EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA"

Átírás

1 C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafi kája XVIII. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: január 25. Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? FÖLDI LÁSZLÓ polgármester 11. választókerület A feltett kérdésre feltételezem sokan azt a választ várják, hogy 2007-ben mi mindent fogunk fejleszteni, milyen beruházásokat kezdünk el, egyáltalán milyen változások lesznek ebben az évben. Várakozásuk teljesen jogos, hiszen az itt élőket elsősorban az érdekli, hogy milyen lesz városunk. Ezen a területen azt várom, hogy teljesítjük, amit vállaltunk: konszolidáljuk Cegléd pénzügyi helyzetét. Azt is várom, hogy háromnégy kiemelt projekttel városközpont rehabilitáció, csatornaépítés 3. üteme, termálfürdő fejlesztése, útépítések pályázzunk uniós támogatásra. Ezen fejlesztéseken túl természetesen a legfontosabb feladatunk intézményeink működését biztosítani. Mindezek mellett azonban talán a leglényegesebb, hogy a ránk zúduló nehézségek közepette is megőrizzük emberségünket, egymásba vetett bizalmunkat, egymás iránti szeretetünket. Azt várom 2007-től, hogy maradjunk meg hitben, reményben, szeretetben. (További válaszok a 2., 7., 8. oldalon) Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Az évkezdés hagyományosan a számvetés időszaka. Legyen szó családról, kisebb vagy nagyobb közösségről, nemcsak azt összegezzük ilyenkor, hogy mit és hogyan tettünk az elmúlt esztendőben, hanem a jövőre vonatkozó terveinket is kialakítjuk. Városunk képviselő-testületének tagjait a 2007-es évvel kapcsolatos terveik, elvárásaik, céljaik megfogalmazására kértük. TÓTIN LÓRÁNT alpolgármester 1. választókerület Mindenekelőtt egy jól tervezett, kiszámítható költségvetést kívánok a városnak. A pénzügyi kiszámíthatóság mellett komoly fejlesztéseket várok a városközpontban és az intézményrendszerünkben egyaránt. Mivel nem vagyok a bölcsek kövének birtokában, ezért számítok a helyi vállalkozók, az intézményeinkben dolgozók és a ceglédi polgárok jobbító szándékú észrevételeire, elképzeléseire is, hogy munkánk a város javát szolgálhassa, s hogy 2008 januárjában azt mondhassuk: igen, 2007 egy jó év volt. A családomnak, akik támaszaim a nehéz napokban, elsősorban kitartást kívánok. Év végéig a két fiam mellé pedig szeretnék egy kislányt. Vagy egy kisfiút. Mindegy. TAKÁTS LÁSZLÓ alpolgármester 3. választókerület Őszinteséget elsősorban, hiszen az elmúlt esztendőben a hatalom sorozatos hazugságai nagyon mélyre süllyesztették az ország erkölcsi morálját. Megértést és türelmet, mert erre szükségünk lesz az előttünk tornyosuló gazdasági nehézségek leküzdéséhez. A városnak stabilizálódó gazdasági helyzetet és megindulást a gödörből kivezető úton. Nagy várakozással tekintek a pályázati lehetőségek elé, hiszem, hogy el tudjuk kezdeni egy szép városközpont, sétálóutca kialakítását. Mindenki megelégedésére befejeződik a csatornaprogram, és az úthálózatunk tragikus állapotán is érezhetően javítani tudunk. És természetesen erőt és egészséget, hogy mindezt megvalósíthassuk közösen a ceglédi polgárokkal! Akár millió forint is Cegléden maradhat, ha Ön a személyi jövedelemadójának 1%-át ceglédi közalapítványnak, vagy alapítványnak utalja át! Az általunk ismert ceglédi alapítványok jegyzéke megtalálható az 5. oldalon.

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. NAGYGYŐR ÁRPÁD 2. választókerület 2007 kiemelten jelentős év az életemben, nemcsak mint önkormányzati képviselőnek, hanem mint magánembernek is. Önkormányzati képviselőként szeretném, ha megvalósulna a város gazdasági stabilitása. Olyan éves költségvetés készülne, amely most igazán őszinte, tiszta lenne. Befejeződne mindenki megelégedésére a városi csatornahálózat építése és az utak helyreállítása. Szeretném, ha a város vezetése fontosnak érezné unokáink, az ifjúság nevelését, oktatását. Mint magánember nagyon vártam ezt az évet. Most töltjük feleségemmel az egyik legszebb életkort, a 60-at. Ebben az évben fejezzük be mindketten a több évtizedes (40 év) pedagógusi munkát. Így még több időnk lesz unokáinkra, a családra. GIBA ISTVÁN 6. választókerület Azt, hogy a családom biztonságban élhessen. A jövőnk a tenni akarásunktól, teljesítményünktől függjön. Kerüljenek el bennünket a betegségek, s továbbra is maradjon meg a családon belüli szeretet és egymás tisztelete. Városi szinten azt várom, hogy a lehetőségeinket kihasználva arányosan fejlődjön, szépüljön a város. A megkezdett beruházások sikeresen folytatódjanak, s ennek a fejlődésnek magam is, mint képviselő, tevékeny részese lehessek. A képviselők ne kövessék az országos példát, működjenek együtt a városért. Országos szinten pedig azt várom, hogy végre több legyen a megértés, a szeretet, a tisztelet, s végre csökkentjen a gyanakvás, a kirekesztés, a gyűlölködés. Csakis a társadalmi béke, az összefogás lehet a magyarság felemelkedésének az alapja, kiindulópontja. GYÖRE ANETT 4. választókerület Töretlenül higgyünk abban, hogy érzelmeinkkel, munkánkkal nagy dolgok részesei vagyunk; minél szilárdabb ez a hit bennünk, annál inkább valósággá válik, és előreviszi a világot. RAINER MARIA RILKE ha nem is a világ, de a város előre vitelének, az itt élők élete boldogabbá, könnyebbé tételének részese szeretnék lenni az elkövetkezendő években. FÁBRI ATTILA 5. választókerület 2007-ben a város tovább fejlődjön, és szépüljön. Javuljon a pénzügyi helyzet, több lehetőséget teremtve az előrelépésre. A város élete, rendezvényei ötvözzék hagyományainkat és a korszerűség követelményeit. Az 5. számú választókerületben, az itt élő emberek érdekében javuljon a rend és a tisztaság, előre tudjuk lépni a járda- és útfelújításban, folytatódjon a panel-felújítási program. Az állampolgár, közös képviselő, önkormányzati képviselő hármas kapcsolatot meg kell erősíteni. TAKÁCS MIKLÓS 7. választókerület Azt várom, hogy a romló külső körülmények egyre emelkedő energiaárak, megvont vagy átalakított támogatások stb. - ellenére a város pénzügyi helyzetét egyensúlyba állítsuk. Tudjuk, hogy mit akarunk tenni, de az is szükséges, hogy magunk mögött tudjuk az Önök tevékeny, kritikus támogatását. Hisszük: az általunk hozott változások valóban minden ceglédi polgár javát szolgálják. Célunk, hogy mindennel mindig el tudjunk számolni: ezt ezért és ezért tettük. Döntéseink tiszták és mindenki számára átláthatóak, érthetőek legyenek. Legyünk tiszta szívűek, de határozottak és erősek! Kívánok kemény, dolgos hétköznapokat és szép, nyugodt ünnepeket. SIMON MIHÁLY 8. választókerület Cegléd város valamennyi lakójától egymás iránti toleranciát, békességre törekvést. A város közügyeiről a lakosság mind szélesebb rétegeinek jobb informálását. Az eddiginél is jobb és konstruktívabb együttműködést a képviselőtestületben. Elfogadható költségvetést, gazdaságosan működő intézményeket, a város pénzügyi helyzetének stabilizálását. Új munkahelyeket, javuló szociális biztonságot, csak a rászorulók támogatását. Működő kistérségi társulást. Javuló köz-biztonságot, -tisztaságot. A fentiek megvalósításához összefogást, közös akaratot, a város valamennyi lakosának erőt és jó egészséget. KLÉMENT GYÖRGY 9. választókerület Az emberektől több mosolyt, találják meg az élet apró örömeit is, mert csak így lehet áthidalni ezt a válságos időszakot. A politikusoktól békességet, előrevivő együttműködést és minél több lokálpatriotizmust. A családom az eddigiekhez hasonlóan egymás iránti szeretetben, örömökben gazdagon éljen. Végül, de nem utolsó sorban kiemelkedő minőségű bortermést kívánok családi gazdaságomnak, amellyel remélhetőleg egyre több embernek sikerül mosolyt varázsolnom az arcára.

3 2007. január 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete január 10-én rendkívüli, zárt ülésen közbeszerzési eljárás kiírása mellett döntött, hogy meglévő hitelállományunkat kedvezőbb kamatozású hitellel válthassuk ki. A munkaterv szerinti első ülésre január 18-án került sor. Az elmúlt időszak szokásainak megfelelően elsőként Cegléd Város Pénzügyi helyzetét tekintettük át, és egyhangúlag elfogadtuk az arról szóló beszámolót. A város tartozásállománya csökkenő tendenciát mutat, mértéke november 30. és december 31. között mintegy 10%-os volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények adóssága jelentősen csökkent, viszont a Kórház adóssága nőtt. Ellentétben az előző év gyakorlatával, decemberben a bérek kifizetéséhez már nem kellett munkabérhitelt felvenni. A Képviselő-testület megalkotta 1/2007. (I. 25.) Ök. rendeletét a távhőszolgáltatás Cegléd Város Önkormányzatának 1/2007. (I. 25.) Ök. rendelete a távhőszolgáltatás hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 21/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet preambuluma szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvényben és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével a távhőszolgáltatási díjakkal kapcsolatosan a Képviselőtestület a következők szerint rendelkezik: 2. A rendelet 10. (5) bekezdésében a függeléke kifejezés helyébe a 2. számú melléklete kifejezés lép. 3. A rendelet függeléke helyébe az alábbi rendelkezés lép: A többször módosított 21/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet 2. számú melléklete (Kapcsolódik a 10. (5) bekezdéséhez) A február 1-jétől érvényes, a szolgáltató által legmagasabb hatósági árként alkalmazható díjak: Gázalapdíj: 227,1 Ft/lm3/év Hődíj: 2.676,0 Ft/GJ A díjak a 20 % ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 4. Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. jegyző hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 21/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet módosításaként. A díj kiszámításához használt képlet egyetlen olyan elemet sem tartalmaz, amelyet az önkormányzat befolyásolt volna. A változást tehát csak a kormány lakossági gázár-támogatásra vonatkozó döntése hozta. A Dalkia Energia Zrt. vezetése ígéretet tett arra, hogy a évi őszi fűtési idény kezdetéig a saját nyeresége terhére 14% kedvezményt ad a ceglédi lakosoknak. Határoztunk a MOBILPARK Kht. ügyészségi vizsgálatának ügyében, továbbá gépkocsi tárolók és kerékpártároló megépítéséről a Szolnoki út Törteli út által határolt lakótelepen, az ott erre mutatkozó igények kielégítésére. Meghatároztuk a Cegléd, Külső-Kőrösi út 1. sz. alatti ingatlan kikiáltási árát. Jóváhagytuk azt a határozati javaslatot, Földi László sk. polgármester melyben egyetértésünket fogalmaztuk meg a Pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó, olyan pályázati kiírására, melynek keretében Cegléd városban fogadóiroda kialakítására nyílna lehetőség. Elfogadtuk, hogy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot nyújtunk be az MLSZ Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében, I. osztályú műfüves pálya és futsal (teremlabdarúgás) méretű kis pálya kategóriában. Elfogadtuk a évi ünnepségekről szóló beszámolót, és a Polgármesteri Hivatal részére évre érvényes kiemelt szervezeti célokra irányuló feladatokat. A zárt ülés keretében egyedi elbírálást igénylő lakásbérleti ügyekben döntöttünk, valamint az Önkormányzat képviseleti ügyeiben, elsősorban a közalapítványaink kuratóriumairól hoztunk határozatokat. Aki az elhangzottakról részletesebben kíván olvasni, a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv másolatát, annak elkészülte után, a Városi Könyvtárban, illetve a honlapon tekintheti meg. Városunk honlapján MP3-as formátumban meghallgatható a nyilvános ülés hanganyaga is. Tótin Lóránt alpolgármester TÁJÉKOZTATÁS Cegléd Város Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 20/1999. (VII. 16.) Ök. rendeletének 20. (5) bekezdése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cegléd Városában évben a köztemetés díja hamvasztásos temetés esetén Ft, koporsós temetés esetén Ft. Ügyfélszolgálati Iroda Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán 16-tól 17 óráig INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat : 1./ Csemő területén a Putrisarki erdőben, lévő Csemő külterület 0221/4 hrsz-ú m2 nagyságú lakóház udvar megnevezésű ingatlant. A két szintes tetőtér beépítésű, fűthető felépítmény korábban pihenőháznak épült. Kikiáltási ár: Ft 2./ Cegléden a Csutak Kálmán utca 31/b szám alatt lévő Cegléd belterület 6757 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú sporttelep megnevezésű ingatlant, a rajta lévő szolgálati lakással együtt. Kikiáltási ár: Ft 3./ Cegléd belterület 1323/9 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát, amely a Shell Benzinkút és a Penny Market Áruház között, a felüljáró mellett helyezkedik el. Kikiáltási ár: Ft/m2 + 20% ÁFA 4./ Cegléden a Külső-Körösi úton lévő korábban hajléktalan szállóként üzemelő - erre a célra átalakított és felújított - Cegléd külterület 01144/2 hrsz-ú m2 nagyságú két épületből álló ingatlanát. Az épületek fűtése a kiépített központi fűtési rendszerrel, hordozható PB gáztartályról megoldható. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 5./ Cegléden a Kőrösi úton a korábbi VO- LÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelő) megnevezésű területet. Kikiáltási ár: Ft/m2 6./ Cegléd belterület 2631/32 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant amely a Törleti úton a Toldy Ferenc Kórházzal szemben a parkoló mellett található. A területre csak lakóépület építhető. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 7./ Cegléd belterület 2605/36 hrsz-ú ingatlanból az Lke-2 övezetbe sorolt m2 nagyságú területet. Az ingatlan a Vak Bottyán utca és a Szolnoki út találkozásánál a Szent Hubertus Parkkal szemben található. Kikiáltási ár: bruttó: Ft/m2 8./ Cegléden a Jászberényi út szám alatt - a négy emeletes társasház földszintjén - lévő Cegléd belterület 954/A/48 hrsz - ú, 5 db. 17,0 m2 nagyságú és 1 db. 10,97 m2 nagyságú raktár helyiségeket. A meghirdetett helyiségek a 954/A/48 hrsz-ú albetét 7742/ részét képezik. Az értékesítésre felajánlott helyiségek az előtte lévő park és játszótér miatt garázsként nem hasznosíthatók. Kikiáltási ár: Ft/m 2 Az árverés ideje: február 19. ( hétfő de: 10,00 óra) Helye: Városháza Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: február 19.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda ( I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés előtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összegű pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselői az árverés előtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerződéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történő kiegyenlítésével egyidejűleg történik. A szerződéskötéssel egyidőben a vevőnek ügyvédi ellenjegyzési díjat kell megfizetni. Amennyiben a vevő természetes személy a vételár 0,5%-át, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság esetén a 0,8%-át kell megfizetnie. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. *** További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata a módosított 6/2006.(IV.6.) számú rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra, jelenlegi megtekintett állapotban meghirdeti a Cegléd, Kossuth F. u. 52. II. lh. IX. em. 26. sz. alatti 2 szoba összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 55 m2 A lakás lakbére: Ft/m2/hó A lakás megtekintésének időpontja: február 1. (csütörtök) de ig. A bérbeadás feltételei: Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: vele együtt költöző családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem a kérelem benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj-minimumnak (2007-ben Ft) a 70 %-ánál, de nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét egyedülálló pályázó esetén a háromszorosát; az együtt költözők tulajdonában nincs jelentős értékű ingó és ingatlan vagyon (a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 50-szeresét 2007-ben e. Ft-ot nem haladhatja meg); a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: február 9-én 14 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), - a kiírásban szereplő feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I/25-ös szoba) vagy az es telefonszámon lehet kérni. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Vagyongazdálkodási Irodában, félfogadási időben átvehető. Vagyongazdálkodási Iroda

5 2007. január 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Közalapítványok Megnevezés adószám Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Cegléd Sportjáért Közalapítvány Török János Közalapítvány Alapítványok Megnevezés adószám AGAPE Közhasznú Alapítvány (Ref. Eü. Gyermekotthon) Alma Mater Cegléd Alapítvány Alapítvány a Ceglédi Fúvószenekarért Ambassador Alapítvány Állatmenhely Nyílt Alapítvány Aranyszív Alapítvány Bem Alapítvány Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány (Szőlő u. 15.) Ceglédi Judo Sportért Alapítvány Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány Ceglédi Rádió Sport Egyesület (Várkonyi I. u. 35.) Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskoláért Alapítvány Cegléd Televíziójáért Alapítvány Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány Ceglédi Városi Könyvtárért Alapítvány Csillagszem Alapítvány (Ady Endre u. Óvoda) Dolgozói Alapítvány Közhasznú Szervezet (ÖKOVÍZ Pesti út 65.) EMBER-KÉK Alapítvány (Bercsényi u. 23.) Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (Kút u. 2.) Gyermekmosolyért Alapítvány (Pesti úti Óvoda) HILD Templom Alap Alapítvány Humánum Egészségügyi Szakképzés Alapítvány HONSZ Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége - Ceglédi Szervezete Iskolaszövetkezet a Tanulókért Közhasznú Alapítvány Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Lövész u. Óvoda) Kossuth Gimnáziumért Alapítvány Kossuth Gimnázium Leánykara Alapítvány Körtemuzsika Alapítvány (Kőrösi úti Óvoda) Luther-Rózsa alapítvány (Ceglédi Evangélikus Egyházközség) LUR-KÓ PÉ (Széchenyi úti Óvoda) Máltai Szeretetszolgálat Mészáros Lőrinc Katolikus Iskoláért Alapítvány MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza Mozgássérült Önálló Egyesület NAPRA-FORGÓ Alapítvány (Napsugár Magánóvoda) Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány (Bajcsy-Zs. út 1.) Szent Lőrinc Alapítvány ( C. Vörösmarty tér 1.) Tipegő Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Deák téri Bölcsőde) HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 2700 Cegléd, Jászberényi út szám alatti 11 m2 alapterületű helyiséget árverés útján bérbe adja a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában. Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem. Árverés ideje: február 19. (hétfő) délelőtt 10 óra. Az árverésen való részvétel feltételei: A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: március 1. A bérleti jogviszony kezdő napja: március 1-je. A kikiáltási ár: 2.500,-Ft/hó + 20% ÁFA. A licit lépcső: 500,-Ft/hó Az árverésre jelentkezés legkésőbbi időpontja: február 9. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az árverező, ha - magán személy akkor a nevét, személyi adatokat, lakáscímét, - gazdasági társaság esetén érvényes, az árverés időpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. - egyéni vállalkozó esetén az árverés időpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles vállalkozói engedélyt, A helyiség megtekinthető a Vagyongazdálkodási Irodában (I. emelet 25., telefon: 53/ ) előre egyeztetett időpontban. Árverési előleg a kikiáltási ár háromszorosa: 7.500,-Ft + ÁFA = 9.000,-Ft. Ezen összeget az árverés megkezdése előtt ( de ig) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyről az igazolást az árverés kezdő időpontjában az árverés lefolytatójának be kell mutatni. Árverezni meghatalmazott képviselő útján is lehet. Az árverező azonosító számot kap, így személye nem nyer nyilvánosságot. Az árverés időpontjáig nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az árverezni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közműveit megismerte, tudomásul vette, a rávonatkozó építésügyi és egyéb hatósági előírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, Cegléd Város Önkormányzata felé semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása, saját hatáskörben, felelősségére és költségére köteles beszerezni a működéshez szükséges engedélyeket. A letét beszámít a fizetendő bérleti díjba. Amennyiben a bérleti szerződés a hirdetményben megjelölt időpontig az árverés nyertese hibájából nem jön létre, az árverező a biztosítékot elveszíti és az árverés eredménytelennek minősül. Vagyongazdálkodási Iroda

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. választókerület: Tótin Lóránt Minden hónap első csütörtökén, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 2. sz. választókerület: Nagygyőr Árpád Minden hónap első kedd délután óra között a Polgármesteri Hivatala 38-as szobájában. 3. sz. választókerület: Takáts László Minden hónap első keddjén, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 4. sz. választókerület: Györe Anett Minden hónap első hétfője 17:30 az Ökovíz Kft-nél (Pesti út 65.). Minden hónap első keddje 17:30 a 2.sz. Óvodában (Széchenyi út 14.) 5. sz. választókerület: Fábri Attila Minden hónap második szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 6. sz. választókerület: Giba István Minden hónap második kedd óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 7. sz. választókerület: Takács Miklós Minden hónap második hétfő óra között a Köztársaság utcai óvodában (Köztársaság u. 18.) 8. sz. választókerület: Simon Mihály Minden hónap első keddjén (ha az ünnep, akkor a következő kedden) : 7.30 órától óráig a kecskéscsárdai tejháznál, 14,30 órától Képviselõi fogadóórák * 15, 30-óráig a Külső-Jászberényi úti EDIT büfében, 16,00 órától 17,00-óráig a Fűtőház utcai óvodában tartom meg. 9. sz. választókerület: Klément György Minden hónap első kedd óra között a Lövész utcai óvodában. 10. sz. választókerület: Ifj. Károly Ferenc Minden hónap első kedd óra között Nyár utca 9. szám alatt. 11. sz. választókerület: Földi László Minden hónap első szerdáján, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 12. választókerület: Györe Ferencné Minden hónap első hétfőjén óra között az ugyeri iskolában. Minden hónap második hétfőjén óra Posta utcai óvodában. 13. választókerület: Füle Győzőné Minden hónap első szerdája óra között a Cegléd Város Egyesített Szociális Intézményében (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.) 14. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Minden hónap első szombat ig a 2T Kft. telepén (Külsõ-Kátai út 96.), és óra között a Nyugdíjas Közösségi Házban (Külső-Budai út 67.) Dr. Fülöp Hajnalka Minden hónap első hétfőjén 8-9 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Horváth Tiborné Minden hónap első szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. A CEGLÉDI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE FEBRUÁR Zalai Gyógyszertár C., Gubody u Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u Kígyó Patika C., Táncsics M. u Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út Korondi Miklós Minden hónap utolsó péntek óra között az Alkotmány utca 11. sz. (Pártok háza) Nagy Tamás Minden hónap első csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *** Dr. Csáky András Országgyűlési Képviselő Minden hónap elsõ péntek 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Csáky András helyi megbízottja Éles Tibor Minden hét kedden délelõtt 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Czinge Imre Országgyűlési Képviselő Minden hónap utolsó csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Molnár Zoltán Minden hónap első hétfője óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Földi László Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár rajza

7 2007. január 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 IFJ. KÁROLY FERENC 10. választókerület Minden év kezdetén reménykedve tekintünk a jövőre és feltesszük a kérdést, mit fog hozni számunkra. Igyekszünk megfogadni olyan dolgokat, amiket eddig még nem csináltunk, vagy éppen olyanokat, amikkel épp most akarunk felhagyni. Messzebbre szeretnék tekinteni, mint egy újabb év álmai, elképzelései. Szeretném úgy élni az életem, ahogy elképzelem, és az lenni, ami a tehetségemből telik. FÜLE GYŐZŐNÉ 13. választókerület Az új évtől, mint minden újtól, mindenki valami jobbat és szebbet vár, mint az előzőtől. Így vagyok ezzel én is. Remélem, hogy a megszorítások ellenére is sikerül talpon maradnia városunknak, bár ez az itt élőktől komoly áldozatot követel. Szeretném, ha okulni tudnánk eddigi hibáinkból és ezután tisztábban látva, okosabban döntenénk, amikor kell! Kívánom Cegléd város minden polgárának: sikerüljön megvalósítaniuk elképzeléseiket, álmaikat! Mindehhez sok-sok támogatószeretetet és egészséget kívánok. BOBÁL ISTVÁN Az emberben megfelelő arányban kell jelen lennie a realitásérzéknek és a vágyaknak. Kívánom mindenki számára, hogy a vágyainak egy része is megvalósuljon, hogy a mindennapi életben helyt tudjon állni, családját kerülje el a betegség, munkájában sikeres legyen. Azt várom, hogy szeretteim közül mindenki jókedvűen köszönthesse majd a következő esztendőt. Azt várom, hogy a kórház egyensúlyba kerül és fejlődni fog. Azt várom, hogy városom tovább szépül és gyarapszik, a napi gondok helyét a jövő építése veszi át. GYÖRE FERENCNÉ 12. választókerület A 2007-es évtől országos szinten megbékélést és VÁLTOZÁST. Helyi viszonylatban olyan döntések meghozatalát, melyek kizárólag a lakosság illetve a város javát szolgálják. DR.FERENCZI NORBERT 14. választókerület Főként békességet és összefogást várok 2007-től! Elsősorban nem politikai békességre gondolok, bár az is fontos. Inkább az a kérdés, hogy egyszerű polgárként észrevesszük-e, hogy mit tehetünk embertársunkért, vagy a mindennapok konfliktusai között elsikkad a lényeg: a szeretet. Virágzó közösséget hatalom, és puszta akarat nem képes teremteni. A közgazdászoknak már tudományos tételként kell visszaültetniük a fejünkbe, hogy az emberi kapcsolat ugyanolyan értékes erőforrás, mint a pénz. Ők ugyan kapcsolati tőkének hívják, mi rosszabb esetben protekciónak, jobb esetben barátságnak. Ápoljuk ezeket a barátságokat, mert ezek függetlenek a gazdasági helyzettől! Jusson időnk családunkra, de nagyobb civil közösségeinkre is! Városunk is kezdi felismerni lehetőségeit, keresi a kapcsolatokat nagyvállalatokkal, más településekkel, turistákkal. Sok munkával jár, de ugyanúgy megtérül, mint a barátságokba, közösségekbe fektetett energia. Várok még vidámságot is, hiszen Szent Erzsébet emlékév van. Ő mondta és vallom én is:,,látjátok, mindig mondtam, hogy csak vidámmá kell tenni az embereket! HORVÁTH JÓZSEF Nagy változáson van túl Cegléd város vezetése, hiszen a döntéshozó testület kétharmada kicserélődött a tavaly októberi helyhatósági választáson. A változás jótékony hatással lehet a város ügyeire, de ehhez meglátásom szerint békés, konstruktív együttműködésre van szükség a képviselő-testületen, a szakbizottságokban és a mindennapi életünkben egyaránt. Amennyiben ez megvalósul és az eltelt néhány hónap azt mutatja: erre van esély, akkor 2010-re Cegléd leküzdheti adósságainak nagy részét, a most feszítő gondok többségét. A fentiek okán, egy gazdaságilag stabilabb lábakon álló, a jövőjét tervezhetőbbnek, szebbnek látó várossá válhat mindannyiunk örömére. A leírtak reményében, ezúton kívánok minden ceglédi polgárnak, sikerekben gazdag új esztendőt! FEHÉR ISTVÁN Önkormányzati szinten a 2007-es évtől a következőket remélem, illetve várom. A FIDESZ hatalmi helyzetéből adódó személyi tisztogatás befejezését a vezető funkciókban és a különböző alapítványoknál illetve szervezeteknél. A évi költségvetés készítésénél nem feledkezünk meg a szociálisan rászorultakról, a közgyógy ellátás iránti igényekről. Ezzel párhuzamosan megoldást találunk az adósságaink rendezésére, és a nem sodorjuk hosszú távú adósságcsapdába a várost. Országos szinten stabil, kiegyensúlyozott, békés körülményeket várok. A vitás kérdésekben a vita helye a parlament legyen, megfelelő nyilvánossággal, és kultúrált körülmények között. A város valamennyi lakójának jó egészséget, boldogságot kívánok!

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. DR. FÜLÖP HAJNALKA Örülnék, ha a képviselőtársaimtól érkező felelettel az én válaszom egybe csengő lenne: Várok békét, megértést, jó szándékú együttműködést az élet minden területén. A év választási küzdelmei utáni útkeresést követően a közös út megtalálása a feladatunk, a nyugodt, együttműködő munka következzen 2007-re. Mit várok? Ez a várás elvárás ez önmagamtól való elvárást jelent. Nem mástól, külső hatalmaktól, hanem saját magamtól: Meg tudom-e valósítani a körülmények kényszere ellenére a kitűzött céljaimat? Várok sok munkát, mert legboldogabb az, akinek a legtöbb dolga van a világon. Szeretnék dolgos hétköznapokat, és kívánom, hogy mindenkinek legyen lehetősége képességei szerinti munkát végezni önmaga megelégedésére. Szeretnék boldog ünnepeket. Múltunk, történelmi tetteink feletti megbékélést kívánok. Nemzeti ünnepeink közeledtével ne a félelem uralkodjon el rajtunk, hanem tudjunk együtt ünnepelni. Pártérdekek fölé emelkedve lehet sikereket elérni, az erőink egyesítése vezet a helyi közösségi céljaink megvalósításához. Kívánok családomnak szeretetet. Mondhatni, hogy ez magánélet = magánérdek, azonban közérdekké válik az igény, hogy tiszteljék, szeressék egymást az emberek, jó akarattal, tisztességgel forduljanak egymás felé, nyújtsanak egymásnak segítő kezet. Az egymás iránti türelem, a másik ember tisztelete feltétlenül szükséges, akkor is, ha nem egyformán vélekedünk a világról, vagy adott esetben ellenfelek vagyunk az élet bizonyos területein. Nem elég szavakba foglalnunk elveinket, hanem ezek szerint kell élnünk. Törekedjünk erre az új esztendőben! Vörösmarty Mihály szavaival:..uralkodjék igazság, szeretet. Boldog új évet kívánok! KOVÁCS GÁBOR Akár egy mondattal is lehetne a feltett kérdésre válaszolni: nehéz döntéseket, jó cél érdekében. Unalomig ismételgetjük, hogy városunk nehéz anyagi helyzetben van. Az új vezetésnek először költségvetés nehéz helyzetén kell javítania. Szembe kell nézni Cegléd korábban kilátástalannak tűnő pénzügyi helyzetével és helyre kell állítani a költségvetés egyensúlyát, a város fizetőképességét és a partnereink belénk vetett bizalmát. Őszintén szembe kell nézni azzal, hogy a költségvetés többet költ működésre, mint amennyi a bevétele, azaz költségvetési hiánnyal kell számolni. Ezt végre el kell ismerni, nem lehet tovább azt hazudni a ceglédieknek, hogy csak a vagyonértékesítés bevételeinek elmaradása okoz átmeneti zavart. Hovatovább nincs mit eladnunk! 2007-től azt várom, hogy a városvezetés őszintén fog beszélni a gondokról, el fogja mondani az embereknek a lehetőségeket és meg fogja hozni az adott esetben legésszerűbb döntéseket. Azt várom, hogy végigmegyünk az úton, egy év múlva már nem kell a város nehéz anyagi helyzetéről, a költségvetés rossz állapotáról írnom, hanem fejlesztési terveinkről, a szolgáltatások színvonalának javításáról, Cegléd otthonosabbá tételéről beszélhetek. DR. HORVÁTH TIBORNÉ Azt várom, hogy 2007 hozzon végre egy széleskörű társadalmi megegyezést, mert ez a megosztottság végzetes lehet a nemzet számára. Rendre és nyugalomra van szükségünk szűkebb és tágabb környezetben egyaránt. Azt várom, hogy higgyenek az emberek önmagukban és higgyenek az ország megújulásában. Hiszek a fiatalokban, a gyermekekben, ezért várom, hogy értük tegyük a legtöbbet itt a városban és az országban egyaránt. Várom, hogy tűnjön el végleg a cinizmus és a demagógia. Több legyen a szakmai érvelés és párbeszéd. Saját munkámban remélek egy dinamikus tempót, amelyet saját magam felé elvárok, ehhez remélek egy jó csapatot szűkebb munkahelyemen és az önkormányzatban egyaránt. Cegléd város lakóinak békét és egészséget kívánok! HÖRÖMPŐ ANNAMÁRIA Pillanatnyilag, a évi költségvetés előkészületekor egyértelmű, hogy az elmúlt évek vezetésének köszönhetően, mint egy hagyatékként rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van a város. Arra kell koncentrálnunk, hogy a lehető legjobb gazdasági megoldásokat, lehetőségeket megragadva, az adósságállományt csökkentsük, ugyanakkor a 2007-ben adódó Uniós pályázati lehetőségekkel élve olyan befektetéseket eszközöljünk, amelyek hosszú távon nyereséget produkálnak a városnak és mindezt természetesen ceglédi vállalkozások, befektetők bevonásával tegyük. KORONDI MIKLÓS Reménykedem, hogy a magyar nép végre felébred és ráeszmél, mennyire becsapták, rájön arra, hogy ezen az ellehetetlenült helyzeten ő maga is tud változtatni, ha aktívabban részt vesz a közélet alakításában és ha kell, radikális eszközökkel lemondásra kényszeríti ezt a hazug kormányt. A nehéz anyagi helyzetben lévő városunkban pedig azt várom, hogy mi képviselők képesek leszünk stabilizálni a pénzügyi helyzetet és elzárni azokat a csapokat ahol a város pénze eddig furcsa módon elcsordogált. NAGY TAMÁS Reményeim szerint a 2007-es év a nyugodt, békés párbeszéd, a megoldáskeresés éve lesz városunkban. Ha megfelelő pályázatokkal tudunk beszállni az Uniós pénzekért folyó versenybe, a következő években tovább fejlődhet, szépülhet városunk. Bővülhet a Csatorna-program, folytatódhat a sikeres Panel-program stb. Természetesen nagy felelősséget ró mindez a képviselőkre is, mert a tartozásokat magunk előtt görgető látszatmegoldások helyett ideje, hogy valódi megoldásokat találjunk a város problémáira.

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 4. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselõ-testület április 28-ai ülésén

Részletesebben

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu C A V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T L A P J A EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafikája XXI. évfolyam 6. szám Pályázni csak akkor, és arra lehet, amikor van aktuális pályázati kiírás, és az abban

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Ingyenes. Ceglédi. II. évfolyam, 2. szám 2008. február 1.

Ingyenes. Ceglédi. II. évfolyam, 2. szám 2008. február 1. Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 2. szám 2008. február 1. P A N O R Á M A ALFÖLD ÉTTEREM ÉS SZÁLLODA Cegléd, Szolnoki út 15/a - Tel./Fax: 53/318-645 Elsõ osztályú minõség harmadosztályú árakkal! Közremûködik:

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007 Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. P A N O R Á M A ANNO 2007 Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz 3. oldal Új nyílászárót szeretne, vagy a régit cserélné le újra? Keresse fel telepünket!

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 9. szám 2013. december 2. HAZATÉRT A LEGENDA Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát Kívánságának megfelelően szülővárosában, Cegléden

Részletesebben

Újabb lépések az M0-ás felé

Újabb lépések az M0-ás felé obuda_02.qxd 1/11/2007 3:20 PM Page 1 XIII. évfolyam 2. szám 2007. január 15. Óbuda Kultúrájáért Díj Kamarazene korhû hangszereken Internet kávézó az ÓMK-ban Javaslatokat várnak olyan személyekre, csoportokra,

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS HETimit Aranykapu December -jétől 23-ig tart nyitva az Aranykapu, amelyet az elmúlt évhez hasonló formában a Pav-Ker. Kft. rendez. A munkálatok már folynak, az Andrássy út, Haán Lajos utca, Gyóni Géza

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Minimális hitelfelvétel a cél

Minimális hitelfelvétel a cél obuda_04.qxd 2/14/2008 9:31 AM Page 1 XIV. évfolyam 4. szám 2008. február 15. Mi az Arteriograf, mit vizsgálnak vele? Járatszámok újabb elõvárosi buszokon Öregdiák találkozó az Árpád Gimnáziumban Az Arteriograf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben