megfelelését, a számviteli beszámoló meglétét és tartalmát alátámasztó főkönyvi kivonatot és főkönyvi számlákat, a kuratóriumi határozatok tartalmát, egyéb szabályzatokat. A számviteli beszámoló ellenőrzéséhez a számvevőnek olyan mélységű és mértékű ismeretekkel kell rendelkeznie az alapítványról, ezen belül a kezelő szerv (kuratórium) és a munkaszervezet tevékenységéről, amelyek segítségével be tudja azonosítani az éves számviteli beszámolóra, az ellenőrzésre, a megállapítások megtételére lényeges hatással bíró eseményeket, módszereket. A számvevő ezt az ismeretet használja fel az eredendő kockázat, részben pedig a belső kontroll kockázat megítéléséhez A pártalapítvány jogszabályi környezete A pártalapítványok működését és gazdálkodását meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei (Ptk.; párttörvény; pártalapítványi törvény; számviteli törvény; az alapítványok gazdálkodási rendjéről, valamint az egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló kormányrendeletek) rendelkezései alapján elsősorban: a pártalapítványokat a pártok a politikai kultúra fejlesztése érdekében, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységük elősegítése céljából hozzák létre; a párttörvény szabályozza, hogy mely pártok alapítványai kaphatnak költségvetési támogatást; a pártalapítványhoz bárki feltétel nélkül csatlakozhat, az alapító okirat azonban előírhatja, hogy a csatlakozás elfogadásához a kezelő szerv (kuratórium) jóváhagyása szükséges; a pártalapítvány támogatást csak egyértelműen azonosítható személytől fogadhat el. A támogatás az azt nyújtó személy pénzforgalmi számlájáról az pártalapítvány pénzforgalmi számlájára történő átutalással történik; a pártalapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül a pártalapítvány honlapján közzé kell tenni, ha a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy külföldről származó támogatás esetén a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja; a pártalapítvány kezelő szervének tagjait az alapító párt országgyűlési képviselőcsoportja nevében a képviselőcsoport vezetője, amennyiben nem rendelkezik országgyűlési képviselőcsoporttal, az alapító jelöli ki ötéves időtartamra; a pártalapítványok költségeinek csoportosítására, elkülönítési rendjére a 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni; 12

15 a pártalapítvány mint alapítvány számviteli beszámoló-készítésének sajátosságait az számviteli törvény felhatalmazása alapján a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza A pártalapítvány alapító okirata A pártalapítványok működésének és az alapítványi vagyon felhasználásának megismerése keretében vizsgáljuk, hogy az alapító okirat tartalmazza-e: a pártalapítvány nevét, székhelyét és alapító által meghatározott céljait és ennek érdekében végzett tevékenységeit; a pártalapítvány céljára rendelt vagyont, és annak felhasználási módját (kereteit); a kezelő szerv összetételét, feladat és jogkörét; a képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó előírásokat; az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségét és feltételeit A pártalapítvány munkaszervezete A munkaszervezetre vonatkozóan a számvevőnek meg kell ismernie az alapító okirat és az SZMSZ munkaszervezetre vonatkozó rendelkezéseit (a szervezet működésének szabályozottsága, a pártalapítványhoz kapcsolódó feladatok és hatáskörök, ellenőrzési feladatok és hatáskörök) A belső szabályzatok és szabályozások A számviteli törvény és az alapító okirat által előírt, és egyéb belső szabályzatokkal (szabályozásokkal) kapcsolatban az előkészítés fázisában meg kell győződni az alábbiakról: a pártalapítvány rendelkezik-e jogszabályban, illetve az alapító okirat által előírt szabályzatokkal, a szabályzatokat a kuratórium jóváhagyta-e, a szabályzatok tartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabályi/alapító okiratbeli előírásoknak, a szabályzatok tartalmazzák-e a pártalapítványok sajátosságait, a támogatás folyamatának szabályozottságáról, a szervezet által végzett célszerinti tevékenységek szabályozottságáról, befektetési tevékenység szabályozottságáról, a vállalkozási tevékenység szabályozottságáról A kuratórium működése A kuratórium működésére vonatkozóan meg kell állapítani, hogy: 13

