Baán István tudományos publikációs jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baán István tudományos publikációs jegyzéke"

Átírás

1 Baán István tudományos publikációs jegyzéke (a félkövér betűtípussal szedett jelzi a tudományos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munkájának eredményeit.) 1.1. Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN I. /Ókeresztény írók sorozat (VANYÓ L. szerk.) 4. köt./ Budapest, 1980, Szent István Társulat. 602.p. Szókratész Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN I. /Ókeresztény írók sorozat (VANYÓ L. szerk.) 9. köt./ Budapest, 1984, Szent István Társulat. 598 p. Az atyák bölcsessége. Válogatás az Apophthegmata Patrumból. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN I. Budapest, 1991, Holnap Kiadó.151 p. Justinianus császár teológiája. /Varia Byzantina Bizánc világa sorozat (BAÁN I. szerk.) 2. köt./ Budapest, 1997, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. 203 p. A szent öregek könyve. A szerzetesatyák mondásainak ábécé sorrendes gyűjteménye. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN ISTVÁN. /Bizánci írók sorozat I./ Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Ako sa modlili Otcovia púšte. Serafín, Bratislava, o. Fordítás: LOUIS BRÉHIER: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Ford.: BAÁN I. (Varia byzantina Bizánc világa I.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. LOUIS BRÉHIER: A bizánci birodalom intézményei. Ford.: BAÁN I. (Varia byzantina Bizánc világa VII.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o Szókratész Szkholasztikosz és Szózomenosz Szalamónész címszavak. In Világirodalmi Lexikon 13., Bp., Turkia metropóliája. Kísérlet a bizánci egyházi szervezet rekonstrukciójára a Szent Istvánkori Magyarországon. In H. TÓTH I. (szerk.): Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. Szeged, p. Andrella Mihály antiunionista írásai. In KATONA JUDIT VIGA GYULA (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga). Miskolc, 1996, p.

2 Görög katolikusok Miskolcon és környékén a XVIII. században. In DOBROSSY I. (szerk.): Miskolc a millecentenárium évében. Miskolc I p. Magyarság, Bizánc és Európa. In DOBROSSY I. (szerk.): Miskolc a millecentenárium évében. Miskolc II p. Megvalósítható-e az ideális püspök? Ióannés Chrysostomos konstantinápolyi érsek perének tanulságai. In: BESSENYEI, J. ET ALII (szerk.): Történelmi Tanulmányok (Studia Miskolcinensia 3.), Miskolc, 1999., p. Teológiai oktatás Bizáncban. In: JANKA GY. (szerk.): Örökség és küldetés A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga (2000. október 2-3.) Nyíregyháza, Szent Péter bilicseinek konstantinápolyi tisztelete. In: NEMESHEGYI P. RIHMER Z. (szerk.): Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, 2001.június ), Budapest, 2002, A 418-as karthágói zsinat recepciója a bizánci egyházban. Adalék az eredeti bűn történetéhez. In: BAÁN I. (szerk.): A szent atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Az ember magasabb rendű az angyaloknál. Palamasz Szent Gergely tanítása a test szerepéről. In: PUSKÁS ATTILA (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. (Studia Theologica Budapestinensia, 32.) Új Ember, Budapest, o. Fontolgatások Szent Gellért görög nyelvi műveltségéről. In: Septuagesimo anno humanissime peracto. Tanulmányok Kulcsár Péter70. születésnapjára. Karácsony hava 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, tomus IX. fasciculus 4.) E Typographeo Universitatis, Töredékes jellemrajz Ióannés Chrysostomosról. In: SZÉCSI JÓZSEF (szerk.): Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv. Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest, Magyar nyelvű idézetek Oroszvégessy Andrella Mihály 17. század végi unióellenes írásaiban. In: BENDE J. DEÁK V. H. PÁKOZDI I. (szerk.): Látó szívvel. Budapest, Vigilia, Zsigmond és Bizánc kapcsolatai. In: TAKÁCS I. (szerk.): Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Philipp von Zabern, Folyt-e görög nyelvű, latin szertartású misézés a keresztesek által elfoglalt Konstantinápolyban? A cod. Halki Panagias 33 és tanulságai. In: PERENDY LÁSZLÓ (szerk.): Porta patet. A 60 éves Török József köszöntése. Budapest,

3 Imádság és imaformák az Apophthegmata Patrumban. In: BAÁN ISTVÁN RIHMER ZOLTÁN (szerk.): Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, 2007, Olivier Clément a szabadság teológusa. In: SESZTÁK ISTVÁN (szerk.): Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból. Nyíregyháza Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniója terén. In: MOLNÁR ANTAL - SZILÁGYI CSABA ZOMBORI ISTVÁN (szerk.): Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. METEM, Budapest, Fölvittél a mennyekbe, és jövendő országodat ajándékoztad nekünk Bevezetés a bizánci liturgiába. In: Horizontok, A liturgiáról ökumenikus megközelítésben, XERAVITS GÉZA (szerk.) Pápai Református Akadémia Pápa L Harmattan Budapest, p. Róma püspökének primátusa az első évezredben. In.: A Péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén. Sapientia Füzetek 12. Vigilia, Budapest, p La métropole de Tourkia. L'organization de l'eglise byzantine en Hongrie au Moyen Age. In Byzantium. Identity, Image, Influence. XIX International Congress of Byzantine Studies, University of Copenhagen, August, Abstracts of Communications, 6232 The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary. In URBANCZYK, P. (ed.): Early Christianity in Central and East Europe. Warszawa, p. L'évêque Chrysostome: exigences et réalisations. In Vescovi e pastori in epoca teodosiana. (Studia Ephemeridis Augustinianum 58) Roma, 1997, II, p. The Metropolitanate of Tourkia. The Organization of the Byzantine Church in Hungary in the Middle Ages. In: PRINZING, G. SALAMON, M.: Byzanz und Ostmitteleuropa Beitrage zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996 (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 3). Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, Greek-speaking Hierarchs on a Ruthenian See: the Diocese of Munkács (Mukaceve) in the Subcarpathian region at the end of the 17 th century, in: G. BROGI-BERCOFF G. LAMI (eds.): Ukraine s re-integration into Europe: a Historical, Historiographical and Political urgent issue. Alessandria, A Greek translation of the Latin Mass from the thirteenth century. In: F.K. HAARER AND E. JEFFREYS (eds.): Proceedings of the 21 st International Congress of Byzantine Studies,

4 London, August Vol. III. Abstracts of Communications. London, Ashgate, Die Beziehungen zwischen Sigismund und Byzanz. In: I. TAKÁCS (hrsg.): Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg Philipp von Zabern, The dispensation s process of Parthenius, Greek rite bishop of Munkács. In: Gli Archivi Della Santa Sede e il regno d Ungheria (secc ). In memoriam di Lajos Pásztor. GAETNO PLATANIA, MATTEO SANFILOPPO, PÉTER TUSOR (szerk), Budapest Róma, p A körtvélyesi monostor. Vigilia, 10/1988., p. A prófétai szellem támasztotta konfliktusok az elsõ évezredben. Teológia, 3/1989., p. Turkia metropolitája. Újabb adalék a bizánci egyház történetéhez a középkori Magyarországon. Századok, 1995/ p. A "szent õrültek" és társadalomkritikai funkciójuk a középkorban. In FAZEKAS CSABA (szerk.): Társadalomtörténeti tanulmányok /Studia Miskolcinensia 2./ Miskolc, 1996, p. A görömbölyi görögkatolikus egyházközség a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1996/3 4., p. Egyesült egyházak vagy testvéregyházak? Teológia, 1997/3 4., o. Ortodoxok és görögkatolikusok Miskolcon a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1997/1 2., p. Az ünnep a bizánci liturgiában. Magyar Egyházzene VI (1998/1999), A templom mint épített szimbólum. A keleti (ortodox és görög katolikus) templomépítészet mai problémái. Utóirat Post scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete 2003/6, o. Útkeresés Kelet és Nyugat között. Kalábriai Barlaám ( ). Vigilia 2003/6, Hogyan imádkoztak az első egyiptomi szerzetesek? Vigilia 2003/10, A munkácsi görögkatolikus egyházmegye zenei élete a XVIII. században. (társszerző: Damjanovics Judit). Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 3-20.

5 Az első szerzetesek sikereinek nyomában. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. (recenzió). Vigilia, 2006/ A Szentlélek és a keresztények Aranyszájú Szent János műveiben. In Athanasiana 26. Nyíregyháza, p 3.2. Le monastère de Körtvélyes. Folia Theologica, 2/1991., p. L'aspect pneumatologique de la vie morale du chrétien selon Jean Chrysostome. Augustinianum t. XXXVII (1997), p. L Esprit Saint dans la vie du chrétien chez Chrysostome. Folia Theologica 8/1997, p. La pénétration de l uniatisme en Ukraine subcarpathique au XVIIe siecle. XVIIe siecle, no 220, 55e année, no BAÁN I. (szerk.): A szent atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Varia byzantina Bizánc világa sorozat. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, eddig 8 kötet Bizánci írók sorozat. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, eddig 1 kötet 7. Fordítások. Hénokh könyve. Óker. Írók 2. köt., p., EUSZEBIOSZ: Palesztinai vértanúk. Óker. Írók 7. köt., p., HAMANN, A.: Hogyan éltek az elsõ keresztények? Budapest, 1987, Szent István Társulat. 282 p. KALLISZTOSZ ÉS IGNATIOSZ XANTHOPULOSZ: Spirituális centuria. Részletek. Vigilia 10/ p. TÖRÖK E. (szerk.): Az orosz vallásbölcselet világkora. Válogatás köt. Budapest, p. ATHANASZIOSZ: Harmadik beszéd az ariánusok ellen. Óker. Írók 13. köt., p., 1991.

6 FJODOROV, NYIKOLAJ: Szupramoralizmus, avagy az egyetemes szintézis. In: Filozófiai Figyelő, 1991 (XIII. évf.), BERGYAJEV, N.: Dosztojevszkij világszemlélete. Budapest, 1993, Európa. 329 p. ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: Huszonharmadik homilia a Római levélhez. In Az isteni és az emberi természetrõl. Görög egyházatyák. Budapest, 1994, Atlantisz. I p. HITVALLÓ MAXIMOSZ: Müsztagógia. In Az isteni és az emberi természetrõl. Görög egyházatyák. Budapest, 1994, Atlantisz. II p. AMPHILOKHIOSZ: Zsinati levél és Beszéd Jézus Krisztus találkozásáról. Ókeresztény Írók 6. köt., p. BASZILEIOSZ: Homilia arról, hogy "Kezdetben volt az Ige", és Homilia arról, hogy "Ügyelj magadra". Óker. Írók 6. köt., , p.

7 Hivatkozások Baán István tudományos publikációira A görömbölyi görögkatolikus egyházközség a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1996/3 4., p. Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o. 219.o. 919.o.: 51.o. 920.o.: o. 924.o.: 51; 52.o.(3x) 925.o.: 53 (2x); 54; o. 926.o.: 55.o. 927.o.:52; 54; o. 928.o.: 52; o. A miskolci Magyar Orthodox Egyházközség görög nyelvű anyakönyveinek ( ) magyar nyelvű fordítása. (kézirat, Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 1979.) Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o. A szent öregek könyve. A szerzetesatyák mondásainak ábécé sorrendes gyűjteménye. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN ISTVÁN. /Bizánci írók sorozat I./ Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Baán Izsák OSB: A remeteélet iskolája a szerzetesi életformák kölcsönhatásának tükrében. In.: Baán I. Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, o. 38. o. 11. o.: 193. o. Orosz Athanáz: A szerzetesség kezdetei Nagy Szent Athanasziosz Vita Antoniija szerint. In.: Baán I. Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, o.: 28. o. 34. o.: 29. o. 39. o.: 29. o. (3x) Bugár M. István: Ciprusi Epiphaniosz püspök mint a szerzetesi lelkiség teoretikusa? Az ún. Testamentum Epiphanii a korabeli spirituális irodalom tükrében. In.: Baán I. Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, 2007.

8 106. o.: o. Baán Izsák: Evagriosz Pontikosz a gondolatokról. Lectio divina 5. Szent Mauríciusz Monostor Bakonybél, L Harmattan Budapest o.: 28. o. Ioanichie Bălan: A moldvai szerzetesek élete. Korányi Mária és Pikler Mihály (ford.) Odigitria Osiris. Budapest, o. Lucien Regnault: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Bódogh-Szabó Pál (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o. 20. o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: 226, o.: 292, o.: o.: 207; , o: o.: o.: o.: o.: 166, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: 186, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.:

9 111. o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: , 209, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: 29, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.:

10 237. o.: o.: o.: o.: o.: 36. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o.: o. 35. o. 97. o.: 78. o. 99. o.: 234. o o.: 335. o o.: 204. o o.: 27. o., 28. o. (2x) 176. o.: 29. o o.: 37. o o.: 29. o o.: 37. o o.: 40. o., 39. o o.: 338. o o.: 208. o., 197. o o.: 309. o o.: o. Tóth Péter: Három sivatagi remete. In. Katekhón II/2 (2005) p o.: o o.: 34. o o.: 76, 110, 113. o.; o.; 37. o.; 268. o.: 145. o. Andrella Mihály antiunionista írásai. In Katona Judit Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga). Miskolc, 1996, p. Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában. Keleti egyházak Magyarországon. METEM Budapest, o.: 308. o. Athanasziosz: Harmadik beszéd az ariánusok ellen. Baán István (ford.) In Vanyó László (szerk.): Szent Athanasziosz művei (Ókeresztény írók 13. köt.), p., John Meyendorff: A bizánci teológia. Jeviczki Ferenc (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o.: 315. o.

11 Az atyák bölcsessége. Válogatás az Apophthegmata Patrumból. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán I. Budapest, 1991, Holnap Kiadó.151 p. Tyrannus Rufinus: Az egyiptomi szerzetesek története. Historia monachorum in Aegypto. Pataki Elvira (ford.) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, o. 10. o.: 57. o. 12. o.: 24. o., 83. o., 67. o. 36. o.: 107. o. 50. o.: 42. o. 53. o.: 98. o. 82. o.: 128. o o.: 17. o o.: 22. o o.: 112. o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o. Nacsinák Gergely András: A szem böjtje Tanulmányok az ortodox kereszténység művészetéről. Paulus Hungarus - Kairosz kiadó. Budapest, o.: 141. o. Hubai Péter: Egyiptomi remeték magyarul. In.: Egyház és Világ, II. évfolyam 12. szám, o. Recenzió Perczel István: Üdvözülhet-e a Sátán? In.: BUKSZ Recenzió Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán I. /Ókeresztény írók sorozat (Vanyó L. szerk.) 4. köt./ Budapest, Szent István Társulat. 602.p. Somos Róbert: Órigenész és a görög filozófia. (Filozófiai jegyzetek Órigenész munkásságában) Janus Pannonius Tudományegyetem. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. Pécs, o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o o o.

12 Somos Róbert: Az alexandriai teológia. Paulus Hungarus /Kairosz. h. n o o o. Rugási Gyula: "Destructor legis?" Három vers Markion Aposztolikonjából. In.: Vallástudományi Szemle, 2007/ o.: 2x Vanyó László: Mater Ecclesiarum - Caput et mater omnium ecclesiarum. In.: Orientalium Dignitas, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Nyíregyháza, p o.: 189 kk.; 325. o.; 336. o. Görög katolikusok Miskolcon és környékén a XVIII. században. In Dobrossy I. (szerk.): Miskolc a millecentenárium évében. Miskolc I p. Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o.: 148.o o. 919.o.: 148.o. 920.o.: 147; o. 921.o.: 146; 147;(3x) 148.o. 922.o.: 150.o. 923.o.: 154.o. 924.o.: 155.o o. Greek-speaking Hierarchs on a Ruthenian See: the Diocese of Munkács (Mukaceve) in the Subcarpathian region at the end of the 17 th century, in: G. Brogi-Bercoff G. Lami (eds.): Ukraine s re-integration into Europe: a Historical, Historiographical and Political urgent issue. Alessandria, Véghseő Tamás: A bazilita Kulczicky Porphyrius munkácsi helynök négy levele Kollonich Lipót bíboroshoz 1688-ból. In. Ivancsó István (szerk.): Athanasiana 24, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Nyíregyháza, o. Hitvalló Maximosz: Müsztagógia. In Az isteni és az emberi természetrõl. Görög egyházatyák. Budapest, 1994, Atlantisz. II p. Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. Imrényi Tibor, Perczel István, Szegedi Iván. Odigitria Osiris, Budapest, o.: o. John Meyendorff: A bizánci teológia. Jeviczki Ferenc (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, 2006.

13 316. o.: 273. o. Hogyan imádkoztak az első egyiptomi szerzetesek? Vigilia 2003/10, Orosz Athanáz (szerk.): Hetvenes-Bibliás és patrisztikus tanulmányok. Örökségünk Kiadó. Nyíregyháza, o. Justinianus császár teológiája. /Varia Byzantina Bizánc világa sorozat (Baán I. szerk.) 2. köt./ Budapest, 1997, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. 203 p. Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. Imrényi Tibor, Perczel István, Szegedi Iván. Odigitria Osiris, Budapest, : o o. 93: o o o. 99: o. 135: o. 136: o. 137: o. 138: o. 139: 180. o o. 181.o. 140: o. 177.o o. 141: o o. Irénikon no. 71/2-3 (1998) 416.o. (recenzió) John Meyendorff: Birodalmi egység és keresztény szakadások. Utry Gergely (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o. 314.o.: o. John Meyendorff: A bizánci teológia. Jeviczki Ferenc (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o.: o. 47. o.: o o.: 20. o o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o.

14 Le monastère de Körtvélyes. Folia Theologica, 2/1991., p. Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Budapest, o. L'évêque Chrysostome: exigences et réalisations. In Vescovi e pastori in epoca teodosiana. (Studia Ephemeridis Augustinianum 58) Roma, 1997, II, p. Louis Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. Ford.: Baán I. (Varia byzantina Bizánc világa VII.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Louis Bréhier: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Ford.: Baán I. (Varia byzantina Bizánc világa I.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. Imrényi Tibor, Perczel István, Szegedi Iván. Odigitria Osiris, Budapest, o. Ortodoxok és görögkatolikusok Miskolcon a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1997/1 2., p. Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o.: 15.o. Terdik Szilveszter: Katolicizmus és ikonfestészet. In.: Xeravits Géza (szerk.) Ikonográfia ökumenikus megközelítésben. Horizontok 1. Pápai Református Teológiai Akadémia Pápa, L Harmattan Budapest, o.: 16. o. Imrényi Tibor (szerk.): Magyarság és ortodoxia Ezer esztendő. Magyar Ortodox Egyházmegye és a Miskolci Ortodox Múzeumért Alapítvány. h. n., é. n o. Szókratész Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán I. /Ókeresztény írók sorozat (Vanyó L. szerk.) 9. köt./ Budapest, 1984, Szent István Társulat. 598 p. Mithras és misztériumai II. kötet. Kairosz, o o.

15 Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Kilenc prédikáció az ariánusok ellen. Perczel István (ford.) Odigitria Osiris. Budapest, o.: 378. o. 56. o.: 276. o o.: o o.: 40. o o.: 405. o o.: 276. o o. Lucien Regnault: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Bódogh-Szabó Pál (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o.: 359. o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o o. Somos Róbert: Az alexandriai teológia. Paulus Hungarus /Kairosz. h. n o.: 40. o. Alexander Schmemann-Olivier Clément: A nagyböjt és a húsvéti titok. Aszkézis és liturgia az ortodox egyházban. Kairosz Kiadó. Budapest, o.: 358. o. Tóth Péter: Három sivatagi remete. In. Katekhón II/2 (2005) p o.: 299. o. The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary. In Urbanczyk, P. (ed.): Early Christianity in Central and East Europe. Warszawa, p. A. M. Kuznyecova: Hrisztyiansztvo v Vengriji na poroge vtorogo tüszjacsiletyija. In: B. H. Florja: Hrisztyiansztvo v sztranah vosztocsnoj, jugo-vosztocsnoj i centralnoj Jevropi na poroge vtorogo tüszjacsiletyija. Rosszijszkaja Akagyemija Nauk, Insztyitut szlavjanovegyenyija. Jazüki szlavjanszkoj kulturi. Moszkva, o o.: 71. o. The Metropolitanate of Tourkia. The Organization of the Byzantine Church in Hungary in the Middle Ages. In: Prinzing, G. Salamon, M.: Byzanz und Ostmitteleuropa Beitrage zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996 (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 3). Harrasowitz Verlag, Wiesbaden,

16 Emil Niederhauser: Byzanz und Ostmitteleuropa In.: Südost-Forschungen, Band 59/60, 2000/ p. Recenzió Turkia metropóliája. Kísérlet a bizánci egyházi szervezet rekonstrukciójára a Szent Istvánkori Magyarországon. In H. Tóth I. (szerk.): Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. Szeged, p. Kristó Gyula: Írások Szent Istvánról és koráról. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, o.: 19. o o.: o. Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Budapest, o. Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a században. Balassi Kiadó. Budapest, o. 90. o o. Turkia metropolitája. Újabb adalék a bizánci egyház történetéhez a középkori Magyarországon. Századok, 1995/ p. Kristó Gyula (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, Szeged, o.: 1170.o. Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában. Keleti egyházak Magyarországon. METEM Budapest, o.: o. Havas László: A Szent István-féle Intelmek és lehetséges bizánci irodalmi háttere. In.: Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, o. Sándor Csernus et Klára Korompay (e. d.): Les Hongrois et L Europe conquete et intégration. Université de Szeged (JATE), Paris III Sorbonne Nouvelle (CIEH), Institut Hongrois de Paris, Paris Szeged, o.

17 Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a században. Balassi Kiadó. Budapest, o. 90. o o.

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.)

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.) ÓKERESZTÉNY EGYHÁZTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Perendy László ny. r. t. Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig (2013 14/I.) HOKEPAT1A0N, A, C

Részletesebben

Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány

Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány Interjú Baán Istvánnal, az Alapítvány atyjával Baán István görög katolikus pap. Teológiai doktorátusát 1974-ben, doktori fokozatát 1997-ben szerezte Krisztológia

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

A kurzus helye és ideje: Szerda :30, I. ép. 2. em. Bence terem

A kurzus helye és ideje: Szerda :30, I. ép. 2. em. Bence terem A kurzus kódja: BBN-VAL(11)-101:5 A kurzus megnevezése: A korai kereszténység teológiai fogalmai (előadás) A kurzus előadója: Geréby György vendégelőadó (CEU) Email: gereby.gyorgy@gmail.com Fogadóóra,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktikai Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

A szegény Lázár és új vallástörténeti párhuzamai I II. Theológiai Szemle 1984. 1 2. 3 4. sz.

A szegény Lázár és új vallástörténeti párhuzamai I II. Theológiai Szemle 1984. 1 2. 3 4. sz. HUBAI PÉTER Disszertáció MA RTURION TOU AGIOU APOSTOLOU MARKOU ALEXANDREIAS. A legenda kopt szövege, kommentárja és egyiptológiai interpretációja. Kandidátusi értekezés kézirata. 1996. Könyv társszerzőkkel

Részletesebben

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Dr. Kormos József Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Szakképzettség: Villamos üzemmérnök, műszaki tanár Filozófia

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

Végső szakmai beszámoló: Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és fordítása

Végső szakmai beszámoló: Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és fordítása Végső szakmai beszámoló: Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és fordítása A kutatás legfőbb célja Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és a mű egy új magyar fordításának

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy Iván:

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben