Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens"

Átírás

1 Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens 1. Barbárság vagy Germánság? Árucsere Európa hajnalán, Gondolat, Budapest 2011, 300 p. ISBN: megjelenés alatt 2. Az írástudatlanok váltóképessége a dualizmus idején, Aetas (Történettudományi Folyóirat), ISSN , Szeged, 24. évf., évi 1. szám, pp A barbár társadalmak szerződési szimbólumai, Jogi néprajz- jogi kultúrtörténet, Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből, ELTE Jogi Kari Tudomány 1., szerk. Mezey Barna Nagy Janka Teodóra, ISBN , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, pp Váltókövetelések érvényesítése hajdan és remény szerint majdan (A dualizmus-kori váltóeljárás tanulságai), Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis 7., szerk. Badó Attila Görgényi Ilona Horváth M. Tamás Kovács Péter Szabó Béla Tóth Tihamér Várnay Ernő, ISBN , Debrecen, 2007, pp Békebeli pengeváltás a váltóképességről a Jogtudományi Közlöny hasábjain, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XXV/1., szerk. Szabadfalvi József, ISSN , Miskolc University Press, Miskolc, 2007, pp Újkori váltóelméletek, Jogelméleti Szemle, évi 2. szám, Szeged, június 21., 7. A váltó fajai a 19. században, Miskolci Jogi Szemle, Miskolc, évi 1. szám, ISSN , Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007, pp Váltóelméletek a században, Jogtörténeti Szemle 2006/4. szám, szerk. Élesztős László, ISSN , Budapest-Győr-Miskolc, 2006, pp Rabszolgavétel és a rabszolgák ügyletei a vizigótok szokásjogában, Facultas Nata, Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára, szerk. Szabadfalvi József, ISBN , Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006, pp Formalizmus és okirathasználat a középkor hajnalán, Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére, szerk. Mezey Barna Révész T. Mihály, ISBN , Gondolat Kiadó, Budapest, 2006, pp A kereskedelem nyomai a koraközépkori angolszász törvényekben, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XXIII/1., szerk. Szabadfalvi József, ISSN , Miskolc University Press, Miskolc, 2005, pp. 9-26

2 12. Az okiratok szerepe néhány germán nép szokásjogában, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XXII., szerk. Szabadfalvi József, ISSN , Miskolc University Press, Miskolc, 2004, pp A büntető igazságszolgáltatás sajátosságai a germán népek korai szokásjogában, Tanulmányok Dr. Molnár Imre 70. születésnapjára, Acta Jur. et Pol. Szeged, Tomus LXV., szerk. Tóth Károly, ISSN , Officina Press, Szeged, 2004, pp Röviden a burgundok adásvételi szokásairól, Jogtörténeti Szemle, 2004/3. szám, szerk. Élesztős László, ISSN , Budapest-Győr-Miskolc, 2004, pp A kereskedelmi tevékenység nyomai a koraközépkori római jogforrásokban, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, november 6., szerk. Stipta István, ISBN , Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004, pp Az adásvétel sajátos esetei a vizigótok üzleti gyakorlatában, Jogtörténeti Szemle, 2003/3. szám, szerk. Élesztős László, ISSN , Budapest-Győr-Miskolc, 2003, pp A Leges Langobardorum adásvételre vonatkozó szabályai, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XXI/1., szerk. Szabadfalvi József, ISSN , Miskolc University Press, Miskolc, 2003, pp A kereskedelmi tevékenység szabályozása a száli és a ripuári frankok népjogában, Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus 3., szerk. Stipta István, ISBN , Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003, pp A Meroving és Karoling kori formulák, mint a kereskedelmi jog forrásai, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XX/1., szerk. Szabadfalvi József, ISSN , Miskolc University Press, Miskolc, 2002, pp Bemutatóra szóló értékpapírok a frank-római magánokirati világban, Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus 1/1., szerk. Stipta István, ISBN , Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002, pp Röviden a koraközépkori magánokiratokról, különös tekintettel a germán adóslevelekre, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, november 6., szerk. Stipta István, ISBN , Novotni Alapítvány, Miskolc, 2002, pp A könyvviteli szokások és a litterálszerződések kapcsolata a Római Köztársaság korában, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XVII., szerk. Szabadfalvi József, ISSN , Miskolc University Press, Miskolc, 2000, pp A kockázatmegosztás mint befektetési tényező a római agrárgazdaságban, Jogtörténeti tanulmányok VII., szerk. Kajtár István Szekeres Róbert, ISBN , Pécs, 2001, pp

3 24. Vulgárlatin viaszostáblák a pompeji és dáciai feltárások tükrében, Ünnepi Tanulmányok VI. Dum spiro doceo Huszti Vilmos 85. születésnapjára, szerk. Szabó Béla Sáry Pál, ISBN X, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000, pp Bankügyletek és banki könyvvitel a római jogban - röviden a római bankárokról, Collega (Accursius Jogász Egylet Folyóirata), IV. évf. 2. szám, szerk. Tóth M. Gábor, ISSN , Budapest, 2000, pp A bíró mint referens, a referens mint bíró. Gondolatok a bírói függetlenségről az évi 4. tc. kapcsán, Acta Jur. et Pol. Szeged, megjelenés alatt 27. Alapelvek a neoabszolutizmus váltóperes gyakorlatában Jogtörténeti Szemle, megjelenés alatt B/ Tanulmányok idegen nyelven 1. Die Rolle der Verträge im Landrecht: Bei den Alemannen und im Schwabenspiegel, Essays zur Kultur- und Rechtsgeschichte Europas, Studien zur Kultur- und Rechtsgeschichte 2, szerk. Jörg Wolff, ISSN ; ISBN , Forum Verlag Godesberg GmbH, Mönchengladbach, 2005, pp Die Wirkung der Buchhaltung, besonders der Bankbuchführung auf das Vertragssystem im klassischen römischen Recht, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XIX., szerk. Szabadfalvi József, ISSN , Miskolc University Press, Miskolc, 2001, pp Contractus litteris und die Bankbuchhaltung der Römer, RIDA (Revue International des droits de l'antiquité), szerk. H. Jones J. H. Michel J.-Fr. Gerkens, ISSN , La Fondation Universitaire de Belgique, Bruxelles, 2001, pp Contractus litteris et les livres des banquiers romains, Résumés des communications, 55e session de la SIHDA, septembre 2001, Rotterdam, 2001, pp The Role of the West Roman Vulgar Law in the Early Middle Ages, 4 th International Conference of PhD Students, August 2003, szerk. Lehoczky László, ISBN , Miskolc, 2003, pp Agents and managers of the ancient Roman business community, 3 rd International Conference of PhD Students, August 2001, szerk. Lehoczky László, ISBN , Miskolc, 2001, pp

4 C/ Kisebb cikkek, recenziók 1. Bavarian historiography in early medieval Salzburg (Recenzió Nótári Tamás: Bavarian historiography in early medieval Salzburg című kötetéről, Schenk Verlag, Passau 2010) Forum Historiae Iuris, Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte, szeptember 5. ISSN Források Salzburg kora középkori történetéből (Recenzió Nótári Tamás: Források Salzburg kora középkori történetéből című monográfiájáról, Lectum Kiadó, Szeged 2005) Debreceni Szemle, évi 1. szám, szerk. Forisek Péter, ISSN X, Debrecen, 2007, pp Szegedi Tudományos emlékülés Bónis György és Both Ödön halálának 20. évfordulóján, Jogtörténeti Szemle, 2005/4. szám, szerk. Élesztős László, ISSN , Budapest-Győr-Miskolc, 2005, pp Szerződéskötés a koraközépkori bajor népjogban In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, november 6., szerk. Stipta István, ISBN , Novotni Alapítvány, Miskolc, 2003, pp Az értékpapírjog gyökerei a germán magánjog szerződési szimbolikájában, Collega (Accursius Jogász Egylet folyóirata), VI. évf. 2. szám, szerk. Tóth M. Gábor, ISSN , Budapest 2002, pp Lopott dolgok vásárlására vonatkozó szabályok néhány barbár törvényben, Collega (Accursius Jogász Egylet folyóirata),vii. évf. 1. szám, szerk. Tóth M. Gábor, ISSN , Budapest, 2002, pp Röviden a római elit birtokigazgatási stratégiáiról, Collega (Accursius Jogász Egylet folyóirata), V. évf. 1. szám, szerk. Tóth M. Gábor, ISSN , Budapest, 2001, pp A letét, mint a római bankárok hitelügylete, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, október 30., szerk. Stipta István, ISBN , Novotni Alapítvány, Miskolc, 2001, pp Veszélyviselés a római borkereskedelemben, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, november 4-5., szerk. Stipta István, ISBN , Novotni Alapítvány, Miskolc, 2000, pp A reneszánsz Firenze művészeinek szerződései és szerződésszegései (Recenzió Mareile Büscher: Künstlerverträge in der Florentiner Renaissance című művéről, Frankfurt am Main, 2002), Klio 2003/3. szám, szerk. Dr. Fodor Mihályné Reszler Gábor, ISSN , Klio Alapítvány, Debrecen, 2003, pp Ruténia autonómiájának kérdése 1918 és 1945 között (Recenzió Peter Mosny: Ruthenia as the Legal Resolution of Minority Issue in Czechoslovakia című monográfiájáról,

5 Uzhgorod, 2001) Klio 2003/1. szám, szerk. Dr. Fodor Mihályné Reszler Gábor, ISSN , Klio Alapítvány, Debrecen, 2003, pp Újabb jogász életrajzok (Recenzió a Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ) gyűjteményről, Debrecen, 2002, Társszerzőként Dr. Helmeczi Andrással), Collega (Accursius Jogász Egylet folyóirata), VI. évf. 5. szám, szerk. Tóth M. Gábor, ISSN , Budapest, 2002, pp Bankok és pénzügyi válságok az ókori Rómában (Recenzió Jean Andreau: Banking and Business in the Roman World című munkájáról, Cambridge, 1999), Aetas, Szeged 2002/2-3., szerk. Deák Ágnes Vajda Zoltán, ISSN , Officina Press, Szeged, 2002, pp A család, mint személyi és gazdasági kötelékek hordozója a római jogban (Recenzió Jane F. Gardner: Family and Familia in Roman Law and Life című munkájáról, Oxford, 1999), Klio, 2002/1. szám, szerk. Dr. Fodor Mihályné Reszler Gábor, ISSN , Klio Alapítvány, Debrecen, 2002, pp A mezőgazdaság és a jogászok az ókori Rómában (Recenzió Dennis P. Kehoe: Investment, Profit and Tenancy: The Jurist and the Roman agrarian Economy című munkájáról, Michigan, 1998), Klio, 2000/3. szám, szerk. Dr. Fodor Mihályné Reszler Gábor, ISSN , Klio Alapítvány, Debrecen, 2000, pp Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára (Ismertetés az ünnepi kötet 63 tanulmányáról társszerzőként Megyeri-Pálffi Zoltánnal, Papp Lászlóval, Szűcs Lászlóné Siska Katalinnal és Újvári Emesével) Szeged: Szegedi Tudományegyetem, (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; Tom. LXXIII.) in: Jogtörténeti Szemle, megjelenés alatt 17. Bavarian historiography in early medieval Salzburg (Ismertetés Nótári Tamás: Bavarian historiography in early medieval Salzburg című kötetéről, Schenk Verlag, Passau 2010) Jogtudományi Közlöny, ISSN , évi 11. sz., megjelenés alatt

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon

A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon A SZIKORA VERONIKA magyar társasági jogi fejlődés főbb állomásainak, különös tekintettel a személyegyesítő társaságok alapformájának,

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013.

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. I. Personal Information: Name: Dr. Kecskés András Mother s name: Dr. Horváth Erika Place of Birth: Pécs, Baranya, Hungary Date of Birth: 1981.06.03 II.

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 A SVÁJCI KÖTELMI TÖRVÉNYRŐL, A KÓDEX ÉS A KÓDEXEN KÍVÜLI, KÜLÖN TÖRVÉNYEK ELVI KAPCSOLATÁRÓL - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR PTK.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

A B 44153 Ad acta : a hadtörténeti levéltár évkönyve 2005 / [szerk. Lenkefi Ferenc]. - Budapest : Hadtörténelmi levéltár, 2006. - 200 p. : ill. ; 20 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)

Részletesebben