16 a kuratórium határozatairól vezetnek-e nyilvántartást, a kuratórium a határozatait határozatképes ülésen hozta-e, a kuratórium a szabályzatokban előírt szavazataránnyal fogadta-e el határozatait A tevékenység megismerésének forrásai A pártalapítvány gazdálkodását érintő jogszabályok, alapító okirat; a pártalapítvánnyal kapcsolatos dokumentumok, az ellenőrzött időszak jelentései és számviteli beszámolói, kuratóriumi határozatok, a belső szabályzatok (SZMSZ, számviteli politika és a számviteli törvény szerinti szabályzatok, valamint egyéb szabályzat), könyvelési dokumentumok; korábbi ellenőrzések (külső és belső) jelentései; a kuratórium tagjaival és a pártalapítvány munkatársaival készített interjúk. A pártalapítvány működése és gazdálkodása megismeréséhez bekérendő dokumentumok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza, az ellenőrzés előkészítését szolgálják még a 2-5. számú mellékletek A belső kontroll rendszer megismerése Az ellenőrzés előkészítésének szakaszában a feltárási kockázat becslése érdekében a számvevőnek meg kell ismernie a pártalapítvány belső irányítási, ellenőrzési és könyvvezetési rendszerének szabályozását, értékelni kell a szabályozás összhangját a vonatkozó törvényi előírásokkal, a szabályzatok közti összhangot, az alapítványi sajátosságok érvényesítését és állandóságát. A belső kontroll rendszerek működése eredményességének megítélésénél a számvevőnek fel kell mérnie a pártalapítvány számviteli rendszerét és belső irányítási és ellenőrzési rendszerét A számviteli rendszer felmérése Az előkészítés folyamatában a számvevőnek meg kell ismerni a pártalapítvány pénzügyi, számviteli folyamatait, a könyvvezetés rendszerét és a kapcsolódó vezetői információs rendszert. A hatályos szabályozás ellenőrzése keretében a számvevőnek értékelnie kell: a számviteli törvény szerint kötelezően elkészítendő szabályzatok (számviteli politika, leltárkészítési és leltározási, az eszközök és források értékelési, a pénzkezelési szabályzat, valamint a számlarend) törvényi megfelelését; a szabályozásokban a pártalapítványra jellemző gazdálkodási sajátosságok figyelembevételét, ezen belül: a számviteli beszámoló formájának megválasztását (a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet), a kapott és nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályozást, 14

17 a költségek elkülönítésének szabályozását (115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet); a pártalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos alapvető fontosságú pénzügyi folyamatok rendszerét (pl. eszközvásárlás, támogatások elszámolása, pénzeszköz befektetés, költségvetési támogatás és adományok nyilvántartása); a számviteli beszámolót alátámasztó számviteli nyilvántartási rendszert (pl. a pártalapítvány analitikus nyilvántartásának helyét, rendszerét, kapcsolódását a főkönyvi könyveléshez, a vezetői információs rendszerhez); az éves számviteli beszámoló készítés rendjét; a pártalapítvány, vagy az általa megbízott külső szervezet által alkalmazott információs rendszereket. Az ellenőrzött időszak éves jelentései alapján kell értékelni: a pártalapítvány éves jelentésének megfelelését a pártalapítványi törvénynek, a pártalapítvány éves jelentésének keretében az éves számviteli beszámolók megfelelését a számviteli politika előírásának; az éves számviteli beszámolók aláírását; az éves számviteli beszámolók könyvvizsgálói hitelesítését; az éves számviteli beszámolók kuratóriumi elfogadását megelőző FB általi véleményezését; az éves jelentés és számviteli beszámoló kuratórium általi elfogadását; a mérleg és eredmény-kimutatás sorainak főkönyvi kivonattal való számszaki egyezőségét; az éves számviteli beszámolók számviteli politikában rögzített közzétételi kötelezettség teljesítését; alapítványi éves jelentés közzétételi kötelezettségének teljesítését. Az előző ellenőrzés megállapításai alapján kell valószínűsíteni: a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülést; a leltározási kötelezettség teljesítését; a pénzkezelésre vonatkozó szabályok betartását. Az elvégzett felmérés dokumentálása a 3-5. számú mellékletek kitöltésével történik. A munkalapokat a számvevő tölti ki, az egyes kérdésekre igen/nem/részben választ kell adni, amennyiben a válasz részben, úgy megjegyzésként fel kell tüntetni a hiányosságot. 15

18 A belső irányítási és ellenőrzési rendszer felmérése A pártalapítvány gazdálkodásának törvényessége keretében fel kell mérni a belső irányítási és ellenőrzési rendszert, ezen belül a számvevőnek meg kell ismerni: a pártalapítvány szervezeti struktúráját, döntési rendszerét; a kuratóriumi tagok, valamint a munkaszervezet vezetőjének feladat és hatáskörét, azok esetleges átruházásának körülményeit; a munkaszervezet alapítványi területen szerzett tapasztalatait, a könyvvezetést végző jogszabályban megkövetelt végzettségét; a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzés szabályozását; a belső ellenőrzés dokumentálásának módját; az alapító okirat felügyelő bizottság (FB) létrehozására vonatkozó előírásait, FB kijelölése esetén, annak feladatait és hatáskörét; az FB által végzett ellenőrzések és megállapítások, javaslatok tartalmát; a pártalapítvány éves számviteli beszámolójának ellenőrzési rendszerét (FB általi véleményezését, könyvvizsgáló általi hitelesítését, függetlenített belső ellenőr általi ellenőrzését); a gazdálkodás operatív feladatainak külső szervezettel történő végzése esetén a pártalapítvány ellenőrzési feladatainak szerződésben történő rögzítését. A rendszer megismeréséhez szükséges információk megszerezhetők: a pártalapítvány dokumentumaiból (alapító okirat, szervezetei és működési szabályzat, egyéb belső szabályzatok, kuratóriumi jegyzőkönyvek és határozatok, éves jelentések és számviteli beszámolók, könyvvizsgálói jelentések, FB ügyrend, ülések jegyzőkönyvei, ellenőrzésről készített jelentések, belső ellenőrzés jelentései, munkaszervezet vezetőjének beszámolója); a pártalapítvány vezető tisztségviselőivel (kuratóriumi tagok, munkaszervezet vezetője) folytatott beszélgetésekből. A belső irányítási és ellenőrzési rendszer működésének felmérésére és minősítésére a 3. számú melléklet szolgál. A munkalapokat a számvevő tölti ki, a fő kérdésekre csak igen vagy nem válasz adható, igen válasz esetén kell a további alkérdésekre igen/ nem/ részben választ adni A lényegességi szint meghatározása Egy információt, adatot lényegesnek kell tekinteni, ha hiánya vagy téves állítása hatást gyakorolhat az ellenőrzött szervezet gazdálkodásának törvényességére és éves számviteli beszámolóinak megbízhatóságára. A lényegesség a téves vagy hiányzó információ, adat értékének nagyságától, jellegétől, összefüggéseitől függ. A lényegességi szint mértéke hatással van az elvégzendő ellenőrzési munka mennyiségére. Minél alacsonyabb a lényegességi szint, annál nagyobb ellenőrzési bizonyosság megszerzése szükséges a helyszíni ellenőrzés során. 16

19 A lényegességi szint meghatározásával az a cél, hogy az segítse a számvevőt az ellenőrzési eljárások és módszerek megtervezésekor, az ellenőrzés mélységének és súlypontjainak kialakításában. A pártalapítványok körében végzett szabályszerűségi ellenőrzéseknél egy érték szerinti átfogó és jelleg szerint több specifikus lényegességi szint meghatározására van szükség. A pártalapítványok törvényes működése és gazdálkodása érzékeny terület a jelentős parlamenti, társadalmi, továbbá a pártalapítványok egymás iránti kölcsönös érdeklődése miatt. A pártalapítványok eszközállománya változó mértékű, a cél szerinti feladataikat döntően a költségvetési törvény által biztosított támogatásból finanszírozzák. A költségvetési támogatás jelentős, akár tízszeres különbsége, de a célok és feladatok azonos jellege miatt a kuratóriumok döntésétől függően az alapítványok a forrásaik felhasználásában eltérő stratégiát követnek. Az alapítványok közül van, aki főleg a céljaihoz igazodó szervezetek támogatásával látja el tevékenységét és saját körben végzett tevékenységét eltérő helyszíneken végzi, van aki az alapítványi tevékenységet főleg saját körben látja el és ezért a tevékenységéhez szükséges helyiségeket (lakás, házrész, ház) megvásárolja, van aki tevékenységének végzéséhez szervezetet hoz létre (alapítvány, non profit kft.) és számára biztosít jelentős forrásokat. A pártalapítványok gazdálkodásának forrásául elsőssorban a költségvetési bevételek szolgálnak, ezért a pártalapítványok gazdálkodása törvényességi ellenőrzése esetében az átfogó lényegességi küszöböt az ellenőrzött alapítvány éves eredmény-kimutatás szerinti bevételének 2 %-ában kell meghatározni Az Állami Számvevőszék Ellenőrzési Kézikönyve című kiadványban foglaltakkal összhangban. Nem nevezhetjük a pártalapítvány működését törvényesnek, ha a kuratóriumi határozatok meghozatala, a képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása során, a törvény, az alapító okirat és a belső szabályzatok előírásait megsértő gyakorlatból adódó eltérés meghaladja az eredmény-kimutatásban kimutatott bevételek 2 %-át. Specifikus lényegességi szintek meghatározása szükséges a pártalapítványokhoz csatlakozóktól (magán- és jogi személyektől) kapott támogatásokra vonatkozóan, mivel azokra a pártalapítványi törvény szigorú előírásokat fogalmaz meg (csak azonosítható személytől és csak pénzforgalmi számláról történő utalással fogadható el a hozzájárulás), ezért ezeknél a törvényi követelmény sérülése lényeges hiba, ennek megfelelően a munkalap a támogatás törvényben megjelölt értékhatárait jelöli meg. Amennyiben a pártalapítványok a költségvetési támogatást nem a pártalapítványi törvényben megfogalmazott célokra fordítják, az minden esetben lényegességi szintet érintő hibának tekintendő. A pártalapítványok éves számviteli beszámolói és könyvvezetése értékelésénél a lényegességi küszöböt a hatályos számviteli törvény értelmező rendelkezések, fogalmak rész 3. (3) bekezdés 3. pontjában előírtakkal megegyezően kell meghatározni. Nem megbízható a pártalapítvány éves számviteli beszámolója, ha a hatályos számviteli törvény értelmező rendelkezések, fogalmak rész 3. (3) bekezdés 5. pontjában előírtaknak felel meg a hiba mértéke. Az átfogó és specifikus lényegességi szintek viszonyítási alapjának és mértékének meghatározását a 6. számú melléklet munkalapja tartalmazza. 17

20 1.4. Kockázatértékelés A kockázatértékelés célja az ellenőrzési kockázat ÁSZ követelményének megfelelő 5%-os szinten tartása Ellenőrzési kockázat összetevői Az ellenőrzés kockázatát az ellenőrzött eredendő kockázatai (IR), a belső kontroll kockázatai (CR), valamint a számvevő feltárási kockázata (DR) három független kockázati elem együttesen határozza meg. A három tényező határozza meg annak a lehetőségét, hogy az ellenőrzés elvégzése után az ellenőrzött információ nem tartalmaz lényeges hibát. A kockázati tényezők egymáshoz való viszonyát az ellenőrzési kockázat (AR) matematikai modellje az alábbi összefüggéssel határozza meg: AR=IR*CR*DR A modell alapján a három kockázati elem mértéke különböző lehet, miközben az ellenőrzés kockázata állandó szinten tartható Eredendő kockázat Az eredendő kockázat az ellenőrzött szervezet belső tulajdonságaival összefüggő, abból eredő lényeges hiba, szabálytalanság, nem megfelelő működés vagy félrevezető állítás kockázata. Az eredendő kockázat szintjét emeli a pártalapítványok esetében: jogszabályi környezet változása, a belső gazdálkodási és számviteli szabályzatok változása, a döntéshozó szerv (kuratórium) személyi összetételének változása, a munkaszervezet felkészültsége a megfelelő döntés előkészítés elvégzésére, a munkaszervezet és a gazdálkodás operatív feladatiban részvevő megbízott személyek, szervezetek változása, a gazdálkodási és számviteli terület ellátottsága informatika eszközökkel, az alkalmazott szoftverek változása, összetett tevékenység végzése (a végzett tevékenységek száma több mint a munkaszervezet átlaglétszámának kétszerese), a könyvelési tételek számának 10 %-ot meghaladó változása, a tevékenység szerkezetének változása, nagy értékű eszközbeszerzések (nagy értékű az egyedi eszközbeszerzés, ha az éves költség, ráfordítás 10%-át meghaladta a beszerzett eszköz értéke), szerződések nagy száma (a szerződések száma több mint a munkaszervezet átlaglétszámának ötvenszerese), a szerződések átlagos értékének 10 %-ot meghaladó növekedése. 18

21 A pártalapítvány ellenőrzése során az eredendő kockázatot mindig kockázatbecslés alapján kell minősíteni. Az eredendő kockázat szintjének meghatározását a 7. számú melléklet (a kapcsolódó 8. számú mellékletek alapján) tartalmazza, amelyet a számvevő tölt ki Belső kontroll kockázat A belső kontroll kockázat a belső irányítás, szabályozás kockázata, azaz, hogy az ellenőrzött egység, szervezet belső kontroll rendszere nem alkalmas megelőzni, jelezni és kijavítani a lényeges szabálytalanságot, vagy félrevezető állítást. A belső kontroll kockázat az ellenőrzött szervezet tevékenységével összefüggő belső kockázati elem. A belső kontroll rendszer ellenőrzésének céljai: az ellenőrzött szerv működése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően valósult-e meg, az ellenőrzött szervezet belső kontrollrendszerének (szabályozottsága és működése) minősítése. A belső kontroll szabályozottságát a pártalapítvány szabályzatainak, a dolgozók munkaköri leírásának, a megbízottak szerződéseinek vizsgálatával kell felmérni. Vizsgálni kell, hogy az alapító előírt-e a vagyonkezelés ellenőrzésére, az éves számviteli beszámoló ellenőrzésére feladatokat, az ellenőrzési feladathoz szervezet létrehozását vagy szervezet, személy megbízását. A szabályozások tartalmaznak-e a pártalapítvány működésének és gazdálkodásának minden területére ellenőrzési feladatokat, jogköröket, megnevezik-e annak felelőseit. Az ellenőrzéssel megbízottak szerződései és munkaköri leírásai tartalmazzák-e a feladatot, és az összhangban van-e a szabályzatokkal. A belső kontrollrendszer működésének felmérésekor vizsgálni kell, hogy az ellenőrzési feladatot végrehajtották-e, azt dokumentálták-e, megtörtént-e az ellenőrzések eredményének kiértékelése és a kiértékelés alapján az intézkedések elrendelése és végrehajtása. A szervezet céljának megfelelően kialakított, jól működő kontrollrendszer lehetővé teszi az ellenőrzési eljárások mennyiségének csökkentését, az ellenőrzés átfogó kockázati szintjének romlása nélkül. Abban az esetben, ha a szervezet belső szabályzatai nem határoztak meg a belső kontrollrendszer elemeket, vagy az a megfelelő szabályozás ellenére nem működött, a számvevő nem minősítheti a belső kontroll kockázat szintjét alacsonynak. Az alapítvány ellenőrzése során a belső kontroll kockázatot mindig kockázatbecslés alapján kell minősíteni. A belső kontroll kockázat szintjének meghatározását a 9. számú melléklet tartalmazza, amelyet a számvevő tölt ki Feltárási kockázat A feltárási kockázat az, hogy bármely szabálytalanságot vagy félrevezető állítást, amelyet a szervezet belső kontroll rendszere nem korrigált, a számvevő nem fogja észlelni (feltárni), tehát a számvevő külső ellenőrzés kockázata. Ez a kockázat jellemzően mintavételi kockázatként jelenik meg, továbbá az ellenőrzési munka elvégzésének gondosságával, a vizsgálati eljárások kiválasztásával és végrehajtásával kapcsolatos. 19

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS. 0749 2008. január

JELENTÉS. 0749 2008. január JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0749 2008. január 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1311. Pártok és

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala Kozkázatelemzés A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala 2013. október 01. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? DR. KÁNTOR BÉLA Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem lehet definiálni pl. 100 MFt árbevétel alatt Jogi előírások,

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9.

Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan. Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9. Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan Erős Gergely Péter, menedzser 2013. december 9. Tematika Könyvvizsgálati munkafolyamat Munkalapok, dokumentálás Kérdések és válaszok 2 Tematika

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

MÓDSZERTAN a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport 1.3.1.1. Pártok és Társadalmi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben