LOGNESS hu audit pr w w w

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOGNESS hu audit pr w w w"

Átírás

1 LOGNESS

2 Hazai vállalat, saját, innovatív megoldásokkal, a magyar biztonsági környezetre szabva... LOGNESS Mi így haladunk. A PRAUDIT Kft óta a magyar információbiztonsági szektor elkötelezett és innovatív szereplôje. Szolgáltatásaink fejlesztésével, portfóliónk folyamatos bôvítésével igyekszünk megfelelni Ügyfeleink egyre komplexebbé váló igényeinek. Munkánk során fôleg információbiztonsági, informatikai átvilágításokat, sebezhetôségi vizsgálatokat végzünk, alakítunk ki teljes körû szabályozó környezetet, vezetünk be üzletmenetfolytonossági és biztonságtechnikai megoldásokat. Cégünk saját termékek fejlesztésévél kínál költséghatékony, a jogszabályi követelményeknek megfelelô, komplex megoldásokat a magyar piac információbiztonság iránt elkötelezett szereplôinek. Különösen nagy tapasztalattal rendelkezünk naplógyûjtésiés -elemzési rendszerek fejlesztésében, bevezetésében és a rendszerek kiszervezés keretében történô üzemeltetésében. Szakértôink magas szintû szakmai és projekt felkészültsége Cégünknél kiemelt követelmény, ezért mindegyikünk alapelve, hogy ha nyolc óránk van a feladat elvégzésére, hat órát élezzük baltáinkat. (Abraham Lincoln). Amit mástól elvárunk, annak mi is megfelelünk. Cégünk több éve rendelkezik ISO/IEC minôsítéssel az informatikai audit szolgáltatások nyújtása során hagyományos és elektronikus adathordozókon tárolt és kezelt információ, valamint a kapcsolódó információfeldolgozó eszközök védelme területén. A minôség és védelem magasfokú ötvözeteként, cégünk NATO projektek beszállítójaként is közremûködik a Honvédelmi Minisztérium döntése alapján. Cégünk sikeres nemzetbiztonsági ellenôrzés eredményeként megfelel a 143/2004. évi Kormányrendeletben foglalt biztonsági feltételeknek. A fentiekkel összhangban Cégünk a vonatkozó jogszabályok, valamint a felügyeleti szervek elvárásaiban foglaltak alapján alkalmas kiszervezett informatikai szolgáltatások nyújtására pénzügyi szervezetek részére.

3 4 5 Szolgáltatásaink Informatikai audit és átvilágítás, informatikai biztonsági felmérés PRAUDIT Az informatikai rendszer biztonságos mûködtetését, a kockázatarányos kontrollkörnyezet kialakítását, és annak független szakértôvel történô auditálását a pénzügyi szervezetek, hitelintézetek, biztosítók, pénztárak, államigazgatási szervek és távközlési szolgáltatók számára ágazati törvények írják elô, melyeknek történô megfelelôséget a felügyeleti szervek rendszeresen ellenôrzik. Informatikai audit és átvilágítás Kiszervezett informatikai ellenôrzések Adatvédelem Hatósági informatikai engedélyeztetés Központosított naplógyûjtés és elemzés Üzletmenetfolytonosság tervezés Informatikai kockázatelemzés Katasztrófaelhárítás tervezése, tesztelése Az informatikai auditálás és az informatikai biztonsági átvilágítás célja, a kockázatok teljes körû feltárása révén az informatikai rendszer sebezhetôségének csökkentése, a szervezet információs vagyonának védelme, valamint a jogszabályi követelményeknek, felügyeleti és piaci elvárásoknak való megfelelés biztosítása. Ügyfeleink között van, aki mélyre ható biztonságot kíván, van aki gyors megfelelôséget, van aki hiteles, szakértôi támogatást szeretne elképzelt projektjeihez. Erre alapozva kell elindulni, felmérni a szervezet informatikai kontrolljait, folyamatait és rendszereit, valamint azonosítani a hiányosságokból fakadó kockázatokat. Az audit eredményeit a célokat támogató, átlátható, könnyen értelmezhetô és megoldási javaslatokat is tartalmazó írásos dokumentációban kell rögzíteni, alapot képezve az azonnali intézkedések megtételéhez, intézkedési tervek elkészítéséhez. LOGNESS Etikus behatolás tesztelés

4 6 7 Kiszervezett informatikai ellenôrzések, biztonsági tevékenységek IBF kiszervezve Azoknak, akik Ügyfeleinkhez hasonlóan elkötelezték magukat a hatékony információbiztonság megvalósítása mellett, gondoskodniuk kell az informatikai rendszer biztonságos mûködtetését felügyelô informatikai ellenôrzô rendszer kiépítésérôl és annak folyamatos mûködtetésérôl. Kisebb szervezetnél erre sok esetben nincs humán erôforrás, nagyobb szervezetnél pedig a feladat összetettsége haladhatja meg az adott IT szervezet teljesítôképességét. A kontroll-követelmények bevezetése, gyakorlatban történô érvényesülésének biztosítása, a megfelelôség teljes körû megvalósítása és folyamatosan megfelelô szinten tartása túlságosan nagy terhet jelent a szervezetek számára. Ezen problémára kínál hatékony megoldást az informatikai ellenôrzések, informatikai tevékenységek külsô partner bevonásával történô végrehajtása. Cégünk bevonása lehetôség a hiányzó információbiztonsági szakértelem pótlására, az informatikai biztonsági felelôs törvény által rendelt feladatainak megvalósítására ott, ahol ez túl kevés vagy túl sok egy embernek. Jogszabályi megfelelôség biztosítása Folyamatba épített ellenôrzések elvégzése IT-szabályzatok elkészítése, naprakészen tartása Cégünk számos pénzügyi szervezetnél évek óta sikeresen cipeli a keresztet, mely során feltárt és könyörtelenül befoltozott minden útjába került biztonsági hiányosságot. Complience- és sérülékenység vizsgálatok Kiszervezések, ellenôrzések IT-kockázatértékelés Általános tanácsadás Biztonsági incidensek kivizsgálása Információbiztonsági oktatások

5 8 9 Üzletmenet-folytonosság és informatikai katasztrófaelhárítás tervezés Ez bizony az egyik legösszetettebb feladat, itt tényleg mindenkit be kell vonni: üzleti területek, IT, menedzsment, külsô szolgáltatók. Mindent át kell vizsgálni: folyamatok, informatikai rendszerek, szerzôdések, SLA-k, stb. Ugyanakkor minden szervezet legalapvetôbb érdeke az üzletmenet folyamatos fenntartása, a folyamatos mûködésre kisebb-nagyobb mértékû kockázatot jelentô eseményekre (hosszabb idejû áramkimaradás, hacker támadás, vasutassztrájk, stb.) való felkészülés. A feladat nem válaszható el az informatikai kockázatelemzéstôl, amelybôl sok, gyakorlatban használthatót nem könnyen talál a lelkes auditor a magyar piacon. Az évek során saját gyakorlatunkból megtanultuk, hogy a megfelelô szabályokat, folyamatokat, elemzéseket és terveket kizárólag alulról építkezve lehet felépíteni, koncepcionálisan szemlélve az elôttünk álló feladatokat. A tervezés hatékony megvalósítása érdekében saját módszertant alakítottunk ki, mely biztosítja a felmérések egységes és hangsúlyozottan átlátható megvalósítását. ÜZLETMENET- FOLYTONOSSÁG Üzleti folyamatok és azok függôségeinek felmérése Folyamatok osztályozása Folyamatok kiesési hatásainak elemzése Folyamatok fenyegetettségeinek elemzése Felvállalt és kezelendô kockázatok azonosítása Védelmi intézkedések tervezése Maradványkockázatok tervezése és azonosítása Üzletmenet-folytonossági tervek elkészítése Üzletmenet-folytonosság e tervek tesztelése INFORMATIKAI KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁS Informatikai alkalmazáseszköz mátrix elkészítése Kritikus informatikai erôforrások azonosítása Fenyegetettségek elemzése Felvállalt és kezelendô kockázatok azonosítása Védelmi intézkedések tervezése Maradványkockázatok tervezése és azonosítása Katasztrófa-elhárítási tervek elkészítése Katasztrófa-elhárítási tervek tesztelése

6 10 11 Webes, általános külsô és belsô sebezhetôségi tesztelés Hatósági informatikai engedélyeztetés, vizsgálati felkészítés A webalkalmazás biztonság napjaink egyik legnagyobb kihívása. Ahogy a világ egyre nagyobb része kapcsolódik szorosan egymásba mind nagyobb sávszélességgel, ez a kihívás úgy válik inkább kritikusabbá. Azok a szervezetek, akik tûzfalakba, behatolás érzékelô rendszerekbe (IDS) és egyéb biztonsági termékekbe ruháznak be, úgy érzékelik, hogy még mindig sebezhetôek a webalkalmazásokra irányuló támadásokkal szemben. Ugyanakkor sok esetben a támadás nem is kívülrôl ér minket, vagy nem áll meg a kapuknál, hanem belsô infrastruktúránk és hálózatunk gyengeségeit kihasználva veszítünk ellene ott, ahol legjobban fáj... saját kapuinkon belül. Szakembereink szimulált támadások végrehajtásával azért dolgoznak, hogy feltárják a számítógépes rendszer vagy hálózat biztonságának hiányosságait. A webalkalmazás tesztekhez az OWASP (Open Web Application Security Project) javaslatait, mint módszertant alkalmazzuk. A belsô penetrációs tesztelés egy hálózat belsô, internet felôl nem elérhetô, elzárt részét veszi tesztelés alá. A tesztelés a hálózaton lévô gépek, munkaállomások, szerverek és más egyéb eszközök identitásának felderítésével kezdôdik, majd különféle felderítô módszerekkel folytatódik. A tesztelés célja olyan sebezhetôségek találása, amikkor nem engedélyezett, jogosultságot igénylô folyamatokat indíthatunk el, illetve privilégium szint emelést tudunk elôidézni. Domain Contro trollel r (PR-Au -Audit dit) Pol icy A Pe nt eszt ren dszer PR-Audit Kft ft. Internet A penteszter PenTeszt szerveren do lgo zik A hatósági informatikai engedély megszerzésénél kiemelkedôen nagy hangsúly esik az adott szervezet informatikai rendszerének felkészültségére, fejlôdési irányára. A jogszabályi rendelkezéseknek történô megfelelôséget a felügyeleti szervek minden esetben mélyre hatóan értékelik. A jogszabályi elôírásoknak nem megfelelôen mûködô informatikai rendszerrel a minôsítés megszerzése, valamint a mûködés fenntartása elképzelhetetlen. A felkészítés során elvégezzük Ügyfeleink informatikai rendszerének átvilágítását, az informatikai rendszer hiányosságainak és az ezekbôl fakadó biztonsági kockázatok teljes körû feltárását. A hiányosságok javaslataink alapján történô kijavításával egyidôben meghatározzuk a szervezet ekvivalens mûködéséhez szükséges kockázatarányos kontrollkörnyezetet, valamint az informatikai engedélyeztetéshez szükséges módosítások, fejlesztések és beszerzések pontos körét, tekintettel a szervezet erôforrásaira. Távoli aszta ztal (RPD) Terminal Services (RD P) SSH klien ens SSH Gatewa eway (PR-Audit dit) SSH Tunnel SSH Gateway (megrendelô oldal) PenTeszt szerver (megrendelô oldal) Pen Teszt zter Az RDP szerveren a policyk mia tt csak az SSH klienst lehet et eli ndítani. Adatok kimásolásár sára m ég copy-paste szinten n sincs lehetôség. Az SSHS kliens módosítva lett, t, kizárólag a PenTeszt Szer- verhez lehet kapcsolódni az SSH tunn el helyi portján ke- resztül. SSH privát kulcs PR-Audit Megrendelô SSH publikus kulcs A megrendelô INTRANET-je

7 4 Központosított naplóelemzés a magyar piaci igényekre szabva PSZÁF által többszörösen auditált megoldás! Központosított naplógyûjtési és értékelési rendszerek kialakítása 5 Az ajánlatkérô célja a log gyûjtô és log elemzô szoftver bevezetésével megvalósítani alkalmazások és rendszerek naplóinak egységes gyûjtését, elemezhetôségét elsôsorban biztonsági szempontból, az alábbiak szerint: naplóállományok hiteles gyûjtése, tárolása, a rendszerek adataihoz való hozzáférések, tevékenységek visszakereshetôségének biztosítása, az adatok illetéktelenekhez való jutásának felderíthetôsége, riasztások biztosítása, biztonsági incidensek azonnali feltárása, biztonsági vizsgálatok hatékony támogatása, riportok generálása a naplóállományok alapján, információvédelmi incidensek biztonsági vizsgálatának gyorsítása adminisztrációs kötelezettségek nyomon követhetôsége, a hiányosságok, anomáliák gyors feltárása. törvényi megfelelôség biztosítása. Cégünk által, a magyar piaci igények maximális figyelembe vételével fejlesztett LOGNESS naplóértékelô keretrendszer könnyen implementálható, költséghatékony megoldást kínál a fenti ajánlatkérô által szinte tökéletesen meghatározott, érdemi naplóértékelést célul kitûzô szervezetek számára. Viszont be A PRAUDIT a piacon egyedülálló módon a naplógyûjtés és naplóértékelés teljes körû, koncepcionális megvalósítását kínálja. Szolgáltatásaink nem csupán a vonatkozó jogszabályok egyes rendelkezéseinek való megfelelést szolgálják, hanem Ügyfeleink és a piac elvárásainak megfelelve lefedik a naplógyûjtés és értékelés koncepcionális meghatározását, a szabályozó környezet, a hiteles naplógyûjtési és tárolási rendszer kialakítását, valamint az érdemi értékelés megvalósítását. Az érdemi értékelés kialakítása során kiemelt célkitûzésünk a riportok, elemzések és riasztások eredményeinek integrálása Ügyfeleink kontrollfolyamatai közé. Segítséget nyújtunk: is kell vezetni! a naplózásba bevont rendszerek meghatározásához, a naplózandó események és szükséges audit beállítások tételes definiálásához, a kritikus események és kritikussági szintek meghatározásához, a korelációs szabályok, sablonok és riasztások kialakításához, a naplóelemzési riportstruktúra felépítéséhez, elôre definiált törvényi megfelelôséget (Hpt., ISO 27001, SOX) biztosító naplóelemzési riportok elkészítéséhez, naplóelemzés kontrollkörnyezetbe illesztéséhez. A követelményeknek megfelelô LOGNESS keretrendszer koncepcionális bevezetése, a naplóértékelés tudatos és célzott használata nagymértékben járul hozzá a szervezet információbiztonságának növeléséhez. LOGNESS

8 Telefon: +36 (1) web:

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 Ivanyos János Roóz József Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 CCikkünkben a belsõ kontrollrendszer mûködésének értékelését alátámasztó új megközelítést ismertetjük. A

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Lépjünk be együtt a jövőbe! Együtt lehetséges. www.t-systems.hu

Lépjünk be együtt a jövőbe! Együtt lehetséges. www.t-systems.hu Lépjünk be együtt a jövőbe! Együtt lehetséges. www.t-systems.hu Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm Önt a T-Systems Magyarország Zrt. nevében! Engedje meg, hogy e kiadvány segítségével röviden bemutassam Önnek

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC)

Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC) Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC) MARCINIAK Róbert Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc szvmarci@uni-miskolc.hu A kutatásomban arra kerestem

Részletesebben

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Dr. Kürti Sándor, KüRT Rt. Az egészségügyi informatika és az informatikai biztonság együttes és aktuális helyzetére

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben