EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA"

Átírás

1 C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafi kája XVIII. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: január 25. Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? FÖLDI LÁSZLÓ polgármester 11. választókerület A feltett kérdésre feltételezem sokan azt a választ várják, hogy 2007-ben mi mindent fogunk fejleszteni, milyen beruházásokat kezdünk el, egyáltalán milyen változások lesznek ebben az évben. Várakozásuk teljesen jogos, hiszen az itt élőket elsősorban az érdekli, hogy milyen lesz városunk. Ezen a területen azt várom, hogy teljesítjük, amit vállaltunk: konszolidáljuk Cegléd pénzügyi helyzetét. Azt is várom, hogy háromnégy kiemelt projekttel városközpont rehabilitáció, csatornaépítés 3. üteme, termálfürdő fejlesztése, útépítések pályázzunk uniós támogatásra. Ezen fejlesztéseken túl természetesen a legfontosabb feladatunk intézményeink működését biztosítani. Mindezek mellett azonban talán a leglényegesebb, hogy a ránk zúduló nehézségek közepette is megőrizzük emberségünket, egymásba vetett bizalmunkat, egymás iránti szeretetünket. Azt várom 2007-től, hogy maradjunk meg hitben, reményben, szeretetben. (További válaszok a 2., 7., 8. oldalon) Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Az évkezdés hagyományosan a számvetés időszaka. Legyen szó családról, kisebb vagy nagyobb közösségről, nemcsak azt összegezzük ilyenkor, hogy mit és hogyan tettünk az elmúlt esztendőben, hanem a jövőre vonatkozó terveinket is kialakítjuk. Városunk képviselő-testületének tagjait a 2007-es évvel kapcsolatos terveik, elvárásaik, céljaik megfogalmazására kértük. TÓTIN LÓRÁNT alpolgármester 1. választókerület Mindenekelőtt egy jól tervezett, kiszámítható költségvetést kívánok a városnak. A pénzügyi kiszámíthatóság mellett komoly fejlesztéseket várok a városközpontban és az intézményrendszerünkben egyaránt. Mivel nem vagyok a bölcsek kövének birtokában, ezért számítok a helyi vállalkozók, az intézményeinkben dolgozók és a ceglédi polgárok jobbító szándékú észrevételeire, elképzeléseire is, hogy munkánk a város javát szolgálhassa, s hogy 2008 januárjában azt mondhassuk: igen, 2007 egy jó év volt. A családomnak, akik támaszaim a nehéz napokban, elsősorban kitartást kívánok. Év végéig a két fiam mellé pedig szeretnék egy kislányt. Vagy egy kisfiút. Mindegy. TAKÁTS LÁSZLÓ alpolgármester 3. választókerület Őszinteséget elsősorban, hiszen az elmúlt esztendőben a hatalom sorozatos hazugságai nagyon mélyre süllyesztették az ország erkölcsi morálját. Megértést és türelmet, mert erre szükségünk lesz az előttünk tornyosuló gazdasági nehézségek leküzdéséhez. A városnak stabilizálódó gazdasági helyzetet és megindulást a gödörből kivezető úton. Nagy várakozással tekintek a pályázati lehetőségek elé, hiszem, hogy el tudjuk kezdeni egy szép városközpont, sétálóutca kialakítását. Mindenki megelégedésére befejeződik a csatornaprogram, és az úthálózatunk tragikus állapotán is érezhetően javítani tudunk. És természetesen erőt és egészséget, hogy mindezt megvalósíthassuk közösen a ceglédi polgárokkal! Akár millió forint is Cegléden maradhat, ha Ön a személyi jövedelemadójának 1%-át ceglédi közalapítványnak, vagy alapítványnak utalja át! Az általunk ismert ceglédi alapítványok jegyzéke megtalálható az 5. oldalon.

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. NAGYGYŐR ÁRPÁD 2. választókerület 2007 kiemelten jelentős év az életemben, nemcsak mint önkormányzati képviselőnek, hanem mint magánembernek is. Önkormányzati képviselőként szeretném, ha megvalósulna a város gazdasági stabilitása. Olyan éves költségvetés készülne, amely most igazán őszinte, tiszta lenne. Befejeződne mindenki megelégedésére a városi csatornahálózat építése és az utak helyreállítása. Szeretném, ha a város vezetése fontosnak érezné unokáink, az ifjúság nevelését, oktatását. Mint magánember nagyon vártam ezt az évet. Most töltjük feleségemmel az egyik legszebb életkort, a 60-at. Ebben az évben fejezzük be mindketten a több évtizedes (40 év) pedagógusi munkát. Így még több időnk lesz unokáinkra, a családra. GIBA ISTVÁN 6. választókerület Azt, hogy a családom biztonságban élhessen. A jövőnk a tenni akarásunktól, teljesítményünktől függjön. Kerüljenek el bennünket a betegségek, s továbbra is maradjon meg a családon belüli szeretet és egymás tisztelete. Városi szinten azt várom, hogy a lehetőségeinket kihasználva arányosan fejlődjön, szépüljön a város. A megkezdett beruházások sikeresen folytatódjanak, s ennek a fejlődésnek magam is, mint képviselő, tevékeny részese lehessek. A képviselők ne kövessék az országos példát, működjenek együtt a városért. Országos szinten pedig azt várom, hogy végre több legyen a megértés, a szeretet, a tisztelet, s végre csökkentjen a gyanakvás, a kirekesztés, a gyűlölködés. Csakis a társadalmi béke, az összefogás lehet a magyarság felemelkedésének az alapja, kiindulópontja. GYÖRE ANETT 4. választókerület Töretlenül higgyünk abban, hogy érzelmeinkkel, munkánkkal nagy dolgok részesei vagyunk; minél szilárdabb ez a hit bennünk, annál inkább valósággá válik, és előreviszi a világot. RAINER MARIA RILKE ha nem is a világ, de a város előre vitelének, az itt élők élete boldogabbá, könnyebbé tételének részese szeretnék lenni az elkövetkezendő években. FÁBRI ATTILA 5. választókerület 2007-ben a város tovább fejlődjön, és szépüljön. Javuljon a pénzügyi helyzet, több lehetőséget teremtve az előrelépésre. A város élete, rendezvényei ötvözzék hagyományainkat és a korszerűség követelményeit. Az 5. számú választókerületben, az itt élő emberek érdekében javuljon a rend és a tisztaság, előre tudjuk lépni a járda- és útfelújításban, folytatódjon a panel-felújítási program. Az állampolgár, közös képviselő, önkormányzati képviselő hármas kapcsolatot meg kell erősíteni. TAKÁCS MIKLÓS 7. választókerület Azt várom, hogy a romló külső körülmények egyre emelkedő energiaárak, megvont vagy átalakított támogatások stb. - ellenére a város pénzügyi helyzetét egyensúlyba állítsuk. Tudjuk, hogy mit akarunk tenni, de az is szükséges, hogy magunk mögött tudjuk az Önök tevékeny, kritikus támogatását. Hisszük: az általunk hozott változások valóban minden ceglédi polgár javát szolgálják. Célunk, hogy mindennel mindig el tudjunk számolni: ezt ezért és ezért tettük. Döntéseink tiszták és mindenki számára átláthatóak, érthetőek legyenek. Legyünk tiszta szívűek, de határozottak és erősek! Kívánok kemény, dolgos hétköznapokat és szép, nyugodt ünnepeket. SIMON MIHÁLY 8. választókerület Cegléd város valamennyi lakójától egymás iránti toleranciát, békességre törekvést. A város közügyeiről a lakosság mind szélesebb rétegeinek jobb informálását. Az eddiginél is jobb és konstruktívabb együttműködést a képviselőtestületben. Elfogadható költségvetést, gazdaságosan működő intézményeket, a város pénzügyi helyzetének stabilizálását. Új munkahelyeket, javuló szociális biztonságot, csak a rászorulók támogatását. Működő kistérségi társulást. Javuló köz-biztonságot, -tisztaságot. A fentiek megvalósításához összefogást, közös akaratot, a város valamennyi lakosának erőt és jó egészséget. KLÉMENT GYÖRGY 9. választókerület Az emberektől több mosolyt, találják meg az élet apró örömeit is, mert csak így lehet áthidalni ezt a válságos időszakot. A politikusoktól békességet, előrevivő együttműködést és minél több lokálpatriotizmust. A családom az eddigiekhez hasonlóan egymás iránti szeretetben, örömökben gazdagon éljen. Végül, de nem utolsó sorban kiemelkedő minőségű bortermést kívánok családi gazdaságomnak, amellyel remélhetőleg egyre több embernek sikerül mosolyt varázsolnom az arcára.

3 2007. január 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete január 10-én rendkívüli, zárt ülésen közbeszerzési eljárás kiírása mellett döntött, hogy meglévő hitelállományunkat kedvezőbb kamatozású hitellel válthassuk ki. A munkaterv szerinti első ülésre január 18-án került sor. Az elmúlt időszak szokásainak megfelelően elsőként Cegléd Város Pénzügyi helyzetét tekintettük át, és egyhangúlag elfogadtuk az arról szóló beszámolót. A város tartozásállománya csökkenő tendenciát mutat, mértéke november 30. és december 31. között mintegy 10%-os volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények adóssága jelentősen csökkent, viszont a Kórház adóssága nőtt. Ellentétben az előző év gyakorlatával, decemberben a bérek kifizetéséhez már nem kellett munkabérhitelt felvenni. A Képviselő-testület megalkotta 1/2007. (I. 25.) Ök. rendeletét a távhőszolgáltatás Cegléd Város Önkormányzatának 1/2007. (I. 25.) Ök. rendelete a távhőszolgáltatás hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 21/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet preambuluma szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvényben és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével a távhőszolgáltatási díjakkal kapcsolatosan a Képviselőtestület a következők szerint rendelkezik: 2. A rendelet 10. (5) bekezdésében a függeléke kifejezés helyébe a 2. számú melléklete kifejezés lép. 3. A rendelet függeléke helyébe az alábbi rendelkezés lép: A többször módosított 21/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet 2. számú melléklete (Kapcsolódik a 10. (5) bekezdéséhez) A február 1-jétől érvényes, a szolgáltató által legmagasabb hatósági árként alkalmazható díjak: Gázalapdíj: 227,1 Ft/lm3/év Hődíj: 2.676,0 Ft/GJ A díjak a 20 % ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 4. Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. jegyző hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 21/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet módosításaként. A díj kiszámításához használt képlet egyetlen olyan elemet sem tartalmaz, amelyet az önkormányzat befolyásolt volna. A változást tehát csak a kormány lakossági gázár-támogatásra vonatkozó döntése hozta. A Dalkia Energia Zrt. vezetése ígéretet tett arra, hogy a évi őszi fűtési idény kezdetéig a saját nyeresége terhére 14% kedvezményt ad a ceglédi lakosoknak. Határoztunk a MOBILPARK Kht. ügyészségi vizsgálatának ügyében, továbbá gépkocsi tárolók és kerékpártároló megépítéséről a Szolnoki út Törteli út által határolt lakótelepen, az ott erre mutatkozó igények kielégítésére. Meghatároztuk a Cegléd, Külső-Kőrösi út 1. sz. alatti ingatlan kikiáltási árát. Jóváhagytuk azt a határozati javaslatot, Földi László sk. polgármester melyben egyetértésünket fogalmaztuk meg a Pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó, olyan pályázati kiírására, melynek keretében Cegléd városban fogadóiroda kialakítására nyílna lehetőség. Elfogadtuk, hogy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot nyújtunk be az MLSZ Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében, I. osztályú műfüves pálya és futsal (teremlabdarúgás) méretű kis pálya kategóriában. Elfogadtuk a évi ünnepségekről szóló beszámolót, és a Polgármesteri Hivatal részére évre érvényes kiemelt szervezeti célokra irányuló feladatokat. A zárt ülés keretében egyedi elbírálást igénylő lakásbérleti ügyekben döntöttünk, valamint az Önkormányzat képviseleti ügyeiben, elsősorban a közalapítványaink kuratóriumairól hoztunk határozatokat. Aki az elhangzottakról részletesebben kíván olvasni, a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv másolatát, annak elkészülte után, a Városi Könyvtárban, illetve a honlapon tekintheti meg. Városunk honlapján MP3-as formátumban meghallgatható a nyilvános ülés hanganyaga is. Tótin Lóránt alpolgármester TÁJÉKOZTATÁS Cegléd Város Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 20/1999. (VII. 16.) Ök. rendeletének 20. (5) bekezdése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cegléd Városában évben a köztemetés díja hamvasztásos temetés esetén Ft, koporsós temetés esetén Ft. Ügyfélszolgálati Iroda Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán 16-tól 17 óráig INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat : 1./ Csemő területén a Putrisarki erdőben, lévő Csemő külterület 0221/4 hrsz-ú m2 nagyságú lakóház udvar megnevezésű ingatlant. A két szintes tetőtér beépítésű, fűthető felépítmény korábban pihenőháznak épült. Kikiáltási ár: Ft 2./ Cegléden a Csutak Kálmán utca 31/b szám alatt lévő Cegléd belterület 6757 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú sporttelep megnevezésű ingatlant, a rajta lévő szolgálati lakással együtt. Kikiáltási ár: Ft 3./ Cegléd belterület 1323/9 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát, amely a Shell Benzinkút és a Penny Market Áruház között, a felüljáró mellett helyezkedik el. Kikiáltási ár: Ft/m2 + 20% ÁFA 4./ Cegléden a Külső-Körösi úton lévő korábban hajléktalan szállóként üzemelő - erre a célra átalakított és felújított - Cegléd külterület 01144/2 hrsz-ú m2 nagyságú két épületből álló ingatlanát. Az épületek fűtése a kiépített központi fűtési rendszerrel, hordozható PB gáztartályról megoldható. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 5./ Cegléden a Kőrösi úton a korábbi VO- LÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelő) megnevezésű területet. Kikiáltási ár: Ft/m2 6./ Cegléd belterület 2631/32 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant amely a Törleti úton a Toldy Ferenc Kórházzal szemben a parkoló mellett található. A területre csak lakóépület építhető. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 7./ Cegléd belterület 2605/36 hrsz-ú ingatlanból az Lke-2 övezetbe sorolt m2 nagyságú területet. Az ingatlan a Vak Bottyán utca és a Szolnoki út találkozásánál a Szent Hubertus Parkkal szemben található. Kikiáltási ár: bruttó: Ft/m2 8./ Cegléden a Jászberényi út szám alatt - a négy emeletes társasház földszintjén - lévő Cegléd belterület 954/A/48 hrsz - ú, 5 db. 17,0 m2 nagyságú és 1 db. 10,97 m2 nagyságú raktár helyiségeket. A meghirdetett helyiségek a 954/A/48 hrsz-ú albetét 7742/ részét képezik. Az értékesítésre felajánlott helyiségek az előtte lévő park és játszótér miatt garázsként nem hasznosíthatók. Kikiáltási ár: Ft/m 2 Az árverés ideje: február 19. ( hétfő de: 10,00 óra) Helye: Városháza Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: február 19.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda ( I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés előtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összegű pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselői az árverés előtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerződéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történő kiegyenlítésével egyidejűleg történik. A szerződéskötéssel egyidőben a vevőnek ügyvédi ellenjegyzési díjat kell megfizetni. Amennyiben a vevő természetes személy a vételár 0,5%-át, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság esetén a 0,8%-át kell megfizetnie. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. *** További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata a módosított 6/2006.(IV.6.) számú rendelete alapján 5 év időtartamra történő bérbeadásra, jelenlegi megtekintett állapotban meghirdeti a Cegléd, Kossuth F. u. 52. II. lh. IX. em. 26. sz. alatti 2 szoba összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 55 m2 A lakás lakbére: Ft/m2/hó A lakás megtekintésének időpontja: február 1. (csütörtök) de ig. A bérbeadás feltételei: Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: vele együtt költöző családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem a kérelem benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj-minimumnak (2007-ben Ft) a 70 %-ánál, de nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét egyedülálló pályázó esetén a háromszorosát; az együtt költözők tulajdonában nincs jelentős értékű ingó és ingatlan vagyon (a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 50-szeresét 2007-ben e. Ft-ot nem haladhatja meg); a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: február 9-én 14 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), - a kiírásban szereplő feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse. Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I/25-ös szoba) vagy az es telefonszámon lehet kérni. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Vagyongazdálkodási Irodában, félfogadási időben átvehető. Vagyongazdálkodási Iroda

5 2007. január 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Közalapítványok Megnevezés adószám Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Cegléd Sportjáért Közalapítvány Török János Közalapítvány Alapítványok Megnevezés adószám AGAPE Közhasznú Alapítvány (Ref. Eü. Gyermekotthon) Alma Mater Cegléd Alapítvány Alapítvány a Ceglédi Fúvószenekarért Ambassador Alapítvány Állatmenhely Nyílt Alapítvány Aranyszív Alapítvány Bem Alapítvány Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány (Szőlő u. 15.) Ceglédi Judo Sportért Alapítvány Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány Ceglédi Rádió Sport Egyesület (Várkonyi I. u. 35.) Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskoláért Alapítvány Cegléd Televíziójáért Alapítvány Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány Ceglédi Városi Könyvtárért Alapítvány Csillagszem Alapítvány (Ady Endre u. Óvoda) Dolgozói Alapítvány Közhasznú Szervezet (ÖKOVÍZ Pesti út 65.) EMBER-KÉK Alapítvány (Bercsényi u. 23.) Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (Kút u. 2.) Gyermekmosolyért Alapítvány (Pesti úti Óvoda) HILD Templom Alap Alapítvány Humánum Egészségügyi Szakképzés Alapítvány HONSZ Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége - Ceglédi Szervezete Iskolaszövetkezet a Tanulókért Közhasznú Alapítvány Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Lövész u. Óvoda) Kossuth Gimnáziumért Alapítvány Kossuth Gimnázium Leánykara Alapítvány Körtemuzsika Alapítvány (Kőrösi úti Óvoda) Luther-Rózsa alapítvány (Ceglédi Evangélikus Egyházközség) LUR-KÓ PÉ (Széchenyi úti Óvoda) Máltai Szeretetszolgálat Mészáros Lőrinc Katolikus Iskoláért Alapítvány MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza Mozgássérült Önálló Egyesület NAPRA-FORGÓ Alapítvány (Napsugár Magánóvoda) Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány (Bajcsy-Zs. út 1.) Szent Lőrinc Alapítvány ( C. Vörösmarty tér 1.) Tipegő Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Deák téri Bölcsőde) HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 2700 Cegléd, Jászberényi út szám alatti 11 m2 alapterületű helyiséget árverés útján bérbe adja a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év meghatározott időtartamra, jelenlegi megtekintett állapotában. Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem. Árverés ideje: február 19. (hétfő) délelőtt 10 óra. Az árverésen való részvétel feltételei: A bérleti szerződés megkötésének várható legkésőbbi időpontja: március 1. A bérleti jogviszony kezdő napja: március 1-je. A kikiáltási ár: 2.500,-Ft/hó + 20% ÁFA. A licit lépcső: 500,-Ft/hó Az árverésre jelentkezés legkésőbbi időpontja: február 9. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az árverező, ha - magán személy akkor a nevét, személyi adatokat, lakáscímét, - gazdasági társaság esetén érvényes, az árverés időpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. - egyéni vállalkozó esetén az árverés időpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles vállalkozói engedélyt, A helyiség megtekinthető a Vagyongazdálkodási Irodában (I. emelet 25., telefon: 53/ ) előre egyeztetett időpontban. Árverési előleg a kikiáltási ár háromszorosa: 7.500,-Ft + ÁFA = 9.000,-Ft. Ezen összeget az árverés megkezdése előtt ( de ig) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyről az igazolást az árverés kezdő időpontjában az árverés lefolytatójának be kell mutatni. Árverezni meghatalmazott képviselő útján is lehet. Az árverező azonosító számot kap, így személye nem nyer nyilvánosságot. Az árverés időpontjáig nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az árverezni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közműveit megismerte, tudomásul vette, a rávonatkozó építésügyi és egyéb hatósági előírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, Cegléd Város Önkormányzata felé semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása, saját hatáskörben, felelősségére és költségére köteles beszerezni a működéshez szükséges engedélyeket. A letét beszámít a fizetendő bérleti díjba. Amennyiben a bérleti szerződés a hirdetményben megjelölt időpontig az árverés nyertese hibájából nem jön létre, az árverező a biztosítékot elveszíti és az árverés eredménytelennek minősül. Vagyongazdálkodási Iroda

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. választókerület: Tótin Lóránt Minden hónap első csütörtökén, 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 2. sz. választókerület: Nagygyőr Árpád Minden hónap első kedd délután óra között a Polgármesteri Hivatala 38-as szobájában. 3. sz. választókerület: Takáts László Minden hónap első keddjén, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, az alpolgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 4. sz. választókerület: Györe Anett Minden hónap első hétfője 17:30 az Ökovíz Kft-nél (Pesti út 65.). Minden hónap első keddje 17:30 a 2.sz. Óvodában (Széchenyi út 14.) 5. sz. választókerület: Fábri Attila Minden hónap második szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 6. sz. választókerület: Giba István Minden hónap második kedd óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. 7. sz. választókerület: Takács Miklós Minden hónap második hétfő óra között a Köztársaság utcai óvodában (Köztársaság u. 18.) 8. sz. választókerület: Simon Mihály Minden hónap első keddjén (ha az ünnep, akkor a következő kedden) : 7.30 órától óráig a kecskéscsárdai tejháznál, 14,30 órától Képviselõi fogadóórák * 15, 30-óráig a Külső-Jászberényi úti EDIT büfében, 16,00 órától 17,00-óráig a Fűtőház utcai óvodában tartom meg. 9. sz. választókerület: Klément György Minden hónap első kedd óra között a Lövész utcai óvodában. 10. sz. választókerület: Ifj. Károly Ferenc Minden hónap első kedd óra között Nyár utca 9. szám alatt. 11. sz. választókerület: Földi László Minden hónap első szerdáján, 9-12 óráig kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, a polgármester úr irodájában. Előzetes bejelentkezés az 53/ es telefonszámon, ill. személyesen a polgármesteri titkárságon, a téma megjelölésével. 12. választókerület: Györe Ferencné Minden hónap első hétfőjén óra között az ugyeri iskolában. Minden hónap második hétfőjén óra Posta utcai óvodában. 13. választókerület: Füle Győzőné Minden hónap első szerdája óra között a Cegléd Város Egyesített Szociális Intézményében (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.) 14. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Minden hónap első szombat ig a 2T Kft. telepén (Külsõ-Kátai út 96.), és óra között a Nyugdíjas Közösségi Házban (Külső-Budai út 67.) Dr. Fülöp Hajnalka Minden hónap első hétfőjén 8-9 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Horváth Tiborné Minden hónap első szerda óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. A CEGLÉDI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE FEBRUÁR Zalai Gyógyszertár C., Gubody u Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u Kígyó Patika C., Táncsics M. u Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út Korondi Miklós Minden hónap utolsó péntek óra között az Alkotmány utca 11. sz. (Pártok háza) Nagy Tamás Minden hónap első csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *** Dr. Csáky András Országgyűlési Képviselő Minden hónap elsõ péntek 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Csáky András helyi megbízottja Éles Tibor Minden hét kedden délelõtt 9-11 óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Dr. Czinge Imre Országgyűlési Képviselő Minden hónap utolsó csütörtök óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. Molnár Zoltán Minden hónap első hétfője óra között a Polgármesteri Hivatal 38-as szobájában. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Földi László Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár rajza

7 2007. január 25. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 IFJ. KÁROLY FERENC 10. választókerület Minden év kezdetén reménykedve tekintünk a jövőre és feltesszük a kérdést, mit fog hozni számunkra. Igyekszünk megfogadni olyan dolgokat, amiket eddig még nem csináltunk, vagy éppen olyanokat, amikkel épp most akarunk felhagyni. Messzebbre szeretnék tekinteni, mint egy újabb év álmai, elképzelései. Szeretném úgy élni az életem, ahogy elképzelem, és az lenni, ami a tehetségemből telik. FÜLE GYŐZŐNÉ 13. választókerület Az új évtől, mint minden újtól, mindenki valami jobbat és szebbet vár, mint az előzőtől. Így vagyok ezzel én is. Remélem, hogy a megszorítások ellenére is sikerül talpon maradnia városunknak, bár ez az itt élőktől komoly áldozatot követel. Szeretném, ha okulni tudnánk eddigi hibáinkból és ezután tisztábban látva, okosabban döntenénk, amikor kell! Kívánom Cegléd város minden polgárának: sikerüljön megvalósítaniuk elképzeléseiket, álmaikat! Mindehhez sok-sok támogatószeretetet és egészséget kívánok. BOBÁL ISTVÁN Az emberben megfelelő arányban kell jelen lennie a realitásérzéknek és a vágyaknak. Kívánom mindenki számára, hogy a vágyainak egy része is megvalósuljon, hogy a mindennapi életben helyt tudjon állni, családját kerülje el a betegség, munkájában sikeres legyen. Azt várom, hogy szeretteim közül mindenki jókedvűen köszönthesse majd a következő esztendőt. Azt várom, hogy a kórház egyensúlyba kerül és fejlődni fog. Azt várom, hogy városom tovább szépül és gyarapszik, a napi gondok helyét a jövő építése veszi át. GYÖRE FERENCNÉ 12. választókerület A 2007-es évtől országos szinten megbékélést és VÁLTOZÁST. Helyi viszonylatban olyan döntések meghozatalát, melyek kizárólag a lakosság illetve a város javát szolgálják. DR.FERENCZI NORBERT 14. választókerület Főként békességet és összefogást várok 2007-től! Elsősorban nem politikai békességre gondolok, bár az is fontos. Inkább az a kérdés, hogy egyszerű polgárként észrevesszük-e, hogy mit tehetünk embertársunkért, vagy a mindennapok konfliktusai között elsikkad a lényeg: a szeretet. Virágzó közösséget hatalom, és puszta akarat nem képes teremteni. A közgazdászoknak már tudományos tételként kell visszaültetniük a fejünkbe, hogy az emberi kapcsolat ugyanolyan értékes erőforrás, mint a pénz. Ők ugyan kapcsolati tőkének hívják, mi rosszabb esetben protekciónak, jobb esetben barátságnak. Ápoljuk ezeket a barátságokat, mert ezek függetlenek a gazdasági helyzettől! Jusson időnk családunkra, de nagyobb civil közösségeinkre is! Városunk is kezdi felismerni lehetőségeit, keresi a kapcsolatokat nagyvállalatokkal, más településekkel, turistákkal. Sok munkával jár, de ugyanúgy megtérül, mint a barátságokba, közösségekbe fektetett energia. Várok még vidámságot is, hiszen Szent Erzsébet emlékév van. Ő mondta és vallom én is:,,látjátok, mindig mondtam, hogy csak vidámmá kell tenni az embereket! HORVÁTH JÓZSEF Nagy változáson van túl Cegléd város vezetése, hiszen a döntéshozó testület kétharmada kicserélődött a tavaly októberi helyhatósági választáson. A változás jótékony hatással lehet a város ügyeire, de ehhez meglátásom szerint békés, konstruktív együttműködésre van szükség a képviselő-testületen, a szakbizottságokban és a mindennapi életünkben egyaránt. Amennyiben ez megvalósul és az eltelt néhány hónap azt mutatja: erre van esély, akkor 2010-re Cegléd leküzdheti adósságainak nagy részét, a most feszítő gondok többségét. A fentiek okán, egy gazdaságilag stabilabb lábakon álló, a jövőjét tervezhetőbbnek, szebbnek látó várossá válhat mindannyiunk örömére. A leírtak reményében, ezúton kívánok minden ceglédi polgárnak, sikerekben gazdag új esztendőt! FEHÉR ISTVÁN Önkormányzati szinten a 2007-es évtől a következőket remélem, illetve várom. A FIDESZ hatalmi helyzetéből adódó személyi tisztogatás befejezését a vezető funkciókban és a különböző alapítványoknál illetve szervezeteknél. A évi költségvetés készítésénél nem feledkezünk meg a szociálisan rászorultakról, a közgyógy ellátás iránti igényekről. Ezzel párhuzamosan megoldást találunk az adósságaink rendezésére, és a nem sodorjuk hosszú távú adósságcsapdába a várost. Országos szinten stabil, kiegyensúlyozott, békés körülményeket várok. A vitás kérdésekben a vita helye a parlament legyen, megfelelő nyilvánossággal, és kultúrált körülmények között. A város valamennyi lakójának jó egészséget, boldogságot kívánok!

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ január 25. DR. FÜLÖP HAJNALKA Örülnék, ha a képviselőtársaimtól érkező felelettel az én válaszom egybe csengő lenne: Várok békét, megértést, jó szándékú együttműködést az élet minden területén. A év választási küzdelmei utáni útkeresést követően a közös út megtalálása a feladatunk, a nyugodt, együttműködő munka következzen 2007-re. Mit várok? Ez a várás elvárás ez önmagamtól való elvárást jelent. Nem mástól, külső hatalmaktól, hanem saját magamtól: Meg tudom-e valósítani a körülmények kényszere ellenére a kitűzött céljaimat? Várok sok munkát, mert legboldogabb az, akinek a legtöbb dolga van a világon. Szeretnék dolgos hétköznapokat, és kívánom, hogy mindenkinek legyen lehetősége képességei szerinti munkát végezni önmaga megelégedésére. Szeretnék boldog ünnepeket. Múltunk, történelmi tetteink feletti megbékélést kívánok. Nemzeti ünnepeink közeledtével ne a félelem uralkodjon el rajtunk, hanem tudjunk együtt ünnepelni. Pártérdekek fölé emelkedve lehet sikereket elérni, az erőink egyesítése vezet a helyi közösségi céljaink megvalósításához. Kívánok családomnak szeretetet. Mondhatni, hogy ez magánélet = magánérdek, azonban közérdekké válik az igény, hogy tiszteljék, szeressék egymást az emberek, jó akarattal, tisztességgel forduljanak egymás felé, nyújtsanak egymásnak segítő kezet. Az egymás iránti türelem, a másik ember tisztelete feltétlenül szükséges, akkor is, ha nem egyformán vélekedünk a világról, vagy adott esetben ellenfelek vagyunk az élet bizonyos területein. Nem elég szavakba foglalnunk elveinket, hanem ezek szerint kell élnünk. Törekedjünk erre az új esztendőben! Vörösmarty Mihály szavaival:..uralkodjék igazság, szeretet. Boldog új évet kívánok! KOVÁCS GÁBOR Akár egy mondattal is lehetne a feltett kérdésre válaszolni: nehéz döntéseket, jó cél érdekében. Unalomig ismételgetjük, hogy városunk nehéz anyagi helyzetben van. Az új vezetésnek először költségvetés nehéz helyzetén kell javítania. Szembe kell nézni Cegléd korábban kilátástalannak tűnő pénzügyi helyzetével és helyre kell állítani a költségvetés egyensúlyát, a város fizetőképességét és a partnereink belénk vetett bizalmát. Őszintén szembe kell nézni azzal, hogy a költségvetés többet költ működésre, mint amennyi a bevétele, azaz költségvetési hiánnyal kell számolni. Ezt végre el kell ismerni, nem lehet tovább azt hazudni a ceglédieknek, hogy csak a vagyonértékesítés bevételeinek elmaradása okoz átmeneti zavart. Hovatovább nincs mit eladnunk! 2007-től azt várom, hogy a városvezetés őszintén fog beszélni a gondokról, el fogja mondani az embereknek a lehetőségeket és meg fogja hozni az adott esetben legésszerűbb döntéseket. Azt várom, hogy végigmegyünk az úton, egy év múlva már nem kell a város nehéz anyagi helyzetéről, a költségvetés rossz állapotáról írnom, hanem fejlesztési terveinkről, a szolgáltatások színvonalának javításáról, Cegléd otthonosabbá tételéről beszélhetek. DR. HORVÁTH TIBORNÉ Azt várom, hogy 2007 hozzon végre egy széleskörű társadalmi megegyezést, mert ez a megosztottság végzetes lehet a nemzet számára. Rendre és nyugalomra van szükségünk szűkebb és tágabb környezetben egyaránt. Azt várom, hogy higgyenek az emberek önmagukban és higgyenek az ország megújulásában. Hiszek a fiatalokban, a gyermekekben, ezért várom, hogy értük tegyük a legtöbbet itt a városban és az országban egyaránt. Várom, hogy tűnjön el végleg a cinizmus és a demagógia. Több legyen a szakmai érvelés és párbeszéd. Saját munkámban remélek egy dinamikus tempót, amelyet saját magam felé elvárok, ehhez remélek egy jó csapatot szűkebb munkahelyemen és az önkormányzatban egyaránt. Cegléd város lakóinak békét és egészséget kívánok! HÖRÖMPŐ ANNAMÁRIA Pillanatnyilag, a évi költségvetés előkészületekor egyértelmű, hogy az elmúlt évek vezetésének köszönhetően, mint egy hagyatékként rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van a város. Arra kell koncentrálnunk, hogy a lehető legjobb gazdasági megoldásokat, lehetőségeket megragadva, az adósságállományt csökkentsük, ugyanakkor a 2007-ben adódó Uniós pályázati lehetőségekkel élve olyan befektetéseket eszközöljünk, amelyek hosszú távon nyereséget produkálnak a városnak és mindezt természetesen ceglédi vállalkozások, befektetők bevonásával tegyük. KORONDI MIKLÓS Reménykedem, hogy a magyar nép végre felébred és ráeszmél, mennyire becsapták, rájön arra, hogy ezen az ellehetetlenült helyzeten ő maga is tud változtatni, ha aktívabban részt vesz a közélet alakításában és ha kell, radikális eszközökkel lemondásra kényszeríti ezt a hazug kormányt. A nehéz anyagi helyzetben lévő városunkban pedig azt várom, hogy mi képviselők képesek leszünk stabilizálni a pénzügyi helyzetet és elzárni azokat a csapokat ahol a város pénze eddig furcsa módon elcsordogált. NAGY TAMÁS Reményeim szerint a 2007-es év a nyugodt, békés párbeszéd, a megoldáskeresés éve lesz városunkban. Ha megfelelő pályázatokkal tudunk beszállni az Uniós pénzekért folyó versenybe, a következő években tovább fejlődhet, szépülhet városunk. Bővülhet a Csatorna-program, folytatódhat a sikeres Panel-program stb. Természetesen nagy felelősséget ró mindez a képviselőkre is, mert a tartozásokat magunk előtt görgető látszatmegoldások helyett ideje, hogy valódi megoldásokat találjunk a város problémáira.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Cegléd Város Önkormányzata nevében áldott karácsonyt, és boldog új évet kívánok a város minden Polgárának!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Cegléd Város Önkormányzata nevében áldott karácsonyt, és boldog új évet kívánok a város minden Polgárának! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XVII. évfolyam 15. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. december 21. Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. december 14-én tartotta

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) DEGA FB Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) OLIMPET Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Város Önkormányzat nevében és képviseletében Vác, Csatamező 5675 hrsz-ú 10388 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant A központi vegyes területek a helyi, települési szintű igazgatási,

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete A személyi tulajdonú lakóépületekben az ár- és belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról A Jászdózsa Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) SZIK BT. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) Dombori Agrárlogisztikai

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS költségalapú lakás bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig Ingatlanhasznosítás Önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ingatlanok hasznosítása bérlet, értékesítés, illetve haszonbérlet

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 15. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2008. október 27. Félidőben Két évvel ezelőtt október 10-én tette le az esküt a város

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) MOVE2HUNGARY Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában PÁLYÁZAT Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; FALCOTRADE Rt. fa. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1., asz:11363806-2-10,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. november 24. Sós János polgármester úr a két ülés között eltelt idõszakról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.)

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.) PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint az Energiahíd Kereskedelmi Kft f.a. 1097 Budapest, Kén u. 8., adószám:11163266-2-43,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-9/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről. Napirend: Abony,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z 1 Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról B e v e z e t ő r é s z A többször módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. február 3.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. február 3. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. február 3. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a 2005. év első Képviselő-testületi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) Oakenland Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben